Page 1

SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Imprezy towarzyszące

XXI TARGOM KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ w dniach 29.11–2.12.2012 r.

Zamek Królewski, Arkady Kubickiego Warszawa 2012

1


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 29 LISTOPADA 2012 (CZWARTEK) DZIEŃ GODZ. NAZWA IMPREZY 29.11.2012 12:00–13:00 Uroczyste otwarcie XXI Targów Książki Historycznej, wręczenie Nagrody KLIO 29.11.2012 12:00–13:00 Inauguracja wirtualnego Salonu Książki Muzealnej.

MIEJSCE Sala Wielka Sala Wielka

NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW 29.11.2012 13:00–14:00 Spotkanie z laureatami Nagrody KLIO XXI Targów Książki Sala Wielka Historycznej 29.11.2012 13:00–14:00 Prezentacja pierwszych stron Galla Anonima. W 1112 roku Gall Anonim przed Salą Wielką rozpoczął prace nad Kroniką Polski. Oryginał nie zachował się do naszych czasów. Od wielu miesięcy Orbis Pictus pracuje nad dziełem będącym próbą odtworzenia oryginału. ORBIS PICTUS 29.11.2012 12:00–13:00 Spotkanie z dr Anetą Markuszewską, muzykolog, autorka książki, Festa sala konferencyjna i muzyka na dworze Marii Kazimiery. MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE 29.11.2012 12:30–14:00 Robert Lewandowski podpisuje książki Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, stoisko nr 63 czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej oraz Twórcy stylu świdermajer. WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER 29.11.2012 13:00–14:00 prof. Aleksander Łuczak podpisuje książkę Dekada polskich przemian. stoisko nr 41 Studium władzy i opozycji. MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO W WARSZAWIE 29.11.2012 13:30–14:30 Panel dyskusyjny na temat książki Piotra Zaremby Uzbrojona demokracja Theodore Roosevelt i jego Ameryka. Dzieje polityczne Stanów Zjednoczonych XX wieku, część I.

sala konferencyjna

Praca adresowana jest nie do wyspecjalizowanego historyka, lecz do szerokiego grona odbiorców, zarówno zainteresowanych tym tematem, jak również osób pragnących poszerzyć swoją znajomość mechanizmów dziejowych, poznać kulisy wielkiej polityki i sylwetki czołowych polityków, których działalność sprzed wieku zadecydowała o obliczu współczesnej Ameryki. Jej głównym atutem, poza wciągającą narracją, jest ogromne bogactwo faktów historycznych, nieznanych polskiemu czytelnikowi, przytoczonych za amerykańską literaturą i amerykańską prasą. Spotkanie poprowadzą: Robert Mazurek, dziennikarz „Rzeczpospolitej” i prof. Jan Żaryn. WYDAWNICTWO NERITON 29.11.2012 15:00–17:00 Promocja „CzasyPisma” – nowego periodyku IPN o historii Górnego sala konferencyjna Śląska. Panel dyskusyjny „Jak opowiadać najnowszą historię Górnego Śląska?” • dr Elżbieta Anna Sekuła (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej – Warszawa) • prokurator Ewa Koj (IPN Katowice) • prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN) • dr Adam Dziurok (IPN Katowice, UKSW Warszawa, „CzasyPismo”) Prowadzenie: Andrzej Sznajder (IPN Katowice) Po panelu dyskusyjnym zapraszamy na film dokumentalny Przemilczana

2


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ tragedia, opowiadający o losach Górnoślązaków deportowanych do Związku Sowieckiego w 1945 r. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 29.11.2012 16:00–17:00 prof. Ryszard Jakubczak podpisuje książkę Obrona Narodowa w tworzeniu stoisko nr 51 bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. BELLONA 29.11.2012 16:00–17:00 Wiktor Cygan podpisuje książkę Kresy we krwi 1939. 29.11.2012 17:15

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER Panel dyskusyjny poświęcony historiom alternatywnym.

stoisko nr 63 sala konferencyjna

W spotkaniu udział wezmą: - Jacek Dukaj - Szczepan Twardoch - Maciej Parowski NARODOWE CENTRUM KULTURY 29.11.2012 18:00

Prezentacja książki Daniela Koresia Generał brygady Aleksander RadwanPragłowski (1895–1974). Studium biograficzne W panelu dyskusyjnym udział wezmą ppłk dr Juliusz S. Tym, prof. Przemysław Olstowski, prof. Grzegorz Nowik (moderator) oraz autor. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki PRZYSTANEK HISTORIA ul. Marszałkowska 21/25

3


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 30 LISTOPADA 2012 (PIĄTEK) DZIEŃ GODZ. NAZWA IMPREZY 30.11.2012 10:00–11:45 Seminarium Małe ojczyzny – historyczne wydawnictwa regionalne bibliotek. Historyczne wędrówki z biblioteką.

MIEJSCE sala kinowa

Seminarium prowadzone przez Elżbietę Stefańczyk, przewodniczącą SBP, na którym, m.in. biblioteki przedstawią różnorodne formy popularyzacji historii, nie tylko poprzez działalność wydawniczą. W programie: Tadeusz Władysław Świątek − Warszawskie rody Jacek Okulus − W folwarku Ursinów. Nasz sąsiad Julian Ursyn Niemcewicz (Ursynoteka – Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy) Mirosława Majewska Podróże w czasie – czyli biblioteczne spotkania z historią (Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy) Grzegorz Zegadło Od przypadku do misji. Nie tylko o wydawnictwach historycznych Książnicy Pruszkowskiej (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie) STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 30.11.2012 10:00–12:00 Robert Lewandowski podpisuje książki Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej oraz Twórcy stylu świdermajer.

stoisko nr 63

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER 30.11.2012 10:30–11:30 Spotkanie z dr. Łukaszem Maurycym Stanaszkiem. Prezentacja książki Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą.

sala konferencyjna

Łużyce (Urzyce, Urzecze) – zapomniany region etnograficzny, m.in. na terenach obecnego miasta Warszawa, rozciągający się po obydwu brzegach Wisły pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. Zainteresowania naukowe terenami nadwiślańskimi leżącymi w bezpośredniej styczności z Warszawą zanikły na okres jednego wieku, na co nie mały wpływ miały przeobrażenia gospodarczo-społeczne i kulturowe, jakie dokonały się pod wpływem oddziaływania ciągle rozrastającej się aglomeracji miejskiej. Trzeba było dopiero wnikliwych badań autora, aby ten region odkryć na nowo i przybliżyć nam jego historyczno-kulturowe odrębności, uchwycone w ostatniej chwili. Wydana przez TONZ Oddział Góra Kalwaria i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE 30.11.2012 11:00–14:00 Tadeusz Hubert Jakubowski podpisuje książkę Obrazki, przeważnie miniatury. Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 30.11.2012 12:00–13:30 Promocja numeru specjalnego „Mówią Wieki” Maria Skłodowska-Curie, warszawianka, która zmieniła świat. Podczas konferencji odbędzie się także rozwiązanie konkursu plastycznego „Warszawskie ślady Marii Skłodowskiej-Curie”. MÓWIĄ WIEKI

stoisko nr 34

sala konferencyjna

4


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 30.11.2012 12:00–13:00 Wanda Jarząbek podpisuje książkę Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966–1976.

