Page 1

³Ÿ°§ª§±§°

³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³Ÿ°§ª§±§° °®§°Ÿ¬§¤¦Ÿ«¤¬§£¥«¹¬±¬Ÿ°¢¯Ÿ£§§°¹­¯¹¥¤¬§¾

«Ÿ¯±¢ ¯­¨ ¢­£§¬Ÿ)6µ¤¬Ÿª¡)33. 

³« Ë¿ÏÉÄÑÇÌ ÐÑÏ 

­¡©

ÐÑÏ 

ÄÆÍοÐÌÍÐÑ ÇÍÔÏ¿Ì¿ ÐÑÏ 

«Ÿ¯±¢ ¯­¨ ¢­£§¬Ÿ)6

°ÇÐÑÄËÇ ÇÏÄ×ÄÌÇÞ ÐÑÏ ®¿Æ¿ÏÇ ÐÑÏ 

WWWFACILITIESBG


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

Вашият

АБОНАМЕНТ

ЗА ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БИЗНЕС ИЗДАНИЯ НА ЮКОНОМИКС ТРЯБВА САМО ДА: посетите www.uconomics.com изпратите е-мейл на: subscription@uconomics.com се обадите на:

02/ 960 79 16; 02/ 960 79 15; 02/ 960 79 26

При пет и повече едногодишни абонамента за издания на Юкономикс по избор получавате карта за членство в клуб “Uconomics“, което Ви гарантира достъп до специални услуги и отстъпки

отстъпка

отстъпка

отстъпка

отстъпка

книги

участие в конференции

реклама

участие в обучения

5%

5%

5%

10%


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³Ÿ°§ª§±§°

­ÑÏÄÿÉÑÍÏÇÑÄ

³Ÿ°§ª§±§° °®§°Ÿ¬§¤¦Ÿ«¤¬§£¥«¹¬±¬Ÿ°¢¯Ÿ£§§°¹­¯¹¥¤¬§¾

«Ÿ¯±¢ ¯­¨ ¢­£§¬Ÿ)6µ¤¬Ÿª¡)33. 

£Ï¿ÂÇÖÇÑ¿ÑÄÊÇ

WWWFACILITIESBG

³« Ë¿ÏÉÄÑÇÌ ÐÑÏ 

­¡©

ÐÑÏ 

ÄÆÍοÐÌÍÐÑ ÇÍÔÏ¿Ì¿ ÐÑÏ £

°ÇÐÑÄËÇ ÇÏÄ×ÄÌÇÞ ÐÑÏ ®¿Æ¿ÏÇ ÐÑÏ 

¢ÄÌÍÁÄÁ¿ ÍÏÇÐÍÁ¿ ÏÙÉÍÁÍÃÇÑÄÊ Ì¿ÍÑÃÄÊc²ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÇËÍÑÇr ÁÙÁc³ÍÏÑÙ̧ÌÑÄÏÌÄ×ÙÌÙÊs ˆ©ÇÏÇÊ´¿ÁÄÆÍÁ

ŸÃÏÄÐÌ¿ÏÄÿÉÕÇÞÑ¿ °ÍÓÇÞ

ÒÊc²ÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÇοÏÉr ÑÄÊ Ó¿ÉÐ Ä ÎÍØ¿INFO FACILITIESBG ¯ÄÿÉÕÇÍÌÄÌÐÙÁÄÑ ©ÇÏÇÊ´¿ÁÄÆÍÁ ¢ÄÏ¿̿©ÒÊÇÌ¿ ÍÏÞÌ¿®ÄÑÏÍÁ¿ ¬¿ÃÄÅÿ¬ÇÉÍÊÍÁ¿ Ä ÎÍØ¿ÄDITORS FACILITIESBG

{Ž•—š›’š› ؗ›Ÿ›Øœ›œ•Ÿ™’Øš¬—›–Ø›ŸØŽš¥ ؛ŸØ——›Øž’Øš “‘’Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸ§ŸØØn§˜•¬ ؏؛Ÿ››Øœ›¤Ÿ•Ø•š•Øœ•ž§žŸØ™š’š•’Ÿ› Ø ¤’ØŸ›–Ø•™Øš “‘Ø›ŸØœ›’¤’Øœ›œ ˜¬š›žŸ Ø|› ›˜¬™ŸØœ›œ ˜¬š›žŸØšØ œ›¡’ž•›š˜š•¬Øy؛”š¤ ؤ’ØŸ›–ئ’Ø’Øœ› ”œ›”š’™Ø—Ÿ›Ø ž˜ Ø•Ø¤’Ø ¦’Ø’Øœ› Ÿ§ž’šØ•Øœ› •ž›—›Ø£’š’š Ø{ŸØ‘ ØžŸšØœ› ›˜¬™ŸØœ›”š’™›žŸØ ¦’Øœ›•¥•Ø•š¡›™•š›žŸŸØ”Øž™ŸØ›Ž˜žŸ ؍؟›Ø’Øž§”š›ØžØ œ›’¤’Ø›¤—š•¬ ؗ›’Ÿ›Øš’™•š ’™›Ø¦’Ø‘›’‘’ؕؑ›Øœ› ‘›Ž›Ø—¤’žŸ›ØšØ ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ Ø{ŸØ›˜¬™›Ø”š¤’š•’Ø”Øœ›”š’™›žŸŸØ•Ø•™•‘“ØšØ ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØDؗ—Øž’Øœ’‘žŸ¬Ø•Ø’—˜™•ØŸ”•Ø ž˜  Øo›‘’¦Ø Ÿ’™ØšØŸ›”•ØŽ›–ؒ؁yؙ—’Ÿ•š§Ÿ ؗ§‘’Ÿ›Øž™’؝”˜’‘˜•Ø——Ø‘›Ž•¬ŸØ ™—’Ÿ•šØ™›“’Ø‘Ø’Øœ›˜’”’šØ”Øyؑ’–š›žŸŸ ؗŸ›Øž™’؏—˜«¤•˜•Ø—Ÿ›ØŸ’™Ø ”š¤’š•’Ÿ›ØšØžœ›ž›Žš›žŸŸØ‘Øž’Ø‘’™›šžŸ•Ø—¤’žŸ›Ÿ›ØšØ ž˜ ŸØ¤’”Ø œ›‘¢›‘¬¦›Ø•”Žš•Øœ›—”Ÿ’˜• oؚžŸ›¬¦•¬ØŽ›–Ø›Ÿš››Ø£’šŸ˜š›Ø™¬žŸ›Ø”’™ŸØ{owؕšžŸ˜£••Ÿ’Ø Ø’‘šØž‘ ؍”•Ø™›“’ØŽ•Øš’•”¤’œ’™ØŸ’™Ø’Ø›ŸØ›ž›Ž’š›Ø”š¤’š•’Ø”Ø œ›˜”š’Ÿ›ØšØž‘•Ÿ’ ؟§–Ø—Ÿ›Ø{ow؞•žŸ’™•Ÿ’Ø›œ’‘’˜¬ŸØØ›˜¬™Ø žŸ’œ’š ؗ›˜—›Ø¦’س¢¤•²Øž‘ŸØ•Ø——•Ø¦’ØžØ ž˜›•¬ŸØØš’¬ Øo؝”‘’˜Ø ž™’Ø›Ž›Ž¦•˜•Ø§”™›“š›žŸ•Ÿ’Ø”Ø œ›Ÿ’ŽŸØšØ’‘•šØ¤’žŸ›Øš’•”œ›˜”šØ ’ž žØ­Ø›Ÿœ‘šŸØŸ›œ˜•šØØ{ow؞•žŸ’™•Ÿ’ Ø{ž’šØšØŸ‘•£•›šš•Ÿ’Ø{owØ ’¥’š•¬ ؞™’Ø¢§˜•˜•Øœ›˜’‘؏§¢ Øœ›Ÿ’š£•˜ØšØœž•šŸØ’šŸ•˜£•¬Ø”Ø š™˜¬š’Ÿ›ØšØ’š’•–šŸØ—›šž ™£•¬ØØ’‘šØž‘ Ø{ŸØ›˜¬™›Ø”š¤’š•’Ø

®ÏÄÃÐÄÿÑÄÊÌ¿ÏÄÿÉÕÇÍÌÌÇÞÐÙÁÄÑ ¬ÇÉÍÊ¿È«ÇÌÉÍÁ ­ÑÂÍÁÍÏÄÌÏÄÿÉÑÍÏ ¾ÐÄÌ£ÇËÇÑÏÍÁ ÑÄÊ Ä ÎÍØ¿INFO FACILITIESBG ¯ÄÉÊ¿Ë¿ ¢ÄÏ¿̿©ÄÏÄÌÐÉ¿ ÑÄÊ

Ó¿ÉÐ Ä ÎÍØ¿REKLAMA FACILITIESBG ŸÀÍÌ¿ËÄÌÑ ÑÄÊ

Ó¿ÉÐ Ä ÎÍØ¿ABONAMENT FACILITIESBG

§ÆÿÑÄÊ

®ÄÖ¿Ñ

”Ø“•›ŸØØž‘ŸØ’Ø—¤’žŸ›Ÿ›ØšØ§”‘ ¢ØØš’¬Ø•ØŸ›Ø”•ž•Ø‘›Ø›˜¬™Ø žŸ’œ’šØ›ŸØ¡•˜Ÿ•Ÿ’ØšØ{ow؞•žŸ’™Ÿ Øo؎›¬Øž™’؝”˜’‘˜•Ø›žš›š•Ÿ’Ø •‘›’ØŸ’¢š›˜›••ØšØ¡•˜Ÿ•š’ o؟’™ØšØŽ›¬Ø³n’”›œžš›žŸØ•Ø›¢š²Ø›Ÿœ¬™’Øœ›˜’‘؏§¢ Øš¬—›•Ø Ÿ’š‘’š£••Øœ•Ø’¥’š•¬ŸØ”Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’ ؍؞§¦›ØŸ—Øž™’Øœ’‘žŸ•˜•Ø ’‘•šØ•šŸ’’ž’šØ›œ•Ÿ ؗ›–Ÿ›Øœ›—”Ø”š¤’š•’Ÿ›ØšØžœ•š—˜’š•Ÿ’Ø œ›Ÿ•›œ›“š•Øž•žŸ’™•Ø”ØŽ’”›œžš›žŸŸØØ™’¢š•”•š•Øœ—•š• ØzØ žŸš•£•Ÿ’ØšØŽ›¬Øž§¦›ØŸ—Ø¦’Øš™’•Ÿ’Ø•šŸ’«ØžØp’š›’Øn›•ž› Ø §—››‘•Ÿ’˜ØšØ›Ÿ‘’˜Ø³€œ˜’š•’ØšØ•™›Ÿ•²ØØ’‘šØ›ŸØ›‘’¦•Ÿ’Ø—›™œš••Ø ”Øš’‘•“•™•Ø•™›Ÿ•ØØn§˜•¬ س›Ÿ§šØušŸ’š’¥§š§˜² ؗ—Ÿ›Ø•Ø›¦’Ø •šŸ’’žš•ØŸ’™• Ø ˜§¥«¥ª±­Å¼­·¥·ª°­ ų¼¥¯§¥±ªÅ§¥½­·ªÅ¯³±ª²·¥µ­Å²¥Åµª©¥¯»­³²²¥·¥Å²­Å´³¾¥ÅÅ GLDMD?AGJGRGCQ @EÅ­°­Å§Å­²·ªµ²ª·Å¹³µ¸±¥Å²­Å²¥Å¥©µª¶ÅUUU D?AGJGRGCQ @E €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÙÃÙÏÅ¿ÌÇÄ

bØVVV EKHBJQ BNL

¹ª¢Ÿ¯§¾ ­¡© ¤¡¯­®Ÿ Ò×wٙՙѐ–Õٍٙ¡Ô–——Õѐ٠°¡¤±¹± °¹ §±§¾ ­|ÔÕ”‹Ù—ѡԬِ٘э˜Ô—Ù   o¡•Ž‹Ô™”‹Ù™ÑԘÕѐ•—‹Ù™–՝‹Ù  

³««Ÿ¯©¤±§¬¢ yٖ‹Ô”Ñ՗ŽÙ§Ù™ÑԚ‹Ù•ÕٙÕÙ  u’–Ô‹—Ù—‹Ùš™Óœ‹ Ù       ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

™ŽÔ‹Õ Ù             u’Ó˜•’‹—ÙÙ —‹Ù˜ÑӋ—‹Ùјӕ՗‹ Ù      Ò×wٙÙӋ™Õ—‹Ù—ÑՕ‹Õ¦ Ù   ՕÑԋÕ¦Ù—‹Ù¡’šœ‹ Ù     

¤¦­®Ÿ°¬­°±§­´¯Ÿ¬Ÿ }——ÕÕÙÙ ÓÔÕٍՏ˜—‹Œ•¥—ՐјÙ    


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ # ! "% 

         

" !"& $'

 '   

!% 

"! $!#

      

$"! $!#

     

"'          

 )."! # '% !$%

%!* !+ 

"#% -!#

') (!%

"!#"% # $$,% ,! !. #.

# %!# #!"$$!)). '!%!!%* &$%#.

#!"$$!)). "#!!). ! #).%

Медийни партньори на форума са:

#!"$$,% !%# #.

  


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÙÃÙÏÅ¿ÌÇÄ

bØVVV EKHBJQ BNL

)0ٍՏ˜Ù”˜–Ó˜——ÑÕÙ      

¢¯Ÿ£­²£°±¯­¨°±¡­

z˜‘‹Ô—‹ÙŒ’˜Ó‹™—˜™ÑÙÙ Ù–œ‹—Õ’Õԋ—ÕÙӋԔ՗ŽÕÙ    

r›”Ñ¡Ñٗ‹ÙŽ˜Ô զَԋÙ   

°§°±¤«§§¯¤·¤¬§¾ q՗‹–Õž—ÕٙՖš•‹ÕÕÙÙ ÙÑÔÕÙՒ–Ô—Õ¦Ù        

§¬±¤¯¡½ ‚¤¬­¡¤¡ŸÕ€­¯§°­¡Ÿ Õ¯¹©­¡­£§±¤ªÕ¬ŸÕ­±£¤ªÕ o’®¯Ÿ¡ª¤¬§¤Õ¬ŸÕ§«­±§nÕ¡¹¡Õo“­¯±¹¬Õ ‡¬±¤¯¬¤·¹¬¹ªn

•Ñ‹ÙÙ”‹ž™Ñ˜Ù—‹Ùš™•šŽ‹Ñ‹ ًٗÙ ™‹–˜Ù—‹–‹•¦‹—Ù—‹Ùԋ’œ˜Õѐ Ù  

®Ÿ¦Ÿ¯§ қՙÙӕ˜ ÕÙ§Ù٠ѐ——ÕÕÙÕÙÓԘŽ—˜’ÕÙ      ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

§¬±¤ª§¢¤¬±¬§«¯¤¥§ 'OOGLEٗ‹ÓԐ‹ÙÙ—ÔŽÕ“—Õ¦Ù –˜—ÕјÔ՗ŽÙ          

7/2+0,!#% Ҕ‹Œ•¦‹—ÙÙ —‹ÙԋŒ˜Ñ—˜Ñ˜Ù–¦™Ñ˜Ù     

±¤¬£¤¬µ§§ o՘–Õ–Õ”ÔÕ¦Ù         

§¬±¤¯¤°¬§°¢¯Ÿ£§ 4ORREÙ!GBAR Ù          


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

¯ÄÉÊ¿ËÇÏ¿ÈÑÄ ÁÐÎÇпÌÇÄ ³Ÿ°§ª§±§° Œš •Ø Ø Ø

y؏؎•”š’žØž‘ |•›‘’šØ” 2L@QSØ&QHC

’ •Ø Ø Ø

yؤ›’¥—•Ÿ’؝’ž ž• w›š¡’’šŸšŸØ”˜ ~›¡Ÿ ’š•Øž•žŸ’™•

yŸØ Ø Ø

yؙ—’Ÿ•š {ow zŽ˜«‘’š•’Ø•Ø›¢š

mœ•˜Ø Ø Ø

y؏؞œ›Ÿš•Øž§›§“’š•¬ |›¤•žŸš’ m•–š›Ø’˜’—Ÿ›”¢šš’

y–Ø Ø Ø

y؏آ›Ÿ’˜ rš’•–šØ’¡’—Ÿ•š›žŸ |›œ§Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ

‹š•Ø Ø Ø

y؏؛¡•žØž‘ |›—•š•Ø؞•žŸ’™• {ž’Ÿ˜’š•’

‹˜•Ø Ø Ø

y؏ؔŸ›’šØ—›™œ˜’—ž |—•šØž•žŸ’™• w •’ž—•Ø ž˜ •

m žŸØ Ø Ø

y؏؎›˜š•£ m Ÿž›ž•šØ’¥’š•¬ ~~m

~’œŸ’™•Ø Ø Ø

yØØ ¤’Žš•Ø”’‘’š•¬ •ššž•š’ØšØœ›’—Ÿ• {¡•žØ›Ž› ‘š’

{—Ÿ›™•Ø Ø Ø

y؏ؕš‘ žŸ•¬Ÿ ~‘šØŸ’¢š•— |ž•š•Ÿ’Ø—§¦•

z›’™•Ø Ø Ø

y؏ؙ›˜ |”š•¤šŸØ —ž {Ž”’“‘š’

q’—’™•Ø Ø Ø

yØw›– ؗ›’ €œ˜’š•’ØšØ›Ÿœ‘§£•Ÿ’ €œ˜’š•’ØšØ‘›— ™’šŸ››Ž››Ÿ

«ÄÐÄÖÄÌÍÐÎÇпÌÇÄÆ¿ËÄÌÇÃÅËÙÌÑ Ì¿ÐÂÏ¿ÃÇÇÐÙÍÏÙÅÄÌÇÞ

{~o{uwu 7ORKÙPLACE r—ÔŽÕ“—‹Ù›”ÑՍ—˜™Ñ t•—‹Ù—ÔŽÕ¦ x˜ŽÕ™ÑՔ‹ ֘Ԗ‹ÑՍ—‹ÙšÔŒ‹ ‹™‹—Õٙՙѐ–Õ ~Óԋ•—Րٗ‹Ù˜ÑӋ¡Õѐ zԘšž‹—Õ¦ÙÕÙÓԘ”ÑÕ 0ESTÙMANAGEMENT {ՙ”Ù–—Տ‘–¡—Ñ "ENCHMARKING 3,!Ù&Ù+0) #!&wՖ‹ÑՒ‹Õ¦ ֋Œ•¥—ՐÙÕ٘œÔ‹—‹

Ä ÎÍØ¿ADVERTISING UCONOMICSCOM

|˜›ÑšÔ—Õٙՙѐ–Õ ҙÑ•—Ր |ÑԚ”ÑšÔ—˜Ù˜”‹Œ•¦‹— }•”˜–š—Õ”‹ÕÕ z˜‘‹Ô˜ÙŒ’˜Ó‹™—˜™Ñ |ŽÔ‹—‹Ùѐœ—Õ”‹ }œ—˜•˜ŽÕÕ ×ru ||n u—ѐ•ÕŽ—Ñ—ÕѐٙŽÔ‹Õ wšÔՐԙ”Õٚ™•šŽÕ x‹—Ÿ‹›Ñ—‹Ù‹ÔœÕѐ”ÑšÔ‹ ×Õw z˜žÕ™Ñ‹— u—ѐԐ™—ÕٙŽÔ‹Õ r٠ٛ‹™Õ•ÕÑՙ

ÑÄÊ WWWUCONOMICSCOM


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÙÊ¿ÏÇÞ

­ÐÌÍÁ¿Ô¿¿ÐÍÕÇ¿ÕÇÞ Æ¿ÔÇÂÇÄÌ¿Ì¿­¡©ÇÌÐÑ¿Ê¿ÕÇÇ

oؗ¬ØšØ™’ž’£Ø¬š •ØŽ’¥’Ø›žš›šØ n§˜ž—ŸØž›£•£•¬ØšØ¡•™•Ÿ’Ø ”Ø¢••’šØšØ’šŸ•˜£•›šš•Ÿ’Ø •Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø•šžŸ˜£••Ø nm‚owu Ø~’‘Ø›žš›š•Ÿ’Ø–Ø £’˜•Øžœ‘ŸØœ›œ ˜¬•”•š’ØšØ ”‘›ž˜›š•Ÿ’Øœ›ž˜’‘•£•Ø›ŸØ˜›¥Ø ¢••’šØšØ’šŸ•˜£•›šš•Øž•žŸ’™• Ø •š¡›™•š’Ø”Ø‘›Ž•Ÿ’Øœ—Ÿ•—•Ø œ•Øœ›‘‘§“—ŸØ•™ ؗ—Ÿ›Ø•Ø  Ÿ§“‘š’Ÿ›ØšØœ›¡’ž•›š˜šØ ’—žœ’ŸšØ•šžŸ•Ÿ £•¬Øœ›Ø§œ›ž•Ÿ’Ø šØ¢••’šŸØšØ’šŸ•˜£•›šš•Ø•Ø —˜•™Ÿ•¤š•Ø•šžŸ˜£•• Øt™§ž’š•Ÿ’Ø •Øš’œ›‘‘§“š•Ø’šŸ•˜£•›šš•Ø •šžŸ˜£••ØžØ’‘šØ›ŸØ›žš›š•Ÿ’Ø œ•¤•š•Ø”Øœ›¬ŸØšØž•™œŸ›™•Ø—Ÿ›Ø ˜›Ž›˜•’ ؝’žœ•Ÿ›š› ‘•¢Ÿ’˜š•Ø ”‘”š’š•¬ ؝”˜•¤š•Ø•‘›’؍˜’••ØšØ Ž›Ÿš›Ø™¬žŸ› Ø

¦¿ÃÙÊÅÇÑÄÊÌÍÑÍÎÍÊÆÁ¿ÌÄÌ¿ÒÐÊÒ¿ѿƿÃÞÊÍÁÍÏ¿ÆÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ Ì¿ÑÍÎÊÇÌÌ¿ÄÌÄÏÂÇÞËÍÅÄÿÀÙÃÄÎÏÄË¿ÔÌ¿ÑÍ

¬ÍÁ¿ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Æ¿ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇÑÄ Ì¿ÑÍÎÊÍÄÌÄÏÂÇÞ

w›™•ž•¬ŸØ”Ø”¦•ŸØšØ—›š— ’š£•¬ŸØ •š•£••Øœ›™’š•ØØš›™Ÿ•šŸØ  ’‘Ž ؗž’¦•Ø‘¬˜››Ÿ›Ø”œ’‘’˜’š•’Ø šØŸ›œ˜•ššØ’š’•¬ØØž‘•ØØ ’“•™Ø’Ÿ“šØž›ŽžŸ’š›žŸ ؄žŸØ ›ŸØš››§’‘’š•¬ŸØž’Ø›Ÿšž¬ŸØ‘›Ø œ’™¢š’ØšØ”‘§˜“•Ÿ’˜š›Ÿ›Øœ›˜”š’Ø šØ ž˜ ŸØ”Ø‘¬˜››Ø”œ’‘’˜’š•’ØšØ Ÿ›œ˜•ššØ’š’•¬ ؏§”žŸš›¬š’ØšØ œ’—•Ÿ’Ø‘›››š•Ø›Ÿš›¥’š•¬Ø™’“‘ Ø œ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’ؕء•™•Ÿ’Ø”ØŸ›œ˜•šš›Ø ž¤’Ÿ››‘žŸ› ؗ—Ÿ›Ø•Øž§”‘š’ØšØ §”™›“š›žŸØ”Øž›Ž›‘š›Ø£’š››Ž” š’Ø œ›Ø›Ÿš›¥’š•’ØšØž•¤—•Ø ž˜ •ØšØ‘¬˜››Ø ”œ’‘’˜’š•’ ؃’˜ŸØšØš››§’‘’š•¬ŸØ ’Ø‘Ø‘›’‘ŸØ‘›Ø—›š— ’š£•¬Ø™’“‘ Ø ¡•™•Ÿ’Ø”ØŸ›œ˜•šš›Øž¤’Ÿ››‘žŸ›Ø•Ø ž§›Ÿ’Ÿš›Øœ› —¤’žŸ’š›Ø›Žž˜ “š’Ø ”Ø—˜•’šŸ•Ÿ’ Ø|›Ø’—žœ’Ÿš•Ø•”¤•ž˜’š•¬Ø Ÿ›œ˜›™’•Ÿ’ØžØš™˜•˜•ØžØØ œ›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØšØœš› ØzØœ›’‘’šØ ž—››Ø’š’•’šØ¡› ™Øœ§—Ø›ŸØq§“šŸØ —›™•ž•¬Ø”Ø’š’•–š›Ø•Ø›‘š›Ø’ ˜•š’Ø qwro}؜’‘˜›“•¢Øœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’Ø‘Ø Ž§‘ŸØ›ž›Ž›‘’š•Ø›ŸØž›ŽžŸ’š›žŸŸØ §¢ Ø•š‘••‘ ˜š•Ÿ’Ø•”™’•Ÿ’˜š•Ø ’‘•Ø œ›Ø‘•Ÿ›•Ÿ’ؕ؟¬Ø‘Øž’Øœ’¢§˜•ØšØ ¡•™•Ÿ’Ø”Ø‘¬˜››Ø”œ’‘’˜’š•’ Ø~œ›’‘Ø mš’˜Ø~’™’‘“•’Ø›ŸØqwro} ؎•ØŽ•˜›Ø  ‘¤š›Ø—˜•’šŸ•Ÿ’ØšØŸ›œ˜›¡•—£••Ÿ’Ø‘Ø œ˜¦ŸØš’™Ø•˜•ØŸ—žØ”Ø›Ÿ¤•Ÿš’Ÿ›Ø šØŸ›œ˜›™’•Ÿ’ ؚ›ØŽ’”ØŸ’Ø‘ØžØŸ¬¢šØ ž›ŽžŸ’š›žŸ ¶u…||´|…Ø ؀u„´ØØ

£ÍÉÏ¿ÞÌ¿ÂÍÃÇÌ¿Ñ¿ØÄ ÀÙÿÑÍÑÉÏÇÑÇËÍÊ¿ÐÍÀØ¿ ÑÙÏÂÍÁÐÉ¿ÎÊÍØÌ¿ÃÉÁË ~œ›’‘Øœ› ¤š’ØšØ³&5 Ø2NKKDQRØ 2NKTSHNMR²Øœ˜›¦ŸØšØŸ§›ž—•Ÿ’Øœ˜›¦•Ø Ø™›˜›’Ÿ’ئ’Øšžš’ØŸ•Øœ§Ÿ• ؍—›Ø ž•¤—•Ø”œ˜š š•Øœ›’—Ÿ•ØŽ§‘ŸØ ”§¥’š•Ø‘›Ø—¬ØšØؐ ؍—ØšØØ ‘ ¥•Ø¦’Øž’Øœ‘ŸØœ›Øš‘Øؗ ؙ ؜•Ø ؗ ؙ؏ؗ¬ØšØؐ Ø|›Øœ›š›”š•Ø ‘šš•Ø¦’Øž’Ø ’˜•¤•Ø•Øœ›£’šŸ§ŸØšØ š’”’Ÿ•Ÿ’ØŸ§›ž—•Øœ˜›¦• ؗŸ›Øš–

œ›Ÿ§œ’¥•Ø¦’ØžØ™›˜›’Ÿ’؞ؚ’ ‘›Žš›Ø ™’žŸ›œ›˜›“’š•’ ؘ›¥›Ø œ˜’š•’ؘؕ•œžØ šØœ’‘•Ÿ’˜š›Øœ›‘›Ÿ’šØ—›š£’œ£•¬Ø •Ø™—’Ÿ•š›Øœ˜š Øt‘•Øœ› ›˜¬™›Ÿ›Ø œ’‘˜š’Ø•Øœ›š•“’šŸØ—Ÿ•š›žŸØ šØ›˜’™•Ÿ’ØŸ§›ž—•Ø™—•Ø’¤’Øž’Ø šŽ˜«‘Øžœ‘؏ؚ’™š•Ÿ’Ø£’š•Ø”Øœ˜›¦•Ø Øš›•Ÿ’Ø™›˜›’ Ø

¡«ŸÐÍÑÊÇÖÇÄ Æ¿Ì¿È ÇÌÍÁ¿ÑÇÁÌ¿ÀÍÊÌÇÕ¿

("3Ø,DCH@ؕ؁›š‘£•¬Ø³r˜’—Ÿ›šš›Ø ”‘’›œ”š’Øn§˜•¬²Ø§¤•¢Ø ™›ŸØšØo›’šš›™’‘•£•šž—Ø—‘’™•¬Ø ”Øš– •š›Ÿ•šØŽ›˜š•£Ø”Øؐ Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÙÊ¿ÏÇÞ

ŸÐ¿ÌÐÛÍÏÌÍÑ¿ÀÊÍÁÐÑÍÊÇÖÌ¿ÅÇÊÇØÌ¿ÐÂϿÿ

t‘š›Ÿ›Ø”’‘’š•’ØŽ’Ø›Ÿ˜•¤’š›ØØ —Ÿ’›•¬ŸØ³r¡’—Ÿ•š•Ø™’š•‘“§ž—•Ø ’¥’š•¬ØØœ›˜”ØšØ‘›Ž›Ÿ›Ø œ˜’š•’Ø •Ø ˜’žš¬š’Ø‘›žŸ§œØšØœ£•’šŸ•Ÿ’Ø ‘›Ø™’‘•£•šž—•Ø•“•² Ø|››‘§ŸØ”Ø š“‘š’Ÿ›ØŽ’¥’س|’ŸŸØ š£•›š˜šØ—›š¡’’š£•¬Øœ›Ø§œ›ž•Ÿ’ØšØ ’˜’—Ÿ›šš›Ÿ›Ø”‘’›œ”š’² ؗ›¬Ÿ›Øž’Ø œ›’‘’؞؜›‘—’œŸØšØy•š•žŸ’žŸ›Ø šØ”‘’›œ”š’Ÿ›Ø•Øw›™•ž•¬ŸØœ›Ø ”‘’›œ”š’Øœ•Øz›‘š›Ÿ›Øž§Žš•’Ø šØ}’œ Ž˜•—Øn§˜•¬ Ø{ž’šØ›Ÿ˜•¤’šŸØ Ž›˜š•£ ؚØ—›š¡’’š£•¬ŸØŽ¬¢Ø›Ž¬’š•Ø •Øœ˜š›’Ÿ’ØšØœ•Ÿ’˜žŸ›Ÿ›Ø‘Ø ž§“’Ø”‘š•Ÿ’Ø”’‘’š•¬ØØ›Ž¦Ø •š¡›™£•›ššØž•žŸ’™

±¿Éпs«ÍØÌÍÐÑs ÁÐËÄÑÉÇÑÄÆ¿ÑÍÉ

|’‘ž’‘Ÿ’˜¬ŸØšØqwro}؛Ž¬•Ø §”™›“š›žŸŸØ›ŸØ§’“‘š’ØšØŸ—žØ ³y›¦š›žŸ²Ø”Ø’š’•–š•Ÿ’Øœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜• Ø |’‘˜›“’š•’Ÿ›Ø•‘Ø›ŸØ‘ “’žŸ›Ÿ›Ø ³$5-²Ø•Øž˜’‘Ø‘ØŽ§‘’Ø›Žž§‘’š›ØšØž’¦Ø šØž•¤—•Ø’˜’—Ÿ›”œ’‘’˜•Ÿ’˜š•Ø ‘ “’žŸØžØ ¤žŸ•’Ÿ›ØšØ¤˜’š›’Ÿ’Ø šØqwro} Ø{žš›š•¬ŸØ”Øš›ŸØŸ—žØ žØž§”š•ØžØ”˜•¤š›Ÿ›Ø—›˜•¤’žŸ›Ø ’š’•¬ ؗ›’Ÿ›Øœ›˜”ŸØ—˜•’šŸ•Ÿ’ Ø~Ø š››Ÿ›ØžŸ —Ÿ •š’ØšØž™’Ÿ—•Ÿ’Ø”Ø Ÿ›—Øž’Ø£’˜•Øœ› žœ’‘˜•›Ø”œ’‘’˜’š•’Ø šØ”¢›‘•Ÿ’Ø™’“‘ Øœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’ Ø —›•Ÿ›Øœ›˜”ŸØ’˜’—Ÿ›’š’•¬Øž’”›šš›Ø •˜•Ø£’˜››‘•¥š›

£ÍÉÍÊÉÍпÀÄÆÍοÐÌÇ ¿Ð¿ÌÐÛÍÏÇÑÄÁ ÙÊ¿ÏÇÞ

…’¡§ŸØšØ’•›š˜š•¬Ø›Ÿ‘’˜ØšØ ‘§“š•¬ØŸ’¢š•¤’ž—•Øš‘”›Ø”Ø ~›¡•¬Ø”¬• ؤ’Ø؛ŸØžšž©›•Ÿ’ØØ n§˜•¬Øš’Ø›Ÿ›¬ŸØšØ™›‘’š•Ÿ’Ø ’›œ’–ž—•Ÿ’Ø•”•ž—š•¬ Ør—žœ’Ÿš›Ÿ›Ø ™š’š•’Øž’Øœ›Ÿ§‘•Øš¬—›˜—›—Ÿš› Ø ž™›Øœ’”Ø•”™•š˜•¬Ø™’ž’£ ؛ŸØž˜ ¤•Ø Øœ—Ÿ•—Ÿ Ø|•Ø‘Ø•š£•‘’šŸØžØ žšž©›ØŽ¬¢Ø”žŸ¥’š•Ø“•›Ÿ•Ÿ’Ø šØؑ ¥• Øož’Ø›¦’Øž’Øžœ›•Ø”Ø •”œš›žŸŸØšØžšž©›š›Ÿ›Ø ž§›§“’š•’؏سy–¤•šØ‘›™² ؗ›’Ÿ›Ø œ›œ‘šØœ›‘•Øœ’Ÿ›š’ Ø wŽ•šŸØŽ•˜Ø‘›œ§˜š•Ÿ’˜š›Ø ”¥•’š ؔØ‘Øœ›Ž•Øš›ž•˜—• ؚ›Ø ž§›§“’š•’Ÿ›Øš¬™˜›ØŸ’¢š›˜›•¤šØ §”™›“š›žŸØ‘Ø•”‘§“ØšØœ› ›˜¬™Ø Ÿ’“’žŸ Ø~˜’‘Ø—Ÿ›ØØ—Ž•šŸØ ž’Ø—¤•˜•Ø‘›–š›Øœ›’¤’Ø¢› Ø žšž©›š•Ÿ’؏§“’ŸØœ›‘‘˜• Ør‘š›Ø  žŸ›–žŸ›Ø”Ø—›šŸ›˜ØšØŸ›Ø šØžŸ›–š›žŸØؘ ؎•Ø’˜•™•š•˜›Ø œ›‘›ŽšØ§”™›“š›žŸØœ’“‘’’™’šš› Ø ~˜’‘Ø•š£•‘’šŸØ•šŸØ’Øœ’¢§˜’šØ ›žš›š›Ø§¢ Ø¢›Ÿ ؗ¤•˜•Øž’ØØ ›˜¬™ŸØ—Ž•šØšØžšž©› ؔ¦›Ÿ›Ø š’Ø›Ž§š˜•Øš•™š•’ ؔØ—›˜—›Ø˜•£Ø ’Øœ’‘š”š¤’šØ™¥•šŸ ؚ›Øœ›Ø œ›ž˜’‘šØ•š¡›™£•¬ØŸ›ØŸ§‘’š•’Ø ¦’ØŽ§‘’؝”˜’‘š›ØØž§‘ Ø|›Ø‘šš•Ø šØ¡•™• œ›•”›‘•Ÿ’˜—•Ø£¬˜›žŸšŸØ ™›‘’š•”£•¬ØšØ’‘•šØžšž©›ØžŸ Ø ™’“‘ ØØؕØØؘ Ø €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

%ÁÏÍο

°ÇÐÑÄË¿Ñ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÁ¿Ì¿ÎÍÎÏÍÄÉÑ$)'%30/ØÄÄËÇÌÇÁ¿ÏÇ¿ÌÑ Ì¿ÐÍÊ¿ÏÌÇÑÄοÏÉÍÁÄÎÍÊÆÁ¿ØÇÉÍÌÕÄÌÑÏÇÏ¿Ì¿ÐÍÊ¿ÏÌ¿ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞ

¬ÍÁÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÎÏÍÄÉÑÕÄÊÇ ÃÍË¿×ÌÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Ì¿ÄÌÄÏÂÇÞ

u”ž˜’‘›Ÿ’˜•Ø¡•ššž•š•Ø›ŸØr~Ø žØ”œ›¤š˜•ØŽ›ŸØœ›Ø™•š•Øž›˜š•Ø ž•žŸ’™• ؗ›•Ÿ›Ø¦’Øœ›”›˜¬ŸØšØ ‘›™›’Ÿ’ؕ؝Ž›Ÿš•Ÿ’Ø™’žŸØ‘Ø œ›•”’“‘ŸØž›ŽžŸ’šØ’˜’—Ÿ›’š’•¬Ø •Ø‘Øž’Ø›Ÿ›œ˜¬ŸØ•˜•Ø›¢˜“‘ŸØž™• Ø u™’Ÿ›ØšØŸ•›‘•¥š•¬Øœ›’—Ÿ ؔØ—›–Ÿ›Ø žØ”‘’˜’š•Ø ؙ˜š ؒ› ؒØ#(&$2/.Ø #HRSQHATSDCØ"'/Ø:BNLAHMDCØGD@SØ@MCØONVDQ<Ø FDMDQ@SHNMØEQNLØRL@KKØRHYDØBNMBDMSQ@SDCØ RNK@QØONVDQ ؃’˜ŸØšØœ›’—ŸØ’Ø‘Ø ž’Øž§”‘‘’Øž•žŸ’™Øœ›Ÿ›Ÿ•œ ؗ›¬Ÿ›Ø ¦’Ø’Øžœ›ž›ŽšØ‘Øœ’§¦Ø ؛ŸØ ž˜§š¤’ŸØ’˜’—Ÿ›’š’•¬ØØŸ›œ˜•šØ •Ø’˜’—Ÿ•¤’žŸ› Ø~•žŸ’™ŸØ¦’Ø’Ø Ž”•šØšØ—›š£’šŸ•šØž›˜šØ Ÿ’¢š›˜›•¬ ؜•Ø—›¬Ÿ›ØœŽ›˜•¤š•Ø ˜’•Ø —›š£’šŸ•ŸØž˜§š¤’•Ÿ’ؘ§¤•Ø—§™ØŸ§ŽØ œ•’™š•— ؗ›¬Ÿ›Øž§Ž•ØŸ¬¢šŸØŸ›œ˜•š Ø |Ž›˜•¤š•Ÿ’Ø’˜’™’šŸ•Ø¦’ØžØžØ›˜’™•šØ ؞™Ø•Ø¦’Ø™›ŸØ‘Øž’؝”œ›˜ŸØ šØœ›—• ؗŸ›ØŸ’™œ’Ÿ ŸØšØ Ÿ’¤š›žŸŸØØŸ§ŽŸØ¦’Ø‘›žŸ•Ø Øf" Ø›Ø¦’؍—Ÿ••Ø™›Ÿ› Ø œ•—’œ’šØ—§™Øž•žŸ’™Ÿ ؗ›–Ÿ›Ø¦’Ø œ›•”’“‘Ø’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Ø•Øž§¦›ØŸ—Ø ¦’Øž˜ “•Ø”Ø›Ÿ›œ˜’š•’Ø•Ø›¢˜“‘š’ Ø |˜š•š›Ø’Øœ§•¬ŸØœ›Ÿ›Ÿ•œØ‘Ø’ؐ›Ÿ›Ø •ØŸ’žŸšØž˜’‘Øؙ’ž’£

©ÍÌÉÒÏÐÆ¿ÒÐÑÍÈÖÇÁÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÄÌ¿ÒÖÇÊÇØ¿Ñ¿ ÐÄÎÏÍÁÄÃÄÁ¢ÄÏË¿ÌÇÞ

z’™ž—›Ÿ›Øy•š•žŸ’žŸ›ØšØ›—›˜šŸØ ž’‘ ؛œ”š’ØšØœ•›‘ŸØ•Ø¬‘’šŸØ Ž’”›œžš›žŸØ”‘‘’Øš‘•Ÿ’Ø”Ø —›š— žØœ›Ø›œ”š’ØšØ—˜•™ŸØ*KHL@Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

"N Øw›š— ž§ŸØž’Øœ›’“‘Ø”ØŸ›•Øœ§Ÿ Ø —Ÿ›ØØ”Ž›Ÿš’Ÿ›ØšØ•‘’•Ÿ’Ø”Ø ™’—•Øœ›Ø›œ”š’ØšØ—˜•™ŸØ ¤žŸŸØ ›žš›š›Ø ¤’š•£•Ø”’‘š›ØžØ ¤•Ÿ’˜•Ÿ’Øž• Ø {£’š¬š’Ÿ›ØšØœ›’—Ÿ•Ÿ’Øœ’™•š˜›Ø œ’”Øš¬—›˜—›Ø’ŸœØœ’‘Ø“ •Ø›ŸØ ’—žœ’Ÿ• Ø|§ŸØš‘ØØ”™’ØšØ Øؒ›Ø’Øœ•ž§‘’šØšØ•™š”•¬ŸØšØ p©›Ÿ’؏§Øo–™ ؗ›¬Ÿ›Ø’؝”Ž›Ÿ•˜Ø š– ‘›Ž•Ÿ’Ø™’—•Ø”Ø ¤•˜•¦’Ÿ›Øœ›Ø ›œ”š’ØšØ—˜•™Ÿ ØoŸ›ŸØš‘Ø’Ø Ø”™’ØØؒ› ؍؟’ŸŸØØØ ’› ؗŸ›Ø›¦’Ø‘’ž’ŸØ ¤’Žš•Ø”’‘’š•¬Ø œ›˜ ¤•˜•Øœ››¦•Ÿ’˜š•Øš‘•Ø›ŸØœ›Ø Øؒ› Øz‘•Ÿ’ØžØ›ž• ’š•Øœ›Ø •š•£•Ÿ•ŸØšØy•š•žŸ’žŸ›Ÿ›Ø”Ø ›œ”š’ØšØ—˜•™Ÿ Ø

§ÐοÌÇÞÌ¿Ë¿ÊÞÁ¿Ð ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄÑÍÌ¿ÄÌÄÏÂÇÞ ÁÍÀØÄÐÑÁÄÌÇÐÂÏ¿ÃÇ

}’˜•”•š’Ÿ›ØšØ™’—•Ÿ’Øœ›Ø’š’•–šØ ’¡’—Ÿ•š›žŸØØŸ’”•Øž‘• ئ’Ø žŸš’؞؜›™›¦ŸØšØ$2".ؑ›››• Ø uš’žŸ•£••Ÿ’Ø”Ø’˜•”•š’Ÿ›ØšØ œ˜šØžØØ”™’ØšØ ؙ˜š ؒ› Ø —Ÿ›Ø‘’–š›žŸ•Ÿ’Øœ›Øš’›Ø¦’Ø›Ÿ›¬ŸØ Ø؝Ž›Ÿš•Ø™’žŸ Ø|’‘œ•’Ÿ•Ÿ’Ø ™’—•Ø£’˜¬ŸØ‘Øš™˜¬ŸØ’™•ž••Ÿ’Ø›ŸØ Ÿ’”•Øž‘•ØžØØ¢•˜ ؟ؐ›‘•¥š› Ø|˜š§ŸØ ž’Ø›¤—Ø‘Ø‘›’‘’Ø‘›Ø”•š’Ÿ›ØšØ žŸŽ•˜’šØœ”Ø”Ø$2".ؑ›››•Ø•Ø‘Ø ž§”‘‘’Ø—˜•¡•£•šØŽ›ŸšØ§—Ø Øž’—Ÿ›•Ÿ’ ؞§”š•Øž§žØž‘š›Ÿ›Ø ›ž’Ÿ˜’š•’ ؕ”›˜£•¬Ø•Ø{owؕšžŸ˜£•• Ø

´ÙÏÁ¿ÑÐÉ¿ÐÉÍÌÉÒÏÐ Æ¿ÆÄÊÄÌÇÐÂÏ¿ÃÇ

w›š— ž§ŸØ”Ø’—›˜›•¤š•Øž‘•ØØ•”Ÿ›¤š›Ø ’›œ’–ž—ŸØžŸšØž’Øœ›’‘’Øœ’”Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

‘’—’™•Øؐ؏ؒš’•–š•¬Ø•šžŸ•Ÿ ŸØ 'QUNIDØ/N@Q ؏Øt’Ž Ø{£’š¬š’Ÿ›ØšØ  ¤žŸš•£•Ÿ’؏ؗ›š— žØ’Ø•”§¥š›Ø ¤’”Ø—›š—’Ÿš•ØžŸ›–š›žŸ•Ø”ØŸ’¢š•Ÿ’Ø ž‘• Øz‘’š•Ÿ’Øœ’Ÿ’š‘’šŸ•ØžØ ”œ’‘’˜’š•ØØ¥’žŸØ—Ÿ’›••Øžœ›’‘Ø žœ’£•¡•¤š•Ÿ’Ø—¤’žŸØšØœ›’—Ÿ•Ÿ’ Øz– ’¡’—Ÿ•šŸØš›Øž‘Ø­Ø”Ø  š•’ž•Ÿ’Ÿž—ŸØŽ•Ž˜•›Ÿ’—ØØ~œ˜•Ÿ Øz– ’¡’—Ÿ•š›Ø›Žš›¬š’Ø­Ø›¡•žØ ž‘ŸØšØ$KDJSQ@Ø*NOQHUMHB@ Øz– ‘›Ž§Ø•šŸ’•šØ‘•”–šØ•Ø ’š’•–šØ—›š£’œ£•¬Ø Ø/GNDMHWØ/K@Y@ Øz– •š›Ÿ•šØ—›š£’œ£•¬Ø­Ø Ÿ›—§™œ•šØ/NKHSHM Øz– ‘›Ž§Ø•šŸ’•šØ‘•”–šØžØ œ›Ÿ’š£•˜Ø”Øœ›Ÿ›’š•’حؗ›™œ˜’—žØ “•˜•¦š•Øž‘•Ø›ŸØž™’ž’šØŸ•œ Øz– ’¡’—Ÿ•š›Ø¡•ššž•š’Ø Ø'$/Ø$2".Ø C N N

¯¿ÆÿÃÍÔ¿Ì¿ÂÏ¿ÃÇÑÄ Ì¿"2%%!-Æ¿Â ¤ÃÌ¿ÍÑÍÑÊÇÖÄÌÇÑÄÐÌ¿ÂϿÿ̿"2%%!- ÐÂÏ¿ÃÇEÑÙÏÂÍÁÐÉÇÞÑÕÄÌÑÙÏ$OCKS Á¯ÒÄÌ ³Ï¿ÌÕÇÞ ÐÎÄÐÑÞÁ¿ØÍÑ ÄÌÄÏÂÇÈÌÇÑÄÐÇÏ¿ÆÔÍÃÇÀÊ¿ÂÍÿÏÄÌÇÄÌ¿ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌ¿ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÞ

؛ŸØš– ’¡’—Ÿ•š•Ÿ’Øž‘•Ø ›£’š’š•Øœ›Ø™’Ÿ›‘Ø!1$$ ,ؔØؐ Ø œ›˜ ¤•¢Ø›Ÿ˜•¤•¬ØØš¤˜›Ÿ›ØšØ™ŸØ šØ•”˜›“’š•’Ÿ›Ø$BNATHKC؏Øx›š‘›š ØtØ œ›žŸ•š’Ÿ›ØšØ›Ÿ˜•¤šØ›£’š—Øœ›Ø Ÿ›”•Ø™’Ÿ›‘ØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø”Ž›Ÿ¬ŸØ —’‘•Ÿ•ØØž˜’‘š•Ÿ’Ø›Ž˜žŸ•ؒš’•–šØ ’¡’—Ÿ•š›žŸ ؙŸ’•˜• Ø œ˜’š•’Ø šØ›Ÿœ‘§£•Ÿ’ ؒ—›˜›•¬ ؔ™§ž¬š’ Ø ›‘ ؟šžœ›Ÿ Ø œ˜’š•’ؕؗ›™¡›Ÿ Ø z‘’š•Ÿ’Øž‘•ØžØ›žš›š›Ø›ŸØ o’˜•—›Ž•Ÿš•¬ ؗŸ›Ø•™Øš¬—›˜—›Ø•Ø›ŸØ r›œ Ø{ž’šØžŸš‘Ÿš•Ø—Ÿ’›••Ø ”Øœ›‘›Žš•Ø—›š— ž•Ø—Ÿ›Ø›¡•žØž‘ Ø “•˜•¦šØž‘Ø•Ø‘ ؗ›š— ž§ŸØ’؏—˜«¤•˜Ø •Ø—Ÿ’›••Ø”Øš– ’—›˜›•¤š›Ø ¤’Žš›Ø ”’‘’š•’ ؚ– ’—›˜›•¤’šØ”Ÿ›Ø•Øš–

’—›˜›•¤š›Øž§‘•˜•¦’ Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÁÄÑÙÑ

#OLLIERS)NTERNATIONAL Ç&IRST3ERVICE2EAL%STATE !DVISORSÐÄÐÊÞÔ¿

"NKKHDQRØ(MSDQM@SHNM@KؕØ%HQRS2DQUHBDØ1D@KØ $RS@SDØ CUHRNQRØ%HQRS2DQUHBDØ1$ ؞Ø ›Ž’‘•š•˜•Ø›œ’Ÿ•šŸØž•Ø‘’–š›žŸØ•Ø ž˜ •ØšØž’Ÿ›š›Øš•› ؎’¥’Øž§›Ž¦’š›Ø ›ŸØŽ§˜ž—•¬Ø—˜›šØšØ³w›˜•§ž² ؍—Øž’Ø ž§”‘ØŸ’ŸŸØœ›Ø›˜’™•šØ—›™œš•¬Ø ”Ø ž˜ •ØØž¡’ŸØšØš’‘•“•™•Ÿ’Ø •™›Ÿ•ØØ˜›Ž˜’šØœ˜š Øz›ŸØ—›œ›£•¬Ø ¦’ؒ؝”œ›”š’™Øœ›‘Ø™—ŸØ"NKKHDQRØ (MSDQM@SHNM@K جئ’Øœ•ž§žŸØØØ ‘§“•Ø›ŸØ£¬˜Øž¬ŸØžØ›Ž¦›Ø؛¡•ž Ø Øž˜ “•Ÿ’˜•Ÿ’ؖئ’Øš‘¢§˜¬ŸØØØ ‘ ¥• س~؜•—˜«¤š’Ÿ›ØšØœ›£’žØšØ œ’™•šš’Ø›ŸØ™’“Ø—§™Ø£’šŸ˜š›Ø  œ˜¬šØ—›™œš•¬ Ø%HQRS2DQUHBDØ1$ Ø —›šŸ›˜•Ø›—›˜›Ø؛ŸØ"NKKHDQRØ(MSDQM@SHNM@KØ Ø˜›Ž˜’šØ™¦Ž Ø{žŸš˜•Ÿ’Ø؛ŸØ —œ•Ÿ˜Ø’Ø”œ”’šØØ’•›š˜š•Ÿ’Øœ”• Ø —›’Ÿ›Ø›ž• ¬Øž•˜ŸØ•Ø—›š£’šŸ£•¬ŸØ šØ˜›Ž˜šØ—›™œš•¬ØžØ›Ÿ››š›žŸŸØ•Ø Ž˜•”—›Ÿ›Øœ›”šš•’Ø”Ø™’žŸš•Ÿ’Øœ”• ² Ø ”¬¬Øq§˜žØ– ؜’”•‘’šŸØšØ"NKKHDQRØ (MSDQM@SHNM@K °ÎÍÏÄÃÉ¿ÊÇÓÍÏÌÇÈÐÉÇÆ¿ÉÍÌ ÍÑÃÁÍÏÍÁÄÑÄÌ¿ÉÙØÇÑÄ ÑÏÞÀÁ¿Ã¿Ð¿Æ¿ÄÑÇÍÑÏ¿ÐÑÇÑÄÊÌÍÐÑ

ŸËÄÏÇÉ¿ÌÄÕÆ¿ÎÊ¿×ÄÌ ÍÑÆ¿ÑÁÍÏÆ¿Ï¿ÃÇÑÍÁ¿ ÖÄË¿ÔÌ¿ÊÑÏÄÁ¿Ñ¿ÁÃÁÍÏ¿ÐÇ

~’¦ ؗ˜•¡›š•–ž—•¬Ø“•Ÿ’˜Øƒ«šØ‚Ø Ž•˜›Ø”’‘’š›Ø‘’˜›Ø”ØŸ› ؤ’Øœ’™¢š˜Ø Ÿ’š•Ÿ’Øœ˜›¦•Øœ’‘Ø‘›™Øž• Ø|›Ø‘ ™•Ø šØ‚m ؟›–Øœ›žŸ›Øž’Ø›œ•Ÿ˜Ø‘Øžœ’žŸ•Ø ›‘Ø•Øœ• Ø~œ›’‘Ø—˜•¡›š•–ž—•Ø”—›š Ø ‘››’Ÿ’ØšØ—§¦•Ÿ’ØŸ¬ŽØšØؑØ žØ”’Ÿ•Ø›ŸØžŸ•Ÿ’˜š›žŸ Ø|’”Øؐ Ø ‚Ø•Ø“’šØ™ Ø’¥•˜•Ø‘Ø”™’š¬ŸØ–žØ žØ‘§’š•ØžŸ “—• Ø’Ø›Ž›žš›˜•Øž›’Ÿ›Ø ’¥’š•’؞ؕ—›š›™•¬ŸØšØžŸ›Ÿ•£•Ø˜•Ÿ•Ø ›‘Ø•Øœ• ØwŸ›Ø˜Ÿ’šŸ•Øž§œ ”•Ÿ’Ø ”ž‘•˜•ØØ‘›Øž•ØžŸ’š•¬Ø žŸ›–¤••Ø šØ”ž ¢ ؚ›ØŸ›Øš’Ø ‘›˜’Ÿ›•˜›Ø ˜žŸ•Ÿ’ Øm—›Ø‚ØŽ§‘’Øœ•”šŸØ”Ø•š›’š Ø ›Ø”œ˜¥Øœ›˜›•šØ›‘•šØ”Ÿ›Ø•Ø˜›ŽØ ›ŸØؑ›˜ Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

®ÏÄÃÐÑ¿ÁÇÔ¿ÐÇÐÑÄË¿Æ¿ÁÇÃÄÍ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÄÆ¿Ë¿ÊÉÇÞÀÇÆÌÄÐ

~’Ÿ›š•¬ŸØœ›•”›‘•Ÿ’˜ØšØž•žŸ’™•Ø ”Øž• š›žŸØ!NRBGØ2DBTQHSXØ2XRSDLRØ œ’‘žŸ¬Ø”œ•ž¦›Ø žŸ›–žŸ›Ø žœ’£•˜š›Ø”Ø™˜—•Ø™”•š•Ø•ØœŸ’—• Ø —›•Ÿ›Ø¤’žŸ›ØžØŽ’”Øœ›¡’ž•›š˜š•Ø ""35؞•žŸ’™• ؜›‘•Ø•ž›—ŸØ•™Ø •šžŸ˜£•›ššØ£’š Øtœ•ž¦›Ÿ›Ø  žŸ›–žŸ›Ø’ؘ’žš›Ø”Øœ›˜”š’؝’¥’š•’Ø ”Ø œ˜’š•’ØšØ•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ÿ› Ø ušŸ •Ÿ•š•Ÿ’Ø™’š«ŸØ”ØšžŸ›–—•Ø š’Ø•”•ž—ŸØ›Ž ¤’š•’ ؍ؔØ‘Øž’Ø•”œ›˜”Ø  žŸ›–žŸ›Ÿ›Ø’Øš “š›Øž™›Ø‘Øž’Ø ž§“ŸØ—™’•Ÿ’Ø•Ø”¢šš’Ÿ› ؑØž’Ø §’‘’Ø™’žŸš›Ÿ›Ø’™’Ø•Ø”œ•žš’Ÿ›Ø ”œ›¤ØŸ›™Ÿ•¤š› Øtœ•ž¦›Ÿ›Ø  žŸ›–žŸ›Ø™›“’Ø‘ØŽ§‘’Ø œ˜¬š›Ø•Ø ‘•žŸš£•›šš›ØŽ˜›‘’š•’ØšØ‘’š•¬Ø 6DAØUHDVDQ ؗ›–Ÿ›Øœ›”›˜¬Ø•“‘š’Ø šØ•”›Ž“’š•’Ÿ› ؜ ž—š’ØšØ”œ•ž•Ÿ’ Ø  œ˜’š•’ؕؗ›š¡• •š’Ø›ŸØ‘•žŸš£•¬ Ø o؞˜ ¤–ØšØ˜™Ø žŸ›–žŸ›Ÿ›Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÁÄÑÙÑ

Ÿ›™Ÿ•¤š›Ø•”œ¦Øœ’‘ œ’‘•Ÿ’˜’šØ •™’–˜ Ø’¢š›˜›•¬ŸØšØ—›™œ’ž•š’Ø' Ø œ›”›˜¬ØšØ žŸ›–žŸ›Ÿ›Ø‘Øž§¢š¬Ø ”œ•žØšØœ›ž˜’‘š•Ÿ’Øؑ’š

­ÑÉÏÇÑÇÄËÍÅÄÿÍÆÌ¿Ö¿Á¿ ÌÍÁÌ¿ÖÇÌÆ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ Ì¿ÄÊÄÉÑÏÇÖÄÐÑÁÍ

¡ÎÍÐÊÄÃÌÍÁÏÄËÄÁÙÆÌÇÉÌ¿Ô¿ÌÄË¿ÊÉÍÐÎÍÏÍÁÄÎÍÉÏ¿È ÄÉÍ ÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏ¿ÌÄÑÍÌ¿ÏÄÃÇÕ¿ÎÏÍÃÒÉÑÇÌ¿,'ˆ,'

,'ÉÍËÎÄÌÐÇÏ¿ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇ Æ¿Æ¿ÀÊÒÅÿÁ¿Ø¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ

r—•œØ›ŸØ ¤’š•ØØyž¤ ”’Ÿž—•¬ØŸ’¢š›˜›

•¤’šØ•šžŸ•Ÿ ŸØ,(3؞Ø›Ÿ—•˜•Øš’•”

’žŸ’šØ‘›Øœ’‘•Ø¡’š›™’š ؗ›–Ÿ›Ø™›“’Ø‘Ø œ•¤•š•Øœ’™•šš’Ÿ›ØšØž•˜š•Ø§˜š•Ø ›ŸØ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Øœ’”Ø™•—›ž—›œ•¤š•Ø — ¢•Ø§˜’›‘š•Øšš›Ÿ§Ž•¤—• Øu”ž˜’‘›

Ÿ’˜•Ÿ’Ø›ŸØ•šžŸ•Ÿ ŸØŸ§‘¬ŸØ¤’ØŸ›Ø ™›“’Ø‘Ø’Øš›Øš¤•šØ”Øœ›•”›‘žŸ›ØšØ ’˜’—Ÿ›’š’•¬ Ø›”•Ø¡’š›™’š ؛œ•žšØ—Ÿ›Ø Ÿ’™›ž•˜›Ø§˜šØ’Ø›Ÿ¬Øš›•Ø§”™›“

š›žŸ•Ø”Ø•”ž˜’‘š•¬ØØž¡’ŸØšØ’˜’—

Ÿ›’š’•¬Ÿ Ø›–Øœ’‘žŸ˜¬Ø•™œ ˜žØ ›ŸØŸ›œ˜•šØœ›Øšš›Ÿ§ŽŸ ؗ›–Ÿ›Ø™›“’Ø ‘Ø”‘•“Ø’˜’—Ÿ›š•ØžØ‘•“’š•’Ÿ›Øž• Ø ž§”‘–—•Øœ›ØŸ›”•Øš¤•šØ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Ø šØ™•—›ž—›œ•¤š›Øš•› Ø{ŸØ—˜«¤››Ø”š

¤’š•’Ø”ØšŽ˜«‘š•¬Ø¡’š›™’šØžØšš›

Ÿ§Ž•¤—•Ÿ’Ø›ŸØ§˜’›‘š•ØŸ›™• ؗ›•Ÿ›Ø žØžØ‘•™’Ÿ§Ø›ŸØš¬—›˜—›Øšš›™’Ÿ ا–Ø —Ÿ›Ø›Ÿ—•Ÿ•’Ÿ›Ø’Øž§ž’™Øš›› ؏ž’Ø›¦’Ø ’ØŸ ‘š›Ø‘Øž’Øœ’‘ž—“ŸØž•¤—•Ø›Ž˜žŸ•Ø šØš’››Ÿ›Øœ•˜›“’š•’ Ø~œ›’‘Ø›Ÿ—•

Ÿ’˜•Ÿ’ØšØ¡’š›™’š ؟›–ئ’Ø’Øœ•˜›“•™Ø ”Øž§¢Ø™˜—•Ø’˜’—Ÿ› ’‘• ؑØ’¤’™ØžØ ›˜’™•šŸØšØ›•”››Ø”§š› Ø›ØŽ•Ø™›˜›Ø ‘Ø‘›’‘’Ø‘›Øž§”‘š’Ÿ›ØšØ™š››Ø™˜—•Ø ž’š”›• ؗ›•Ÿ›Ø‘ØžØ”œ•˜’š•Ø—Ÿ›Øœ¢Ø §Ø§”‘ ¢Ø”Ø•”™’š’ØšØ ž˜›•¬ŸØØ ‘‘’šØž’‘

p›˜’™•¬ŸØœ›•”›‘•Ÿ’˜ØšØ’˜’—Ÿ›š•—Ø ž’Ø’Øž§˜ž•˜Ø‘Ø•”œ˜Ÿ•Ø—›™œ’šž£••Ø šØ¢•˜¬‘•Øž›•Ø—˜•’šŸ•ØØmžŸ˜•¬Ø ”Øœ›‘’“‘¦Ø•š¡›™£•¬Ø›Ÿš›žš›Ø ’š’•–š•Ÿ’Ø¢—Ÿ’•žŸ•—•ØšØ‘Øž›•Ø ™›‘’˜Ø¢˜‘•˜š•£• ؝”œ›žŸš¬š•Ø šØ—›šŸ•š’šŸ Ø~ŸØ§œ›žØ”Ø ™›‘’˜•Ÿ’Ø+-%2ؕØ/6%2 ؏ؗ›•Ÿ›Ø ’Ø›Ÿ—•Ÿ›Ø žŸ›–žŸ› ؗ›’Ÿ›Ø§’“‘Ø ¢˜‘•˜š•£•Ÿ’؏ؒš’›žœ’žŸ¬¦Ø’“•™ Ø —›Ø ž˜›•¬ŸØØœ›™’¦’š•’Ÿ›ØžØŽ˜•”—•Ø ‘›ØŸ’”•ØØŸ’žŸ›•Ÿ’ؘŽ›Ÿ›•• ØwŸ›Ø ›Ž¦Ø—›šž ™£•¬Ø›Ž¤’Ø‘ŸØ™›‘’˜Ø —›šž ™•˜•Ø”š¤•Ÿ’˜š›Øœ›’¤’Ø’š’•¬ Ø ›Ÿ—›˜—›Ÿ›Ø›ŸØ—›™œš•¬ŸØŸ§‘’˜•ØØ •š¡›™£•¬ŸØ”ØŸ¬¢ Ø{ŸØ›š•”£•¬ŸØ ”Ø”¦•ŸØšØœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’Ø"GNHBDØ  žŸš›•˜• ؤ’Ø¢˜‘•˜š•£•Ÿ’Ø—›šž ™•ŸØ œ›Øؗ•˜›ŸØ¤žØšØ›‘•šØ™’žŸ›Ø ”¬’š•Ÿ’Ø›ŸØ+&Øؗ•˜›ŸØ¤ž Ø }”™’§ŸØšØ—›™œ’šž£•¬ŸØ’Ø Ø ‘›˜ØšØ›‘•šØ ؑ›˜Ø›Ž¦›ؕ؟¬Ø Ÿ¬ŽØ‘Øœ›—•’؝”¢›‘•Ÿ’Ø”Ø”˜•—ŸØ ™’“‘ Ø”¬’šŸØ’š’•–šØ—›šž ™£•¬Ø•Ø ’˜šŸØŸ— ØtØ—˜•’šŸ•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Ø Ÿ§‘¬Ÿ ؤ’ØžØ”— œ•˜•Ø¢˜‘•˜š•£•Ÿ’Ø •”£¬˜›Ø§”Ø›žš›ØšØ•š¡›™£•¬ŸØ ”Ø’š’•–šŸØ•™Ø—›šž ™£•¬ ؛ŸØ +&؜’‘˜ŸØ”™¬šØžØœ› ’š’•–š›Ø ’¡’—Ÿ•’šØ™›‘’˜Ø•˜•Ø—›™œ’šž£•¬ØØ”™’Ø šØœ›— œšŸØ£’šØšØ¢˜‘•˜š•— Ø €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÙÀÇÑÇÞ

c°ÄÏÃÇÉ¿ÕÄÌÑÙÏs ÄÍÑÁÍÏÄÌ °ÍÓÇÞÐÄÐÃÍÀÇÐÍØÄÄÃÇÌÑÙÏÂÍÁÐÉÇÉÍËÎÊÄÉÐÐÉÍÊÍпÊÌÇÏ¿ÆËÄÏÇ

ˆ©ÇÏÇÊ´¿ÁÄÆÍÁ

n{kxosyrxkՀp{pwyxs‡ÕxkÕÕwk{}Ø

Ž’Ø›Ÿ—•ŸØ’‘•šØ›ŸØš– ›˜’™•Ÿ’Ø Ÿ§›ž—•Ø—›™œ˜’—ž•ØØn§˜•¬Ø Ø ³~’‘•—Ø£’šŸ§²Ø~›¡•¬± ØzØž§Ž•Ÿ•’Ÿ›Ø œ•ž§žŸ¢Øœ’‘žŸ•Ÿ’˜•ØšØ ‘§“šŸØ‘™•š•žŸ£•¬Ø•Ø¥› Ž•”š’ž ØØ ˜’šŸŸØŽ’Øœ’¬”šØ›ŸØž’‘’™Ø›¡•£•˜š•Ø ˜•£ ؞’‘Ø—›•Ÿ›Ø—™’Ÿ§ŸØšØ–›šØ ³{Ž›•¦’²Ø•Ø œ•Ÿ’˜•Ÿ’ØšØ£’šŸ§Ø­Ø q•™•Ÿ§Øw’¢–›Ø•ØmŸšžØ}‘’ §›ž—•¬Ø—›™œ˜’—ž ؚØžŸ›–š›žŸØØ ™˜š ؒ› ؜•«Ÿ•ØØž§£’Ÿ›ØšØžŸ›˜•£ŸØ š‘Øؙ”•šØžØ™’“‘ š›‘š•Ø•Ø Ž§˜ž—•Ø™—• ئš‘›’ØšØ’••Ø ”Ø¢š’š’ ؗ—Ÿ›Ø•ØŽ›ŸØšŽ›Ø›ŸØ ›Žž˜ “¦•Ø›Ž’—Ÿ• Ø|˜™’šØu˜¤’Ø  œ•Ÿ’˜ØšØ³rƒr؜›’—Ÿ™’š•‘“™§šŸ²Ø ”¬• ؤ’Øš’™š•Ÿ’Øš•ØšØ™”•š•Ÿ’ØžØ Ÿ§›ž—ØŸ–š ؚ›Ø‘˜’¤’Øš’ؐ›š¬ŸØš–

•ž›—•ØžŸ›–š›žŸ• Ø|›¤Ÿ•Øž•¤—•Ø™”•š•Ø ؏؟§›ž—•¬Ø£’šŸ§ØžØ’¤’Øš’Ÿ• Ø —Ÿ›Ø¤žŸØ›ŸØŸ¬¢Ø¦’Ø”Ž›Ÿ¬ŸØœ’”Ø œ•˜

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

¦¿ÇÆÂÏ¿ÅÿÌÄÑÍ Ì¿c°ÄÏÃÇÉ¿ ÕÄÌÑÙÏrÄ ÇÆÎÍÊÆÁ¿ÌÎÍÁÄÖÄ ËÄÑ¿Ê ÍÑÉÍÊÉÍÑÍ ÁŸÈÓÄÊÍÁ¿Ñ¿ÉÒÊ¿

³~’‘•—Ø£’šŸ§²Øœ•Ÿ’“ØØØ — ؙ؟§›ž—Øœ˜›¦ ؝”§šŸØšØ Ÿ•Øš• Øp›˜’™•šŸØšØŸ§›ž—ŸØ œ˜›¦Ø’Øš•žŸ•šØœ’¤Ÿ˜¬¦ ؗŸ›Ø ›ž’šØ™”•š•Ø•™Ø•Ø™š››Ø”’‘’š•¬Ø”Ø ¢š’š’ Øoœ’¤Ÿ˜’š•’Øœ•Ø•Ø›˜¬™ŸØ ›žŸ§—˜’šØœ˜›¦ØšØŸš ؗ›¬Ÿ›Ø‘›œ•šž¬Ø ”Øœ•Ÿ›—ØšØ’žŸ’žŸ’šØž’Ÿ˜•š Ø —›’Ÿ›Øš™˜¬Øš “‘ŸØ›ŸØ•”— žŸ’š›Ø ›ž’Ÿ˜’š•’Ø•Øž§”š•Ÿ’؞ؚ’›Ø”¢›‘• Øq›Ø —¬ØšØؐ ئ’ØŽ§‘ŸØ›Ÿ›•Ø•Ø›—›˜›ØØ ؗ ؙ؛¡•ž•Ø—˜žØm ؚ™•¦•Øž’ØšØœ›

›š•Ÿ’Ø’Ÿ“•ØšØž‘Ÿ ØtØ—˜•’šŸ•Ÿ’Ø šØŸ§›ž—•¬Ø£’šŸ§Ø•ØŽ§‘’¦•Ÿ’Ø š’™Ÿ’˜•ØØ‘™•š•žŸŸ•šŸØ¤žŸØ žØœ’‘•‘’š•Ø؜—›™’žŸ ؗŸ›Ø ›Ž¥•š•Øœ—•šØš•ØžØ”œ›˜›“’š•Øš‘Ø Ÿ§›ž—•Ÿ’Øœ˜›¦• ~’‘•—Øƒ’šŸ§²Ø’Øœ›’—ŸØšØ³2O@QJ@RRDMØ (LLNAHKHDMØ &²Ø•Ø³$"$Ø/QNIDBSL@M@FDLDMS² Ø ’›œ’–ž—•Øœ”’šØ˜•‘’ØžØؐ›‘•š•Ø ›œ•ŸØØ”•Ÿ•’Ÿ›ØšØ‘ž—•ØŸ§›ž—•Ø £’šŸ›’ Øp˜’šØ•”œ§˜š•Ÿ’˜ØšØ žŸ›•Ÿ’˜š•Ÿ’؝Ž›Ÿ•ØŽ’¥’ØŸ ž—ŸØ ¡•™Ø³w–§±Ø*@XH جؒ؛Ÿ››šØ”Ø ›Ž¦›Ÿ›Ø•”œ§˜š’š•’ØšØœ›’—Ÿ ؍ؚ’–š•Ø œ›‘•”œ§˜š•Ÿ’˜•ØžØ¤’Ÿ••ØŽ§˜ž—•Ø —›™œš•• ~Ÿ›’“§ŸØšØ››™š•¬ØŸ§›ž—•Ø £’šŸ§ØšØŽ ˜ س~•Ÿš¬—››²Ø”œ›¤šØœ’”Ø ؐ ؞ؗ›’Ÿ›Øž’Øœ’§šØØ’‘šØ›ŸØ š– ›˜’™•Ÿ’ØžŸ›•Ÿ’˜š•Øœ˜›¦‘—•Ø Ø šž ØtØ•”“‘š’Ÿ›Ø™ ØžØØ؟›šØ ™’Ÿ˜ ؗ›’Ÿ›Ø’Ø‘›žŸØœ›’¤’Ø›Ÿ—›˜—›Ÿ›Ø —›˜•¤’žŸ›Ÿ›Ø™ ØØm–¡’˜›ŸØ— ˜ Ø ³~’‘•—Øƒ’šŸ§²Øž’Ø›Ÿ˜•¤ØžØ š•—˜’šØ”Ø n§˜•¬Ø’—žŸ’•› ؍ؕšŸ’•›§ŸØ’؝’¥’šØ œ’‘•™š›ØØ™™› ؑ§›Ø•ØžŸ§—˜› r‘•šØ‘’šØœ’‘•Ø›Ÿ—•š’Ÿ›ØšØ›˜¬™›Ÿ›Ø Ÿ§›ž—›Øž§›§“’š•’Øž’Ø’Ø›Ÿ—§Ÿ•˜Ø ¤žŸØ›ŸØŸšØšØœ§•¬Ø’Ÿ“ ØtØ ¦žŸ•’Ø•š£•‘’šŸ§ŸØš’Øž’Ø’Øž˜ ¤•˜ØØ‘’š¬Ø šØ›Ÿ—•š’Ÿ› ؗŸ›Øžœ›’‘؝Ž›Ÿš•£•Ø œ•¤•šŸØ”Øš’›Ø’؏ؕ”œ§˜š’š•’Ÿ›ØšØ •šžŸ˜£•¬ŸØšØœ›Ÿ•›œ›“šŸØ ž•žŸ’™ Ø~؛˜’‘ØšØŸ’“—ŸØ’—žœ˜›Ÿ£•¬Ø šØž‘•Ÿ’Ø›ŸØŸ›”•ØŸ•œ ؗ¤’žŸ’š›Ÿ›Ø •”œ§˜š’š•’ØšØž•¤—•Øž•žŸ’™•Ø’Ø›ŸØ—˜«¤››Ø ”š¤’š•’ ؗ›’Ÿ›Ø”Ø›Ž’—ŸØžØŸ’”•Ø”™’•Ø’Ø ›˜¬™›Øœ’‘•”•—Ÿ’˜žŸ› ØØ ­‹™Õ•ÕÑՙ¬


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

UCONOMICS

&IRST!NNUAL#ONFERENCE

ÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿

SMART WORKPLACE ©ÍÌÓÄÏÄÌÕÇÞÑ¿ÇÆÇÐÉÁ¿ ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÞ

µÄÌÑÙÏÆ¿ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÇÉÒÊÑÒÏ¿r§ÊÇÄÁr ÂÏ°ÍÓÇÞ

¦¿ÎÍÁÄÖÄÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ÎÍÐÄÑÄÑÄ WWWUCONOMICSCOM

15 април 2010

ÎÇ×ÄÑÄÌ¿ REGISTRATION UCONOMICSCOM

 Ó¿ÉÐ

§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÍ Ï¿ÀÍÑÌÍËÞÐÑÍ ŸÉÕÄÌÑÇ t¯¿ÆÁÇÑÇÄÌ¿ÖÍÁÄ×ÉÇÑÄÏÄÐÒÏÐÇÇÏ¿ÀÍÑÌ¿Ñ¿ÐÏÄÿ t¦ÃÏ¿ÁÍÐÊÍÁÌÇÇÀÄÆÍοÐÌÇÒÐÊÍÁÇÞÌ¿ÑÏÒà t¤ÏÂÍÌÍËÇÞÇÃÇÆ¿ÈÌÌ¿Ï¿ÀÍÑÌ¿Ñ¿ÐÏÄÿ t§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÇÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÐÇÐÑÄËÇÇÏÄ×ÄÌÇÞ t,IFESTYLE

«ÄÃÇÈÌÇ Î¿ÏÑÌÛÍÏÇ

®ÍÑÄÌÕÇ¿ÊÌÇÒÖ¿ÐÑÌÇÕÇ t³¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅÙÏÇ t«ÄÌÇÃÅÙÏÇÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÇÖÍÁÄ×ÉÇÏÄÐÒÏÐÇ tŸÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÇÃÇÏÄÉÑÍÏÇ t­ÓÇÐËÄÌÇÃÅÙÏÇ t±ÙÏÂÍÁÕÇ t³ÇÏËÇÎÍÃÇÆÎÙÊÌÇÑÄÊÇ t©ÍËοÌÇÇ ÎÏÄÃʿ¿ØÇÐÍÓÑÒÄÏÌÇÏÄ×ÄÌÇÞ

­ÓÇÕÇ¿ÊÄÌ Î¿ÏÑÌÛÍÏ

®¿ÏÑÌÛÍÏ

H T T P  E V E N T S U C O N O M I C S C O M 3 M A R T 7O R K P L A C E

ÍÀ¿ÃÄÑÄÐÄÌ¿


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÙÀÇÑÇÞ

ˆr ÒÊ¿ÏÏÄÉÊ¿Ë¿s

ÙÊ¿ÏÐÉ¿ ÐÑÏÍÇÑÄÊÌ¿ ÐÄÃËÇÕ¿ ÑÍÝÀÇÊÄÈÌÍÇÆÿÌÇÄÌ¿ÇÆÊÍÅÄÌÇÄÑÍÆ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÌÇ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÇË¿ÑÄÏÇ¿ÊÇ ÇÌÍÁÎÍÂÊÄÃÉÙËÐÑÏÍÇÑÄÊÐÑÁÍÑÍ

y

}ÕÕoyÕÕwk{}ÕÕn ÕmÕªsx}p{Õpu|zyÕ €px}‚{©ØØ~›¡•¬ØžŸšØ‘›™—•šØšØ

 Ÿ›Ø«Ž•˜’–š›Ø•”‘š•’ØšØ’‘šØ ›ŸØš– Ÿ›•Ÿ’Ÿš•Ÿ’Ø”ØžŸšŸØ•Ø šØn˜—šž—•¬Øœ›˜ ›žŸ›Ø™’“‘ š›‘šØ •”˜›“ŽØ Øn§˜ž—ØžŸ›•Ÿ’˜šØ ž’‘™•£ Øož•¤—•Ø”•šŸ’’ž›š•Ø›ŸØ žŸ›•Ÿ’˜š•Ÿ’Ø•Øž‘š•Ÿ’ØŸ’¢š›˜›••Ø •™¢Ø§”™›“š›žŸØ‘Øž’Ø”œ›”š¬ŸØ žØ•š›£•›šš•Ø’¥’š•¬ ؟’¢š•—Ø•Ø ™Ÿ’•˜•Ø”Øž§¦•šž—›ØžŸ›•Ÿ’˜žŸ› Ø

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

’™›šŸš•Ø•Ø‘›§¥•Ÿ’˜š•ØŽ›Ÿ•Øœ•Ø ”˜•¤š•Ø¢•Ÿ’—Ÿ š•Ø•Ø•š‘ žŸ•˜š•Ø œ›’—Ÿ• Ø n§˜ž—ØžŸ›•Ÿ’˜šØž’‘™•£Ø œ›—”ØŸ§ž’š•ØšØœ”Ø•Ø‘›—”˜•Ø §”™›“š›žŸ•Ÿ’Øž•ØŸ’¢š›˜›••Ø•Ø ™›‘’šØŸ’¢š•—Ø­Ø™¥•š•Ø”Ø”˜•¤š•Ø žŸ›•Ÿ’˜š•Ø‘’–š›žŸ• ؕšžŸ ™’šŸ•Ø ž‘š•ØŸ’¢š›˜›••Ø•Ø‘ Ø~§¦›ØŸ—Ø šØ•”˜›“’š•’Ÿ›Øœ›ž’Ÿ•Ÿ’˜•Ÿ’Ø•™¢Ø §”™›“š›žŸØ‘Øž’Ø”œ›”š¬ŸØž§žØ”˜•¤š•Ø ™Ÿ’•˜•Ø›ŸØžŸ —Ÿ š•Ø’˜’™’šŸ• Ø ‘›Øœ›‘ —Ÿ•Ÿ’ØšØžŸ›•Ÿ’˜šŸØ ¢•™•¬Ø­Ø¢•‘› ؕ؟›œ˜›•”›˜£•• ؙ”•˜—• Ø ž§”¦•Ø’¦’žŸ ؎›• ؘ—›’ؕؑ wŸ›Ø•šŸ’’žš•Ø¡ š—£•›š˜š•Ø ’¥’š•¬Ø•Ø§”™›“š›žŸ•Ø”Øœ›•¥š’Ø šØ’š’•–šŸØ’¡’—Ÿ•š›žŸØŽ¬¢Ø œ’‘žŸ’š•Øš›•Ø™›‘’˜•Ø‘›™• ؏Ÿ• Ø œ›”›£• ؜›¡•˜• ؏§Ÿ’¥š•Ø•Ø§š¥š•Ø šžŸ•˜—• ؞š•Ÿš›Ø•Øo•w؛Ž› ‘š’ Ø ’˜’—Ÿ› ؕ؛Ÿ›œ˜•Ÿ’˜š•Ø•šžŸ˜£•• Ø ›¢š•Ÿ’˜š•Øž•žŸ’™•Ø•Ø‘ •Ø’˜’™’šŸ• Ø —›•Ÿ›Øž’Ø›œ•ŸØšØ•š›Ÿ•š•Ø Ÿ’¢š›˜›••Ø•Ø›ž• ¬ŸØ™›‘’š›Ø žŸ›•Ÿ’˜žŸ›Øœ›Øœ›ž˜’‘š•ØžŸš‘Ÿ• Ø q›•Øž™›Ø”˜’“‘š’Ÿ›ØšØœ›‘ —Ÿ•Ÿ’Ø šØ’‘•£Ø—›™œš••Ø™›“’¥’Ø‘Øœ›‘ž—“’ Ø ——Ø™›“’Ø‘ØŽ§‘’؝”š››Ž”’šØ•”•¬ŸØ šØž‘•Ÿ’Ø•Øž’‘ŸØ›—›˜›ØŸ¬¢ ØzØ ž§Ž•Ÿ•’Ÿ›ØŽ¬¢Ø•”˜›“’š•Ø”˜•¤š•Ø —›šžŸ —£••Ø•Ø•ž›—›Ÿ’¢š›˜›•¤š•Ø žŸ›•Ÿ’˜š•Ø™Ÿ’•˜•Ø ؙ›Ž•˜š•Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÙÀÇÑÇÞ ž—’˜’Ÿ ؜˜ŸšØ•Ø—›¡“š•Ø’˜’™’šŸ• Ø —’™•¤š•Ÿ’Ø•Øœ›£’˜š›•Ÿ’Ø ’šŸ•˜• ’™•Ø¡ž‘• ؞Ÿ§—˜’š•ØŸ ¢˜•Ø”Ø žŸ’š•Ø•Øœ›‘›’ ؚžŸ•˜—•Ø•Ø›Ž˜•£›—•Ø‘›Ø ”˜•¤š•Øœ›—•š•Ø’˜’™’šŸ•Ø•Øž•žŸ’™• Ø |•Øœ›—•š•Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø™›“’¢Ø‘Ø Ž§‘ŸØ”˜’‘š•Ø•šŸ’’žš•Ø’¥’š•¬Ø ”Ø›Ž’”˜’‘¬š’ØšØœ›—••Ÿ’Øœ’”Ø ”•™Ÿ ؔØœ’‘›ŸŸ¬š’ØšØœ›’‘•Ø Øœ›—•šŸØ—›šžŸ —£•¬Ø•Ø•ž—Ø›ŸØ •š£•‘’šŸ• ؞§”š•ØžØœ‘¦Ø˜’‘ wŸ›Ø•šŸ’’žš›Ø‘’—›Ÿ•š›Ø’¥’š•’Ø ”ØŽ’Ÿ›šš•Øœ›§¢š›žŸ•ØŽ¬¢Øœ’‘žŸ’š•Ø ¡›Ÿ›«š•Ø™Ÿ•£• Ø›Ø’Øš›Ø Ÿ’¢š›˜›•¬Ø”ØŸ–š›Øœ’šž¬š’ØšØ ¡•¤š•Ø•”›Ž“’š•¬Ø•Øžš•™—•Ø§¢ Ø Ž’Ÿ›ššØ¡ž‘Øš›ž•Ÿ’˜ØšØœ•”Ø±z–

•š›Ÿ•šØŸ’¢š›˜›•¬²Ø›ŸØ•”˜›“’š•’Ÿ›Ø ³6NQKCØNEØ"NMBQDS± ØxžØo’ž Ø~m† Ø {ž’šØ”š››Ž”•’Ÿ›Ø›ŸØšžŸ•˜—•Ø ”ØžN• ؜—•š•Ø•Ø•š‘ žŸ•˜š•Ø œ›™’¦’š•¬ ؚØ•”˜›“’š•’Ÿ›Ø™›“’¢Ø‘Ø Ž§‘ŸØ•‘’š•Ø•Øžœ’£•˜•”•š•Ø’¥’š•¬Ø —Ÿ›ØšžŸ•˜—• ؜›‘¢›‘¬¦•Ø‘’Ÿž—•Ø ”’‘’š•¬ Ø›ØžØ ‘›œ›˜§¦¦•Ø šžŸ•˜—•Ø”Ø‘’Ÿž—•Øœ˜›¦‘—•Ø­ØŸ’ØžØ ’˜žŸ•¤š• ؞؝”˜•¤š•Ø‘•”–š• Ø žŸ›–¤••Ø šØŸ™›ž¡’š•Ø˜•¬š•¬Ø•Øœ’‘œ”ŸØ ‘’£ŸØ›ŸØšš¬š•¬ tš¤•Ÿ’˜š•Øœ›‘›Ž’š•¬ØØž‘•Ÿ’Ø

§ÌÑÄÏÄÐÆ¿ÐÊÒ Å¿Á¿Ô¿ÓÍÑÍÁÍÊ Ñ¿ÇÖÌÇÑÄËÍÃÒÊÇ Æ¿ÂÄÌÄÏÇÏ¿ÌÄÌ¿ ÐÊÙÌÖÄÁ¿ÄÌÄÏÂÇÞ ÐÕÞÊÍÐÑÌ¿ÐÇÐÑÄ Ë¿Æ¿ÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄ ÇÌ¿ÎÙÊÌÍÂÍÑÍÁÍ ÏÄ×ÄÌÇÄÆ¿ÊÄÉÇ ÍÎÏÍÐÑÄÌËÍÌÑ¿Å

ž’Øœ›žŸ•ŸØžØœ’‘˜š•Ÿ’Ø ž•žŸ’™•Ø”Ø›‘›œ››‘ ؗš˜•”£•¬ Ø ›Ÿ›œ˜’š•’ ؏’šŸ•˜£•›šš•Øž•žŸ’™• Ø ’˜’—Ÿ›”œ’‘’˜•Ÿ’˜š•Ø žŸ›–žŸ Ø ’˜’—Ÿ•¤’ž—›Øœ›‘››Ø›Ÿ›œ˜’š•’Ø•Øž›˜š•Ø œš’˜•Ø”ØŽž’–š•Ø•Ø•˜• ؗ›•Ÿ›Ø™›ŸØ ‘Øž’Ø™›šŸ•ŸØ•Ø—Ÿ›Øœ§Ÿ’—• ØušŸ’’žØ ”ž˜ “¢Ø¡›Ÿ››˜Ÿ•¤š•Ÿ’Ø™›‘ ˜•Ø”Ø ’š’•š’ØšØž˜§š¤’Ø’š’•¬ØžØ£¬˜›žŸšØ ž•žŸ’™Ø”Ø•”œ§˜š’š•’Ø•Øšœ§˜š›Ø›Ÿ››Ø ’¥’š•’Ø”Ø˜’—Ø•Ø›œ›žŸ’šØ™›šŸ“ zØ¦š‘›’Ÿ’ØšØ•”˜›“’š•’Ÿ›ØŽ¬¢Ø ”œ›˜›“’š•ØØ¡•™•Ø ¤žŸš•£• Ø’Ø œ’‘žŸ•¢Øœ›‘ —Ÿ•Ÿ’ØšØœ›’¤’Ø ›ŸØؗ›™œš••Ø›ŸØؑ§“• ؞’‘Ø —›•Ÿ›ØžØp’™š•¬ Ø £•¬ ØmžŸ•¬ Ø uŸ˜•¬ Øp§£•¬ Ø|›˜¥ Øn’˜•¬ Ø} ™§š•¬ Ø y—’‘›š•¬ ØržŸ›š•¬ ؄’¢•¬ Ø} ž•¬ Ø ~˜›’š•¬Ø•Ø‘ ØušŸ’’žš›Ø’Ø‘Øž’Ø ›ŸŽ’˜’“• ؤ’ØšØ«Ž•˜’–š›Ÿ›Ø•”‘š•’ØšØ n§˜ž—ŸØžŸ›•Ÿ’˜šØž’‘™•£ØŽ˜•”›Ø ؎¬¢Øš›•Ÿ’Ø ¤žŸš•£• Øo؝™—•Ÿ’Ø šØn§˜ž—ØžŸ›•Ÿ’˜šØž’‘™•£Øž’Ø œ›’‘’Ø•Øz£•›š˜šØ—›š¡’’š£•¬Ø !THKCHM&QDDMØ!TKF@QH@Ø Ø{œ’‘’˜’š›ØšØ Ÿ›Ø•”‘š•’ØšØn§˜ž—ØžŸ›•Ÿ’˜šØ ž’‘™•£Ø•™¥’Øœ›Øš’¦›Ø”Øž’—• ؤ•¬Ÿ›Ø ‘’–š›žŸØ’Øž§”šØœ¬—›Ø•˜•Ø—›ž’š›Øž§žØ žŸ›•Ÿ’˜š•¬ØŽš¥ Ø ­‹™Õ•ÕÑՙ¬

ÍÀÒÖÄÌÇÄ

Uconomics

ПЧП за енергетика, инфраструктура и ютилитис ¿ÎÏÇÊÂ ŸËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ °ÑÒÃÄÌÑÐÉÇÂÏ¿Ã °ÍÓÇÞ

°ÎÍÃÉÏÄοѿ̿ ÐÎÇпÌÇÞ

«¿ÈÐÑÍÏÐÉÇÉÊ¿ÐÎÍÎÒÀÊÇÖÌÍ Ö¿ÐÑÌÇοÏÑÌÛÍÏÐÑÁ¿

¦¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞÇÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÞ ÑÄÊÓ¿ÉÐÄ ÎÍØ¿REGISTRATION

«ÍÃÒÊ ®¶®Æ¿ «ÍÃÒÊ «Íà ­ÐÌ ­ÐÌÍÁÇÌ¿®¶® ÄÌÄÏÂÄÑÇÉ¿ ÇÌÓÏ¿ ¤ÁÏÍ ¤ÁÏÍÎÄÈÐÉÍ ÇÌ¿ ÇÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÍ ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿Ç ÝÑÇÊÇÑÇÐ Æ Æ¿ ÉÍ Æ¿ÉÍÌÍ Ã ¿Ñ ÿÑÄÊÐÑÁÍ «ÍÃÒÊ ¯ÍÊÞÌ¿ ÕÄÌÑÏ¿ÊÌ¿Ñ¿ ÍÀÊ¿ÐÑÌ¿Ñ¿ ÇËÄÐÑÌ¿Ñ¿ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ ÕÇÞ

«ÍÃÒÊ ³ÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄ Ì¿®¶® ¤ÁÏÍÎÄÈÐÉÇ ÓÍÌÃÍÁÄÇ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁ ÐÄÉÑÍÏ

«ÍÃÒÊ ²ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Ì¿ÏÇÐÉ¿ «ÍÌÇÑÍÏÇÌ ÎÏÇ ÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÌ¿ ®¶® «ÍÃÒÊ ®Ï¿ÉÑÇÖÄÐÉ¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ Æ¿®¶® ®ÏÍÄÉÑÌ¿ ÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÕÇÞ

UCONOMICSCOM

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³«Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂ

³-Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂu ÐÑÏÒÁ¿ÊÇÐÇ ©¿ÉË¿ÏÉÄÑÇÌÂÍÁ¿Ñ¿ÃÄÈÌÍÐÑÁÙÁÓ¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅËÙÌÑ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞËÍÅÄÿÃÍÌÄÐÄÐÙØÄÐÑÁÄÌÇÎÍÊÆÇ

m

‚z{pusÕ|}{pwpqkÕxkÕwxyqp|}myÕ ·sxkx|ymsÕy{nkxsrk€ssؑØ

ž§›Ÿš’žŸØœ•Ÿ’ ؜›¢¤’š•Ø”Ø ™—’Ÿ•š ؗ§™Ø’’šŸ ˜šŸØœ’¤˜Ž ؟›–Ø ž•Ø›žŸØ’‘šØ›ŸØ™˜—›Ÿ›Øœ›¡’ž•• ؜•Ø —›•Ÿ›Øš¬™Ø¬žšØ§”—Ø™’“‘ Ø‘’–š›žŸØ•Ø œ•¢›‘• Ø|›Øž›¬ŸØž§¦š›žŸØ™—’Ÿ•š§ŸØ œ’‘žŸ˜¬Ø œ˜’š¤’ž—•Øœ›£’ž Ø £’˜¬¦Ø‘Ø•‘’šŸ•¡•£• ؜’‘œ›˜›“•Ø•Ø ›Ÿ››•ØšØ—˜•’šŸž—•Ÿ’Ø›¤—š•¬ ؔØ‘Ø ’•žŸ•Øœ’¤˜Ž Øw›Ÿ›ØžŸš’Ø‘ ™Ø ”Ø§”—ŸØ™’“‘ Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ •Ø’—˜™š•Ÿ’Ø ž˜ • ؏§”š•—ŸØš¬—›•Ø  ž˜›“š’š•¬ ØtØ—˜•’šŸ•Ÿ’ØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØ ž˜ •Ÿ’ؒ؟ ‘š›Ø‘Ø •” ˜•”•Ÿ ؗ—›Ø— œ ŸØ•Ø——ØŸ›Ø¦’Ø ž’Ø›Ÿ”•ØšØ¡•™Ÿ ؍؟”•Øš’¬žš›ŸØ ›‘•Ø‘›Øœ’‘žŸŸØ”Øœ’—›™’’šØ ”¢›‘ y—’Ÿ•šØ›Ÿ‘’˜Øž•ØžŸ Ø‘Øž’Ø œ›˜”Ø›ŸØ‘‘’šØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ —›™œš•¬ ؞˜’‘Ø—Ÿ›ØŸ¬Ø•™Ø§”™›“š›žŸŸØ ‘Ø›ž• •Ø•‘’• Ø ž˜ •Ø•Ø™’¢š•”™• ؗ›•Ÿ›Ø ‘›ž’ØžØ›Ÿž§žŸ˜•ØØ—›™œš•¬Ÿ Ø zØš– •ž›—›Øš•› ؙ—’Ÿ•š§ŸØ ›ž• ¬Ø¬žšØšž›—Ø”Ø”•Ÿ•’Ø”Ø ¡•™ŸØžœ¬™›Ø—Ÿ ˜š›Ÿ›Øž§žŸ›¬š•’Ø šØœ” Øy—’Ÿ•šØ’—•œ§ŸØŸ¬ŽØ ‘Ø’—žœ›š•Ø•Ø Ž’‘•Ø§—››‘•Ÿ’˜•Ÿ’Ø šØ¡•™Ÿ ؤ’Ø‘‘’š•Ø ž˜ •Ø™›ŸØ‘Ø ž’Øœ’‘˜›“ŸØšØ”˜•¤š•Ÿ’Ø—˜•’šŸ• Ø ”Ø‘Øž’Øœ›žŸ•šŸØœ› •ž›—•Øš•ØšØ œ’¤˜Ž Ø’Ø™›ŸØ‘ØŽ§‘ŸØœŸš©›•Ø šØŽ•”š’žØœ•Ø•”Ž›Ÿš’Ÿ›ØšØ žŸŸ’•¤’ž—•Ø™—’Ÿ•šØœ›’—Ÿ•Ø •Øœ˜š›’ ؗ›•Ÿ›Ø‘ØšŸ•Ÿ ؤ’Ø ——Ÿ›Ø•Ø‘Ø’Øœ›™¬šØØŸ’¢š›˜›•¤š› Ø —›š— ’šŸš›Ø•Ø—›šž ™Ÿ›ž—›Ø›Ÿš›¥’š•’ Ø Ÿ›Øš’ØŽ•Øž’Ø›Ÿ”•˜›Ø”š¤•Ÿ’˜š›Øš‘Ø œ›‘ —Ÿ•š›žŸŸØšØ¡•™Ÿ zØ›œ’Ÿ•š›Øš•›Ø™—’Ÿ•šØ ›Ÿ‘’˜§ŸØœ›‘œ›™Ø—›™œš•¬ŸØ‘Øž•Ø ›ž• •Ø•Øœ›‘‘§“ØŽ›ŸØ¤’”؝’‘•£Ø ™’¢š•”™• ؏—˜«¤¦•ØŽš‘•š’ Ø §”—•ØžØ›Ž¦’žŸ’š›žŸŸ ؝’—˜™•š’ Ø •”ž˜’‘š’ØšØœ” ؍š˜•”ØšØ —›š— ’š£•¬ŸØ•Ø‘ Øy—’Ÿ•šØ’—•œ§ŸØ Ž•Ø™›§˜Ø‘Øœ›‘ž•˜•Øœ›”•£••Ÿ’ØšØ‘‘’šØ ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ›š•”£•¬ Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³«Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂ

­ÐÌÍÁ̿ƿÿֿ̿˿ÏÉÄÑÇÌ ÍÑÃÄÊ¿ÄÉÊÇÄÌÑÇÑÄÿÂÊÄÃ¿Ñ Ì¿³«ÒÐÊÒÂÇÑÄÉ¿ÑÍÁ¿ÅÌ¿ ÃÄÈÌÍÐÑÇÍÎÏ¿ÁÿÌÏ¿ÆÔÍÃ

—›Ÿ› ؚœ•™’ ؚ’–š›Ÿ›Øœ•ž§žŸ•’Ø Ø›š˜–š œ›žŸšžŸ›Ÿ›Øž’Ø›—“’Ø š’‘›žŸŸ§¤š› Øq‘’šØy؛š˜–šØ œ›Ÿ˜Ø™›“’Ø‘Øž§‘§“Øž•¤—ŸØ š’›Ž¢›‘•™Ø•š¡›™£•¬Ø›Ÿš›žš›Ø ž˜ •Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Øœ’‘˜ ؚ›Ø‘Øš¬™Ø œ›ž’¦’™›žŸ Øq›Ž•¬ŸØ™—’Ÿ•šØ’—•œØ •™Øžœ›ž›Žš›žŸŸØ‘Øœ›™›Ÿ•Øž–ŸØ šØ¡•™ŸØ•Ø‘Ø ’˜•¤•Øœ›Ÿ’š£•˜š•¬Ø œ›Ÿ›—Ø›ŸØš›•ØŽ•”š’žØ—˜•’šŸ• Øw›Ÿ›Ø ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ—›™œš•¬Ø œ’‘˜Ø£¬˜›žŸš›Ø›Žž˜ “š’ ؗ›’Ÿ›Ø —˜«¤Ø’‘•£Ø‘’–š›žŸ•Øœ›Øœ›‘‘§“—Ø šØž‘Ÿ ؒؑ›Ž’ØŸ’Ø‘ØŽ§‘ŸØ ž•žŸ’™Ÿ•”•š•ØØ—Ÿ˜› Øoؒ‘•šØ ™—’Ÿ•šØ’—•œØ¤’žŸ›Øœ•ž§žŸŸØ —’Ÿ•š•Ø‘•”–š’•Ø•ØŸ’—žŸ›œ•ž£• Ø —›•Ÿ›Ø‘Ø’¥ŸØ’—˜™š•Ÿ’Ø—›š£’œ£•• Ø ž§”š•ØžØ‘•”–šØ•Ø—˜«¤›•Ÿ’Øž§›Ž¦’š•¬Ø šØŸ—§Ø•‘Ø™Ÿ’•˜•Ø”Ø—˜•’šŸ Ø o؝”‘’˜Ø§”—•ØžØ›Ž¦’žŸ’š›žŸŸØ œ›š¬—›Øœ•ž§žŸŸØ¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØž’™•š• ؗ›š¡’’š£••Ø•Ø ‘ •Øœ Ž˜•¤š•Ø—™œš•• ؗ›•Ÿ›Ø™›ŸØ ‘ØŽ§‘ŸØ‘› ž§§¥’šžŸš•Ø›ŸØ ™’š•‘“§•Ÿ’Øœ›Øž§Ž•Ÿ•¬Ø›ŸØ’—•œØœ›Ø ™—’Ÿ•š Øq›œ§˜š•Ÿ’˜š•Ø ž•˜•¬Ø™›ŸØ ‘Øž’؏˜›“ŸØØ žŸš›¬š’Ÿ›ØšØ£’˜•Ÿ’Ø šØž§Ž•Ÿ•’Ÿ› ؜›™›Ÿ•š’ØšØ¡•™’š•¬Ø —œ£•Ÿ’Ÿ ؗ—Ÿ›Ø•Øœ›œ ˜¬•”•š’Ÿ›Ø ™ Øž’‘Ø™—ž•™˜š›Ø™š››Øœ›Ÿ’š£•˜š•Ø œ›ž’Ÿ•Ÿ’˜• o؟‘•£•›ššŸØœ—Ÿ•—Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØ—›™œš••Ÿ’Øš’™ŸØ’—•œ•Ø

œ›Ø™—’Ÿ•š ؗ›•Ÿ›Ø‘Øž’Ø¡›— ž•ŸØ š‘Ø›œ’Ÿ•š•Ÿ’Ø‘’–š›žŸ• ؎’”Ø‘Ø ž’ØšŽ˜¬ØšØ§”—ŸØ™’“‘ ØŽ•”š’žØ £’˜•Ÿ’ؕ؝’˜š•Ÿ’Øœ›‘“Ž• Øm—›Øž’Ø ‘›œ žš’Ø›Ÿ‘’˜¬š’Ÿ›ØšØ™—’Ÿ•šØ ›ŸØžŸŸ’•¤’ž—›Ÿ›Ø œ˜’š•’ØšØ —›™œš•¬Ÿ ؕš¡›™£•¬ŸØ”Ø—˜•’šŸ•Ÿ’ Ø §”™›“š›žŸ•Ÿ’ØšØ—›™œš•¬ŸØ•Ø Ÿ’š‘’š£••Ÿ’ØšØœ”Ø¦’ØŽ§‘ŸØœ› ž˜Ž›Ø ›Ž§”š•ØžØ•”›Ÿ¬š’Ÿ›ØšØŽ•”š’ž œ˜š Ø x•œžŸØšØœ›žŸ›¬ššØ¡•™’šØšž›—Ø ž§¦›Ø›”š¤ ؤ’Ø™—’Ÿ•šØ‘’–š›žŸ•Ÿ’Ø š’ØžØŸ¬žš›Øž§”š•ØžØ›Ž¦•Ÿ’Ø£’˜• Ø —›’Ÿ›Ø™›“’Ø‘Ø’” ˜Ÿ•ØØœ› ™˜—Ø §”¦’™›žŸØšØœ”šŸØ•š’žŸ•£•¬ tØž§“˜’š•’ ؏ž’Ø›¦’Øš’Øž§¦’žŸ Ø §—››‘žŸ›Ø”Ø™—’Ÿ•š›•Ÿ’Ø ¡•™• ؗ›•Ÿ›Øž’ØžŸ’™¬ŸØ‘Øšœ¬ŸØ ž›•Ÿ’Ø—˜•’šŸ•Øœ›žŸ›¬š’šØ˜•‘’ØšØ ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØœ” Ør‘šØ›ŸØ §”™›“š›žŸ•Ÿ’ØŸ›Ø‘Øž’Øž˜ ¤•Ø’Ø‘Øž’Ø œ›‘Ž’’Øš– ‘›ŽŸØœ—Ÿ•—Ø›ŸØ‘ •Ø ›Žž˜ “¦•Ø•š‘ žŸ•• ؗ§‘’Ÿ›Ø›žš›š•Ÿ’Ø •¤•Ø•™ŸØœ›‘›Žš•Ø¡•™’š•Øœ›¡•˜• Ø  —Ø’Ø™›™’šŸØ‘Øž’Øžœ›™’š’ ؤ’Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØ—›™œš••Ÿ’Øžœ‘ŸØ—§™Ø žœ’£•¡•¤šØ œØ›ŸØŽš¥›’ ؜•Ø—›¬Ÿ›Ø ž’Øžœ›‘’˜¬Ø›Ž¦•¬ŸØœ›Ž˜’™Øœ•Øž§Ž•š’Ø šØœ’¤˜ŽŸ Øw§™ØŸ”•Ø œØžœ‘ŸØ ž¤’Ÿ››‘š•Ÿ’Ø ž˜ • Ø¢••’š•¤š•Ÿ’Ø ‘’–š›žŸ•Ø•Ø‘ • ؗ›•Ÿ›ØžØ”‘§˜“•Ÿ’˜š•Ø œ›Øž›’Ÿ›Ø’žŸ’žŸ› ؚ›Øœ›˜”Ÿ’˜•Ÿ’Ø•™Ø ¤’žŸ›Ø”‘’˜¬ŸØœ•Ø”ØŸ¬¢ØžØ›˜¬™Øš’›¢›Ÿ Ø ’¥Å¶·µ Å €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³«Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂ

°ÙØÄÐÑÁÒÁ¿ÌÄ ÂÊ¿ÐÄÌÎÏÇÌÕÇÎ ÉÍÈÑÍÂÊ¿ÐÇ ÖÄ ÇÌÁÄÐÑÇÏ¿ÌÄÑÍÁ Ë¿ÏÉÄÑÇÌ ÑÏÞÀÁ¿ ÿÄÍÉÍÊÍÍÑ ÎÄÖ¿ÊÀ¿Ñ¿

ÄÆÆÌ¿ÖÄÌÇÄÿÊÇ ÐÑ¿Á¿ÁÙÎÏÍÐÆ¿ÎÍ ÖÇÐÑÁ¿ÌÄ ÂÍÃÇ×ÌÇ ÍÑÖÄÑÇÇÊÇÒÎÏ¿ ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÐÂÏ¿ÃÌÇÞ ÓÍÌà ÉÊÇÄÌÑÇÑÄ ÖÄÐÑÍÁÇÅÿÑÒÐ ÊÒ¿ѿɿÑÍÇÆÊÇ ×ÄÌÏ¿ÆÔÍÃ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

“·Å¶·µ Å p›’žœ›™’šŸ•Ÿ’Ø‘’–š›žŸ•Ø œØ ž’ØžŽ˜§ž—ŸØ•ØžØ’‘•£Ø‘ •Ø›Ž¦•Ø œ’‘•”•—Ÿ’˜žŸØ—Ÿ›Øšœ•™’Ø š˜š’Ø—Ÿ›Øœ”š•Ÿ’ؘ•‘’• Ø ”‘§˜“’š•’Ÿ›Ø›ŸØœ›žŸ›¬šš›Ø˜›¬˜š›Ø ›Žž˜ “š’Ø•Øš’›Ž¢›‘•™›žŸŸØ ›ŸØœ’žŸ —Ÿ •š’Ø›ŸØœ”š›Ø ›•’šŸ•šØ‘’–š›žŸØ—§™Ø›œ’•š’ Ø ›•’šŸ•š›Ø—§™Øœ›‘“Ž• ØušŸ’’žš›Ø ’Ø‘Øž’Øœ›ž˜’‘• ؗ—Ø™—’Ÿ•š›•Ÿ’Ø ¡•™•Øž’Øžœ¬ŸØžØ•”Ž›’š•Ÿ’Øœ’¤—• Ø •Øœ›žŸ•ŸØšžŸš’ØšØœ’¤˜ŽŸØ•Ø œ›—¤š’Ø•™•‘“ØšØ¡•™Ÿ n’”Ø”š¤’š•’Ø‘˜•ØžŸØ§œ›žØ”Ø œ›¤•žŸš’ ؐ›‘•¥š•Ø›Ÿ¤’Ÿ•Ø•˜•Ø  œ˜’š•’ØšØž‘š•¬Ø¡›š‘ ؗ˜•’šŸ•Ÿ’Ø •“‘ŸØ ž˜ ŸØ—Ÿ›Ø•”˜•¥’šØ”¢›‘ Ø t‘¤ŸØšØ™—’Ÿ•šØ›Ÿ‘’˜§ŸØ’Ø‘Ø ‘’™›šžŸ•Ø“š›žŸŸØšØ‘’–š›žŸŸ Ø žØ—›’Ÿ›Ø‘Ø›ž• ¬ŸØœ› •ž›—›Øœ•”šš•’Ø •Øž§›Ÿ’ŸšØ¡•ššž›Ø›£’š— ØoØ ‘››¬š’Ÿ›Øž•ØžØ—’Ÿ§•šØ¡•™Ø•˜•Ø ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ›š•”£•¬ Ø —˜•’šŸ§ŸØŸ§ž•Ø˜›¬˜’šØœŸš©› Ø w˜•’šŸ§ŸØ•š•Ø•ž—Ø‘Ø”š’ ؤ’ØŸ› Ø —›’Ÿ›Øœ›˜ ¤ ؞•ØžŸ Øœ•Ÿ’ؕؤ’Ø Ÿ›Øšœ§˜š›Øž’Øœ•œ›—•ØžØŸ› ؗ›’Ÿ›Ø ™ Ø’ØŽ•˜›Ø›Ž’¦š› Ør‘•šØ›ŸØ™—’Ÿ•šØ •šžŸ ™’šŸ•Ÿ’Ø”Øœ›žŸ•š’Ÿ›ØšØŸ”•Ø £’˜Ø’Ø‘Øž’Ø Ž’‘•Ø—˜•’šŸ§Ÿ ؤ’Ø¡•™Ÿ

•”œ§˜š•Ÿ’˜Øž§¦›Ø ¤žŸØØŽ•Ÿ—ŸØ”Ø

œ”•Ø•Ø§¥•Øž§’žŸš›Ø‘›››’š•Ÿ’Ø ‘’–š›žŸ• |’”Øœ›ž˜’‘š•Ÿ’Øš¬—›˜—›Ø›‘•š•Øž’Ø šŽ˜«‘Ø—˜«¤›Øœ›™¬šØØœ›’‘’š•’Ÿ›Ø šØ¡•™•Ÿ’ØšØœ” Ø{ŸØœ”š›Ø ›•’šŸ•šØ‘’–š›žŸØž’Øœ’™•šØ —§™Øœ›‘“Ž’š› ›•’šŸ•š ؗŸ›Ø ”˜•—ŸØž’Øœ›“‘Ø›ŸØŸ§ž’š’Ÿ›Ø ›ŸØžŸšØœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’ Øo؜”š›Ø ›•’šŸ•šŸØžŸ —Ÿ Ø—˜•’šŸ•Ÿ’Ø œ› Ÿ ‘š›Øœ›‘˜’“ŸØšØ Ž’“‘’š•’Ø•Ø ¡•™•Ÿ’Øž’Øš“‘ŸØ‘§˜›ž›¤š›Ø žœ›’‘ØŸ’¢š•Ÿ’Øš “‘• Ø|•Ø›œ’•š’Ÿ›Ø šØœ›‘“Ž’šØœ•š£•œØž•¤—›Øž’؏§Ÿ•Ø ›—›˜›Ø’—˜™•š’Ÿ›Ø•Øœ›™›Ÿ•š’Ÿ›Ø šØ ž˜ •Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Ø—›™œš•¬ŸØœ’‘˜ Ø •™•Ÿ’؝Ž›Ÿ¬ŸØØ—Ÿ—›ž›¤’šØœ˜šØ šØœ•š£•œØ³m—›Øš•’Øœ’‘˜›“•™ ؟’Ø ž™•Ø¦’Øš•Øœ›Ÿ§ž¬Ÿ² Øz’œ’žŸšš›Ÿ›Ø ”œ›žŸš¬š’ØšØ•š¡›™£•¬Ø•Ø  Ž’“‘š’Øž§œ§ŸžŸ¦›Ø™—’Ÿ•š

