Page 1

!

Maitseb päeval ja öösel!

!

www.fasters.ee

!

Aardla 23, Küüni 5a, Küüni 7 ja Võru 79, Tartu

KÕIK

soojad ekindad bad, talv ökindad, talveau ek lv ta ojad tö iided, d tööad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, lvekaub o lv iid lanõud ta , talvekindad so lvejalanõud, ta ekaubad, talver jad ja ö tö d ta bad oja talv soo ad, aubad so eriided, talvekau soojad töökind jalanõud ad, talvekindad , talveö ek lv tö d ta , ja , d b lvekau öriided alanõu bad soo ökindad tööbad, talv d ad, talvej nõud talvekau indad soojad tö anõud, talvekau , talveriided, ta ided, soojad tö ri la töökind ad ad sooja , soojad ad soojad tööja ekaubad, talvek kindad, talvejal nõud talvekaub dad soojad töö õud, talvekaub , talveriided, ed id ri ö ö lv ekin , ta aub d tö jala bad alan d tö lv ö ja ek ej ed ja au o ta tö o lv lv , iid ek d so ta ta so ojad er lv , ad , ja , ekindad talvejalanõud ad, talv ojad tööriided lvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lvebad soo , lvekaub bad, talv iided, ta d so talvekau talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta ö, so bad oja ad, soo talv eriid sooja , talv jad tö tööriided talvekaubad so töökind , talvekau ekindad alanõud bad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo jalanõud , lveriided öriided, soojad ad soojad töö lvekaubad, talv ökindad, talvej nõud talvekau so ta eriided, jalanõud lvekaubad, ta ekindad , talvejalanõud, lvekaubad, talv ojad , ta aub d tö jala d tö lv ö ja ek ed ja o ta tö o lv , iid d ta so ta so er , ad ja , d b o ta so ad ed dad talv d so d au õud id , in ad u n ri ek d õ an ad ki ek ad ö n jalanõu lv b in ö al b lv tö la ej ta tö ek au ta au , talv lvek lveojad , talv bad, iided, d tööja soojad talvek talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta ö, lv o lv ja , so oja iid bad o ta ad so ta er so ed , au d jad tö , so d d lv n id o ad u u ek ri ki ed ta d õ õ ad lv ö so , ö n in an tö riid la tö ad , ta ad ek aub ö al b ja d b lv ö ej ed tö ek ja au , au ta lv o lv tö d iid , ek ta ja d ek ta so er , lv o , ad lv ja lv lveriided öriided, bad soo iided, talvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lvejalanõud, ta jalanõud lvekaubad, ta aubad, ta ta soojad tö so er , talvekau jad dad, ta jalanõud talvek ekindad soojad aubad n ek ki jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lv ö ta tö , lveojad , talv b iided d töö so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta ö, so bad oja d tö ad, soo talv eriid sooja , talv tööriided talvekaubad so , talvekau soojad töökind d tööjalanõud ad sooja ed, ekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, b lv ed au ta iid , ek er , ad , lv ja lv lveriid öriided bad soo iided, talvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lvejalanõud, ta jalanõud lvekaubad, ta aubad, ta d ta soojad tö so er , talvekau jad aubad ud talvek lvekindad sooja ndad, ta jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo ed, talvek , soojad tööki ojad tööjalanõ ta , b iid so ta ta talvead , ad er au d d d b lv ad n u u ek d ed õ ki ta au õ so d lv ek an ta riid lan ad töö kin ad, ekin ad, lv ö al ja b ö b lv d ö ej ta tö tö ja au , ta au lv tö d , o d ek ed ta ek ja d ja so ad , , b oja ad soo talv eriid soo , talv jad töötööriided talvekaubad so töökind , talvekau ekindad alanõud bad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo jalanõud , lveriided öriided, soojad ad soojad töö lvekaubad, talv ökindad, talvej nõud talvekau so eriided, , ta lv d ad u ta d õ , b in jalanõud lvekaubad, ta tö la an ta tö ad ek , au d ja b lv ejal au ta sooja soojad eriided , talvek jad töö aubad, ta töökindad, talv jalanõud talvek ekindad soojad ek jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lv ta , lv d ö lveoja , ta b iided d tö so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta ö, so oja soo eriid sooja aubad jad tö d, talv ndad, ud talv tööriided talvekaubad so bad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lvekindad , talvejalanõu ed, talvek , soojad tööki ojad tööjalanõ au ta iid , ek ed, er lv , ad iid lv d b ta ad so ta öriided bad, ta bad so indad jalanõu anõud, talvekau soojad töökind d tööjalanõud ad, talver jad talvekau soojad tö o eriided, lvekaub , talvekau ad, talvek , talvejal ja jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lveta , ed b iid d so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta ö, so oja soo aubad , sooja d, talv lveriid ndad, ojad tö ud talv tööriided talvekaubad so lvekindad , talvejalanõu ed, talvek , soojad tööki ojad tööjalanõ aubad, ta soojad tööriided talvekaubad so eriided, ta iid , ek er lv , ad lv d b ta ad u ed ta au so lv nd d, ud ad riid u ek õ ki ta ad, d ö ad õ , n ö lv b b in jalanõ tö la an ta tö ad au ek , au d ja b al d lv ö ek ja talv soo sooja ojad eriided lvekau , talvek ad, ta , talvej jad tö jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lveb iided, ta d so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta öja so ad , lv o lv ja , o iid b o ta d ad so ta er so , ja tö tööriided talvekaubad so töökind , talvekau ekindad alanõud bad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo jalanõud ed, , lveriided öriided, soojad ad soojad töö lvekaubad, talv ökindad, talvej nõud talvekau ud, ta talveriid dad so õ , b in jalanõud lvekaubad, ta tö la an ta tö ad ek , au d ja b al d lv ö ja ek ej ed ja au ta soo soo ojad eriid lvek , talv ad, ta , talv jad tö jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lveta , ed b iid d so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta öja ad , , so oja dad soo õud talv õud, talv lvekaub , talveriid d tööriided, soo aubad soojad tö , ökindad tööriided talvekaubad so iided, ta ided, soojad tö soojad tööjalan aubad, talvekin ndad, talvejalan d talvekaubad ed ja ek er , lv d so u ta õ , ek õu ki dad o ejalanõud, talv aubad, talveriid öri ad n ö lv bad b in jalan tö la ta tö au ek , au d ja d lv ö ek ja ek ed ja o lv ta tö o ta so so ojad eriid lvek , talv ad, , talv jad jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lveta , ed b iid d so ta ad , so d, ad, ta TALLINN PÄRNU RAKVERE kindad sooja nõud ta , ta ekaubVÕRU talvekau TARTU adJÕHVI kindVALGA ad, talver jadVILJANDI lvekindad talvejalanõu tööriided ojad töö d tööjala lvekaub talveriided, talv ed, soojad töö o lvekaub ojad töö riided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad jad töökindad, , nõud ta talvekindad so lvejalanõud, ta öjala3 tööriid aubad so lv töSavi d30 iid 37a ided, soo Riia mntso169a, ,Pikk 2 Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35töö nõud, ta Aardla 114, Ringtee Riia mnt 42a mnt Piiri 2 Vabaduse ekaubadTartu ed, 39 ta ja d ek er , lv o ad lv ja lv b o ta ad so ta ta d , d au , n d u ad d öri õu , talveriid d nõ öki lvek bad bad in jala tö la an ta tö ad au ek , au d ja b al d lv ö ek ja ek ej ed ja au o lv ta tö o lv lv , ta so so oja eriid lvek , ta ad , ta jad jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lvekaub ojad töökindad tööjalanõud ta , talvekindad so lveb iided, ta d so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver jad tööriided, so ekaubad sooja ed, talvekaubad d töökindad, ta ja so ad , lv o lv ja , o iid b o ta ad so ta er so ed , au d , so d d lv bad tööriid riided töökin , talvek ekindad alanõu bad, ta jalanõu ojad töö , talvekau lveriided öriided, soojad ad soojad töö lvekaubad, talv ökindad, talvej nõud talvekau b indad so jalanõud lvekaubad, ta la ta ta soojad tö soojad tö eriided, , talvekau jad tööja ekaubad, talvek jalanõud ad, talvekindad , talvejalanõud lvekaubad, talv ojad tööriided, lvekaubad soo lv b iided, ta so ta talvekau ojad töökindad d tööjalanõud ta , talvekindad talvejalanõud, ekaubad, talver , lv , so bad oja ökindad tööjalanõud ta talvekau tööriided talvekaubad so tö , d ed ja o iid ud, ed, so talver oojad

