Page 1

VASTUVÕTT 2015

BAKALAUREUSE-, RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE, INTEGREERITUD ÕPE JA MAGISTRIÕPE PÄEVANE ÕPE JA AVATUD ÜLIKOOLI ÕPE

ut.ee/sisseastumine


Miks Tartu Ülikool? Võta ülikoolist kõik, mis võtta annab! Tartu Ülikooli üliõpilasena on Sul ainulaadne võimalus kogeda täiel rinnal kõike, mida Tartul on pakkuda. Kas tahad teha bändi, sporti või teatrit, balli, näitust või kino, heategevust või teadust? Kas tahad juhtida vabaühendust, õppida juhtimist ja meeskonnatööd, minna välismaale õppima või praktikale? Kas tahad muuta maailma või vähemalt oma kodukanti? Tartus on see kõik võimalik. Parim on see, et tudengina saad kõike turvalises keskkonnas õppida ja katsetada – miski ei saa minna nii valesti, et sellest ei sünniks kasulik õppetund. Esimesed ülikoolikuud on intensiivsed ja kahtlemata kogemist väärt, aga nende sära pole igavene. Ühel hetkel tõstad Sa loodetavasti pilgu ja küsid: „Mida siin veel teha saab?“ Kui aus olla, siis on tudengiks olemine palju rohkemat kui lihtsalt eriala, diplom ja pidu Rüütli tänaval. Kasuta seda võimalust ja võta ülikoolist kõik, mis võtta annab. Ole kriitiline ja esita keerulisi küsimusi. Ole idealist ja esita küünikutele väljakutse. Avasta oma tugevus ja arenda seda. Avasta oma võimete piirid ja ületa need. Ole valmis muutma oma kodulinna, Eestit, maailma ja iseennast. OLE ROHKEM.

Martin Noorkõiv üliõpilasesinduse esimees

Rahvusvahelised võimalused

Tartu Ülikoolis õpib välisüliõpilasi 80 riigist, siin on sul võimalik osaleda välisõppejõudude loengutel ja sadu võimalusi ise välismaal õppida.

Stipendiumid

Praktika ja õppimine üheskoos

Ülikoolis tegutsevad näiteks turundusklubi, tudengite õigusbüroo ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts.

Tartu Ülikooli lõpetaja on tööturul edukas

Erialastipendiumid kuni 400 eurot kuus. Peale selle võimalus kandideerida ettevõtete ja erialaorganisatsioonide stipendiumitele.

83% Tartu Ülikooli magistritest töötab tippspetsialisti või juhina. 2014. aastal oli 101-liikmelises Riigikogus 41 ja 14-liikmelises Vabariigi Valitsuses 10 TÜ vilistlast.

Traditsioonid ja aktiivne üliõpilaselu

Tartus on hea elada

Üliõpilasühendused hoiavad sajanditepikkusi traditsioone ning loovad uusi. Akadeemilisse ellu kuuluvad tudengite kevad- ja sügispäevad, üliõpilaste laulupeod ja spordimängud, rongkäigud, rebasenädal ja palju muud.

Võimalus oma õpingud ise kujundada

Õpi mida soovid – võta aineid ükskõik mis erialalt. Saad oma õppekava ise kujundada, valides kõrvaleriala või aineid teistest teaduskondadest.

Tartu on noorte linn, kus peaaegu iga viies elanik on üliõpilane. Üliõpilaskülal on kaheksa ühiselamut, mis on jalutuskäigu kaugusel õppehoonetest ja parimatest tudengiüritustest.


Kuidas ma ülikooli valisin?

Kai, kommunikatsiooni II aasta magistrant Mina kasvasin üles teadmisega, et kui juba ülikooli minna, siis kindlasti Tartu Ülikooli. Omades bakalaureusekraadi ühel erialal ja tehes magistrikraadi teisel, ei ole ma oma valikut kunagi kahetsenud. Kommunikatsioonieriala siin on valitud maailma parimate hulka ja käsikäes ajakirjandusega tekib õppekooslus, mida soovitan erialahuvilistel kindlasti tulla tudeerima just Tartusse. Boonuseks Tartu vaim – mujal sellist üliõpilas(m)elu ei koge – Tartu on tudengilinn.

