Page 1

NOOR INSENER nr. 52 / september 2010

Ole ettevõtlik! TALLINNA ETTEVÕTLUSPÄEV 7. OKTOOBER 2010 Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus Seminarid: 9.00-11.00 Hommikufoorum „Koostöö – võimalik või võimatu?“ 9.00-10.00 Seminar „Mis kasu saavad ettevõtted standarditest?“ 9.00-10.30 Seminar „Koostöö ja konkurents“ 9.00-10.30 Seminar “Kuidas luua head toodet?“ 11.00-11.30 Seminar „Miks .eu?“ 11.00-12.30 Seminar „Alustava ettevõtja ABC“ 11.00-12.30 Seminar „Ettevalmistused eurole üleminekuks“ 11.00-12.30 Seminar „Toiduainetööstus töötleva tööstuse lipulaev“

Ettev õtluse

Ettekandjad: Lauri Peetrimägi ja Anti Hamburg Tallinna Tehnikakõrgkoolist Tallinna Tehnikakõrgkoolis on aastaid uuritud hoonete ja materjalide ehitusfüüsikalist toimivust. Meie koostööpartneriteks on olnud nii avalikust sektorist kui ka erasektori ettevõtted, kellele on jagatud vastavat konsultatsiooni ja ka edaspidiseks tootearenduseks tehnilist informatsiooni. Sellest tegevusest kasvasid mõni aasta tagasi välja TTK Spin-off Ehitusuuringud OÜ, kelle põhiülesandeks on teostada hoonete energiatõhususe analüüse ning jagada soovitusi nii uute hoonete ehitajatele kui ka vanade hoonete rekonstrueerijatele. Oma töödesse ja tegemistesse oleme kaasanud kooli vilistlasi ja praktikante. Teisepoolt on ettevõte ka ettevõtluses tuleneva erialase oskusteave kooliellu tagasi suunaja, tagamaks aktuaalse ja kaasaegse õpetuse tulevastele ehitusinseneridele. Ehitusuuringud OÜ eristub sama ala ettevõttes kindlasti just energiatõhususe probleemide põhjalikuma käsitluse poolest. Eriliseks väljakutseks on meile keerulisemad hooned, mille energiatõhususe küsimused eeldavad spetsiifilisemaid erialateadmisi ning põhjalikku analüüsimist nii ehitustehnilistes kui ka ehitusmajanduslikes küsimustes.

11.00-13.00 Seminar „Leiundus ja koostöö“ 11.00-13.00 Seminar“ Praktilised näited, kuidas erinevad majandusharud on koostööst IKT valdkonnaga kasu saanud“ 12.00-13.30 Seminar „Julgus alustada oma ettevõttega“

eri

ENERGIATÕHUSUSE SAAVUTAMISE VÕIMALUSED ELAMUTE JA KORTERELAMUTE REKONSTRUEERIMISEL nr 52 september 2010

ETTEVÕTLUSNÄDAL 2010 KAVA Koht: Tallinna Tehnikakõrgkool Pärnu mnt.62, Tallinn Aeg: 04. – 07.10.2010

KAVA 1. päev 10.30 – 12.00

Tudeng, tule Tallinna ettevõtluspäevale 7. oktoobril!

Andres Arrak, Ettevõtluse instituudi direktor, Mainori kõrgkool 12.00 – 12.45

12.00-13.30 Seminar „ISO 9001 standardile vastav kvaliteedijuhtimissüsteem: võrdlus teiste juhtimissüsteemidega, rajamine ja sertifitseerimine ettevõttes“ 13.00-14.30 Seminar „Kommunikatsioonide roll ametlikus kultuuris“ (vene keeles) 13.30-15.00 Klastrite sessioon „Klastrite ABC ning koostöö finantseerimisvõimalused“ 13.30-15.00 Seminar „Koostöö energiatõhususe saavutamisel“ TTK 13.30-15.00 Seminar „Milleks ettevõtjale statistika?“ 13.30-15.00 Väitluspaneel „Edukaks koos partneri ja konkurendiga“ 13.30-16.00 Seminar „Ekspordi pärastlõuna Ekspordi Akadeemiaga. Mida peab ettevõtja teadma enne, kui alustab ekspordiga?“ 14.00-16.30 Seminar „Tudengist ettevõtjaks“ 15.00-16.00 „Seminar tänapäeva lastest kui erasektori sihtgrupist ning ülikooli ja ettevõtjate koostööst selle sihtgrupi mõistmisel“ 15.00-16.30 Seminar „Grupi koostöö kui efektiivsuse parandamise instrument“ (vene keeles) 15.00-17.00 Seminar „Kaupmehe kohustused tarbija ees“ 16.00-18.00 Edulugude seminar klastrite teemal „Koostöö?“ Lisainfo ja registreerimine:

