Page 1

!inspiRatie

Fietsen in Amerika?

Yes you can! Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden, maar geldt dat ook voor fietsers? Veel enthousiaste reisverhalen gaan over de meest prachtige rondreizen per auto of camper.

F

ietsen in Amerika en onderdeel zijn van het weidse en imposante landschap is een onvergetelijke ervaring. Er is enorm veel afwisseling en het

Wil je een land echt goed leren kennen, dan wil je het ruiken,

uitzicht vanaf de fiets is adembene-

proeven en voelen. Een fietstour is dan ideaal, al dan niet als

derhouden. Veel nieuwe langeafstands-

onderdeel van een auto- of campervakantie. Amerika is voor

voormalige spoorwegtracés, een initia-

fietsers over het algemeen een veilig land met uitermate vrien-

Dit is een non-profitorganisatie, die als

delijke, gastvrije en behulpzame mensen.

mend. De wegen zijn breed en goed onfietspaden

worden

aangelegd

over

tief van de Rails-to-Trails Conservancy. missie heeft om een landelijk netwerk van fietspaden aan te leggen over voormalige spoorlijnen met de bedoeling

TEKST TARGET TRAVEL MARKETING

het recreatieve en het woon-werkver-

FOTOGRAFIE USA FIETSTOURS

keer per fiets te verbeteren. Voordeel voor ons ‘laaglandfietsers’ is dat de meeste wegen in Amerika zijn aangelegd toen de eerste auto’s gingen rijden. Het hellingspercentage werd aangepast

60 - Kijk op www.AmericAmagazine.nl


aan het beperkte vermogen van de oude

staan voor de mooiste routes en de bes-

T-Ford en is dus prettig geleidelijk. Bo-

te accommodaties. In Nederland is een

vendien zijn de automobilisten in Ame-

groot

rika over het algemeen een stuk rustiger

Amerikaanse fietstourbedrijven over-

en toleranter dan hier in Europa. Ook

zichtelijk bij elkaar gebracht en gecon-

spelen ontwikkelingen op het gebied

troleerd door USA Fietstours. Deze in

van gezondheid en milieu de verdere

USA-fietsreizen gespecialiseerde tour-

uitbreiding van fietsroutes in de kaart.

operator biedt meer dan honderd tours

De overheid promoot het fietsen door

aan door heel Amerika. Lange of korte

de infrastructuur en de fietsnetwerken

fietstochten, ontspannen of sportief,

te verbeteren, fietsprojecten te onder-

luxe of basic, begeleid of individueel.

steunen en op scholen en politieacade-

Van meerdaagse tochten door de spec-

mies gericht onderwijs te geven over de

taculaire Rockies tot aan een fietsexcur-

rechten en plichten van fietsers. Om een

sie door het hippe New York, en van het

indruk te geven van de ernst van deze

bruisende California of het frisse Alaska

inspanningen: de uitgaven van de fede-

tot aan het zomerse Florida; fietsen in

rale overheid voor de voorlichting over

Amerika is een unieke ervaring. Boven-

fietsen en de verbetering van de fietsin-

dien zijn alle tours uitstekend inpasbaar

frastructuur bedroegen in 1990 nog

in een camper- of autovakantie. Tijdens

slechts zes miljoen dollar, in 2000 drie-

de meerdaagse fietstours zijn uiteraard

Beste reistijd

honderd miljoen en in 2008 al 550 mil-

ook de overnachtingen inbegrepen.

Over het algemeen hebben de

joen. Daarnaast wordt er ook door de

Hiervoor worden mooie en karakteris-

noordelijke staten van mei tot septem-

lokale overheid steeds meer geld be-

tieke accommodaties uitgezocht en ze-

ber het beste fietsweer en de zuidelijke

steed aan de aanleg van fietspaden en

ker geen standaard hotelketens. Het is

staten in de lente en de herfst.

fietsstroken.

ook mogelijk om een meer ‘basic’ kam-

Aangezien het grootste deel van de

aanbod

van

gerenommeerde

peerfietstour te boeken of deel te nemen

USA dichter bij de evenaar ligt dan

Fietstours in alle soorten en maten

aan typisch Amerikaanse twee- tot vier-

Nederland is het ook tijdens de

daagse Rides, die meestal eens per jaar

wintermaanden in de zuidelijke staten

Fietstours organiseren is een vak apart,

worden verreden in een grote groep

goed fietsweer.

waarbij lokale tourbedrijven garant

met begeleiding. Heel gezellig en ideaal ›

Kijk op www.AmericAmagazine.nl - 61


!inspiRatie

om in contact te komen met de lokale

fietsers kunnen optimaal kennismaken

taculaire landschappen in bijvoorbeeld

bevolking.