Kristiine, haridusteaduste ja psühholoogia III kursuse üliõpilane Minu jaoks on üks ülikooli eesmärke kasvatada inimene suureks. Suureks mõistuselt õpingute kaudu, suureks oskustelt, mida annavad Tartu tudengiühendused ning suureks olemuselt tänu intellektuaalsele õhkkonnale meie heade mõtete linnas.

Age, võrdleva poliitika II aasta magistrant Tartu Ülikool on kahtlemata teada-tuntud selle poolest, et annab põhjaliku akadeemilise ettevalmistuse, et olla oma valdkonnas hinnatud spetsialist. Peaaegu sama oluliseks pidasin valikut tehes seda, et Tartu on linn, mis koondab akadeemilise hariduse kõrval võimalusi koguda ka muid eluks vajalikke oskusi. Siin on eriline kontsentratsioon ettevõtlikke inimesi, kellega koos palju arendavat ette võtta.

Evert, tarkvaratehnika I aasta magistrant Ühisõppekava TTÜ-ga tagab, et saan õppida nii TÜ kui ka TTÜ parimaid aineid. Tegu on ingliskeelse õppekavaga, mis annab võimaluse tutvuda teiste riikide üliõpilaste ja õppejõududega ja näha asju mitmest eri küljest.

Mirell, õigusteaduse I kursuse üliõpilane Tänu Tartu Ülikoolis tegutsevatele üliõpilasorganisatsioonidele ja erialaseltsidele on alati olemas suurepärane koht, kus koolis õpitut praktikas rakendada.

Siim, arstiteaduste VI kursuse üliõpilane Ülikooli valides oli minu jaoks ainus loogiline valik Tartu Ülikool. Peale kvaliteetse akadeemilise hariduse on siin võimalik saada osa ka suurepärasest tudengielust ja laiendada oma silmaringi ühiskondlikes organisatsioonides.

Kristjan, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni III aasta üliõpilane Kuulun nende inimeste hulka, kelle jaoks on Eestis vaid üks tudengimeka: Tartu linn koos Tartu Ülikooliga. Seepärast tundub kuuetunnine sõit Saaremaalt Tartusse jätkuvalt reisina sellisesse avatud mõttemaailma, milles olen alati tahtnud viibida.

ÕPPEVORMID Tartu Ülikoolis on võimalik õppida nii päevases kui ka avatud ülikooli õppes. Päevase õppe puhul eeldatakse iga päev osalemist loengutel, seminarides ja praktikumidel. Avatud ülikoolis õppimine

nõuab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd ning auditoorne õppetöö on korraldatud sessioonidena, enamasti kord või kaks kuus 2–4 päeval.

DOKTORIÕPE 4 aastat 240 EAP MAGISTRIÕPE 2 aastat 120 EAP RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE 3-4 aastat 180-240 EAP

BAKALAUREUSEÕPE 3 aastat 180 EAP

BAKALAUREUSEJA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPE 5-6 aastat 300-600 EAP


KUIDAS TOIMUB VASTUVÕTT TARTU ÜLIKOOLIS? Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel, lävendipõhiselt või eritingimustel. Juhul kui õppekavale, millele võetakse vastu lävendipõhiselt, jääb vabu õppekohti, täidetakse need paremusjärjestuse alusel. Vastu võetakse üliõpilaskandidaat, • kelle koht paremusjärjestuses mahub õppekohtade arvu piiresse, • kelle vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktisumma ületab lävendi või • kes täidab eritingimused.

