Page 1

Понеделник, 20Брой февруари 2012 8 (268)

Година VI. - Брой 8 (268)

Органъ за защита на търговскитѣ, индустриални, банкови, занаятчийски и земледѣлчески интереси.

Търговци, индустриялци, банкери, занаятчии и земледѣлци, рекламирайте произведенията и заведенията си въ Излиза от 1911 год.

За лихвите

Любомир Христов

Л

юбомир Христов, д-р по икономика, изпрати Открито писмо за лихвите до Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Бойко Борисов. Писмото е във връзка с неравнопоставеността между кредитор и длъжник в нашата страна. Директива 2008/48/ЕС, предвижда “… да се даде възможност на потребителите да взимат своите решения при пълно знание за фактите, те следва да получават

адекватна информация относно условията и стойността на кредита …”. Законът за потребителския кредит трябва “да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит“ и да „насърчаване на отговорно поведение от страна на кредиторите ...” . На база на горното Л. Христов ПОДКРЕПЯ пакета от мерки, огласен от Зам. министър-пред-

седателя и Министър на финансите г-н Симеон Дянков за регламентиране на определянето на плаващите лихви по кредити, банковите такси и кредитите до 400 лв.; НАСТОЯВА за включване на представители на потребителски организации като “Активни потребители”, “Български финансов форум” и други с капацитет в състава на работната група към Министерството на финансите по уточняване мерките, предложени от Министър Дянков. ПРЕДЛАГА текстът на т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит да придобие следната редакция: „Референтен лихвен процент“ е лихвеният процент, който кредиторът използва като базов при изчисляване на лихвения процент по кредита. Той представлява пазарно определян индекс или показа-

тел, който произтича от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договора за кредит и на който нито една от тези страни не може да влияе. ПРИЗОВАВА Министерството на финансите да подготви и внесе в Министерския съвет проект за Закон за финансовия омбудсман, с реални правомощия, като орган, осигуряващ бързо, евтино и безпристрастно извънсъдебно решаване на спорове между финансови институции и техните клиенти. ПРИЗОВАВА Министерството на финансите да подготви и внесе в Министерския съвет проект за Закон за фалита на физически лица, за да бъде установен ред и яснота на правата, задълженията и последствията както за длъжника, така и за кредитора в случай на неплатежоспособност на ...Виж повече ТУК


Брой 8 (268)

Стр. 2

Как работи Тристранката?

За намаляване на лихвите

Светла Костадинова

К

раткият отговор е – не е ясно, защото Тристранката: Няма интернет страница; Не публикува стенограми, за да знаем позициите на участниците; Не известява официално кога ще заседава; Не публикува дневен ред; Не публикува протоколи от заседанията; Не публикува становищата на участниците по конкретни въпроси; Не допуска журналисти на заседанията си. Може би вече се съмнявате, че има подобен съвет, но за съжаление има. В последните години най-вредните решения и политики в областта на трудово-осигурителните отношения са произлезли от Тристранката. Няколко примера: Вдигането на минималните осигурителни прагове – покачва облагането на труда. Конфискацията на спестяванията в частните пенсионни Издава: Фактор Медия ЕООД Мейл тираж: 49 000 За контакти: chernev@scci.bg Пловдив тел. 032/636 563 b.i.p@mail.bg

фондове – грабеж на частни спестявания. Вдигането на минималната работна заплата – автоматично отрязва официалния достъп до пазара на труда на нискоквалифицираните работници. Запазването на привилегиите на първа и втора категория труд – лобиране за синдикалните членове и т.н. Последното заседание от 13 февруари 2012. От години ИПИ проявява силни съмнения и често откровено е против идеите, излизащи от Тристранката. Причината – те вредят и пречат на всеки, който иска да работи. Те увеличават цената на труда, водят до безработица за определени групи, дават привилегии на малки групи за сметка на всички останали. Затова и решихме, че поне можем да присъстваме на заседанията. Виж повече ТУК

