Page 1

B U S I N E S S

P A R K

T I L AT J A PA LV E L U T TA R P E E S I M U K A A N


a n i i m l a v ö t h ä L Gate8 Business Park

Kehä

III

on loistopaikka, aivan lentokentän

Tik ku

Äy

rila

välittömässä läheisyydessä.

riti

ntie

e

väylää tai Kehä III:a pitkin idästä tai lännestä

Väinö Tannerin tie

mo

Kauppakeskus Jumbo

Tuu s

suunnasta, Helsingin keskustasta Tuusulan-

Va li

Aviapoliksen alueelle on helppo tulla joka

tie

ulan

lss

ip

ol

ku

väy

Kansainvälisille yrityksille tämä

Rälssitie

kasvavaa yrityskeskittymää.

Perintötie

– pääkaupunkiseudun nopeimmin

Lentoasemantie

Gate8 on osa Aviapolista

Gate8

– jonottamatta keskustan ruuhkissa.

Äyritie 12: Piano, Presto ja Forte Äyritie 8: Alto, Allegro, Vivace, Largo ja Rondo

Valimotie

Gate8 -rakennukset:

Kehä

Gate8 koostuu kahdeksasta eri toimistorakennuksesta, jotka muodostavat aktiivisen yrityskeskittymän. Jokaisessa niistä toimii useita eri toimialojen erikokoisia yrityksiä. Jo 130 yritystä on löytänyt paikkansa täältä. Lisäksi alueella on kaksi parkkihallia ja ravintolaa. Gate8 on kuin vireä pienoiskylä, joka palvelee toimijoita monipuolisesti rennossa yhteistyöhengessä. Vastapäätä Gate8 Business Parkia on Jumbo, yli sata liikettä ja lukuisia ravintoloita käsittävä kauppakeskus.

III


n o o t i i n ou s uk Sellainen tila millainen yritys Gate8-toimistossa on rajana vain katto. Alueen

vyyttä lisää myös tutkitusti laadukas sisäilma.

eri rakennuksissa on mahdollista räätälöidä tiloja hiljaisista huoneista avotiloihin ja kaikkea

Yrityselämässä usein vain muutos on pysyvää.

muuta siitä välistä. Autamme suunnittelemaan

Gate8 business Parkin toimitilat muuttuvat yri-

yrityksellesi tilat, jossa henkilöstö viihtyy ja

tyksesi muuttuessa. Koska yritysten muuttami-

toiminnallisuus tukee liiketoimintaa. Edustaviin

nen on työlästä puuhaa, meillä liikutellaan ensin

tiloihin on vieraidenkin mukava tulla. Viihty-

seiniä – vasta sitten yrityksiä.

Palvelu pelaa Kukapa ei haluaisi työpäivän rullaavan suju-

Gate8 vuokralaisilla, niin päättäjillä kuin hen-

vasti, olennaiseen keskittyen? Meillä viih-

kilöstölläkin, on mahdollisuus vaikuttaa alueen

tyisyys syntyy tilojen lisäksi lukuisista

palveluihin ja tapahtumiin. Keskustelufooru-

lisäpalveluista, joista voit valita teidän yrityk-

meissa ja asiakastyytyväisyyskyselyissä vuokra-

sellenne osuvimmat. Saat halutessasi meiltä

laiset ovat pitäneet muun muassa aulapalveluita

muun muassa aula- ja puhelinvaihdepalvelut,

erinomaisena, kiinteistönhoitoa asiantuntevana

kokouspalvelut, siivouspalvelut, kopiointi-

sekä tilojen hinta-laatusuhdetta hyvänä. Viimei-

ja painopalvelut, turvapalvelut ja vuokra-

simmän kyselyn kokonaisarvona oli 4,1

kalusteet. Palveluiden toimivuudesta ja

(asteikko 1-5). Laadun tae tämäkin ja ehkäpä

kehittämisestä huolehtii kaksi palvelupääl-

myös tämän vuoksi Gate8:ssa on monia pitkäai-

likköä.

kaisia vuokralaisia.


Palvelut tarpeen mukaan Paketit ovat räätälöitävissä palveluiden ja palvelutasojen osalta yrityksesi tarpeiden mukaan.

Basic-palvelupaketti

Pro-palvelupaketti

Premium-palvelupaketti

Postitus

Aulapalvelut

Vuokrakalusteet

Aulapalvelut

Muuttopalvelut

Varastointi

Basic siivous

Pro-siivous

Ikkunateippaukset

Vaihtomatot

Sisustuspalvelut

Juoma-automaattipalvelut

Muuttopalvelut

Postitus

Postitus

Tuhous- ja kierrätyspalvelut

Aulapalvelut Handyman-palvelut Juoma-automaattipalvelut Viikkohedelmät ja -kukat Viherkasviratkaisut Vaihtomatot Tuhous- ja kierrätyspalvelut Premium-siivous

Vuokrausasioissa sinua palvelee: Business Park Manager Kirsti Korhonen, puh 050 385 4311, kirsti.korhonen@newsec.fi Service Manager Timo Simolin, puh 050 346 4794, timo.simolin@newsec.fi Alueen manageerauspalvelun tuottaa Newsec Asset Management Oy

Gate8 Business Park esite  
Gate8 Business Park esite  

Gate8 on osa Aviapolista – pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvavaa yrityskeskittymää. Kansainvälisille yrityksille tämä on loistopaikka, ai...