VÄHEMALT

Ka mp aa Hin nia na kes d sis tab ald kun ava i 15 d k .03 äibe .20 m 14 aks või u 2 kun 0% i ka up a jä tku b!

-20% TALVETOOTED

TAMREX OHUTUSE OÜ

tö nü ökin ü d da K ta d, t õik so v a öö hin jala ojad t ö na nõu st v d ja öriided, ä h e m uu ma d lt 20 talvetoo ted % so odsam alt

.

Neljapäev, 20. veebruar 2014 nr 7 (284) • Tiraaž 20 400 www.tartuekspress.ee

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee NARVA

HAAPSALU

PAIDE

Tallinna mnt 19c

Ehitajate tee 2a

Pikk 2


2

tartuekspress ERM-i viivad teed uudised

35 aumärki

21. veebruaril kell 14 tähistab Tartu ülikool Eesti vabariigi 96. aastapäeva kontsertaktusega, kus aumärgi pälvivad enam kui 30 ülikoolipere liiget. Aastapäevale pühendatud kontsertaktuse avab kõnega rektor professor Volli Kalm. Ettekande teemal „Vabariik ja ravimid“ peab sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan, psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro. Tervitustega esinevad linnapea Urmas Kruuse ning õigusteaduse magistriõppe 1. aasta üliõpilane Maarja Pilt. 34 ülikooli töötajale antakse üle Tartu ülikooli aumärk ning suure medaliga tunnustatakse botaanikaaia endist direktorit Heiki Tamme. Aumärgi saavad teiste seas analüütilise keemia õppetooli juhataja, analüütilise keemia professor Ivo Leito, tarkvaratehnika professor Marlon Dumas ja ühiskonnateaduste instituudi külalisprofessor Johannes Pieter van Ewijk. Aktuse kontsertosas astuvad üles Tartu ülikooli kammerkoor Triin Kochi dirigeerimisel ning Oleg Pissarenko ansambel.

Pühakoja külje alla lasteaed Ajaloolise Maarja kiriku kõrvale kerkib linna plaanide kohaselt kuuerühmaline lasteaed. Aadressile Pepleri 1a ehitatavale hoonele parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks on vastavalt detailplaneeringule vaja korraldada arhitektuurivõistlus, mis viiakse läbi märtsisaprillis ning võitjad selguvad maiks. Ideekonkursi korraldamise eeldatav kulu on ligikaudu 10 000 eurot ning lasteaia hoone põhi- ja tööprojekti koostamine maksab umbes 85 000 eurot. Ajakava järgi tuleval aastal ehitusloa saav lasteaed peaks katma 1800 ruutmeetrit ja suutma vastu võtta kuni 144 põnni. Hoone peab sobituma Maarja kiriku kui arheoloogilises miljööpiirkonnas paikneva arhitektuurimälestisega. Varem kandis Pepleri 1a aadressi Maarja kirik ise ja nii on märgitud ka detailplaneeringus. See ei tähenda siiski, nagu hakkaks jõnglaste kisa edaspidi kaikuma altari ees. “Segadus on tingitud sellest, et linnavalitsuse 2009. aasta korraldusega muudeti Pepleri 1 ja 1a kinnistute aadressid EELK Tartu Maarja Koguduse avalduse alusel ja kirikuhoonega hoonestatud kinnistu aadressiks määrati Pepleri 1,” selgitas raes võistluse korraldamise eelnõu ette kandnud abilinnapea Kajar Lember. “Kuna planeering oli sel ajal menetluslõppjärgus, siis planeeringus ilmselt seda ei muudetud, aga reaalselt on aadressid muutunud.” Kuidas aga lahendab linn niigi tihedalt täistuubitud piirkonnas võsukesi autodega sõidutavate vanemate mured? Lemberi sõnul on parkimine korraldatud maja ees, Kuperjanovi tänaval, kuhu tuleb 21 parkimiskohta.

Neljapäev, 20. veebruar 2014

Linn on Raadile rajatava hiigelmuuseumi juurdepääsuteed südameasjaks võtnud. Paari aasta jooksul loodetakse korda teha nii Roosi tänav kui Muuseumi tee.

Kümnendite jooksul vurasid mööda kõnealuseid teid peaasjalikult vaid autoärikad, kel suund endisel sõjaväelennuväljal tegutseva täika poole. Kui hilistel tundidel paarikestega autodele varju pakkuvad võsaalused välja arvata, midagi muud asjalikku sealkandis leida polnudki. Mistap pole ka eriti üllatav, et Roosi tänava Raadi-poolne lõik võinuks kandideerida linna auklikuma tee konkursil, omades ülimalt suurt šanssi tiitel pälvida läbi aastakümnete. Roosiga ristuv pisut paremas korras kõvakattega tänav kannab nüüd nime Muuseumi tee ning mõlemad võivad oma helgema tuleviku eest tänada just kerkivat ERM-i. Rahamahukas rekonstrueerimine on jaotatud ajaliselt kahele aastale. Abilinnapea Raimond Tamme sõnul liigutakse tänavateehitusega ERM-i valmimisega samas rütmis. „Muuseumi tee ehitame ümber lõigus Narva maanteest kuni selle juurdepääsuteeni, mis viib koduta loomade varjupaiga juurde. Roosi tänava rekonstrueerime lõigus Puiestee tänavast kuni Muuseumi teeni. Hetkel on see tänavalõik väga halvas olukorras ja suur osa ümbritsevatest aladest on räämas või kasutusest väljas, kuid ERMi avamine ja Roosi tänavaga

saavad uue kuue

Hiljemalt tuleval aastal viivad praeguse songermaa asemel ERM-ini uued ning siledad Roosi tänav ja Muuseumi tee.  Rasmus Rekand

piirnevale alale kavandatavad arendused peaksid andma sellele linnaosale sootuks uue hingamise.“

Miljon eurot lauda Tänava ehitusliku osa maksumuseks koos omanikujärelevalve teenusega on Roosi tänava puhul rehkendatud 900 000 eurot. Muuseumi tee korda tegemine nõuab veel miljoni. Käesoleva aasta eelarves on Roosi tänava projekteerimiseks, ehitamiseks ja omanikujärelevalveks eraldatud 443 000 eurot,