Seitsmendat korda toimuva Tallinna ettevõtluspäeva peateemaks on koostöö ja klastritega seonduv. Vähe on teoreetilist ning palju praktilist juttu jagatakse kogemusi, lahendatakse probleeme, jagatakse näpunäiteid. Nii räägitakse Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) seminaril, kuidas on erinevad majandusharud saanud kasu koostööst ITK sektoriga organisatsiooni efektiivsuse suurendamisel ning korraldatakse ajurünnakuid gruppides, et leida uusi ideid, kus ITK saaks olla abiks efektiivsuse suurendamisel. Seminari korraldajad loodavad, et parimad ideed leiavad ellurakendamist. Seminari juhib MicroLink Eesti juhatuse esimees Enn Saar, ajurünnakute juhtidena on kaasatud ITL-i liikmesfirmade esindajad (MicroLink, Sertifitseerimiskeskus, Columbus IT, BCS Koolitus jt.) Tallinna ettevõtlusameti eestvedamisel toimub edulugude seminar, kus räägitakse erinevate klastrite (logistika, tuuleenergia, biomeetriliste lahenduste jt) tegevusest. Kuid tõustakse ka kosmiliste kõrgusteni Kristo Reinsalu räägib kosmosetehnoloogiast. Kes aga soovib ettevõtjaks saada, sellele pakuvad uusi teadmisi Maksu- ja Tolliameti seminar „Alustava ettevõtja ABC”, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ekspordi pärastlõuna Ekspordi Akadeemiaga, Statistikaameti seminar „Milleks ettevõtjale statistika?” või Swedbanki korraldatav üritus ”Julgus alustada oma ettevõttega”, kus saab ka infot finantseerimisvõimaluste kohta. Patendiamet aga käsitleb oma seminaril teemat leiutus ja koostöö ning Eesti Standardikeskuse seminaril otsitakse vastust küsimusele, mis kasu saavad ettevõtjad standarditest. Kõikidel seminaridel ja töötubades esinevad oma ala spetsialistid. Ei tasu peljata, et jutt liiga spetsiifiliseks läheb, seminaridel jagatakse ka algteadmisi alustavale ettevõtjale, seda erinevatel aladel seadusandlus, maksud, patendid, aruandlus, finantseerimisvõimalused jne. Ka küsimusi saab esitada. Seminaride, väitluste ja arutelude kõrval pakub ettevõtluspäev ka võimalust oma silmaga ettevõtete tegevust kaeda. Ekskursioonid toimuvad Targa Äri Linna Ülemiste Citys, Ülemiste Veepuhastusjaama ja Paljassaare reoveopuhastusjaama, Baltika Gruppi, AS-i Leibur, AS-i Linette, Logistika Pluss OÜ, A-Selver AS-i, AS-i Otto Bock Estonia, Värvaltrans OÜ-sse.

www.ettevotluspaev.tallinn.ee

Osalemine tasuta!

04.10. 2010, aula

Kuidas olla ettevõtlik ja edukas ?