stoisko nr 60

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 30.11.2012 13:00–14:00 Michał Jagiełło podpisuje książkę Wołanie w górach.

stoisko nr 62

WYDAWNICTWO ISKRY 30.11.2012 13:00–14:00 Wiktor Cygan podpisuje książkę Kresy we krwi 1939.

stoisko nr 63

30.11.2012 13:15–14:30

WYDAWNICWTO ŚWIDERMAJER Spotkanie z Łukaszem Niesiołowskim-Spanò, autorem książki Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych – wydanej w serii „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”. Dr Łukasz Niesiołowski-Spanò jest historykiem starożytności, autorem wielu publikacji naukowych i członkiem redakcji międzynarodowych czasopism, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie o książce wezmą udział: - prof. Adam Ziółkowski (UW) - prof. Edward Dąbrowa (UJ). Praca Dziedzictwo Goliata stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na Hebrajczyków i Biblię mieli Filistyni.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 30.11.2012 13:30–15:00 gen. Jerzy Gotowała podpisuje książkę Skrzydła i pamięć. Fakty, wydarzenia, ludzie lotnictwa. BELLONA 30.11.2012 14:00–15:45 Varsaviana w dobie kryzysu Spotkanie poprowadzi Andrzej Sułtan – historyk, varsavianista.

sala kinowa

stoisko nr 51

sala konferencyjna

W dyskusji udział wezmą: - Joanna Jaszek-Bielecka – Kierownik działu Varsavianistów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotek Głównej Województwa Mazowieckiego - prof. dr hab. Andrzej Karpiński – Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW - prof. dr hab. Małgorzata Karpińska – Instytut Historyczny UW - Małgorzata Naimska – Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy - Sławomir Rybałtowski – wydawnictwo VEDA ORGANIZATORZY: BIURO KULTURY URZĘDU M.ST. WARSZAWY; BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY– BIBLIOTEK GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, POROZUMIENIE WYDAWCÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 30.11.2012 14:00–16:00 Barbara Tarkowska podpisuje książkę Echa Legionów. Gawędy żołnierskie. WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER 30.11.2012 14:00–16:00 Spotkanie z autorami książki Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933–1970, napisanej przez mieszańców dzielnicy Ursus, członków Kręgu Seniorów ZHP Ursus: Phm. Hannę Fietkiewicz, hm. Zdzisława Izydorczyka, phm. Andrzeja Pokrzywę, phm. Lucynę Szczepańską. Wydawca: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

stoisko nr 63 stoisko nr 34

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

5


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 30.11.2012 14:00–15:00 Paweł Kowal podpisuje książkę Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989.

stoisko nr 60

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 30.11.2012 15:00–16:00 Tomasz Mościcki podpisuje książkę Teatry Warszawy 1944−1945 .

stoisko nr 51

BELLONA 30.11.2012 15:00−16:00 Wojciech Kalwat podpisuje książkę Kampania Langiewicza 1863.

stoisko nr 51

BELLONA 30.11.2012 15:00–16:00 Grzegorz Motyka, Tomasz Stryjek podpisuje książkę Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953. INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 30.11.2012 15:00–17:00 Spotkanie z Grzegorzem Wasowskim – jednym z autorów przekładu XIX-wiecznego poematu Lewisa Carrolla Obławantura przez Wążarłacza i Łowybryki wokół Żreka. WYDAWNICTWO GRAFIKA/ZETA ARS 30.11.2012 15:45–16:45 Spotkanie z Andrew Nagorskim, autorem książki Hitlerland. Jak naziści zdobywali władzę. DOM WYDAWNICZY REBIS 30.11.2012 16:00–18:00 Spotkanie z Bożeną Gorską, autorką książki Krzemieńczanin, której bohaterem jest Zygmunt Jan Rumel (1915–1943), wychowanek Liceum Krzemienieckiego, społecznik, publicysta, poeta i żołnierz., patron Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st Warszawy. Wydawca: Muzeum Niepodległości. STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 30.11.2012 16:00–17:00 prof. Mirosław Nagielski podpisuje książki Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy oraz Hołd carów Szujskich.

stoisko nr 60

stoisko nr 104

sala kinowa

stoisko nr 34

stoisko nr 4

Autor – specjalista od historii wojskowości polskiej w XVII wieku, a także dziejów politycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów w tym okresie – będzie podpisywał swoje dwie książki, pokazujące z jednej strony chwałę oręża Rzeczypospolitej w początkach XVII stulecia (hołd carów Szujskich), zaś z drugiej jej osłabienie na arenie międzynarodowej, które nastąpiło pół wieku później, w czym niebagatelną rolę odegrał rokosz Lubomirskiego). WYDAWNICTWO NERITON 30.11.2012 16:00–17:00 Andrzej Dusiewicz podpisuje książkę Legiony Polskie we Włoszech z serii „Wojsko polskie w służbie Napoleona”.

stoisko nr 8

Andrzej Dusiewicz – historyk z Warszawy, autor m.in. książek Smoleńsk 1812; Tarutino 1812, Legiony Polskie we Włoszech (III t. serii „Wojsko Polskie w służbie Napoleona”). WYDAWNICTWO KARABELA

6


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 30.11.2012 16:00–17:00 Wladimir Bieszanow podpisuje książki: Twierdza brzeska; Rok 1944; Dziesięć uderzeń Stalina; Pogrom pancerny 1941. BELLONA 30.11.2012 16:00–18:00 Wokół Pamięci.pl. Kontrowersje – nadzieje – oczekiwania.

stoisko nr 51

sala konferencyjna

W dyskusji udział wezmą: dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN; prof. Antoni Dudek; prof. Marcin Kula; Piotr Zaremba „Rzeczpospolita”; dr Andrzej Zawistowski – Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN; Andrzej Brzozowski – Redaktor Naczelny Pamięci.pl; dr Łukasz Michalski – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 30.11.2012 16:45–17:30 Andrew Nagorski podpisuje swoje książki. DOM WYDAWNICZY REBIS 30.11.2012 17:00–18:00 Spotkanie z dr. Dariuszem Milewskim, historykiem, promocja książek: Dzienniki Ulryka Werduma i Pamiętniki historyi Jana III Sobieskiego.

stoisko nr 95 sala kinowa

MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE

7


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 1 GRUDNIA 2012 (SOBOTA) DATA 1.12.2012

GODZ. 10:00-11:30

1.12.2012

10:00–12:00

1.12.2012

10:00–11:15

NAZWA IMPERZY Robert Lewandowski podpisuje książki Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej oraz Twórcy stylu świdermajer. WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER Spotkaniem z Jackiem Oleckim, autorem książki Wojenne tajemnice Warszawy i Mazowsza tomy 1 i 2. WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY Spotkanie z dr hab. Jarosławem Dumanowskim, badaczem kuchni staropolskiej, promocja nowego wydania książki Kucharz doskonały Wincentego Wielądka.