œ›£’ž•Ÿ’ ؕ”•ž—Øž›˜•‘’šØœ—Ÿ•¤’ž—•Ø ›œ•Ÿ ؔØ‘Øž’Ø’˜•™•š•Ø§”™›“š›žŸŸØ ›ŸØœ›œ žšŸ•Ø—˜•’šŸ• ~’‘Ø‘ •Ÿ’Ø¢—Ÿ’š•Ÿ’Ø›ž›Ž’š›žŸ•Ø šØœ›‘“Ž’š› ›•’šŸ•š•¬ØŽ•”š’žØ ’ ؤ’؏ž’—•Øž˜ “•Ÿ’˜ØšØ¡•™Ÿ ؎’”Ø ”š¤’š•’Ø›ŸØž›¬ŸØ‘˜§“š›žŸ ؞’Ø‘››¬Ø ”ØŸ§ š’؞ؗ˜•’šŸ• Øoؒ‘šØyØ —›™œš•¬Ø™›“’Ø‘Ø•™Ø——Ÿ›Øž˜ “•Ÿ’˜• Ø —›•Ÿ›Ø•”§¥ŸØœ› Ÿ’“—Ø’™›šŸšØ ‘’–š›žŸ ؟—Ø•Ø”‘¤• ؞§žŸ›¬¦•Øž’ØØ œ›‘“ŽŸØšØ ž˜ • ؘ›¬˜š›Ø‘››¬š’Ø •Øœ›‘ž• ¬š’ØšØœ› šŸŸ§¥š•Ø ”•™››Ÿš›¥’š•¬ ؄’”ؐ’š’•š’Ÿ›Ø šØ—›œ›Ÿ•šØ— ˜Ÿ ØšØœ›‘š’Ø ›ŸØ§—››‘žŸ›Ÿ›ØšØ—›™œš•¬ŸØ ‘›Ø•‘›’Ÿ’Ø›œ’Ÿ•š•Øž˜ “•Ÿ’˜• Ø ™—’Ÿ•š›•¬ŸØ›Ÿ‘’˜§ŸØž§”‘Ø §”™›“š›žŸØ”Øœ›žŸ•š’ØšØ§žŸØ›ŸØ œ›‘“Ž•Ÿ’Øš‘Øž’‘š›Ÿ›Ø”Øœ” ~§¦’žŸ Øš’˜ž’šØœ•š£•œ ؗ›–Ÿ›Ø ˜ž• ؤ’Ø•š’žŸ•š’Ÿ›ØØ™—’Ÿ•š Ø Ÿ¬ŽØ‘Ø’Ø›—›˜›Ø؛ŸØœ’¤˜ŽŸ Ø tØ‘Øž’Øœ’¤’˜¬ŸØ—˜•’šŸ• ؟¬ŽØ‘Ø ž’Ø•š’žŸ•Ø§Øž¬—Ø§”™›“š›žŸ Ø o˜š’Ÿ›ØšØž’‘žŸØž•ØžŸ  Ø —›Ÿ›ØžŸØ§œ›žØ”Øœ›•¥š’Ø šØ›ž’‘›™’š›žŸŸØ”Ø¥ŸØ ¡•™ ؜›‘›Ž¬š’ØšØ¥•¬Ø•™•‘“Ø•Ø  —’œš’ØšØŽ•”š’žØœ›Ø›Ÿš›¥’š•’ØšØ ›š•”£•›šš•Ø—Ÿ—˜•”™• ֋‘‹ÙÖuwÒxÒ×n


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³«Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂ

§ÆËÄÏÁ¿ÌÄÌ¿ÒÐÎÄÔ¿ £ÄËÍÌÐÑÏÇÏ¿ÌÄÑÍÌ¿ÞÐÌÇÇÌÃÇÉ¿ÑÍÏÇÆ¿ÄÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÑ¿ Ì¿Ó¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅËÙÌÑ¿ËÍÅÄÿÇÆÇÂÏ¿ÄÉÊÝÖÍÁ¿ÏÍÊÞÆ¿ÒÐÎÄԿ̿οƿϿ

p

oxkÕy}Õz{ssxs}pÕ·k|svs}sÕ wpxsoqw‚x}‚}ؑØš’Ø žœ¬Ø‘Øœ›˜ ¤•Ø

Øž˜’‘žŸ•’Øœ› ˜’žšŸØ—›™ š•—£•¬ØžØ •ž¥’Ÿ›Ø§—››‘žŸ› ؟—Ø•Ø”Øž™ŸØ žŸŸ’•¤’ž—Ø›˜¬Ø•˜•Ø’œ Ÿ£•¬ŸØ ›š•”£•¬ ؔ¦›Ÿ›Ø ˜’žš¬š’Ÿ›ØšØyØ šØž§¦’žŸ’šØ¡—Ÿ›ØØ™š››Ø›š•”£••Ø œ›£’ž•Ÿ’؏›‘•Ø‘›Øœ› ‘›Ž§Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ’ؘ•œžŸØšØ‘’™›šžŸ•š’ØšØ‘›Ž’šØ ™’š•‘“™§šŸØ—Ÿ›Ø£¬˜›Ø•Øž•¤—•Øœ›˜”•Ø žŸ›–š›žŸØ”ØŽ•”š’ž Ø›Ø¤’žŸ›Øž’Ø ž§”š•ØžØŸ› Øm—›Øœ§—ØžŸØ§œ›žØ œ›˜ ¤ ؔ¦›Ÿ›Ø•”™’š’Ÿ›ØšØœ›˜”•Ÿ’Ø ”Ø‘›žŸ¤•—ØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ ›ŸØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØØ™š››Ø  ž˜ • Ø ™’š•’Ÿ›Ø”Ø•”™’š’ØšØ žœ’¢Ø•Ø ž˜ ¤•Øž’Øž’“‘Øž™›Ø‘›Øš™˜’š•Ÿ’Ø ‘’™›šžŸ•š’Ÿ›ØšØ‘›Ž’šØžŸ›–š›žŸØ ”¢›‘•Ø›ŸØ”•™š’Ÿ›ØšØžœ›˜ ¤˜••ØyØ ™›ŸØ‘Øž’Ø•”œ›˜”ŸØ”Øœ•˜•¤š’Ÿ›ØšØ ’¥’š•¬ Ø|›ØŸ”•Øœ•¤•šØ•”™’š’Ÿ›Ø š›•Ø—˜•’šŸ•Ø•Øœ›‘›Ž¬š’ØšØ•”•¬ŸØšØ šØœ›˜›“•Ÿ’˜š•¬Ø’¡’—ŸØ™›“’Ø‘ØŽ§‘’Ø —›™œš•¬Ÿ ™š››Ø“š›Ø”Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ Ø €™’š•’Ÿ›Ø‘Øž’Ø‘’™›šžŸ•Ø ›ŸØ˜’‘šØŸ›¤—ØšØ‘’™›šžŸ•š’Ÿ›Ø —¤’žŸ›Ÿ›ØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ œ›˜”•Ÿ’Ø›ŸØš’›Ø”Ø‘‘’šØ›š•”£•¬ Ø •™Øœ›˜›“•Ÿ’˜’šØ’¡’—ŸØš’Øž™›Ø {œ’‘’˜’š›Ø‘›Ø•”’žŸšØžŸ’œ’šØ‘›Ž•¬ŸØ —›Ÿ›Ø•ž—™’Ø‘Ø•”‘•š’™Øy؛Ÿ‘’˜Ø

²ËÄÌÇÄÑÍÿÐÄÃÄËÍÌÐÑÏÇÏ¿ É¿ÖÄÐÑÁÍÑÍÌ¿Ó¿ÐÇÊÇÑÇ ËÄÌÇÃÅËÙÌÑ¿ËÍÅÄÿ̿ɿϿ ÁÇÐ×ÄÑÍÏÙÉÍÁÍÃÐÑÁÍÿ̿ÐÍÖÇ ÎÍÁÄÖÄÏÄÐÒÏÐÇÉÙ˳«ÍÑÃÄÊ¿

yؐ››•Øž™Ø”Øž’Ž’Øž• ؚ›ØŸ›Ø“•Ø ž™›Ø”Ø¢›ŸØžØšŽ•Ÿ›Ø›—› ؍ؚؕ’؏ž•¤—›Ø ’Ø‘›˜›•™›Ø›ŸØœ§Øœ›˜’‘ €žœ’¥š›Ÿ›Ø‘’™›šžŸ•š’ØšØ œ•š›žØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ ”Ø›š•”£•¬ŸØ™›“’Ø‘Ø‘›š’ž’Ø ž§¦’žŸ’š•Øœ›˜”•Øš’”•ž•™›Ø‘˜•Ø žŸØ§œ›žØ”Ø§Ÿ’¥’šØ›Ÿ‘’˜Ø•˜•Ø ”Øš’ŸØ‘›žŸ¤•—ØšØyØ ž˜ • Øm—›Ø žŸØ§œ›žØ”Ø§Ÿ’¥’šØ›Ÿ‘’˜ ؟›Ø ™›“’Ø‘Ø ’˜•¤•Ø”š¤’š•’Ÿ›ØšØ›Ÿ‘’˜ØØ ›¤•Ÿ’ØšØ•ž¥’Ÿ›Ø§—››‘žŸ›Ø•Ø‘Ø›Ø •”‘•š’؏ؖ’¢•¬Ÿ Ø›Ø’Øž§”š›ØžØ œ›˜”•Ø——Ÿ›Ø”Øž™•¬Øy؛Ÿ‘’˜ ؜›‘•Ø  ˜’žš¬š’Ÿ›ØšØŽ›ŸŸØšØ›Ÿ‘’˜Ø

Ø›š•”£•¬ŸØ•˜•Ø—›Ÿ›Ø•ž—™’Ø ‘Ø’—˜™•™’Øž›¬ŸØyؗ›™œš•¬ Ø z’™Ÿ’˜•Ÿ’ØšØœ˜›¦• ؛ž›Ž’š›ØŸ’”•Ø›ŸØ ›˜’™•Ø—›™œš•• ؞Øž’Øœ› ›Ž”›š•Ø ”ØŸ›Ø——›Ø‘Ø›¤—ŸØ—Ÿ›Ø ž˜ Ø •ØŸ’Ø™›“’Ø‘Øœ›•ž—ŸØ•š¡›™£•¬Ø”Ø š•›Ÿ›ØšØ•”§¥š•¬Øy Ø|›ØŸ›”•Ø š¤•šØžœ›ž›Žš›žŸŸØ‘Øž’Ø‘’™›šžŸ•Ø —¤’žŸ›Ÿ›ØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ ™›“’Ø‘Øœ›ž˜ “•Ø”Øœ•˜•¤š’Ø•Ø”‘§“š’Ø šØš’™Ÿ’˜• Øu؟›Øš’Ø’Øž§”š›Øž™›Ø žØ”Ž•š•¬ŸØšØ•ž¥’Ÿ›Ø§—››‘žŸ›Ø šØ—›™œš•¬ŸØš’™Ÿ’˜ ؍؟ —Øž§¦›Ø Ÿ—Ø›˜¬Ø•”•ŸØ•Øœ’¤Ÿ˜’š•¬ŸØšØ ›Ÿ‘’˜š•Ÿ’Ø–Øž˜ “•Ÿ’˜• Ø ’¥Å¶·µ Å €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³«Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂ

­ÐÍÀÄÌÍÑÍÎÏÇ Ó¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅ ËÙÌÑ¿ ÄÖÄÑÏÒà ÌÇÑÄÆ¿ÇÆËÄÏÁ¿ÌÄ Ó¿ÉÑÍÏÇÍÐÌÍÁÌÍ Ð¿ÑÄÆÇ ÉÍÇÑÍ ÃÍÀ¿ÁÞÑÐÑÍÈÌÍÐÑ ÍÑÑ¿ÆÇÃÄÈÌÍÐÑ ÇÎÍÌÞÉÍ¿ÌÍÐÞÑ Ì¿È ÂÍÊÄËÇÎÍÊÆÇ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

“·Å¶·µ Å w—Ÿ›ØØ™š››Ø›Ž˜žŸ•Ø›Ž•—š›’š› ؍—›Ø ž•¤—›ØŸ’¤’ؐ˜‘—›Ø•Øš¬™Øœ›Ž˜’™• Ø žœ’¢§ŸØŸ™Ø’Øš’•‘•™ ؍—Ø•Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“§§ŸØ™›“’Ø‘Ø›žŸš’Øž§ž’™Ø š’”Ž’˜¬”šØ•ØŸ›Ø’ؤ’žŸØœ•¤•šØyØ ‘Øž’Øœ•’™Øœ› ž—››Ø—Ÿ›ØšŸ•šØ ‘‘’š›žŸ ؛Ÿ—›˜—›Ÿ›Ø—Ÿ›Ø—•Ÿ•¤’šØ ¡—Ÿ› Ø|›’¤’Ÿ›Ø¢›Øš’Ø™›ŸØ‘Ø œ›ž˜’‘¬ŸØ’˜’™’šŸ•Ÿ’ØšØ—›™¡›ŸØ ›—›˜›ØŸ¬¢ ؍؛¦’Øœ›’¤’Øš’Ø™›ŸØ‘Ø•Ø ›Ž§“ŸØžØ›œ’‘’˜’š•Ø ž•˜•¬Ø•Ø•‘’• Ø ‘›—Ÿ›Øš’Øž’ØžŸ•š’Ø‘›Ø›œ’‘’˜’š•Ø œ›Ž˜’™• ؗ›•Ÿ›Ø™›ŸØ‘Øšœ¬ŸØ ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØœ› ”Ž’˜’“•™ Ø m؛ŸØ‘ ØžŸšØ’‘šØ›ŸØ£’˜•Ÿ’Ø šØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ’Ø•™’šš›Ø •”Ž¬š’Ÿ›ØšØœ›‘›Žš•Øœ›Ž˜’™• o§œ’—•Ø¤’ØšØœ”Ø•™Ø™š››Ø •šžŸ ™’šŸ•Ø”Ø•”™’š’ØšØ žœ’¢Ø šØ‘‘’šØ‘’–š›žŸ ؜•Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØœ›‘¢›‘¬¦•Ÿ’Øž¬—¥Øž’Ø š™•ŸØŸ ‘š› ؜›‘•Øž™ŸØœ•›‘Ø šØŸ”•Øœ›¡’ž•¬ ØtØš¬—›•Ø•”™’š’Ÿ›Ø šØ žœ’¢Ø’Øž§”š›Øž™›Øž§žØ”œ•žš’Ÿ›Ø šØ‘‘’šØ’” ˜ŸŸ ؞§”šØžØ›œ’‘’˜’šØ ‘’–š›žŸ Øz›Ø™š›”•šØ›žœ›ŸØŸ›ØžØ  ™’šŸ ؤ’؏§Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ •™Ø‘’–š›žŸ• ؏ؗ›•Ÿ›Ø žœ’¢§ŸØš’Øž’Ø ž§žŸ›•ØØ‘‘’šØœ›£’šŸ›Ø•˜•ØŸ›¤—›Ø ’” ˜ŸŸ ؍؜›žŸ›ØØŸ›Ø‘˜•Øš’¦›Ø’Ø ž§¥’š›Ø•˜•Øš’ Ø |•Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ•™Ø——Ÿ›Ø ›ž’”’™•Ø¡—Ÿ›• ؟—Ø•Ø¡—Ÿ›• Ø ¤•’Ÿ›Ø˜•¬š•’ؒ؟ ‘š›Ø”Ø›œ’‘’˜¬š’ Ø {ž’šØŸ›Øœ•Ø”˜•¤š•Ø œ˜’šž—•Ø ‘•ž£•œ˜•š• ؗ—Ÿ›Ø’Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸ§Ÿ ؤ’žŸ›Øž’Ø›Ÿ¤•ŸŸØ œ› ™˜—›Ø¡—Ÿ›• ؛Ÿ—›˜—›Ÿ›ØŸ¬Ž Ø •˜•ØžØ‘ •Ø‘ ™•Øš¬—›•Ø¡—Ÿ›•Ø™›ŸØ

‘Ø›žŸšŸØœ›žŸ›Øš’”Ž’˜¬”š•Ø•˜•Ø ”Ž’š• Ø{ž›Ž’š›Ÿ›Øœ•Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸ ؒؤ’ØŸ ‘š•Ÿ’Ø”Ø•”™’š’Ø ¡—Ÿ›•Ø›žš›š›ØžØŸ’”• ؗ›•Ÿ›Ø‘›Ž¬ŸØ žŸ›–š›žŸØ›ŸØŸ”•Ø‘’–š›žŸØ•Øœ›š¬—›Ø š›ž¬ŸØš– ›˜’™•Øœ›˜”• Ø{žŸš˜•Ÿ’Ø —˜«¤›•Ø‘’–š›žŸ•Ø—ž¬ŸØ•š‘•—Ÿ›•Ÿ’Ø ”Ø žœ’¢Øœ› ‘›Ž’Øœ›”šŸ•Ø—Ÿ›Ø*/(Ø*DXØ /DQENQL@MBDØ(MCHB@SNQR ؗ›•Ÿ›ØžØš–

¤’žŸ›Ø•”œ›˜”š•Ÿ’Ø•š‘•—Ÿ›•Ø”Ø •”™’š’ØšØ žœ’’™›žŸŸØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸ Ø*/(ؤ’žŸ›Øž’Øœ›‘˜ŸØšØ —•Ÿ•—Ø ؤžŸØ›ŸØ˜•Ÿ’Ÿ ŸØœ›

§œ›žØœ›žŸ¬Øœ›‘Øž§™š’š•’ ؤ’؞؟¬¢Ø ™›“’Ø‘Øž’Øœ›žŸ•š’Ø›Ž’—Ÿ•šØ›£’š— Ø tØœ’›‘›˜¬š’Ÿ›ØšØŸ›”•Øœ›Ž˜’™Ø š˜•”Ÿ›•Øœ’œ›§¤ŸØ•”œ›˜”š’Ÿ›Ø ——Ÿ›ØšØž Ž’—Ÿ•’š ؟—Ø•Ø›Ž’—Ÿ•’šØ šŽ›ØšØ‘šš• Ø~§¦›ØŸ—ØžØ’™’Ÿ›Ø’Ø ž’Ø’Ø›Ÿ—›•˜Øš “‘ŸØ›ŸØ”˜•¤š’Ø šØ*/(ؕ؛œ’Ÿ•š•Ÿ’Ø•š‘•—Ÿ›• Ø zØœ§•Ÿ’Øœ› ž—››Øž’ؐ˜’‘Ø—Ÿ›Ø —•Ÿ•¤š•Ø•š‘•—Ÿ›• ؜›™¦•ØšØ ‘‘’šØ›š•”£•¬Ø‘Ø›œ’‘’˜¬Ø•Ø•”™’Ø œ›’žØ—§™Øœ›žŸ•š’ØšØ§Ÿ’¥š•Ÿ’Ø ž•Ø£’˜• ؑ›—Ÿ›ØšØŸ›•Ÿ’Øž’ؐ˜’‘Ø —Ÿ›Ø™’—• ؞§”š•ØžØ›œ’Ÿ•š•Ÿ’Ø ’“’‘š’š•Ø‘’–š›žŸ• ؔž¬¦•Øœ› ž—››Ø žœ›” ™’š•¬ŸØ”Øš•›ØšØ›Žž˜ “š’Ø 2+ Øoؚ¬—›•Ø›š•”£••Ø˜•œžŸØšØ ”š•¤š’Ø™’“‘ Ø‘’Ÿ’ؒؑ›’˜Ø ‘›Ø›Ž§—š’؏؞•žŸ’™Ÿ ؏•ž›—•Ø ‘™•š•žŸŸ•š•Ø”¢›‘•Ø”Ø œ˜’š•’Ø šØœ›£’ž•Ÿ’ ؞§”š•ØžØ•”™’š’Ÿ›ØšØ  žœ’¢ ؗŸ›Øœ›˜”•Ÿ’Ø›ŸØŸ›Ø—Ÿ›Ø£¬˜›Ø Ž•˜•Ø™˜—• o؜›ž˜’‘š›Ø’™’؏ž’Øœ›’¤’Øž’Ø ›Ÿ—›¬Ø™š’š•’Ÿ› ؤ’Ø*/(ؔØ¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØŽ•ØŸ¬Ž˜›Ø‘ØŽ§‘ŸØ ›Ž§”š•ØžØŽ•”š’žØžŸŸ’••Ÿ’ØšØ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

³«Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂ

°ÑÍÈÌÍÐÑÌÍÑÍ ÇÆÏ¿ÆÞÁ¿ÌÄÌ¿ÁÏÙÆ É¿Ñ¿ËÄÅÃÒÑ¿ÆÇ ÎÍ ÑÏÒÃÌ¿Æ¿ÎÏÍ ÐÊÄÃÞÁ¿ÌÄÃÍÀ¿ÁÄÌ¿ ÐÑÍÈÌÍÐÑdz« ÎÏÍÕÄÐÇÑÄËÍÅÄÿ ÐÄÍÉ¿ÅÄÉÊÝÖÍÁ ÄÊÄËÄÌÑÆ¿ÇÆËÄÏ Á¿ÌÄÑÍÌ¿ÑÞÔÌ¿Ñ¿ ÄÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑ

­ÎÏÄÃÄÊÞÌÄÑÍÌ¿ÁÍÃÄØÇ ÉÊÝÖÍÁÇÇÌÃÇÉ¿ÑÍÏÇÆ¿ÒÐÎÄÔ ÍÐÁÄÌÃÍÍÎÑÇËÇÆ¿ÕÇÞÌ¿ ÁÙÑÏÄ×ÌÇÑÄÎÏÍÕÄÐÇ ËÍÅÄÿ ÎÍÐÊÒÅÇÇÆ¿ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏ¿ÌÄÌ¿ ÒÐÎÄ×Ä̳«

›š•”£•¬Ÿ ؔ¦›Ÿ›ØŸ›ØŽ•Ø‘˜›Ø ‘•’—ŸšØ§”—Ø™’“‘ ؞•žŸ’™ŸØ”Ø ›£’š¬š’ؕ؟› ؗ›’Ÿ›ØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø œ›žŸ•š’ ؔØ‘Øž’Ø‘›Ž•ØžŸ›–š›žŸØ—§™Ø ›š•”£•›šš•Ÿ’Ø£’˜• Ø’Øž§¦›ØŸ—ØŽ•Ø Ÿ¬Ž˜›Ø‘Ø—˜«¤ŸØ›‘’¦•Ø•š‘•—Ÿ›•Ø ”Øž’¥š›Ÿ›Øž§žŸ›¬š•’ؕ؏Ÿ›•¤š•Ø •š‘•—Ÿ›•Ø”Ø™•š˜›Ÿ› Ø|§•Ÿ’Ø ž˜ “ŸØ”Ø›£’š¬š’Ÿ›ØšØž’¥š›Ÿ›Ø ž§žŸ›¬š•’Ø•Øœ’š’Ÿ›ØšØœ›š›”• ØØ Ÿ›•Ÿ’Ø”Øžš’š•’؞؝’” ˜ŸŸ•Ÿ’Ø ›ŸØ™•š˜›Ÿ› Øuš‘•—Ÿ›•Ÿ’Ø™›ŸØ‘Ø —˜«¤ŸØš– ”˜•¤š•Ø¡—Ÿ›•Ø­Ø”¢›‘šØ ’¡’—Ÿ•š›žŸØž ™š•Ø”¢›‘•Ø•Ø”¢›‘Ø”Ø ›Ÿ‘’˜š•Ø‘’–š›žŸ•ØšØ— ؙ ؒ¡’—Ÿ•š›žŸØ šØ•”œ›˜”š•Ÿ’؝’ž ž•Ø’˜’—Ÿ›’š’•¬ Ø ›• ؙŸ’•˜•Ø•Ø‘ ؒ¡’—Ÿ•š›žŸØšØ œ’ž›š˜Øœ›‘ —Ÿ•š›Ø’™’؏Ø ؏’™’Ø ›Ÿ‘’˜’š›Ø”Øž’¦•Ø•Ø‘ ؕ؟ ؚ zœ•™’ ؍—›Øž’؏”’™’Ø‘‘’šØ•š‘•—Ÿ› Ø ‘Ø’¤’™Ø›œ’Ÿ•š•Ø”¢›‘•ØšØ— Ø™Ø ”§šŸØœ˜›¦Ø›ŸØœ’‘•Ø’‘šØ›‘•šØ Ÿ›•¤š•¬Ø•š‘•—Ÿ›ؕ؞§¦•¬ŸØ •š‘•—Ÿ›Ø”ØŸ”•Ø›‘•š ؙ›“’Ø‘Ø ž’Øšœ•Øžš’š•’ ؑ˜•Øš’¦›Øž’Ø ’Øœ›‘›Ž•˜›Øœ›Ø›Ÿš›¥’š•’ØšØŸ’”•Ø ”¢›‘•Ø”Øœ›ž˜’‘šŸØ’‘šØ›‘•š Ø{ŸØ ‘ ØžŸšØœ§—ØšØŽ”ØšØž’¥šŸØ žŸ›–š›žŸØ›‘’¦•¬ŸØ•š‘•—Ÿ›Ø ”Øž§¦•¬Ø•š‘•—Ÿ›Ø•Øž—˜«¤’š•Ÿ’Ø œ›ž˜’‘š›Ø‘›››• ؙ›“’Ø‘Øž’Øšœ•Ø œ•Ž˜•”•Ÿ’˜šØœ›š›”Ø”Øž˜’‘¦ŸØ ›‘•š z›Ø—›Ø”˜’‘™’ؐ›š•¬Øœ•™’ØØ —›šŸ’—žŸØšØŸ ‘š•Ÿ’Ø”Ø•”™’š’Ø ¡—Ÿ›•Ø•Ø‘›Ž’šŸØžŸ›–š›žŸ Ø  ’˜•¤š’Ÿ›ØšØ”¢›‘•Ÿ’Ø”Ø— Ø™Ø œ˜›¦ ؚ’Ø›”š¤ØŸ›™Ÿ•¤š› ؤ’Ø yؒ¡’—Ÿ•š›žŸŸØž’ؒ؏˜›¥•˜ Øm—›Ø œ› ›˜’™•Ÿ’؝”¢›‘•Ø”Ø’‘•š•£Øœ˜›¦Ø žØž§”š•Øž§žØž§¦’žŸ’š•Øœ•¢›‘•Ø

”Ø›žš›š•¬ØŽ•”š’ž ؎˜›‘’š•’ØšØ ›œ’‘’˜’š•Øœ›‘›Ž’š•¬ØØž‘Ÿ ؟›Ø ™›“’Ø‘Ø”š¤• ؤ’؁yؒ¡’—Ÿ•š›žŸŸØž’Ø ’Øœ›‘›Ž•˜Øœ›‘•Ø‘›Ž’šØžŸ›–š›žŸØ ”ØŽ•”š’ž ØtŸ›ØžŸ›–š›žŸš›Ÿ›Ø •””¬š’ØšØ§”—ŸØ™’“‘ ؟”•Ø œ› Ÿ ‘šØ”Øœ›ž˜’‘¬š’Ø‘›Ž’šØ žŸ›–š›žŸØ•Øy؜›£’ž•Ÿ’Ø™›“’Ø‘Øž’Ø ›—“’Ø—˜«¤›Ø’˜’™’šŸØ”Ø•”™’š’Ÿ›Ø šØŸ¬¢šŸØ’¡’—Ÿ•š›žŸ Øuؕ™’šš›Ø ØŸ”•Ø§”—Ø’‘š›Ø›ŸØš– ›˜’™•Ÿ’Ø œ’‘•”•—Ÿ’˜žŸØœ•Ø•”™’š’Ÿ›Ø šØ žœ’¢Ø’Ø‘Øž’Ø•”™’•Ø’¡’—Ÿ§ŸØšØ ‘’–š›žŸ•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Øœ› Ÿ ‘š›Ø™›ŸØ‘Øž’Ø •””¬ŸØØ£•¡• wŸ›Ø£¬˜›Ø›ŸØœ›’˜•Ÿ’Øž’Øœ’”Ø œ›ž˜’‘š•Ÿ’ؐ›‘•š•Ø™’“‘ š›‘š•Ø —›š¡’’š£••Ø•Øž§œ§ŸžŸ¦•Ÿ’ؐ•Ø ‘•ž— ž••Øž’Ø›—” ؤ’Ø•”œ›˜”š’Ÿ›ØšØ ›‘’¦•Ø•š‘•—Ÿ›•Ø”Ø•”™’š’ØšØ  žœ’¢ ؚ’ؒإ•›—›Ø”œ›žŸš’š›ØØ ž’Ÿ›šŸØœ—Ÿ•— ؔØ”˜•—Ø›ŸØ Ÿ›•¤š•Ÿ’Ø•š‘•—Ÿ›• Ø~œ›’‘Ø’—žœ’Ÿ•Ø Ÿ›Ø™›“’Ø‘Øž’Ø›—“’Øœ•¤•šØ”Ø˜›¥’šØ ‘•š™•—ØšØ‘›››•Ÿ’Ø”Ø‘›žŸ¬š’ØšØ  ž˜ •Ø•Øœ’¤—Ø”Øš’œ’—§žšŸ•¬Øœ›£’žØ šØœ›‘›Ž’š•’ ؗ›–Ÿ›Øž’Ø£’˜• ؗ—Ÿ›Ø•Ø‘Ø ž§”‘‘’Øž˜Ž•Ø™’žŸØØ•”œ›˜”š’Ÿ›ØšØ */(؞•žŸ’™ŸØ”Ø•”™’š’Ÿ›ØšØ žœ’¢Ø šØyؑ’–š›žŸ•Ÿ’ Ø›Øœ›‘¤’Ÿ ؤ’Ø ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ§ŸØœ›Øž’ŸØž’Ø ›¦’Øž’Ø ž’¦Øœ›’¤’Ø—Ÿ›Ø’—Ÿ•š Ø ›Ÿ—›˜—›Ÿ›Øœ›—Ÿ•šØ‘•ž£•œ˜•š Ø u”˜’“‘Ø•ØŸ›Ø’Ø›žš›šŸØœ•¤•šØ”Ø ˜•œžŸØšØžœ›ž›Žš›žŸØ”Ø‘’™›šžŸ£•¬Ø šØ‘›Ž’šŸØžŸ›–š›žŸØ›ŸØ¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸ Ø|›ØŸ”•Øœ•¤•šØŸ›–Ø—Ÿ›Ø ‘’–š›žŸØš’Ø žœ¬Ø‘Ø”’™’ØžŸŸ’•¤’ž—Ø ›˜¬ØØ™š››Ø›š•”£•• ؗ›’Ÿ›Ø’Ø ž§”š›ØžØš’Ÿ•• ؗ—Ÿ›Ø”Øž™•Ÿ’؁yØ œ›£’ž• ؟—Ø•Ø”Øž™ŸØ›š•”£•¬ Ø —›¬Ÿ›Øœ›‘‘§“ŸØŸ’”•Øœ›£’ž• |›Øž’ŸØ¦’Øž’¦š’Ÿ’Ø™š››Ø’—žœ’Ÿ•Ø •Ø˜•Ÿ’Ÿ  ؗ›•Ÿ›Ø Ž’“‘Ÿ ؤ’ØšØyØ ”’š›Ÿ›Øš’ØŸ¬ŽØ‘Øž’ؐ˜’‘Øž™›Ø›ŸØ ˜’‘šØŸ›¤—ØšØ”¢›‘•Ÿ’Ø”Øœ›˜”š’Ÿ›Ø šØ‘‘’šØž‘’šØ¡›š‘ ؍ؤ’Øœ› “š•Ÿ’Ø œ›˜”•ØžØž§”š•ØžØ™•Ÿ•¤šŸØ‘›Ž’šØ žŸ›–š›žŸØ”ØŽ•”š’ž Ø›Ø’ØŸ— ؚ›Ø ‘›—Ÿ›Øš¬™Ø¬žš•Ø•š‘•—Ÿ›• ؗ›•Ÿ›Ø‘Ø›Ø œ›—”Ÿ ؟”•Ø˜’‘šØŸ›¤—Ø’‘Ø˜•Ø¦’Ø ’؏›‘’¦Ø¡—Ÿ› Øx•œžŸØšØ Ÿ§‘’š•Ø •š‘•—Ÿ›•Ø”Ø•”™’š’Ÿ›ØšØ žœ’¢Ø šØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ ؗ›•Ÿ›Ø‘Ø œ›ž˜ “ŸØ—Ÿ›ØŽ”Ø‘Ø ž§§¥’šžŸš’Ø •Øžš’š•’ ؛ŸØ’‘šØžŸšØœ’¤ŸØšØ  Ÿ§‘¬š’Ÿ›ØšØžŸŸ’•¤’ž—ŸØ›˜¬Ø šØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ Ø{ŸØ‘ Ø žŸšØ›Ž¤’ØŸ—Øž’Ø‘Øœ›’¤’Øž›Ž›‘Ø ”Ø”Ž›Ÿš’Ÿ›ØšØž›ŽžŸ’š•Ø™’Ÿ›‘•Ø ”Ø•”™’š’ؕؑ’™›šžŸ•š’ØšØ žœ’¢Ø •Øœ›˜”•Ÿ’ Øm؜›˜”š’Ÿ›ØšØ Ž’‘•Ÿ’˜š•Ø •š‘•—Ÿ›•Øž§¤’ŸšØžØ—’Ÿ•š›žŸØ›ŸØ ™—’Ÿ•šØ›Ÿ‘’˜ØšØ’‘šØyؗ›™œš•¬ Ø ™›“’Ø‘Ø‘›š’ž’Ø‘›Ž§Ø žœ’¢ØšØœ” Ø Š™—Ùquyu}{Ò× €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

­¡©ÐÇÐÑÄËÇ ÁÐÙÁÏÄËÄÌÌÇÑÄÐÂÏ¿ÃÇ ¬¿È Ï¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÑÄÐÇÐÑÄËÇÆ¿ÍÑÍÎÊÄÌÇÄ ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÞÇÉÊÇË¿ÑÇÆ¿ÕÇÞÇÎÍÃÔÍÃÞØÇÑÄÇËÎÏÇÊÍÅÄÌÇÞ

n

yv‡wy}yÕwxynyyl{krspÕxkÕ |‚m{pwpxxs}pÕ|s|}pwsÕrkÕy}yzvpxsp Ø

’šŸ•˜£•¬Ø•Ø—˜•™Ÿ•”£•¬Ø•˜•Ø —›™Ž•š•š•Ÿ’ØŸ—• ؜›žŸ¬Ø œ’‘Øœ›’—ŸšŸ•Ø•Ø•š’žŸ•Ÿ›•Ø š’˜’—•¬Ø§œ›žØ”Øœ•˜š•¬Øœ›‘Ž›Ø šØž§›Ÿ’Ÿš•Ÿ’Øž•žŸ’™• ؚ›Ø•Ø‘Ø ›˜’™•Ø§”™›“š›žŸ•Ø”Ø•”Ž›ØšØ š– œ›‘¢›‘¬¦ŸØ—›š£’œ£•¬Øžœ›’‘Ø š “‘•Ÿ’ØšØž‘Ÿ ؜•›‘š•Ÿ’Ø•Ø •š¡žŸ —Ÿ š•Ø‘‘’š›žŸ•ØšØŸ’’šØ•Ø ¢•Ÿ’—Ÿ ŸØšØž‘Ÿ |•Ø•”Ž›ØšØ—›š£’œ£•¬Ø•š’žŸ•Ÿ›§Ÿ Ø žØœ›™›¦ŸØšØ{ow؞œ’£•˜•žŸØž˜’‘Ø‘Ø š˜•”•Øž•¤—•Ø—•Ÿ’••Ø”Ø•”Ž›ØšØ ž•žŸ’™Ø•Ø‘Øž§žŸ•Øœ›‘›Žš›Ø”‘š•’Ø ”Øœ›’—Ÿ•š’ØšØ{owؕšžŸ˜£••Ÿ’ Ø žØ—›’Ÿ›ØŸ¬ŽØ‘ØŽ§‘ŸØ”œ›”šŸ•Ø •Øœ›’—ŸšŸ•Ÿ’ØšØ›žŸš˜•Ÿ’Ø •šžŸ˜£••Ø•Øž•žŸ’™•Øœ’‘•Ø”œ›¤š’ØšØ —›™œ˜’—žš›Ÿ›Øœ›’—Ÿ•š’ØšØž‘Ÿ Ø ~§¦›ØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø•”Ž’’؏•šŸØ šØž•žŸ’™ØŸ›™Ÿ•”£•¬ØšØ{owØ •šžŸ˜£••Ÿ’ؕؑØž’Øœ’£’š•Ø‘˜•ØŸ¬Ø ¦’ؒؤžŸØ›ŸØ£¬˜›žŸšØ!,2؞•žŸ’™ØšØ ž‘ŸØ•˜•Ø¦’Ø’Ø›Ÿ‘’˜š }”˜’“‘–—•Ø£’šŸ˜•”•š•Ÿ’Ø ž•žŸ’™•Ø”Øž‘šØ—˜•™Ÿ•”£•¬Ø•Ø ›Ÿ›œ˜’š•’ ؞˜’‘Ø‘Øž’Ø›ŸŽ’˜’“• ؤ’Ø š– •”›‘š•Ø›ŸØ’—žœ˜›Ÿ£•›ššØ˜’‘šØ Ÿ›¤—ØžØ›Ÿ›œ˜•Ÿ’˜š•Ÿ’Øž•žŸ’™• Ø Ž”•š•ØšØŸ’™›œ›™œ•Ø³›‘ ›‘² Ø œ•Ø—›•Ÿ›Ø—Ÿ›Ø’š’›•”Ÿ›¤š•—Øž’Ø •”œ›˜”Ø’˜’—Ÿ›’š’•¬Ø•Øž›š‘“šØ ›‘ØžØ‘›žŸŸ§¤’šØ‘’Ž•ŸØ•Øœ›žŸ›¬ššØ Ÿ’™œ’Ÿ Ø›—›˜›Øؐ‘ ž ØtØ ž§“˜’š•’Øœ•˜›“’š•’Ÿ›Ø•™Ø’Ø›š•¤’š› Ø ¤’žŸ› ؜›‘•Ø˜•œžØšØš‘’“‘’šØ•”Ÿ›¤š•—Ø šØœ›‘œ›¤’š•Ø›‘•Ø•Ø•ž›—ØžŸ›–š›žŸØšØ •š’žŸ•£•¬ŸØ”Ø‘›Ž•š’Ÿ›Ø•™ ØtŸ›Ø Ÿ’”•ØŸ’™›œ›™œ’š•Øž•žŸ’™•Øœ› ¤’žŸ›Øž’Ø œ•˜ŸØœ•Ø™˜—•Øž‘•Ø’‘š›¡™•˜š•Ø —§¦•ؕ؝Ž›Ÿ¬ŸØžØ—›˜’—Ÿ›•Ø—›œš•ØØ ”’™¬Ÿ ؜› ¬‘—›Ø­Øž§žØž›š‘“šØ›‘ Ø u”œ›˜”š’Ÿ›ØšØ˜Ÿ’šŸ•š•Ø •”Ÿ›¤š•£•ØšØŸ›œ˜›’š’•¬Ø•Ø —›™Ž•š•š’Ÿ›Ø•™ØØž‘š•Ÿ’Ø •šžŸ˜£••Øž§¦›Ø™›“’Ø‘Ø‘›’‘’Ø‘›Ø œ›š•“š’ØšØ’—žœ˜›Ÿ£•›šš•Ÿ’Ø

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

”¢›‘• Øzœ•™’Øœ•Øœ›˜›“•Ÿ’˜š•Ø §š¥š•ØŸ’™œ’Ÿ •Ø’Ø•”›‘š›Ø‘Ø ž’Ø•”œ›˜”Ø”Ø›Ÿ›œ˜’š•’Øœ›•”›˜’šØ Ÿ’™›œ›™œ’šØ—˜•™Ÿ•¤’šØ’ŸØŽ•Ÿ›Ø —˜•™Ÿ•— ؟’™›œ›™œØ³§”‘ ¢ ›‘² Ø —˜•™Ÿ•¤šØ£’šŸ˜ ؍؜•Ø™š››Øš•ž—•Ø Ÿ’™œ’Ÿ •ØšØ›—›˜šŸØž’‘Ø­Ø‘Øž’Ø œ’—˜«¤ØšØ›Ÿ›œ˜’š•’؞ؐ”›Ø—›Ÿ’˜ Ø —›Ÿ’˜ØšØŸ§‘›Ø›•›Ø•˜•Ø³rƒ² Ø}”Ž•Ø ž’ ؚ˜•¤•’Ÿ›ØšØ˜Ÿ’šŸ•š•Øž’‘žŸØ ”Ø›Ÿ›œ˜’š•’؏؞‘ŸØœ›•¥Ø š‘’“‘š›žŸŸØšØ›Ÿ›œ˜•Ÿ’˜šŸØ ž•žŸ’™ØØž˜ ¤–ØšØ›Ÿœ‘š’Ø•˜•Ø•¬Ø šØ’‘•šØ›ŸØ›Ÿ›œ˜•Ÿ’˜š•Ÿ’Ø•”Ÿ›¤š•£• ؚ›Ø œ›•¥ØžŸ›–š›žŸŸØšØœ§›š¤˜šŸØ •š’žŸ•£•¬


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

„’žŸ› ؏؞§’™’šš•Ÿ’Ø›Ž¦’žŸ’š•Ø ž‘•ØžØ•ž›—›Øš•›ØšØ—›™¡›Ÿ ؏ؒ‘•šØ•Ø ž§¦Ø™›™’šŸØž’Øš˜Ø›Ÿ›œ˜¬š’ØšØ’‘š•Ø œ›™’¦’š•¬Ø•Ø›¢˜“‘š’ØšØ‘ • ØtØ£’˜ŸØ žØž§”‘‘’š•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Øž§›§“’š•¬ Ø —›•Ÿ›Ø•™ŸØ§”™›“š›žŸØžØ™•š•™˜’šØ ”¢›‘ØšØ’š’•¬Ø‘Øœ’¢§˜¬ŸØŸ›œ˜•šØ ›ŸØ’‘š•Ÿ’Øœ›™’¦’š•¬ ؗ›•Ÿ›ØŸ¬ŽØ‘Ø Ž§‘ŸØ›¢˜‘’š•Ø؏ؑ •Ÿ’ ؗ›•Ÿ›ØŸ¬ŽØ ‘ØŽ§‘ŸØ”Ÿ›œ˜’š• Ø|›‘›Žš•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø ’Ÿ•Øž’Ø•”œ›˜”ŸØ•Ø”ØŽ’”œ˜Ÿš›Ø œ›‘¬š’ØšØŽ•Ÿ›Ø›’¦Ø›‘Ø›ŸØ ›Ÿœ‘šŸØŸ›œ˜•šØœ•Ø›¢˜“‘š’ØšØ ž‘Ÿ Ø o؞˜ ¤•Ÿ’ ؗ›Ÿ›Øž’Ø£’˜•Ø •ž›—Ø—›™¡›Ÿ ؞§¤’ŸšØžØš•ž—•Ø ’—žœ˜›Ÿ£•›šš•Ø”¢›‘•Ø•Øš‘’“‘š›žŸØ Ø‘§˜›ž›¤’šØœ˜š ؗ—Ÿ›Ø•Ø’žŸ’Ÿ•—Ø šØ¡ž‘ŸØ•Ø‘•”–šØšØ•šŸ’•›Ø ž’Ø•”œ›˜”ŸØž‘š•Ø{ow؞•žŸ’™•ØžØ •ž›—ØžŸ›–š›žŸØšØœ§›š¤˜šŸØ •š’žŸ•£•¬ Øoؑ •Øž˜ ¤• ؚœ•™’Ø œ•Ø•”“‘š’ØšØž’”›šš•Øž‘•Ø•˜•Ø Ÿ—• ؜•Ø—›•Ÿ›ØžŸ›–š›žŸŸØšØ œ§›š¤˜šŸØ•š’žŸ•£•¬Øš’Ø™›“’Ø ‘ØŽ§‘’؏•ž›— ؚ’”•ž•™›Ø›ŸØž•¤—•Ø ž§”š•ØžØŸ›Øš’‘›žŸŸ§£• ؞œ›˜ ¤˜•›Ø ’¥’š•’ØžØ•š‘••‘ ˜š•Ÿ’؝”‘’˜š•Ø —˜•™Ÿ•¤š•Øž•žŸ’™•ØŸ•œØ²žœ˜•Ÿ² Ø›”•Ø Ÿ•œØ—˜•™Ÿ•¤š•Øž•žŸ’™•Øž’Øœ› ™ž››Øž’Ø •”œ›˜”Ø”Ø—˜•™Ÿ•”£•¬Ø•Ø›Ÿ›œ˜’š•’ØšØ “•˜•¦š•Øž‘• Ø |› š‘›˜ Øš—Ÿ—›Ø¦’؝”˜’‘™’Ø ›žš›š•Ÿ’؏•‘›’Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø •šžŸ˜£•• ƒ’šŸ˜š•Ø{ow؞•žŸ’™•ØžØ™’“‘•š’šØ Ÿ›œ˜›š›ž•Ÿ’˜ ؎”•š•ØšØ›‘››¢˜“‘¦•Ø Ÿ’™›œ›™œ’š•Ø’Ÿ•

’”•Ø{owؕšžŸ˜£••ØØ›Ž¦•¬Øž˜ ¤–Ø œ’‘žŸ˜¬ŸØž•žŸ’™•Ø›ŸØ•”Ÿ›¤š•—Ø šØžŸ ‘›Ø™›¦š›žŸØžØ›‘››¢˜“‘¦Ø ’ŸØ›‘››¢˜“‘¦ØŸ’™›œ›™œ’šØ ’ŸØ¤•˜§ ؕ”Ÿ›¤š•—ØšØŸ›œ˜•ššØ ™›¦š›žŸØ›‘›’’šØ—›Ÿ’˜ؕؗ–š•Ø —›šž ™Ÿ›•Ø’šŸ•˜Ÿ›š•Ø—›š’—Ÿ›• Ø —˜•™Ÿ•¤š•Ø—™’• ؕš’Ÿ›•Ø•Ø‘ Ø —›•Ÿ›ØžØž§”š•ØžØ›Ž¦ØŸ§ŽšØ ž•žŸ’™ ؏ؗ›¬Ÿ›Ø£•— ˜•ØŸ›œ˜›š›ž•Ÿ’˜Ø ›‘Ø•˜•ØŸ’¤š›žŸ ؗ›¬Ÿ›Ø”™§”Øœ•Ø ™š››Øš•ž—•ØŸ’™œ’Ÿ • ’Øœ•›•Ÿ’Ÿš›Øš™•ŸØœ•˜›“’š•’Ø Ø‘™•š•žŸŸ•š•Øž‘• Ø¢›Ÿ’˜• Ø Ÿ§›ž—•Ø•Ø”˜’—Ÿ’˜š•Ø—›™œ˜’—ž• Ø Ž˜›‘’š•’ØšØž˜’‘š•Ÿ’ØŸ’¢š•Ø œ’‘•™žŸ

ؐ§—›žŸØšØž•žŸ’™•Ÿ’ؕ؏§”™›“š›žŸØ ”Ø˜’žš›Ø œ˜’š•’ؕ؍Ÿ›™Ÿ•”£•¬

؏§”™›“š›žŸØ”Ø—›™Ž•š•š’؞؝”˜•¤š•Ø —–š•Ø žŸ›–žŸØ—›šž ™Ÿ›•

؏§”™›“š›žŸØ”Ø—›™Ž•š•š’؞؏›‘›’–š•Ø —›Ÿ˜•

؏§”™›“š›žŸØ”Ø•”“‘š’ØšØ ¤’Ÿ••Ÿ§Žš•Øž•žŸ’™•Ø”Ø’‘š›’™’šš›Ø ›Ÿ›œ˜’š•’Ø•Ø›¢˜“‘š’؏؞§ž’‘š•Ø œ›™’¦’š•¬

؏§”™›“š›Ø’Ø›œ›˜”›Ÿ›¬š’ØšØ ›Ÿœ‘šŸØŸ›œ˜•šØ”Øœ›‘¬š’ØšØnpoØ •ØŽž’–š•

؏§”™›“š›Ø’Ø•”œ›˜”š’ØšØ”˜•¤š•Ø —›šžŸ —£••Ø›‘››¢˜“‘¦•Ø’Ÿ•ØžØ §”‘ ¥š›Ø›¢˜“‘š’Ø”Ø§š¥’šØ•Ø§Ÿ’¥’šØ ™›šŸ“ؕ؞؏›‘š›Ø›¢˜“‘š’

؏§”™›“š›žŸØ”ØŽ›ŸØž§žØ”’™š›Ø ž§”š•Ø—›˜’—Ÿ›•Ø•˜•Øž›š‘“šØ›‘Øœ•Ø ™š››Ø•ž›—Ø—›’¡•£•’šŸØ~{}ØØ ’¥Å¶·µ Å €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

®ÏÇÎÍÊÍÅÇÑÄÊÌÇ ÁÙÌ×ÌÇÑÄËÎÄÏ¿ ÑÒÏÇÄÇÆÂÍÃÌÍÿ ÐÄÇÆÎÍÊÆÁ¿Æ¿ÍÑÍ ÎÊÄÌÇÄÎÏÍÇÆÁÍÊÄÌ ÑÄÏËÍÎÍËÎÄÌÉÊÇ Ë¿ÑÇÖÄÌ¿ÂÏÄÂ¿Ñ ¿ÎÏÇËÌÍÂÍÌÇÐÉÇ ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÇÌ¿ ÍÉÍÊÌ¿Ñ¿ÐÏÄÿu ÿÐÄÎÏÄÁÉÊÝÖÁ¿ Ì¿ÍÑÍÎÊÄÌÇÄР¿ÆÍÁÉÍÑÄÊ ÉÍÑÄÊ Ì¿ÑÁÙÏÃÍÂÍÏÇÁÍ ÇÊÇc±¤µs

“·Å¶·µ Å ƒ’šŸ˜š•Ÿ’Ø{ow؞•žŸ’™•ØžØ™’“‘•š’šØ Ÿ›œ˜›š›ž•Ÿ’˜Ø›ŸžŸ§œŸØšØž•žŸ’™•Ÿ’ Ø Ž›Ÿ’¦•ØšØ‘•’—Ÿš›Ø•”œ’š•’ØšØ ¡’›šØœ›Ø—›’¡ ؚØŸšž¡›™£•¬Ø šØ—›šž ™•šŸØ’˜’—Ÿ•¤’ž—Ø ’š’•¬Ø~{}ؕØrr1 ØtØ ’˜•¤š’Ø §”™›“š›žŸ•Ÿ’Ø”Ø’ ˜•š’ØšØ ™›¦š›žŸŸØšØ—˜•™Ÿ•¤š•Ÿ’؍’Ÿ• Ø Ÿ’Øž’Øœ›•”’“‘ŸØžØš¬—›˜—›Ø—›™œ’ž› Ø —Ÿ›Øž’—•Ø—›™œ’ž›Ø™›“’Ø‘Ø•™Ø ›¦’Øš¬—›˜—›ØžŸ§œ—•ØšØ™›¦š›žŸ Øu™Ø ’Ÿ•Ø—›™œ˜’—Ÿ›š•ØžØ’‘•šØ•˜•Ø œ›’¤’Ø•š’Ÿ›š•Ø—›™œ’ž›• Ø{ŸØ›—›˜›Ø ‘’ؐ›‘•š•Øž’Øœ›•”’“‘ŸØ—˜•™Ÿ•¤š•Ø ’Ÿ•Ø›Ž› ‘š•ØžØ•ž›—›Ÿ’¢š›˜›•¤š•Ø Ÿ Ž›—›™œ’ž›• ؘ’ ¦•ØšØ™š•Ÿš•Ø ˜’•ØŽ’”Ø™’¢š•¤š›ØŸ•’š’Ø™’“‘ Ø ¤žŸ•Ÿ’ØšØ—›™œ’ž› ØØ

ÇÑÍÁÇÉÊÇË¿ÑÇÖÌÇÐÇÐÑÄËÇ ÑÇÎcMONOSPLITsÇcMULTISPLITs

|’”Øœ›ž˜’‘š•Ÿ’Øؐ›‘•š•ØžØ ’˜•¤š’Ÿ›ØšØž’Ÿ›š›Ÿ›Ø œ›•”›‘žŸ›ØšØ—˜•™Ÿ•¤š•Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø žØ•š’Ÿ›š›Ø œ˜’š•’Øœ˜š›Ø  œ˜’š•’ØšØ›Ž››Ÿ•Ÿ’ؚØ—›™œ’ž›Ø •Ø›Ÿš›ž•Ÿ’˜š›Ø‘›žŸ§œš•Ÿ’Ø•™Ø£’š•ØšØ œ” ؏ž’Øœ› ™ž›› ؟’Øž’Ø•”œ›˜”ŸØ —Ÿ›Ø›žš›š›Øž’‘žŸ›Ø”Ø›Ÿ›œ˜’š•’ Ø q›Øž—››Ø œ›Ÿ’ŽŸØ•™Ø”Ø›Ÿ›œ˜’š•’Ø ž’Ø›š•¤¥’ ؜›‘•Øš•ž—ŸØ ’¡’—Ÿ•š›žŸØšØŽ›ŸØœ•Øš•ž—•Ø §š¥š•ØŸ’™œ’Ÿ • Ø~§’™’šš•Ÿ’Ø •š’Ÿ›š•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Øž•žŸ’™•ØžØ œ›’—Ÿ•š•Ø”Ø’¡’—Ÿ•š›Ø›Ÿ›œ˜’š•’Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

œ•Øš•ž—•Ø§š¥š•ØŸ’™œ’Ÿ •Ø‘›Ø­Ø Ø­ØØ~ Ø’Ø”œ”ŸØ•ž›—Ø—›’¡•£•’šŸØ šØœ’›Ž” š’ØšØ’š’•¬ŸØ~{}Ø œ•Ø›Ÿ•£Ÿ’˜š•ØŸ’™œ’Ÿ • ؗ›’Ÿ›Ø •Ø›œ’‘’˜¬Ø—Ÿ›Ø›ž›Ž’š›Ø•—›š›™•¤š• Ø Øžš’š•’؞ؗ˜•™Ÿ•¤š•Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø ”Ø£’šŸ˜šØ—˜•™Ÿ•”£•¬ Øož•¤—•Ø •‘›’Ø•š’Ÿ›š•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Øž•žŸ’™•Ø žØ•ž›—›Ÿ’¢š›˜›•¤š•Ø•”‘’˜•¬ ؗ›•Ÿ›Ø œ›žŸ’œ’šš›Ø•”™’žŸŸØ—›š’š£•›š˜š•Ÿ’Ø —˜•™Ÿ•£• Øož•¤—•Øž§’™’šš•Ø—˜•™Ÿ•£•Ø •”œ›˜”ŸØ—Ÿ›Ø¢˜‘•˜’šØ’šŸØ’—›˜›•¤’šØ ¡’›šØ1" Ø1 Ø1 ض yš››”›š›•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Øž•žŸ’™•ØŸ•œØ 515ؕ˜•Ø51%؞؜›™’š˜•Ø‘’Ž•ŸØšØ¡’›š |›‘›Žš•ØšØŽ•Ÿ›•Ÿ’سLTKSHROKHS²Ø —˜•™Ÿ•£• ؙš››”›š›•Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø žØ‘•’—Ÿš›Ø•”œ’š•’ØšØ¡’›šØ§Ø §Ÿ’¥š›Ÿ›ØŸ¬˜›Øœ•Ÿ’“ŸØž•¤—•Ø Ÿ’¢š•Øœ’‘•™žŸ؏•ž›—Ø~{}ؕØrr1Ø DMDQFXØDEEHBHDMBXØQ@SHMF ؏§”™›“š›žŸØ”Ø ›Ÿ›œ˜’š•’Øœ•Øš•ž—•Ø§š¥š•ØŸ’™œ’Ÿ • Ø §”™›“š›žŸØ”Ø—›™Ž•š£•¬Ø™’“‘ Ø ”˜•¤š•Øœ›Ø•‘Ø•Ø™›¦š›žŸØ§Ÿ’¥š•Ø Ÿ’˜ Ø’˜ŸØž’Øž§”ŸØžØ›Ž¦ØŸ§ŽšØ ™’“ ؜’”Ø—›¬Ÿ›Ø£•— ˜•Ø¢˜‘•˜š•¬ŸØ ’šŸ Øoؔ•ž•™›žŸØ›ŸØ’“•™ØšØ Ž›Ÿ ؟§ŽšŸØ™’“ØŽ•Ø™›˜Ø‘Ø Ž§‘’Ø•”‘’šØ—Ÿ›Ø‘  ؕ˜•ØŸ•Ÿ§ŽšØ ž•žŸ’™ Ø|•š£•œš› Ø515Ø51%؞•žŸ’™•Ÿ’Ø œ›‘‘§“ŸØŸ•Ø›Ÿ‘’˜š•Ø’“•™Ø­Øž™›Ø šØ›¢˜“‘š’ ؝’“•™ØšØ›¢˜“‘š’Ø•˜•Ø ›Ÿ›œ˜’š•’ؕ؝’“•™ØžØ’‘š›’™’ššØ Ž›ŸØšØ›¢˜“‘š’Ø•Ø›Ÿ›œ˜’š•’ Ø w›Ÿ›Øž•žŸ’™ŸØŽ›Ÿ•ØØ’“•™ØšØ ’‘š›’™’šš›Ø›¢˜“‘š’Ø•Ø›Ÿ›œ˜’š•’ Ø’Ø §”™›“š›Ø›Ÿ›œ˜•Ÿ’˜š›Ÿ›ØŸ¬˜›Ø‘Øœ›‘‘§“Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡© ’‘š›’™’šš›Ø‘Ø›Ÿ‘’˜š•Ø’“•™ØšØ Ž›Ÿ ؟ ’ ؒ‘šØ¤žŸØ›ŸØŸ¬¢Ø‘ØŽ›Ÿ¬ŸØ Ø’“•™ØšØ›Ÿ›œ˜’š•’ ؍؛žŸš˜•Ÿ’Ø ØØ ’“•™ØšØ›¢˜“‘š’ ؜›‘›Žš›ØšØ›‘š•Ÿ’Ø ž•žŸ’™•Ø”Ø£’šŸ˜šŸØ—˜•™Ÿ•”£•¬ Ø ~§¦›Ø—Ÿ›ØŸ¬¢ Ø515Ø51%؞•žŸ’™•Ÿ’Ø•™ŸØ ’‘š›Ø•˜•Øš¬—›˜—›Ø§š¥š•ØŸ’˜ ؙ›šŸ•š•Ø šØ ‘›Žš›Ø™¬žŸ›Ø›—›˜›Øž‘ŸØ•˜•ØšØ œ›—• ؎’”Ø‘Øž’Ø”›”¬Ø¡ž‘Ÿ

©ÊÇË¿ÑÇÖÌÇÕÄÌÑÏ¿ÊÇÁÙÆÃÒÔ ÁÙÆÃÒÔÑÇÎcËÍÌÍÀÊÍÉs

|•ØŸ¬¢Øž•¤—•Ø’˜’™’šŸ•ØšØ —˜•™Ÿ•¤šŸØ•šžŸ˜£•¬ØžØØ’‘•šØ ›Ž¦Ø—›œ ž Ø’ØžØ”Ø—˜•™Ÿ•”£•¬Ø•˜•ØØ —›™Ž•š£•¬ØžØ›Ÿ›œ˜’š•’ؕ؏’šŸ•˜£•¬Ø šØ’‘š››Ž’™š•Øž‘•Ø•˜•Ø¤žŸ•Ø ›ŸØŸ¬¢ؙ›žŸ’š•Ø”˜• ؟§›ž—•Ø £’šŸ›’ ؎’š”•š›žŸš£•• ؑ•ž—›Ÿ’—• ØØ zž›—•Ÿ’؏؝”•Ÿ•’Ÿ›ØšØŸ›”•Ø•‘Ø —˜•™Ÿ•¤šØŸ’¢š•—ØžØž§ž’‘›Ÿ›¤’š•Ø Ø ’˜•¤š’؏§”™›“š›žŸ•Ÿ’Ø•™Ø—Ÿ›Ø ™ ˜Ÿ•¡ š—£•›š˜š•Ø žŸ›–žŸؔØ —˜•™Ÿ•”£•¬ ؛Ÿ›œ˜’š•’ ؏’šŸ•˜£•¬Ø•Ø ›œ›˜”›Ÿ›¬š’ØšØ›Ÿœ‘šŸØŸ›œ˜•š Ø •ØŸ›™Ÿ•¤š›Ø œ˜’š•’ØšØŸ’”•Ø ’“•™• Ø~§’™’šš•Ÿ’Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø

£’šŸ˜•Ø›ž’šØ›¢˜“‘š’Ø•Ø›Ÿ›œ˜’š•’Ø šØŸ’™›œ›™œ’šØœ•š£•œ ؕ™ŸØŽ›Ÿ•Ø ‘›œ§˜š•Ÿ’˜š•Ø§”™›“š›žŸ• ؗŸ›Ø šœ•™’ ؝’— œ’£•¬Ø›œ›˜”›Ÿ›¬š’ØšØ ›Ÿœ‘šŸØŸ›œ˜•šØšØ›ŸŽ›Ÿ’š•¬Ø §”‘ ¢ ؞›Ž›‘š›Ø›¢˜“‘š’ØŽ’”Ø•”œ›˜”š’Ø šØ—›™œ’ž›šØ™›¦š›žŸ ؍—›Ø Ÿ’™œ’Ÿ ŸØšØ›—›˜šŸØž’‘Ø’Ø œ› š•ž—Ø›ŸØ”‘‘’šŸØŸ’™œ’Ÿ Ø Øœ›™’¦’š•’Ÿ›ØØ’“•™Ø›¢˜“‘š’Ø šœ•™’ØØ‘•ž—›Ÿ’—• ؞™’žš’؝’£•— ˜£•¬ح؍Ÿ›™Ÿ•¤š›Ø  œ˜’š•’ØšØ—›˜•¤’žŸ›Ÿ›Ø§š¥’šØ §”‘ ¢Øœ›Øž•š˜Ø›ŸØž’š”›Ø”Ø”™§ž’š›žŸØ šØ§”‘ ¢ØØœ›™’¦’š•’Ÿ› ؛Ÿ›œ˜’š•’؞؏‘’šØ›‘’šØ Ÿ›œ˜››Ž™’šš•—Ø”Ø›’¦Ø›‘ ؛Ÿ›œ˜’š•’؞؏‘’šØ”›Ø™›‘ ˜ ؍Ÿ›™Ÿ•¤š›Ø’ ˜•š’ØšØ ˜“š›žŸŸØØœ›™’¦’š•¬ØžØ•”Ÿ›¤š•£•Ø šØ˜Øšœ•™’Ø”—•Ÿ•ØŽž’–š•Ø Ø Ÿ›™Ÿ•¤š›Ø’ ˜•š’ØšØ˜“š›žŸŸØ Øœ›™’¦’š•¬ØžØš’‘›žŸ•ØšØ˜Ø œ›ž’‘žŸ›™ØžØ‘’šØ™›‘ ˜Ø”Ø ›˜“š¬š’ØšØœ•Ÿ’ Ø ՗‘Ù|Ùp{upÒ{Ò×Ù

Êëèìàòèçèðàíè îáåêòè â Áúëãàðèÿ íàä 350 000 ì2 õîòåëè, áèçíåñ ñãðàäè, õèïåðìàðêåòè, ïðîìèøëåíè èíñòàëàöèè è ìíîãî äðóãè.

