Page 1

nr 10 (140)

www.tarnowakultura.pl

październik 2017

BEZPŁATNY INFORMATOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SEZAM” W TARNOWIE PODGÓRNYM

Witamy jesień Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 112 finałowy, z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki strona 2

Prapremiera spektaklu „neSTORY” Teatru Muzycznego strona 3

Piotr Machalica - „Mój ulubiony Młynarski” strona 3

Krzysztof Daukszewicz - „Nareszcie w Dudapeszcie” strona 4

Premiera: „Kontrasty – My” Teatr Tańca Sortownia strona 5

Premiera: „Wiele hałasu o nic” Grupa Teatralna Zamiast

fot. Tomasz Jakubiak

strona 4


fot. Andrzej Piechocki

AKTUALNOŚCI

2

TarNowa Kultura październik 2017

POŻEGNALNY KONCERT DYREKTORA Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne oraz Szymon Melosik (fortepian) zagrają 1 października uroczysty koncert. Zwieńczy on kolejny sezon Lusowskich Spotkań Muzycznych. Koncert nr 112 tradycyjnie już odbędzie się w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie, ale tym razem wieczorem, o  godzinie 19.30. Na wyjątkowość tego muzycznego wydarzenia składa się kilka czynników. Po pierwsze: uroczystość odbędzie się 1 października – w  Międzynarodowym Dniu Muzyki. Święto to ustanowione zostało w 1975 roku z inicjatywy Yehudi Menuhina, amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i dyrygenta, który w tamtym okresie pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki (IMC) przy UNESCO. Celem obchodów miało być pokazanie, jak wyjątkowa jest muzyka, jakie dobro w sobie kryje oraz promocja muzyków. Każdego roku dzień ten wypełniony jest koncertami i  innymi wydarzeniami muzycznymi. Lusowski koncert wpasowuje się więc w huczne obchody międzynarodowego święta. Po drugie: koncert ten kończy siedemnasty już sezon cyklu Lusowskich Spotkań Muzycznych. Cyklu, którego inauguracja odbyła się 13 maja 2001 z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” w  Tarnowie Podgórnym, Szymona Melosika. W zamyśle Lusowskie Poranki Muzyczne (bo tak początkowo się nazywały) stanowić miały propozycję dla odbiorców kultury o nieco bardziej wysublimowanych gustach i dowodzić, że muzyka przyjemna i wartościowa niekoniecznie musi być lekka i łatwa. Koncerty zyskały wielu sympatyków także spoza naszej gminy. W  ciągu ponad 16 lat odbyło się ich 111. Niezmiennie cieszą się one dużym zainteresowaniem publiczności. Po trzecie: zagra Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrekcją charyzmatycznego kapelmistrza, Pawła Joksa. Orkiestra rozpoczęła działalność wiosną 2001 roku, na stałe wpisała się w  krajobraz życia kulturalnego gminy Tarnowo Podgórne. Przez ponad 16 lat działalności zdobyła liczne, prestiżowe wyróżnienia na krajowych i zagranicznych występach. Najnowszym trofeum jest I nagroda

na 23. Balkan Folk Fest w Bułgarii (odebrana we wrześniu 2017), gdzie nasi muzycy zdeklasowali 200 zespołów z całej Europy. Po czwarte: program koncertu zapowiada się niezwykle interesująco. Usłyszymy Toccatę d-moll Jana Sebastiana Bacha, Koncert Warszawski Richarda Addinsella (fortepian – Szymon Melosik) oraz muzykę filmową m. in. z „Misji”, „Nędzników”, seriali: „Polskie drogi” (fortepian – Szymon Melosik), „Alternatywy 4”. Po piąte, najważniejsze: przy fortepianie zasiądzie Szymon Melosik, dyrektor GOK „SEZAM” i pomysłodawca Lusowskich Spotkań Muzycznych. Jest on absolwentem poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od 1977 r. związany z  Polską Agencją Artystyczną „Pagart” oraz z  Estradą Poznańską. W latach osiemdziesiątych współpracował z  Teatrem Nowym w  Poznaniu, w  latach dziewięćdziesiątych ze „Sceną na piętrze” oraz wieloma teatrami w  Polsce. Założyciel i  wieloletni dyrygent chóru „Pallotti”, orkiestry kameralnej „In Commendam”, z którymi dokonał nagrań radiowych, m.in. światowej premiery „Kantaty di barocco” Marka Jasińskiego. Jako pianista współpracuje z czołówką polskich artystów. Szymon Melosik w sierpniu 2000 roku objął stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”. 112. koncert z cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne to jego ostatnie spotkanie ze słuchaczami w  dotychczasowej roli. Podjął bowiem decyzję o  ustąpieniu ze stanowiska dyrektora. Poświęci się swoim pasjom: grze na fortepianie i lotnictwu. Dla jego sympatyków niedzielny koncert może być okazją do osobistego podziękowania za 17-letnią działalność, która układa się w  szerokie pasmo sukcesów. Zapraszamy na ten wyjątkowy koncert. Wstęp wolny. Dorota Kłos

17 lat, 112 koncertów… W sierpniu roku 2000 objąłem stanowisko dyrektora instytucji funkcjonującej dziś pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w  Tarnowie Podgórnym. Pamiętam dobrze tamten niełatwy, „pokonkursowy” czas odnajdywania się w nowej roli. Konfrontowania swoich doświadczeń, zamierzeń i planów z zastaną rzeczywistością. Może to „skrzywienie zawodowe” (odebrałem klasyczne wykształcenie muzyczne), ale jednym z  pierwszych moich spostrzeżeń był brak w ofercie ówczesnego GOK-u  cyklicznej propozycji dla miłośników muzyki poważnej. A jak ważna dla rozwoju człowieka to dziedzina sztuki bywalców naszych koncertów przekonywać nie trzeba. Powstała więc idea „Lusowskich Poranków Muzycznych”, zainaugurowanych premierowym koncertem 13 maja 2001 roku. W tym miejscu raz jeszcze dziękuję księżom proboszczom Ignacemu Karge i Dariuszowi Madejczykowi za wszelką, okazywaną w organizacji koncertów, pomoc. Innym wyzwaniem, z którym przyszło mi się na samym początku zmierzyć, było stworzenie w gminie orkiestry dętej. Zadanie niełatwe – wcześniej podejmowane próby, pomimo bardzo sprzyjającego otoczenia, nie przynosiły rezultatu. Szczęśliwie, już wiosną roku 2001, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu ówczesnego sponsora – firmy „Schattdecor”, zespół pod nazwą „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne” zaczął pisać swoją własną historię. I oto te dwie, 17 lat temu podjęte, inicjatywy spotykają się niejako na tym szczególnym, z kilku powodów, koncercie. Powody „oficjalne”, to przede wszystkim Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale też obchodzony od 1990 roku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Powód mniej oficjalny, to zakończenie kolejnego, 17. już sezonu „Lusowskich Spotkań Muzycznych”. Ale jest też powód osobisty… Za sto trzynasty i kolejne (mam nadzieję, że będzie ich wiele) koncerty odpowiedzialność podejmować będzie już nowy szef „SEZAMU”. Podjąłem bowiem decyzję o  zakończeniu swojej pracy na stanowisku dyrektora naszego Ośrodka Kultury z  końcem marca przyszłego roku. A  pożegnać się z Państwem zapragnąłem przy fortepianie, któremu zamierzam poświęcać, podobnie jak ukochanemu lotnictwu, znacznie więcej niż dotąd czasu. Za wspólnie przeżywane wzruszenia, za Państwa liczną na koncertach obecność, za wszelkie okazywane mi dowody sympatii – serdecznie dziękuję. Szymon Melosik


TarNowa Kultura październik 2017

…dla fanów spektakli muzycznych. Artyści Teatru Muzycznego z Poznania gościli już na scenie Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”. Tym razem to u nas odbędzie się prapremiera najnowszego spektaklu. 15 października (niedziela) o godz. 17 w Centrum Kultury Przeźmierowo zobaczymy komedię „neSTORY”. Fabuła oparta jest na kanwie „Ptaków” Arystofanesa. Oryginalnie ta komedia wystawiona była w 414 roku p.n.e. na Wielkich Dionizjach w  czasie trwania Wojny Peloponeskiej. Opowiadała o  sprzeciwie wobec panującej sytuacji. Tytułowe ptaki założyły własne państwo i ustanowiły nowy porządek w ptasim raju. Obecnie opowieść została przeniesiona do czasów współczesnych. Na scenie przedpremierowego spektaklu zobaczymy: Annę Bajerską-Witczak, Karolinę Garlińską-Ferenc, Marzenę Małkowicz, Włodzimierza Kalembę, Marlenę Łaszewicz, Macieja Ogórkiewicza, Wiesława Paprzyckiego, Jarosława Patyckiego, Arnolda Pujszę, Jacka Rysia i  Adama Sileckiego. Do tej sztuki Marek Chojnacki (reżyser

i scenarzysta) zaprosił najlepszych artystów. Wmontował ich w  sytuację, w  której brak ról zmusił ich do podjęcia nowej pracy. Po wielu perypetiach znaleźli zatrudnienie w  nowoczesnej firmie oferującej ludziom biznesu lekcje ze sztuki autoprezentacji i skutecznych przemówień. Tym sposobem weszli oni w  nieoczekiwane role zawodowe związane z  mentoringiem – metodą doradztwa opartego na relacji mistrz-uczeń. Co ciekawego z  tego wynikło przekonamy się niebawem. Autorem scenografii jest Piotr Tetlak, a kostiumów Ewa Tetlak. Oboje związani są z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz formacją Asocjacja 2006, zajmującą się tworzeniem sztuki w  plenerze. Spektakl dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury,

Młynarski według Piotra Machalicy

fot. Arkadiusz Wiedeń

Piotr Machalica z zespołem: Krzysztof Niedźwiecki, Michał Walczak, Paweł Surman (gitary, instrumenty perkusyjne, trąbka, akordeon, przeszkadzajki) zawitają do przeźmierowskiego Centrum Kultury w sobotę 28.10 o godz. 18. Wystąpią z recitalem „Mój ulubiony Młynarski”.