Muuseumi tee jaoks 540 000 eurot. Ülejäänud tööde raha plaanitakse sisse kirjutada 2015. aasta eelarvesse. „Kuna mööda Roosi tänavat kulgeb lühim tee kesklinnast ERMi, peab tulevane tänavalahendus olema võimalikult kergliiklejasõbralik,“ kirjeldas Tamm tulevikku. „Sõidutee osas on kavas rajada 1+1 sõidurada ning kõnni- ja jalgrattateed on plaanis rajada mõlemale poole tänavat. Samuti on kavas ehitada tänavad välja selliselt, et need võimaldaksid linnaliinibusside liiklemist.“

Muuseumi tee projekteeritakse sellise arvestusega, et tulevikus oleks võimalik sinna teha 2+2 sõidurajaga tänav. Esimese hooga ehitatakse välja siiski tavaline, 1+1 sõidurajaga tänav, sest „prognoositavad liikluskoormused viitavad sellise lahenduse piisavusele“. Mõlemale poole Muuseumi teed rajatakse 4 meetri laiune jalg- ja jalgrattatee. Ka sel tänaval hakkavad vurama linnaliinibussid. Millised lahendused saavad ehitusalasse jäävad ristmikud, selgub pärast projekteerimistööde lõppu. Rasmus Rekand

Tartu Bigbank rühkis liigas esimeseks Võrkpalli ühisliiga teise ringi ehk vahegrupi lõpetas Tartu Bigbank meeskond parimal positsioonil. Selja taha jäeti VK Pärnu, Tallinna Selver ja Rakveregi. Vahegrupi võit ei tulnud sugugi kergelt ning selgus alles viimase geimiga. „Oleks me lätlastele viienda geimi kaotanud, kerkinuks Pärnu esimeseks, seega põnevust jätkus viimaste punktideni,“ kirjeldas pingelist pusimist Riias meeskonna mänedžer Hendrik Rikand. Kõrgeim positsioon tabelis tõi veerandfinaali vastaseks kaheksandal kohal platseerunud VK Biolars/Jelgava.

Tegu on valitseva Läti karikavõitjaga, kes tartlaste treeneri sõnulgi teab, kuidas tähtsatel hetkedel end kokku võtta. Austris Stals, Edgars Baiks ja Agris Leitis ei vaja Eesti võrkpallipublikule pikemat tutvustamist – lätlaste sats ongi komplekteeritud enamjaolt väga kogenud meestest ning üht selget liidrit välja tuua pole võimalik. Rikandi hinnangul võib lihtsa jalutuskäigu asemel oodata põnevaid lahinguid poolfinaali pääsu eest. Seda enam, et viimases mängus alistas Jelgava 3 : 0 TTÜ meeskonna. Kahe võiduni mängitav seeria saab 20. veebruaril alguse võõrsil. Kaks päeva hiljem ootab ees kodumäng, mis

Tartu Maxima X/XX kauplused kutsuvad tööle: - KASSAPIDAJA-MÜÜJAID - MÜÜJAID - KORISTAJAID Ettevõte garanteerib: - stabiilse palga - sotsiaalsed garantiid - tasuta lõunasöögid - erinevad motivatsioonipaketid - tööalase tasuta koolituse Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee Saatke CV: personal@maxima.ee

sedapuhku tuleb olude sunnil tavapärase TÜ halli asemel pidada A. Le Coqi spordimajas. Kolmas kohtumine, kui seda peaks tarvis minema, peetakse 23. veebruaril kell 18 Ujula tänavas. Paraku peavad tartlased olulistes võitlustes läbi ajama pisut hõrenenud koosseisuga. „Suurimaks kaotuseks on Argo Meresaar, kes käis meniski vigastusega põlvelõikusel,“ selgitas treener Andrei Ojamets. „Ülekoormuse tõttu on häiritud ka Taavi Arula tegevused. Samas on võistkond äärmiselt motiveeritud ning valmis finaalturniirile pääsema. Viimases kohtumises näiteks tegi taas suurepärase etteaste vahepeal kerge mõõnaperioo-

di üle elanud Renee Teppan.“ Põhiturniiril õnnestus Bigbankil alistada Jelgava mõlemas kohtumises. Võidu korral ootab tartlasi märtsi alguses Kuressaares peetaval finaalturniiril esmalt ees RTU/Robezsardze ja Rakvere VK veerandfinaali võitja. „Enne kui Saaremaal tegusid tegema saab hakata, tuleb võita esimene teel seisev takistus, pärast seda saab hakata mõtlema, kuidas Kuressaarest vähe lõbusamas tujus kui detsembris tagasi tulla,“ meenutas Rikand aasta lõpul toimunud karikafinaali, kus tartlastel tuli eduseisust lõpuks TTÜle alla vanduda 2 : 3. Rasmus Rekand

Schenker Liiga veerandfinaal

BIGBANK Tartu vs VK Biolars/Jelgava Laupäeval 22. veebruaril kell 17.00 NB! A.Le Coqi Spordimajas * Täispilet 4 EUR Sooduspilet 2 EUR * www.skduo.ee


Neljapäev, 20. veebruar 2014

lugeja kiri lugeja

tartuekspress lausega UUDISED

lausega

Uljalt vanglasse

17. veebruari hommikul teatati politseile, et Tartu vangla sissesõidu juures on otsa sõidetud ohutussaarel olevale liiklusmärgile. Kahju tekitaja lahkus sündmuskohalt, juhtunu kohta saab infot anda telefonil 730 8814.

Kes vastutab rikutud seina eest? 2010. aastal Ülikooli ja Vanemuise tänava risti kerkinud SEB majakarp paistab näiliselt soliidne, kui mitte sattuda hoone Kitsa tänava poolset külge imetlema. Ma ei hakka rääkimagi sellest, et Kitsa tänava treppidest üles pangahooneni lookleb täiesti arusaamatu funktsiooniga tänavalaadne moodustis. Killustik on justkui maha pandud, kuid seejärel on huvi ehitise käekäigu vastu raugenud. Vähegi niiskemal aastaajal laiutab seal sopp ja pori, nii et tanksaabasteta jalutajal otseteele asja pole. Ent näotult riivab silma ka maja ise. Keegi isehakanud kunstnik on seinale suurelt kritseldanud märksõnad “Tõnn” (varem oli vist “Õnn”), “Töö”, “Trooja” ja “Katre”. Tegu pole viimase aja huligaansusega, vaid see “kunstiteos” on linnapilti rikkunud juba aastaid. Miks midagi ette ei võeta? Või on tegemist tõesti taotlusliku vaatepildiga? Mart Kuopio

Rein Haak Linnamajanduse osakonna juht Linnamajanduse osakond sealse heakorra tagamisega ei tegele. Soovitan selles küsimuses kas hoone omaniku või seal tegutsevate asutuste poole pöörduda.

Evelin Allas SEB pressiesindaja Oleme sellest majaomaniku esindajaga ka rääkinud. Palun pöörduge selle küsimusega otse Krause Kinnisvara OÜ haldusjuhi Ove Kuke poole.

Ove Kukk Krause Kinnisvara haldusjuht Mina küll haldan seda hoonet, aga selle küsimuse eest otseselt ei vastuta. Pöörduge otse juhataja Indrek Renteli poole.

Indrek Rentel Krause Kinnisvara juhataja Küsimus on täiesti marginaalne. Mis me peaksime sellega siis tegema? Kas see on nüüd teema, millest peaks vabariigi aastapäeva eel rääkima? Mul ei ole midagi kommenteerida.

