Page 1

SALON CIEKAWEJ KSIĄśKI HALA EXPO, ul. Stefanowskiego 30 PROGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

9.12.2011 (piątek) Sala nr 2 Parter, Hala EXPO

Sala nr 1 Antresola, Hala EXPO 16.00 Konferencja BIBLIOTEKI PUBLICZNE MIEJSCEM PRZYJAZNYM I INSPIRUJACYM organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi

Sala nr 2 Parter, Hala EXPO

11.30 – 13.30 Rozpoczęcie konferencji. prowadzenie: Barbara Czajka dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi „PogrąŜony w księgach". Biblioteka, wspólnota, Ŝycie. prowadzenie: prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

12.00

Spotkanie z Jackiem Y. Łuczakiem i promocja ksiąŜki "Polska Kazimierza Nowaka”. organizator: Wydawnictwo SORUS

16.00

Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem i promocja ksiąŜki "444 zdania polskie". organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi

Świat bez ksiąŜki i jego społeczne konsekwencje. prowadzenie: dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki) Bibliotekarz organizuje przestrzeń. prowadzenie: dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa) Republika KsiąŜki i inne inicjatywy promujące czytelnictwo. prowadzenie: Anna Mrozińska (Łódź, http://pozarozkladem.blogspot.com/ )

OPEN SPACE Parter, Hala EXPO 11.00 Otwarcie targów. 13.00

Tworzenie Map Myśli. organizator: Stowarzyszenie Akademia Mądrego śycia

14.00

Rozstrzygnięcie konkursu KSIĄśKA NA ZIMĘ. organizator: Granice.pl

15.00

Spotkanie z Marianem Wojciechem Szymańskim i promocja ksiąŜki "Anegdoty i wspomnienia absolwentów Wydziału Mechanicznego PŁ". organizator: Firma Księgarska SERWIS

Dyskusja.

13.30 - 14.15

Warsztaty WZORCE MYŚLENIA A EMOCJE EMOCJE A UCZENIE SIĘ. organizator: Salon Usług Edukacyjnych

Przerwa

14.15 - 15.45 Biblioteka miejscem przyjaznym i inspirującym – to jest moŜliwe: Wolontariat w bibliotece. prowadzenie: Anna Rosochacka (Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew) „Mimo Ŝe ze wsi, jesteśmy najlepsi”. prowadzenie: Marianna CzyŜak (Filia Biblioteczna w Kliczkowie Małym, gm. Brzeźnio, pow. sieradzki) Wyzwolić potencjał – to jest moŜliwe. prowadzenie: Danuta Kapela (WiMBP w Łodzi) Biblioteka moŜe być wszędzie, czyli o wprowadzaniu idei 2.0 do bibliotek publicznych. prowadzenie: dr Michał Zając (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW) Dyskusja.

OPEN SPACE Krytyki Politycznej Parter, Hala EXPO 12.00

Spotkanie z Agnieszką Graff. prowadzenie: Ewa Kamińska (Klub Krytyki Politycznej w Łodzi, inicjatywa „Tak dla kobiet“)

15.00

Spotkanie z Kingą Dunin. prowadzenie: Marta Zdanowska (Klub Krytyki Politycznej w Łodzi)


10.12.2011 (sobota)

Sala nr 2 Parter, Hala EXPO 11.00

Spotkanie z Kaliną Jerzykowską. organizator: Festiwal PULS LITERATURY

12.00

Spotkanie z Mariką Krajniewską i jej twórczością na pograniczu kultur polskorosyjskiej. organizator: PAPIEROWY MOTYL

13.30

Spotkanie z Chrisem Niedenthalem. organizator: Wydawnictwo MARGINESY

15.00

Spotkanie z Andrzejem Sapkowskim. organizator: MTŁ

16.30

OPEN SPACE Parter, Hala EXPO 11.00

Kolorowe psy i pieski – Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat, a takŜe wszystkich innych lubiących kolorować i wycinać. organizator: Wydawnictwo ŁADNE HALO

12.00

Wspólne czytanie bajki „O psie, który szukał” - zajęcia bibliodogoterapii z fundacją naturalnej przyjaźni Psie Serce i jej psem Harrym. organizator: Wydawnictwo ŁADNE HALO

13.00

Tworzenie Map Myśli. organizator: Stowarzyszenie Akademia Mądrego śycia

14.00

Dyskusyjne Kluby KsiąŜki – prezentacja oraz dyskusja na temat ksiązka Jacka Dehnela „Balzakiana”. organizator: DKK przy Bibliotece Wojewódzkiej i Miejskiej

16.00

Spotkanie z Joanną Orzechowską, autorką ksiąŜki „Podwórka Piotrkowskiej”. organizator: Firma Księgarska SERWIS

17.00

Bliskie spotkania 3-go stopnia na podstawie powieści Roberta T. Preys'a "Orędzie tajemnica przyszłości" - SCIENCE FICTION.