MILLISED VASTUVÕTUTINGIMUSED ON BAKALAUREUSE- JA RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPES? Kandideerima on oodatud vähemalt keskharidusega üliõpilaskandidaadid. Sõltuvalt õppekavast arvestatakse vastuvõtul • riigieksami tulemusi, • lõputunnistuse hinnet ja/või • sisseastumiseksamit (erialakatse, intervjuu vmt). Sulle huvi pakkuva õppekava vastuvõtutingimused leiad aadressil ut.ee/sisseastumine. Medali või parima keskmise hinde eest lisatakse üliõpilaskandidaadi lõplikule punktisummale kolm lisapunkti. Eritingimustel võetakse vabalt valitud õppekavale (v.a arstiteaduskonda) vastu üliõpilaskandidaat, kes on 11. või 12. klassis • tulnud üleriigilisel aineolümpiaadil viie parima hulka, • võtnud osa rahvusvahelisest aineolümpiaadist, • saavutanud telemängus „Rakett 69“ 1.–3. koha, • saavutanud auhinnalisi kohti üleriigilistel keskkoolide väitlusmeistrivõistlustel või konkursil „Eesti parim õpilasfirma“, • sooritanud akadeemilise testi tulemusele 80 punkti või rohkem. Lisaks üldistele eritingimustele soovitame kindlasti tutvuda ka teaduskondade eritingimustega aadressil ut.ee/sisseastumine.

MILLISED ON VASTUVÕTUTINGIMUSED MAGISTRIÕPPES? Magistriõppesse ootame kõiki, kellel on juba kõrgharidus ning kes soovivad oma õpinguid jätkata. Osadel õppekavadel eeldatakse kandidaadilt sama eriala õpingud eelmises õppeastmes, kuid on ka interdistsiplinaarseid õppekavu, kuhu saavad kandideerida kõikide valdkondade lõpetanud. Lisainfo eeldusainete kohta leiad aadressil ut.ee/sisseastumine. Magistriõppesse vastuvõtul võidakse arvestada • eelmise õppeastme (eeldusainete) keskmist hinnet, • eelmise õppeastme lõputöö või -eksami hinnet ja/või • sisseastumiseksami (kutsesobivuskatse, motivatsioonikiri vmt) tulemust. Eritingimustel võetakse vastu Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppega liitunud ülikoolide cum laude lõpetanu.

KUIDAS JA KUHU ESITADA AVALDUS? Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad esitada kuni kaks avaldust nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Avaldusi võetakse vastu aadressil sais.ee. Vajaduse korral saad avalduse ja dokumendid esitada ka kohapeal. Arvesta palun sellega, et elektrooniline avalduste vastuvõtt lõpeb neljapäeval, 2. juulil, s.o üks päev varem, kui isiklik avalduse esitamine.

VASTUVÕETUTE NIMEKIRJAD JA ÕPPIMA TULEKU KINNITAMINE Ülikool teeb esimesed vastuvõtuotsused 17. juulil. Kui saad ülikooli sisse, siis palume sul kinnitada oma õppima tulek kahe päeva jooksul aadressil sais.ee. Kui jätad õppima tuleku kinnitamata, siis arvestame, et loobud oma õppekohast ning pakume seda pingereas järgmisele üliõpilaskandidaadile. Vabanevaid õppekohti täidame kuni 19. augustini.


SISSEASTUMISEKSAMID Sisseastumiseksameid on Tartu Ülikoolis erinevaid ning alati ei ole tegemist teadmiste kontrolliga. Peale teadmiste huvitab ülikooli ka üliõpilaskandidaadi motivatsioon, silmaring ning üldine erudeeritus. Sisseastumiseksamid võivad seisneda eksami sooritamises ülikoolis kohapeal (akadeemiline test, intervjuu, kutsesobivuskatse, erialakatse) või kirjaliku eksamitöö esitamises (motivatsioonikiri, essee, loomingumapp vmt). Arvestama peab ka sellega, et alati ei ole eksami sooritamine kohustuslik. Osadel bakalaureuseõppekavadel võid ise valida, kas kandideerid matemaatika riigieksami tulemuse alusel või sooritad ülikoolis sisseastumiskatse. Täpsema info leiad iga õppekava vastuvõtutingimuste juurest aadressil ut.ee/sisseastumine. Ainus eksam, mille sooritamisele tuleb eraldi tähelepanu pöörata, on akadeemiline test. Akadeemilise testi sooritamine on kohustuslik ainult ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, psühholoogia, riigiteaduste või sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavale päevasesse õppesse kandideerimisel. Kõikidele teistele on akadeemilise testi sooritamine vabatahtlik. Sisseastumiseksamil on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Sisseastumiseksam on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 50 punkti, akadeemilise testi puhul vähemalt 40 punkti. Sisseastumiseksamil peab kindlasti kaasas olema isikut tõendav dokument. Eksamile mitteilmumise mõjuvast põhjusest tuleb teavitada vastuvõtukomisjoni hiljemalt eksamipäeval. Sisseastumiseksamite sisulised nõuded avaldatakse hiljemalt 3. jaanuaril aadressil ut.ee/sisseastumine.