ÏÈÊÑ ÎÎÄ - èçêëþ÷èòåëåí ïðåäñòàâèòåë íà êëèìàòè÷íà òåõíèêà Climaveneta è De Longhi çà Áúëãàðèÿ. ÏÈÊÑ ÎÎÄ - êîìïàíèÿ íà Ôèêîñîòà Õîëäèíã Öåíòðàëåí îôèñ: Ñîôèÿ 1756, óë. “Êëèìåíò Îõðèäñêè” 105, òåë./ôàêñ: 02/ 862 42 04, 862 48 92, e-mail: clima@pics.bg

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

§ÆÎÍÊÆÁ¿ÌÄÌ¿ ÍÑοÃÌ¿ÑÍÎÊÇÌ¿ °ÇÐÑÄËÇÑÄÆ¿ÁÙÆÐÑ¿ÌÍÁÞÁ¿ÌÄÌ¿ÑÍÎÊÇÌÌ¿ÄÌÄÏÂÇÞËÍ¿ÑÿÐÄÁÙÆÎÍÊÆÁ¿Ñ ÍÑÁÑÍÏÇÖÌÇÑÄÎÏÍÕÄÐÇÌ¿ÍÑÃÄÊÞÌÄÌ¿ÑÍÎÊÇÌ¿ÁÐÂϿÿѿ

¡ËÌÍÂÍ­¡©ÇÌÐÑ¿Ê¿ÕÇÇÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÙÑÌ¿ÍÑοÃÌ¿Ñ¿ÑÍÎÊÇÌ¿ÌÄÄÇÆÎÍÊÆÁ¿Ìˆ$AIKIN!#

z

{sÕ·~xu€syxs{kxp}yÕxkÕ pvpu}{sp|uy}yÕyly{~omkxp Ø

žŸ’š•Ø•Øœ›—• ؑ›—Ÿ›Ø§Ÿ’¥š›Ÿ›Ø ›¢˜“‘š’Ø’Øš “š› ؔØ‘Øž’Ø’˜•™•š•Ø ——Ÿ›Ø•Øœ•Øš¬—›•Ø‘ •Øœ›£’ž•Ø œ’¬š’Ÿ›ØšØ›Ž› ‘š’ ؚœ•™’Ø Øž‘Ÿ ؞’Ø›Ÿ‘’˜¬Ø›œ’‘’˜’š›Ø —›ØØž‘ŸØ•™Ø•Øž§§š•Øœ›™’¦’š•¬ Ø —›˜•¤’žŸ›ØŸ›œ˜•š ؗ›’Ÿ›Ø›Ž•—š›’š›Ø ~•žŸ’™•Ÿ’Ø”Ø§”žŸš›¬š’ØšØŸ›œ˜•šØ ž’ؐ Ž• Ø}žŸ¬¦•Ÿ’Ø£’š•ØšØ’š’•–š•Ÿ’Ø •”˜•¤ŸØ•”˜•¥šŸØ•šŸ’•›šØŸ›œ˜•šØ ’ž ž•Øœ•š “‘ŸØ•š‘ žŸ•¬ŸØ‘Ø •Ø¬Ø›Ÿ’“‘ŸØ‘›Ø”›š•Ÿ’ØšØž‘Ÿ Ø ž’؏˜’‘Ø‘›Ž’؏§Ø§”™›“š›žŸ•Ÿ’Ø”Ø —›•Ÿ›Øž’Øš “‘¬ŸØ›ŸØš’¬ Ør‘šØ¡›™ØšØ ›œ’Ÿ•šØ’¡’—Ÿ•š›žŸ ؁ž•˜•Ÿ•Ø ›Ÿœ‘šØŸ›œ˜•šØ’ØŸ›œ˜•ššŸØ’š’•¬ Ø ™’š•“‘§•Ÿ’ØŽ•¢Ø™›˜•Ø‘Øž’؏§”œ›˜”ŸØ ›Ÿ‘’˜’šØœ•Øœ›£’žØšØ—›š‘’š”•š’ØØ ›ŸØŸ’¢š›˜›•¤š•Ÿ’Øš››§’‘’š•¬ ؗ›•Ÿ›Ø —˜•™Ÿ•¤š•Ÿ’Ø•šžŸ˜£•• ؗ›¬Ÿ›Ø™›“’Ø‘Ø ›œ›˜”›Ÿ›¬ŸØ›žŸŸ§¤šŸØ’š’•¬Ø ž’Ø œ›Ÿ’Ž• ؛ž’šØ”Ø—˜•™Ÿ•”£•¬ ؕؔØ œ’”ØžŸ ‘’š•Ÿ’Ø™’ž’£•Ø›ŸØ›‘•šŸ Ø œ›‘¬š’ØšØ›‘ oؐ›˜¬™Ø¤žŸØ›ŸØž‘•Ÿ’ ؕ”˜•¥šŸØ qØ”’™’™Ø”Øœ•™’Ø›Ž•—š›’šØ Ÿ›œ˜•ššØ’š’•¬Ø•˜•Øž’Ø”‘§“ØØ Ÿ›œ˜››Ž™’ššØž•žŸ’™ ؗ›¬Ÿ›Øž’Ø•”œ›˜”Ø •šŸ’•› ؕ˜•Øž’Ø•”’“‘ØØŸ™›ž¡’Ÿ Ø œ•Ø‘ —š˜š›Ø‘›žŸ¬š’ØšØ§”‘ ¢Ø”Ø œ›š’“’Øš’Ø™›“’Ø‘Øž’Øœ’š’ž’Ø‘›Ø”›š•Ÿ’ Ø ”›š•šØ—›šŸ›˜ØšØŸ’™œ’Ÿ Ÿ ØoØ —›•Ÿ›Øž’Øš “‘¬ŸØ›ŸØ’’šŸ ˜š›Ø Ÿ›”•Øž˜ ¤–Ø”Øœ›žŸ•š’ØšØš “šŸØ ”Ÿ›œ˜¬š’ Ø›Øœ›“‘Øš’›Ž¢›‘•™›žŸŸØ Ÿ’™œ’Ÿ ØØ‘‘’š›Øœ›™’¦’š•’Ø ›ŸØ’‘š›’™’šš›Ÿ›Ø”Ÿ›œ˜¬š’Ø•Ø›¢˜“‘š’Ø žŸ ‘’š•¬ŸØ§”‘ ¢Øž’Ø›ŸØ›¢˜“‘¦ŸØ šØœ›žŸšžŸ›Ÿ›Ø”Ø™—ž•™˜’šØ ž’œ’šŸ•šØž’Øž™’žØžØŸ›œ˜•¬Ø›ŸØ —›™¡›ŸØšØ›Ž•ŸŸ’˜•Ÿ’ØšØš¬—›•Ø›˜’™•Ø ›Ÿ›œ˜•Ÿ’˜šŸØž’œ’šŸ•šØØ›œ’‘’˜’š›Ø ž‘• Øy’¢š•¤š›Ÿ›Ø”Ÿ›œ˜¬š’Ø—›™œ’šž•Ø ž§›Ÿš›¥’š•’ Ø ” Ž•Ÿ’ØšØŸ›œ˜•šØ›ŸØ§š¥š•Ÿ’Ø ’¥Å¶·µ Å

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø


³¿Ă?Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2018;Ă&#x2021;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă?

§Ă&#x152;Ă&#x2018;Ă&#x201E;Ă&#x201A;Ă?Ă&#x2021;Ă?ÂżĂ&#x152;Ă&#x2021;Ă?Ă&#x2021;Ă?Ă&#x2018;Ă&#x201E;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă&#x2021;Ă?Ă&#x201E;Ă&#x2014;Ă&#x201E;Ă&#x152;Ă&#x2021;Ă&#x17E; ÂľĂ&#x201E;Ă&#x152;Ă&#x2018;Ă?ÂżĂ&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă?ÂżĂ&#x152;Ă&#x2021;Ă?Ă&#x2021;Ă?Ă&#x2018;Ă&#x201E;Ă&#x2039;Ă&#x2021;Ă&#x2020;ÂżĂ?Ă&#x201A;Ă?ÂżĂ&#x192;Ă&#x152;¿¿à Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2039;ÂżĂ&#x2018;Ă&#x2021;Ă&#x2030;Âż ŠĂ&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2039;ÂżĂ&#x2018;Ă&#x2021;Ă&#x2013;Ă&#x152;Ă?Ă&#x2021;Ă&#x201D;Ă&#x160;ÂżĂ&#x192;Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă?Ă?Ă&#x20AC;Ă?Ă?Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă ÂżĂ&#x152;Ă&#x201E;Ă&#x2021;¿à Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2039;ÂżĂ&#x2018;Ă&#x2021;Ă&#x2030;Âż

wÂ&#x203A;Â&#x161;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x;Â&#x203A;Â?Â&#x2022;Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;­Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;J6

Inter operability

WWW

Managemen t level

Tracer Summit TM

We b Server

Operator Interface

LCD Touch Screen

Building Contr ols BCU

wÂ&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2122;Â?Â&#x;Â&#x2022;¤Â&#x161;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x2122;Â&#x2019;Â?Â&#x2022; Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;­Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;LG

Field Server

Automation level

ZSM

Fiel d level

Power panel control

RTHD

Lighting control

HFO/HF R

PIC

Energy metering

VariTrac

TM

Site installe d Unit Controls

MP583

MP501/MP503

Alarm control and monitoring

CGAN/CXAN

EX2

3rd party equipment control

Field devices Contr ol, measure, monitoring

Building information monitoring

CLC E

Voyager

TM

HV AC Eq uipment with F actor yMounted Contr ols

Integration

MP581

ZN523

oÂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x203A;¢Â&#x2DC;Â?Â&#x201C;Â&#x2018;Â?ÂŚÂ&#x2022;Ă&#x2DC; Â&#x2022;Ă&#x2DC;Â&#x;Â&#x2019;Â?Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x2022;Ă&#x2DC; Â?§Â&#x201D;Â&#x2018; ¼Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x203A;¢Â&#x2DC;Â?Â&#x201C;Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2122;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Â?Â?Â?Â&#x2019;Â?Â?Â&#x;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;­Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;J6

oÂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x203A;¢Â&#x2DC;Â?Â&#x201C;Â&#x2018;Â?ÂŚÂ&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Â&#x2022;Ă&#x2DC;Â&#x;Â&#x2019;Â?Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Â?Â?Â?Â&#x2019;Â?Â?Â&#x;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;­Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;J6

wÂ&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â?Â&#x2014;Â&#x;Â&#x161;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Â&#x;Â&#x2019;Â?Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Â?Â?Â&#x201D;Â&#x203A;Â?Â&#x2022;Ă&#x2DC; Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2122;Â?Â&#x;Â&#x2022;¤Â&#x161;Â&#x2022;Ă&#x2DC;ÂŁÂ&#x2019;Â&#x161;Â&#x;Â?Â?Â&#x2DC;Â&#x2022;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;­Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;J6

°Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2021;Ă&#x17E;

Ă&#x2019;Ă&#x160;Â&#x;Ă&#x152;Ă&#x201A;Ă&#x201E;Ă&#x160;ŠĂ&#x2122;Ă&#x152;Ă&#x2013;Ă&#x201E;Ă Â&#x2DC; Ă&#x201E;Ă&#x2018; Ă&#x2018;Ă&#x201E;Ă&#x160; Ă&#x201C;ÂżĂ&#x2030;Ă? '3-

E MAILOFFICE COVES BGCOM


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡© “·Å¶·µ Å —؏§”žŸš›¬š’Ÿ›ØšØŸ›œ˜•ššŸØ ’š’•¬ØžŸØžØ’”’›Ø”Øž—˜‘•š’ØšØ Ÿ›œ˜•š ؗ›–Ÿ›Ø— ™ ˜•ØŸ›œ˜•šŸØ›ŸØ ‘’Ÿ’Ø›¢˜“‘¦•Ø›‘š•Ø’••Ø ؜§ŸØ’Ø ž§Ž˜Ø›’¦•šŸØ›ŸØŸ›œ˜•Ÿ’Ø”›š•ØšØ ž‘Ÿ ؍؏Ÿ›ŸØ ؛ŸØ—›š‘’š”•˜ŸØ ›‘ ؗ›¬Ÿ›Ø’Øœ•’˜ØŸ›œ˜•šØ›ŸØ ›¢˜“‘¦ŸØ™¥•š Ø w›Ÿ›Øš•Ÿ›Ø’‘•šØ›ŸØŸ’”•Ø‘Ø •”Ÿ›¤š•—ØšØŸ›œ˜•šØš’ؒؑ›žŸŸ§¤’šØ ‘Øœ›ž’¦š’Øš “‘•Ÿ’Ø›ŸØ›Ÿ›œ˜’š•’ØØ š¬—›•Ø”›š•ØšØž‘Ÿ ؑ›œ§˜š•Ÿ’˜šØ Ÿ›œ˜•šØž’Ø›ž• ¬Ø›ŸØš’Ÿ’˜š•Ÿ’Ø ™›¦š›žŸ• Øo؞˜ ¤•Ÿ’ ؗ›Ÿ›Ø Ÿ›œ˜•šŸ ؗ›¬Ÿ›Ø’Øš˜•¤š ؒ؜›’¤’Ø ›ŸØ—›˜•¤’žŸ›Ÿ› ؗ›’Ÿ›Ø™›“’Ø‘Øž’Ø •”œ›˜”Ø•˜•Øž—˜‘• ؟¬Øž’Ø•”¢§˜¬Øœ’”Ø ›¢˜‘•Ÿ’˜šŸØ— ˜ Ø |•Ø”•™šŸØ’—žœ˜›Ÿ£•¬ ؚ¬™Ø š’›Ž¢›‘•™›žŸØ›ŸØ™’¢š•¤š›Ø›¢˜“‘š’Ø šØ•šŸ’•›š•Ÿ’Ø”›š• ؛ž’šØ—›Ø —œ£•Ÿ’Ÿ§ŸØšØ’”’›Ø”Øž—˜‘•š’Ø šØŸ›œ˜•šØš’Øž’ؒؕ”¤’œ˜ Ø›Ø¤’”Ø ž•žŸ’™•Ÿ’Ø”Ø’šŸ•˜£•¬Ø™›“’Ø‘Øž’Ø •”œ›˜”Ø§š¥’šØ§”‘ ¢Ø••˜•ØžŸ ‘’šØ ›‘Ø”Ø›¢˜“‘š’ØšØ§Ÿ’¥š•Ÿ’Ø œ›žŸšžŸØšØž‘Ÿ ؗ›•Ÿ›Ø•™ŸØ š “‘Ø›ŸØŸ› {œ•žšŸØž•žŸ’™Ø•Øš¤•š§ŸØ”Ø §”žŸš›¬š’ØšØŸ›œ˜•šØž’؝”˜•¤Ø ›ŸØŸ”•ØšØ’’ž•šŸØŸ’™›œ›™œ’šØ ž•žŸ’™ ؟§–Ø—Ÿ›Øœ•Øš’¬Ø˜’Ÿš•¬ŸØ £•—§˜ØšØ›¢˜“‘š’Øš’Ø’Ø›ŽŸ•™ØžØ£’˜Ø ›Ÿ›œ˜’š•’Øœ’”Ø”•™š•Ÿ’Ø™’ž’£• Ø|•Ø Ÿ’™›œ›™œ’šŸØž•žŸ’™Øž’Ø•”œ›˜”Ø ’‘•šžŸ’š›ØŸ›œ˜•šŸØšØ—›š‘’š”Ÿ› Ø —›¬Ÿ›Ø™›“’Ø‘ØŽ§‘’Ø›ž›Ž›‘’šØš§šØ•˜•Ø •”œ›˜”šØ—Ÿ›Ø•”Ÿ›¤š•—ØšØŸ›œ˜•šØØ ž‘Ÿ

§ÆÔÍÃÞØÁÙÆÃÒÔ

¡ÙÌ×ÄÌÁÙÆÃÒÔ

±ÍÎÊÍÍÀËÄÌÌÇÉÐÁÙÏÑÞØÍÐÄÉÍÊÄÊÍ

°ÇÐÑÄËÇÑÄÆ¿ ÁÙÆÐÑ¿ÌÍÁÞÁ¿ÌÄÌ¿ ÑÍÎÊÇÌ¿ÇÆÁÊÇÖ¿Ñ ÇÆÊÇ×Ì¿Ñ¿ÇÌÑÄ ÏÇÍÏÌ¿ÑÍÎÊÇÌ¿ÇÞ ÍÑÁÄÅÿÑÃÍÆÍ ÌÇÑÄÌ¿ÐÂϿÿѿ ÉÍÇÑÍÐÄÌÒÅÿÞÑ ÍÑÌÄÞ

o§”žŸš›¬š’Ÿ›ØšØ›žŸŸ§¤šŸØ Ÿ›œ˜•šØœ›ž’‘žŸ›™ØŸ›œ˜››Ž™’šš•—Ø •˜•Ø’— œ’Ÿ›Ø’Øœ•˜›“•™›Øœ•Ø ™š››Ø{ow؞•žŸ’™•Ø•ØØ‘š’¥š›Ø’™’Ø’Ø š˜›“•Ÿ’˜š›Ø”Øž¬—Ø’‘šØ{ow؞•žŸ’™ Ø  š—£•¬ŸØšØŸ’”•Ø žŸ›–žŸØ’Ø‘Øž’Ø •”œ›˜”ØŸ›œ˜•šŸØšØ›Ÿœ‘š•¬Ø§”‘ ¢Ø œ’”Ø”•™ŸØ”Øœ›‘¬š’ØšØ¢›‘¬¦•¬Ø žŸ ‘’šØ•Ø›ŽŸš›Ÿ›Øœ’”ؘ¬Ÿ›Ÿ› Ø ›œ˜››Ž™’šš•£•Ÿ’Ø›ž’š ؤ’Øœ’žŸ¬ŸØ ”¢›‘•Ø”Ø’š’•¬Øœ›ØŸ›”•Øš¤•š ؞§¦›Ø Ÿ—Øš™˜¬ŸØš’›Ž¢›‘•™•Ÿ’ØžŸ ‘›•Ø •ØŸ›œ˜•šš•Ø™›¦š›žŸ•Ø”Ø—˜•™Ÿ•”£•¬Ø šØž‘Ÿ ؗ›’Ÿ›Øžœ’žŸ¬Ø›ŸØ œ§›š¤˜š•Ÿ’Ø•š’žŸ•£••ØØ{owØ ž•žŸ’™Ÿ Øm—›Ø§”‘ ¢§ŸØØ•”¢›‘šŸØ ’šŸ•˜£•›ššØž•žŸ’™Ø’؞ؑ›Ž•Ø —¤’žŸ ؟›–Ø™›“’Ø‘Øž’Ø•”œ›˜”Ø”Ø ’šŸ•˜•š’ØšØžœ›™Ÿ’˜š•Øœ›žŸ›–—• Ø —Ÿ›Øœ’˜š•Ø•˜•Ø™¥•šš•Ø›Ÿ‘’˜’š•¬ Ø |›”šš’Ÿ›ØšØ™’Ÿ›‘•Ÿ’Ø•šžŸ˜£••Ÿ’Ø ”Ø§”žŸš›¬š’ØšØ›žŸŸ§¤šØŸ›œ˜•šØ œ›™ØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“§•Ÿ’Ø‘Ø •”Ž’ŸØš– œ•˜›“•™ŸØ”ØŸ¬¢šŸØ ž‘Øž’‘؏§”™›“š•Ÿ’Øž•žŸ’™• Ø z– ¤’žŸ›Ø•”œ›˜”š•Ÿ’؏•‘›’Ø Ÿ›œ˜››Ž™’šš•£•ØžØ¤’Ÿ••Ø•‘Ø

؞ؚ’Ÿ’˜š›Ø—›˜’˜›

؞ؙ’“‘•š’šØŸ›œ˜›š›ž•Ÿ’˜

؞ؚ’Ÿ’˜š•ØŸ§Ž•

؞ؚ’œ›‘•“š•Øœ˜žŸ•š•

°ÇÐÑÄËÇÑÄ ÐÁÙÏÑÞØÍÐÄÉÍÊÄÊÍ ®Ê¿ÐÑÇÌÖ¿ÑÑÍÎÊÍÍÀËÄÌNÇÉ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

z’Ÿ’˜š›Ÿ›Ø—›˜’˜› ؛¦’Øš•¤š›Ø Ÿ’™˜š›Ø—›˜’˜› ؒ؏§Ÿ¬¦Øž’Ø Ÿ›œ˜››Ž™’šš•— ؗ›•Ÿ›Øž’Ø”‘•“Ø žØ’˜’—Ÿ•¤’ž—•Ø™›Ÿ› ؛؞’؏§Ÿ•Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡© œ’œ’š‘•— ˜¬š›ØšØ§”‘ ¢›œ››‘•Ÿ’Ø”Ø Ÿ›œ§˜Ø•ØžŸ ‘’šØ§”‘ ¢ ؗŸ›Ø’‘š›’™’šš›Ø œ’ž•¤Ø•Ø‘Ÿ Øq›—Ÿ›ØŸ›œ˜•šš›Ÿ›Ø —›˜’˜›ØŽš›Øž’؏§Ÿ•Øœ’”Ø‘ŸØ §”‘ ¥š•Øœ›Ÿ›— ؟›Ø•”ž™ —ØŸ›œ˜•šØ ›ŸØ›’¦•¬Ø§Ÿ’¥’šØ§”‘ ¢ ؜•™’žØ›Ø žØ§š¥š•¬ØžŸ ‘’šØ§”‘ ¢Ø•Ø›Ø•”œ¦Øž§žØ œ›¤Ÿ•ØžŸ–šØŸ’™œ’Ÿ Ø›ŽŸš›ØØ •šŸ’•›š•Ÿ’Øœ›žŸšžŸ ØØ

°ÇÐÑÄËÇÐËÄÅÃÇÌÄÌ ÑÍÎÊÍÌÍÐÇÑÄÊ

¬Øž’Øž§žŸ›•Ø›ŸØž•žŸ’™Ø›ŸØ‘’Ø•˜•Øœ›’¤’Ø £•˜•š‘•¤š•Øš™›Ÿ—• ؕšžŸ˜•š•Ø§Ø §”‘ ¢››‘•Ÿ’ØšØš˜•”¦•¬Ø•Ø›Ÿœ‘§¤š•¬Ø §”‘ ¢Ø•Ø’Øž§”šØžØŸ¬¢Ø¤’”ØŸ§Ž• Ø |’”Øš™›Ÿ—ŸØ£•— ˜•ØŸ›œ˜››Ž™’ššØ Ÿ’¤š›žŸØžØœ›™›¦ŸØšØœ›™œ Ø’¤š›žŸŸØ ›Ž•—š›’š›Ø’؏›‘ØžØ’Ÿ•˜’š˜•—›˜ ؔØ‘Ø ž’Øœ’‘œ”•Ø›ŸØ”™§”š’Øœ•Ø™š››Ø žŸ ‘’šØ§š¥’šØ§”‘ ¢ Ø›œ˜•¬ŸØ›Ÿœ‘§¤’šØ §”‘ ¢Ø”Ÿ›œ˜¬Ø£•— ˜•¦ŸØŸ’¤š›žŸ Ø ØŸ¬Ø›ŸØž›¬ØžŸšØœ•‘Øœ› •ž›—Ø Ÿ’™œ’Ÿ ØšØžŸ ‘’š•¬ ؕ‘¦Ø ›Ÿ§šØ§”‘ ¢ Ø|’‘•™žŸ›ØšØŸ›”•Ø•‘Ø ’— œ’£•¬Ø’ ؤ’Ø•”¢›‘¬¦•¬ŸØ•Ø¢›‘¬¦•¬ŸØ §”‘ ¥š•Øœ›Ÿ›£•Ø‘Ø™›“’Ø‘Øš’ØžØž§ž’‘š• Ø

°ÇÐÑÄË¿ ÍÑÌ¿ÂÏÄÁ¿ÑÄÊÌÇÑÏÙÀÇ

~•žŸ’™•Ÿ’Ø›ŸØš’Ÿ’˜š•ØŸ§Ž•Øž’Ø ž§žŸ›¬ŸØ›ŸØ’Ž›š•ØŸ§Ž• ؗ›•Ÿ›ØžØ œ’œ’š‘•— ˜¬š•ØšØ§”‘ ¢›œ››‘•Ÿ’Ø•Ø žØž§”š•Ø—§™ØŸ¬¢ ؝§Ž•Ÿ’Øœ›žŸ›¬šš›Ø žØؕ”˜›“’š•ØšØ§”‘ ¥š•Øœ›Ÿ›£•Ø›ŸØ žŸ ‘’šØ§š¥’šØ•Ø›žŸŸ§¤’šØŸ›œ§˜Ø §”‘ ¢ Øož¬—ØŸ§ŽØž§‘§“Ø›¢˜‘•Ÿ’˜šØ Ÿ’¤š›žŸ ؗ›¬Ÿ›ØŽž›Ž•ØŸ›œ˜•šŸØ›ŸØ •”œ’š•¬ŸØØŸ›œ˜•¬Ø—–ØšØŸ§ŽŸØ

•Øž’Øœ•‘•“Ø§Ø¡›™ŸØšØ”Ø‘›Ø žŸ ‘’š•¬Ø–Ø—– ؍™Ø—›š‘’š”• ؔØ‘Ø •”œ žš’ØŸ›œ˜•šŸØØžŸ ‘’š•¬Ø§”‘ ¥’šØ œ›Ÿ›— Øw›š‘’š”•˜ŸØŸ’¤š›žŸØ›Ÿš››Ø ž’ØžŸ•¤Ø‘›Ø›’¦•¬Ø—–ØšØŸ§ŽŸ Ø ”Ø‘Ø”—˜«¤•Ø£•—§˜§Ÿ ØtØ›œŸ•™˜š›Ø œ›Ÿ•¤š’ØšØœ›£’žØž’Ø•”•ž—Øœ›‘¢›‘¬¦Ø š—˜›šØ›ŸØžŸ ‘’š•¬Ø—§™ØŸ›œ˜•¬Ø—–ØšØ Ÿ§Ž•Ÿ’ Øx•œžŸØšØ™’¢š•¤š•Øœ›‘•“š•Ø ¤žŸ•Ø•Øœ¬ŸØ•ž›—›Øš‘’“‘š• ؑ›•Ø•Ø Ž’”Ø”š¤•Ÿ’˜šØœ›‘‘§“— Ø

±ÍÎÊÍÍÀËÄÌÌÇÕÇ ÐÌÄÎÍÃÁÇÅÌÇÎÊ¿ÐÑÇÌÇ

z•¤š•Ø›¦’Øœ˜žŸ•š¤Ÿ•Ø Ÿ›œ˜››Ž™’šš•£• ؟’Øš¬™ŸØ‘•“’¦•Ø ž’ؤžŸ•Ø•Øž’Øž§žŸ›¬ŸØ›ŸØ’‘ ¦•Øž’Ø š’œ›‘•“š•Ø™’Ÿ˜š•Øœ˜žŸ•š• ؙ’“‘ Ø —›•Ÿ›Ø•™Ø”žŸ›¬š•’ ؗ§‘’Ÿ›Ø™•šØ §”‘ ¢§Ÿ Ø|˜›¤•Ÿ’ØžØ•”Ž›Ÿ’š•Ø›ŸØ ™Ÿ’•˜•ØžØ‘›ŽØŸ›œ˜›œ››‘•™›žŸ Ø ¤’žŸ›Ø›ŸØ˜ ™•š•– ؕ؞ؐ›˜¬™ŸØž•Ø œ›§¢š›žŸØž˜ “ŸØ”ØŸšž¡’ØšØ Ÿ›œ˜•šØ™’“‘ Ø‘ŸØ§”‘ ¥š•Øœ›Ÿ›— Ø ’ØžØš– ’¡’—Ÿ•š•Ø”Øš’›˜’™•Ø —˜•™Ÿ•¤š•Ø•šžŸ˜£•• ؗ§‘’Ÿ›Ø §”‘ ¥š•¬ŸØœ›Ÿ›—Øš’Øœ’•¥Øؗ Ž Ø ™ØšØ¤ž Ø’”•ØŸ›œ˜››Ž™’šš•£•Øš™•ŸØ ˜’žš›Øœ•˜›“’š•’Øœ•Øœ›‘›Ž¬š’ØšØ ’¡’—Ÿ•š›žŸŸØšØœ› žŸ•Ø{ow؞•žŸ’™• z– œ›‘¢›‘¬¦›Ÿ›Øž§›§“’š•’Ø”Ø œ›Ÿ›šØ œ›Ÿ’ŽØšØ›žŸŸ§¤šŸØ Ÿ›œ˜•ššØ’š’•¬ØØ‘‘’šØž‘Ø”•ž•Ø ›ŸØ’‘•£Ø¡—Ÿ›• Ø{žš›š•Ÿ’ ؞ؗ›•Ÿ›Ø ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“§§ŸØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø ž§›Ž”• ؞Ø™—ž•™˜š›Ÿ›Ø›œ’Ÿ•š›Ø š˜¬š’ ؙ—ž•™˜š•Ÿ’Ø•Ø™•š•™˜š•Ø Ÿ’™œ’Ÿ •Ø•Øš˜•¤š›Ÿ›Øœ›žŸšžŸ›Ø ”Øœ›‘›ŽšØ•šžŸ˜£•¬ØØž‘Ÿ Ø ‹™Õ•ÕÑՙ

­ÐÁÄÌÖÄÎÄÐÑÞÑ Ï¿ÆÔÍÃÇÆ¿ÄÌÄÏÂÇÞ ÑÍÎÊÍÍÀËÄÌÌÇÕÇÑÄ ÐÙØÍÑ¿É¿Ì¿Ë¿ÊÞ Á¿ÑÌÄÍÀÔÍÃÇËÇÑÄ ÐÑÒÃÍÁÇÇÑÍ ÎÊÇÌÌÇËÍØÌÍÐÑÇ Æ¿ÉÊÇË¿ÑÇÆ¿ÕÇÞ Ì¿ÐÂϿÿѿ ÉÍÄ ÑÍÐÎÄÐÑÞÁ¿ÍÑ ÎÙÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÌÇÑÄ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇÁ­¡© ÐÇÐÑÄË¿Ñ¿

®Ê¿ÐÑÇÌÖ¿ÑÑÍÎÊÍÍÀËÄÌÌÇÉÐÁÂÏ¿ÃÄÌÇÓÇÊÑÏÇ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

­¡©ÐοÐÇÁÌ¿ ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÞ

§ÆÎÍÊÆÁ¿ÌÄÑÍ̿οÐÇÁÌ¿ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÞÐÙÐÐÇÂÒÏÌÍÐÑ ÌÄÄÁÞÑÙÏÌÇÖÄÁ¿ÇÃÄÞÍÑÐÑÏ¿Ì¿Ì¿ÇÌÅÄÌÄÏÇÇ¿ÏÔÇÑÄÉÑÇ

«ÇÌÇË¿ÊÌÍÑÍÇÆ ÇÐÉÁ¿ÌÄÆ¿ÎÊÍØÌ¿ ÍÑÁÍÏÇÑÄÆ¿Ì¿ÁÊÇ Æ¿ÌÄÌ¿ÄÐÑÄÐÑÁÄÌ ÁÙÆÃÒÔÄÍÑ ÎÊÍØÑ¿Ì¿ÎÍÿ̿ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍÑÍ Æ¿ÁÄÌÑÇÊÇÏ¿ÌÄ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

w

xyrsxkÕ|kՁ~mkvsÕrkÕ{krvsxsÕ wp}yosÕxkÕmpx}svk€s‡ ؗ›•Ÿ›Ø

ؑ›Ø؛ŸØ£¬˜›žŸšŸØ—›šž ™£•¬Ø šØ’š’•¬ØšØ’‘šØž‘ ؔ¦›Ÿ›ØŸ¬Ø œ›¤Ÿ•Ø•”£¬˜›Ø•”—˜«¤ŸØ ¤’žŸ›Øš™˜¬Ø•Øš “‘ŸØ›ŸØ™’¢š•¤š›Ø ™’¢š•¤š›Ÿ›Ø”‘•“š’ØšØ§”‘ ¢ Ø ›¢˜“‘š’ ØØ Ø”¤•ŸŸØœ’‘•™š›ØšØž•˜•Ÿ’ØšØ |•Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØœž•šØ œ•›‘Ÿ ؚ›Ø’‘Ø˜•Øœ›”šŸØ‘›Ž’Ø ’šŸ•˜£•¬ØØš›•Ø•˜•Øž§¦’žŸ ¦•Ø Ÿ’¢š•Ÿ’؏§”™›“š›žŸ• Ø|ž•šŸØ ž‘•Ø¢•Ÿ’—Ÿ•Ø•Ø•š“’š’•Øž˜’‘ŸØ ’šŸ•˜£•¬Øž’؝’˜•”•ØžØœ›™›¦ŸØšØ š¬—›˜—›ØŽ”›•Ø¡•”•¤’ž—•Øœ•š£•œØšØ ‘Ø’žŸ’žŸ’š•Øœ›£’žØ Øؚœ›§ŸØšØ §”‘ ¥š›Ÿ›Ø‘•“’š•’ Ø|§› ؝”˜•—ŸØ œ’›Ž˜‘¦•¬Ø¬Ÿ§Ø•Ø•”‘•š’Ÿ›Ø ØŸ™›ž¡’š›Ÿ›Øš˜¬š’Øœ’‘•”•—Ø šØŸ›œ˜•¬Ø§”‘ ¢Øš‘ØžŸ ‘’š•¬Ø§Ø ‘•“’š•’Ÿ›ØšØ§”‘ ¥š•Ÿ’Ø™ž• ØØ •ž›—•Øž‘• Ø|ž•š•¬ŸØ‘•”–šØ ”‘¤ŸØšØœ›’—ŸšŸØ’Ø‘Ø ˜›•ØŸ›Ø •”•ž—Ø”š¤•Ÿ’˜š›Øœ› ™˜—›Ø’š’•¬Ø ‘•“’š•’ ØoŸ››Ø ؐ›’¦•¬ŸØ§”‘ ¥’šØ ”Ø”‘•“š’ØšØ’šŸ•˜£•›šš•Øœ’—•Ø ›Ž’™Øž’Ø•”‘• Ø›Ø™›“’Ø‘Øž’Øž˜ ¤•Øš–

•˜•Ø™’¢š•¤š•Øœ›™œ•Ø”Ø•”™’žŸš’ØšØ œ—Ÿ•¤š›Øœ’”؏’šŸ•˜£•›šš•ØŸ§Ž• ؟ Ø §”‘ ¥š•Ÿ’Ø™ž• Ø~œ›’‘ØŸ’¢š›˜›•¤šŸØ š سž˜§š¤’•Ø—›™•š•² ؏•ž›—•Øœ›™’¦’š•¬Ø•Ø œ›™ØšØ™’•—šž—ŸØ˜Ž›Ÿ›•¬Ø Ÿ• ™• ØuؚØœ›ž˜’‘š›Ø™¬žŸ›Ø­Ø™¬žŸ›Ÿ›Ø ³+@VQDMBDØ!DQJDKDX² ؜•Øœ›‘¢›‘¬¦•Ø šØ•”‘•š˜•¬Øž’؏§”‘ ¢Øž’Ø”’™Ø›ŸØ¢˜‘š•Ø —˜•™Ÿ•¤š•Ø•ØŸ’¢š›˜›•¤š•Ø ž˜›•¬ØØ §”‘ ¥š•Ø™ž• ؗ›•Ÿ›ØŽ’”œ›Ž˜’™š›Ø‘Ø œž•šŸØ’šŸ•˜£•¬ ؗŸ›Ø”™’žŸ•Ÿ’˜Ø š˜¬”ŸØ›ŸØ§š¥šŸØž’‘ Ø šØ™’¢š•¤šŸ ؙ›“’Ø‘Øžœ’žŸ•Ø›ŸØ ’¥Å¶·µ Å


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

UCONOMICS

ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ

ÑÅÌÈÍÀÐ

!"#$%&' #&()$ *&'$+(*)'# 22 – 23 "!$- 2010 .. ÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÃбÎÔÈß

ÊÖÅÍÒÈ ®ÑÍÎÂÈÍÀ²ÐÅÆÚÐÈÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒÀ ¯ÐÎÄÓÊÒÈÈÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈÍÀ²ÐÅÆÚÐÈÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒÀ ³ÏÐÀÂËÅÍÈÅÍÀÐÀÁÎÒÍÈßÊÀÏÈÒÀËÈËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÒÀ ¢ÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈŪÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÈÔÈÍÀÍÑȲÐÅÆÚÐÈÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒ ´ÈÍÀÍÑÎÂÈÐÈÑÊÎÂÅÈÕÅÄÆÈÐÀÙÈÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ §ÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈß XXXVDPOPNJDTDPN §ÀÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß SFHJTUSBUJPO!VDPOPNJDTDPN §ÀÊÎÍÒÀÊÒÈ ÒÅË ÒÅË ÔÀÊÑ FNBJMFWFOUT!VDPOPNJDTDPN

¬ÅÄÈÉÍÈÏÀÐÒÍÜÎÐÈ

±ÚÁÈÒÈÅÒÎÅÏÎÄÕÎÄßÙÎÇÀ ¤ÚÐÆÀÂÍÈÈÎÁÙÈÍÑÊÈÅÊÑÏÅÐÒÈ ³ÏÐÀÂÈÒÅËÈÍÀÔÈÐÌÈ ¬ÅÍÈÄÆÚÐÈÂÚÂÔÈÍÀÍÑÎÂÈÄÈÐÅÊÖÈÈ °ÈÑÊÌÅÍÈÄÆÚÐÈ ±×ÅÒÎÂÎÄÅÍÏÅÐÑÎÍÀË °ÚÊÎÂÎÄÈÒÅËÈÍÀÁÈÇÍÅÑÅÄÈÍÈÖÈ ¬ÅÍÈÄÆÚÐÈÏÎÏÐÎÅÊÒÈ ´ÈÍÀÍÑÎÂÈÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÈ ±ÏÅÖÈÀËÈÇÀÍÒÈÂÒÐÅÆÚÐÈÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒÀ ¥ÊÑÏÅÐÒÈÏÎÔÈÍÀÍÑÎÂÈÎÏÅÐÀÖÈÈ

¢ÎÄÅÙÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅË ¤ÈÌÈÒÚдÐÀÍÇÅËΠ¤ÈÏËÎÌÈÐÀÍÔÈÍÀÍÑÎÂÌÅÍÈÄÆÚÐ"$$" ¢ ÓÏÐÀÂËßÂÀÙÊÎÌÏÀÍÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÀÂÒÐÅÆÚÐÈÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÔÈÐÌȱÍÀÄÃÎÄÈÍÈÎÏÈÒÂÎÁËÀÑÒÒÀÍÀÒÐÅÆÚÐÈÌÅÍÈÄÆÌÚÍÒ ÎÏÅÐÀÖÈÈÑÀÊÖÈÈ ÄÚËÃÎÂÈÊÍÈÆÀÈÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÊÀÒÎ ÃËÀÂÅÍÄÈËÚÐÈÍÀ×ÀËÍÈÊÎÒÄÅËÂÁÀÍÊÎÂÈßÈÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÅÍÑÅÊÒÎÐÈ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

¡ÄÌÑÇÊ¿ÕÇÍÌÄÌÉÍËÇÌÆ¿ÑÁ¿ÏÞØÐÄÐÙÐÐÑÙÉÊÍοÉÄÑÁÐÊÒÖ¿ÈÌ¿ÌÒÅÿ

“·Å¶·µ Å |›’—Ÿ•š’Ÿ›Ø ˜’žš¬¦›Øœž•šŸØ ’šŸ•˜£•¬Øž’Øž§žŸ›•ØØšžŸ›–š’Ÿ›Ø šØ‘§˜Ž›¤•šŸØšØ”’Ÿ•Ÿ’Ø œ›žŸšžŸØžœ¬™›Ø›Ž’™ØšØ›Ÿ›•Ÿ’Ø •Ø›š•¤š’ØŽ›¬ØšØžŸ’š•Ÿ’ ؔØ‘Øž’Ø  ˜’žš•Ø™—ž•™˜š›Ø§” ¥š•¬Øœ›Ÿ›— Øq ›Ø š’¦› ؗ›’Ÿ›ØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø•™Øœ’‘•‘ Ø’Ø ”œ›˜›“’š•’Ÿ›ØšØ›Ÿ›•Ÿ’Ø”Ø§”‘ ¢ Ø ”Ø‘Ø™›“’Øœ›Ÿ›—§ŸØ‘Ø£•— ˜•Ø•”؏ž¬—Ø ”›šØšØž‘Ÿ Ø|›”›£•Ÿ’ØŸ¬ŽØ ‘Øž’؝”œ›˜›“ŸØØ”›š•ØšØž‘ŸØ žØ”˜•¤š›Øš˜¬š’ ؔØ‘Øž’Ø ’˜•¤•Ø œ›Ÿ’š£•˜§ŸØ”Øš˜•”š’ØšØ§”‘ ¥šØ žŸ ¬ Ø~Ø£’˜Ø ˜’žš’š•’ØšØ‘•“’š•’Ÿ›ØšØ ’¤’Ø”Ÿ›œ˜’š•¬Ø§”‘ ¢Ø’Øœ’œ›§¤•Ÿ’˜š›Ø ›Ÿ›•Ÿ’Ø”Ø•”¢›‘Ø™ Ø‘ØžØžØœ› •ž›—›Ø ”œ›˜›“’š•’ Øy•š•™˜š›Ÿ›Ø•”•ž—š’Ø ”Øœ˜›¦ØšØ›Ÿ›•Ÿ’Ø”Øš˜•”š’ØšØ §š¥’šØ§”‘ ¢Ø’Ø؛ŸØœ˜›¦ŸØšØœ›‘ØšØ

œ›žŸšžŸ›Ÿ›Ø”Ø’šŸ•˜•š’ Ø |›š¬—›Ø’Ÿ›’Ÿ’Øž’Ø‘•“ŸØ žœ›’‘š›ØšØž‘Ÿ Ø›Øš˜Ø ¢•Ÿ’—Ÿ•Ÿ’؏š•™Ÿ’˜š›Ø‘Ø›Ž™•ž˜¬ŸØ ’—žŸ’•›ØšØž‘Ÿ ؔØ‘Øž’Ø ˜’žš•Ø ™—ž•™˜š›Øš˜•”š’Ÿ›ØšØž’“؏§”‘ ¢Ø —§™Øœ›™’¦’š•¬Ÿ Ø|§›ØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø  ’¬Ÿ ؤ’Øš•——•ØŽ˜•”—•Ø›Ž’—Ÿ•Øš’Ø œ’¤ŸØšØ›œ’•š’Ÿ›ØšØ›Ÿ›•Ÿ’Ø”Ø §”‘ ¢ Øw•˜ØšØž‘Ÿ ؚ’–š•Øœœ’Ÿ•Ø •˜•Øœ›—•š•ØžŸ’š•¬ØŽ•¢Ø™›˜•Ø‘Ø §”œŸØœ›¬š’Ÿ›ØšØŽ•” ؁›™ŸØ šØ”‘š•’Ÿ›ØŸ¬ŽØ‘Ø’Øž§›Ž”’šØžØ ‘•žŸ•Ž £•¬ŸØšØ§”‘ ¢Ø•Ø”Ÿ›Ø’Ø œ’œ›§¤•Ÿ’˜š›Øž‘•Ÿ’؞؜ž•šØ ’šŸ•˜£•¬Ø‘ØžØŸ’žš• Ø m¢•Ÿ’—Ÿ š•Ÿ’Ø›Ÿ›•ØŸ¬ŽØ‘ØžØ œ—Ÿ•¤š•Ø­Ø’šŸ•˜£•›šš•¬Øœ›Ÿ›—Ø™›“’Ø ‘ØŽ§‘’Ø ˜’žš’šØ›ŸØœ›”›£•Ÿ’ ؚœ•™’Ø Ÿ—•Ø¡•—ž•š•Øž™›ØØ‘›˜šŸØž•Ø¤žŸ Ø

­ÑÁÍÏÇÆ¿ÁÐËÒÉÁ¿ÌÄÌ¿ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÍÌÌ¿ÐÇÐÑÄË¿Ì¿ÐÑ¿Ï¿ÐÂϿÿÁ¯ÇË

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

©ÍËÀÇÌÇÏ¿ÌÍÑÍ Î¿ÐÇÁÌÍÇËÄÔ¿ÌÇÖ ÌÍÎÏÍÁÄÑÏÄÌÇÄ ÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ÌÄÍÀÔÍ ÃÇËÇÞÉÍËÓÍÏÑÌ¿ ÍÀÇÑ¿ÑÄÊÇÑÄÌ¿ ÐÂϿÿѿÇÁÐÄÎ¿É ÁÍÃÇÃÍÆÌ¿ÖÇÑÄÊÌÇ ÄÌÄÏÂÇÈÌÇÐÎÄÐÑÞ Á¿ÌÇÞ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

±ÙÏÂÍÁÐÉÇÉÍËÎÊÄÉÐÁ£ÙÀÊÇÌÐοÐÇÁÌ¿ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÍÌÌ¿ÐÇÐÑÄË¿

›Ÿ—§™Øœ›‘’Ÿ’šŸØžŸš Ø|›”›£•Ÿ’ Ø —›•Ÿ›Øž’Ø›Ÿ¬ŸØž™›ØØ‘›˜šŸØž•Ø¤žŸ Ø žØœ› š’’¡’—Ÿ•š•Ø›Ÿ›‘• ؚ›ØžŸ˜•–ž—•Ø žœ’£•˜•žŸ•Ø›Øœ’œ›§¤ŸØ”Ø Ÿ’•Ÿ›••Ÿ’؞؟›œ•¤’šØ—˜•™Ÿ ؗ§‘’Ÿ›Ø ˜’—•¬ŸØ¬Ÿ§Ø¤’žŸ›Ø’Øž§œ§ŸžŸšØ›ŸØ‘§“‘ Ø o“š›Ø’Øœ’‘•Ø‘Øž’Ø•”Ž’ŸØ›Ÿ›•Ÿ’Ø”Ø œž•šØ’šŸ•˜£•¬Ø‘Øž’Øœ› ¤•Øš•›Ÿ›Ø šØ”™§ž¬š’ØšØ§”‘ ¢ØØ”›Ž•—˜¬¦ŸØ ž‘ŸØž’‘ Øz’ؒؓ’˜Ÿ’˜š›Ø‘Øž’Ø ž™ —Ø§”‘ ¢ØžØ’‘š•Ø¤žŸ•£• ؚœ•™’Ø ØŽ˜•”›žŸØ‘›Ø“šØŸ Ø tØ›Ÿ’“‘š’Ÿ›ØšØ”Ÿ›œ˜’š•¬Ø§”‘ ¢Ø ¤’žŸ›Øž’Ø•”œ›˜”ØŸ š سž˜§š¤’Ø—›™•š² ØoØ š– œ›žŸŸØž•Ø¡›™ØŸ›–Øœ’‘žŸ˜¬Ø —›™•š ؎›¬‘•žšØØ¤’š› ؗ›–Ÿ›Øœ•˜•¤Ø ž˜§š¤’•Ÿ’ؘ§¤•Ø•Ø”Ÿ›œ˜¬Ø§”‘ ¢ØØ ›šŸØ™ Ø¤žŸ Ø~˜’‘Ø•”‘•š’Ÿ›Ø™ Ø š’››Ÿ›Ø™¬žŸ›Øž’Ø”’™Ø›ŸØœ› ¢˜‘’šØ §”‘ ¢ ؗŸ›Øœ›ØŸ›”•Øš¤•šØž’Øž§”‘Ø

’žŸ’žŸ’š›ØŸ’¤’š•’ ؗ›’Ÿ›Ø’šŸ•˜•Ø œ›™’¦’š•’Ÿ› ØØØØØ ~’‘Øœ’‘•”•—Ÿ’˜žŸŸØœ’‘Ø œ›žŸ•š’Ÿ›ØšØ’¡’—Ÿ•šØ’žŸ’žŸ’šØ ’šŸ•˜£•¬Øœ›’—ŸšŸ•Ÿ’ؤ’žŸ›Øž’¦ŸØ š’Ž˜›œ•¬Ÿš•Ÿ’Ø›ž›Ž’š›žŸ•ØšØ™’žŸš•¬Ø —˜•™Ÿ ؔ™§ž’š•¬Ø§”‘ ¢ ؚ˜•¤•’Ÿ›ØšØ ž•˜š•ØŸ’¤’š•¬ ؗ—Ÿ›Ø•Øœ•Ÿ’žš’š•¬Øœ›Ø ›Ÿš›¥’š•’ØšØž• š›žŸŸ Øoؔ•ž•™›žŸØ ›ŸØŸ’™œ’Ÿ š•Ÿ’Ø¢—Ÿ’•žŸ•—•Ø ™›“’Ø‘Øž’Øœ•˜›“•Ø›Ÿ›’šØ•˜•Ø ”Ÿ›’šØœž•šØ’šŸ•˜£•¬ Ø tŸ›’šŸØ’šŸ•˜£•¬Øž’Øœ•˜Øœ•Ø ›’¦Ø•Øž ¢Ø—˜•™Ÿ ؗ›Ÿ›Ø™œ˜•Ÿ ‘ŸØ’Ø ›˜¬™Ø›ŸØš¤˜›Ÿ›ØšØ‘’š¬Ø‘›ØšžŸ§œš’Ø šØš›¦Ÿ Ø~‘ŸØ™›“’Ø‘Øž’؏’šŸ•˜•Ø œž•š›Øœ’”Ø—§žš•Ÿ’ؤž›’ØšØ ‘’š›š›¦•’Ÿ› ؍؜’”Ø‘’š¬Ø‘Øž’Ø”œ’¤ŸØžØ ¢˜‘š•¬Øš›¦’šØ§”‘ ¢ Ø ’¥Å¶·µ Å