1.12.2012

11:00-12:00

MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Wiesław Romanowski podpisuje książkę z serii „Biografie przeklęte” – Bandera. Terrorysta z Galicji.

1.12.2012

11:00–12:00

WYDAWNICTWO DEMART Jan Kieniewicz podpisuje książkę Za żelazną kurtyną pod red. Cristiny González Caizán.

1.12.2012

11:00–12:00

WYDAWNICTWO ISKRY ppłk dr Juliusz S. Tym podpisuje książkę Pancerni i ułani gen. Andersa.

MIEJSCE stoisko nr 63

stoisko nr 92

sala konferencyjna

stoisko nr 13

stoisko nr 62

stoisko nr 105

11:00–12:00

WYDAWNICTWO TETRAGON Anna Smółka-Gnauck podpisuje książkę Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”.

stoisko nr 103

1.12.2012

11:00–12:30

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Mateusz Wyrwich podpisuje książki: W celi śmierci; Ogłoszono mnie szaleńcem.

stoisko nr 52

1.12.2012

11:00–13:00

1.12.2012

11:00–16:00

1.12.2012

OFICYNA WYDAWNICZA RYTM Spotkanie z Marią Dłużewską i prezentacja jej filmu Seans oraz wydanej wspólnie z Fundacją „Historia i Kultura” książki Trzy dni zdjęciowe z Ireną Anders i Albinem Ossowskim. WYDAWNICTWO TRIO W ŚWIECIE STAROŻYTNYCH HUTNIKÓW − wystawa, zajęcia muzealne, prezentacja MSHM.

sala kinowa

stoisko nr 78

„Mazowsze, jakiego nie znamy” jest to wystawa fotograficzna, ukazująca Mazowieckie Centrum Metalurgiczne sprzed 2 tysięcy lat. Elementem ekspozycji będzie piecowisko – rekonstrukcja warsztatu produkcyjnego z pozostałościami starożytnych pieców hutniczych (żużli, fr. polepy szybowej). Z myślą o najmłodszych uczestnikach targów, piecowisko zostanie przeobrażone w wykop archeologiczny i od tego momentu dzieci staną się odkrywcami. Będą prowadzić eksplorację, aby wydobyć ukryte w ziemi ślady działalności starożytnych hutników i dzięki nim poznawać życie codzienne naszych przodków. Odkrywane zabytki staną się elementem muzealnej kolekcji, którą należy konserwować, zabezpieczać i dokumentować.

8


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Uczestnicy, znajdując fragment grzebienia będą mieli okazję poznać warsztat pracy grzebieniarza, odnaleziony fragment wisiorka umożliwi zaznajomienie się z pracą brązownika i samodzielne wykonanie ozdoby. Ponadto, dzieci będą mogły poznać tajniki starożytnych gier, wykonywać krajkę lub upleść sznurek. Zajęcia muzealne: Magiczny świat archeologii (wykopaliska archeologiczne), (sobota-niedziela); W pracowni starożytnego brązownika (warsztaty), (sobota); Tajemnice grzebienia (pokaz), (sobota, niedziela).

1.12.2012

11:00–12:00

1.12.2012

11:00

1.12.2012

11:30–12:30

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY Stanisław Mikulski podpisuje książkę Niechętnie o sobie. WYDAWNICTWO MELANŻ Tomasz Kołodziejczak i Przemek Truściński podpisują książki Czerwona mgła i Czarny horyzont FK OLESIEJUK Paradoksy i mity II RP. Czy wypada patriocie krytykować 20-lecie międzywojenne? Historia II RP widziana oczami XXI wiecznej naukowej psychologii. Konwersatorium prowadzone przez autora książki Asymetria. Rosyjska ruletka. Po spotkaniu podpisywanie książki.

stoisko nr 50 stoisko nr 71

sala konferencyjna

Dlaczego tak bardzo lubimy być oszukiwani? Propaganda sukcesu lat 20. i 30. Piotr Gibowski z wykształcenia psycholog społeczny, z zamiłowania historyk wyjaśnia mechanizmy, które powodują, że gloryfikujemy rzeczy irracjonalne. Dobra powieść historyczna jest najlepszą formą popularyzacji historii. Czytając o intrygach, zdradach, politycznych podchodach i skomplikowanych przez wojnę losach zwykłego człowieka, niejako „przy okazji” przyswajamy sobie wiedzę historyczną, która często bardzo opornie wchodziła do naszej głowy, kiedy siedzieliśmy w szkolnych ławach. ASPE TONUS Robert Beller podpisuje książkę Bibliografia Andriollego, tom 1.

1.12.2012

11:30–13:00

1.12.2012

11:30

1.12.2012

12:00–13:30

BELLONA Robert Gwiazdowski podpisuje książkę A nie mówiłem?

12:00–13:00

WYDAWNICTWO PROHIBITA dr Tomasz Łabuszewski podpisuje książkę Rzeczpospolita utracona.

1.12.2012 1.12.2012

12:00–13:00

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER Spacer warszawskimi śladami bohaterów Piekiełka i Wielkich zdrajców – prowadzenie Sławomir Koper.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (ODDZIAŁ W WARSZAWIE) Jerzy Kierul podpisuje swoją nową książkę Galileusz (seria: „Biografie Sławnych Ludzi”) .

stoisko nr 63 Zbiórka przed wejściem głównym do Zamku Królewskiego stoisko nr 96 stoisko nr 102 stoisko nr 90

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

9


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 1.12.2012

12:00–13:00

1.12.2012

12:00

Aleksander Wolicki podpisuje książkę Symmachia spartańska w VI–V w. p.n.e. WYDAWNICTWO SUB LUPA, PIOMAR Piotr Gociek podpisuje książkę Demokrator. WARGAMER Marcin Zaremba podpisuje książkę Wielka trwoga. Polska 1944–1947.

stoisko nr 94 stoisko nr 32

1.12.2012

12:00–13:00

1.12.2012

12:00–13:00

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Marta Cobel-Tokarska podpisuje książkę Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce.

stoisko nr 103

1.12.2012

12:00–13:00

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Janusz Tazbir, laureat Nagrody Literackiej m.st. Warszawy podpisuje książkę Od Sasa do lasa.

stoisko nr 62

1.12.2012

12:00–13:00

WYDAWNICTWO ISKRY gen. Stanisław Koziej podpisuje książkę Teoria sztuki wojennej.

stoisko nr 51

1.12.2012

12:00–13:00

BELLONA dr Jarosław Centek podpisuje książkę Reichsheer ery Seeckta.

stoisko nr 105

1.12.2012

12:00–15:00

1.12.2012

12:00

1.12.2012

1.12.2012

12:00–14:00

12:30–13:30

WYDAWNICTWO TETRAGON Spotkanie z Grzegorzem Wasowskim – jednym z autorów przekładu XIXwiecznego poematu Lewisa Carrolla Obławantura przez Wążarłacza i Łowybryki wokół Żreka. WYDAWNICTWO GRAFIKA/ZETA ARS Prof. Marian Marek Drozdowski podpisuje książki Juliusz Poniatowski (1886–1975); Ignacy Jan Paderewski, W cieniu harcerskiej lilijki, warszawskiej syrenki i śląskiego orła. MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO W WARSZAWIE Spotkanie z Januszem Skowrońskim, autorem książek Zapomniane tajemnice Karkonoszy; Tajemnice Gór Izerskich; Perły znad Kwisy i Tajemnice zamku Czocha. WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY Paweł Kowal podpisuje książkę Koniec systemu władzy.

stoisko nr 60

stoisko nr 104

stoisko nr 41

stoisko nr 92

stoisko nr 48

1.12.2012

12:30–13:30

WYDAWNICTWO TRIO Robert Jankowski podpisuje książkę Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów – druga połowa XVII i początek XVIII w., „Seria z Marsem”.

