Page 1

Indust rie

bau

Erfolg sb

e

B O Mispiel Nr. 5 A T B R E N N W E Allgäu R T T er Em E C H m Moder entale N I K ne Mo r Werk lkereip rodukt ion mi t Abga swärm erückg ewinn ung

Αξιοποίηση ενέργειας στα όρια της τεχνολογίας

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Ενεργειακή αξιοποίηση θερµικών αποβλήτων Η εταιρεία Anaktisis energy, µελετά και εφαρµόζει εξειδικευµένες λύσεις ανάκτησης & ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε βιοµηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα πιστοποιηµένα συστήµατα (από διακεκριµένους οργανισµούς όπως: DIBT, Kiwa, WRAS, Gastec κ.α.) Ευρωπαϊκής προέλευσης που αντιπροσωπεύονται από την Anaktisis energy, έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους εδώ και δυο περίπου δεκαετίες σε περισσότερες από 60.000 εφαρµογές σε όλη την Ευρώπη. Οι κεραµεικοί εναλλάκτες συµπύκνωσης καυσαερίων της ΒΟΜΑΤ, οι χάλκινοι εναλλάκτες ζεστού νερού αποχέτευσης της Hei-TECH, αλλά και οι προηγµένες λύσεις θερµικής αποθήκευσης σε υλικό PCM της PowerTank, αποτελούν τεχνολογίες αιχµής που βρίσκονται στη διάθεσή σας αποκλειστικά µέσα από την συνεργασία της εταιρείας σας µε την Anaktisis energy. Βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το πνευµατικό κεφάλαιο της εταιρείας µας, είναι η άµεση διασύνδεση των µηχανικών της µε τις βιοµηχανίες παραγωγής των τεχνολογιών που αντιπροσωπεύει και το αντίστοιχο επιστηµονικό τους δυναµικό. Το γεγονός αυτό εγγυάται για την απόλυτη συνέπεια της θεωρητικά υποσχόµενης και της πραγµατικά µετρούµενης εξοικονόµησης, στις µελέτες διαστασιολόγησης και εφαρµογής για τα έργα που αναλαµβάνει. Περισσότερα στοιχεία, οι συνεργάτες σας µηχανικοί, θα µπορέσουν να αντλήσουν, για να ικανοποιήσουν το επιστηµονικό τους ενδιαφέρον, από τον ιστοτόπο της εταιρείας µας anaktisis.com.gr αλλά και των εταιριών που αντιπροσωπεύουµε: BOMAT, Hei-TECH, PowerTank. Ένας πρακτικός οδηγός εφαρµογών ανάκτησης σε διάφορους τύπους κτιριακών και εργοστασιακών εγκαταστάσεων ακολουθεί µε τη µορφή ενός διαγράµµατος. Στη συνέχεια, µε συνοπτικό τρόπο, γίνεται περιγραφή των πιο βασικών τεχνολογιών που η οµάδα των µηχανικών µας προτείνει και εφαρµόζει συχνότερα στους πελάτες της.

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Εφαρµογές µε τεχνολογίες Anaktisis energy Συμπύκνωση καυσαερίων ΒΟΜΑΤ

Αξιοποίηση θερμότητας ΖΝΑ RECOH

Θερμική αποθήκευση σε PowerTanks

κατοικίες, ηλιακή θέρμανση

κτιριακά συγκροτήματα

ντους, πλυντήρια λέβητες θέρμανσης

αθλητικές εγκαταστάσεις

αξιοποίηση θερμικού φορτίου υγρόψυκτων ΚΚΜ ντους, ανανέωση νερού πισίνας

πισίνες

επεξεργασίες παραγωγής

βιομηχανίες τροφίμων & φαρμάκων βαφεία φινιριστίρια

ελαχιστοποίηση απωλειών ετοιμότητας και κύκλου εναύσεων λέβητα*

ατμολέβητες, λέβητες, ατμογεννήτριες, γεννήτριες, ΣΗΘ

παστεριώσεις αποστειρώσεις βρασμοί

ζυθοποιεία

υποκατάσταση πύργου ψύξης, προσωρινή αποθήκευση ανακτώμενης θερμότητας από διάφορες πηγές, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