Piotr Machalica śpiewa piosenki Młynarskiego od zawsze, a recital jest pretekstem do oddania hołdu wybitnemu autorowi, a także przybliżenia jego twórczości młodym słuchaczom. Program Machalicy, z  którym od niedawna występuje na deskach Och Teatru, odwiedza również wiele miejscowości w  Polsce. Przeplatany jest opowieściami o  znakomitym artyście Wojciechu Młynarskim. Zaś teksty wszystkich utworów wykorzystanych w  koncercie wyszły spod pióra Mistrza. Są to piosenki zarówno autorskie, jak i  znakomite przekłady, które stały się ważną

częścią polskiej kultury. W programie koncertu m.in. „Jeszcze w  zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma jak u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo”, „Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją drogą”, czy „Blue Tango”. Bilety w  cenie 50 zł do nabycia w  miejscu imprezy (od wtorku do piątku w  godz. 16-20), w  siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w  Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. Agata Klaudel-Berndt

fot. Teatr Muzyczny w Poznaniu

w ramach Programu Kultura-Interwencje 2017. Komedię „neSTORY” zobaczymy w niedzielę, 15 października o godz. 17 w  Centrum Kultury Przeźmierowo, a  bilety kosztują 39 zł. Można je kupować w  miejscu imprezy (od wtorku do piątku w  godz. 16-20), w  siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” (od

poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i  w  Domu Kultury w  Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w  godz. 15-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl. Agata Klaudel-Berndt

3 dni z muzyką w Szamotułach

Od przyszłego roku pałac w Jankowicach gościć będzie niezwykłe wydarzenie o długiej i pięknej tradycji. Mowa o Festiwalu Muzycznym dla Dzieci im. Tadeusza Osyry, czyli niepowtarzalnym święcie muzyki, tańca i zabawy. Najbliższa, 23. edycja imprezy, współorganizowanej przez GOK „SEZAM”, odbędzie się jeszcze w gościnnych murach Muzeum Zamku Górków w Szamotułach. Rozpocznie się 29 września, a zakończy w Międzynarodowym Dniu Muzyki – 1 października. W festiwalu tradycyjnie wezmą udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia z całej Wielkopolski. Wystąpią solo i w zespołach, a grać będą na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, trąbce, klarnecie, harfie i akordeonie. Jak zapowiadają organizatorzy, oprócz muzyki, sporo atrakcji czekać będzie na miłośników słowa. – Każdy z  koncertów stanowić ma barwną muzyczną opowieść, którą – poza młodymi muzykami – tworzyć będzie prelegent – opisują. Do tematyki koncertów nawiązywać będzie także Małgorzata Rynarzewska, która poprowadzi warsztaty plastyczne. Nie zabraknie również muzycznych zabaw dla uczestników i  gości festiwalu, które odbędą się w  pobliskim parku lub (w razie niepogody) w zamkowych salach. Szczególnie ciekawie zapowiada się finałowy dzień imprezy. W Międzynarodowym Dniu Muzyki dominować będzie muzyka ludowa. Naukę

gry melodii ludowych, wspólną dla wszystkich, którzy potrafią grać na jakimkolwiek instrumencie, poprowadzi Jan Prządka. Tańców ludowych i piosenek z  naszego regionu uczyć będzie z kolei Agnieszka Dolata, choreograf i  instruktor działającego w  GOK „SEZAM” Dziecięcego Zespołu Pieśni i  Tańca Ludowego „Modraki”. Poprowadzi ona także barwny korowód wokół zamku, a „Modraki” wystąpią w finale festiwalu. Jego organizatorami są: GOK „SEZAM”, Towarzystwo Użytkowników Obiektów Zabytkowych i  Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty „Puer Docilis”. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Więcej informacji znaleźć można na festiwalowej stronie internetowej pod adresem: www.fmdd.pl. Jarek Krawczyk

AKTUALNOŚCI

Niebywała gratka…

3


AKTUALNOŚCI

4

TarNowa Kultura październik 2017

Czym zaskoczy K. Daukszewicz? Ta propozycja bez wątpienia zainteresuje miłośników inteligentnego humoru. Krzysztof Daukszewicz, jeden z najpopularniejszych satyryków, felietonistów i  autorów tekstów, wystąpi w  Tarnowie Podgórnym. Przedstawi swój najnowszy program zatytułowany „Nareszcie w Dudapeszcie”.

Poznamy w nim najnowszy „List Ignacego do Hrabiego”, usłyszymy także nowe piosenki, m. in. „Balladę o wyklętych kredkach” i „Balladę o Rysiu Petru”. Autorski program K. Daukszewicza, który trwa ponad półtorej godziny, jest systematycznie aktualizowany, zatem jego ostateczny kształt do ostatniej chwili pozostaje zagadką. Pewne jest jedynie to, że w  programie, który premierę miał w warszawskim Teatrze Kamienica, autorowi towarzyszy pianista Mieczysław Grochowski.

K. Daukszewicz urodził się 1947 roku Wichrowie koło Olsztyna. Studiował w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a działalność estradową rozpoczął w  połowie lat siedemdziesiątych. W  1976 roku otrzymał drugą nagrodę na I Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim za autorski program „Dookoła Wojtek”. Rok później przypadły mu Złote Rogi Kozicy na przeglądzie kabaretów w  Zakopanem. Wkrótce przeprowadził się do Warszawy, gdzie zaczął występować w Kabarecie Na Pięterku. W latach 1979-84 był kierownikiem literackim Teatru na Targówku, w którym wystawiono jego satyryczny program „Dziury na drodze” i musical dla dzieci „Dzieci taty Zeusa”. Wraz z Januszem Gajosem, w latach 198386 tworzył kabaret „Hotel Nitz”. Następnie aż do 1990 roku występował w  kabarecie „Pod Egidą”. Oprócz regularnych występów w  całym kraju, prowadzi stałą rubrykę w ty-

fot. Kasia Chmura

godniku „Przegląd”, od 12 lat jest też stałym gościem programu „Szkło kontaktowe” w TVN24. Wydał kilkanaście książek. Na występ Krzysztofa Daukszewicza zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym w piątek, 6 października o godz. 19. Bilety w cenie 35 zł można kupować w miejscu

imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w  siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w  godz. 9-15) i  w  Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. Jarek Krawczyk

Świąteczny jarmark zaprasza wystawców

fot. Guergana Damianova

Kapturek inaczej 1 października 2017 nasze dzieci mają szansę zobaczyć ciekawą interpretację znanej bajki o Czerwonym Kapturku. A  to za sprawą Theatre 199/Up A  Tree Puppet Studio z Bułgarii.

Goście zaprezentują bajkę Charlesa Perraulta po swojemu. Przyjeżdżają do Polski za sprawą Międzynarodowego Festiwalu „Animo”, który odbędzie się w Kwidzynie. Ciekawi szczerej opinii publiczności, wyruszają również w trasę po Polsce. Spektakl nie jest przeznaczony dla najmłodszych dzieci, twórcy zapraszają widzów od 5 roku życia. To teatr lalek i cieni, a bajka jest nie tylko

Już po raz trzeci odbędzie się w Przeźmierowie Jarmark Bożonarodzeniowy. Tegoroczna edycja przedświątecznej imprezy będzie miała miejsce 10 grudnia. Wszystkim gościom komfort zapewni usytuowany na parkingu przy Centrum Kultury wielki namiot, który zapełni się rozmaitymi stoiskami. Już dziś do kontaktu zapraszamy rękodzielników, artystów,

sprzedawców świątecznych przysmaków i dekoracji, wszystkich, którzy chcieliby wystawić własne stoisko. Chętnych prosimy o  zgłoszenia mailowe: natalia@goksezam. pl. Pod tym adresem można też uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania organizacyjne. Więcej szczegółów opublikujemy już wkrótce także na stronie www.goksezam.pl. Jarek Krawczyk

o Czerwonym Kapturku. Opowiada o relacjach w rodzinie, jest historią z dreszczykiem, do tego z nieoczekiwanym finałem. Zapraszamy do Domu Kultury w  Tarnowie Podgórnym 1 października (niedziela) o godz. 12.30. Bilety w  cenie 10 zł (dzieci) i  1 zł (maksymalnie 2 dorosłych opiekunów) do nabycia w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i  w  Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl. Agata Klaudel-Berndt

fot. Jarek Krawczyk

Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać

Antoine de Saint-Exupéry


5

TarNowa Kultura październik 2017

AKTUALNOŚCI

Sortownia zaprasza na premierę Premiera spektaklu „Kontrasty-My” Teatru Tańca Sortownia odbędzie się 7 października (sobota) o godzinie 18 w Centrum Kultury Przeźmierowo.

To opowieść o współczesnym świecie, w  którym każda dziedzina życia staje się show biznesem, gdzie wartościowym jest tylko to, czym można pochwalić się w  mediach społecznościowych. Jak zapowiadają twórcy, „właśnie tego dotyka ten spektakl, zachęcając również do tego, byśmy odrzucili czysto komercyjne podejście do świata robiąc coś po swojemu, bez blichtru i 'wow'. Do tworzenia sztuki „po swojemu” od lat już przyzwyczaili nas artyści Sortowni. Raz skupieni na głębokim przesłaniu, jak w „Anty=Baśni” (2015), innym razem bawiący się różnorodnymi formami przekazu, spychając na drugi plan treści, jak w ubiegłorocznym „Filmie”. Zawsze jednak gwarantują wysoki poziom artystyczny. Najnowszy spektakl obiecuje widzom refleksję nad życiem, a środkiem przekazu, obok tańca, mają być również sceny aktorskie oraz piosenki.

