Page 1

bj a

Ora va

Tartu town centre 1 : 10 000

rda i nn rm a

vi no rja

pe

os i Ro rm u Ka sa

u Kin g

Mä e

os i

Ki vi

Ro ga

la So o la So o

Rii a 23 UT Academic Sports Club

Lossi 40

24 University Stadium

Ujula 4

E

Aluskaart: Maa-amet

Staadioni 21

AHHAA Science Centre Sadama 1

a Tartu Student Mart Club

i Malm

Narva mnt 4

Lossi 38

16 Old Observatory

u

Lai 38, 40

22 OECONOMICUM: School of Economics and Business Administration, UT Idea Lab

r Tu

J.K u

Uu etu ru

J.H u He

s

K.A .

Uu

k Pik

J. Liivi 2

21 University of Tartu Botanical Garden, Department of Botany

a

e

15 OLD ANATOMICAL THEATRE: Department of Arts, Centre for Educational Innovation, UT Youth Academy

20 Institute of Computer Science, Institute of Mathematics and Statistics

Lin

m Sal

Lossi 25

14 Faculty of Social Sciences Dean’s Office, Institute of Social Studies, Johan Skytte Institute of Political Studies

ol L. T

ri

13 University of Tartu Museum

Näituse 20, 13a

nd

vi

10 Finance Office

Lossi 3

25 ·

a Aid

Karlova park

17 Institute of Dentistry 25 Raekoja plats 6 18 NEW ANATOMICAL Eha THEATRE: Institute of Jakobi 5 26 12 College of Foreign Languages e Psychology, Department of and Cultures, Office of Research otu s Special Education 27 and Development, Career Unit, Näituse 2 Lo i Multimedia Centre 19 IURIDICUM I, II: School of Law t28 so

Lossi 36

a am

sa ek Al

le Ka

5 University of Tartu Student

Jakobi 2

27 ·

fi

4 Information Technology Office, Estates Office, Administrative Office, UT Foundation Ülikooli 18a

Pargi

Päeva park

11 Institute of Sport Sciences and Physiotherapy

i

8 University of Tartu Archives, Degree Studies and Quality Assurance Unit of the Office of Academic Affairs

9 PHILOSOPHICUM: Faculty of Arts and Humanities Dean’s Office, Institute of History and Archaeology, Institute of Estonian and General Linguistics, Institute of Philosophy and Semiotics, Centre for Ethics

Ülikooli 17

u Koid

va

o so

7 UT In-house Security Service, me for employee ID cards, m Centre Professional Development Ta

Jakobi 1

ähe

e Täh

a Er

-T Väike

e Pä

o Fil

Ülikooli 20

Munga 4

o La

Jakobi 4

Ülikooli 18b

tan

a sep

3 Institute of Computer Science, Institute of Ecology and Earth Sciences, Internal Audit Office

Põik

ol i

31 ·

s Ka

Ülikooli 16

Council

6 University Cafe, Training Centre of the Lifelong Learning Centre

eTu ru

Aura Keskus

Lille

ia

· 32

ri d Sa

26 ·

li

Ülikooli 18

2 VON BOCK HOUSE: Institute of Cultural Research and Arts

kk Pi

ko Ül i

em de

·

Ka lu

Kohtumaja

44 ·

ni

sa 1 MAIN BUILDING: School of Theology and Religious Studies, Department of Art History, University of Tartu Art u Museum, Rector’sitOffice, Office of Academic Affairs, mb Lifelong e Learning Centre, L Personnel Office

