Page 1

czytaj więcej na www.fachowyelektryk.pl

4/2013 BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK sierpień 2013 ,661

352'8.7<ǩ325$'<ǩ352-(.72:$1,(

Systemy Oznakowania Przewodów

6WHZRPUHWYaL^VK` PRHISL

manufactured by:

ALZWVé`aHJPZR}^ PRYVZV^UPJL

-SHNP

,[`RPL[`VZ[HéLQ Ké\NVNjJPPWPVUV^L

-\URJQLLSLR[Y`JaUL

)PISPV[LRHZ`TIVSP P[LYTPU}^


Jak poprawiÄ&#x2021; komfort Ĺźycia klientĂłw a tym samym rozwinÄ&#x2026;Ä&#x2021; biznes DoskonaĹ&#x201A;y nastrĂłj w prosty sposĂłb

Sterowanie Ĺźaluzjami zawsze w zasiÄ&#x2122;gu rÄ&#x2122;ki

OĹ&#x203A;wietlenie, ktĂłre zapewni relaks po dĹ&#x201A;ugim dniu

Idealne rozwiÄ&#x2026;zanie dla osĂłb, ktĂłre majÄ&#x2026; tylko dwie rÄ&#x2122;ce

Uprzyjemnij Ĺźycie swoich klientĂłw stosujÄ&#x2026;c rozwiÄ&#x2026;zania Schneider Electric 5yÄŞQRURGQHSRWU]HE\7ZRLFKNOLHQWyZ]DZV]HVWDQRZLÄ&#x2026;Z\]ZDQLH1DV]HSURVWH ZLQVWDODFMLXU]Ä&#x2026;G]HQLDVÄ&#x2026;RGSRZLHG]LÄ&#x2026;QDSRWU]HE\NOLHQWyZQLH]DOHÄŞQLHRGLFKURG]DMX ²F]\FKRG]LRZ\UDILQRZDQ\VW\OSRF]XFLHNRPIRUWXF]\WHÄŞRÄ&#x17E;ZLHWOHQLHVWHURZDQH F]XMQLNDPLUXFKX6FKQHLGHU(OHFWULFÂ&#x152;SURMHNWXMHSURVWHLĂĄDWZHZLQVWDODFMLUR]ZLÄ&#x2026;]DQLD G]LÄ&#x160;NLNWyU\PZNDÄŞG\PGRPXPLHV]NDVLÄ&#x160;SU]\MHPQLHMLEDUG]LHMNRPIRUWRZR

Dowiedz siÄ&#x2122; jak pomĂłc klientom w udoskonalaniu ich domĂłw. Pobierz nowy katalog osprzÄ&#x2122;tu i weĹş udziaĹ&#x201A; w LOSOWANIU iPhone 5! :HMGĨQDVWURQÄ&#x160;www.SEreply.comLZSLV]NRG 38259p Š2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric is a trademark owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. www.schneider-electric.com s 998-3654_PL


Drodzy czytelnicy Kończy się lato, sezon wakacyjny. Pora wrócić do codziennych www.fachowyelektryk.pl

obowiązków. Pewnie jeszcze trochę czasu minie zanim wpadniemy w codzienny rytm. Dobrą rozgrzewką mogą okazać się zbliża-

Wydawca: Wydawnictwo Target Press sp. z o.o. sp. k. Gromiec, ul Nadwiślańska 30 32-590 Libiąż Biuro w Warszawie: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/2402 tel./faks +48 22 635 41 08

jące się targi ENERGETAB. Ta impreza to doskonała inauguracja jesiennego sezonu. Oprócz standardowych ekspozycji czekają tam na nas szkolenia i konferencje. Na jedną z atrakcji zwracam szczególną uwagę. To - odbywające się już po raz drugi - Mistrzostwa Polski Elektryków. Impreza ta, organizowana przez naszą redakcję, to przede wszystkim wspaniała zabawa, ale również możliwość porównania swoich umiejętności z kolegami po fachu. Startując

Redaktor Naczelna: Małgorzata Dobień tel. kom. 502 255 773 malgorzata.dobien@targetpress.pl

w zawodach macie szansę na tytuł Mistrza i nagrodę pieniężną. Zanim jednak staniecie w szranki z innymi elektroinstalatorami, warto poczytać Fachowego Elektryka – teoretycznej wiedzy nigdy za wiele!

Dyrektor Marketingu i Reklamy:

Małgorzata Dobień

Robert Madejak tel. kom. 512 043 800

redaktor naczelna

robert.madejak@targetpress.pl

Dział Promocji i Reklamy: Diana Zygiert-Krukowska tel. kom. 502 604 237 diana.zygiert@targetpress.pl Marcin Sikora tel. kom. 515 251 052 marcin.sikora@targetpress.pl Ryszard Staniszewski tel. kom. 503 110 913 ryszard.staniszewski@targetpress.pl

Dyrektor Zarządzający:: Robert Karwowski tel. kom. 502 255 774 robert.karwowski@targetpress.pl

Adres Działu Promocji i Reklamy: 00-842 Warszawa ul. Łucka 15/2402 tel./faks +48 22 635 41 08

Prenumerata: prenumerata@fachowyelektryk.pl

Skład: K2DESIGN Krzysztof Frankowski k2design.frankowski@gmail.com

Druk: ARTDRUK

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych reklam.

ISSN 1643-7209

SPIS TREŚCI 8. . . . . . . .Aktualności 10. . . . . . . .Nowości 22. . . . . . . .Czytelne oznaczenie 28. . . . . . . .Systemy Oznakowania Przewodów firmy 3M 30. . . . . . . .Drut miedziany z rdzeniem stalowym – kompromis idealny! 32. . . . . . . .Oferta aparatury elektrycznej niskiego napięcia firmy Chint Poland 36. . . . . . . .Wygoda i bezpieczeństwo w Twoim domu! 38. . . . . . . .Nowe bloki dystrybucyjne OJL 70 i OJL 120 firmy ELEKTRO 40. . . . . . . .Schneider Electric prezentuje zabezpieczenia serii Micrologic E 42. . . . . . . .Rittal poszerza program obudów obsługi 44. . . . . . . .Nowa aparatura modułowa i innowacyjny system szyn zasilających 46. . . . . . . .Modułowe zasilacze UPS 48. . . . . . . .Nowa, dwukomponentowa puszka o IP55/IP65 50. . . . . . . .Nowe przestrzenie w betonie, ochronie przeciwpożarowej i energooszczędnych budynkach 52. . . . . . . .Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC 56. . . . . . . .Przegląd wyłączników różnicowoprądowych 64. . . . . . . .Bezpieczniki topikowe 68. . . . . . . .Zdalny system kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych 70. . . . . . . .Projekt w kilka minut 74. . . . . . . .Program ELKO-BIS CAD

76. . . . . . . .Analizatory jakości energii elektrycznej 81. . . . . . . .Miernik parametrów instalacji BENNING IT120B 82. . . . . . . .Innowacyjna seria mierników rezystancji izolacji 86. . . . . . . .Pomiary bezpieczeństwa instalacji elektrycznych 88. . . . . . . .Fluke CNX 90. . . . . . . .Systemy fotowoltaiczne 94. . . . . . . .Zabezpieczenia nadprądowe po stronie prądu stałego systemu fotowoltaicznego 98. . . . . . . .Rozwiązania Saia wspierające pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie energii 100. . . . . . . .Montaż i sterowanie roletami w domu wyposażonym w system automatyki budynkowej KNX 104. . . . . . . .Oszczędność bez „kucia ścian” 106. . . . . . . .Sterowanie radiowe 110. . . . . . . .Integracja systemu alarmowego z systemem inteligentnego budynku 114. . . . . . . .Lampy LED – tak, ale tylko dobrej jakości 118. . . . . . . .LED GO! Obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia poprzez jego modernizację 120. . . . . . . .Ewakuacja w sześciu krokach 122. . . . . . . .Walizki narzędziowe dla elektromonterów – Energotytan 124. . . . . . . .Wkrętaki i bity Felo 125. . . . . . . .Obróbka kabli elektrycznych 126. . . . . . . .ENERGETAB 2013 130. . . . . . . .Pozytywne wibracje 130. . . . . . . .Elektryzujący design


Quality out of Dedication

Serię aparatów elektrycznych niskiego napięcia wyróżniają takie cechy jak: sprawdzona niezawodność działania, wszechstronność zastosowań w instalacjach elektrycznych, modułowa konstrukcja, wysoka trwałość, małe wymiary, oraz pełna gama akcesoriów. Te cechy zapewniają bezpieczeństwo działania i obsługi każdego systemu dostarczania energii elektrycznej. Ze względu na kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku elektrycznym, Chint Electric specjalizuje się w rozwoju oraz produkcji aparatów elektrycznych. Opierając się na obszernej liczbie linii produktowych oraz rozbudowanej sieci marketingowej na całym świecie, produkty Chint znajdują szerokie zastosowania w instalacjach oraz różnych urządzeniach elektrycznych w gałęziach przemysłu w ponad 90 krajach na całym świecie.

Chint Poland Sp. z o.o. 91-212 Łódź ul. Wersalska 47/75 lok. 406 www.chintpoland.pl


ENERGETAB 26. MIÊDZYNARODOWE ENERGETYCZNE TARGI BIELSKIE BIELSKO-BIA£A INTERNATIONAL POWER INDUSTRY FAIR

17 - 19 wrzeœnia/September 2013


$NWXDOQRฤณFL

Obchody 20-lecia IDE w trakcie XIX Walnego Zgromadzenia PISA : GQLX F]HUZFD URNX Z7HUHVLQLH SRG:DUV]DZฤ… RGE\รกR VLฤŠ FRURF]QH :DOQH =JURPDG]HQLH 3ROVNLHM ,]E\ 6\VWHPyZ $ODUPRZ\FK 3U]HG UR]SRF]ฤŠFLHP REUDG ZDUV]DZVND VSyรกND ,'(OHFWURQLFV]DMPXMฤ…FDVLฤŠPLQG\VWU\EXFMฤ…XU]ฤ…G]Hฤ”GRV\VWHPyZ]DEH]SLHF]Hฤ”WHFKQLF]Q\FKLDXWRPDW\NLEXG\QNRZHM]RVWDรกDXKRQRURZDQD]RND]MLOHFLDLVWQLHQLD3UH]HV6SyรกNL$QGU]HM 7RPF]DN RWU]\PDรก ] Uฤ…N 0DUND %LHOVNLHJR SU]HZRGQLF]ฤ…FHJR 5DG\1DG]RUF]HM3,6$OLVWJUDWXODF\MQ\RG3ROVNLHM,]E\6\VWHPyZ$ODUPRZ\FKRUD]RND]MRQDOQฤ…VWDWXHWNฤŠ)LUPD0LFURV\VWHP ]6RSRWXXIXQGRZDรกDLZUฤŠF]\รกDRNROLF]QRฤžFLRZ\SXFKDU :WUDNFLHNUyWNLHMXURF]\VWRฤžFL$QGU]HM7RPF]DNXKRQRURZDรกNLOND RVyE NWyUH SU]H] ZLHOH ODW ZVSyรกSUDFRZDรก\ ] ,'( 'R RVyE V]F]HJyOQLH]DVรกXฤชRQ\FKQDOHฤชฤ…0DUHN%LHOVNLยฑSU]HZRGQLF]ฤ…F\ 51 3,6$ 6LHPHQV 0DNV\PLOLDQ 0DMHUVNL ยฑ F]รกRQHN 51 3,6$ 6DPD[ RUD]-HU]\6]NDOHM *XQQHER3ROVND :\UyฤชQLRQRUyZQLHฤช$JDWฤŠ %U]RVNR L 5RPฤŠ .RVWU]HZฤŠ ] 3,6$ D WDNฤชH *HRUJL-

VD %RJGDQLVD ZLFHSU]HZRGQLF]ฤ…FHJR 51 3,6$ 0LFURV\VWHP :รกRG]LPLHU]D&LHฤžODND+HQU\ND'ฤ…EURZVNLHJR 3,6$ 0LURVรกDZD .UDVQRZVNLHJR SUH]HVD =DU]ฤ…GX 3,6$ 6LHPHQV $QGU]HMD .UDZF]\ฤ”VNLHJR 6LHPHQV 3LRWUD7UHMGฤŠ 6LHPHQV 3DZรกD8WUDWฤŠ 6LHPHQV $QGU]HMD :yMFLND (6 ,QVWDO +HQU\ND %U]R]RZLF]D $SWRP6HUYLFHV 1D]DNRฤ”F]HQLH'DULXV]2NUDVD ,'( ZUฤŠF]\รก SUH]HVRZL VSyรกNL RNROLF]QRฤžFLRZฤ… WDEOLF]NฤŠ ] ZรกDVQRUฤŠF]Q\PL SRGSLVDPLSUDFRZQLNyZ:WUDNFLHWHMSyรกJRG]LQQHMXURF]\VWRฤžFL ]JURPDG]HQLPRJOLREHMU]HรผQDHNUDQLHSUH]HQWDFMฤŠ]GMฤŠรผ]ZLฤ…]DQ\FK]GZXG]LHVWROHWQLฤ…KLVWRULฤ…,'(OHFWURQLFV6S]RR *รกyZQH REFKRG\ ยฑOHFLD ยฟUP\ ,' (OHFWURQLFV Vฤ… SODQRZDQH Z WUDNFLH 'UXJLFK 7DUJyZ 'RP ,QWHOLJHQWQ\ NWyUH RGEฤŠGฤ… VLฤŠ ZGQLDFKSDฤจG]LHUQLNDURNXQDWHUHQLH62+2)$&725<Z:DUV]DZLHSU]\XOLF\0Lฤ”VNLHM ฤงUyGรกR,'(

Ogรณlnopolskie Dni Zintegrowanych Systemรณw Bezpieczeล„stwa Poลผarowego : GQLDFK ยฑ SDฤจG]LHUQLND Z +RWHOX :LQGVRU Z -DFKUDQFH RGEฤŠG]LH VLฤŠ NROHMQD HG\FMD 2JyOQRSROVNLFK 'QL =LQWHJURZDQ\FK 6\VWHPyZ %H]SLHF]Hฤ”VWZD 3RฤชDURZHJR 6FKUDFN 6HFRQHW L 3DUWQHU]\ 6SRWNDQLH EฤŠG]LH PLDรกR FKDUDNWHU V]NROHQLRZ\ : FLฤ…JX GZyFK GQL VSHFMDOLVW\F]Q\FK PHU\WRU\F]Q\FK Z\NรกDGyZSRรกฤ…F]RQ\FK]SUDNW\F]Q\PLZDUV]WDWDPLXF]HVWQLF\ EฤŠGฤ…PLHOLRND]MฤŠSRV]HU]\รผVZRMฤ…ZLHG]ฤŠ]]DNUHVX]DDZDQVRZDQ\FKV\VWHPyZEH]SLHF]Hฤ”VWZD 1DMZDฤชQLHMV]\P SXQNWHP LPSUH]\ EฤŠG]LH SUH]HQWDFMD ร„QD ฤช\ZRยด SURFHGXU\ ]DG]LDรกDQLD ZV]\VWNLFK ]LQWHJURZDQ\FK V\VWHPyZ EH]SLHF]Hฤ”VWZDSRGF]DVSRฤชDUX 3RGF]DVGZyFKGQLPHU\WRU\F]Q\FKVSRWNDฤ”]QDMOHSV]\PLHNVSHUWDPLZEUDQฤช\VรกXFKDF]H]DSR]QDMฤ…VLฤŠ]QDMQRZV]\PLZ\W\F]Q\PL GRW\F]ฤ…F\PLSURMHNWRZDQLDWDNLFKV\VWHPyZMDN663'62%06 606&&796.'68*VWHURZDQLDRGG\PLDQLHPLZ\G]LHOHQLDPL SRฤชDURZ\PLDWDNฤชHVLHFLVWUXNWXUDOQ\FK6ZRMHUHIHUDW\Z\JรกRV]ฤ… Z\ELWQL UHSUH]HQWDQFL EUDQฤช\ ]DEH]SLHF]Hฤ” PLQ SU]HGVWDZLFLHOH LQVW\WXFMLEDGDZF]\FKQDMOHSV]\FKVSHFMDOLVW\F]Q\FKXF]HOQLWHFK-

8

Fachowy Elektryk

QLF]Q\FK RUD] QLH]DOHฤชQL VSHFMDOLฤžFL ]DMPXMฤ…F\ VLฤŠ SUREOHPDW\Nฤ… V\VWHPyZEH]SLHF]Hฤ”VWZD 'R ZVSyรกRUJDQL]DFML MHG\QHJR Z EUDQฤช\ ]DEH]SLHF]Hฤ” V]NROHQLD QDWDNGXฤชฤ…VNDOฤŠ]RVWDOL]DSURV]HQLSURGXFHQFLLQQ\FKV\VWHPyZ %(/,026LรกRZQLNL6$*$=(;-RKQVRQ&RQWUROV6FKUDFN7HFKQLN3ROVND6S]RR6RQ\(XURSH/LPLWHG6XSR&HUEHU6S]RR 72$ (OHFWURQLFV (XURSH *PE+ 6S ] RR ;75$/,6 8. /WG 8G]LDรกZGZXGQLRZ\FKZDUV]WDWDFK]RVWDQLHSRWZLHUG]RQ\ZVSyOQ\PFHUW\ยฟNDWHPZ\VWDZLRQ\PSU]H]6FKUDFN6HFRQHW3ROVNDRUD] ZV]\VWNLFK3DUWQHUyZVSRWNDQLD 1D V]F]HJyOQฤ… XZDJฤŠ ]DVรกXJXMH IDNW ฤชH RUJDQL]DWRU]\ GRรกRฤช\OL ZV]HONLFK VWDUDฤ” DE\ PHU\WRU\ND L HGXNDF\MQ\ FKDUDNWHU VSRWNDQLD E\รก\ VSUDZฤ… QDGU]ฤŠGQฤ…: F]ฤŠฤžFL UHIHUDWyZ NWyUH ZSURZDG]ฤ… XF]HVWQLNyZZQDMQRZV]H]PLDQ\LZ\W\F]QHGRW\F]ฤ…FHLQWHOLJHQWQ\FK]DEH]SLHF]Hฤ”RELHNWyZQLHEฤŠGฤ…SRUXV]DQHVSUDZ\PDUNHWLQJRZHSRV]F]HJyOQ\FKยฟUPยฑZVSyรกRUJDQL]DWRUyZV]NROHQLD ฤงUyGรกR6FKUDFN6HFRQHW3ROVND


1RZRฤณFL

Obiektowa drukarka oznacznikรณw THERMOMARK CARD 'UXNDUNDR]QDF]QLNyZ7+(5020$5.&$5'G]LฤŠNLVZRLPIXQNFMRQDOQRฤžFLฤ… LGHDOQLHQDGDMHVLฤŠQLHW\ONRGRGUXNRZDQLDR]QDF]QLNyZQD]รกฤ…F]NLSU]HZRG\ NDEOHOXEDSDUDW\QLHW\ONRQDZDUV]WDFLHF]\ZELXU]HDOHUyZQLHฤชQDRELHNFLH SRGF]DVEXGRZ\OXEVHUZLVXUR]G]LHOQLF\3U]HMU]\ฤžFLHLHVWHW\F]QLHRSLVDQDV]DIDVWHURZQLF]DMHVWZG]LVLHMV]\FKF]DVDFKVWDQGDUGHPNWyU\Z\UyฤชQLDSURIHVMRQDOQ\FKSURGXFHQWyZUR]G]LHOQLF 'REU\PSU]\NรกDGHPSU]HQRฤžQHMGUXNDUNLMHVWZรกDฤžQLH7+(5020$5.&$5' V]F]HJyOQLH GRSRVDฤชRQHM Z ZDOL]NฤŠ WUDQVSRUWRZD RGSRUQฤ… QD XGHU]HQLD NWyUD GUXNXMH R]QDF]QLNL QD NDUWDFK ] WZRU]\ZD V]WXF]QHJR 'R GUXNRZDQLD RSUyF] GUXNDUNL SRWU]HEQ\ MHVW MHG\QLH ODSWRS NWyU\ PRฤชHP\ ]DRIHURZDรผ Z ]HVWDZLH ]GUXNDUNฤ…L]DVLODQLHNWyUHQDMF]ฤŠฤžFLHMMHVWZSREOLฤชXUR]G]LHOQLF\ 2SLVNDUW\R]QDF]QLNyZ]DMPXMHMHG\QLHVHNXQG=DOHWDPLXฤช\ZDQLDGUXNDUHN ]VHULL7+(5020$5.MHVWLFKQLHZLHONDNRQVWUXNFMDZ\UDฤจQ\LWUZDรก\Z\GUXN RUD]XQLZHUVDOQH]DVWRVRZDQLH]DUyZQRGRR]QDF]QLNyZQD]รกฤ…F]NLSU]HZRG\NDEOHDSDUDW\WDEOLF]NL]QDPLRQRZHOXE]QDNLLQIRUPDF\MQHLRVWU]HJDZF]HMDNLXฤช\ZDQLHLFKZELXU]HZDUV]WDFLHOXEQDEXGRZLHEH]SRฤžUHGQLRQDRELHNFLH :\GUXNSROHJDQDZSURZDG]HQLX]DSRPRFฤ…SURJUDPX&/,3352-(&7LQIRUPDFMLNWyUHFKFHP\RSLVDรผUฤŠF]QLHOXE]DSRPRFฤ…LPSRUWX GDQ\FKQS]([FHODOXESURJUDPyZSURMHNWRZ\FKW\SX(3/$1QDFLฤžQLฤŠFLXSU]\FLVNXDRUKUJLSRQLHVSHรกQDNLONXVHNXQGDFKR]QDF]QLNL Vฤ…JRWRZHGRLQVWDORZDQLDLFKQD]รกฤ…F]NDFKOXESU]HZRGDFK ZZZSKRHQL[FRQWDFWSO

Nowe obudowy do serii Platinum /29$72 (OHFWULF UR]V]HU]D VHULฤŠ SU]\FLVNyZ L SU]Hรกฤ…F]QLNyZ ร˜ PP ZSURZDG]DMฤ…F QRZH REXGRZ\ RG GR RWZRUyZ :NDฤชG\PW\SLHREXGRZ\Xฤช\WNRZQLN ]QDMG]LH GXฤชฤ… OLF]EฤŠ ZHMฤžรผ NDEORZ\FK R UyฤชQ\FK UR]PLDUDFK 0 0 03*3*3* .ROHMQ\PEDUG]RZDฤชQ\PDWXWHPVฤ…X]\VNDQHFHUW\ยฟNDW\ 8/GOD86$L.DQDG\ F8/XV RUD]VWRSLHฤ” RFKURQ\ ,3 ,3 ,3. ZJ ,(&(1 L7\S;ZJ8/NWyU\VSUDZLDLฤชREXGRZ\ PRฤชQD VWRVRZDรผ QDZHW Z QDMEDUG]LHM WUXGQ\FK ZDUXQNDFK RWRF]HQLD : RIHUFLH

]QDMGXMฤ… VLฤŠ REXGRZ\ ] MHGQ\P RWZRUHP Z GZyFK ZHUVMDFK NRORU\VW\F]Q\FK SRNU\Z\ ฤชyรกWD L V]DUD 3R]RVWDรกH REXGRZ\ ]RVWDรก\ Z\NRQDQH W\ONR ] SRNU\Zฤ… V]DUฤ… 2EXGRZ\ ] MHGQ\P RWZRUHP GRVWDUF]DQH Vฤ…]Z\SRVDฤชHQLHPVHULL3ODWLQXPOXEMDNR Z\NRQDQLD SXVWH :SURZDG]RQR UyZQLHฤช GR RIHUW\ QRZH ]HVW\NL L ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD /(' ] ]DFLVNDPL ฤžUXERZ\PL GR PRQWDฤชX ]DWU]DVNRZHJR QD W\OQHM SRNU\ZLH REXGRZ\ WDNฤชH SRNU\ZD SU]HGQLD QLH MHVW SRรกฤ…F]RQD SU]HZRGDPL ] SR]RVWDรกฤ… F]ฤŠฤžFLฤ… REXGRZ\

3R]D ]HVW\NDPL 12 OXE 1& GRVWฤŠSQH Vฤ…ฤจUyGรกDฤžZLDWรกD/('ฤžZLDWรกDFLฤ…JรกHJRZ NRORUDFK RUD] ]DVLODQLX 9$&'& 9$&L9$& ZZZORYDWRHOHFWULFSO REKLAMA

10

Fachowy Elektryk


1RZRฤณFL

Eco Energy prezentuje superoszczฤ™dnฤ… lampฤ™ LED (A60 10W na trzonku E27) &KDUDNWHU\VW\F]QHGODSURGXNWyZยฟUP\(FR(QHUJ\Vฤ…QRZRF]HVQ\GHVLJQDWDNฤชHZ\Mฤ…WNRZDZ\GDMQRฤžรผยฑWDNDWHฤชMHVWLFKQRZDODPSD/(' $:QDWU]RQNX( -HVWWRฤจUyGรกRฤžZLDWรกD]VHULL $/87(&+$ &LHNDZ\PUR]ZLฤ…]DQLHPMHVWZ\Mฤ…WNRZDNRQVWUXNFMDUDGLDWRUDPDRQ]ZLฤŠNV]RQฤ…SRZLHU]FKQLฤŠ FR ZSรก\ZD QD OHSV]H RGSURZDG]DQLH FLHSรกD ] GLRG /(' &R ZDฤชQH WR ZรกDฤžQLH RQH Vฤ… JรกyZQ\P DWXWHPSURGXNWXยฑXฤช\WRWXQLH]Z\NOHZ\GDMQ\FKGLRGQRZHMJHQHUDFML/XPHQ0D[ยฎ 60' 8ฤช\FLH WDNLFK UR]ZLฤ…]Dฤ” WHFKQRORJLF]Q\FK GDMH EDUG]R Z\VRNฤ… HIHNW\ZQRฤžรผ ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD ยฑ OP:3URGXNW\]WHMVHULLVWDQRZLฤ…]QDNRPLWฤ…DOWHUQDW\ZฤŠGODWUDG\F\MQ\FKฤชDUyZHN]DSHZQLDMฤ…FVLHGPLRNURWQH]PQLHMV]HQLH]Xฤช\FLDHQHUJLL HHQHUJ\FRPSO

LED-owe nowoล›ci w ofercie HELIOS /DPSDฤžZLHFRZD/('&,7<+HOLRV

Busch-iceLightยฎ Funkcjonalnoล›ฤ‡ staje siฤ™ emocjami.

(IHNWRZQD EDฤ”ND ODPS\ ฤžZLHFRZHM /(' &,7< +HOLRV XPRฤชOLZLDUR]SURV]HQLHฤžZLDWรกDZHZV]\VWNLFKNLHUXQNDFK-HMHVWHW\F]Q\NV]WDรกWXPRฤชOLZLDZV]HFKVWURQQH]DVWRVRZDQLHZRฤžZLHWOHQLX GHNRUDF\MQ\PEH]NRQLHF]QRฤžFLVWRVRZDQLD]DPNQLฤŠW\FKRSUDZ &HFK\SURGXNWXQDSLฤŠFLH9PRF:VWUXPLHฤ”ฤžZLHWOQ\ OP VNXWHF]QRฤžรผ ฤžZLHWOQD OP: WHPSHUDWXUD EDUZRZD . ZDUPZKLWHยฑFLHSรกRELDรกD WUZDรกRฤžรผW\VKWU]RQHN N (GHNODUDFMD&( /DPS\OLQLRZH/('&,7<+HOLRV %DUG]R GREUH ]DPLHQQLNL WUDG\F\MQ\FK ฤžZLHWOyZHN OLQLRZ\FK K SRELHUDMฤ… R SRรกRZฤŠ PQLHM HQHUJLL ] VLHFL HOHNWU\F]QHM ]DFKRZXMฤ…F ]EOLฤชRQ\ VWUXPLHฤ” ฤžZLHWOQ\&KDUDNWHU\]XMฤ…VLฤŠSU]\W\PWU]\NURWQLHOHSV]ฤ…WUZDรกRฤžFLฤ…(PLWRZDQHSU]H]QLH ฤžZLDWรกREH]WฤŠWQLHQLDJZDUDQWXMHOHSV]\NRPIRUWSUDF\ &HFK\ SURGXNWX QDSLฤŠFLH 9 PRF : VWUXPLHฤ” ฤžZLHWOQ\  OP VNXWHF]QRฤžรผฤžZLHWOQDGROP:WHPSHUDWXUDEDUZRZD. ZKLWHยฑELDรกD WUZDรกRฤžรผ W\VKWU]RQHN*EDฤ”ND7GHNODUDFMD&( ZZZKHOLRVNDWRZLFHSO

12

Fachowy Elektryk

=DUyZQR GURJD MDN L FHO Z\PDJDMฤ… RULHQWDFML -HVW WR QLH]EฤŠGQH V]F]HJyOQLH Z ฤžZLHFLH NWyU\ VWDMH VLฤŠ FRUD] EDUG]LHM ]รกRฤชRQ\ , SRZLQQR WR SU]HPDZLDรผ MXฤช QD SLHUZV]\ U]XW RND %R Z WDNL RWR VSRVyE OXG]LH EH]SLHF]QLH SRUXV]DMฤ… VLฤŠ QDREF\PWHUHQLH=UR]XPLDรกDNRPXQLNDFMDMHVWV]F]HJyOQLHZDฤชQDZEXG\QNDFK Z NWyU\FK SU]HPLHV]F]D VLฤŠ GXฤชD OLF]ED OXG]L5yZQLHฤชMDNR]QDNUR]SR]QDZF]\ DPELWQHM DUFKLWHNWXU\ %XVFKLFH/LJKWยŠ FKฤŠWQLHSU]HMPXMHSU]\W\PSURZDG]HQLH ZZZDEESO


1RZRฤณFL

Domovea KNX

:V]\VF\ PyZLฤ… R LQWHOLJHQWQ\FK GRPDFK OHF] W\ONR QLHOLF]QL SRWUDยฟฤ… Z\NRU]\VWDรผ ZHZรกDVQ\FKF]WHUHFKฤžFLDQDFKNRU]\ฤžFLNWyUH ]WHFKQLF]QHJRSXQNWXZLG]HQLDVฤ…MXฤชG]LVLDM RVLฤ…JDOQH3URGXNW\URG]LQ\ GRPRYHD ยฟUP\ +DJHU Z\]QDF]DMฤ… QRZH NLHUXQNL Z G]LHG]LQLH LQWHOLJHQWQHJR ]DU]ฤ…G]DQLD EXG\QNDPL ']LฤŠNL LQWXLF\MQHPX LQWHUIHMVRZL XรกDWZLDMฤ… VWHURZDQLH RฤžZLHWOHQLHP UROHWDPLRJU]HZDQLHP NOLPDW\]DFMฤ…ZHQW\ODFMฤ… L SR]RVWDรก\PL IXQNFMDPL EXG\QNX : WDNL VDP SURVW\ VSRVyE GRPRYHD XPRฤชOLZLD SRGJOฤ…G ]Xฤช\FLD HQHUJLL Z QDV]\P GRPX PRQLWRURZDQLH ]D SRPRFฤ… NDPHU ,3 PRฤชH WDNฤชHSRZLDGRPLรผQDVRQLHSU]HZLG]LDQ\FK ]GDU]HQLDFK]DSRPRFฤ…ZLDGRPRฤžFLHPDLO :V]\VWNLH IXQNFMH EXG\QNX REVรกXJLZDรผ PRฤชHP\ ]D SRฤžUHGQLFWZHP GHG\NRZDQHJR SDQHOX GRW\NRZHJR GRZROQHJR NRPSXWHUD 3& WDEOHWX OXE VPDUWIRQX SU]HE\ZDMฤ…F ZGRPXOXE]GRZROQHJRPLHMVFDZ\NRU]\VWXMฤ…Fรกฤ…F]HLQWHUQHWRZH=XSHรกQLHQRZ\RฤžPLRFDORZ\SDQHOGRW\NRZ\LGHDOQLHZVSyรกSUDFXMH ] VHUZHUHP GRPRYHD SR]ZDODMฤ…F QDZ\JRGQHVWHURZDQLHQDV]\PGRPHP ZZZKDJHUSO

14

Fachowy Elektryk

Coraz wiฤ™ksza oferta przekล‚adnikรณw Noratela :URNXยฟUPD1RUDWHO6S]RRQDMEDUG]LHM XQLZHUVDOQ\ ]DNรกDG SURGXNF\MQ\ JUXS\ 1RUDWHO ]QDQHJR QD FDรก\P ฤžZLHFLH SURGXFHQWD WUDQVIRUPDWRUyZ GรกDZLNyZ L ]DVLODF]\ ZSURZDG]Lรก QD U\QHN SROVNL SURJUDP VWDQGDUGRZ\ SU]HNรกDGQLNyZ 3U]HNรกDGQLNL1RUDWHOVSHรกQLDMฤ…Z\PDJDQLD QRUP\SUฤ…GRZHM(1LQDSLฤŠFLRZHM (1RUD]SRVLDGDMฤ…&HUW\ยฟNDW&( 0RJฤ… SRVLDGDรผ ]QDN 8/ : RIHUFLH ]QDMGXMฤ…VLฤŠSU]HNรกDGQLNLSUฤ…GRZHLQDSLฤŠFLRZH SU]H]QDF]RQH PLQ GR SUDF\ ] OLF]QLNDPL HQHUJLL Z NODVDFK GRNรกDGQRฤžFL RG V GR RG GR $ L ZVSyรกF]\QQLNX EH]SLHF]Hฤ”VWZD )6 OXE )6 2IHUXMHP\ UyZQLHฤช V]HURNฤ… JDPฤŠ SU]HNรกDGQLNyZ SUฤ…GRZ\FK GR FHOyZ ]DEH]SLHF]HQLRZ\FK R Z\VRNLP ZVSyรกF]\QQLNX GRNรกDGQRฤžFL :UD] ] SU]HMฤŠFLHP GXฤ”VNLHJR ]DNรกDGX *DUUH SURGXNXMฤ…FHJR SU]HNรกDGQLNL QD U\QHN VNDQG\QDZVNL L ]DFKRGQLRHXURSHMVNL

1RUDWHO]\VNDรกGRฤžZLDGF]HQLHLVWZRU]RQ\ MXฤชW\SRV]HUHJSU]HNรกDGQLNyZ]SRZRG]HQLHP VWRVRZDQ\ RG ODW 2SUyF] Z\UREyZ W\SRZ\FK WUDG\F\MQLH GOD ZV]\VWNLFK QDV]\FKSURGXNWyZRIHUXMHP\Z\NRQDQLD SRG LQG\ZLGXDOQH SRWU]HE\ =DSUDV]DP\ GRZVSyรกSUDF\ ZZZQRUDWHOSO

Nowy uniwersalny system gniazd kanaล‚owych ecoline do kanaล‚รณw tehalit. BRP|BRS|BRAP|BRN 7HUD]MHV]F]HV]\EFLHMLEH]SLHF]QLHMZNRORUDFK GRSDVRZDQ\FK GR URG]DMX DSOLNDFML QSGRV]SLWDOLODERUDWRULyZRUD]REZRGyZ Z\G]LHODQ\FKVSHFMDOLVW\F]Q\FK +DJHU SU]HGVWDZLDQRZHLNURWQHJQLD]GDNDQDรกRZH ] X]LHPLHQLHP GR PRQWDฤชX IURQWDOQHJR WHKDOLW%53_%56_%5$3 RUD]GRSURยฟOLW\SX& WHKDOLW%51 =PLHQLRQHLรกDWZH ZPRQWDฤชXUR]EXGRZDQHRQRZHW\S\LZHUVMH NRORU\VW\F]QH XU]ฤ…G]HQLD SU]H]QDF]RQH Vฤ… GOD SUฤ…GyZ ]QDPLRQRZ\FK GR $ 1RZH JQLD]GD ]RVWDรก\ ]DSURMHNWRZDQH WDN DE\]DSHZQLรผSHรกQฤ…RFKURQฤŠSU]HGGRW\NLHP LSU]HGU\]\NLHP]PLDQ\ID] *รกyZQD LQQRZDFMD WHFKQLF]QD RGQRVL VLฤŠ GR SRรกฤ…F]HQLD XU]ฤ…G]Hฤ” RWR WHUD] GR G\VSR]\FML HOHNWURLQVWDODWRUD GRVWฤŠSQH Vฤ… GZD VSRVRE\ SRGรกฤ…F]HQLD MDNR WUDG\F\MQ\ VSRVyEQDZW\NDFKJQLD]GDFK:$*2:,167$ SOXJLQRUD]MDNRSRGรกฤ…F]HQLHQDVDPR]DFLVNDFKEH]SRฤžUHGQLRNRฤ”FyZNฤ…GUXWXNDEOD 6ฤ… WR QRZH ZHMฤžFLD L Z\MฤžFLD SR ERNDFK XPLHV]F]RQH QD W\OQHM ฤžFLDQFH JQLD]GD SR]ZDODMฤ…FHQDSRGรกฤ…F]HQLHNDEOLRSU]HNURMDFK RGGRPP2.RPRUDSRGรกฤ…F]HQLRZD MHGQRF]HฤžQLHMHVWWDNVNRQVWUXRZDQDฤชHSRNU\ZD]DFLVNyZฤžUXERZ\FKSHรกQLMHGQRF]HฤžQLH UROฤŠ ]DEH]SLHF]HQLD SU]HG Z\UZDQLHP NDEOD]]DFLVNyZJQLD]GD RGFLฤ…ฤชDQLHNDEOL 1RZHJQLD]GDNDQDรกRZHWRZ\VRNLHMMDNRฤžFL

NRQVWUXNFMD ] GRVNRQDรก\P Z\NRฤ”F]HQLHP 2SUyF] LQVWDODFML Z REVรกXG]H L SRGรกฤ…F]HQLX JQLD]GDLPDVNRZQLFH]RVWDรก\PRGHUQL]RZDQH%UXGLNXU]QLHPRฤชH]QDOHฤจรผVRELHPLHMVFD1DZHWSRZLHOXODWDXฤช\WNRZDQLDQRZH JQLD]GDSR]RVWDMฤ…F]\VWH 5RG]LQD JQLD]G GRVWฤŠSQD MHVW Z SLฤŠFLX NRORUDFKGODZV]\VWNLFKZHUVMLZF]\VWHM ELHOL 5$/  Z NRORU]H NUHPRZ\P 5$/  NRORU]H JUDยฟWRZ\P 5$/ F]HUZRQ\P 5$/ L]LHORQ\P 5$/ 1RZH JQLD]GD ZW\NRZH Vฤ… Z SHรกQL ]JRGQH ]SRSU]HGQLPV\VWHPHPLVฤ…FDรกNRZLFHNRPSDW\ELOQHยฑPRJฤ…รกฤ…F]\รผVLฤŠ]HVREฤ…V]HUHJRZREH]Xฤช\FLDSU]HZRGyZLEH]RJUDQLF]Hฤ” ZZZKDJHUSO


1RZRijFL

GALANT PLUS IP65

1RZ\ SURGXNW ¿UP\ (/(.7523/$67 1DVLHOVN MDNLP Vą UR]G]LHOQLFH QDW\QNRZH *$/$173/86SURGXNRZDQ\MHVWZZHUVMLRGMHGQHJRGRF]WHUHFKU]ĊGyZZVWRSQLX RFKURQ\,35R]G]LHOQLFDVNáDGDVLĊ]F]ĊĞFLW\OQHMZNWyUHM]DPRQWRZDQDMHVWV]\QD PRQWDĪRZD 7+ SRVLDGDMąFD UHJXODFMĊ Z\VRNRĞFL PRQWDĪX RUD] OLVWZ\ ]DFLVNRZH 1 L 3( L SU]HGQLHM NWyUą VWDQRZL SRNU\ZD ] GU]ZLDPL Z\NRQDQ\PL Z ZHUVML WUDQVSDUHQWQHMOXENRORU]HREXGRZ\ 5$/ : QRZHM UR]G]LHOQLF\ ] VHULL *$/$17 3/86 Z\VWĊSXMH XV]F]HOQLHQLH Z\NRQDQH ]D SRPRFą SU]HSXVWX ±NRPSRQHQWRZHJR SRG GáDZQLFH 3* .ODVD RFKURQ\ ,3 ]RVWDáDX]\VNDQDG]LĊNL]DVWRVRZDQLXVWRSQLRZHPXV\VWHPRZLXV]F]HOQLHĔVNáDGDMąFHJRVLĊ] ‡XV]F]HONL]HZQĊWU]QHM ‡XV]F]HONLZHZQĊWU]QHM ‡SLHUĞFLHQLXV]F]HOQLDMąF\FK 5R]G]LHOQLFH SURMHNWRZDQR WDN DE\ PDNV\PDOQLH XSURĞFLü L SU]\VSLHV]\ü LQVWDODFMĊ DSDUDWXU\ PRGXáRZHM QDWRPLDVW W\SRV]HUHJ PRGXáyZ SR]ZROLá VWZRU]\ü ]XSHáQLH QRZH UR]G]LHOQLFH Z LORĞFL PRGXáyZ :\VRNDZ\WU]\PDáRĞüREXGRZ\ JZDUDQWRZDQD MHVW SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH WZRU]\ZD $%6 R Z\VRNLFK ZáDVQRĞFLDFK GLHOHNWU\F]Q\FK L PHFKDQLF]Q\FK MDN UyZQLHĪĞFLDQREXGRZ\RRSW\PDOQHMJUXERĞFL 1RZH UR]G]LHOQLFH *$/$17 3/86 PDMą ]DVWRVRZDQLH Z EXGRZQLFWZLH SU]HP\VáRZ\P L PRĪQD MH PRQWRZDü QD ĞFLDQDFK PXURZDQ\FK6WRSLHĔRFKURQ\,3XPRĪOLZLD VWRVRZDQLH UR]G]LHOQL Z ZDUXQNDFK Z\VRNLHJR ]DS\OHQLD L ]ZLĊNV]RQHM ZLOJRWQRĞFL 5R]G]LHOQLFH RGSRUQH Vą UyZQLHĪ QDSURPLHQLH89 ZZZHOHNWURSODVWFRPSO

16

Fachowy Elektryk

Gniazdo z ładowarką USB. Dwa w jednym. Opatentowane gniazdo. 1DUHV]FLH VPDUWIRQ\ WDEOHW\ DSDUDW\ IRWRJUD¿F]QH OXE RGWZDU]DF]H 03 PRĪQD QDáDGRZDü ZV]ĊG]LH Z GRPX Z VWDá\P PLHMVFX : QRZ\FK JQLD]GDFK ] áDGRZDUNą 86% 6]XNDQLH áDGRZDUNL ] MHM ]DVLODF]DPL L SU]HZRGDPL QDOHĪ\ W\P VDP\P GR SU]HV]áRĞFL -HĪHOL E\ NWRĞ FKFLDá Z\PLHQLü JQLD]GR VWDQGDUGRZHQDWR]áDGRZDUNąMHVWWRUyZQLHĪ EH]SUREOHPRZD VSUDZD *QLD]GR ]áDGRZDUNąQLHSRWU]HEXMHQLFZLĊFHMQLĪ WUDG\F\MQH JQLD]GNR 9a àDGRZDQLH MHVWZLĊFMHV]F]HEDUG]LHMNRPIRUWRZH .RPELQDFMD VSUDZG]RQHJR JQLD]GD ]DVLODMąFHJR L QRZRF]HVQHJR ]DVLODF]D 86% ]DSHZQLD MHGQROLWą VW\OLVW\NĊ D WR GODWHJR ĪH MHVW GRVWĊSQD GOD OLF]Q\FK VHULL RVSU]ĊWX HOHNWURLQVWDODF\MQHJR$%% PLQ FDUDW® SXUHGHOVWDKOVROR®%XVFKD[FHQW®DOSKDIXWXUH®OLQHDUL5HÀH[6,ZFDáHMDNWXDOQHM NRORU\VW\FHGDQHJRSURJUDPX *QLD]GR]áDGRZDUNą86%WRWDNĪHRV]F]ĊGQRĞFL:WU\ELHF]XZDQLD±JG\ĪDGQHXU]ąG]HQLHQLHMHVWáDGRZDQH±]XĪ\FLHSUąGXMHVWPQLHMV]HQLĪ: ZZZDEESO

Zasilacz USB i mechanizm ładowarki USB. Doskonałe miejsce. Do ładowania. &DáNRZLFLH NRPIRUWRZH QRZ\ PHFKDQL]P áDGRZDUNL 86% XPRĪOLZLD áDGRZDQLH QRZRF]HVQ\FK WHOHIRQyZ NRPyUNRZ\FK NDPHU F\IURZ\FK LSRGREQ\FKXU]ąG]HĔ]DNXPXODWRUHP LPLNUR]áąF]HP86%&DáNRZLFLHSURVWRSU]\XĪ\FLX]LQWHJURZDQHJRSU]HZRGX GR áDGRZDQLD RUD] QLHZ\PDJDMąFHPX REMDĞQLHĔ R]QDNRZDQLX %H] GRGDWNRZ\FK ]DVLODF]\ VLHFLRZ\FK LSU]HZRGyZ]DWRZRNUHĞORQ\PPLHMVFX Z GRPX E\ ZUHV]FLH VNRĔF]\ü ] SRV]XNLZDQLDPL = DQW\SRĞOL]JRZą SyáNą±]DSHZQLDMąFąEH]SLHF]HĔVWZR UyZQLHĪ SU]\ ZáąF]RQ\P DODUPLH ZLEUDF\MQ\P 0LNUR]áąF]H 86% RGSRZLDGDQRZHMG\UHNW\ZLH8(LVWDQRZL VWDQGDUG SU]\V]áRĞFL 'R áDGRZDQLD ZLĊNV]\FKXU]ąG]HĔVáXĪ\PHFKDQL]P ]DVLODF]D VLHFLRZHJR 86% 0RĪQD WX áDGRZDü GZD WHOHIRQ\ NRPyUNRZH MHGQRF]HĞQLH NDPHU\ F\IURZH L SRGREQHXU]ąG]HQLDQDDNXPXODWRU\ ZZZDEESO


1RZRฤณFL

System monitorowania CMC III z certy๏ฌkatem UL 2JLHฤ” ZRGD ZรกDPDQLH ยฑ WR W\ONR QLHNWyUH ]DJURฤชHQLD SU]HG NWyU\PL ยฟUP\ PXV]ฤ… FKURQLรผ V]DI\ VHUZHURZH RUD] FHQWUD GDQ\FK:PLฤŠG]\F]DVLHZV]\VWNLHSRSXODUQH V\VWHP\ ]DU]ฤ…G]DQLD VLHFLฤ… LQWHJUXMฤ… SDUDPHWU\ ยฟ]\F]QH L RVWU]HJDMฤ… Z SU]\SDGNX JG\ GRFKRG]L GR RGFK\OHฤ” RG ZDUWRฤžFL ]DGDQ\FK$E\SR]\VNDรผGDQHGODSDUDPHWUyZ Xฤช\WNRZQLF\ PRJฤ… Z\NRU]\VWDรผ V\VWHP PRQLWRURZDQLD &0& ,,, ']LฤŠNL QLHPX LQIRUPDFMH VWDMฤ… VLฤŠ GRVWฤŠSQH GR GDOV]HJR SU]HWZDU]DQLDSU]H]V\VWHP]DU]ฤ…G]DQLDVLHFLฤ… &0& ,,, G]LDรกD UyZQLHฤช VDPRG]LHOQLH QSZ\]ZDODDODUP\OXESRZLDGDPLDRNUHฤžORQHRVRE\NRQWDNWRZH

1RZRฤžFLฤ… Z SDOHFLH DNFHVRULyZ GR &0& ,,, MHVW PRGXรกRZ\ V\VWHP UR]G]LDรกX PRF\ 3RZHU 6\VWHP 0RGXOH 360 6\VWHP SR VWURQLH ZHMฤžFLD PLHU]\ ZV]\VWNLH ZDฤชQH ZDUWRฤžFL PLฤŠG]\ LQQ\PL PRF F]\QQฤ… Z NLORZDWDFK N: L HQHUJLฤŠ F]\QQฤ… Z NLORZDWRJRG]LQDFK N:K (QHUJLD F]\QQD MHVW SU]\ W\P UHMHVWURZDQD ] GRNรกDGQRฤžFLฤ… SRPLDUX = V]\Qฤ… 360 MHVW ]LQWHJURZDQ\ SRPLDU SU]HZRGX ]HURZHJR GR RNUHฤžODQLD REFLฤ…ฤชHQLD DV\PHWU\F]QHJR :EXGRZDQ\ Z\ฤžZLHWODF] SHรกQL IXQNFMฤŠ ORNDOQHJRZVNDฤจQLNDZV]DยฟHVHUZHURZHMOXE VLHFLRZHM Z]JOฤŠGQLH Z V]DยฟH UR]G]LHOF]HM LVWHURZQLF]HM6]\QDMHVWGRVWฤŠSQDZZHU-

Osprzฤ™t instalacyjny CARLAโ„ข )LUPD (/(.7523/$67 1DVLHOVN ZSURZDG]LรกD QD U\QHN QRZฤ… HUJRQRPLF]Qฤ…VHULฤŠRVSU]ฤŠWXLQVWDODF\MQHJR&$5/$ยŒNWyUDGHG\NRZDQDMHVWGRZQฤŠWU]PLHV]NDQLRZ\FKMDNLXฤช\WNXSXEOLF]QHJR &$5/$ยŒEฤŠGฤ…FVHULฤ…PRGXรกRZฤ…Z\NRU]\VWXMHUDPNLZLHORNURWQH GRSLฤŠFLXPRGXรกyZFRSR]ZDODQDGRZROQ\GREyULNRQยฟJXURZDQLH RVSU]ฤŠWXSU]\NรกDGRZRZUDPFHSLฤŠFLRPRGXรกRZHMPRฤชQD]DPRQWRZDรผ WU]\ JQLD]GD VLHFLRZH ] X]LHPLHQLHP JQLD]GR NRPSXWHURZH RUD] JQLD]GR WHOHZL]\MQRVDWHOLWDUQH 5DPNL ZLHORNURWQH Vฤ… XQLZHUVDOQH G]LฤŠNL F]HPX PRฤชHP\ MH VWRVRZDรผ ]DUyZQR Z SLRQLH MDN L SR]LRPLH =DVWRVRZDQ\ Z WHM VHULL D VSUDZG]RQ\ ZF]HฤžQLHM ZVHULDFK48$77526\VWHPL6(17,$ QLH]DZRGQ\PHFKDQL]P รกฤ…F]QLNyZRSDUW\QDV]\ENR]รกฤ…F]DFKVSUDZLDLฤชZV]\VWNLHWHVHULH Vฤ…]HVREฤ…NRPSDW\ELOQH 3RQDGWR UR]EXGRZDQ\ DVRUW\PHQW JQLD]G VSHFMDOLVW\F]Q\FK SR]ZDOD Z SHรกQL Z\NRU]\VWDรผ PRฤชOLZRฤžFL &$5/,ยŒ : RIHUFLH ]QDMG]LHP\ PLQ รกฤ…F]QLNL VFKRGRZH SRGZyMQH VFKRGRZH ]ZLHUQH ฤชDOX]MRZH JQLD]GD SRMHG\QF]H JQLD]GD

VML$ WUyMID]RZHM RUD]$ MHGQRID]RZHM L PRฤชH E\รผ SRGรกฤ…F]RQD EH]SRฤžUHGQLR GR&0&,,, ZZZULWWDOFRPSOSO

S R G Z y M Q H JQLD]GD GDWD JQLD]GD DXGLR WHOHIRQLF]QH NRPSXWHURZH F]\ 5 7 9 6 $7 : ] R U Q L F W Z R VHULL&$5/$ยŒFKDUDNWHU\]XMHVLฤŠDVFHW\F]Q\PHOHJDQFNLPGHVLJQHP3URGXNW\]QRZHMVHULLGRVWฤŠSQHVฤ…ZNODV\F]Q\FKNRORUDFKELHOL LNUHPX2VSU]ฤŠW]RVWDรกVNODV\ยฟNRZDQ\ZฤžUHGQLRQLฤชV]HMSyรกFHFHQRZHMFRF]\QLVHULฤŠGRVWฤŠSQฤ…QLHPDOGODNDฤชGHJR2SUyF]ZDORUyZ HVWHW\F]Q\FKEDUG]RLVWRWQ\PDVSHNWHPNRQVWUXNFMLRVSU]ฤŠWXVฤ…UR]ZLฤ…]DQLD WHFKQRORJLF]QH XรกDWZLDMฤ…FH EH]SLHF]Q\ L VROLGQ\ PRQWDฤช :\ELHUDMฤ…F SURGXNW\ ] VHULL &$5/$ยŒ NOLHQFL RWU]\PXMฤ… SURGXNW\ RZ\VRNLFKSDUDPHWUDFKFRSR]ZROLQDPQDLFKGรกXJRWUZDรกHLEH]SLHF]QHXฤช\WNRZDQLH ZZZHOHNWURSODVWFRPSO

Linergy Evolution โ€“ nowy system szyn zbiorczych w systemie Prisma Plus ,QQRZDF\MQ\ V\VWHP V]\Q /LQHUJ\ (YROXWLRQ LQVWDORZDQ\ Z UR]G]LHOQLFDFK 3ULVPD 3OXVWRJZDUDQWRZDQDSRSUDZDEH]SLHF]Hฤ”VWZD QLH]DZRGQRฤžFL RUD] HODVW\F]QRฤžFL V]DI UR]G]LHOF]\FK Z ]DNUHVLH GR $ %D]XMฤ…F QD SRSXODUQRฤžFL SLRQRZ\FK V]\Q /LQHUJ\IXQNFMRQXMฤ…F\FKRGU6FKQHLGHU (OHFWULFSRV]HU]\รกRIHUWฤŠRUR]ZLฤ…]DQLDRSDUWHQDDOXPLQLXP 3RGVWDZRZฤ…SU]HVรกDQNฤ…GR]DVWฤ…SLHQLDPLHG]L SU]H] DOXPLQLXP MHVW RSW\PDOL]RZDQLH NRV]WyZ PDWHULDรกRZ\FK ]PQLHMV]HQLH FLฤŠฤชDUX NRQVWUXNFML RUD] RFKURQD ฤžURGRZLVND SU]H] RJUDQLF]HQLH LORฤžFL RGSDGyZ:V]\VWNLH PRฤชOLZH NRQยฟJXUDFMH V\VWHPX /LQHUJ\

18

Fachowy Elektryk

(YROXWLRQ ]RVWDรก\ SU]HWHVWRZDQH ]JRGQLH ] QRUPฤ… ,(& ']LฤŠNL RGSRZLHGQLHPX XNV]WDรกWRZDQLX V]\Q SU]HNUyM SRSU]HF]Q\ RฤชHEURZDQLH /LQHUJ\ VSUDZG]D VLฤŠ SU]\ SUฤ…GDFK]ZDUFLRZ\FKU]ฤŠGXN$RUD]SUฤ…GDFK]QDPLRQRZ\FKRGGR$ /LQHUJ\(YROXWLRQWRQLHW\ONRV]\Q\DOHFDรก\ V\VWHP ] V]HUHJLHP DNFHVRULyZ XPRฤชOLZLDMฤ…F\FK LFK รกฤ…F]HQLH Z UyฤชQ\FK NRQยฟJXUDFMDFK=DVWRVRZDQLHLFK]DSHZQLDEH]SLHF]QH L QLH]DZRGQH IXQNFMRQRZDQLH V\VWHPX %UDNNRQLHF]QRฤžFLJLฤŠFLDLRWZRURZDQLDV]\Q ]QDF]QLH VNUDFD F]DV PRQWDฤชX D GRรกฤ…F]RQH LQVWUXNFMH]DSHZQLDMฤ…รกDWZ\PRQWDฤช ZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP


1RZRฤณFL

Wiฤ™kszy komfort i bezpieczeล„stwo w systemie KNX %UDPND .1; ,3 ,Q6LGH&RQWURO ยฑ QRZH UR]ZLฤ…]DQLH ]ZLฤŠNV]DMฤ…FH NRPIRUW L EH]SLHF]Hฤ”VWZR GHG\NRZDQH GODV\VWHPX.1; ย„ =DU]ฤ…G]DM VZRLP GRPHP OXE ELXUHP ] GRZROQHJR PLHMVFDRNDฤชGHMSRU]H ย„ =GREฤ…GฤจNRQWUROฤŠQDG]Xฤช\FLHPHQHUJLL ย„ .RU]\VWDM]รกDWZHJRZREVรกXG]HLQWHUIHMVXJUDยฟF]QHJR