πλύσεις/ ατμίσεις κλπ

ξενοδοχεία, νοσοκομεία

λέβητες θέρμανσης ατμολέβητες πλυντηρίων, ΣΗΘ

ντους δωματίων/ γυμναστηρίου/πισίνας ΖΝΑ από λάντζες εστιατορίων/ πλυντηρίων ιματισμού + πιάτων

ηλιακά, λέβητες ΖΝΑ, θερμικό φορτίο υγρόψυκτων ΚΚΜ, εναλλάκτες ΖΝΑ

συσκευαστήρια κρεάτων, ιχθύων κλπ

αποτεφρωτήρες, κλίβανοι, ΣΗΘ, ατμολέβητες

πλύσεις, παστεριώσεις, αποστειρώσεις

προσωρινή αποθήκευση θερμότητας και παραγωγή ΖΝΧ

*Είναι γνωστά   τα   πορίσματα  εργαστηρίων   που   αποδεικνύουν   την   εξαιρετική   σπατάλη   ενέργειας   που   επιτελείται   από   υπερδιαστασιολογημένους   λέβητες   με   κύκλο   εναύσεων/σβέσεων   (on/off   cycle)   μεσαίας   ή   μεγάλης   συχνότητας.   Πράγματι   η   μετρούμενη   απόδοση   κατά   τα   πρώτα   3-­‐6   λεπτά   από   την   έναυση   του   καυστήρα,   είναι   σημαντικά   χαμηλότερη   της   ονομαστικής.   Ετσι   η   ετήσια   απόδοση   των   περισσοτέρων   συστημάτων   θέρμανσης   υπολείπεται   σε   μεγάλο  βαθμό  της  ονομαστικής.  Οι  απώλειες   αυτές  περιορίζονται  θεαματικά   με  την   θερμική  αποθήκευση,  που  δύναται   να  συρρικνώσει  το  πλήθος  των   εναύσεων   σβέσεων   σε  ποσοστό  98%,  επιτυγχάνοντας  βελτίωση  της  ετήσια  απόδοσης  και   άρα  οικονομία  καυσίμου,  κοντά  στο  35%.

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


A. Eναλλάκτες συµπύκνωσης καυσαερίων Η εταιρεία ΒΟΜΑΤ GmbH, κατέχει παγκοσµίως τα σκήπτρα στην κατασκευή εναλλακτών συµπύκνωσης καυσαερίων. Χάρη στην µοναδική κεραµεική τεχνολογία που έχει αναπτύξει εδώ και µια εικοσαετία, εξασφαλίζει στους εναλλάκτες της τριπλάσια θερµοαγωγιµότητα, απόλυτη αντιδιαβρωτική προστασία από τα όξινα συµπυκνώµατα, σύντοµες αποσβέσεις και πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής (10-ετής εγγύηση για τη διάβρωση). ΟΕΜ Manufacturer Για λογαριασµό των µεγαλυτέρων κατασκευαστών λεβήτων, η ΒΟΜΑΤ παράγει ως εταιρικός προµηθευτής, κεραµεικούς εναλλάκτες συµπύκνωσης καυσαερίων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εταιρείας. Ta ολοκληρωµένα συστήµατα συµπύκνωσης, που προκύπτουν µε την συνεργασία αυτή, είναι εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, ακόµα και για καύσιµα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (πετρέλαιο & µαζούτ) Αντίστοιχα σε συστήµατα συµπαραγωγής (CHP) τα καυσαέρια από την γεννήτρια αξιοποιούνται στην παραγωγή θερµότητας, µε αύξηση του συνολικού βαθµού απόδοσης -εκµετάλλευση της ανώτερης θερµογόνου δυνάµεως (HHV) του καυσίµου- χωρίς κανέναν περιορισµό στον τύπο του (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.α.).