Tallinna ettevõtlusinkubaatorid ideest ettevõtteni Mart Brauer, juhataja ESA Ülemiste ettevõtlusinkubaator 2. päev

12.45 – 13.45

05.10.2010, aula

Eesti konkurentsivõime ja majandus tulevikus Heido Vitsur, majandusekspert Arengufond

13.45 – 14.15

AIESEC ja ettevõtlus MTÜ AIESEC Eesti

14.15 – 14.30

vaheaeg

14.30 – 15.30

Ajujaht eile, täna ja homme Taavi Türner , projektijuht BDA Consulting Tallinna Teaduspark Tehnopol Click & Grow eelmise aasta võitja

Austatud TTK üliõpilane! Sageli nähakse ettevõtluse põhiprobleemina finantsvahendite puudumist ja hirmu ebaõnnestumise ees. Pigem on need ja teised taolised ilmingud ettevõtluse probleemide lahendamise üks võimalikke tagajärgi. Ettevõtlus sõltub mingil viisil meid ümbritsevast keskkonnast ja erinevatest eluvaldkondade tundmisest. Põhjalikud teadmised ühest valdkonnast jäävad kitsaks ja sageli kasutuks, vaja on tajuda ettevõtlust ja sotsiaalset süsteemi komplekssena. Lihtne on muganduda väljakujunenud olukordade ja arusaamade raamistikku ning kuulda tuttavat põhjendust ettevõtlikkust ja ettevõtlust ei toetata. Ligi viisteist aastat tagasi alustas väikeses töötoas ettevõte, mille eesmärgiks oli olla teistsugune pakkuda kaupa klientidele mitte üksnes füüsiliselt, vaid ka veebikeskkonnas. Siis oli kahtlejaid palju, kuid ühiskond harjus tulemuseks on see, et miljonid kliendid vaatavad igal päeval amazon.com tooteid. Siit oluline tähelepanek loovus ja innovaatilisus pole üksnes indiviidi tegevuse tulemus, vaid ühiskonna, seal eksisteeriva sotsiaalse süsteemi ja üksikindiviidi koostoime. Sageli on uudne uue koostoimemudeli avastamine ja juurutamine. Ühiskonna väärtushinnangute muutumisel ettevõtlikkust ja ettevõtlust soosivaks on oluline roll koolidel (sh ka üldhariduskool), poliitikakujundajatel, ettevõtjatel ja loomulikult üksikisikutel endil. Seepärast on ettevõtluspoliitika sihtrühm ettevõtluse edendamisel palju laiem kui vaid ettevõtjad ja töötajad. Nüüdisaja ettevõtet võib vaadelda erinevate huvigruppide koostöövormina, kus on esindatud omanike, klientide, töötajate, võlausaldajate jt huvid. Ettevõtete tegevuse hindamisel domineerivad finantsnäitajad nagu müügitulu, puhaskasumi, kuluefektiivsuse jm näitajate mõõtmine, vähem pööratakse tähelepanu mittefinantsnäitajate nagu näiteks uute ideede väljapakkumine, protsessi parendamise, klientide rahulolu, töötajate rahulolu jm näitajate analüüsile. Võibolla peitub siin üks põhjuseid, miks on vähe uusi ideid ja innovatsiooni alates põhikoolist kuni penisonieani surutakse mõtlema ja tegutsema liiga tavapärases raamistikus. Hea üliõpilased! Tallinna Tehnikakõrgkooli nimel on mul hea meel teid kutsuda osalema ideekonkursil, kus saate pakkuda välja huvitavaid ja rakendamisväärivaid ideid. Omalt poolt kaasa lihtne teekaart: Ära karda eksida, sest tavapäraselt teelt kõrvale kaldudes on võimalus avastada seda, mida teised ei tea! Avasta endas tugevad omadused ja kasuta neid julgelt, kõik muu jäta teistele teha! Taotle mõtlemise originaalsust nagu näiteks uudsete seoste sünteesi, ideede ja lahenduste kasutatavust ning tuntud lahendite, seoste esitamist uuel viisil.

! ! !

3. päev 07.10.2010 Koht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, saal Bolero 1 13.30 – 15.00

Koostöö energiatõhususe saavutamisel Lauri Peetrimägi, õppeprorektor Anti Hamburg, lektor Tallinna Tehnikakõrgkool

Info ja registreerimine: Info: tsk@tktk.ee

Tule ja omanda uusi teadmisi! Info ja programm: http://ettevotluspaev.tallinn.ee. Registreeri KOHE!