¡¿ÅÌÍÄÎÏÄÃÇÿ ÐÄÇÆÀÄÏ¿ÑÍÑÁÍ ÏÇÑÄƿοÐÇÁÌ¿ ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÞÿÐÄ ÎÏÍÒÖÇÌÇÁÍÑÍÌ¿ Æ¿ËÙÏÐÞÁ¿ÌÄÌ¿ ÁÙÆÃÒÔ¿ÁÆ¿ÍÀÇÉ¿ ÊÞØ¿Ñ¿ÐÂϿÿѿ ÐÏÄÿ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

“·Å¶·µ Å {Ÿ›’š•¬ŸØœ›‘¢›‘Øž’Øœ•˜ØØ ™’’š•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø”›š• ؗ§‘’Ÿ›Ø Ÿ’™œ’Ÿ •Ÿ’Øš’؏•ŸØ›ž›Ž’š›Ø œ’”Ø‘’š›š›¦•’Ÿ› Ø|•ØŸ›”•Ø•šŸØ šØœž•šØ’šŸ•˜£•¬Ø‘š’š•¬ŸØ›Ž™’šØ šØ§”‘ ¢Øž’Ø›ž• ¬Ø›ŸØ›Ÿ›•ØØ žŸ’š•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Øœ›‘‘§“ŸØ§Ÿ’¥šŸØ Ÿ’™œ’Ÿ ØŽ˜•”—Ø‘›Ø§š¥šŸ ØtØ ”˜•—Ø›ŸØ™’¢š•¤šŸØ—˜•™Ÿ•”£•¬ Ø œž•šŸØš¬™Øžœ›ž›Žš›žŸŸØ‘Ø ’˜•™•š•Ø˜“š›žŸŸØ›ŸØ§š¥š•¬Ø §”‘ ¢ ؔŸ›Øš’Øž’Øœ’œ›§¤Ø‘Ø ž’Øœ•˜ØØ”›š•ØžØ˜“’šØ—˜•™Ÿ Ø |›˜”š’Ÿ›ØšØœž•šØ—˜•™Ÿ•”£•¬Ø š’Ø’Øœ’œ›§¤•Ÿ’˜š›ØØ¥ ™š•Ø•Øœ¥š•Ø ”›š• ؔØ‘Øž’Ø•”Ž’š’Ø‘•ž—›™¡›ŸØšØ ›Ž•ŸŸ’˜•Ÿ’ØšØž‘Ÿ Øoؚ¬—›•Ø ‘§“•Ø›š•¤’š•¬ŸØœ›Ø›Ÿš›¥’š•’Ø šØœ›Ÿ•›œ›“šØŽ’”›œžš›žŸØžØ ™š››ØžŸ•—Ÿš•Ø•Øž§¦›ØŽ•¢Ø™›˜•Ø‘Ø ›š•¤ŸØœ•˜›“’š•’Ÿ›ØšØœž•šŸØ ž•žŸ’™ |•Øš’§”™›“š›žŸØ‘Øž’Ø’˜•™•š•Ø š¬—›¬Ø›ŸØœ’¤—•Ÿ’ ؝’¥’š•’Ÿ›Øž’Ø—•’Ø §Ø’šŸ•˜£•¬Øž§žØž™’ž’šØ’“•™ Ø w›™Ž•š•š›Ÿ›Øœž•š›Ø•Ø™’¢š•¤š›Ø œ›’Ÿ’š•’Ø›ž• ¬Øš’›Ž¢›‘•™•¬Ø —›™¡›ŸØšØ›Ž•ŸŸ’˜•Ÿ’ØšØž‘ŸØ •Øž’Øœ—؏›‘•Ø‘›Ø”š¤•Ÿ’˜š•Ø’š’•–š•Ø žœ’žŸ¬š•¬ Øoؒ—›˜›•¤’šØžœ’—ŸØ ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

žœ’£•˜•žŸ•Øœ’‘˜ŸØ™’¢š•¤šŸØ š™’žØ‘Øž’Øž§žŸ›•Ø›ŸØœ›—•’šØ ’šŸ•˜Ÿ› ؔ¢ššØ›ŸØž›˜š•Ø œš’˜•Øšœ•™’ ا›ž—•Ÿ’Øž‘•Ø Ø ™’’š•Ÿ’Ø—˜•™Ÿ•¤š•Øœ›¬ž•Ø™›ŸØ œ› ˜’žš›Ø‘Øž’؏§”œ›˜”ŸØ›ŸØ¢•Ž•‘š•Ø ’šŸ•˜£•›šš•Øž•žŸ’™• Ø~§¤’Ÿš’Ÿ›Ø šØŸ‘•£•›ššØ•Øœž•šØ’šŸ•˜£•¬Ø ™›“’Ø‘Øž’Øœ›˜ ¤•Øœ›Øš¬—›˜—›Øš¤•š Ø |•Øœ§•¬Ø•šŸØ‘’Ÿ’Ø•šžŸ˜£••Ø ž’Ø•”œ›˜”ŸØØ”˜•¤š•Ø¤ž›’ØšØ ’—žœ˜›Ÿ£•¬ØšØž‘Ÿ ؑ›—Ÿ›Ø œ•ØŸ›•¬Øœ›˜”š’Ÿ›ØšØš¤•šØ šØ’šŸ•˜£•¬Øž’Ø›œ’‘’˜¬Øžœ›’‘Ø —›š—’Ÿš›Ø”›š•š’ØšØž‘Ÿ Ø uš“’š’•Ø•”Ž›ŸŸØžŸŸ’••Ø”Øš–

›œŸ•™˜š›Ÿ›Ø’šŸ•˜•š’ØšØ”˜•¤š•Ø ¤žŸ•Ø›ŸØž‘Ÿ ؞§‘’–—•Øœ›ØŸ¬¢š›Ÿ›Ø œ›˜”š’ ؛ž˜§š¤š’ؕ؏’Ÿ•—˜š›Ø ”œ›˜›“’š•’ Øz– ¤’žŸ›Ø‘’Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø ž’Ø—›™Ž•š•Ÿ ؔØ‘Ø›ž• ¬ŸØ™—ž•™˜’šØ —›™¡›ŸØžœ›’‘Øš “‘•Ÿ’ØšØ£¬˜ŸØ ž‘Ø•Øž•¤—•Ø›Ž•ŸŸ’˜• Øz’‘›žŸŸ§—Ø šØ—›™Ž•š•šŸØ’šŸ•˜£•¬Ø’Ø  ž˜›“š’š•¬Ø—›šŸ›˜ ؛ž›Ž’š›Ø—›Ÿ›Ø œ›”›£•Ÿ’Øž’Ø›Ÿ¬ŸØŸ›™Ÿ•¤š› Ø tØ›œŸ•™˜š›Ø¡ š—£•›š•š’Øž’Øš˜Ø ‘Øž’Ø•šžŸ˜•ŸØ‘›œ§˜š•Ÿ’˜š•Øž’š”›•Ø š’Øž™›ØØœ›™’¦’š•¬Ÿ ؚ›Ø•ØšØž•¤—•Ø ›Ÿ›•Ø”Ø’žŸ’žŸ’šØ’šŸ•˜£•¬ Ø ֋‘‹ÙÖuwÒxÒ×n


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

³ÇÊÑÏ¿ÕÇÞÌ¿ÁÙÆÃÒÔ¿ ´¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇÑÄÌ¿ÁÙÆÃÒ×ÌÇÓÇÊÑÏÇÁ¿ÏÇÏ¿Ñ ÐÎÍÏÄÃÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞÑ¿Ì¿Æ¿ÃÙÏÅ¿ÌÄÌ¿ÁÏÄÃÌÇÑÄÖ¿ÐÑÇÕÇ

m

‚ro~‚}Õ|Õoyl{sÕukp|}mkØ’Ø ž§¦’žŸ’šØ—›™œ›š’šŸØ›ŸØ ”‘›ž˜›šŸØž’‘ØØž‘Ÿ Ø x›¥›Ÿ›Ø™ ؗ¤’žŸ›Ø™›“’Ø‘Ø‘›’‘’Ø‘›Ø š™˜’šØœ›‘ —Ÿ•š›žŸØ•Ø›œ˜—š•¬Ø ›ŸØ˜’•¤š•Ø’—£•• ؐ‘’š’ Ø¢›š•¤šØ  ™›Ø•˜•Ø’žœ•Ÿ›š•Øœ›Ž˜’™•Øž’‘Ø ›Ž•ŸŸ’˜•Ÿ’ Ør‘•šØ›ŸØ—˜«¤›•Ÿ’Ø ’˜’™’šŸ• ؞§”š•ØžØ¤•žŸ•¬Ø§”‘ ¢Ø Øž‘Ÿ ؒؗ›šŸ›˜§ŸØ§¢ Ø ”™§ž¬š’Ÿ›Ø™  Ø~’‘Ø‘ •Ÿ’Ø’˜’™’šŸ•Ø žœ‘ŸØœ›‘‘§“—ŸØšØš›™˜šØžŸ–šØ Ÿ’™œ’Ÿ  ؞’‘šØžŸ’œ’šØšØ˜“š›žŸØ •Ø‘’—ŸšØ‘•žŸ•Ž £•¬ØšØ’šŸ•˜•šØ §”‘ ¢ „žŸ•£•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Øœ’‘•”•—ŸØ ”™§ž¬š’Ÿ›ØšØ§”‘ ¢ØØž‘Ÿ Ø š– ¤’žŸ›ØžØ§˜’›‘’šØ‘•›—ž•‘ ؜ ¥’— Ø œ¢ ؙ••”™•Ø•ØŽ•›˜›•¤š•Ø›š•”™•Ø Ø —Ÿ›Ø™ ¢§˜Ø•˜•ØŽ—Ÿ’•• Ør‘š•Ø›ŸØš–

›œžš•Ÿ’Ø”™§ž•Ÿ’˜•Øž’Øž§‘§“ŸØØ ”›’Ÿ’ ؛Ÿ‘’˜¬š•Ø›ŸØ™Ÿ’•˜•Ÿ’ Ø •”œ›˜”š•ØØš››œ›žŸ›’š•Øž‘•Ø•˜•Ø ›Ž”’“‘š’ x›¥›Ÿ›Ø—¤’žŸ›ØšØ§”‘ ¢ØØž‘ŸØ ¤’žŸ›Øž’Ø‘§˜“•ØšØš’œ•˜šØœ›‘‘§“—Ø •Øš’œ›¡’ž•›š˜š•Ø™›‘•¡•—£••ØØ ‘•”–šØšØ{ow؞•žŸ’™•Ÿ’ Øz’’‘›šŸØ œ›‘‘§“—Ø™›“’Ø‘Øœ•¤•š•Ø”™§ž¬š’Ø •˜•Øœ›’“‘š’ØšØ¡•˜Ÿ•Ÿ’ ؍؟›Ø›ŸØ ž›¬ØžŸšØ™›“’Ø‘›’‘’Ø‘›Ø”‘§žŸš’Ø

šØ—›š‘’š”£•›šš•Ÿ’Ø—š˜•Ø•Øœ›Ÿ•¤š’Ø šØ˜Ø›ŸØ’šŸ•˜Ÿ›š•Ÿ’Ø—›š’—Ÿ›•Ø ØŸ§Ž•Ÿ’ Ø~§”‘˜•Ÿ’Øž’Ø ž˜›•¬Ø”Ø ”žŸ›¬š’ØšØ›‘ŸØžØ‘›žŸŸ§¤šØ œ’‘œ›žŸ—Ø”Ø”™š›“š’ØšØ ™•—››š•”™•Ÿ’ ~Ø£’˜Ø‘Øž’Øœ’‘›ŸŸ¬ŸØ•˜•Øš™˜¬ŸØ œ›Ž˜’™•Ÿ’ ؞§”š•ØžØ—¤’žŸ›Ÿ›Ø šØ§”‘ ¢ØØž‘Ÿ Ø{ow؞•žŸ’™•Ÿ’Ø ž˜’‘Ø‘Øž’Øž˜’‘¬ŸØ•Ø—›••ŸØœ•Ø š’›Ž¢›‘•™›žŸ ؄žŸØ›ŸØž•žŸ’™šŸØ œ›‘‘§“—Ø—˜«¤Ø—›’—ŸšŸØ šžŸ›–—ØšØŸ’™œ’Ÿ ŸØ•Ø žŸ’œ’šŸØšØ›Ÿš›ž•Ÿ’˜šŸØ˜“š›žŸ Ø ”™¬šŸØšØœ›’‘’š•Ø¡•˜Ÿ•Ø•Ø ’‘›š›Ÿ›Øœ›¤•žŸš’ØšØžŸ•Ÿ’Ø •Ø•š¡žŸ —Ÿ š•Ÿ’Ø›Ÿ›‘• Ø w›š‘’š”Ÿ›š•Ÿ’Ø žŸ›–žŸØŸ¬ŽØ ’“’›‘š›Ø‘Øž’ØŸ’Ÿ•ŸØžØŸŽ˜’Ÿ—• Ø —›•Ÿ›Ø‘Øš™˜¬ŸØ”™š›“š’Ÿ›Ø šØŽ—Ÿ’••Ÿ’ؕ؝žŸ’“ØšØœ˜’ž’šŸ Ø u”Ÿ›¤š•£•Ÿ’ØšØ”™§ž•Ÿ’˜•Ø ™›ŸØž§¦›Ø‘Øž’Ø’˜•™•š•ŸØ¤’”Ø •‘’šŸ•¡•£•š’ØšØ¢•™•¤š•¬Øž§žŸØšØ žŸ›•Ÿ’˜š•Ÿ’Ø™Ÿ’•˜• ؙ’Ž’˜•Ÿ’Ø •Ø‘ •Ÿ’؏’¦’žŸØØž‘Ÿ Øz’Ø ’Øœ’œ›§¤•Ÿ’˜š›Ø§”‘ ¢§Ÿ ؗ›–Ÿ›Ø œ›š•—ØØž‘Ÿ ؑØ•‘Ø›ŸØ”›š•ØØ Ž˜•”›žŸØ‘›Ø”žŸ›¬˜Ø›‘Ø•˜•Ø•”›žŸ’š•Ø ›Ž’—Ÿ• Ø ’¥Å¶·µ Å €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡© “·Å¶·µ Å z’ØšØœ›ž˜’‘š›Ø™¬žŸ› ؟¬ŽØ‘Ø ž’Ø›ž• •Ø‘’—ŸšØ•Ø’¡’—Ÿ•šØ ’šŸ•˜£•¬ Ør‘•šØ›ŸØš¤•š•Ÿ’Ø”Ø —›šŸ›˜•š’ØšØ—›š£’šŸ£•¬ŸØ šØ™••”™•Ø•Ø”™§ž•Ÿ’˜•Ø’Ø‘ØŸ’Ø ž’؝”’‘¬ŸØžØ¤•žŸØ§š¥’šØ§”‘ ¢ Ø š›Øœ’—˜’šŸØ’šŸ•˜£•¬Ø™›“’Ø‘Ø ‘›’‘’Ø‘›Øš’›œ‘š›Ø•ž›—•Ø”¢›‘•Ø”Ø œ›žŸ•š’ØšØš “šŸØŸ’™œ’Ÿ ØšØ §”‘ ¢ —Ÿ›•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Ø˜•¬¬ŸØšØ —¤’žŸ›Ÿ›ØšØ§”‘ ¢ ؚ’ØžØ™˜—› ؚ›Ø¦›Ø ž’Ø—ž’Ø‘›Øž™ŸØ{ow؞•žŸ’™ ؒ‘•šØ›ŸØ š– “š•Ÿ’Ø›ŸØŸ¬¢Ø’Øž§žŸ›¬š•’Ÿ›ØšØ ¡•˜Ÿ•Ÿ’ ؝•Ø›žš›š•Ø”™§ž•Ÿ’˜¬ØšØ §”‘ ¢ØØž‘ŸØ•Øœ›™’¦’š•¬Ÿ ؗ›•Ÿ›Ø Ÿ¬ŽØ‘Øž’Ø›ŸžŸš¬ŸØ›ŸØ§”‘ ¢ Ø ›ØžØš’“’˜š•Ø›žŸŸ§¤š•Øœ›‘ —Ÿ•Ø ›ŸØ›’š’ ؗŸ›Ø˜—šØ•˜•ØŸ§‘•Ø ¤žŸ•£• ؘ’Ÿ˜••Ø›š•¤š•Øž§’‘•š’š•¬Ø —Ÿ›Øš•—›Ÿ•š Ø¡›™˜‘’¢•‘ؕ؟ š Ø Ž•› ’›”›˜•Ø ؙ ¢§˜ ؐ§Ž•¤—• ؎—Ÿ’•• Ø ¤žŸ•Ø›ŸØŸ¬˜›Ÿ›ØšØšž’—›™•Ø•Ø‘ Ø’”•Ø ¡Ê¿ÉÌÄÐÑÎÊÇÐÇÏ¿ÌÓÇÊÑÙÏ ”™§ž•Ÿ’˜•Øš– ¤’žŸ›Øž’Øœ’™¢ŸØžØ œ›™›¦ŸØšØ¡•˜Ÿ•Ÿ’ ؕ˜• ؍—›ØžŸØ §œ›žØ”ØŽ—Ÿ’•• ؕ؞ؑ •Ø™’Ÿ›‘•ØšØ œ›¤•žŸš’ Ø{žš›š•Ÿ’؏•‘›’Ø¡•˜Ÿ•ØžØ ¤’Ÿ••

¡ÇÐÉÍÆÌÇÓÇÊÑÏÇ

o•ž—›”š•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•Ø’¡’—Ÿ•š›Ø œ›¤•žŸŸØ§”‘ ¢Ø›ŸØž•˜šØ —›š£’šŸ£•¬ØšØœ¢ Ø’”•Ø¡•˜Ÿ•Ø •”œ›˜”ŸØœ’‘ØžØ˜’œ—›Øœ›—•Ÿ•’ Ø ”Ø‘Ø”‘’˜¬ŸØ•Ø›Ÿ—˜›š¬ŸØ™’¢š•¤š›Ø š’•‘•™•Ÿ’Øœ¥•š—•Ø§Ø§”‘ ¢ Ø~˜’‘Ø —Ÿ›ØŽ§‘ŸØ›Ÿž’Ÿ•Ø›ŸØ§”‘ ¥šŸØ žŸ ¬ ؤžŸ•£•Ÿ’Øž’Ø”—˜’¦ŸØ§Ø •ž—›”š•¬Øž˜›– Ø’”•Ø¡•˜Ÿ•Ø•™ŸØ›˜¬™Ø —œ£•Ÿ’ŸØ‘Ø”‘§“ŸØœ¢ ؚ›Øœ•Ø œ›™¬šØØœ˜§Ÿš›žŸŸØšØœ’‘Ÿ Ø Ÿ›Ø™›“’Ø‘Øœ›˜•¬’ØšØؒ¡’—Ÿ•š›žŸŸØ šØ¡•˜Ÿ•š’Ø•ØšØž§œ›Ÿ•˜’š•’Ÿ›ØšØ §”‘ ¢ ؗ›’Ÿ›Ø›—”Ø§”‘’–žŸ•’؏§¢ Ø šŸ›š’Ÿ›ØšØ’šŸ•˜£•›šš•Ÿ’Ø ™›¦š›žŸ• Ø

¡Ê¿ÉÌÄÐÑÇÓÇÊÑÏÇ

o˜—š’žŸ•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•ØžØšœ’š•Ø ›ŸØ™’“Ø›ŸØžŸ§—˜’šØœ›˜•™’ ؙ’Ÿ˜Ø •˜•Ø’žŸ’žŸ’š•Ø˜—šØ£’˜ ˜›” Ø q•™’Ÿ•Ÿ’ØšØ˜—šŸØ•ŸØ›ŸØ ›—›˜›Ø ؑ›ØØl™ Øo˜—šŸØ›Ž•—š›’š›Ø žØž§”š•Ø”’‘š› ؔØ‘Ø‘‘ŸØŸ•™’šØ žŸŽ•˜š›žŸØ•Ø žŸ›–¤•›žŸØœ•ØšŸ•ž— Ø o˜—š’žŸ•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•Øž’Øœ›•”’“‘ŸØ Ø¤’Ÿ••ØŽ”›•Ø•šŸØ ؜š’˜š• Ø œ˜•ž•š• ؝ ˜›šš•Ø•Ø¡•˜Ÿ§š•ØŸ›Ž•¤—• Ø|š’˜š•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•ØžØ”œ›˜›“’š•Ø œ’œ’š‘•— ˜¬š›ØšØœ›ž›—ŸØšØ §”‘ ¥š•¬Øœ›Ÿ›— ؞ؗ›’Ÿ›Øž’Ø›ž• ¬Ø ž—››žŸŸØšØ§”‘ ¢Øœ›Ø¡•˜Ÿ§Ø‘Ø’Ø šØšØž—››žŸŸØ™ Øœ’”ØŸ§Ž•Ÿ’ Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

¡ÇÐÉÍÆÌÇÑÄÓÇÊ ÑÏÇÇÆÎÍÊÆÁ¿Ñ ÎÏÄÂϿÿÐÊÄÎÉ¿ÁÍ ÎÍÉÏÇÑÇÄ Æ¿Ã¿ Ï¿ÆÃÄÊÞÑÇÍÑ ÉÊÍÌÞÑËÄÔ¿ÌÇÖÌÍ ÌÄÁÇÃÇËÇÑÄÎÏ¿ ×ÇÌÉÇÁÙÁÁÙÆÃÒÔ¿

²Ñ¿ÇÑÄÊÇÑÄÌ¿ ÄÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÑÇÖÌÇ ÑÄÓÇÊÑÏÇËÍÂ¿Ñ Ã¿ÓÇÊÑÏÇÏ¿ÑÍÉÍ ÊÍÍÑÓÇÌÇÑÄ ÎÏ¿×ÇÌÉÇ ÎÒ×ÄÉ¿ ÇÃÇË¿ÍÑÁÙÆÃÒÔ¿ ÐÕÞÊÍÐÑÄÌÐοÃÁ Ì¿ÊÞ¿ÌÄÑÍÍÑÌÄ ÎÍÁÄÖÄÍÑËË(G

|˜ŸšŸØž’Ø‘§“ŸØšØŸ§š—•Ø™—•Ø •Ø•™ŸØœ› ž˜ŽØ žŸ›–¤•›žŸØžœ¬™›Ø §”‘ ¥š•¬Øœ›Ÿ›— Ø|˜•ž•š•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•ØžØœ˜§Ÿš•Ø•Ø•™ŸØ §”™›“š›žŸŸØ‘Øœ›œ ž—ŸØ§”‘ ¥šØ žŸ ¬ØžØš•ž—Øž—››žŸ Ø|’‘•Ÿ’Øž’Ø œ•‘§“ŸØš’œ›‘•“š›ØØ žœ›’‘š•Ø š•š•Ø›ŸØœ˜›ž—›žŸ• Ø’”•Øœ’‘•Ø ™›ŸØ‘Øœ’‘žŸ˜¬ŸØ›¡•šØ ¢Ÿ•¬ ؍˜ ™•š•’•Øœ›‘˜›“—• ؚ•Ÿ›’Ø•˜•Ø š•¥—• ؜•—’œ’š•Ø•˜•Ø”Øœ›§¢š›žŸŸØ šØ¡•˜Ÿ§ ؁•˜Ÿ§š•Ÿ’ØŸ›Ž•¤—•Ø•™ŸØ œ•žŸ— ؗ›¬Ÿ›Ø•™Ø¡›™ŸØšØŸ§ŽØ •˜•Ø‘“›Ž Ø›”•ØŸ•œØ¡•˜Ÿ•ØžØ›Ÿ›’š•Ø Ø’‘•š•¬Ø—–Ø•Ø”œ’¤Ÿš•Ø—§™Ø˜šŸØ œ’‘Ø•˜•Ø™—ŸØ ؏ؑ •¬ ؃’˜ŸØšØ Ÿ”•ØžŸ —Ÿ Ø’Ø‘Øž’Ø ’˜•¤•Øœ˜›¦ŸØ šØ¡•˜Ÿ§šŸØœ•žŸ— ؔØ‘Øž’Øš™˜•Ø ž—››žŸŸØšØ§”‘ ¥š•¬Øœ›Ÿ›—ؕؑØž’Ø  ˜’žš•Øžœ‘§ŸØØš˜¬š’Ÿ› Ø’”•Ø¡•˜Ÿ•Ø ›Ž•—š›’š›ØžØž˜›Ž¬’™•Ø•Øž’Øœ•—’œ¬ŸØžØ Ÿ’˜’šØ™— Ø} ˜›šš•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•Øž’Øž§žŸ›¬ŸØ›ŸØ œ›˜•™’š•Øš•¥—• ؗ›•Ÿ›Øž’Ø‘›žŸ¬ŸØ Øš•Ÿ›Øž§žŸ›¬š•’ ؄•žŸØ ¤žŸ§—Ø›ŸØ  ˜›šš•¬Ø¡•˜Ÿ§Ø›Ž•—š›’š›Øž’Øœ›žŸ¬Ø Ø”›šŸØ”Ø¡•˜Ÿ•š’ØšØ§”‘ ¢Ø ¤’”؍Ÿ›™Ÿ•”•šØž•žŸ’™ ؗ›¬Ÿ›Ø ž’؍—Ÿ••Ø›ŸØŸ–™’Ø•˜•Øž’š”›Ø”Ø ”™§ž¬š’

«ÄËÀÏ¿ÌÌÇÓÇÊÑÏÇ

y’™Žšš•Ÿ’؏§”‘ ¥š•Ø¡•˜Ÿ•ØžØ šœ’š•Ø›ŸØŸ§š—•Øœ›˜•™’š•Ø˜’šŸ•ØžØ •”—˜«¤•Ÿ’˜š›Ø™˜—•Ø¢›‘›’Ø”Ø§”‘ ¥š•¬Ø œ›Ÿ›—Ø Ø­Ø Øl™ Ø’¢š•Ÿ’ؐ§Ž››Ž”š•Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

­¡©

¤ÊÄÉÑÏÍÐÑ¿ÑÇÖÌÇÓÇÊÑÏÇ

™’™Žš•Ø¡•”•¤’ž—•Ø”‘§“ŸØœ¥•š—•Ø •Ø™•—››š•”™• ؗ›•Ÿ›ØžØœ› ›˜’™•Ø ›ŸØ‘•™’Ÿ§ØšØŸ’¢š•Ÿ’Øœ›• Øz˜•¤š•Ø žØØ¤’Ÿ••Ø›žš›š•Ø”š›•‘š›žŸ•Ø œ˜’˜š•Øœ›’žŸ•Ø™’™Žš• Ø ž•™’Ÿ•¤š•Ø•Øš’ž•™’Ÿ•¤š•Ø”§š’žŸ•Ø ™’™Žšš•Ø¡•˜Ÿ•Ø•Øš•¥—›•‘š•Ø ™’™Žšš•Ø¡•˜Ÿ• Ø|˜’˜š•Ÿ’Øœ›’žŸ•Ø™’™Žš•Ø •™ŸØ‘ œ¤•£• ؗ›•Ÿ›ØžØžØš– ™˜§—Ø ‘•™’Ÿ§Ø ؛ŸØ›—›˜›ØØl™ Ø’ØžØžØ›˜¬™Ø —›š£’šŸ£•¬ØšØŸ§‘Ø™Ÿ’•˜• ؗ›•Ÿ›Ø •™ŸØ•ž›—Ø žŸ›–¤•›žŸØšØ§”‘ ¥š•¬Ø œ›Ÿ›—Ø•Øœ›‘•Ø›˜¬™ŸØž•Øœ˜§Ÿš›žŸØ ”‘§“ŸØ™—ž•™˜š›Ø—›˜•¤’žŸ›Ø ”™§ž’š•Ø¤žŸ•£• Ø~•™’Ÿ•¤š•Ÿ’Ø”§š’žŸ•Ø¡•˜Ÿ•Ø œ’‘žŸ˜¬ŸØœ’‘ ؜•Ø—›¬Ÿ›Ø œ›’žŸ•Ÿ’Ø›Ÿ›•ØžØžØ’‘š—§Ø ‘•™’Ÿ§Ø•Ø‘’Ž’˜•šØ›ŸØ‘’Ÿ’ØžŸš•ØšØ ™’™ŽšŸ Ø|•Øž•™’Ÿ•¤š•Ÿ’Ø”§š’žŸ•Ø¡•˜Ÿ•Ø ”™’§ŸØšØœ›•Ÿ’Øš’ؒؒ‘š—§Ø•Ø•™Ø ”˜•—Ø™’“‘ Ø¢—Ÿ’•žŸ•—•Ÿ’ØšØ §”‘ ¥š•¬Øœ›Ÿ›—؏ؔ•ž•™›žŸØ›ŸØ—›¬Ø žŸšØšØ™’™ŽšŸØœ›ž’¦ØžŸ ¬Ÿ Øz•¥—›•‘š•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•Ø›Ž•—š›’š›Ø žØžŸ —Ÿ š›Øœ˜•ž•š•Ø•˜•Ø›¡›™’š•Ø Ø£•˜•š‘•¤š•Ø¡•˜Ÿ•Ø”Ø¡•˜Ÿ£•¬Ø šØ” Øw’¢—›žŸŸØšØš•¥—›•‘š•Ÿ’Ø ¡•˜Ÿ• ؟¬¢šŸØ£’šØ•Ø›Ÿš›ž•Ÿ’˜š•¬Ø žœ‘؏ؚ˜¬š’Ÿ›Ø”Ø‘‘’šØœ›Ÿ›— Ø ›š•¤Øœ•˜›“’š•¬ŸØšØŸ›”•Ø•‘Ø ¡•˜Ÿ•Ø”Ø”’™š’Ÿ›ØšØœ›Ž•Ø›ŸØ §”‘ ¢Ø”Ø‘›Ž•ØšØ ˜ŸØ¤•žŸ•Ø”›’Ø •Ø›Ž› ‘š’Ø”Ø—›šŸ›˜ØšØ§”‘ ¥š›Ÿ›Ø ”™§ž¬š’ Ø

r˜’—Ÿ›žŸŸ•¤š•Ÿ’Ø Ÿ•Ÿ’˜•Øœ•‘ŸØ ”¬‘ØšØ¤žŸ•£•Ÿ’Ø•Øž˜’‘ØŸ›Ø•Ø œ•˜•¤ŸØ—§™Øœ˜žŸ•š—•Ÿ’ØšØ¡•˜Ÿ§ Ø ’؝Ž›Ÿ¬ŸØšØ‘Ø’Ÿœ Ø|›Ø’™’ØšØ œ§•¬Ø’ŸœØ™§žš•¬ŸØ§”‘ ¢Ø™•šØœ’”Ø –›š•”•¦Ø”›š ؗ§‘’Ÿ›Øœ¥•š—•Ÿ’Ø Ž•ŸØš’˜’—Ÿ•”•š• Øv›š•”Ÿ›§ŸØ ž’Øž§žŸ›•Ø›ŸØ›˜¡™›•Ø“•¤—• ؗ›•Ÿ›Ø žØœ›žŸ’š•Ø žœ›’‘š›Ø•ØØž’‘ŸØ šØ””’™’š•Ÿ’Øœ›‘œ›• Ø|›Øž¬—Ø“•¤—Ø ž’Øœ›‘‘§“Ø›ŸØ•ž›—››˜Ÿ›ØŸ›—ØžØ šœ’“’š•’Ø™’“‘ ØؕØØJ5 ØzØŸ›•¬Ø ’ŸœØ§”‘ ¢§ŸØ’¤’ؒؕ”œ§˜š’šØ›ŸØ œ›˜›“•Ÿ’˜š›Ø”’‘’š•Ø¤žŸ•£•Ø•Øž’Ø‘•“•Ø œ’”ØŸ š’˜ØžØœ˜žŸ•š—• Ø|˜›¤—•Ÿ’ØŽ•ŸØ œ’•›‘•¤š›Ø””’™’š•Ø•ØŸ—Ø™’“‘ ØŸ¬¢Ø‘Ø ž’Ø›Ž” ŸØ’˜’—Ÿ›žŸŸ•¤š•Ÿ’Øœ›˜’Ÿ Ø œ’œ’š‘•— ˜¬š•ØšØ§”‘ ¥š•¬Øœ›Ÿ›— Ø’”•Ø œ›˜’ŸØœ•‘•“ŸØ”’‘’š•Ÿ’Øœ¥•š—•Ø ‘›Øœ’‘Ÿ ؗ§‘’Ÿ›Øž’Ø ˜¬ŸØžØœ›™›¦ŸØ šØ˜’œ˜•ØŸ’¤š›žŸ r˜’—Ÿ›žŸŸ•¤š•Ÿ’Ø Ÿ•Ÿ’˜•Ø™›ŸØ‘Ø ¡•˜Ÿ•ŸØ›—›˜›ØØ؛ŸØ¡•š•Ÿ’Øœ¥•š—• Ø œ ¥’—Ø•Ø‘•™Ø›ŸØ§”‘ ¢ØžØ£¬˜›žŸ’šØžœ‘Ø Øš˜¬š’Ÿ›Ø›ŸØš’Øœ›’¤’Ø›ŸØؙ™Ø'F Ø z˜¬š’Ÿ›Øš’Øž’Øœ›˜•¬Ø¤ žŸ•Ÿ’˜š› Ø ‘›—Ÿ›Ø›Ÿœ‘§£•Ÿ’Øž’ØšŸ œŸØœ›Ø œ˜žŸ•š—•Ÿ’ ؚ›Øž˜’‘Ø›œ’‘’˜’šØœ’•›‘Ø šØ œ›Ÿ’Ž ؜˜›¤—•Ÿ’ØŸ¬ŽØ‘ØŽ§‘ŸØ •”™•Ÿ• ؜›¤•žŸ’š•Ø•Øœ›Ÿ›š›Ø›Ž˜•£›š•ØžØ •”œ›˜”š’Ÿ›ØšØ‘¢’”• r˜’—Ÿ›žŸŸ•¤š•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ•Ø ¡ š—£•›š•ŸØœ•Øšœ’“’š•’Ø•Øž•˜ØšØ Ÿ›— ؜’‘›œ’‘’˜’š•Ø›ŸØœ›•”›‘•Ÿ’˜¬ Ø ’”•Ø¡•˜Ÿ•Ø•”œ›˜”ŸØœØ•˜•Øœ›™’š˜•Ø Ÿ›—ØšØš• ؗ›•Ÿ›Ø™›ŸØ‘ØŽ§‘ŸØ ž™§Ÿ›š›žš•Ø•Øž˜’‘›Ÿ’˜š›ØŸ¬ŽØ‘Ø ž’Øœ’‘œ•’™ŸØ™’—•Ø”Øž• š›žŸŸØœ›Ø ’™’ØšØŽ›ŸØžØŸ¬¢ Øo•ž›—››˜Ÿ›•Ÿ’Ø —Ž’˜•ØŸ¬ŽØ‘ØŽ§‘ŸØ‘›žŸŸ§¤š›Ø ‘›Ž’Ø•”›˜•š•Ø•Øœ’—š•Øœ’”Ø™’Ÿ˜’šØ —š˜ Øož•¤—•Ø—œ£•Ø—§™Øœ›™’¦’š•¬ŸØ š‘Ø›—¤’š•¬ØŸš ؕ™¦•Ø‘›žŸ§œØ‘›Ø ’˜’—Ÿ›žŸŸ•¤š•Ÿ’Ø¡•˜Ÿ• ؟¬ŽØ ‘ØŽ§‘ŸØ›Ž’”›œž’š•ØžØœ’‘œ”•Ÿ’˜• Ø —›•Ÿ›Ø•”—˜«¤ŸØ—›š‘’š”Ÿ›•Ÿ’Ø•Ø ”Ž¬ŸØœ›š•—š’Ÿ›ØžØ›—›˜›Ø؞’— š‘• Ø ›Øœ›”›˜¬ØšØ—›š‘’š”Ÿ›•Ÿ’Ø‘Øž’Ø ”’‘¬ŸØœ’‘•Øš¬—›–Ø‘Ø’Øœ›š•—š˜ØØ œ˜’š ™ Ø |’™¢š’Ÿ›ØšØ”™§ž•Ÿ’˜•Ø›ŸØ §”‘ ¢Ø’Øž§¦’žŸ’šØ—›™œ›š’šŸØ›ŸØ‘›Ž’Ø ¡ š—£•›š•¦ŸØž•žŸ’™Ø”Ø—¤’žŸ›ØšØ §”‘ ¢ ؄’”Ø•šžŸ˜•š’Ÿ›ØšØœ›‘¢›‘¬¦•Ø ¡•˜Ÿ•Ø•Ø—¤’žŸ’šŸØœ›‘‘§“— Ø ›œžš•Ÿ’ØŸ§‘•Ø•ØŸ’¤š•Ø¤žŸ•£•Øž’Ø ”‘§“ŸØ•Ø›Ÿ‘˜’¤’š•Ø›ŸØ›Ž•ŸŸ’˜•Ÿ’ØšØ ž‘Ÿ ؍؝’” ˜ŸŸ§ŸØ’Øœ› ”‘›ž˜›šØ •Øœ›‘ —Ÿ•šØŽ›ŸšØž’‘ ØoØ ž˜’‘¦•¬ØŽ›–Ø™›“’Ÿ’Ø‘Øš ¤•Ÿ’Øœ›’¤’Ø —•Ÿ’••Ÿ’Ø”Ø•”Ž›ØšØœ›‘¢›‘¬¦•Ÿ’Ø ¡•˜Ÿ•ØØ”•ž•™›žŸØ›ŸØ ž˜›•¬ŸØ•Ø{owØ ž•žŸ’™Ÿ Ø ‹™Õ•ÕÑՙ €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÔÏ¿Ì¿

±ÄÌÃÄÌÕÇÇÎÏÇ ÁÇÃÄÍÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÄÑÍ £ÇÂÇÑ¿ÊÌ¿Ñ¿ÄÎÍÔ¿ÐÊÍÅÇÐÁÍÞÇÉÍÌÍËÇÖÄÌÍÑÎÄÖ¿ÑÙÉ ÁÙÏÔÒÐÇÐÑÄËÇÑÄÆ¿ÁÇÐÍÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÍÁÇÃÄÍÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÄ

"

"35Õukwp{s}p Õuys}yÕm|pÕy¹pÕ |kÕoywsxs{k¹kÕ}pxyvyns‡Ø

|›¬ŸØšØ™’“››Ÿ›Ø(/Ø •‘’›šŽ˜«‘’š•’؝”—•Øš›•Ø œ•Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ÿ› ؏’¤’Ø œ”š•Ø§”™›“š›žŸ•Ø›Ÿ§‘ؤ•žŸ›Ø ‘ŸØœ§ŸØšØ‘••Ÿ˜š•Ÿ’Ø™’“›•Ø ›¢š•Ÿ’˜š•Ÿ’Øœ•˜›“’š•¬ ؃•¡›•Ÿ’Ø —™’• Ø|›ž˜’‘š•Ÿ’Øš››§’‘’š•¬Ø —™’•Øš™•ŸØœ•˜›“’š•’Øœ•Ø œ•Ø£•¡››Ÿ›Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ø œ˜’š•’ØšØŸ¡•— ؜’Ž›¬š’ØšØ ›ž• ¬ŸØ§”™›“š›žŸ•Øœ•Ø”œ•žØ ¢› ؗ›šŸ›˜ØšØ‘›žŸ§œ ؙ›š•Ÿ›•šØšØ ›Ž’—Ÿ•Ÿ’Ø‘Øž’Ø ’˜•¤Ÿ ؑØ œ›•”›‘žŸ’š•¬Øœ›£’žØØš¬—›•ØŽš¥›’Ø ž’Øœ›ž˜’‘¬ŸØžØ•š¡¤’’š•Ø •Ø‘ ØušŸ’˜•’šŸš•Ÿ’Øœ•˜›“’š•¬Ø •˜•Ø‘ ØŸ•œØš’•‘•™•Ø˜§¤•Ø—Ÿ›Ø ž’Øœ›¬¬ŸØ•Ø—Ÿ›Ø•šžŸ ™’šŸØ”Ø •” ˜•”£••Ÿ’Øž’Ø™›ŸØœ›’¬ŸØ ž§Ž•š’ØšØ“šØŽ•”š’žØ•š¡›™£•¬ Ø •Ø¡•˜Ÿ•ŸØ›ŸØž§œ§ŸžŸ¦•Ÿ’Ø w§™Ø‘š’¥šØ‘ŸØ™’“›•Ÿ’Ø—™’•Ø •Ø•š¡›™£•›šš•ØŸ’¢š›˜›•• Ø~’‘Ø œ’‘žŸ˜¬ŸØ ؛ŸØž•¤—•Ø ™›‘’š•Ÿ’Ø¢—Ÿ’•žŸ•—•ØšØ •‘’›”œ•ž¦•Ø žŸ›–žŸ ؜›‘š•Ø ‘••Ÿ˜š›Ÿ›Ø•‘’›”œ•žš’Øžœ‘ŸØ•Ø šØž’Ÿ›š•¬Øœ” Ø~ؚœ’‘§—Ø ™•š›’š›Ÿ›Ø’¤’›Ø”¤•Ÿš’Øœ›Ø žŸš•Ø šØ™’“›•Ÿ’Ø—™’•Øžœ¬™›Ø#51Ø ›ŸØ”žŸ›¬š•’ ؗ—Ÿ›Ø•Øœ› ›˜¬™ŸØ œ›Ø›Ÿš›¥’š•’ØšØŸ’¢š›˜›•¬ŸØšØ œ’£•”š›žŸ ؗ§™Ø—›¬Ÿ›Øœ’‘”œ›˜ŸØ ”žš’™š’ØšØ—‘• ؗ¤’žŸ›Ÿ›ØšØ ›¢š•Ÿ’˜•Ÿ’Øœ•Øš “‘Ø›ŸØ›ž• ¬š’Ø •”›Ž“’š•’Ÿ›Ø•Ø³•šŸ’˜•’šŸš•Ÿ’²Ø šØŽ§”Ø‘›žŸ§œ §”™›“š›žŸ• ؑ••Ÿ˜š•Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø ~—››žŸš›Ÿ›Øš˜•”š’ØšØ‘••Ÿ˜š•Ÿ’Ø ™›ŸØ‘Øž’Ø•”‘•šŸØšØœ”•Ÿ’Ø™š››Ø •‘’›—™’•Ø’Øš– —Ÿ’›•¤šŸØ œ› ˜’žš› Ø|›˜”Ÿ’˜•Ÿ’Ø›ŸØž›¬ØžŸšØ Ÿ’š‘’š£•¬Øœ•Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ÿ›Øœ•Ø Ž•¢Ø™›˜•Ø‘Ø•”œ›˜”ŸØ’šŸŽ•˜š• Ø  ž—›’š›Ÿ›Øœ’™•šš’Ø›ŸØš˜›››Ø žŸš‘Ÿ•”•š•Øž§§•Ø”Ø”žš’™š’Ø —§™Ø£•¡›•”•š›Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’ Ø›Ø •Øž§¢š’š•’ØšØ•‘’›Ø”œ•ž• ؗ—Ÿ›Ø•Ø ž’؏•“‘Ø•ØØ•”Ž˜’‘š¬¦›Ÿ›Øš‘™›¦•’Ø §”™›“š›žŸŸØ‘Ø•”Ž•ŸØž’‘Ø¥•›—Ø šØ""35؜’”Øœ›ž˜’‘š•Ÿ’ØŸ•Ø›‘•š• ™Ø›ŸØž›¡Ÿ ’Ø”Ø•‘’›™’š•‘“™§šŸØ•Ø qš’žØ’¤’Ø¢•˜¬‘•Ø(/؞Øž˜’‘¬ŸØ”Ø š˜•”•š’ Ø ž• š›žŸŸØØ›Ž’—Ÿ•ØšØŽš—››Ÿ›Ø y’“›•Ÿ’؏•‘’›ž•žŸ’™•Ø ‘’˜› ؟§›•¬Ÿ ؛Ž”›š•’Ÿ› Ø œ’‘žŸ˜¬ŸØ›•’šŸ•šØ—§™Ø ”‘’›œ”š’Ÿ› ؕš‘ žŸ•¬Ÿ Ø Ž§‘’¦’Ÿ›ØŸ’¢š›˜›•¬ØžØ§”™›“š›žŸ•Ø Ÿšžœ›ŸØ•Øœ•Ÿ’˜žŸ’š•Ÿ’Ø ”Ø”¥•¬š’ ؍—›Øœ›Ÿ’Žš›žŸ•Ÿ’ØšØ ž’—Ÿ›• ؔØ‘Øž’ØšŽ˜«‘Ÿ ؝”—•ŸØ —˜•’šŸ•Ÿ’ØšžŸšŸ Ø|•Ø‘••Ÿ˜š›Ÿ›Ø •Øœ’‘›ŸŸ¬ŸØ’’šŸ ˜š•Ø •‘’›”žš’™š’Øœ›˜”Ÿ’˜•Ÿ’Ø™›ŸØ‘Ø œ’žŸ§œ˜’š•¬ Ø •šžŸ˜•ŸØ³•šŸ’˜•’šŸš•²Øœ•˜›“’š•¬Ø

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÔÏ¿Ì¿

—Ÿ›Øš›¦š›Ø˜’‘š’ ؎›’š’ØšØ¢› Ø ”œ›”šš’ØšØ’•žŸ£•›šš•Øš›™’ Ø ‘’šØ‘’Ÿ’—£•¬ØšØ‘•“’š•’Ø•Ø ™’š•‘“™§šŸØšØ˜™’šŸØž•žŸ’™ Ø ož•¤—•ØŸ’”•Øžœ’£•˜š•Ø¡ š—£••Ø ›Ž˜›‘’Ÿ’˜žŸŸØœ’ž›š˜ ؔ’ŸØžØ ›¢šŸØšØ‘‘’šØž‘ØØžš’š•’ØžØ Ÿ‘•£•›šš•Ÿ’Ø""35؞•žŸ’™• Ø q••Ÿ˜š•Ÿ’Ø•šžŸ˜£••Ø”ØšŽ˜«‘’š•’Ø œ’‘žŸ˜¬ŸØ’¡’—Ÿ•š ؚ‘’“‘šØ•Ø •—›š›™•¤šØž•Ÿ’™Ø”Ø•‘’›”žš’™š’Ø œ›‘•Øš¬—›˜—›Ø›žš›š•Øœ•¤•š•

œ›”›˜¬Øœ›˜ ¤š’ØšØ•”›Ž“’š•¬ØžØ ”˜•¤š›Ø¡›™Ÿš›Øž§›Ÿš›¥’š•’ ؗ›’Ÿ›Ø ‘Ø›ž›Ž’š›Øœ’•™ ¦’žŸ›ØØž§¤’Ÿš•’Ø žØ•ž›—ŸØ”‘’˜•Ÿ’˜šØžœ›ž›Žš›žŸ Ø y’“››Ÿ›Ø•‘’›”žš’™š’Ø™›“’Ø‘Ø œ’‘˜›“•Ø¡›™Ÿš›Ø›Ÿš›¥’š•’Ø Ø Ø ——Ÿ›Ø•Ø’‘•£Ø‘ •ØØ”•ž•™›žŸØ›ŸØ ›Ž¢Ÿ ؗ›–Ÿ›Øž’Ø£’˜• ~œ›’‘ØŽ›¬ØšØ›Ž’—Ÿ•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Ø Ÿ¬ŽØ‘Øž’Ø”žš’™Ÿ ؟’¢š•Ÿ’Ø ”™’•Ø•ØŽ˜•”›žŸŸØšØ”œ›˜›“’š•’Ÿ›Ø •™ ؙ›“’Ø‘Ø’Øœ’œ›§¤•Ÿ’˜š›Ø‘Øž’Ø •šžŸ˜•ŸØ/39ؗ™’• Ø’Øœ›”›˜¬ŸØ ×u|ÒwÒÙwn‚r|}×ÒÙÖnÙutÒo{nsrÖuŠ}n šØ”žš’™¦•Ÿ’Ø žŸ›–žŸØ‘Øž’Ø |•Ø™’“›•Ÿ’Ø—™’•Ø’Ø”•™žŸšØ ‘•“ŸØؚ‘¬žš›Ø•Øš˜¬›Ø/@M ؚ›’Ø œ›’ž•šØŸ’¢š›˜›•¬Ø”Øž—š•š’ Ø •Øš‘›˜ Ø3HKS ؗ—Ÿ›Ø•Øœ•Ž˜•“š’Ø•Ø —›¬Ÿ›Øœ› ‘›Ž’Ø›Ÿ—›¬Ø‘•“’¦•Ÿ’Øž’Ø ›Ÿ‘˜’¤š’Ø9NNL ›Ž’—Ÿ• ؍”•ØŸ’¢š›˜›•¬Ø”Ø”žš’™š’ØšØ ož•¤—•Ø•”Ž›’š•Ø¢—Ÿ’•žŸ•—•Ø —‘•Ø›”š¤ ؤ’Ø›Ž”§ŸØ’Ø›Ž¢šŸØØ šØ‘••Ÿ˜š•Ÿ’Ø—™’•Ø›”š¤Ÿ ؤ’Ø š’›ŸØ£¬˜›žŸØš’‘š§“ Ø{ž’šØ¬žš›Ø œ•Ø’’šŸ ˜šØ”˜› œ›Ÿ’ŽØ’™’Ÿ›Ø ›Ÿ—›¬š’ØšØ•”›Ž“’š•’Ÿ›ØØ‘•“’š•’ Ø ”Ø”ž˜’‘š’ØŽ•Øž’Øž§—Ÿ•˜› ØØ £•¡›•Ÿ’Ø—™’•Ø™›ŸØ‘Øœ’‘˜›“ŸØ ž§¢š’š•Ÿ’؏•‘’›¡–˜›’ئ’؝”—•¬ŸØ œ› ›˜¬™Ø”‘’˜•Ÿ’˜šØžœ›ž›Žš›žŸ Ø —•žŸ˜š›Ø¤•žŸ›Ø•”›Ž“’š•’ØšØ }”‘’˜•Ÿ’˜šŸØžœ›ž›Žš›žŸØšØ Ÿ› ؗ›’Ÿ›Øš•žŸ•šØž’Ø’Øž˜ ¤•˜› Ø ™’œ•—ž’˜›•Ÿ’Ø—™’•Ø’Øš– ™˜—›ØŸ•Ø o•‘’›ž•žŸ’™•Ÿ’Ø™›ŸØ‘Øž’Ø›Ž§“ŸØ œ§Ÿ•Øœ› •ž›—Ø›ŸØŸ”•ØšØš˜››•Ÿ’Ø žØ—ž›•ØŸ’™•š˜• ؞•žŸ’™•Ø”Ø—›šŸ›˜Ø ""35ؗ™’• Ø›Ø›ŸØž›¬ØžŸšØ šØ‘›žŸ§œ ؍˜™’š•Ø žŸ›–žŸ ؗ—Ÿ›Ø ›ž• ¬Øœ›’¤’Ø‘’Ÿ–˜•Ø•Øœ› ‘›ŽØ •Øž•žŸ’™•Ø”Øž‘š›Ø œ˜’š•’ ؗ›’Ÿ›Ø §”™›“š›žŸØ”Ø•‘’šŸ•¡•£•š’ Ø{ž’šØ •”‘•Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ÿ›ØšØ—¤’žŸ’š›Ø Ÿ›Ø™’œ•—ž’˜›•Ÿ’Ø™’“›•Ø—™’•Ø š››Øš•¦’ ؀Ÿ§“‘š’Ÿ›ØšØ’‘•š’šØ œ’‘œ›˜ŸØœ› ›˜¬™›Øœ›—•Ÿ•’ØšØ ›Ÿ›’šØžŸš‘ŸØ”Ø—›™ š•—£•¬ŸØ Ÿ’’šØØžš’š•’؞؟‘•£•›šš•Ÿ’Ø ™’“‘ Ø(/ؗ™’•Ÿ’؏ؒ‘šØ™’“Ø¦’Ø ™’“›•Ø—™’•Øœ•Ø‘‘’šØŽ›–Øœ•—ž’˜•ØšØ œ›•¥•Ø‘›œ§˜š•Ÿ’˜š›Ø§”™›“š›žŸ•Ÿ’Ø”Ø ›œ’‘’˜’šØœ˜›¦ Ø ž§¤’Ÿš’ØšØ”˜•¤š•Ø•‘›’Ø(/ؗ™’• Ø ƒ•¡››Ÿ›Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Øž§¦›ØŸ—Ø ’¥Å¶·µ Å €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÔÏ¿Ì¿ ›ŸØ›œ’‘’˜’š›Øž§Ž•Ÿ•’؏•‘’› Ø šŽ˜«‘’š•’Øžœ’žŸ¬Øš’›Ž¢›‘•™›žŸŸØ ›ŸØž˜’‘’š’ØšØ•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ÿ›Ø ›ŸØœ’ž›š˜ Øw™’•Ÿ’Ø™›ŸØ‘Ø •”œ¦ŸØ•”›Ž“’š•¬Ø—§™Ø—›š—’Ÿ’šØ ™›Ž•˜’šØŸ’˜’¡›šØ•˜•Ø‘“›Ž’šØ—›™œ«Ÿ§ Ø ›ž• ¬–—•Ø‘•žŸš£•›š’šØ‘›žŸ§œØšØ ›¢š¬¦›Ÿ›Ø˜•£’ ~’‘Ø•šŸ’˜•’šŸš•Ÿ’Øœ•˜›“’š•¬ØšØ ‘••Ÿ˜š›Ÿ›Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Øžœ‘Ø•Ø ˜™ŸØ”Øš’›Ž¢›‘•™›žŸØ›ŸØœ›œ— Ø ¬Øž’؍—Ÿ••ØŸ›™Ÿ•¤š› ؗ›Ÿ›Ø —™’ŸØš’Ø’Øšœ§˜š›Ø¡ š—£•›š•¦Ø­Ø œ•ØŽ›¬‘•žš’Ÿ›Ø–Øž§žØžœ’– Ø ™’¢š•¤š›Ÿ›Ø•”™’žŸš’ØšØœ›ž›—ŸØ•ØšØ žš•™š’Ø•˜•Øœ•Ø‘ Ø§š¥šØœ›’‘ tØš¬—›•Ø³ ™š•²Øœ•˜›“’š•¬Ø” —§ŸØ’Ø •”—˜«¤•Ÿ’˜š›Ø“’š Øy’“›ŸØ—™’Ø  ˜¬Ø ‘•›ØŸ›š›’Ÿ’ ؞•š¢›š•”•Ø•Ø žØ•‘’›Ÿ›Ø•Ø‘›•Ø•Ø•šŸ’•ØØž™•¬Ø ”œ•žØ•ØŸ›Ø›Ø•”œ¦Ø›ŽŸš›Ø—§™Ø ™›š•Ÿ›•š Øq••Ÿ˜š•Ÿ’Ø—™’•ØžØ •šŸ’•š›Ø ‘•›Ø™›ŸØŸ›™Ÿ•¤š›Ø ‘Øœ ž—ŸØ”œ•ž•Ø•˜•Ø˜™• ؗ›Ÿ›Ø š•ŸØšØ¥ ™Øš‘•¥ŸØœ’‘•Ÿ’˜š›Ø ”‘‘’š•Ÿ’ØžŸ›–š›žŸ•