3

25%

soodsamalt saavad järgmisele Tartu suusamaratonile registreeruda tänavu lumepuuduse tõttu tühistatud võistluse osalustasust ilmajäänud.

Koolijuht omastas

Tanel Liivati sõnul ei tahtnud 20. augustil Atlantise eest päästetud neiu temast kaldalgi lahti lasta.  Kaur Paves

Joobnud näkineidude kaitseingel Karjääri teise elupäästja medali pälvinud Tanel Liivat tõmbas 12-päevase vahega Emajõest välja kaks purupurjus näitsikut. Mullu taasiseseisvumispäeva varahommikul teatati häirekeskusele, et Atlantise ööklubi läheduses on jõkke hüpanud neiu uppumisohus. “Esialgu saime teisele poole kallast, aga siis avastasime, et kannatanu on hoopis klubi lähedal,” meenutas kohale tõtanud brigaadi koosseisu kuulunud Liivat. “Tulime jooksuga siia, palju rahvast oli juba kohapeal, näitasid Kaarsillalt ja kaldalt, et tehke ruttu. Miks keegi ise siis appi ei läinud?”

Viimasel sekundil Kuigi just Liivat oli see, kes turvanööride abil uppujale järele suundus, ei väsinud ta rõhutamast, et tegu oli tiimitööga, kus üksinda midagi ära ei teinuks. “Teised panid niikaua kaldale redelid üles ja tõime ta ära,” rääkis ta. “Tüdruk oli omadega üsna läbi.” Kummaliseks muudab loo tõik, et vaid 12 ööd tagasi oli Liivat läbi viinud väga sarnase operatsiooni. Toona hulpis rabelev tütarlaps pisut allavoolu, Pläsku juures, ning pääses veelgi napimalt: vette hüpanud Liivatil õnnestus temast alles viimasel

hetkel kinni haarata. “Jõudsime vandis läksid lapsed jääle, aga täpselt õigel ajal, sest peanuppu oli juba kevadine aeg ja vajusid enam näha polnudki, aga lampiläbi,” meenutas Liivat. “Noordega õnnestus ta ikka üles leida,” meest, kelle päästsin, on praegu sõnas päästja. ikka väga hea kohata – ta on juba Liivat tunnistas, et kahtlaselt minust pikemaks kasvanud.” lähestikku sattusid juhtumid Seltskond peletab stressi küll – ja mõlemad veel “totaalses alkoholijoobes” noored naised. Siiski ei kutsu laureaat inimesi “Masendushood võivad ju peale üles uisapäisa enda eeskuju järgitulla, aga sõbrad võiksid ikka silma. “Kui teine on hädas, on meie ma peal hoida,” kõlas mehe järelkui kaaskodanike kohus ta pääsdus. “Purjus peaga ei tohiks mitte ta, aga samas tuleb muidugi enemingil juhul vette minna.” se ohutuse peale mõelda,” lausus Kiusliku küsimuse, kas veetleva Liivat. “Kui sa ikka tunned, et on neiu järele sukelduda on uhkem võimalik uppuja ära tuua, siis lookui pundunud näoga eluheidikut mulikult tee seda, aga kõigepealt veest välja tarida, tõrjus Liivat aga helista 112. Ise võid küll kannataresoluutselt. “Ühtmoodi hädasolinuni ära ujuda, aga väljatoomine jad on nad kõik,” lausus ta. “Töö võib raskeks minna.” nagu töö ikka, kriisihetkel eriti ei Mis hoiab teenekat päästjat mõtlegi – kõik tuleb kuidagi iseaastaid stressirohke töö peal? enesest.” Mehe sõnu kinnitab ka auhinnaMasendushood võivad ju riiul: eelmise aasta kangelastegu- peale tulla, aga sõbrad võikde eest pälvitud sid ikka silma peal hoida. pä ä steteen i st uPurjus peaga ei tohiks mitte se aumärk on talle juba teine. “Esimemingil juhul vette minna ne tuli korteritule“Töökeskkond, hea seltskond,” kahju eest, kui Vaksali tänaval tõin kõlab vastus. “Iga päev on erinev põlevast majast välja meesterahva,” – majas on küll rutiinsed õppeütles ta. tunnid ja harjutused, aga iga välEnt seegi polnud veel päris esijakutse on sarnastele joontele mene elupäästmine. “Päris esivaatamata isemoodi.” mene pärineb ajast, kui ma veel Kaur Paves päästjana ei töötanudki. Tõr-

Tartu maakohus tunnistas Otepää gümnaasiumi endise direktori Aivo Meema (48) kokkuleppemenetluses süüdi Otepää vallavalitsuse rahaliste vahendite omastamises ja mõistis talle 7425 euro suuruse rahalise karistuse. Süüdistuse kohaselt pakkus ta direktorina majutusteenust gümnaasiumi klassiruumides ja õpilaskodus erinevatele spordiklubidele, tantsukoolile ja koorile.

Poolsada tuhat küünlaümbrist 218 Tartumaa kooliõpilast kogusid kolme kuu vältel toimunud võistluse käigus kokku 54 507 teeküünalde tühjakspõlenud alumiiniumümbrist.

Talvine kergejõustik 22.–23. veebruaril toimuvad Tartu ülikooli spordihoones Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus. Võistlused algavad laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 11, sissepääs on kõigile tasuta.

vesise pinnase tõttu tänavu tähetorni juures, vaid algab kell 10 Raekoja platsil.

Ümmargune Indiroonika 21. veebruaril tähistab indieelektroonika üritustesari Indiroonika Genialistide klubis oma kümnendat tulemist. Lavale astuvad jõuline kodumaine bassiduo Faun Racket ja prantsuse elektrooniline duo Dorcelsius.

Gaas Põhja 2 Spordimuuseum avab 20. veebruaril kell 16 näituse „Gaas Põhja 2. Veemotosport Emajõelinnas“.

Improvisatsioon Vildes 25. veebruaril kell 20 esitab Vilde lokaalis kahetunnise koomilise improsõu 2013. aasta  Tartu  noorteorganisatsiooni nominent tudengiteater Improkraatia.

Kolm kuldset tammeoksa Maavanem Reno Laidre annab tänavu teenetemärgi Tartumaa Kuldne Tammeoks Alatskivi lossi perenaisele Külli Mustale, Helleri kooli õpetajale Ursel Ojale ning Tartumaa põllumeeste ninamehele Jaan Sõrrale.

Volmer ERMis

Liputseremoonia kolib 24. veebruaril vabariigi aastapäeva auks korraldatav traditsiooniline liputseremoonia ei toimu

24. veebruaril on Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja avatud kell 10–16. Külas on Hardi Volmer, vestlusele järgneb film “Elavad pildid”.

Karastusjook Punane Sõstar A. Le Coq hakkas taas tootma 1960. aastatel populaarset karastusjooki Punane Sõstar. Retrohõngulist sõstralimonaadi, mis 1969. aastal maksis vaid 16 kopikat, mäletavad kindlasti paljud oma lapsepõlvest. Nooremale põlvkonnale pakub punane sõstar aga uut ja ainulaadset maitset karastusjookide valikus. Punase sõstra mahlaga marjalimonaad täiendab A. Le Coqi nostalgiliste karastusjookide valikut, kuhu kuuluvad veel Traditsiooniline Limonaad, Kelluke ja Valge Klaar. Uus karastusjook on saadaval nii 0,5 kui ka 1,5 liitristes plastpudelites.

