Page 1

Tarup Skole Handleplan hvis mobning opstår på mellemtrinnet.

Elever: • • •

Sig fra over for mobning og kontakt en lærer med det samme. Tilbyd din hjælp til offeret Vær social med alle dine klassekammerater

Personale: Enhver medarbejder har pligt til at reagere på en situation, der er mere end blot venligt drilleri. • Klasselæreren har ansvaret for at der bliver fulgt op på en konflikt – både over for forældrene, ofret, mobberen og de der evt. har set passivt til. • Opfølgning sker via samtaler og møder. • De involveredes forældre indkaldes til møde med teamet omkring eleverne. • Forældre i klassen orienteres og gives forslag til / orienteres om hvordan der arbejdes videre. • Klubben informeres. • Ledelsen vurderer i samarbejde med teamet og AKT om der skal involveres skolepsykolog, miljømedarbejder mv. • Personalet informeres. Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig: • Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobberen. Eventuelle sanktioner og beslutninger tages efter samråd med de relevante myndigheder og de berørte forældre. I sin yderste konsekvens kan det ende med, at mobberen henvises til anden skole.

Forældre: Enhver forældre har pligt til at reagere på en situation, der er mere end blot venligt drilleri. Dette gælder både for egne som andres børn. • Klasselæreren informeres. • Forældrene kommer til indkaldte forældremøder og deltager aktivt i løsningen af problemet. • Forældrene sørger for sociale arrangementer omkring hele klassen.

Børn kan ikke selv løse mobning, derfor skal vi voksne hjælpe dem!

Antimobbe handlelpan for mellemtrinnet  

Elever: • Sig fra over for mobning og kontakt en lærer med det samme. • Tilbyd din hjælp til offeret • Vær social med alle dine klassekammer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you