“·Å¶·µ Å w—Ÿ›Øœ•ž¢™’؏؜’‘•¥š•Ÿ’Ø‘ØŽ›¬Ø ’¤’Ø•™ØŽ›Ÿ’¦•Ø›Ÿ›’š•ØžŸš‘Ÿ•Ø •Øž’Ø§œ›ž§ŸØ’ ؗ›–Ø›ŸØŸ¬¢Ø¦’Øž’Ø Ÿ§‘• r‘šØ›ŸØ’¡’—Ÿ•š•Ÿ’Ø•Øš‘’“‘š•Ø›œ£••Ø ”Ø”¢šš’ØšØ‘••Ÿ˜š•Ÿ’Ø—™’•Øž’Ø ž§žŸ›•ØØœ›˜ ¤š’Ÿ›ØšØš “š›Ÿ›Ø•™Ø ’˜’—Ÿ•¤’ž—›Ø”¢šš’Øœ›Ø’Ÿ’š’Ÿ Ø›Ø ’؏§”™›“š›Øž˜’‘Øž§”š’ØšØ”œ•ž¦•Ÿ’Ø  žŸ›–žŸØ—§™Øœ’—˜«¤Ÿ’˜Ø•˜•Ø  žŸ›–žŸ›Ø”Ø—›™Ž•š•šØœ’š›žØšØ ’š’•¬Ø•Ø•š¡›™£•¬ØØ’‘•šØ’‘•šžŸ’šØ —Ž’˜ Ø{ž’šØŸ›Ø”¢šš’Ÿ›Øœ›Ø ’Ÿ’š’ŸØ›ž• ¬Ø‘›œ§˜š•Ÿ’˜š•Ø œ›˜”•ؗ™’•Ÿ’Ø™›ŸØ‘Øœ›˜ ¤ŸØ £’šŸ˜•”•š›Ø’”’š›Ø”¢šš’Ø ›ŸØž§§š›Ÿ›Øœ›™’¦’š•’ ؟—Ø¤’Ø ‘›•ØŸ›—§ŸØ‘Øžœ’ ؟’ئ’Øœ›‘§˜“ŸØ ‘Ø”œ•žŸ Øx•œžŸØšØš “‘Ø›ŸØ ‘›œ§˜š•Ÿ’˜š›Ø›—Ž’˜¬š’Øž§žØ”¢š¦•Ø œ››‘š•£•Ø•Ø›ŸØž™¬šØ•˜•Øž§¢š’š•’Ø šØ•‘’›˜’šŸ•Øž’Øš™˜¬Ø”¢›‘•Ÿ’Øœ›Ø œ›‘‘§“—Ø•Ø•šžŸ˜•š’ØšØ(/ؙ’“›•Ø •‘’›ž•žŸ’™• uÖ}rxrw}ÙÖnÙÖu×ÒÙwnyr{n €ž§§¥’šžŸš•Ÿ’Ø™’“›•Ø—™’•Ø •™ŸØ‘’š›Ø›Ÿ—•š’ØšØ‘•“’š•’Ø •Ø œ˜’š•’ØšØ˜™’š•Ÿ’Øž•š˜• Ø Ÿ—Ø¤’Ø—™’ŸØ”š’Ø—›Ø‘Ø•”œŸ•Ø •‘’› ؜•Ø——Øž—››žŸØšØ—‘§Ø•Ø ”‘’˜•Ÿ’˜šØžœ›ž›Žš›žŸ Øt‘’–žŸš›Ÿ›Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

|up~{ÖÒ|} q•žŸš£•›šš•¬ŸØ‘›žŸ§œØ‘›Øž•¤—•Ø •šŸ’˜•’šŸš•Ø¡ š—£••ØšØ™’“›•Ÿ’Ø •‘’›ž•žŸ’™•Øš’Ø•”—˜«¤ŸØ•ž›—ØžŸ’œ’šØ šØž• š›žŸ Øq••Ÿ˜š•Ÿ’Ø•šžŸ˜£••Ø ‘ŸØ§”™›“š›žŸØšØ—™’•Ÿ’Ø‘Ø —›‘•ŸØ•”›Ž“’š•¬Ÿ ؗ›•Ÿ›Øž’Ø •”œ¦ŸØœ›Ø™’“Ÿ ؔØ‘Øž’Øœ›‘ž• • Ø ¤’ØŸ’Øš’Ø™›ŸØ‘ØŽ§‘ŸØœ›‘œ’š•Ø›ŸØ §š¥š•Ø˜•£ ~’‘ØŸ’¢š›˜›•¤š•Ÿ’ØŸ’š‘’š£••Ø ™›“’Ø‘Ø›Ÿ˜•¤•™ØžŸš‘ŸØ”Ø •‘’›—›™œ’ž•š’Ø ' Ø›Ø’Ø›Ÿ›’šØ žŸš‘Ÿ ؗ›–Ÿ›Ø’Øœ§•¬ŸØžŸš‘ŸØ”Ø £•¡››Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’ ؜•’ŸØØ£¬˜ŸØ •š‘ žŸ•¬ Øn’”Ø‘Øœ•Ø—›™œ›™•žØžØ —¤’žŸ›Ÿ›ØšØ•”›Ž“’š•’Ÿ› Ø£•¡›•¬ŸØ —›‘’—Ø' ؙ›“’Ø‘Øš™˜•Ø›˜’™•šŸØšØ ‘••Ÿ˜š•¬Ø•‘’›¡–˜Ø‘›Øœ›’¤’Ø›ŸØ Ø Øžš’š•’ØžØ,NSHNMØ)/$&Ø¡›™ŸØ•ØžØ ؜›’¤’؏؞š’š•’؞ء›™ŸØ,/$&

Ø/@QSØ Ø›Ø›”š¤ ؤ’Ø’Øš’›Ž¢›‘•™›Ø ”š¤•Ÿ’˜š›Øœ› ™˜—›Ø™¬žŸ›Ø”Øž§¢š’š•’Ø šØ‘šš•Ø•Øž§›Ÿ’Ÿš›Øš™˜’š•Ø”¢›‘• Ø ' ؏’¤’Øš˜•”Øž’‘Øš›•Ø’˜’—Ÿ›šš•Ø žŸ›–žŸØ™›Ž•˜š•ØŸ’˜’¡›š•Ø•Ø •‘’›œ˜’§•ؕ؜›˜ ¤Ø‘›Ž•Ø›Ÿ”••Ø ›ŸØžŸšØšØ—–š•Ÿ’Øœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜• Ø ’¢š›˜›•¤š•¬ŸØ•šŸØ OOKDؚœ•™’Ø›Ø •”œ›˜”Ø—Ÿ›ØžŸš‘ŸØœ•Øž˜¬š’Ÿ›ØšØ •‘’›¡–˜›’Ø›ŸØH3TMDR Ør‘š›Ø›ŸØœ§•Ÿ’Ø œ•˜›“’š•¬ØšØ' ؞Ÿš‘ŸØ’ØŽ•˜›Ø”Ø •‘’›”žš’™š’Øœ›Ø™•žŸ˜• ؘ’Ÿ•¦Ø •Ø—”•š Ø|•ØŸ›ØŸ›–Ø’Ø›Ÿ››•˜ØšØ ž•¤—•Ø•”•ž—š•¬Ø”Ø•‘’›šŽ˜«‘’š•’Ø šØœ›‘›Žš•Ø›Ž’—Ÿ•Ø ؏•ž›—Ø’”›˜«£•¬ Ø ¥•›—Ø›Ž¢ŸØšØ—‘§Ø•Ø•—›š›™•¤’ž—Ø ’¡’—Ÿ•š›žŸ Ø ­‹™Õ•ÕÑՙ¬


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÔÏ¿Ì¿

)0ÁÇÃÄÍÉÍËÎÍÌÄÌÑÇ ®ÄÑпÍÐÌÍÁÌÇÑÄÄÊÄËÄÌÑÇ ÍÑÉÍÇÑÍÐÄÐÙÐÑÍÇÄÃÌ¿)0ËÏÄÅ¿Æ¿ÁÇÃÄÍÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÄ

z

{ypu}s{kxp}yÕxkÕpoxkÕmsopyw{pqkØ žØž•¤—•Ÿ’Ø›œŸ•™˜š•Øœ›”•£••Ø šØ—™’•Ÿ’ ؕ”Ž›ØšØž™•Ÿ’Ø —™’•Ø•Ø‘ •Ÿ’Ø žŸ›–žŸØØ™’“ŸØ •”•ž—Øš’™˜—›Ø’™’ؕؒš’•¬ Ø —ئ’Øž’Ø žœ’™ØšØ›žš›š•Ÿ’Ø—›™œ›š’šŸ• ؗ›•Ÿ›Ø ž§žŸ¬ŸØ’‘šØ(/؏•‘’›™’“ Ø’ØžØœ’ŸØšØ Ž›– y’“ŸØ­Ø›žš›š•Ÿ’Ø¡—Ÿ›• ؗ›•Ÿ›Ø ›œ’‘’˜¬Ÿ ؗ—ئ’Ø¡ š—£•›š•ØŸ¬ ؞Ø —œ£•Ÿ’ŸØ”Øž—››žŸØšØŸšž¡’ Ø žœ›ž›Žš›žŸŸØ”Øœ•›•Ÿ•”•š’ØšØ •š¡›™£•›šš•Ÿ’Øœ›Ÿ›£•Ø0N2ؚؕ’–šŸØ š‘’“‘š›žŸ Ø{ŸØŸ’”•ØŸ•Ø¡—Ÿ›Ø ”•ž• ؗ—Øž—››žŸØšØŸšž¡’Ø¦’Ø ™›“’Ø‘Øž’Ø‘›žŸ•Øœ›Ø™’“Ÿ ؗ—Ÿ›Ø •Ø›žš›š•Ÿ’Ø¡—Ÿ›•Ø”Ø—¤’žŸ›ØšØ •‘’›ž•š˜Ø ؤ’žŸ›ŸŸØšØŸšž¡’Ø •Ø” ŽØšØ•š¡›™£•›šš•Ÿ’Øœ—’Ÿ• Ø u”Ž›§ŸØšØ—›™œ›š’šŸ•Ÿ’ØšØ™’“ŸØ Ž•ØŸ¬Ž˜›Ø‘Øž’Ø›œ’‘’˜¬ŸØ›ŸØŸ’”•Ø ¡—Ÿ›• Øw˜«¤›Ø™’“›Ø—›™œ›š’šŸØ›ŸØ ž¬—Ø(/؏•‘’›Øœ˜Ÿ¡›™ØžØ—¤’žŸ’š•Ÿ’Ø ™¥ Ÿ•”Ÿ›• Ø|•Ø•”“‘š’Ÿ›ØšØ ™’“ŸØ’Ø™š››Ø“š›Ø‘Øž’Ø›œ’‘’˜• Ø ‘˜•ØŸ¬Ø¦’ؒؕšŸ’•šØžØ‘ •Ø(/Ø ž˜ •Ø •˜•Ø¦’Øž’Ø•šŸ’•ØØ£¬˜›žŸšØ™’‘•–šØ ™’“ ~§§•Ø”Øž§¢š’š•’ØšØ”œ•ž•Ÿ’Ø­Ø ›ŸØŸ’¢š•¬ØŽ›– ؔ•ž•Ø—œ£•Ÿ’ŸØ”Ø ž§¢š’š•’ØšØ•š¡›™£•¬ŸØ”œ•žšØ ›ŸØ—™’•Ÿ’ Ø{œ’‘’˜¬¦•Ø”Øš “š•¬Ø —œ£•Ÿ’ŸØžØŽ›¬ŸØšØ—™’•Ÿ’ Ø

‘’Ÿ–˜š›žŸŸØšØ•”›Ž“’š•’Ÿ› Ø ¤’žŸ›ŸŸØšØ—‘•Ÿ’ ؚ¤•š§ŸØšØ —›™œ’ž•¬Ø•Ø“’˜š›Ÿ›Ø’™’Ø”Øž§¢š’š•’Ø šØ•š¡›™£•¬Ÿ tœ•ž¦•Ø žŸ›–žŸØ#51 Ø-51Ø­Ø Ÿ’¢š•¬ŸØŽ›–Ø”•ž•Ø›Ÿš››Ø›ŸØŽ›¬Ø šØ—™’•Ÿ’ ؗŸ›Ø›ŸØŸ’”•Ø žŸ›–žŸØ ”•ž• ؗ—ئ’Øž’Ø”œ•žØ•‘’›ž•š˜Ø•Ø ——Ø¦’Ø’Øš’›ŸØ—›™œ’ž•¬ Ø›Ø™›ŸØ ‘ØŽ§‘ŸØžœ’£•˜š•Ø™’“›•Ø”œ•ž¦•Ø  žŸ›–žŸ ؗ—Ÿ›Ø•Øœ’ž›š˜š•Ø —›™œ«Ÿ•Øž§žØž›¡Ÿ ’ ؗ›–Ÿ›Øœ›”›˜¬Ø ‘Ø”œ•žŸØ•Ø¤’ŸŸØ”œ•ž•Ÿ’Ø›ŸØ‘‘’šØ •”Ÿ›¤š•— o•‘’›Øž›¡Ÿ ’Ø­ØŸ›”•Øž›¡Ÿ ’Øž˜ “•Ø”Ø  œ˜’š•’Ø—™’•Ÿ’Ø•ØšØ•š¡›™£•¬ŸØ ›ŸØ”œ•žšØ›ŸØŸ¬¢ Øoؔ•ž•™›žŸØ›ŸØ §”™›“š›žŸ•Ÿ’ØšØ—™’•Ÿ’Øž›¡Ÿ ’§ŸØ ™›“’Ø‘Ø‘›œ§˜Øš¬—›•ØŸ’¢š•Ø¡ š—£•• ؍—›Ø Ÿ’ؘ•œžŸØØž™•Ÿ’Ø—™’• o•‘’›—™’•Ø­ØŸ›Ø™›ŸØ‘ØŽ§‘ŸØ £•¡›•Ø(/ؗ™’•Ø•˜•Øš˜››•Ø—™’•Ø žØ‘’—›‘’•Ø”Øœ’§¦š’ØšØš˜››•¬ØØ £•¡›Øž•š˜ Ø~§’™’šš•Ÿ’ØŸ’¢š›˜›••Ø œ¬ŸØŸ’”•Ø žŸ›–žŸØž’Øœ›

•šŸ’˜•’šŸš•Ø•Ø’¤’Ø™š››Ø›ŸØŸ¬¢ØžØ žØ‘’šØž›¡Ÿ ’Ø”Ø œ˜’š•’Ÿ›Ø•™ Ø o؎˜•”—›ØŽ§‘’¦’ ؞ؠŸ§“‘š’Ÿ›ØšØ ’‘•š’šØ›Ÿ›’šØžŸš‘ŸØ”Ø™’“›Ø —›™ š•—£•¬Ÿ ؗ™’•Ø›ŸØž¬——•Ø œ›•”›‘•Ÿ’˜•Ø¦’Ø™›ŸØ‘Øž’؏—˜«¤ŸØ §Ø•‘’›™’“ŸØ ­‹™Õ•ÕÑՙ¬

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÔÏ¿Ì¿

®ÍÅ¿ÏÌ¿ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑ ÁËÄÔ¿ÌÇÆÇÏ¿ÌÇοÏÉÇÌÂÇ ±ÄÐÑÌ¿"2%ÇÆÐÊÄÃÁ¿ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿Ì¿ÐÎÏÇÌÉÊÄÏÌÇÑÄÐÇÐÑÄËÇÐÏÄØÒÎÍÅ¿ÏÁËÄÔ¿ÌÇÆÇÏ¿ÌÇοÏÉÇÌÂÇ

l

y{lk}kÕ|Õzyqk{sÕmÕzk{usxnsؒ؛ž›Ž’šØ

ž˜ ¤– ؗ›–Ÿ›Ø’Øž§”šØžØ›ž›Ž’šØ œ›Ž˜’™Ÿ•— Øo؜—•š•Ÿ’Øž’Ø ž§”‘ŸØ’žŸ’žŸ’š•Ø¢›•”›šŸ˜š•Ø•Ø ’Ÿ•—˜š•ØŸ’¤’š•¬ ؗ›•Ÿ›Øœ›™ŸØ ”Ø”œ›žŸš’š•’Ÿ›ØšØ›§š¬ ØØ š˜•¤•’Ÿ›ØšØ—›˜• ؔ’‘’š•ØžØŽ’š”•šØ•Ø œ§˜š•ØžØ‘ •Ø˜’žš›Ø›•™•Ø™Ÿ’•˜• Ø  ž˜›“š¬Ø‘›œ§˜š•Ÿ’˜š›Øž•Ÿ £•¬Ÿ Ø pž’š’Ÿ›ØšØœ›“•ØØ™’¢š•”•š•Ø œ—•š•Ø™›“’Ø‘Øž’Ø›—“’Ø›¦’Øœ› ž˜›“šØ ”‘¤Øœ›‘•Øœ› Ÿ ‘š•¬Ø‘›žŸ§œØ”Ø¢›Ø •Ø›Ž› ‘š’ ؗ—Ÿ›Ø•Ø›ŸØœ› ›˜¬™ŸØ §žŸ›ŸØšØŸ›™›Ž•˜•Ø§Ÿ’ ØwŸ›Ø ¤žŸØ›ŸØœ›™ŸØ”Ø•”ž˜’‘š’ØšØ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

”œ›žŸš’š•’Ÿ›ØšØœ›“•ØØœ—•š•Ø šØŽ•Ÿšž—ŸØœ•Ÿ’˜žŸ’šØ ›š•”£•¬Ø"+&Ø"NLLTMHSHDRØ@MCØ+NB@KØ &NUDQMLDMS Øn•Ÿšž—ŸØš’”•ž•™Ø —›šž ˜ŸšŸž—Ø•Ø•”ž˜’‘›Ÿ’˜ž—Ø ›š•”£•¬Ø!1$Ø&KNA@K؜›’“‘ØŸ’žŸØ ”Øœ›Ÿ’š£•˜ØšØžœ•š—˜’š•Ÿ’Øž•žŸ’™•Ø ”ØŽ›ŽØžØœ›“•ØØŸ›™Ÿ•”•š•Ø œ—•š• Ø~œ•š—˜’šŸØž•žŸ’™ Ø •”œ›˜”šØØ›œ•Ÿ ؎•˜Øœ›’—Ÿ•šØ•Ø •šžŸ˜•šØ›ŸØn•Ÿšž—ŸØž›£•£•¬Ø šØŸ›™Ÿ•”•š•Ÿ’Øžœ•š—˜’•Ø ! %2 ؞œ›’‘Øžœ’£•¡•—£••Ÿ’ØšØ Ž•Ÿšž—› ’›œ’–ž—•¬ØžŸš‘ŸØ”Ø žœ•š—˜’š•Øž•žŸ’™•Ø!2Ø$-Ø Ø

¢¿ÐÄÌÄÑÍÌ¿ÎÍÅ¿ ÏÇÁËÄÔ¿ÌÇÆÇÏ¿ÌÇ Î¿ÏÉÇÌÂÇ ËÍÅÄ Ã¿ÐÄÍÉ¿ÅÄÍØÄ ÎÍ ÐÊÍÅ̿ƿÿֿ ÎÍÏ¿ÃÇÎÍ ÑÏÒÃÌÇÞ ÃÍÐÑÙÎÆ¿ÔÍÏ¿Ç ÍÀÍÏÒÃÁ¿ÌÄ É¿ÉÑÍ ÇÍÑÎÍ ÂÍÊÞË¿Ñ¿ ÂÙÐÑÍÑ¿Ì¿¿ÁÑÍ ËÍÀÇÊÇÁÙÑÏÄ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

ÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÔÏ¿Ì¿

¡ÇÃÙÑÐÎÏÇÌÉÊÄÏÌÇÂÊ¿ÁÇ ÇÆÎÍÊÆÁ¿ÌÇÎÏÇÑÄÐÑ¿

u”œ›˜”šŸØ—˜’Ÿ—Ø”Øœ—•š’ØŽ•˜Ø —˜’Ÿ—ØšØ‘’Øš• ؜›Ž•¦Ø‘’Ø—›˜• Ø ’žŸ§ŸØŽ•˜Øœ›Ÿ›’š•’ØšØ›œ•ŸØž§žØ ž§¦ŸØ—˜’Ÿ—Ø”Øœ—•š’Ø¢¢Ø ™ ؜’‘•Øœ›’‘’šØ›ŸØ"+& ؗ›–Ÿ›Ø ›Ž¤’ØŽ•˜Ø•”§¥’šØŽ’”Øžœ•š—˜’šØ ž•žŸ’™ ؍؞ؙ— ¤ Ø|›‘›Žš•Ø—˜’Ÿ—•Ø žØ’‘š•Ø›ŸØš– ”œ›žŸš’š•Ÿ’ Ø Ÿ§–Ø—Ÿ›Øœ›‘•Ø”™’•Ÿ’Ø•™ ؟’Ø ™›ŸØ‘Øž’؝”œ›˜ŸØšØ”˜•¤š•Ø ™’žŸ ؏—˜«¤•Ÿ’˜š›Ø•ØØž§¦’žŸ ¦•Ø ”Ÿ›’š•Øœ—•š• Ø|•ØŸ’žŸØšØ!1$Ø Ž•˜•Ø•”œ›˜”š•Øœ›‘›Žš•Øœ›Ø”™’Ø•Ø Ÿ’˜›Ø—›˜•ØžØؘؐ›•›ØØ’”’›•Ÿ’Ø ­Ø‘›˜šŸ ؜§›š¤˜š›Ø”œ˜’šØ—›˜ Ø Ž•˜Øx’š‘Ø}›§Ø³q•ž—§•²Øؐ ØžØ ‘•”’˜››Ø›•› ؍ؐ›šŸØ›‘سy›š‘’›²Ø ؐ ؚØŽ’š”•š Ø ~œ•š—˜’šŸØ•šžŸ˜£•¬ØšØ œ›‘›Ž’šØœ—•šØ•”•ž—Ø”œ›˜›“’š•’Ø šØžœ•š—˜’•Ÿ’ØšØš¬—›˜—›Øš•ØØ ”•ž•™›žŸØ›ŸØ•ž›¤•šŸØ•ØŽ›¬ØšØ š•ŸØšØœ›™’¦’š•’Ÿ› Ø|›ØŸ”•Øœ•¤•šØ ›ŸØ! %2 ؝’¥ŸØ‘Ø•”œ›ŽŸØš¬—›˜—›Ø ‘•”–šØšØž•žŸ’™Ÿ ؗ—Ÿ›Ø•Øš¬—›˜—›Ø •‘Øžœ•š—˜’š•Ø˜•Øœ’‘•ØŸ’žŸ ØoØ ’” ˜ŸŸØŽ•˜•Ø•”Žš•Ø—›š’š£•›š˜š•Ø žœ•š—˜’• ؗ›•Ÿ›Ø›ž• ¬ŸØ›‘š›Ø ”œ§ž—š’Øš™›—¬¦›Ø•Øž§ž’‘š•Ÿ’Ø Ÿ›™›Ž•˜• ؗ›’Ÿ›ØŽ•ØŸ¬Ž˜›Ø‘Ø œ›œ’¤•ØšØ”œ›žŸš’š•’Ÿ›ØšØ œ›“ Øz˜¬š’Ÿ›ØšØ›‘ŸØŽ•˜›Ø Ÿ—Øœ›‘Žš› ؤ’Ø‘ØŽ§‘’Ø؎Øœ•Øš–

›Ÿ‘˜’¤’š•¬Øžœ•š—˜’Øœ•Ø’‘š›’™’šš›Ø œ žšŸ•Øž•¤—•Øžœ•š—˜’• Ø |•Øœ›’“‘š’Ÿ›ØšØž™•¬ØŸ’žŸØ ›§š¬ŸØØœ—•šØŽ•˜Ø›˜‘¬š ؗŸ›Ø¤žŸØ ›ŸØœ˜™§—ØšØžœ’£•˜š›Ø”œ˜’šŸØ—›˜Ø ž’Øœ’š’ž§˜ØšØ—›˜Ø›ŸØœ› ›š›Ÿ›Øš•› Ø ~˜’‘ØؤžØžœ•š—˜’šŸØž•žŸ’™ØŽ•˜Ø

•”—˜«¤’š ؗŸ›Ø›§š¬ŸØš’ØŽ•˜Øšœ§˜š›Ø ’˜•™•š•šØ›ŸØž•žŸ’™Ÿ Ø~œ•š—˜’•Ÿ’Ø Ž•˜•Ø•”—˜«¤’š•ØØœ›‘§˜“’š•’ØšØØ ™•š Ÿ• ؔØ‘ØŽ§‘’Ø žŸš›’š›Ø‘˜•Ø ›§š¬ŸØ¦’Øž’؝”žš’Ø›Ÿš›› ØoØ ’” ˜ŸŸØ›§š¬ŸØž’ØžŸŽ•˜•”•˜Ø•Ø •šžŸ˜£•¬ŸØŽ•˜Øœ žšŸØœ›Ÿ›š› ؚ›Ø žØ§¤š›Ø œ˜’š•’Ø•Øœ› ž•˜š›Øš˜¬š’ Ø —Ø›§š¬ŸØŽ•˜Ø›š•¤’šØ‘›Øš•£•Ÿ’Ø šØ—›œ ž•Ÿ’ØšØ”œ˜’š•Ÿ’Ø—›˜• Ø {žŸŸ§£•Ÿ’Ø›ŸØœ›“ØŽ•˜•Ø”ž’š•Ø šœ§˜š›Ø›ŸØœ›Ÿ•›œ›“š•Ÿ’Ø’—•œ• Ø |•Ø›œ•ŸØšØ! %2 ؟’™œ’Ÿ ŸØ •Ø•‘•™•¬ŸØ”™’ØšØ›§š¬ØŽ•˜•Ø ”š¤•Ÿ’˜š›Øœ› š•ž—•Ø›ŸØŸ”•Øœ•ØŸ’žŸØ šØ"+& Ø|•Ø›œ•ŸØž§žØžœ•š—˜’•Ÿ’Ø }›§§ŸØ•”›¬˜Øœ›¤Ÿ•Øšœ§˜š› Ø{§š¬ŸØ ž’؝”œ›žŸš•˜Ø•Ø§¢ Ø›šŸØ —›˜ ؚ›Ø§œ’—•ØŸ›ØŸ¬Ø›žŸš˜Ø ž™›Ø¤žŸ•¤š›Ø”ž’šŸØ›ŸØš’›Ø­Ø ž§¦’žŸ’š›Øœ›žŸ‘˜Ø‘›˜šŸØ¤žŸØ šØ‘•Ÿ’˜¬ ؚ›Ø— œ’Ÿ›Ø›žŸš˜›Ø•”£¬˜›Ø š’”ž’šŸ› ØtØžš’š•’Øœ•ØŸ’žŸØ šØ"+&ؕؐ›šŸØ—›˜Ø•”›¬˜Øœ›¤Ÿ•Ø šœ§˜š› Øz’‘›žŸŸ§—ØšØž’š’Ÿ›Øž§žØ žœ•š—˜’•ØØž˜ ¤¬ØŽ•˜›Ø”š¤•Ÿ’˜š›Øœ›

›˜¬™›Ÿ›Øš™˜¬š’ØšØ•‘•™›žŸŸØØ ž˜’‘žŸ•’ØšØ›‘š•Ÿ’Øœ• Ø t—˜«¤’š•’Ÿ›ØšØ!1$؛ŸØšœ’š•Ÿ’Ø ›œ•Ÿ•Ø’ ؤ’Ø•šžŸ˜•š’Ÿ›ØšØš‘’“‘šØ•Ø ‘›Ž’Øœ›’—Ÿ•šØžœ•š—˜’šØž•žŸ’™Ø Ø™’¢š•”š•Øœ—•š•Ø™›“’Ø”š¤•Ÿ’˜š›Ø ‘Øš™˜•Ø•ž—Ø›ŸØ”œ›žŸš’š•’Ÿ›Ø šØ›§š¬Ø›Ÿ§‘ØŸ’žŸ›ŸØ’›™’Ÿ•¬ Ø {œ•Ÿ§ŸØ’Ø¢ ŽØœ•™’ ؗ›˜—›ØŸ ‘’šØ”Ø ›˜‘¬š’Ø™›“’Ø‘Øž’Ø›—“’Ø’‘•šØœ›“Ø Øž‘Ø•Ø—›˜—›Ø“š›Ø’Ø‘Øž’Øžœ”Ÿ Ø Ÿ’žŸŸØœ’•›‘•¤š›Ø•Ø›Žš›¬ŸØ œ›Ÿ•›œ›“š•Ÿ’Øš›™• Ø Š™—Ùquyu}{Ò×

ˆ"2%'LOBAL

±ÄÐÑÙÑÌ¿#,'ËÇÌÐÊÄÃƿοÊÁ¿ÌÄÑÍ

±ÄÐÑÙÑÌ¿"2%'LOBALËÇÌÐÊÄÃƿοÊÁ¿ÌÄÑÍ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÇÐÑÄËÇÇÏÄ×ÄÌÇÞ

£ÇÌ¿ËÇÖÌÇÐÇËÒÊ¿ÕÇÇ ÁÑÏÇÇÆËÄÏÄÌÇÞ £ÍÐÄ¿ÐÉÙοѿƿËÌÍÂÍÉÍËοÌÇÇÃÇÌ¿ËÇÖÌ¿ÁÇÏÑÒ¿ÊÌ¿ÏÄ¿ÊÌÍÐÑÁÎÏÍÄÉÑ¿ÌÑÐÉ¿Ñ¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÇÑÄÐÑÁ¿ÌÄÑÍÌ¿ÐÕÄÌ¿ÏÇÇÆ¿ÃÄÈÐÑÁÇÄÌ¿ÀÇÏ¿ÐÉÍÏÍÐÑÇÁÄÖÄÄÇÁ ÙÊ¿ÏÇÞ

z

{prÕ·pm{~k{sÕmÕ}pxsp|usÕ~xsmp{|s

}p}Ø~›¡•¬ØŽ’Ø›Ÿ—•ŸØ•Øœ’‘žŸ’šØ

”˜ ؛Ž› ‘šØžØŸ’¢š•—Ø”Ø#؏•” 

˜•”£•¬Ø•Øž•™ ˜£•¬ØšØ‘•š™•¤š•Øœ›£’ž•Ø šØ›Ž’—Ÿ•ØØŸ•Ø•”™’’š•¬ Ø|›‘ —Ÿ§ŸØ’ØšØ ’™šž—ŸØ¡•™Ø5(2$-2. ؗ›¬Ÿ› ؛ž’šØ¤’Ø ’؝”Ž›Ÿ•˜Ø¢‘ ’Ø”ØŸ•™’šØ•” 

˜•”£•¬ ؜’‘˜Ø•Øž›¬Øž›¡Ÿ ’’šØœ›‘ —ŸØ ".5(2$ ؞ؗ›–Ÿ›Ø‘Øž’Øœ›’—Ÿ•ŸØ•Øœ›ž˜’Ø ‘•š™•¤š›ØŸ’žŸŸØ›Ž’—Ÿ•Ÿ’؏؟•™’’šØ •šŸ Øy’›œ•¬Ÿ•’Ÿ›Øž’Ø›š•”•Ø Øž§Ÿ ‘š•¤’žŸ›ØžØ’™šž—ŸØ¡•™Ø•Ø ’¢š›˜›•¤š•¬Ø•šžŸ•Ÿ ŸØšØw˜ž ’ ØzØ ›Ÿ—•š’Ÿ›ØšØ•”ž˜’‘›Ÿ’˜ž—›Ÿ›Øž§›§“’

š•’ ؚØ—›’Ÿ›Øœ•ž§žŸ¢Ø•Øœ’‘žŸ•Ÿ’˜•Ø šØp˜šØ‘•’—£•¬Ø³|›“šØŽ’”›œžš›žŸØ •Øžœž¬š’² ؎¬¢Øœ’‘žŸ’š•Ø›žš›š›Ø §”™›“š›žŸ•Ÿ’ØšØ‘•š™•¤š›Ø™›‘’˜•š’Ø šØ”œ›žŸš’š•’Ÿ›ØšØœ›“• ؏ؔ•ž•

™›žŸØ›ŸØ‘•”–šØšØ‘‘’šØž‘ ؗŸ›ØžØœ›

™›¦ŸØšØž›¡Ÿ ’Ø™›ŸØ‘Øž’Ø•”¤•ž˜¬ŸØ §”‘ ¥š•Ÿ’ØŸ’¤’š•¬ ؝”œ›žŸš’š•’Ÿ›ØšØ ‘•™ ؛§š¬Ø•ØŸ š Ø o؞˜ ¤¬ØŽ —˜š›ØžŸØ§œ›žØ”Ø›Ž’™

šØ#؞•™ ˜£•¬Ø—Ÿ›Øœ•ØšØš¥ ™’˜•Ÿ’Ø šœ›ž˜’‘§—ØŸ•™’š•Ø¡•˜™›•Øœ›“’—£•• Ø

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

ž™›Ø¤’Ø’—š§ŸØ’؞؝”™’Øš¬—›˜—›Ø™’Ÿ ØtØ ‘Ø™›“’Ø‘Øž’Øœ›˜”ŸØœ’‘•™žŸŸØšØ#Ø •” ˜•”•š’Ÿ› ؟¬ŽØ‘Øž’Øž˜›“ŸØ›¤•˜Ø —Ÿ›ØŸ’”• ؗ›•Ÿ›Øž’؝”‘ŸØØ—•š›ž˜›

š•Ÿ’ ؗŸ›Øž™•¬ŸØ›Ž’—ŸØ™›“’Ø‘ØŽ§‘’Ø”

§Ÿš Ø ’˜•¤šØ•Øš™˜¬šØ‘›Ø”˜•¤š•Ø ™¦Ž•ØžØœ›™›¦ŸØšØ‘•žŸš£•›šš›Ø žŸ›–

žŸ› Ø|•Øœ›˜”š’Ÿ›ØšØ”™’•ØŽ˜•”—•Ø‘›Ø ’˜š•Ÿ’ ؜•‘•“š’Ÿ›Ø§Ø§Ÿ’¥š›žŸ

ŸØšØ‘‘’šØž‘Ø‘Ø’˜š›Ø ž’¦š’Ø”Ø ›Ž’™š›žŸ ؗŸ›Øœ•ØŸ›Ø³”¢›“‘–—•²Øž’Ø §Ÿ’ؤ›’—Ø™›“’Ø‘ØšŽ˜«‘Ø‘•“’š•’Ÿ›Ø šØ§”‘ ¥š•Ÿ’ØŸ’¤’š•¬Øœ›—–Øš’› ؗ›•

Ÿ›Øœ§—Ø™›ŸØ‘Øž’Ø›£’Ÿ¬ŸØØ”˜•¤š•Ø £’Ÿ›’؏ؔ•ž•™›žŸØ›ŸØŸ’™œ’Ÿ ŸØ •™ Ør‘šØ›ŸØ›ž›Ž’š›Øœ›˜’”š•Ÿ’ØžŸš•ØšØ ž›¡Ÿ ’Ø’ ؤ’؞ؚ’›Øœ›™›¦ØŸ•™’š›Ø ™›ŸØ‘Øž’؏•” ˜•”•ŸØ" #ؑšš• Ø o§”™›“š›žŸ•Ÿ’ØšØŸ›”•Øœ›‘ —ŸØžØ™š››Ø •Ø’›¬Ÿš›Øž™•Ÿ’Ø™ Øœ›•”›‘•Ÿ’˜•Ø›¦’Ø š’ØžØž’Ø‘›ž’Ÿ•˜•Ø”Øž•¤—•Ø•šŸ•ØšØ œ•˜›“’š•’ Ø{š•”Ÿ›•Ÿ’ØšØž§Ž•Ÿ•’

Ÿ›Ø›Ž¬žš•¢ ؤ’Ø›žš›š›Ÿ›Øœ•˜›“’š•’ØšØ Ÿ”•ØŸ’¢š•—Ø’؏؍Ÿ›™›Ž•˜›žŸ›’š’Ÿ›Ø•Ø Øž™›˜’Ÿ›žŸ›’š’Ÿ› ؗŸ›Øšœ›ž˜’‘§—Øž’Ø ”¥•¬Ø›Žž’§ŸØ™ ؚØ‘’–žŸ•’Ø­Ø›ž’šØ

¦¿Ã¿ËÍÅÄÿÐÄ ÎÍÊÆÁ¿ÑÎÏÄÃÇË ÐÑÁ¿Ñ¿Ì¿$ÁÇÆÒ ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÄÑÍ ÑÏÞÀ Á¿Ã¿ÐÄÐÊÍÅ¿Ñ ÍÖÇÊ¿É¿ÑÍÑÄÆÇ Ï¿ÆÿÁ¿ÌÇÁÉÇÌÍп ÊÍÌÇÑÄ É¿ÑÍп ËÇÞÑÍÀÄÉÑËÍÅÄ Ã¿ÀÙÃÄÆ¿ÁÙÏÑ¿Ì ÒÁÄÊÇÖ¿Á¿ÌÇÌ¿Ë¿ ÊÞÁ¿Ì


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

°ÇÐÑÄËÇÇÏÄ×ÄÌÇÞ

°ÎÍËÍØÑ¿Ì¿ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÞÑ¿ÁÐÇÖÉÇÑÄÆÇÍÀÄÉÑÇËÍ¿ÑÿÀÙÃ¿Ñ Ï¿ÆÂÊÄÿÌÇÇÑÄÐÑÁ¿ÌÇÁ$ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍÑ͈6)3%.3/

”Øž•™ ˜£•¬ØšØž‘• ؞›¡Ÿ ’§ŸØ™›“’Ø‘Ø œ›ž˜ “•Ø•Øœ•Ø›Ž ¤’š•’ØšØ ¤’š•£•Ø•ØžŸ 

‘’šŸ• Øs•—Ø{¤›Ø›ŸØ’¢š›˜›•¤š•¬Ø •šžŸ•Ÿ ŸØšØw˜ž ’Ø—›™’šŸ• ؤ’ØØ p’™š•¬Øž›¡Ÿ ’§ŸØž’Ø•”œ›˜”Ø›žš›š›Ø›ŸØ ¡•™•ØØ›Ž¦’žŸ’š•¬Øž’—Ÿ›Ø­ØŸšžœ›Ÿ Ø •š‘ žŸ•˜š•Ø¡•™•Ø•Ø‘ ؗŸ›Øœ›™ŸØ ’Ø›£’š’šØ›ŸØš’™ž—•Ÿ’Ø™•š•žŸ’žŸØ•Ø ‘ •Ø•šžŸ•Ÿ £•• Ø|›Ø‘ ™•ØšØ œ•Ÿ’˜¬ØšØ 5(2$-2. ØyŸ•šØƒ•™’™š ؜›‘ —Ÿ§ŸØŽ•Ø ™›§˜Ø‘Ø’Ø›ŸØ›˜¬™Øœ›™›¦Ø•Ø”Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØœ•Ø™›‘’˜•š’Ÿ›ØšØ”˜•¤š•Ø ‘•š™•¤š•Øœ›£’ž•ØØž‘ŸØØ”˜•¤’šØ ™¦Ž Ø zœ•™’ØØ”•ž•™›žŸØ›ŸØ”‘‘’š•Ÿ’Ø œ™’Ÿ•Ø™›ŸØ‘Øž’Ø™›‘’˜•ŸØ§”‘ ¥

š•Ÿ’ØŸ’¤’š•¬ØšØ›—›˜š›Ÿ›Øœ›žŸšžŸ›Ø ›—›˜›Øž‘Ÿ ؏§”‘ ¥š•Ÿ’ØŸ’¤’š•¬ØØœ›™’

¦’š•¬Ÿ ؏§”‘ ¢››‘•Ÿ’ØšØ—˜•™Ÿ•¤šŸØ •šžŸ˜£•¬Ø•ØŸ ؚ Ø~§¦›ØŸ—Øœ•˜›“’š•’Ÿ›Ø Ž•Ø™›˜›Ø‘Øž’Ø•”œ›˜”Ø”Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØ Ž’”›œžš›žŸŸØØž‘ŸØ•Ø’— £•›šš•Ÿ’Ø ™¥ Ÿ•Øœ•Ø”˜•¤š•Øž§Ž•Ÿ•¬ Ø|•˜›“•

™›žŸØšØœ›‘ —ŸØ™›“’Ø‘ØŽ§‘’Øœ›žŸ•šŸØ ——Ÿ›Øœ•Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØš›•Øž‘• Ø Ÿ—Ø”Ø™›‘’˜•š’Ÿ›ØšØ”˜•¤š•Øž£’š••Ø œ•Øž§¦’žŸ ¦•Øž‘• Ø|›‘›Žš›Ø’¥’š•’Ø Ž•Ø™›˜›Ø‘Øœ›™›š’ØšØž˜ “Ž•Ÿ’Ø”ØŽ’”›œž

š›žŸØœ•Ø”Ž›Ÿš’Ÿ›ØšØž£’š••Ø”Ø ‘’–žŸ•’؏؜•Ø”˜•¤š•Øž§Ž•Ÿ•¬ |•Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØž‘•Øž›¡Ÿ ’§ŸØ Ž•Ø™›§˜Ø‘Øš™’•Ø‘›Ž›Øœ•˜›“’š•’Øœ•Ø Ÿ ‘š›Øœ’‘ž—” ’™•Ø¬˜’š•¬ ؗ›•Ÿ›Øš’ØžØ ‘›žŸŸ§¤š›Ø”œ›žŸš’š• ؍—•Øž˜ ¤•Ø žØšœ•™’Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØž‘ ؗ›¬Ÿ›Ø ¦’Øž’؏§”œ›˜”Øœ’‘•™š›Ø›ŸØ’žŸ’žŸ’šØ ’šŸ•˜£•¬ ؕ˜•Øž‘ ؗ›¬Ÿ›Ø¦’Ø•”œ›˜”Ø ¬Ÿ§š•ØŸ Ž•š•ØšØœ›—•Ø•Ø¤•¬Ÿ›Ø’¡’—

Ÿ•š›žŸØž’؏˜•¬’Ø›ŸØ›—›˜šŸØŸ Ž ˜’š£•¬ |•Øœ› ¤’žŸ›Øž’¦š•Ÿ’Øœ›’—ŸšŸ

ž—•Ø”Ž›Ÿ—•Ø•”œ›˜”š’Ÿ›ØšØœ›‘›Ž’šØ •šžŸ ™’šŸØ™›“’Ø‘Øžœ’žŸ•Ø’™’Ø•Ø ž’‘žŸ ؗ—Ÿ›Ø•Ø‘Øœ’‘›ŸŸ•ØŸ ‘š›Ø ”Ž’˜’“•™•Ø’¥—• Ø#؏•” ˜•”•š’Ÿ›Ø šØ§”‘ ¥š•Ÿ’Øœ›Ÿ›£•Ø•ØŸ’¢š•Ÿ’ØŸ’™œ’

Ÿ š•Øœ›™’š•Øšœ•™’ØŽ•¢Ø ˜’žš•˜•Ø ”š¤•Ÿ’˜š›Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØ’¡’—Ÿ•š›Ø ¡ š—£•›š•¦Ø{owؕšžŸ˜£•¬ Ø~™•Ÿ’Ø ‘šš•Ø•Ø™›‘’˜• ؗ›•Ÿ›ØžØž’Ø•”œ›˜”˜•Øœ•Ø œ›’—Ÿ•š’Ÿ› ؏؜›ž˜’‘žŸ•’ØŽ•¢Ø™›˜•Ø‘Ø žØØ›˜¬™Øœ›™›¦Ø•ØšØž™›Ÿ›Ø œ˜’š•’ØšØ ž‘Ÿ oØtœ‘šØr›œØœ›‘ —Ÿ§ŸØšØ’™šž—

ŸØ¡•™Øš™•Øž’Øœ› ¥•›—›Øœ•˜›“’š•’ Ø ØØš¬—›•ØžŸš•Ø‘›•Øž’Ø›Ž™•ž˜¬ŸØ•šŸ•Ø ”Ø§’“‘š’Ÿ›ØšØš›™Ÿ•š•Ø•”•ž—š•¬ Ø œ›Øœ›‘›Ž’šØš¤•šØ‘Øž’ØŸ’žŸØš‘’“‘š›žŸ

ŸØšØ”˜•¤š•Øž•žŸ’™•ØØžŸ›•Ÿ’˜žŸ›Ÿ›Ø •Ø™¥•š›žŸ›’š’Ÿ› ØoØn§˜•¬Ø”Øž’Ø’‘•š

žŸ’š›Ÿ›Øž§›§“’š•’Ø”ØŸ’žŸš’ØšØ#Ø ™›‘’˜•ØØŸ•Ø•”™’’š•¬Øž’Øš™•ØØ’¢š•

¤’ž—•Ø š•’ž•Ÿ’ŸØ~›¡•¬Ø•Ø’›¬Ÿš›ØŸ’”• Ø ”Ø—›•Ÿ›Øœ›˜”š’Ÿ›ØšØž›¡Ÿ ’Ø•Øœ›‘›Žš•Ø Ÿ’žŸ›•Øž•™ ˜£••Øœ’‘žŸ˜¬ŸØ•šŸ’’ž Ø Ž•¢Ø™›˜•Ø‘Øž’؏§”œ›˜”Ÿ Ø Š™—Ùquyu}{Ò× €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

§ÌÑÄÏÁÝ

µÄÊÑ¿ÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍ Ì¿ÒÐÊÒ¿ѿ ¿ÌÄпËÍ Ì¿Ë¿ÊÞÁ¿ÌÄÌ¿Ï¿ÆÔÍÃÇÑÄ ¢ÄÌÍÁÄÁ¿ ÍÏÇÐÍÁ¿ ÏÙÉÍÁÍÃÇÑÄÊÌ¿ÍÑÃÄÊc²ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ ÇËÍÑÇrÁÙÁc³ÍÏÑÙ̧ÌÑÄÏÌÄ×ÙÌÙÊs ÎÏÄÃc³¿ÐÇÊÇÑÇÐs

u

kuÕpÕy{nkxsrs{kxÕ·k|svs}sÕ wpxsoqw‚x}‚}ٍ¡Ù‹Ÿ‹Ñ‹Ù

”˜–Ó‹—Õ¦

س›Ÿ§šØušŸ’š’¥§š§˜²Øž’Øžœ’£•˜•”•Ø Øœ’‘˜š’Ÿ›ØšØœ›œ§Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸØ •˜•Ø œ˜’š•’ØšØ•™›Ÿ•Ø­Ø ž˜  ؗ›¬Ÿ›Ø’Ø ž§žŸ’šØ›ŸØ¤’Ÿ••Ø›žš›š•Ø’˜’™’šŸØ ¡•ššž• ؟’¢š•¤’ž—Øœ›‘‘§“— ؛œ’Ÿ•š›Ø ›Žž˜ “š’ؕ؏§”—•ØžØš’™Ÿ’˜•Ÿ’ Ø|›Ø ›Ÿš›¥’š•’ØšØ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ Ø •˜•Øœ›‘‘§“—ŸØšØž‘•Ÿ’ ؚ•’Ø •”œ›˜”™’Ø ž˜ •Ÿ’ØšØœ›‘•”œ§˜š•Ÿ’˜•Ø”Ø ‘’–š›žŸ•Ø—Ÿ›Øœ›¤•žŸš’ ؟’¢š•¤’ž—Ø œ›‘‘§“— ؛¢šØ•Ø‘ Ø~˜’‘™’Ø•”œ•Ÿš•Ø ™’Ÿ›‘›˜›••Ø”Ø•”Ž›ØšØ‘›žŸ¤•£•Ø•Ø ž•žŸ’™Ø”Ø œ˜’š•’ØšØŽ›ŸŸØšØ ž•¤—•Øœ›‘•”œ§˜š•Ÿ’˜• Ø w‹”ٍՙŸÑ˜ÙÔ¡”˜˜™Ñ˜Ù—‹Ù‹Ÿ‹Ñ‹Ù ˜ÔŽ‹—Õ’‹Õ¦ÙŽ•‹Ù—‹Ù‹ŸÕ¦Ù˜Ñ•Ù”‹Ñ˜Ù ›‹”јÔْ‹ÙÓԘ™ÓÔÕѐыٓÙÕُ˜Ù”˜•”˜Ù™Ù ™•šŸ‹Ù¡Ù‹ŸÕѐÙÓԐӘԡ”Õ

س›Ÿ§šØušŸ’š’¥§š§˜²Øž’Øž§žŸ›•Ø ›ŸØš¬—›˜—›Ø›Ÿ‘’˜ ؗ›•Ÿ›ØŽ›Ÿ¬ŸØ—Ÿ›Ø ž™›žŸ›¬Ÿ’˜š•Ø’‘•š•£•Ø•Øž§¦’’™’šš›Ø —Ÿ›Ø’‘•šØ’—•œ Ø{Ÿ‘’˜•Ÿ’Øž’؝§—››‘¬ŸØ ›ŸØ™’š•‘“§• ؗ›•Ÿ›ØžØžœ’£•˜•žŸ•ØØ ”˜•¤š•Ÿ’Ø›Ž˜žŸ•Ø•Ø—›Ø§—››‘žŸ›Ÿ›Ø •™Øš “‘Ø›ŸØ•š¡›™£•¬Ø•˜•Øš˜•”Øž’Ø ›Ž§¦Ø—§™Øš– —›™œ’Ÿ’šŸš•Ÿ’Ø¢›ØØ —›™œš•¬Ÿ Øz¥ŸØ—›™œš•¬Ø’Øš¬žš› ؤ’Ø œ•˜•¤š’Ÿ›ØšØš’™Ÿ’˜•Ø’Øž™›Ø¤žŸØ ›ŸØš¥•Ÿ’Ø”‘§˜“’š•¬ Øt‘§“š’Ÿ›ØšØ š’™Ÿ’˜•Ÿ’Ø‘§˜›ž›¤š›ØØž‘•Ÿ’ Ø —›•Ÿ›Ø œ˜¬™’ ؒ؞§¦›ØŸ›˜—›Ø“šØ ”‘¤Ø•Ø”Ø•”œ§˜š’š•’Ÿ›Ø–Øž’؝”¤•ŸØ šØ›Ÿ‘’˜Ø³€œ˜’š•’ØšØ•™›Ÿ•² ØtŸ›Ø •š’žŸ•™’Ø”š¤•Ÿ’˜š•Ø’ž ž•Ø”Ø •”œ§˜š’š•’ØšØ‘§˜›ž›¤šØžŸŸ’•¬Ø”Ø ”•Ÿ•’ØšØŸ”•Ø‘’–š›žŸ Ø q˜Ù”˜•”˜Ù—‹–‹Ñ•Õѐٗ‹Ùӕ˜ ÕÙÕÙ ”šÓš‹žÕѐٗ‹ÙՖ˜ÑÕٙÙ՗ѐԐ™š‹ÑÙ ˜ÑÙј‹ ٔ‹”Ù™ÙšÓԋ•¦‹ÑٙŽÔ‹ÕѐÙÕÙ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

˜Ñْ‹•˜‘—ÕѐٍÙѦœÙ”™Ó•˜‹Ñ‹Õ˜——ÕÙ œ‹Ô‹”ѐÔՙÑՔÕ

Øz’™Ÿ’˜•Ÿ’ؕؗ œ ¤•Ÿ’؏ž’Ø œ›’¤’Øž’Ø•šŸ’’ž ŸØ›ŸØŸ”•ØŸ’™ Ø q›—”Ÿ’˜žŸ›Ø’Ø”š¤•Ÿ’˜š•¬ŸØ•šŸ’’žØ —§™Øž’™•šØšØŸ’™Ø œ˜’š•’ØšØ •™›Ÿ•Ø•Ø•š’žŸ•£•›šš•Øœ›‘“Ž• ؗ›–Ÿ›Ø ›š•”•™’ØšØؙŸØØ¢›Ÿ’˜Ø³}‘•ž§š² Ø w œ ¤•Ÿ’ ؗ—Ÿ›Ø•Øž›ŽžŸ’š•£•Ÿ’ØšØ ž‘• ؞ŸŸØž’Øœ› ”•ž—Ÿ’˜š•Ø—§™Ø  œ˜¬¦•Ÿ’Ø‘ “’žŸØ•Ø›¤—ŸØ œ›¡’ž•›š˜•”§™ ؟§–Ø—Ÿ›ØŸ›–؏›‘•Ø‘›Ø ”‘§“š’ØšØš’™Ÿ’˜•Ÿ’؏؞‘Ÿ Ø ”œ”š’ؕؠ’˜•¤š’ØšØœ•¢›‘•Ÿ’Ø›ŸØ š’™•Ø•ØšžŸš’ØšØ£’šŸØšØ•™›ŸØ§Ø ’™’Ÿ›

©ÒÎÒÁ¿ÖÇÑÄ É¿ÉÑÍÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÇÕÇÑÄÌ¿ÐÂÏ¿ÃÇ ÍÖ¿ÉÁ¿ÑÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÇÆÙË ÑÙÈÉ¿ÑÍÑÍÈÆ¿ÃÙÏÅ¿ Ì¿ÄË¿ÑÄÊÇÑÄ Æ¿Î¿ÆÁ¿ ÇÒÁÄÊÇÖ¿Á¿ÎÏÇÔÍÃÇÑÄ ÍÑÌ¿ÄËÇ ÇÎÍ˿¿ƿ Ì¿Ï¿ÐÑÁ¿ÌÄÌ¿ÕÄÌ¿Ñ¿Ì¿ ÇËÍÑ¿ÁÙÁÁÏÄËÄÑÍ

|ٔ‹”ÕÙ՗™ÑԚ–—ÑÕٙÕٙ•š‘Õѐ ْ‹Ù‹Ù ™Õٚ•™—¦‹ÑÙԋŒ˜Ñ‹Ñ‹ÙӘٚÓԋ•—Րј٠—‹Ù™ŽÔ‹—Õ¦Ù›˜—

Øu”œ›˜”™’؏§”™›“š›žŸ•Ÿ’ØšØ ‘›››•Ÿ’ ؜’›¬™’؞ؑ›žŸ¤•£• Ø •”•ž—™’Ø—¤’žŸ›Ø•Øœ’£•”š›žŸ Ø œ›˜”™’Øž›¡Ÿ ’Ø•Ø›‘•™Ø¬žš ؗ›š—’ŸšØ •Ø‘›žŸ›’šØ‘›— ™’šŸ£•¬ Øz¥•Ÿ’Ø ‘’–žŸ•¬ØžØ³œ›”¤š•²Ø•ØŸ—Øš•’Øœ’¤’˜•™Ø š’›Ž¢›‘•™›Ÿ›Ø‘›’•’Ø——Ÿ›Ø›ŸØžŸšØ šØž›ŽžŸ’š•£•Ÿ’ ؟—Ø•Ø›ŸØžŸšØšØ š’™Ÿ’˜•Ÿ’ ÒÑٔ‹”˜Ù˜ ÙՖ‹Ù—š‘‹Ù™Ó˜ÔÙ ‹™Ù›‹™Õ•ÕÑÕٖ—Տ‘–¡—Ñ¡Ñٔ‹Ñ˜Ù ՗š™ÑÔզٍÙo¡•Ž‹ÔÕ¦

ØzØœ§›Ø™¬žŸ›Ø›ŸØœ›”š’™›žŸ Øož’Ø ›¦’Øž’ؐ˜’‘ØžØš’‘›’•’ØšØš¥ŸØŽ›ŸØ ˜•œžØ•Øžœ’£•˜•”•š›Ø›Ž”›š•’Øœ›Ø Ÿ’™ŸØØn§˜•¬ ؑ›—Ÿ›ØŸ›Ø›Ÿ‘šØ ’؝’¥’šØ§œ›žØØؔœ‘š›’›œ’–ž—•Ÿ’Ø žŸš• ØzØ˜•£’ؚؒؕ’‘›žŸŸ§¤š›Ø‘›ŽØ ”—›š›ØŽ” ؗ›’Ÿ›Øžœ§Øš¥ŸØŽ›ŸØ •Øš’Øš•Ø‘Ø§”™›“š›žŸØ”Ø’¡’—Ÿ•š›Ø •Ø’—žœ’‘•Ÿ•š›Ø’¥š’ØšØ«•‘•¤’ž—•Ø —” ž• Øzœ•™’ØØn§˜•¬Øš¬™Ø”—›š Ø —›–Ÿ›Ø‘Øœ›žŸ¬Ø”•™››Ÿš›¥’š•¬ŸØ

