Page 1

‫پرسش و پاسخ از وبالگ‪ :‬طلبه پاسخگو ‪t-pasokhgoo.mihanblog.com‬‬ ‫سالم علیكم ‪.‬‬ ‫خداقوت‪ ،‬یه سوال داشتم‪:‬‬ ‫شنیدم اولین فردی كه به روی زمین فرود اومده حضرت آدم نبوده ‪ ،‬فردی بوده كه اسمش آدم بوده ولی این فرضیه با این‬ ‫حدیث كه میگه زمین هیچ گاه از حجت خداوند خالی نمیمونه چگونه توجیه میشه؟ ممنون‪ ،‬موفق باشید‪ ،‬التماس دعا‪.‬‬ ‫پاسخ‪:‬‬ ‫با سالم و عرض ادب‬ ‫ممکن است از برخی ایات شریفه قرآن استنباط شود که قبل از آفرینش حضرت ادم ابوالبشر (ع) و نسل او ‪،‬او انسانهایی‬ ‫دیگر در زمین زندگی کرده اند‪.‬‬ ‫مانند آیه ‪ 03‬از سوره بقره که می فرماید ‪ ":‬زمانی که پروردگارت به فرشتگان فرمود می خواهم در زمین جانشینی‬ ‫بگذارم ‪ .‬گفتند ( باز ) در زمین کسانی می گذاری که در آن فساد کنند و خونها بریزند "‪.‬‬ ‫از این آیه شریفه بر می آید قبل از آفرینش بنی آدم (ع) دوره دیگری بر بشر گذشته است ‪.‬‬ ‫از برخی روایات نیز بر می آید قبل از حضرت آدم نسل های دیگری از انسانها وجود داشتهاند و منقرض شدهاند‪ .‬جابر‬ ‫بن یزید جعفی از امام باقر (ع )دربارة آیة "أفعیینا بالخلق االوّ ل بل هم فی لبس من خلق جدید[‪ ]1‬؛ آیا از آفرینش نخستین‬ ‫عاجز شده بودیم؟نه آنها از آفرینش تازه در شکّ هستند"پرسید ‪.‬حضرت توضیحاتی داد و سپس فرمود‪":‬شاید بپنداری‬ ‫خدای ع ّزوج ّل فقط این عالم را آفریده و بشری غیر از شما نیافریده است؟چرا به خدا قسم!هزاران هزار عالَم و هزاران‬ ‫هزار آدم افریده و تو در آخر آن عالم ها و آخرین نسل آدمیان هستی"‪] 2[.‬‬ ‫از این روایت استفاده میشود نسل های دیگری قبل از حضرت آدم بوده و منقرض شدهاند‪ .‬برخی از اندیشمندان اسالمی بر‬ ‫اساس این روایات معتقدند که «آدم(ع)» نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است‪ ،‬بلکه قبل از او انسان‬ ‫های دیگری بوده اند که به دالیل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است(}‪ V‬منشور جاوید‪ ،‬جعفر سبحانی‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪ 44‬؛‬ ‫قاموس قرآن‪ ،‬سیدعلی اکبر قریشی‪ ،‬ج ‪ ،1‬و ‪ ،2‬صص ‪). {V03 - 44‬‬ ‫در خصوص خلقت آدم دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است از جمله‪:‬‬ ‫‪1.‬پیش از حضرت آدم‪ ،‬هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪2.‬پیش از حضرت آدم موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند‪.‬‬ ‫‪3.‬پیش از حضرت آدم‪ ،‬آدم وجود داشته ولی تکامل نایافته بود و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آنگاه‬ ‫حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته به طور کامل مستقل آفریده شده اند‪.‬‬ ‫از مجموع آیات قرآنی این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی موجودی به نام حضرت آدم(ع) بوده است و‬


‫افراد نسل او بر اثر نطفه هایی که در رحم مادرانشان انعقاد پیدا می کنند‪ ،‬ایجاد می شوند اما این که خود آدم چگونه پیدا‬ ‫شده از جمع آیات به این نتیجه می رسیم که او از خاک آفریده شده است و پس از طی مراتبی چون گل چسبنده و چکیده‬ ‫ای از گل و تبدیل آن به گل خشکیده و تکمیل اندام شایستگی دمیده شدن روح را پیدا کرده و به صورت موجودی کامل در‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫(}‪V‬نگا‪ :‬روم ‪ 23 /‬؛ آل عمران ‪ 04 /‬؛ سجده ‪ 7 /‬و ‪ 8‬؛ مؤمنون ‪ / 12‬؛ صافات ‪ 11 /‬؛ حجر ‪ 24 - 22 /‬؛ الرحمن ‪/‬‬ ‫‪ 14‬؛ نساء ‪ 1 /‬؛ اعراف ‪ 184 /‬؛ زمر ‪ 2 /‬؛ انعام ‪ 48 /‬؛ حجرات ‪ 10 /‬؛ نحل ‪ 4 /‬؛ یس ‪ 77 /‬؛ دهر ‪ 2 /‬؛ قیامت ‪/‬‬ ‫‪37 - 38‬؛ فرقان ‪ 04 /‬؛ مرسالت ‪ 23 /‬؛ علق ‪ 2 /‬؛ نوح ‪ 18 - 17 /‬و ‪ ...‬نیز نگا‪ :‬مبانی انسان شناسی در قرآن‪،‬‬ ‫صص ‪ 81 - 70‬؛ تفسیر نورالثقلین‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪288‬؛ المیزان ‪ ،‬ج ‪ ، 12‬ص ‪ ، 088 - 084‬ج ‪ ،4‬ص ‪220 - 224‬‬ ‫و‪...). {V‬‬ ‫با جمع بندی آیات فوق و روایات مطرح شده در خصوص وجود انسان هایی قبل از حضرت آدم می توان به نظریه سوم‬ ‫اذعان نمود‪ ،‬بدین بیان که پیش از حضرت آدم(ع )انسان های تکامل نایافته ای بوده اند که از بینش و آگاهی حضرت‬ ‫آدم(ع) و نسل او برخوردار نبودند این آدمیان در قالب و صورت حیوانی نبوده اند و نیز تنها زندگی غریزی بر آنها حاکم‬ ‫نبوده است ولی به شکل انسان کنونی که دارای زندگی توأم با آگاهی و مسؤولیت باشند نیز نبوده اند‪ ،‬نسل این انسان ها به‬ ‫دالیلی که فعال بر ما مجهول است منقرض شده اند و آنگاه خداوند متعال حضرت آدم(ع) را به صورت کامال مستقل و‬ ‫مجزا با اوصاف و ویژگی های منحصر و مختص به خود از گل آفرید؛ انسانی که دارای آگاهی‪ ،‬بینش‪ ،‬تعقل چشمگیر و‪..‬‬ ‫بود و انسانی که گل سر سبد جهان هستی و نمایانگر اوصاف الهی است‪.‬‬ ‫لذا دوست عزیز ما از اونها اطالعات کافی نداریم که آیا برای خود حجت داشته اند یا نه و اینکه برای اونها حجت الزم‬ ‫بوده است یا نه‪.‬‬ ‫]‪[1‬ق (‪ )03‬آیة ‪.10‬‬ ‫]‪[2‬بحاراالنوار‪ ،‬ج ‪ ،8‬ص ‪.070‬‬

پرسش و پاسخ  

پرسش و پاسخ وبلاگ طلبه پاسخگو