R U U SLEHT 6. märtsil

Trükiarv: 43 000 Levi: kanne Tartu ja Elva postkastidesse Reklaam:

Info ja registreerimine tel.55 64 32 92

Avatud E-R 9-17

Kõik multifokaalsed,progressiivsed, bifokaalsed ja kontoritöö prilliklaasid

-30%

Kampaania kestab kuni 7 märts 2014 !

malle@tartuekspress.ee / 521 3038 kaupo@tartuekspress.ee / 511 6923

Rõduklaasid ja -piirded Terrassiklaasid Klaasvarikatused Klaasvaheseinad

Parim põhjamaises kliimas Veebruari lõpuni rõduklaasid

-15%

www.malmerkklaasium.ee Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee


tartuekspress NOORED MURRAVAD KULTUUR

Neljapäev, 20. veebruar 2014

Palametsa pajatused

Karujaht Karlovas – neljal õhtul järjest Teadjam lugeja võib nüüd pahandada: miks Karlovas, kui Johannes Pääsukese pilalugu – ühtaegu Eesti esimene mängufilm – kandis pealkirja „Karujaht Pärnumaal“ ja lahkas üldse selle suvitus- ning tööstuslinna siseasju? Aga avagem 1914. a 13. veebruari Tartu seitungi tagakülg, kus üle kolme veeru laius järgmine kinoreklaam: KARUJAHT Tänasest päevast 13., 14., 15. ja 16. veebruaril peale täieliku eeskava veel kõikidele tuntud päevasündmus KARUJAHT PÄRNUMAAL. Ainult Idealis! (Tähe uulits 68) Juba pildi tegemine on ajakirjanduse poolt rohket tähelepanu leidnud. Mängitud Tartus paremate näitejõudude poolt. ESTONIA FILM

Kirjanike liidu keldris järjekordse kultuuribaari avanud Villem Varik ja Juhan Kari on veendunud, et prii ja tihe programm aitab neil eelkäijatest kauem vee peal püsida. Idee mullu oktoobris uksed kinni pannud Kalle Mülleri vinoteegi Reserva asemele kolida pärines Variku sõnul usuteaduskonna õppejõult Marju Lepajõelt, kelle hinnangul vajas kultuurirahvas uut kooskäimiskohta. “Majas rahvast on, üritused toimuvad, aga jäädakse nagu pisut endasse kinni – pidevalt samad inimesed ja noori ei tule üldse peale. Oleks vaja elu sisse puhuda,” rääkis Genialistide klubi taustaga Varik.

Põlvkonnad koos Nii eristubki Arhiiviks ristitud ja 8. veebruaril avatud baar Reservast ja veel varem hoones tegutsenud Mart Kivastiku kinnisest kultuuriklubist tugeva programmi poolest. “Oli mõte tuua siia kultuur, sest see omakorda toob kohale rahvast. Seda on vaja, kuna asukoht jääb kesklinnast natuke eemale,” sõnas Varik, kelle sõnul on esimene nädal juba näidanud, et õiged üritused toovad kohale külalised alates keskkoolilõpetajatest ja lõpetades pensionäridega. “Lugesin just netikommentaari, mis väitis, et ehk hakkasime pihta liiga noorelt,” märkis 26-aastane Varik. “Aga võib-olla ongi parem, kui noored alustavad. Siis saab omavahel lõimida kolm-neli generatsiooni.” Samas ei võta üritused teise algataja Kari sõnul enda alla tervet õhtut. “Ta on ka lihtsalt vaikne koht, kuhu tulla ja rahulikult juttu rääkida,” ütles ta. “Paljudes kesk-

Verivärske lokaali Arhiiv rajajad Villem Varik (vasakult) ja Juhan Kari ning baarimees Siim Lill panevad joomise asemel rõhku teemaõhtutele.  Kaur Paves

linna kohtades käib tümakas nii valjult, et pead karjuma.”

Rikkaks ei saa Tõika, et muusika, ka bändid, kõlavad pigem taustaks, rõhutas ka Varik. “Me ei plaani kunagi päris peoüritusi tegema hakata,” sõnas ta. “Tähtis polegi rikkaks saada. Kui tulla nulli ja teenida ehk pisut kasumit nii, et kõik asjad toimivad, siis see on juba piisav võit. “ Praegu kaunistavad lokaali Edgar Rajasaare maalid, ent näitused hakkavad Kari sõnul ilmselt pidevalt vahelduma. Veel plaanivad tegijad juurde raamaturiiuleid ja baaripukke, mida hea meelega ka külastajatelt vastu võetaks. Ise aga ehitatakse kangema alkoholi jaoks puust riiul. “Soojust ja hubasust oleks juurde vaja,” tunnistas Varik. Plaanide järgi hakkab teisipäe-

25a E - P 11 - 20 AARDLA II korrus TOIT KOJU KAASA

viti kavas olema kirjandusüritus, kolmapäeviti filmi- või luuleõhtu, neljapäeviti kontsert, reedeti mängib mõni tuntud persoon oma muusikat ning laupäeviti korraldatakse vaheldumisi filmi- ja kirjandusviktoriine. Kuigi praegu peavad Varik ja Kari lepingut kirjanike liiduga igal nädalal pikendama, on vastaspool Variku sõnul noorte suhtes küll ettevaatlikult, kuid positiivselt meelestatud. “Tore, et juba esimese nädalaga nii rahvast täis tulime: kirjandusviktoriinil oli 15 võistkonda,“ lausus ta. “Kui programm on pidevalt taga, siis rahvas ikka vahetub ja paneb siin käima ka teistel päevadel.”

Sisu ennekõike Püsimajäämiseks lubas Varik kindlasti säilitada peajoones tasu-

ta formaati. “Me ei ole välistanud piletiga üritusi, aga see peaks ikka väga kõva nimi olema, võib-olla näiteks Riho Sibul,” lisas ta. Ehkki kriitikute arvates võib Tartus kultuuribaari tiitlile pretendeerivaid asutusi juba kamaluga olla, rõhutas Varik, et kusagil peale enamasti tasulise sissepääsuga Genialistide klubi nii pidevat ja mitmekülgset programmi ei pakuta. “Jazzklubi näitab küll muusikafilme, FeelGoodis on ainult muusikaüritused ja Naiivis kaks viktoriini, aga see on ka kõik,” viitas ta konkurentidele. “Kui näiteks Naiiv rõhub sellele, et nende üritused loovad lisandväärtust, siis meie põhitegevuseks on programm; see, et sa saad head õlut või veini juua, on pigem lisandväärtus kultuurile,” märkis ka Kari. Kaur Paves

hiina, tai ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10% 742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com www.kitchenasia.weebly.com