ย„

3RELHU] EH]SรกDWQฤ… DSOLNDFMฤŠ QD XU]ฤ…G]HQLH PRELOQH Z\SRVDฤชRQHZV\VWHP$QGURLGOXE$SSOHL26 *รกyZQH ]DOHW\ L IXQNFMRQDOQRฤžFL DSOLNDFML ,Q6LGH &RQWURO ย„ RฤžZLHWOHQLH]Dรกฤ…F]DQLHZ\รกฤ…F]DQLHฤžFLHPQLDQLH ย„ ฤชDOX]MHUROHW\XVWDZLDQLHZ\VRNRฤžFLLSR]\FML ย„ +9$&QDVWDZ\WHPSHUDWXU\VWHURZDQLHNOLPDW\]DFMฤ…ZHQW\ODFMฤ… ย„ SU]\ZRรก\ZDQLHVFHQ ย„ PRQLWRURZDQLH]Xฤช\FLDHQHUJLL ย„ SRGJOฤ…GVWUXPLHQLDZLGHR]NDPHU,3 ย„ ,QIRUPDFMHR]GDU]HQLDFKDODUPRZ\FK ZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP

Harmonyโ„ข XB5R - pierwszy bezprzewodowy przycisk, niewymagajฤ…cy baterii do dziaล‚ania ,QQRZDF\MQHUR]ZLฤ…]DQLD]DVWRVRZDQH ZSU]\FLVNX+DUPRQ\ยŒ;%5SU]\QRV]ฤ…NRU]\ฤžรผZV]\VWNLP]HZ]JOฤŠGX QDรกDWZRฤžรผPRQWDฤชXRUD]ZLฤŠNV]ฤ…PRELOQRฤžรผRSHUDWRUyZLVSU]ฤŠWX +DUPRQ\ยŒ;%5MHVWSU]\JRWRZDQ\ GRV]\ENLHJRPRQWDฤชXLNRPSDW\ELOQ\ ] V\VWHPDPL NRPXQLNDFML QD FDรก\P ฤžZLHFLH ']LฤŠNL ]DVWRVRZDQLX RU\JLQDOQHM WHFKQRORJLL EH]SU]HZRGRZHM SU]\FLVN +DUPRQ\ยŒ ;%5 QLH Z\PDJD RNDEORZDQLD FR R]QDF]D RV]F]ฤŠGQRฤžรผ F]DVX L SLHQLฤŠG]\ SU]\ NDฤชGHM LQVWDODFML FDรกNRZLWH NRV]W\

Vฤ… QLฤชV]H QDZHW R Z SRUyZQDQLX]UR]ZLฤ…]DQLDPL]RNDEORZDQLHP LQVWDORZDQ\P QD VWDรกH 3RQDGWR SRQLHZDฤช SU]\FLVN G]LDรกD Z SDฤžPLH *+]PRฤชHE\รผVWRVRZDQ\ZฤžURGRZLVNX SU]HP\VรกRZ\P EH] REDZ\ R ]DNรกyFDQLH SUDF\ LQQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” EH]SU]HZRGRZ\FK : HIHNFLH UR]ZLฤ…]DQLH PRฤชH EH]SLHF]QLH WUDยฟรผ GR GRZROQHJR PLHMVFD QD ฤžZLHFLH DNOLHQFLPRJฤ…Z\NRU]\VWDรผFDรก\SRWHQFMDรกPDV]\QWDPJG]LHQDMEDUG]LHM LFKSRWU]HEXMฤ… ZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP

Elektroniczny wskaลบnik zuลผycia energii elektrycznej 'RRIHUW\DSDUDWXU\PRGXรกRZHMยฟUP\.DQOX[ZSURZDG]RQD]RVWDรกDQRZRฤžรผNWyUฤ… MHVWHOHNWURQLF]Q\F\IURZ\ZVNDฤจQLN]Xฤช\FLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHM('03/&'5 ('03/&'5PRQWRZDQ\MHVWZUR]G]LHOQLSLRQRZRL]DMPXMHMHGQRSROH=NROHL ZDUWRฤžรผ ]Xฤช\FLD HQHUJLL Z\ฤžZLHWODQD MHVW Z QLP SR]LRPR F\IU\ SURVWRSDGOH GRGรกXฤชV]HJRERNXZ\ฤžZLHWODF]D 'RNรกDGQRฤžรผZVND]Dฤ”QRZRฤžFL('03/&'5 Z\QRVLGRMHGQHMG]LHVLฤ…WHMN:K]DฤžMHJR]DNUHVSRPLDURZ\GRN:K ('03/&'5SU]H]QDF]RQ\MHVWGRSRPLDUyZ]Xฤช\FLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHMZLQVWDODFMDFKMHGQRID]RZ\FK0RฤชHE\รผXฤช\ZDQ\MDNRSRGOLF]QLNJรกyZQHJROLF]QLND EXG\QNXSLฤŠWUDOXEPLHV]NDQLD 8ฤช\WNRZQLNNWyU\FKFHZLHG]LHรผLOHHQHUJLL]Xฤช\ZDQSQDMHPFDORNDOXZEXG\QNXELXURZ\POXEORNDWRUZ\QDMPXMฤ…F\SRNyMZPLHV]NDQLXLQVWDOXMHZREZRGDFK GRSURZDG]DMฤ…F\FKHQHUJLฤŠRGSRZLHGQLROLF]QLNOXEOLF]QLNLZ]DOHฤชQRฤžFLRGWHJR MDNV]F]HJyรกRZHGDQHRSRERU]HHQHUJLLFKFHX]\VNDรผ3yฤจQLHMPRฤชH]]HVWDZLHQLD ]ELRUF]HJR SU]HV\รกDQHJR SU]H] ]DNรกDG HQHUJHW\F]Q\ Z\G]LHOLรผ NZRWฤŠ REFLฤ…ฤชHQLD ]DHQHUJLฤŠHOHNWU\F]Qฤ…GODSRV]F]HJyOQ\FKQDMHPFyZ 8U]ฤ…G]HQLHQLHMHVWOHJDOL]RZDQHZLฤŠFQLHPRฤชHVWDQRZLรผSRGVWDZ\GREH]SRฤžUHGQLFKUR]OLF]Hฤ”]]DNรกDGHPHQHUJHW\F]Q\P ZZZNDQOX[SO

20

Fachowy Elektryk


PORADY

Czytelne oznaczenie Aby zapewniÄ&#x2021; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; orientacjÄ&#x2122; w szaďŹ e sterowniczej, urzÄ&#x2026;dzeniach i instalacji elektrycznej, wystarczy trwale i jednoznacznie oznaczyÄ&#x2021; wszystkie przewody i kable. Stosowanie oznacznikĂłw to koniecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, o ile oczywiĹ&#x203A;cie pragniemy, aby montaĹź, obsĹ&#x201A;uga techniczna oraz usuwanie usterek przebiegaĹ&#x201A;y bezpiecznie dla pracownikĂłw. Przewody podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone 2]QDF]QLNL SU]HZRGyZ L NDEOL PRÄŞQD ]UyÄŞQLFRZDĂź]HZ]JOÄ&#x160;GXQDWHFKQLNÄ&#x160;PRQWDÄŞX -HGQÄ&#x2026; ] QLFK MHVW ]DWU]DVNLZDQLH 7HJRW\SXDNFHVRULDPDMÄ&#x2026;GZLHSRZLHU]FKQLHXPLHV]F]HQLDRSLVXVÄ&#x2026;ĂĄDWZRF]\WHOQH D VWDELOQLH L RGSRZLHGQLR SU]\PRFRZDQH QLH SRZLQQ\ SU]HPLHV]F]DĂź VLÄ&#x160; Z LQVWDODFMDFK QDZHW SU]\ VLOQ\FK ZLEUDFMDFK ']LÄ&#x160;NLWHPXÄŞHVÄ&#x2026;RQHRWZLHUDOQHL]DWU]DVNLZDQHQDSU]HZRG]LHPRÄŞQDMH]DLQVWD-

ORZDĂź QD XĂĄRÄŞRQ\FK MXÄŞ NDEODFK JĂĄyZQLH Z VNU]\QNDFK VWHURZQLF]\FK PDV]\Q OXE SU]\ Z\NRQ\ZDQLX UR]G]LHOQL HOHNWU\F]Q\FK 2]QDF]QLNL PRÄŞHP\ ]DLQVWDORZDĂź PDQXDOQLH OXE ]D SRPRFÄ&#x2026; VSHFMDOQHJR DSOLNDWRUDXĂĄDWZLDMÄ&#x2026;FHJRPRQWDÄŞ'RVXZDP\WDÄ&#x17E;PÄ&#x160;]R]QDF]QLNDPLGRSU]RGXXU]Ä&#x2026;G]HQLD L GRFLVNDP\ R]QDF]QLN DÄŞ XVĂĄ\V]\P\ FKDUDNWHU\VW\F]Q\ NOLN ]DWU]DVNX QDVWÄ&#x160;SQLH SU]HNUÄ&#x160;FDP\ DSOLNDWRU R Â&#x192; 3RSU]HVXQLÄ&#x160;FLXWDÄ&#x17E;P\GRSU]RGXPRÄŞHP\

Fot.: Phoenix Contact

7UZDĂĄH L F]\WHOQH R]QDF]DQLH NDEOL QLH MHVW SU]HMDZHP HNVFHQWU\F]QRÄ&#x17E;FL QLH WUDNWXMP\ WHJR UyZQLHÄŞ MDNR OXNVXVX F]\ ]EÄ&#x160;GQHJR GHWDOX :HGĂĄXJ QRUP SRZLQLHQ WRE\ĂźVWDQGDUGFKDUDNWHU\]XMÄ&#x2026;F\ZV]HONLH LQVWDODFMH L XU]Ä&#x2026;G]HQLD$E\ ]PLQLPDOL]RZDĂźU\]\NRSRP\ĂĄHNZSURZDG]RQRMHGQR]QDF]Q\ PLÄ&#x160;G]\QDURGRZ\ UH]\VWDQF\MQ\ NRG NRORUyZ ] F]DUQ\P QDGUXNLHP ZUD] ]OLF]EDPLOLWHUDPL$=RUD]VWDQGDUGRZ\PLV\PERODPLHOHNWU\F]Q\PL

Fot. 1. Drukowanie oznaczeĹ&#x201E; pozwala na szybkie opisanie przewodu. Odporny na promieniowanie UV, zabrudzenia czy wilgoÄ&#x2021; jest przede wszystkim nadruk termotransferowy.

22

Fachowy Elektryk


Fot.: Partex

Przewody niepodล‚ฤ…czone 1D MHV]F]H QLH SRGSLฤŠW\FK SU]HZRGDFK VSUDZG]ฤ… VLฤŠ R]QDF]QLNL R ]DPNQLฤŠW\P NV]WDรกFLHยฑQDZOHNDQHOXEPRFRZDQHRSDVNDPLNDEORZ\PLGRVWฤŠSQHZZHUVMLQDNDUFLH L QD UROFH 'RGDWNRZR EXGRZD Z IRUPLH VWU]DรกNL ]DSRELHJQLH SU]HNUฤŠFDQLX VLฤŠ R]QDF]QLNyZ Z]JOฤŠGHP VLHELH $SOLNDFMD

OHMNRZH NRฤ”FyZNL R]QDF]HQLRZH PRฤชQD Z\SRVDฤช\รผ UyZQLHฤช ฤช\รก\ ยฑ R]QDNRZDQLH X]\VNXMH VLฤŠ ZWHG\ SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH SDVNyZ ZW\NDQ\FK 2SUyF] WHJR ]DVWRVRZDQLH ]QDMGXMฤ… HW\NLHW\ GR R]QDF]DQLD NDEOL VNรกDGDMฤ…FH VLฤŠ ] SROD RSLVRZHJR L SU]H]URF]\VWHM IROLL RUD] RSDVNL NDEORZH SU]H]QDF]RQHGRSU]HZRGyZRUyฤชQHMฤžUHGQLF\ L Z\NRQ\ZDQLD EDUG]LHM REV]HUQ\FK RSLVyZ :\NRU]\VWDรผ PRฤชHP\ WHฤช UXUNL WHUPRNXUF]OLZH NWyUH QDGDMฤ… VLฤŠ GR QLH]GHMPRZDOQHJR ]QDNRZDQLD NDEOL 1LH]DOHฤชQLH MHGQDN RG WHJR F]\ R]QDF]HQLD SU]HZRGyZ FKFHP\ QDZOHNDรผ QDVXZDรผ ]DWU]DVNLZDรผ QDNOHMDรผ F]\ PRQWRZDรผ RSDVNDPL NDEORZ\PL QDV]\P SULRU\WHWHP MHVWWUZDรกRฤžรผLF]\WHOQRฤžรผ

Fot. 2. Tekst wprowadzany jest do drukarki poprzez wbudowanฤ… klawiaturฤ™ lub przesyล‚any z komputera.

HOHPHQWyZMHVWรกDWZLHMV]DSU]\]DVWRVRZDQLXQDU]ฤŠG]LZNWyUHZSURZDG]DVLฤŠSU]HZyGDQDVWฤŠSQLH]VXZDVLฤŠQDQLHJRSU]\JRWRZDQHR]QDF]QLNL 3U]HZRG\ PRฤชQD WDNฤชH Z\SRVDฤช\รผ Z WXOHMNLR]QDF]QLNRZHVWDQRZLฤ…FHV\VWHPED]RZ\ ZWHG\ R]QDF]D VLฤŠ MH ]D SRPRFฤ… SDVNDZVXZDQHJRZWXOHMNฤŠG]LฤŠNLF]HPX ]QDNRZDQLH NDEOL MHVW PRฤชOLZH UyZQLHฤช ZSyฤจQLHMV]\PF]DVLH,FKVSHFMDOQ\NV]WDรกW ]DSRELHJD SU]HNUฤŠFDQLX SRV]F]HJyOQ\FK ]QDF]QLNyZ Z]JOฤŠGHP VLHELH 6]\EV]H L EH]SLHF]QLHMV]H MHVW MHGQDN ]QDNRZDQLH RSLVDQ\FK MXฤช WXOHMHN .Rฤ”FyZNL WXOHMNRZH Z\SRVDฤชRQH Vฤ… Z NRรกQLHU]H L]RODF\MQH ] PLHMVFHP QD R]QDF]HQLH L Vฤ… RSLV\ZDQH SU]HG ]DFLฤžQLฤŠFLHP QD SU]HZRG]LH : WX-

Termokurczliwe 1LHPDOHMฤ…Fฤ… SRSXODUQRฤžFLฤ… FLHV]ฤ… VLฤŠ R]QDF]QLNL WHUPRNXUF]OLZH F]\OL VDPRJDVQฤ…FH HODVW\F]QH UXUNL SROLROHยฟQRZH ร„=PQLHMV]DMฤ…ยด VZRMH UR]PLDU\ QDZHW RG]LฤŠNLF]HPXQDรกRฤชHQLHLFKQDSU]HZyGOXEZLฤ…]NฤŠSU]HZRGyZMHV]F]HSU]HG LFK SRGรกฤ…F]HQLHP QLH EฤŠG]LH VWDQRZLรกR SUREOHPX3RELHUDQLHR]QDF]QLNyZ]QRฤžQLND XรกDWZLD GRGDWNRZR IRUPD SRรกฤ…F]RQ\FK ]H VREฤ… GUDELQHN SRGREQLH QDFLฤŠFLD UXUHN ยฑ R]QDF]QLNL Z\VWDUF]\ ]DJLฤ…รผ Z PLHMVF\ QDFLฤŠFLD ZSURZDG]Lรผ Z QLH SU]HZRG\LRGHUZDรผR]QDF]QLNRGQRฤžQHM WDฤžP\ 5XUNL WHUPRNXUF]OLZH Vฤ… SRQDGWR SU]\VWRVRZDQH GR Z\PDJDฤ” GUXNDUHN R]QDF]QLNRZ\FK

Fot. 3. Stabilnie i odpowiednio przymocowane oznaczniki zatrzaskiwane na podล‚ฤ…czonym juลผ przewodzie nie powinny przemieszczaฤ‡ siฤ™ w instalacjach nawet przy silnych wibracjach.

Samolaminujฤ…ce :]DVWRVRZDQLDFKWHFKQLF]Q\FKVWDQGDUGRZHDNFHVRULDF]\R]QDF]QLNLNWyUHZ\NRU]\VWXMHP\ZSU]\GRPRZ\FKLQVWDODFMDFKQLH ]GDG]ฤ…HJ]DPLQX2]QDF]HQLDSRZLQQ\E\รผ SU]HGHZV]\VWNLPWUZDรกHLRGSRUQHQDฤžFLHUDQLHSR]ZDODMฤ…FHQDX]\VNDQLHF]\WHOQHJR RSLVXQDZLHOHNROHMQ\FKODW6SUDZG]LรผVLฤŠ SRZLQQ\HW\NLHW\VDPRODPLQXMฤ…FHVNรกDGDMฤ…FHVLฤŠ]QLHSU]H]URF]\VWHJRSRODRSLVRZHJR RUD]]LQWHJURZDQHJR]QLPSU]H]URF]\VWHJR ODPLQDWX ]DEH]SLHF]DMฤ…FHJR 3ROH RSLVRZH ]RVWDMH ]DEH]SLHF]RQH SU]HG EUXGHP L NXU]HPG]LฤŠNL]DNOHMHQLXSU]H]URF]\VW\PNRฤ”FHP HW\NLHW\ 0RQWDฤช VDPRODPLQXMฤ…FHJR R]QDF]QLNDMHVWSURVW\ยฑSROHJDQDRZLQLฤŠFLXSU]HZRGXWDNDE\SU]H]URF]\VW\NRQLHF HW\NLHW\ QDรกRฤช\รก VLฤŠ QD QLHSU]H]URF]\VW\ 3U]\ W\P QDOHฤช\ SDPLฤŠWDรผ ฤชH GรกXJRฤžรผ HW\NLHW\SRZLQQDE\รผGRVWRVRZDQDGRฤžUHGQLF\ SU]HZRGXOXEZLฤ…]NLSU]HZRGyZ=ZUyรผP\ XZDJฤŠUyZQLHฤชQDURG]DMVWRVRZDQHJRPDWHULDรก\LNOHMXDE\HW\NLHWDQDWUZDรกHSU]\OJQฤŠรกDGRGDQHMSRZLHU]FKQL Fot.: Hellermann Tyton

SRZWyU]\รผF]\QQRฤžรผ]NROHMQ\PR]QDF]QLNLHP6WDQGDUGRZH]DWU]DVNLWRMHGQDNW\ONRMHGQD]RSFMLยฑSU]\LQG\ZLGXDOQ\PRSLVLH VSUDZG]ฤ… VLฤŠ V]\OG\ QRฤžQH ] NLHV]HQLฤ… QDHW\NLHWฤŠ'RSRGSLฤŠW\FKMXฤชNDEOLLSU]HZRGyZ GHG\NRZDQH Vฤ… UyZQLHฤช VSHFMDOQH V]\OG\ ] WDEOLF]NDPL LGHQW\ยฟNDF\MQ\PL PRFRZDQH]DSRPRFฤ…RSDVHNNDEORZ\FK

Fot.: Phoenix Contact

PORADY

Fot. 4. Pisak do nanoszenia trwaล‚ych oznaczeล„ na etykietach do opisu rฤ™cznego.

Fachowy Elektryk

23


Fot.: Phoenix Contact

Fot.: Partex

PORADY

Fot. 8. Etykiety mogฤ… skล‚adaฤ‡ siฤ™ z nieprzezroczystego pola opisowego oraz zintegrowanego z nim przezroczystego laminatu zabezpieczajฤ…cego.

Fot.: Hellermann Tyton

Fot. 6. Pobieranie oznacznikรณw z noล›nika uล‚atwia forma poล‚ฤ…czonych ze sobฤ… drabinek.

Fot. 7. Systemy tล‚oczenia na szyldach ze stali nierdzewnej pozwalajฤ… na niezwykle trwaล‚e oznaczanie przewodรณw, nawet w miejscach, gdzie panujฤ… bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury lub duลผe jest ryzyko kontaktu z ล›rodkami chemicznymi.

24

Fachowy Elektryk

Ciฤ™ลผka artyleria 'R VWRVRZDQLD Z FLฤŠฤชNLFK ZDUXQNDFK QS SU]\ R]QDF]DQLX NDEOL L SU]HZRGyZ SUDFXMฤ…F\FKQD]HZQฤ…WU]RUD]ZSU]HP\ฤžOH REURQQ\PSU]H]QDF]RQHVฤ…HW\NLHW\VDPRODPLQXMฤ…FH R SRGZ\ฤชV]RQHM RGSRUQRฤžFL 6NรกDGDMฤ…VLฤŠ]SRODRSLVRZHJRNRQWUDVWXMฤ…FHJR]SRZรกRNฤ…SU]HZRGXRUD]]ODPLQDWX RFKURQQHJRNWyU\ZPRPHQFLHQDNรกDGDQLD QD HOHPHQW RNUฤ…Jรก\ RVรกDQLD SROH RSLVRZH 6SHFMDOQ\ ODPLQDW ]DEH]SLHF]D SU]HG G]LDรกDQLHP ZLOJRFL ]DEUXG]HQLDPL RUD] XV]NRG]HQLDPL PHFKDQLF]Q\PL 'R SUDF\ ZHNVWUHPDOQ\FKZDUXQNDFKF]\OLZPLHMVFDFKZNWyU\FKSDQXMฤ…EDUG]RQLVNLHOXE EDUG]R Z\VRNLH WHPSHUDWXU\ D V]NRGOLZ\ ZSรก\ZQDR]QDF]HQLDPRJฤ…PLHรผVXEVWDQFMHFKHPLF]QHSROHFDQHVฤ…V\VWHP\WรกRF]HQLDQDV]\OGDFK]HVWDOLQLHUG]HZQHM0DMฤ… RQH IRUPฤŠ GUXNDUHN ZVSyรกSUDFXMฤ…F\FK ] NRPSXWHUDPL NWyUH MHGQDN ]DEUDรผ PRฤชQDQDPLHMVFHSUDF\QSSODFEXGRZ\ SU]\ W\PSDPLฤŠWDรผQDOHฤช\RLFKFLฤŠฤชDU]HQDZHW RN NJ 'R XU]ฤ…G]HQLD ZSURZDG]D VLฤŠ QLHR]QDF]RQ\V]\OGWรกRF]\VLฤŠR]QDF]HQLH SRF]\PXVXZDVLฤŠMHSR]DXU]ฤ…G]HQLH Drukowanie 1LH]DSRPLQDMP\UyZQLHฤชRQRZRF]HVQ\FK GUXNDUNDFK NWyUH ]QDF]QLH XVSUDZQLDMฤ… SURFHV ]QDNRZDQLD QLH]DOHฤชQLH RG WHJR ] MDN GXฤชฤ… LQVWDODFMฤ… PDP\ GR F]\QLHQLD 1D U\QNX GRVWฤŠSQH Vฤ… SRSXODUQH GUXNDUNL

Fot.: Brother

Fot.: Hellermann Tyton

Fot. 5. Prawidล‚owe opisanie instalacji pozwoli nam na bezpieczne przeprowadzenie ewentualnych napraw.

ODVHURZH OXE MXฤช EDUG]LHM ]DDZDQVRZDQH XU]ฤ…G]HQLDWHUPRWUDQVIHURZHยฑXQLZHUVDOQH OXEZ\UyฤชQLDMฤ…FHVLฤŠNRQNUHWQฤ…IXQNFMRQDOQRฤžFLฤ… MDN RSLV\ZDQLH PDWHULDรกyZ QD URONDFKLV]SXODFKSU]H]QDF]RQHGRREXVWURQQHJR RSLV\ZDQLD L SHUIRURZDQLD FLฤ…Jรก\FK UXUWHUPRNXUF]OLZ\FKOXEGRGXฤช\FKLORฤžFL R]QDF]Hฤ” 1DGUXN WHUPRWUDQVIHURZ\ Z\UyฤชQLDVLฤŠRGSRUQRฤžFLฤ…QDSURPLHQLRZDQLH 89 ZLOJRรผ ROHMH NZDV\ S\รก\ 2VWDWQLR SRMDZLรก\VLฤŠUyZQLHฤชXU]ฤ…G]HQLDRSHUXMฤ…FH QRZRF]HVQฤ… WHFKQRORJLฤ… GUXNX 89/(' SR]ZDODMฤ…Fฤ… QD X]\VNDQLH EDUG]R Z\WU]\PDรกHJRZ\GUXNXยฑRGSRUQHJRQDG]LDรกDQLH

Fot. 9. Przykล‚ad lekkiej przenoล›nej drukarki etykiet klasy przemysล‚owej, przeznaczonej dla pracownikรณw zajmujฤ…cych siฤ™ utrzymaniem infrastruktury technicznej.


Fot. 10. WedĹ&#x201A;ug norm trwaĹ&#x201A;e i czytelne oznaczanie przewodĂłw powinno charakteryzowaÄ&#x2021; kaĹźdÄ&#x2026; instalacjÄ&#x2122; elektrycznÄ&#x2026;.

EKSPERT

Fachowego Elektryka

UR]SXV]F]DOQLNyZ QDGDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026; VLÄ&#x160; GR VXURZ\FKZDUXQNyZSU]HP\VĂĄRZ\FK :\ELHUDMÄ&#x2026;FGUXNDUNÄ&#x160;QDOHÄŞ\]ZUyFLĂźXZDJÄ&#x160; SU]HGHZV]\VWNLPQDMHMSRUÄ&#x160;F]QRÄ&#x17E;ĂźLZDJÄ&#x160; Âą WUDNWXMHP\ MÄ&#x2026; SU]HFLHÄŞ MDNR XU]Ä&#x2026;G]HQLH SU]HQRÄ&#x17E;QH WRZDU]\V]Ä&#x2026;FH SUDFRZQLNRP ]DMPXMÄ&#x2026;F\P VLÄ&#x160; XWU]\PDQLHP LQIUDVWUXNWXU\ WHFKQLF]QHM Z PLHMVFX SUDF\ 1DMOÄŞHMV]H XU]Ä&#x2026;G]HQLDZDÄŞÄ&#x2026;MXÄŞQLHFDĂĄHNJ:DÄŞQ\ MHVWUyZQLHÄŞVSRVyEREVĂĄXJLÂąQLHNWyUHGUXNDUNL Z\SRVDÄŞRQH VÄ&#x2026; Z Z\UDĨQ\ Z\Ä&#x17E;ZLHWODF] /&' RUD] NODZLDWXUÄ&#x160; QXPHU\F]QÄ&#x2026; V]\ENRÄ&#x17E;ĂźZ\GUXNXÂąZQDMQRZV]\FKPRGH-

26

ODFKMXÄŞPPQDVHNXQGÄ&#x160;ÂąRUD]WUZDĂĄRÄ&#x17E;Ăź Z\GUXNRZDQ\FKHW\NLHW'REU]HMHÄ&#x17E;OLDWUDPHQW WHUPLF]Q\ Z GUXNRZDQ\FK WDÄ&#x17E;PDFK ]QDMGXMH VLÄ&#x160; PLÄ&#x160;G]\ GZRPD RFKURQQ\PL ZDUVWZDPL 3(7 F]\OL IROLL SROLHVWURZHM ZWHG\ Z\GUXN ]RVWDQLH ]DEH]SLHF]RQ\ SU]HG G]LDĂĄDQLHP FLHF]\ WDUFLD WHPSHUDWXU\FKHPLNDOLyZLÄ&#x17E;ZLDWĂĄDVĂĄRQHF]QHJR 'UXNRZDQH R]QDF]HÄ&#x201D; PRÄŞOLZH MHVW G]LÄ&#x160;NL VSHFMDOQLH SU]\JRWRZDQ\FK SURJUDPRP 1LHNWyUH ] QLFK JHQHUXMÄ&#x2026; GDQH R]QDF]HQLRZH EH]SRÄ&#x17E;UHGQLR ]H VFKHPDWX REZRGRZHJR L DXWRPDW\F]QLH WUDQVIHUXMÄ&#x2026; MH GR RGSRZLHGQLFK GUXNDUHN Z FHOX GDOV]HJRSU]HWZRU]HQLD$SOLNDFMHXPRÄŞOLZLDMÄ&#x2026;LQG\ZLGXDOQH]DSURMHNWRZDQLHR]QDF]HQLD RUD] DXWRPDW\]DFMÄ&#x160; Z\GUXNX ']LÄ&#x160;NL QLPNDÄŞGHZ\GUXNRZDQHR]QDF]HQLHPRÄŞH ]DZLHUDĂź ]QDNL DOIDQXPHU\F]QH V\PEROH NRG\SDVNRZHRUD]'LUyÄŞQLĂźVLÄ&#x160;RGSRSU]HGQLHJR :LÄ&#x160;NV]RÄ&#x17E;Ăź GUXNDUHN ZVSyĂĄSUDFXMH]SRZV]HFKQLHXÄŞ\ZDQ\PLSURJUDPDPL RSHUDF\MQ\PL D GUXNRZDQH JUDÂżNL PDMÄ&#x2026;Z\VRNÄ&#x2026;UR]G]LHOF]RÄ&#x17E;ĂźGRGSL &KRĂź XQLZHUVDOQH R]QDF]HQLD QLH LVWQLHMÄ&#x2026;

D QLH NDÄŞG\ ]DWU]DVN F]\ WDÄ&#x17E;PÄ&#x160; ]DVWRVXMHP\ QD FDĂĄHM GĂĄXJRÄ&#x17E;FL LQVWDODFML GRVWÄ&#x160;SQH REHFQLHSURGXNW\RUD]QRZRF]HVQHPHWRG\ DSOLNDFML VSUDZLÄ&#x2026; ÄŞH ]QDNRZDQLH SU]HZRGyZ QLH EÄ&#x160;G]LH F]DVRFKĂĄRQQ\P ]DMÄ&#x160;FLHP 'RGDWNRZRSUDZLGĂĄRZRRSLVDQDLQVWDODFMD HOHNWU\F]QD SU]\F]\QL VLÄ&#x160; GR MHM EH]SLHF]QHJRXÄŞ\WNRZDQLDZSU]\V]ĂĄRÄ&#x17E;FL ,ZRQD%RUWQLF]XN 1DSRGVWDZLHPDWHULDĂĄyZÂżUP3KRHQL[ &RQWDFW3DUWH[+HOOHUPDQ7\WRQ%URWKHU Fot.: Phoenix Contact

Fot.: Phoenix Contact

PORADY

Fot. 11. Oznaczniki termokurczliwe â&#x20AC;&#x17E;zmniejszajÄ&#x2026;â&#x20AC;? swoje rozmiary, dziÄ&#x2122;ki czemu naĹ&#x201A;oĹźenie ich na przewĂłd przed jego podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniem nie bÄ&#x2122;dzie stanowiĹ&#x201A;o problemu.

Czytelna instalacja OprĂłcz wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych produktĂłw producent oferowaÄ&#x2021; powinien rĂłwnieĹź usĹ&#x201A;ugi, sprzÄ&#x2122;t i oprogramowanie do moĹźliwie najracjonalniejszego projektowania i wykonywania instalacji. WyraĹşne, Dariusz ChiliĹ&#x201E;ski trwaĹ&#x201A;e i jednoznaczne oznaczenia elektrycznych elementĂłw poĹ&#x201A;Ä&#x2026;Kierownik ZespoĹ&#x201A;u czeniowych i komponentĂłw szaf PM â&#x20AC;&#x201C; MenedĹźer rozdzielczych jest wymogiem, Obszaru Biznesu, Phoenix Contact ktĂłry trzeba stawiaÄ&#x2021; obecnie przy budowaniu szaf rozdzielczych i instalacji. Dokumentacja oraz dokĹ&#x201A;adne oznakowanie wszystkich zĹ&#x201A;Ä&#x2026;czek szynowych, przewodĂłw i aparatĂłw uĹ&#x201A;atwia proces tworzenia i utrzymania instalacji. Usprawnia to takĹźe prace montaĹźowe i konserwacyjne oraz jest pomocne przy usuwaniu awarii. Aby prefabrykator rozdzielnic byĹ&#x201A; pewny, Ĺźe po latach uĹźytkowania jego instalacja bÄ&#x2122;dzie nadal przejrzysta i estetyczna, powinien przewidzieÄ&#x2021;, gdzie rozdzielnica traďŹ i w jakich warunkach oraz przez kogo bÄ&#x2122;dzie uĹźytkowana lub zaufaÄ&#x2021; rozwiÄ&#x2026;zaniom oznacznikowym dobrego producenta, czyli takiego, ktĂłry oferuje oznaczniki przetestowane na wszelakie, czÄ&#x2122;sto agresywne okolicznoĹ&#x203A;ci. Np. klasa palnoĹ&#x203A;ci tworzywa z ktĂłrego produkowana jest wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naszych oznacznikĂłw badana jest wg normy UL 94, wg ktĂłrej PxC stosuje wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie tworzywa sztuczne speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce wymogi najwyĹźszej klasy UL 94 V1/2/0.

Fachowy Elektryk

Inne badania dotyczÄ&#x2026; np. â&#x20AC;˘ bezhalogenowoĹ&#x203A;ci tworzywa ogniochronnego wg EN ISO 1043-4 â&#x20AC;˘ starzenia materiaĹ&#x201A;Ăłw wg IEC 60947-7 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na oleje i chemikalia wg EN ISO 175 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na dziaĹ&#x201A;anie promieni UV wg DIN EN ISO 4892-2 i DIN EN ISO 60068-2-5 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na korozjÄ&#x2122; wg. DIN 50018 â&#x20AC;˘ badanie w rozpylonej solance wg IEC 60068-2-11/-52 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na dziaĹ&#x201A;anie rozpuszczalnikĂłw wg EN 60464-2:2001 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na zadrapania wg DIN EN ISO 1518 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na Ĺ&#x203A;cieranie wg KIMW 003, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; 1 normy zakĹ&#x201A;adowej Instytutu TSL â&#x20AC;˘ Ĺ&#x203A;cierania, odpornoĹ&#x203A;ci na tarcie wg EN 61010-1 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na drgania wg. IEC 60068-2-6 â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;ci na wibracje wg. EN 61373 (dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z DIN EN 50155) i wielu innych czynnikĂłw.


PRODUKTY

Systemy Oznakowania Przewodรณw ๏ฌrmy 3M

Fot.: 3M

ย„

Fot. 2. Drukarka DYMO PL150.

ย„

Fot. 1. Flagi - twรณrz idealnie rozmieszczone etykiety ๏ฌ‚agowe zapewniajฤ…ce widocznoล›ฤ‡ pod kaลผdym kฤ…tem.

28

Mฤ…F\FKZLGRF]QRฤžรผSRGNDฤชG\PNฤ…WHP NODZLV]DXWRPDW\F]QLHฤžURGNXMฤ…F\LGUXNXMฤ…F\HW\NLHW\RVWDรกHMGรกXJRฤžFL]JRGQLH]Z\PDJDQLDPLGRGDWNRZRMHGQ\P QDFLฤžQLฤŠFLHP SU]\FLVNX PRฤชQD XVWDZLรผ WHNVWSLRQRZR ZVWฤŠSQHIRUPDWRZDQLHZFHOXWZRU]HQLD HW\NLHW GOD SDQHOL HOHNWU\F]Q\FK Z\รกฤ…F]QLNyZLDSDUDWyZPRGXรกRZ\FK ELEOLRWHND V\PEROL L WHUPLQyZ ]DSHZQLDMฤ…FD V]\ENL GRVWฤŠS GR ZLHOX V\PEROL WHOHNRPXQLNDF\MQ\FK HOHNWU\F]Q\FKDXGLRZLGHRLV\PEROLEH]SLHF]Hฤ”VWZDWDNLFKMDNRPX]LHPLHQLHWHOHIRQGDQHLIDNVLWS

ย„

ย„

Fot.: 3M

6HULD3/ยฟUP\0WRUR]ZLฤ…]DQLHSU]H]QDF]RQH GR WZRU]HQLD R]QDF]Hฤ” HOHPHQWyZ LQVWDODFML HOHNWU\F]Q\FK /LQLD REHMPXMH WU]\ PRGHOH GUXNDUHN 3/ 3/ 3/ RUD] Z\WรกDF]DUNฤŠ 3/( 'R XU]ฤ…G]Hฤ”RIHURZDQHVฤ…PDWHULDรก\GRWZRU]HQLD R]QDF]Hฤ” Z SRVWDFL WDฤžP SU]HP\VรกRZ\FK VHULL 3/ NWyUH Vฤ… GRVWฤŠSQH MDNR UXUNL WHUPRNXUF]OLZHHW\NLHW\SROLHVWURZHHW\NLHW\Q\ORQRZHZHZQฤŠWU]QHL]HZQฤŠWU]QH HW\NLHW\ ZLQ\ORZH HW\NLHW\ QLHSU]\OHSQH RUD]VDPRODPLQXMฤ…FH 6\VWHP ]DSURMHNWRZDQR GR ]DVWRVRZDฤ” SU]HP\VรกRZ\FK 'UXNDUNL MDN L R]QDF]HQLDVฤ…RGSRUQHQDWUXGQHZDUXQNLSDQXMฤ…FH ZW\PฤžURGRZLVNX $E\XVSUDZQLรผSUDFฤŠLQVWDODWRUDRUD]]ZLฤŠNV]\รผ HIHNW\ZQRฤžรผ R]QDF]DQLD UR]ZLฤ…]DQLH Z\SRVDฤชRQRZV]HUHJSU]\GDWQ\FKIXQNFML WDNLFKMDN ย„ ]DDZDQVRZDQH IXQNFMH RZLMDQLD SR]ZDODMฤ…FH QD DXWRPDW\F]Q\ GREyU RGSRZLHGQLHJRUR]PLDUXWHNVWXLHW\NLHW\

Fot.: 3M

System oznakowania oferowany przez ๏ฌrmฤ™ 3M pod markฤ… Dymo obejmuje trzy termotransferowe drukarki etykiet, wytล‚aczarkฤ™ oznacznikรณw metalowych oraz peล‚nฤ… gamฤ™ materiaล‚รณw eksploatacyjnych. Urzฤ…dzenia i etykiety zostaล‚y zaprojektowane w oparciu o wskazรณwki profesjonalnych instalatorรณw. Oferujฤ… liczne funkcje usprawniajฤ…ce pracฤ™ i zwiฤ™kszajฤ…ce efektywnoล›ฤ‡.

Fachowy Elektryk

ย„

ZRSDUFLXRฤžUHGQLFฤŠSU]HZRGXOXENDEODEฤ…GฤจMHJRW\S V]\ENLH IRUPDWRZDQLH L V]HUHJRZDQLH HW\NLHW GR SDQHOL ]HVSRรกyZ ]DFLVNyZ LSRG]HVSRรกyZPRGXรกRZ\FK PRฤชOLZRฤžรผ WZRU]HQLD UyZQR UR]PLHV]F]RQ\FK HW\NLHW ร€DJRZ\FK ]DSHZQLD-

Fot. 3. Drukarka PL200.


Fot.: 3M

Fot.: 3M

PRODUKTY

Fot. 6. Zespoล‚y zaciskรณw i krosownice - bล‚yskawicznie formatuj i szereguj etykiety do paneli, zespoล‚รณw zaciskรณw i podzespoล‚รณw moduล‚owych.

Etykiety =UyฤชQLFRZDQLHHW\NLHWSRGZ]JOฤŠGHPPDWHULDรกXZ\NRQDQLDSR]ZDODQDSU]\JRWRZDQLH R]QDF]Hฤ” RGSRZLHGQLFK GOD GDQHJR ]DVWRVRZDQLDLZDUXQNyZSUDF\

Fot.: 3M

Wewnฤ™trzne/zewnฤ™trzne winylowe 7HQW\SHW\NLHWMHVWSU]H]QDF]RQ\GRRJyOQHJR]QDNRZDQLDZHNVWUHPDOQ\FKZDUXQNDFK (W\NLHW\ ZLQ\ORZH Vฤ… RGSRUQH QD ZLOJRรผ VXEVWDQFMHFKHPLF]QHLSURPLHQLRZDQLH89 G]LฤŠNL F]HPX VSUDZG]DMฤ… VLฤŠ SRGF]DV ]QD-

Fot. 5. Kolorowa taล›ma winylowa: do opisรณw kabli i zaokrฤ…glonych powierzchni. Posiada silny klej i wysokฤ… odpornoล›ฤ‡.

Elastyczne nylonowe 3U]H]QDF]RQH GR ]QDNRZDQLD SU]HZRGyZ NDEOL L ]DRNUฤ…JORQ\FK SRZLHU]FKQL (ODVW\F]QHHW\NLHW\Q\ORQRZHฤžFLฤžOHSU]\OHJDMฤ… GR SU]HZRGyZ NDEOL RUD] ]DRNUฤ…JORQ\FK L FKURSRZDW\FK SRZLHU]FKQL 2GSRUQ\ QD UR]HUZDQLH PDWHULDรก ]DSHZQLD Z\WU]\PDรกRฤžรผ QD XV]NRG]HQLD SRGF]DV SU]HFLฤ…JDQLD SU]H] FLDVQH SU]HVWU]HQLH OXE NRU\WD NDEORZH 2]QDF]RQH FHUW\ยฟNDWHP 8/ MDNR HOHPHQWVNรกDGRZ\8/ Trwaล‚e poliestrowe 'R]QDNRZDQLDSDQHOLEORNyZSรก\WF]RรกRZ\FK SyรกHN SRMHPQLNyZ EHOHN L LQQ\FK HOHPHQWyZ 7UZDรกH HW\NLHW\ SROLHVWURZH FKDUDNWHU\]XMฤ…VLฤŠEรก\V]F]ฤ…F\PZ\NRฤ”F]HQLHP Vฤ… GRVWฤŠSQH Z PQLHMV]\FK V]HURNRฤžFLDFK RGSRZLHGQLFK GR ZLHONRฤžFL NURVRZQLF EORNyZ L LQQ\FK SDQHOL UR]G]LHOF]\FK 2]QDF]RQH FHUW\ยฟNDWHP 8/ MDNR HOHPHQW VNรกDGRZ\8/ Rurki termokurczliwe 'R SURIHVMRQDOQHM LGHQW\ยฟNDFML NDEOL :VSyรกF]\QQLN RENXUF]DQLD ]DSHZQLD ฤžFLVรกH SU]\OHJDQLH GR SU]HZRGyZ L NDEOL 1D UXUNDFK WHUPRNXUF]OLZ\FK PRฤชQD GUXNRZDรผ]DSRPRFฤ…GRZROQHJRSU]HP\VรกRZHJRQDU]ฤŠG]LDGRGUXNRZDQLDHW\NLHW'\PR 3URGXNW VSHรกQLD QRUP\ 0,/0

0,/67'*6$('7/ NODVD L  RUD] MHVW R]QDF]RQ\ FHUW\ยฟNDWHP 8/MDNRHOHPHQWVNรกDGRZ\8/ Etykiety nieprzylepne 3U]H]QDF]RQH GR ZVXZDQLD Z VWRMDNL OXE Sรก\W\ F]RรกRZH NWyUH QLH Z\PDJDMฤ… HW\NLHW SU]\OHSQ\FK:\NRQDQH]SROLHVWUX]DSHZQLDMฤ…FHJRZLฤŠNV]DWUZDรกRฤžรผ Samolaminujฤ…ce (W\NLHW\VDPRODPLQXMฤ…FHVWRVRZDQHGRSU]HZRGyZLNDEOLFKURQLฤ…]DGUXNRZDQ\REV]DU SU]HGG]LDรกDQLHPROHMyZUR]SXV]F]DOQLNyZ ZRG\F]\ฤžFLHUDQLD :V]\VWNLH WDฤžP\ SU]HP\VรกRZH '\PR Vฤ…]JRGQH]5R+6 $UW\NXรกSU]\JRWRZDQ\QDSRGVWDZLH PDWHULDรกyZZHZQฤŠWU]Q\FKยฟUP\0 Fot.: 3M

Fot. 4. Etykiety o staล‚ej dล‚ugoล›ci i pionowe: Odpowiedni klawisz automatycznie ล›rodkuje i drukuje etykiety o staล‚ej dล‚ugoล›ci, zgodnie z Twoimi wymaganiami. Jednym naciล›niฤ™ciem przycisku moลผesz ustawiฤ‡ tekst pionowo, by tworzyฤ‡ ล‚atwe w odczycie etykiety.

NRZDQLD Z SRPLHV]F]HQLDFK L QD ]HZQฤ…WU] 6ฤ… GRVWฤŠSQH Z QDMV]HUV]\P ]DNUHVLH NRORUyZ ]JRGQ\FK ] QRUPDPL NRORUyZ 26+$ $16,RUD],622]QDF]RQHFHUW\ยฟNDWHP8/ MDNRHOHPHQWVNรกDGRZ\8/

Fot. 7. Drukarka PL300.

Fachowy Elektryk

29


PRODUKTY

Drut miedziany z rdzeniem stalowym

â&#x20AC;&#x201C; kompromis idealny!

,QVWDODFMH X]LHPLDMÄ&#x2026;FH RUD] RGJURPRZH ]Z\F]DMRZRZ\NRQXMHVLÄ&#x160;]PDWHULDĂĄyZEÄ&#x160;GÄ&#x2026;F\FK NRPSURPLVHP PLÄ&#x160;G]\ QLVNÄ&#x2026; FHQÄ&#x2026; DSRWU]HEÄ&#x2026;LFKGĂĄXJROHWQLHMHNVSORDWDFML 1D MHGQ\P NRÄ&#x201D;FX ]QDMGXMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; PDWHULDĂĄ\ VWDORZH]SRZĂĄRNDPLF\QNRZDQ\PLJDOZDQLF]QLH Č?PSRZĂĄRNL ZZHUVMLGURÄŞV]HM Âą RJQLRZR Č?P L PLHG]LRZDQH Č?P D QD GUXJLP NRÄ&#x201D;FX ]QDMGXMH VLÄ&#x160; PLHGĨÂąPDWHULDĂĄLGHDOQ\GRX]LHPLHÄ&#x201D;F]\ LQVWDODFML SLRUXQRFKURQQHM ,GHDOQRÄ&#x17E;Ăź PLHG]LMHVWĂ&#x201E;VNDÄŞRQD´MHMV]F]HJyOQÄ&#x2026;DWUDNF\MQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;GODĂ&#x201E;]ĂĄRPLDU]\´NWyU]\QLHEDF]Ä&#x2026;F QD]DJURÄŞHQLDUDEXMÄ&#x2026;SU]HZRG\PLHG]LDQH ZQDG]LHLQDV]\ENL]\VN , RWR UR]ZLÄ&#x2026;]DQLH Âą NRPSURPLV LGHDOQ\ Âą GUXW ELPHWDOLF]Q\ JG]LH PLHGĨ JUXEÄ&#x2026; SRZĂĄRNÄ&#x2026; REOHZD UG]HÄ&#x201D; VWDORZ\ 3RZĂĄRND Č?PPLHG]L"1,($ÄŞČ?PQDGUXFLH RÄ&#x17E;UHGQLF\PP Dlaczego drut bimetaliczny, a nie powlekany elektrolitycznie miedziÄ&#x2026; drut stalowy? .RQVWUXXMÄ&#x2026;F WHQ QRZ\ W\S SU]HZRGQLND VWDUDQR VLÄ&#x160; VWZRU]\Ăź SURGXNW NWyU\ ĂĄÄ&#x2026;F]\ FHFK\ Z\WU]\PDĂĄRÄ&#x17E;FLRZH VWDOL ] WUZDĂĄRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; L SU]HZRGQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; PLHG]L SU]\ UyZQRF]HVQ\P Z]URÄ&#x17E;FLH MHJR XÄŞ\WHF]QRÄ&#x17E;FL Z\QLNDMÄ&#x2026;F\P ] ]HVSROHQLD W\FK FHFK &HFK\ GUXWX VWDORZHJR MDNLH VLÄ&#x160; Z QLP ]QDOD]ĂĄ\ WRZ\WU]\PDĂĄRÄ&#x17E;ĂźPHFKDQLF]QDREMDZLDMÄ&#x2026;FD VLÄ&#x160;PLQZPRÄŞOLZRÄ&#x17E;FLVZRERGQHJRNV]WDĂĄWRZDQLD GUXWX MHJR RGSRUQRÄ&#x17E;FL QD SUDFÄ&#x160; Z UyÄŞQ\FK ZDUXQNDFK DWPRVIHU\F]Q\FK L QD ]U\ZDQLH GOD GUXWX R Ä&#x17E;UHGQLF\ PP RP 03D $WRFRQDMOHSV]HZGUXFLH PLHG]LDQ\PDFRPRÄŞQDZQLP]QDOHĨßWR ZĂĄDÄ&#x17E;FLZRÄ&#x17E;FL HOHNWU\F]QH Âą LGHQW\F]QH GOD

30

Fachowy Elektryk

Fot.: FHU Partner

Niniejszym artykuĹ&#x201A;em chcÄ&#x2122; przedstawiÄ&#x2021; PaĹ&#x201E;stwu najnowszy produkt w naszej ofercie â&#x20AC;&#x201C; drut bimetaliczny, tj. miedziany z rdzeniem stalowym. KtoĹ&#x203A; powie, Ĺźe coĹ&#x203A; takiego jest juĹź dostÄ&#x2122;pne. Otóş nie! To, co moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na rynku, to drut stalowy z powĹ&#x201A;okÄ&#x2026; miedzianÄ&#x2026; o gruboĹ&#x203A;ci 70 Âľm (1,75% Ĺ&#x203A;rednicy dla drutu ďŹ 8 mm). NaszÄ&#x2026; odpowiedziÄ&#x2026; jest aĹź 20% Ĺ&#x203A;rednicy stanowiÄ&#x2026;cej czystÄ&#x2026; miedĹş. Róşnica jest radykalna, tak w moĹźliwoĹ&#x203A;ciach uĹźytkowych produktu, jak i jego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ciach ďŹ zycznych. Postaram siÄ&#x2122; opowiedzieÄ&#x2021; o najwaĹźniejszych z nich, moĹźliwe Ĺźe rĂłwnieĹź zachÄ&#x2122;cajÄ&#x2026;c czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; z PaĹ&#x201E;stwa do dalszego zgĹ&#x201A;Ä&#x2122;biania tematu â&#x20AC;&#x201C; oczywiĹ&#x203A;cie dla PaĹ&#x201E;stwa, czystego niczym miedĹş, zysku.

Fot. 1. Z zewnÄ&#x2026;trz drut CuFe nie róşni siÄ&#x2122; niczym od zwykĹ&#x201A;ego drutu miedzianego

F]Ä&#x160;VWRWOLZRÄ&#x17E;FL 0+] MDN GUXWX &X SU]HZRGQRÄ&#x17E;Ăź Z\QRV]Ä&#x2026;FD SRQDG D UH]\VWDQFMD QS GOD GUXWX R Ä&#x17E;UHGQLF\ PP WR Â&#x;NP .ROHMQÄ&#x2026; FHFKÄ&#x2026; MHVW RGSRUQRÄ&#x17E;Ăź QD NRUR]MÄ&#x160; JZDUDQWRZDQD SU]H] PLHGĨ L JUXERÄ&#x17E;Ăź MHM SRZĂĄRNL 1LHEDJDWHOQÄ&#x2026; ]DOHWÄ&#x2026; SU]HQLHVLRQÄ&#x2026;ZSURVW]GUXWX&XQD&X)HMHVW MHJRZ\JOÄ&#x2026;GÂąQLHUR]UyÄŞQLDOQ\

=WHFKQLF]QHJRSXQNWXZLG]HQLDSRĂĄÄ&#x2026;F]HQLH ZDUVWZ REX PHWDOL QD SR]LRPLH PROHNXODUQ\P JZDUDQWXMH WUZDĂĄRÄ&#x17E;Ăź PHFKDQLF]QÄ&#x2026; LHOHNWU\F]QÄ&#x2026;3RĂĄÄ&#x2026;F]HQLHPROHNXODUQHLJUXERÄ&#x17E;Ăź ZDUVWZ\ &X ]DSHZQLDMÄ&#x2026; VSyMQÄ&#x2026; SUDFÄ&#x160; GUXWX SR]ZDODMÄ&#x2026;F PRQWHURZL VZRERGQLH JRNV]WDĂĄWRZDĂźEH]ÄŞDGQ\FKSÄ&#x160;NQLÄ&#x160;ĂźQDGHUZDÄ&#x201D;F]\LQQ\FKQDUXV]HÄ&#x201D;FLÄ&#x2026;JĂĄRÄ&#x17E;FLPLHG]L

Tab. 1. Parametry drutu CuFe o standardowych Ĺ&#x203A;rednicach Ĺ&#x161;rednica

GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; powĹ&#x201A;oki miedzianej

Rezystancja

WytrzymaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; na zrywanie

6 mm

600 Âľm

1,720 :/km

Rm = 320 MPa

8 mm

800 Âľm

0,940 :/km

Rm = 310 MPa


PRODUKTY

ฤฉDGQH ] Z\PLHQLRQ\FK XV]NRG]Hฤ” QLH Z\VWฤ…SL UyZQLHฤช MDNR HIHNWQRUPDOQHMSUDF\GUXWXZฤžURGRZLVNXF]\PQLHMVWDUDQQHJRSU]HFKRZ\ZDQLD Budowa i zastosowanie 3URSRUFMH PHWDOL Z GUXFLH Z XMฤŠFLX ZDJRZ\P WR &X L )H8G]LDรกSRZรกRNLPLHG]LDQHMMHVW]DFKRZDQ\GODZV]\VWNLFKSURGXNWyZ WHM OLQLL ยฑ ]DZV]H SRZรกRNL &X EฤŠGฤ… VWDQRZLรก\ ฤžUHGQLF\ -HVW WR ZDUWRฤžรผ QLHRVLฤ…JDOQD SU]H] MDNLHNROZLHN NRQNXUHQWD LZ]DVDG]LHF]\QLฤ…FD]GUXWX&X)HEH]SRฤžUHGQL]DVWฤŠSQLNGUXWyZ LOLQHN F]\VWRPLHG]LDQ\FK 'UXW&X)HRIHUXMHP\ZVWDQGDUGRZ\FKฤžUHGQLFDFKLPP'UXW PRฤชH E\รผ WHฤช VZRERGQLH SU]HFLฤ…JQLฤŠW\ ,ORฤžFLDPL KDQGORZ\PL Vฤ…NUฤ…ฤชNLLNJ3RQLHZDฤชNRQVWUXNFMDGUXWXSR]ZDODJR VNUฤŠFDรผNXรผLJLฤ…รผZNUyWFHZRIHUFLHSRMDZLฤ…VLฤŠSURGXNW\SRFKRGQHWMEHGQDUNLLOLQNLSOHFLRQHZ\WZDU]DQHQD]DPyZLHQLHNOLHQWD :NDฤชGHM]SRZ\ฤชV]\FKIRUPSURGXNWWHQ]QDOHฤจรผPRฤชH]DVWRVRZDQLHZLQVWDODFMDFK ย„ RGJURPRZ\FK ย„ JHRยฟ]\F]Q\FK ย„ X]LHPLDMฤ…F\FK

REKLAMA

ลฤ…czy wล‚aล›ciwoล›ci przewodzฤ…ce miedzi i jej odpornoล›ฤ‡ na korozjฤ™ z zaletami mechanicznymi drutu stalowego.