KUI TASUTA ON TASUTA KÕRGHARIDUS? Vastuvõtt toimub olenevalt õppekavast ühtse pingerea või lävendi alusel, sõltumata sellest, kas üliõpilased hakkavad oma õpingute eest tasuma või mitte. Tasuta saab ülikoolis õppida üliõpilane, kes asub õppima eestikeelsel õppekaval täiskoormusega. Kandideerimisel valid ise, kas soovid õppima asuda täis- või osakoormusega. Alates teisest semestrist sõltub õpingute eest tasumine juba sellest, kas sooritasid semestris vähemalt 30 ainepunkti mahus oma õppekava aineid. Tartu Ülikoolis tuleb õpingute eest tasuma hakata siis, kui õpingute arvestuslikust mahust on sooritamata rohkem kui kuue ainepunkti mahus aineid (näiteks esimese semestri lõpuks vähem kui 24 ainepunkti mahus aineid).

Tasutakse ainult nende ainepunktide eest, mis jäävad eelnimetatud normist puudu. Ainepunktide hinnad jäävad sõltuvalt õppekavast vahemikku 30−50 eurot. Õpingute eest tasumisest on vabastatud alla seitsmeaastase lapse või puudega lapse vanem või keskmise, raske või sügava puudega isik. Ülikoolil on õigus nõuda õpingute eest tasumist osakoormusega või mitteeesti õppekeelega õppekaval õppivalt üliõpilaselt. Samuti üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale või õppinud tasuta kauem kui pool nominaalsest õppeajast samas kõrgharidusastmes.


ÕPPEKAVAD BAKALAUREUSE- JA RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPES

• psühholoogia • riigiteadused • sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

HUMANIORA

• • • • • •

USUTEADUSKOND • usuteadus

FILOSOOFIATEADUSKOND • • • • • • • • • • • • •

ajalugu ajalugu (kunstiajalugu) eesti ja soome-ugri keeleteadus filosoofia inglise keel ja kirjandus kirjandus ja kultuuriteadused klassikaline filoloogia romanistika (hispaania keel ja kirjandus) romanistika (prantsuse keel ja kirjandus) saksa keel ja kirjandus semiootika ja kultuuriteooria skandinaavia keeled ja kultuurid (rootsi keel ja kirjandus) vene ja slaavi filoloogia

NARVA KOLLEDŽ ettevõtlus ja projektijuhtimine (ainult avatud ülikooli õppes) humanitaarained mitmekeelses koolis infotehnoloogiliste süsteemide arendus klassiõpetaja mitmekeelses koolis koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas (ka avatud ülikooli õppes) noorsootöö

PÄRNU KOLLEDŽ • ettevõtlus ja projektijuhtimine (ka avatud ülikooli õppes) • sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus (ka avatud ülikooli õppes) • turismi- ja hotelliettevõtlus (ka avatud ülikooli õppes)

MEDICINA ARSTITEADUSKOND • arstiteadus • hambaarstiteadus • proviisor

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

KEHAKULTUURITEADUSKOND

• • • • • • •

REALIA ET NATURALIA

huvijuht-loovtegevuse õpetaja (ka avatud ülikooli õppes) kultuurikorraldus muusika (ka avatud ülikooli õppes) rahvuslik ehitus rahvuslik metallitöö tantsukunst teatrikunst