1.12.2012

12:30

WYDAWNICTWO DEMART Rafał Dębski podpisuje książki Wilkozacy. Krew z krwi oraz Wilcze prawo; Wilki i orły

stoisko nr 71

1.12.2012

13:00

FK OLESIEJUK Spacer historyczny wokół Zamku Królewskiego – Żony królów z dynastii Wazów na Zamku Królewskim – prowadzenie Iwona Kienzler. BELLONA

Zbiórka przed wejściem do Zamku Królewskiego

stoisko nr 13

10


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 1.12.2012

1.12.2012

13:00–14:00

13:00–14:00

1.12.2012

13:00

1.12.2012

13:00–15:00

Marek Nowakowski, laureat Nagrody Literackiej m.st. Warszawy podpisuje książkę Ten stary złodziej. Benek kwiaciarz.

stoisko nr 62

WYDAWNICTWO ISKRY dr Kazimierz Krajewski podpisuje prace poświęcone żołnierzom wyklętym.

stoisko nr 102

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (ODDZIAŁ W WARSZAWE) Marek Perzyński podpisuje książkę Zawód pirat.

stoisko nr 106

WYDAWNICTWO FINNA Barbara Tarkowska podpisuje książkę Echa Legionów. Gawędy żołnierskie.

stoisko nr 63

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER Wladimir Bieszanow podpisuje książki: Twierdza brzeska; Rok 1944; Dziesięć uderzeń Stalina; Pogrom pancerny 1941.

1.12.2012

13:00–14:00

1.12.2012

13:00–14:00

BELLONA Jacek Inglot podpisuje książkę Wypędzony, Breslau–Wrocław 1945.

stoisko nr 105

1.12.2012

13:00–15:00

IW ERICA prof. Robert Gwiazdowski podpisuje swoje książki.

stoisko nr 96

1.12.2012

13:00–15:00

WYDAWNICTWO PROHIBITA Wizyta braci husarskiej z okazji wydania książki Radosława Sikory Husaria pod Wiedniem 1683.

1.12.2012

13:00

IW ERICA Zbigniew Wawer podpisuje książki: Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941–1942; Tobruk 1941.

1.12.2012

13:00–14:00

1.12.2012

13:00–14:00

1.12.2012

13:00–15:00

BELLONA Spotkanie z Marcinem Zarembą, autorem książki Wielka trwoga. Polska 1944–1947. INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH Ryszard Morawski i Andrzej Nieuważny podpisują albumy z serii: „Wojsko Polskie w służbie Napoleona” i „Wojsko Księstwa Warszawskiego” Ryszard Morawski, malarz, ukończył ASP w Warszawie. Specjalizuje się w malarstwie batalistycznym; znawca mundurów armii Księstwa Warszawskiego. Jest autorem pomysłu i głównym wykonawcą serii albumów: „Wojsko Księstwa Warszawskiego” i „Wojsko Polskie w służbie Napoleona”. Dr Andrzej Nieuważny, historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny znawca epoki napoleońskiej. Autor tekstu w albumie o artylerii Księstwa Warszawskiego i w albumie o Polakach w Gwardii Cesarza Napoleona I. WYDAWNICTWO KARABELA „Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy...” – Białoruska książka historyczna: autorzy, wydawcy i czytelnicy. Prelegenci:dr hab. Oleg Łatyszonek, dr Natalia Rusiecka, Zmicier Kołas, Piotr Dobrołęcki

stoisko nr 51

stoisko nr 105

stoisko nr 51

sala konferencyjna

stoisko nr 8

sala koncertowa Zamku Królewskiego

11


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

(wejście za okazaniem zaproszeń — do odbioru w punkcie informacyjnym TKH)

PWKH, BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWKO HISTORYCZNE Robert Jarocki podpisuje swoją nową książkę Sztuka i krew 1939–1945. Autor – dziennikarz specjalizujący się w reportażach biograficznohistorycznych o wybitnych polskich inteligentach.

1.12.2012

13:30–14:30

1.12.2012

14:00–15:00

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY Rafał Jabłoński podpisuje książkę Warszawskie historii nieznane… wstydliwe.

stoisko nr 48

1.12.2012

14:00–15:00

WYDAWNICTWO TRIO dr Patryk Pleskot podpisuje książkę Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały.

stoisko nr 102

1.12.2012

14:00

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (ODDZIAŁ W WARSZAWIE) Tomasz Sławiński podpisuje książkę Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, Warszawa – Skrzeszew.

stoisko nr 94

1.12.2012

14:00

1.12.2012

14:00–15:00

1.12.2012

14:00–15:00

1.12.2012

14:00−15:00

1.12.2012

14:00−15:00

1.12.2012

14:00

1.12.2012

14:00–15:00

1.12.2012

14:00–16:00

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA − PIOMAR Marcin Godowski podpisuje książkę Z Afganistanu.pl. WARGAMER Radosław Romaniuk podpisuje książkę Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. WYDAWNICTWO ISKRY Igor Janke podpisuje książkę Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie. WYDAWNICTWO DEMART Sławomir Koper podpisuje książki m.in.: Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL; Polskie piekiełko; Wpływowe kobiety BELLONA Jarosław Molenda podpisuje książki: Poczet odkrywców i zdobywców Ameryki Łacińskiej; Tajemnice polskich grobowców; Panama 1671; Przedkolumbijscy żeglarze i odkrywcy Ameryki; Wojny guarańskie 1628–1756. BELLONA Sławomir Cenckiewicz podpisuje książki m.in. Sprawa Lecha Wałęsy; Anna Solidarność. ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO Piotr Jaźwiński podpisuje swoje książki Oficerowie i dżentelmeni oraz Oficerowie i konie. WYDAWNICTWO TETRAGON; IW ERICA Spotkanie z Krzysztofem Zajączkowskim, autorem książek Wokół tajemnic Westerplatte, Lekarz z Westerplatte. Mjr M. Słaby 1905–1948 i Bohater obrony Helu. Kmdr Z. Przybyszewski 1907–1952 WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY

stoisko nr 90

stoisko nr 32 stoisko nr 62

stoisko nr 13 stoisko nr 51

stoisko nr 51

stoisko nr 98

stoisko nr 105 stoisko nr 92

12


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 1.12.2012

1.12.2012

14:00

14:15–15:15

Dariusz Domagalski podpisuje książki Silentium Uniwersi; I niechaj cisza wznieci wojnę; Cherem. FK OLESIEJUK Rekonstrukcje historyczne – nowa forma uczestnictwa w kulturze?