¬¿×ÄÆ¿ÃÙÊÅÄÌÇÄÄÌÄ Ð¿ËÍÿÉÍÌÑÏÍÊÇÏ¿ËÄÇ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏÇÏ¿ËÄÃÄÈÌÍÐÑ ÇÑÄÌ¿ÁÐÇÖÉÇÎÍÃÇÆÎÙÊ ÌÇÑÄÊÇ ÌÍÇÿÎÍÆÌ¿Á¿ËÄ ÁÃÙÊÀÍÖÇ̿οƿϿ̿ ÁÐÇÖÉÇÒÐÊÒÂÇ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

§ÌÑÄÏÁÝ š’™Ÿ’˜ š’™›‘Ÿ’˜ØØš¬——Ø š›™Ÿ•šØ™— ؗ—Ÿ›Øšœ•™’Ø’؏§Ø o’˜•—›Ž•Ÿš•¬ Ø|›‘›Žš•Ø’ ˜£••Ø™›ŸØ ‘ØŽ§‘ŸØž’¦šŸ•ØØt€r~ ؚ›ØŸ›–؝¬‘—›Øš•Ø §¥•ØŽ›Ÿ ؔ¦›Ÿ›ØŸ™ØžŸØ§œ›žØ ”Ø ’“‘š’ØšØ”•™››Ÿš›¥’š•¬ØØž‘• Ø —›•Ÿ›ØžØØ’“•™ØšØ’Ÿ“šØž›ŽžŸ’š›žŸ Ø w‹”Õٙ‹Ù—‹“ ž™ÑÕѐٔ‹’š™Õ Ù ”˜Õјٍ¡’—Õ”‹ÑٍٙŽÔ‹Õѐ ٔ˜Õј٠šÓԋ•¦‹Ñ

Øz– ¤’žŸ•Ÿ’Ø—” ž•ØžØž§”š•ØžØ Ÿ’¢š•¤’ž—•Øœ›Ž˜’™• ؗ›•Ÿ›ØžØ‘’Žš• ØtØ ž§“˜’š•’Øš’؏ž’—•Ø•š’žŸ•Ÿ›Ø’ØžŸ›•˜Ø —¤’žŸ’š›Ø•Ø’” ˜ŸŸ§ŸØ’Ø’“’‘š’š•Ø ‘’Žš•Ø’™›šŸ• Øz– ”š¤•Ÿ’˜š•Ÿ’Ø—” ž•Ø ›Ž¤’ØžØž§”š•ØžØš’™Ÿ’˜•Ÿ’ Øoؒ‘•šØ •Øž§¦•Ø‘’š ؜›š¬—›ØØ™—•Ÿ’ØšØ’‘•šØ ¤žØš•Øž’Øž˜ ¤Ø‘Øš•Øž’Ø›Ž‘¬ŸØœ›Øš¬—›˜—›Ø š’™Ÿ’˜•ØžØ”˜•¤š•Øœ›Ž˜’™•ؓ’˜’¦•Ø‘Ø œ›˜ ¤ŸØž§‘’–žŸ•’Ø”Ø’™›šŸ ؛œ˜—¦•Ø ž’Ø›ŸØž§ž’‘Ø•˜•ØŽ˜›‘š•Ø”Ø‘›Ž’Ø ž§¥’šŸØš•ØŽ›Ÿ

ˆ©ÇÏÇÊ´¿ÁÄÆÍÁ

¢ÄÌÍÁÄÁ¿ ÍÏÇÐÍÁ¿

•’Ø ›‘•Ÿ’˜Ø›Ÿ‘’˜Ø³€œ˜’š • Øw§™Ø™›™’šŸØ’؝§—› ‘•Ø‘Øž’Øœ•ž§’‘•š•Ø šž š Ø¡• ؜› § žŸ • ’ ’Ø™ ØušŸ’š’¥§š§˜²Ømq Ø| šØ•™›Ÿ•±Ø§Ø³›Ÿ§š ؐ ؒ؝Ž›Ÿ•˜ØØ—›šž ˜ŸšŸž—Ø—›™œš•¬Ø —§™Ø³›Ÿ§š²Øœ’”Ø ’—Ÿ›Ø’Ø œ˜¬˜Øš˜•–ž—Ø¤žŸšØ Ø • •Ø—Ÿ›Ø•”œ§˜š•Ÿ’˜’šØ‘ ؕš’žŸ•£•›ššØ•ØŸ§›ž—Ø‘’–š›žŸ Øp››• ’Øž Øž ¦  ¡•™ ؔš•™ š˜•–ž—•Ø•Ø ž—•Ø’”•—

w‹”˜ÙÕِٖ——Րјٔ‹Ñ˜Ù¦•˜Ù’‹Ù ˜Œ ™Ñ—ÕѐÙÕٌՒ—™Ù™ŽÔ‹Õѐ Ù ”˜ÕјٙÙӘ™ÑԘ՜‹ÙÓԐ’ÙӘ™•—Õѐ٠Ž˜Õ—Õ٘Ñَ•—‹Ùјž”‹Ù—‹Ù’‹•˜‘—Õѐ٠ÙѦœÙÓԐÓ˜™Ñ‹”Õْ‹Ù›”ÑՍ—˜Ñ˜ÙՖ٠šÓԋ•—ՐÙÕٔ‹”˜Ù˜ Ù–˜‘Ù‹Ù™Ù‘•‹Ù ы–

ØtØ œ˜’š•’Ÿ›Ø•Ø’—žœ˜›Ÿ£•¬ŸØšØ ž‘•Ÿ’ØŸ¬ŽØ‘Øž’Ø™•ž˜•Ø•Øœ˜š•Ø ›¦’؏ؚ¤˜š•Ÿ’Ø¡”•ØšØž’—•Øœ›’—Ÿ Ø zœ•™’ ؚ’›Ž¢›‘•™›Ø’Ø‘Øž’Øœ›™•ž˜•Ø ”Ø‘›žŸ§œØ•Ø›¢šŸØšØž‘ŸØ ”Øš¤•šØšØ˜•”š’ؕؕ”˜•”š’Ø›ŸØ œ—•šØ•Ø§Ÿ’¥šŸØ™ Ø›š•”£•¬Ø ”Øœ›¤•žŸš’Ÿ›ؔØ§”™›“š›žŸŸØ”Ø ”‘’˜¬š’ØšØž•žŸ’™•Ÿ’Ø•Ø›¦’؝’‘•£Ø œ›‘›Žš›žŸ• Øu”—˜«¤•Ÿ’˜š›Ø“š›Ø”Ø ž•¤—•ØžŸš•ØØŸ›”•Øœ›£’žØ’Ø›¦’ØšØ ’ŸœØœ›’—Ÿ•š’Ø‘Øž’Ø”˜›“ŸØž•¤—•Ø §”™›“š•Ø•”•ž—š•¬Ø”Øœ•˜š›Ÿ›Ø•Ø ’¡’—Ÿ•š›Ÿ›Ø¡ š—£•›š•š’ØšØž‘Ÿ Ø tØž§“˜’š•’ ؟›Øš’؏•š•Øž’Øž˜ ¤ Ø~Ø šžŸ¦ŸØ—›š— ’š£•¬ ؛Ž¤’ ؚØœ”@Ø ”—›š›™’š›Ø”œ›¤ŸØ‘Øž’Øš˜ŸØž‘• Ø —›•Ÿ›ØžØœ›’—Ÿ•š•Ø•Øœ›žŸ›’š•ØŸ— Ø ¤’Ø‘Øœ›”›˜¬ŸØ’¡’—Ÿ•š›Ø•Øœ›”¤š›Ø  œ˜’š•’ Ø zԐÓÔՐ–‹•ÕٕÕٙѐٗ‹™”˜Ô˜Ù–Ô”Õْ‹Ù ӘÕŸ‹‹—Ù—‹Ùԋ’œ˜—‹Ñ‹Ù›”ÑՍ—˜™ÑÙ —‹Ù™ŽÔ‹Õѐ ٔ˜ÕјٚÓԋ•¦‹Ñ

Ø›Ø’Øš’”‘’˜šØ¤žŸØ›ŸØš¥ŸØ ›œ’Ÿ•šØŽ›Ÿ Øz¥’Ø”‘§˜“’š•’Ø’Øš’Ø ž™›Ø‘Ø—›šŸ›˜•™’ؕ؍‘™•š•žŸ•™’Ø ‘’–š›žŸ•Ÿ’ØšØž•¤—•Øœ›‘•”œ§˜š•Ÿ’˜• ؚ›Ø •Ø‘Øœ›”š™’؏ؑ§˜Ž›¤•šØœ”ØšØž•¤—•Ø ž˜ • ؄’žŸ›Ø ž˜›•¬ŸØšØ’‘•šØ•˜•Ø‘ Ø ‘›››Øž’Øœ’‘››¬ŸØ’‘š§“Ø•˜•Ø‘Ø œ§Ÿ•Ø›‘•¥š› ؗŸ›Ø£’˜ŸØ’Øœ›•¥š’Ø šØ—¤’žŸ›Ÿ›ØšØ ž˜ Ÿ ؍ؚ’Øž™›Ø š™˜¬š’ØšØ”¢›‘•Ÿ’Ø”Øœ›‘‘§“— Ø u—ѐԍ¥Ñ˜Ù’ÙŠ™—Ùquyu}{Ò× €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

®¿Æ¿ÏÇ

­ÓÇÐÎÊÍØÇu ÑÄÌÃÄÌÕÇÇÇÎÏÍÂÌÍÆÇ ­Ö¿ÉÁ¿ÌÇÞÑ¿Æ¿ÎÙÏÁ¿Ñ¿ÎÍÊÍÁÇÌ¿Ì¿ÂпÑÄÌÃÄÌÕÇÇÑÄÁÐοÿ̿̿ÄËÌÇÑÄ ÌÇÁ¿ÇÒÁÄÊÇÖ¿Á¿ÌÄÑÍÌ¿ÌÄÆ¿ÄÑÇÑÄÎÊÍØÇÍÑÉÏ¿ÞÌ¿ÂÿÐÄƿοÆÞÑ

z

{prÕzy|vpoxk}kՁp}m‚{}ÕxkÕÕn Õ

”œ›¤šØž’Øœ› ›Ÿ¤’Ÿ˜•›Ø‘Øž’Ø šŽ˜«‘Ø—Ÿ•š›žŸØ›ŸØžŸšØ šØš’™Ÿ’˜•Ÿ’ØšØ›¡•žØœ˜›¦• ؍”•Ø Ÿ’š‘’š£•¬Øž’Ø›¤’ŸØ‘›—˜‘•Ÿ’Ø”Ø œ”ØšØ›¡•žØœ˜›¦•ØšØ›‘’¦•Ÿ’Ø —›™œš••ØØž¡’ŸØšØš’‘•“•™›Ÿ›Ø •™ ¦’žŸ›ØšØŽ§˜ž—•¬Øœ”Ø­Ø³w›˜•§žØ ušŸ’š’¥§š§˜² س›Ÿ§šØušŸ’š’¥§š§˜²Ø •Ø,!+ Ø|›‘›Žš›Ø”—˜«¤’š•’Ø™›“’Ø‘Ø ž’Ø•”˜’¤’Ø•Ø›ŸØ£•¡•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›Øœ’”Ø œ›ž˜’‘šŸØœ›˜›•šØœ›—”ŸØœ› ›˜¬™›Ø  ž›¬š’ØšØš›››Ÿ—•Ÿ•Ÿ’Ø›¡•žØ œ˜›¦•ØØžš’š•’؞؜’‘¢›‘š•Ÿ’Ø‘’Ø Ÿ•™’ž’¤•¬ Ø~œ›’‘Ø‘›—˜‘ØšØ³w›˜•§ž²Ø œ•¤•šØ”ØŸ›Ø’ؐ§—›žŸŸØšØ •š’žŸ•Ÿ›•Ø•Ø™’š•‘“§•ØšØœ›’—Ÿ• Ø œ› —Ÿ•š›Ÿ›ØŽš—››Ø¡•ššž•š’ Ø ž§¤’Ÿš•ØžØ“’˜š•’Ÿ›ØšØš’™Ÿ’˜•Ø•Ø — œ ¤•Ø‘Øž’؏§”œ›˜”ŸØ›ŸØ•”›‘š•Ÿ’Ø  ž˜›•¬ ØwŸ›Ø£¬˜›Ø›Ž¤’Ø”Øؐ Ø  ž›¬š’Ÿ›ØšØš›•Ÿ’Øœ˜›¦•Ø’Øš– ž˜Ž›Ø ›ŸØœ’ŸØ›‘•š•Øšž™ ؞›¤•Ø‘›—˜‘§ŸØšØ ,!+ ~ؙ˜—•Ø”˜•—•Ø™’“‘ ØŸ•Ÿ’Ø‘›—˜‘Ø ›¡•žØœ˜›¦•Ÿ’Ø›ŸØ•ž›—Ø—˜žØmؕØ!؏ؗ¬Ø šØ™•š˜ŸØ›‘•šØØ~›¡•¬ØžØžŸš˜•Ø ™˜—›Øš‘Øؙ˜š ؗ ؙ Øš’Øœ›’¤’Ø›ŸØØØ ؗ ؙ Ø|›Ø‘šš•ØšØ³w›˜•§ž²Ø›Ž¦ŸØ œ˜›¦ØšØ™›‘’š•Ø›¡•ž•Ø§ØošØœ§—Ø’Ø ‘›žŸ•š˜›ØØؗ ™ Ø|›š›”ŸØ šØ—›™œš•¬ŸØ’ØŸ§ž’š’Ÿ›ØŸ™Ø‘Ø œ›‘§˜“•Ø‘ØŽ§‘’Øš•ž—› ؗŸ›Øœ›‘›Žš›ØšØ ~›¡•¬Ø’Ø›Ÿ¤’Ÿ’š›Ø•”’žŸš›Ø—Ÿ••”•š’Ø œ’”Øœ›ž˜’‘š•Ÿ’ØŸ•Ø™’ž’£ØšØØ  ؏؞š’š•’؞؟’Ÿ›Ÿ›ØŸ•™’ž’¤•’Ø šØ›‘•šŸ ØwŸ›Ø£¬˜›ØŸ’š‘’š£••Ÿ’Ø•Ø œ›š›”•Ÿ’Ø”ØŸ§ž’š’Ÿ›Ø•Øš’™š•Ÿ’Ø š• ؗ›•Ÿ›Ø‘ŸØ³w›˜•§ž²Ø”ØošØžØ ™š››Øœ›‘›Žš•ØšØŸ’”•ØØžŸ›˜•£Ÿ ~œ›’‘ØŸ•Ÿ’Ø‘›—˜‘Øž›Ž›‘š•Ÿ’Ø œ˜›¦•ØØ~›¡•¬Øž’Ø‘•“ŸØØ™—•Ÿ’Ø šØ ؗŸ›Øš– ™š››Ø›ŸØŸ¬¢ØžØ Øœ›—–š•š•Ÿ’ØšØ‘ ؗ§‘’Ÿ›ØØ œ›ž˜’‘š›Ÿ›ØŸ•™’ž’¤•’ØŽ¬¢Øœ žšŸ•Ø šØœ”Øš– ™š››Øœ˜›¦• Øz– ›˜¬™Ø ”’Ÿ›žŸØšØ›¡•žØœ›žŸšžŸŸØž’Ø ›ŸŽ’˜¬”ØØ£’šŸ˜š•Ÿ’؝–›š•ØšØ žŸ›˜•£Ÿ ؗŸ›Øœ›Ø‘šš•ØšØ³w›˜•§ž²ØØ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

¬¿ÄËÌÇÌÇÁ¿ÇÎÏÍÕÄÌÑÌÄÆ¿ÄÑÇÎÊÍØÇ

Office Rents & Vacancy - Sofia

€ 20,0 € 18,0 € 16,0 € 14,0 € 12,0 € 10,0 € 8,0 € 6,0 € 4,0 € 2,0 € 0,0

Class A ©Ê¿ÐŸ Class B ©Ê¿Ð¡ Class C ©Ê¿Ð° Vacancy ¬ÄÆ¿ÄÑÇ

20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

2007

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

2010*

€ 18,0

€ 19,0

€ 19,0

€ 19,0

€ 17,0

€ 14,5

€ 14,5

€ 14,0

€ 13,5

€ 13,0

€ 12,0

€ 13,5

€ 14,0

€ 14,0

€ 12,0

€ 11,0

€ 10,0

€ 9,0

€ 8,0

€ 8,0

€ 8,0

€ 8,0

€ 8,0

€ 8,0

€ 7,0

€ 6,0

€ 5,0

€ 4,5

€ 4,0

€ 4,0

4,46%

4,12%

2,99%

4,83%

9,43% 11,64% 13,32% 14,76% 16,80% 20,00%

ˆ&ORTON)NTERNATIONAL

­ÓÇÐÎÊÍØÇÁ°ÍÓÇÞ 1 100 000 1 000 000

883 000

900 000

1 026 000 966 000 988 000

818 000

800 000 700 000

935 000

643 000

673 000

718 000 735 000

600 000 500 000 400 000 Q3 2007

Q4 2007

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q1 2009

GLA /sqm/ ­ÑÿÁ¿ÄËÇÎÊÍØÇÁÉÁË

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

ˆ&ORTON)NTERNATIONAL

¬¿ÄËÌÇÌÇÁ¿Æ¿ÎÊÍØÇÉʿПƿ°ÍÓÇÞÎÍÏ¿ÈÍÌÇ

µÙÌÑÙÏ

«ÄÅÃÇÌÌÇÂÏ¿ÃÐÉÇÏ¿ÈÍÌÇ

®ÍÉÏ¿ÈÌÇÌÇ

ˆ-",


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

WWWUCONOMICSCOM

£’šŸ§Ø•ØØ¥•›—•¬Ø£’šŸ§Øœ›£’šŸ§ŸØ ˜’—›Ø’Øšžš˜Øž§›Ÿ’Ÿš›ØšØ ؕØ Ø ~œ›’‘Ø—›™œš•¬ŸØØœ›—–š•š•Ÿ’ØšØ ‘Øž›Ž›‘š•Ÿ’Øœ˜›¦•ØžØ‘›žŸ•š˜•Ø ؏ؗ¬ØšØؐ Øqšš•Ÿ’Ø›ŸØ‘›—˜‘Ø šØ,!+؞›¤Ÿ ؤ’؏؜›—–š•š•Ÿ’ØšØ‘Ø ž›Ž›‘š•Ÿ’Øœ˜›¦•ØžØ‘›žŸ•š˜•Ø Ø Ø™’“‘•šš•Ÿ’ؐ‘ž—•Ø–›š•Ø Ø Ø•Ø ؏أ’šŸ§ Øoؑ›—˜‘ØšØ³›Ÿ§š²Ø ž’Øœ›ž›¤ ؤ’Øœ›ž˜’‘š›Ÿ›ØŸ•™’ž’¤•’Ø šØ™•š˜ŸØ›‘•šØ’Ø¥’žŸ›Ÿ›Øœ›’‘š› Ø Ø—›’Ÿ›Øž’ØšŽ˜«‘Ø ’˜•¤’š•’ØšØ œ›£’šŸØž›Ž›‘š•Øœ˜›¦• ؗŸ›Øž’Ø žŸŸ•Ø›ŸØ’—›‘š›Øš•ž—•Ÿ’Ø؏ؗ¬Ø šØŸ›ŸØœ›˜›•šØšØؐ Ø~œ›’‘Ø ž§¦•¬Ø‘›—˜‘Øœ›Ø›Ÿš›¥’š•’ØšØš’”’Ÿ•Ÿ’Ø œ˜›¦•Øš– š’Ÿ•š›ØžØœ›˜•¬š•Ø›¡•ž•Ÿ’Ø ›ŸØ—˜žØ!ؕØ"؏؜›—–š•š•Ÿ’ØšØ~›¡•¬ Ø —›•Ÿ›Ø•™ŸØœ›Ž˜’™•ØžØš™•š’Ÿ›ØšØ š’™Ÿ’˜• Ø qšš•Ÿ’ØšØŸ•Ÿ’Ø—›™œš••Øœ›—”ŸØ œ›‘§˜“¦›Øœ›š•“’š•’ØšØš’™š•Ÿ’Ø š•Øœ’”Øœ›ž˜’‘šŸØ¤’Ÿ§ŸØšØØ  ؗŸ›Øž’ØšŽ˜«‘Ø”š¤•Ÿ’˜šØ”˜•—Ø ™’“‘ Ø›¡’Ÿš•Ÿ’Ø£’š•ØšØ”˜•¤š•Ÿ’Ø œ›’—Ÿ• Øo؟•Ÿ’Ø‘›—˜‘Øž’؏•“‘ ؤ’Ø š– ˜’—Øžœ‘؏أ’š•Ÿ’Øž’Ø›ŸŽ’˜¬”Ø”Ø ›¡•ž•Ÿ’Ø—˜žØm ؗŸ›Øžœ›’‘Ø‘›—˜‘ØšØ ,!+؜’”Øœ›ž˜’‘š•Ÿ’Ø‘’ØŸ•™’ž’¤•¬Ø šØ›‘•šŸØš’™š•Ÿ’Øš•Ø”ØŸ›”•Ø—˜žØ œ˜›¦•ØØš¬—›•Ø–›š•Ø‘›•ØžØž’Øœ›•¥•˜• Ø ‘›žŸ•–—•ØšØ™’žŸØ ؒ› Ø~§¦•¬ŸØ ‘›—˜‘Øž›¤• ؤ’Øš’™š•Ÿ’Øš•Ø”Ø›¡•žØ œ˜›¦•Ÿ’Ø—˜žØ!؏؜›—–š•š•Ÿ’ØšØ‘Ø ˜’—›ØžØšžš˜•Øœ’”ØŸ•™’ž’¤•’Ÿ› Ø ‘›žŸ•–—•Ø ؒ›Ø”Ø— ؙ Ø~œ›’‘Ø ³w›˜•§ž²Øž’‘š•Ÿ’Ø›¡’Ÿš•Ø£’š•Ø”Ø ›¡•ž•Ÿ’Ø—˜žØm؜’”؏Ÿ›ŸØœ›˜›•šØ šØؐ ؞Øž’Øœ›š•“•˜•Ø‘›Ø ؒ›ØšØ — ؙ ؑ›—Ÿ›ØØœ’•¡’•¬ŸØš™˜’š•’Ÿ›Ø ’ØŽ•˜›ØžØ ؑ›žŸ•–—•Ø ؒ›— ™ Ø oؑ›—˜‘ØšØ—›™œš•¬ŸØž’Ø›ŸŽ’˜¬” Ø ¤’Ø›Ž¦›Ø”’Ÿ›Ø”Øž§¦•¬Øœ’•›‘ ؛¡•ž•Ÿ’Ø —˜žØ!؞ØŽ•˜•Øœ› ”ž’šŸ•Ø›ŸØ£’š›•¬Ø žœ‘ ؗŸ›Ø”Øž•¤—•Ø–›š•ØŸ›–Øž’‘š›Ø ’ØŽ•˜Ø›ŸØœ›¬‘§—ØšØ ؒ›ØšØ— ™ Ø ~œ›’‘س›Ÿ§š²Øž’‘š•Ÿ’Øš’™š•Øš•Ø ”Ø›¡•ž•Ÿ’Ø—˜žØm؏Ø~›¡•¬Øœ’”ؐ›‘•šŸØ ‘›Øœ›ž˜’‘šŸØ¤’Ÿ§ŸØšØؐ ؞Øž’Ø œ›š•“•˜•Ø›ŸØؒ›ØšØ ؒ› |›š›”•Ÿ’Ø›¤’Ÿ¦•Øž’؏ؑ›—˜‘•Ÿ’Ø ’¦¬ŸØœ›‘§˜“¦›Ø ’˜•¤’š•’Ø šØœ›£’šŸØš’”’Ÿ•Øœ˜›¦•Øœ’”Ø œ§ŸØœ›˜›•šØšØؐ ؜›‘•Ø ”§¥š’Ÿ›ØšØ›˜’™•Øœ›’—Ÿ• Ø {¤—š•¬ŸØžØŸ›Ø‘Ø’Øž§”š›ØžØ œ›‘§˜“¦›Øœ›š•“’š•’ØšØš’™š•Ÿ’Ø š• Ø’”•ØŸ’š‘’š£••Ø¦’Øœ›‘§˜“ŸØ ‘Øœ›•¥ŸØ•Ø—›š— ’š£•¬ŸØšØ œ”Ø™’“‘ Øœ’‘˜¦•Ÿ’Ø›¡•žØœ˜›¦•Ø —›™œš•• ؗ›’Ÿ›Ø¦’Ø•”•ž—Ø›¦’Øœ›’¤’Ø §—›žŸØ•Ø—’Ÿ•š›žŸØœ•Øœ›œ§Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØšØŸ’”•Øœ˜›¦•Ø•Øœ›•¥š’Ø šØ—¤’žŸ›Ÿ›Ø•Ø’¡’—Ÿ•š›žŸŸØšØ ¡ž•˜•Ÿ•Ø™’š•‘“™§šŸ Ø ­‹™Õ•ÕÑՙ¬

UCONOMICS

®¿Æ¿ÏÇ

ÐÄËÇÌ¿Ï

Закон за устройство на територията ®Ï¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÎÏÍÀÊÄËÇ ÇÏÄ×ÄÌÇÞ

15 - 16 април 2010 г. ŸËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÂϿðÍÓÇÞ «ÄÃÇÈÌÇ Î¿ÏÑÌÛÍÏÇ

ŸÉÕÄÌÑÇ ®²®uÏÄÂÒÊ¿ÕÇÍÌÌÍÇÁÄØÌÍÎÏ¿ÁÌÍÃÄÈÐÑÁÇÄ §ÆÏ¿ÀÍÑÁ¿ÌÄ ÍÃÍÀÏÞÁ¿ÌÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÄÇ ÍÀÅ¿ÊÁ¿ÌÄÌ¿®²® ¡Æ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ®²®uɿÿÐÑÏ¿ÊÌ¿É¿ÏÑ¿ ¡ÏÙÆÉ¿Ì¿¦²±ÐÃÏÒÂÇÑÄÌÍÏË¿ÑÇÁÌÇ¿ÉÑÍÁÄ ÎÏÇÏÄ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÄÌ¿ÂÏ¿ÃÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁÄÌÇÇ ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÇÎÏÍÄÉÑÇ §ÆÂÍÑÁÞÌÄÇÍÃÍÀÏÞÁ¿ÌÄÌ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÇ ÎÏÍÄÉÑÇ ¯¿ÆÏÄ׿Á¿ÌÄÌ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÐÑÁÍÑÍ ÍÑÂÍÁÍÏÌÍÐÑÇÌ¿ÒÖ¿ÐÑÌÇÕÇÑÄÁÐÑÏÍÇÑÄÊÌÇÞ ÎÏÍÕÄÐÇÎÏÇÌÄÂÍÁÍÑÍÆ¿ÁÙÏ×Á¿ÌÄ ¡ÄØÌÍÎÏ¿ÁÌÇÎÏÍÀÊÄËÇÌ¿ÀÊ¿ÂÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÑÍ °ÙÀÇÑÇÄÑÍÄÎÍÃÔÍÃÞØÍÆ¿ £ÙÏÅ¿ÁÌÇÇÍÀØÇÌÐÉÇÄÉÐÎÄÏÑÇÎÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍ Ì¿ÑÄÏÇÑÍÏÇÞÑ¿ ¡ÙÆÊÍÅÇÑÄÊÇÌ¿ÄÌÄÏÂÇÈÌÇÇÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÇ ÎÏÍÄÉÑÇ ½ÏÇÐÑÇ ®ÏÍÄÉÑ¿ÌÑÇ ©ÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÇ §ÆÎÙÊÌÇÑÄÊÇ °ÑÏÍÇÑÄÊÄÌÌ¿ÃÆÍÏÇÃÏÒÂÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÇÇÊÇÕ¿ÐÇÌÑÄÏÄÐÇÁÍÀÊ¿ÐÑÑ¿Ì¿ ÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÌ¿ÑÄÏÇÑÍÏÇÞÑ¿

¦¿ÎÍÁÄÖÄ ÎÍÐÄÑÄÑÄWWWUCONOMICSCOM ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ÎÇ×ÄÑÄÌ¿REGISTRATION UCONOMICSCOM Ç ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÞ ÍÀ¿ÃÄÑÄÐÄÌ¿Ó¿ÉÐ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

¢Ï¿ÃÍÒÃÐÑÏÍÈÐÑÁÍ

¤ÓÄÉÑÙÑÌ¿ÂÍÏÄØÇÞÂÏ¿Ã ¤ÃÇÌÀÍÞÃÇпÌÁÀÞÊÍÎÍÉÏÇÁÎÏÄÆÊÞÑÍÑÍÁÍÃÇÃÍÎÏÍËÞÌ¿Ì¿ÉÍËÓÍÏÑ¿ÁÐÂϿÿѿ ÌÍÀÍÞÃÇÐÁ¿ÌÄÑÍÌ¿ÁÐÇÖÉÇÎÍÉÏÇÁÇÀÇÍÔÊ¿ÃÇÊÍÄÃÇÌÂÏ¿ÃÐÌÞÉÍÊÉÍÂÏ¿ÃÒп

y

¹pÕz{prÕ(Õmpuؘ›š‘›š¤š•Ø ž’Ÿ•˜•Ø ”˜•—Ø›ŸØš¬—›˜—›Ø‘ žØ ØŸ’™œ’Ÿ ŸØØ‘ ØØ žš’š•’؞؜› ¢˜‘š•Ÿ’Ø™ Øœ›—–š•š• Ø {Ž¬žš’š•’Ÿ›Øž’Ø‘§˜“•ØšØ¡—Ÿ ؤ’Ø Ø›’¦•Ø˜’Ÿš•Ø‘š• ؜›§¢š›žŸŸØ šØœ›—••Ÿ’ؕؕ”— žŸ’š•Ÿ’Øœ§Ÿš•Ø šžŸ•˜—•ØØ Žš•”•š•Ÿ’ØŸ’•Ÿ›••Ø — ™ ˜•Øœ›’¤’ØŸ›œ˜•šØ•Ø™›“’Ø‘Ø š‘•¥•ØŸ’™œ’Ÿ ŸØšØ§”‘ ¢Ø žØ‘›Øf" Øyš›”•šØžØ¤ ˜•Ø”ØŸ›Ø ¬˜’š•’ ؜›”šŸ›Ø›¦’Ø—Ÿ›Ø³’¡’—ŸØšØ ›’¦•¬²Ø›žŸ› ؚ›Ø™˜£•šØžØ”œ›”šŸ•Ø Ø‘’Ÿ–˜•ØžØš’› Ø›”•Ø’¡’—ŸØ•™Øž•˜š›Ø ˜•¬š•’؏§¢ Ø“•Ÿ’˜•Ÿ’ ؛ž›Ž’š›ØØ ›’¦•Ÿ’ؘ’Ÿš•Ø‘š• Ø›–Øœ›“‘Øš “‘ŸØ ›ŸØ‘›œ§˜š•Ÿ’˜š›Ø›¢˜“‘š’ؕ؏›‘•Ø‘›Ø•ž—Ø ”Ø”‘’Ÿ› |›•¥’š•Ÿ’ؘ’Ÿš•ØŸ’™œ’Ÿ •Ø Ø§žŸ›šž’˜’š•Ÿ’ؐ‘›’Ø•”•ž—ŸØ ”š¤•Ÿ’˜š›Øœ›’¤’Ø’š’•¬Ø”Ø›¢˜“‘š’ Ø m™’•—šž—›Øœ› ¤š’Øž›¤• ؤ’Ø œ›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØšØ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Ø”Ø ›¢˜“‘š’Øž’Øœ›—¤ØžØ Ø­ØؚØž’—•Ø fØ"ؔŸ›œ˜¬š’ØšØ§”‘ ¢ Ø›Ø›ŸØž›¬Ø žŸšØœ’‘œ›˜ ؤ’Øœ’”ؘ¬Ÿ›Ÿ›Ø›ŸØ ؛ŸØ›Ž¦ŸØ•”—›šž ™•šØ’š’•¬Ø ›Ÿ•Ø”Ø—›™œ’šž£•¬ØšØ³r¡’—ŸØšØ ›’¦•¬Ø›žŸ›² Ø|•—››Ÿ›Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’Ø šØ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Ø’Øš– ¤’žŸ›Øž’¦š›Ø Ø—§žš•Ÿ’Øž˜’‘›Ž’‘• ؗ›Ÿ›Ø›¡•ž•Ÿ’Ø•Ø

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

‘›™›’Ÿ’Øœ›˜”ŸØš’Øž™›Ø›¢˜“‘¦•Ø ž•žŸ’™• ؚ›Ø•Ø›ž’Ÿ˜’š•’ |›œ›œ›£•›š˜š›ØšØŸ’™œ’Ÿ ŸØ Ø‘ØžŸ’Ø—›˜•¤’žŸ›Ÿ›Øž™›Ø›ŸØ ž§’‘•š’š•¬ŸØšØ”›Ÿš•¬Ø›—ž•‘ؕؑ •Ÿ’Ø ’¦’žŸ ؛Ÿ‘’˜¬š•Ø›ŸØŸ›™›Ž•˜• Ø ¡Ž•—•Ø•Ø’˜’—Ÿ›£’šŸ˜• ØØ |›•¥’š•Ÿ’Ø‘š’š•ØŸ’™œ’Ÿ •Ø•Ø •ž›—•Ÿ’Øš•ØšØ”™§ž¬š’ØšØ§”‘ ¢Ø ™›ŸØ‘Øœ›˜•¬¬ŸØšØ¤›’¥—›Ÿ›Ø”‘’ Ø —Ÿ›Ø‘›œ•šž¬ŸØ”Ø›Ž¦Ø‘•ž—›™¡›Ÿ Ø ’žœ•Ÿ›š•Ø”Ÿ ‘š’š•¬ ؟›œ˜•šš•Ø  ‘•Ø•Øœ›•¥’šØž§‘’¤šØ”Ž›˜’’™›žŸ Ø zØš– ›˜¬™Ø•ž—ØžØ•”˜›“’š•Ø‘’£Ÿ Ø œ’šž•›š’•Ÿ’Ø•ØŽ›˜š•Ÿ’Ø¢› tØ‘Øž’Øš™˜•Ø’¡’—ŸØšØ‘ž—•Ÿ’Ø Ÿ›œ˜•šš•Ø›žŸ›•Ø™›ŸØ‘Øž’Ø œ’‘œ•’™ŸØ™š›“’žŸ›Ø™’—• Ø ~ŸŸ’••Ÿ’Ø”Ø›š•¤š’ØšØ š’Ÿ•š•Ÿ’Øœ›ž˜’‘•£•Ø›ŸØ›’¦•Ÿ’Ø ›žŸ›•Ø—˜«¤ŸØ”ž“‘š’Ÿ›ØšØ ‘§’Ÿ ؎›¬‘•žš’Ÿ›ØšØœ›—••Ÿ’ØØ Ž˜’‘•ØŸ›š›’ ؟¬¢š›Ÿ›Ø›”’˜’š¬š’ ؗ—Ÿ›Ø •Øœ›žŸ¬š’Ÿ›ØšØœ›œ ž—˜••ØšžŸ•˜—• q§’ŸŸØ•Ø›‘ŸØžØž’‘Øš–

“š•Ÿ’Øœ•›‘š•Ø™’—•Ø”Øš™˜¬š’Ø šØ’¡’—ŸØšØ›’¦•¬Ø›žŸ› Øq§’ŸØ ™›ŸØ‘Øž’Øœ›žŸ¬ŸØžŸŸ’•¤’ž—•Ø”Ø ”ž’š¤š’ØšØœ›—•• Ø ˜•¤š•ØšžŸ•˜—• Ø žŸ’š•Ø•Ø‘ •Øœ›§¢š›žŸ• Øq •Ø žŸ’š•¬Ø—Ÿ›ØŸ’ Ø¢žŸ•Ø•Ø˜›”•Øž§¦›Ø

®ÏÄÆÊÞÑÍÑÍÍÑ ÃÍÍÑÍÀØ¿Ñ¿ ÌÒÅÿƿÄÊÄÉÑÏÇ ÖÄÐÑÁÍÐÄÇÆÎÍÊÆÁ¿ Æ¿ÉÍËÎÄÌпÕÇÞÌ¿ c¤ÓÄÉÑ¿Ì¿ÂÍÏÄ ØÇÞÍÐÑÏÍÁs


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

¢Ï¿ÃÍÒÃÐÑÏÍÈÐÑÁÍ ™›ŸØ‘Ø‘›œ•šžŸØ—§™Ø›¢˜“‘¦•¬Ø ’¡’—Ÿ ؙ—Ø•ØØœ› ™˜—ØžŸ’œ’š ~œ›ž›Žš›žŸŸØšØœ›—•šŸØšžŸ•˜—Ø ‘Ø›Ÿ”¬Øž˜§š¤’Øž’Ÿ˜•šØ’Ø’‘šØ›ŸØ š– “š•Ÿ’Ø¢—Ÿ’•žŸ•—• ؗ›Ÿ›ØžŸØ ‘ ™Ø”Ø’¡’—ŸØšØ›’¦•¬Ø›žŸ› ا™š•Ÿ’Ø œ›§¢š›žŸ•ØŽž›Ž•ŸØ›˜¬™Ø¤žŸØ›ŸØ ž˜§š¤’ŸØž’Ÿ˜•š ؑ›—Ÿ›Øž’Ÿ˜•Ÿ’Ø Ž›•Ø•Ø›Ÿ”¬Ÿ Øq›Ž’Øœ›—•ŸØŽ¬˜Ø•˜•Ø Ž˜’‘Øœ›—•Ø™›“’Ø”š¤•Ÿ’˜š›Ø‘Øš™˜•Ø —›˜•¤’žŸ›Ÿ›ØŸ›œ˜•š ؗ›’Ÿ›Øž’Ø›Ÿ‘’˜¬Ø ØŸ™›ž¡’Ÿ ؗ—Ÿ›Ø•ØŸ› ؗ›’Ÿ›Øž’Ø œ’šž¬Ø—§™Ø•šŸ’•›ØšØž‘Ÿ Ø q ›Ø‘›Ž›Ø’¥’š•’Ø”Øœ›—••Ÿ’Ø’Ø Ÿ¬¢š›Ÿ›Ø›”’˜’š¬š’ Øo“š›Ø Ÿ›¤š’š•’Ø’Ø ‘˜•ØŸ’Øœ’‘žŸ˜¬ŸØ›”’˜’š’š•Øœ˜›ž—•Ø œ›—••ØžØŽ›ŸØ•ž›—ØžŸ•Ÿ’˜š›žŸØ •˜•ØžØ—›™œ›”•£•¬Ø›ŸØš•ž—ØžŸ•Ÿ’˜š›žŸ Ø |§•Ÿ’Øž’Øš•¤ŸØ³œ›—•š•Ø‘•š•²Ø •ØŸ’Øž’Øš “‘¬ŸØ›ŸØ—›šžŸ —Ÿ•šØ ‘œŸ£•¬ØšØž‘ŸØ›¦’Øœ’‘•Ø ‘Ø’Øœ›žŸ›’šØ•˜•Ø—›Ø’؏§”™›“š›Ø Øœ›ž˜’‘žŸ•’ ؜›š’“’Øž‘ŸØž’Ø šŸ›Ø‘›œ§˜š•Ÿ’˜š›Øœ›š’ØžØ Ø™Ø œ§žŸ Øož•¤—•Ø›žŸš˜•Ø•šŸ•ØžØØ œ› ™˜—Ø•˜•Øœ› ›˜¬™ØžŸ’œ’šØ•”¬ØšØ Ÿ š ؒ—žŸ’š”•š›Øœ›—•š›Ø›”’˜’š¬š’ Ø —›’Ÿ›Ø’ؘ’—›Ø ؗ›˜•¤’žŸ›Ÿ›Øœ§žŸØ’Ø‘›Ø Ø ™ Ø|’‘•™žŸŸØ™ Øž ؤ’Ø’Øœ› ’Ÿ•š› Ø œ› ™˜—›ØšŸ›¦›Ø”Øž‘ŸØ Ø•Ø ž˜’‘›Ÿ’˜š›ØžØœ› ›˜’™•Ø§”™›“š›žŸ•Ø ”Ø™ž››Øœ•˜›“’š•’ Øt’˜’š•Ÿ’Øœ›—••Ø žŸŸØ•”—˜«¤•Ÿ’˜š›Ø”œ›žŸš’š•Ø ›Ÿ§‘ØmŸ˜šŸ•— ؗŸ›Øœ›Ø‘šš•ØšØ ™’•—šž—ŸØmž›£•£•¬ØšØ”’˜’š•Ÿ’Ø œ›—••Ø”Ø”‘•Ø‘›’ ؞™›Øœ’”Ø ؐ ؞Ø›”’˜’š’š•Ø›—›˜›Ø ؙ•˜•›šØ— Ø ™Øœ›—•šØœ˜›¦ Ø{ž’šØ¤’Ø›ž• ¬ŸØ §Ÿ’¥’šØ—›™¡›Ÿ ؟’Øš™˜¬ŸØ ’š’•–š•Ÿ’Øš “‘•ØšØž‘ŸØ”Ø ›¢˜“‘š’Ø•Ø›Ÿ›œ˜’š•’ Ø |›œ ž—˜••Ÿ’ؐ‘ž—•ØšžŸ•˜—•Øž§¦›Ø ™›ŸØ‘Ø’‘ £•ŸØ’¡’—ŸØšØ›’¦•¬Ø ›žŸ› Øy’“’žŸ•Ÿ’ØŽ˜›—›’ ؚœ•™’ Ø œ›œ ž—ŸØŸ’Ÿ ؏›‘ŸØ•Øš’؝ ¥ŸØ ’žŸ’žŸ’š•Ÿ’Øœ›¤’š•ØšžŸ•˜—• Ø |›’žŸ•Ÿ’Øœ•š•ØšžŸ•˜—•Ø—Ÿ›Ø£¬˜›Ø •™ŸØœ› ™˜—Ø›Ž¦Ø™žØ›ŸØž¡˜ŸØ•˜•Ø Ž’Ÿ›šØ•ØŽž›Ž•ŸØœ› ™˜—›Ø—›˜•¤’žŸ›Ø Ÿ›œ˜•šØœ›‘•ØŽ˜’‘›Øž•¬Øž•Ø£¬Ÿ tØš™˜¬š’ØšØ’¡’—ŸØšØ›’¦•¬Ø ›žŸ› ؛ž’šØ™’—•Ø›ŸØ›Ÿ‘’˜š•Ÿ’Ø ž›ŽžŸ’š•£•ØšØž‘• ؙ›ŸØ ‘Øž’Øœ’‘œ•’™ŸØ•Ø“‘šž—•Ø •š•£•Ÿ••Ø—Ÿ›Ø”ž“‘š’ØšØ‘§’Ÿ Ø •š¡›™£•›šš•Ø—™œš••Ø•Øš“‘š’Ø š–  žœ’¥š•Ÿ’Ø‘’–žŸ•¬Ø”Øœ›š•“š’Ø šØ؟’™œ’Ÿ ŸØØ‘ Ø{ŸØžŸšØ šØ™’žŸš•Ÿ’؏˜žŸ•Ø™›ŸØ‘Øž’Ø œ’‘œ•’™ŸØ ™•¥˜’š•Ø‘’–žŸ•¬Øœ›Ø ˜š‘¥¡Ÿš›Øœ›’—Ÿ•š’ Ø¡ š—£•›š˜š›Ø ”›š•š’ ؜›˜š’ØšØ—¤’žŸ’š•Øœ§Ÿš•Ø šžŸ•˜—• ؞Ÿš‘Ÿ•”£•¬ØšØ³”’˜’š•Ø ž‘•²Ø•Øš˜š’ØšØš›™•Ø”Ø—¤’žŸ›Ÿ›Ø šØ§”‘ ¢ Ø Ù֋‘‹ÙÖuwÒxÒ×n

±ÏÇÐ¿Ì¿È Ï¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÑÄ ÏÄ×ÄÌÇÞÆ¿ÎÍ ÐÑÒÃÄÌÎÍÉÏÇÁ ÀÞÊÎÍÉÏÇÁ ÍÆÄÊÄÌÄÌÎÍÉÏÇÁ ÇÎÍÉÏÇÁ ÎÍÉÏÇÑÐÖ¿ÉÙÊ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÇËÏÄÅÇ

Ì¿ÎÏÄÃÁ¿Á ÄÌÄÏÂÇÈÌÇÞËÍÌÇÑÍÏÇÌÂ Приложението PowerMeter прогресира като лесно и достъпно средство за енергиен мониторинг

0OWER-ETERÁÇÎÍÉ¿ÆÁ¿ É¿ÉÁÍÁÇÄÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄÑÍÁÐÏ¿ÁÌÄÌÇÄÐÃÏÒÂÇÑÄÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇÇÉ¿ÉÐÄÐÎÏ¿ÁÞÑÄÁËÍËÄÌÑ¿ÐÎÏÞËÍËÇÌ¿ÊÇÎÄÏÇÍÃÇ

z

{svyqpxsp}yÕ/.6$1,$3$1ÕxkÕ &..&+$؜›‘§˜“Ø‘Ø¤’œ•Øœ›˜”•Ø

›ŸØŽš•¬Øš•Øœ›’žØœ›Øœ›ž›—ØšØ •šŸ’˜•’šŸš•Ÿ’Ø’š’•–š•Ø™’“•Ø•˜•Ø œ› ž—››Ø‘•žŸš£•›šš›Ÿ›Ø•”™’š’Øš’Ø ’š’•–š›Ÿ›Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’ Ø|’‘•“š’Ÿ›Ø šØ•šŸ’š’ŸØ—›™œš•¬ŸØ—§™Ø ‘•žŸš£•›šš›Ÿ›Ø›Ÿ¤•Ÿš’Ø•”˜’“‘Ø—Ÿ›Ø œ›‘ž—›¤š›ØŽ¬š’؏؞š’š•’؞؜§˜”’š’Ÿ›Ø šØ›˜¬™›Ÿ›ØŽ›˜¥•šžŸ›Ø›ŸØ«Ÿ•˜•Ÿ•Ø —›™œš••Ÿ’Øœ›Øž’ŸØØž§¦ŸØœ›ž›— /NVDQ,DSDQؘؒ’žš›Ø”Ø•”œ›˜”š’Ø œ•˜›“’š•’ ؗ›’Ÿ›Ø£’˜•Øœ•Øš “‘Ø œ›žŸ›¬šš›Ø‘Ø•Ø‘§“•ØØŸ’¤’š•’Ø”Ø ¥’Ÿ›Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’ØšØ’š’•¬ ØtØ Ÿ”•Ø£’˜Ø’Øš “š›Ø žŸ›–žŸ› ؗ›’Ÿ›Ø ž˜’‘•Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØšØ’š’•¬Ø•Ø œ›‘‘§“Øœ•˜›“’š•’Ÿ› Ø~˜’‘ØŸ›Ø ž™•¬ŸØ/NVDQ,DSDQ؏•Øœ›—” ؗ—›Ø •Ø’Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØØžš’š•’ØžØ ‘ •Ÿ’Øœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ø•Ø——Øž’Øžœ¬Ÿ’Ø Ø™›™’šŸØžœ¬™›Ø™•š˜•Øœ’•›‘• Ø /NVDQ,DSDQؒ؎’”œ˜Ÿ’šØ”Øž•¤—• ؗ›•Ÿ›Ø •ž—ŸØ‘Øž’Øœ•ž§’‘•š¬Ÿ ؚ’”•ž•™›Ø ‘˜•ØžØœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜• ؜›•”›‘•Ÿ’˜•ØšØ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

0OWER-ETERÄÀÄÆ ÎÊ¿ÑÄÌÆ¿ÁÐÇÖÉÇ ÉÍÇÑÍÇÐÉ¿Ñÿ ÐÄÎÏÇÐÙÄÃÇÌÞÑ ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÿÊÇ Ð¿ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇÌ¿ ÇÆËÄÏÁ¿ÑÄÊÌÇÒÐ ÑÏÍÈÐÑÁ¿ÇÊÇÝÑÇ ÊÇÑÇÉÍËοÌÇÇ

•”™’Ÿ’˜š•Ø žŸ›–žŸØ•˜•Ø«Ÿ•˜•Ÿ•Ø —›™œš•• Ø {ŸØ&NNFKD؞•ØœŸš•ŸØžØ—›™œš••Ø”Ø ™›š•Ÿ›•šØšØœ›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØšØ’š’•¬ Ø ”Ø‘Ø‘›žŸ•ØšØœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’Øš “š•Ÿ’Ø ”Ø/NVDQ,DSDQØ žŸ›–žŸ ØtØ~m†Ø  žŸ›–žŸŸØœ›‘‘§“¦•Ø/NVDQ,DSDQØ ž’Øœ›•”’“‘ŸØ›ŸØ—›™œš•¬ŸØ3 $ # Ø3GDØ $MDQFXØ#DSDBSHUD ؍ؔØœ”ØšØ{Ž’‘•š’š›Ÿ›Ø w˜žŸ›Ø›ŸØ KDQS,D Øoؙ›™’šŸØ£’šŸØ šØ žŸ›–žŸŸØ”Ø™›š•Ÿ›•šØšØ œ›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØšØ KDQS,DؒØ؜ š‘ zž—››Ø›ŸØ&NNFKDؚœ•¢Ø›¦’Ø’‘šØ ¢•ŸØ—¤—Ø ؔØ ž—›¬š’ØšØ•šŸ’¡’–žØ ”Øœ›™•š’ØšØŸ¬¢š›Ÿ›Øœ•˜›“’š•’Ø @OOKHB@SHNMØOQNFQ@LLHMFØHMSDQE@BDØ Ø /( ؟—Ø ¤’؝”Ž›Ÿ¤•£•Ÿ’ØšØš›•ØŸ’¢š›˜›••Ø ‘Ø™›ŸØ‘Øž•Ø—›™ š•—•ŸØœ› ˜’žš›ØžØ /NVDQ,DSDQ Øn˜›‘’š•’ØšØŸ›Øž’Ø’¤’Ø ™š››Øœ›•”›‘•Ÿ’˜•Ø™›ŸØ‘Øž§”‘ŸØ  žŸ›–žŸ ؗ›•Ÿ›Øž•Ø”•™›‘’–žŸŸØžØ /NVDQ,DSDQ ؗ›’Ÿ›Øœ›”›˜¬Øœ•‘›Ž•š’Ÿ›Ø šØž•žŸ’™Ø”Ø’š’•’šØ™›š•Ÿ›•šØšØ £¬˜›Ø‘›™—•šžŸ›ØšØ™š››Øœ› š•ž—Ø£’šØ•Ø ™š››Øœ› ž—››Ø›Ÿ—›˜—›Ÿ›Ø¦’Øš•Øž’Øš˜›“•Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

²ÐÑÏÍÈÐÑÁÍÆ¿ ÄÌÄÏÂÇÄÌËÍÌÇÑÍÏÇÌ ̿4%$

—›•Ÿ›Øž§¦›Øž’Ø›œ•ŸŸØ‘Øš˜¬”ŸØØ Ÿ”•Ø›Ž˜žŸØ ؗŸ›Ø,HBQNRNESؚœ•™’ Ø —›•Ÿ›Ø•™ŸØœ›‘›Žš›Øœ•˜›“’š•’Ø,HBQNRNESØ 'NGLؕ؞§¦›Ø›Ÿ¬ŸØž›•Ÿ’Ø•šŸ’¡’–ž•Ø ”Ø”Ž›Ÿ¤•£•Ÿ’ØšØ•”™’Ÿ’˜š•Ø žŸ›–žŸ ~؜•˜›“’š•¬Ø—Ÿ›Ø/NVDQ,DSDQØ §”™›“š›žŸŸØ”Ø‘›žŸ§œØ‘›Øž•žŸ’™•Ø”Ø ’š’•’šØ™›š•Ÿ›•šØ”Ø‘›™—•šžŸŸØ ™›“’Ø‘Øž’؝’˜•”•ØØ—Ÿ—•Øž›—›’ Ø —Ÿ›ØØœ›ž˜’‘žŸ•’ØŸ’”•Øœ•˜›“’š•¬Ø ™›ŸØ‘Øž’Ø•”œ›˜”ŸØ”Ø’˜•”•š’Ÿ›Ø šØš£•›š˜š•Ø ™š•Ø™’“•Øœ› Ž§”›Ø •ØŽ’”Ž›˜’”š’š›Ø›Ÿ—›˜—›Ÿ›Ø‘›ž’Øž’Ø ž™¬Ÿ¥’ Øo’›¬Ÿš›ØŸ› ؗ›’Ÿ›Ø’Øš “š›Ø šØ«Ÿ•˜•Ÿ•Ø—›™œš••Ÿ’ ؜’‘•Ø‘Øž’Ø ’¥ŸØ‘Øœ’‘œ•’™ŸØž’•›”š•ØžŸ§œ—•Ø œ›Øœ›ž›—ØšØ ™š•Ÿ’Ø™’“• ؒؑ›—”˜Øž’Ø ž›¡Ÿ ’Ø•Ø¢‘ ’Ø”Øœ›‘›Žš•Øœ•˜›“’š•¬ Ø ušŸ’˜•’šŸš•Ÿ’Ø™’“•ØžØ’‘šØ›˜¬™Øœ›Ø ”™’Ø•Øž˜›“šØ”Ž›Ÿ—Ø•Ø’›¬Ÿš›Ø œ›¬ŸØšØœ›’¤’Ø—›™œš•• ؜’‘›žŸ¬¦•Ø ’¥’š•¬Ø•Ø•šŸ•Ø”Ø’˜•”•š’Ÿ›Ø–ØŽ•Ø š—˜›Ø«Ÿ•˜•Ÿ•Ø—›™œš••Ÿ’Ø‘ØžŸšŸØ œ› —Ÿ•š•ØØœ›’žØ—§™Ø ™š•Ø™’“• Ø ­‹™Õ•Ñՙ¬

WWWUCONOMICSCOM

ÐÄËÇÌ¿Ï

Енергийна ефективност на сгради ¬ÍÏË¿ÑÇÁÌ¿À¿Æ¿ ®Ï¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÉ¿ÆÒÐÇÇ ÏÄ×ÄÌÇÞ

22 – 23 април 2010 г. ŸËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÂϿðÍÓÇÞ

¦¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞWWWUCONOMICSCOM ¦¿ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÞREGISTRATION UCONOMICSCOM ¦¿ÉÍÌÑ¿ÉÑÇÑÄÊÑÄÊÓ¿ÉÐ E MAILEVENTS UCONOMICSCOM

‘Ø¤—™’Ø”Ø”•ŸØ ™šØ’š’•–šØ™’“ Ø —›¬Ÿ›Ø‘Ø›ž• •Øœ›‘›Žš•Ø§”™›“š›žŸ• o“’šØ¡—Ÿ›Øœ•Øœ›‘›Žš•Øœ•˜›“’š•¬Ø ’Øž• š›žŸŸ Øo§Ø§”—ØžØŸ›Ø›ŸØ &NNFKD؞Øœ›žŸ•˜•Øž•˜š›Ø ‘’š•’Ø §¢ Øš‘’“‘š›žŸŸØšØž›¬Ø /(Ø•Ø š’œ•—›žš›’š›žŸŸØšØ˜•¤šŸØ •š¡›™£•¬ Øzœ•™’Ø•™Øžœ’£•˜š•Ø žŸ§œ—• ؜’”Ø—›•Ÿ›Ø™•šØž¬—›Ø ‘›™¥š›Ø žŸ›–žŸ›Ø”Ø™›š•Ÿ›•š Ø ”Ø‘Øž•Ø—›™ š•—•ØžØ/NVDQ,DSDQ Ø |›•”›‘•Ÿ’˜•Ÿ’ØšØœ›‘›Žš•Ø žŸ›–žŸØ žœ›’‘Ø•”•ž—š•¬ŸØšØ&NNFKD ئ’ØŸ¬ŽØ ‘Ø³›Ž”›Ÿ²Øœ›Ÿ’Ž•Ÿ’˜•Ÿ’ ؗ—Ø‘Ø ž§“ŸØ•š¡›™£•¬ŸØ”Ø’š’•–š›Ÿ›Ø ž•Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’Ø›ŸØ žŸ›–žŸ›Ÿ› ؗ§™Ø Ÿ’ŸŸØžŸšØØœ›£’ž ؗ—Ÿ›Ø’Ø /NVDQ,DSDQ Ø oؙ›™’šŸØ›ž’šØ&NNFKDؕ™Ø’‘•£Ø‘ •Ø —›™œš•• ؗ›•Ÿ›Øž’Ø›œ•ŸŸØ‘ØžŸ§œ¬ŸØ šØž£’šŸØšØ ™š•Ÿ’Ø™’“• ؕ˜•Øœ› ž—››Ø šØž£’šŸØšØ‘•žŸš£•›šš•¬Ø™›š•Ÿ›•šØ šØ’š’•–š›Ÿ›Øœ›Ÿ’Ž˜’š•’ ؟§–Ø—Ÿ›Ø ”Ø ™š•Ø™’“•Ø’Ø›¦’؝š›Ø‘Øž’ؐ››• Ø o§œ’—•ØŸ›Øœ›ž’™’žŸš›Ÿ›Øœ•ž§žŸ•’Ø •Ø˜’žš•¬ŸØ‘›žŸ§œØšØ&NNFKD؜›”›˜¬ŸØ šØ—›™œš•¬ŸØ‘Øœ›žŸ•ØŽ§”Øœ›’žØ­Ø ™š››Øœ› Ž§”Ø›Ÿ—›˜—›Ÿ›Ø’‘šØžŸŸ•¦Ø ØŸ”•Ø›Ž˜žŸØ—›™œš•¬Ø™›“’Øž™Ø‘Ø œ›žŸ•š’ Ø{ŸØ‘ •Ø›˜’™•Ø—›™œš•• Ø

