Page 1

Pärnu- ja Viljandimaa keskkonnahariduse konverents Viljandi Sakala Keskuses 29.11.2012 Konverentsi modereerib Kadri Valner PÄEVAKAVA 9:30-10:00

Registreerumine, tervituskohv

10:00-10:15

Konverentsi avasõnad

10:15-11:15

Kas säästev areng on jätkusuutlik või kestlik? Toomas Kokovkin, UNESCO ERK nõukoja liige, programmi "Inimene ja Biosfäär" (MAB) nõustaja Ettekanne keskendub säästva arengu mõistele, kontseptsiooni ajalisele muutumisele ja selle vastuoludele. Vaadeldakse säästva arengu kohalikku ja üleilmset mõõdet, kasutades näitena UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“. Arutletakse keskkonnahariduse ja säästva arengu seoste üle.

11:15-11:35

Neli päeva aastas õpib kogu koolipere elu maal ja metsas – see on Rocca al Mare Kooli Loodusklass. Silja Pihelgas, Rocca al Mare kooli loodusõpetuse õpetaja Silja Pihelgas annab ülevaate Rocca al Mare kooli loodusklassi tegevusest – konkreetsetest näidetest kooliastmete ja paikade kaupa ning sellest, kuhu ollakse välja jõutud ning kuidas kool on seeläbi arenenud.

11:35-11:55

Nanoosakesed, nanotehnoloogiad ja nano(öko)toksikoloogia. Kaja Kasemets, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi „In vitro ja ökotoksikoloogia uurisrühma“ vanemteadur Ettekanne annab lühiülevaate nanoosakestest ja nende uudsetest füüsikalis-keemilistes omadustest, kasutusvaldkondadest ja nanotoksikoloogiliste uuringute seisust maailmas ja Eestis. Hariduselt Tartu Ülikooli bioloog. 2006. aastal kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis loodusteaduste doktori kraadi. Doktoritöö käsitles pärmi Saccharomyces cerevisiae füsioloogia ja metabolismi adaptatsioonilisi muutusi muutuvates keskkonnatingimustes. Alates 2007. aastast on uurimistöö põhiteemaks olnud metalliliste nanoosakeste toksilisuse mehhanismid uurimine eukarüootsetele rakkudele, kasutades erinevaid in vitro testsüsteeme.

11:55-12:10

Ühe pildi lugu. Gunnar Sein, Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Alates 90ndate aastate keskpaigast tegeleb ta kotkaste kaitse ja uurimisega, olles nii Eesti Ornitoloogiaühingu kui ka Kotkaklubi liige.

12:10-12:20

Konverentsi pärastlõunase osa tutvustus

12:20-13:20

Lõuna

13:20-14:05

Töötuba I - Iga osaleja saab osaleda kahes töötoas Kodumaa kalastik. Jüri Tenson, OÜ Skeltmer merebioloog Merebioloogi Jüri Tensoni juhendatav töötuba pakub näpunäiteid uurimuslikuks tööks õpilastega teemal "Kalad". Slaidiprogramm keskendub nii Eesti looduslikele kui võõrkaladele. Rühmatööna võrreldakse kõhr- ja luukalu, uuritakse kala välis-, sise- ja mikroehitust ning kalade erinevaid parasiite (kalatäi, linnuroni, kalakaanid). Töötoas tutvustatakse ka teadusliku uurimistöö vahendeid (vaatlusleht, demonstratsioonimikroskoop, binokulaar).

CSI: DNA eraldamine. Teaduskeskus AHHAA DNA on nagu retsept, mis sisaldab kogu vajalikku informatsiooni selle kohta, missugused me välja nägema peaksime – meie juuksed, silmad, nina ning isegi aju. Kõikidel elus-


olenditel on DNA – nii loomadel kui ka taimedel ning me oleme kõik oma geneetilise materjali poolest nendega mingil määral sarnased. Kumma DNA on meile lähedasem – banaani või sääse? CSI: DNA eraldamise laboris saad katsetada omaenese rakkudest pärilikkusaine eraldamist, näha oma silmaga DNA-d ning soovi korral oma katsetulemuse ka koju kaasa võtta!