Peatoimetaja Malle Jürves

info@tktk.ee

Registreerimine ainult Viru Konverentsikeskuse seminarile: http: //ettevotluspaev.tallinn.ee

ENNO LEND rektor

Lugupeetud üliõpilased! Avalikes loengutes osalemist arvestatakse vabaõpingute ainepunktide arvestamisel. Selleks tuleb end kindlasti enne loengut registreerimislehele kirja panna!


NOOR INSENER nr. 52 / september 2010

Eesti konkurentsivõime ja tulevik Oleme oma konkurentsivõimelt maailmas suhteliselt kõrgel kohal ja see asjaolu on meile kindlasti kasuks. Samas oleks aga täiesti vale jälgida üksnes seda, kas oleme pingereas üles või allapoole liikunud. Ei piisa ka sellest, kui võrdleme oma konkurentsipositsiooni meie naabritega nii Põhja- kui ka KeskEuroopast. Ulatuslikke rahvusvahelisi uuringuid saab ja tuleb kasutada palju enamaks nende abil saab väga kergelt tungida meie sotsiaal-majanduslike probleemide sisuni ja leida üles meie suurimad nõrkused võrreldes teiste riikidega. Eesti kohta käivate andmete üle mõeldes ilmneb, et nad on mõnikord eriliselt harali: me oleme paljudes valdkondades väga tugevad kuid teistes nendele samadele tugevustele toetuvates valdkondades kahetsus-

väärselt nõrgad. See ei ole normaalne ja siin peab midagi viltu olema. See tähendab - asi vajab uurimist ja võibolla ka korrigeerimist. Ilma sellistes rahvusvahelistes uuringutes osalemata meil, sellist probleemide tuvastamise võimalust ei oleks. On loomulik, et avalikkuse huvi piirdub eeskätt meie koha jälgimisega, kuid on kahju, et ka probleemiga enam seotud isikud tunnevad selle vastu, mida sellistest uuringutest välja saab

lugeda saab suhteliselt väikest huvi. Kuid olevikku, eriti aga hetke tugevusi ja nõrkusi tundmata on raske adekvaatselt näha meie tulevikku. Kuid veel enam on, vaja näha ja tunda meid ümbritsevat maailma kogu tema keerukuses, vastuolulisuses ja raskesti ettearvatavuses. Eeskätt küll meie lähiregioonis Läänemere piirkonnas, kuid tingitult jätkuvast globaliseerumisest ka terves maailmas toimuvat. See kuidas me suudame maailmas toimuvat tajuda ja sellega kaasas käia, määrab meie edukuse tulevikus. Ettekujutus sellest, millest meie tulevik sõltub ja milline meie enda osa selle kujundamises saab olla, ongi Arengufondi eestvedamisel loodava visiooni sisuks. HEIDO VITSUR

Kasvuvisioon 2018 Kasvuvisioon 2018 üleskutse koostada Eesti tulevikuarengute tulevikustsenaariumid esitas Arengufond möödunud aastal aastaraportis Riigikogule. Töötubades ekspertide ja ühiskonnas mõjukate isikute osalusel ettevalmistatud visiooni esimene etapp tipnes maikuisel arengufoorumil (järjekorranumbriga kolmandal), mis kandis nimetusena fookusküsimust "Kasvuvisioon - maailmas edukas ja koduselt armas Eesti aastal 2018". Projekti eesmärgiks on laiemalt kokku leppida, millist Eesti majandust me kümne aasta pärast tahame, et oleks võimalik kontsentreeritult ja ühiselt selle nimel tööle asuda. Selleks sisaldab kasvuvisioon otsustuskohtadena välja toodud võtmevalikuid, mille osas tehtavatest otsustest sõltub Eesti

majanduse tulevikutee kõige enam. Töötubades ja arengufoorumil koostati Eesti tulevikuarengu neli stsenaariumi (Skype saar, Hansaliit II, Lõuna-Soome, R i i g i t a g a s i t u l e k v t http://www.arengufond.ee/upload/Editor /kv2018/KV_arutelupaber_sept2010.pdf) ja üheksa telge visiooni mõjutavate hoobadega. Kasvuvisiooni töö jätkub visioonihoobade töötubadega teises etapis nüüd sügisel ekspertide ringis. Selleks, et visioonitöö ei jääks pealinna ja tänaste otsustajate keskseks, korraldame aasta lõpus koostöös Teeme Ära meeskonnaga 15 maakondlikku visioonipäeva ning noorte visioonifoorumi. Kasvuvisiooni protsess kulmineerub detsembris Eesti Tuleviku Foorumiga.