Tasku

Vanemuise teatri- ja kontserdimaja

ve tru W.S

e ri

em

e u is

Vä ik

Tartu Bussijaam

Tartu Kaubamaja

Kvartal

a Ak

l Pep

Vanemuise park Vanemuise teatri väike maja 30

ta Kas

k Va

a bol Vam

t ni

va

Õp

n Va

a

Võidu sild

ü Kü

ni

28 · 29 ·

ja e ta

use

Turusild

Kitsas

250m

UNIVERSITY BUILDINGS

n Fortuu

e Po

avi llikra

49 ·

45 ·

i Tiig

·

tri

Va

t Raa

43

57 ·

100

suja

mn

pst use

· 15

i Tiig

Tartu Raudteejaam

0

va

d Vaba

oli

20 ·

ki Ves

ta Kas li Koo

aa A.H

oni is s n õ J.T Vaksali

42 ·

Ülejõe park

is Mag anii

ko Üli

plats

Pe e

Jaama

Kaarsild

16 ·

vi erjano J.Kup

li Koo

park

Pirogovi park

14 ·

i vi J.Li

19 ·

u

si Los

e

te

bi

13 ·

· se

p Kom

ko Ja

u Näit

· · ·· · · ·· · ··· ··

Too me mä g

18

19 ·

ni

a Mung Gildi 6 5 4 3 tri 1 Küü 8 10 2 48 17 9 12 Raekoja

i

st

on Baeri K.E.v

ra p

Veski

Ta a

Magasini

tli

t su Lu 11 7

Le e

41 ·

Rü ü

i

Oru Kassitoome

·

Jaa

re

Jakob

21 ·

e

ri

Pik k

21

Lai

i st r

rka a

TÜ Botaanikaaed

22 ·

N ar

o Klo

Vik e

40 ·

Vabaduse sild

es

a

Ki vi

iku

Jaa m

st e

Pu n

rne

Kr o

Le p

Kroonuaia sild

on ua ia

tve re

Uj ula

Sa un a

Kar tu

li

Oa

Pu ie

Urv a

Ma rj a

He

i ts

ps t

Kõ rv

Tä h

a

Em ajõ e

a

a

23 ·

la

Pe et

e

i

Uj u

Sta 24 ad · io n i

Ve n

ni

jõ g

te e

Me lo

All ik

Em a

Ra nn a

Liiv

Oa

rik Vab

Jä n Mä e

Lu

Supilinna spordipark

i

k

Tuu le

Kalevi 24

Institute of Education Salme 1a

University of Tartu Library, UT Press W. Struve 1

29 Chair of Applied Ecology Vanemuise 21

30 Faculty of Science and Technology Dean’s Office, Institute of Ecology and Earth Sciences, UT Natural History Museum Vanemuise 46

31 Institute of Molecular and Cell Biology Riia 23

32 OMICUM: Institute of Molecular and Cell Biology, UT Estonian Genome Centre, Estonian

Jõe


tik Kil lus

mn t

r va Na

Mä e

Kaare

e

46 ·

Kiv

i

la So o

Tegu ri

Kabeli

Rop ka

Teguri Ropka tee

e

Sõbra

Tehase

Tähe

Kun gla Ted r

Ro os

i

Ro os i

Urv a

Kiv

u

tur

ekuru

Tam m

Purde

Teh ase

Rah u

Ra

ud te

Ka i s ar mu

Kin gu

Ve ne

Mä e

Aa sa

Liiv a

Liiv a

Uu e

K.

Sa un a

Kar tu

its a

Kr oo nu a ia

gla Tu n

Hii e

li

Ma rja

A.

ak ob so ni J.H urd a

C.R .J

J.K up erj an ov i

Rä ni

Saekoja

Nigula

e

Sassi

vi

Nõva

Vaba

Turu

a

Kuu

Raua

Kuu

Rebase

Rebase

Kalevi Salme

a

Õnne

Tähe

Rä s t

Jõe

Linda

k põi

e dte

Pä äs uk es e ok a

dri an Malmi ks

a Lin me

Kesk

se

la ng Ku

Tamme pst

a

gi

Ho mm iku

ajõ

Em

Pargi

Aid

i olsto L.T

Vaba

Aardla

Ropka tee 0

250

500m

Aluskaart: Maa-amet

Biocentre Riia 23b

33 Institute of Clinical Medicine L. Puusepa 8 34 Institute of Family Medicine and Public Health Ravila 19 35 BIOMEDICUM: Faculty of Medicine Dean’s Office, Institute of Biomedicine and Translational Medicine Ravila 19 36 CENTRE FOR TRANSLATIONAL MEDICINE: various research groups of the Faculty of Medicine Ravila 14b 37 CHEMICUM: Institute of Chemistry, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy, Department of Geology,

Orthopaedics Clinic, Women’s Clinic

Chair of Mycology Ravila 14a 38 Institute of Technology

48 Stomatology Clinic

53 Children`s Clinic

39 PHYSICUM: Institute of Physics

49 Ear Clinic

54 Internal Medicine Clinic, Lung Clinic, Sports Medicine and Rehabilitation Clinic

Nooruse 1

W. Ostwaldi 1

STUDENT RESIDENCES 40 Student Residence, Narva mnt 89 41 Student Residence, Narva mnt 27 42 Student Residence, Office of the Student Village, Narva mnt 25 43 Student Residence, Raatuse 22 44 Student Residence, Pepleri 14 45 Student Residence, Tiigi 14 46 Student Residence, Purde 27 47 Student Residence, Nooruse 7

CLINICS Raekoja plats 6

J. Kuperjanovi 1

50 Blood Centre, Dental Prosthesis Centre, Men’s Clinic, Polyclinic, Sports Medicine and Rehabilitation Clinic L. Puusepa 1a 51 Genetics Centre L. Puusepa 2