stoisko nr 71

sala konferencyjna

Rosnące zainteresowanie rekonstrukcjami historycznymi to jedno z ciekawszych zjawisk w polskiej kulturze ostatnich lat. Coraz więcej osób poświęca swój czas i niebagatelne zasoby materialne, by wcielać się w role wojów lub żołnierzy z różnych epok. Zabawa, bycie razem, sposób na uczestnictwo w kulturze i przeżywanie historii, biznes, rozrywka i tania sensacja – a może coś więcej? Gdzie szukać źródeł tej fascynacji przeszłością i w jaki sposób wykorzystywać ją np. w promocji regionu czy edukacji kulturalnej? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na spotkaniu poświęconym książce Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze. W spotkaniu połączonym z dyskusją udział wezmą: autorzy: prof. Tomasz Szlendak (UMK w Toruniu) oraz Jacek Nowiński (badacz, dyrektor Biblioteki Elbląskiej), rekonstruktorzy: Jarosław Struczyński (odtwórca m.in. Wielkiego Mistrza von Jungingena, dyrektor artystyczny Zamku w Gniewie) Michał Prokopiak (bractwo rycerskie Smoczej Kampanii), Prowadzenie: Anna Wieczorek (dział ds. badań NCK) Spotkaniu towarzyszyć będą relacje fotograficzne z wydarzeń rekonstrukcyjnych. Publikacja to świadectwo z badań nad grupami rekonstrukcyjnymi oraz próba zmierzenia się ze stereotypami na ich temat. Po spotkaniu autorzy będą podpisywać książkę przy stoisku NCK (nr 47). 1.12.2012

15:00

1.12.2012

15:00–16:00

1.12.2012

15:00

1.12.2012

15:00–16:30

1.12.2012

15:00–16:00

1.12.2012

15:30–16:30

NARODOWE CENTRUM KULTURY Iwona Kienzler podpisuje książki m.in.: Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego, Miłości Polskich Królowych i Księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów, Romanse żon polskich królów elekcyjnych. BELLONA Iwona Walentynowicz podpisuje książkę Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Stanisławów–Sybir–Afryka–Londyn. BELLONA Jarosław Wróbel podpisuje książkę Żołnierz Polski. WYDAWNICTWO VESPER Spotkanie z Piotrem Zychowiczem, autorem kontrowersyjnej książki Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki. DOM WYDAWNICZY REBIS Zdzisław Skrok podpisuje książkę Wymowność rzeczy. WYDAWNICTWO ISKRY Promocja książki Śladami nazw miejskich Warszawy, wydanej przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy w serii „Biblioteka Warszawska”. Publikacja ta jest pracą zbiorową będącą podsumowaniem dwudziestoletniego dorobku Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy

stoisko nr 51

stoisko nr 51

stoisko nr 14 sala kinowa

stoisko nr 62 sala konferencyjna

13


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ istniejącego przy Urzędzie m.st. Warszawy. Członkami jego są wybitni varsavianiści, w większości związani zawodowo z miejskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi. W programie spotkania przewidziane jest wystąpienie prof. dr Kwiryny Handke, przez wiele lat kierującej zespołem , która zaprezentuje artykuły zawarte w tym tomie, poświęcone problematyce nazewnictwa miejskiego Warszawy. Do książki dołączona jest płyta zawierająca reprodukcje planów Warszawy z XVIII–XX w. 1.12.2012

15:30–16:30

1.12.2012

16:00–18:00

1.12.2012

16:00

1.12.2012

16:00–18:00

1.12.2012

16:30–17:30

1.12.2012

16:45–17:45

1.12.2012

17:00

1.12.2012

17:00–18:00

MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY Patryk Pleskot podpisuje książkę Niewiadomski. Zabić prezydenta, Seria „Biografie przeklęte”. WYDAWNICTWO DEMART Joanna Janicka podpisuje książkę Ziemia Andriollego. WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER Marcin Ciszewski podpisuje książki: WWW1939.COM.PL; Major; WWW1944WAW.PL; Mróz. WARGAMER Spotkanie z Szymonem Wrzesińskim, autorem książek Tajne badania Luftwaffe na Dolnym Śląsku; Podziemne tajemnice III Rzeszy na Dolnym Śląsku i Pogórze Izerskie w cieniu swastyki. WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY Piotr Zychowicz podpisuje książkę Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki. DOM WYDAWNICZY REBIS Prezentacja książki Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach tw. „Zyg” – Zygmunta Kolankowskiego pod red. Alicji Kuleckiej i Tadeusza Rutkowskiego. Publikacja prezentująca obraz środowisk naukowych oczami tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL. Opiera się ona na świetne zachowanej – co nie jest częste – teczce (a raczej teczkach), będących efektem pracy informatora, następnie tajnego współpracownika UB/SB o pseudonimie „Zyg”. Pod tym pseudonimem krył się Zygmunt Kolankowski, syn wybitnego znawcy epoki jagiellońskiej, profesora Ludwika Kolankowskiego. Książkę przedstawi prof. Zbigniew Romek. WYDAWNICTWO NERITON Adam Sikorski podpisuje książkę Mapa Tajemnic. WYDAWNICTWO VESPER Daniel Gazda podpisuje książkę Podbój Egiptu przez Kusz i Asyrię – VIII–VII w. p.n.e. Wojny w Nubii – VI-IV w. p.n.e., „Seria z Marsem”.

stoisko nr 13

stoisko nr 63 stoisko nr 32

stoisko nr 92

stoisko nr 95

sala konferencyjna

stoisko nr 14 stoisko nr 13

WYDAWNICTWO DEMART

14


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 2 GRUDNIA 2012 (NIEDZIELA) DATA 2.12.2012

GODZ. 10:00–12:00

2.12.2012

10:00–11:45

NAZWA SPOTKANIA Spotkanie z Jackiem E. Wilczurem, autorem książek Wileński pierścień śmierci, Kapitulacji nie było i Śmiertelny sojusz Hitler–Mussolini. WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY „Z Otchłani Wieków”, nr 66. „Archeologia Warszawy”

MIEJSCE stoisko nr 92

sala konferencyjna

Spotkanie z archeologami, autorami artykułów do Nr 66 czasopisma „Z otchłani wieków”, poświęconego badaniom archeologicznym Warszawy. Prezentacje o swoich odkryciach wygłoszą: - mgr Andrzej Gołębnik o badaniach rezydencji królewskiej w Wilanowie, - dr Hubert Kowalski o odkrywaniu w rzece Wiśle zrabowanych przez Szwedów zabytków z rezydencji królewskich XVII-wiecznej Warszawy - mgr Ryszard Cędrowski o badaniach kamienic Rynku Starego Miasta w Warszawie. Wydane przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE Otwarcie Pałacu pod Blachą dla publiczności pierwsza sala:  ekspozycja ośmiu plansz ogólnotematycznych poświęconych Ormianom  ekspozycja kilku zabytkowych przedmiotów liturgicznych i ornatu należących do Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce  w tle prezentacja filmów o tematyce ormiańskiej duża sala:  od godz. 10.15 – śpiew ormiański  wystawa „Przemiany Dziewczyny z perłą”, prezentująca 33 spojrzenia armeńskiego malarza, Nareka Awetisjana, na obraz Vermeera