NB! UUS MENÜÜ

Ja mõni päev hiljem lisas K. A. Hindrey (pseudonüüm Hoia Ronk) oma Tartu kirjas: „Karlova eeslinna kinematograf on Tartus ainus rahvusline kino, sest ta trükib oma kuulutustel Eesti keele Saksa keelest ettepoole. Selles kinos etendati rahva suurel osavõtmisel „Pärnu Karujahti“, mille ülesvõtteid ka Tartus tehti. Enne selle linalelaskmist on politsei kääridega kõvasti kärpinud neid kohti, mis Pärnu saksa seltskonnale ei meeldinud ja politsei au võisid riivata oma fantastiliste välismaa Enne selle linalelask- mundritega, mida politsistid mist on politsei kääri- näitelinal kandsid“. dega kõvasti kärpinud J. Pääsukest ajendas seda pilalugu lavastama ja neid kohti, mis Pärnu lühikest filmima 1913. a omavalitsussaksa seltskonnale ei te valimistega seotud skanmeeldinud ja politsei daal, mille käigus võimul olev linnapea Brackmann kaebas au võisid riivata. solvamise eest kohtusse Pärnu Postimehe kauaaegse toimetaja Jaan Karu, kes oli Tartu rahvuslaste liidri Jaan Tõnissoni protežee ja kelle pikka õiendust Postimees parajasti esikülgedel avaldas. Baltisakslane Oskar Brackmann (1841–1927) oli Pärnus tuntud ja tunnustatud tegelane. Alates 1879. aastast pidevalt 36 aastat linnapea ametis. Pärnu kuurordi rajaja ning arendaja. Ühtaegu ärimees, Papiniidus paikneva Euroopa suurima Waldhofi tselluloosivabriku aktsionär. Sel pinnal tekkis tal – tänapäevaselt väljendudes – huvide konflikt. Linnapeana lubas ta – tõsi küll, ainult öösiti – lasta jõkke hiidvabriku vängelt lehkavad ja mürgised heitveed. Vool kandis need madalasse lahte, muutes plaaži kasutuskõlbmatuks ja hävitades kalavarud. See-eest olid aktsionäride dividendid igati soliidsed. Pärnu kuurordid päästis – nii kummalisena kui see ka tundub – Saksa keiserlik laevastik, mis tungis 1915. a augustikuul Liivi lahte, kus pommitas Pärnut. Kohalikud võimukandjad kartsid koguni sakslaste dessanti. Seepärast anti tsaari sõjaväele korraldus Waldhofi tehas õhkida ja mere saastamine lakkas. Pääsesid ka Edela-Eesti metsad, mida muidu oleks oodanud ees tselluloosiks keetmine. Waldhofi kontsern – sel oli suuri vabrikuid mujalgi Euroopas – kuulus põhiosas Saksa kapitalile. Papiniidus olnud tehase hävitamisega taheti saksa rahamehi kahjustada põhimõttel: Pärnu võite ju korraks vallutada, aga teie tehasest jäävad vaid varemed! Ja jäidki.

kirjandusmajas seisakut

NB! UUS MENÜÜ

4

ALGAJATE TANTSUKURSUSED TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE

Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 20. 00 – 21. 15

12. märts – 30. aprill

Kursuse tasu 40 € Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango, samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus Teave: ilme.tiik@gmail.com, +372 528 6482 Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!


Neljapäev, 20. veebruar 2014

tartuekspress reklaam

Info ja registreerimine tel.55 64 32 92

Avatud E-R 9-17

Tule suurele silmarõhu mõõtmis päevale.Silmarõhu mõõtmine on vajalik GLAUKOOMI e.ROHEKAE avastamiseks.Silmarõhu mõõtmine on soovitav alates 40-ndast eluaastast üks kord aastas. Silmarõhu mõõtmine toimub 25, 26, 27, 28 veebruar

TÕNU SILLO kiviraidur

Puhkusepakett

al.

39€

TERVIS PUHTAST LOODUSEST!

Tartu Tammelehe 4 738 3204 501 7237 kiviraidur

HAUAKIVID MATUSEPLAADID

• Hotell • Spaa- ja saunakeskus • Spaahoolitsused • Restoran • Nõupidamine • Unekliinik

Hauakivid ka tellija materjalist-maakividest. Vedu ja paigaldus.

www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

5


tartuekspress anekdoodid 6

VABA AEG

Neljapäev, 20. veebruar 2014

anekdoodid

Teatris pöördub daam tema taga istuva mehe poole: „Kui teid minu kübar segab, siis ma võin selle peast ära võtta.“ „Oh ei! Teie kübar on näidendist palju naljakam!“ *** „Ma ütlen alati seda, mida mõtlen.“ „Sellepärast te siis oletegi kogu õhtu vaikinud.“ *** „Mida te sellest lauljast arvate? Kas ta meeldib teile?“ „Ei oska öelda, ma jätsin prillid koju.“ *** Maatüdruk tuleb korraks suurlinna, läheb peole ja tantsib kohaliku noormehega. See lõbustab oma daami jõukohase vestlusega: „Ägedad tualetid siin, ehh?“ „Ei tea, ma ei ole veel seal käinud.“ *** Krahv Bobby istub ooperiloožis ja silmitseb läbi monokli vastasolevaid loože. „Näe, krahvinna Esterhazy on ka täna teatris,“ lausub ta parun Muckile. „Mis sa räägid! Krahvinna Esterhazy suri juba möödunud aastal!“

„Jah, aga ta liigutab.“ *** „Kujutage ette, minu Muki on suuteline ajalehte lugema!“ „Ma tean. Minu Šarik rääkis mulle sellest.“ *** Härra kutsarile: „On vesi, mida sa hobusele joodad, ka hea ja terve?“ Kutsar: „Siiamaani pole ma neilt vähemalt nurisemist kuulnud.“ *** „Eile unustasin trammi pudeli konjakit. Ega seda juhuslikult politseisse pole toodud?“ „Seda mitte. Küll aga toodi siia mees, kes oli teie pudeli leidnud.“ *** Talumees tuleb õhtul hilja lõbusas meeleolus koju ja küsib naiselt: „Arva ära, mis mul põues on? Algab P tähega...“ „Pudel napsi.“ „Aga mis mul tagataskus on? Algab V tähega?“ „Veel üks pudel napsi!“ on naisele kõik selge. *** Teatris mängitakse „Fausti“. Üks vaatajatest pöördub lõpuks daami poole, kes vahetpidamata oma naabriga lobiseb:

„Vabandage, kas ei saaks vaiksemalt? Kultuurne inimene ei tohiks segada teistel ooperi laulmist.“ „Kultuurne inimene,“ nähvab kõnetatu vastu, „peaks teadma ooperit peast!“ *** Mees on naisega voodis. „Jack, ütle, et sa mind armastad!“ „Armastan, kobra!“ „Ütle, et sa mind tahad!“ „Keda siis veel, madu!“ „Oo, mu kuldsuuke, sa räägid ka surnu nõusse!“ *** „Lubage tutvustada meie uusi lõhnaõlisid: viski, džinn, konjak...“ „Aga mille jaoks neid vaja on?“ „Teatud situatsioonis on. Kui tulete näiteks varahommikul viinalõhnata koju, siis on see äärmiselt kahtlane.“ *** „Miks te suudlesite eile pimedas minu tütart?“ „Nüüd, mil ma nägin teda päevavalges, imestan isegi.“ *** „Te hilinesite täna 20 minutit!“ „Vabandust, magasin sisse.“ „Taevas hoidku, te magate kodus kah veel!“

sudoku sudoku

Akende paigaldus, viimistlus, hooldus ja remont. Tel 5698 1284. Ehitus-, remondi-, kipsi-, plaatimis-, krohvimis- jm tööd. Tel 5683 5395, siseehitus@gmail.com. Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.

ristsõna

Fassaaditööd, vundamentide rajamine ja soojustamine. Tel 5646 5323, propuleed@gmail.com.