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Σειρά BOMAT Profitherm για εργοστάσια & βιοµηχανίες Για υφιστάµενους (ατµο)λέβητες όλων των τύπων, θερµικής ισχύος έως 4 MWatt, η ΒΟΜΑΤ παράγει την ολοκληρωµένη σειρά κεραµεικών εναλλακτών Profitherm. Με ειδικές προδιαγραφές για την επεξεργασία των όξινων συµπυκνωµάτων (ουδετεροποίηση) και µε επιλογές για κάθε τύπο συσκευής, καυσίµου ή θερµοκρασιακού επιπέδου, η σειρά Profitherm αξιοποιεί στο έπακρο την θερµότητα των καυσαερίων µειώνοντας θεαµατικά (έως 65%) τις εκποµπές ρύπων. Παράλληλα το κόστος του εναλλάκτη αποσβέννυται µε εξαιρετικά ταχείς ρυθµούς, καθιστώντας την παρουσία του απόλυτη επιχειρηµατική επιλογή. Εναλλάκτης ΒΟΜΑΤ Profitherm για λέβητα 2200 kWatt

Παραδείγµατα εφαρµογών Bιοµηχανικές & µεταποιητικές µονάδες σε όλη την Ευρώπη, µε προσεκτική µελέτη και µηχανολογικό σχεδιασµό έχουν αποδείξει τον σεβασµό τους στο περιβάλλον, περιορίζοντας θεαµατικά τους εκπεµπόµενους ρύπους, αλλά και παράλληλα έχουν µειώσει τα λειτουργικά τους κόστη, µε τη βοήθεια των εναλλακτών συµπύκνωσης καυσαερίων ΒΟΜΑΤ!

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Εργοστάσια & Βιοµηχανίες: Allgaeu Emmental Plant” Kimmratshofen (Germany): Η θερµική ισχύς του εναλλάκτη αξιοποιείται στην προθέρµανση του γάλακτος αλλά και στην επεξεργασία εντός της παραγωγής. Ετή σ ια εξ ο ι κ ο νόµη ση : 36. 00 0 lt oκαυσίµου. Kimratsh ler Werk

enta äuer Emm g ll A W E echnik A teilung T b A d n u g äftsleitun Kimratshofen 52 4 G., D-87

Cheese plant “Käserei Mang”: Αξιοποίηση των καυσαερίων για την θέρµανση του γάλακτος αλλά και νερού για τις ανάγκες της παραγωγής. Ένα µοντέλο Bomat AWR VI G 1046 µε ειδική αντλία καυσαερίων αποδίδει 70 kW επιπλέον θερµικής ισχύος.

Co., 392 0 Zerma tt, Switz erland (I nstallatio n and Plu mbin

Aluminum melt plant “Bruns”: Αµερικανική εταιρεία σε Γερµανικό έδαφος. Με έναν εναλλάκτη BOMAT AWR X G 1046 εξοικονοµούν περίπου 180 kWh για κάθε ώρα λειτουργίας του καυστήρα.

massage jets a comfort (left s able wat ture, the hotel’s h e was retro fitted wit h life BOMA TP waste ga rofither s heat ex cha

Galvanizing plant “Krämer”: Το 2009 αγόρασαν έναν δεύτερο εναλλάκτη. Πλέον διαθέτουν ένα µοντέλο BOMAT AWR IV 1024 και ένα BOMAT V 1024. 107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Aluminum melt plant “Bilstein”: Σηµαντικά ποσά θερµικής ενέργειας αντλούνται από την καµινάδα του κλιβάνου και αξιοποιούνται στην προθέρµανση της πρώτης ύλης. Έχει εγκατασταθεί ένα µοντέλο BOMAT VII AWR G 1046. 24ωρη λειτουργία, 48 εβδοµάδες κατ' έτος.

Big laundry “Beil” in Waldshut-Tiengen (Germany): Αξιοποίηση καυσαερίων από ατµολέβητα 0,7 ΜW.

“Synteen & Lückenhaus” in

Klettgau (Germany): Λέβητας λαδιού 1,1 ΜW για παραγωγή θερµού αέρα. To efficiently su pply the spaciou s halls of the te xtile company with fresh heat ed

air, the waste gas of their ne w

“British-American Tobacco” Bayreuth (Germany):

Σύστηµα συµπύκνωσης σε µονάδα συµπαραγωγής ισχύος 380 kW (el)

“Heat Plant Berlin-Spandau” in Berlin (Germany):

Αξιοποίηση καυσαερίων από λέβητα 1,2 ΜW σε µονάδα κοινοτικής τηλεθέρµανσης.