Reżyserem spektaklu, scenarzystą i choreografem (przy wsparciu Ani Hańczewskiej „Czarnej” oraz Dawida Mularczyka „Białasa”) jest Piotr Bańkowski. Za oprawę muzyczną odpowiada Michał Słowiński. Na scenie Centrum Kultury Przeźmierowo zatańczą: Hubert Witkowski, Dawid Mularczyk, Ania Hańczewska, Joanna Kubicka, Patrycja Lipińska, Agnieszka Romańska, Inez

Nie tylko dla seniorów W październiku zostanie zainaugurowany w  Tarnowie Podgórnym projekt „Wystawy z  Dostawą – działania terenowe”. W tym roku Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej (TCAS), jako jedna z  czterech wybranych instytucji w  Polsce, będzie miało przyjemność zaprosić mieszkańców Tarnowa Podgórnego do udziału w tematycznych warsztatach oraz na wystawę. PAŹDZIERNIK BĘDZIE KOLOROWY! Projekt jest wyjątkową szansą, by poczuć, że sztuka nowoczesna jest wspaniałym narzędziem do wspólnego działania i  poznawania się. Będziemy gościć Latających Animatorów z  Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – organizacji, która jest pionierem w  kreowaniu nowej jakości działań osadzonych w  społecznościach lokalnych. Obserwuje rzeczywistość i przygląda się nowym

zjawiskom w kulturze. Szuka nieszablonowych rozwiązań i  pomysłów na działania. Jako jeden z  najważniejszych celów, stawia sobie projektowanie użytecznych narzędzi, które wspierają kadry kultury. „Wystawa...” to zestaw 14 reprodukcji dzieł sztuki, towarzyszą im dodatkowe materiały, ułatwiające zrozumienie prac i  scenariusze działań warsztatowych. Na „Wystawy z  Dostawą – działania terenowe” zaprasza TCAS we współpracy z  Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017. Zapraszamy na ciekawe, tematyczne warsztaty międzypokoleniowe i  dla Seniorów. Warto być! Kiedy: 06.11-12.11.2017 Informacja: tel. 61-89-59-290 seniorzy@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie: www.goksezam.pl Ewa Jańczak

Królikowska, Martyna Starczewska, Patrycja Paul, Julia Zwierzyńska, Weronika Adamowicz, Marta Zakrzewska, Przemysław Korcz oraz gościnnie Karol Witkowski (akrobatyka). Opiekunem artystycznym przedsięwzięcia jest Dawid Mularczyk. Zapraszamy na spotkanie z teatrem tańca. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które rozchodzą się

fot. Damian Nowicki

błyskawicznie. Ostatnie zaproszenia dostępne są w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” w  Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i  w  Domu Kultury w  Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20). Dorota Kłos

fot. Jarek Krawczyk

Szekspir według grupy Zamiast

Klasyczny tekst, współczesna forma, uniwersalna wymowa. Takie połączenia stają się specjalnością Grupy Teatralnej „Zamiast”. Studencki zespół, który w GOK „SEZAM” prowadzi Grażyna Smolibocka, tym razem zaproponuje adaptację sztuki Williama Szekspira „Wiele hałasu o nic”. Premiera w piątek, 27 października.

Mimo braku zmian w oryginalnym dramacie Szekspira, „Wiele hałasu o nic” w wersji grupy Zamiast zyskał kilka nowych znaczeń. Porusza tematy feminizmu i konsumpcjonizmu. Staje się też autotematyczną opowieścią o… grupie teatralnej wystawiającej Szekspira. Na pełnowymiarowy spektakl w reżyserii Grażyny Smolibockiej ze scenografią i kostiumami Marii Magdaleny Wawrzyńczyk i muzyką Jarka Krawczyka zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w  piątek, 27 października o godz. 19. Wstęp wolny. (jk)


AKTUALNOŚCI

6

TarNowa Kultura październik 2017

To dobrze że każdy jest inny Pod takim hasłem odbędzie się przyszłoroczny, szesnasty już, finał projektu „Teatr w każdej wiosce”. Cytat ten 10 grupom teatralnym działającym gminie Tarnowo Podgórne da spore możliwości inscenizacyjne. Pomoże im również uczyć się nie tylko teatru, ale także otwartości i tolerancji dla odmienności. W prowadzonym w  GOK „SEZAM” projekcie „Teatr w każdej wiosce” uczestniczy ponad setka dzieci. Cotygodniowe zajęcia w  domach kultury i świetlicach wiejskich tradycyjnie rozpoczną się z  początkiem października. W  Batorowie zajęcia poprowadzi Michał Kokorzycki, w Ceradzu Kościelnym – Grzegorz Babicz, Kokoszczynie – Maciej Woźniak, w  Lusowie – Agnieszka Wróblewska, w  Lusówku – Adrianna Mańczak-Rogoża, w  Przeźmierowie – Katarzyna Grajewska, w Rumianku – Julia Talaga, w  Sadach – Katarzyna Romańska, w  Sierosławiu – Joanna Witczak, a  w  Tarnowie Podgórnym – Anna Dzięciol. Nad kostiumami i  scenografią do

przyszłorocznych spektakli pracować będzie Agnieszka Gierach, za choreografię odpowiadać będzie Beata Bąblińska, a muzykę skomponuje Jarek Krawczyk. Młodzi artyści swoje przedstawienia zaprezentują w  Centrum Kultury Przeźmierowo podczas finału, który odbędzie się 21 i 22 kwietnia przyszłego roku. Wszystkim uczestnikom artystyczno-edukacyjnego projektu życzymy owocnego sezonu i  z  niecierpliwością czekamy na efekty siedmiomiesięcznej pracy. Rodziców chcących zapisać dzieci do projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Jolantą Tepper pod numerem: 517 286 058. Jarek Krawczyk

Usłyszymy orkiestrę z Mosiny

fot. archiwum orkiestry

„Con Bravura” to tytuł koncertu, który odbędzie się w niedzielę, 8 października w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zagra Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka z Mosiny. Grupa formalnie istnieje od 2009 roku, jednak jej korzeni można dopatrywać się już w  roku 1946, gdy powstała w Mosinie Orkiestra Dęta Związku Harcerstwa Polskiego.

Patronat nad działalnością zespołu sprawują Urząd Miasta Mosina oraz Miejski Ośrodek Kultury. Kapelmistrzem orkiestry od 2009 roku jest Maciej Kubacki, wcześniej z zespołem pracowali Antoni Jerzak (19461982) i  Marek Kordowski (19822009). Na koncert mosińskiej orkiestry zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym w niedzielę, 8 października o godz. 17. Wstęp wolny. (jk)

Boskie kształty biżuterii Biżuteria artystyczna to nie tylko ozdoba, to także dzieło sztuki. W tworzeniu takich właśnie prac specjalizuje się Katarzyna Kamińska. Ich fotograficzne reprodukcje będzie można zobaczyć od 3 października w  tarnowskiej Galerii w Rotundzie. – Biżuteria artystyczna jest dla mnie formą przestrzenną, w  której liczy się wszystko: kształt, kolor, faktura, dynamika, a  nawet zapach czy smak – opowiada o swoich pracach artystka. Pochodzi ona z Poznania, jest absolwentką Wydziału Artystycznego tutejszej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. W 2009 roku uzyskała dyplom magisterski z  wyróżnieniem z  projektowania biżuterii. Po zakończeniu studiów została asystentem prowadzącego tę pracownię profesora Andrzeja Banachowicza i  rozpoczęła zajęcia ze studentami. Założyła też firmę jubilerską, w  której zajmuje się projektowaniem i  wykonywaniem biżuterii. Jej prace powstają z  pasji tworzenia i  poszukiwania piękna, a  także z  miłości do oryginalnych kształtów. Najczęściej są to dzieła przełamujące jubilerskie kanony i  zwyczaje, przez co blisko im do kameralnej rzeźby. W  Galerii w  Rotundzie obejrzeć będzie można fotografie kolekcji, dla której główną inspiracją stała się budowa drzew. Stąd jej tytuł – „Boskie kształty natury”.

Głównym materiałem, z którego Katarzyna Kamińska stworzyła kolekcję, są kamienie szlachetne i srebro. – Srebro to moja ulubiona oprawa biżuterii. Barwa srebra, jego metaliczny, chłodny kolor kojarzy się z  wyrafinowaniem i  elegancją. Piękno i szlachetność materiału z jakiego są wykonane są przedmioty biżuteryjne dodaje im subtelności. A  blask niepowtarzalnego uroku kamieni naturalnych dodaje moim wyrobom barwy oraz oryginalnego charakteru. To właśnie kamienie są eksponowane prawie we wszystkich wyrobach biżuteryjnych. W  sposób niebanalny prezentuję ich piękno. Fascynująca jest w  nich niezwykła barwa oraz niepowtarzalność każdej bryły. Kamienie nie pełnią tu roli wypełnienia, lecz są głównymi elementami tworzącymi strukturę tych obiektów. Naturalny ich kształt i kolor decyduje o ostatecznej formie biżuterii i  tematyce niezwykłych rzeźb – opisuje artystka. Oglądając, warto pamiętać, że cała kolekcja wykonana została wyłącznie technikami ręcznymi, bez używania odlewów. Zapewnia to niepowtarzalność każdego dzieła. Proste, harmonijne kształty urzekają różnorodnością form i struktur. Fotograficzne reprodukcje tych dzieł będą mogli zobaczyć wszyscy, którzy odwiedzą Galerię w Rotundzie od 3 października. Wstęp wolny. Jarek Krawczyk


7

Wybór imprez kulturalnych przygotowanych przez GOK „SEZAM” jest tej jesieni bardzo szeroki. Poza omówionymi na poprzednich stronach propozycjami na październik, ośrodek kultury zaprasza także na listopadowe koncerty, spektakle i wydarzenia kabaretowe. Sprzedaż biletów na nie rozpocznie się już w październiku. twórców filmowych i stała się jedną z  najbardziej popularnych sztuk baletowych świata. Oprócz niezwykłych walorów muzycznych i  tanecznych, przemawia za nią uniwersalność: opowiada o walce dobra ze złem, ludzkich namiętnościach, zdradzie, bólu i potędze miłości. Na „Jezioro Łabędzie” zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w niedzielę, 5 listopada o godz. 17. Bilety kosztować będą 20 zł.

JAZZOWA SCENA SEZAMU - KONCERT ZADUSZKOWY: „UNOBTAINUM” Motywy skandynawskiego jazzu, muzyki świata, różnorodne brzmienia i sporo improwizacji – to wszystko usłyszymy na Jazzowej Scenie Sezamu podczas koncertu zaduszkowego. Wystąpią Marek Jakubowicz (gitary, sitar) oraz Michał Ruksza (fortepian, syntezatory), którzy od 2013 roku tworzą duet „Unobtainum”. Jazzowa improwizacja i wirtuozeria muzyków składają się na unikatowe i niepowtarzalne koncerty, oparte na dialogu instrumentów i emocji artystów. - Dwóch ludzi i ogrom muzyki, jak się zdawało. Doskonale rozumieli, czym jest cisza, używając jej brzmienia nie tylko jako pogłosu. Najczęściej stawała się nierozerwalną częścią kompozycji, aż w pewnym momencie poczułem, jakby pozwalali jej wręcz improwizować na zadany temat – pisał o ich koncercie Piotr Bielawski, autor bloga etherjazzu.pl. Podobnych przeżyć mogą spodziewać się wszyscy, którzy wybiorą się 4 listopada o godz. 18 do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety na ten koncert kosztować będą 20 zł.