2.12.2012

10:00

Pałac pod Blachą

2.12.2012

11:00–13:00

FUNDACJA KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH Robert Lewandowski podpisuje książki Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej oraz Twórcy stylu świdermajer.

stoisko nr 63

2.12.2012

11:00–16:00

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER W ŚWIECIE STAROŻYTNYCH HUTNIKÓW wystawa, zajęcia muzealne, prezentacja MSHM.

stoisko nr 78

„Mazowsze, jakiego nie znamy” jest to wystawa fotograficzna, ukazująca Mazowieckie Centrum Metalurgiczne sprzed 2 tysięcy lat. Elementem ekspozycji będzie piecowisko – rekonstrukcja warsztatu produkcyjnego z pozostałościami starożytnych pieców hutniczych (żużli, fr. polepy szybowej). Z myślą o najmłodszych uczestnikach targów, piecowisko zostanie przeobrażone w wykop archeologiczny i od tego momentu dzieci staną się odkrywcami. Będą prowadzić eksplorację, aby wydobyć ukryte w ziemi ślady działalności starożytnych hutników i dzięki nim poznawać życie codzienne naszych przodków. Odkrywane zabytki staną się elementem muzealnej kolekcji, którą należy konserwować, zabezpieczać i dokumentować. Uczestnicy, znajdując fragment grzebienia będą mieli okazję poznać warsztat pracy grzebieniarza, odnaleziony fragment wisiorka umożliwi zaznajomienie się z pracą brązownika i samodzielne wykonanie ozdoby. Ponadto, dzieci

15


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ będą mogły poznać tajniki starożytnych gier, wykonywać krajkę lub upleść sznurek. Zajęcia muzealne: Magiczny świat archeologii (wykopaliska archeologiczne), (sobota-niedziela); Tajemnice grzebienia (pokaz), (sobota, niedziela); gry i zabawy (niedziela).

2.12.2012

11:00–11:45

2.12.2012

11:00

2.12.2012

11:15–14:15

2.12.2012

12:00–13:00

2.12.2012

12:00–13:00

2.12.2012

12:00–13:00

2.12.2012

12:00-13:00

2.12.2012

12:00

2.12.2012

12:00–13:00

2.12.2012

12:00–13:00

2.12.2012

12:00–14:00

2.12.2012

12:00–14:00

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY Spotkanie z Mirosławem Sznajderem i Maciejem Sadowskim, autorami książki Powojenna Ochota. Ballada sentymentalna. WYDAWNICTWO VEDA Jacek Komuda podpisuje książki Zborowski; Bohun; Banita; Opowieści z dzikich pól; Czarna szabla; Wilcze gniazdo; Herezjarcha. FK OLESIEJUK Zaułek ormiański – profesjonalna pracownia linorytnicza dla dorosłych – dla ok. 10 osób (informacje i zgłoszenia do darmowego udziału do 20 listopada na adres: zaulek@ormianie.pl) FUNDACJA KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH Marcin Hybel podpisuje swoją książkę Awantura na moście. IW. ERICA Wojciech Iwańczak pospisuje swoją nową książkę Jan Luksemburski (seria: „Biografie Sławnych Ludzi”). PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY Spotkanie poświęcone albumowi 1947 BARWY RUIN. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Comba. W spotkaniu udział wezmą autorzy Maria Sołtys i Krzysztof Jaszczyński.

sala kinowa

stoisko nr 71

Pałac pod Blachą (sala boczna)

stoisko nr 105 stoisko nr 90

sala konferencyjna

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ gen. Bogusław Pacek podpisuje książkę Działania żandarmerii wojskowej.

stoisko nr 51

BELLONA Oleg Chorowiec podpisuje książkę Herbarz Szlachty wołyńskiej tom 1.

stoisko nr 94

KSIĘGARNIA HISTORYCZNA − PIOMAR Lechosław Herz podpisuje książkę Klangor i fanfary.

stoisko nr 62

WYDAWNICWTO ISKRY Spotkanie z Ryszardem Wolańskim autorem książki Eugeniusz Bodo. Już taki jestem zimny drań. DOM WYDAWNICZY REBIS Spotkanie ze Zbigniewem Mierzwińskim, autorem książek Generalicja II Rzeczypospolitej i Asy, damy i ułani. Polscy pisarze, poeci i artyści na Zachodzie 1939–1989. WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY Barbara Wachowicz laureatka m.in. Nagrody „Totus 2012” Fundacji Konferencji Episkopatu Polski podpisuje książki: Wigilie polskie. Adam Mickiewicz; Ciebie jedną kocham; Dom Sienkiewicza; Marie mojego życia; Nazwę Cię Kościuszko; Druhno Oleńko, Druhu Andrzeju; Kamyk na Szańcu;

sala kinowa

stoisko nr 92

stoisko nr 52

16


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Rudy, Alek, Zośka; To Zośki wiara OFICYNA WYDAWNICZA RYTM Romuald Romański podpisuje książkę Najsłynniejsze bękarty w dziejach Polski; Wojny kozackie; Generał Bolesław Wieniawa Długoszowski.

2.12.2012

13:00–14:00

2.12.2012

13:00–15:00

2.12.2012

13:00–14:00

BIBLIOTEKA NARODOWA Andrzej Dobosz podpisuje książkę Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia.

stoisko nr 62

2.12.2012

13:00–15:00

WYDAWNICWTO ISKRY Barbara Tarkowska podpisuje książkę Echa Legionów. Gawędy żołnierskie.

stoisko nr 63

2.12.2012

13:15–14:15

WYDAWNICTWO ŚWIDERMAJER Spotkanie ze Sławomirem Kmiecikiem, autorem książki Prezydent zabity śmiechem.