SOCIALIA ÕIGUSTEADUSKOND • õigusteadus (õppetööga Tartus või Tallinnas), (ka avatud ülikooli õppes)

MAJANDUSTEADUSKOND • majandusteadus • ettevõttemajandus (inglise keeles)

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEADUSKOND • • • • • • • • • •

ajakirjandus ja kommunikatsioon eesti viipekeele tõlk eripedagoogika (ka avatud ülikooli õppes) humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis haridusteadus (loodusteaduslikud ained)* haridusteadus (reaalained)* infokorraldus (ka avatud ülikooli õppes) klassiõpetaja koolieelse lasteasutuse õpetaja (ka avatud ülikooli õppes) kutseõpetaja (ainult avatud ülikooli õppes)

• füsioteraapia • kehaline kasvatus ja sport

LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND • • • • • • • • •

arvutitehnika bioloogia füüsika geenitehnoloogia geograafia geoloogia ja keskkonnatehnoloogia keemia materjaliteadus ökoloogia ning elustiku kaitse

MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND • informaatika • matemaatika • matemaatiline statistika

_______________ * materjali trükkimineku ajaks ei olnud vastuvõtt otsustatud


ÕPPEKAVAD MAGISTRIÕPPES HUMANIORA

USUTEADUSKOND • religiooniuuringud • usuteadus

FILOSOOFIATEADUSKOND • • • • • • • • • • • • • •

ajalugu ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (ainult avatud ülikooli õppes) eesti ja soome-ugri keeleteadus eesti keele ja kirjanduse õpetaja etnoloogia ja folkloristika Euroopa keeled ja kultuurid filosoofia (inglise keeles) kirjandus- ja teatriteadus kultuurikorraldus (ainult avatud ülikooli õppes) kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetaja semiootika ja kultuuriteooria semiootika (inglise keeles) tõlkeõpetus võõrkeele õpetaja

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

• • • •

psühholoogia rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (inglise keeles) sotsioloogia sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

EUROOPA KOLLEDŽ • Euroopa Liidu – Venemaa uuringud (inglise keeles) • Euroopa õpingud (ainult avatud ülikooli õppes)

NARVA KOLLEDŽ • humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis (ainult avatud ülikooli õppes)

PÄRNU KOLLEDŽ • heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (inglise keeles) • teenuste disain ja juhtimine (ainult avatud ülikooli õppes)

MEDICINA ARSTITEADUSKOND • rahvatervishoid • õendusteadus (ainult avatud ülikooli õppes)

KEHAKULTUURITEADUSKOND • füsioteraapia • kehaline kasvatus ja sport (ainult avatud ülikooli õppes)

• muusika ja filmikunsti helitehnoloogiad (inglise keeles) • pärimusmuusika

REALIA ET NATURALIA

SOCIALIA

• • • • • • • • • • • • •

ÕIGUSTEADUSKOND • õigusteadus (õppetööga Tartus), (avatud ülikooli õppes nii Tartus kui ka Tallinnas) • infotehnoloogiaõigus (inglise keeles)

MAJANDUSTEADUSKOND • • • • •

ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine (ainult avatud ülikooli õppes) majandusteadus matemaatiline majandusteadus (inglise keeles) strateegiline juhtimine (ainult avatud ülikooli õppes) ärijuhtimine (ainult avatud ülikooli õppes)

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEADUSKOND • • • • • • • • • •

ajakirjandus demokraatia ja valitsemine (inglise keeles) eripedagoogika (õpiraskuste pedagoogika eriala ka avatud ülikooli õppes) hariduskorraldus (koolijuhtimise või mentorluse eriala), (ainult avatud ülikooli õppes) kasvatusteadused (ainult avatud ülikooli õppes) kommunikatsioonijuhtimine koolieelse lasteasutuse pedagoog (ainult avatud ülikooli õppes) Läänemere regiooni uuringud (inglise keeles) organisatsiooni infotöö põhikooli mitme aine õpetaja (ainult avatud ülikooli õppes, inimeseõpetuse ja sotsiaalpedagoogika erialad)

LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND arvutitehnika ja robootika (inglise keeles) bioloogia biomeditsiin füüsika geenitehnoloogia geograafia geoloogia gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja (ka avatud ülikooli õppes, bioloogiaõpetaja eriala) keemia keskkonnatehnoloogia materjaliteadus rakenduslik mõõteteadus (inglise keeles) ökoloogia ning elustiku kaitse

MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND • • • • • • •

matemaatika matemaatika- ja informaatikaõpetaja matemaatiline statistika finants- ja kindlustusmatemaatika finantsmatemaatika (inglise keeles) informaatika (inglise keeles) tarkvaratehnika (inglise keeles)


TUDENGIORGANISATSIOONID TARTUS

SINU PÕNEVATE IDEEDE ARENDAMINE ÜLIKOOLIS

Tudengiorganisatsiooni kuulumine pakub võimaluse omandada õpingute kõrval praktilisi kogemusi ja oskusi ning jõuda selleni, mida sulle tulevikus tegelikult teha meeldiks. Peale selle saad võimaluse oma tutvusringkonda laiendada ja leida sõbrad kogu eluks. Kolm suuremat tudengiühendust Tartus on AIESEC, DD Akadeemia ja üliõpilaskonna sihtasutus.

AIESEC on maailma suurim üliõpilasorganisatsioon, mis tegutseb noortele rahvusvaheliste võimaluste pakkumise nimel. AIESEC-i ülemaailmne võrgustik annab võimaluse osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ning teha vabatahtlikku või erialast tööd välismaal. Peale selle saad teadmisi organisatsiooni toimimise ja juhtimise kohta üldiselt ning õpid tundma tudengeid kogu maailmast. aiesec.ee

Kui sind huvitab ettevõtlus, siis on Tartu igati sobiv paik oma äri alustamiseks. Tartu Ülikooli juures tegutseb hulgaliselt ettevõtlust toetavaid programme.

DD Akadeemia eesmärk on anda Eesti noortele praktilisi oskusi

Tartu Ülikooli ideelabor ootab osalema äriideid igast valdkonnast. Programm on ajalise piiranguta ning toimub peamiselt mentorluse kaudu, põhinedes iga tudengifirma vajadustel. Ideelabor pakub meeskondadele personaalset nõustamist ja mentorlust, toetust kiirenditesse kandideerimisel ja rahastuse leidmisel.

Üliõpilaskonna sihtasutus loob OLE ROHKEM vaimu Tartus. Veame

TÜ ideelabori programm „Tramm11“ ootab tudengeid, kellel ei ole oma äriideed, kuid kes tahaksid ideid genereerima ning testima õppida. Iga hooaeg kestab 11 nädalat ja programmis osalemise saab akadeemilisi ainepunkte kogudes ühendada õppimisega.

igapäevaeluks, erialase töö leidmiseks ja ühiskonda panustamiseks. Akadeemia siht on innustada Eesti noori olema ühiskondlike muutuste algatajad ja eestvedajad. ddakadeemia.ee

tudengiorganisatsioonide ühist värbamiskampaaniat, koordineerime kolme tudengiorganisatsioonide toetusprogrammi, anname välja ajakirja OLE ROHKEM ning korraldame tudengkonna tähtsündmusi, rebasenädalat, aastapäevaballi ning ööraamatukogu. olerohkem.ee


TULE TUDENGIVARJUKS! Käi koos Tartu Ülikooli tudengiga loengutes, laborites, spordisaalis ja kui veab, siis saad isegi ühikaelu maitsta. Tudengivarjuks saad tulla kogu õppeaasta vältel. 1. 2. 3.

Mõtle välja, mida tahaksid Tartu Ülikoolis õppida. Täida avaldus aadressil ut.ee/tudengivari Sinuga võetakse ühendust!