MAMA, TATA, TEATR I JA: „BŁAŻEJ W KUCHNI” Dobrze znany w naszej gminie toruński Teatr Frajda powraca z kolejnym spektaklem dla dzieci i  ich rodziców. Sztuka zatytułowana jest „Błażej w kuchni”. Twórczynie teatru, Karolina Liminowicz i Magdalena Gałuszka, od lat łączą wysoki poziom artystyczny swoich przedstawień z  edukacyjnymi treściami spektakli dla dzieci. Po tym najnowszym można więc spodziewać się nie tylko dobrej zabawy, ale i skutecznej zachęty do zdrowego jedzenia. Na trzeci w tym sezonie spektakl z cyklu „Mama, Tata, Teatr i ja” zaprosimy dzieci i ich rodziców do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym w niedzielę, 5 listopada o godz. 12.30. Bilety dla dzieci kosztować będą 10 zł, a maksymalnie dwóch opiekunów będzie mogło towarzyszyć maluchom za symboliczną złotówkę.

„JEZIORO ŁABĘDZIE” Ta propozycja zainteresować powinna wszystkich miłośników tańca i muzyki klasycznej. Słynny balet Piotra Czajkowskiego, z udziałem zawodowych tancerzy poznańskiego Teatru Wielkiego, zobaczyć będzie można w  Centrum Kultury Przeźmierowo. Dziś aż trudno uwierzyć, że w 1877 roku premiera sztuki „Jezioro Łabędzie” w moskiewskim Teatrze Bolszoj okazała się klapą. Kompozytor nie doczekał odpowiedniej oprawy choreograficznej dla swojej melodii, dopiero rok po jego śmierci, za sprawą M. Petipy i L. Iwanowa z Teatru Maryjskiego w Petersburgu, rozpoczęło się trwające do dziś pasmo sukcesów działa. Opowieść o zaklętej w Królową Łabędzi księżniczce Odetcie nie znika z afiszy, inspiruje

KABARET NOWAKI „Młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów” – taki opis kabaretu Nowaki wita gości ich strony internetowej. Faktem jest, że talent artystów nierzadko przyciąga pełną widownię, która polubiła ich charakterystyczną ekspresję i  oryginalny sposób poruszania obyczajowej tematyki. Grupa, którą tworzą Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg, do Przeźmierowa przyjedzie z najnowszym programem „Śmiechokalipsa”, stworzonym z okazji 10-lecia działalności zespołu. Świętując jubileusz, Nowaki wyruszają ku zupełnie nowej przygodzie. Zobaczymy nowe perypetie znanych już postaci takich jak pani Krystyna i Martynka. Jak zapowiada zespół, jego nowy program to „kabaretowy koniec świata”, i „nowa era kabaretu”. Warto to sprawdzić, a okazja ku temu nadarzy się już w piątek, 17 listopada o godz. 17.30 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety na „Śmiechokalipsę” kosztować będą 49 zł.

KONCERT: ŁĄKI ŁAN To bez wątpienia jeden z najlepszych koncertowych zespołów w kraju. Za sprawą nietypowych strojów i  scenicznej pozy ich występy mają w  sobie coś z żartu, performance’u i zabawy formą koncertu rockowego. Lecz niech to nikogo nie zmyli! Łąki Łan to doskonali muzycy, w dużej mierze odpowiedzialni za sukcesy takich gwiazd jak Sistars, Katarzyna Nosowska, czy Agnieszka Chylińska. Wspólnie wypracowali doskonałe brzmienie, w którym łączą funk, rocka i elektronikę. Ich sceniczna energia potrafi rozruszać nawet najbardziej opornych słuchaczy, a w kompozycjach i aranżacjach słychać szerokie horyzonty muzyczne. Grupa wystąpi w  Centrum Kultury Przeźmierowo w  ramach trasy „Leć Tour”. Usłyszymy m. in. utwory z wydanej przed rokiem, czwartej płyty zespołu – „Synthonia”. Nie zabraknie jednak także starszych przebojów grupy, która w swej karierze występowała na wszystkich najważniejszych festiwalach w kraju (Open’er Festival, Przystanek Woodstock, Orange Warsaw Festiwal, Jarocin Festiwal) i z sukcesami pokazała się za granicą (m. in. Tbilisi Open Air, Montreux Jazz Festival). „Moc, energia, endorfina” gwarantowana! Zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w sobotę, 18 listopada o godz. 19. Bilety na ten koncert kosztować będą 30 zł. Wszystkie bilety dostępne będą od 2 października w naszych kasach: od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym, od poniedziałku do piątku w  godz. 15-20 w  Domu Kultury w  Tarnowie Podgórnym oraz od wtorku do piątku w  godz. 16-20 w  Centrum Kultury Przeźmierowo. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. Pełen program jesiennych imprez znaleźć można na tablicach w parkach: w Lusowie, Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Jarek Krawczyk

AKTUALNOŚCI

Zadbaj o bilet już dziś!

TarNowa Kultura październik 2017


KINO ZIELONE OKO

8

TarNowa Kultura październik 2017

Thriller, czarna komedia i dramat

W październiku w Kinie Zielone Oko coś dla siebie znajdą miłośnicy najróżniejszych gatunków europejskiego kina. Dla dorosłych wyświetlimy obsypane nagrodami filmy: thriller „Podwójny kochanek”, czarną komedię „The Square” oraz dramat „Ptaki śpiewają w Kigali”. Dzieci będą miały okazję zobaczyć familijny film „Zielona szkoła” i animowany „Gang Wiewióra 2”. Polka ratuje przed śmiercią młodą dziewczynę z plemienia Tutsi – Claudine. Umożliwia jej ucieczkę do Polski. Po przylocie nad Wisłę kobiety próbują otrząsnąć się z koszmarnych przeżyć, ale nie są w stanie odnaleźć się w  rutynie codziennego życia. Pewnego dnia, po upływie kilku lat, Klarysa decyduje się na powrót do ojczyzny. Anna wyrusza wraz z przyjaciółką w tę niezwykle emocjonującą podróż do samego serca Afryki. Nagrodzony Srebrnymi Lwami na festiwalu w Gdyni, dramat społeczny zobaczyć będzie można w Kinie Zielone Oko w niedzielę, 22 października o godz. 18.

1.10 GODZ. 18 – PODWÓJNY KOCHANEK Młoda, wrażliwa Chloé zakochuje się w swoim terapeucie Paulu. Nie ma przed nim tajemnic, a z czasem zafascynowany nią mężczyzna również całkowicie się odsłania, przekraczając granice swojej profesji. Kiedy miesiąc później mieszkają już razem, bohaterka zaczyna podejrzewać, że jej kochanek coś przed nią zataja. Poznając jego kolejne fantazje erotyczne, Chloé zaczyna odkrywać coraz mroczniejsze i przerażające wymiary zarówno jego, jak i  swojej seksualności. Na belgijsko-francuski thriller Françoisa Ozona zapraszamy do Kina Zielone Oko w  niedzielę, 1 października o  godz. 18. Film tylko dla widzów pełnoletnich.

8.10 GODZ. 18 – THE SQUARE Bohater obrazu nagrodzonego Złotą Palmą dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes jest atrakcyjnym mężczyzną o  wielkim uroku osobistym. Pracuje jako dyrektor prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i wysoką pozycję społeczną. Jeździ drogim samochodem, przykładnie opiekuje się córkami, kreuje się na filantropa. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego sporym wyzwaniem. Zwłaszcza, że niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse. Czarną komedię szwedzkiego reżysera Rubena Östlunda zobaczymy w Kinie Zielone Oko w niedzielę, 8 października o godz. 18.

22.10 GODZ. 18 – PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI Akcja najnowszego filmu Krzysztofa Krauzego toczy się w  roku 1994. Po tym, jak w  Kigali zestrzelono samolot prezydenta Rwandy, trwają rozruchy między plemionami Tutsi i Hutu. W ciągu trwających 100 dni czystek, z rąk ekstremistów ginie około milion ludzi. Świadkiem tych wydarzeń jest Anna, polska ornitolog, która przyjechała do Afryki prowadzić badania nad spadkiem populacji sępów w Rwandzie. Gdy zaczyna się ludobójstwo,

29.10 GODZ. 18 – SEANS NIESPODZIANKA Szczegóły na stronie www.goksezam.pl. FILMY DLA DZIECI

8.10 GODZ. 12.30 – ZIELONA SZKOŁA Bohaterka, ośmioletnia Meral, przenosi się z rodziną do innego miasta. Oznacza to dla niej zmianę szkoły. Dziewczynka próbuje nawiązać pierwsze przyjaźnie przed wyjazdem na jesienny obóz. Jest to jednak trudniejsze, niż jej się wydawało. Dużo łatwiej nawiązuje więź z  małą białą myszką, która zamieszkuje jej nowy pokój. Meral nazwała nową przyjaciółkę Peepeep i postanowiła zabrać ją na obóz – w obawie, że dzikiego lokatora odkryją jej rodzice. Dzięki myszce, dziewczynka szybko zdobywa uznanie kolegów. Niestety, chwila nieuwagi sprawia, że Peepeep zostaje porwana przez sowę. Meral wraz z  kolegami wyrusza do lasu na wyprawę ratunkową, podczas której pozna siłę prawdziwej przyjaźni. Na familijny film Simone van Dusseldorpa zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w niedzielę, 8 października o godz. 12.30.

