__MAIN_TEXT__

Page 17

KOŁKI WINOGRONOWE, SADOWNICZE

PALI SCORTECCIATI PER VIGNETO, FRUTTETO

Wykonanie: Impregnowane ciśnieniowo w IV klasie środkiem Korasit CC, okorowane, zaostrzone.

I pali sono impregnati sotto pressione nella IV classe con preparato Korasit CC, scortecciati, appuntiti.

Kołki produkowane są w średnicach:

Principali pali prodotti nei diametri:

• • • •

• • • •

4/6 cm, 5/7 cm, 6/8 cm, 7/9 cm,

• • • •

8/10 cm, 10/12 cm, 12/14 cm, 14/16 cm.

Długości do 6 mb zgodnie z zamówieniem klienta.

4/6 cm, 5/7 cm, 6/8 cm, 7/9 cm,

• • • •

8/10 cm, 10/12 cm, 12/14 cm, 14/16 cm.

Lunghezze su ordine del cliente.

17

Profile for tartakolczyk

Katalog olczyk 2016  

http://tartakolczyk.com.pl

Katalog olczyk 2016  

http://tartakolczyk.com.pl

Advertisement