Kaisa, heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise II kursuse üliõpilane Kaalutletud otsuse tegemiseks kiikasin kõigepealt kolledži kodulehele, seal selgitavad direktor, õppejõud ja endised tudengid, miks just nende õppeasutus ja õppekava on parimad. Et mitte langeda oskusliku PR-i ohvriks, uurisin ka tuttavate tuttavatelt, kes siin varem on õppinud, et kas see kool on mulle. Ka nemad olid kahe käega poolt. Aga ikka oli miskit puudu, et langetada lõplik otsus ja esitada avaldus. Otsustasin, et oma silm on kuningas ja haarasin kinni võimalusest kolledžiga tudengivarjuna tutvust teha. Ma ei pea oma otsust kahetsema!

Mida räägivad õpilased? „Minu jaoks andis päev tudengivarjuna juurde reaalsustunde. Võin ju küll tunniplaanist vaadata, mis aineid õpitakse, aga nende tegelikku sisu sealt välja ei loe. Seega oli huvitav kuulata, mida tudeng õppeainetest arvas ning oma kogemustest ja raskustest eriti esimese ülikooliaasta kohta rääkis.“ „Ühe seminari ajal oli kontrolltöö. Tudeng selgitas, et varjule ei ole tõenäoliselt mõtet kontrolltööd teha, kuid õppejõud koostas analüütilise mehaanika kontrolltööst uue, tudengivarju versiooni.“ „Tartu Ülikooli õppima tulemine on olnud minu unistus juba lapsest saati. Tahan saada õpetajaks ja õppida selleks Tartu Ülikoolis. Usun, et mu unistused ka täituvad.“


VASTUVÕTU AJAKAVA 2015 EESTIKEELSETEL ÕPPEKAVADEL sport.ut.ee

tyspordiklubi

Ujula 4, Tartu

22. juunist 2. juulini toimub sisseastumisavalduste esitamine aadressil sais.ee 29. juunist 3. juulini saab lisaks SAIS-ile esitada sisseastumisavaldusi koos nõutavate dokumentidega ka kohapeal 7.–15. juulini toimuvad sisseastumiseksamid

FITNESS.UT.EE ivika.varton@ut.ee

fitnessklubi

17. juulil avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad aadressil sais.ee 20. juulil tuleb ülikooli oma õppima tulekust teavitada

KASULIK TEADA Üliõpilaste majutamisega tegeleb Tartu Üliõpilasküla (campus.ee). Üliõpilaskülas on kaheksa üliõpilaselamut, mis mahutavad umbes 3300 üliõpilast. Üliõpilased saavad taotleda õppetoetusi, stipendiume ja võtta õppelaenu. Õppelaenu on võimalik võtta kõigil täiskoormusega õppivatel üliõpilastel. ut.ee/oppimine/oppetoetus

Üliõpilaskandidaatide vastuvõtt Tartu Ülikooli toimub vastuvõtueeskirja järgi. Täpsem informatsioon: ut.ee/sisseastumine facebook.com/tuleulikooli ut.ee/tudengivari sisseastumine@ut.ee

17. juulist 19. augustini toimub pingeridade liigutamine vabade õppekohtade täitmiseks 31. augustil toimub õppeaasta avaaktus

INGLISKEELSETEL ÕPPEKAVADEL 1.–16. aprillini toimub avalduste vastuvõtt aadressil sais.ee 30. maini toimuvad sisseastumiseksamid hiljemalt 15. juunil avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad Õppima tulekust tuleb teavitada kümne päeva jooksul vastuvõtuotsuse tegemisest arvates.


Koostanud TĂœ turundus- ja kommunikatsiooniosakond novembris 2014

Tartu Ülikooli vastuvõtt 2015  

2015. aasta vastuvõtu üldtrükis, mis annab ülevaate sisseastumisest Tartu Ülikooli bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse (p...

Tartu Ülikooli vastuvõtt 2015  

2015. aasta vastuvõtu üldtrükis, mis annab ülevaate sisseastumisest Tartu Ülikooli bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppesse (p...

Advertisement