22.10 GODZ. 12.30 – GANG WIEWIÓRA 2 Kontynuacja historii Wiewióra, która zrobiła furorę wśród młodych widzów, zaczyna się sielankowo. W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka w szwach, a sam Wiewiór cieszy się zasłużoną opinią szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzaną ferajną znów zbierają się czarne chmury. W mieście chodzą słuchy, że pewien bezwzględny inwestor planuje zamienić miejski park w park rozrywki. Zwierzaki wiedzą czym to pachnie: „to tak jakby w  twojej sypialni ktoś otworzył trzypoziomową dyskotekę”. Zatem znów muszą wziąć sprawy w kosmate łapki i z pomocą Wiewióra i uroczej Andzi pokazać ludziom, że zwierzaki z parku nie dadzą sobie w orzechy dmuchać. Animowaną komedię z polskim dubbingiem Kino Zielone Oko wyświetli w niedzielę, 22 października o godz. 12.30. Opracował: Jarek Krawczyk

Bilety na seanse dla dorosłych kosztują 15 zł. Podczas pokazów dla młodych widzów bilety dla dzieci kosztują 10 zł, a towarzyszących im opiekunów (maksymalnie 2 dorosłych na 1 dziecko) zapraszamy za symboliczną złotówkę. Bilety można kupować w Centrum Kultury Przeźmierowo od wtorku do piątku w godz. 16-20 oraz na godzinę przed seansem, w siedzibie GOK „SEZAM” od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 oraz w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym od poniedziałku do piątku w godz. 15-20. Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl. Zastrzegamy do sobie prawo zmiany repertuaru.


TarNowa Kultura październik 2017

9 RELACJE

Pierwszy raz RAZ DWA TRZY w Przeźmierowie

Najważniejsze piosenki z 27-letniej działalności artystycznej zespołu Raz Dwa Trzy zabrzmiały podczas koncertu, który odbył się 16 września w Centrum Kultury Przeźmierowo. fot. Damian Nowicki

A gdybyś chciał się dowiedzieć, co dobre i złe. Szukał prawdy, zaiste wspaniały to cel. Nim zerkniesz w prawdy oblicze, żyj, ale kochaj nad życie, choć raz, choć raz, choć raz. („Nazywaj rzeczy po imieniu” z albumu „Trudno nie wierzyć w nic”, 2003) Zainteresowanie przeźmierowskiej publiczności koncertem zespołu Raz Dwa Trzy było ogromne. Już na trzy tygodnie przed występem bilety zostały wyprzedane. Gmina Tarnowo Podgórne po raz pierwszy gościła grupę, która nieprzerwanie od 1990 roku tworzy, nagrywa płyty, koncertuje i wraz z liczną rzeszą fanów świętuje kolejne jubileusze. Już pierwsze dźwięki gitary w utworze „Idź swoją drogą” z albumu „Młynarski” (2007) i ujmujący wokal lidera zespołu, Adama Nowaka, wprowadził słuchaczy w liryczny nastrój. I tak pozostało przez pełne dwie godziny koncertu. Poetycki klimat, teksty zmuszające do refleksji oraz charakterystyczne dla Raz Dwa Trzy aranżacje przeniosły

publiczność do „krainy łagodności”. Z bogatej dyskografii zespół zaprezentował kilkanaście wyjątkowych kompozycji: od kultowego „Talerzyka” z debiutanckiego albumu „Jestem Polakiem” (1991), poprzez utwory z pokrytego platyną albumu „Trudno nie wierzyć w nic” (2003) jak: refleksyjne „Jutro możemy być szczęśliwi”, swingujące „Idę przed siebie”, czy „Nazywaj rzeczy po imieniu”. Z platynowej płyty „Skąddokąd” (2010) przeźmierowska publiczność mogła usłyszeć „Zgodnie z planem” oraz rytmiczne „Już”. Czas niech płynie poprzez nas Kto zgasł Temu niepotrzebny czas („Już” z albumu „Skąddokąd, 2010) Zważanie na słowa, przekazywanie historii w tekstach autorstwa Adama Nowaka zawsze były znakiem rozpoznawczym zespołu Raz Dwa Trzy. Potwierdzeniem klasy w interpretacji tekstów stały się albumy poświęcone wybitnym autorom: Agnieszce Osieckiej oraz Wojciechowi Młynarskiemu. Z listy

Jak wehikuł czasu Do 3 października w Galerii w Rotundzie (Dom Kultury w  Tarnowie Podgórnym) trwa wystawa zdjęć Marka Kromskiego i  Mariusza Lewoczko. Warto ją zobaczyć.

Prezentowane są na niej prace z pleneru fotograficznego w  Ukmerge poświęconego pamięci hrabiego Stanisława Kazimierza Kossakowskiego. Ponad 100 lat temu fotografował on to miejsce, upamiętnił życie codzienne mieszkańców. Ukmerge (dawniej Wiłkomierz) to jedno z  najstarszych miast na Litwie. Liczy około 28 tysięcy mieszkańców. Jest naszą gminą partnerską. Autorzy zdjęć skoncentrowali się na m. in. charakterystycznej

architekturze. Numery domów, pokazane jako detal tworzący motyw zdjęcia, przyciągają uwagę. Oto bowiem coś, co zazwyczaj jest zazwyczaj jest tłem, tutaj odgrywa pierwszoplanową rolę. Zaskakująco interesujące są też zdjęcia... worków z trocinami i  skrzynek elektrycznych. Pejzaże ruin posiadłości Kossakowskich, rozpadające się drewniane konstrukcje, budynki gospodarcze wtopione w  przyrodę ukazują klimat nostalgii, przemijania. Teraz zatrzymane zostały w  kadrach obu autorów. W  subtelny sposób przenoszą nas oni do innego świata. Bez trudów podróżowania możemy poczuć atmosferę tamtych miejsc Możemy też zobaczyć dzieła

wyjątkowych aranżacji publiczność usłyszała: „Idź swoją drogą”, „Jesteśmy na wczasach” („Młynarski”, 2007) oraz „Czy te oczy mogą kłamać” z albumu pod tym samym tytułem (2002). Jak ważny dla zespołu jest przekaz słowny można było przekonać się, wsłuchując się w wypowiedzi lidera zespołu, który w ramach zapowiedzi między utworami w swój charakterystyczny, cyniczno-optymistyczny sposób opisuje otaczającą nas rzeczywistość. A „Dziękuję za wypowiedź.” stało się już znakiem firmowym Nowaka, który nie boi się zabierać głosu w ważnych, publicznych, również politycznych dysputach. mam imię nazwisko i pracę wiem że to wszystko stracę pewnego dnia („Mam Imię Nazwisko i Pracę” z albumu „Trudno nie wierzyć w nic”, 2003) Również w warstwie instrumentalnej koncert zachwycał. Zespół w składzie: Grzegorz Szwałek (akordeon, keyboard), Jacek Olejarz

(perkusja), Mirosław Kowalik (gitara basowa), Jarek Treliński (gitara elektryczna), Tadeusz Kulas (trąbka) wraz z Adamem Nowakiem (wokal, gitara) udowodnił swoją klasę harmonijnie współgrając i dając solowe popisy. niech wiara się tli dodając ci sił by na nic nie było za późno lecz traci swój sens gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno („Jutro możemy być szczęśliwi” z albumu „Trudno nie wierzyć w nic”, 2003) Wrześniowy koncert Raz Dwa Trzy z pewnością zapisze się w pamięci słuchaczy jako wyjątkowe spotkanie z liryką oraz ciepłymi, akustycznymi dźwiękami instrumentów. Miejmy nadzieję, że na drugi raz zespołu publiczność z naszej gminy nie będzie musiała długo czekać. „Dziękuję za wypowiedź.” Dorota Kłos

fot. Jarek Krawczyk

i pracownię miejscowego twórcy – Rimantasa Zinkevičiusa. Hrabia zapewne byłby szczęśliwy, że jego dzieło zostało w artystyczny

sposób ciekawie utrwalone. Zachęcam do odwiedzenia tej wystawy. Jest ona jak wehikuł czasu. Irena Matysiak


RELACJE

10

TarNowa Kultura październik 2017

Skowronki u schyłku lata

Utworem „Hymn to the Virgin” („Hymn do Dziewicy”) Michaela McGlynna rozpoczął się koncert chóru dziewczęcego Skowronki. Początek września, koniec lata. Czas mgieł, czas pajęczyn świecących kroplami rosy, niczym diamentami w bladym słońcu poranka. Czas krótszych dni i tego uspokojenia po lecie, może trochę zadumy, może żalu, że minęły kolejne wakacje…

W ten czas doskonale wpisał się występ dziewcząt z  najstarszej grupy niezwykłego poznańskiego chóru, którego początki sięgają roku 1950. Założycielką i  dyrygentem chóru była Mirosława Wróblewska, która prowadziła go przez 38 lat. Dziś chórem, od ponad 25 lat, dyryguje Alicja Szeluga. Liczące łącznie 140 chórzystek Skowronki to jeden z  najbardziej utytułowanych chórów dziewczęcych w Europie. Wiele zaszczytnych nagród, wiele wyróżnień. Koncerty na całym świecie, łącznie z  tym niedawnym, chyba najważniejszym – w  nowojorskiej Carnegie Hall, gdzie chór był bardzo doceniony i  zebrał świetne recenzje. Do naszej lusowskiej świątyni przybyła, jak już wspomniałam tylko część najstarszej grupy. Drugim utworem był „Pueri hebraeorum” Giovanniego Pierluigi da Palestrina, niezwykle płodnego XVI-wiecznego kompozytora muzyki, głównie religijnej. Po tym niezwykłym dziele muzyki dawnej nadszedł czas na realizacje kompozytorów nam współczesnych. „Ave Maris Stella” („Bądź pozdrowiona Gwiazdo Morza”) to utwór stworzony przez Vytautasa Miskinisa, bardzo bliski chórzystkom, ponieważ poznały jego twórcę osobiście podczas koncertów na Sycylii. Ten imponujący utwór zaśpiewany z wyjątkową łagodnością, uczuciem, ma swoją historię. Otóż jego pierwowzorem muzycznym była kołysanka śpiewana małemu

