Page 1

Понеделник, 9 юли 2012 г. Брой 27 (287)

Година VI. - Брой 27 (287)

Органъ за защита на търговскитѣ, индустриални, банкови, занаятчийски и земледѣлчески интереси.

Търговци, индустриялци, банкери, занаятчии и земледѣлци, рекламирайте произведенията и заведенията си въ Излиза от 1911 год.

Правителствата или рейтинговите агенции ни управляват ?

Проф. Иван Ангелов

С

татията на проф. Иван Ангелов “Забравените поуки от световната икономическа криза” е актуална след заседанието на Европейския съвет на 28-29 юни в

Брюксел , защото там почти не се взеха решения за незабавни антикризисни мерки. Преобладаващата част от набелязаните най-общи намерения се отнасят за след-

ващите 5-10 години. До тогава не се знае какво ще се случи с еврозоната и дори с Европейския съюз. Правителствата или рейтинговите агенции ни управляват ?

Българската интелигенция има да играе много важна роля в това сложно време. Тя трябва да оценява високо професионално и от достойни граждански позиции сегашната ситуация; да вижда и предвижда в далечни хоризонти; да формулира и предлага текущи, средносрочни и дългосрочни решения в полза на обществото. Прави ли тя това? За съжаление, не го прави! Като неделима част от пословично търпеливия, покорен, послушен и лесно управляем български народ, тя е също пасивна, съглашателска, мълчи или говори с приглушен глас за най-сериозните проблеми в нашето общество. Единици са тези, които имат куража да говорят на висок глас за политиката на правителствата, да критикуват техните грешки, да изобличават престъпните им действия или бездействия, да правят смели и новаторски ... Виж повече


Брой 27 (287)

Стр. 2

ACTA – сблъсък с корпорациите

К

орпорациите – антагонистите в пиесата… Пиратите са обикновени хора, които искат да гледат филмите и да слушат музиката на корпорациите без да плащат за тях… В най-грандиозния откъс от пиесата хорът на пиратите се обръща към публиката и света и непоколебимо заявява следните слова: „Чуйте ни, всички вие! Ние сме народът! Държави, чуйте гласа на своите граждани! Чуйте ни и

вие, алчни, безпардонни корпорации! Информацията е наше право, а интернет е наша свобода. Не можете да я ограничите в обръча на финансовия интерес. Ние не сме крадци Не ощетяваме никого като пиратстваме. Филмите, които гледаме не са като салама, който ядем. Филмите не се свършват след като сме ги изгледали. Те са там. Всеки сам може да ги изгледа, колкото ... Виж повече

против аста

Протест във варна

Иван Станчов

Х

иляди варненци заявиха активната си гражданска позиция, протестирайки срещу застрояването на Морската градина във Варна. Протестът се проведе в градинката до сградата на Община Варна и бе организиран чрез Фейсбук под мотото „Окупиране на община Варна срещу новия ОУП на

града”. Солидарни с протестиращите бяха бившият външен министър Иван Станчов, знатният строител Игнат Раденков, бившият секретар на община Варна Станка Райчева, известни варненски творци и спортисти. След София и Варна се събуди! Кметът разбра, че гражданите имат права.

Незаконно унищожаване на Витоша

D

E

вродепутатът Кристиан Вигенин изпрати писмо до „Търговски вестник“, с което информира, че Социалистите и Демократите в Европейския парламент ще... Виж повече

Издава: Фактор Медия ЕООД Мейл тираж: 49 000 За контакти: chernev@scci.bg Пловдив тел. 032/636 563 b.i.p@mail.bg

eutche Welle съобщи, че офшорната фирма „Витоша ски” АД взривява най-стария природен парк на Балканите - Витоша. Една година след унищожаването на част от каменните реки, известни като морените, няма никаква реакция от страна на държавата ?! Началото се поставя през октомври 2008 година.

Тогава, по данни на природозащитници от 30 неправителствени организации, новата пързалка започва да се изгражда незаконно и “на парче”. Проектът на инвеститора предвижда почти осемкратно разширяване на площта на съществуващите ски писти край Алеко - увеличение от 19 ха на ... Виж повече


Брой 27 (287)

Стр. 3

„Орлов мост“ спаси горите

О

става досегашният режим за строеж в горите с промяна на предназначението. Министър Мирослав Найденов обясни, че при сегашното законодателство, таксите за промяна на предназначението са между 10 и 35 хил. лв. на декар. Така за реализирането на един проект инвеститорът би трябвало да заплати средно 50-100 млн. лв. „Да бъдат спокойни еколозите – няма да се намери кой да плати тази цена”, коментира министър Найденов. Причината да не се стигне до консенсус е подценяването на ролята на Гражданското общество у нас. Цеко Минев и всички, които искат да инвестират трябва заедно с властта – държавна и общинска да убедят обществото в ползите от инвестицията както за инвеститора, така и за Гражданите. В случая никой не каза какви ще са икономическите изгоди от развитието на зимния туризъм в София – колко хотела; с каква натовареност ще работят през зимата; колко нови работни места ще бъдат открити; какъв съпътстващ бизнес ще се развие и т.н.Протестиращите на Орлов мост не бяха само еколози, а и скиори. За съжаление Цеко Минев заяви,че и тази.. Виж повече