Zawsze 20% ล›rednicy przewodnika stanowi miedลบ. &HQRZRGUXW&X)HMHVWRNRรกRWDฤ”V]\QLฤชPLHG]LDQ\7DSURSR]\FMDU\QNRZDยฑWHFKQLF]QDQRZLQNDZ(XURSLHSR]ZDODJHQHURZDรผ UHDOQH L ]DXZDฤชDOQH RV]F]ฤŠGQRฤžFL Z UHDOL]RZDQ\FK LQZHVW\FMDFK DLQVWDODWRURPSR]ZDODQD]ZLฤŠNV]HQLHPDUฤช\QDPDWHULDOH 7UZDรกH]HVSROHQLHSURZDG]LGRNROHMQHJRDWXWXยฑEUDNPRฤชOLZRฤžFL UR]G]LHOHQLD ZDUVWZ WR ]HURZD ZDUWRฤžรผ SLHQLฤŠฤชQD Z SXQNWDFK VNXSX]รกRPX3R]ZDODWR]DVWฤ…SLรผGUXWHP&X)HGUXW\LOLQNLPLHG]LDQHZPLHMVFDFKQDUDฤชRQ\FKQDG]LDรกDQLDร„]รกRPLDU]\ยด)DNWHPMHVW ฤชHPXV]ฤ…WURFKฤŠWDNLHJRGUXWXXNUDฤžรผ]DQLPVSRVWU]HJฤ…ฤชHLQWHUHVX QDW\PQLH]URELฤ…DOHSUREOHPEฤŠG]LHVNXWHF]QLHUR]ZLฤ…]DQ\ Zerowa jego wartoล›ฤ‡ w skupie zล‚omu โ€“ prostฤ… i skutecznฤ… broniฤ… na โ€žzล‚omiarzyโ€. 3RGVXPRZXMฤ…F GUXW ELPHWDOLF]Q\ MHVW ]QDNRPLWฤ… DOWHUQDW\Zฤ… GOD GUXWX F]\VWR PLHG]LDQHJR JG\ฤช รกฤ…F]\ ZรกDฤžFLZRฤžFL SU]HZRG]ฤ…FH PLHG]LLMHMRGSRUQRฤžรผQDNRUR]MฤŠ]]DOHWDPLPHFKDQLF]Q\PLGUXWX VWDORZHJR5yZQRF]HฤžQLHMHVWRWDฤ”V]\GDMฤ…FUHDOQHRV]F]ฤŠGQRฤžFLLQZHVWRURPOXE]\VNยฑSU]\]DFKRZDQ\FKZV]\VWNLFKZ\PDJDQ\FKSURMHNWDPLSDUDPHWUDFK'RGDWNRZR]DVWฤŠSXMฤ…FQLPGUXW\ LOLQNLPLHG]LDQHWDPJG]LHVฤ…UHJXODUQLHNUDG]LRQHVNXWHF]QLHUR]ZLฤ…]XMHSUREOHPร„]รกRPLDU]\ยด /LF]ฤ…FฤชHXGDรกRPLVLฤŠ3Dฤ”VWZDVZ\PDUW\NXรกHPSU]\QDMPQLHM]DFLHNDZLรผ]DSUDV]DPGRSU]HWHVWRZDQLDWHJRLQQRZDF\MQHJRSURGXNWXZHZรกDVQHMยฟUPLH 5DIDรก%XGQLRN )+83$571(5 ZZZIKXSDUWQHUSO

Fachowy Elektryk

31


PRODUKTY

Oferta aparatury elektrycznej niskiego napiฤ™cia ๏ฌrmy Chint Poland Koncern Chint jest czoล‚owym producentem aparatรณw elektrycznych na rynku azjatyckim. Od dwรณch lat cieszy siฤ™ coraz wiฤ™kszym uznaniem rรณwnieลผ na ryku polskim. 3URGXNW\ ยฟUP\ &KLQW ]RVWDรก\ SU]HEDGDQH SU]H] QDMZLฤŠNV]H ฤžZLDWRZH ODERUDWRULD X]\VNXMฤ…FRGSRZLHGQLH FHUW\ยฟNDW\GRGDWNRZR ยฟUPD &KLQW 3RODQG ]OHFLรกD SU]HSURZDG]HQLH WHVWyZ NRQWUROQ\FK Z\EUDQHM DSDUDWXU\SU]H]3ROVNฤ…LQVW\WXFMฤŠFHUW\ยฟNXMฤ…Fฤ… ยฑ ,QVW\WXW (OHNWURWHFKQLNL Z :DUV]DZLHX]\VNXMฤ…FRGSRZLHGQLHDWHVW\ ZLฤŠFHM LQIRUPDFMLQDVWURQLHZZZFKLQWSRODQGSO 'EDรกRฤžรผ R Z\VRNฤ… MDNRฤžรผ SURGXNWyZ ]DSHZQLD ฤžFLVรกD NRQWUROD SURGXNFML QD NDฤชG\PHWDSLHMHJRZ\WZRU]HQLD7HPXSURFHVRZL WRZDU]\V]\ UyZQLHฤช NRQWUROD GRVWDZ VXURZFyZ :RIHUFLHยฟUP\&KLQW3RODQG]QDMGXMHVLฤŠ DSDUDWXUDPRGXรกRZDVW\F]QLNLSU]HNDฤจQLNL Z\รกฤ…F]QLNL VLOQLNRZH DSDUDWXUD SXOSLWRZDRUD]Z\รกฤ…F]QLNLPRF\ ย„ ย„ ย„ ย„

Aparatura moduล‚owa: Z\รกฤ…F]QLNL QDGSUฤ…GRZH 1% RUD] 1%+ Z\รกฤ…F]QLNLUyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH1/ Z\รกฤ…F]QLNL UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH ] F]รกRQHPQDGSUฤ…GRZ\P1%/ UR]รกฤ…F]QLNLL]RODF\MQH1+

32

Fachowy Elektryk

ย„ ย„ ย„ ย„ ย„ ย„ ย„ ย„ ย„

VW\F]QLNLPRGXรกRZH1&+ SU]\FLVNL13 ODPSNL1' SU]HNDฤจQLNLF]DVRZH17( V]\Q\ZLGHOFRZH VW\NLSRPRFQLF]H;) VW\NLV\JQDOL]DF\MQH;)- Z\]ZDODF]QDSLฤŠFLRZH6 Z\]ZDODF]SRGQDSLฤŠFLRZH9

Wyล‚ฤ…czniki nadprฤ…dowe z serii NB-1 :\รกฤ…F]QLNL QDGPLDURRSUฤ…GRZH VHULL 1% SU]H]QDF]RQH Vฤ… GR RFKURQ\ REZRGyZ HOHNWU\F]Q\FK Z EXGRZQLFWZLH SU]HP\VรกRZ\P L NRPHUF\MQ\P$SDUDW\ GRVWฤŠSQH

Vฤ…ZZHUVMDFKMHGQRGZXWU]\LF]WHURELHJXQRZ\FK =DNUHV SUฤ…GyZ ]QDPLRQRZ\FK RGGR$SU]\QDSLฤŠFLX]QDPLRQRZ\P 9$&+]ZFKDUDNWHU\VW\FH % & ' 'OD W\FK FKDUDNWHU\VW\N Z\]ZDODQLH F]รกRQX ]ZDUFLRZHJR QDVWฤŠSXMH RGSRZLHGQLR SU]\ ZDUWRฤžFL ร„%ยด  รฎ ,Q ร„&ยด รฎ,Qร„'ยดรฎ,Q2IHUWD]DZLHUD Z\รกฤ…F]QLNL QDGSUฤ…GRZH R ]ZDUFLRZHM ]GROQRฤžรผ Z\รกฤ…F]DQLD 1% ยฑ N$ RUD] 1%+ ยฑ N$ :\รกฤ…F]QLNL VHULL 1% SRVLDGDMฤ… V]HURNฤ… JDPฤŠ DNFHVRULyZ VW\NL SRPRFQLF]HVW\NLDODUPRZHRUD]Z\]ZDODF]HSRGQDSLฤŠFLRZHLZ]URVWRZH :\รกฤ…F]QLNL1%SRVLDGDMฤ…NLONDFHFKXฤช\WNRZ\FKQDNWyUHQDOHฤช\]ZUyFLรผXZDJฤŠPLQ


PRODUKTY Z\SRVDฤชRQH ZH ZVNDฤจQLN RSW\F]Q\ RUD] DNFHVRULDZSRVWDFLVW\NyZSRPRFQLF]\FK DODUPRZ\FKRUD]Z\]ZDODF]\SRGQDSLฤŠFLRZ\FKLZ]URVWRZ\FK Wyล‚ฤ…czniki mocy 2IHUWDQDU\QHNSROVNLWRERJDWDJDPDZ\รกฤ…F]QLNyZSRZLHWU]Q\FK1$RUD]NRPSDNWRZ\FK10 :\รกฤ…F]QLNL SRZLHWU]QH VHULL 1$ SU]\VWRVRZDQHVฤ…GRSUDF\ZVLHFLSUฤ…GXSU]HPLHQ-

ย„

ย„

ย„

ย„

NOLSV GR ]DSLQDQLD QD V]\QLH 7+ XPRฤชOLZLDMฤ…F\SURVW\PRQWDฤชLGHPRQWDฤช EH] NRQLHF]QRฤžFL RGNUฤŠFDQLD FDรกHM JUXS\DSDUDWyZ RNLHQNR UHZL]\MQH MHGQR]QDF]QLH RSLVXMฤ…FH VWDQ VW\NyZ Z\รกฤ…F]QLND RUD] R]QDF]HQLHQDGฤจZLJQLZVND]XMฤ…FHVWDQ Z\รกฤ…F]QLND V]F]HOLQ\ G\ODWDF\MQH NWyU\FK IXQNFMฤ… SROHSV]HQLH F\UNXODFML SRZLHWU]D ZUR]G]LHOQLF\ ]DFLVN ] SU]\VรกRQฤ… RFKURQQฤ… ]DSLHQLDMฤ…Fฤ… ZLฤŠNV]H EH]SLHF]Hฤ”VWZR SU]\ RNDEORZDQLX

Wyล‚ฤ…czniki rรณลผnicowoprฤ…dowe NL1-63 :\รกฤ…F]QLNL UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH 1/ SURGXNRZDQHVฤ…ZZHUVMDFKGZXELHJXQRZ\FK RUD] F]WHURELHJXQRZ\FK W\SX $ $& $6 RUD] $&6 R ]ZDUFLRZHM ]GROQRฤžรผ Z\รกฤ…F]DQLDN$RUD]N$6ฤ…WRQRZRF]HVQH DSDUDW\ NWyU\FK SUฤ…G ]QDPLRQRZ\ Z ]DOHฤชQRฤžFLRGW\SXZ\QRVL$$$ $.DฤชG\]W\FKDSDUDWyZGRVWฤŠSQ\MHVW Z WU]HFK ZDUWRฤžFLDFK SUฤ…GX UyฤชQLFRZHJR $ $ $ 1D XZDJฤŠ ]DVรกXJXMH WXXPLHV]F]HQLH1SROHZHMVWURQLHZ\รกฤ…F]QLNDFRZ]QDF]Q\VSRVyEXรกDWZLDZ\NRQDQLHSRรกฤ…F]Hฤ”ZUR]G]LHOQLF\ Wyล‚ฤ…czniki rรณลผnicowoprฤ…dowe z czล‚onem nadprฤ…dowym NB1L (kombinowane) :\รกฤ…F]QLNL1%/SURGXNRZDQHVฤ…RSUฤ…GDFK ]QDPLRQRZ\FKRG$GR$ZFKDUDNWHU\VW\NDFK%RUD]&=QDPLRQRZD]GROQRฤžรผ Z\รกฤ…F]DQLDN$RUD]N$ZNRQยฟJXUDFML 31 RUD] SUฤ…G]LH UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZ\P $ 3RGREQLH MDN LQQH DSDUDW\ Vฤ… RQH

QHJR+]SU]\QDSLฤŠFLX]QDPLRQRZ\P 9L9RUD]SUฤ…GDFK]QDPLRQRZ\FK GR$6ฤ…Z\NRU]\VW\ZDQHGRUR]G]LDรกX HQHUJLL L RFKURQ\ LQVWDODFML RUD] XU]ฤ…G]Hฤ” SU]HG VNXWNDPL SU]HFLฤ…ฤชHฤ” ]ZDUรผ ]E\WQLVNLPQDSLฤŠFLHPRUD]GR]LHPLHQLDPL ZMHGQHMID]LH']LฤŠNLLQWHOLJHQFMLPRGXรกyZ ]DEH]SLHF]HQLRZ\FK L PRฤชOLZRฤžFL GRNRQ\ZDQLDQDVWDZZV]HURNLP]DNUHVLHZ\รกฤ…F]QLNL 1$ SRSUDZLDMฤ… SHZQRฤžรผ ]DVLODQLD LSRPDJDMฤ…XQLNQฤ…รผQLHSRWU]HEQ\FKSU]HUZ ZGRVWDZDFKSUฤ…GX

Tab. 1. 5 rozmiarรณw wyล‚ฤ…cznikรณw NA1 Symbol wyล‚ฤ…cznika

NA1-1000

NA1-2000

NA1-3200

NA1-4000

NA1-6300

Prฤ…d znamionowy [A]

200 - 1000

630 - 2000

2000 - 4000

2000 - 4000

4000 - 6300

Fachowy Elektryk

33


PRODUKTY RUD]  L V GOD 1$ RUD]:F]DVLHNUyWV]\PQLฤช QDVWDZLRQHJR RSyฤจQLHQLD Z\รกฤ…F]QLN QLH ]DG]LDรกD JG\ QDSLฤŠFLH VWHUXMฤ…FH SRZUyFLRUD]EฤŠG]LHZLฤŠNV]HQLฤช8H :\]ZDODF] Z\รกฤ…F]DMฤ…F\ :\NRU]\VW\ZDQ\GR]GDOQHJRZ\รกฤ…F]DQLDDSDUDWX :\]ZDODF] ]Dรกฤ…F]DMฤ…F\ 8PRฤชOLZLD ]GDOQH]Dรกฤ…F]DQLHDSDUDWXMHฤžOLVSUฤŠฤช\QD QDSฤŠGX Z\รกฤ…F]QLND ]RVWDรกD ZF]HฤžQLHM QDFLฤ…JQLฤŠWD 1DSฤŠG HOHNWU\F]Q\ VSUฤŠฤช\Q\ ']LฤŠNL QDSฤŠGRZLHOHNWU\F]QHPXQDSLQDMฤ…FHPX VSUฤŠฤช\QฤŠ RUD] MHJR DXWRPDW\F]QHPX G]LDรกDQLX PRฤชOLZH MHVW EDUG]R V]\ENLH ]Dรกฤ…F]HQLH Z\รกฤ…F]QLND SR ZF]HฤžQLHMV]\PMHJRZ\รกฤ…F]HQLX 6W\NL SRPRFQLF]H 6WDQGDUGRZR 12 QRUPDOQLH RWZDUWH OXE 1& QRUPDOQLH ]DPNQLฤŠWH RUD] ZHUVMD 1& QRUPDOQLH]DPNQLฤŠWH

.RรกQLHU]QDGU]ZLUR]G]LHOQLF\,QVWDORZDQ\ QD GU]ZLDFK UR]G]LHOQLF\ Z FHOX XV]F]HOQLHQLD SR]ZDOD QD X]\VNDQLH VWRSQLDRFKURQ\,3 2VรกRQ\ PLฤŠG]\ELHJXQRZH ,QVWDORZDQH SRPLฤŠG]\ V]\QDPL WRUyZ SUฤ…GRZ\FK ]DSHZQLDMฤ…Z\ฤชV]ฤ…LFKL]RODFMฤŠ %ORNDGDSU]\FLVNyZZ\รกฤ…F]QLND=DSRPRFฤ…WHMEORNDG\PRฤชOLZHMHVW]DEORNRZDQLHSU]\FLVNyZ]Dรกฤ…F]DQLDLZ\รกฤ…F]DQLDDSDUDWX]DSRPRFฤ…NรกyGNL 3U]H]URF]\VWDRVรกRQDSDQHOXGODZ\รกฤ…F]QLND 1$ =DLQVWDORZDQD QD NRรกQLHU]X GU]ZL ]DSHZQLD VWRSLHฤ” RFKURQ\ ,32VรกRQDWHJRW\SXPRฤชHE\รผVWRVRZDQDZSU]\SDGNXZ\รกฤ…F]QLNDVWDFMRQDUQHJRMDNLMHJRZHUVMLZ\VXZQHM

ย„ ย„

ย„

ย„

ย„

ย„

ย„

:V]\VWNLHUR]PLDU\Z\รกฤ…F]QLNyZSRZLHWU]Q\FK1$SURGXNRZDQHVฤ…ZW\SLHVWDFMRQDUQ\PMDNLZ\VXZQ\PZZHUVMDFK]WU]HPD OXE F]WHURPD ELHJXQDPL =H Z]JOฤŠGX QD NRPIRUW Xฤช\WNRZDQLD SU]\ ZHUVML Z\VXZQHM Z\รกฤ…F]QLND QD V]F]HJyOQฤ… XZDJฤŠ ]DVรกXJXMHQLH]DZRGQ\PHFKDQL]PZ\VXZX Z\รกฤ…F]QLND :VXZX L Z\VXZX GRNRQXMH VLฤŠ ]D SRPRFฤ… รกDPDQHM NRUE\ NWyUD SU]HFKRZ\ZDQDMHVWZVSHFMDOQLHGODWHJRFHOX ]DSURMHNWRZDQ\P JQLHฤจG]LH Z REXGRZLH NDVHW\.DฤชGDSR]\FMDZ\รกฤ…F]QLNDMHVWMHGQR]QDF]QLHV\JQDOL]RZDQDSU]H]RGSRZLHGQLZVNDฤจQLNSRรกRฤชHQLD 'R Z\รกฤ…F]QLNyZ 1$ ยฟUP\ &KLQW GRVWฤŠSQD MHVW FDรกD JDPD DNFHVRULyZ SR]ZDODMฤ…FD Xฤช\WNRZQLNRZL QD RSW\PDOQH NRQยฟJXURZDQLH Z\รกฤ…F]QLND GOD ZรกDVQ\FK SRWU]HE 1DGรกXJฤ…OLVWฤŠDNFHVRULyZVNรกDGDMฤ…VLฤŠ ย„ :\]ZDODF]SRGQDSLฤŠFLRZ\:SU]\SDGNX JG\ QD ]DFLVNDFK Z\]ZDODF]D EUDN MHVWQDSLฤŠFLDVWHUXMฤ…FHJRQLHSR]ZDODRQ ]Dรกฤ…F]\รผZ\รกฤ…F]QLND'RVWฤŠSQ\ZZHUVML EH]]ZรกRF]QHMRUD]]QDVWDZLDQ\PRSyฤจQLHQLHP'RVWฤŠSQHF]DV\RSyฤจQLHQLDWR    L V GOD 1$

34

Fachowy Elektryk

ย„

ย„

ย„

ย„

ย„

ย„

%ORNDGD ]D SRPRFฤ… NรกyGNL 7HJR W\SX EORNDGD VWDQRZL ]DEH]SLHF]HQLH Z\รกฤ…F]QLND W\SX Z\VXZQHJR SU]HG ZVXQLฤŠFLHP GR NDVHW\ 8QLHPRฤชOLZLD ZVXQLฤŠFLH DSDUDWX GR SR]\FML ร„WHVWยด OXE ร„SRGรกฤ…F]RQ\ยด %ORNDGD ] NOXF]\NLHP 3R]ZDOD QD ]DEH]SLHF]HQLH Z\รกฤ…F]QLND Z SR]\FMLร„Z\รกฤ…F]RQ\ยด %ORNDGDPHFKDQLF]QD]OLQNDPL3R]ZDOD QD ]UHDOL]RZDQLH EORNDG\ SRPLฤŠG]\ GZRPD Z\รกฤ…F]QLNDPL ]DPRQWRZDQ\PL Z]JOฤŠGHPVLHELHSR]LRPROXESLRQRZR %ORNDGDPHFKDQLF]QD]SUฤŠWDPL=DSRPRFฤ… WHM EORNDG\ PRฤชOLZH MHVW ]UHDOL]RZDQLHEORNDG\SRPLฤŠG]\WU]HPDZ\รกฤ…F]QLNDPL ]DPRFRZDQ\PL Z]JOฤŠGHP VLHELHSLRQRZR =DEH]SLHF]HQLH SU]HG ZVXQLฤŠFLHP QLHZรกDฤžFLZHJRZ\รกฤ…F]QLNDGRNDVHW\

6]F]HJyรก\ L SDUDPHWU\ Z\PLHQLRQ\FK DNFHVRULyZGRVWฤŠSQHVฤ…]RSLVDPLZNDWDORJX SURGXNWyZ NWyU\ GRVWฤŠSQ\ MHVW Z MฤŠ]\NX SROVNLP GR SREUDQLD QD VWURQLH LQWHUQHWRZHMZZZFKLQWSRODQGSO

Tab. 2. Dane znamionowe wyล‚ฤ…cznikรณw typu NM8 i NM8S Lp.

Parametr wyล‚ฤ…cznikรณw typu NM8 i NM8S

Zakres parametru

uwagi

1.

Prฤ…d znamionowy In

AC 16 โ€“ 1250 A DC 16 - 500 A

wg IEC60947-2 EN60947-2

2.

Napiฤ™cie znamionowe Izolacji Ui

750 V

3.

Napiฤ™cie znamionowe udarowe Uimp

8 kV

4.

Napiฤ™cie znamionowe pracy

AC 50/60 Hz - 690 V DC 500 V

5.

Prฤ…d zwarciowy wyล‚ฤ…czalny graniczny Icu (RMS)

do 150 kA

dla poszczegรณlnych napiฤ™ฤ‡ wg katalogu


PRODUKTY

:\รกฤ…F]QLN]Z\]ZDODF]HPPDJQHW\F]Q\P =DNUHV QDVWDZ Z\]ZDODF]D WHUPLF]QHJRยฑ,Q ย„ =DNUHVQDVWDZZ\]ZDODF]DPDJQHW\F]QHJRยฑ,Q :\รกฤ…F]QLN]Z\]ZDODF]HPHOHNWURQLF]Q\P ย„ =DNUHV QDVWDZ Z\]ZDODF]D WHUPLF]QHJRยฑ,Q ย„ =DNUHVQDVWDZZ\]ZDODF]DPDJQHW\F]QHJRยฑ,Q 3R]\FMDPRQWDฤชXZ\รกฤ…F]QLNyZยฟUP\&KLQW MHVW GRSXV]F]DOQD ZH ZV]\VWNLFK SรกDV]F]\]QDFK]DSRPRFฤ…ฤžUXEGRSรก\WPRQWDฤชRZ\FK RUD] V]\Q VSHFMDOQ\ DGDSWHU XPRฤชOLZLD PRQWDฤชQDV]\QLH7+ GODZ\รกฤ…F]QLNyZ 10 6  Z ZHUVML VWDFMRQDUQHM :\รกฤ…F]QLNL NRPSDNWRZH ยฟUP\ &KLQW SURGXNRZDQHVฤ…]DUyZQRZZHUVMLVWDFMRQDUQHM MDN L ZW\NRZHM =DOHWฤ… Z\รกฤ…F]QLNyZ VHULL 10 6 MHVW PRฤชOLZRฤžรผ ]DUyZQR GROQHJR MDNLJyUQHJRSRGรกฤ…F]HQLD]DVLODQLD 2IHUWDยฟUP\&KLQW3RODQG]DZLHUDUyZQLHฤช EDUG]RV]HURNL]DNUHVDNFHVRULyZ]HZQฤŠWU]Q\FK MDN L ZHZQฤŠWU]Q\FK GR RIHURZDQ\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ ย„ Uฤ…F]NL REURWRZH PRFRZDQH QD Z\รกฤ…F]QLNX RUD] Z\GรกXฤชRQH GR PRQWDฤชX QDGU]ZLDFKUR]G]LHOQLF\ ย„ QDSฤŠG\VLOQLNRZHXPRฤชOLZLDMฤ…FHUฤŠF]QH OXE ]GDOQH ]Dรกฤ…F]HQLH OXE Z\รกฤ…F]HQLH Z\รกฤ…F]QLND SRVLDGDMฤ… RQH ZVNDฤจQLNL VWDQXSRรกRฤชHQLDDSDUDWX ย„

=DNUHV SUฤ…GyZ ]QDPLRQRZ\FK RIHURZDQ\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ PLHฤžFL VLฤŠ Z SU]HG]LDOH ยฑ$ )XQNFMฤ… ]DEH]SLHF]Hฤ” MHVW RFKURQD SU]HG VNXWNDPL SUฤ…GyZ ]ZDUFLRZ\FK RUD] SU]HFLฤ…ฤชHQLRZ\FK =H Z]JOฤŠGX QD URG]DM Z\]ZDODF]D RIHUWD REHMPXMH Z\รกฤ…F]QLNL ] Z\]ZDODF]HP WHUPRPDJQHW\F]Q\P 10 HOHNWURQLF]Q\P 106 RUD] PDJQHW\F]Q\P 100 :V]\VWNLH W\S\ Z\รกฤ…F]QLNyZ VHULL 10 RIHURZDQH Vฤ…ZWU]HFKOXEV]HฤžFLXUR]PLDUDFKZ]DOHฤชQRฤžFL RG SUฤ…GyZ ]QDPLRQRZ\FK RUD] W\SXZ\]ZDODF]D =DNUHV QDVWDZ SUฤ…GX ]QDPLRQRZHJR ,Q Z\รกฤ…F]QLNDZ]DOHฤชQRฤžFLRGW\SXZ\]ZDODF]DSU]HGVWDZLDSRQLฤชV]H]HVWDZLHQLH

ย„

EORNDGD QD NรกyGNฤŠ XPRฤชOLZLDMฤ…FD EORNDGฤŠ GR WU]HFK NรกyGHN Z\รกฤ…F]QLND ZSR]\FMLZ\รกฤ…F]RQHM ย„ RVรกRQ\]DFLVNyZ ย„ SRGVWDZ\ZW\NRZH ย„ DGDSWHUGRV]\Q\7+ ย„ ]DFLVNLSU]\รกฤ…F]HQLRZH ย„ Z\]ZDODF]HQDSLฤŠFLRZH ย„ Z\]ZDODF]HSRGQDSLฤŠFLRZH ย„ VW\NLSRPRFQLF]H OHZHฤžURGNRZHRUD] SUDZH ย„ VW\NLDODUPRZH ย„ EORNDG\PHFKDQLF]QH ย„ ]DFLVNLXPRฤชOLZLDMฤ…FHSRGรกฤ…F]HQLHEH]SRฤžUHGQLHNDEOLGRZ\รกฤ…F]QLND =DSRPRFฤ…Z\รกฤ…F]QLNyZยฟUP\&KLQWPRฤชOLZHMHVWUHDOL]RZDQLHXNรกDGyZVHOHNW\ZQ\FK 6HOHNW\ZQRฤžรผ MHVW UHDOL]RZDQD ]D SRPRFฤ… RGSRZLHGQLR GREUDQ\FK FKDUDNWHU\VW\N ]DEH]SLHF]Hฤ” Z\รกฤ…F]QLNyZ :\VWฤ…SLHQLH ZDUXQNyZ SU]HFLฤ…ฤชHQLRZ\FK Z MDNLPNROZLHN SXQNFLH LQVWDODFML HOHNWU\F]QHM MHVW QDW\FKPLDVW Z\NU\ZDQH SU]H] QDMEOLฤชV]H XU]ฤ…G]HQLH ]DEH]SLHF]DMฤ…FH XPLHMVFRZLRQH SRZ\ฤชHM WHJR SXQNWX SRGF]DV JG\ FDรกD UHV]WD RGELRUQLNyZ RUD] LQQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” ]DEH]SLHF]DMฤ…F\FK SR]RVWDMH EH] ]PLDQ L]DSHZQLDFLฤ…JรกRฤžรผ]DVLODQLDZSR]RVWDรก\FK OLQLDFKLQVWDODFML 5\V]DUGฤZLHWOLFNL '\UHNWRU7HFKQLF]Q\ &KLQW3RODQG

Fachowy Elektryk

35


PRODUKTY

Wygoda i bezpieczeล„stwo w Twoim domu! Rozszerzenie oferty aparatury moduล‚owej ๏ฌrmy KANLUX S.A.

Elektroniczny programator czasowy JVT3-16D (OHNWURQLF]Q\ SURJUDPDWRU F]DVRZ\ ] PR ฤชOLZRฤžFLฤ… SURJUDPRZDQLD GRERZHJR OXE a)

b)

c)

W\JRGQLRZHJR =DVLODQ\ QDSLฤŠFLHP ]QDPLRQRZ\PRG9GR9$&OXE'& 0RฤชH VWHURZDรผ EH]SRฤžUHGQLR XU]ฤ…G]HQLDPL R รกฤ…F]QHM PRF\ GR : QS ฤชDURZH ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD PDMฤ…F\PL FKDUDNWHU\VW\NฤŠ REFLฤ…ฤชHQLDUH]\VWDQF\MQHJR0LQLPDOQ\F]DV QDVWDZ\ Z\QRVL PLQXWฤŠ 3U]\VWRVRZDQ\ GRPRQWDฤชXZUR]G]LHOQLFDFK11QDV]\QDFK ',1 PP : SRรกRฤชHQLX VSRF]\QNRZ\P SRVLDGDSDUฤŠVW\NyZNWyUDSR]DG]LDรกDQLX SURJUDPDWRUDRWZLHUDVLฤŠ]DP\NDMฤ…FMHGQRF]HฤžQLHGUXJฤ…SDUฤŠVW\NyZ3URJUDPDWRU PRฤชHUHDOL]RZDรผZLHORNURWQH]Dรกฤ…F]DQLHOXE Z\รกฤ…F]DQLH RGELRUQLNyZ Z F\NODFK GRERZ\FKOXEW\JRGQLRZ\FK8U]ฤ…G]HQLDVWHUXMฤ…FHWHJRW\SXVฤ…SRZV]HFKQLHZ\NRU]\VW\ZDQHGRVWHURZDQLDRฤžZLHWOHQLHP]HZQฤŠWU]Q\P LOXPLQDFMD EXG\QNX XU]ฤ…G]HQLDPL PHFKDQLF]Q\PL G]LDรกDMฤ…F\PL Z RNUHฤžORQ\FK JRG]LQDFK VLOQLN SRPS\ IRQWDQQ\ F]\ GRV\PXODFMLREHFQRฤžFLGRPRZQLNyZZF]DVLHXUORSX Mechaniczny programator czasowy JVT2-161Y 0HFKDQLF]Q\SURJUDPDWRUF]DVRZ\]SURJUDPRZDQLHP GRERZ\P =DVLODQ\ QDSLฤŠFLHP ]QDPLRQRZ\P RG 9 GR 9 $& OXE '& 0RฤชH VWHURZDรผ EH]SRฤžUHGQLR XU]ฤ…G]HQLDPLRรกฤ…F]QHMPRF\GR: QSฤชDURZH ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD PDMฤ…F\PL FKDUDNWHU\VW\NฤŠ REFLฤ…ฤชHQLD UH]\VWDQF\MQHJR 0LQLPDOQ\ F]DV QDVWDZ\ Z\QRVL PLQXW 3U]\VWRVRZDQ\ GR PRQWDฤชX Z UR]G]LHOQLFDFK 11 QDV]\QDFK',1PP:EXGRZDQDEDWHULD ]DSHZQLD SRGWU]\PDQLH F]DVRZH SU]H] RNUHV RN JRG]LQ 3RVLDGD MHGHQ VW\N d)

e)

f)

RWZDUW\ZSRรกRฤชHQLXVSRF]\QNRZ\P8U]ฤ…G]HQLD VWHUXMฤ…FH WHJR W\SX Vฤ… SRZV]HFKQLH Z\NRU]\VW\ZDQH GR VWHURZDQLD RฤžZLHWOHQLHP ]HZQฤŠWU]Q\P LOXPLQDFMD EXG\QNX XU]ฤ…G]HQLDPL PHFKDQLF]Q\PL G]LDรกDMฤ…F\PL Z RNUHฤžORQ\FK JRG]LQDFK VLOQLN SRPS\ IRQWDQQ\ Automat schodowy AS 1-7M $XWRPDW VFKRGRZ\ PD GZD WU\E\ SUDF\ ยฑ SUDFD FLฤ…JรกD L SUDFD ] QDVWDZฤ… F]DVRZฤ… 3LHUZV]D XPRฤชOLZLD Zรกฤ…F]HQLH QD VWDรกH ]DVLODQHJR REZRGX 'UXJD SRZV]HFKQLH Z\NRU]\VW\ZDQD QD NODWNDFK VFKRGRZ\FK XPRฤชOLZLD ]DVLODQLH GRรกฤ…F]RQHJR REZRGX QS RฤžZLHWOHQLD SU]H] SHZLHQ RNUHฤžORQ\ F]DV =DNUHV UHJXODFML Z\QRVL RG GR PLQXWSU]\F]\PQDVWDZ\PRฤชQDGRVWRVRZ\ZDรผ ยฑ SU]HNUฤŠFDMฤ…F UHJXODWRU ZLGRF]Q\ QDIURQFLHDXWRPDWXยฑFRVHNXQG3RSRGDQLXLPSXOVX]Dรกฤ…F]DMฤ…FHJRDXWRPDWVFKRGRZ\ SRGWU]\PXMH ]DVLODQLH GRรกฤ…F]RQHJR REZRGXSU]H]]DGDQ\F]DV$XWRPDW\VFKRGRZH ZUD] ] Z\รกฤ…F]QLNDPL LPSXOVRZ\PL PRJฤ… VรกXฤช\รผ GR VWHURZDQLD RฤžZLHWOHQLHP Z FLฤ…JDFK NRPXQLNDF\MQ\FK ELXURZFyZ LKRWHOLZUD]]F]XMQLNDPLUXFKXยฑGRXUXFKDPLDQLD RฤžZLHWOHQLD DQW\ZรกDPDQLRZHJR L V\JQDOL]DFML DNXVW\F]QHM ZRNyรก GRPyZ DZSU]HP\ฤžOHยฑGRNRQWURORZDQLDRNUHฤžORQ\FKF]DVRZRSURFHVyZWHFKQRORJLF]Q\FK Styczniki โ€“ urzฤ…dzenia do zaล‚ฤ…czania ukล‚adรณw silnoprฤ…dowych 6W\F]QLNL FHFKXMฤ… VLฤŠ GXฤชฤ… WUZDรกRฤžFLฤ… PHFKDQLF]Qฤ…RUD]GXฤชฤ…F]ฤŠVWRฤžFLฤ…รกฤ…F]Hฤ”SU]\ g)

Fot.: Kanlux

Elektroniczny wskaลบnik zuลผycia energii elektrycznej EDM 1P LCD R (OHNWURQLF]Q\ F\IURZ\ ZVNDฤจQLN OLF]QLN ]Xฤช\FLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHM('03/&'5 SU]H]QDF]RQ\ MHVW GR PRQWDฤชX QD V]\QLH ',1 PP /LF]QLN PRQWRZDQ\ MHVW ZUR]G]LHOQLSLRQRZRL]DMPXMHMHGQRSROH :DUWRฤžรผ ]Xฤช\FLD HQHUJLL Z\ฤžZLHWODQD MHVW SR]LRPR F\IU\ SURVWRSDGOH GR GรกXฤชV]HJR ERNX Z\ฤžZLHWODF]D 'RNรกDGQRฤžรผ ZVND]Dฤ” GR MHGQHM G]LHVLฤ…WHM N:K =DNUHV SRPLDURZ\ GR N:K =QDPLRQRZ\ SUฤ…G SUDF\ $ QDWRPLDVW PDNV\PDOQ\ $ ('0 3 /&' 5 SU]H]QDF]RQ\ MHVW GR SRPLDUyZ]Xฤช\FLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHMZLQVWDODFMDFK MHGQRID]RZ\FK 0RฤชH E\รผ Xฤช\ZDQ\ MDNRSRGOLF]QLNJรกyZQHJROLF]QLNDEXG\QNX SLฤŠWUD OXE PLHV]NDQLD 8ฤช\WNRZQLN NWyU\ FKFH ZLHG]LHรผ LOH HQHUJLL ]Xฤช\ZD QS ZDUV]WDWSURZDG]RQ\ZJDUDฤชXQDMHPFDORNDOX ZEXG\QNXELXURZ\PORNDWRUZ\QDMPXMฤ…F\ SRNyM Z PLHV]NDQLX LQVWDOXMH Z REZRGDFK GRSURZDG]DMฤ…F\FK HQHUJLฤŠ RGSRZLHGQLR OLF]QLNOXEOLF]QLNLZ]DOHฤชQRฤžFLRGWHJRMDN V]F]HJyรกRZH GDQH R SRERU]H HQHUJLL FKFH X]\VNDรผ 3yฤจQLHM PRฤชH ] ]HVWDZLHQLD ]ELRUF]HJRSU]HV\รกDQHJRSU]H]]DNรกDGHQHUJHW\F]Q\ Z\G]LHOLรผ NZRWฤŠ REFLฤ…ฤชHQLD ]D HQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… GOD SRV]F]HJyOQ\FK QDMHPFyZ 8U]ฤ…G]HQLH QLH MHVW OHJDOL]RZDQH ZLฤŠF QLH PRฤชH VWDQRZLรผ SRGVWDZ\ GR EH]SRฤžUHGQLFK UR]OLF]Hฤ”]]DNรกDGHPHQHUJHW\F]Q\P

Fot. 1. a) elektroniczny wskaลบnik zuลผycia energii elektrycznej EDM 1P LCD R, b) elektroniczny programator czasowy JVT3-16D, c) mechaniczny programator czasowy JVT2-161Y, d) automat schodowy AS 1-7M, e-g) styczniki JVC2-20/2, JVC2-20/4 i JVC2-63/4.

36

Fachowy Elektryk


VWRVXQNRZRPDรก\FKZ\PLDUDFKQLHZLHONLHMPDVLHLZ\VRNLHMSH ZQRฤžFL G]LDรกDQLD 6ฤ… Z\NRU]\VW\ZDQH GR ]Dรกฤ…F]DQLD Z\รกฤ…F]DQLD L SU]HZRG]HQLD SUฤ…GX Z QRUPDOQ\FK ZDUXQNDFK SUDF\ REZRGX DWDNฤชHSU]\SU]HFLฤ…ฤชHQLDFK0RJฤ…]Dรกฤ…F]DรผXU]ฤ…G]HQLDHOHNWU\F]QH RGXฤช\FKSUฤ…GDFKUR]UXFKRZ\FKWDNLHMDNVLOQLNLHOHNWU\F]QHNOLPDW\]DWRU\VSDZDUNLF]\WUDQVIRUPDWRU\:RIHUFLH.$1/8;6$ GRVWฤŠSQHVฤ…GZDPRGHOHID]RZHLMHGHQID]RZ\ ย„ -9&RPDNV\PDOQ\PSUฤ…G]LHREFLฤ…ฤชHQLDUH]\VWDQF\MQHJR$ N:ยฑMHGQRID]RZ\

ย„ -9&RPDNV\PDOQ\PSUฤ…G]LHREFLฤ…ฤชHQLDUH]\VWDQF\MQHJR$ N:

ย„ -9&RPDNV\PDOQ\PSUฤ…G]LHREFLฤ…ฤชHQLDUH]\VWDQF\MQHJR$ N: &HFK\SURGXNWyZ ย„ FHZNLVW\F]QLNyZ]DVLODQHQDSLฤŠFLHP9 ย„ QDSLฤŠFLHWRUyZSUฤ…GRZ\FK9 ย„ PHFKDQLF]QDZ\WU]\PDรกRฤžรผรกฤ…F]HQLRZDZ\QRVLW\VF\NOL ย„ HOHNWU\F]QDZ\WU]\PDรกRฤžรผรกฤ…F]HQLRZDZ\QRVLW\VF\NOL ย„ VW\F]QLNLSU]\VWRVRZDQHGRPRQWDฤชXQDV]\QLH',1PP

REKLAMA

PRODUKTY

Warystorowe ograniczniki przepiฤ™ฤ‡ )LUPD.$1/8;6$RIHUXMHZDU\VWRURZHRJUDQLF]QLNLSU]HSLฤŠรผ NWyUHVWDQRZLฤ…Z\SUyERZDQHUR]ZLฤ…]DQLH]QDMGXMฤ…FH]DVWRVRZDQLH ]DUyZQRZEXGRZQLFWZLHPLHV]NDQLRZ\PMDNLSU]HP\ฤžOH)LUPD .$1/8;6$SRVLDGDZVZRMHMRIHUFLHRFKURQQLNLSU]HSLฤŠFLRZH W\SX NODV\& RUD]]HVWDZ\W\SX NODV\%& NWyUHVSHรกQLDMฤ…Z\PDJDQLDQRUPLG\UHNW\ZHXURSHMVNLFK2EHFQHSU]HSLV\ ]RERZLฤ…]XMฤ…LQVWDODWRUyZGRVWRVRZDQLDZLQVWDODFMDFKHOHNWU\F]Q\FKXU]ฤ…G]Hฤ”FKURQLฤ…F\FKSU]HGV]NRGOLZ\PLVNXWNDPLZ\รกDGRZDฤ”DWPRVIHU\F]Q\FKRUD]SU]HSLฤŠรผSRZVWDMฤ…F\FKZHZQฤ…WU]LQVWDODFML 2IHURZDQH SU]H] .$1/8;6$ ZDU\VWRURZH RJUDQLF]QLNL SU]HSLฤŠรผGRVNRQDOHVSHรกQLDMฤ…WHZ\PDJDQLD .RQVWUXNFMDRJUDQLF]QLNyZSU]HSLฤŠรผ]DSHZQLD ย„ Z\PLHQQHPRGXรก\RFKURQQH ย„ RSW\F]Q\ZVNDฤจQLNVWDQX ย„ ]GDOQฤ…V\JQDOL]DFMฤŠ]DG]LDรกDQLD ย„ ZDU\VWRURZHXU]ฤ…G]HQLHRGรกฤ…F]DMฤ…FH 2JUDQLF]QLNLSU]HSLฤŠรผ W\S ZJ31(1 NODVD& ZJ(',1<'(

2JUDQLF]QLNLSU]HSLฤŠรผW\SX NODV\& WRXU]ฤ…G]HQLD]DSURMHNWRZDQHGRRFKURQ\DSDUDWXU\HOHNWU\F]QHMSU]HGSU]HMฤžFLRZ\PLSU]HSLฤŠFLDPL Z LQVWDODFMDFK 11 SRZVWDMฤ…F\PL Z Z\QLNX SRฤžUHGQLFK Z\รกDGRZDฤ” DWPRVIHU\F]Q\FK OXE SURFHVyZ รกฤ…F]HQLRZ\FK Z VLHFLDFK HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK 6WRVRZDQH JรกyZQLH Z EXG\QNDFK PLHV]NDOQ\FKLQVWDORZDQHZUR]G]LHOQLDFKSLฤŠWURZ\FK 'ZXVWRSQLRZHRJUDQLF]QLNLSU]HSLฤŠรผ W\S ZJ31(1 NODVD%& ZJ(',19'(

'ZXVWRSQLRZHRJUDQLF]QLNLSU]HSLฤŠรผW\SX NODV\%& WRXU]ฤ…G]HQLD ]DSURMHNWRZDQH GR RFKURQ\ DSDUDWXU\ HOHNWU\F]QHM SU]HG SU]HMฤžFLRZ\PL SU]HSLฤŠFLDPL Z LQVWDODFMDFK 11 SRZVWDMฤ…F\PL ZZ\QLNXEH]SRฤžUHGQLFKZ\รกDGRZDฤ”DWPRVIHU\F]Q\FKOXESURFHVyZ รกฤ…F]HQLRZ\FKZVLHFLDFKHOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK6WRVRZDQHJรกyZQLH ZEXG\QNDFKPLHV]NDOQ\FKLQLHZLHONLFKRELHNWDFKSU]HP\VรกRZ\FK LQVWDORZDQHZ]รกฤ…F]DFKNDEORZ\FKOXEZUR]G]LHOQLFDFKJรกyZQ\FK 2JUDQLF]DMฤ…F]DVWUZDQLDLF]ฤŠVWRWOLZRฤžรผSUฤ…GXQDVWฤŠSF]HJR

Fachowy Elektryk

37


PRODUKTY

Nowe bloki dystrybucyjne

OJL 70 i OJL 120 ๏ฌrmy ELEKTRO

Uniwersalne i kompaktowe rozwiฤ…zanie %ORNL G\VWU\EXF\MQH 2-/ XPRฤชOLZLDMฤ… UR]G]LDรก HQHUJLL HOHNWU\F]QHM ZV]ฤŠG]LH WDP JG]LHOLF]ฤ…VLฤŠZ\VRNLHSDUDPHWU\HOHNWU\F]QHRUD]PLQLPDOQHJDEDU\W\ :\PLDU\ ]HZQฤŠWU]QH REX W\SyZ 2-/ V]HU PP RUD] Z\V PP RUD] 2-/ V]HUPPLZ\VPP JZDUDQWXMฤ…ฤชHEORNLQLH]DMPXMฤ…GXฤชRPLHMVFD DG]LฤŠNLSRGZyMQ\P]DF]HSRPPRฤชOLZHMHVW LFK PRFRZDQLH ]DUyZQR QD V]\QLH 7+ MDNLQDSรก\FLHPRQWDฤชRZHMZUR]G]LHOQLF\ Wysoka jakoล›ฤ‡ zastosowanych materiaล‚รณw 2EXGRZD ]RVWDรกD Z\NRQDQD ] QLHSDOQHJR WZRU]\ZD V]WXF]QHJR EH]KDORJHQNRZHJR ZNRORU]HMDVQRV]DU\P 5$/ ']LฤŠNL SU]HP\ฤžODQHM NRQVWUXNFML L RGSRZLHGQLHMV]W\ZQRฤžFLZ\WU]\PXMHRQDSHรกQH REFLฤ…ฤชHQLH SUฤ…GRZH HOHPHQWyZ SU]HZRG]ฤ…F\FK RUD] ]DSHZQLD SUDFฤŠ Z XNรกDGDFK

Fot. 1.

RQDSLฤŠFLX]QDPLRQRZ\PGR90DNV\PDOQDWHPSHUDWXUDSUDF\WRยƒ& &]ฤŠฤžFL SU]HZRG]ฤ…FH WR SURยฟOH ]H VSHFMDOQHJR VWRSX DOXPLQLXP Z NWyU\FK XPLHV]F]RQRฤžUXE\LQEXVRZHPRFXMฤ…FHSU]HZRG\ HOHNWU\F]QH 3RZLHU]FKQLH VW\NX HOHNWU\F]QHJR Vฤ… SRNU\WH VSHFMDOQ\P VPDUHP FKURQLฤ…F\PSU]HZRG\SU]HGXWOHQLDQLHP Duลผe moลผliwoล›ci poล‚ฤ…czeล„ =DUyZQR 2-/ MDN L 2-/ SU]\VWRVRZDQH Vฤ… GR SRGรกฤ…F]HQLD SU]HZRGyZ ]DVLODMฤ…F\FK PLHG]LDQ\FK RUD] DOXPLQLRZ\FK:SU]HFLZLHฤ”VWZLHGRWHJRZV]\VWNLH SU]HZRG\RGSรก\ZRZHPXV]ฤ…E\รผPLHG]LDQH

Fot. 2.

38

Fachowy Elektryk


PRODUKTY 2-/ WR SU]HZyG ]DVLODMąF\ R SU]HNURMX RG GR PPð QDWRPLDVW RGHMĞFLD WRV]HĞü]DFLVNyZQDSU]HZRG\RSU]HNURMX PPð=QDPLRQRZHREFLąĪHQLHSUąGRZH EORNX WR $ SU]HZyG ]DVLODMąF\ $O OXE$ SU]HZyG&X 2-/R]QDF]DSU]HZyG]DVLODMąF\RSU]HNURMXRGGRPPðLRGHMĞFLDGZD]DFLVNLPPðSLĊü]DFLVNyZPPð RUD]F]WHU\]DFLVNLPPð2EFLąĪHQLH ]QDPLRQRZHWR$L$ RGSRZLHGQLR GODSU]HZRGyZ]DVLODMąF\FK$OL&X Bezpiecznie, wygodnie i zgodnie z normą 6WRSLHĔ RFKURQ\ EORNyZ 2-/ WR ,3 3RQDGWR REXGRZ\ SRVLDGDMą XFK\OQH RVáRQ\ ] F]DUQHJR WZRU]\ZD XáDWZLDMąFH GRVWĊS GRĞUXESRGF]DVSRGáąF]DQLDOXERGáąF]DQLD SU]HZRGyZ 3URGXNW\ VSHáQLDMą HXURSHMVNLH QRUP\ (1 L (1 :\áąF]Q\PSU]HGVWDZLFLHOHP¿UP\(/(.752 QDWHUHQLH3ROVNLMHVW¿UPD,6732/6S]RR LQĪàXNDV]=DUHPED ,6732/6S]RR ZZZLVWSROSO

Fot. 3. REKLAMA

Produkty dla wymagających

Przedstawicielstwo w Polsce

03-565 Warszawa ul. Borzymowska 32 tel./fax (22) 663 48 15 639 86 48 743 69 79 fax (22) 743 69 77

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów ENERGETAB 2013, od 17 do 19 września

e-mail: istpol@istpol.pl

Pawilon G, stoisko 13

www.istpol.pl

Fachowy Elektryk

39


PRODUKTY

Schneider Electric prezentuje zabezpieczenia serii Micrologic E w wyล‚ฤ…cznikach kompaktowych NSX, NS>630A oraz wyล‚ฤ…cznikach powietrznych Masterpact NT/NW

ฤช\ZDP\LMDNDMHVWMHMMDNRฤžรผ:รกDฤžQLHZW\P FHOXยฟUPD6FKQHLGHU(OHFWULFVWZRU]\รกDHOHNWURQLF]QH Z\]ZDODF]H VHULL 0LFURORJLF ( NWyUH รกฤ…F]ฤ… Z VRELH SHZQRฤžรผ L Z\VRNฤ… GRNรกDGQRฤžรผ G]LDรกDQLD RUD] ]DDZDQVRZDQH IXQNFMHSRPLDURZHZSU]\VWฤŠSQHMFHQLH :\]ZDODF]HVHULL0LFURORJLF(QLH]DOHฤชQLH RGWHJRF]\]RVWDQฤ…]DVWRVRZDQHZZ\รกฤ…F]QLNDFK NRPSDNWRZ\FK 16; F]\ Z\รกฤ…F]QLNDFK SRZLHWU]Q\FK 0DVWHUSDFW 171: VWDQRZLฤ… LGHDOQH SRรกฤ…F]HQLH ]DEH]SLHF]HQLD VHOHNW\ZQHJR RUD] ]DDZDQVRZDQHJR DQDOL]DWRUD SDUDPHWUyZ VLHFL 3RG Z]JOฤŠGHP RFKURQ\ QDV]HJR XNรกDGX PRฤชHP\ GR-

Fot.: Schneider Electric

,P EDUG]LHM ]DDZDQVRZDQD WHFKQRORJLF]QLHNRQVWUXNFMDW\PZLฤŠNV]\ZSรก\ZPDP\ QD GREyU RNUHฤžORQ\FK SDUDPHWUyZ SUDF\ GDQHJRDSDUDWX1DMOHSLHMZLGDรผWRQDSU]\NรกDG]LH Z\รกฤ…F]QLNyZ NRPSDNWRZ\FK RUD] Z\รกฤ…F]QLNyZSRZLHWU]Q\FKJG]LHXVWDZLDQHSU]H]QDVSDUDPHWU\SR]ZDODMฤ…QDLGHDOQH GRSDVRZDQLH GR SRWU]HE NDฤชGHM DSOLNDFML:G]LVLHMV]\FKDSDUDWDFKHOHNWU\F]Q\FK RERN JZDUDQFML EH]SLHF]Hฤ”VWZD FRUD] VLOQLHMV]\QDFLVNNรกDG]LRQ\MHVWUyZQLHฤชQDLFK MDNQDMHIHNW\ZQLHMV]HZ\NRU]\VW\ZDQLHSRG Nฤ…WHPHQHUJHW\F]Q\P$HIHNW\ZQRฤžรผHQHUJHW\F]QDWRฤžZLDGRPRฤžรผWHJRLOHHQHUJLL]X-

Fot.: Schneider Electric

Najwaลผniejszym elementem kaลผdego wyล‚ฤ…cznika determinujฤ…cym sposรณb jego pracy jest wyzwalacz prฤ…dowy โ€“ przeciฤ…ลผeniowy i zwarciowy. To od niego zaleลผy charakterystyka czasowo-prฤ…dowa urzฤ…dzenia, czyli zdolnoล›ฤ‡ reagowania na prฤ…dy przetฤ™ลผeniowe.

Fot. 2. Wyzwalacz elektroniczny Micrologic 5.0E do wyล‚ฤ…cznikรณw powietrznych Masterpact NT/NW.

Fot. 1. Wyล›wietlacz FDM121 do montaลผu na drzwiach rozdzielnicy.

40

Fachowy Elektryk

ELHUDรผ WDNLH SDUDPHWU\ SUDF\ MDN ZDUWRฤžFL SUฤ…GX SU]HFLฤ…ฤชHQLRZHJR ,U ]ZDUFLRZHJR NUyWNR]ZรกRF]QHJR ,VG L EH]]ZรกRF]QHJR ,L RUD] F]DVyZ ]ZรกRNL GOD F]รกRQX SU]HFLฤ…ฤชHQLRZHJR WU L ]ZDUFLRZHJR NUyWNR]ZรกRF]QHJR WVG : SU]\SDGNX SRPLDUyZ QD ELHฤชฤ…FR PDP\ GRVWฤŠS GR DNWXDOQ\FK L ฤžUHGQLFK ZDUWRฤžFL SUฤ…GX QDSLฤŠFLD F]ฤŠVWRWOLZRฤžFLPRF\F]\QQHMLELHUQHMHQHUJLL RUD] FRV ฤณ L 7+' 0RฤชOLZRฤžรผ WZRU]HQLD DODUPyZ SR]DZDOD QD FLฤ…JรกH PRQLWRURZDQLHV\VWHPXLLQIRUPRZDQLHRHZHQWXDOQ\FK


Fot.: Schneider Electric

PRODUKTY

Fot. 3. Wyzwalacz elektroniczny Micrologic 5.2E do wyล‚ฤ…cznikรณw kompaktowych NSX.

รกฤ…F]QLND1DMEDUG]LHM]DDZDQVRZDQฤ…]RSFML RGF]\WXGDQ\FKMHVWSU]HV\รกDQLHLFK]GDOQLH ] Z\NRU]\VWDQLHP VLHFL NRPXQLNDF\MQHM 0RGXV']LฤŠNLVSHFMDOQ\PPRGXรกRPNRPXQLNDF\MQ\P PRฤชHP\ RGF]\WDรผ ZV]\VWNLH QLH]EฤŠGQHSDUDPHWU\]GRZROQHJRPLHMVFD Fot.: Schneider Electric

VWDQDFK ]DJURฤชHQLD 'R WHJR SRGUฤŠF]QD SDPLฤŠรผZNWyUHMSU]HFKRZ\ZDQDMHVWKLVWRULD RVWDWQLFK]GDU]Hฤ”RUD]UR]EXGRZDQHRSFMH GLDJQRVW\F]QH VSUDZLDMฤ… ฤชH Z\รกฤ…F]QLNL Z\SRVDฤชRQH Z Z\]ZDODF]H 0LFURORJLF W\S ( Vฤ… EH]NRQNXUHQF\MQ\PL UR]ZLฤ…]DQLDPL QDU\QNX:EXGRZDQHZZ\]ZDODF]XSU]HNรกDGQLNLSUฤ…GRZHPDNV\PDOQLHXSUDV]F]DMฤ… FDรก\XNรกDGL]QDF]ฤ…FRSU]\VSLHV]DMฤ…F]DVLQVWDODFML WDNLHJR Z\รกฤ…F]QLND Z UR]G]LHOQLF\ %DUG]RFLHNDZฤ…RSFMฤ…]ZรกDV]F]DGODDSOLNDFML JG]LH XWU]\PDQLH UXFKX PD ]DVDGQLF]H]QDF]HQLHMHVWSRGDZDQDSU]H]DSDUDW LQIRUPDFMD R VWDQLH ]Xฤช\FLD VW\NyZ JรกyZQ\FK']LฤŠNLWHPX]DZV]HZLDGRPRNLHG\ GDQ\Z\รกฤ…F]QLNQDOHฤช\Z\PLHQLรผ 'RVWฤŠS GR GDQ\FK PRฤชOLZ\ MHVW QD NLOND VSRVREyZ1DMSURVWV]\P]QLFKMHVWVNRU]\VWDQLH ] ZEXGRZDQHJR Z Z\]ZDODF]X Z\ฤžZLHWODF]D /&' QD NWyU\P EH] SUREOHPX RGF]\WDP\ ZV]\VWNLH SDUDPHWU\ :\ฤžZLHWODF]MHVWWDNVNRQVWUXRZDQ\ฤชHVDPRF]\QQLH SU]HZLMDSRV]F]HJyOQHHNUDQ\]LQIRUPDFMDPL1LHPDSRWU]HE\ร„ZFKRG]HQLDยดGRPHQX ZV]\VWNRG]LHMHVLฤŠZSHรกQLDXWRPDW\F]QLH 'UXJฤ… ] RSFML MHVW Z\SRVDฤชHQLH Z\รกฤ…F]QLND Z GRGDWNRZ\ Z\ฤžZLHWODF] PRQWRZDQ\ QD GU]ZLDFK UR]G]LHOQLF\ 0RGXรก )'0 GDMH LGHDOQ\ SRGJOฤ…G QD WR FR G]LHMH VLฤŠ ]QDV]\PDSDUDWHPEH]NRQLHF]QRฤžFLSRGFKRG]HQLD GR VDPHJR XU]ฤ…G]HQLD 3RQDGWR SR]ZDODRQQDOHSV]ฤ… EDUG]LHMF]\WHOQฤ… ZL]XDOL]DFMฤŠSRPLDUyZRUD]VWDQyZSUDF\Z\-

3RQDGWR FHFKฤ… Z\รกฤ…F]QLNyZ Z\SRVDฤชRQ\FK Z Z\]ZDODF]H 0LFURORJLF ( MHVW ]DSHZQLHQLHZV]HONLFKURG]DMyZVHOHNW\ZQRฤžFL1LHW\ONRF]DVRZHMSUฤ…GRZHMLHQHUJHW\F]QHM OHF] UyZQLHฤช G]LฤŠNL VSHFMDOQHM NRQVWUXNFMLVHOHNW\ZQRฤžFLVWUHIRZHM =6, 0RฤชQDMฤ…]UHDOL]RZDรผEH]NRQLHF]QRฤžFLVWRVRZDQLDGRGDWNRZ\FKVWHURZQLNyZF]\VLHFLNRPXQLNDF\MQ\FK:\VWDUF]\VNRU]\VWDรผ ] ZEXGRZDQ\FK JQLD]G Z NDฤชG\P ] Z\]ZDODF]\ L SRรกฤ…F]\รผ ]H VREฤ… DSDUDW\ SU]\ SRPRF\]Z\NรกHJRSU]HZRGX (IHNW\ZQRฤžรผ HQHUJHW\F]QD MHVW FRUD] SRZV]HFKQLHMV]\P ]MDZLVNLHP Z\NRU]\VW\ZDQ\PZG]LVLHMV]\FKLQVWDODFMDFK]FRUD] ZLฤŠNV]ฤ… ฤžZLDGRPRฤžFLฤ… ,QWHOLJHQWQH Vฤ… MXฤช QLHW\ONRGRP\VDPRFKRG\F]\VSU]ฤŠW\FRG]LHQQHJR Xฤช\WNX ,QWHOLJHQWQH Vฤ… UyZQLHฤช Z\รกฤ…F]QLNL Z QDV]\FK LQVWDODFMDFK HOHNWU\F]Q\FK 'R WHM SRU\ QDMZLฤŠNV]ฤ… SU]HV]NRG]ฤ… Z VWRVRZDQLX ]DDZDQVRZDQ\FK UR]ZLฤ…]Dฤ”E\รกDFHQD']LฤŠNLVHULLZ\]ZDODF]\0LFURORJLF(QLHVWDQRZLWRMXฤชZLฤŠFHM ฤชDGQHJRSUREOHPX .DURO-XV]F]DN 6]HI3URGXNWX 6FKQHLGHU(OHFWULF3ROVND ZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP

Fot. 4. Wyล‚ฤ…cznik kompaktowy NSX wyposaลผony w wyzwalacz Micrologic 5.2E.