Vytautasowi w dzieciństwie przez babcię. Później melodia została przez niego przetransponowana na pieśń maryjną. Kolejny utwór to druga pieśń Michaela McGlynna „Mariam Matrem”. Ten utwór dziewczyny wykonały w dość nietypowy sposób: otóż stanęły tak, że „opasały” wnętrze kościoła dookoła, a  tylko solistka została przed ołtarzem. Brzmienie pieśni zyskało przez to niezwykłej przestrzenności, stereofoniczności, wydobywała się ona ze wszystkich stron, i przesycała sobą powietrze. Kolejne utwory to nieco starszy Sanctus z „Messe a Trois Voix Andre Capleta”, i, ponownie współczesny – „In te Domine speravi” – wspaniały psalm na chór i dwa głosy solowe. Jednakże, moim zdaniem, ukoronowaniem całego koncertu był wyjątkowy utwór: „Shimmering” („Lśnienie”). Pociągający, natchnio-

fot. Barbara Gałężewska

ny. Wykonany w sposób… no cóż, jedyny w  swoim rodzaju. Ola Gjeilo, urodzony w  Norwegii pianista i kompozytor, skomponował muzykę do tekstów św. Hildegardy z Bingen. Chórzystki w wykonanie włożyły swoje serca, dusze i niezwykły talent. Ten utwór po prostu musiał być właśnie taki. Niezapomniany i porywający. Po niezwykłym „Lśnieniu” przyszedł czas na nieco lżejszy i weselszy utwór: „Bakmes” Martena Janssona. Bakmes to szwedzki taniec ludowy, którego połączenie z  elementami muzyki sakralnej oraz fuzja tekstu w  języku szwedzkim z  łaciną dało niespotykany, bardzo ciekawy rezultat. Dodatkowymi efektami dźwiękowymi były klaśnięcia i  przytupy. Zawsze wzbudzały we mnie podziw chóry. Grupa ludzi, którzy głosem potrafią wyrazić wszystko. Nie potrzebne im żadne

instrumenty, tylko własne ciało. Myślę, że to wyjątkowy dar od Boga. Kolejny utwór to na wskroś przejmująca modlitwa, „Prayer of the Children” – „Modlitwa Dziecka” Kurta Bestora. Pełna żalu, skargi, bólu, ale i nadziei, niezwykła pieśń mówiąca o  krainie w  której ludność żyła razem. Ludzie żenili się ze sobą i wychodzili za mąż i nagle, z  dnia na dzień, stali się wrogami. Przejmujący dziecięcy protest song przeciwko rozłamowi, który stał się dniem codziennym Bałkanów… Modlitwa do Boga i pytanie: dlaczego? Pytanie, na które nikt już nigdy nie udzieli odpowiedzi. Dwa ostatnie utwory nieco „lżejsze” – „Farewell In China” Jakuba Neske dało skojarzenie z muzycznymi utworami filmowymi, a  „Bring me Little Water” Huddie Williama Ledbettera to bluesowe nawiązanie do biblijnej prośby Jezusa do Samarytanki. Nostalgicznym, utworem „Leciały Żurawie” Jana Maklakiewicza chórzystki zakończyły swój wrześniowy, niedzielny koncert w  kościele w  Lusowie. Skowronki gościły już w naszej świątyni. Za każdym razem prezentując doskonałe głosy, świetne przygotowanie i profesjonalizm. Ale oprócz tego jeszcze coś, co jest nieuchwytne i trudne do określenia. Może po prostu „lśnienie”? Czekam na ich kolejne występy w Lusowie. Myślę, że państwo też… Barbara Gałężewska

Miłosierdzie zwycięża

Spektakl „Artysta Miłosierdzia” (adaptacja „Brata naszego Boga” Karola Wojtyły), przygotowany przez Teatr Hagiograf z Krakowa, wprowadził widzów w głęboką zadumę nad trudnymi wyborami człowieka poszukującego sensu swego istnienia.

Przedstawienie rozpoczęło się w niekonwencjonalny sposób. Wielokrotnie odtworzony został ten sam fragment tekstu dramatu K. Wojtyły. Zapanowały cisza i  atmosfera wyczekiwania. Po krótkiej zapowiedzi Jolanty Tepper, kierowniczki Centrum Kultury w  Przeźmierowie, głos zabrała Izabela Drobotowicz-Orkisz, reżyserka spektaklu, założycielka Teatru Hagiograf, jednocześnie autorka nowatorskiej adaptacji tekstu papieża Jana Pawła II. Wnet, z  zapartym tchem i  w  skupieniu, podążaliśmy za polemiką, jaka toczyła się pomiędzy malarzem Adamem Chmielowskim (w  tej roli zobaczyliśmy Karola Zapałę) a  Nieznajomym (Maciej Małys). Pomagała w  tym cieka-

fot. Tomasz W. Domalewski

wa improwizacja instrumentalna Janusza Witko, podkreślała bo-

wiem trud wewnętrznych zmagań głównego bohatera. Obie postacie

żywią głęboki gniew wobec niesprawiedliwości. Wybierają jednak różne drogi, Nieznajomy – rewolucję, Adam Chmielowski – miłosierdzie. W głęboki i  refleksyjny sposób przedstawione zostały emocje towarzyszące przemianie duchowej malarza, który postanawia całkowicie poświęcić się ubogim. Jako Brat Albert odważnie rzuca się na głębokie wody miłosierdzia. Brat naszego Boga przyjmuje postawę pokorną, wymagającą od niego tak wiele wyrzeczeń. Jakże dobrze poznał tę drogę autor tego dramatu, święty Jan Paweł II. Mam nadzieję, że Teatr Hagiograf, jeszcze nie raz, zagości na scenie Centrum Kultury w Przeźmierowie. Karolina Stępak


TarNowa Kultura październik 2017

W końcu się doczekaliśmy. 1 września 2017 otwarty został piękny obiekt w Baranowie – świetlica.

Mieści się ona przy ulicy Spokojnej 2b. Mieszkańcy zyskali także boisko tartanowe do koszykówki oraz siłownię zewnętrzną. Niestety, sprzęt na placu zabaw dla dzieci nie zmienił się. Są plany jego wymiany w przyszłym roku. Mimo deszczu, na otwarcie licznie przybyli mieszkańcy sołectwa oraz goście. Oficjalnego otwarcia świetlicy dokonali: wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tadeusz Czajka, sołtys Baranowa, Mieczysław Paczkowski,

RELACJE / KULTURA

Jest świetlica w Baranowie

11

przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard i radny gminny Wojciech Janczewski. Miłym gestem przedstawicieli okolicznych sołectw było ich przybycie na uroczystość z… upominkami. Nie zabrakło zaprzyjaźnionego „Roktaru” – jego podopieczni, wraz z wychowawcami, przygotowali wystawę swoich prac. Jak się okazuje, mamy zdolnych mieszkańców. Zarówno oprawa muzyczna, jak i pokaz tanga były ich dziełem. Świetlica jest bardzo ładna, może pełnić różne funkcje. Sołtys nie ukrywa, że liczy na zaangażowanie i pomysły mieszkańców. Agata Klaudel-Berndt

Nowy obrzęd w Ceradzu

fot. Agata Klaudel-Berndt

W niedzielę, 17 września Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, na zaproszenie sołtys Aurelii Skrobały, miał okazję zaprezentować nowy obrzęd dożynkowy na Dożynkach Parafialnych w Ceradzu Kościelnym. Pani Sołtys dziękujemy za zaproszenie, a Gospodarzom Dożynek i wszystkim osobom uczestniczącym w tej uroczystości za serdeczne przyjęcie. EK

Idealny na jesienny wieczór Oczarowana nowościami przedstawionymi na festiwalu filmowym „Dwa Brzegi”, przedstawiam pierwszą pozycję z grupy „Must see”.

„Maudie” w reżyserii Aisling Walsh. Fabuła filmu rozgrywa się w kanadyjskiej Nowej Szkocji. To niezwykły romans. Pogubiony samotnik (Ethan Hawke) daje szansę kruchej, ale zdeterminowanej kobiecie zwanej Maudie (Sally Hawkins), aby została jego gospodynią domową. Ona, choć cierpi z powodu wrodzonej choroby, jest pełna energii, nie

daje łatwo za wygraną. Chce być niezależna, żyć z dala od nadopiekuńczej rodziny. I  przede wszystkim pragnie z wielką pasją malować swoje wyjątkowe obrazy. Pierwowzorem głównej postaci jest Maud Lewis (1903-70), malarka-amatorka słynąca z barwnych pejzaży, bohaterka kilku dokumentów i  książek, dzisiaj uważana za znaczącą postać kanadyjskiej sztuki ludowej. Film zdobył na festiwalu pierwszą nagrodę. Sally Hawkins zdaje się być pewniakiem do Oskara, natomiast o  roli Ethana Hawke mówi się, że jest najlepsza w jego dorobku.

Wzruszający, ciepły, idealny na jesienny wieczór film. Daje nadzieję, że miłość jest najważniejsza i zawsze

zwycięża… Na ekranach polskich kin od 29 września 2017. Agata Klaudel-Berndt

bardziej że to pierwsza i jedyna wystawa tych prac (jest ich ponad 200) w naszym kraju. Pochodzą one z  Gelman Collection w  Meksyku, z  Niemiec, USA i  Polski (Muzeum Narodowe w  Warszawie). Możemy także zobaczyć fotograficzne portrety Fridy autorstwa Nickolasa Muraya, zdjęcia artystki i jej otoczenia wykonane przez Bernicę Kolko, jak i  obrazy uczennicy – Fanny Rabel. Obie były z pochodzenia Polkami. CK ZAMEK przypomina też „Wystawę Sztuki Meksykańskiej” po-

kazywaną już w Polsce, ale przez ponad pół wiekiem. Poznańską prezentację uzupełniają grafiki współczesnych artystów meksykańskich inspirowanych twórczością Fridy oraz pokazy filmów dokumentalnych o  niej. Wystawie towarzyszą wykłady, spotkania, warsztaty, kursy muzealne oraz seanse w  Kinie Pałacowym. Wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” oglądać można do 21 stycznia 2018. AMac

Jeszcze prawie cztery miesiące „Naprawdę nie wiem, co oni widzą w moich obrazach, że chcą je wystawiać” – tak mówiła o swoich pracach Frida Kahlo, meksykańska malarka, która zasłynęła autoportretami.

Nickolas Muray, „Frida Kahlo na ławce”

W Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu eksponowana jest wystawa Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”. To spore wydarzenie, którym interesują się entuzjaści malarstwa nie tylko z  Polski. Tym


PASJE

12

TarNowa Kultura październik 2017

ROZBIEGANE MYŚLI

Wyciągnij rękę, chwyć i …zawłaszcz! Nie będę odkrywcza, gdy napiszę, że życie większości z nas składa się z momentów radosnych, smutnych i byle jakich. Nie będę również odkrywcza, gdy zauważę, że większość z nas nie lubi smutnych dni i podłego nastroju. Większość z nas pragnie szczęścia.