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583

heating system


Ξενοδοχειακά & αθλητικά συγκροτήµατα: RIFFELALP RESORT HOTEL (Ελβετία): Η θερµική ισχύς του κεραµεικού εναλλάκτη καυσαερίων, αξιοποιείται πλήρως στην θέρµανση της εξωτερικής πισίνας (υψόµετρο 2222 µ.).

Εξοικονόµηση: 96.000 lt πετρελαίου/έτος

UBERLINGEN LAKE CONSTANCE SPA (Γερµανία): Αξιοποίηση των καυσαερίων για την θέρµανση της πισίνας καθώς και των χώρων των SPA & Sauna. Σηµαντική πέρα από την εξοικονόµηση στα καύσιµα, η απόλυτη µείωση του θορύβου στους χώρους χαλάρωσης.

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


BADRUTT’S PALACE HOTEL ST.MORITZ (Ελβετία): Το σύστηµα θέρµανσης του περίφηµου ξενοδοχείου, εκσυγχρονίστηκε πλήρως µε την εγκατάσταση του εναλλάκτη ΒΟΜΑΤ. Εξοικονόµηση: 12% µικρότερη κατανάλωση σε πετρέλαιο µετά την εγκατάσταση του εναλλάκτη συµπύκνωσης καυσαερίων BOMAT Profitherm.

“Heat Plant Berlin-Spandau” in Berlin

(Γερµανία): Αξιοποίηση καυσαερίων από 3 λέβητες συνολικής ισχύος 1,2 ΜW σε µονάδα κοινοτικής τηλεθέρµανσης. Η µονάδα καλύπτει τις ανάγκες 460 διαµερισµάτων που καλύπτουν συνολικά 28000 τ.µ. Εξοικονόµηση: 53.000 lt πετρελαίου/έτος

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Β. Εναλλάκτες ζεστού νερού αποχέτευσης Μετρήσεις πραγµατικών εφαρµογών δείχνουν ότι περίπου το 90% της θερµικής ενέργειας που προσφέρεται σε διάφορες εφαρµογές για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), καταλήγει εντελώς αναξιοποίητο στην αποχέτευση. Η Hei-TECH energiesystemen είναι µια Ολλανδική εταιρεία κατασκευής εναλλακτών, που έχει ανaπτύξει σηµαντικά την τεχνολογία αξιοποίησης της θερµότητας από το ζεστό νερό αποχέτευσης (ΖΝΑ). Η γοργή εξάπλωση των συστηµάτων της άλλωστε, επιβεβαιώνει αυτό που οι οργανισµοί πιστοποίησης κατωχυρώνουν, µετά από εργαστηριακές µετρήσεις: Το κόστος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µειώνεται στο µισό µε την χρήση των εναλλακτών RECOH της Hei-TECH, χάρις στην εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την υψηλή ενεργειακή τους απόδοση!

Εναλλάκτης RECOH Drain, τοποθέτησης σε κανάλι δαπέδου 107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Στα πλεονεκτήµατα της χρήσης των εναλλακτών της Hei-TECH, µπορούν αναφερθούν :

να

-η ευκολία εγκατάστασης -η µεγάλη διάρκεια ζωής -η κατά βάσιν απουσία κινητών ή ηλεκτρικών εξαρτηµάτων -η λειτουργία χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος -το µικρό κόστος επένδυσης -το µηδενικό κόστος συντήρησης -η αυτόνοµη λειτουργία Οι πιστοποιηµένοι εναλλάκτες RECOH, είναι κατάλληλοι τόσο για ντους όσο και για επαγγελµατικά πλυντήρια αλλά και κάθε τύπο επαγγελµατικής δραστηριότητας που καταναλώνει σηµαντικές ποσότητες ζεστού νερού. H απόσβεση του κόστους σε επαγγελµατικές εφαρµογές (ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, ιδρύµατα, εργοστάσια επεξεργασίας τροφίµων) υπολογίζεται κοντά στο ένα έτος, ενώ για οικιακές εφαρµογές κοντά στα τέσσερα, σε συνάρτηση πάντα µε την χρήση.