Fachowy Elektryk

41


PRODUKTY

Rittal poszerza program obudรณw obsล‚ugi Maszyny i urzฤ…dzenia obudowy obsล‚ugi muszฤ… wyrรณลผniaฤ‡ siฤ™ odpowiednim designem. Powinny rรณwnieลผ cechowaฤ‡ siฤ™ wysokim poziomem ergonomii oraz wydajnoล›ฤ‡ montaลผu โ€“ przy minimalnych kosztach oraz szybkiej dostฤ™pnoล›ci. Jak to dziaล‚a - pokazuje Rittal w nowym opracowaniu systemu obudรณw obsล‚ugi z blachy stalowej. Producent oferuje atrakcyjne optycznie, praktyczne oraz zoptymalizowane pod wzglฤ™dem kosztรณw rozwiฤ…zanie obsล‚ugi. 2SUDFRZXMฤ…F QRZฤ… REXGRZฤŠ REVรกXJL 5LWWDO VNXSLรก VLฤŠ SU]HGH ZV]\VWNLP QD DSOLNDFMDFK .OLHQWyZ ZUDฤชOLZHJR QD NRV]W\ VHJPHQWX U\QNX PDV]\Q 'RW\FKF]DV SURGXFHQW PLDรก Z RIHUFLH WU]\ UR]ZLฤ…]DQLD REXGyZ REVรกXJL ]EODFK\VWDORZHMNWyUH]QDF]QLHUyฤชQLรก\VLฤŠ SRGZ]JOฤŠGHPGHVLJQXRUD]WHFKQLNLPRQWDฤชX2EHFQLH5LWWDORIHUXMHMHGQROLWฤ…SODWIRUPฤŠ V\VWHPRZฤ…VNรกDGDMฤ…Fฤ…VLฤŠ]รกฤ…F]QLHZ\PLDUyZVWDQGDUGRZ\FKMHGQROLW\FKDNFHVRULyZ V\VWHPRZ\FK RUD] QRZRF]HVQHM VW\OLVW\NL GRSDVRZDQHM GR UHV]W\ SRUWIROLR SURGXNWyZ GODVWDQRZLVNDF]รกRZLHNยฑPDV]\QD 5LWWDO RIHUXMH QRZฤ… REXGRZฤŠ REVรกXJL MHGQROLWฤ… SODWIRUPฤŠ V\VWHPRZฤ… VNรกDGDMฤ…Fฤ… VLฤŠ

เธ€ 42

เธ€ เธ€

ENCLOSURES Fachowy Elektryk

]รกฤ…F]QLHZ\PLDUyZVWDQGDUGRZ\FKMHGQROLW\FKDNFHVRULyZV\VWHPRZ\FKRUD]QRZRF]HVQHMVW\OLVW\NLGRSDVRZDQHMGRUHV]W\ SRUWIROLRSURGXNWyZ : FHOX ]DJZDUDQWRZDQLD รกDWZHJR GRVWฤŠSX VHUZLVRZHJR ] SU]RGX OXE ] W\รกX F]ฤŠฤžรผ REVรกXJRZD REXGRZ\ PRฤชH E\รผ XPLHV]F]RQD DOER QD GU]ZLDFK ] ]DZLDVDPL DOER QD VWDรกHM ฤžFLDQFH W\OQHM .RUSXV REXGRZ\ ED]XMH QD SODWIRUPLH V\VWHPRZHM VHULL $( ]H VWDQGDUGRZฤ… SRZรกRNฤ…SURV]NRZฤ…5$/LMHVWGRVWฤŠSQ\ZUR]PLDUDFKRGรฎรฎPP GR รฎ รฎ PP V]HU รฎ Z\V รฎ JรกฤŠERNRฤžรผ 

เธ€

:V]\VWNLH V]F]HJyรก\ NRQVWUXNFML Vฤ… ]DSURMHNWRZDQH SRG Nฤ…WHP Z\VRNLHM Z\GDMQRฤžFL PRQWDฤชX 0RฤชOLZD MHVW V]\END L รกDWZD LQVWDODFMD GRGDWNRZHM Sรก\W\ SU]HGQLHM ] DOXPLQLXP QD GU]ZLDFK OXE ฤžFLDQFH W\OQHM ยฑ GR Z\JRGQHJR Z\NRQDQLD Z F]ฤŠฤžFL REVรกXJRZHM RWZRUyZ L Z\FLฤŠรผ SRG Z\ฤžZLHWODF]H ZVNDฤจQLNL OXE NRPSXWHU\ SDQHORZH7DNMDNGRW\FKF]DVGR]DEXGRZ\ ZHZQฤŠWU]QHM Xฤช\ZDQR UyฤชQ\FK V\VWHPyZ PRFRZDฤ” WDN REHFQLH NRQVWUXNWRU]\ UR]G]LHOQL PRJฤ… NRU]\VWDรผ ] SRMHG\QF]HJR PRGXรกRZHJR V\VWHPX DNFHVRULyZ ']LฤŠNL WHPX PRฤชOLZH MHVW ]QDF]QH ]ZLฤŠNV]HQLH PRฤชOLZRฤžFL ]DEXGRZ\ RUD] XVSUDZQLHQLH

เธ€

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


Fot.: Rittal

PRODUKTY

Fot. 1. Rittal oferuje nowฤ… obudowฤ™ obsล‚ugi, jednolitฤ… platformฤ™ systemowฤ… skล‚adajฤ…cฤ… siฤ™ z ล‚ฤ…cznie 9 wymiarรณw standardowych, jednolitych akcesoriรณw systemowych oraz nowoczesnej stylistyki, dopasowanej do reszty portfolio produktรณw.

PRQWDฤชX L ]DSDVyZ PDJD]\QRZ\FK .RPSDW\ELOQH DNFHVRULD V\VWHPX76VSURVWDMฤ…QDMUyฤชQLHMV]\PZ\PDJDQLRPRGQRฤžQLH ]DEXGRZ\:WHQVSRVyEQS]DSRPRFฤ…V]\QSURยฟORZ\FK]RWZRURZDQLHP 76 PRฤชQD HODVW\F]QLH PRQWRZDรผ SRSU]HF]NL PRQWDฤชRZHLV]\Q\V\VWHPRZHW\SXFKDVVLVGRZHZQฤŠWU]Q\FK ฤžFLDQERF]Q\FK :QDVWฤŠSQ\PHWDSLHEXGRZ\VWDQRZLVNDF]รกRZLHNยฑPDV]\QD GRSDVRZDQฤ…GRGDQHJR]DVWRVRZDQLDREXGRZฤŠREVรกXJLPRฤชQD Z SURVW\ VSRVyE ]DPRQWRZDรผ QD V\VWHPLH UDPLHQLD QRฤžQHJR QRZHJR V\VWHPX 5LWWDO &3 0LPRฤžURGRZ\ PRQWDฤชSR]ZDODQDZ\JRGQHLHODVW\F]QHXPLHV]F]HQLHREXGRZ\ ZQDMUyฤชQLHMV]\FKSR]\FMDFKQSZHZQฤŠNDFKPDV]\QLXU]ฤ…G]Hฤ” :VSDUFLH SU]\ PRQWDฤชX ]DSHZQLDMฤ… SU]\JRWRZDQH Z\WรกRF]HQLDZSรก\WDFKZ]PDFQLDMฤ…F\FKNWyUHNOLHQWPRฤชHZ\NRU]\VWDรผSRSU]H]SURVWHUR]ZLHUFHQLH ']LฤŠNL LQWHOLJHQWQHM EORNDG]LH NWyUD SR]ZDOD QD ZVWฤŠSQH XQLHUXFKRPLHQLH REXGRZ\ QD UDPLHQLX QRฤžQ\P ]D SRPRFฤ… MHGQHM ฤžUXE\ PRฤชOLZ\ MHVW QDZHW PRQWDฤช MHGQRRVRERZ\ 'RW\F]\WRUyZQLHฤชPRQWDฤชXGRV\VWHPyZSRGSRU\VWRMฤ…FHM NWyUHREHFQLHUyZQLHฤชVฤ…GRVWฤŠSQHZQRZHMVW\OLVW\FHUDPLRQ QRฤžQ\FK6\VWHP\SRGSRU\VWRMฤ…FHMG\VSRQXMฤ…PRELOQฤ…ZHUVMฤ…]URONDPLRUD]NROXPQDPLZZHUVMLRWZDUWHMXPRฤชOLZLDMฤ…F\PLZ\JRGQฤ…LQVWDODFMฤŠRNDEORZDQLDZUD]]NRQIHNFMRQRZDQ\PL ZW\NDPL 7DNLH UR]ZLฤ…]DQLH MHVW EDUG]R Xฤช\WHF]QH V]F]HJyOQLHSU]\VHUZLVRZDQLX 1RZD REXGRZD REVรกXJL SRVLDGD FKURQLฤ…FH SU]HG ]UDQLHQLHP ]DRNUฤ…JORQH QDURฤชQLNL L Z\UyฤชQLD VLฤŠ DWUDNF\MQ\P GHVLJQHP F]ฤŠฤžFL REVรกXJRZHM 2ED SLRQRZH XPLHV]F]RQH SR ERNDFK XFKZ\W\GRSDVRZDQRGRQRZHMVW\OLVW\NLQRZHJRV\VWHPXUDPLHQLD QRฤžQHJR &3 D W\P VDP\P GR UR]ZLฤ…]Dฤ” 5LWWDOZ]DNUHVLHVWDQRZLVNDF]รกRZLHNยฑPDV]\QD ย„ REKLAMA

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Fachowy Elektryk www.rittal.pl

43


PRODUKTY

Nowa aparatura moduล‚owa i innowacyjny system szyn zasilajฤ…cych

Kompleksowa oferta 3UH]HQWRZDQD Z DUW\NXOH QRZD DSDUDWXUD PRGXรกRZD +DJHU WR Z\รกฤ…F]QLNL QDGSUฤ…GRZH 0&% Z\รกฤ…F]QLNL UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH 0&&% Z\รกฤ…F]QLNL UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH ]F]รกRQHPQDGSUฤ…GRZ\P 5&%2 RUD]SDOHWD DSDUDWyZ L V\VWHPyZ รกฤ…F]HQLRZ\FK UR]V]HU]DMฤ…F\FK LFK IXQNFMRQDOQRฤžรผ WDNLFK MDN Z\]ZDODF]H VW\NL SRPRFQLF]H L V\JQDOL]DF\MQHQRZHQDSฤŠG\]GDOQHRUD]SU]\VSLHV]DMฤ…FH PRQWDฤช L ]ZLฤŠNV]DMฤ…FH EH]SLHF]Hฤ”VWZR V]\QJU]HELHQLRZHSR]LRPHLSLRQRZH$SDUDW\GRVWฤŠSQHVฤ…ZUyฤชQ\FKZ\NRQDQLDFKMHฤžOLFKRG]LRLORฤžรผELHJXQyZFKDUDNWHU\VW\NฤŠ G]LDรกDQLDF]\WHฤช]GROQRฤžFL]ZDUFLRZH Bezpieczeล„stwo i ochrona przed popeล‚nieniem bล‚ฤ™du :\VRNDMDNRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZRXฤช\WNRZDQLD WR RG ]DZV]H SULRU\WHW\ +DJHU 'REU]H SU]HP\ฤžODQH UR]ZLฤ…]DQLD NRQVWUXNF\MQH L QLH]PLHQQLH Z\VRNL SR]LRP WHFKQLF]Q\ XU]ฤ…G]Hฤ” WR JZDUDQFMD QLH]DZRGQHM SUDF\ DSDUDWXU\&HFK\WH]QDOD]รก\RG]ZLHUFLHGOHQLHPLฤŠG]\LQQ\PLZZ\VWฤŠSRZDQLX ย„ RFKURQ\ SU]HG GRW\NLHP ,3[ WDNฤชH SU]\ ]DVWRVRZDQLX V]\Q JU]HELHQLRZ\FK3UDZLGรกRZDNRQVWUXNFMDHOHPHQWyZ ]รกฤ…F]Q\FK QLH GRSXV]F]D GR ]HWNQLฤŠFLDVLฤŠ]F]ฤŠฤžFLDPLSU]HZRG]ฤ…F\PL GRVWฤŠSQ\PL ย„ ]DEH]SLHF]HQLDSU]HGZ\VWฤ…SLHQLHPEรกฤŠGX SRGF]DV PRQWDฤชX SRSU]H] ]DVWRVR-

44

Fachowy Elektryk

Fot.: Hager

Nowa seria moduล‚owej aparatury zabezpieczajฤ…cej Hager to poล‚ฤ…czenie najwyลผszej jakoล›ci i niezawodnoล›ci z nowymi moลผliwoล›ciami ล‚ฤ…czeniowymi oraz jeszcze wiฤ™kszym bezpieczeล„stwem. ลatwoล›ฤ‡ instalacji i ochrona uลผytkownika przed poraลผeniem podczas eksploatacji, szeroka oferta aparatรณw gล‚รณwnych, pomocniczych i systemรณw ล‚ฤ…czeniowych oraz szereg innowacyjnych pomysล‚รณw konstrukcyjnych to cechy oferty Hager, stale powiฤ™kszanej o nowe urzฤ…dzenia rozdziaล‚u energii elektrycznej.

Fot. 1. Wyล‚ฤ…czniki rรณลผnicowoprฤ…dowe z czล‚onem nadprฤ…dowym (RCBO).

ย„

ย„ ย„

ZDQLH L]RODF\MQ\FK QDNรกDGHN ]DEH]SLHF]DMฤ…F\FKQDSRZLHU]FKQLDFKVW\NyZ QRZHM NRQVWUXNFML GฤจZLJQL DSDUDWyZ XPRฤชOLZLDMฤ…F\FK V]\ENLH ]DG]LDรกDQLH L PRฤชOLZRฤžรผ ]DEORNRZDQLD SRรกRฤชHQLD SUDF\ QRZ\FK L]RODF\MQ\FK NOLSVyZ PRQWDฤชRZ\FK]WZRU]\ZDV]WXF]QHJR SROD RSLVRZHJR ZUD] ] QDNรกDGNฤ… ]D-

ย„

EH]SLHF]DMฤ…Fฤ… 2SLV\ WHNVWRZH L R]QDF]HQLD JUDยฟF]QH PRJฤ… E\รผ รกDWZR Z\NRQ\ZDQH SU]H] Xฤช\WNRZQLND SU]\ Z\NRU]\VWDQLXRSURJUDPRZDQLD+DJHU SURJUDP6HPLRORJ SHรกQHM ]JRGQRฤžFL ] QRUPDPL SRWZLHUG]RQHM SR]\W\ZQ\P Z\QLNLHP EDGDฤ” MDNRฤžFL Z\UREyZ SU]HSURZDG]RQ\FK SU]H]FHUW\ยฟNRZDQฤ…MHGQRVWNฤŠ%%-6(3


Akcesoria do sterowania i sygnalizacji ']LDรกDQLH 0&% 5&&% L 5&%2 ZVSRPDJDQH PRฤชH E\รผ SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH DNFHVRULyZ WDNLFK MDN XQLZHUVDOQH Z\]ZDODF]H Z]URVWRZH ]DQLNRZH F]\ WHฤช XQLNDOQH Z\]ZDODF]H QDGQDSLฤŠFLRZH : SU]\SDGNX NRQLHF]QRฤžFL ]GDOQHJR VWHURZDQLD SRรกRฤชHQLHP GฤจZLJQL DSDUDWyZ PRฤชOLZH MHVW ]DVWRVRZDQLH QRZ\FK QDSฤŠGyZ ]GDOQ\FK VHULL 0=[[[ GRVWฤŠSQ\FK WDNฤชH Z ZHUVML ] DXWRPDW\F]Q\P SRQRZQ\P ]Dรกฤ…F]HQLHP SR Z\]ZROHQLX DSDUDWX 5R]ZLฤ…]DQLHWDNLH SU]\QRVL NRPIRUW REVรกXJL L UHGXNXMH NRV]W\ HNVSORDWDF\MQH ]ZรกDV]F]D Z SU]\SDGNX RGOHJรกHM F]\ WUXGQR GRVWฤŠSQHM DSDUDWXU\ ]DEH]SLHF]DMฤ…FHM&DรกRฤžรผRIHUW\DNFHVRULyZ GRSHรกQLDMฤ…VW\NLSRPRFQLF]HLV\JQDOL]DF\MQH PHFKDQL]P\ EORNXMฤ…FH F]\ WHฤช RVรกRQ\ ]DFLVNyZ1LHEH]]QDF]HQLDSR]RVWDMHIDNW ฤชHDNFHVRULDZ\PLHQLRQHSRZ\ฤชHMVฤ…ZSHรกQL NRPSDW\ELOQH]SRSU]HGQLฤ…ZHUVMฤ…PRGXรกRZHM DSDUDWXU\ ]DEH]SLHF]DMฤ…FHM +DJHU RUD] ZVSyรกSUDFXMHWDNฤชHZZ\EUDQ\P]DNUHVLH ] LQQ\PL DSDUDWDPL HOHNWU\F]Q\PL WDNLPL MDNQDSU]\NรกDGUR]รกฤ…F]QLNLL]RODF\MQH Wskaลบniki dziaล‚ania 8QLNDOQฤ… FHFKฤ… ]DVWRVRZDQฤ… VWDQGDUGRZR Z Z\รกฤ…F]QLNDFK UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZ\FK +DJHU 5&&% L 5&%2 Vฤ… SRGZyMQH ZVNDฤจQLNLRNLHQNRZHSR]ZDODMฤ…FHQD ย„ RNUHฤžOHQLH SRรกRฤชHQLD VW\NyZ JรกyZQ\FK URERF]\FK 

RNUHฤžOHQLH SU]\F]\Q\ ]DG]LDรกDQLD UR]รกฤ…F]HQLD VW\NyZ JรกyZQ\FK DSDUDWX QLH]DOHฤชQ\ZVNDฤจQLN]DG]LDรกDQLDRGSUฤ…GXXSรก\ZRZHJR UyฤชQLFRZHJR 5R]ZLฤ…]DQLH SRZ\ฤชV]H SU]\QRVL NRU]\ฤžFL GOD RVyE ]DMPXMฤ…F\FK VLฤŠ HNVSORDWDFMฤ… UR]G]LHOQLFHOHNWU\F]Q\FKSR]ZDODMฤ…FQDV]\ENฤ…LGHQW\ยฟNDFMฤŠZ\VWฤŠSRZDQLDSUฤ…GyZUyฤชQLFRZ\FKLSRGMฤŠFLDNURNyZ]PLHU]DMฤ…F\FK GR HOLPLQDFML SRWHQFMDOQHJR ฤจUyGรกD SRUDฤชHQLDSUฤ…GHPHOHNWU\F]Q\P Innowacyjne szyny grzebieniowe pionowe 6]\ENRฤžรผ PRQWDฤชX DSDUDWX L Z\NRQDQLD MHJR RNDEORZDQLD WR ZDฤชQH F]\QQLNL ZSรก\ZDMฤ…FH QD F]DV Z\NRQDQLD UR]G]LHOQLF\HOHNWU\F]QHMRUD]MHMNRV]WNRฤ”FRZ\ :\NRQ\ZDQLH WUDG\F\MQ\FK SRรกฤ…F]Hฤ” RSDUW\FK R SU]HZRG\ HOHNWU\F]Q\FK SRVLDGD ZDG\ WDNLH MDN GรกXJL F]DV REUyENL SU]HZRGX L MHJR SRGรกฤ…F]HQLD ]ZรกDV]F]D SU]\ ZLฤŠNV]\FK SU]HNURMDFK ]QDF]ฤ…FR

Fot. 3. Szyna grzebieniowa pionowa 3-rzฤ™dowa, 4-biegunowa dla RCCB.

Fot.: Hager

Fot. 2. Podwรณjne wskaลบniki okienkowe: poล‚oลผenia stykรณw gล‚รณwnych oraz zadziaล‚ania od prฤ…du rรณลผnicowego.

ย„

Fot.: Hager

Fot.: Hager

PRODUKTY

Fot. 4. Nowa moduล‚owa aparatura zabezpieczajฤ…ca z szynami grzebieniowymi poziomymi i pionowymi.

RJUDQLF]RQDSU]HVWU]Hฤ”PRQWDฤชRZDPRฤชOLZRฤžรผSRSHรกQLHQLDEรกฤŠGXSRGF]DVPRQWDฤชX F]\ WHฤช JRUV]H ZDUXQNL SUDF\ XWUXGQLRQHRGSURZDG]DQLHFLHSรกD $OWHUQDW\Zฤ… GOD SRZ\ฤชV]HM PHWRG\ MHVW ]DVWRVRZDQLH V]\Q JU]HELHQLRZ\FK SR]LRP\FKGRVWฤŠSQ\FKZUyฤชQ\FKZHUVMDFK Z\NRQDQLD ยฑ MDNR V]\Q\ ZLGHรกNRZH OXE NRรกNRZH R UyฤชQHM LORฤžFL ELHJXQyZ L UyฤชQ\FK SRZรกRNDFK L]RODF\MQ\FK 7H VWRVRZDQHFRUD]F]ฤŠฤžFLHMHOHPHQW\PRQWDฤชRZH ]QDF]ฤ…FR SRSUDZLDMฤ… V]\ENRฤžรผ PRQWDฤชX Z SR]LRP\P UR]G]LDOH HQHUJLL SRPLฤŠG]\ DSDUDWDPLZUR]G]LHOQLF\ =XSHรกQLHQRZฤ…XQLNDOQฤ…QDU\QNXSURSR]\FMฤ… +DJHU Vฤ… LQQRZDF\MQH V]\Q\ JU]HELHQLRZH SLRQRZH NWyUH ยฑ Z SRรกฤ…F]HQLX ]V]\QDPLSR]LRP\PLยฑ]DSHZQLDMฤ…SHรกQฤ… SLRQRZฤ… L SR]LRPฤ… G\VWU\EXFMฤŠ HQHUJLL HOHNWU\F]QHM SU]\ ]DSHZQLHQLX SHรกQHJR EH]SLHF]Hฤ”VWZDSU]HGGRW\NLHP6WRVXMฤ…F WHJRW\SXV]\Q\X]\VNXMHVLฤŠMHV]F]HZLฤŠFHMPLHMVFDZUR]G]LHOQLF\SRGQRVLZDORU\ WHFKQLF]QH L HVWHW\F]QH PRQWDฤชX RUD] SU]HGH ZV]\VWNLP Z VSRVyE HZLGHQWQ\ SU]\VSLHV]D F]DV PRQWDฤชX 6]\Q\ SLRQRZHGRVWฤŠSQHVฤ…ZZ\NRQDQLXOHZ\PLSUDZ\PGOD5&&%L0&%GODLU]ฤŠGyZ UR]G]LHOQLF\ $QGU]HM6]XOLN .LHURZQLN3URGXNWX

Fachowy Elektryk

45


PRODUKTY

Moduล‚owe zasilacze UPS Zasilacze UPS sฤ… stosowane do zabezpieczenia prawidล‚owej pracy urzฤ…dzeล„ elektrycznych, ktรณre wymagajฤ… nieprzerwanego i wysokiej jakoล›ci zasilania elektrycznego. Najczฤ™stszym odbiornikiem zasilanym z zasilaczy UPS jest sprzฤ™t IT, a w szczegรณlnym przypadku serwerownie, gdzie nagromadzenie takiego sprzฤ™tu jest wyjฤ…tkowo duลผe. Dla zasilania waลผnych obiektรณw stosuje siฤ™ obecnie prawie wyล‚ฤ…cznie UPS-y o konstrukcji z podwรณjnym przetwarzaniem, ktรณre zaliczajฤ… siฤ™ do grupy VFI (Voltage Frequency Independent wg. normy PN-EN 62040). 1DOHฤช\ ]GDZDรผ VRELH VSUDZฤŠ ฤชH 836 FDรก\ F]DV ]DSHZQLD ]DVLODQLH R Z\VRNLHM MDNRฤžFL HOLPLQXMฤ…F SU]HSLฤŠFLD VSDGNL QDSLฤŠFLD D Z VNUDMQ\P SU]\SDGNX ]DQLNL ]DVLODQLD 'OD WHJR RVWDWQLHJR SU]\SDGNX ZDฤชQ\P SDUDPHWUHP836MHVWMHJRF]DVSRGWU]\PDQLD QDSLฤŠFLD X]DOHฤชQLRQ\ RG SRMHPQRฤžFL ]DLQVWDORZDQHM EDWHULL L SR]LRPX REFLฤ…ฤชHQLD8NรกDG836]DZV]HSRZLQLHQSUDFRZDรผ Z XNรกDG]LH SRGZyMQHJR SU]HWZDU]DQLD ]DSHZQLDMฤ…F QDMOHSV]ฤ… RFKURQฤŠ RGELRUQLNyZ 2VWDWQLRFRUD]F]ฤŠฤžFLHMSRMDZLDMฤ…VLฤŠXNรกDG\ ]SUDFฤ…ZW]ZXNรกDG]LHร„(&202'(ยดSROHJDMฤ…F\PQDW\PฤชH]DVLODF]836FDรก\F]DV SUDFXMHQDE\SDVVLGRSLHURSR]DQLNX]DVLODQLDSU]Hรกฤ…F]DVLฤŠQDSUDFฤŠ]IDORZQLND7DNL WU\E SUDF\ MHVW WU\EHP SUDF\9)' 9ROWDJH )UHTXHQF\ 'HSHQGHQW ZJ QRUP\ 31(1 LQLHMHVWSHรกQฤ…RFKURQฤ…RGELRUQLNyZ SU]HG ]DNรกyFHQLDPL Z VLHFL HQHUJHW\F]QHM 2F]\ZLฤžFLH Z WU\ELH 9)' VSUDZQRฤžรผ ]DVLODF]D MHVW ZLฤŠNV]D R RN DOH Z W\P WU\ELH ]DVLODF] 836 W\SX 9), WUDFL EDUG]R GXฤชR]HVZRMHMIXQNFMRQDOQRฤžFLDRGELRUQLNL IDNW\F]QLHVฤ…GXฤชRJRU]HMFKURQLRQH Redundantne systemy UPS 'ODVWUDWHJLF]Q\FKRGELRUQLNyZ QSVHUZHURZQLHRFLฤ…Jรก\PG]LDรกDQLX VWRVXMHVLฤŠW]Z XNรกDG\UHGXQGDQWQH OXELQDF]HMQDGPLDURZH V\VWHP\8368NรกDGUHGXQGDQWQ\836 WR SRรกฤ…F]HQLH NLONX PLQLPXP GZyFK V\VWHPyZ836]NWyU\FKQLHZV]\VWNLHPXV]ฤ… SUDFRZDรผฤชHE\]DVLOLรผRGELRUQLNL1DMF]ฤŠฤžFLHM JรกyZQLH]HZ]JOฤŠGyZHNRQRPLF]Q\FK VWRVXMH VLฤŠ V\VWHP\ UHGXQGDQWQH ร„1ยด FRR]QDF]DฤชH1MHGQRVWHN836PXVLSUDFRZDรผ ฤชHE\ PRF V\VWHPX E\รกD Z\VWDUF]DMฤ…FDGR]DVLODQLDRGELRUQLNyZDMHGHQ836 PRฤชHVLฤŠXV]NRG]LรผOXEE\รผZ\รกฤ…F]RQ\EH] ZSรก\ZXQDSUDFฤŠQSVHUZHURZQL

46

Fachowy Elektryk

= GUXJLHM VWURQ\ V\VWHP\ SUDF\ UyZQROHJรกHM VรกXฤชฤ… UyZQLHฤช GR UR]EXGRZ\ PRF\ V\VWHPX 836 %DUG]R F]ฤŠVWR VSRW\NDP\ VLฤŠ]V\WXDFMฤ…NLHG\VHUZHURZQLDMHVWUR]EXGRZ\ZDQDZF]DVLHMHMHNVSORDWDFML3RG KDVรกHP UR]EXGRZD UR]XPLH VLฤŠ ]ZLฤŠNV]DQLHPRF\RGELRUQLNyZ QSREVDG]DQLHV]DI UDFN ZLฤŠNV]ฤ… LORฤžFLฤ… VSU]ฤŠWX ,7 &]ฤŠVWR WHฤช]DU]ฤ…GยฟUP\OXELQIRUPDW\F\]DU]ฤ…G]DMฤ…F\]DVREDPL,7FKFฤ…PLHรผPRฤชOLZRฤžรผUH]HUZ\PRF\ร„QDZV]HONLZ\SDGHNยดJG\E\ ]QDF]ฤ…FRZ]URVรก\]DVRE\,7FKRรผQDG]LHฤ” XUXFKRPLHQLD QLH PD WDNLFK NRQNUHWQ\FK

SU]HVรกDQHN : WDNLP SU]\SDGNX QDOHฤช\ SU]HZLG]LHรผ PLHMVFH QD NROHMQH 836\ LFK EDWHULฤŠ L SU]HZLG]LHรผ VFHQDULXV] UR]EXGRZ\PRF\V\VWHPX836 836\ SRรกฤ…F]RQH GR SUDF\ UyZQROHJรกHM ZFHOX]ZLฤŠNV]HQLDPRF\ V\VWHP\PRF\ OXE ]ZLฤŠNV]HQLD SHZQRฤžFL G]LDรกDQLD V\VWHP\ UHGXQGDQWQH QD]\ZDMฤ… VLฤŠ V\VWHPDPLSUDF\UyZQROHJรกHM8361DOHฤช\SDPLฤŠWDรผ ฤชH V\VWHP VNรกDGDMฤ…F\ VLฤŠ ]H ]E\W ZLHOXMHGQRVWHNVWDMHVLฤŠEDUG]LHM]DZRGQ\ 'ODWHJR EXGRZD QS V\VWHPX 836 N:VNรกDGDMฤ…FHJRVLฤŠ]V]W836yZ


PRODUKTY N:QLHPDUDFML]SXQNWXZLG]HQLDWHRULL QLH]DZRGQRฤžFL Zaawansowane systemy moduล‚owe 1DMEDUG]LHM ]DDZDQVRZDQ\P VSRVREHP EXGRZ\ V\VWHPyZ UyZQROHJรก\FK Vฤ… ]DVLODF]H 836 Z Z\NRQDQLX PRGXรกRZ\P ยฑ SDQHORZ\P W\SX +276:$3 F]\OL GRVWDZLHQLHQRZHJRPRGXรกXPDQDVWฤŠSRZDรผ EH] SU]HU\ZDQLD SUDF\ ] IDORZQLND QD ]DVDG]LHZ\PLDQ\W]Zร„QDJRUฤ…FRยด -HGQ\P ]EDUG]LHM]QDQ\FKSU]\NรกDGyZNRQVWUXNFML 836yZ PRGXรกRZ\FK QD SROVNLP U\QNX Vฤ… 836\ (FR3RZHU 6ฤ… QD U\QNX RG NLONXQDVWXODWZLฤŠFSRWZLHUG]Lรก\VZRMฤ…SU]\GDWQRฤžรผ L QLH]DZRGQRฤžรผ Z EDUG]R ZLHOX ZDฤชQ\FKLQVWDODFMDFK 6\VWHP\ UyZQROHJรกH 836 SRZLQQ\ FKDUDNWHU\]RZDรผVLฤŠEUDNLHPSRMHG\QF]\FKSXQNWyZ DZDULL W]Z 632) ] DQJ 6LQJOH 3RLQW RI)DLOXUH 1LHMHVWWRLVWRWQHZV\VWHPDFK PRF\ DOH MHVW WR SRGVWDZRZD IXQNFMRQDOQRฤžรผZSU]\SDGNXV\VWHPyZUHGXQGDQWQ\FK %DUG]RZLHOHNRQVWUXNFML836MHVWREFLฤ…ฤชRQ\FKZรกDฤžQLHWฤ…ZDGฤ…NWyUDRJURPQLHRJUD-

QLF]D QLH]DZRGQRฤžรผ FDรกHJR V\VWHPX 1DMF]ฤŠฤžFLHM SURVWV]H PRGXรกRZH V\VWHP\ 836 PDMฤ… ZVSyOQH GOD FDรกHJR V\VWHPX EDWHULH E\SDVVXNรกDGVWHURZDQLDLNRQWUROL 'ODWHJRQSGR]DVLODQLDVHUZHURZQLQDOHฤช\ XQLNDรผWHJRURG]DMXNRQVWUXNFML Wybรณr optymalny $EVROXWQLH SRGVWDZRZ\PL SDUDPHWUDPL MDNLH SURMHNWDQW OXE Xฤช\WNRZQLN SRZLQLHQ RNUHฤžOLรผ QD VDP\P SRF]ฤ…WNX SRV]XNLZDQLD RGSRZLHGQLHJR V\VWHPX PRGXรกRZHJR GOD VHUZHURZQL WR PRF SRF]ฤ…WNRZD V\VWHPX SODQRZDQD PRF GRFHORZD RUD] F]DV DXWRQRPLF]QHM SUDF\ QD EDWHULL SRGF]DV ]DQLNX W]ZF]DVSRGWU]\PDQLD : WUDNFLH SRV]XNLZDQLD QDMOHSV]\FK UR]ZLฤ…]Dฤ”PRGXรกRZ\FKGODVHUZHURZQLWU]HED SU]HGHZV]\VWNLP]ZUyFLรผXZDJฤŠQD ย„ QLH]DOHฤชQH XNรกDG\ Z PRGXรกDFK SURVWRZQLND รกDGRZDUNL EDWHULL EDWHULL IDORZQLND E\SDVV VWDW\F]QHJR XNรกDGX VWHURZDQLDLNRQWUROL.DฤชG\PRGXรกSRZLQLHQE\รผ]GROQ\GRQLH]DOHฤชQHMDXWRQRPLF]QHMSUDF\

ย„

UR]G]LHORQฤ…EDWHULฤŠ NDฤชG\PRGXรกPDGHG\NRZDQH QLH]DOHฤชQH ]DFLVNL EDWHU\MQH GRSRGรกฤ…F]HQLD]HVWDZyZEDWHU\MQ\FK ย„ QLH]DOHฤชQ\Z\ฤžZLHWODF]/&'GODNDฤชGHJRPRGXรกX ย„ PRฤชOLZRฤžรผ G\QDPLF]QHM UR]EXGRZ\ OXEQDSUDZ\ZWU\ELHSUDF\]IDORZQLND +276:$3 ย„ Z\VRND VSUDZQRฤžรผ SR]ZDODMฤ…FD Z\JHQHURZDรผRV]F]ฤŠGQRฤžFLZWUDNFLHHNVSORDWDFMLXU]ฤ…G]HQLD 836\(FR3RZHUQLHPDMฤ…SRMHG\QF]\FKSXQNWyZDZDULL.DฤชG\PRGXรก836MHVWZ\SRVDฤชRQ\ ZHZรกDVQHLQLH]DOHฤชQHRGLQQ\FKPRGXรกyZ836 XNรกDG\SURVWRZQLNDรกDGRZDUNLEDWHULLEDWHULL IDORZQLND E\SDVV VWDW\F]QHJR XNรกDGX VWHURZDQLDLNRQWUROL']LฤŠNLV]HURNLHMJDPLHPRF\ PRGXรกyZ 836 PRฤชQD GRVNRQDOH ]DSODQRZDรผ UR]EXGRZฤŠ V\VWHPX QLH WUDFฤ…F ZLHOH QD QLH]DZRGQRฤžFLV\VWHPXUHGXQGDQWQHJR0RGXรก\836 (FR3RZHU Z\VWฤŠSXMฤ… Z ]DNUHVLH PRF\ RG GR N: L PRฤชQD ] QLFK EXGRZDรผ V\VWHP\ RGN:GR0: $OHNVDQGHU5HGOLFK 3UH]HVยฟUP\)$67*URXS6S]RR REKLAMA

Fachowy Elektryk

47


PRODUKTY

Nowa, dwukomponentowa puszka o IP55/IP65

+HUPHW\F]QH SXV]NL LQVWDODF\MQH WR HOHPHQW\ QLH]EฤŠGQH GREUHM LQVWDODFML %LRUฤ…F SRG XZDJฤŠ FRUD] EDUG]LHM UR]EXGRZDQH LQVWDODFMHL]ZLฤ…]DQH]QLPLURVQฤ…FHRF]HNLZDQLDSURMHNWDQWyZLLQVWDODWRUyZHZROXXMH SRGHMฤžFLHSURGXFHQWyZSRV]F]HJyOQ\FKLFK HOHPHQWyZ 5R]ZyM WHQ GRW\F]\ UyZQLHฤช SXV]HNLQVWDODF\MQ\FK :RGSRZLHG]LQDRF]HNLZDQLDU\QNXRIHUWD SURIHVMRQDOQ\FK SXV]HN LQVWDODF\MQ\FK ยฟUP\(/(.7523/$671DVLHOVN]RVWDรกD SRV]HU]RQDRQRZDSXV]NฤŠZ\NRQDQฤ…LQQRZDF\MQฤ… PHWRGฤ… ZWU\VNX GZXNRPSRQHQWRZHJR WZRU]\ZD 3373( SRVLDGDMฤ…Fฤ…

48

Fachowy Elektryk

 PHPEUDQ HODVW\F]Q\FK RUD] Z\JRGQH ]DFLVNL GOD SU]HZRGyZ RG GR PP2 :\PLDU\SXV]NLWRรฎรฎPP 3URGXNW WHQ Z\VWฤŠSXMH ]DUyZQR Z VWRSQLX V]F]HOQRฤžFL,3MDNLL,35yฤชQLFHSDUDPHWUX,3Z\QLNDMฤ…]Z\SRVDฤชHQLDSRV]F]HJyOQ\FKPRGHOL 3XV]ND R ,3 Z\SRVDฤชRQD MHVW Z SRNU\ZฤŠSU]\NUฤŠFRQฤ…F]WHUHPDZNUฤŠWDPLXWZDUG]DQ\PL 1DWRPLDVW VWRSLHฤ” RFKURQ\ ,3 SXV]ND X]\VNXMH SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH GรกDZQLF 3* PP ,3 'RVWฤŠSQD MHVW Z RSFML ] ZNรกDGHP ]DFLVNDPL ฤžUXERZ\PL PPยฑPP2OXEEH]

3XV]ND.SRVLDGDW]ZXV]\ยฑXรกDWZLDMฤ…FH PRQWDฤชZV]\QRNDQDรกDFK]DSRPRFฤ…RSDVHNVDPR]DFLVNRZ\FKOXEZNUฤŠWyZEH]NRQLHF]QRฤžFLRGNUฤŠFDQLDSRNU\Z\ 6WRSLHฤ” ,3 L ,3 XPRฤชOLZLD ]DVWRVRZDQLHSXV]NLZWUXGQ\FKZDUXQNDFKSUDF\ Z SRPLHV]F]HQLDFK R GXฤช\P ]DS\OHQLXLZLOJRWQRฤžFL 3XV]NDSURGXNRZDQDMHVWZWU]HFKRGPLDQDFK NRORU\VW\F]Q\FK ELDรกHM 5$/ V]DUHM 5$/ L EUฤ…]RZHM 5$/ R SRGZ\ฤชV]RQHM RGSRUQRฤžFL QD SURPLHQLRZDQLH89 ย„


PRODUKTY

Nowe przestrzenie w betonie, ochronie przeciwpoลผarowej i energooszczฤ™dnych budynkach

Fot.: Simet

Puszki w instalacjach przeciwpoลผarowych 7RVWRVXQNRZRPรกRGDJDรกฤ…ฤจSXV]HNHOHNWURLQVWDODF\MQ\FK:QDV]\PNUDMXWR]DOHGZLH

Fot. 1 1. Puszka przeciwogniowa w korpusie z blachy nierdzewnej (seria BXM).

50

Fachowy Elektryk

RNRรกR GHNDG\ ยฑ JG]LH SXV]NL WH ]QDOD]รก\ VZRMH SRZV]HFKQH PLHMVFH Z LQVWDODFMDFK SSRฤช&]ฤŠVWRZ\VWฤŠSXMฤ…F\PQLHSRUR]XPLHQLHPZRNUHฤžOHQLXLFK]DVWRVRZDQLDLFHFK MHVW EรกฤŠGQH UR]XPLHQLH LFK SU]H]QDF]HQLD *รกyZQ\P ]DGDQLHP W\FK SXV]HN QLH MHVW SU]HWUZDQLH LFK ยฑ MDNR WDNLFK ยฑ Z ZDUXQNDFK SRฤชDUX DOH NRQVWUXNF\MQH XWU]\PDQLD ZQLFKUR]JDรกฤŠ]LRQHMLQVWDODFMLZSRF]ฤ…WNRZ\PF]DVLHWUZDQLDSRฤชDUX : V]F]HJyOQRฤžFL JรกyZQ\PL QDMF]ฤŠVWV]\PL ]DGDQLDPL W\FK LQVWDODFML MHVW XWU]\PDQLH Z RNUHฤžORQ\P RNUHVLH F]DVX ]DVLODQLD WUDQVPLVMLGDQ\FKOXESU]HND]V\JQDรกyZGOD XU]ฤ…G]Hฤ”]ZLฤ…]DQ\FK]RFKURQฤ…EXG\QNyZ ZF]DVLH]DLVWQLHQLDSRฤชDUyZ7HXU]ฤ…G]HQLD NWyUH PXV]ฤ… SUDFRZDรผ Z WUXGQ\FK ZDUXQNDFK WR ZHQW\ODWRU\ RGG\PLDMฤ…FH EDWHULH RฤžZLHWOHQLDDZDU\MQHJRNODS\]DP\NDMฤ…FH GฤจZLฤŠNRZH V\VWHP\ RVWU]HJDZF]H D WDNฤชH RGELRUQLNL SU]HND]X GDQ\FK LQIRUPDW\F]Q\FKV\JQDรกyZGฤจZLฤŠNRZ\FKLLQQ\FKQLH]EฤŠGQ\FKXU]ฤ…G]Hฤ”PDMฤ…F\FKSU]H]SHZLHQ F]DVSUDFRZDรผZNU\]\VRZHMV\WXDFMLMDNLP MHVWSRฤชDURELHNWX : RIHUFLH 6LPHW MHVW VWRVXQNRZR GXฤช\ DVRUW\PHQW SXV]HN UR]JDรกฤŠฤจQ\FK GR SUDF\ Z WDNLFK ZDUXQNDFK ยฑ ]DSHZQLDMฤ…F\ LFK XQLZHUVDOQH SU]H]QDF]HQLH MDN L GR ZLHOX LQG\ZLGXDOQLHGHG\NRZDQ\FK]DVWRVRZDฤ” 3RGVWDZRZฤ…JUXSฤ…Vฤ…VWDQGDUGRZHSXV]NL R XQLZHUVDOQ\P SU]H]QDF]HQLX Z NRUSXVDFK Z\NRQDQ\FK ] WZRU]\ZD V]WXF]QHJR Z\SRVDฤชRQH Z ]รกฤ…F]NL SRUFHODQRZH RVDG]RQH QD PHWDORZ\P VWHODฤชX 7R UR]ZLฤ…]DQLD R VWRVXQNRZR V]HURNLP SU]H]QDF]HQLX ยฑ SR]ZDODMฤ…FH QD VWDQGDUGRZ\ UR]G]LDรกSU]HZRGyZSSRฤชJรกyZQLHZV\-

Fot. 2. Puszka osprzฤ™towa do wylewek betonowych.

VWHPDFK]DVLODMฤ…F\FK=DVWRVRZDQHVฤ…WDP ]รกฤ…F]NLSRUFHODQRZHRGPP2GRPP2 SRWRUyZZSXV]FH 'XฤชD JUXSD SXV]HN Z\NRQDQ\FK ]H VWDOL QLHUG]HZQHMยฑWRUR]ZLฤ…]DQLD]DUyZQRXQLZHUVDOQHMDNLVSHFMDOQLHGHG\NRZDQHGRLQG\ZLGXDOQ\FK UR]JDรกฤŠ]LHฤ” ,FK W\SRV]HUHJ SR]ZDOD QD SU]\รกฤ…F]HQLH ZLฤŠNV]RฤžFL V\VWHPyZSU]HFLZSRฤชDURZ\FKEH]NRQLHF]QRฤžFL GRGDWNRZHJR PRVWNRZDQLD F]\ Z\SRVDฤชDQLDZGRGDWNRZHWRU\SUฤ…GRZH6HU\MQLHWHฤช ZQLHNWyU\FKZ\NRQDQLDFK]QDMGXMฤ…VLฤŠEH]Fot.: Simet

2EHFQLH SXV]ND HOHNWURWHFKQLF]QD WR HOHPHQW R ]รกRฤชRQHM EXGRZLH L GHG\NRZDQHPX ฤžFLฤžOH RNUHฤžORQHPX SU]H]QDF]HQLX 'OD ZรกDฤžFLZHM SRฤชฤ…GDQHM MHM EXGRZ\ ยฑ WU]HED XZ]JOฤŠGQLรผ ZLHOH ]UyฤชQLFRZDQ\FK F]\QQLNyZ ยฑ WDNLFK MDN Xฤช\WHF]QRฤžรผ V]\ENRฤžรผ PRQWDฤชX HODVW\F]QRฤžรผ ]DVWRVRZDQLD NRPSDW\ELOQRฤžรผ GR UR]ZLฤ…]Dฤ” ZF]HฤžQLHMV]\FK HNRQRPLNDZV\VWHPLHLWG 7HRNUHฤžOHQLDQRZ\FKZ\PLDUyZGHWHUPLQXMฤ…F\FKQRZHSRGHMฤžFLHGRSURGXNWyZHOHNWURWHFKQLF]Q\FKยฑPRฤชQDE\WZRU]\รผEH]NRฤ”FD QDZHWIRUPXรกXMฤ…F]QLFKUR]SUDZฤŠQDXNRZฤ… 7\ONRSRFRยซ"/HSLHMSU]HGVWDZLรผNRQNUHWQH QRZH FLHNDZH QLHEDQDOQH Xฤช\WHF]QH L NRU]\VWQHHNRQRPLF]QLHUR]ZLฤ…]DQLDยฑSRSURVWXXรกDWZLDMฤ…FHSUDFHHOHNWURLQVWDODF\MQH 0RฤชQD รกDWZLHM OHSLHM V]\EFLHM D Z HIHNFLH WDQLHM-DN"&LHNDZHSU]\NรกDG\SRQLฤชHMยซ

Fot.: Simet

Zamkniฤ™ta przestrzeล„, w ktรณrej ลผyje czล‚owiek, to dom, a obszar pracy elektrotechniki to puszka elektrotechniczna. To podstawy, na ktรณrych i jedno i drugie moลผe pracowaฤ‡. Jak kaลผda podstawa, choฤ‡ czฤ™sto niezauwaลผalna, peล‚ni bardzo waลผnฤ… rolฤ™, wiฤ™c wล‚aล›ciwe jej dobranie jest bardzo waลผnym elementem pracy caล‚oล›ci.

Fot. 3. Wiatroszczelne puszki z membranami gumowymi: podtynkowa, regipsowa i naล›cienna.


SLHF]QLNLSU]HFLฤ…ฤชHQLRZHLWHUPLF]QH2ELHJUXS\W\FKSXV]HN]DSHZQLDMฤ…FLฤ…JรกRฤžรผSUDF\RGSRZLHGQLRZV\VWHPDFK((L( :V]\VWNLH RIHURZDQH SURGXNW\ SRVLDGDMฤ… DSUREDW\ WHFKQLF]QH &1%23 Z -y]HIRZLH NWyUH REHFQLH Vฤ… SRGVWDZRZ\P GRNXPHQWHPSRWZLHUG]DMฤ…F\PLFKSUDZLGรกRZHG]LDรกDQLHZZDUXQNDFKSRฤชDUyZLGDMฤ…F\PLPIRUPDOQHSUDZR]DVWRVRZDQLDZLQVWDODFMDFK SU]HFLZSRฤชDURZ\FKZ3ROVFH Puszki do betonu 1RZDLGHDSXV]HNGREHWRQXRSDUWDMHVWQDMHGQ\P]DVDGQLF]\P ]DรกRฤชHQLXร„QLJG\ZLฤŠFHMZLHUFHQLDZEHWRQLHSRGLQVWDODFMHHOHNWU\F]Qฤ…ยด3XV]NL]DSURMHNWRZDQHVฤ…WDNDE\XPLHV]F]DรผMHSU]HG Z\OHZNDPLEHWRQRZ\PLZVXยฟWDFKฤžFLDQDFKLSRGรกRJDFK0RFXMH VLฤŠMHGRHOHPHQWyZ]EURMHQLDVWDORZHJROXESU]\ELMDGRV]DOXQNX 7RZ\JRGQHLV]\ENLHRVDG]DQLHEH]SRWU]HE\NRV]WRZQHJRLXFLฤ…ฤชOLZHJRZLHUFHQLDZZ\OHZNDFKEHWRQRZ\FK 1DMF]ฤŠฤžFLHM VWRVRZDQH SXV]NL ] WHM VHULL QS 32 PRFXMH VLฤŠ ]D SRPRFฤ… GUXWX GR ]EURMHQLD QDWRPLDVW DOWHUQDW\ZQ\P UR]ZLฤ…]DQLHPMHVWSU]\ELMDQLHGQDJZRฤจG]LDPLGRGUHZQLDQHJRV]DOXQNX 3XV]NL]DPNQLฤŠWHVฤ…GHNODPLNWyUHXVXZDVLฤŠGODRGVรกRQLฤŠFLDZQฤŠWU]DSRZ\NRQDQLXZ\OHZNLEHWRQRZHM*รกyZQLHVฤ…WRSXV]NLRVSU]ฤŠWRZH GR PRFRZDQLD RVSU]ฤŠWX R VWDQGDUGRZ\P UR]VWDZLH PP 3U]H]QDF]HQLH ยฑ MDNR SXV]NL UR]JDรกฤŠฤจQHM ยฑ X]\VNXMH VLฤŠ SRSU]H] GRNUฤŠFHQLHVSHFMDOQHMSRNU\Z\ 3/ ]DP\NDMฤ…FHMZQฤŠWU]HSXV]NL 1DMQRZV]\PUR]ZLฤ…]DQLHPNRQVWUXNF\MQ\PZW\FKSXV]NDFKMHVW VWRVRZDQLHรกDWZRXVXZDOQ\FK]DฤžOHSLHฤ”SRGUXU\RVรกRQRZH7U]HED MHSRSURVWXW\ONRZ\VXQฤ…รผSRQLHZDฤชQLHVWDQRZLฤ…RQHLQWHJUDOQHM F]ฤŠฤžFLSXV]NL3R]ZDODWRQDV]\ENLHLZ\JRGQHSRGรกฤ…F]HQLHSHV]OL GRSXV]NLยฑEH]Xฤช\ZDQLDQDU]ฤŠG]LZ\NUDZDMฤ…F\FKRWZRU\6WRVRZDQLHLFKMHVWV]F]HJyOQLHXFLฤ…ฤชOLZHNLHG\SXV]NDMHVWMXฤชSU]\PRFRZDQDGRV]DOXQNXF]\]EURMHQLDLGRVWฤŠSGRPLHMVFDJG]LHWU]HED Z\NRQDรผRWZyUSRGZSURZDG]HQLDUXU\MHVWWUXGQ\ &]ฤŠฤžรผ]SXV]HNSR]ZDODQDรกฤ…F]HQLHZ]DMHPQH]HVREฤ…SU]\]DFKRZDQLXVWDQGDUGRZHJRRGVWฤŠSXSRGUDPNLRVSU]ฤŠWRZHF]\OLRPRGXOHPP'ODSRGZLHV]HQLDRฤžZLHWOHQLDZSXV]NDFKPRFRZDQ\FK ZVXยฟFLHPRฤชQD]DVWRVRZDรผVSHFMDOQHKDNLZNUฤŠFDQHZGQRSXV]NL

REKLAMA

PRODUKTY

Puszki โ€žwiatroszczelneโ€. 1RZRฤžFLฤ… Z DVRUW\PHQFLH SXV]HN VWDQGDUGRZ\FK Vฤ… ZHUVMH SXV]HN RVSU]ฤŠWRZ\FK ] PHPEUDQDPL SU]HELFLRZ\PL 2ELHJRZR ]ZDQHZLDWURV]F]HOQ\PL]HZ]JOฤŠGXQDLFKFHFKฤŠXV]F]HOQLHQLD SU]\ ZSURZDG]HQLX EH]SRฤžUHGQLR SU]HZRGX GR SXV]NL OXE SRSU]H] UXUฤŠ RVรกRQRZฤ… OXE SHV]OD 8V]F]HOQLHQLH WR GDMH JรกyZQLH L]RODFMฤŠ QD SU]HSรก\Z SRZLHWU]D 3U]HSURZDG]HQLH SU]HZRGX OXE UXU\RVรกRQRZHMSU]H]QDNรกXWฤ…JXPฤŠWZRU]\L]RODFMฤŠ]DSHZQLDMฤ…Fฤ… V]F]HOQRฤžรผLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHM3U]\VSLHV]DWDNฤชHSUDFHLQVWDODF\MQH ]H Z]JOฤŠGX QD รกDWZRฤžรผ ZSURZDG]DQLD SU]HZRGyZ L UXU GRZQฤŠWU]DSXV]NL 3RWU]HEDVWRVRZDQLDWDNLFKSXV]HN]D]Z\F]DMLVWQLHMHZGRPDFK SDV\ZQ\FKร„LQWHOLJHQWQ\FKEXG\QNDFKยดLLQQ\FKRELHNWDFKWDP JG]LHRELHJZHZQฤŠWU]Q\SRZLHWU]DMHVWฤžFLฤžOHRNUHฤžORQ\ 6WUDW\ FLHSรกD SRSU]H] QLHV]F]HOQ\ V\VWHP HOHNWURLQVWDODF\MQ\ Vฤ…ZDฤชQ\PF]\QQLNLHPZGRELHSRV]XNLZDฤ”HIHNW\ZQRฤžFLHQHUJHW\F]QHMZEXG\QNDFK ย„

Fachowy Elektryk

51


PRODUKTY

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC Systemy antyoblodzeniowe MATEC to instalacje grzewcze stanowiฤ…ce ochronฤ™ przed zamarzaniem rur wodociฤ…gowych oraz oblodzeniem rynien, ramp, podjazdรณw, schodรณw i innych ciฤ…gรณw komunikacyjnych naraลผonych na dziaล‚ania zimowych warunkรณw atmosferycznych. Kaลผdy z tych elementรณw wymaga indywidualnego podejล›cia i zastosowania najbardziej wydajnych i efektywnych dla danej grupy systemรณw ochrony przed zamarzaniem.