Zacznę od prawdy oczywistej: szczęście nie jest pieniądzem, nie jest bogactwem, nie jest nowym samochodem, smartfonem czy wycieczką do najbardziej odległego zakątka świata. Nie jest też zakupami w markowych sklepach, w  ogromnych centrach handlowych. Szczęście jest w  nas. Niezależnie od okoliczności, od stanu portfela, od marki samochodu… Można je wyzwolić różnymi metodami. Oczywiście, nie mam na myśli używek, bo one tylko imitują jego poczucie. Szczęścia można się nauczyć! Wiem, bo uczę się go co dnia. W  każdej chwili. Nauczyłam się być czujna, dostrzegać otaczającą mnie rzeczywistość i  cieszyć się, że mogę jej doświadczać. Nauczyłam się traktować to co zwyczajne jako małe lub wielkie cuda. Cudem jest dla mnie budzący mnie promyk słońca, cudem jest owiewający twarz ciepły wiatr, cudem jest widok wiosennej zieleni… Czuję niewysłowioną radość, gdy wtulam twarz w  sierść swego starego psa, cieszy mnie każda chwila z  bliskimi i  przyjaciółmi, doceniam fakt, że mogę z  laptopem na kolanach leżeć i pisać. Doceniam, że w mojej lodówce jest jedzenie, że owoców i  warzyw mam pod dostatkiem, że nie muszę się bać… Nie! Nie oszalałam! Kiedyś po prostu zrozumiałam, że nie doceniam tego, co mam. Nauczyłam się to widzieć, rozumieć i  szanować,

a nie doszukiwać się tego, czego nie mam, czego mi brakuje. Nauczyłam się tego, choć nie jest to łatwe, bo łatwiej jest narzekać, ale… Jest coś, co pomaga zmienić sposób myślenia, pomaga spojrzeć na świat z  większym optymizmem. To coś, to aktywność fizyczna. Różna. Ja biegam, trenuję crossfit, morsuję. To powoduje, że w  mym ciele produkują się endorfiny- naturalny hormon szczęścia. Dzięki temu łatwiej mi zauważać pozytywy w  otaczającym mnie, niełatwym przecież, świecie. Aktywność fizyczna powoduje też przemianę w moim ciele. Z dnia na dzień, z  miesiąca na miesiąc, staje się ono silniejsze, zdrowsze, mocniejsze, zgrabniejsze. Mimo upływającego wieku sprawność fizyczna nie pogarsza się znacznie, a  wręcz odwrotnie. Znam wiele dużo młodszych osób, które biję na głowę swym optymizmem i sprawnością. Dlaczego o  tym piszę? Otóż dlatego, że znalazłam się w  sanatorium i  obserwuję ludzi. Większość jest starsza ode mnie, ale są też młodsi. Nie wiek i sprawność jest przedmiotem mojej obserwacji, ale podejście ludzi do życia. Są tacy, którzy za nic się nie uśmiechną, z trudem odpowiedzą na pozdrowienie, wszystko negują, zamykają się samotnie w pokojach. Są też inni – uśmiechnięci, żartujący, lgnący do ludzi, tańczący co wieczór na wieczorkach, mimo iż widać ich cierpienie i chorobę. Ci zamknięci w pokojach

są smutni i myślą, że szczęście ich opuściło. Ci uśmiechnięci, tańczący, wiedzą, że szczęście jest wszędzie, wystarczy tylko wyciągnąć do niego ręką, chwycić je i zawłaszczyć. A potem dzielić się nim z innymi. Od rana do wieczora uśmiecham się do otaczających mnie kuracjuszy i  próbuję zarazić ich optymizmem, próbuję również namówić, aby wieczorami tańczyli, a  nie siedzieli

w ciasnych, smutnych pokojach. Już pierwszego dnia wiedziałam, że dobrze trafiłam. Upewnił mnie w  tym przekonaniu cytat zawieszony tuż przy stołówce. „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, a  wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” Wojciech Oczko (1545-1608). Katarzyna Bajon www.rozbiegane-myśli.pl

Sukces mieszkanki gminy Tarnowo Podgórne! Beata Choma została Mistrzynią Europy w balonach na ogrzane powietrze podczas 4. Balonowych Mistrzostw Europy Kobiet, które rozgrywane były na początku września w Lesznie.

Na podium leszczyńskiej imprezy stanęły również: długo prowadząca Litwinka Agnė Simonavičiūtė i Elisabeth Kindermann z Austrii, która zdobyła brąz. Warto przypomnieć, że sport balonowy zaistniał już w naszej gminie. Start Beaty Chomy mogliśmy podziwiać w  czerwcu 2015 podczas Zlotu Jankowiczan. W  2002 roku ówczesny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował natomiast w Tarnowie Podgórnym międzynarodowe zawody balonowe. Jarek Krawczyk

Beata Choma Mistrzynią Europy!

Beata Choma podczas Zlotu Jankowiczan 2015

Podczas mistrzostw rozegrano łącznie 18 konkurencji. Beata Choma od początku imprezy zajmowała wysokie miejsca w każdej z  nich, a dwie wygrała.


TarNowa Kultura październik 2017

13

POEZJA SOCIAL MEDIOWA – www.instagram.com/rupikaur_

Najszybciej dostępna poezja znajduje się w internecie. Wystarczy włączyć przeglądarkę, wpisać kilka kluczowych słów albo zalogować się w popularnych serwisach. Rupi Kaur jest jedną z autorek, których oszałamiająca popularność rozpoczęła się w serwisach Instagram i Tumblr. Często określa się ją mianem instagramowej poetki („Instapoet”), gdyż większość swoich tekstów publikuje właśnie w tym serwisie. Co ciekawe, poezja, która jest dostępna bezpłatnie, została również opublikowana w formie książkowej („Mleko i miód” (2015) – łączny nakład na całym świecie przekroczył ponad milion egzemplarzy). 3.10.2017 ukazuje się drugi tomik autorki „Słońce i jego kwiaty”. Wiersze Rupi Kaur zostały przetłumaczone na ponad 30 języków (wydanie polskie w tłumaczeniu Anny Gralak). Zapraszam do lektury i sięgnięcia po tomik autorki albo do przeczytania jej tekstów w internecie. Warto.

***

***

mój język jest cierpki z głodu tęsknoty za tobą

nazwisko kaur czyni mnie wolną kobietą zrywa kajdany w które próbują mnie zakuć unosi mnie przypominając że jestem równa każdemu mężczyźnie mimo że ten świat krzyczy do mnie co innego że jestem panią samej siebie i w pełni należę do siebie oraz do wszechświata uczy mnie pokory woła i mówi że dzielę z całą ludzkością powszechny obowiązek pielęgnowania solidarności kobiet i służenia jej wychowywania tych których należy wychować nazwisko kaur płynie w moich żyłach było we mnie zanim powstało to słowo to moja tożsamość i moje wyzwolenie

*** wszystkie rodzimy się takie piękne

Strona z wierszem na profilu Rupi Kaur w serwisie Instagram

największą tragedią jest przekonanie że to nieprawda *** to jest recepta na życie powiedziała moja matka jak tuliła mnie w ramionach, kiedy płakałam mówiła: pomyśl, o tych kwiatach, które sadzisz w ogrodzie każdego roku. one nauczą cię, że ludzie tak jak kwiaty, muszą zwiędnąć, stracić liście i uschnąć, a potem zapuszczą znowu korzenie, zaczną rosnąć i wreszcie zakwitną.

***

Fotografia promująca tomik „The sun and her flowers”

każesz mi być cicho bo mając własne zdanie tracę na urodzie ale nie po to stworzono mnie z ogniem w brzuchu żeby można mnie było zgasić nie po to stworzono mnie z iskrą na języku żeby łatwo mnie było przełknąć urodziłam się ciężka mam w sobie trochę z ostrza i trochę z jedwabiu trudno mnie zapomnieć i niełatwo ogarnąć umysłem

kaur sikhijska kobieta

*** ten który przyjdzie po tobie przypomni mi że miłość powinna być czuła będzie smakował jak poezja którą chciałabym umieć pisać.

Czekam na Państwa maile z propozycjami do „Erato, moja muzo…”, życzę dni, w których będzie czas na przeczytanie chociaż jednego wiersza albo kilku stronic książki… I serdecznie pozdrawiam! Tomasz Jakubiak

KĄCIK POETYCKI

ERATO, MOJA MUZO


KULTURA

14

TarNowa Kultura październik 2017

OTO MOJE FOTO

Trójpodział w plenerze Pisałem już o kompozycji obrazu i wytłumaczyłem na czym polegają zasady kompozycji trójpodziału. Pragnę jednak zauważyć, że ten rodzaj kompozycji jest podstawowym, używanym w większości przypadków. Chciałbym poświęcić mu odrobinę więcej uwagi, abyście zrozumieli jak go używać.

reklama tutaj kosztuje tylko 15 zł netto FOTOGRAFIA ŚLUBNA REPORTAŻE

tel. 605 188 010 kxrx@wp.pl www.krfoto.pl

Kursy językowe Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe ul. Łąkowa 41 Tarnowo Podgórne tel: 61 8146 761, 696 397 030

www.lingwest.com

Wielkopolska Grupa Rycerska

POKAZY RYCERSKIE, ŻYWE LEKCJE HISTORII tel. 695 809 706 www.rycerz.eu

Gdy fotografujemy, musimy wyobrazić sobie linię podziału i nałożyć je w myśli na kadr, który chcemy zachować. Popatrzcie na zdjęcie przykładowe. Linię horyzontu ustawiłem poniżej połowy kadru, mniej więcej na wysokości ⅓ - jak wskazują linie. Wyjątkowo atrakcyjny układ chmur na niebie dodał zdjęciu charakteru. Dlatego w tym przypadku: ⅓ ziemi i ⅔ nieba. Wiejski budynek umieściłem w lewym dolnym mocnym punkcie. Zdjęcie ogląda się dobrze, a elementy na nim widoczne są poukładane. Podobnie kadrowanie może wyglądać w przypadku portretu. W miejscu, gdzie stoi budynek i drzewo mógłby stać człowiek na tle polany. W niektórych aparatach fotograficznych można włączyć linie pomocnicze. Zachęcam, aby to robić - ułatwiają one kadrowanie. Fotografując, postarajcie się pamiętać o mocnych punktach. Marek Kromski