Pik k

al

o

Sal

ni sta Ka

Ka

u Ra

Vaarika

eT a uru

n ka

m da

ne An

Õhtu

ju Pa

s Uu

k Pik

Sa

Eha

e Õnn

Sõbr

a

ju Pa An

Ale

va

e tus Loo

Eha

He in

ru Tu

Ve er i ku

s Uu

Vä ik

i lev Ka

e Pä

u Koid

Sid

a rn Pä

Põik

Ravila

Jaama

na Fortuu

dri an ks

e Täh

M Ru aisi kk i

Pe etr i

e

Ale

ia

a Er

fi oo os Fil

Maisi Rukki

tee

ete

tus Raa

La

Lille

e

em

e uis

u

n

a

Jä ne se

e Po

uv Str W.

de

em

ja

ni

ar ka s Vä

Linnu

ld Ku

Pu ie s

k

Ülejõe park

i oli ün liko Ü Kü

Kitsas

a Ak

leri Pep

ta Kas

r aa u

a

Pe etr i

Le

nt

Ü

raavi

Vahi

Tuu le

st

i

ni

n Va

eta

bik

o Kä

Pik

tli li Rüü likoo

ob

ik Vall

ki Ves

li sa

sk Ke

Lemmatsi

Tihase

t rik

Jaa m

a

Ale

Öö

Kre a Õu n ir P ni

r aa

re Ku

rk

a st e Soin

o Lõ

egi

Tamme p

Ta

st ep mm

u Su

i Arb

Savi Mureli

e

a Elv

ia

Ora v

ni

p use

k Ja

i

a

ek

äe

a

Raja

od

st ep he mm t a V Ta ps me m Ta

i

Elv

Lo

Elv

ik Vä

ia Ri

33 · 50 · 56 ·

dio

Uj ul

ga Mun i Gild t ri Küü

si Los

i äg

ta Kas

k Va

a usep L.Pu

Nisu

Lai

r aa o Ü No taja i Eh e d

Sta a

ua

tee

va m Nar

i str m

itu mb Le

a bol Va m

51 · m er a

53

Sih

ja

Su rn

Pu ie s

Raadi park

amä e

Vana-Jaani kalmistu

mis t Pe u etr i

d Vaba

o Klo

K.E.von B aeri

Veski

li Koo

ek

a

·ruse

u Tas

ram

54 ·

ia Ri

Toom e

Kal

a

jõe

Kru us

Ülikooli kalmistu

TÜ Botaanikaaed

Õp

i Tiig

p Va

E

He rne

erjanovi J.Kup i Tiig

ni isso

ik Vä

i

v il Ra

i rium atoo San

lille

Põl dm arja

36 · 37 · 39 aldi 38 · w · t Os W. se 47 · oru No ja hita

Oru

iv J.Li

li Koo

õn J.T

52 · 34 ·

nin N.Lu

e

a Sai

Raja

u

35 ·

Tervise

Va

ip unin N.L

i

es ni k

kup ller Ku ika Tul

m

i s am Pal

55 ·

Te

u hoi rvis

lb Tu

n Ka

Arhitekti

i and Vilj

e us

briku

Em a

Oa

Jakob i

ps t se u t i Nä

a aav A.H

it Nä

u

k ra ika Kar nt

Ta ara

Vik erk aa re

la ho Le

i on Mo i tr As

e

nt di m n a j Vil Ülase

rj Va

la ng Sa lgi Ne

aldi

ere

Vik erk aa re

ri ata Ilm

lb i Tu

Õie i Kress

s Kannike

Ringtee

su Ni

ra ps t

J.V.Jannseni

Vitamiini

Veeriku

idula L.Ko

A.H.Tammsaare

Ilma tsalu

tzw

Tä htv

He rm an ni

as e F.T ug l

ila Rav

Taa

Kreu

gi

Kõ rv

L

Tä aulu htv ere peo pa p rk s t

F. R .

Uju l

Me lon i

All ika

t Be

e

Ma

ajõ

Lu bja

Em Oa

sa li

u

Tartu towna 1 : 20 000 Supilinna spordipark

ni oo

ee

Uj ul

EMÜ dendropark

Va k

st

Raadi kalmistu

Uspenski kalmistu

Ris ti

as i

kalmistu

Nõ mm e

Lu arjatu bja rg

Kl a

Pu Uus-Jaaniie

Nur m

nt

u

Vana-Peetri kalmistu

Ro hu

Ni id

m

Ro Va hu ikn Ar e

Rii a

a nn

ru Mu

52 Eye Clinic, Anaesthesiology and Intensive Care Clinic, Haematology and Oncology Clinic, Heart Clinic, Internal Medicine Clinic, Lung Clinic, Neurology Clinic, Pathology Service, Pharmacy, Radiology Clinic, Surgery Clinic, Traumatology and

L. Puusepa 8 N. Lunini 6 Riia 167

55 Dermatology Clinic, Psychiatry Clinic Raja 31

56 UT Tamme Pharmacy L. Puusepa 1a

57 UT Kesklinna Pharmacy Poe 8

University of Tartu buildings October 2016  
University of Tartu buildings October 2016  
Advertisement