Σύστηµα RECOH-MultiVert για αξιοποίηση µεγάλων ποσοστήτων ΖΝΑ από οµαδικά ντους

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Γ. Αποθήκευση υψηλής θερµικής πυκνότητας Τεχνολογικές προκλήσεις όπως η βέλτιστη αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού, η βελτίωση της χαµηλής θερµικής απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης, λόγω των αλλεπάλληλων εναύσεων / σβέσεων του καυστήρα, αλλά και ζητήµατα σχετικά µε την αξιοποίηση θερµικών αποβλήτων, δεν επιλύονται ικανοποιητικά µε την κλασσική αποθήκευση ενέργειας που αξιοποιεί απλώς την θερµοχωρητικότητα του νερού. Η τεχνολογική πρόταση της Anaktisis energy, για την επίλυση των παραπάνω ζητηµάτων, επικεντρώνεται στην τεχνολογία αποθήκευσης θερµότητας σε υλικό αλλαγής φάσης (PCM) που αποθηκεύει την διαθέσιµη ενέργεια ως λανθάνουσα. Ειδικές µονάδες µε τετραπλάσια πυκνότητα θερµικής αποθήκευσης (σε σύγκριση µε δοχεία νερού) είναι σε θέση να αποθηκεύουν την διαθέσιµη θερµική ενέργεια και να την αποδίδουν µε απόλυτα ελεγχόµενο τρόπο. Με την ορθή επιλογή και συνδυασµούς των υλικών PCM, διαφορετικού σηµείου τήξης, είναι δυνατή η αποθήκευση και αξιοποίηση κάθε µορφής θερµικής απώλειας, που µπορεί να συνδυαστει µε ένα κλειστό κύκλωµα νερού. Παραδείγµατα: -Κύκλωµα πύργου ψύξης ΚΚΜ ξενοδοχείου, αντικαθίσταται από κύκλωµα αποθήκευσης σε δοχείο PCM, το οποίο προθερµαίνει το ΖΝΧ σε θερµoκρασία 35o C. -ΖΝΑ 95οC από αποστείρωση σε γραµµής παραγωγής, δίνει 65% της θερµικής ενέργειας για την φόρτιση (τήξη) σε δοχείο PCM. Η αποφόρτιση γίνεται θερµαίνοντας νερό κυκλώµατος χαµηλότερης θερµοκρασίας στους 82oC.

Απεικόνιση του εναλλάκτη φόρτισης στο εσωτερικό ενός PowerTank 107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583


Δοχείο αποθήκευσης θερµότητας PowerTank

Επίλογος Οι µηχανικοί της Anaktisis, σε συνεργασία µε τις προµηθεύτριες εταιρείες, είναι σε θέση να σας παρέχουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία, για την επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ανάκτηση, αποθήκευση και διαχείρηση της θερµικής ενέργειας, απ' όπου κι αν αυτή προέρχεται, εντοπίζοντας σε συνεργασία µε εσάς, µεθόδους µεγιστοποίησης του ενεργειακού κέρδους για τους πελάτες σας. Πιστοποιητικά αποδόσεων, οικονοµοτεχνικές µελέτες, τεχνικά εγχειρίδια και πλήρης υποστήριξη, είναι φυσικά στη διάθεσή σας, µέσα από την συνεργασία σας µε την Anaktisis energy. Για κάθε τύπο εναλλάκτη/συστήµατος, η προµελέτη διαστασιολόγησης καθώς και η οικονοµοτεχνική µελέτη γίνεται βάσει προδιαγραφών των κατασκευαστών. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για την διερεύνηση του κόστους και των ενεργειακών αποδόσεων των λύσεων που σας προτείνουµε, σε συγκεκριµένες εφαρµογές.

107 Dionyssos' Ave. 14572, Drossia tel. 2108133549 fax 2106212583

Anaktisis energy NewsLetter  
Anaktisis energy NewsLetter  

Anaktisis energy technologies foa heat recovery

Advertisement