Ochrona podjazdรณw i ciฤ…gรณw komunikacyjnych (nieasfaltowych) przed oblodzeniem 3RGMD]G\Z\MD]G\ยฑQDMRJyOQLHMU]HF]XMPXMฤ…FยฑZV]\VWNLHRGFLQNLGURJLOXEFKRGQLND FKDUDNWHU\]XMฤ…FH VLฤŠ QDFK\OHQLHP WHUHQX SRZLQQ\E\รผ]DEH]SLHF]RQHSU]HGREORG]HQLHP %LRUฤ…F SRG XZDJฤŠ VWUHIฤŠ NOLPDW\F]Qฤ… RUD]PDWHULDรก]NWyUHJRPRฤชHE\รผZ\NRQDQD QDZLHU]FKQLDPRFQLH]EฤŠGQDGRXWU]\PDQLD VWDQX EH]REORG]HQLRZHJR ZDKD VLฤŠ Z JUDQLFDFK  :Pรฐ 2SW\PDOQD GOD XWU]\PDQLD VWDQX EH]REORG]HQLRZHJR PRF SURSRQRZDQD SU]H] 0$7(& WR :Pรฐ $E\ ]DSHZQLรผ UyZQRPLHUQ\ UR]NรกDG FLHSรกD QD RJU]HZDQHM SRZLHU]FKQL QLH]Z\NOH ZDฤชQHMHVWSUDZLGรกRZHXรกRฤชHQLHSU]HZRGyZ JU]HMQ\FK SRG QDZLHU]FKQLฤ… : W\P FHOX 0$7(& RIHUXMH PDWฤŠ JU]HMQฤ… F]\OL VSLฤŠW\ ]HVREฤ…SU]HZyGJU]HMQ\]]DFKRZDQLHPRGSRZLHGQLFKRGOHJรกRฤžFLPLฤŠG]\SU]HELHJDPL 7DND NRQVWUXNFMD HOHPHQWX JU]HMQHJR JZDUDQWXMH VSUDZQ\ PRQWDฤช EH] U\]\ND EรกฤŠGQHJR UR]รกRฤชHQLD SU]HZRGX JU]HMQHJR .RQVWUXNFMD VSLQDMฤ…FD SU]HZyG Z PDWฤŠ JU]HMQฤ… ]DSHZQLDUyZQRPLHUQHUR]รกRฤชHQLHWHPSHUDWXU\QDSRZLHU]FKQL 3RGMD]G\ L FKRGQLNL FKDUDNWHU\]XMฤ… VLฤŠ ]D]Z\F]DMNRQVWUXNFMฤ…ZDUVWZRZฤ…WMQDMSLHUZ Z\VWฤŠSXMHZDUVWZDQRฤžQDF]\OLXWZDUG]RQ\ SRGNรกDG QDVWฤŠSQLH ZDUVWZD SLDVNX OXE VXFKHJREHWRQXDRVWDWQLDZLHU]FKQLDZDUVWZD

52

Fachowy Elektryk

WR EHWRQ OXE NRVWND EUXNRZD : SU]\SDGNX WDNLHM VWUXNWXU\ FLฤ…JX NRPXQLNDF\MQHJR SU]HZRG\ JU]HMQH PDWฤŠ JU]HMQฤ… XรกRฤช\รผ QDOHฤช\ Z JyUQHM F]ฤŠฤžFL ZDUVWZ\ ฤžURGNRZHM F]\OL QD SLDVNX Eฤ…Gฤจ VXFK\P EHWRQLH 'RGDWNRZR DE\ ]PLQLPDOL]RZDรผ U\]\NR VWUDW FLHSOQ\FK SRPLฤŠG]\ ZDUVWZฤ… QRฤžQฤ… D SLDVNLHPZDUWR]DVWRVRZDรผL]RODFMฤŠWHUPLF]Qฤ… :SU]\SDGNXFLฤ…JyZNRPXQLNDF\MQ\FKGOD SLHV]\FKPRฤชHWRE\รผVW\URGXUFKDUDNWHU\]XMฤ…F\VLฤŠRGSRZLHGQLฤ…Z\WU]\PDรกRฤžFLฤ…PHFKDQLF]Qฤ…QLVNฤ…QDVLฤ…NOLZRฤžFLฤ…ZRG\LยฑFR QDMZDฤชQLHMV]H ยฑ EDUG]R PDรก\P ZVSyรกF]\QQLNLHP SU]HZRG]HQLD FLHSรกD : RVWDWQLHM ZLHU]FKQLHM ZDUVWZLH ]DPRQWRZDรผ QDOHฤช\ F]XMQLN WHPSHUDWXU\ OXE ORGX L ฤžQLHJX NWyU\ EฤŠG]LH LQIRUPRZDรก XU]ฤ…G]HQLH VWHUXMฤ…FH RVWDQLHQDSRZLHU]FKQLWURWXDUX 0DW\ JU]HMQH PRฤชQD PRQWRZDรผ UyZQLHฤช Z EHWRQLH ZyZF]DV SU]HZRG\ JU]HMQH QDOHฤช\ XรกRฤช\รผ EH]SRฤžUHGQLR QD XWZDUG]RQ\P SRGNรกDG]LHLQDVWฤŠSQLH]DODรผZDUVWZฤ…EHWRQX &]XMQLN WHPSHUDWXU\ XPLHV]F]D VLฤŠ QD VWDรกH Z Z\GUฤ…ฤชRQHM QD SRZLHU]FKQL EHWRQX EUXฤจG]LH 3U]HZRG\ ]DVLODMฤ…FH ] SU]HZRGHP F]XMQLND WHPSHUDWXU\ VRQG\ QDOHฤช\ SRSURZDG]Lรผ Z SHV]ODFK EH]SRฤžUHGQLR GR SXQNWX ]DVLODMฤ…FHJR]UHJXODWRUHPWHPSHUDWXU\ :PLHMVFDFKRGXฤชHMOLF]ELH]DNUฤŠWyZOXE SU]HV]NyG ]DPLDVW PDW JU]HMQ\FK PRฤชQD ]DVWRVRZDรผ VFKRGRZH SU]HZRG\ JU]HMQH 0$7(&

Ochrona schodรณw i ramp przed oblodzeniem 0$7(& RIHUXMH SU]HZRG\ JU]HMQH MHGQRVWURQQLH ]DVLODQH R PRF\ :PE NWyUH GRVNRQDOH VSUDZG]DMฤ… VLฤŠ Z RFKURQLH VFKRGyZ L UDPS 3RGREQLH MDN PDW\ SRG SRGMD]G\ SU]HZRG\ JU]HMQH LQVWDORZDQH SRGSRZLHU]FKQLฤ…VWRSQLVFKRGyZSRZLQQ\ VWDQRZLรผ ฤจUyGรกR FLHSรกD R SRZLHU]FKQLRZHM PRF\FLHSOQHM]EOLฤชRQHMGR:Pรฐ$E\ X]\VNDรผ SRฤชฤ…GDQฤ… PRF FLHSOQฤ… QDOHฤช\ GRNรกDGQLHZ\OLF]\รผRGOHJรกRฤžFLPLฤŠG]\XNรกDGDQ\PLSU]HZRGDPL :DUWRฤžรผRGOHJรกRฤžFLPRฤชQDREOLF]\รผVWRVXMฤ…F QDVWฤŠSXMฤ…F\Z]yU :PEรฎFPPE $RGO  :Pรฐ JG]LH ARGO ยฑ RGOHJรกRฤžรผ PLฤŠG]\ XNรกDGDQ\PL SU]HZRGDPL 2GOHJรกRฤžรผ PLฤŠG]\ XNรกDGDQ\PL SU]HZRGDPL GOD SRZ\ฤชV]HJR SU]\SDGNX Z\QRVL ZSU]\EOLฤชHQLXFP:SU]\SDGNXVFKRGyZ NDฤชG\ VWRSLHฤ” WR RJUDQLF]RQD ฤžFLฤžOH RNUHฤžORQD SRZLHU]FKQLD GOD NWyUHM QDOHฤช\ Z\OLF]\รผ RGSRZLHGQLฤ… GรกXJRฤžรผ SU]HZRGX JU]HMQHJR QS GOD VWRSQLD R Z\PLDUDFK PรฎPGรกXJRฤžรผSU]HZRGX6LQGREOLF]\รผQDOHฤช\PQRฤชฤ…FVWRVXQHNSRZLHU]FKQLRZHMPRF\FLHSOQHMLPRF\SU]\SDGDMฤ…FHM


PRODUKTY QD P SU]HZRGX SU]H] SROH SRZLHU]FKQL MHGQHJRVWRSQLD

6FN = รฎPรฎP P -HฤžOL VFKRG\ SRVLDGDMฤ… VSRF]QLN SRGHVW R SU]\NรกDGRZ\FK Z\PLDUDFK รฎ P WR GรกXJRฤžรผ SU]HZRGX QLH]EฤŠGQD GR MHJR RJU]DQLDZ\QRVL :Pรฐ รฎPรฎP=P 3FN= :P '\VSRQXMฤ…F ZDUWRฤžFLDPL 6FN i 3FN PRฤชQD RNUHฤžOLรผFDรกNRZLWฤ…GรกXJRฤžรผSU]HZRGX'3VXP SRWU]HEQHJRGRRJU]DQLDSHรกQHJRHOHPHQWX VFKRGRZHJRZFLฤ…JXNRPXQLNDF\MQ\P '3VXP = 6FN3FN = P .RQNUHWQLHZW\PSU]\SDGNXPRฤชQD]DVWRVRZDรผSU]HZyGJU]HMQ\0$7(&*36< :DQDORJLF]Q\VSRVyEREOLF]\รผPRฤชQDUR]-

NรกDG SU]HZRGX JU]HMQHJR SRG QDZLHU]FKQLฤ… UDPS\ : SU]\SDGNX UDPS UyฤชQLFฤŠ PRฤชH MHG\QLH VWDQRZLรผ NRQVWUXNFMD QDZLHU]FKQL :DUVWZD QRฤžQD UDPS QDMF]ฤŠฤžFLHM Z\NRQDQD MHVW ] Sรก\W\ ฤชHOEHWRZHM 1D Sรก\WฤŠ SRรกRฤชRQD MHVW ZDUVWZD EHWRQX ZyZF]DV SU]HZyG JU]HMQ\ XNรกDGDQ\ MHVW EH]SRฤžUHGQLR QD Sรก\FLH L QDVWฤŠSQLH ]DOHZDQ\ MHVW ZDUVWZฤ… EHWRQX :DฤชQH DE\ SU]HZRG\ JU]HMQH XNรกDGDรผ PLฤŠG]\ G\ODWDFMDPL F]\OL SU]HUZDPL PLฤŠG]\ Sรก\WDPL QRฤžQ\PL ฤชHOEHWRZ\PL ยฑ MHGHQ PRGXรกSU]HZRGXXNรกDGDVLฤŠQDMHGQHMSรก\FLH UDPS\:RVWDWQLHMID]LHPRQWDฤชXSU]HZRGX JU]HMQHJRQDOHฤช\SRรกฤ…F]\รผUyZQROHJOHZMHGQ\PPLHMVFX SR]DSรก\WDPL SU]HZRG\]DVLODMฤ…FH]HZV]\VWNLFKXรกRฤชRQ\FKPRGXรกyZ Przewody grzejne staล‚ooporowe do rynien 3U]HZRG\JU]HMQHFKURQLฤ…FHU\QQ\SU]HGREORG]HQLHP]HZ]JOฤŠGXQDPLHMVFHSUDF\PXV]ฤ…E\รผZ\SRVDฤชRQHZL]RODFMฤŠ]HZQฤŠWU]Qฤ… RGSRUQฤ…QDSURPLHQLRZDQLH892GSRUQRฤžรผ WD]DSRELHJDZ\NUXV]DQLXLSU]\NOHMDQLXVLฤŠ L]RODFML GR RJU]HZDQHM SRZLHU]FKQL 3U]H-

Fot.: Zamel Cet

:Pรฐ รฎPรฎP=P 6LQG= :P : WHQ VSRVyE X]\VNXMH VLฤŠ ZDUWRฤžรผ 6LQG  P SU]HZRGX QD MHGQ\P VWRSQLX: FHOX RNUHฤžOHQLD FDรกNRZLWHM GรกXJRฤžFL SU]HZRGX GR XรกRฤชHQLD QD ZV]\VWNLFK VWRSQLDFK6FN GรกXJRฤžรผWฤ…QDOHฤช\SRPQRฤช\รผSU]H] LORฤžรผVWRSQLQSGRGDMฤ…FMHGQRF]HฤžQLHZ\VRNRฤžรผNDฤชGHJRVWRSQLDSRZLฤŠNV]RQฤ…RRGOHJรกRฤžรผXรกRฤชRQ\FKSU]HZRGyZRGNUDZฤŠG]L VWRSQLQSPP P :SU]\EOLฤชHQLXPRฤชQDSU]\Mฤ…รผฤชHRGOHJรกRฤžรผ XรกRฤชHQLDSU]HZRGyZRGNUDZฤŠG]LMHVWUyฤชQLFฤ…SRPLฤŠG]\VXPฤ…RGOHJรกRฤžFLPLฤŠG]\SU]HZRGDPLXรกRฤชRQ\PLQDVWRSQLX รฎFP FP DFDรกNRZLWฤ…JรกฤŠERNRฤžFLฤ…VWRSQLD FP FRGDMHZ\QLNFP:\QLNWHQ WRUyZQLHฤชVXPDGZyFKRGOHJรกRฤžFLSU]HZRGyZ XรกRฤชRQ\FK QD VWRSQLX RG MHJR GZyFK NUDZฤŠG]LSU]HGQLHMLW\OQHM FPFP : SUDNW\FH ]DOHFD VLฤŠ MHGQDN DE\ RGOHJรกRฤžรผ SU]HZRGX RG ]HZQฤŠWU]QHM NUDZฤŠG]L

VWRSQLDE\รกDPQLHMV]DQLฤชRGOHJรกRฤžรผRGMHJR ZHZQฤŠWU]QHM NUDZฤŠG]L 7DNLH UR]ZLฤ…]DQLH ]DSHZQLD OHSV]H ]DEH]SLHF]HQLH EDUG]LHM QDUDฤชRQHMQDREORG]HQLHNUDZฤŠG]LVWRSQLD

Fot. 1. Stopnie chronione przed oblodzeniem z prawidล‚owym zamontowanym przewodem.

Fachowy Elektryk

53


PRODUKTY Fot.: Zamel Cet

VWRZ\FKSU]HZRG\PRFXMHVLฤŠVSHFMDOQ\P ]DZLHVLHPLรกDฤ”FXFKHPVSHFMDOQLHGRWHJR SU]\VWRVRZDQ\P 3UDZLGรกRZ\ XNรกDG SU]HZRGyZZU\QQLHVSXVWRZHMSU]HGVWDZLRQ\ MHVWQDIRW

Fot. 2. Ukล‚ad przewodรณw w rynnie i spuล›cie rynnowym.

MH Z U\QQDFK SRGZyMQLH OXE SRMHG\QF]R Z ]DOHฤชQRฤžFL RG ฤžUHGQLF\ U\QQ\ : SU]\SDGNX JG\ ฤžUHGQLFD U\QQ\ QLH SU]HNUDF]D FP PRฤชQD ]DVWRVRZDรผ SRMHG\QF]\ XNรกDG UR]รกRฤชHQLD SU]HZRGX QDWRPLDVW GOD ฤžUHGQLF ZLฤŠNV]\FK ]DOHFD VLฤŠ SRGZyMQH XรกRฤชHQLH 3U]HZRG\ JU]HMQH ZSLQDQH Vฤ… GR NOLSVD ]DPRQWRZDQHJR ZHZQฤ…WU] U\QQ\.OLSV\]DSHZQLDMฤ…UyZQROHJรกHLQLH]PLHQQHZ]JOฤŠGHPVLHELHXรกRฤชHQLHGZyFK SUDFXMฤ…F\FK SU]HZRGyZ : UXUDFK VSX-

Fot.: Zamel Cet

ZRG\ ] XZDJL QD PRQWDฤช QD SRZLHU]FKQL HOHPHQWyZFKURQLRQ\FKQLHPXV]ฤ…SRVLDGDรผ EDUG]RZ\VRNLHMPRF\JU]HMQHMPRFPLQLPDOQDQLHSRZLQQDE\รผMHGQDNPQLHMV]DQLฤช :PE:SURFHVLHSODQRZDQLDXรกRฤชHQLD SU]HZRGyZJU]HMQ\FKGRU\QLHQVWRVXMHVLฤŠ SRGREQ\ V\VWHP MDN Z SU]\SDGNX SU]HZRGyZSRGSRZLHU]FKQLRZ\FK 3U]HZRG\ JU]HMQH GR U\QLHQ W\SX *351 ZVSyรกSUDFXMฤ… ] F]XMQLNDPL WHPSHUDWXU\ OXE F]XMQLNLHP ORGX L ฤžQLHJX 8NรกDGD VLฤŠ

Fot. 3. Uล‚oลผenie przewodu na rurach wodociฤ…gowych.

54

Fachowy Elektryk

Przewody grzejne z termostatem do systemรณw przeciwzamarzaniowych na rury 6\VWHP\SU]HFLZ]DPDU]DQLRZHUXUWRLGHDOQ\ SRP\Vรก QD ]DEH]SLHF]HQLH SU]HG ]DPDU]DQLHP LQVWDODFML ZRGRFLฤ…JRZ\FK UXU NDQDOL]DF\MQ\FK L LQQ\FK HOHPHQWyZ WUDQVSRUWXMฤ…F\FK ZRGฤŠ Z PLHMVFDFK QDUDฤชRQ\FK QD G]LDรกDQLH QLVNLFK WHPSHUDWXU 3U]HZRG\ JU]HMQH SURZDG]RQH PRJฤ… E\รผ SR ]HZQฤŠWU]QHM VWURQLH UXU\ Z VSRVyE UyZQROHJรก\ OXE RZLMDQH Z VWRVXQNX GR MHM RVL : REX SU]\SDGNDFK SU]HZyG PRFRZDQ\ MHVW SDVNDPL SODVWLNRZ\PL OXE QDMOHSLHM WDฤžPฤ… NOHMฤ…Fฤ… EฤŠGฤ…Fฤ… UyZQLHฤช Z RIHUFLH 0$7(& =H Z]JOฤŠGX QD OHSV]H UR]SURZDG]DQLHFLHSรกDQDFKURQLRQ\PWHUPLF]QLH HOHPHQFLH VXJHUXMH VLฤŠ RZLMDQLH UXU\ SU]HZRGDPL JU]HMQ\PL 3UDZLGรกRZ\ PRQWDฤชSU]HZRGXQDUXUDFK]รกฤ…F]DFKL]DZRUDFKSRND]XMHIRW3U]HZRG\JU]HMQH QLH PRJฤ… VLฤŠ ]H VREฤ… NU]\ฤชRZDรผ L VW\NDรผ SRZLHU]FKQLRZR 3U]HZRG\JU]HMQHSU]H]QDF]RQHGRRFKURQ\UXUSU]HG]DPDU]DQLHPSรก\Qฤ…FHMZQLFK ZRG\ VWDQGDUGRZR Z\SRVDฤชRQH Vฤ… Z WHUPRVWDW NWyU\ Z VSRVyE VDPRF]\QQ\ VWHUXMH HOHPHQWHP JU]HZF]\P 7HUPRVWDW ]DPRQWRZDQ\ MHVW SRPLฤŠG]\ SU]HZRGHP JU]HMQ\P D ]DVLODMฤ…F\P 7DN VNRQVWUXRZDQH XU]ฤ…G]HQLH QLH Z\PDJD VWRVRZDQLD GRGDWNRZ\FK UHJXODWRUyZ WHPSHUDWXU\ 7HUPRVWDW ]DOHฤชQLH RG XWU]\PXMฤ…FHM VLฤŠ ZRNyรก QLHJR WHPSHUDWXU\ ]Dรกฤ…F]D L Z\รกฤ…F]D RJU]HZDQLH 3U]\ WHPSHUDWXU]H ยƒ& SU]HZyG JU]HMQ\ ]RVWDMH XUXFKRPLRQ\ QDWRPLDVW SU]\ WHPSHUDWXU]H ยƒ& SU]HZyG MHVW DXWRPDW\F]QLH Z\รกฤ…F]DQ\ &DรกH XU]ฤ…G]HQLH F]\OL SU]HZyG ] WHUPRVWDWHP SRGรกฤ…F]\รผ QDOHฤช\ GR VLHFL 9 ZW\F]Nฤ… ]DLQVWDORZDQฤ… QD NRฤ”FX SU]HZRGX ]DVLODMฤ…FHJR : FHOX ]DSHZQLHQLD SRSUDZQRฤžFL UHDJRZDQLD XU]ฤ…G]HQLD EDUG]R ZDฤชQH MHVW DE\ SรกDVND SRZLHU]FKQLD WHUPRVWDWX GRNรกDGQLH SU]\OHJDรกD GR FKURQLRQHM SRZLHU]FKQLUXU\ ย„


ZZZOHGL[SO

ledix

12 :2 ŒýLQWHOLJHQWQHRŋZLHWOHQLH/('

CET Lighting Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna tel. +48 (32) 210 46 65 www.zamelcet.com


PRZEGLÄ&#x201E;D

PrzeglÄ&#x2026;d wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznikĂłw róşnicowoprÄ&#x2026;dowych Producent

ABB

ABB

BEMKO

Model

)+$&

)$&$35

1  ÇŞ

NapiÄ&#x2122;cie znamionowe [V]

230/400 â&#x20AC;&#x201C; 240/415

230/400 â&#x20AC;&#x201C; 240/415

230/400

PrÄ&#x2026;d znamionowy [A]

40

40

25 / 40 / 63

PrÄ&#x2026;d róşnicowy [mA]

30

30

30 / 100 / 300 (A/AC)

WytrzymaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; zwarciowa [kA]

10

10

6

SzybkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyzwalania

A

A

- (bezzwĹ&#x201A;oczny)

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; biegunĂłw

4

4

2

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; moduĹ&#x201A;Ăłw

4

4

2

SzerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; [mm]

70

70

36

Zakres przekrojĂłw przewodĂłw przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniowych [mm2]

10

10

max. 16

Temperatura pracy [°C]

od -25 do +55

od -25 do +55

od -5 do 40

SposĂłb montaĹźu

TH35

TH35

szyna TH/TS/DIN 35 mm

ÇŠw ofercie takĹźe selektywne, 400 Hz typy AC, A, B, APR

ÇŠodpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na prÄ&#x2026;d udarowy (fala 8/20) = 3000 A

ÇŠN â&#x20AC;&#x201C; biegun neutralny lewostronny ÇŠmoment dokrÄ&#x2122;cenia zaciskĂłw 3 Nm ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia za pomocÄ&#x2026; szyn grzebieniowych ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; plombowania ÇŠoptyczny wskaĹşnik wyzwolenia

ÇŠVDE, UL, GOST i wiele innych

ÇŠw zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od wersji, VDE, UL, GOST i wiele innych

ÇŠPN-EN 61008-1 ÇŠPN-EN 61008-2-1 ÇŠCE

Cechy charakterystyczne

Badania i certyďŹ katy

Cena katalogowa netto [PLN]

56

Fachowy Elektryk

141,00

395,76


PRZEGLĄD Przegląd wyłączników różnicowoprądowych BEMKO

CHINT

CHINT

1  Ǫ

1/

1/

230/400

230/400 AC

230/400 AC

25 / 40 / 63

25

63

30 / 100 / 300 (A/AC)

30

30

6

6

6

- (bezzwłoczny)

max 0,1

max 0,1

4

2P

4P

4

2

4

72

36

72

max. 16

25

25

od -5 do 40

Od -20 do +40

od -25 do +40

szyna TH/TS/DIN 35 mm

szyna TH 35 mm

szyna TH 35 mm

ǩN – biegun neutralny lewostronny ǩmoment dokręcenia zacisków 3 Nm ǩmożliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych ǩmożliwość plombowania ǩoptyczny wskaźnik wyzwolenia

ǩPN-EN 61008-1 ǩPN-EN 61008-2-1 ǩCE

ǩzacisk N z lewej strony ǩdostępne w typie A ǩdostępne o wytrzymałości zwarciowej 10 kA ǩmożliwość łączenia za pomocą szyn widelcowych oraz typu pin zarówno od dołu jak i z góry. ǩokno rewizyjne wskazujące zadziałanie wyłącznika od prądu różnicowego ǩcertyfikat Instytutu Elektrotechniki w W-wie ǩVDE ǩCE ǩPN-EN 61008-1 96,36

ǩzacisk N z lewej strony ǩdostępne w typie A ǩdostępne o wytrzymałości zwarciowej 10 kA ǩmożliwość łączenia za pomocą szyn widelcowych oraz typu pin zarówno od dołu jak i z góry. ǩokno rewizyjne wskazujące zadziałanie wyłącznika od prądu różnicowego ǩcertyfikat Instytut Elektrotechniki w W-wie ǩVDE ǩCE

167,16

Fachowy Elektryk

57


PRZEGLÄ&#x201E;D

PrzeglÄ&#x2026;d wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznikĂłw róşnicowoprÄ&#x2026;dowych Producent

DOEPKE

DOEPKE

EATON

Model

')6b$&

')6%6.%6.

&),

NapiÄ&#x2122;cie znamionowe [V]

230 / 400 AC

230 / 400 AC

230/400 AC

PrÄ&#x2026;d znamionowy [A]

40 (typoszereg od 16 do 125 A)

25 (typoszereg od 16 do 125 A)

40

PrÄ&#x2026;d róşnicowy [mA]

30

30

30

WytrzymaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; zwarciowa [kA]

10

10

6 (z dobezpieczeniem)

SzybkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyzwalania

1Ă&#x2014;â&#x2C6;&#x2020;In â&#x2030;¤ 300 ms; 5Ă&#x2014;â&#x2C6;&#x2020;In â&#x2030;¤ 40 ms

1Ă&#x2014;â&#x2C6;&#x2020;In â&#x2030;¤ 300 ms; 5Ă&#x2014;â&#x2C6;&#x2020;In â&#x2030;¤ 40 ms

bezzwĹ&#x201A;oczny

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; biegunĂłw

4

4

4

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; moduĹ&#x201A;Ăłw

4

4

4

SzerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; [mm]

72

72

70

Zakres przekrojĂłw przewodĂłw przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniowych [mm2]

1,5-50 mm2 przewĂłd okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;y jednolity 1,5-50 mm2 przewĂłd okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;y jednolity 1,5-50 mm2 przewĂłd wieloĹźyĹ&#x201A;owy 1,5-50 mm2 przewĂłd wieloĹźyĹ&#x201A;owy 1,5-35 mm2 przewĂłd typu LgY 1,5-35 mm2 przewĂłd typu LgY

od 1,5 do 35 - drut 2Ă&#x2014;16 - linka

Temperatura pracy [°C]

od -25 do +40

od -25 do +40

od -25 do +40

SposĂłb montaĹźu

TH35

TH35

szyna TS 35 mm

ÇŠdĹşwignia trĂłjpoĹ&#x201A;oĹźeniowa: 0 â&#x20AC;&#x17E;+â&#x20AC;? 1 ÇŠpoĹ&#x201A;oĹźenie Ĺ&#x203A;rodkowe â&#x20AC;&#x17E;+â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; sygnalizuje wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie w przypadku awarii w obwodzie elektrycznym

ÇŠaparat czuĹ&#x201A;y na wszelkie prÄ&#x2026;dy róşnicowe, w tym na prÄ&#x2026;d staĹ&#x201A;y. Zabezpieczenie ukĹ&#x201A;adĂłw napÄ&#x2122;dowych z falownikami, przemiennikami czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ci, zabezpieczenie urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; techniki medycznej itp. ÇŠdĹşwignia trĂłjpoĹ&#x201A;oĹźeniowa: 0 â&#x20AC;&#x17E;+â&#x20AC;? 1 ÇŠpoĹ&#x201A;oĹźenie Ĺ&#x203A;rodkowe â&#x20AC;&#x17E;+â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; sygnalizuje wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie w przypadku awarii w obwodzie elektrycznym

ÇŠoptyczny wskaĹşnik stanu stykĂłw ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyposaĹźenia w styki pomocnicze, aparat do ponownego zaĹ&#x201A;Ä&#x2026;czania i zdalnego zaĹ&#x201A;/wyĹ&#x201A; ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; stosowania w instalacjach bez przewodu N oraz instalacjach 1-fazowych ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zasilania od gĂłry lub od doĹ&#x201A;u ÇŠzaciski windowe/szynowe od gĂłry i od doĹ&#x201A;u

ÇŠzg. z DIN VDE 0664 cz. 10, EN61008-1, IEC 61008-1

ÇŠzg. z DIN VDE 0664 cz.1 0, DIN VDE 0664 cz.100, DIV VDE 0664 cz.30, DIN VDE 0839 cz. 6-2

ÇŠznak CE

Cechy charakterystyczne

Badania i certyďŹ katy

Cena katalogowa netto [PLN]

58

Fachowy Elektryk

108,20

2557,60

dostÄ&#x2122;pna w cenniku na stronie moeller.pl


PRZEGLÄ&#x201E;D

EATON

APARATURA MODUĹ OWA

G5&0*$

REKLAMA

Ochronniki przepiÄ&#x2122;Ä&#x2021;

CCS01-4P-B+C

230/400 AC 40 30 10 (z dobezpieczeniem) krĂłtkozwĹ&#x201A;oczny (opóźnienie 10 ms) 4 4 70 od 1,5 do 35 - drut 2Ă&#x2014;16 - linka od -25 do +40

Liczba moduĹ&#x201A;Ăłw: 4P Klasa: B+C Znamionowy prÄ&#x2026;d wyĹ&#x201A;adowczy: 25kA Graniczny prÄ&#x2026;d wyĹ&#x201A;adowczy (8/20Âľs): 50kA NapiÄ&#x2122;cie pracy trwaĹ&#x201A;ej: 275V AC NapiÄ&#x2122;ciowy poziom ochronny: 1,5kV

WyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki WyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki róşnicowoprÄ&#x2026;dowe we nadprÄ&#x2026;dowe

RozĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki izolacyjne yj

szyna TS 35 mm ÇŠoptyczny, diodowy wskaĹşnik poziomu prÄ&#x2026;du róşnicowego ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; testowania przyciskiem â&#x20AC;&#x17E;Tâ&#x20AC;? jedynie raz w roku ÇŠzwiÄ&#x2122;kszona dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyzwalania ÇŠoptyczny wskaĹşnik poĹ&#x201A;oĹźenia stykĂłw i wyzwolenia ÇŠbogate wyposaĹźenie dodatkowe ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; stosowania w instalacjach bez przewodu N oraz instalacjach 1-fazowych ÇŠmoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zasilania od gĂłry lub od doĹ&#x201A;u ÇŠzaciski windowe/szynowe od gĂłry i od doĹ&#x201A;u

Liczniki energii

Styczniki moduĹ&#x201A;owe

WyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki czasowe

ÇŠznak CE

BEMKO Sp. z o.o. dostÄ&#x2122;pna w cenniku na stronie moeller.pl

ul. Annopol 21 03-236 Warszawa

tel./fax: +48 22 732 11 85 bemko@bemko.pl

www.bemko.eu

Fachowy Elektryk

59


PRZEGLĄD

Przegląd wyłączników różnicowoprądowych Producent

HAGER

HAGER

Model

&'&-

&'+-

Napięcie znamionowe [V]

230/400 AC

230/400 AC

Prąd znamionowy [A]

40

40

Prąd różnicowy [mA]

30

30

Wytrzymałość zwarciowa [kA]

Inc = 10 kA dla zabezpieczenia zwarciowego In = 25 i 40 A gG, zgodnie z PN-EN 61008-1 Inc = 6 kA dla zabezpieczenia zwarciowego In = 63 A gG, zgodnie z PN-EN 61008-1

Inc = 10 kA dla zabezpieczenia zwarciowego In = 25 i 40 A gG, zgodnie z PN-EN 61008-1 Inc = 6 kA dla zabezpieczenia zwarciowego In = 63 A gG, zgodnie z PN-EN 61008-1

Szybkość wyzwalania

-

-

Ilość biegunów

4

4

Ilość modułów

4

4

Szerokość [mm]

70

70

Zakres przekrojów przewodów przyłączeniowych [mm2]

drut Cu: max 25 mm2 linka Cu: max 16 mm2

drut Cu: max 25 mm2 linka Cu: max 16 mm2

Temperatura pracy [°C]

od -25 do +40

od -25 do +40

Sposób montażu

szyna TS 35 mm

szyna TS 35 mm

ǩTyp AC ǩPodwójne wskaźniki optyczne: położenia styków głównych (roboczych) oraz zadziałania od prądu różnicowego ǩOchrona przed dotykiem IP2x ǩPole opisowe z klapką zabezpieczającą ǩAkcesoria: styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze, napędy zdalne, osłony zacisków, blokady ǩWspółpraca z szynami grzebieniowymi poziomymi i innowacyjnymi szynami pionowymi ǩPełne badanie jakości, potwierdzone certyfikatem BBJ-SEP ǩPN 61008-1, PN-EN 61008-2-1 ǩCE ǩCertyfikat jakości BBJ-SEP

ǩTyp A [HI] ǩWyłącznik różnicowoprądowy krótkozwłoczny (high immunity). Opóźniony czas wyzwalania i odporność na impulsy prądowe do 3000 A (8/20 µs). ǩPodwójne wskaźniki optyczne: położenia styków głównych (roboczych) oraz zadziałania od prądu różnicowego ǩOchrona przed dotykiem IP2x ǩPole opisowe z klapką zabezpieczającą ǩAkcesoria: styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze, napędy zdalne, osłony zacisków, blokady ǩWspółpraca z szynami grzebieniowymi poziomymi i innowacyjnymi szynami pionowymi ǩPełne badanie jakości, potwierdzone certyfikatem BBJ-SEP ǩPN 61008-1, PN-EN 61008-2-1 ǩCE ǩCertyfikat jakości BBJ-SEP

169,00

509,60

Cechy charakterystyczne

Badania i certyfikaty Cena katalogowa netto [PLN]

60

Fachowy Elektryk


PRZEGLÄ&#x201E;D

ETI

.=60.=60

.=60

REKLAMA

ETI

-

230 / 400 AC

230 AC

od 6 do 40

od 6 do 25

od 10 do 300

od 10 do 100

10

6

bezzwĹ&#x201A;oczny

bezzwĹ&#x201A;oczny

2i4

2

2i4

1

36 i 72

18

od 1 do 25 mm2 â&#x20AC;&#x201C; drut od 1 do 35 mm2 - linka

od 1 do 10 mm2

od -25 do +40

od -25 do +40

TH35

TH35

ÇŠTyp wyzwalania A i AC, z zabezpieczeniem nadprÄ&#x2026;dowym o charakterystyce B i C

ÇŠTyp wyzwalania A, z zabezpieczeniem nadprÄ&#x2026;dowym o charakterystyce B i C

ÇŠznak bezpieczeĹ&#x201E;stwa B i CE

ÇŠCE

-

-

Fachowy Elektryk

61


PRZEGLĄD

Przegląd wyłączników różnicowoprądowych Producent Model

KANLUX S.A.

KANLUX S.A.

.5.5 .5.5.5 .5 

SCHNEIDER ELECTRIC L,'

Napięcie znamionowe [V]

230

400

2P: 230 - 240 V, 4P: 400 - 415 V

Prąd znamionowy [A]

25 / 40 / 63

25 / 40 / 63

16 (typu A 2P) - 25 – 40 – 63 – 125 A

Prąd różnicowy [mA]

30

30

10, 30, 100, 300, 500 mA

Wytrzymałość zwarciowa [kA]

Równy prądowi wyłączalnemu iC60 (6, 10, 15 kA), z bezpiecznikami 10 kA

Szybkość wyzwalania

-

Ilość biegunów

2

4

2i4

Ilość modułów

2

4

2P – 2 mod., 4P – 4 mod.

Szerokość [mm]

36

72

2P – 36 mm, 4P – 72 mm ǩ25 – 63 A - przewód miedziany sztywny: 1 do 35 mm2, elastyczny lub z tulejką: 1 do 25 mm2 ǩ125 A – przewód miedziany sztywny: 1,5 do 50 mm2, elastyczny lub z tulejką: 1,5 do 35 mm2

Zakres przekrojów przewodów przyłączeniowych [mm2]

1 ÷ 25

1 ÷ 25

Temperatura pracy [°C]

od -5 do 40

od -5 do 40

typ AC: od -5 do +60 typ A, SI, B: od -25 do +60

Sposób montażu

DIN 35 mm

DIN 35 mm

szyna TH35 (DIN 35 mm)

ǩsłuży do izolowania, łączenia i ochrony obwodów elektrycznych przed prądem upływowym oraz ochrony przeciwporażeniowej osób ǩprzeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC)

ǩsłuży do izolowania, łączenia i ochrony obwodów elektrycznych przed prądem upływowym oraz ochrony przeciwporażeniowej osób ǩprzeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC)

ǩpodwójne zaciski do przyłączania od góry i dołu ǩpodwójne zatrzaski ǩokienko wskaźnika wyzwolenia ǩ wskaźnik stanu styków ǩduże pole na oznacznik ǩprzycisk testowania ǩizolowane zaciski IP20

ǩzgodność z normą EN61008 ǩcertyfikat Semko ǩcertyfikat CE

ǩzgodność z normą EN61008 ǩcertyfikat Semko ǩcertyfikat CE

ǩDVE, OVE, KEMA KEUR, IEC/ EN61008-1

Cechy charakterystyczne

Badania i certyfikaty Cena katalogowa netto [PLN]

62

Fachowy Elektryk

Ref. A9Z11225 WYŁ.RÓŻN-PRĄD. iID 2P 25A 30mA typ AC: 128,81


Nasze bezpieczniki zapewniają bezpieczeństwo ludziom, maszynom, systemom. Niezawodnie. Ty możesz spokojnie zająć się firmą.

Nasze zabezpieczenie - Twoja korzyść SIBA Polska sp. z o.o. ul. Grzybowa 5G, 05-092 Łomianki, Dąbrowa Leśna tel.: 22 832 14 77, fax: 22 833 91 18 e-mail: siba@sibafuses.pl z www.siba-bezpieczniki.pl

Bezpieczniki


PORADY

Bezpieczniki topikowe Budowa typowej wkล‚adki topikowej jest prosta. Skล‚ada siฤ™ ona bowiem miฤ™dzy innymi ze stykรณw noลผowych i korpusu. Dla zapewnienia dobrego przewodzenia prฤ…du styki noลผowe wykonuje siฤ™ z miedzi i mosiฤ…dzu. Dodatkowo sฤ… one pokryte warstwฤ… srebra i niklu. Korpusy wkล‚adki produkuje siฤ™ z peล‚nowartoล›ciowego steatytu. Tyle moลผna ogรณlnie powiedzieฤ‡ o bezpiecznikach topikowych. Warto przyjrzeฤ‡ im siฤ™ nieco bliลผej. HOHNWU\F]Q\FK PDP\ GR F]\QLHQLD ZWHG\ JG\ Z\VWฤ…SL PHWDOLF]Q\ ]HVW\N SRPLฤŠG]\ ฤช\รกDPL SU]HZRGX ID]RZHJR L QHXWUDOQHJR SRPLฤŠG]\ ฤช\รกDPL SU]HZRGX ID]RZHJR LRFKURQQHJROXESRPLฤŠG]\ฤช\รกDPLSU]HZRGyZID]RZ\FK6NXWNLHPZ\VWฤ…SLHQLD]ZDUFLDMHVWQDRJyรกJZDรกWRZQ\SU]HSรก\ZSUฤ…GX R EDUG]R GXฤช\P QDWฤŠฤชHQLX -HJR ZDUWRฤžรผ PRฤชHRVLฤ…JQฤ…รผ]DOHฤชQLHRGPLHMVFDZNWyU\P SRZVWDQLH QDZHW NLONDG]LHVLฤ…W W\VLฤŠF\ DPSHUyZ=ZDUFLDWHPRJฤ…SRZVWDรผZHIHN-

Fot.: ETI Polam

1LHPDZฤ…WSOLZRฤžFLFRGRWHJRฤชHZLQVWDODFMDFKHOHNWU\F]Q\FKPRJฤ…Z\VWฤ…SLรผV\WXDFMH DZDU\MQH SURZDG]ฤ…FH GR ]DJURฤชHQLD EH]SLHF]Hฤ”VWZD OXG]L SRUDฤชHQLH SUฤ…GHP HOHNWU\F]Q\P SRSDU]HQLH XV]NRG]HQLD RGELRUQLNyZ PDV]\Q XU]ฤ…G]Hฤ” DSDUDWXU\ NRQWUROQHMLSRPLDURZHM F]\WHฤชXV]NRG]HQLDSU]HZRGyZLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHM SU]HSDOHQLHฤช\รก]QLV]F]HQLHL]RODFML 3U]\F]\Q\ Z\VWฤ…SLHQLD DZDULL WR QDMF]ฤŠฤžFLHM ]ZDUFLD LSU]HFLฤ…ฤชHQLD=H]ZDUFLDPLZLQVWDODFMDFK

Fot. 1 . Dla zapewnienia dobrego przewodzenia prฤ…du styki noลผowe wykonuje siฤ™ z miedzi lub mosiฤ…dzu.

64

Fachowy Elektryk

FLHEรกฤŠGXSRGF]DVSUDFSRรกฤ…F]HQLRZ\FKRUD] Z Z\QLNX XWUDW\ L]RODFML SRPLฤŠG]\ ฤช\รกDPL SU]HZRGyZ :DUWR SU]\SRPQLHรผ ฤชH GR XWUDW\ L]RODFML PRฤชH GRMฤžรผ FKRFLDฤชE\ QD VNXWHN MHM ]HVWDU]HQLD RUD] XV]NRG]Hฤ” PHFKDQLF]Q\FK 0yZLฤ…F R SU]\F]\QDFK DZDULL LQVWDODFML HOHNWU\F]Q\FK QDOHฤช\ UyZQLHฤช ZVSRPQLHรผ R QLHSUDZLGรกRZHM HNVSORDWDFML LQVWDODFMLLXWUDFLHL]RODFMLSRPLฤŠG]\ELHJXQDPLZRGELRUQLNDFK 1LHPQLHMZDฤชQHSU]\F]\Q\DZDULLLQVWDODFML HOHNWU\F]Q\FK WR UyZQLHฤช SU]HFLฤ…ฤชHQLD ZFKZLOLQLHNRQWURORZDQHJRZ]URVWXPRF\ SRELHUDQHM SU]H] RGELRUQLN QD VNXWHN MHJR DZDULL QS SU]HFLฤ…ฤชHQLH VLOQLND F]ฤŠฤžFLRZH ]ZDUFLHX]ZRMHฤ”WUDQVIRUPDWRUD 'RSU]HFLฤ…ฤชHฤ”ZLQVWDODFMDFKHOHNWU\F]Q\FKGRFKRG]L Z PRPHQFLH JG\ QDVWฤ…SL Z]URVW PRF\ RGELRUQLND QD VNXWHN EรกฤŠGX Z MHJR SU]\รกฤ…F]HQLX F]\OL QLHZรกDฤžFLZHJR GRERUX PRF\ RGELRUQLND :รกDฤžQLH PLฤŠG]\ LQQ\PL SU]HG WDNLPL]MDZLVNDPLFKURQLฤ…EH]SLHF]QLNLWRSLNRZH Budowa wkล‚adek topikowych %XGRZD W\SRZHM ZNรกDGNL WRSLNRZHM MHVW SURVWD 'OD ]DSHZQLHQLD GREUHJR SU]HZRG]HQLD SUฤ…GX VW\NL QRฤชRZH Z\NRQXMH VLฤŠ ]PLHG]LOXEPRVLฤ…G]X'RGDWNRZRSRNU\WHVฤ…RQHZDUVWZฤ…VUHEUD.RUSXV\ZNรกDGNL SURGXNXMH VLฤŠ ] SHรกQRZDUWRฤžFLRZHJR VWHDW\WX R EDUG]R GREUHM RGSRUQRฤžFL QD REFLฤ…-


PORADY

Fot.: Jean Mueller

Fot. 2. Charakterystyki czasowo-prฤ…dowe t-I, ktรณre sฤ… kluczowym parametrem wkล‚adek topikowych, oznacza siฤ™ dwiema literami.

ZRGRZDQH SUฤ…GHP ]ZDUFLRZ\P :NรกDGNL WRSLNRZH GR ]DEH]SLHF]DQLD REZRGyZ ]DVLODMฤ…F\FKVLOQLNLHOHNWU\F]QHSURGXNRZDQH Vฤ… ZH ZV]\VWNLFK VWDQGDUGRZ\FK ZLHONRฤžFLDFKLSUฤ…GDFK]QDPLRQRZ\FK 1DU\QNXQDE\รผPRฤชQDZNรกDGNLWRSLNRZH ]Z\ELMDNLHP6ฤ…RQHSU]H]QDF]RQHGRPRFRZDQLD Z UR]รกฤ…F]QLNDFK EH]SLHF]QLNRZ\FK Z\SRVDฤชRQ\FK Z PLNURZ\รกฤ…F]QLN SR]ZDODMฤ…F\ QD ]GDOQH V\JQDOL]RZDQLH VWDQX SUDF\ EH]SLHF]QLND : PRPHQFLH JG\EH]SLHF]QLN]DG]LDรกD]RVWDMHZ\]ZRORQ\Z\ELMDNNWyU\SRZRGXMH]DG]LDรกDQLH PLNURZ\รกฤ…F]QLND

:NรกDGNL WRSLNRZH R FKDUDNWHU\VW\FH J7U SR]ZDODMฤ…QDRFKURQฤŠWUDQVIRUPDWRUDSU]HG SU]HWฤŠฤชHQLHP'RMHJRPRF\GRELHUDQ\NRQNUHWQ\ W\S ZNรกDGNL 3RV]F]HJyOQH PRGHOH UyฤชQLฤ… VLฤŠ PLฤŠG]\ VREฤ… QDSLฤŠFLHP ]QDPLRQRZ\P RUD] ]GROQRฤžFLฤ… ]ZDUFLRZฤ… Z\รกฤ…F]DQLD Cechy bezpiecznikรณw topikowych &KDUDNWHU\VW\NLF]DVRZRSUฤ…GRZHW,NWyUH Vฤ…NOXF]RZ\PSDUDPHWUHPZNรกDGHNWRSLNRZ\FKR]QDF]DVLฤŠGZLHPDOLWHUDPL3LHUZV]D]QLFKR]QDF]DNODVฤŠG]LDรกDQLDDGUXJD FKURQLRQ\RELHNW.ODV\G]LDรกDQLDRNUHฤžODMฤ… MDNL ]DNUHV SUฤ…GRZ\ PRฤชH E\รผ Z\รกฤ…F]RQ\ SU]H] ]DEH]SLHF]HQLH &KDUDNWHU\VW\ND F]DVRZRSUฤ…GRZD W, ร„Jยด R]QDF]D ]DEH]SLHF]HQLH SHรกQR]DNUHVRZH DQJ IXOO UDQJH EUHDNLQJ FDSDFLW\ IXVHOLQNV :NรกDGNL EH]SLHF]QLNRZHWHJRW\SXSU]HQRV]ฤ…SUฤ…G\ FLฤ…JรกHFRQDMPQLHMGRZDUWRฤžFLSUฤ…GXQRPLQDOQHJRREZRGXDSUฤ…G\RPQLHMV]HMZDUWRฤžFL]DG]LDรกDQLDPRJฤ…Z\รกฤ…F]\รผGRZDUWRฤžFL QRPLQDOQHJR SUฤ…GX Z\รกฤ…F]DQLD ]DEH]SLHF]HQLHSU]HFLZSU]HFLฤ…ฤชHQLXL]ZDUFLX .DWHJRULD G]LDรกDQLD ร„Dยด VWDQRZL ]DEH]SLHF]HQLD QLHSHรกQR]DNUHVRZH DQJ SDUWLDO UDQJH EUHDNLQJFDSDFLW\IXVHOLQNV 'RWHMJUXS\ ]DOLF]D VLฤŠ ZNรกDGNL EH]SLHF]QLNRZH NWyUH SU]HQRV]ฤ… FLฤ…JOH SUฤ…G\ GR ZDUWRฤžFL SUฤ…GX QRPLQDOQHJR REZRGX D SUฤ…G\ SRZ\ฤชHM SHZQHMRNUHฤžORQHMNURWQRฤžFLSUฤ…GXQRPLQDOQHJR REZRGX PRJฤ… Z\รกฤ…F]\รผ GR QRPLQDOQHJRSUฤ…GXZ\รกฤ…F]HQLD 1LH PQLHM ZDฤชQH MHVW RNUHฤžOHQLH RELHNWyZ FKURQLRQ\FK 6Wฤ…G WHฤช EH]SLHF]QLNL R]QDF]RQH MDNR ร„*ยด VWDQRZLฤ… ]DEH]SLHF]HQLD XU]ฤ…G]HQLD RJyOQHJR SU]H]QDF]HQLD QDWRPLDVW ]DEH]SLHF]HQLD SU]HZRGyZ L NDEOL R]QDF]D VLฤŠ MDNR ร„/ยด %H]SLHF]QLNL NWyUH ]QDMGXMฤ… ]DVWRVRZDQLH SU]\ ]DEH]SLHF]DQLX REZRGyZ ]DVLODMฤ…F\FK VLOQLNL R]QDF]DQH Vฤ… V\PEROHP ร„0ยด D ]DEH]SLHF]HQLD WUDQVIRUPDWRUyZ R]QDF]HQLHP ร„7Uยด :DUWR UyZQLHฤช ZVSRPQLHรผ R ]DEH]SLHF]HQLDFK XU]ฤ…G]Hฤ”HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FKJyUQLF]\FK % RUD]]DEH]SLHF]HQLDFKHOHPHQWyZHQHUJRHOHNWURQLF]Q\FK 5 0yZLฤ…FRSDUDPHWUDFKEH]SLHF]QLNyZWRSLNRZ\FKQDOHฤช\ZVSRPQLHรผR]QDPLRQRZHM ]ZDUFLRZHM ]GROQRฤžFL Z\รกฤ…F]DQLD F]\OL PDNV\PDOQHMPRฤชOLZHMZDUWRฤžFLFKZLORZHM RF]HNLZDQHJR SUฤ…GX ]ZDUFLRZHJR :LHONRฤžรผXGDURZHJRSUฤ…GX]ZDUFLRZHJR]DOHฤช\ RGFKZLOLZNWyUHMZ\VWฤŠSXMH]ZDUFLH2EOL-

F]HQLHXGDURZHJRSUฤ…GX]ZDUFLRZHJRSU]\ ]ZDUFLX WUyMID]RZ\P RGQRVL VLฤŠ GR SU]HZRGX L FKZLOL Z NWyUHM SRMDZLD VLฤŠ SUฤ…G QDMZLฤŠNV]\ .OXF]RZ\P SDUDPHWUHP EH]SLHF]QLNyZWRSLNRZ\FKMHVWUyZQLHฤชFLฤ…Jรก\ SUฤ…F]ZDUFLRZ\EฤŠGฤ…F\ZDUWRฤžFLฤ…VNXWHF]Qฤ… SUฤ…GX]ZDUFLRZHJRNWyUDSR]RVWDMHQDVWDรกH SRZ\JDฤžQLฤŠFLXSU]HELHJXQLHXVWDORQHJR = NROHL WHUPLF]Q\ SUฤ…G ]ZDUFLRZ\ Z\QLND ] WHJR ฤชH V]\Q\ ]ELRUF]H L Z\SRVDฤชHQLH WHFKQLF]QH EฤŠGฤ… Z SU]\SDGNX ]ZDUFLD SRGGDQHG]LDรกDQLXWHUPLF]QHPX2GG]LDรก\ZDQLHZW\P]DNUHVLH]DOHฤช\RGZLHONRฤžFL SU]HELHJXF]DVRZHJRLF]DVXWUZDQLDSUฤ…GX ]ZDUFLRZHJR NWyUHJR ZDUWRฤžรผ VNXWHF]QD Z\ZRรกXMH WDNฤ… VDPฤ… LORฤžรผ FLHSรกD MDN Fot.: Mersen

ฤชHQLD WHUPLF]QH L PHFKDQLF]QH :HZQฤ…WU] NRUSXVX XPLHV]F]RQ\ MHVW WRSLN ] PLHG]L OXE VUHEUD SU]\PRFRZDQ\ GR ZHZQฤŠWU]QHM F]ฤŠฤžFL VW\NyZ 2SUyF] WHJR ZQฤŠWU]H NRUSXVX FHUDPLF]QHJR Z\SHรกQLRQH MHVW SLDVNLHP NZDUFRZ\P 3RNU\Z\ SURGXNXMH VLฤŠ ] DOXPLQLXP : SU]\SDGNX ZNรกDGHN NWyUH ]DVWRVRZDQLH ]QDMGXMฤ… Z JyUQLFWZLH PDWHULDรก QD SRNU\Z\ VWDQRZL VWDO OXE PRVLฤ…G]3U]\GDWQHUR]ZLฤ…]DQLDZGRVWฤŠSQ\FK QD U\QNX ZNรกDGNDFK WRSLNRZ\FK VWDQRZLฤ… ZVNDฤจQLNL]DG]LDรกDQLDNWyUHXPLHMVFRZLRQH Vฤ… Z SU]HGQLHM F]ฤŠฤžFL NRUSXVX ZNรกDGNL OXE QDJyUQHMSRNU\ZLHZNรกDGNL :NรกDGNL WRSLNRZH FKDUDNWHU\VW\ND D0 LQVWDOXMH VLฤŠ Z REZRGDFK ]DVLODMฤ…F\FK QDSฤŠGyZ HOHNWU\F]Q\FK :NรกDGNL WHJR W\SX FHFKXMฤ… VLฤŠ FKDUDNWHU\VW\Nฤ… QLHSHรกQR]DNUHVRZฤ… 7\P VSRVREHP ]\VNXMH VLฤŠ RFKURQฤŠ SU]HG ]ZDUFLHP ,VWRWQH SR]RVWDMH ]DWHP ]DVWRVRZDQLH GRGDWNRZHJR ]DEH]SLHF]HQLDQDGSUฤ…GRZHJR:NรกDGNLWRSLNRZHWHJR W\SX SR]ZDODMฤ… QD SHรกQH Z\NRU]\VWDQLH XU]ฤ…G]Hฤ” UR]G]LHOF]\FK Z ]DNUHVLH SUฤ…GyZ UR]UXFKRZ\FK 1LH EH] ]QDF]HQLD SR]RVWDMH ]DSHZQLHQLH RFKURQ\ VW\NyZ VW\F]QLND SU]HG ]QLV]F]HQLHP NWyUH PRฤชH E\รผ VSR-

Fot. 3. Wewnฤ…trz korpusu umieszczony jest topik z miedzi lub srebra przymocowany do wewnฤ™trznej czฤ™ล›ci stykรณw.

SRGF]DVWUZDQLD]ZDUFLDZVZRMHMVNรกDGRZHM VWDรกHM L ]PLHQQHM SU]HPLHQQHJR SUฤ…GX ]ZDUFLRZHJR &KDUDNWHU\VW\NL F]DVRZRSUฤ…GRZH Vฤ… RNUHฤžORQH Z QRUPLH 9'( RUD]QRUPDFK]JUXS\31(1 LGRSXV]F]DOQHMHVWLFKRGFK\OHQLHRPDNVLPXPZNLHUXQNXRVLSUฤ…GRZHM=DEH]SLHF]HQLD WRSLNRZH Vฤ… EDUG]R GREU\P ]DEH]SLHF]HQLHP SU]HFLZ]ZDUFLRZ\P 3U]\ EDUG]R Z\VRNLFK SUฤ…GDFK SU]HSDODMฤ… VLฤŠRQHWDNV]\ENRฤชHXGDURZ\SUฤ…G]ZDUFLRZ\PRฤชHZ\VWฤ…SLรผW\ONRZEDUG]RRJUDQLF]RQHMZ\VRNRฤžFL

Fachowy Elektryk

65


PORADY

Fot.: Jean Mueller

Fot.: Mersen

QH UR]ZLฤ…]DQLH VWDQRZL NRORURZ\ ZVNDฤจQLN ]DG]LDรกDQLD ZLGRF]Q\ NLHG\ ZNรกDGNL Vฤ… ]DPRQWRZDQH Z JรกyZFH EH]SLHF]QLNRZHMLJQLHฤจG]LHEH]SLHF]QLNRZ\P = NROHL V\VWHP ร„1+ยด VWDQRZL ]QRUPDOL]RZDQH ]DEH]SLHF]HQLD QLVNLHJR QDSLฤŠFLD GXฤชHMPRF\1DV\VWHPVNรกDGDVLฤŠEH]SLHF]QLNRZD F]ฤŠฤžรผ GROQD Z\PLHQQH ZNรกDGNL EH]SLHF]QLNRZH RUD] F]ฤŠฤžรผ PDQLSXODF\MQD

Fot. 4. Wnฤ™trze korpusu ceramicznego wypeล‚nione jest piaskiem kwarcowym.

SU]HG SRUDฤชHQLHP SUฤ…GHP HOHNWU\F]Q\P 7\SRZ\ V\VWHP ร„'ยด VNรกDGD VLฤŠ ] ZNรกDGHN WRSLNRZ\FKJQLD]GFHUDPLF]Q\FKL]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRUD]V]HUHJXDNFHVRULyZ ZSRVWDFLFKRFLDฤชE\JรกyZHNF]\WHฤชZVWDZHN NDOLEURZ\FK :NรกDGNL WRSLNRZH ร„'ยด Z\NRQDQHVฤ…QDQDSLฤŠFLD]QDPLRQRZH$&  L 9 RUD] '&  L 9 SU]\ ]QDPLRQRZHM ]GROQRฤžFL Z\รกฤ…F]DQLD Z\QRV]ฤ…FHM N$ SU]\ SUฤ…G]LH $& RUD] N$ SU]\ SUฤ…G]LH '& 3U]\GDW-

Fot.: ETI Polam

Typy bezpiecznikรณw topikowych 0yZLฤ…F R W\SDFK EH]SLHF]QLNyZ QDOHฤช\ ]ZUyFLรผXZDJฤŠQDEH]SLHF]QLNLW\SX' W\SX JZLQWRZDQHJR :NรกDGNL WRSLNRZH WHJR W\SX Vฤ… SU]H]QDF]RQH GR Z\PLDQ\ SU]H] RVRE\ QLHZ\NZDOLยฟNRZDQH : V]F]HJyOQRฤžFL FKRG]L ]DWHP R ]DVWRVRZDQLH Z JRVSRGDUVWZDFK GRPRZ\FK %H]SLHF]QLNyZ W\SXร„'ยดXฤช\ZDVLฤŠGR]DEH]SLHF]DQLDLQVWDODFML HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK SU]HG VNXWNDPL ]ZDUรผ L SU]HFLฤ…ฤชHฤ” RUD] GR RFKURQ\

Fot. 5. Pokrywy wkล‚adek zazwyczaj produkuje siฤ™ z aluminium.