2.12.2012

13:15–15:00

WYDAWNICTWO PROHIBITA Ludobójstwo Polaków w ZSRS w 1937 roku. Czy pamiętamy o swoich zamordowanych rodakach – panel dyskusyjny „Uważam Rze Historia”

BELLONA prof. Oskar Stanisław Czarnik podpisuje książkę W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941–1946).

stoisko nr 51

stoisko nr 28

sala konferencyjna

sala kinowa

Prowadzenie dyskusji – Redaktor Naczelny „Uważam Rze Historia” — Paweł Lisicki 2.12.2012

13:15–13:45

2.12.2012

13:30–14:30

2.12.2012

14:00

2.12.2012

14:00–15:00

2.12.2012

14:00–16:00

2.12.2012

14:15–15:15

UWAŻAM RZE HISTORIA Ryszard Wolański podpisuje książę Eugeniusz Bodo. Już taki jestem zimny drań.

stoisko nr 95

DOM WYDAWNICZY REBIS Grzegorz Wiśniewski podpisuje książkę 25 lat orkiestry Sinfonia Varsovia.

stoisko nr 90

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY Jerzy Besala podpisuje książki: Miłość i polityka. Warchoł polski.

stoisko nr 51

BELLONA Sławomir Kmiecik podpisuje swoje książki.

stoisko nr 96

WYDAWNICTWO PROHIBITA Spotkanie ze Sławomirem Kordaczukiem i Zbigniewem Wróblem, autorami książki Tajne bronie Hitler – ślad polski. WYDAWNICTWO CB ZASIECZNY Spotkanie z Jakubem Wozinskim autorem książki Historia pisana pieniądzem. Jak rządzący Polską na przestrzeni wieków manipulowali polską walutą.

stoisko nr 92

sala konferencyjna

WYDAWNICTWO PROHIBITA

17


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 2.12.2012

15:15–16:00

2.12.2012

15:30–16:20

2.12.2012

16:30–17:30

WYDAWNICTWO PRO-EGIPT Marek Kwiatkowski podpisuje swoją nową książkę Moja pasja architektura.

16:30–17:30

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY Spotkanie z autorami albumu Ormiańska Warszawa.

2.12.2012

Jakub Wozinski podpisuje swoje książkę Historia pisana pieniądzem. Jak rządzący Polską na przestrzeni wieków manipulowali polską walutą. WYDAWNICTWO PROHIBITA Prelekcja Andrzeja Niwińskiego, profesora UW, egiptologa. Podczas spotkania autor Hien i lotosów postara się odpowiedzieć na pytanie czy i na ile Starożytny Egipt jest jeszcze nam potrzebny i czy jest w stanie wzbudzać w nas pozytywne emocje? Prezentacja książki Hieny i lotosy i omówienie tła historycznego, na jakim rozgrywa się akcja. Owo tło – to czasy m. in. faraona Ramzesa i Herhora – nasuwają się skojarzenia z bohaterami Faraona B. Prusa. Autor jako archeolog specjalizuje się w okresie, gdy żyli owi bohaterowie, a także prowadzi prace wykopaliskowe, które mogą wkrótce doprowadzić do odkrycia grobowca Herhora, opowie także o tych badaniach.

stoisko nr 96

sala konferencyjna

stoisko nr 90 sala konferencyjna

Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie album Ormiańska Warszawa wydany przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Będzie to publikacja wpisująca się poziomem merytorycznym i graficznym w przypadający właśnie Rok Książki Ormiańskiej. Tego dnia, 2 grudnia, będzie odbywała się premiera albumu, m.in. wśród wschodnich kobierców z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian, w położonym nad Arkadami Kubickiego, pałacu Pod Blachą. FUNDACJA KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH

18


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ III Salon Książki Muzealnej – Lekcje muzealne XXI Targi książki Historycznej sala lekcji muzealnych (stoisko nr 37) 29 listopada (czwartek) 14:30–17:00 – Z dziejów najstarszej kopalni soli w Polsce – prowadzenie: Jan Flasza (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni) 30 listopada (piątek) 12:30–14:30 oraz 15:00−17:00 Świat Orientu – zajęcia prowadzi Małgorzata Mikulska-Wernerowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu) 1 grudnia (sobota) 10:00–12:00 Posłuchaj z nami polskich baśni i legend. Spotkanie dla dzieci, zaproszeni goście, ludzie kultury i aktorzy czytają baśnie dzieciom (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) 12:00–13.00 Od szyszaka do rogatywki – zajęcie prowadzi Mikołaj Kubacki (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) 13:00–14:00 Zwierzęta żołnierze. Nie wierzycie? To posłuchajcie – zajęcie prowadzi dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie) 14:00–15:00 Lampki oliwne z tajemniczej groty w Hawarte (Syria) – zajęcie prowadzi Krystyna Jackiewicz (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) 2 grudnia (niedziela) 10:00–11:00 Biżuteria w pradziejach – zajęcie prowadzi Iwona Kołakowska-Mizerakowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) 11:00–12:00 Życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę urodzin wieszcza – zajęcie prowadzi Michał Krzyżanowski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) 12:00–13:00 Wyrób ozdób świątecznych. Wyrób kwiatów z bibuły – zajęcie prowadzi Anna Ziółek (Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu) 13:00–14:00 Napoleon a Polacy – zajęcie prowadzi Michał Krzyżanowski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) 14:00–15:00 Od szyszaka do rogatywki – zajęcie prowadzi Michał Pacut (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) STOISKO NR 78 10:00–15:00 (1 grudnia) Linoryt – Artystyczna technika graficzna – zajęcie prowadzi Łukasz Sobierajski (Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy) 1–2 grudnia 11.00–16.00 W świecie starożytnych hutników – zajęcie prowadzi Krystyna Koza (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie)

19


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ Projekcje filmowe podczas TARGÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ – sala kinowa Zamku Królewskiego (Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny) 29 listopada (czwartek) – Studio Universal 09:00–11:40 Robin Hood (2h 35 min) (reż. Ridely Scott) Zdobywca Nagrody Akademii Russel Crowe i reżyser legendarnego Gladiatora Ridley Scott łączą siły w epickiej opowieści o przygodach Robin Hooda. Oto niezwykła historia człowieka, którego losy dały początek nieśmiertelnej legendzie. Dzielny wojownik Robin zostaje wyjęty spod prawa, gdy wraz z grupą swych wiernych towarzyszy broni opowiada się przeciwko skorumpowanemu królowi Anglii. Zbuntowany bohater udaje się do Nottingham, gdzie poznaje pełną animuszu Lady Marion (nagrodzona przez Akademię Cate Blanchett). Zafascynowany jej osobą zrobi wszystko, by zdobyć serce tej pięknej kobiety i ocalić jej rodzinne ziemie przed zbliżającym się zagrożeniem. W konsekwencji dramatycznych wydarzeń, Robin i jego ludzie zostaną wciągnięci w krwawą wojnę, która zadecyduje o przyszłej chwale Anglii oraz rozsławi legendę szlachetnego banity. 11:50–14:00 Zabić drozda (2h 9 min) (reż. Robert Mulligan) Zabić drozda – edycja Jubileuszowa. Legenda kina Gregory Peck wciela się w rolę odważnego prawnika z południa - Atticusa Fincha, za co otrzymał Nagrodę Akademii® dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Kreację docenił również Amerykański Instytut Filmowy i uznał Atticusa za najlepszego bohatera wszechczasów w historii kina. Adaptacja powieści Harpera Lee, za którą autor otrzymał Nagrodę Pulitzera, powieść o niewinności, determinacji i zasądzeniu kary. Film otrzymał 8 nominacji do Nagrody Akademii i zdobył 3 statuetki. Ten uwielbiany przez widzów klasyk został wzbogacony o godziny materiałów dodatkowych, zremasterowany cyfrowo i w pełni odrestaurowany aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu i dźwięku. Zobacz to na własne oczy i zapamiętaj dlaczego „grzechem jest zabić drozda”. 14:10–16:25 Na Zachodzie bez zmian (2h 13 min) (reż. Lewis Milestone) Film w pełni odrestaurowany z oryginalnych materiałów filmowych i zremasterowany cyfrowo w celu uzyskania najwyższej jakości HD. W przeciwieństwie do większości filmów „z przesłaniem”, ascetyczny i wymowny obraz Lewisa Milestone’a będący adaptacją antywojennej powieści Ericha Marii Remarque’a po dziś dzień nie stracił nic ze swej siły przekazu. Jeszcze długie lata po pierwszym ukazaniu się na ekranach jego wyświetlanie zabronione było w wielu krajach, które szykowały się do wojny. Fabuła ukazuje grupę młodych niemieckich rekrutów podczas I wojny światowej i przemianę ich postawy od idealizmu do rozczarowania. Centralna postać filmu, Paul Baumer (Lew Ayres) deklaruje: „Żyjemy w okopach i walczymy. Staramy się nie dać się zabić - to wszystko”. Na Zachodzie bez zmian, to antologia sławnych już dziś scen: Ayres uwięziony w leju po bombie z człowiekiem, którego zabił; pierwsze spotkanie rekrutów i weteranów; żołnierze piechoty masowo ginący w rytm strzelających karabinów maszynowych; nocne pływanie przy świetle księżyca z francuskimi dziewczętami; pacyfistyczna przemowa Ayresa do zaskoczonych kolegów czy wreszcie ujęcie dłoni żołnierza sięgającego po zgubnego motyla. 16:35–19:25 Gladiator (2 h 35 min) (reż. Ridley Scott) Rzymski generał Maximus skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Colosseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę. Gladiator to nagrodzone Oscarami© arcydzieło, epicka historyczna opowieść