met mooie streken, zoals de noordooste-

de Grand Canyon en de Rocky Moun-

lijke New England-regio, de lager gele-

tains en de technisch ongeëvenaarde

Drie categorieën

gen oostelijke staten en het fietsvriende-

slick-rock-routes in onder andere moun-

Alle tours zijn ingedeeld in drie catego-

lijke Californië. Wielrenners kunnen

tainbike-mekka Moab. Aangezien deze

rieën: race, recreatief en mountainbike.

hun conditie testen tijdens uitdagende

tours niet altijd ongevaarlijk zijn, zijn

De eerste twee gaan over verharde we-

bergritten of lange coast-to-coast-tours

sommige verplicht begeleid. Ook voor

gen, de mountainbiketours gaan net als

van soms wel meer dan vijftig dagen!

kinderen zijn er volop mogelijkheden.

hier over onverharde paden en sporen

Mountainbiken krijgt in Amerika een

Ze hebben vaak een verrassend goede

door de natuur. Recreatieve (rechtop-)

heel andere dimensie vanwege de spec-

conditie en vinden het over het algemeen heerlijk om tijdens hun vakantie een inspanning te leveren. Veel van de

Voorbereiding

recreatieve tours van drie tot acht dagen van het niveau ‘makkelijk’ zijn ook ge-

Bij vrijwel alle recreatieve tours is een fiets van goede kwaliteit te huur of bij de tourprijs

schikt voor kinderen vanaf twaalf jaar.

inbegrepen. Bij de race- en MTB-tours zijn de aangeboden fietsen van gerenommeerde

Mochten er overigens onderweg techni-

Amerikaanse merken zoals Trek, Giant, Schwinn, Cannondale en Scott. Bij sommige

sche problemen zijn, dan is er bij de be-

van deze tours worden geen fietsen aangeboden en ook als je de voorkeur geeft aan

geleide tours altijd assistentie aanwezig

het gebruik van je eigen (maat)fiets dien je je eigen fiets mee te nemen. Dat lijkt

om deze zo snel mogelijk weer te ver-

misschien een heel gedoe, maar met een beetje voorbereiding is het betrekkelijk

helpen of eventueel je fiets direct te ver-

eenvoudig. Een fiets wordt door luchtvaartmaatschappijen soms beschouwd als

vangen. Bij de individuele (self-guided)

reguliere bagage en soms moet je er extra voor betalen. Je moet je fiets voor transport

tours is het tourbedrijf op de achter-

per vliegtuig altijd verpakt aanbieden in een fietshoes, fietsdoos of fietskoffer. Een

grond aanwezig om bij materiaalpech

fietsdoos kun je kopen op de luchthaven of bij een plaatselijke fietsenwinkel. Een

de beste en meest efficiënte hulp te re-

fietskoffer is een betere oplossing, omdat je kostbare fiets daarin beter beschermd

gelen. n

wordt en een fietskoffer altijd als reguliere bagage beschouwd wordt. Bovendien kun je behalve de fiets nog extra bagage in de fietskoffer opbergen. Je kunt ze kopen of

Dit artikel kwam tot stand in opdracht van

huren, bijvoorbeeld bij Fietskoffer.nl.

derden en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid.

62 - Kijk op www.AmericAmagazine.nl


Lezersaanbieding AmericA: Golden Coast of Maine Een prachtige individuele fietstour van zes dagen langs de ongerepte kustlijn

Inclusief:

van Maine. De route gaat onder andere

• Transfers van Bangor of Portland

door Acadia National Park, karakteristieke havenplaatsjes en kreeftenvissersdorpen. Je passeert statige zomerhuizen van rijke families uit de oostelijke steden, die hier aan de zomerse hitte kwamen ontsnappen. In de tour zijn oversteken per veerboot naar een aantal schiereilanden

Airport naar de tourstart/-finish; • Hybridefiets van uitstekende kwaliteit van Trek; • Vijf overnachtingen in topklassehotels o.b.v. logies en ontbijt; • Bootexcursies en oversteken per veerboot; • Optionele kajaktocht langs afgele-

opgenomen. De dagafstanden liggen

gen eilanden rond Bar Harbor.

rond de vijftig kilometer, maar je kunt

Tourprijs: €1.089,- p.p. (op basis van

de routes naar wens bekorten of

een 2-persoonskamer), 1-persoonstoe-

verlengen. Het terrein is licht heuvel-

slag: €435,-.

achtig en de tour is niet zwaar. Een normale conditie is vereist, maar je

Exclusief:

hoeft niet extra getraind te zijn. Deze

• Retourvlucht Amsterdam-Bangor,

tour start iedere dag van 1 mei tot 15

Maine (met tussenstop in New

oktober 2012 en is te boeken via

York): vanaf €721,-

www.usafietstours.com

Mogeljke extra’s: • Optionele fietstour van één dag in New York: €50,• Aansluitend zeven dagen camperhuur (25 ft camper, inclusief verzekeringen, inventaris en duizend mijl): vanaf €676,-

Kijk op www.AmericAmagazine.nl - 63

fietsen-in-amerika-yes-you-can  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you