мавруд

Красимир Коев

В

Асеновград се проведе кръгла маса за бъдещето на сорта Мавруд. Участие взе и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за лозата и виното инж. Краси-

Конфискувано месо

А

генцията по безопасност на храните в Ловеч е конфискувала 21 броя живи агнета и един коч. Транспортното средство е било без регистрация за ветеринарномедицинската дейност, а животните са били без ветеринарномедицин-

ско свидетелство и без ушни марки. На добитото месо от животните ще се извършат лабораторни изследвания и в случай, че резултатите покажат липсата на риск за здравето на хората, месото ще бъде дарено на социални заведения.

Малко статистика

С

тоителство. По данни на НСИ през май 2012 г сектор „Строителство”.остава на равнището от предходния месец април. Спрямо м. май 2011 г показва намаление от 3.0% .

Т

ърговия. Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.3% спрямо предходния месец.През май 2012 г. оборотът в търговията на дребно е с 1.8% под равнището на същия месец от предходната година.

П

ромишленост. Промишленото производство нараства с 0.9% в сравнение с април мир Коев. В страната 2012 година. През май 2012 г. промишленото са засадени само 1663 производство регистрира ръст от 0.9% спрямо хектара с мавруд, косъответния месец на 2011 година. ето е малко под 2% от общите лозови масиви у нас. Маврудът Скандал от Асеновград е емблема, която може да представя страната ни тандарт пише за тарифа от по 1000 лв. пред света. Експертиграндиозен секс за първокласна мома те от региона поискаскандал, който може от каталога на агенха да бъде създадена да срине политически цията. Девойки от „MY национална програма и бизнес кариери и да agency“ се предлагаза развитие и рекласъсипе дългогодишни ли с паролата „Салата миране на сорта. Само бракове. Става дума Цезар”. Първоначално така е възможно ... за имена на депутати оспорваната „Мисис Виж повече и бизнесмени, които България 2008″ Ралисе мъдрят в тефтери- ца Тодорова пращала те на главния букър каталога с момичетата на модната агенция на диск. После напра„MY agency“ на Рали- вила мейл адрес „Саца Тодорова. Депута- лата Цезар“ и лично ти и бизнесмени пла- давала на клиентите щали по специална парола, Виж повече

С


Брой 27 (287)

Стр. 4

Саниране на домове Корпоративна търговска банка АД представи банков продукт „Жилищно обновяване“, създаден за „Енергийно обновяване на българските домове“. КТБ АД беше избрана да управлява фонда от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез открит конкурс за възлагане на обществена поръчка. „Финансова помощ за изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по закона за управление на етажната собственост. За всяка одобрена сграда собствениците ще получават безвъзмездно до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответния блок или секция. За оставащите до 50% сдруженията и техните членове могат да кандидатстват за нисколихвен кредит от създадения Фонд за жилищно обновяване, който се управлява от Корпоративна търговска банка АД. Този фонд е новост за България, но в КТБ АД винаги сме били новатори, така че успяхме да организираме своите собствени ресурси и да подготвим продукти, които вярваме, че ще са работещи и атрактивни за крайните кредитополучатели – всеки един български гражданин“, каза Георги Христов, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на КТБ АД. ФЖО ще подпомага процеса по обновяване освен чрез отпускане на нисколихвени кредити, също и чрез предоставяне на банкови гаранции. КТБ АД ще разглежда документите на кандидатите за кредити по Проект „Енергийно обновяване на българските домове” без такса, а при одобрение и подписване на договор, няма да удържа комисиони за управление на кредита. В случай на предсрочно частично или пълно погасяване, КТБ АД няма да начислява неустойки. В договора си с МРРБ КТБ АД се ангажира лихвата по целевите кредити да не надвишава размера на основния лихвен процент (ОЛП), увеличен с надбавка от 6,5%. Към момента ОЛП, определен от БНБ, е 0.14%. Срокът на кредитите ще е до 10 години с шест месеца гратисен период и за лихвата, и за главницата. Банката предлага и специални условия в полза на българските домакинства, които позволяват лихвата да