Philomena 28.02 Cinamonis Philomena (Oscari-võitja Judi Dench) on hoidnud hinges ja südames tervelt 50 aastat suurt saladust, kuid enam ta niisama käed rüpes istuda ei suuda. Kui Philomena oli teismeeas lapseootele jäänud, ütles pere temast lahti ning ta viidi Iirimaal asuvasse Roscrea nunnakloostrisse, kus ta pärast lapse sündi pidi oma ülalpidamise välja teenima ränga tööga. Oma väikest poega sai ta näha vaid ühe tunni jooksul ööpäevas. Ja sedagi hetkeni, mil klooster Philomena pisipoja vastu tema tahtmist Ameerika kasupere hoolde annab. Kaotatud poeg ei anna naisele järgneva 50 aasta jooksul hetkekski asu ja nüüd on tema mõõt täis - ta otsustab oma poja üles otsida, et teada saada, kuidas tal elus läinud on ning öelda talle, et ta poleks teda elades vabatahtlikult hüljanud... Saatus viib ta kokku karjääriredelil komistanud BBC ajakirjaniku Martin Sixsmithiga (Steve Coogan), keda hakkab Philomena lugu endalegi üllatuseks paeluma. Üheskoos võetakse ette teekond Ameerikasse, mis toob päevavalgele tõe selle uskumatuna tunduva loo kohta. Peene briti huumoriga vürtsitatud lugu kahest teineteisest kardinaalselt erinevast inimesest, kes teineteist aidates ulatavad abikäe iseendale ning näitavad meile, et huumor on vahel peidus ka kõige ootamatumates kohtades.

Kino

Ristsõna

Ehitus

Genialistide klubi

Cinamon

22.02 kell 21 Redneck Rampage, Swamp Mine, Mandarones

Cinamon jätab endale õiguse teha kavas muudatusi!

Tartu Jazz Club

21., 25., 27.02 kell 13; 22.–24., 26.02 kell 11 Minuscule. Mutukad: Kadunud putukate org

21.02 kell 21 Liisi Koikson

21.–27.02 kell 14, 19.10 Ainus ellujäänu

21.02 kell 19 Andre Maakeri albumi Minu laulu pidu esitlus

21.–27.02 kell 12.10, 17.05 Lõputu armastus

Tartu laulupeomuuseum

Näitus

21.–25., 27.02 kell 12.25, 14.45, 17.20, 19.45, 22; 26.02 kell 12.40, 17.30, 19.45, 22 Monumendimehed

Annelinna raamatukogu

21.–25.02 kell 16.40; 26.02 kell 16.30, 16.40 Augustikuu

kuni 20.02 kunstinäitus Alustatud 1970

21.–25.02 kell 14.15, 21.45 Talvemuinasjutt

Karlova-Ropka raamatukogu

21.–26.02 kell 16.30, 22.15; 27.02 kell 22.15 RoboCop

kuni 10.03 Sven Antsoni maalinäitus Lapsepõlve kihelus

21.–27.02 kell 18.50, 21.30 Wall Streeti hunt 21.–27.02 kell 12, 15 LEGO film 21.–27.02 kell 22.30 Nümfomaan. II osa 21.–26.02 kell 19; 27.02 kell 16.40 12 aastat orjana 21.–24., 27.02 kell 13.50, 16, 18.05; 25.02 kell 11.30, 11.45, 13.50, 16, 18.05; 26.02 kell 11.15, 13.30, 15.25, 18.05 Lumekuninganna ja igavene talv (eesti keeles) 21.–27.02 kell 20.10 Nümfomaan I 27.02 kell 19.30 Esilinastus: Otselend 26.02 kell 15 Kirjandus kinos: Romeo ja Julia

Kontsert Feel Good Music Café 22.02 kell 19 Koit Toome

Firma teeb katusetöid ning paigaldab plekk- ja valtsplekk katusekatteid. Tel 5695 6885. Kaeve- ja mullatööd, kopp-laaduri teenus, lumekoristus ja äravedu. Tel 5566 3503. Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja santehnilised tööd). Tel 5837 2544. Soojustamine puistevillaga. Tel 5665 0604, 502 0066, puistevill@gmail.com.

Teeme üldehitus- ja siseviimistlustöid. Küsige hinnapakkumist. Tel 5904 2174, info@innover.ee, www.innover.ee. Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, www.trepikoda.eu. Üldehitus- ja remonttööd Tartu piires. Teeme ka elektri- ja santehnilisi töid. Status Invest OÜ, tel 5657 7785, www.jooramipood.ee.

Materjal Killustik, freesasfalt, kooremultš. Tõrvandi, Tamme 15, tel 512 8315. Sisevoodrilauad (al 2,8 €/m²), välisvoodrilauad (al 3,9 €/m²), põrandalauad (al 6,5 €/m²). Tööstuslik värvimine. Veovõimalus. Tel 5455 1700, info@voikapuit.ee.

Kinnisvara müük 2toal korter Põlvas (KÜ, keskküte, WC ja vannituba eraldi, parkett, 14 700 €). Tel 520 0578.

Linnaraamatukogu kuni 21.02 näitus Üks heidab varju teine valgust: Indrek Hirve luule muusikas kuni 22.02 raamatunäitus Ilmar Talve: kirjanik ja etnoloog

Tammelinna raamatukogu 21.02–15.03 fotonäitus Põnev tööpäev

Muu

Korterid, majad, majaosad Tartus ja maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel. Kalev Persidski, tel 742 0656, 5664 0706. Maakodu Rahinge järve ääres (kinnistu 1,2 h, kaldajoon 60 m, 170 000 €). Tel 5560 6858. Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

Kinnisvara ost 1-toal korter. Tel 503 2345. 1-2toal korter. Tel 507 4635.

Linnaraamatukogu

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

26.02 kell 18 Vestlusõhtu: külas on Rita Ahonen, raamatu Minu Stockholm: vanniga merel autor

3-4toal korter. Tel 5615 9460.

27.02 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse all on Kätlin Kaldmaa romaan Islandil ei ole liblikaid

Maja Tartus või Tartumaal. Tel 5615 9460. SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos hoonetega. Hinnapakkumine paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065, info@skpinvest.ee.


Neljapäev, 20. veebruar 2014

tartuekspress reklaam

Lõhutud küttepuud (lai valik, kuivad ja märjad, koorem 3 kuni 10 rm). Lepiko talu, 5667 5750.

Üürile võtta 1-toal ahik korter omanikult. Tel 5557 4115. 1-toal korter. Tel 503 2345. 1-2toal korter. Tel 550 0225. 2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus 4.-5. märtsil projektijuhi finantskoolitus Tartus. Lisainfo www. sanderkaru.ee/finantskoolitused/. Emajõe Keeltekool: uued kursused veebruarist. Tel 740 4050, info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Küte

Pakun tööd

AS Giga pakub tööd autotõstukkraanajuhile. Nõuded kandidaadile: vähemalt 5-aastane töökogemus, remondivõimeline, kehtiv kraanajuhi kutsetunnistus. Avaldus koos CV-ga saata enne 28. veebruari 2014 aadressile: giga@giga.ee. Info tel 513 7578.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Gaasiboilerite puhastamine. Happepesu katlakivi setetest ilma demontaažita. Tel 5596 5864.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967 VEOTEENUS Vedamine OÜ

Autoremondilukksepale. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu. Tel 5342 6788. Keevitajale ja autoelektrikule. Powerservice OÜ, Ringtee 27, Tartu, tel 5342 6788.