Kes peaks uusi töökohti looma? Põhimõtteliselt on kaks võimalust, mina ise või siis keegi teine. Esimene variant tähendaks vastutuse võtmist ja ettevõtjaks h a k k a m i s t . Te i s e v a r i a n t tähendab lootmist valitsusele või eraettevõtjast kaaskodanikule. Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse tähtsustamine haridussüsteemis tervikuna on Eesti jaoks kriitiline t e g u r, k u i d s a m a s p o l e ettevõtlusalaste teadmiste käsitlemine õppeasutustes kõige paremini korraldatud.

AIESEC on rahvusvaheline üliõpilasorganisatsioon, mis tegeleb noorte liidrite arendamisega läbi praktilise juhtimis- ja välispraktikakogemuse. Oleme esindatud 110 riigis, 1700 ülikoolis ning maailmas on kokku üle 54 000 aktiivse AIESECi liikme. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame igal aastal üle 470 konverentsi, võimaldame enam kui 11 000 noorel saada juhtimiskogemuse ning enam kui 10 000 noorel osaleda välispraktikaprogrammis.

AIESECil on mitmekülgne lähenemine noorte kaasamiseks ning arendamiseks, kus tähtsal kohal on oma ambitsioonide ja eesmärkide seadmine ning personaalse võrgustiku loomine. Meie partnerorganisatsioonid nii era-, mittetulundus- kui avalikust sektorist näevad AIESECi võimalusena toetada noorte arengut ning saada ligipääs andekatele noortele nii Eestist kui mujalt maailmast. Meie aktiivne vilistlaste võrgustik koondab üle 800 noore juhi, kes töötavad Eesti ettevõtetes, valitsus- ja

Konkursi lähteülesandeks on TTK turundus- ja kommunikatsioonistrateegia uute tulevikusuundade väljatöötamine, et vastata paremini ühiskonna vajadustele ja ootustele.

Tööde esitamise tähtaeg: 15. märts 2011 Tööde esitlemine ja kaitsmine: 22. märts 2011 Auhinnafond: 20 000 krooni (esikoht 10 000 kr)

Konkursi lähteülesande, tingimuste ja käigu kohta toimub infotund 12. oktoobril kell 15 e-õppekeskuses. Tallinna ettevõtlusinkubaatorid on ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on: tõsta ja suurendada alustavate firmade innovaatilisust ja läbilöögivõimet; elavdada Tallinna ettevõtlust ja soodustada uute töökohtade loomist. Ettevõtlusinkubaator pakub alustavale ettevõttele kvaliteetset töökeskkonda, kõrgetasemelist infrastruktuuri ja mitmesuguseid algajat ettevõtjat toetavaid teenuseid. Tallinna ettevõtlusinkubaatorid alustava ettevõtte stardipauk! Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) info@esa.ee. ESA raames tegutseb T a l l i n n a s k o l m ettevõtlusinkubaatorit: kaks üldinkubaatorit Kopli ettevõtlusinkubaator ja Ülemiste ettevõtlusinkubaator ning loomemajanduse edendamiseks loodud loomeinkubaator. Ülemiste ettevõtlusinkubaator asub mainekas Ülemiste Targa Äri linnas (Suur-Sõjamäe 10a) ja teeb tihedat koostööd Ülemiste City`ga.

Võrgustik Mida me teeme?

Nii räägib Andres Arrak: majandusteadlane, Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse instituudi direktor. Seitsme majandusõpiku toimetaja ja kaasautor.