Д-р Аднан Лидиянов

Н

а 13.02.2012 г д-р Аднан Лидиянов, представител на ССИ в НСТС и член на Софийска търговскопромишлена камара, изрази на среща на НСТС подкрепа за усилията на министър Симеон Дянков за намаляване на банковите лихви у нас ( Подобна подкрепа изрази и Любомир Христов). За съжаление, въпреки обещанията, такава точка не е присъствала в дневния ред на заседанието. Д-р Лидиянов се надява, че премиерът ще приеме представителите на ССИ на среща, така както е направил с представителите на на Асоциацията на търговските банки. От ССИ не искат ад-

министративна намеса на държавата в определянето на лихвените нива, а влияние с пазарни механизми. Д-р Лидиянов заяви: „Ние не крием опасението си, че с мощното присъствие на някои банкови кръгове в медийното пространство може да бъде изкривен обществения дебат и да бъде тълкуван всеки опит на държавното управление на регулиране на банковия пазар като административна намеса“. Крайно време е и българския бизнес, и българския гражданин да не плащат за банковия продукт (кредити и услуги) неколкократно по-скъпо, отколкото където и да е в страните от ЕС.


Брой 8 (268)

Стр. 3

В

Шистовият газ и опитното зайче

. Класа публикува статия, от която се вижда, че експерти от САЩ не препоръчват България да се захваща с добив на шистов газ. Скоро Вашингтон ще изпрати у нас водещия си специалист по шистов газ Ричард Морнингстар. От вестника питат защо той досега не е посетил канадската провинция Квебек, където също действа мораториум, и да ги убеди в ползата и пълната безвредност на фракинга? Уорлик е бил заместник-представител на американската Фондация за Азия във Филипините например. А сред спонсорите на фондацията наред с други мегакорпорации фигурира и Chevron. Сред българските адвокати на хидравличното разбиване нашумя името на проф. Кристалина Стойкова, научен секретар на Геологическия институт към БАН, която надълго и нашироко неотдавна обясни „вредата“ от наложения мораториум и ползата от фракинга в интервю за в. „Капитал“. Между 1993 и 1996 г. тя е била консултант по микропалеонтология на Texaco и British gas

при сондажите им в Черно море. Както е известно, по-късно Texaco бе придобита от Chevron и вече е част от нея. Стойкова впрочем отбелязва в интервюто, че не била платен агент на Chevron, както твърдят еколозите, защото парите за консултантската й дейност са били платени на БАН... Какво говорят фактите? Но как би трябвало да се тълкува изявлението на Паал Кибсгаард, главен оперативен директор на американската корпорация Schlumberger Ltd., от края на февруари миналата година, малко преди да стане главен изпълнителен директор на тази най-голяма компания в света за сондажи и втората по големина в производството на машини за хидравличното разбиване при търсенето на шистов газ? „Убедени сме, че установеният в Северна Америка подход на бруталната сила няма да бъде практичен в други страни, независимо дали става дума за финансови или оперативни критерии“, заявява той. Според „Дау Джоунс“ ... Виж повече ТУК

Авиотерминалът в Пловдив се разпада

В

. Банкер пусна статия за разпадащият се авиотерминал в Пловдив. Сградата е отличена през 2009 г. в конкурса „Сграда на година” ?! Козирката на сектора „Пристигащи” се откъсна заради натрупалия се върху нея сняг, съобщи изпълнителният директор на аеропорта Дойчин Ангелов. За щастие инцидентът е станал през нощта, когато на летището не е имало хора. А за нещастие това съвсем не е първият подобен случай, който сполетява съоръжението.

Проблеми се появиха само няколко месеца след неговото въвеждане в експлоатация през юли 2009 г., когато таванът му прокапа. По-късно се появиха пукнатини по фасадата, а „за капак” се оказа, че климатичната система не работи и по проект никъде в сградата не са предвидени прозорци, които да се отварят. Парадоксът е, че именно тази инсталация бе една от причините терминалът да получи специална награда за „високотехнологична Виж повече ТУК

Пловдив – Бюджет 2012 г.