REKLAMA w TarNowej Kulturze: jarek@goksezam.pl tel. 510 214 459 nakład: 4000 egzemplarzy dystrybucja: gmina Tarnowo Podgórne PEŁEN CENNIK REKLAM: http://www.goksezam.pl/pliki/cennikreklam.pdf


15

TarNowa Kultura październik 2017

q

ZWYCZAJ GRUPY

10

q

21

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 62 Myśl Lwa Tołstoja (1828-1910), wielkiego pisarza rosyjskiego:

„Ze świata tego każdy ma tyle ile sobie weźmie”

Spośród osób, które nadesłały prawidłową odpowiedź nagrodę otrzymuje Kamila Szymczak. Zapraszamy do siedziby GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96) po jej odbiór.

q

q

9

16

BYŁY NAPASTNIK POGONI SZCZECIN

q

AKTORKA Z FILMU „ŚWIAT WAYNE’A” (IMIĘ)

22 7

SZALEJE W USA

24 6 CYGANKA Z „CHATY ZA WSIĄ”

5

28

TRENER GÓRNIKA ZABRZE

q

Po rozwiązaniu krzyżówki należy przenieść do ramki litery z kratek ponumerowanych w prawych, dolnych narożnikach. Utworzą one myśl Antoniego Kępińskiego (1918-72), wybitnego psychiatry i filozofa polskiego – ostateczne rozwiązanie krzyżówki. Wyciętą ramkę z  rozwiązaniem należy nakleić na kartkę pocztową z adresem: Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”; ul. Poznańska 96; 62-080, Tarnowo Podgórne lub wysłać rozwiązanie mailowo na adres: jarek@goksezam.pl, podając imię i  nazwisko. Osobie, która nadeśle prawidłowe rozwiązanie jako piąta przyznamy nagrodę – niespodziankę. Regulamin krzyżówki dostępny jest na stronie internetowej www.goksezam.pl/ krzyzowka.pdf.

q

MARKA FORTEPIANU

q

GRECKI BÓG NILU

q

q

UKRYTA GRANICA OGRODU DAWNE CŁO

SŁYNNY WODOSPAD

AUTORKA POWIEŚCI „TRZY ŻYWOTY”

q

36

W FILMIE CHCIAŁA SPAĆ

q

4

q

NORWESKA NARTA NAGLE BARDZO DUŻO OWOCÓW

SŁYNNY KALIF ARABSKI VI-VII W.

8 KOSMOS I RESZTA

q

q

q

q

q

1

19

31 q

3

q

29

DO SPORZĄDZANIA ZAPISKÓW

27

q

q

q

q

IMIĘ THURMAN

JESZCZE NIE LĘK

2

PRYMITYWNY UL

PIERWIASTEK AKTYNOWIEC

20

POPULARNY GATUNEK KAWY

MOŻE BYĆ GRANICZNY

q

q

26 35

WIATR NA JEZIORZE GARDA

q

q

DUŻE MOTYWATOR OPRACOWANIE DLA TECHNICZNE KONIA

q

q

15

CZOŁOWY POLSKI (NIEMIECKI) KONTRALT

25

NIE PROFI

23 NISKA JAKOŚĆ LUB STAN

q

KIEPSKIE ŁÓŻKO

33

14

11

STROMA ŚCIANA WYKOPU

PRAWIE STOLICA STANU NEBRASKA (USA)

KRÓLEWSKI KLUB SPORTOWY Z MADRYTU

q

34 DRYF

DAWNA DUŻA MONETA SREBRNA

q

q

q

32

SZEF CZELADNIKÓW

PODATEK POŚREDNI NA NP. ALKOHOL

INACZEJ PEŁZAK

13

W PARZE Z EWĄ

SŁONECZNY LUB MÓZGU

17

30 12

WIELKIE MUZEUM MADRYTU

ZWODZONY

q

q

q

q

POWIEŚCIOWA SIEROTKA

q

q

q

FILM S-F MICHAELA CRICHTONA

q

18

q

SŁYNNA RODZINA FILMOWA

q

q

q

„OBICIE” SAMOCHODU

POZOSTAŁOŚĆ PO

q

ZAGRAŁA OLEŃKĘ W FILMIE „POTOP”

q

ROZRYWKA

Krzyżówka panoramiczna nr 63

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Termin nadsyłania rozwiązania: 20 października 2017. Opracował: Andrzej Chylewski

TARNOWA KULTURA ISSN 1895-5460 WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”. Instytucja kultury. Dyrektor: Szymon Melosik. Ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne. www.goksezam.pl; info@goksezam.pl REKLAMA: jarek@goksezam.pl ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Katarzyna Bajon, Szymon Kantorski, Agata Klaudel-Berndt, Dorota Kłos, Jarek Krawczyk (z-ca red. naczelnego), Andrzej Piechocki (redaktor naczelny), Patrycja Świergiel WSPÓŁPRACA: Karina Biała, Barbara Gałężewska, Tomasz Jakubiak, Marek Kromski, Irena Matysiak, Damian Nowicki Skład: Jarek Krawczyk, Karolina Janikowska. Druk: Poli Druk Poznań. Nakład: 4000 egz. Numer zamknięto: 26.09.2017

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adiustacji tekstów. Nie zwracamy dostarczonych materiałów.


PROGRAM IMPREZ

16

TarNowa Kultura październik 2017

KULTURALNY PAŹDZIERNIK 2017 WYDARZENIA MIESIĄCA

Koncert z okazji „Nareszcie w Dudapeszcie” Prapremiera Teatru Muzycznego Międzynarodowego Dnia Muzyki - program Krzysztofa Daukszewicza - komedia „neSTORY” 1.10 Lusowo 6.10 Tarnowo Podgórne 15.10 Przeźmierowo

„Mój ulubiony Młynarski” - recital Piotra Machalicy 28.10 Przeźmierowo

KALENDARIUM

29.09-1.10 Zamek Górków, Szamotuły 1.10 (niedziela) godz. 12.30 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 1.10 (niedziela) godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo 1.10 godz. 19.30 Kościół w Lusowie od 3.10 Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne 4.10 (środa) Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 6.10 (piątek) godz. 19 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 7.10 (sobota) godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo 8.10 (niedziela) godz. 12.30 Centrum Kultury Przeźmierowo 8.10 (niedziela) godz. 17 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 8.10 (niedziela) godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo 9.10 Przedszkola Baranowo i Przeźmierowo, CK Przeźmierowo 11.10 Przedszkola Lusowo, Tarnowo Podgórne, Lusówko, SP Lusowo, DK Tarnowo Podgórne

14-15.10 Wodzisław Śląski 15.10 (niedziela) godz. 17 Centrum Kultury Przeźmierowo 17.10 SP w Lusówku, Gimnazjum w Baranowie, CK Przeźmierowo 19.10 SP w Ceradzu Kościelnym, Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym 25.10 SP w Lusowie, DK w Tarnowie Podgórnym

22.10 (niedziela) godz. 12.30 Centrum Kultury Przeźmierowo 22.10 (niedziela) godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo 27.10 (piątek) godz. 19 Centrum Kultury Przeźmierowo 28.10 (sobota) godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo 29.10 (niedziela) godz. 18 Centrum Kultury Przeźmierowo

XXII Festiwal Muzyczny dla Dzieci. Wstęp wolny.

* * * * *

str. 3

Mama, Tata, Teatr i ja: „Czerwony Kapturek” bułgarskiego teatru Theatre 199 „Valentin Stoychev”. Bilety: 10 zł / 1 zł str. 4 Kino Zielone Oko zaprasza: „Podwójny kochanek” Bilety: 15 zł str. 8 Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 112, finałowy: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, dyr. P. Joks, Sz. Melosik - fortepian str. 2 Wystawa fotografii prac projektantki biżuterii Katarzyny Kamińskiej. Wstęp wolny str. 6 Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki” podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie „Nareszcie w Dudapeszcie” - najnowszy program Krzysztofa Daukszewicza. Bilety: 35 zł str. 4 Premiera spektaklu „Kontrasty” Teatru Tańca Sortownia. Obowiązują bezpłatne zaproszenia str. 5 Kino Zielone Oko dla dzieci: „Zielona szkoła” Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie) str. 8 Koncert Orkiestry Dętej im. Antoniego Jerzaka z Mosiny. Wstęp wolny Kino Zielone Oko zaprasza: „The Square” Bilety: 15 zł Pro Sinfonika - koncerty edukacyjne dla przedszkoli pt. „Bella Italia” Wyjazdowe warsztaty artystyczne Teatru Tańca Sortownia Prapremiera Teatru Muzycznego w Poznaniu - komediowy spektakl „neSTORY” Marka Chojnackiego. Bilety: 39 zł Mezzoforte - koncerty edukacyjne dla szkół pt. „Od hip-hopu do jazzu - różne rodzaje tańca z muzyką na żywo” Kino Zielone Oko dla dzieci: „Gang Wiewióra 2” Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie) Kino Zielone Oko zaprasza: „Ptaki śpiewają w Kigali” Bilety: 15 zł Premiera spektaklu „Wiele hałasu o nic” Grupy Teatralnej Zamiast. Wstęp wolny. Recital Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski”. Bilety: 50 zł Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły na www.goksezam.pl Bilety: 15 zł

– szczególnie polecamy

*

* * * * *

str. 6 str. 8

* * * * *

str. 3

str. 8 str. 8 str. 5

str. 3

– omówienie wewnątrz numeru

Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie – Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14 Centrum Kultury Przeźmierowo – ul. Ogrodowa 13a Bilety i zaproszenia dostępne są: – w siedzibie GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96; od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) – w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14; od poniedziałku do piątku w godz. 15-20) – w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a; od 3.09, od wtorku do piątku w godz. 16-20) – online w serwisie Bilety24.pl

informacja telefoniczna: 61 895 92 93, 61 895 92 28

www.goksezam.pl

TarNowa Kultura 10/2017 (140)  

Bezpłatny informator Gminnego Ośrodka Kultury "SEZAM" w Tarnowie Podgórnym