Page 1

Λίγα λόγια για την εταιρεία... Η εταιρεία Anaktisis energy, προτείνει και εφαρµόζει εξειδικευµένες λύσεις στον τοµέα της εξοικονόµησης & ορθολογικής χρήσης ενέργειας για βιοµηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα πιστοποιηµένα συστήµατα Ευρωπαϊκής προέλευσης που αντιπροσωπεύονται από την Anaktisis energy, έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους εδώ και δυο περίπου δεκαετίες σε περισσότερες από 60.000 εφαρµογές. Οι κεραµεικοί εναλλάκτες συµπύκνωσης καυσαερίων της ΒΟΜΑΤ, οι χάλκινοι εναλλάκτες ζεστού νερού αποχέτευσης της Hei-TECH, αλλά και οι προηγµένες λύσεις αποθήκευσης και διαχείρησης θερµικής ενέργειας της NuVision, αποτελούν τεχνολογίες αιχµής που βρίσκονται στη διάθεσή σας αποκλειστικά µέσα από την συνεργασία σας µε την Anaktisis energy. Βασικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει το πνευµατικό κεφάλαιο της εταιρείας, είναι η άµεση διασύνδεση των µηχανικών της µε τις βιοµηχανίες παραγωγής των τεχνολογιών που αντιπροσωπεύει και το αντίστοιχο επιστηµονικό τους δυναµικό. Το γεγονός αυτό εγγυάται για την απόλυτη συνέπεια της θεωρητικά υποσχόµενης και της πραγµατικά µετρούµενης εξοικονόµησης, στα έργα που αναλαµβάνει. Συνεργαζόµενοι µαζί µας µπορείτε να είστε σίγουροι πως τα συστήµατα και οι λύσεις που θα σας προτείνουµε, θα ανταποκρίνονται ιδανικά στην δική σας ιδιαίτερη περίπτωση εφαρµογής, µετατρέποντάς την σε οικονοµικά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική. Θεωρείστε δεδοµένο ότι η οµάδα µας είναι έτοιµη να συνεργαστεί µαζί σας, να υποδεχτεί τις απορίες και τους προβληµατισµούς σας και να σας υποστηρίξει µε καινοτοµικά προϊόντα και ενεργειακές υπηρεσίες που υλοποιούν αυτό που υπόσχονται: Αξιοποίηση της ενέργειας στα όρια της τεχνολογία!

Λεωφόρος Διονύσου 107 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ t. +30 210 8133 549 f. +30 210 6212 583 e. info@anaktisis.com.gr i. www.anaktisis.com.gr


Ανάκτηση από ζεστό νερό αποχέτευσης

Ανάκτηση από συµπύκνωση καυσαερίων...

Αποθήκευση & διαχείρηση θερµικής ενέργειας

Μετρήσεις πραγµατικών εφαρµογών δείχνουν ότι περίπου το 90% της θερµικής ενέργειας που προσφέρεται στο ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) καταλήγει εντελώς αναξιοποίητο στην αποχέτευση! Η Hei-TECH energiesystemen είναι µια Ολλανδική εταιρεία κατασκευής εναλλακτών, που διέκρινε νωρίς την αξία της ανάκτησης θερµότητας από το ζεστό νερό της αποχέτευσης (ΖΝΑ). Η γοργή εξάπλωση των συστηµάτων της άλλωστε, επιβεβαιώνει αυτό που οι οργανισµοί πιστοποίησης κατωχυρώνουν, µετά από εργαστηριακές µετρήσεις: Το κόστος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µειώνεται στο µισό µε την αξιοποίηση των εναλλακτών RECOH της Hei-TECH, χάρις στην εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση!

Οι κεραµεικοί εναλλάκτες συµπύκνωσης καυσαερίων, αποτελούν µια κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία της ηγετικής Γερµανικής βιοµηχανίας BOMAT GmbH, που εγγυάται ένα τεχνολογικό προϊόν υψηλής απόδοσης, αποδεδειγµένης εξοικονόµησης και µεγάλης διάρκειας ζωής.

Η τάση της θερµότητας να διαχέεται στο περιβάλλον και να χάνεται (αύξηση εντροπίας), είναι ίσως η πιο απλή παρατήρηση που σχετίζεται µε το ενεργειακό πρόβληµα.

Στα πλεονεκτήµατα της χρήσης των εναλλακτών της Hei-TECH, µπορούν να προστεθούν: η ευκολία εγκατάστασης η µεγάλη διάρκεια ζωής η απουσία κινητών ή ηλεκτρικών εξαρτηµάτων η λειτουργία χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος το µικρό κόστος επένδυσης το µηδενικό κόστος συντήρησης η αυτόνοµη λειτουργία χωρίς χρήση αντλίας Οι πιστοποιηµένοι εναλλάκτες RECOH, είναι κατάλληλοι τόσο για ντους & µπανιέρες όσο και για επαγγελµατικά πλυντήρια αλλά και κάθε τύπο επαγγελµατικής δραστηριότητας που καταναλώνει σηµαντικές ποσότητες ζεστού νερού. H απόσβεση του κόστους για επαγγελµατικές εφαρµογές (ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, ιδρύµατα, εργοστάσια επεξεργασίας τροφίµων) υπολογίζεται κοντά στα 2 χρόνια, ενώ για οικιακές εφαρµογές κοντά στα 5, σε συνάρτηση πάντα µε την χρήση.