К

метът инж. Иван Тотев: Това е бюджет с ясно изразени приоритети, чието изпълнение е предпоставка за последващ растеж на Пловдив. С 33 гласа “за”, 13 “против” и 3 “въздържал се” общинските съветници на Пловдив приеха бюджета за 2012 г. Почти 194 млн. лева е бюджетната рамка на града за тази година – с около 7 млн лева повече от 2011 г. 53,54 % от приходната част е формирана от местните приходи на общината, а 46,46% са приходи от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности. Това което отличава този бюджет от предходните е, че в него има ясно изразе-

ни приоритети, чието изпълнение предполага възможности за растеж. Така например за първи път са заложени 4 млн. лева за проектиране на инфраструктура. Според кмета растеж може да се очаква само при наличие на готови и одобрени проекти, които са приоритетни за развитието на града и са заложени в неговата програма за развитие. 4 млн. лева са предвидени и за реконструкция на детски градини, а средствата за култура са 1,5 млн лева. Освен, че са значително повече от предходните години, особено за културата средства ще се отпускат след спечелване на Виж повече ТУК


Брой 8 (268)

Стр. 4

Васил Левски - масон ?

Н

е можем със сигурност да твърдим,бил ли е или не е бил Левски масон. Можем да проследим епохата, в която той е живял. В своята книга „Масонската ложа и братството на Левски“ Румен Василев започва с предго-

вор, в който споделя една интересна, незабелязана досега идея в романа „Под игото“ – Чорбаджи Марко се обръща към синовете си думите „не пресягай пред баба си…, не бъди такъв фармасонин!“. Думата Franc Mason означава Сво-

боден Зидар, член на масонско общество. В случая думата е натоварена с отрицателен смисъл – човек, който не спазва църковния канон. За фармасони става дума и в поемата „Кървава песен“ на Пенчо Славейков. Румен Василев пише: Колкото повече се взирах в живота и делото на Левски, все повече се уверявах, че той е част от една древна традиция, която си поставя за цел да промени човечеството, като го усъвършенства. От кога датира идеята за една държава в Европа? Авторът ни връща в годините на тамплиерите, на клетвата пред черепа и костите ( символ на възкресението) и на тяхното огромно влияние в цяла Европа. След погрома над тамплиерите от френския монарх и папата, борбата за независимостпродължава – знамето на пиратките кораби носи череп и кости. В България се заражда богомилството. То е свързано с ранното християнство. Богомилството носи много белези и символи, които ги има и в масонството. Борбата на деистите е за веротърпимост и за усъвършенстване на държавните институции. По времето, когато Левски възмъжава, вече почти век действат първите Велики ложи носители на идеите за усъвършенстване и свобода в обществото са създадени в Англия, Шотландия, Франция и Германия.

През 1789 г във Франция е приета Декларация за правата на човека и на гражданите. На корицата и има всевиждащото око вградено в триъгълник – символ на масоните. 1792 г е отменена монархията. Денят е обявен за първия ден на ерата на републиката. През 1775 г в борбата за независимост на Америка, водена от масони,са изречни думите „Свобода или смърт“. Какво се случва в близост до България? през 1792 г с подкрепата на масони от Франция, се създава масонска организация в Гърция „Свещено въстание“. Негов ярък представител е Ригас Велестинлис. Конвентът в Париж издава декрет, че френски войски ще подкрепят всеки народ, който се бори за национална независимост. По онова време и българи се включват в дейността на гръцките ложи. Ригас създава Конституция за народите на Балканите. В неа се казва , че всички хора, християни и турци са равни. Суверенният народ се състои от всички граждани без разлика от религия, език. Интересен момент е отказът в освободителното движение от външна намеса. Подобна идея изповядват други видни революционери в Италия – Гарибалди и Джузепе Мацини, който е считан за идеолог на освободителните революции. Марко ... Виж повече ТУК

Targovski vestnik broj 8  

Business,politic,culture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you