66

Fachowy Elektryk

Fot. 6. Od wล‚aล›ciwego doboru wkล‚adki zaleลผy bezpieczeล„stwo urzฤ…dzeล„ elektrycznych, a co najwaลผniejsze, ludzi.

=DEH]SLHF]HQLD WHJR W\SX EDUG]R F]ฤŠVWR Vฤ…Z\SRVDฤชDQHZV\JQDOL]DWRUVWDQXLXU]ฤ…G]HQLH ]ZDOQLDMฤ…FH %H]SLHF]QLNL WDNLH QLH SRZLQQ\E\รผREVรกXJLZDQHSU]H]QLHZ\NZDOLยฟNRZDQ\SHUVRQHO%H]SLHF]QLNLWHJRW\SX FHFKXMฤ…VLฤŠ]GROQRฤžFLฤ…]ZDUFLRZฤ…NWyUD]D]Z\F]DMSU]HNUDF]DN$ : UDPDFK SRGVXPRZDQLD ZDUWR SU]\QDMPQLHM NUyWNR ZVSRPQLHรผ R EH]SLHF]QLNDFK JD]RZRZ\GPXFKRZ\FK (OHPHQW\ WHJR W\SX ]QDMGXMฤ… ]DVWRVRZDQLH Z VLHFLDFK ฤžUHGQLFK L Z\VRNLFK QDSLฤŠรผ 7RSLN ]RVWDรก XPLHV]F]RQ\ Z UXUFH Z\NRQDQHM ]PDWHULDรกXJD]XMฤ…FHJR=DSDODMฤ…F\VLฤŠรกXN LQLFMXMH VLOQLH JD]RZDQLH PDWHULDรกX ฤžFLDQHN L Z\GPXFKLZDQLD รกXNX 2SUyF] WHJR WRSLN MHVW QDSLQDQ\ VSUฤŠฤช\Qฤ… L Z FKZLOL SU]HSDOHQLD MHVW Z\FLฤ…JDQ\ ] JD]XMฤ…FHM UXUNL-DNR]DOHW\EH]SLHF]QLNyZJD]RZRZ\GPXFKRZ\FK Z\PLHQLD VLฤŠ SU]HGH ZV]\VWNLP V]\ENLH SU]HUZDQLH REZRGX R VWRVXQNRZR Z\VRNLP QDSLฤŠFLX :DGD GR ] NROHL Z\VRNL SR]LRP ]DOHฤชQRฤžFL SRPLฤŠG]\VNXWHF]QRฤžFLฤ…Z\รกฤ…F]DQLDRGZDUWRฤžFLSU]HSรก\ZDMฤ…FHJRSUฤ…GX 'DPLDQฤฉDELFNL


(1(5*,$

EH]SLHF]QLHSRïÈF]RQD

$3$5$785$ ’k&=(1,2:$

/, 2 5 7 21 :<&+ . 0 <67(.%(=3,(&=1,.2 6 < 1 ( ='$/ 7$18:.’$' 6

NRQWUROXMHSUDFÚ RUD]LQIRUPXMHRVWDQLH ]DLQVWDORZDQ\FK]DEH]SLHF]Hñ UR]G]LHOQLQLVNLFKQDSLÚÊ „V\VWHPVNïDGDVLÚ]PRGXïöZGHWHNF\MQ\FK]DPRQWRZDQ\FKZUR]ïÈF]QLNDFKEH]SLHF]QLNRZ\FK W\SX$56SURRUD]PRGXïXFHQWUDOQHJR „ V\JQDïĂZLHWOQ\GLRGLQIRUPXMHRSRSUDZQHMSUDF\SU]HSDOHQLXZNïDGNLEH]SLHF]QLNRZHMMHGQHM ]ID]RUD]]DQLNXQDSLÚFLD „LQIRUPDFMD R ]GDU]HQLX SU]HSDOHQLH ZNïDGNL EH]SLHF]QLNRZHM ]DQLN QDSLÚFLD SU]HND]\ZDQD MHVWSRSU]H]NRPXQLNDWWHNVWRZ\606

ZZZDSDWRUFRP


PRODUKTY

Zdalny system kontroli stanu wkล‚adek bezpiecznikowych Dฤ…ลผenie do uzyskania sukcesu ekonomicznego i rozszerzania dziaล‚alnoล›ci, zmusza operatorรณw sieci rozdzielczych do optymalizacji istniejฤ…cych sieci elektroenergetycznych i tworzenia inteligentnych systemรณw dostaw energii, znanych powszechnie jako โ€žsmart gridsโ€. Apator SA proponuje system, ktรณry kontroluje pracฤ™ oraz zdalnie informuje o stanie zainstalowanych zabezpieczeล„ rozdzielni niskich napiฤ™ฤ‡.

Jak to dziaล‚a? 8U]ฤ…G]HQLHVNรกDGDVLฤŠ]PRGXรกyZGHWHNF\MQ\FK ]DPRQWRZDQ\FK Z SRV]F]HJyOQ\FK UR]รกฤ…F]QLNDFKEH]SLHF]QLNRZ\FKW\SX$56 SURRUD]PRGXรกXFHQWUDOQHJRNWyU\]DU]ฤ…G]D LQIRUPDFMDPL]ELHUDQ\PL]UR]รกฤ…F]QLNyZ ,QIRUPDFMD R SRSUDZQHM SUDF\ SU]HSDOHQLX ZNรกDGNL EH]SLHF]QLNRZHM MHGQHM ] ID] OXE ]DQLNX QDSLฤŠFLD V\JQDOL]RZDQD MHVW V\JQDรกHP ฤžZLHWOQ\P GLRG 'LRG\ XPLHV]F]RQH Vฤ… QD REXGRZLH PRGXรกX GHWHNF\MQHJR =GDOQH SU]HND]\ZDQLH LQIRUPDFML R VWDQLH

Fot.: Apator

Co oznacza termin โ€žsmart gridsโ€? 6PDUWJULGVยฑZQDMEDUG]LHMSRWRF]Q\PUR]XPLHQLXยฑWRGRVWDUF]DQLHRGELRUFRPHQHUJLLHOHNWU\F]QHM OXEV]HU]HMยฑXVรกXJHQHUJHW\F]Q\FK ] Z\NRU]\VWDQLHP ฤžURGNyZ ,7 ]DSHZQLDMฤ…F\FKREQLฤชHQLHNRV]WyZL]ZLฤŠNV]HQLH HIHNW\ZQRฤžFL 6\VWHP WHQ รกฤ…F]\ ]DU]ฤ…G]DQLH SRPLDUDPL HQHUJLL HOHNWU\F]QHM L VLHFLDPL UR]G]LHOF]\PL Z MHGQฤ… IXQNFMRQDOQฤ…FDรกRฤžรผ=RVWDรกRSUDFRZDQ\SRGNฤ…WHP VSHรกQLHQLD VSHFMDOQ\FK Z\PDJDฤ” VWDZLDQ\FKSU]H]]OLEHUDOL]RZDQ\U\QHNHQHUJLL

Rys. 1. Zdalny system kontroli stanu wkล‚adek bezpiecznikowych.

68

Fachowy Elektryk

ZNรกDGNL EH]SLHF]QLNRZHM UHDOL]RZDQH MHVW SRSU]H] ]ELHUDQLH LQIRUPDFML ] PRGXรกyZ GHWHNF\MQ\FK6\JQDรก]NDฤชGHJRUR]รกฤ…F]QLND GRFLHUD SRSU]H] PDJLVWUDOฤŠ NRPXQLNDF\MQฤ… GRPRGXรกXFHQWUDOQHJR 0RGXรก FHQWUDOQ\ PRฤชH NRPXQLNRZDรผ VLฤŠ PDNV\PDOQLH ] PRGXรกDPL GHWHNF\MQ\PL UR]รกฤ…F]QLNDPL -HVW RQ Z\SRVDฤชRQ\ Z JQLD]GR VรกXฤชฤ…FH GR ]DLQVWDORZDQLD NDUW\ 6,0]รกฤ…F]HDQWHQRZHRUD]WHOHIRQSU]HP\VรกRZ\*60']LฤŠNLWHPXPRฤชOLZHMHVWSU]HV\รกDQLH ]ELHUDQ\FK LQIRUPDFML ] PRGXรกyZ


Fot.: Apator

PRODUKTY

Fot. 1. Moduł centralny Systemu

GHWHNF\MQ\FK,QIRUPDFMHMDNRNRPXQLNDW\WHNVWRZH606Z\V\áDQH VąGRPDNV\PDOQLHQXPHUyZWHOHIRQyZ

0RGXá FHQWUDOQ\ SRVLDGD WDNĪH PRĪOLZRĞü SRPLDUX WHPSHUDWXU\ RELHNWX 3U]HNURF]HQLH ]DGDQHM ZDUWRĞFL SURJRZHM SU]HND]\ZDQH MHVWSU]H]ZLDGRPRĞü606 .RPXQLNDFMD]PRGXáHPFHQWUDOQ\PPRĪOLZDMHVWUyZQLHĪ]NRPSXWHUD3&]DSRPRFą]áąF]D86%2SURJUDPRZDQLHQD3& .605 ± .RQ¿JXUDWRU 6\VWHPX 0RQLWRURZDQLD 5R]áąF]QLNyZ XPRĪOLZLD HG\FMĊ QXPHUyZ RUD] SU]\G]LDá NRPXQLNDWyZ GR QXPHUyZ WHOHIRQyZQDNWyUHPDE\üZ\VáDQDLQIRUPDFMD'RGDWNRZRRSURJUDPRZDQLHQD3&SHáQLIXQNFMĊVHUZLVRZąQLH]EĊGQąGRQDGDZDQLD DGUHVyZPRGXáRPGHWHNF\MQ\P 6\VWHP]GDOQHJRPRQLWRULQJXSRVLDGDPRĪOLZRĞüVSUDZG]HQLDVWDQXSUDF\QDG]RURZDQHJRRELHNWXZSU]\SDGNXNLHG\QLHPDGRVWĊSXGRSURJUDPX.6051DOHĪ\Z\VáDüZLDGRPRĞüWHNVWRZą606 RWUHĞFLÄ67$1´]XSUDZQLRQHJRGRWHJRQXPHUXWHOHIRQXGRQXPHUX WHOHIRQX GDQHJR PRGXáX FHQWUDOQHJR: RGSRZLHG]L RWU]\PXMH VLĊ606LQIRUPXMąF\RVWDQLHZMDNLP]QDMGXMHVLĊGDQ\RELHNW :SU]\SDGNXSUDFUHPRQWRZ\FKPRĪQD]GDOQLH]DEORNRZDüSUDFĊ V\VWHPXPRQLWRULQJXZ\V\áDMąF606RWUHĞFLÄ%/2.8-´3RVNRĔF]RQ\FKSUDFDFKQDOHĪ\Z\VáDü606Ä2'%/2.8-´6\VWHPZUDFD ZyZF]DVGRWU\EXPRQLWRULQJXRELHNWX 0RĪOLZH MHVW WDNĪH SRáąF]HQLH PRGXáX FHQWUDOQHJR ] NRQFHQWUDWRUHP ZVSyáSUDFXMąF\P ] OLF]QLNLHP HQHUJLL HOHNWU\F]QHM Z FHOX SU]HND]DQLDLQIRUPDFMLRVWDQLHZNáDGNLEH]SLHF]QLNRZHM àXNDV]0HONRZVNL ZZZDSDWRUFRP

Rys. 2. Widok Konfiguratora Systemu Monitorowania Rozłączników (KSMR).

Fachowy Elektryk

69


OPROGRAMOWANIE

Projekt w kilka minut Programy do projektowania rozdzielnic i kon๏ฌguracji aparatury poprowadzฤ… nas przez wszystkie etapy planowania konstrukcji, wyboru akcesoriรณw i doboru aparatรณw.

2JURPQD LORฤžรผ HOHPHQWyZ GRGDWNRZ\FK NRPSRQHQWyZ RUD] VSHF\ยฟND VDP\FK DSDUDWyZ VSUDZLDMฤ… ฤชH ]DSURMHNWRZDQLH UR]G]LHOQLF\ HOHNWU\F]QHM RUD] NRQยฟJXUDFMD DSDUDWXU\MHVWREHFQLHSUDNW\F]QLHQLHPRฤชOLZD EH] ]DVWRVRZDQLD VSHFMDOQHJR RSURJUDPRZDQLD NRPSXWHURZHJR -Xฤช GDZQR ]UH]\JQRZDOLฤžP\ ] NDUWNL SDSLHUX RรกyZND L OLQLMNL RGรกRฤช\OLฤžP\ GR V]Xร€DG\ NDONXODWRU\VFKRZDOLฤžP\JUXEHWRP\Z\W\F]Q\FK 3URJUDP\GRSURMHNWRZDQLDSRGQLRVฤ…HIHNW\ZQRฤžรผSUDF\RUD]SR]ZROฤ…QDGRNรกDGQLHMV]HZ\NRQDQLHVFKHPDWXGRGDWNRZR]DSURSRQXMฤ… DNFHVRULD GRGDWNRZH REOLF]ฤ… F]\ GDQDREXGRZDSRPLHฤžFLZV]\VWNLHDSDUDW\ Z\ELRUฤ…URG]DMPRQWDฤชXREOLF]ฤ…ZV]\VWNLH NRV]W\ D QDZHW ยฑ DXWRPDW\F]QLH ]รกRฤชฤ… ]DPyZLHQLHZQDMEOLฤชV]\PPDJD]\QLH SBC &]RรกRZ\PSURJUDPHPยฟUP\(DWRQXVSUDZQLDMฤ…F\P GREyU L Z\FHQฤŠ LFK UR]G]LHOQLF HOHNWU\F]Q\FKMHVW6%&F]\OL6ZLWFK%RDUG &RQยฟJXUDWLRQ3URJUDPGRVWฤŠSQ\MHVWSR]DORJRZDQLX VLฤŠ QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM ยฟUP\OLFHQFMDQLHPDRJUDQLF]Hฤ”F]DVRZ\FK

Fot. 1. Ekran programu SBC ๏ฌrmy Eaton.

70

Fachowy Elektryk

=DUHMHVWURZDQL Xฤช\WNRZQLF\ RWU]\PXMฤ… F\NOLF]QH ZLDGRPRฤžFL HPDLO ] Z\ND]HP ]PLDQZMHJRNROHMQ\FK]DNWXDOL]RZDQ\FK ZHUVMDFK:SU]\SDGNXDNW\ZQHJRSRรกฤ…F]HQLD],QWHUQHWHP6%&DNWXDOL]XMHVLฤŠVDPRG]LHOQLH2VWDWQLDDNWXDOL]DFMDZSURZDG]LรกD QRZH DSDUDW\ UR]รกฤ…F]QLNL L]RODF\MQH VHULL '80(&2 QRZH Zรกฤ…F]QLNL NRPELQRZDQH P5%QRZฤ…VHULฤŠRFKURQQLNyZSU]HSLฤŠFLRZ\FK RUD] V\VWHP\ ]DVLODQLD JZDUDQWRZDQHJR8363R]DW\PSURJUDP6%&Z\UyฤชQLDVLฤŠPRฤชOLZRฤžFLฤ…GRERUXXSURV]F]RQHJR DNFHVRULyZ1=0L,=0RUD]]HVWDZyZGOD 6=5 QS JRWRZ\ NRPSOHW DNFHVRULyZ GRZVSyรกSUDF\]XNรกDGHPDXWRPDW\NL6=5 PRฤชOLZRฤžFLฤ…HNVSRUWXSURMHNWX ]HVWDZLHQLH ZLGRN GRIRUPDWyZPLQSGI;/6UWI ]PLDQ\DSDUDWX]DSRPRFฤ…SUDZHJRSU]\FLVNXP\V]\ZPRGXOH:LGRNRUD]Z\V]XNLZDQLD SURSRQRZDQ\FK REXGyZ ]D SRPRFฤ… W\SXQXPHUXNDWDORJRZHJRRSLVXHWF 3URJUDP SRG]LHORQ\ ]RVWDรก QD IXQNFMRQDOQH PRGXรก\ Z NWyU\FK UHDOL]XMH VLฤŠ NROHMQH F]\QQRฤžFLSURMHNWRZHREVรกXJXMฤ…FJRLQWXLF\MQLH 3R MHJR XUXFKRPLHQLX PRฤชHP\ SRGDรผ ]DSLVDรผ LQIRUPDFMH R SURJUDPLH RUD]

RGWZRU]\รผ]DSDPLฤŠWDQHSOLNLLZ\EUDรผWU\E SUDF\ ยฑ XPRฤชOLZLDMฤ…F\ V]\ENL OXE VWDQGDUGRZ\ GREyU NRPSRQHQWyZ : ]DOHฤชQRฤžFL RG XVWDZLHฤ” ]\VNXMHP\ GRVWฤŠS GR MHGQHJR ] GZyFK PRGXรกyZ 6]\ENL GREyU ยฑ :LGRN ยฑ =HVWDZLHQLH GOD XSURV]F]RQHJR WU\EX SUDF\ RUD] 'REyU DSDUDWyZ ยฑ 'REyU UR]G]LHOQLF\ยฑ$NFHVRULDยฑ:LGRNยฑ=HVWDZLHQLH GODGRERUXVWDQGDUGRZHJR -HฤžOLGRVWฤŠSQH Vฤ…MHG\QLHRJyOQH]DรกRฤชHQLDFRGRQLH]EฤŠGQHM DSDUDWXU\ PRฤชHP\ VNRU]\VWDรผ ] PRฤชOLZRฤžFL V]\ENLHJR VNRQยฟJXURZDQLD NRQVWUXNFML UR]G]LHOQLF\ 3URJUDP QD ZVWฤŠSLH ]DSURSRQXMH REXGRZฤŠ ] SHรกQฤ… Sรก\Wฤ… PRQWDฤชRZฤ…OXEV]\QDPLPRQWDฤชRZ\PLPP 6]\ENL GREyU PD MHGQDN SHZQH RJUDQLF]HQLD :\JHQHURZDQ\ ZLGRN QLH PRฤชH E\รผ PRG\ยฟNRZDQ\ QS Z SU]\SDGNX SRWU]HE\ ]DEXGRZ\QLHVWDQGDUGRZHMDSDUDWXU\:WHG\QDOHฤช\SU]HMฤžรผGRRSFML'RERUXVWDQGDUGRZHJR Z\EUDรผ ZDUWRฤžรผ SUฤ…GX ]QDPLRQRZHJRUR]G]LHOQLF\ MHGQDNQLHPQLHMV]\QLฤช SUฤ…G ]QDPLRQRZ\ QDMZLฤŠNV]HJR DSDUDWX Z LQVWDODFML UR]PLDU SROD RUD] ]DGHF\GRZDรผ F]\ UR]G]LHOQLFD EฤŠG]LH Z\SRVDฤชRQD ZRVรกRQ\F]\QLH1DVWฤŠSQLHZPRGXOH:L-

Fot. 2. Ekran programu XL-PRO3 ๏ฌrmy Legrand.


OPROGRAMOWANIE

GRN SRMDZL VLฤŠ U\VXQHN UR]G]LHOQLF\ SU]\JRWRZDQHM ZHGรกXJ ZSURZDG]RQ\FK SROHFHฤ”1DW\PHWDSLHPRฤชHP\GRNRQDรผSHรกQHM HG\FMLGRGDZDรผLXVXZDรผHOHPHQW\PRQWDฤชRZH)XQNFMD(G\FMD&$'SR]ZDODQDQDQLHVLHQLHQDZLGRNRSLVyZWHNVWRZ\FK 3URMHNWRZDQLH L NRQยฟJXUDFMฤŠ DSDUDWXU\ XPRฤชOLZLDMฤ… ยฟOWU\ GRERUX SRV]F]HJyOQ\FK HOHPHQWyZ 3R Z\ERU]H MHGQHJR SURJUDP GDMH SRGSRZLHG]L GRW\F]ฤ…FH Z\PLDUyZ F]\ SRฤชฤ…GDQHJR VWRSQLD RFKURQ\ ,3 VXJHUXMฤ…F NLOND UR]ZLฤ…]Dฤ” 1D NRQLHF DSOLNDFMD Z\JHQHUXMHZL]XDOL]DFMฤŠZUD]]SURSR]\FMฤ… UR]PLHV]F]HQLD SRV]F]HJyOQ\FK DSDUDWyZ Z UR]G]LHOQLF\ ] XZ]JOฤŠGQLHQLHP UH]HUZ\ 3RQDGWRV\VWHPRVWU]HฤชHQDVMHฤžOLZ\EUDQD UR]G]LHOQLFDMHVW]DPDรกDLLVWQLHMHNRQLHF]QRฤžรผUR]V]HU]HQLDMHMRNROHMQฤ…REXGRZฤŠ 3URJUDP 6%& SR]ZDOD UyZQLHฤช QD GREyU GRGDWNRZ\FKDNFHVRULyZMDNVW\NLSRPRFQLF]HFHZNLZELMDNRZHF]\QDSฤŠG\GU]ZLRZH3RZ\ERU]HDSDUDWXPRฤชQDMHGQR]QDF]QLH ]ZLฤ…]Dรผ JR ] SRWU]HEQ\PL HOHPHQWDPL RUD]GRSRVDฤชHQLHEH]SRWU]HE\SU]HJOฤ…GDQLD NDWDORJyZ :\V]XNXMHP\ UR]ZLMDMฤ…F SRV]F]HJyOQH JDรกฤŠ]LH RSLVXMฤ…FH SU]H]QDF]HQLH DSDUDWyZ 3R Z\EUDQLX QLH]EฤŠGQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” QDOHฤช\ Z\SRVDฤชRQ\ DSDUDW GRGDรผ GR ]HVWDZLHQLD Z\EUDQHM VHNFML SR SURVWX ZFLVNDMฤ…FSU]\FLVN'RGDM XL PRO3 1RZฤ… ZHUVMฤŠ VZRMHJR SURJUDPX GRSURMHNWRZDQLDUR]G]LHOQLFZ\GDรกQDฤžZLDW /HJUDQG7DN MDN SRSU]HGQLR SURJUDP GRVWฤŠSQ\ MHVW QLHRGSรกDWQLH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM ยฟUP\ ;/ 352รฑ XPRฤชOLZLD SURMHNWRZDQLH UR]G]LHOQLF V\VWHPX UR]G]LDรกX

HQHUJLL QQ GR $ ] Z\NRU]\VWDQLHP SURGXNWyZยฟUP\3URGXFHQWSRGNUHฤžODMHJR ZSรก\Z QD Z\JRGฤŠ RUD] HUJRQRPLฤŠ SUDF\ 3URJUDP SR]ZDOD QD GREyU DSDUDWyZ ] SR]LRPX NLONX PRGXรกyZ JHQHURZDQLH VFKHPDWX MHGQRNUHVNRZHJR VZRERGQH NV]WDรกWRZDQLH UR]PLHV]F]HQLD DSDUDWyZ Z UR]G]LHOQLF\ DXWRPDW\F]Q\ GREyU UR]G]LHOQLF\ L QLH]EฤŠGQ\FK DNFHVRULyZ RUD] VSRU]ฤ…G]HQLHNRV]WRU\VX $SDUDW\GRELHUDQHVฤ…]OLVW\XU]ฤ…G]Hฤ”VNODV\ยฟNRZDQ\FK ZHGรกXJ URG]LQ Z PRGXOH =HVWDZLHQLH RUD] Z WUDNFLH VSRU]ฤ…G]DQLD VFKHPDWXHOHNWU\F]QHJRLQVWDODFMLZPRGXOH6FKHPDW:\EUDQHDSDUDW\LNRPSRQHQW\ SU]HGVWDZLDQHVฤ…QDVWฤŠSQLH]DSRPRFฤ…VWUXNWXU\GU]HZD0RG\ยฟNRZDQLHOLVW\XU]ฤ…G]Hฤ” LFK ZรกDฤžFLZRฤžFL RUD] LORฤžFL XรกDWZLRQH MHVW G]LฤŠNL SRZLฤ…]DQ\P ]H VREฤ… PRGXรกRP =HVWDZLHQLH 8NรกDG L 6FKHPDW 1D SR]LRPLH 8NรกDGX PRฤชHP\ XSRU]ฤ…GNRZDรผ Z\EUDQH DSDUDW\ZHGรกXJREZRGyZLSR]LRPyZRUD] MHRSLVDรผ 'RGDWNRZ\P ]DGDQLHP ;/ 352รฑ MHVW UyZQLHฤช U\VRZDQLH VFKHPDWyZ HOHNWU\F]Q\FKยฑQDSRGVWDZLHLQIRUPDFMLXVWDORQ\FK Z PRGXOH 8NรกDG SURJUDP DXWRPDW\F]QLH JHQHUXMH VFKHPDW HOHNWU\F]Q\ UR]G]LHOQLF\ 6FKHPDW 0RฤชOLZH MHVW WX WDNฤชH ]PRG\ยฟNRZDQLHREZRGyZWZRU]HQLHQRZ\FKUR]G]LHOQLFGRGDZDQLHNROHMQ\FKDSDUDWyZ :LGRN F]RรกRZ\ RUD] UR]G]LHOQLF\ GRVWฤŠSQ\ MHVW Z PRGXOH :LGRN 7X WHฤช PRฤชOLZD MHVW ]PLDQD ZLHONRฤžFL UR]G]LHOQLF\ PRG\ยฟNDFMD XVWDZLHQLD DSDUDWyZ L RVรกRQ GREyU ]DPNyZ FRNRรกyZ SU]HG]LDรกyZ NDEORZ\FK LWG0RGXรกSR]ZDODQDVZRERGQHRSHURZDQLH ZL]XDOL]DFMฤ… XU]ฤ…G]HQLD QS SRND]DQLH

Fot. 3. Ekran programu Elcom 5.1 ๏ฌrmy Hager.

VDP\FKW\ONRZVSRUQLNyZUD]HP]DSDUDWDPL]RVรกRQDPLL]GU]ZLDPL 1DVWฤŠSQLH;/352รฑZ\OLF]\NRV]WGODNDฤชGHJR SURMHNWX JHQHUXMฤ…F OLVWฤŠ PDWHULDรกyZ LFKNRV]WRUD]FDรกNRZLWฤ…FHQฤŠ3RQDGWRGRNXPHQWDFMฤŠ ]DSURMHNWRZDQHM UR]G]LHOQLF\ ZUD]]HVFKHPDWDPLZLGRNDPLF]\NRV]WRU\VHPPRฤชQDZ\GUXNRZDรผ Elcom 5.1 (OFRPยฟUP\+DJHUZVSRPDJDSURMHNWRZDQLH UR]G]LHOQLF HOHNWU\F]Q\FK ยฟUP\ ยฑ RG U\VRZDQLD VFKHPDWyZ GR REOLF]Hฤ” VWUDW PRF\ NDONXODFML PRQWDฤชRZHM WZRU]HQLD VSHF\ยฟNDFML RUD] ZLGRNyZ HOHZDFML 2SUyF] WHJR SURJUDP ZVSyรกSUDFXMH ]QDMQRZV]\PNDWDORJLHPHOHNWURQLF]Q\P +DJHU SURJUDPHP GR NUHRZDQLD RSLVyZ DSDUDWyZ 6HPLRORJ RUD] DSOLNDFMฤ… GR ]HJDUyZVWHUXMฤ…F\FK&URQRORJยฑ(* 3URJUDP SU]HSURZDG]L QDV SU]H] ZV]\VWNLHHWDS\SURMHNWRZDQLDUR]G]LHOQLF0RฤชHP\ Z\EUDรผ MHGHQ ] GZyFK VSRVREyZ WZRU]HQLD SURMHNWX F]ฤŠฤžFLRZ\ SRND]XMฤ…F\ VSHF\ยฟNDFMฤŠ PDWHULDรกRZฤ… RUD] SR]ZDODMฤ…F\QDDXWRPDW\F]Q\OXEPDQXDOQ\ GREyU UR]G]LHOQLF\ ]H VSUDZG]HQLHP ZDUXQNyZ FLHSOQ\FK OXE SHรกQ\ ยฑ WZRU]ฤ…F\ SURMHNW VFKHPDWX HOHNWU\F]QHJR ] ]HVWDZLHQLHPDXWRPDW\F]Q\PDSDUDWyZGRERUHP REXGRZ\ VSUDZG]HQLHP ZDUXQNyZ FLHSOQ\FKLDXWRPDW\F]Q\PZ\JHQHURZDQLHPHOHZDFMLJRWRZHMUR]G]LHOQLF\ :DUWR ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ SU]HGH ZV]\VWNLP QD ZVSRPLQDQH VSUDZG]DQLH ZDUXQNyZ FLHSOQ\FK:]ZLฤ…]NX]W\PฤชHXU]ฤ…G]HQLD HOHNWU\F]QH RGGDMฤ… VZRMH FLHSรกR GR RWRF]HQLD L ZSรก\ZDMฤ… QD WHPSHUDWXUฤŠ SUDF\

Fot. 4. Ekran programu Rittal Power Engineering 6.1.

Fachowy Elektryk

71


OPROGRAMOWANIE

DSDUDWyZZUR]G]LHOQLF\EĂĄÄ&#x160;GQDRFHQDZDUXQNyZ JUDQLF]Q\FK PRÄŞH E\Ăź SU]\F]\QÄ&#x2026; DZDULL5Ä&#x160;F]QHREOLF]DQLHSU]\URVWyZWHPSHUDWXU\ WR SUDFRFKĂĄRQQH ]DMÄ&#x160;FLH D QDZHW SRGF]DV VWRVRZDQLD WDEHOL L VFKHPDWyZ QLH WUXGQR R SRP\ĂĄNÄ&#x160; (OFRP SRVLDGD ZEXGRZDQ\DOJRU\WPREOLF]DQLDZ\G]LHODQ\FK PRF\ GOD DSDUDWyZ ]QDMGXMÄ&#x2026;F\FK VLÄ&#x160; ZREXGRZLH]XZ]JOÄ&#x160;GQLHQLHP]DNĂĄDGDQHM WHPSHUDWXU\RWRF]HQLD Rittal Power Engineering 6.1 1RZV]Ä&#x2026; ZHUVMÄ&#x160; VZRMHJR SURJUDPX Z\SXÄ&#x17E;FLĂĄD UyZQLHÄŞ ÂżUPD 5LWWDO 0RÄŞQD JR ]DNXSLĂź X SROVNLFK SU]HGVWDZLFLHOL ÂżUP\ 5LWWDO 3RZHU (QJLQHHULQJ SR]ZDOD QD V]\ENLH SURMHNWRZDQLH UR]G]LHOQLF G]LÄ&#x160;NL QDMSURVWV]HMIXQNFMLĂ&#x201E;SRFLÄ&#x2026;JQLMLSXÄ&#x17E;ß´ GUDJ GURS &R QDMZDÄŞQLHMV]H EÄ&#x160;GÄ&#x2026; WR SURGXNW\ QLH MHGQHJRDZLHOXSURGXFHQWyZ2SUyF]VWDQGDUGRZ\FKRSFMLSURJUDPXVSUDZQLDSURFHV SURMHNWRZDQLD Âą QS SRSU]H] DXWRPDW\F]QH SODQRZDQLH RVĂĄRQ ]DNU\ZDMÄ&#x2026;F\FK ZRO-

Dobry, czyli... jaki?

Fachowego Elektryka

EKSPERT

Fot. 5. Ekran programu ETI-CAD ďŹ rmy ETI Polam.

â&#x20AC;&#x17E;Sercemâ&#x20AC;? kaĹźdej instalacji elektrycznej jest rozdzielnica elektryczna. Aby rozdzielnica speĹ&#x201A;niaĹ&#x201A;a swoje funkcje (takie jak: rozdziaĹ&#x201A; energii, zabezpieczenie kabli i przewodĂłw, zabezpieczenie i sterowanie niektĂłrych odbiornikĂłw itp.), powinna byÄ&#x2021; prawidĹ&#x201A;owo zaprojektowana. Dobry projekt rozdzielnicy moĹźna podzieliÄ&#x2021; na dwie zasadnicze czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; pierwsza skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z rysunku przedstawiajÄ&#x2026;cego schemat ideowy rozdzielnicy, natomiast czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; druga to rozmieszczenie aparatĂłw elektrycznych w rozdzielnicy. Dlatego program do projektowania rozdzielnic powinien posiadaÄ&#x2021; moĹźliwie jak najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; bazÄ&#x2122; symboli graďŹ cznych aparatĂłw elektrycznych wraz z obudowami rozdzielnic. Symbole te powinny wystÄ&#x2122;powaÄ&#x2021; w kilku wersjach, mianowicie: jedno i wielokreskowej, poziomej i pioKierownik ds. nowej oraz w postaci widokĂłw w skali 1:1. Aby projektant mĂłgĹ&#x201A; sprawnie wybraÄ&#x2021; dany aparat Kluczowych z bazy, niezbÄ&#x2122;dne jest tzw. drzewo klasyďŹ kacji. Najlepiej, jeĹ&#x203A;li zostanie ono starannie zaproKlientĂłw jektowane â&#x20AC;&#x201C; umoĹźliwiajÄ&#x2026;c intuicyjne znalezienie szukanego rysunku. KolejnÄ&#x2026; bardzo waĹźETI POLAM. nÄ&#x2026; kwestiÄ&#x2026; jest uĹźywanie w schematach ideowych znormalizowanych symboli graďŹ cznych, co czyni je zrozumiaĹ&#x201A;ymi przez wszystkich elektrykĂłw. Symbole te muszÄ&#x2026; ukĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w pewnÄ&#x2026; ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; logicznÄ&#x2026;, ktĂłra umoĹźliwia jednoznacznÄ&#x2026; identyďŹ kacjÄ&#x2122; danego aparatu elektrycznego (np. symbol wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznika nadprÄ&#x2026;dowego posiada graďŹ ki symbolizujÄ&#x2026;ce wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;xâ&#x20AC;? oraz wyzwalacz przeciÄ&#x2026;Ĺźeniowy, zwarciowy i napÄ&#x2122;d rÄ&#x2122;czny stabilizowany). JeĹźeli program wspomagajÄ&#x2026;cy projektowanie zawiera powyĹźsze wymagania, wĂłwczas projektant ma nieograniczonÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; narysowania zarĂłwno schematu ideowego, jak i elewacji rozdzielnicy. Dobrym przykĹ&#x201A;adem tego typu aplikacji jest darmowy ETI-CAD, ktĂłry dziaĹ&#x201A;a jako inteligentna nakĹ&#x201A;adka na programy CAD. mgr inĹź. Adam Budzik

Od kilku lat na rynku pojawiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; aplikacje, ktĂłre wspomagajÄ&#x2026; proces projektowania rozdzielnicy w sposĂłb automatyczny. Programy te dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026; w oparciu o skomplikowane algorytmy, gdzie po podaniu parametrĂłw wejĹ&#x203A;ciowych uzyskujemy najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej widok rozdzielnicy wraz ze specyďŹ kacjÄ&#x2026; materiaĹ&#x201A;owÄ&#x2026;. Program zaproponuje odpowiedniÄ&#x2026; obudowÄ&#x2122; wraz z niezbÄ&#x2122;dnymi akcesoriami na podstawie zestawienia aparatĂłw elektrycznych i innych danych, jak klasa ochronnoĹ&#x203A;ci, stopieĹ&#x201E; ochrony IP, iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; rezerwy itp. PodsumowujÄ&#x2026;c, projektanci majÄ&#x2026; bardzo szeroki wybĂłr aplikacji wspomagajÄ&#x2026;cych projektowanie rozdzielnic. W zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od upodobaĹ&#x201E; i przyzwyczajeĹ&#x201E; mogÄ&#x2026; wybraÄ&#x2021; program, ktĂłry pasuje do ich stylu pracy. Bardzo duĹźy wkĹ&#x201A;ad w rozwĂłj tej dziedziny wnieĹ&#x203A;li producenci aparatĂłw elektrycznych i systemĂłw szaf, udostÄ&#x2122;pniajÄ&#x2026;c swoje autorskie aplikacje caĹ&#x201A;ej branĹźy elektrycznej najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej w postaci darmowych licencji.

72

Fachowy Elektryk


OPROGRAMOWANIE

QH SRZLHU]FKQLH ]DEH]SLHF]DMฤ…F MH SU]HG GRW\NLHP ZHZQฤ…WU] UR]G]LHOQL $SOLNDFMD SR]ZDOD UyZQLHฤช QD V]F]HJyรกRZH ]DSODQRZDQLH PRQWDฤชX 0RGXรก PRQWDฤชRZ\ LQIRUPXMH NWyUH DNFHVRULD L Z MDNLP PLHMVFX QDOHฤช\ ]DPRQWRZDรผ 3URJUDP XGRVWฤŠSQLD WDNฤชH ZV]\VWNLH LQVWUXNFMH PRQWDฤชX 1DVWฤŠSQLH 5LWWDO 3RZHU (QJLQHHULQJ SR]ZDOD QD Z\VรกDQLH ]DPyZLHQLD SURGXNWyZ RUD] RV]DFRZDQLH F]DVX PRQWDฤชX F]\ WHฤช NRV]WyZURERFL]Q\ 3URJUDPSU]\GDWQ\MHVWUyZQLHฤชZRNUHฤžODQLXVWUDWFLHSOQ\FKยฑREOLF]DMHZ]DOHฤชQRฤžFL RGREFLฤ…ฤชHQLDFRSR]ZDODQDZ\]QDF]DQLH VWUDW]PDNV\PDOQฤ…SUHF\]Mฤ…8รกDWZLDWRZ\EyUZรกDฤžFLZHJRXNรกDGXFKรกRG]HQLDSRGF]DV SyฤจQLHMV]\FK REOLF]Hฤ” ]ZLฤ…]DQ\FK ] NRQWUROฤ… NOLPDWX RUD] SR]ZDOD QD QDMZLฤŠNV]ฤ… Z\GDMQRฤžรผDSDUDWyZ ETI-CAD 1LHPRฤชQD]DSRPQLHรผUyZQLHฤชREH]SรกDWQ\P SURJUDPLH(7,32/$0]DDZDQVRZDQHMLLQWHOLJHQWQHMQDNรกDGFHQDSURJUDP\W\SX&$' NWyUD ZVSRPDJD SURMHNWRZDQLH LQVWDODFML

HOHNWU\F]Q\FK ZUD] ] UR]G]LHOQLFDPL HOHNWU\F]Q\PL :VSyรกSUDFXMH ] $XWR&$' $XWR&$'/7%ULFVFDG=:&$',QWHOOL&$' $UFDGLD 3URJH&$' &$'RSLD *WDU&$' 0 &$' L LQQ\PL $SOLNDFMD XGRVWฤŠSQLD UyZQLHฤชELEOLRWHNLV\PEROLZUD]]ZLGRNDPL DSDUDWyZHOHNWU\F]Q\FKยฑZVZRMHMED]LHSRVLDGDQLHPDOฤชHW\VLฤŠF\SR]\FMLGODNDฤชGHJR DSDUDWX WZRU]ฤ…F V\PEROH MHGQR L ZLHORNUHVNRZHZZHUVMLSR]LRPHMLSLRQRZHMRUD]ZLGRNLDSDUDWyZZVNDOL1LHMHVWWRMHGQDN SURJUDPDXWRQRPLF]Q\ ,QWHUIHMV (7,&$'D SR]ZDOD QD LQWXLF\MQฤ… REVรกXJฤŠ QDNรกDGNL 3R XUXFKRPLHQLX SURJUDPX SR OHZHM VWURQLH ]QDMG]LHP\ GU]HZR NODV\ยฟNDFML ZHGรกXJ QD]HZQLFWZD RJyOQLH SU]\MฤŠWHJR SU]H] EUDQฤชฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… SRG QLP U\VXQHN &$' ZVWDZLDQ\ GR SURMHNWX1DVWURQLHJรกyZQHM]QDMGXMHVLฤŠUyZQLHฤช RNQR Z\ERUX ] NWyUHJR DSDUDW GR SURMHNWX GRGDMHVLฤŠSRSURVWXSRSU]H]SRGZyMQHNOLNQLHFLHOXEXฤช\FLHSU]\FLVNXร„2.ยด'RVWฤŠSQH Vฤ… WX UyZQLHฤช V]F]HJyรกRZH 'DQH WHFKQLF]QH L 2SLV SRV]F]HJyOQ\FK NRPSRQHQWyZ 3R QDFLฤžQLฤŠFLX W\FK SU]\FLVNyZ PDP\ GR-

VWฤŠS GR VNUyFRQHM LQIRUPDFML WHFKQLF]QHM RUD] NDWDORJX SGI :DUWR ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ QDPRฤชOLZRฤžรผDXWRPDW\F]QHJRJHQHURZDQLD ]HVWDZLHฤ” DSDUDWyZ ] SURMHNWX SU]\ F]\P ]HVWDZLHQLH PRฤชH PLHรผ IRUPฤŠ VSHF\ยฟNDFML OHJHQG\ ]RVWDรผ XPLHV]F]RQH Z SURMHNFLH RERNVFKHPDWXOXEZ\HNVSRUWRZDQHGRSOLNX FVYNWyU\PRฤชQDHG\WRZDรผGRZROQ\PDUNXV]HPNDONXODF\MQ\PW\SX([FHO:\HNVSRUWRZDQ\ SOLN FVY PRฤชQD ]DLPSRUWRZDรผ DSOLNDFMฤ… (7,&(11,. NWyUD DXWRPDW\F]QLH Z\FHQL]DSURMHNWRZDQฤ…UR]G]LHOQLFฤŠ 3URJUDP\ GR SURMHNWRZDQLD L NRQยฟJXURZDQLD SR]ZDODMฤ… QD V]\ENLH VSRU]ฤ…G]HQLH VFKHPDWX GREUDQLH DSDUDWXU\ Z\EUDQLH UR]PLDUyZUR]G]LHOQLF\0LPRLฤชDSOLNDFMH VWDMฤ… VLฤŠ FRUD] EDUG]LHM DXWRPDW\F]QH L DXWRQRPLF]QHQLHEyMP\VLฤŠ3URMHNWDQWQDGDO MHVWSRWU]HEQ\ ,ZRQD%RUWQLF]XN 1DSRGVWDZLHPDWHULDรกyZยฟUP (7,32/$0(DWRQ+DJHU 5LWWDO/HJUDQG REKLAMA

Fachowy Elektryk

73


OPROGRAMOWANIE

Program ELKO-BIS CAD Aplikacje typu CAD majฤ… szerokie zastosowanie w inลผynierii budowlanej. Pod nazwฤ… CAD (ang. Computer Aided Design) kryje siฤ™ wiele skomplikowanych procesรณw, ktรณre sล‚uลผฤ… do opracowania dokumentacji projektowej stanowiฤ…cej podstawฤ™ do wykonania robรณt budowlanych. W aplikacjach typu CAD moลผna wykonywaฤ‡ gra๏ฌkฤ™ sterowanฤ… za pomocฤ… specjalnych narzฤ™dzi automatyzujฤ…cych proces rysowania, dokonywaฤ‡ rรณลผnych obliczeล„, zestawieล„. Moลผna teลผ wykonaฤ‡ wizualizacjฤ™ wykonanego projektu w sposรณb jak najbardziej przystฤ™pny dla odbioru.

(/.2%,6&$'MDNRQDNรกDGNDGODSURJUDPyZ&$'XPRฤชOLZLDSURMHNWRZDQLHLQVWDODFMLRGJURPRZHM:\NRQDQD]RVWDรกDQD]OHFHQLHยฟUP\(ONR%LV6\VWHP\2GJURPRZH SU]H] ยฟUPฤŠ &$'SURยฟ 3URJUDP ]RVWDรก QDSLVDQ\ Z MฤŠ]\NX & 1DNรกDGND REVรกXJXMH ZLHOH]QDQ\FKQDU\QNXDSOLNDFMLW\SX&$' PLฤŠG]\ LQQ\PL $XWR&$' $XWR&$' /7 $XWR&$' $UFKLWHFWXUH $XWR&$' 0(3 $XWR&DG0HFKDQLNDO%ULFV&$'=:&$' 0&$'SURJH&$'&$'RSLD6WDUO&$'

74

Fachowy Elektryk

*VWDU&$' ,QWHUVRIW ,QWHOOL&$' %LW&$' $UFDGLD ,QWHOOL3OXV -HW&$'$5(6 &RPPDQGHU(GLWLRQ&$'LDQ)LQH(/(& 3URJUDP (/.2%,6 &$' MHVW EDUG]R SU]\MD]Q\ GOD Xฤช\WNRZQLNyZ SUDFXMฤ…F\FK Z ฤžURGRZLVNX &$' : JรกyZQ\P RNQLH GLDORJRZ\P QDNรกDGNL Z\ELHUDP\ HOHPHQW\GRU\VRZDQLD1DWRPLDVWLFKSRZLHODQLH ]PLDQ\DWU\EXWyZSURZDG]HQLHOLQLLLZLHOH LQQ\FK RSHUDFML PRฤชQD Z\NRQ\ZDรผ NRU]\VWDMฤ…F]QDU]ฤŠG]L&$'

*รกyZQ\ HNUDQ GLDORJRZ\ ]DZLHUD NDWDORJL Z NWyU\FK SRUXV]DP\ VLฤŠ MDN SR V\VWHPLH :LQGRZV .DWDORJL XรกRฤชRQH Vฤ… KLHUDUFKLF]QLHSRF]ฤ…ZV]\RGNODV\RFKURQ\RGJURPRZHM URG]DMX PDWHULDรกX D QDVWฤŠSQLH URG]DMX HOHPHQWX GUXW RGJURPRZ\ PDV]W\ REXGRZ\L]รกฤ…F]DNRQWUROQHSR]RVWDรกHZ\URE\ 6SRVyEZ\ELHUDQLDHOHPHQWXMHVWEDUG]RLQWXLF\MQ\LVSURZDG]DVLฤŠGRSU]HMฤžFLDZGU]HZLH NDWDORJyZ GR HOHPHQWX NRฤ”FRZHJR ] HZHQWXDOQ\P SRGDQLHP SDUDPHWUyZ SR-


OPROGRAMOWANIE

PRFQLF]\FK(OHPHQW\ZSURZDG]DQHGRU\VXQNX PDMฤ… SU]\SLVDQH FHFK\ NWyUH XPRฤชOLZLDMฤ… JHQHURZDQLH ]HVWDZLHฤ” 3URJUDP XPRฤชOLZLDVNDORZDQLHยฑGRVWRVRZDQLHVNDOL ZSURZDG]DQ\FKHOHPHQWyZGRVNDOLU\VXQNX DUFKLWHNWRQLF]QHJR RELHNWX GR RFKURQ\ RGJURPRZHM 3U]\ U\VRZDQLX ]ZRGyZ QDGDFKXPDP\PRฤชOLZRฤžรผZ\JHQHURZDQLD V]DEORQX VLDWNL ]ZRGyZ R Z\PLDUDFK GOD ZVND]DQHM NODV\ RFKURQ\ RGJURPRZHM =HVWDZLHQLD HOHPHQWyZ OLQLRZ\FK XZ]JOฤŠGQLDMฤ… VSDGNL GDFKyZ NWyUH ZSURZDG]DP\ RSFMRQDOQLHZSURFHQWDFKVWRSQLDFKOXEFP 3URJUDP(/.2%,6&$'XPRฤชOLZLDGRรกฤ…F]HQLHGRU\VXQNXPRG\ยฟNRZDOQHMOHJHQG\ RUD]RSLVXWHFKQLF]QHJR = SR]LRPX SURJUDPX (/.2%,6 &$' PRฤชHP\Z\ZRรกDรผQDU]ฤŠG]LDREOLF]HQLRZHZ\NRQDQHZDUNXV]DFK([FHOSU]H](ONR%LVVรกXฤชฤ…FH PLQ GR Z\]QDF]DQLD VWUHI RFKURQQ\FK RUD]SRUDGQLNRGJURPRZ\ZNWyU\P]HVWDZLRQR SRGVWDZRZH LQIRUPDFMH ] RERZLฤ…]XMฤ…FHMQRUP\RGJURPRZHM31(1 =Dรกฤ…F]RQH DUNXV]H NDONXODF\MQH SR]ZDODMฤ… QD ]QDF]QH VNUyFHQLH F]DVX REOLF]Hฤ” 'OD GDQ\FKJDEDU\WyZRELHNWXLXVWDORQHMNODV\ RFKURQ\RGJURPRZHMDXWRPDW\F]QLHSRGDMฤ… QLH]EฤŠGQH SDUDPHWU\ PDV]WyZ RGJURPRZ\FKVรกXฤชฤ…F\FKGRMHJRRFKURQ\8ฤช\WNRZQLNSURJUDPXPDGRG\VSR]\FMLNDONXODWRU\ GR Z\]QDF]DQLD VWUHI RFKURQQ\FK PHWRGฤ… Nฤ…WDRFKURQQHJRLWRF]ฤ…FHMVLฤŠNXOLGODNRU\WDU]\ WHFKQLF]Q\FK WHUHQyZ ]LHORQ\FK LRJQLZIRWRZROWDLF]Q\FK

: SURJUDPLH XPLHV]F]RQR UyZQLHฤช FHUW\ยฟNDW\ L SURWRNRรก\ ] EDGDฤ” HOHPHQWyZ LQVWDODFML RGJURPRZ\FK SURGXNRZDQ\FK SU]H] (/.2%,6 PLฤŠG]\ LQQ\PL FHUW\ยฟNDW ]JRGQRฤžFL GRW\F]ฤ…F\ RGSRUQRฤžFL QD RGG]LDรก\ZDQLH SUฤ…GX SLRUXQD NODVD + ZHGรกXJ QRUP\ 31(1 = SR]LRPX SURJUDPX PRฤชQD UyZQLHฤช SU]HMฤžรผQDVWURQฤŠLQWHUQHWRZฤ…(/.2%,6 QD NWyUHM Vฤ… PLฤŠG]\ LQQ\PL LQIRUPDFMH RยฟUPLHV]F]HJyรกRZ\NDWDORJSURGXNWyZ UHDOL]DFMHยฟOP\LQVWUXNWDฤชRZH

'OD RVyE UR]SRF]\QDMฤ…F\FK SUDFฤŠ SURJUDP (/.2%,6 &$' RIHUXMH EDUG]R F]\WHOQฤ… LQVWUXNFMฤŠMDNUyZQLHฤชSUH]HQWDFMฤŠยฟOPRZฤ… SRND]XMฤ…Fฤ…SRGVWDZRZHWHFKQLNLSUDF\ (/.2%,6&$'MHVWSLHUZV]\PSROVNLP SURJUDPHPQDNรกDGNฤ… GOD SURJUDPyZ &$'ZEUDQฤช\RGJURPRZHM-HVWHIHNWHP SDURPLHVLฤŠF]QHM SUDF\ GRฤžZLDGF]RQ\FK SURMHNWDQWyZ L LQIRUPDW\NyZ 3ROHFDQ\ MHVW GR SUDF\ SURMHNWDQWRP NRV]WRU\VDQWRPKDQGORZFRPLZ\NRQDZFRP PJULQฤช7DGHXV]0DVรกRZVNL PJULQฤช5DGRVรกDZ.RKXW REKLAMA

Fachowy Elektryk

75


POMIARY

Analizatory jakoล›ci energii elektrycznej (QHUJLD HOHNWU\F]QD VWDQRZL IRUPฤŠ HQHUJLL XZDฤชDQฤ…]DV]F]HJyOQLHXQLZHUVDOQฤ…LDGDSWRZDOQฤ…8ฤช\WNXMHVLฤŠMฤ…SRSU]H]SU]HNV]WDรกFDQLH Z V]HUHJ LQQ\FK URG]DMyZ HQHUJLL WDNLFK MDN FLHSรกR ฤžZLDWรกR HQHUJLฤŠ PHFKDQLF]Qฤ… D WDNฤชH IRUP\ HOHNWURPDJQHW\F]QH HOHNWURQLF]QHDNXVW\F]QHLZLG]LDOQH(QHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… FHFKXMH NLOND ]PLHQQ\FK SDUDPHWUyZ RNUHฤžODMฤ…F\FK MHM Xฤช\WHF]QRฤžรผ :DฤชQHMHVW]DWHPDE\QDSLฤŠFLH]PLHQLDรกRVLฤŠ ]H VWDรกฤ… F]ฤŠVWRWOLZRฤžFLฤ… PLDรกR VLQXVRLGDOQ\ NV]WDรกW SU]HELHJX F]DVRZHJR RUD] VWDรกฤ… ZDUWRฤžรผ0RฤชQDSRZLHG]LHรผRZLHOXF]\QQLNDFKNWyUHSRZRGXMฤ…RGVWฤŠSVWZDRGZDUWRฤžFLX]QDZDQ\FK]DSUDZLGรกRZH ,QWHUHVXMฤ…FD Z\GDMH VLฤŠ E\รผ SUyED RGSRZLHG]L QD S\WDQLH GODF]HJR SRJDUV]D VLฤŠ MDNRฤžรผHQHUJLLHOHNWU\F]QHM:GXฤชHMPLHU]H SU]\F]\QDOHฤช\SRVWURQLHRGELRUQLNyZ-HGQDN Vฤ… UyZQLHฤช QHJDW\ZQH ]MDZLVND NWyUH GRW\F]ฤ… G\VWU\EXFML HQHUJLL 3U]HSLฤŠFLD รกฤ…F]HQLRZH OXE SRZVWDรกH Z HIHNFLH Z\รกDGRZDฤ” DWPRVIHU\F]Q\FK ZDGOLZH ]รกฤ…F]D ฤจOH GREUDQH EH]SLHF]QLNL L SU]HZRG\ WR W\ONR QLHNWyUH]QLFK $QDOL]XMฤ…F SU]\F]\Q\ VSRZRGRZDQH RGELRUQLNDPLZDUWR]DF]ฤ…รผRG]DNรกyFHฤ”ORVRZ\FK 0RJฤ… WR E\รผ FKRFLDฤชE\ DZDULH RGELRUQLNyZ GXฤชHM PRF\ F]\ WHฤช JZDรกWRZQH ]PLDQ\ ZDUWRฤžFL SRELHUDQHJR SUฤ…GX =MDZLVNDWDNLHX]QDMHVLฤŠ]DF]ฤŠVWฤ…SU]\F]\QฤŠ JZDรกWRZQ\FKVNRNyZQDSLฤŠFLDNWyUHPRJฤ… QDZHW VSRZRGRZDรผ QLHZรกDฤžFLZฤ… SUDFฤŠ XU]ฤ…G]Hฤ” Z\WZDU]DMฤ…F\FK HQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… -DNR FLHNDZRVWNฤŠ PRฤชQD X]QDรผ SU]\SDGNLNLHG\WRGRFKRG]LรกRGRSRZDฤช-

76

Fachowy Elektryk

Fot.: Fluke

Analizatory jakoล›ci zasilania majฤ… za zadanie kontrolowanie poziomu speล‚niania oczekiwaล„ odbiorcรณw w zakresie parametrรณw energii elektrycznej. Jak wiadomo, od jakoล›ci prฤ…du zaleลผy bezpieczeล„stwo uลผytkownikรณw instalacji elektrycznej, a takลผe bezawaryjnoล›ฤ‡ i trwaล‚oล›ฤ‡ odbiornikรณw.

Fot. 1. Przydatne rozwiฤ…zanie w model FLUKE 1760 stanowi moลผliwoล›ฤ‡ pracy w trybie oscyloskopu oraz pomiaru nieustalonych wysokiej czฤ™stotliwoล›ci w czterech kanaล‚ach napiฤ™ciowych.


Fot.: Sonel

POMIARY

Fot. 2. Miernik PQM 701 moลผe byฤ‡ uลผywany z uwzglฤ™dnieniem wszystkich rodzajรณw sieci o napiฤ™ciu od 110 V do 690 V zarรณwno bezpoล›rednio, jak i za pomocฤ… przekล‚adnikรณw.

