Page 1

Tarup Skole Handleplan hvis mobning opstår i indskolingen

Elever: • • •

Sig fra over for mobning og kontakt en voksen med det samme. Tilbyd din hjælp til offeret. Vær social med alle dine klassekammerater.

Personale: Enhver medarbejder har pligt til at reagere på en situation, der er mere end blot venligt drilleri. • Klasselæreren/klassepædagogen har ansvaret for at der bliver fulgt op på en konflikt – både overfor forældrene, offeret, mobberen og de der evt. har set passivt til. • Opfølgning sker via samtaler og møder. • De involveredes forældre indkaldes til møde med teamet omkring eleverne. • Forældre i klassen orienteres og gives forslag til / orienteres om, hvordan der arbejdes videre. • Ledelsen vurderer i samarbejde med teamet og AKT, om der skal involveres skolepsykolog, miljømedarbejder mv. • Personalet informeres. Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig: • Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobberen. Eventuelle sanktioner og beslutninger tages efter samråd med de relevante myndigheder og de berørte forældre. I sin yderste konsekvens kan det ende med, at mobberen henvises til anden skole.

Forældre: Alle forældre har pligt til at reagere på en situation, der er mere end blot venligt drilleri. Dette gælder både i forhold til egne såvel som andres børn. • Klasselæreren/klassepædagogen informeres. • Forældrene kommer til indkaldte forældremøder og deltager aktivt i løsningen af problemet. • Forældrene sørger for sociale arrangementer omkring hele klassen.

Børn kan ikke selv løse mobning, derfor skal vi voksne hjælpe dem!

Antimobbe handlelpan for indskolingen  

Elever: • Sig fra over for mobning og kontakt en voksen med det samme. • Tilbyd din hjælp til offeret. • Vær social med alle dine klassekamm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you