Η τεχνολογία συµπύκνωσης, δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης της θερµικής ενέργειας των καυσερίων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα έναν τριπλό στόχο: Τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων Τη µείωση των εκποµπών CO2 (φαινόµενο θερµοκηπίου) Τον ισχυρό περιορισµό στις εκποµπές οξέων που διαχέονται στο περιβάλλον (φαινόµενο όξινης βροχής) Κάθε µονάδα που παράγει καυσαέρια (ατµολέβητας, λέβητας, µονάδα συµπαραγωγής Η/Θ κ.λ.π.) είναι δυνατόν να αναβαθµιστεί, µε την προσθήκη ενός εναλλάκτη ΒΟΜΑΤ στην έξοδο των καυσαερίων της. Το κεραµεικό υλικό των εναλλακτών ΒΟΜΑΤ, σε αντιδιαστολή µε άλλα υλικά, είναι απόλυτα ανθεκτικό στη διάβρωση, ακόµη και από τα πλέον διαβρωτικά προϊόντα των καυσαερίων του πετρελαίου ή του µαζούτ. Η BOMAT είναι η µοναδική εταιρεία που καλύπτει µε δεκαετή εγγύηση τους κεραµεικούς της αγωγούς. Το γεγονός αυτό τους καθιστά κατάλληλους για χρήση πρακτικά σε κάθε σύστηµα θέρµανσης. Τα οφέλη της αξιοποίησης ενός κεραµεικού εναλλάκτη ΒΟΜΑΤ είναι πολλά: κατακόρυφη αύξηση της θερµικής απόδοσης της συνεργαζόµενης µονάδας εξοικονόµηση καυσίµου έως 20% µείωση των εκποµπών CO2 έως 80% µείωση των εκποµπών οξέων (SOx NOx κλπ) 40% µείωση του θορύβου προστασία από την διάβρωση από επιστρεφόµενα συµπυκνώµατα χαµηλό κόστος τελικής καµινάδας από PP µέθοδος συµπύκνωσης φιλική προς το περιβάλλον ουδετεροποίηση του τελικού συµπυκνώµατος συµπύκνωµα καθαρό από µέταλλα που µολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα ιδαιτέρως σύντοµη περίοδος απόσβεσης

Τεχνολογικές προκλήσεις όπως η βέλτιστη αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού, η βελτίωση της χαµηλής θερµικής απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης, λόγω των αλλεπάλληλων εναύσεων/ σβέσεων του καυστήρα, αλλά και ζητήµατα σχετικά µε την αξιοποίηση θερµικών αποβλήτων, δεν επιλύονται ικανοποιητικά µε την κλασσική αποθήκευση ενέργειας που αξιοποιεί απλώς την θερµοχωρητικότητα του νερού. Η τεχνολογική πρόταση της Anaktisis energy, για την επίλυση των παραπάνω ζητηµάτων, επικεντρώνεται σε υλικά αλλαγής φάσης (PCM). Ειδικές µονάδες µε υπερτετραπλάσια πυκνότητα θερµικής αποθήκευσης, είναι σε θέση να αποθηκεύουν την διαθέσιµη θερµική ενέργεια και να την αποδίδουν µε απόλυτα ελεγχόµενο τρόπο. Οι εφαρµογές που από ενεργοβόρρες µπορούν να µεταµορφωθούν σε “πράσινες” µε την ορθή ενεργειακή αποθήκευση & διαχείρηση, είναι πρακτικά απεριόριστες σε αριθµό και κατά κανόνα κρύβουν µεγάλα οικονοµικά ωφέλη, σύντοµες αποσβέσεις και απόλυτα προβλέψιµες αποδόσεις. Οι µηχανικοί της Anaktisis, σε συνεργασία µε την NuVision Βρεττανίας, είναι σε θέση να υποδεχτούν τους προβληµατισµούς σας και να σας παρέχουν την τεχνογνωσία που απαιτείται, για την λύση προβληµάτων που σχετίζονται µε την αποθήκευση και διαχείρηση της θερµικής ενέργειας, απ' όπου κι αν αυτή προέρχεται.

τρίπτυχο ενημερωτικό Anaktisis  

Αξιοποίηση της ενέργειας στα όρια της τεχνολογίας! Τα πιστοποιηµένα συστήµατα Ευρωπαϊκής προέλευσης που αντιπροσωπεύονται από την Anaktisis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you