Q\FK DZDULL VLHFL HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK ZHIHNFLHQDJรกHJRZ\รกฤ…F]HQLDWHOHZL]RUyZ SR ]DNRฤ”F]HQLX SURJUDPX FLHV]ฤ…FHJR VLฤŠ GXฤชฤ…SRSXODUQRฤžFLฤ…OXEXUXFKRPLHQLHPGXฤชHMLORฤžFLF]DMQLNyZHOHNWU\F]Q\FKSRGF]DV SU]HUZ\PHF]X 3U]\F]\Q\ R FKDUDNWHU]H VWDรก\P WR SU]HGH ZV]\VWNLPURVQฤ…FDLORฤžรผRGELRUQLNyZQLHOLQLRZ\FK6ฤ…WRSU]HGHZV]\VWNLPNRPSXWHU\LSU]HWZRUQLFHQDSLฤŠFLDฤงUyGรกR]DNรกyFHฤ” EDUG]RF]ฤŠVWRVWDQRZLฤ…RGELRUQLNLQLHOLQLRZH GXฤชHM PRF\ QS VSDZDUNL ฤงUyGรกHP SRJRUV]HQLDVLฤŠMDNRฤžFL]DVLODQLDPRJฤ…E\รผ XU]ฤ…G]HQLD NWyUH QLH VSHรกQLDMฤ… Z\PDJDฤ” Z\QLNDMฤ…F\FK ] QRUP GRW\F]ฤ…F\FK NRPSDW\ELOQRฤžFL HOHNWURPDJQHW\F]QHM &]\P ]DWHPMHVWQLHOLQLRZRฤžรผ"=MDZLVNRWRZ\QLND ] QLHOLQLRZHM ]DOHฤชQRฤžFL SRELHUDQHJR SUฤ…GX RG FKZLORZHM ZDUWRฤžFL QDSLฤŠFLD &]ฤŠVWฤ… SU]\F]\QฤŠQLHOLQLRZRฤžFLVWDQRZLฤ…]DVLODF]H LPSXOVRZH NWyUH SRZRGXMฤ… ZLHORNURWQH VNRNLSRELHUDQHJRSUฤ…GX-HGQDNQLHR]QDF]D WR ฤชH ]DVLODF]H WUDG\F\MQH QLH PRJฤ… SRZRGRZDรผ ]DNรกyFHฤ” =DVLODF]H WUDQVIRUPDWRURZH SRELHUDMฤ… SUฤ…G GRSLHUR SR SU]HREKLAMA

Fachowy Elektryk

77


Fot.: Twelve Electric

POMIARY ZVSyรกF]\QQLND]QLHNV]WDรกFHฤ”KDUPRQLF]Q\FK 7+']DUyZQRGODSUฤ…GXLQDSLฤŠFLD3U]\GDWQD RNDฤชH VLฤŠ UyZQLHฤช IXQNFMRQDOQRฤžรผ XU]ฤ…G]HQLDG]LฤŠNLNWyUHMPRฤชOLZHMHVWRNUHฤžOHQLH ZVNDฤจQLNDNUyWNRWUZDรกHJRRUD]GรกXJRWUZDรกHJR PLJRWDQLD ฤžZLDWรกD 1LH PQLHM ZDฤชQH MHVW ]GHยฟQLRZDQLH DV\PHWULL QDSLฤŠรผ L SUฤ…GyZ :V]\VWNLH SU]HSLฤŠFLD ]DSDG\ RUD] SU]HUZ\ QDSLฤŠFLD Vฤ… UHMHVWURZDQH 3RGREQLH PRฤชOLZRฤžFL]\VNXMHP\Z]JOฤŠGHPQDWฤŠฤชHQLDSUฤ…GX

NURF]HQLXSURJRZHMZDUWRฤžFLQDSLฤŠFLDFKZLORZHJR (IHNWHP Vฤ… ZLฤŠF ]QLHNV]WDรกFHQLD KDUPRQLF]QH NWyUH SROHJDMฤ… QD ร„ฤžFLQDQLX ZLHU]FKRรกNyZยดVLQXVRLG\ Moลผliwoล›ci analizatorรณw 3U]\MU]\MP\VLฤŠWHUD]SDUDPHWURPQDNWyU\FK]PLHU]HQLHSR]ZDODMฤ…GRVWฤŠSQHQDU\QNX DQDOL]DWRU\ MDNRฤžFL ]DVLODQLD 3U]HGH ZV]\VWNLP G]LฤŠNL XU]ฤ…G]HQLRP WHJR W\SX PRฤชQD ฤžOHG]Lรผ QDSLฤŠFLD SRG Nฤ…WHP ZDUWRฤžFLฤžUHGQLFKPLQLPDOQ\FKPDNV\PDOQ\FK LFKZLORZ\FK1LHEH]]QDF]HQLDSR]RVWDMH UyZQLHฤช DQDOL]RZDQLH SUฤ…GyZ : W\P ]DNUHVLH ]\VNDรผ PRฤชQD ]DWHP LQIRUPDFMH QD WHPDW ZDUWRฤžFL ฤžUHGQLFK PLQLPDOQ\FK L PDNV\PDOQ\FK RUD] FKZLORZ\FK 0RฤชH E\รผ UyZQLHฤช ]PLHU]RQ\ ELHฤชฤ…F\ SREyU SUฤ…GX EH]SRฤžUHGQLR OXE ]D SRPRFฤ… SU]HNรกDGQLNyZ SUฤ…GRZ\FK 1RZRF]HVQH XU]ฤ…G]HQLD SR]ZDODMฤ… QD DQDOL]RZDQLH ZVSyรกF]\QQLNyZ V]F]\WX GOD SUฤ…GX L QDSLฤŠFLD .OXF]RZฤ… IXQNFMฤ… MHVW UyZQLHฤช SRPLDU F]ฤŠVWRWOLZRฤžFLNWyUHJR]DNUHVZ]DOHฤชQRฤžFLRGPRGHOXXU]ฤ…G]HQLDZ\QRVLฤžUHGQLR RG+]GR+] :DฤชQฤ… UROฤŠ RGJU\ZD ]DUyZQR SRPLDU MDN L DQDOL]RZDQLH PRF\ F]\QQHM ELHUQHM RGNV]WDรกFHQLD L SR]RUQHM 3U]\GDWQฤ… IXQNFMฤŠ VWDQRZL RNUHฤžOHQLH FKDUDNWHUX PRF\ ยฑ SRMHPQRฤžFLRZD OXE LQGXNF\MQD 5]HF] MDVQD PRF PRฤชH E\รผ UyZQLHฤช UHMHVWURZDQD 1LH EH]]QDF]HQLDSR]RVWDMHPRฤชOLZRฤžรผRNUHฤžOHQLD ZVSyรกF]\QQLND PRF\ FRV ฤณ WJ ฤณ RUD] DQDOL]RZDQLD SU]HFLฤ…ฤชHQLD WUDQVIRUPDWRUD NWyUH F]ฤŠVWR MHVW HIHNWHP G]LDรกDQLD KDUPRQLF]Q\FK :DฤชQฤ… IXQNFMฤ… MHVW ZLฤŠF DQDOL]RZDQLHKDUPRQLF]Q\FKรกฤ…F]QLH]HฤžOHG]HQLHP

78

Fachowy Elektryk

Fot.: HT Italia

Fot. 3. Analizator sieci AS-3 pozwala na przeglฤ…dania zebranych danych z uwzglฤ™dnieniem czasu ich wystฤ…pienia.

Co na rynku $QDOL]DWRUVLHFL$6]RIHUW\ยฟUP\7ZHOYH (OHFWULF ]QDMGXMH ]DVWRVRZDQLH Z SURFHVLH]ZLฤ…]DQ\P]DQDOL]RZDQLHPMDNRฤžFL ]DVLODQLDVLHFL]DUyZQRMHGQRMDNLWUyMID]RZ\FK 2 Z\QLNDFK SRPLDUyZ Xฤช\WNRZQLNLQIRUPRZDQ\MHVW]DSRPRFฤ…Z\ฤžZLHW-

ODF]D ,VWQLHMH PRฤชOLZRฤžรผ SU]HJOฤ…GDQLD ]HEUDQ\FKGDQ\FK]XZ]JOฤŠGQLHQLHPF]DVX LFKZ\VWฤ…SLHQLD 0RGHO 340 ] RIHUW\ ยฟUP\ 6RQHO MHVW V]F]HJyOQLHSU]\GDWQ\JG\OLF]\VLฤŠPRELOQRฤžรผSU]\U]ฤ…GX0LHUQLNPRฤชHE\รผXฤช\ZDQ\]XZ]JOฤŠGQLHQLHPZV]\VWNLFKURG]DMyZ VLHFLRQDSLฤŠFLXRG9GR9]DUyZQR EH]SRฤžUHGQLR MDN L ]D SRPRFฤ… SU]HNรกDGQLNyZ 8U]ฤ…G]HQLH WR VWRVXMH VLฤŠ Z VLHFLDFK MHGQRID]RZ\FK GZXID]RZ\FK ]H ZVSyOQ\P1WUyMID]RZ\FKJZLD]GRZ\FK]LEH] 1OXEWUyMID]RZ\FKRXNรกDG]LHWUyMNฤ…WD6Wฤ…G WHฤชV]HURNLHVSHNWUXP]DVWRVRZDฤ”XU]ฤ…G]HQLDREHMPXMHHQHUJHW\NฤŠ]DZRGRZฤ…VรกXฤชE\ XWU]\PDQLDUXFKX]DNรกDGyZSU]HP\VรกRZ\FK F]\WHฤชSRGPLRW\NWyUH]DMPXMฤ…VLฤŠXVรกXJRZ\PDQDOL]RZDQLHPVLHFL

Fot. 4. Miernik PQA823 prezentuje kฤ…ty fazowe miฤ™dzy napiฤ™ciami i prฤ…dami, w postaci wykresรณw wskazowych, co pozwala poznaฤ‡ indukcyjny lub pojemnoล›ciowy charakter obciฤ…ลผenia.


5HMHVWUDWRU\ZLHONRĞFLHOHNWU\F]Q\FK5(0 L 5(0 ] RIHUW\ ¿UP\ 7LPH1HW VąXU]ąG]HQLDPLSR]ZDODMąF\PLQDUHMHVWURZDQLH SRGVWDZRZ\FK ZLHONRĞFL HOHNWU\F]Q\FK Z XNáDGDFK WUyMID]RZ\FK QLVNLHJR QDSLĊFLD 0RGHO 5(0 WR UHMHVWUDWRU VNXWHF]Q\FK QDSLĊü ID]RZ\FK RUD] F]ĊVWRWOLZRĞFL QDWRPLDVW 5(0 GRGDWNRZR UHMHVWUXMH VNXWHF]QH SUąG\ ID]RZH PRFH F]\QQH PRFH ELHUQH RUD] HQHUJLĊ F]\QQą SRELHUDQą]NDĪGHMID]\QLH]DOHĪQLH,QWHUHVXMąFHUR]ZLą]DQLHVWDQRZLNRQVWUXNFMDSR]ZDODMąFD QD ]DLQVWDORZDQLH EH]SRĞUHGQLR QDVáXSLHHOHNWURHQHUJHW\F]Q\P 0LHUQLNL 34$ L 34$ ] RIHUW\ ¿UP\ +7,WDOLD Vą Z VWDQLH GRNRQDü DQDOL]\ L SRPLDUyZ MHGQR L WUyMID]RZ\FK V\VWHPyZ SU]HZRGRZ\FK SU]HZRGRZ\FK RUD] Z XNáDG]LH $URQD 2 UHDOL]RZDQ\FK IXQNFMDFK XĪ\WNRZQLN LQIRUPRZDQ\ MHVW ]D SRPRFą NRORURZHJR HNUDQX GRW\NRZHJR 9*$ ] SRGĞZLHWOHQLHP ,QWHUHVXMąFH UR]ZLą]DQLHVWDQRZLPRĪOLZRĞüZVSyáSUDF\]]HZQĊWU]Q\PLSDPLĊFLDPL1RĞQLNLHP GDQ\FK PRĪH E\ü ]DUyZQR 3(1 '5,9(

Fot.: Lumel

POMIARY

Fot. 5. Obsługa analizatora jakości sieci elektroenergetycznej ND1 bazuje na ekranie dotykowym. REKLAMA

Oferujemy:

zNDPHU\WHUPRJUDÀF]QHGRGLDJQRVW\NL XU]ĉG]HĽLVLHFLHOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK zSRPLDURZHPRGXâ\WHUPRJUDÀF]QH GRQDG]RUXSURGXNFMLLNRQWUROLLQVWDODFML zSLURPHWU\ zSU]\U]ĉG\SRPLDURZHÀUP\)OXNH zPLHUQLNLWHPSHUDWXU\LZLOJRWQRŒFL ZW\PZLOJRWQRŒFL ROHMXWUDQVIRUPDWRURZHJR ÀUP\9DLVDOD 3ROVNLSURGXFHQW 6WDâ\VHUZLVLZVSDUFLHWHFKQLF]QH 'RNâDGQ\SRPLDUWHPSHUDWXU\ 3U]\MD]Q\LQWHUIHMV 3HâQDZHUVMDRSURJUDPRZDQLDZFHQLHNDPHU\

VIGO System S.A. XO3R]QDĽVND 2ŮDUyZ0D]RZLHFNL WHO  HPDLOLQIR#YLJRFRPSO ZZZYLJRFRPSO

PRGXâRZDNDPHUD WHUPRJUDÀF]QD 9,*2FDPY

Fachowy Elektryk

79


POMIARY GHP GR $ ] UR]G]LHOF]RฤžFLฤ… Pศ 5yZQLHฤชLZW\PSU]\SDGNXQLHMHGQRNURWQLH XZ]JOฤŠGQLD VLฤŠ IXQNFMฤŠ RVF\ORVNRSX 1DSU]\NรกDGSU]\U]ฤ…G=*]RIHUW\ยฟUP\ +7,WDOLDMHVWZVWDQLHSUDFRZDรผMDNRPLHUQLN RVF\ORVNRS OXE DQDOL]DWRU KDUPRQLF]Q\FK 7U\E PLHUQLND ED]XMH QD F\IURZ\P SU]HGVWDZLDQLX Z\QLNyZ SRPLDUyZ 3RGF]DV SUDF\ Z WU\ELH DQDOL]\ KDUPRQLF]QHM SU]HGVWDZLDQ\ MHVW Z\NUHV VรกXSNRZ\ GOD SRV]F]HJyOQ\FK KDUPRQLF]Q\FK 2 ZDUWRฤžFLDFKZVND]DQHMVNรกDGRZHMXฤช\WNRZQLN UyZQLHฤชMHVWLQIRUPRZDQ\]DSRPRFฤ…ZDUWRฤžFLOLF]ERZHM 'DPLDQฤฉDELFNL

Fot.: Sonel

Fot.: HT Italia

,QWHUHVXMฤ…FH D ]DUD]HP NRPSOHNVRZH UR]ZLฤ…]DQLD Z ]DNUHVLH SRPLDUyZ L DQDOL] SDUDPHWUyZ HOHNWU\F]Q\FK VWDQRZLฤ… XU]ฤ…G]HQLD G]LฤŠNL NWyU\P PRฤชOLZH MHVW SU]HSURZDG]DQLH ]DUyZQR SRPLDUyZ SDUDPHWUyZ HQHUJLL HOHNWU\F]QHM MDN L DQDOL]RZDQLH MHM MDNRฤžFL 3U]\U]ฤ…G\ WHJR W\SX EDUG]RF]ฤŠVWRQD]\ZDVLฤŠNRPEDMQDPLSRPLDURZ\PL'RW\SRZ\FKIXQNFML]ZLฤ…]DQ\FK]MDNRฤžFLฤ…]DVLODQLD]DOLF]\รผPRฤชHP\ SRPLDU\ DQRPDOLL QDSLฤŠFLRZ\FK UHMHVWUDFMฤŠ QDSLฤŠรผ SUฤ…GyZ L ]ZLฤ…]DQ\FK ] QLPL KDUPRQLF]Q\FK D WDNฤชH F]\QQ\FK L ELHUQ\FKPRF\RUD]HQHUJLL1LHNWyUHPRGHOH SR ]DVWRVRZDQLX GRGDWNRZHM SU]\VWDZNL XPRฤชOLZLDMฤ… SRPLDU LPSHGDQFML SฤŠWOL SUฤ…-

Fot. 6. Przyrzฤ…d ZG47 moลผe pracowaฤ‡ jako miernik, oscyloskop lub analizator harmonicznych.

MDNLNDUWDSDPLฤŠFL-DNSRGDMHG\VWU\EXWRU SUH]HQWDFMDNฤ…WyZID]RZ\FKPLฤŠG]\QDSLฤŠFLDPLLSUฤ…GDPLRGE\ZDVLฤŠZSRVWDFLZ\NUHVyZ ZVND]RZ\FK FR SR]ZDOD SR]QDรผ LQGXNF\MQ\ OXE SRMHPQRฤžFLRZ\ FKDUDNWHU REFLฤ…ฤชHQLD 0RGHOH WH ]DVWRVRZDQLH ]QDMGXMฤ… SU]HGH ZV]\VWNLP SU]\ RFHQLH VNรกDGRZ\FK KDUPRQLF]Q\FK NWyUH Z\ZRรกDQH Vฤ…REFLฤ…ฤชHQLDPLQLHOLQLRZ\PL : DQDOL]DWRU]H MDNRฤžFL VLHFL HOHNWURHQHUJHW\F]QHM 1' ] RIHUW\ ยฟUP\ /XPHO SU]HZLG]LDQR V]\ENLH XNรกDG\ SRPLDURZH G]LฤŠNL NWyU\P PRฤชOLZH MHVW ]DUyZQR UHMHVWURZDQLH SDUDPHWUyZ MDN L Z\NRQDQLH REOLF]Hฤ” ZF]DVLHU]HF]\ZLVW\P=HEUDQHLQIRUPDFMH ]DSLV\ZDQHVฤ…QDNDUFLH&RPSDFW)ODVK2EVรกXJDED]XMHQDHNUDQLHGRW\NRZ\P 0RGHO)/8.(Z\SRVDฤชRQRZL]RORZDQ\FKNDQDรกyZZHMฤžFLRZ\FK&]DVUHMHVWUDFMLQLHSUDZLGรกRZRฤžFLMHVWSURJUDPRZDQ\ L Z\QRVL RG PV GR V 3U]\U]ฤ…G PRฤชH E\รผ ]DVLODQ\ QDSLฤŠFLHP ]DUyZQR VWDรก\P MDN L SU]HPLHQQ\P ']LฤŠNL ZHZQฤŠWU]QHPX DNXPXODWRURZL]DVLODQLHPRฤชHE\รผSRGWU]\P\ZDQHSU]H]RNRรกRPLQ3U]\GDWQHUR]ZLฤ…]DQLHVWDQRZLPRฤชOLZRฤžรผSUDF\ZWU\ELH RVF\ORVNRSX RUD] SRPLDUX QLHXVWDORQ\FK Z\VRNLHM F]ฤŠVWRWOLZRฤžFL Z F]WHUHFK NDQDรกDFKQDSLฤŠFLRZ\FK

80

Fachowy Elektryk

Fot. 7. PQM-702 jest rozwiniฤ™ciem i kontynuacjฤ… uznanej rodziny analizatorรณw linii PQM701. Adresowany do uลผytkownikรณw, ktรณrzy potrzebujฤ… kontrolowaฤ‡ jakoล›ฤ‡ energii elektrycznej przy uลผyciu urzฤ…dzenia przenoล›nego. Speล‚nia standardy wieloarkuszo-wej normy IEC 61000 dla analizatorรณw klasy A. Dotyczy to niepewnoล›ci pomiarowych, metod pomiarowych oraz synchronizacji czasu z sygnaล‚em wzorcowym.


POMIARY

Miernik parametrĂłw instalacji

BENNING IT120B BezpieczeĹ&#x201E;stwo uĹźytkownikĂłw/mieszkaĹ&#x201E;cĂłw jest najwaĹźniejsze. Regularna kontrola stanu instalacji elektrycznej zapewnia speĹ&#x201A;nienie tego wymogu oraz gwarantuje bezpieczeĹ&#x201E;stwo. Miernik BENNING IT120B daje nam moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kompleksowego zbadania instalacji elektrycznej co uĹ&#x201A;atwia i skraca pracÄ&#x2122;. .ROHMQDRGVĂĄRQDSRSXODUQHJRLQLH]DZRGQHJR PLHUQLND SDUDPHWUyZ LQVWDODFML ']LÄ&#x160;NL QLHPX PRÄŞHP\ NRQWURORZDĂź VWDQ LQVWDODFML HOHNWU\F]QHMZEXG\QNDFK]DNĂĄDGDFKSU]HP\VĂĄRZ\FK LWS .RQWUROD W\P PLHUQLNLHP GDMH QDP SHZQRÄ&#x17E;Ăź ÄŞH PLHMVFH Z NWyU\P SUDFXMHP\PLHV]NDP\JG]LHEDZLÄ&#x2026;VLÄ&#x160;QDV]H G]LHFL EÄ&#x160;G]LH EH]SLHF]QH L QLH ]DJUR]L QDV]HPX]GURZLXLÄŞ\FLX 0LHUQLN WHQ SR]ZDOD Z SURVW\ L SU]HMU]\VW\ VSRVyE Z\NRQDĂź WHVW LQWHUHVXMÄ&#x2026;F\FK QDV SDUDPHWUyZ L WDN PRÄŞHP\ NRQWURORZDĂźVWDQL]RODFML QDSLÄ&#x160;FLDPL99 9 9 UH]\VWDQFML UH]\VWDQFML QLVNRLPSHGDQF\MQHM %HQQLQJ ,7% Z\NRQD SRPLDU ZDUWRÄ&#x17E;FL LPSHGDQFML SÄ&#x160;WOL Z SU]\SDGNX ]DPRQWRZDQLD Z SÄ&#x160;WOL Z\ĂĄÄ&#x2026;F]QLND 5&' Âą WHVW LPSHGDQFML SÄ&#x160;WOL QLH Z\]ZROL JR RUD] OLQLL %DUG]R ZDÄŞQ\P HOHPHQWHP Z XNĂĄDG]LH HOHNWU\F]Q\P MHVW Z\ĂĄÄ&#x2026;F]QLNUyÄŞQLFRZRSUÄ&#x2026;GRZ\NWyU\NRQWUROXMHUyÄŞQLFÄ&#x160;SUÄ&#x2026;GyZZSĂĄ\ZDMÄ&#x2026;F\FKLSRZUDFDMÄ&#x2026;F\FKZLQVWDODFML0LHUQLN%HQQLQJD XPRÄŞOLZLD QDP V]F]HJyĂĄRZÄ&#x2026; NRQWUROÄ&#x160; WHJRHOHPHQWX:QRZ\PPRGHOX,7% PDP\ PRÄŞOLZRÄ&#x17E;Ăź NRQWUROL Z\ĂĄÄ&#x2026;F]QLNyZ 5&'UyZQLHÄŞW\SX%=DSRPRFÄ&#x2026;]HVWDZX EDJQHWyZLSU]HZRGyZPRÄŞHP\]PLHU]\Ăź ZDUWRÄ&#x17E;ĂźUH]\VWDQFMLX]LHPLHÄ&#x201D; :V]\VWNLH Z\QLNL SRPLDUyZ ]DSLV]HP\ Z SDPLÄ&#x160;FL :\QLNL WH PRÄŞHP\ SU]HVĂĄDĂź GR NRPSXWHUD : GRĂĄÄ&#x2026;F]RQ\P SURJUDPLH PRÄŞHP\SU]HURELĂźMHQDSOLNGRRGF]\WXOXE GRĂĄÄ&#x2026;F]\Ăź GR VSUDZR]GDQLD NWyUH Z\NRQDP\]DSRPRFÄ&#x2026;WHJRVDPHJRSURJUDPX 0HQX RUD] RSURJUDPRZDQLH VÄ&#x2026; Z MÄ&#x160;]\NX SROVNLP SU]H] FR REVĂĄXJD MHVW SURVWD L LQWXLF\MQD ,VWQLHMH PRÄŞOLZRÄ&#x17E;Ăź SRPLDUX QDWÄ&#x160;ÄŞHQLDÄ&#x17E;ZLDWĂĄDRUD]SUÄ&#x2026;GX]DSRPRFÄ&#x2026;GRGDWNRZ\FKSU]\VWDZHN

Tab. 1. Parametr

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; (opis)

WskaĹşnik

wyĹ&#x203A;wietlacz graďŹ czny (podĹ&#x203A;wietlony)

Rezystancja niskoimpedancyjna

0,01 : - 2.000 :

Rezystancja izolacji

1 k: - 1.000 M: (nap. 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V)

Impedancja przewodu (L-N/L) Impedancja pÄ&#x2122;tli (L-PE)

0,01 : - 2.000 :

0,01 : - 2.000 :

PrÄ&#x2026;d zwarciowy

0,01 A - 24,4 kA

Kontrola RCD, rĂłwnieĹź typ B

czas wyzwalania, prÄ&#x2026;d wyzwalajÄ&#x2026;cy, napiÄ&#x2122;cie dotykowe

Pole wirujÄ&#x2026;ce

tak

NapiÄ&#x2122;cie, czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz

Rezystancja uziemieĹ&#x201E;

tak

PrÄ&#x2026;d (TRUE RMS)

0,1 mA - 20 A (za pomocÄ&#x2026; cÄ&#x2122;gĂłw)

NatÄ&#x2122;Ĺźenie Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a

0,01 lux - 20 klux (za pomocÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;omierza)

PamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; wartoĹ&#x203A;ci mierzonych

500 wynikĂłw

Ĺ Ä&#x2026;cze

USB, RS 232

Oprogramowanie

BENNING PC-WIN IT 120

Fachowy Elektryk

81


POMIARY

Innowacyjna seria miernik贸w rezystancji izolacji

82

Fachowy Elektryk


POMIARY Trudnoล›ci napotykane podczas wysokonapiฤ™ciowych pomiarรณw rezystancji izolacji oraz rosnฤ…ce wymagania stawiane profesjonalnym przyrzฤ…dom leลผaล‚y u podstaw opracowania przez inลผynierรณw ๏ฌrmy Sonel rodziny nowych miernikรณw rezystancji izolacji. Efekt to zapowiedลบ wprowadzenia na rynek czterech konstrukcji nowej generacji, z ktรณrych modele MIC-5010 oraz MIC-5005, tra๏ฌล‚y do uลผytkownikรณw.

1DMZLฤŠNV]\P Z\]ZDQLHP GOD NRQVWUXNWRUyZ 6RQHOD E\รกR SRJRG]HQLH SR]RUQLH VSU]HF]Q\FK FHFK MDNLH SRZLQQ\ SRVLDGDรผ XU]ฤ…G]HQLD EDUG]R GXฤชHM RGSRUQRฤžFL QD ]DNรกyFHQLD ]HZQฤŠWU]QH L PRฤชOLZRฤžรผ SUDF\ QD RELHNWDFK JG]LH Z\VWฤŠSXMฤ… Z\LQGXNRZDQH QDSLฤŠFLD SU]\ ]DSHZQLHQLX PDNV\PDOQHJR EH]SLHF]Hฤ”VWZD SRGF]DV Z\NRQ\ZDQLDSRPLDUyZ:LฤŠNV]RฤžรผREHFQ\FKQDU\QNXPLHUQLNyZGREDGDฤ”L]RODFML SU]HSURZDG]D SU]HG SRPLDUHP SURVW\ WHVW REHFQRฤžFL QDSLฤŠFLD QD RELHNFLH Z SU]\SDGNX QLHVWZLHUG]HQLD QDSLฤŠFLD SRZ\ฤชHM SHZQHM ZDUWRฤžFL ] UHJXรก\ RN 9 SR]ZDODQDXUXFKRPLHQLHSRPLDUX:QRZHM URG]LQLH PLHUQLNyZ L]RODFML 6RQHOD ]DVWRVRZDQR XQLNDOQH DOJRU\WP\ SR]ZDODMฤ…FH QD UR]SR]QDQLH FKDUDNWHUX QDSLฤŠFLD Z\VWฤŠSXMฤ…FHJR QD RELHNFLH G]LฤŠNL F]HPX SU]\U]ฤ…G SRWUDยฟ RNUHฤžOLรผ F]\ QDSLฤŠFLH WR MHVW QDSLฤŠFLHP VLHFLRZ\P ยฑ ZyZF]DV SRPLDU QLH ]RVWDQLH Z\NRQDQ\ F]\ WHฤช MHVW WR QDSLฤŠFLH Z\JHQHURZDQH SU]H] SROH HOHNWURPDJQHW\F]QHยฑZyZF]DVSRPLDU]RVWDQLHZ\NRQDQ\DPLHUQLNZ\ฤžZLHWOLMHJR Z\QLN8PRฤชOLZLDWRSURZDG]HQLHSRPLDUyZZREHFQRฤžFLEDUG]RVLOQ\FKSyOHOHNWURPDJQHW\F]Q\FK WDP JG]LH GRW\FKF]DV E\รกRWRQLHZ\NRQDOQH 2WZLHUDMฤ…FH VHULฤŠ QRZ\FK SU]\U]ฤ…GyZ PLHUQLNL0,&L0,&]DSHZQLDMฤ… SU]HSURZDG]HQLHQDVWฤŠSXMฤ…F\FKSRPLDUyZ ย„ UH]\VWDQFML L]RODFML ยฑ QDSLฤŠFLHP Z\ELHUDQ\PVSRฤžUyG OXE9 ย„ UH]\VWDQFML L]RODFML ยฑ GRZROQ\P Z\EUDQ\P SU]H] Xฤช\WNRZQLND QDSLฤŠFLHP ]]DNUHVX9 FROXE9 ย„ ZVSyรกF]\QQLNyZ '$5 3, OXE $E $E

ย„

UH]\VWDQFMLL]RODFMLQDSLฤŠFLDPLQDUDVWDMฤ…F\PLVFKRGNRZR 69 ย„ ZVNDฤจQLND UR]รกDGRZDQLD GLHOHNWU\ND '' 'RGDWNRZR PRGHO 0,& XPRฤชOLZLD SRPLDU FLฤ…JรกRฤžFL SRรกฤ…F]Hฤ” RFKURQQ\FK LZ\UyZQDZF]\FKSUฤ…GHPย•P$ 3U]\U]ฤ…G\ Z\SRVDฤชRQH Vฤ… Z DNFHVRULD JZDUDQWXMฤ…FH EH]SLHF]Hฤ”VWZR SRGF]DV SRPLDUyZ ZV]\VWNLPL GRVWฤŠSQ\PL QDSLฤŠFLDPL ยฑ ]DUyZQR SU]HZRG\ SRPLDURZH VRQG\MDNLNURNRG\OHVSHรกQLDMฤ…QLH]Z\NOH U\JRU\VW\F]QH QRUP\ JZDUDQWRZDQD Z\WU]\PDรกRฤžรผQDSLฤŠFLRZDGRN9GODSU]HZRGyZSRPLDURZ\FKRUD]N9GODNURNRG\OLLVRQGSRPLDURZ\FK 6WDQGDUGRZR DNFHVRULDGRVWDUF]DQHVฤ…ZUD]]SRUฤŠF]Q\P IXWHUDรกHP 'XฤชD RGSRUQRฤžรผ XU]ฤ…G]HQLD QD ]DNรกyFHQLD VSUDZLรกD ฤชH GR SRPLDUyZ PRฤชQD Z\NRU]\VWDรผ SU]HZRG\ R GรกXJRฤžFL QDZHWP 6DPH PLHUQLNL ]H Z]JOฤŠGX QD JDEDU\W Z\PXV]RQ\ URG]DMHP ]DVLODQLD JZDUDQWXMฤ…F\P GXฤชฤ… Z\GDMQRฤžรผ SUฤ…GRZฤ… RUD] QRUPDPL EH]SLHF]Hฤ”VWZD HOHNWU\F]QHJR SRVLDGDMฤ… REXGRZฤŠ Z NV]WDรกFLH SRUฤŠF]QHM ZDOL]NL ]DSHZQLDMฤ…FHM PRฤชOLZRฤžรผ SUDF\ Z WUXGQ\FK ZDUXQNDFK NOLPDW\F]Q\FK ,3 GOD ]DPNQLฤŠWHM REXGRZ\ RUD] Z\VRNฤ… NDWHJRULฤŠ SRPLDURZฤ… &$7 ,9 9 &$7,,,9 (NUDQRSU]HNฤ…WQHMยด SUH]HQWXMHZ\QLNLZVSRVyEF]\WHOQ\LMHGQR]QDF]Q\ ZDUWRฤžรผ JรกyZQฤ… EDUJUDI RUD] LQIRUPDFMH SRPRFQLF]H 3U]Hรกฤ…F]DQLH QDSLฤŠรผSRPLDURZ\FKRUD]IXQNFMLRGE\ZDVLฤŠ ]D SRPRFฤ… SRNUฤŠWรกD Z\EyU RSFML REVรกXJLZDQ\ MHVW EH]SRฤžUHGQLR SU]\SRU]ฤ…GNRZDQ\PL LP SU]\FLVNDPL Z PHQX QDWRPLDVW PRฤชQDZ\EUDรผRJyOQHSDUDPHWU\SRPLDUyZ LIXQNFML(NUDQ ZREXPRGHODFK LNODZL-

Fachowy Elektryk

83


84

Fachowy Elektryk

Fot. 1. Miernik MIC-5010 produkcji Sonel S.A. Fot.: xxx

V]H Z0,& Vฤ…SRGฤžZLHWODQHFRXรกDWZLD SUDFฤŠ Z ZDUXQNDFK QLHGRVWDWHF]QHM ZLGRF]QRฤžFL 2EHFQRฤžรผ QDSLฤŠFLD QD ]DFLVNDFKSRGF]DVSRPLDUXV\JQDOL]RZDQDMHVW GLRGDPL /(' 3RNU\ZD REXGRZ\ PRฤชH E\รผZUD]LHNRQLHF]QRฤžFLZSURVW\VSRVyE ]GMฤŠWDXรกDWZLDMฤ…FSRPLDU\ZV]F]HJyOQ\FK ZDUXQNDFK ,VWRWQ\PSDUDPHWUHPSU]\U]ฤ…GyZMHVWPDNV\PDOQDPLHU]RQDZDUWRฤžรผUH]\VWDQFMLL]RODFMLZ\QRV]ฤ…FD7ศ0DNV\PDOQ\SUฤ…G SRPLDURZ\Z\QRVLP$OXEP$ Z\ELHUDQ\SU]H]Xฤช\WNRZQLND FRJZDUDQWXMH QDรกDGRZDQLH RELHNWX R GXฤชHM SRMHPQRฤžFL ZNUyWNLPF]DVLH.DฤชG\SRPLDU]DUyZQR Z SU]\SDGNX XSรก\ZX ]DSURJUDPRZDQHJR F]DVXMDNWHฤชUฤŠF]QHJRSU]HUZDQLDNRฤ”F]\ VLฤŠ UR]รกDGRZDQLHP RELHNWX SU]H] PLHUQLN ZWUDNFLHNWyUHJRZ\ฤžZLHWODQ\MHVWQDELHฤชฤ…FRVSDGHNQDSLฤŠFLD&]DVWUZDQLDSRPLDUX RNUHฤžOD Xฤช\WNRZQLN ยฑ PDNV\PDOQLH PLQXW VHNXQG 0,& L 0,& Z\UyฤชQLDMฤ… VLฤŠ VSRฤžUyG LQQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” W\P ฤชH Z F]DVLH SRPLDUyZ UH]\VWDQFML L]RODFML SU]HSURZDG]DMฤ… UyZQLHฤช SRPLDU\ ZVSyรกF]\QQLNyZ '$5 3, OXE $E $E ยฑ GR Z\ERUX SU]H] Xฤช\WNRZQLND F]DV\ Z NWyU\FK GRNRQ\ZDQH Vฤ… RGF]\W\ UH]\VWDQFMLGRREOLF]HQLDZVSyรกF]\QQLNyZPRJฤ… E\รผZ\EUDQHSU]H]Xฤช\WNRZQLNDยฑPDNV\PDOQLHV QLHPDNRQLHF]QRฤžFLXUXFKDPLDQLDRVREQHMIXQNFMLSRPLDURZHM3R]DNRฤ”F]HQLXSRPLDUXGRSDPLฤŠFL]DSLV\ZDQH Vฤ…ZV]\VWNLHX]\VNDQHZ\QLNL UH]\VWDQFMH ]PLHU]RQHSRRNUHฤžORQ\FKF]DVDFKZVSyรกF]\QQLNL DEVRUSFML U]HF]\ZLVWH QDSLฤŠFLH Z WUDNFLH SRPLDUX SUฤ…G\ XSรก\ZX SRMHPQRฤžรผRELHNWX 3RPLDUUH]\VWDQFMLL]RODFMLPRฤชHRGE\ZDรผ VLฤŠGZXSU]HZRGRZROXEWUyMSU]HZRGRZRยฑ SR]ZDODMฤ…F Z\HOLPLQRZDรผ ZSรก\Z SUฤ…GyZ XSรก\ZQRฤžFL SRZLHU]FKQLRZHM 'RGDWNRZR PLHUQLN SRVLDGD IXQNFMฤŠ ]DDZDQVRZDQ\FK ยฟOWUyZ F\IURZ\FK VSU]ฤŠWRZ\FK RUD] SURJUDPRZ\FK XPRฤชOLZLDMฤ…F\FKVWDELOL]DFMฤŠ Z\QLNXZV]F]HJyOQLHWUXGQ\FKLQLHVWDELOQ\FKZDUXQNDFKSRPLDURZ\FK3RXUXFKRPLHQLX IXQNFML ZDUWRฤžFL F]ฤ…VWNRZH PLHU]RQ\FK UH]\VWDQFML L]RODFML Vฤ… ยฟOWURZDQH Z Z\EUDQ\FK SU]H] Xฤช\WNRZQLND LQWHUZDรกDFKF]DVRZ\FK 3RPLDU\ UH]\VWDQFML L]RODFML QDSLฤŠFLHP VWDรก\P WR QLH NRQLHF PRฤชOLZRฤžFL QRZ\FK PLHUQLNyZ L]RODFML 3U]\U]ฤ…G\ XPRฤชOLZLDMฤ…UyZQLHฤชSRPLDUQDSLฤŠFLHPQDUDVWDMฤ…F\P

Fot.: Sonel

POMIARY

Fot. 2. Akcesoria z zestawu miernika MIC-5010.


VFKRGNRZR 69 3RGF]DV WHJR SRPLDUX VWRSQLRZR ]ZLฤŠNV]DQH MHVW QDUDฤชHQLH L]RODFML FR SR]ZDOD XMDZQLรผ QLHNWyUH URG]DMH MHM XV]NRG]Hฤ” WDNLH MDN ]DZLOJRFHQLH .DฤชGDVHULDSRPLDUyZ69VNรกDGDVLฤŠ]QDVWฤŠSXMฤ…F\FKSRVRELHZFLฤ…JXXVWDORQHJR F]DVX SRPLDUyZ QDSLฤŠFLHP ]ZLฤŠNV]DMฤ…F\PVLฤŠVNRNRZRยฑQDSU]\NรกDG N9ฤบN9ฤบN9ฤบN9ฤบN9

Fot.: Sonel

3R]DNRฤ”F]HQLXVHULLSRPLDUyZGRSDPLฤŠFL]DSLV\ZDQHVฤ…ZV]\VWNLHZ\QLNLGODSRV]F]HJyOQ\FKQDSLฤŠรผ

ZLDVLฤŠGRGDWNRZ\NRPXQLNDWZVND]XMฤ…F\ F]\ Z\QLN QLH SU]HNURF]\รก XVWDZLRQHJR OLPLWX ,QIRUPDFMD R XVWDZLRQ\P OLPLFLH LZ\QLNXWHVWXMHVW]DSLV\ZDQDZUD]]UH]XOWDWHPSRPLDUXGRSDPLฤŠFLPLHUQLND 0RฤชOLZRฤžFLSRPLDURZHXU]ฤ…G]Hฤ”X]XSHรกQLDMฤ… ย„ QLVNRQDSLฤŠFLRZ\SRPLDUFLฤ…JรกRฤžFLSRรกฤ…F]Hฤ” RFKURQQ\FK L Z\UyZQDZF]\FK SUฤ…GHP ย• P$ ] PRฤชOLZRฤžFLฤ… Xฤช\FLD SU]HZRGyZ GRZROQHM GรกXJRฤžFL 0,& ย„ SDPLฤŠรผ ZSLVyZ ยฑ PRฤชQD ]DSLVDรผSRZ\QLNyZSRPLDUyZNDฤชGHJRURG]DMXWUDQVPLVMDGDQ\FKGRNRP-

REKLAMA

POMIARY

Fot. 3. Wyล›wietlacz miernika MIC-5010.

.ROHMQDIXQNFMDWRSRPLDUZVNDฤจQLNDUR]รกDGRZDQLD GLHOHNWU\ND '' NWyU\ MHVW ZLHONRฤžFLฤ… FKDUDNWHU\]XMฤ…Fฤ… MDNRฤžรผ L]RODFMLQLH]DOHฤชQฤ…RGQDSLฤŠFLDSUyE\:VNDฤจQLN '' SR]ZDOD QD RFHQฤŠ SRJDUV]DQLD VWDU]HQLD VLฤŠ SDUDPHWUyZ L]RODFML Z\NU\ZDREHFQRฤžรผZLOJRFLOXEUR]ZDUVWZLHฤ” 3RPLDU SROHJD QD QDรกDGRZDQLX RELHNWX MDN SRGF]DV SRPLDUX UH]\VWDQFML L]RODFML DQDVWฤŠSQLHSRUR]รกDGRZDQLXRELHNWX SU]H]VSRPLDU]HSUฤ…GXUR]รกDGRZDQLD 3R]ZDODWR]PLHU]\รผรกDGXQHN]PDJD]\QRZDQ\ZGLHOHNWU\NX8]\VNDQ\Z\QLNSR]ZDODRFHQLรผVWDQL]RODFML : PLHUQLNX 0,& SRGF]DV SRPLDUX UH]\VWDQFMLL]RODFMLOXEFLฤ…JรกRฤžFLXฤช\WNRZQLN PD PRฤชOLZRฤžรผ XVWDZLHQLD OLPLWyZ F]\OLZDUWRฤžFLJUDQLF]Q\FKSRPLDUX3R]DNRฤ”F]HQLXSRPLDUXQDZ\ฤžZLHWODF]XSRMD-

SXWHUDรกฤ…F]HP86%OXEGURJฤ…UDGLRZฤ… RSURJUDPRZDQLHGRWUDQVPLVMLGDQ\FK RUD]PRฤชOLZRฤžรผX]XSHรกQLHQLD]HVWDZX RRSURJUDPRZDQLHGRWZRU]HQLDSURWRNRรกyZ6RQHO3( ย„ ]DVLODQLH ] DNXPXODWRUD GXฤชHM SRMHPQRฤžFLLZEXGRZDQDรกDGRZDUNDRRSW\PDOQHM V]\ENRฤžFL รกDGRZDQLD ]DOHฤชQHM RGVWRSQLDUR]รกDGRZDQLDDNXPXODWRUD 3U]\U]ฤ…G\ REMฤŠWH Vฤ… PLHVLฤŠF]Qฤ… JZDUDQFMฤ…]PRฤชOLZRฤžFLฤ…SU]HGรกXฤชHQLDGR PLHVLฤŠF\ PJULQฤช*U]HJRU]-DVLฤ”VNL 6RQHO6$ )RWRJUDยฟDW\WXรกRZD 3RPLDUUH]\VWDQFMLL]RODFMLWUDQVIRUPDWRUD SU]\Xฤช\FLXPLHUQLND0,&

Fachowy Elektryk

85


POMIARY

Pomiary bezpieczeństwa instalacji elektrycznych

Zakres pomiarów 3RPLDUUH]\VWDQFMLL]RODFMLUHDOL]RZDQ\MHVW QDSLĊFLHP GR N9 Z ]DNUHVLH RG ȍ GR PD[ 0ȍ GRVWĊSQH QDSLĊFLD SRPLDURZH   RUD] N9 3RPLDU FLąJáRĞFL SRáąF]HĔ Z\UyZQDZF]\FK UHDOL]RZDQ\ MHVW SUąGHP P$ ] DXWRPDW\F]Qą ]PLDQą SRODU\]DFML OXE PDá\P SUąGHP P$$QDORJLF]QLH SRPLDU LPSHGDQFML SĊWOL ]ZDUFLD PRĪH E\ü Z\NRQDQ\ GXĪ\POXEPDá\PSUąGHPEH]Z\]ZROHQLD 5&' ± SRPLDU Wą RVWDWQLą PHWRGą ]DMPXMH ĞUHGQLR GR V FR VWDQRZL EDUG]R GREU\ Z\QLNQDWOHLQQ\FKSU]\U]ąGyZWHJRW\SX 'RGDWNRZR PRGHO WHQ SRVLDGD ZEXGRZDQą WDEHOĊ FKDUDNWHU\VW\N EH]SLHF]QLNyZ FR SR]ZDOD QD RFHQĊ RWU]\PDQHJR Z\QLNX SRPLDUXLPSHGDQFMLSĊWOL]ZDUFLDZĞZLHWOH RERZLą]XMąF\FK QRUP 3RPLDU SDUDPHWUyZ Z\áąF]QLNyZ 5&' WM SUąGX Z\]ZROHQLD L F]DVX ]DG]LDáDQLD RUD] QDSLĊFLD GRW\NRZHJRPRĪOLZ\MHVWGODZ\áąF]QLNyZ5&' W\SX$$&RUD]%3RPLDUUH]\VWDQFMLX]LHPLHQLDUHDOL]RZDQ\MHVWPHWRGąWHFKQLF]Qą

86

Fachowy Elektryk

Fot. 1. Miernik MI 3125 BT z komunikacją Bluetooth.

WUyMSU]HZRGRZą)XQNFMDSRPLDUXQDSLĊFLD L F]ĊVWRWOLZRĞFL SR]ZDOD WDNĪH QD MHGQRF]HVQH REVHUZRZDQLH QDSLĊFLD WUyMID]RZHJRZW\PVDP\PF]DVLH Łatwość obsługi 0, %7 (XURWHVW&20%2 SRVLDGD UyZQLHĪ V]HUHJ IXQNFML L UR]ZLą]DĔ WHFKQLF]Q\FK NWyUH ]QDNRPLFLH XáDWZLDMą REVáXJĊ 3U]HGH ZV]\VWNLP QDOHĪ\ ]ZUyFLü XZDJĊQDGXĪ\JUD¿F]Q\Z\ĞZLHWODF]/&' ]SRGĞZLHWOHQLHPRUD]PHQXZMĊ]\NXSROVNLP : SRáąF]HQLX ] GXĪ\P SU]\FLVNLHP QDZLJXMąF\P XPLHV]F]RQ\P Z FHQWUDOQHM F]ĊĞFLNODZLDWXU\SR]ZDODQDV]\ENLLQWXLF\MQ\ Z\EyU RGSRZLHGQLFK IXQNFML SRPLDURZ\FKRUD]NRQ¿JXUDFMĊPLHUQLND]JRGQLH ] Z\PDJDQLDPL 3R ERNDFK HNUDQX /&' XPLHV]F]RQR EDUJUDI\ VNáDGDMąFH VLĊ ] ]LHORQ\FK SR SUDZHM VWURQLH L F]HUZRQ\FK SR OHZHM VWURQLH GLRG /(' NWyUH EH]SRĞUHGQLR SR Z\NRQDQ\P SRPLDU]H V\JQDOL-

]XMą RSHUDWRURZL '2%5< OXE =à< Z\QLN SRPLDUX 2FHQD SRSUDZQRĞFL RGE\ZD VLĊ ZRSDUFLXRZSURZDG]RQHZDUWRĞFLJUDQLF]QH]JRGQH]RERZLą]XMąF\PLQRUPDPL LVWQLHMH PRĪOLZRĞü LFK ]PLDQ\ Z ]DOHĪQRĞFL RGSRWU]HE 'ODSRPLDUyZZ\NRQ\ZDQ\FKZJQLD]GDFK RRGZUyFRQHMSRODU\]DFMLSU]HZRGyZ1L/ PLHUQLN SRVLDGD IXQNFMĊ DXWRPDW\F]QHM LFK ]DPLDQ\ : SU]\SDGNX ZąWSOLZRĞFL FRGRVSRVREXSRGáąF]HQLDPLHUQLNDZEXGRZDQDIXQNFMDSRPRF\Z\ĞZLHWODQDHNUDQLH /&' VFKHPDW SRGáąF]HQLD SU]HZRGyZ GRVLHFLGODNDĪGHMIXQNFMLSRPLDURZHM Rejestracja pomiarów (XURWHVW&20%2SRVLDGDZEXGRZDQąSDPLĊü Z\QLNyZSRPLDURZ\FKNWyUHMVWUXNWXUDSU]\SRPLQD GU]HZR 1DMZ\ĪV]\P MHM SR]LRPHP

Fot.: xxx

0LHUQLN 0, %7 SRVLDGD ZV]\VWNLH QLH]EĊGQH SU]\ EDGDQLX EH]SLHF]HĔVWZD LQVWDODFML HOHNWU\F]Q\FK IXQNFMH SRPLDURZH UH]\VWDQFML L]RODFML FLąJáRĞFL SRáąF]HĔ Z\UyZQDZF]\FK LPSHGDQFML SĊWOL ]ZDUFLD Z\áąF]QLNyZ UyĪQLFRZRSUąGRZ\FK UH]\VWDQFML X]LHPLHQLD QDSLĊFLD 7506 L F]ĊVWRWOLZRĞFL RUD] NLHUXQNX ZLURZDQLD ID] Z V\VWHPDFK WUyMID]RZ\FK 3RPLDU\ Z\NRQ\ZDQH Vą ]JRGQLH ] QDMQRZV]\PL Z\PDJDQLDPLQRUP,(&(131(1 RUD] PLQ 9'( 31,(& 31+' 31,(& 31+' GRW\F]ąF\PL EH]SLHF]HĔVWZD L ]DEH]SLHF]HĔLQVWDODFMLHOHNWU\F]Q\FK

Fot.: xxx

Firma Metrel, europejski lider w produkcji mierników do pomiarów ochronnych, wprowadziła wiele nowych modeli przyrządów przeznaczonych do pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Jednym z nich jest np. unowocześniony model MI 3125 BT EurotestCOMBO, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Fot. 2. Struktura drzewa w oprogramowaniu Eurolink Android


POMIARY MHVW 2ELHNW QS EXG\QHN GR NWyUHJR SU]\SLVDรผPRฤชHP\NROHMQHORNDOL]DFMHSRGU]ฤŠGQH QS WDEOLFD UR]G]LHOF]D REZyG JQLD]GR 'OD NDฤชGHJR SR]LRPX PRฤชQD GRGDZDรผ ]DUyZQR NROHMQHORNDOL]DFMHQDW\PVDP\PSR]LRPLH MDNLHOHPHQW\QLฤชV]HJRSR]LRPXLWG:F]DVLH SRPLDUyZLVWQLHMHPRฤชOLZRฤžรผGRGDZDQLDNROHMQ\FKHOHPHQWyZGU]HZDZNWyU\FKPRฤชQD ]DSLVDรผ]PLHU]RQHZDUWRฤžFL =DSLVDQHZSDPLฤŠFLZ\QLNLPRฤชQDSU]HVรกDรผ GR NRPSXWHUD 3& ] V\VWHPHP :LQGRZV ]D SRPRFฤ… LQWHUIHMVX 86% OXE %OXHWRRWK 1DVWฤŠSQLH NRU]\VWDMฤ…F ] IXQNFML SURJUDPX (XUROLQN 352 3/ GRVWDUF]DQ\P Z VWDQGDUG]LH PRฤชQD SU]HMU]Hรผ ]PLHQLรผ QD]Z\ RELHNWyZHOHPHQWyZ L Z\GUXNRZDรผ UDSRUW WDEHODU\F]Q\]DZLHUDMฤ…F\Z\QLNLSRPLDUyZ 2SFMRQDOQHRSURJUDPRZDQLH(XUROLQN352 3/863/SR]ZDODQDSURIHVMRQDOQ\Z\GUXN SURWRNRรกX ]DZLHUDMฤ…FHJR GDQH ] PLHUQLND : SU]\SDGNX ]PLDQ\ OXE PRG\ยฟNDFML SU]HSLVyZ Eฤ…Gฤจ QRUP LVWQLHMH PRฤชOLZRฤžรผ GRNRQDQLD DNWXDOL]DFML RSURJUDPRZDQLD ZHZQฤŠWU]QHJR PLHUQLND ยฟUPZDUH GRVWRVRZXMฤ…FMHJRIXQNFMHGRHZSU]\V]รก\FK ]PLDQZSU]HSLVDFK

Dodatkowe funkcjonalnoล›ci na smartfony 'RVNRQDรก\P UR]V]HU]HQLHP IXQNFMRQDOQRฤžFL RSURJUDPRZDQLD (XUROLQN 352 3/ L 352 3/86 3/ GOD 3& MHVW RSURJUDPRZDQLH (XUROLQNGODVPDUWIRQyZLWDEOHWyZ]V\VWHPHP $QGURLG 3RVLDGDMฤ…F WHQ SURJUDP ]\VNXMHP\ IXQNFMH GRGDWNRZH 6PDUWIRQ NRPXQLNXMH VLฤŠ SRSU]H] LQWHUIHMV %OXHWRRWK EH]SRฤžUHGQLR ] PLHUQLNLHP FR GDMH PLQ PRฤชOLZRฤžรผ GRGDZDQLD QRZ\FK HOHPHQWyZ Z VWUXNWXU]H GU]HZD LQVWDODFML HG\WRZDQLD QD]Z HOHPHQWyZDQDZHWPRฤชOLZRฤžรผGRGDQLDGRNDฤชGHJR HOHPHQWX EXG\QHN WDEOLFD UR]G]LHOF]D REZyGJQLD]GR LQG\ZLGXDOQHJRRSLVXQRWDWNL JรกRVRZHM F]\ ]GMฤŠFLD NWyUH SR ]DNRฤ”F]HQLX SRPLDUyZLSU]HVรกDQLXGDQ\FKGR3&]SURJUDPHP(XUROLQN3523523OXVSR]ZROฤ…QDLFK RGF]\WZUD]]Z\QLNLHPSRPLDURZ\P 3URJUDP GRVWฤŠSQ\ MHVW GR SREUDQLD ]D GDUPR ]*RRJOH3OD\SU]\F]\PGRSHรกQHMIXQNFMRQDOQRฤžFLZ\PDJD]DNXSXNOXF]DDNW\ZDF\MQHJR Wygodne uลผytkowanie 3U]\U]ฤ…G ]DVLODQ\ MHVW ] DNXPXODWRUNyZ $$ L SRVLDGD ZEXGRZDQฤ… รกDGRZDUNฤŠ

:SU]\SDGNXLFKUR]รกDGRZDQLDZWUDNFLH SU]HSURZDG]DQLDSRPLDUyZLVWQLHMHPRฤชOLZRฤžรผLFKV]\ENLHMZ\PLDQ\QD]DSDVRZ\]HVWDZOXEQDEDWHULHDONDOLF]QH$$ 2EXGRZD NWyUD PLHฤžFL SRZ\ฤชV]H IXQNFMRQDOQRฤžFL MHVW QDSUDZGฤŠ QLHZLHONLFK UR]PLDUyZ รฎ รฎ PP L PDรกHM ZDJL RN NJ EH] Z\SRVDฤชHQLD : SRรกฤ…F]HQLX ] XFKZ\WHP SDVNRZ\P QD GรกRฤ” LPRฤชOLZRฤžFLฤ…SU]\PRFRZDQLDGRPHWDORZHMSRZLHU]FKQL]DSRPRFฤ…PDJQHVXSR]ZDODQDEDUG]RVSUDZQฤ…REVรกXJฤŠLXZROQLHQLHMHGQHMOXEGZyFKGรกRQLRSHUDWRUD 6WDQGDUGRZR SU]\U]ฤ…G GRVWDUF]DQ\ MHVW ] NRPSOHWHP SU]HZRGyZ SRPLDURZ\FK SU]HZyG XQLZHUVDOQ\ ฤช\รกRZ\ WU]\ NRฤ”FyZNL SRPLDURZH L NURNRG\ONL SU]HZyG]ZW\NLHP6FKXNRGRSRPLDUyZLPSHGDQFML L 5&' RSURJUDPRZDQLHP (XUROLQN 352 3/ GOD 3& SDVNLHP QD UฤŠNฤŠ ]DVLODF]HP L NRPSOHWHP DNXPXODWRUNyZ JZDUDQFMฤ…LQVWUXNFMฤ…FHUW\ยฟNDWHPZ]RUFRZDQLD RUD] GDUPRZ\P V]NROHQLHP ]REVรกXJLPLHUQLND ZZZPHUVHUZLVSO REKLAMA

Fachowy Elektryk

87


POMIARY

Fluke CNX - pierwszy na rynku zestaw bezprzewodowych przyrzฤ…dรณw diagnostycznych wspรณล‚pracujฤ…cych z kamerami termowizyjnymi

6\VWHP &1; ]DSHZQLD V]\ENฤ… L Z\GDMQฤ… GLDJQRVW\NฤŠ G]LฤŠNL PRฤชOLZRฤžFL MHGQRF]HVQHJR Z\NRQ\ZDQLD Dฤช GR SRPLDUyZ 'DQH ] PRGXรกyZ SRPLDURZ\FK SU]HV\รกDQH Vฤ…EH]SU]HZRGRZRZF]DVLHU]HF]\ZLVW\P GRRGOHJรกHJRQDZHWRPHWUyZXU]ฤ…G]HQLD JรกyZQHJR6ZRERGDZNRQยฟJXUDFML]HVWDZX SU]\U]ฤ…GyZGDMHXฤช\WNRZQLNRPZ\EyUVSRฤžUyGUyฤชQRURGQ\FKPRGXรกyZSRPLDURZ\FK Z ]DOHฤชQRฤžFL RG VFHQDULXV]D GLDJQRVW\F]QHJR : VSU]HGDฤช\ GRVWฤŠSQH Vฤ… ]DUyZQR JRWRZH ]HVWDZ\ SU]\U]ฤ…GyZ GHG\NRZDQH GR RNUHฤžORQ\FK ]DGDฤ” QS &1; *0 ยฑ RJyOQ\ V\VWHP NRQVHUZDF\MQ\ MDN L SRV]F]HJyOQH PRGXรก\ &R ZDฤชQH NDฤชG\ ]PRGXรกyZPRฤชHWHฤชG]LDรกDรผMDNRQLH]DOHฤชQHXU]ฤ…G]HQLH3RQLฤชHMSUH]HQWXMHP\F]ฤŠฤžFL VNรกDGRZHV\VWHPX Urzฤ…dzenia gล‚รณwne 8U]ฤ…G]HQLHP JรกyZQ\P ]ELHUDMฤ…F\P LZ\ฤžZLHWODMฤ…F\PGDQH]PRGXรกyZPRฤชHE\รผ PXOWLPHWU F\IURZ\ NDPHUD WHUPRZL]\MQD ]VHULL)OXNH7L;;OXENRPSXWHUZ\SRVDฤชRQ\ZRGSRZLHGQLฤ…NDUWฤŠLRSURJUDPRZDQLH %H]SU]HZRGRZ\PXOWLPHWU)OXNH&1; PD Z\ฤžZLHWODF] R PDNV\PDOQ\P ZVND]DQLX L SUDFXMH Z SLฤŠFLX ]DNUHVDFK SRPLDURZ\FK GOD QDSLฤŠรผ VWDรก\FK L ]PLHQQ\FK RGP9GR9]GRNรกDGQRฤžFLฤ…  0LHU]\ SUฤ…G GR P$ UH]\VWDQFMฤŠ Z ]DNUHVDFK RG ศ GR 0ศ ]IXQNFMฤ…FLฤ…JรกRฤžFLLWHVWHPGLRGSRMHPQRฤžรผ ZF]WHUHFK]DNUHVDFKRGQ) LF]ฤŠVWRWOL-

88

Fachowy Elektryk

Fot.: Fluke

Fluke CNX to caล‚a rodzina bezprzewodowych przyrzฤ…dรณw pomiarowych wspรณล‚pracujฤ…cych ze sobฤ… w czasie rzeczywistym. W jej skล‚ad wchodzฤ… rรณลผne moduล‚y pomiarowe oraz urzฤ…dzenie gล‚รณwne zbierajฤ…ce bezprzewodowo dane z moduล‚รณw. Rolฤ™ jednostki centralnej moลผe peล‚niฤ‡ multimetr cyfrowy, komputer z odpowiedniฤ… kartฤ… lub kamera termowizyjna z serii Fluke Ti 1XX.