Tallinna Tehnikakõrgkool kuulutab välja ideekonkursi teemal „Tallinna Tehnikakõrgkooli turundus- ja kommunikatsioonistrateegia“

Osa saavad võtta TTK tudengid individuaalselt või kuni neljaliikmelise meeskonnana.

valitsusvälistes organisatsioonides juhtivatel ametikohtadel ning jätkuvalt panustavad ühiskonna arendamisse.

Mis on AIESEC?

NOOR INSENER nr. 52 / september 2010

AIESECi liikmed/vilistlased on seotud enamiku sotsiaalse taustaga projektidega, mis viimastel aastatel alustatud ning samuti on AIESECarid tegevad Eesti ärimaailmas. SA Terve Eesti, Suured Ideed Noorte Algatusel (S.I.N.A), Noored Kooli jpt on ainult väike osa projektidest, mille algatamisel ning elluviimisel on meie vilistlased mänginud olulist rolli. Eesti ärimaailmast näiteid tuues, on firmade nagu Põltsamaa Felix ja Salva Kindlustus jne juhid just AIESECi vilistlased. Eesti üks hinnatuim Internetiturundaja AIESECi vilistlane Peep Laja on oma kogemusest organisatsioonis

Osalejatele toimuvad konkursi ajal kontakttunnid ja nõustamine. Töötavad ideekonkursi mentorid (Marge Täks, Mari Suurväli, Martin Toding), kellelt saab nõu ja abi.

Konkursile registreerimise tähtaeg 25.10.2010 meiliaadressil info@tktk.ee (märksõna TTK ideekonkurss). Täiendav info meiliaadressil info@tktk.ee Mart Brauer juhib Ülemiste inkubaatorit ja nõustab ettevõtluskonsultandina igapäevaselt tosinkonda alustavat ettevõtet. Lisaks koordineerib ta s i h t a s u t u s e s E A S i inkubatsiooniprojekte ja lööb eksperdina kaasa rahvusvahelises Interreg IVA SMEDGE projektis, mille raames arendatakse inkubaatoriettevõtete ekspordipotentsiaali. M a r t õ p i b Ta r t u Ü l i k o o l i magistrantuuris ettevõtlust ja tehnoloogia juhtimist ning on omandanud atesteeritud konsultandi IV taseme kutsetunnistuse. On töötanud nii era- kui avalikus sektoris ja omab pikaaegset väikeettevõtte juhtimise kogemust.

k i r j u t a n u d j ä r g m i s t : „AIESECi panus oli hindamatu. Selleks hetkeks, kui lõpetasin AIESECiga oli mul juba 5 aastat intensiivset müügi-, turundusja juhtimiskogemust ja mul oli meeletu eelis kõikide eakaaslaste ees. Ma olin juhtinud turundusvaldkonda organisatsioonis, kus üle 100 inimese. Ma tundsin Eesti ärieliiti kuuluvaid inimesi isiklikult. Ma olin osalenud kõikidel suurtel ettevõtluskonverentsidel. Peale AIESECi töötasin erinevate organisatsioonide juhatuses mitu aastat. Täna olen ise ettevõtja. AIESEC loob proaktiivseid inimesi, kes ei oota võimalusi, vaid loovad neid.“ AIESEC võtab oma orgisatsiooni uusi liikmeid vastu 2 korda aastas: sügisel ja kevadel. Kui soovid organisatsiooniga liituda või meie kohta lisa lugeda, siis vaata meie kodulehte www.aiesec.ee

Ütle oma sõna kooli tuleviku kujundamisel!

Aja nõue – ettevõtluskompetents!