20


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ w niezwykle dramatyczny sposób przedstawiona przez Ridley’a Scotta (Thelma i Louise, Hannibal, Helikopter w ogniu, American Gangster), jednego z najwybitniejszych reżyserów XX wieku. 1 grudnia (sobota) 13:00 E.T. (1h 55 min) – Studio Universal (reż. Steven Spielberg) Przeżyj ponownie przygodę i magię jednego z najbardziej lubianych filmów wszechczasów – E.T. – w reżyserii laureata Nagrody Akademii, Stevena Spielberga. Porywająca, ponadczasowa historia dla widzów w każdym wieku, opowiadająca o niezapomnianej podróży zagubionego kosmity i jego przyjaźni z 10-letnim chłopcem. Dołącz do Elliotta (Henry Thomas), Gertie (Drew Barrymore) i Michaela (Robert MacNaughton), którzy wspólnie starają się pomóc E.T. w powrocie do domu. 16:45 Dzieci Isfahanu (dok., ok. 14 min) – MHP 17:10 Olimpijczycy (dok., ok. 14 min) – MHP ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STOISKA WARGAMERA NR 32 Na stoisku m.in. - pokazy gier figurkowych – w szczególności Ogniem i Mieczem - pokazy gier planszowych – Orły i Rakiety oraz innych o tematyce historycznej - warsztaty malowania figurek - budowanie makiety pola bitwy - konkursy z nagrodami dla publiczności ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STOISKA ORBIS PICTUS NR 21 Do zobaczenia: - Faksymile Biblii Gutenberga – najcenniejszej książki świata, która znajduje się w Pelplinie – jej wartość szacowana jest na 100 mln $ - Prezentacja programu „GALL ANONIM – 900 lat Kroniki Polskiej” – kolekcja Kart Pelplińskich ukazująca najstarsze zabytki literatury polskiej. Dodatkowo: - Atlas Mercatora – wydany w 500. rocznicę urodzin autora pierwszego atlasu świata - prezentacja Apokalipsy z 1331 roku – manuskryptu powstałego na zamówienie Zakonu Krzyżackiego Na stoisku pojawi się mnich (GALL ANONIM), który oficjalnie rozpocznie prace nad Kroniką Polski W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ ZAPRASZAMY NA SPACERY HISTORYCZNE: 1 grudnia (sobota) 11:30 Spacer warszawskimi śladami bohaterów Polskiego piekiełka i Wielkich zdrajców –prowadzenie Sławomir Koper. 13:00 Spacer historyczny wokół Zamku Królewskiego – Żony królów z dynastii Wazów na Zamku Królewskim – prowadzenie Iwona Kienzler. 2 grudnia (niedziela) 14:30 Spacer po Starym Mieście śladami postaci prezentowanych w albumie Ormiańska Warszawa – zbiórka przed kościołem św. Anny.

21


SPOTKANIA Z AUTORAMI, KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE NA XXI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ W SOBOTĘ 1 GRUDNIA ORAZ W NIEDZIELĘ 2 GRUDNIA ZAPRASZAMY NA POKAZY GRUP REKONSTRUKCYNYCH PRZED ARKADAMI KUBICKIEGO w godz. 10.00−16.00 CHORĄGIEW RYCERSTWA ZIEMII ZAKROCZYMSKIEJ

W programie m.in. - życie obozowe - pokazy walk rycerzy z epoki bitwy pod Płowcami - turniej rzutu włócznią - turniej łuczniczy dla publiczności - zakuwanie w dyby - prezentacja artylerii średniowiecznej - turniej rycerski - pokazy walk i uzbrojenia Prusów w walkach z Zakonem Krzyżackim. - Inscenizacja bitwy polsko-litewskiej „Oblężenie Jazdowa 1262” - Od Mieszka do Jagiełły czyli opowieść jak zmieniało się uzbrojenie rycerza od X do XV wieku - turniej rzutu toporem dla mężczyzn - prezentacja artylerii średniowiecznej DRAGONI W programie m.in. - musztra piechoty połączona ze strzelaniem salwami z broni czarnoprochowej - fechtunek na szable - pogadanka o broni czarnoprochowej połączona z prezentacją - pogadanka o wojsku i wojnach XVII w. - pogadanka o szabli polskiej i ogólnie o broni białej - strzelanie z moździerza; bicie monet-punca; krzesanie ognia krzesiwem - szkółka fechtunku szablą - warsztaty dla publiczności, z udziałem bezpiecznej broni treningowej w systemie go-now - warsztaty tańców, tańce ludowe bretońskie, francuskie, portugalskie Klub Miłośników Historii Warszawa Grupa odtwarzająca Armię Czerwoną 1939–1945 W programie m.in. - wykłady i pokazy sprzętu wojskowego w tym opis granatów i butelek przeciwpancernych. GRH Suomen Armeija – grupa rekonstrukcji historycznej odtwarzająca armię fińską z okresu II wojny światowej. W programie m.in. - punkt werbunkowy z okresu wojny zimowej - prelekcje i opowiadania o kampaniach wojny zimowej oraz umundurowaniu i uzbrojeniu stron walczących.

22

21. Targi Ksiazki Historycznej. Program  

21. Targi Ksiazki Historycznej 2012. Program imprez towarzyszacych

Advertisement