Spotkanie z Witoldem Jabłońskim. organizator: Festiwal PULS LITERATURY

Sala nr 3 Parter, Hala EXPO 12.00

13.00

14.30

16.00

Koncert Katarzyny Marii Nowak niewidomej piosenkarki i gitarzystki. Spotkanie połączone z promocją jej autobiograficznej ksiąŜki 12 kropel Ŝycia, z udziałem Romana Kaweckiego, współautora tej ksiąŜki. organizator: Wydawnictwo SORUS Warsztaty WZORCE MYŚLENIA A EMOCJE EMOCJE A UCZENIE SIĘ. organizator: Salon Usług Edukacyjnych Pokaz zdjęć Łukasza Pałki, z przejazdu rowerem przez Namibię, zorganizowanego w ramach projektu sztafety „Afryka Nowak” - przedwojennego podróŜnika, który w latach 1931 - 1936 przebył cały kontynent afrykański rowerem, pieszo, na koniu, łodzią i na wielbłądzie. organizator: Wydawnictwo SORUS Spotkanie z Maxem Cegielskim. organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi

OPEN SPACE Krytyki Politycznej Parter, Hala EXPO 12.00

Spotkanie z Markiem Beylinem. prowadzenie: Edyta Pietrzak (Klub Krytyki Politycznej w Łodzi)

15.00

Spotkanie z Romanem Kurkiewiczem. prowadzenie: Marek Jedliński (Klub Krytyki Politycznej w Łodzi)


11.12.2011 (niedziela)

Sala nr 1 Antresola, Hala EXPO 13.00 – 15.00 Z PÓŁKI NA PÓŁKĘ czyli WYMIANA KSIĄśEK. organizator: lubimyczytac.pl

OPEN SPACE Parter, Hala EXPO 11.00

Spotkanie z Agą Kuligg i jej głośnym reportaŜem "Sponsorowana". Organizator: Papierowy Motyl

12.00

Spotkanie z Joanną Orzechowską, autorką ksiąŜki „Podwórka Piotrkowskiej”. organizator: Firma Księgarska SERWIS

13.00

Tworzenie Map Myśli. organizator: Stowarzyszenie Akademia Mądrego śycia

14.00

SUDAN - czas nadziei, na podstawie ksiąŜki Roberta T. Preys'a "Tajemnice Sahary" POWIEŚĆ i FAKTY

Sala nr 2 Parter, Hala EXPO 11.00

Spotkanie z Jackiem Podsiadło. organizator: Festiwal PULS LITERATURY

12.30

Prezentacja 11. numeru Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie" i spotkanie z Marcinem Jurzystą, autorem ksiąŜki poetyckiej "Ciuciubabka". organizator: Festiwal PULS LITERATURY

13.30

15.00

Spotkanie z Zofią Turowską. organizator: Wydawnictwo MARGINESY "O GETCIE PO SZWEDZKU" - debata o ksiąŜce "Biedni ludzie z miasta Łodzi". prowadzenie: Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Sala nr 3 Parter, Hala EXPO 11.00

Warsztaty WZORCE MYŚLENIA A EMOCJE EMOCJE A UCZENIE SIĘ. organizator: Salon Usług Edukacyjnych

12.00

Spotkanie z Kasią Klich i promocja jej ksiąŜki "Bajkowa druŜyna". organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi

14.00

Spotkanie z prof. Tadeuszem Morawskim Jak się układa palindromy - palindromy.pl . organizator: Wydawnictwo SORUS

OPEN SPACE Krytyki Politycznej Parter, Hala EXPO 12.00

Spotkanie z Tomaszem Piątkiem. prowadzenie: Grzegorz Woźniak (Klub Krytyki Politycznej w Łodzi)

15.00

Spotkanie z Hanną Gill-Piątkiem - promocja ksiąŜki "Bieda. Przewodnik dla dzieci" . prowadzenie: Jakub BoŜek (Krytyka Polityczna)

Salon Ciekawej Ksiazki 2011  

Program Salonu Ciekawej Ksiazki 2011 w Lodzi

Salon Ciekawej Ksiazki 2011  

Program Salonu Ciekawej Ksiazki 2011 w Lodzi