падне до 4.5% + ОЛП за целия период на договора. Надбавката от 6.5% може да се намали с 1%, ако кредитополучателят - сдружение на собствениците (СС) или собственик на самостоятелен обект насочи получаването на своите периодични доходи от трудови възнаграждения, договори за управление, наеми и други, по банкови сметки в КТБ АД. В случай, че СС открие доверителна сметка в КТБ АД и сдружението или негов член изтегли целеви кредит „Жилищно обновяване”, надбавката може да падне с още 1%. Доверителната сметка е предназначена за съхраняване на средствата на СС и извършване на допустимите плащания за дейностите по обновяване на сградата. КТБ АД няма да събира такси за откриване, обслужване и закриване на доверителна сметка, нито и за внасяне, теглене и разпореждане със суми по/от нея. Средствата във Фонда, предназначени за отпускане на заеми и гаранции, са генерирани от два източника – 9 527 284,78 лева, предоставени по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и 1 млн. лева под формата на съфинансиране от Корпоративна търговска банка АД. Крайни ползватели на средствата от Фонд за жилищно обновяване са: Сдружения на собствениците на етажна собственост (СС); Собственици на самостоятелни обекти (ССО). Ресурсите на ФЖО ще достигат до крайните ползватели на услугата чрез банковия продукт „ЖИЛИЩНО ОБНОВЯВАНЕ“, разработен от КТБ АД, в качеството й на управител на Фонда за жилищно обновяване. Банковият продукт „ЖИЛИЩНО ОБНОВЯВАНЕ“ се предлага на СС/ССО в многофамилни жилищни сгради след предварително одобрение на кандидатите от Дирекция „Жилищна политика“ при МРРБ. Банковият продукт „ЖИЛИЩНО ОБНОВЯВАНЕ” включва следните отделни, взаимно свързани банкови продукти: Доверителна сметка „ЖИЛИЩНО ОБНОВЯВАНЕ” – обхваща дейностите по откриване и обслужване на доверителни сметки на СС за извършване на плащанията по обновяването на сградата/блок секцията. Банков кредит „ЖИЛИЩНО ОБНОВЯВАНЕ” – банков кредит на СС/ССО за .... Виж повече


Брой 27 (287)

Стр. 5

Tрето издание за мъжка мода

Т

ретата световна локация за мъжка мода след Милано и Париж – Пловдив, добави подиуми и стил по международните стандарти от настоящото трето издание на Седмицата за мъжка мода.На открита 40-метрова стъпаловидна сцена на 4 нива, на локация, подобна на площад Пиаца ди Спаня в Рим, в модната столица на България-Пловдив започна представянето на новите тенденции в мъжката мода за следващия сезон Пролет/Лято 2013. В „Малкия Рим”, както от ... Виж повече

Витошки напеви На 07 юли 2011 г. в с. Кладница Читалище ”Пробуда” и Кметство Кладница, с подкрепата на Община Перник, се проведе V РЕГИОНАЛЕН СЪБОР „ВИТОШКИ НАПЕВИ” КЛАДНИЦА 2012. В досегашните три издания са участвали над 1200 самодейци от около 30 читалища и културни институти, сред които и чуждестранни участници. Целта на провеждането на събора е да се съхрани танцовото, музикалното, певческото и словесното изкуство за традиционен фолклор от селищата около Витоша и по поречието на река Струма. Съборът има конкурсен характер. Жури от специалисти в областта на фолклора оценява изпълненията. Всички участници получават грамоти за участие, а най-добре представилите се – парични и предметни награди. Народно читалище „Пробуда” в с.Кладница, общ.Перник е създадено преди 84 години. Преминало през трудните периоди, то е успяло да Виж повече

Интериорен дизайн

Модно дефиле в девин

О

лга Модева, модел на „Визаж” е рекламно лице на луксозния СПА хотел „Персенк” в Девин. Този уикенд миналогодишната подгласничка на Мис България 2011 възнамерява да се включи в изисканото модно парти, което хотелът организира в китния родопски курорт. Заедно с други водещи модели на „Визаж”, там ще бъде и другата подгласничка на Ваня Пенева – Деница Стоянова. Гостите на СПА хотел „Персенк” ще имат възможност да се насладят на няколко тематични ревюта, на които ще бъдат представени модели от последните колекции на елитни марки като Triumph, Romantika Fashion, Gaudi, Ice Watch и други.

Един от най-успешните български модели в света – Кристина Милева, се завърна в България за ексклузивна фотосесия в списание GRAZIA. Това е първата модна изява у нас от години на Криси, която дефилира само зад граница за марки като Dior, Ellie Saab, Guess, Roccobarocco, John Richmond, MaxMara и Philipp Plein. За трети път на корицата на найуспешното женско списание... Виж повече

Targovski vestnik broj 27  
Targovski vestnik broj 27  

Business,politic,culture

Advertisement