Brikett (alus 960 kg, 156 €/alus), kuivad kütteklotsid (1,99 €, kuiv segaküte ja kask). Tel 5386 1215, www.jmg.ee. Kaminapuud (kuivad, lepp ja kask 40 l võrgus koos transpordiga). Tel 525 7628. Kaminapuud, kütteklotsid, puitbrikett hea hinnaga. Helista tel 528 9398. Kaseküttepinnud (pikad ja tükeldatud). Tel 5662 5014. Kuiv kuusk (50 cm, 30 €). Tel 5911 1849.

Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus Lõuna-Eestis. Tel 5373 8500.

Kvaliteetne raamatupidamisteenus. Tel 5340 2146, info@ ptkconsult.ee, www.ptkconsult.ee.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega. Tel 5826 4050.

Ostan fotol kujutatud kantseleimaksu marke. Tel 516 6325 või e-post: coleopterous@hotmail.com.

KÜ raamatupidamine. Hinnad soodsad, küsige hinnapakkumist. Tel 5661 2667.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312, www.kutotootmine.ee.

Vanaaegne söögilaud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid, postkaardid, raamatud, paberrahad, dokumendid, kellad jne. Tel 5829 9810.

Lumekoristus katustelt turva­ varustusega. Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Jõe butiigis kogu kaup -50%! Suur valik jopesid ja suusapükse. Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Naine pakub seltsi ja abistab kodutöödes. Tel 5905 4698.

PANDIMAJA V.E.M.M.

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@nordicarb.ee.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Viin ära kasutu kodutehnika. Tel 520 2155.

Tervis Teenus: reiki raviseansid abiks igasuguste haigusnähtuste puhul. Reikimeister, tel 515 9794.

Müük IPT äris E-R 9-12 rauakaupade tühjendusmüük. Tartu, Tähe 135 b, tel 503 9003. Komisjonipoes Topelt Elu (Kaunase pst 21, II k) leiate palju huvitavaid asju odavate hindadega. Võtame kaupa komisjonimüüki ja samuti tasuta äraandmiseks.

Riided Norrast – kauplus Stiil, Anne 51, E-R 10-18, L 10-15, http://stiilriided.ee/.

Sõidukid 1994–2006 a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha kohe kätte! Tel 553 3060.

Teenused

Autoremont, summutite remont. Viljandi mnt 48, Tartu, tel 5853 3080.

Korras klaver H. Neupert (Saksamaa). Tel 501 1357.

Boilerite paigaldus, puhastus, remont. Tel 518 7207. Pottseppmeister! Tel 5569 8739, www.pottseppmeister.webs.com. Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Bussireisid 50- ja 52-kohalise bussiga, hind kokkuleppel. Tel 5373 8770, 5770 2550, www.noobelreisid.eu.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus. Küttepinnud pikad ja tükeldatud. Küttepuud. Tel 5193 8862.

TELLI KUULUTUS 1 kuulutus =1€ (90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

730 4455

• malm • alumiinium • roostevaba

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel 744 1100, www.futari.ee.

Vanad tehnikaraamatud - autodest, traktoritest ja mootorratastest. Tel 5395 8295. Vanametall (autod, traktorid jm tehnika). Lõikamine, vedu meilt. Tel 520 3169.

Teated Alustab praktiline kristluse põhitõdesid tutvustav Alfa kursus: interaktiivne loeng, arutelu, kohvilaud. Teisipäeviti 25.02-06.05 kl 18.30-20.45 Kolgata koguduses, Veski 40. Info ja registreerimine tel 5564 8966 või www.kolgata.ee. Tasuta.

OÜ Teh-Ag: puu- ja juurviljade hulgi- ja jaemüük Tartus Ravila 51, tarnime kaupa Tartu, Põlva ja Jõgeva maakonda. Kaup kvaliteetne ja värske. Tellimused tel 744 7794, www.puuviljaaed.ee. Siimusti Keraamika müügipunkt

Kaotatud Rizgar Kamal Mohammedi Iraagi G pass Tartus Turu tänaval reede, 7. veebruari hommikul kella 6–7 vahel. Leidjal palun helistada tel 5770 5751.

Vaba aeg Mobiilse kümblustünni ja telksauna rent. Info www.mobiilnepuhkus.ee, tel 5814 1005.

Liitu meiega Facebookis

Fotokroomsed-, polaroid- ja toonitud klaasid kuni Poe tn apteegis pensionäridele kõik prilliraamid ja klaasid

-50% -30%

v! . veebruaril kliendipäe

Kesklinna keskuses 22

Topeltsoodustus – prilliraamid ja progresseeruvad prilliklaasid Ühevaateliste klaaside tellijatele kõik prilliraamid Pakkumised kehtivad prilliraamide ja AR-katetega plastiklaaside koosostul.

TARTUS: Maarjamõisa polikliinik Puusepa 1A tel 731 9151

Väljaandja: Ajaleht OÜ Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu E-post: info@tartuekspress.ee Internet: www.tartuekspress.ee Trükk: AS Kroonpress

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Kaotatud

Arvutite kiirremont ja hooldus. Kasutatud arvutite müük. Joorami pood, Struve 8, tel 5657 7785.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised tööd. Tel 5646 9025.

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. Tel 5197 8500.

KEEVITUStartuekspress.ee/ TEENUS

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727, 24 h, 1.09 €/min. Kirjalikud ennustused: ennustus.ee.

Leiame Teie kodu soojuslekked termograafia abil, aitame küttearveid vähendada. Tel 524 3142, www.imperialproject.ee.

Riided

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 27.–28. veebruaril ja 1. märtsil kl 10–16 Tartu laste turvakodus, Tiigi 55.

Nõukogudeaegne krohvisegumasin. Tel 5669 5995.

Torutööd Tartus soodsalt, kvaliteet garanteeritud! Viktor, tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu, tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

Ujula tn spordiklubi Tartus pakub tööd koristajale õhtusesse vahetusse. Tel 5560 6858.

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud (kuivad). Tel 525 7628.

Ost

Imeilusad teipjuuksepikendused! www.ilusalongcrystal.ee.

Veoteenus. Tel 502 0426.

Tööd saab tootmisruumide koristaja, õhtuti 4 tundi. OÜ Christon, tel 502 0465.

Kogu kaup -20%. Odavad rõivad, Kastani 121, E-R 10-18, L 10-15.

avatud Kivilinna Konsumis. Jaama 173. E-R 10-18, L 10-16.

Teen elektritöid. Tel 5874 2773.

Lasteaed Helika pakub tööd kokale. Täpsem info tel 5304 8236, marika.kort@raad.tartu.ee.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv lepp). Transport tasuta. Tel 5301 1161.

Rahvalikud laulud ja kandlelood Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202. Sanitaartehnilised tööd. Tel 5757 0202.

Kütte-ventilatsiooni paigaldajale ja keevitajale. Tel 507 2669, oleg@jumax.ee.

3 m ja tükeldatud jämedad haavapinnud (koos veoga al 15 €/rm). Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Raamatupidamine firmadele ja MTÜ-dele. Tel 5551 1130, info@ tartufinants.eu.

7

-25%

-50%

Kesklinna Keskus TÜ Kesklinna apteek Poe 8 Küüni 7 tel 742 3593 tel 744 1167

VILJANDIS: Kaubanduskeskus Uku Tallinna mnt 41 tel 449 4343

TOIMETUS • tel 730 4535 Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455 Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee


8

tartuekspress reklaam

Neljap채ev, 20. veebruar 2014

Tartu Ekspress, 20.02.2014  

Tartu Ekspress, 20.02.2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you