Kivimaailma õpituba. Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kooliprogrammide juht Kivimite ja setete õpitoas tutvutakse lihtsate praktiliste tegevuste kaudu kivimaailma huvitavate faktide ja protsessidega. Õpitoas osalejad saavad teadmisi kivimite, mineraalide ja setete osast inimeste igapäevaelus ja loomingus. Meetodid võimaldavad teemakohaselt erinevate õppeainete lõimimist põhikoolis nii õuesõppes kui klassitoas õppides. Helle Kont on geograafia õpetaja kutsega ja on koostanud mitmeid erinevaid programme, abimaterjale ja osalenud kooligeograafia töövihikute koostamisel. Hetkel töötab ta Tartu Keskkonnahariduse Keskuses kooli õppekava täiendavate aktiivõppeprogrammide väljatöötamise ja juhendamise koordineerimisega ning on loodusturismi tudengite koolitaja Luua Metsanduskoolis ja Eesti Maaülikoolis.

Plastpudelist lille valmistamise töötuba. Liina Langi, kirglik käsitööline Töötoa juhendaja Liina Langi on käsitööringkondades tuntud kui Rees. Põhiliselt on ta pitsikuduja ja kudumiskoolituste läbiviija, kuid väikese ja põneva osa tema loomingust moodustavad taaskasutusmaterjalidest ehted. Rees valmistab ehteid nii kasutatud pudelitest, kommipaberitest, ajalehemassist kui ka vanadest sigaretipakkidest ja ehitusmaterjalidest. Plastpudelist lille valmistamise töötoas saab kiire ülevaate plasttaara taaskasutamise võimalustest lihtsate ja põnevate nö taaskasutusehete valmistamisel. Igal osalejal on võimalus tutvuda plastikpudeli töötlemisega kuumuse mõjul ning loominguliselt panna kokku mitmekihiline õis pudelist lõigatud detailidest. Lõpliku vormistuse saab õiele anda kas siis rinnaprossina, kaelakee ripatsina või varrega õiena.

Muld uurimusliku õppe osana. Elli Altin, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafia õpetaja Elli Altin osaleb GLOBE koolide programmis. Juhendatavas töötoas jagatakse kogemusi mulla uurimisest erinevas vanuses õpilastega, praktilisi näpunäiteid mullaprofiili uurimiseks ning mullaproovide võtmiseks ja nende hilisemaks uurimiseks. Lisaks saab töötoas teada, kuidas siduda mulla uurimist pinnamoe ja taimkattega, kuidas mõõta mulla pH-d ja NPK-d ning kuidas määrata mulla struktuuri, lõimist, karbonaatide sisaldust jms.

Soovitusi ja nõuandeid uurimuslikuks õppeks märgaladel. Marika Kose, ettevõtja Marika Kose on bioloog, töötanud õpetaja ja täiskasvanute koolitajana ning koostanud mitmeid metoodilisi abimaterjale koolidele. Töötuba keskendub soode ja turbaga seonduva õppematerjali tutvustamisele ja kasutamise praktiseerimisele. Õpitakse valmistama turbapreparaati ja seda mikroskoobi all uurima, lahendatakse töölehti. Osalejad saavad vastused küsimustele, mis puudutavad soode ja märgalade teema käsitlemist koolis ja lasteaias, samuti praktiliste ja välitundide ning õppelaagrite läbiviimise ja juhendamise kohta.

14:05-14:35

Kohvipaus

14:35-15:20

Töötuba II

15:30-16:30

Foorumteatri etendus Foorumteatri etenduse raames tuuakse publikuni lugu, mis on seotud publikut puudutava probleemiga. Sellele järgneb interaktiivne dialoog, kus peegeldatakse publiku arvamusi antud probleemist ja võimalikke lahendusi. Publik osaleb loos aktiivse kaasamõtleja- ja tegijana.

16:30-16:45

Konverentsi kokkuvõte


Korraldajatel on 천igus teha konverentsi p채evakavas muudatusi.

Keskkonnahariduse konverents  
Keskkonnahariduse konverents  

Keskkonnaameti keskkonnahariduse konverents toimub tänavu 29.novembril Viljandis. Konverentsile viib Pärnust ja toob Pärnusse 2 tasuta eribu...

Advertisement