UCONOMICS

§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÇËÏÄÅÇ

°ÎÍÃÉÏÄοѿ Ì¿ÐÎÇпÌÇÞ

¡ÍÃÄØÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊ ŸÌÂÄÊ«ÇÌÄÁ

£ÇÏÄÉÑÍÏÌ¿ŸÐÍÕÇ¿ÕÇÞÆ¿ÏÄÌÍÁÇÏ¿ÌÄÌ¿ ÄÑ¿ÅÌ¿Ñ¿ÐÍÀÐÑÁÄÌÍÐÑ ÄÊÄÉÑÏÍÇÌÅÄÌÄÏ ÐÌ¿ÃÂÍÃÇ×ÄÌÍÎÇÑÉ¿ÑÍÄÉÐÎÄÏÑÁ ¤ÌÄÏÂÍÎÏÍÄÉÑ Ì¿ÖÍÑÃÄÊÁ¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÌÇÞ ÃÇÐÎÄÖÄÏÐÉÇÕÄÌÑÙÏ Æ¿ËÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊ Ì¿£©¤¡¯ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÌ¿ÀÍÏÿ̿ ÃÇÏÄÉÑÍÏÇÑÄÌ¿¬¤©ÇÆ¿ËËÇÌÇÐÑÙÏÌ¿ ÄÌÄÏÂÄÑÇÉ¿Ñ¿ÇÄÌÄÏÂÇÈÌÇÑÄÏÄÐÒÏÐÇ ŸÉÕÄÌÑÇ ¤ÁÏÍÎÄÈÐÉÍÇÀÙÊ¿ÏÐÉÍÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÐÑÁÍ £ÄÈÐÑÁ¿Ø¿ÌÍÏË¿ÑÇÁÌ¿ÒÏÄÃÀ¿Á ÙÊ¿ÏÇÞ ­ÀÌÍÁÞÁ¿ÌÄÌ¿ÐÂÏ¿ÃÇÑÄÄÑ¿ÅÌ¿ ÐÍÀÐÑÁÄÌÍÐÑ ®Ï¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÉ¿ÆÒÐÇÇÏÄ×ÄÌÇÞ ²Ö¿ÐÑÌÇÕÇ £ÙÏÅ¿ÁÌÇÇÍÀØÇÌÐÉÇÄÉÐÎÄÏÑÇ §ÌÁÄÐÑÇÑÍÏÇÌ¿ÅÇÊÇØÌÇÇÍÀØÇÌÐÉÇ ÐÂÏ¿ÃÇ ®ÏÍÄÉÑ¿ÌÑÇÇÐÑÏÍÇÑÄÊÌÇÎÏÄÃÎÏÇÄË¿ÖÇ ½ÏÇÃÇÖÄÐÉÇÉÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÇ ©ÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÇÎÍÄÌÄÏÂÇÈÌÍÍÀÐÊÄÃÁ¿ÌÄÌ¿ ÐÂÏ¿ÃÇ ³¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅÙÏÇÌ¿ÐÂÏ¿ÃÇÇÐÄÊÇØ¿ ŸÂÄÌÑÇÇÀÏÍÉÄÏÇÌ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÇÇËÍÑÇ ¡ÌÍÐÇÑÄÊÇÇÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇÌ¿ÇÆÍÊ¿ÕÇÍÌÌÇ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÇ ¡ÌÍÐÇÑÄÊÇÇÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇÌ¿ÒÏÄÃÇÆ¿ ÍÑÍÎÊÄÌÇÄÇÍÔÊ¿ÅÿÌÄ °ÑÏÍÇÑÄÊÄÌÌ¿ÃÆÍÏÇÃÏÒÂÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÇ £ÍËÍÒÎÏ¿ÁÇÑÄÊÇÌ¿ÅÇÊÇØÌÇÉÍÍÎÄÏ¿ÕÇÇ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

7ORKPLACE

­É¿ÀÄÊÞÁ¿ÌÄÌ¿ Ï¿ÀÍÑÌÍÑÍËÞÐÑÍ ®ÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÇÞÆ¿ÍÉ¿ÀÄÊÞÁ¿ÌÄÌ¿Ï¿ÀÍÑÌÍÑÍÀÝÏÍÌ¿Ë¿ÊÞÁ¿Ñ Ô¿ÍпÐÉ¿ÀÄÊÇÑÄÁÍÓÇпÇÎÄÐÑÞÑÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ

m

‚z{pusÕxkz{po‚ukÕz{sÕzp{|yxkvxs}pÕ uywz†}{s ؍—›ØžŸØ§œ›žØ”Ø

™›“’Ø‘Øœ•¤•š•Øš¬—›•Øš’œ•¬Ÿš›žŸ• Ø m—›Øšœ•™’Øš¬—›–Øž’Øžœ§š’؏؞Ÿ§¤¦Ø §”—Ø—§™Ø•šŸ’š’ŸØ•ØŽ’”“•¤š•Ø —Ž’˜ ؟›Ø™›“’Ø‘Ø‘›’‘’Ø——Ÿ›Ø‘›Ø Ÿ’¢š›˜›•• ؏’›¬Ÿš›Ø¦’Ø™•š’Ø›¦’Ø œ›’“‘š’ØšØ›Ž› ‘š’ ؟—Ø•Ø‘›Ø •”’žŸš›Ø’™’Øœ’‘•Ø‘Ø™›“’™Ø‘Øž’Ø —›šŸ ”•• Øz’œ›‘’‘’š•Ÿ’Øœ›•”›˜š›Ø ‘™’ØšØšœ§˜š›ØŽ’”“•¤’šØ›¡•ž Ø|›‘•Ø ”œ›˜›“’š•Ø—Ž’˜•Ø™›ŸØ‘ØžØœ’¤—Ø Ÿ”•Øœ•¤•šØž¬—ØŽ›ŸšØ™žØ•˜•Ø š’Øž™›Ø”Øž˜ “•Ÿ’˜•Ÿ’ ؚ›Ø•Ø”Ø Ž«›Ø¦’Ø•™ŸØš “‘Ø›ŸØœ•žœ›ž›Ž˜’š•¬Ø œ›‘‘§“¦•¬Øœ’ž›š˜Ø­Øœ›Ø(3؜›‘‘§“— Ø ”Øœ› ˜’žš›Ÿ›Ø•™Ø›—Ž’˜¬š’ ؛ž’šØ—›Ø œ›¤•žŸ¦Øœ’ž›š˜Ø•Ø‘ š’Ø“’˜’Ÿ’Ø›¡•ž§ŸØ‘Ø”œ•˜•¤ØšØœ§”’˜Ø u™Øš’Ø’‘•šØš¤•š ؜› —›–Ÿ›Ø’‘š›ØŽ«›Ø ›ŸØ›œ˜’Ÿ’š•Ø—Ž’˜•Ø›ŸØš¬—›¬Ø‘’Ÿž—Ø ™›“’Ø‘ØŽ§‘’Ø™›‘•¡•£•š› ؔØ‘Øœ›Ž’’Ø —š•“— Ø œ›’¤’Ø›Ž› ‘š’Ø•Ø›—Ž’˜¬š’ ؗŸ›Ø›ŸØ x•œžŸØšØœ›‘’‘ŽØØ›—Ž’˜¬š’Ÿ›Ø “’˜š•’Ÿ›Ø•Ø§”™›“š›žŸ•Ÿ’ØšØž™•Ÿ’Ø šØŽ›Ÿš›Ÿ›Ø™¬žŸ›Øš’ؒءŸ˜š ؚ›Ø œ›˜”Ÿ’˜•Ø”•ž• ؗ›˜—›Ø‘˜’¤Ø•ž—ŸØ‘Ø

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

©ÍÌÑ¿ÉÑÄÌËÍÃÒÊ ÉÍÈÑÍÐÄÎÏÇÀÇÏ¿ ÎÍÃÎÍÁÙÏÔÌÍÐÑÑ¿Ì¿ÀÝÏÍÑÍ

¬ÄÎÍÃÏÄÃÄÌÇÑÄ ÎÏÍÇÆÁÍÊÌÍÏ¿Æ ÎÍÊÍÅÄÌÇÉ¿ÀÄÊÇ ËÍ¿ÑÿпÎÏÄÖÉ¿ ÌÄпËÍÆ¿ÐÊÒÅÇ ÑÄÊÇÑÄ ÌÍÇ¿Æ ÎÍÃÃÙÏÅ¿ØÇÞÎÄÏ ÐÍÌ¿ÊuÎÍ)4ÎÍà ÃÏÙÅÉ¿ ÎÍÖÇÐÑÁ¿Ø ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÇÃÏ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

7ORKPLACE

UCONOMICS WWWUCONOMICSCOM

ÐÄËÇÌ¿Ï

Приложение на закона за обществените поръчки в инфраструктурните компании и подготвяните промени в него

22 – 23 април 2010 г.

ŸËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÂϿðÍÓÇÞ ¦¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞWWWUCONOMICSCOM ¦¿ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÞREGISTRATION UCONOMICSCOM ¦¿ÉÍÌÑ¿ÉÑÇÑÄÊÑÄÊÓ¿ÉÐ E MAILEVENTS UCONOMICSCOM

žŸ•šŸØØŸ›Øš¤•šš•’ Ø|›’¤’Ÿ›Ø Ž«ØšØœ”Ø”Ø™’Ž’˜•Øœ•Ÿ’“ŸØ ™•š•™˜š•Ÿ’Ø¢—Ÿ’•žŸ•—• Ø ˜’žš¬¦•Ø›—Ž’˜¬š’Ÿ› ؗŸ›Ø›Ÿ›•Ø šœ•™’ ؚ›Ø‘›•Ø•Ø‘Øš’Øœ•Ÿ’“ŸØ Ÿ—• ؟’ؘ’žš›ØŽ•¢Ø™›˜•Ø‘Øž’Ø šœ¬ŸØšž¬—§‘’Ø—§‘’Ÿ›Ø•™Øš “‘ Ø ~˜’‘Ø—Ÿ›Ø’؝’¥’šØ˜’žšŸØ¤žŸØ žØœ’™•šš’Ÿ›ØšØ—Ž’˜•Ÿ’Øœ’”Ø œ˜›ž—›žŸ•Ÿ’ØšØŽ«›Ÿ› ؏’¤’ؒ؏’™’Ø‘Ø ž’Øœ›™•ž˜• ؗ—Ø—Ž’˜•Ÿ’ئ’Ø‘›žŸ•ŸØ ‘›ØŸ’”•Ø›Ÿ›• ؟—Ø¤’Ø‘Øš’Øœ’¤ŸØ •Ø‘Øž’Ø™•š•™•”•Ø›œžš›žŸŸØš¬—›–Ø ‘Ø•Ø”—¤• Ø}’¥’š•’ØšØœ›Ž˜’™Ø žØ”˜•¤š•Ø•‘›’Ø‘§“Ÿ’˜•Ø”Ø —Ž’˜•Ÿ’حآ›•”›šŸ˜š•Ø•Ø’Ÿ•—˜š• Ø tØ œ˜’š•’ØšØœ§Ÿ¬ØšØ—Ž’˜•Ÿ’ Ø ™›ŸØ‘Øž’Ø•”œ›˜”ŸØ™’Ÿ˜š•Ø—›¥›’Ø ”Ø—Ž’˜• ؒ˜’™’šŸ•ØšØž™•Ÿ’ØŽ«Ø•˜•Ø žœ’£•˜š•Øœ’¥˜’š’žŸ•Øœ››‘š•£• Ø šœ›‘›Ž¬¦•Ø§Žš¤’šØžŸ§˜Ž ؗ›•Ÿ›Ø ‘Ø›š•¤ŸØ”œ›˜›“’š•’Ÿ›Ø•™ØØ œ›žŸšžŸ›Ÿ› Ø ~§¦›ØŸ—Ø™›ŸØ‘Øž’Ø•”œ›˜”ŸØ  ‘§˜“’š•Ø”—˜›š•Ÿ’˜• ؞؝”’‘’š•Ø —›šŸ—Ÿ• ؗ›•Ÿ›Ø‘Øž’Øœ›žŸ¬ŸØØ —Ž’˜š•Ÿ’Ø—›¥›’ ؗŸ›Øœ›ØŸ›”•Øš¤•šØ œ•Ž˜•“ŸØ”š¤•Ÿ’˜š›Ø—›šŸ—Ÿ Ø —§‘’Ÿ›ØŸ¬ŽØ‘Øž’؏—Ø‘‘’šØ—Ž’˜ m—›ØžŸØ§œ›žØ”Øž˜ “•Ÿ’˜ ؗ›–Ÿ›Ø Ž›Ÿ•Øœ’‘•™š›ØžØ˜œŸ›œØ•Ø¤’žŸ›Ø šœ ž—ØŽ›Ÿš›Ÿ›Øž•Ø™¬žŸ› ؔØ ˜’žš’š•’Ø œ•Øœ›žŸ›¬šš›Ÿ›Ø—˜«¤š’ؕؕ”—˜«¤š’Ø šØ˜œŸ›œØ—§™Ø’˜’—Ÿ•¤’ž—ŸØ•Ø •šŸ’š’ŸØ™’“Ÿ ؚØŽ«›Ÿ›Ø™›ŸØ ‘Øž’Ø™›šŸ•ŸØ™›‘ ˜• ؞§‘§“¦•Ø ——Ÿ›Ø—›šŸ—ŸØ”Ø”¢šš’Ÿ› ؟—Ø•Ø ›”’Ÿ—ŸØ”Ø•šŸ’š’ŸØ‘›žŸ§œ Ø’”•Ø ™›‘ ˜•Ø™›ŸØ‘ØžØœ›‘•“š•Ø•Øœ’”Ø ›Ÿ›ØšØ›šŸØœ›§¢š›žŸØšØŽ«›Ÿ›Ø ™›ŸØ‘Øž’Øœ•Ž•ŸØœ›‘Øœ›§¢š›žŸŸØ ™  ؗ›Ÿ›Øš’Øž’Øœ›˜”Ÿ ØtØœ› ˜’ž’šØ ‘›žŸ§œØ‘›Øœ’ž›š˜š•¬Ø—›™œ«Ÿ§ ؙ›ŸØ ž’Ø•”œ›˜”ŸØ™›šŸ•š•Ø—§™ØŽ«›Ÿ›Ø ‘§“Ÿ’˜• ؗ›•Ÿ›Ø‘§“ŸØ—›œ žØšØ —›™œ«Ÿ§Øš‘Ø”’™¬Ÿ Ø ­‹™Õ•ÕÑՙ¬

°ÎÍÃÉÏÄοѿ Ì¿ÐÎÇпÌÇÞ

¡ÍÃÄØÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊ ®Ê¿ËÄ̬ÄËÖÄÁ ŸÉÕÄÌÑÇ ŸÌ¿ÊÇÆÌ¿ÎÏ¿ÉÑÇÉÇÑÄÌ¿ÂÍÊÄËÇÑÄ ÁÙÆÊÍÅÇÑÄÊÇÌ¿ÍÀØÄÐÑÁÄÌÇÎÍÏÙÖÉÇ ­ÎÇÑÙÑÌ¿ÍÀØÇÌÇÑÄÁÎÏÇÊÍÅÄÌÇÄÑÍÌ¿ Æ¿ÉÍÌ¿ ®ÏÍËÄÌÇÁÆ¿ÉÍÌ¿Æ¿ÍÀØÄÐÑÁÄÌÇÑÄÎÍÏÙÖÉÇ ¦Ì¿ÖÇËÇÎÏ¿ÉÑÇÉÇÁ ÙÊ¿ÏÇÞ £ÍÀÏÇÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÎÏ¿ÉÑÇÉÇ ¯ÍÊÞÑ¿Ì¿¡ÙÏÔÍÁÌÇÞ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÄÌÐÙà ǩÍËÇÐÇÞÑ¿Æ¿Æ¿ØÇÑ¿Ì¿ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞÑ¿ ©¿ÆÒÐÇ ÃÇÐÉÒÐÇÇÇÒÎÏ¿ÅÌÄÌÇÞ ²Ö¿ÐÑÌÇÕÇ ²Ö¿ÐÑÌÇÕÇÁÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿ÌÄÇÇÆÎÙÊÌÄÌÇÄÌ¿ ÎÏÍÕÄÃÒÏÇÎͦ­® £ÙÏÅ¿ÁÌÇÇÍÀØÇÌÐÉÇÄÉÐÎÄÏÑÇ ¯ÙÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÌ¿ÀÇÆÌÄÐÄÃÇÌÇÕÇ «ÄÌÇÃÅÙÏÇÌ¿ÎÏÍÄÉÑÇ ¡ÙÆÊÍÅÇÑÄÊÇÌ¿ÎÍÏÙÖÉÇÎͦ­®ÍÑ ÄÌÄÏÂÇÈÌÇÇÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÌÇÉÍËοÌÇÇ §ÆÎÙÊÌÇÑÄÊÇÇÎÍÃÇÆÎÙÊÌÇÑÄÊÇÌ¿ÉÍÌÉÒÏÐÇ Îͦ­®Æ¿ÝÑÇÊÇÑÇÉÍËοÌÇÇ ½ÏÇÐÑÇ ©ÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÇ

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

±ÄÌÃÄÌÕÇÇ

¬ÍÁÍÑÍ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÁÃÙÔÌÍÁÄÌÍ ÍÑÓÍÏËÇÑÄÇÎÏÇÌÕÇÎÇÑÄÌ¿ÎÏÇÏÍÃÌÇÞÃÇÆ¿ÈÌ

z

{s{yoxs}pÕ·y{wsÕsÕz{y€p|s؞Ø

’›˜«•˜•ØØŸ’¤’š•’ØšØ Ø ™•˜•‘Ø›‘•š•Ø•ØšØœ•š£•œØ šØ’žŸ’žŸ’šØž’˜’—£•¬ØžØ žŸ›¬˜•Ø ’‘•šžŸ’š›Ø’¡’—Ÿ•š•Ÿ’ؕ؟–š•Ø Ž•›˜›•¤š•Øž•žŸ’™• Øqš’žØ›Ž’—Ÿ•Ÿ’Ø šØœ•›‘š•Ÿ’Ø”—›š›™’š›žŸ•Ø ¡ š—£•›š•ŸØœ› ‘›Ž’Ø›ŸØ™›‘’š•Ÿ’Ø Ÿ’¢š›˜›•• ؕ”•ž—ŸØœ› ™˜—›Ø’š’•¬Ø •Øš’Øœ›•”’“‘ŸØ›œžš•Ø›Ÿœ‘§£•Ø ›Øž’ج¬Øš’›Ž¢›‘•™›Ø•Ø‘›žŸŸ§¤š›Ø  ž˜›•’Ø”Øœ›’—ŸšŸ•Ÿ’ؕ؟’”• Ø —›•Ÿ›Øœ›˜”ŸØŸ’¢š•Ÿ’Øœ›‘ —Ÿ• Ø £’˜’ žŸ’™’š›Ø‘Ø›Ÿœ¬ŸØœ›˜’‘Ø—§™Ø œ•›‘š•Ÿ’Ø™›‘’˜• Øn•›™•™•—•¬ŸØ•™Ø ‘›žŸŸ§¤š›Øœ›Ÿ’š£•˜Ø‘Ø‘‘’Ø›Ÿ››•Ø šØšžŸ›¬¦•Ÿ’Øœ›Ž˜’™• ؞§”š•ØžØ ™Ÿ’•˜•Ÿ’ ؜›£’ž•Ÿ’ ؞•žŸ’™•Ÿ’Ø •Ø’žŸ’Ÿ•—ŸØšØ‘‘’šØž‘ ؚ›Ø•Ø‘Ø ›Ÿ—•’ØŽ§‘’¦•Ÿ’Øšž›—•Ø”Ø”•Ÿ•’ØšØ  Žš•žŸ•¤š•¬Ø˜š‘¥¡Ÿ oؒ—”›Ÿ•¤š•Ÿ’ؐ’›¡ž—•Ø¥•›¤•š•Ø šØœ˜š’ŸŸØšœ•™’Ø•™Øž˜ ¤– ØØ —›–Ÿ›Ø•šŸ’’ž§ŸØšØ¢•Ÿ’—Ÿ•Ÿ’Ø’ØŽ•˜Ø œ›Ž ‘’šØ›ŸØœ¬ž§¤š›ØžŸ’š•’ Ø~‘ŸØ šØy•š•žŸ’žŸ›Ÿ›ØšØ›Ž¦•š•Ÿ’Ø•Ø ”’™’‘’˜•’Ÿ›ØØwŸØ¦’Øž’Ø•”•ž¬Ø š‘Øœ žŸ•šš•¬Øž•˜ ’ŸØ§Ø¡›™ŸØ šØ——Ÿ ž Ø|›’—ŸšŸ•Ÿ’Ø”˜ŸØ Ø‘•”–šØšØž‘ŸØ’¡’—Ÿ•šŸØ ¡›™ØšØžŸ’š•’Ÿ› ؗ›’Ÿ›Ø›£’˜¬ØØ ›’¦•Ÿ’Ø•Øž ¢•Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø ž˜›•¬ Ø {Ÿ˜•¤•Ÿ’˜šØ¤’ŸØšØ™•š•žŸ’žŸ›Ÿ›Ø ¦’ØžØž˜§š£’”¦•Ÿš•Ÿ’ئ›• ؗ›•Ÿ›Ø ¦’Øž’؏‘•ŸØ•Øžœ ž—ŸØŸ›™Ÿ•¤š›Ø Ø”•ž•™›žŸØ›ŸØ•šŸ’š”•š›žŸŸØšØ ž˜§š¤’•Ÿ’ؘ§¤•Øœ’”Ø‘’š¬ Øo؜•›‘ŸØ ——Ÿ ž§ŸØž’Ø‘§“•Øœ›Øž¢›‘’šØš¤•š Ø •”œ¬–—•Ø›‘Øœ’”Øš›¦Ÿ ؑ›—Ÿ›Ø œ’”Ø‘’š¬Øž’ØžŸ’Ø‘Øœ›‘‘§“Ø ”œž•Ÿ’Øž• n•›™•™•—•¤š•Ÿ’Øœ›•”’‘’š•¬Ø šØ•”— žŸ›Ÿ›ØžØ£’šš•Øš’Øž™›Ø”Ø ’—›˜›”•Ÿ’ Øw•Ÿ–ž—•¬ŸØœ˜ ’šØ£’šŸ§ Ø œ›”šŸØ—Ÿ›Ø³o›‘š•¬Ø— Ž² ؒ؛Ÿ˜•¤’šØžØš–

œ’žŸ•“šŸØš‘Ø›ŸØmžŸ˜•–ž—•¬Ø •šžŸ•Ÿ ŸØœ›Ø¢•Ÿ’—Ÿ  Øs •Ÿ›Ø œ•”šØœ’¤Ÿ˜¬¦•¬Ø’¡’—ŸØšØ §š¥šŸØ›Ž•—ØšØž‘Ÿ ؗ›¬Ÿ›Ø ’Ø—Ÿ›Ø—˜’Ÿ§¤šØžŸ’šØ›ŸØ“••Ø —˜’Ÿ—• ؝”˜’‘šØœ›‘Ø™•—›ž—›œ Ø›Ø ‘›œ•šž¬Ø”Ø’š’•–šŸØ’¡’—Ÿ•š›žŸØ •Ø’—›˜›•¤š›žŸØšØž‘Ÿ Øq•”–š§ŸØ šØœ›˜ —§˜ŸØ¡ž‘Øž§¦š›žŸØ ’ØŽ”•šØšØ›‘š•Ÿ’Ø™’¢ •ØØ œ¬šŸ Ø~Ÿ —Ÿ ŸØ–Øœ••‘š›Ø •”˜’“‘Øœ›•”›˜š ؚ›Øž§¦š›žŸØ žŸ•—Ÿš›Ø—›œ•Ø’›™’Ÿ•¤š•Ÿ’Ø œ•š£•œ•ØØ—•žŸ˜š•Ÿ’Øž•žŸ’™• Ø w›šžŸ —£•¬ŸØšØž‘ŸØ’Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

™—•šØ›ŸØžŸ›™š ؍؎’˜•Ÿ’Ø™’¢ •Ø žØšœ’š•Ø›ŸØž•šŸ’Ÿ•¤š•Ø§”˜š•£• Ø —›•Ÿ›Øœ›œ ž—ŸØœ›’¤’Øž’Ÿ˜•šØ•Ø •”˜•¤ŸØŸ›œ˜•šØ›ŸØš’¬ Ø›Ø›‘•Ø‘›Ø ’žŸ’žŸ’š›Ÿ›Ø”Ÿ›œ˜¬š’ØšØŽž’–š•Ÿ’Ø •Ø›—›˜›Ø؞œ’žŸ¬š•¬ØØ”¢›‘•Ÿ’Ø”Ø ’š’•¬ Ø|’”Øš›¦ŸØØ+$#ح؛ž’Ÿ•Ÿ’˜š•Ø ž•žŸ’™•Øœ’§¦ŸØ³o›‘š•¬Ø— Ž²ØØ—ž•Ø —˜’–‘›ž—›œ Ø {¡•žØž‘ŸØ³u–ž’–Ÿ²ØØt•™ŽŽ’ Ø —›¬Ÿ›Øž™’Øžœ›™’š˜•Ø’¤’ ؜•Ÿ’“Ø {ow؞•žŸ’™ ؗ›¬Ÿ›Ø’Ø™›‘’˜•šØšØ œ•š£•œØšØž™››¢˜“‘¦Øž’ØŸ’™•Ÿš•— Ø ’™•Ÿ•Ÿ’؏ؐ›’¦ŸØ¡•—šž—ŸØ ‘§“Ø•”“‘ŸØž›•Ÿ’Ø™›•˜• ؔØ ‘Ø›Ÿ˜’“‘ŸØØŸ¬¢Øžœ’£•˜’šØž›ŸØ §Ž ؗ›–Ÿ›Ø•’’ØšØ f" Øy˜—•Ÿ’Ø Ž Ž›˜’¤—•Øœ›žŸ•ŸØŸ’™œ’Ÿ š›Ÿ›Ø ž§§¥’šžŸ›Øœ›ž’‘žŸ›™Øœ›žŸ›¬šš›Ø ›Ÿ¬š’Ø•Ø”Ÿ¬š’ØšØž’••Ø›ŸØ ’žŸ’žŸ’š•Ø›Ÿ‘ ¥š•£• Ø~•žŸ’™ŸØ ’Øœ’£•”š›ØšžŸ›’šØŸ— ؤ’Ø ¢˜‘š•¬ŸØ§”‘ ¢Øž’؏ž™ —ØØ š•ž—ŸØ¤žŸØšØŸ’™•Ÿš•—Ø •Øœ’”Ø‘ œ—•ØØ—˜š•Ÿ’Ø žŸ’š•Øž’Ø›Ÿ’“‘Ø—§™Ø •ž›—•Ÿ’Ø™ Ø¤žŸ• Ø


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

±ÄÌÃÄÌÕÇÇ Ž’Ÿ›ššŸØ¡ž‘ Ø|•’˜Øœ›‘¢›‘¬¦ŸØ Ÿ’™œ’Ÿ  ؏§”‘ ¥šŸØžŸ ¬Øž’Ø œ›’“‘Ø—§™Ø›¡•ž•Ÿ’ؤ’”Øž•žŸ’™Ø ›ŸØ¢›•”›šŸ˜š•Ø•Ø’Ÿ•—˜š•ØŸ§Ž•Ø•Ø šœ ž—Øž‘ŸØœ’”Ø›Ÿ›‘•ØšØœ›—• Ø tØžŸ —Ÿ š›Øž§§¥’šžŸ›Ø ™›“’Ø‘Øž’ؐ››•Øœ•Ø•™•Ÿ£•¬ŸØšØ œŸ•¤’ؐš’”‘›Øœ•Øž’Ÿ›š›•”’žŸš•¬Ø žŸ‘•›šØØ|’—•š Øz’›ŸØžŸ›™š’šØ —›šžŸ —£•¬Øž’Øž§žŸ›•Ø›ŸØ؜›‘œ›š•Ø —›˜›š•Ø•Ø™š›“’žŸ›Ø’žŸ’Ÿ•¤’ž—•Ø œ’œ˜’Ÿ’š•Ø’‘• Ø~Ÿ —Ÿ š•Ø’˜’™’šŸ•Ø š’Øž™›Øœ•‘ŸØ›Ž¦•¬Ø›••š˜’šØ•”˜’‘Ø šØ¡ž‘Ÿ ؚ›Ø•Øž—•ŸØœ›‘œ›•Ÿ’Ø—§™Ø œ’‘•“‘š•¬Øœ›‘•“’šØœ›—• Øo§œ’—•Ø œ••‘š›Ø¢›Ÿ•¤š›Ÿ›Ø”œ›˜›“’š•’ØšØ ’‘•Ÿ’ ؏ž¬—Øœ›˜›•šØšØžŸ‘•›šØ ’Øœ›¤Ÿ•Ø•‘’šŸ•¤šØžØ‘ Ÿ ؗŸ›Ø •”Ÿ›¤š•¬Ø•Ø”œ‘’šØ—–ØžØ˜’—›Ø”•¥’š• Ø ”Ø‘Øž’Ø›ž• •Øœ› ‘›ŽØ•‘•™›žŸØ”Ø °Ñ¿ÃÇÍÌÙÑr®ÑÇÖÄÂÌÄÆÃÍsÁ®ÄÉÇÌ ¡’š›’Ÿ’ u™•Ÿ£••Ÿ’ØšØœ•›‘š•Ÿ’Ø¡›™•Ø •Øœ›£’ž•Øš™•ŸØœ•˜›“’š•’Øš’Ø |›’—Ÿš•Ÿ’ØšØ—›™œ˜’—ž§ŸØ³u–ž’–Ÿ²Ø ž™›Øœ•Ø•”“‘š’Ÿ›ØšØž‘Ÿ Ø •”‘•˜•Ø’šŸ•˜£•›ššØž•žŸ’™ ؗ›¬Ÿ›Ø š›Ø•Øž’‘Ø’š’•–š•Ÿ’Ø•šžŸ˜£•• ØzØ ‘’–žŸØœ›Øœ›‘›Ž’šØš¤•šØ•ØžØžœ’žŸ•˜•Ø ž’Ÿ›šØ—›š¡’’š£•¬ ؜›ž’Ÿ’šØšØ ؙ˜šØ‘›˜Ø”Ø—˜•™Ÿ•”£•¬ØØ™—•Ÿ’Ø •š›£••Ÿ’ ؒ؎•˜Øœ’‘žŸ’šØŸ Ž•šØ šØؐ›‘•š• Ø~‘ŸØ•™Ø¤’Ÿ••Ø ”Øœ›•”›‘žŸ›ØšØ’˜’—Ÿ•¤’žŸ› Ø Ž’Ÿ›šš•Ø’—žŸ’•›š•ØžŸ’š•Ø•Ø§Ÿ’¥’šØ —›¬Ÿ›Øž’؏§Ÿ•ØžØœ’—•Ø ؜›Ÿ›Ÿ•œ•ØšØ Ÿ• ™ ؏•ž›—ØؒŸ“ Øo§š¥š•¬ŸØ œ¤’˜š•Ø—•˜’ Øo’Ÿ›’š’Ÿ›§ŸØ²W!DD²Ø §”‘ ¢Øž’؏ž™ —ØšØœ§•¬Ø’Ÿ“ØšØ œ•Ÿ’“Ø¥’žŸ™’Ÿ›•Ø˜ ™•š•’•Ø ž‘ŸØœ’”Ø™š›“’žŸ›Ø’šŸ•˜Ÿ›• Ø —•˜’ ؗ›•Ÿ›Øž’؏§Ÿ¬ŸØš”‘Ø•Øšœ’‘Ø |’‘•Ø‘Øž’؝”š’ž’Øœ›Ø›š•Ÿ’Ø›¡•žš•Ø •Øœ›•”’“‘ŸØ ØJ6؏¬Ÿ§šØ’š’•¬ Ø š• ؏§”‘ ¢§ŸØœ’Ÿ§œ¬Ø›¢˜“‘š’Ø ušžŸ˜£••Ÿ’ØžØœ’‘š”š¤’š•Ø”Ø •˜•Ø”Ÿ›œ˜¬š’؏ؔ•ž•™›žŸØŸ› Ø ‘›™—•šžŸØ•Ø™˜—•¬ØŽ•”š’ž Ø —›’Ø’Øœ› ›’¦›Ø­ØŸ›–Øž™•¬Ø•˜•Ø x•žŸŸØšØžŸ’š•¬ŸØœ§—ØžØ ž’Ø›—”˜•Ø‘§¢š›¬¦Ø™›‘’˜Ø”Ø •”Ž›Ÿš’Ÿ›ØšØž•žŸ’™Ø”Ø ˜Ÿ’šŸ•šØ’š’•¬ Øw˜•¡›š•–ž—•Ø  ¤’š•Ø—›œ•˜•Øœ›£’žØšØŸšžœ•£•¬Ø •Øž§”‘˜•Ø•”— žŸ’š•ØžŸ§—˜’š•Ø˜•žŸ Ø ~•šŸ’Ÿ•¤š•Ÿ’ؘ•žŸØœ•Ÿ’“ŸØ ™’Ÿ˜š•Øœ˜žŸ•š—•Ø•ØŸ§š—•Ø—š˜¤’ŸØ ©ÇÑ¿ÈÐÉÇÞÑÎÊÒÁÄÌÕÄÌÑÙÏ ”Øœ›Ÿ•¤š’ØšØ›‘ Ø|’”ØžŸ ¬ŸØ›‘Ø ÎÍÆÌ¿ÑÉ¿ÑÍc¡ÍÃÌÇÞ œ’•›‘•¤š›Øž’Ø•”œ ž—ØŽ˜›š¤’؞؏§”‘ ¢ Ø ÉÒÀs ÄÍÑÊÇÖÄÌÐÌ¿È —›’Ÿ› ؜’ž•¤–—•Øœ˜žŸ•š—•Ÿ’ ؐ’š’•Ø ÎÏÄÐÑÇÅÌ¿Ñ¿Ì¿ÂϿÿ ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Øœ›‘•Ø”˜•¤š•Ÿ’Ø ÍџÁÐÑÏ¿ÊÇÈÐÉÇÞ ’˜’—Ÿ•¤’ž—•Øž›–žŸØšØ‘’Ÿ’Ø ÇÌÐÑÇÑÒÑÎÍ ’¦’žŸ Øw›˜•¤’žŸ›Ÿ›Ø’š’•š›Ø ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏ¿ ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Ø’Øžš•Ÿ’˜š›Ø™˜—›Ø •Ø™›“’Ø‘Ø”¢šØš¬—›•Ø‘›™—•šž—•Ø  ’‘• Øo؞Ÿ’™’“Øž•Ø‘Ø›œŸ•™•”•ŸØ —›˜•¤’žŸ›Ÿ›Ø’š’•¬ Ø ¤’š•Ÿ’Ø›Ž™•ž˜¬ŸØ ž§”‘š’Ÿ›ØšØ£’˜•Ø•”— žŸ’š•Ø‘§’Ÿ Ø |›Øž’ŸØ™›ŸØ‘ØŽ§‘ŸØž’¦šŸ•Ø ›¦’Ø™š››Ø•š›Ÿ•š•Øœ›’—Ÿ• ؗ§‘’Ÿ›Ø ž’Ø•”œ›˜”ØŽ•›™•™•—•¬Ÿ ج؎•Ø ™›˜Ø‘Øž’Ø•”œ›˜”ØØ¢•Ÿ’—Ÿ Ÿ Ø •š¡žŸ —Ÿ ŸØ•Ø•”›Ž¦›Øœ•Ø œ›’—Ÿ•š’Ÿ›ØšØž•¤—› Øo’›¬Ÿš›Ø žØ’™’Ÿ›Ø¦’ØŽ§‘ŸØ›Ÿ—•š•Ø ž’Øœ›’¤’Øœ’•™ ¦’žŸØšØŸ›”•Ø œ›¢Ÿ ؜›š’Ø‘›Ø—›˜—›Ÿ›Øž™’Ø ”œ›”šŸ•ØžØœ›£’ž•Ÿ’ ؗ›•Ÿ›ØžØ œ››‘•˜•Øœ•›‘š•¬Ø‘•”–š Ø ֋‘‹ÙÖuwÒxÒ×n €u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

§ÌÑÄÏÄÐÌÇÐÂÏ¿ÃÇ

4ORRE!GBAR ©ÒÊ¿Ñ¿cŸÂÀ¿ÏsÐÄÇÆÃÇ¿̿ÃÆÄËÞÑ¿ÐÙÐÐÇÊ¿Ñ¿ ÇÊÄÉÍÑ¿Ñ¿Ì¿ÂÄÈÆÄÏ ÃÍÉÍÐÁ¿ÈÉÇÐÇÌÛÍÑÍÌÄÀÄÌ¿Ã ¿ÏÐÄÊÍÌ¿

|

{poÕxymy|‚rokopxs‡Õlk{|pvyx|usØ umk{}kvØ/NAKDMNTؕ؏ؚ’œ›ž’‘žŸ’šØ

ÍÌÕÄÌÑÏÇÖÌÇ ÑÃÁ¿ÍÁ¿ÊÌÇÌÄÉ ÇÍ ÑÍ ÙÐ Íà ÄÐ ¿Ð ÌÄÌÍ ÐÑÙÉÊÄÌÐÁ ¿ÌÄÀÍÐÑÙÏÂ¿Ö Ö¿ÌÇÐÙÐÐÑÍË¿ ÄÌ °ÑÏÒÉÑÒÏ¿Ñ¿Ì ÒÁ ¿ ÙÏ Ìà ÊÇ ÍÌÌÇÕÇ ÐÑÍË¿ÌÄÌÍÀÄÑ

 ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

Ž˜•”›žŸØ‘›Ø³|˜›¦‘ØšØ’˜•—•Ÿ’Ø —Ÿ˜ š£•²Øž’Ø•”‘•Ø’˜•¤’žŸ’šŸØ— ˜Ø ³mŽ² جؚ›ž•Ø•™’Ÿ›ØšØž›ŽžŸ’š•£•Ÿ’Ø ž•Ø ؕšŸ’š£•›š˜šŸØ—›™œš•¬Ø”Ø ›‘›žšŽ‘¬š’سp œØmŽ² ؗ›¬Ÿ›Ø’Ø ¢›˜‘•š›Ø—›™œš•¬ØšØ›‘š›Ÿ›Ø‘ “’žŸ›Ø Ønž’˜›šØ س FT@RØCDØ!@QBDKNM@²Ø &! 1 Ø o§œ’—• ؤ’Ø ™’Ÿ›ŸØ— ˜Øž’Ø š’“‘ØšØ’‘ØŸ’Ÿ›Ø™¬žŸ›Øœ›Ø•ž›¤•šØ Ø‘ ؍¢•Ÿ’—Ÿ š•Ÿ’ؖؗ¤’žŸØžØ ›Ÿ˜•¤’š•ØžØ™’“‘ š›‘šØš‘Ø”Øž‘

š’Ž›žŸ§¤Ø’‘šØž˜’‘Øœ›žŸ›¬š’Ÿ›Ø– ’šž—•¬ŸØ¢•Ÿ’—ŸØsšØz›’˜ Ø Øž§Ÿ ‘š•¤’žŸ›ØžØŽž’˜›šž—›Ÿ›Ø ¢•Ÿ’—Ÿ š›ØžŸ ‘•›ØA ؞§”‘ŸØ  š•—˜š•¬Ø‘•”–šØšØ— ˜Ø³mŽ² Ø užœšž—ŸØžŸ›•Ÿ’˜šØ—›™œš•¬Ø #Q@F@CNRؕ”œ§˜š¬Øœ›’—Ÿ ؔØ—›–Ÿ›ØžØ š’›Ž¢›‘•™•Ø؟›šØžŸ›™šØ•ØØØ — Ž ؙ؜›‘ž•˜’šØŽ’Ÿ›š Ø ~Ÿ —Ÿ ŸØšØš’Ž›žŸ§¤Øž’Ø ž§žŸ›•Ø›ŸØ‘Ø›˜š•Øš’—›š£’šŸ•¤š•Ø žŸ›™š’š›ØŽ’Ÿ›šš•Ø£•˜•š‘§ Ø ’š¤š•Ø ž§žØžŸ›™š’š› žŸ§—˜’šØž›‘ Øo§Ÿ’¥š•¬ŸØ £•˜•š‘§Øž§‘§“Ø’Ÿ•—˜š•¬ØŸ¡•—Ø •Ø¤žŸØ›ŸØž‘š•Ÿ’Ø•šžŸ˜£•• Ø o؛žš›ŸØž•ØŽ’Ÿ›šš•Ÿ’ØžŸ’š•ØšØ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

§ÌÑÄÏÄÐÌÇÐÂÏ¿ÃÇ

ˆWWWFLICKRCOM

£•˜•š‘§ØžØ؞™Ø¥•›—• ؍ؚØ§¢Ø ‘›žŸ•ŸØ؞™ Øy’“‘ ؚ’›ŸØ ›—§“š›žŸØ•Ø’—žŸ’•›Øž’Øœ›™’¦ŸØ œ›žŸ›š•Ø›¡•žØ’Ÿ“• ؗ›•Ÿ›Øš¬™ŸØ §Ÿ’¥š•ØžŸ’š•Ø•˜•Ø—›˜›š• Ø~’‘Ø ›Ÿ˜•¤•Ÿ’˜š•Ÿ’Ø¢—Ÿ’•žŸ•—•ØšØ ›¡•ž•Ÿ’Øžœ‘ŸØš˜•¤•’Ÿ›ØšØ‘’Ÿ’—Ÿ›•Ø ”Øœ•ž§žŸ•’ ؗ—Ÿ›Ø•Øž’š”›•Ø”Ø Ÿ’™œ’Ÿ  ؏˜“š›žŸØ•Ø‘ Ø|•Ø{owØ •šžŸ˜£••Ÿ’ØžØœ›˜”š•Ø515؞•žŸ’™•Ø ”Ø™š››”›š›Ø—˜•™Ÿ•”£•¬ ØušŸ’’ž’šØ ¡—ŸØ’ ؤ’Ø•šŸ’•›š•¬ŸØ‘•”–šØšØ— ˜ŸØ ³mŽ²Ø’؏؞•š¢›šØžØ£’ŸØšØ’—žŸ’•› Ø ž‘ŸØšØž‘ŸØž’Øž§žŸ›•Ø›ŸØ §Ÿ’¥šØ•Ø§š¥šØ›Ž•— Øo§Ÿ’¥šŸØ ž—•Ø‘’Ž’˜•Ÿ’ØŽ’Ÿ›šš•ØžŸ’š•Øœ›‘Ø ¢•˜¬‘•Ø˜—•š•Ø˜ ™•š•’•Øœ˜žŸ Øo§¢ Ø ž˜›’’Ÿ’ØžØšš’ž’š•Ø؝”˜•¤š•Ø£¬Ÿ Ø —›–Ÿ›Ø‘›œ•šž¬ŸØ”Ø¬—›Ÿ›Ø›Ÿ˜•¤š’Ø šØ— ˜ŸØ³mŽ²Ø›ŸØ3GDØ&GDQJHMؚØ~§Ø z›™šØ›žŸ§ØØx›š‘›š Øo§š¥šŸØ ›Ž•—ØšØ¡ž‘ŸØž’Øž§žŸ›•Ø›ŸØ›—›˜›Ø Øؘ•žŸØžŸ§—˜’š•Ø¦›• ؗ›•Ÿ›Ø žØœ›”¤š•ØšØ«“šŸØžŸšØšØ ž‘ŸØ•Øœ›˜ œ›”¤š•Øœ›Øž’’šŸØ–Ø ¡ž‘ Ø|›Øš¬—›•Ø›ŸØžŸ§—˜’š•Ÿ’ئ›•ØžØ œ›žŸ’š•Ø¡›Ÿ››˜Ÿ•¤š•Øœš’˜• ؗ›•Ÿ›Ø ’š’•ŸØ’˜’—Ÿ•¤’žŸ›Ø”Øž‘Ÿ ’¥Å¶·µ Å

®ÍӿпÿѿпÎÍÐÑ¿ÁÄ ÌÇÉÁ¿ÃÏ¿ÑÌÇ ÎÏÍÆÍÏÄÕ¿ ÉÍÇÑÍÃÍÎÒ ÐÉ¿ÑÐÊÙÌÖÄÁ¿ÐÁÄÑÊÇÌ ¿

€u„´ØØ Ø¶u…||´|… 


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

§ÌÑÄÏÄÐÌÇÐÂÏ¿ÃÇ Ï¿ÃÇ

M ˆWW WF LICKRCO

ÇÄ

ÌÍÑÍÈÍÐÁÄÑÊÄÌ

cŸÂÀ¿ÏsÄÌÍØ

ÑÇÌ¿ÉÒÊ¿Ñ¿ ÉÊÝÖÍÁÇÑÄÖÄÏ

¤ÃÌ¿ÍÑ

“·Å¶·µ Å ؛ŸØ’Ÿ“•Ÿ’؏ؗ ˜ŸØ³mŽ²ØžØ”’Ÿ•Ø žØ›¡•ž• ؑ •ØŸ•ØžØŸ’¢š•¤’ž—•Øœ˜›¦•Ø •Ø™¥•šš•Ø›Ÿ‘’˜’š•¬ ؍ؚØ•ž›—•Ÿ’Ø š•ØžØ”œ›˜›“’š•Ø’žŸ›šŸØ•Ø ™ ˜Ÿ•¡ š—£•›š˜š›Øœ›žŸšžŸ› Ø —§‘’Ÿ›Ønž’˜›šØ™›“’Ø‘Øž’ØšŽ˜«‘Ø ³›ŸØœŸ•¤•Øœ›˜’‘² Ø~‘ŸØ•™Ø•Øš¬—›˜—›Ø œ›‘”’™š•Ø’Ÿ“Ø”Øœ—•š• ؗ›–Ÿ›Øž’Ø ›Žž˜ “ŸØ›ŸØ›Ÿ‘’˜š•Øžšž©›• Ø{Ž¦›Ÿ›Ø ’Ÿ•—˜š›Ø‘•“’š•’؏؞‘ŸØž’Ø œ›’™Ø›ŸØ؍žšž©›ØžØ›œŸ•™•”•š•Ø ™¥ Ÿ•ØŸ— ؤ’Ø‘Øž’Ø•”Ž’š’Ø•”˜•¥šØ —›šž ™£•¬ØšØ’š’•¬ q•”–š§ŸØšØž‘ŸØž’Ø›Ÿ˜•¤Øž§žØ ž§¤’ŸšØœ—Ÿ•¤š›žŸØ•Ø›Ÿ››š›žŸØ —§™Ø›—›˜šŸØž’‘ Ø|•Øœ›’—Ÿ•š’Ÿ›Ø šØ— ˜ŸØžØžœ”š•Øœ•š£•œ•Ÿ’Ø šØŽ•›—˜•™Ÿ•¤›Ÿ›Øšœ˜’š•’ØØ ¢•Ÿ’—Ÿ Ÿ ؗ›’Ÿ›Ø™—ž•™˜š›Ø ž’؏§”œ›˜”Ø›ŸØ ž˜›•¬ŸØšØ›—›˜š•¬Ø —˜•™Ÿ ØtØ£’˜ŸØœ›Ø¡ž‘ŸØžØ œ›žŸ’š•ØØؗ‘Ÿš•Øœ›”›’£ Ø —›•Ÿ›Ø‘›œ ž—ŸØž˜§š¤’Øž’Ÿ˜•šØœ’”Ø ‘’š¬Ø•ØžØœ›™›¦ŸØšØ‘›–šŸØ¡ž‘Ø ‘›œ•šž¬ŸØ”Ø’žŸ’žŸ’šŸØ’šŸ•˜£•¬ Ø ž‘ŸØž§¦›ØŸ—Øœ›™ØšØž‘ŸØ œ•Ø œ˜’š•’Ÿ›ØšØ§Ÿ’¥šŸØ Ÿ’™œ’Ÿ  ؔ¦›Ÿ›Øž§”‘Ø—œž ˜Ø›ŸØ §”‘ ¢ ؙ’“‘ Ø‘’Ÿ’Ø–ØžŸ’š• Ø|•ØžŸ›’“Ø šØ— ˜ŸØš’ØžØ•”œ›˜”š•Ø™Ÿ’•˜• Ø ž§‘§“¦•Ø¡›™˜‘’¢•‘ ؍”Ž’žŸØ•Ø‘ •Ø ¶u…||´|…Ø ؀u„´Ø

’‘•Ø’¦’žŸ Ø|›Ÿ’Ž˜’š•’Ÿ›ØšØ ’š’•¬Ø”Ø—˜•™Ÿ•”£•¬Ø’Øš™˜’š›Ø¤’”Ø Ÿ’™œ’Ÿ š•Øž’š”›•Øœ›Ø’—žŸ’•› Ø —›•Ÿ›Ø’ ˜•ŸØ›Ÿ¬š’Ÿ›Ø•Ø ”Ÿ¬š’Ÿ›ØšØ§š¥š•Ÿ’ئ›• Ør‘šØ ›ŸØ—˜«¤›•Ÿ’ؤ’Ÿ•ØšØ— ˜ŸØ³mŽ²Ø’Ø š›¦š›Ÿ›Ø–Ø›ž’Ÿ˜’š•’ ؛؞’Øž§žŸ›•Ø›ŸØ ØØ+$#؞’Ÿ˜•š• ؗ›•Ÿ›Ø’š’•ŸØ —ž••Ø£’Ÿš•Ø•”›Ž“’š•¬Øœ›Ø¡ž‘Ÿ Ø ržŸ’žŸ’š›Ø£¬˜›žŸš›Ÿ›Ø œ˜’š•’Ø šØš’Ž›žŸ§¤Øž’Ø›ž§¦’žŸ¬Ø ¤’”Ø£’šŸ˜•”•šØž•žŸ’™Ø”Ø ž‘šØŸ›™Ÿ•”£•¬ ج؝’ ˜•Ø ›œ’•š’Ÿ›ØšØž•žŸ’™•Ÿ’؏ؔ•ž•™›žŸØ ›ŸØœ•ž§žŸ•’Ÿ›ØšØ¢›ØšØ’Ÿ“ Ø §š¥š•Ÿ’Ø—˜•™Ÿ•¤š•Ø ž˜›•¬Ø•Ø ‘ Øq’–š›žŸ•Ÿ’Øœ›Ø£’˜•¬Ø¡ž•˜•Ÿ•Ø ™’š•‘“™§šŸØžØœ›’Ÿ•Ø›ŸØ³ FA@QØ2DQUHBHNRØ "NLO@QSHCNR² Ø q’ؐ›‘•š•Øž˜’‘Ø›¡•£•˜š›Ÿ›Ø›Ÿ—•š’Ø šØ— ˜ŸØ³mŽ² ؞‘ŸØœ›˜ ¤Ø š‘ŸØšØušžŸ•Ÿ ŸØœ›Ø Žš•”§™Ø Ø’›œ’–ž—›Ÿ›Ø•Øž’Ÿ›š›Ø•”‘š•’ Ø |•”šš•’Ÿ›Øž’Ø‘§˜“•ØšØ›Ÿ˜•¤š•Ÿ’Ø —¤’žŸØšØ¢•Ÿ’—Ÿ š•¬Ø‘•”–šØšØ ž‘Ÿ ؔš¤•Ÿ’˜šŸØ–؝›˜¬Øœ•Ø ”•Ÿ•Ÿ’Ÿ›ØšØ—Ÿ˜Ø/NAKDMNTØØ nž’˜›š ؒ¡’—Ÿ•š›Ÿ›Ø Žš•žŸ•¤š›Ø ’¥’š•’Ø”Øš’–š›Ÿ›Ø”œ›˜š’Ø•™’šš›Ø Ÿ™ ؗ—Ÿ›Ø•ØšØ’—›˜›•¤š•¬Ø•Ø¡•ššž›Ø  žœ’¢ ؗ›–Ÿ›Ø’ØŽ•˜Øœ›žŸ•šŸ Ø ֋‘‹ÙÖuwÒxÒ×n


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

UCONOMICS

4HIRD!NNUAL#ONFERENCE

ÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿

SMART FACILITIES µÄÌÑÙÏÆ¿ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÇÉÒÊÑÒÏ¿r§ÊÇÄÁr ÂÏ°ÍÓÇÞ ©ÍÌÓÄÏÄÌÕÇÞÑ¿ÇÆÇÐÉÁ¿ ÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÞ

21 май 2010 г.

¦¿ÎÍÁÄÖÄÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ÎÍÐÄÑÄÑÄ WWWUCONOMICSCOM ÎÇ×ÄÑÄÌ¿ REGISTRATION UCONOMICSCOM ÍÀ¿ÃÄÑÄÐÄÌ¿  Ó¿ÉÐ

§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÇ ÐÂÏ¿ÃÇÇÐÙÍÏÙÅÄÌÇÞ ŸÉÕÄÌÑÇ t§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÐÂÏ¿ÃÇÇÐÙÍÏÙÅÄÌÇÞ t°ÂÏ¿ÃÌ¿ÉÍËÒÌÇÉ¿ÕÇÞÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÞÐÇÐÑÄËÇÇÏÄ×ÄÌÇÞ t§ÌÑÄÊÇÂÄÌÑÌÇÏÄ×ÄÌÇÞ­ÑÍÎÊÄÌÇÄ ÁÄÌÑÇÊ¿ÕÇÞÇÉÊÇË¿ÑÇÆ¿ÕÇÞ t¤ÌÄÏÂÇÈÌ¿ÄÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑ

«ÄÃÇÈÌÇ Î¿ÏÑÌÛÍÏÇ

®ÍÑÄÌÕÇ¿ÊÌÇÒÖ¿ÐÑÌÇÕÇ t³¿ÐÇÊÇÑÇËÄÌÇÃÅÙÏÇ t®ÏÍÎÙÏÑÇËÄÌÇÃÅÙÏÇ tŸÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÇÃÇÏÄÉÑÍÏÇ t£ÇÏÄÉÑÍÏÇÎÍÄÉÐÎÊÍ¿Ñ¿ÕÇÞÇÎÍÃÃÏÙÅÉ¿ t°ÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÇÎÍÐÂÏ¿ÃÌÇÞÓÍÌà tŸÏÔÇÑÄÉÑÇÇÐÑÏÍÇÑÄÊÌÇÇÌÅÄÌÄÏÇ t©ÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÇ t ÏÍÉÄÏÇÌ¿ÌÄÃÁÇÅÇËÇÇËÍÑÇ t³ÇÌ¿ÌÐÍÁÇÃÇÏÄÉÑÍÏÇ

­ÓÇÕÇ¿ÊÌÇ Î¿ÏÑÌÛÍÏÇ


³¿ÐÇÊÇÑÇÐÐÑÏ

f1003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you