TTK osales Ajujahil 2010 2010. aasta Ajujahi konkurss oli tihe laekus 1751 ideed, millest 156 pääses edasi esimesele koolitusele, mis tutvustas patenteerimise ja oma idee esitlemise meetodeid. Muuhulgas said 20 finalisti hulka TTK tehnomaterjalide ja turunduse tudengite Marti Dengo, Georgi Karhu, Olev Pihlaka ja Eiko Laurimaa idee „Lock'n'Roll mehaaniline võtmehoidja“ ning töötajate Andrus Rähni ja Kristel Tamme idee „Kivimite puursüdamike ristlõigete ülemaailmne andmebaas“. Võtmehoidja idee seisnes õige võtme kiirel leidmisel nupuvajutusega, et avada ust. Projekti tasuvuse ennustami-seks viidi läbi turu-uuring, kus osales kokku 845 inimest vanuses 10-75 eluaastat. Turu-uuring tõstatas probleemi taolise lahenduse vajalikkuse kohta. Pärast seda toimus võtmehoidja virtuaalse prototüübi tootearendus (disain + tööjoonised). Edaspidi on autoritel kavas luua töötav prototüüp, hankida tööstusdisaini lahenduse ja kasuliku mudeli tunnistused ning moodustada äriühing võtmehoidjate tootmiseks ja turustamiseks. Kivimite puursüdamike ristlõigete andmebaasi idee seisnes kasuliku mudeli tunnistusega kaitstud meetodi rakendamises andmebaasi loomisel. Sellist andmebaasi pole maailmas olemas, mis kirjeldaks kindla riigi ja piirkonna maasisemuse ristlõikeid. Mida siis Ajujahist oodata? Pingelist konkurentsi, armutuid tähtaegu,

raginaid ajukäärudes, huvitavaid koolitusi ning higistamisi kaamerate ees. Kui oodata, et äriideed aidatakse arendada, siis tuleb pigem pettuda. Pearõhk on meeskonna enese tööl ja pingutustel. Ajujaht toimub formaadis „kuula teooriat ja rakenda see hiljem enda ideesse“. Suurt tähelepanu tuleks pöörata finantsvaldkonnas tegeleva isiku kaasamisele meeskonda, kuna äriplaani oluliseks osaks on finantsanalüüs ja sellealast koolitust Ajujahi meeskond ei paku. Mida siis ikkagi Ajujahist võidab? Kuigi Ajujahti peetakse miljoniideele, tuleb arvestada asjaoluga, et miljon jagatakse viie parima vahel, mitte ei anta esikoha saanule. Võita on võimalik tasuta koolituste sari, mis suunavad, kuidas luua oma äriplaani ja ettevõtet . 2010. aasta koolitused olid erinevatest valdkondadest: ärimudeli koostamine Alex Osterwalderi meetodi järgi, väärtuspakkumine, ajajuhtimine, rahastamispaneel, esinemiskoolitus, mentorite speed-date jne. Kõige olulisem on see, kuidas oma ideed müüa. Paljud ideed, mis võiksid olla suure tulevikuga, langesid konkurentsist, kuna meeskond ei esinenud žürii arvates veenvalt. Ja aega veenmiseks on vähe kõigest 3 minutit! Ajujaht 2010 finalistid KRISTEL TAMME ja ANDRUS RÄHNI

Ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta. Selleks on vaja loovust, uuenduslikkust ja riskijulgust, aga samuti teadmisi ja oskusi, et oma eesmärkide saavutamiseks tegevusi ja ressursse kavandada. Sellised inimesed saavad hakkama nii enda kui kogukonna elu korraldamisega, oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haarata võimalustest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes. Ettevõtlusõppe tuum on eelkõige ettevõtlikkuse kujundamine, mis võib teatud soodsate tingimuste kokkulangemisel viia ettevõtte loomiseni. Isegi juhul, kui tulemuseks ei ole eraldiseisva ettevõtmise algatamine, suureneb ühiskonnas inimeste hulk, kes on valmis märkama võimalusi ja neid ise ka ellu viima. Ettevõtlusõppe eesmärk on ettevõtluskompetentsi kujundamine. Ettevõtlusõppe sisu määratlemisel on olulised kaks elementi: isikuomadused ja hoiakud, mis suurendavad indiviidi võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks; teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks mida, millal ja kuidas teha?

! !

Vundamendiks ettevõtluskompetentsile on ettevõtlikkus. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. TIIA RANDMA Eesti Kaubandus-Tööstuskoda -INNOVE

Ajujaht 2011 ootab äriideid 1. novembrini. Loe täpsemalt www.ajujaht.ee

noor_insener_nr52_sept2010  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you