Fot. x. yyy

ZRฤžรผGRN+]=DVLODQLHDNXPXODWRURZH SR]ZDODQDJRG]LQSUDF\0LHUQLNZDฤช\ J SU]\ Z\PLDUDFK รฎรฎ FP 0XOWLPHWU)OXNH&1;PRฤชHZ\ฤžZLHWODรผ UyZQRF]HฤžQLH SRPLDU\ ] WU]HFK PRGXรกyZV\VWHPX&1; =V\VWHPHP&1;PRJฤ…ZVSyรกSUDFRZDรผNDPHU\ )OXNH 7L 7L 7L 7L5 7L5 7L5 L 7L 1D Z\ฤžZLHWODF]X NDPHU\ PRฤชQD ฤžOHG]Lรผ SRPLDU\ ] PRGXรกyZ UyZQRF]HฤžQLH ] REUD]HP WHUPLF]Q\P =DUyZQRZ\QLNLSRPLDUyZMDNLREUD]\WHUPLF]QHPRJฤ…E\รผHNVSRUWRZDQHGRSURJUDPX 6PDUW9LHZยฎ FR SR]ZDOD QD WZRU]HQLH

MHV]F]H GRNรกDGQLHMV]HM GRNXPHQWDFML SUDF RUD] UDSRUWyZ L DQDOL] 'Rรกฤ…F]HQLH NDPHU\ GR V\VWHPX &1; QLH ZLฤ…ฤชH VLฤŠ ] ฤชDGQ\PL NRV]WDPL GOD Xฤช\WNRZQLND :\VWDUF]\ GDUPRZ\ XSJUDGH VRIWZDUHยถX ]D SRฤžUHGQLFWZHPSURJUDPX6PDUW9LHZยฎ 2GF]\W\ ] PRGXรกyZ SRPLDURZ\FK PRJฤ… E\รผ WHฤช ]ELHUDQH EH]SRฤžUHGQLR SU]H] NRPSXWHU Z\SRVDฤชRQ\ Z NDUWฤŠ )OXNH &1; SF'Rรกฤ…F]RQ\GRNDUW\SURJUDP&1; VZ SUDFXMH Z ฤžURGRZLVNX :LQGRZV 8PRฤชOLZLD GRNRQ\ZDQLH SRPLDUyZ ] PRGXรกyZ&1;MHGQRF]HฤžQLH0RฤชOLZHMHVW UyZQLHฤช WZRU]HQLH Z\NUHVyZ Z F]DVLH


Fot.: Fluke

POMIARY SDUDPHWUyZ L XVWDZLHฤ” PRGXรกyZ &1; Zรกฤ…F]QLH ] QD]Zฤ… PRGXรกX LQWHUZDรกHP UHMHVWURZDQLD L F]DVHP WUZDQLD VHVML ']LฤŠNL IXQNFML ]DSLVX XPRฤชOLZLD JURPDG]HQLH GR ]HVWDZyZ RGF]\WyZ ] PRGXรกyZ ZDUWRฤžFL PLQLPDOQH PDNV\PDOQH L ฤžUHGQLH OXEVHVMLZLHORNURWQHJRUHMHVWURZDQLD ย„

ย„

Fot. x. yyy

U]HF]\ZLVW\P GOD SRV]F]HJyOQ\FK RGF]\WyZPRGXรกyZ2SURJUDPRZDQLHXPRฤชOLZLD Xฤช\WNRZQLNRZL UyZQLHฤช SRELHUDQLH ]DUHMHVWURZDQ\FK GDQ\FK RUD] GRVWRVRZ\ZDQLH

Moduล‚y: )OXNH&1;LL)OH[ยฑPLHUQLNSUฤ…GX SU]HPLHQQHJR ] HODVW\F]Qฤ… VRQGฤ… SRPLDURZฤ… 8PRฤชOLZLD SRPLDU\ U]HF]\ZLVWHMZDUWRฤžFLQDSLฤŠFLDSUฤ…GXSU]HPLHQQHJR GR $ ] GRNรกDGQRฤžFLฤ… (ODVW\F]QD VRQGD SUฤ…GRZD L)OH[ SR]ZDODGRVWDรผVLฤŠGRFLDVQ\FKWUXGQR GRVWฤŠSQ\FK PLHMVF 3RGฤžZLHWODQ\ Z\ฤžZLHWODF]/&'F\IU\ )OXNH &1; D ยฑ FฤŠJRZ\ PLHUQLN SUฤ…GX SU]HPLHQQHJR ] Z\ฤžZLHWODF]HP F\IU\ 3R]ZDOD QD SRPLDU U]HF]\ZLVWHM ZDUWRฤžFL QDSLฤŠFLD SUฤ…GX SU]HPLHQQHJRGR$]GRNรกDGQRฤžFLฤ… GR+]LGR+].ODVDEH]SLHF]Hฤ”VWZD&$7,,,9

ย„

ย„

ย„

)OXNH &1; Y ยฑ ZROWRPLHU] QDSLฤŠFLD SU]HPLHQQHJR ] Z\ฤžZLHWODF]HP F\IU\3UDFXMHZF]WHUHFK]DNUHVDFK RG 9 GR 9 ] GRNรกDGQRฤžFLฤ… GR+]LGRN+]:\NRQXMH SRPLDU\QDVHNXQGฤŠ.ODVDEH]SLHF]Hฤ”VWZD&$7,99&$7,,,9 )OXNH&1;WW\SX.ยฑPLHUQLNWHPSHUDWXU\ ] VRQGฤ… WHUPRSDURZฤ… W\SX . 5HDOL]XMH SRPLDU\ Z ]DNUHVLH ยฑยƒ& GR ยƒ& ] UR]G]LHOF]RฤžFLฤ… ยƒ& LGRNรกDGQRฤžFLฤ… %H]SU]HZRGRZD NRPXQLNDFMD ] XU]ฤ…G]HQLHP FHQWUDOQ\P ]QDF]QLH SU]\VSLHV]D L XรกDWZLD SUDFฤŠ 0RGXรก\ PRฤชQD ]DLQVWDORZDรผ Z UyฤชQ\FK SXQNWDFK SRPLDURZ\FK D QDVWฤŠSQLH ] MHGQHJR PLHMVFDPRQLWRURZDรผZV]\VWNLHRGF]\W\ZW\PVDP\PF]DVLH:\NRU]\VWDQLH V\VWHPX &1; SRSUDZLD UyZQLHฤช EH]SLHF]Hฤ”VWZR SUDF\ ยฑ PLHUQLNL V\VWHPX PRฤชQDXPLHฤžFLรผZQLHEH]SLHF]Q\FKOXE WUXGQRGRVWฤŠSQ\FKPLHMVFDFKLREVHUZRZDรผRGF]\W\]EH]SLHF]QHMRGOHJรกRฤžFL ย„ REKLAMA

Fachowy Elektryk

89


FOTOWOLTAIKA

Systemy fotowoltaiczne Ogniwa sล‚oneczne, ktรณre bardzo czฤ™sto nazywane sฤ… takลผe ogniwami fotowoltaicznymi, ogniwami fotoelektrycznymi czy teลผ fotoogniwami, stanowiฤ… elementy pรณล‚przewodnikowe, w ktรณrych dochodzi do przemiany energii promieniowania sล‚onecznego (ล›wiatล‚a) na energiฤ™ elektrycznฤ….

(IHNW Z W\P ]DNUHVLH X]\VNXMH VLฤŠ Z Z\QLNXSU]HPLHV]F]HQLDรกDGXQNyZHOHNWU\F]Q\FK FR SRZRGXMH UyฤชQLFฤŠ SRWHQFMDรกyZ F]\OL QDSLฤŠFLH HOHNWU\F]QH :DUWR SU]\SRPQLHรผ ฤชH ]MDZLVNR IRWRZROWDLNL ]RVWDรกR ]DREVHUZRZDQH Z U Z REZRG]LH RฤžZLHWORQ\FK HOHNWURG XPLHV]F]RQ\FK ZHOHNWUROLFLH=MDZLVNRWRSRSUDZLHF]WHUG]LHVWX ODWDFK ]DREVHUZRZDQR QD JUDQLF\ GZyFK FLDรก VWDรก\FK 'RVWฤŠSQH QD U\QNX PRGXรก\ Z\NRQXMH VLฤŠ ] NU]HPX JHUPDQX LVHOHQX

Fot.: Wamtechnik

Parametry paneli : SU]\SDGNX PRGXรกyZ IRWRZROWDLF]Q\FK LVWRWQD MHVW PRF Z SXQNFLH PRF\ PDNV\PDOQHMSRGDZDQDZ3PSS-HVWWRPRFMDNฤ… RJQLZDVฤ…ZVWDQLHZ\JHQHURZDรผZQDMRSW\PDOQLHMV]\FKGODVLHELHZDUXQNDFKF]\OL SU]\ QDVรกRQHF]QLHQLX :P2 WHPSHUDWXU]H RJQLZD Z\QRV]ฤ…FHM ยƒ& RUD]

SU]\ ZLGPLH SURPLHQLRZDQLD R ZDUWRฤžFL $0 ,VWRWQ\P SDUDPHWUHP MHVW WDNฤชH QDSLฤŠFLH Z SXQNFLH PRF\ PDNV\PDOQHM 9PSS F]\OL PDNV\PDOQH QDSLฤŠFLH MDNLH PRฤชH RVLฤ…JQฤ…รผ PRGXรก SRG REFLฤ…ฤชHQLHP 3U]\Z\ERU]H]ZUDFDVLฤŠXZDJฤŠQDQDSLฤŠFLH UR]ZDUFLD 9oc -HVW WR PDNV\PDOQH QDSLฤŠFLHSRZVWDMฤ…FHQDPRGXOHGRNWyUHJR QLHMHVWSRGรกฤ…F]RQ\RGELRUQLN:DUWRZVSRPQLHรผ R SUฤ…G]LH Z SXQNFLH PRF\ PDNV\PDOQHM ,PSS 3DUDPHWU WHQ RGSRZLDGD ]DRNUHฤžODQLHPDNV\PDOQHMZDUWRฤžFLSUฤ…GX MDNLPRฤชHE\รผZ\SURGXNRZDQ\SU]H]PRGXรกZQDMRSW\PDOQLHMV]\FKZDUXQNDFKSRG REFLฤ…ฤชHQLHP =ZUDFD VLฤŠ XZDJฤŠ QD SUฤ…G ]ZDUFLRZ\ ,sc EฤŠGฤ…F\ PDNV\PDOQ\P SUฤ…GHP MDNL PRฤชH E\รผ Z\JHQHURZDQ\ SU]H] PRGXรก EH] REFLฤ…ฤชHQLD 0DNV\PDOQH QDSLฤŠFLHSUDF\MHVW]NROHLZDUWRฤžFLฤ…NWyUD RNUHฤžOD DPSOLWXGฤŠ QDSLฤŠFLD PRGXรกyZ รกฤ…F]RQ\FK]HVREฤ…V]HUHJRZR

Fot. 1. Dostฤ™pne na rynku ogniwa fotowoltaiczne najczฤ™ล›ciej sฤ… produkowane z krzemu monolitycznego lub polikrystalicznego.

90

Fachowy Elektryk

Rodzaje ogniw 'RVWฤŠSQH QD U\QNX RJQLZD IRWRZROWDLF]QH QDMF]ฤŠฤžFLHM Vฤ… SURGXNRZDQH ] NU]HPX PRQROLW\F]QHJR OXE SROLNU\VWDOLF]QHJR 3U]\ PRF\ MHGQHJR SDQHOX RVLฤ…JDMฤ…FHM GR :XZ]JOฤŠGQLDVLฤŠRJQLZDPRQRNU\VWDOLF]QH2JQLZDSROLNU\VWDOLF]QH]DVWRVRZDQLH ]QDMGXMฤ… Z SDQHODFK R PRF\ NWyUD SU]HNUDF]D : 3RMHG\QF]H RJQLZD IRWRZROWDLF]QH RVLฤ…JDMฤ… QLHZLHONฤ… PRF 6Wฤ…G WHฤชGODX]\VNDQLDZLฤŠNV]HMZ\GDMQRฤžFLSUฤ…GRZHMLQDSLฤŠFLRZHMRJQLZDVฤ…รกฤ…F]RQHUyZQROHJOH OXE V]HUHJRZR Z SDQHOH L PRGXรก\ 0RFV\VWHPyZIRWRZROWDLF]Q\FKSU]HNรกDGD VLฤŠQD]DMPRZDQฤ…SU]H]QLHSRZLHU]FKQLฤŠ ,QWHUHVXMฤ…FH UR]ZLฤ…]DQLH VWDQRZLฤ… SDQHOH DPRUยฟF]QH ,FK EXGRZD UyฤชQL VLฤŠ RG UR]ZLฤ…]Dฤ” NWyUH ]QDMGXMฤ… ]DVWRVRZDQLH Z SDQHODFK PRQR L SROLNU\VWDOLF]Q\FK : PRGXรกDFK DPRUยฟF]Q\FK RVDG]D VLฤŠ ERZLHP FLHQNLH ZDUVWZ\ NU]HPX R ZLHONRฤžFL PLNURQyZQDSRZLHU]FKQLLQQHJRPDWHULDรกX:WDNLPUR]ZLฤ…]DQLXQLHPDPRฤชOLZRฤžFL Z\RGUฤŠEQLHQLDSRMHG\QF]\FKRJQLZ Ukล‚ady ล›ledzenia ruchu sล‚oล„ca 1D U\QNX Vฤ… RIHURZDQH V\VWHP\ RGSRZLHG]LDOQH]DDQDOL]RZDQLHUXFKXVรกRฤ”FD7\P VSRVREHP ]ZLฤŠNV]D VLฤŠ Z\GDMQRฤžรผ LQVWDODFML IRWRZROWDLF]Q\FK ']LฤŠNL UR]ZLฤ…]DQLRP WHJRW\SXPRฤชQDX]\VNDรผGRGRGDWNRZHJRSUฤ…GXZVWRVXQNXGRLQVWDODFMLQLHUXFKRP\FK6\VWHP\ฤžOHG]HQLDVรกRฤ”FDFHFKXMฤ… VLฤŠ QLVNLP ]DSRWU]HERZDQLHP QD HQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ…:\QRVL RQD ERZLHP N:K QDURN:XU]ฤ…G]HQLDFKSU]HZLG]LDQRNRQVWUXNFMฤŠ MHGQRRVLRZฤ… .ฤ…W REURWX ZVFKyG]DFKyG RVLฤ…JD ยƒ =D QDSฤŠG RGSRZLDGD VLOQLN ]DVLODQ\ QDSLฤŠFLHP PLHV]F]ฤ…F\P VLฤŠ SRPLฤŠG]\ D 9 .URNRZH ฤžOHG]HQLH VรกRฤ”FD QDG]RUXMH VWHURZQLN NWyU\ PRฤชH REVรกXJLZDรผGZLHMHGQRVWNLฤžOHG]ฤ…FH0RFR-


Fot.: Wamtechnik

FOTOWOLTAIKA

Fot. 2. W systemach fotowoltaicznych istotnฤ… rolฤ™ odgrywajฤ… odpowiednie sterowniki.

Co na rynku 'RVWฤŠSQHQDU\QNXPRGXรก\IRWRZROWDLF]QH ]QDMGXMฤ… ]DVWRVRZDQLH ]DUyZQR Z V\VWHPDFK ZVSyรกSUDFXMฤ…F\FK ] VLHFLฤ… HOHNWURHQHUJHW\F]Qฤ… MDN L REZRGDFK QLH]DOHฤชQ\FK 0RฤชQD LFK Xฤช\ZDรผ ZV]ฤŠG]LH WDP JG]LH SRWU]HEQD MHVW HQHUJLD HOHNWU\F]QD D QDVรกRQHF]QLHQLH MHVW RGSRZLHGQLH 6Wฤ…G WHฤช RSUyF] QDMEDUG]LHM SRZV]HFKQ\FK ]DVWRVRZDฤ” WDNLFK MDN RELHNW\ PLHV]NDOQH L XVรกXJRZH SDQHOH IRWRZROWDLF]QH VWDQRZLฤ… NOXF]RZH XU]ฤ…G]HQLD GRVWDUF]DMฤ…FH HQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… WDNฤชH GR ]DVLODQLD WHOHIRQyZDODUPRZ\FK QSQDGURJDFK V\VWHPyZNRQWUROQRSRPLDURZ\FK QSVWDFML PHWHRURORJLF]Q\FK IRWRUDGDUyZ D WDNฤชH SU]\GURฤชQ\FK UHNODP V]\OGyZ WDEOLF LQIRUPDF\MQ\FKLWS 1LH EH] ]QDF]HQLD Z GRVWฤŠSQ\FK QD U\QNX SDQHODFKSR]RVWDMHHIHNW\ZQHZ\NRU]\VWDQLH GRVWฤŠSQHM SRZLHU]FKQL SU]\ MHGQRF]HVQ\P ]PLQLPDOL]RZDQLX Z\PLDUyZ SDQHOL 2IHURZDQH PRGXรก\ IRWRZROWDLF]QH FHFKXMฤ… VLฤŠ

SU]HGH ZV]\VWNLP Z\WU]\PDรกRฤžFLฤ… ERZLHP SURGXFHQFL JZDUDQWXMฤ… EH]DZDU\MQฤ… SUDFฤŠ XU]ฤ…G]HQLDSU]H]SU]\QDMPQLHMODW3RGDMH VLฤŠWDNฤชHฤชHZRNUHVLHW\PVSDGHNZ\GDMQRฤžFLPRGXรกXQLHSU]HNURF]\NLONXSURFHQW 1RZRF]HVQH XU]ฤ…G]HQLD WHFKQRORJLL IRWRZROWDLF]QHMRVLฤ…JDMฤ…VSUDZQRฤžรผQDSR]LRPLH 1LH PQLHM LVWRWQD FHFKD WR UyZQLHฤช Z\WU]\PDรกRฤžรผ -HVW RQD X]\VNDQD G]LฤŠNL ]DEH]SLHF]HQLX RJQLZ V]NรกHP KDUWRZDQ\P RG VWURQ\ ]HZQฤŠWU]QHM QDWRPLDVW RG VSRGX ]DVWRVRZDQLH ]QDMGXMH SROLXUHWDQ 7\P VSRVREHP Z\WU]\PDรกRฤžรผ QD G]LDรกDQLH F]\QQLNyZ DWPRVIHU\F]Q\FK MHVW ]QDF]QLH Fot.: Wamtechnik

ZDQLH ED]XMH QD SU]HVXZDOQ\FK ]DF]HSDFK ]H VWDOL QLHUG]HZQHM 7\P VSRVREHP QLH PDSRWU]HE\ZLHUFHQLDGRGDWNRZ\FKRWZRUyZZUDPLHFHOHP]DPRFRZDQLDPRGXรกyZ 1DNRPSOHWQ\]HVWDZVNรกDGDVLฤŠUDPDLHOHPHQW\PRFXMฤ…FHZ\NRQDQH]HVWDOLRF\QNRZDQHM JDOZDQLF]QLH 2SUyF] WHJR Z VNรกDG V\VWHPXZFKRG]ฤ…NODPU\]HVWDOLQLHUG]HZQHM SU]H]QDF]RQH GR ]DPRFRZDQLD PRGXรกyZDWDNฤชHHOHNWURQLNDVWHUXMฤ…FD]DNXPXODWRUHPVLOQLNOLQLRZ\LVรกXSPRFXMฤ…F\

]ZLฤŠNV]RQD &DรกRฤžรผ PRGXรกX XPLHV]F]D VLฤŠ Z DOXPLQLRZHM UDPLH :DฤชQH MHVW ERZLHP RGSRZLHGQLH]DEH]SLHF]HQLHSU]HGQDSUฤŠฤชHQLDPLPHFKDQLF]Q\PL ,QWHUHVXMฤ…FH UR]ZLฤ…]DQLD VWDQRZLฤ… UyZQLHฤช RJQLZDIRWRZROWDLF]QHNWyU\FKNRQVWUXNFMD XPLHV]F]RQDMHVWZFLHQNLPD]DUD]HPOHNNLP ODPLQDFLH : WDNLP SU]\SDGNX FDรกRฤžรผ RJQLZD SR]EDZLRQD MHVW UDP\ 7\P VSRVREHP ]\VNXMH VLฤŠ ]GHF\GRZDQLH รกDWZLHMV]\ PRQWDฤช QD SรกDVNLFK SRZLHU]FKQLDFK 1D U\QNX QDE\รผ PRฤชQD PRGXรก\ IRWRZROWDLF]QH NWyUH QLH ]DZLHUDMฤ… V]NรกD ,QWHUHVXMฤ…FH Vฤ… UyZQLHฤช SDQHOH NWyUH Vฤ… Z VWDQLH XGRVWฤŠSQLรผZLฤŠFHMHQHUJLLVรกRQHF]QHMG]LฤŠNL SUDF\ Z SDฤžPLH ฤžZLDWรกD SRGF]HUZRQHJR 3URGXNXMฤ… RQH HQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… QDZHW Z SU]\SDGNX PLHMVF ]DFLHQLRQ\FK 1LH PQLHMLVWRWQHFHFK\WRUyZQLHฤชGXฤชDZ\WU]\PDรกRฤžรผ QD G]LDรกDQLH F]\QQLNyZ ]HZQฤŠWU]Q\FK .OXF]RZH PLHMVFH ]DMPXMH Z\VRND RGSRUQRฤžรผ XGDURZD D WDNฤชH VWDELOQD SUDFD ZZ\VRNLFKWHPSHUDWXUDFK 1DU\QNXGRVWฤŠSQHVฤ…W]ZPRGXรก\HODVW\F]QHNWyUHFHFKXMฤ…VLฤŠSU]HGHZV]\VWNLPQLHZLHONฤ…PDVฤ…DQLHNWyUHPRGXรก\Vฤ…]ZLMDQH G]LฤŠNL F]HPX PRฤชQD MH รกDWZR WUDQVSRUWRZDรผ 6ฤ… WR SDQHOH EDUG]LHM R FKDUDNWHU]H WXU\VW\F]Q\P SR]ZDODMฤ…FH QD ]DVLODQLH XU]ฤ…G]Hฤ”HOHNWU\F]Q\FKRQLHZLHONLHMPRF\ :DUWR]ZUyFLรผXZDJฤŠIDNWฤชHSURGXNRZDQH Vฤ… PRGXรก\ VรกRQHF]QH SU]H]QDF]RQH GR LQVWDORZDQLD QD SRZLHU]FKQL รกRG]L MDFKWyZ SRQWRQyZLWS1DE\รผPRฤชQDUyZQLHฤชQDE\รผ

Fot.3.

Nowoczesne urzฤ…dzenia technologii fotowoltaicznej osiฤ…gajฤ… sprawnoล›ฤ‡ na poziomie 16%.

Fachowy Elektryk

91


PRGHOH PRGXรกyZ SU]H]QDF]RQH GR GRPyZ FDPSLQJRZ\FKSyOQDPLRWRZ\FKLWS

Fot. 4. Do przechowywania wytworzonej energii elektrycznej przeznaczone sฤ… akumulatory.

LQVWDODFMH VรกXฤชฤ…FH GR VXV]HQLD L ZHQW\ODFML ZUROQLFWZLH)XQNFMRQXMฤ…UyZQLHฤชV\VWHP\ NWyUH SHรกQLฤ… UROฤŠ G\GDNW\F]QREDGDZF]ฤ… 6SHFMDOLฤžFL SRGNUHฤžODMฤ… ฤชH SU]\V]รกRฤžรผ IRWRZROWDLNL Z 3ROVFH WR SU]HGH ZV]\VWNLP V\VWHP\ UR]SURV]RQH 6NรกDGDMฤ… VLฤŠ QD QLH PLQLHOHNWURZQLH LQVWDORZDQH Z EXG\QNDFK PLHV]NDOQ\FK SU]HGVLฤŠELRUVWZDFK RUD] JRVSRGDUVWZDFKUROQ\FK 1LHMHGQRNURWQLH SRGNUHฤžOD VLฤŠ ฤชH XZDUXQNRZDQLD NOLPDW\F]QH NWyUH REHMPXMฤ… 3RO-

Fot.: Wamtechnik

Fotowoltaika w Polsce 3RPLPRWHJRฤชHSLHUZV]H]DVWRVRZDQLDIRWRZROWDLNLZ3ROVFHVLฤŠJDMฤ…ODWWRMHGQDN G]LHG]LQD WD UR]ZLMD VLฤŠ QLHFR ZROQLHM QLฤช ZLQQ\FKNUDMDFK'RWHMSRU\QLH]RVWDรกD]UHDOL]RZDQDZ3ROVFHฤชDGQD]QDF]ฤ…FDLQZHVW\FMDZW\P]DNUHVLH:\EXGRZDQHLQVWDODFMH PDMฤ…UDF]HMFKDUDNWHUEDGDZF]\LGHPRQVWUDF\MQ\:HIHNFLH]DVWRVRZDQLHRGQDZLDOQ\FK ฤจUyGHรก HQHUJLL Z 3ROVFH MHVW QD VWRVXQNRZR QLVNLP SR]LRPLH : GXฤชHM PLHU]H Z\QLND WR VWฤ…G ฤชH ]DUyZQR LQZHVW\FMH SU]HP\VรกRZH MDN L LQG\ZLGXDOQH QDSRW\NDMฤ… QD ZLHOH EDULHU : SLHUZV]HM NROHMQRฤžFL SRGNUHฤžOD VLฤŠ QLHZ\ND]\ZDQLH LQLFMDW\Z\ ]H VWURQ\ VDPRU]ฤ…GyZ ORNDOQ\FK 1LH EH] ]QDF]HQLD SR]RVWDMHWDNฤชHQLVNDฤžZLDGRPRฤžรผZ]DNUHVLH Z\NRU]\VWDQLDRGQDZLDOQ\FKฤจUyGHรกHQHUJLL ฤPLDรกR]DWHPPRฤชQDVIRUPXรกRZDรผZQLRVHN Lฤช LQZHVW\FMRP ] ]DNUHVX IRWRZROWDLNL QLH VSU]\MDMฤ…PHFKDQL]P\ZVSDUFLD2LOHIXQNFMRQXMฤ…SURJUDP\ZVSLHUDMฤ…FHUR]ZyMNROHNWRUyZ VรกRQHF]Q\FK WR LQVWDODFMH IRWRZROWDLF]QHQLHVฤ…GRWRZDQH : 3ROVFH ]DLQVWDORZDQR RNRรกR NLONXG]LHVLฤŠFLX V\VWHPyZ IRWRZROWDLF]Q\FK PDรกHM PRF\6ฤ…WRQLHW\ONRLQVWDODFMHSU]\GRPRZHDOHUyZQLHฤชV\VWHP\RฤžZLHWOHQLDRVWU]HJDZF]HJR V\VWHP\ QDZLJDF\MQH F]\ WHฤช

Fot.: Wamtechnik

FOTOWOLTAIKA

Fot. 5. W przypadku moduล‚รณw fotowoltaicznych istotna jest moc w punkcie mocy maksymalnej podawana w Pmpp.

92

Fachowy Elektryk

VNฤŠ QLH Vฤ… Z\VWDUF]DMฤ…FH GR SR]\VNLZDQLD HQHUJLL HOHNWU\F]QHM Z RNUHVLH MHVLHQQR]LPRZ\P:RSLQLLHNVSHUWyZQDV]SRWHQFMDรก HQHUJHW\F]Q\ MHVW ]EOLฤชRQ\ GR LQQ\FK SDฤ”VWZ D Z V]F]HJyOQRฤžFL GR &]HFKyZ 1LHPLHF'DQL RUD] SyรกQRFQHMF]ฤŠฤžFL)UDQFML:NUDMDFKW\FKPRฤชOLZRฤžFLHQHUJHW\F]QHVฤ…ZVWDQLH]DVSRNRLรผSRWU]HE\PLHV]NDฤ”FyZZ]DNUHVLH]DSRWU]HERZDQLDQDHQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ…:DUWRERZLHP]ZUyFLรผXZDJฤŠ QD QRZRF]HVQH WHFKQRORJLH NWyUH ]DVWRVRZDQLH ]QDMGXMฤ… Z V\VWHPDFK IRWRZROWDLF]Q\FK 7\P VSRVREHP QD SU]\NรกDG NUDMH VNDQG\QDZVNLHDQDZHW6\EHULDVฤ…ZVWDQLH NRU]\VWDรผ]HQHUJLLVรกRQHF]QHM 3RGVWDZRZฤ… EDULHUฤ… NWyUD VSRZDOQLD UR]ZyMV\VWHPyZIRWRZROWDLF]Q\FKVฤ…Z\VRNLH NRV]W\]DNXSX1DNRV]WLQVWDODFMLIRWRZROWDLF]QHM VNรกDGD VLฤŠ ERZLHP SURMHNW ]DNXS HOHPHQWyZV\VWHPX FHQDVDP\FKPRGXรกyZ IRWRZROWDLF]Q\FK VWDQRZL SRรกRZฤŠ NRV]WyZ FDรกHMLQVWDODFML RUD]UHDOL]DFMDLQZHVW\FML $QDOLW\F\V]DFXMฤ…ฤชHU\QHNIRWRZROWDLF]Q\ ]DOLF]D VLฤŠ GR MHGQ\FK ] QDMEDUG]LHM SUฤŠฤชQ\FKLG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMฤ…F\FKVLฤŠVHNWRUyZJRVSRGDUNLฤžZLDWRZHM:RVWDWQLFKODWDFK]DREVHUZRZDQRZVNDOLฤžZLDWDZ]URVW SURGXNFMLXU]ฤ…G]Hฤ”WHFKQLNLIRWRZROWDLF]QHM SU]HNUDF]DMฤ…F\ :HGรกXJ VWDW\VW\N QDZHW Z ODWDFK NWyUH FKDUDNWHU\]RZDรก\ VLฤŠ QLHGRERUHPNU]HPXVSU]HGDฤชXU]ฤ…G]Hฤ”IRWRZROWDLF]Q\FKQLHPDODรกD 'DPLDQฤฉDELFNL


Zapraszamy na

VI Niezależne Targi Hager Polo 17-19 września 2013 podczas trwania bielskich targów ENERGETAB

17-19 września: w godzinach 9.00-18.00 w siedzibie Hager Polo sp. z o.o. Tychy, ul. Fabryczna 10

Zaprezentujemy nowości - serię Lumina 2, serię R oraz pełną ofertę Hager i Berker.

Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

www.hager.pl ^^^OHNLYWS ^^^OHNLYOVTLWS www.hager.home.pl


FOTOWOLTAIKA

Zabezpieczenia nadprฤ…dowe po stronie prฤ…du staล‚ego systemu fotowoltaicznego Instalacje fotowoltaiczne stajฤ… siฤ™ coraz powszechniej uลผywanymi alternatywnymi ลบrรณdล‚ami energii elektrycznej. Specy๏ฌczne wymagania w porรณwnaniu do innych aplikacji prฤ…du staล‚ego wymuszajฤ… rozwรณj nowej generacji urzฤ…dzeล„ DC. ,VWQLHMฤ…WU]\JรกyZQHUyฤชQLFHSRPLฤŠG]\DSOLNDFMฤ…IRWRZROWDLF]Qฤ…DLQQ\PWUDG\F\MQ\P V\VWHPHP '& 3LHUZV]D ] QLFK ]ZLฤ…]DQD MHVW]Z\ฤชV]\PQDSLฤŠFLHP]Z\NOHGODLQVWDODFMLIRWRZROWDLF]Q\FKWRยฑ9'& .ROHMQD UyฤชQLFD Z\QLND ] IDNWX Lฤช SUฤ…G ]ZDUFLRZ\ SDQHOL MHVW EOLVNL LFK SUฤ…GRZL ]QDPLRQRZHPX 2VWDWQLฤ… L QDMZDฤชQLHMV]ฤ… UyฤชQLFฤ… MHVW ]PLDQD SRODU\]DFML SUฤ…GX Sรก\Qฤ…FHJR SU]H] Z\รกฤ…F]QLN OXE UR]รกฤ…F]QLN SRGF]DVQLHSUDZLGรกRZHMSUDF\V\VWHPX39 :V]\VWNLH WH WU]\ NZHVWLH VWDZLDMฤ… ]XSHรกQLH QRZH Z\PDJDQLD GRW\F]ฤ…FH SURMHNWRZDQLDEXGRZ\LG]LDรกDQLDHOHPHQWyZ'& WDNLFKMDNZ\รกฤ…F]QLNLOXEUR]รกฤ…F]QLNL Zasada dziaล‚ania systemu fotowoltaicznego 6\VWHP\ IRWRZROWDLF]QH ]H Z]JOฤŠGX QD UyฤชQH SDUDPHWU\ PRฤชQD SRG]LHOLรผ QD NLOND JUXS 3RGVWDZRZ\P SRG]LDรกHP MHVWVSRVyESRรกฤ…F]HQLDV\VWHPX39GRRGELRUX,VWQLHMฤ…GZDURG]DMHUR]ZLฤ…]Dฤ”V\VWHP SRGรกฤ…F]RQ\ GR VLHFL ยฑ RQ JULG RUD] V\VWHPDXWRQRPLF]Q\ยฑRIIJULG=WHFKQRORJLF]QHJR SXQNWX ZLG]HQLD QLH PD PLฤŠG]\ QLPL SUDZLH ฤชDGQHM UyฤชQLF\ Z F]ฤŠฤžFL

panele fotowoltaiczne

zabezpieczanie i kontrola po stronie napiฤ™cia staล‚ego

Rys. 1.

94

Fachowy Elektryk

'&FDรกHJRV\VWHPX39 W\ONRMHGHQV\VWHP PRฤชH Z\PDJDรผ X]LHPLHQLD *รกyZQD UyฤชQLFD SRPLฤŠG]\ W\PL V\VWHPDPL RSLHUD VLฤŠ QDLQZHUWHU]HSU]HNV]WDรกFDMฤ…F\PSUฤ…GVWDรก\ '& QD SUฤ…G SU]HPLHQQ\ $& 6\VWHP\ RIIJULGVฤ…]DRSDWU]RQHZDNXPXODWRUHQHUJLLG]LฤŠNLF]HPXZ\WZRU]RQHMHQHUJLLQLH WU]HED QDW\FKPLDVW Z\NRU]\VW\ZDรผ 3RGVWDZRZ\ VFKHPDW V\VWHPX 39 SRGรกฤ…F]RQHJRGRVLHFLMHVWSU]HGVWDZLRQ\QDU\V 3LHUZV]\P HOHPHQWHP NDฤชGHJR V\VWHPX 39 MHVW RF]\ZLฤžFLH ]HVWDZ SDQHOL IRWRZROWDLF]Q\FK : ]DOHฤชQRฤžFL RG FDรกNRZLWHM PRF\ ]DLQVWDORZDQHM SRV]F]HJyOQH SDQHOH PRJฤ… E\รผ SRรกฤ…F]RQH V]HUHJRZR WZRU]ฤ…F W]Z VWULQJL DOER UyZQROHJOH FHOHP ]ZLฤŠNV]HQLD SUฤ…GX Z NRQVHNZHQFML PRF\ 2EHFQLHSDQHOHVฤ…QDMF]ฤŠฤžFLHMZ\NRQ\ZDQH ] NU]HPX SROLNU\VWDOLF]QHJR 7HQ W\S SDQHOL ]DSHZQLD QDMOHSV]ฤ… UHODFMฤŠ FHQ\GRMDNRฤžFL]DFKRZXMฤ…FMHGQRF]HฤžQLH Z\VRNฤ… Z\GDMQRฤžรผ 'RVWฤŠSQH Vฤ… UyZQLHฤช SDQHOHPRQRNU\VWDOLF]QH,FKJรกyZQฤ…]DOHWฤ… MHVW Z\VRND Z\GDMQRฤžรผ MHGQDN Z\ฤชV]D FHQDVSUDZLDฤชHQLHVฤ…SRSXODUQH2VWDWQLฤ… QDMQRZV]ฤ… WHFKQRORJLฤ… Vฤ… SDQHOH FLHQNRZDUVWZRZH NWyU\FK JรกyZQ\PL ]DOHWDPL

inwerter DC/AC

zabezpieczanie i kontrola po stronie napiฤ™cia przemiennego

sieฤ‡

Vฤ… QLVND ZDJD RUD] GRVWฤŠSQRฤžรผ Z UyฤชQ\FK UR]PLDUDFK 'UXJDF]ฤŠฤžรผV\VWHPX39WRXU]ฤ…G]HQLD]DEH]SLHF]DMฤ…FH L NRQWUROXMฤ…FH 6ฤ… WR ]DEH]SLHF]HQLD QDGSUฤ…GRZH Z\รกฤ…F]QLNL EH]SLHF]QLNL UR]รกฤ…F]QLNL RUD] RJUDQLF]QLNL SU]HSLฤŠรผ:GXฤช\FKDSOLNDFMDFKIRWRZROWDLF]Q\FKPRฤชHE\รผWDNฤชHVWRVRZDQ\V\VWHP NRQWUROXMฤ…F\ OXE SRPLDURZ\ .RQยฟJXUDFMD XU]ฤ…G]Hฤ”]DOHฤช\RGUR]PLDUXV\VWHPXOLF]E\ VWULQJyZ LFK SRรกฤ…F]HQLD RUD] LQQ\FK Z\PDJDฤ” 8U]ฤ…G]HQLD WH Vฤ… ]D]Z\F]DM LQVWDORZDQH Z VSHFMDOQ\FK REXGRZDFK '& VWULQJER[FRPELQHUER[DUUD\ER[MXQFWLRQER[ DZGXฤช\FKV\VWHPDFKPRJฤ…E\รผ F]ฤŠฤžFLฤ…JรกyZQHJRLQZHUWHUD 2VWDWQLP VHJPHQWHP F]ฤŠฤžFL VWDรกRSUฤ…GRZHM V\VWHPX MHVW LQZHUWHU 3U]HWZDU]D RQ SUฤ…G VWDรก\ QD SUฤ…G SU]HPLHQQ\ ,QZHUWHU\ PRฤชQDSRG]LHOLรผ]HZ]JOฤŠGXQDZLHONRฤžรผPRF\ ZHMฤžFLRZHMLZ\MฤžFLRZHMOLF]EฤŠID]SRVWURQLH Z\MฤžFLD W\S ]DVWRVRZDQHJR V\VWHPX ยฑ X]LHPLRQ\ OXE QLHX]LHPLRQ\ V\VWHP SRรกฤ…F]RQ\]VLHFLฤ…OXEG]LDรกDMฤ…F\DXWRQRPLF]QLH Zabezpieczenia nadprฤ…dowe po stronie prฤ…du staล‚ego systemu fotowoltaicznego 3LHUZV]\P]DJDGQLHQLHPRNWyU\PQDOHฤช\ SDPLฤŠWDรผ SU]\ SURMHNWRZDQLX V\VWHPX 39 MHVW FHO VWRVRZDQLD ]DEH]SLHF]Hฤ” QDGSUฤ…GRZ\FK %ฤŠG]LH RQ UyฤชQ\ SU]\ ]DEH]SLHF]DQLX SRMHG\QF]HJR VWULQJX RUD] SU]\ ]DEH]SLHF]DQLX ZLHOX VWULQJyZ SRรกฤ…F]RQ\FK UyZQROHJOH 7\SRZHSUฤ…G\]ZDUFLRZHZV\VWHPDFKIRWRZROWDLF]Q\FKVฤ…W\ONRRRNZLฤŠNV]H


RG]QDPLRQRZHMZDUWRฤžFLSUฤ…GXSDQHOL-HVW WR]MDZLVNR]GHF\GRZDQLHRGPLHQQHRGMDNLHJRNROZLHN VWDQGDUGRZHJR V\VWHPX '& OXE$&=QDF]QLHXWUXGQLDWRRFKURQฤŠLQVWDODFMLSRQLHZDฤชQLHPDXU]ฤ…G]Hฤ”]DEH]SLHF]DMฤ…F\FKNWyUHSU]\WDNQLHZLHONLPZ]URฤžFLHSUฤ…GX]DG]LDรกDรก\E\QDW\FKPLDVWRZR 1DMF]ฤŠVWV]\P SRZRGHP ]ZDUFLD SDQHOL VWULQJX MHVWSU]HELFLHHOHNWU\F]QH8V]NRG]RQ\SDQHOOXEVWULQJQLHSURGXNXMHZWHG\ HQHUJLL HOHNWU\F]QHM QDWRPLDVW SU]HZRG]L SUฤ…G HOHNWU\F]Q\ 0RF Z\MฤžFLRZD LQZHUWHUD MHVW ZWHG\ QDMF]ฤŠฤžFLHM ]HURZD SRQLHZDฤช QDSLฤŠFLH MHVW ]E\W QLVNLH L QLH PLHฤžFL VLฤŠ Z ]DNUHVLH QDSLฤŠรผ Z NWyU\FK LQZHUWHU PRฤชH SRSUDZQLH SUDFRZDรผ .ROHMQ\P SUREOHPHP V]F]HJyOQLH Z SU]\SDGNX GXฤชHM OLF]E\ SRรกฤ…F]Hฤ” UyZQROHJรก\FK VWULQJyZ SUฤ…G\VWULQJyZVLฤŠVXPXMฤ… MHVWGXฤชH SU]HFLฤ…ฤชHQLHSU]HZRGyZรกฤ…F]ฤ…F\FKXV]NRG]RQ\VWULQJ]LQQ\PL 3Uฤ…G ]QDPLRQRZ\ L FKDUDNWHU\VW\ND Z\]ZDODQLD XU]ฤ…G]HQLD ]DEH]SLHF]DMฤ…FHJR ]DOHฤช\ RG SDUDPHWUyZ SDQHOL Z GDQ\P VWULQJX =DEH]SLHF]HQLD ] MHGQHM VWURQ\ PXV]ฤ… SUDZLGรกRZR ]DEH]SLHF]Dรผ LQVWDODFMฤŠ D ] GUXJLHM XPRฤชOLZLDรผ MHM SUDFฤŠ Z SU]\SDGNX EUDNX ]DNรกyFHฤ” *รกyZQ\P SDUDPHWUHP SDQHOX MHVW SUฤ…G ]QDPLRQRZ\ ,PSS:DUWRฤžรผWHJRSUฤ…GXPXVLE\รผPQLHMV]DRGZDUWRฤžFLSUฤ…GX]DG]LDรกDQLDXU]ฤ…G]HQLDRFKURQQHJR 3\WDQLHP MHVW MDND SRZLQQD E\รผ ZDUWRฤžรผ SUฤ…GX]DG]LDรกDQLD]DEH]SLHF]HQLD" ,VWQLHMฤ…GZLHZ\W\F]QHGRSURMHNWRZDQLD 3LHUZV]H UR]ZLฤ…]DQLH SRGDQH MHVW Z QRUPLH ,(& NWyUH RNUHฤžOD ฤชH SUฤ…G Z\]ZROHQLDSRZLQLHQ]DZLHUDรผVLฤŠZSU]HG]LDOH  SUฤ…GX ]ZDUFLD ,6& SDQHOX $E\ VSHรกQLรผ WH Z\PDJDQLD QDOHฤช\ ]QDรผ FKDUDNWHU\VW\NฤŠF]DVRZRยฑSUฤ…GRZฤ…]DVWRVRZDQHJRXU]ฤ…G]HQLD]DEH]SLHF]DMฤ…FHJR 'UXJLH SRFKRG]L ZSURVW RG SURGXFHQWyZ SDQHOLIRWRZROWDLF]Q\FK2NUHฤžODRQDPDNV\PDOQฤ…ZDUWRฤžรผSUฤ…GXGOD]DEH]SLHF]HQLD EH]SLHF]QLNLHP=ZLฤ…]DQHMHVWWR]PDNV\PDOQ\PGRSXV]F]DOQ\PSUฤ…GHPGLRGEORNXMฤ…F\FKSRรกฤ…F]RQ\FKZHZQฤ…WU]SDQHOX 5R]ZDฤชP\ SU]\NรกDG RFKURQ\ SROLNU\VWDOLF]QHJR SDQHOX IRWRZROWDLF]QHJR R PRF\ ]QDPLRQRZHM3PSS :S3Uฤ…G]QDPLRQRZ\ ,PSS Z\QRVL $ D SUฤ…G ]ZDUFLRZ\MHVWUyZQ\,6& $ &+603 $VWURQHUJ\ PDNV\PDOQH ]DEH]SLHF]HQLH EH]SLHF]QLNLHP$

Fot.: Noark

FOTOWOLTAIKA

Fot. 1. Niespolaryzowany wyล‚ฤ…cznik nadprฤ…dowy DC do 1000 V DC.

3LHUZV]\P VSRVREHP RFKURQ\ EฤŠG]LH ]DVWRVRZDQLH Z\รกฤ…F]QLND QDGSUฤ…GRZHJR ([%3 1RUPD (1 ]JRGQLH ]NWyUฤ…WHZ\รกฤ…F]QLNLVฤ…Z\NRQDQHLSU]HWHVWRZDQH RNUHฤžOD SUฤ…G QLH]DG]LDรกDQLD ,QI  ร‚ ,Q RUD] SUฤ…G ]DG]LDรกDQLD ,I  ร‚ ,Q 1D SRGVWDZLH QRUP\ ,(& PDP\XNรกDGUyZQDฤ”

,Qย” ร‚,6& 

Zabezpieczenie wyล‚ฤ…cznikiem nadprฤ…dowym bezpolaryzacyjnym ,VWQLHMฤ… WU]\ JรกyZQH ]DOHW\ VWRVRZDQLD Z\รกฤ…F]QLNyZ QDGSUฤ…GRZ\FK 3R SLHUZV]H Z SU]\SDGNX ]DG]LDรกDQLD Z\รกฤ…F]QLND PRฤชH RQ ]RVWDรผ ]Dรกฤ…F]RQ\ SRQRZQLH EH] ฤชDGQ\FK GRGDWNRZ\FKNRV]WyZWDNLFKMDNNXSQRQRZHMZNรกDGNLEH]SLHF]QLNRZHM.ROHMQฤ…]DOHWฤ… WHJRW\SXDSDUDWyZMHVWPRฤชOLZRฤžรผGREXGRZ\ DNFHVRULyZ 0RฤชQD ]DLQVWDORZDรผ GRGDWNRZH VW\NL SRPRFQLF]H XPRฤชOLZLDMฤ…FH V\JQDOL]DFMฤŠVWDQXSRรกRฤชHQLDGฤจZLJQLQDWRPLDVW Z FHOX ]GDOQHJR RGรกฤ…F]DQLD V\VWHPX 39 PRฤชQD Z\NRU]\VWDรผ GHG\NRZDQH Z\]ZDODF]H 7U]HFLฤ… JรกyZQฤ… ]DOHWฤ… Z\รกฤ…F]QLNyZ QDGSUฤ…GRZ\FK MHVW VSHรกQLHQLH IXQNFML UR]รกฤ…F]DMฤ…FHMDSDUDWPRฤชHE\รผREVรกXJLZDQ\SU]H] RVRE\ QLHZ\NZDOLยฟNRZDQH 0D WR V]F]HJyOQH ]QDF]HQLH JG\ LQVWDODFMH ]QDMGXMฤ… VLฤŠ QDGDFKDFKEXG\QNyZPLHV]NDOQ\FK

2]QDF]DWRฤชHGODSDQHOXRPRF\:S ]DOHFDQ\SUฤ…G]QDPLRQRZ\Z\รกฤ…F]QLNDZ\QRVL $ ย” ,Q ย” $ 0RฤชQD UyZQLHฤช ]DVWRVRZDรผ Z\รกฤ…F]QLN R PQLHMV]\P SUฤ…G]LH]QDPLRQRZ\PDOHZFHOXXQLNQLฤŠFLD QLHFKFLDQ\FK Z\]ZROHฤ” QDOHฤช\ VSHรกQLรผ warunek ,QI > ,6& ZDUWRฤžรผ SUฤ…GX ,6& PRฤชH ]RVWDรผ UyZQLHฤช RVLฤ…JQLฤŠWD SRGF]DV QRUPDOQHM SUDF\ Z F]DVLH ]Dรกฤ…F]DQLD WUDFNHUyZ LQZHUWHUD 1DOHฤช\ GRGDWNRZR XZ]JOฤŠGQLรผ SHZLHQ ]DNUHV WROHUDQFML SUฤ…GX: NDฤชG\P SU]\SDGNX ZDUWRฤžรผ SUฤ…GX ]QDPLRQRZHJR Z\รกฤ…F]QLND PXVL E\รผ PQLHMV]D RG SRGDQHM ZDUWRฤžFL PDNV\PDOQHJR ]DEH]SLHF]HQLD EH]SLHF]QLNLHP

Zabezpieczenie bezpiecznikiem zamontowanym w podstawie bezpiecznikowej :SU]\SDGNXXฤช\FLDEH]SLHF]QLNDMDNRXU]ฤ…G]HQLD ]DEH]SLHF]DMฤ…FHJR QDOHฤช\ SDPLฤŠWDรผ R LQQ\FK NURWQRฤžFLDFK SUฤ…GX QLH]DG]LDรกDQLD L ]DG]LDรกDQLD NWyUH Z\QRV]ฤ… RGSRZLHGQLR ,QI  ร‚ ,Q oraz ,I  ร‚ ,Q 2SW\PDOQD ZDUWRฤžรผSUฤ…GX]QDPLRQRZHJRZ\QLHVLHZLฤŠF $ย”,Qย”$ :NรกDGNL EH]SLHF]QLNRZH GR RFKURQ\ V\VWHPyZ 39 PRฤชQD PRQWRZDรผ Z SRGVWDZDFK EH]SLHF]QLNRZ\FK GHG\NRZDQ\FK GRSUDF\]F\OLQGU\F]Qฤ…ZNรกDGNฤ…EH]SLHF]QLNRZฤ… VHULD([)3 

,QI ย•ร‚,6& ,Iย”ร‚,6& 'OD SUฤ…GX ]QDPLRQRZHJR ,Q Z\รกฤ…F]QLND PDP\ ,Qย• ร‚,6& oraz

Fachowy Elektryk

95


FOTOWOLTAIKA

Fot.: Noark

=DOHWÄ&#x2026; VWRVRZDQLD SRGVWDZ EH]SLHF]QLNRZ\FKMHVWLFKQLVNLNRV]W.ROHMQ\PDWXWHP WHJR XU]Ä&#x2026;G]HQLD MHVW QLHZLHOND LORÄ&#x17E;Ăź PLHMVFD SRWU]HEQD GR ]DLQVWDORZDQLD DSDUDWX 8U]Ä&#x2026;G]HQLD WH PRJÄ&#x2026; SUDFRZDĂź GR ZDUWRÄ&#x17E;FL PDNV\PDOQHMQDSLÄ&#x160;FLD9'&ZSRMHG\QF]\PPRGXOH:DSOLNDFMDFKZNWyU\FK MHVW Z\PDJDQH UR]ĂĄÄ&#x2026;F]DQLH REX ELHJXQyZ Z VWULQJX QDOHÄŞ\ VWRVRZDĂź SRGVWDZ\ EH]SLHF]QLNRZHGZXELHJXQRZH ,VWQLHMHMHGQDNNLONDRJUDQLF]HÄ&#x201D;ZVWRVRZDQLXW\FKDSDUDWyZ3RF]Ä&#x2026;WNRZDQLÄŞV]DFHQD VWRSQLRZR Z]UDVWD JG\ NRQLHF]Q\ MHVW ]D-

EKSPERT

Fachowego Elektryka

ModuĹ&#x201A;y fotowoltaiczne, polikrystaliczne, seria CHSM6610P 240W

AL3111 - styk pomocniczy zadziaĹ&#x201A;ania

kierunek przepĹ&#x201A;ywu prÄ&#x2026;du

Ex9BP-N 2P C10 Ex9IP 2P 32A

Inwerter Ex9BN 1P C32

Ex9BP-N 2P C10 SHT31 - wyzwalacz wzrostowy

Ex9BP-N 2P C10

Rys. 2.

Fot. 2. Podstawa bezpiecznikowa Ex9FP do aplikacji PV.

96

Praca prawidĹ&#x201A;owa paneli

Marcin GaĹ&#x201A;ach Product Manager NOARK Electric Sp. z o.o.

NXSQRZHMZNĂĄDGNLEH]SLHF]QLNRZHM,QQ\P SUREOHPHPMHVWEUDNPRÄŞOLZRÄ&#x17E;FLGREXGRZ\ DNFHVRULyZ ]UHDOL]RZDQLD ]GDOQHM V\JQDOL]DFML VWDQX REZRGX L ]GDOQHJR UR]ĂĄÄ&#x2026;F]DQLD V\VWHPX -HGQ\P ] SRZDÄŞQLHMV]\FK ]DJURÄŞHÄ&#x201D; MHVW WR ÄŞH SRGVWDZ\ EH]SLHF]QLNRZH ]F\OLQGU\F]Q\PLZNĂĄDGNDPLEH]SLHF]QLNRZ\PL QLH VSHĂĄQLDMÄ&#x2026; IXQNFML UR]ĂĄÄ&#x2026;F]QLND REZRGXSRGREFLÄ&#x2026;ÄŞHQLHPLFKNDWHJRULDSUDF\ WR'& ĂĄÄ&#x2026;F]HQLHEH]REFLÄ&#x2026;ÄŞHQLD :SU]\SDGNXJG\WRXU]Ä&#x2026;G]HQLHSRZLQQRVSHĂĄQLDĂź GRGDWNRZR UROÄ&#x160; UR]ĂĄÄ&#x2026;F]QLND L]RODF\MQHJR ]JRGQLH ] QRUPÄ&#x2026; +' 

Czym siÄ&#x2122; kierowaÄ&#x2021; przy wyborze zabezpieczenia nadprÄ&#x2026;dowego po stronie prÄ&#x2026;du staĹ&#x201A;ego systemu fotowoltaicznego?

Nowy temat w Polsce jakim jest fotowoltaika, nie zwalnia projektantĂłw oraz instalatorĂłw od zapoznania siÄ&#x2122; z zupeĹ&#x201A;nie innym podejĹ&#x203A;ciem do tego typu systemĂłw niĹź w przypadku aplikacji prÄ&#x2026;du przemiennego. NapiÄ&#x2122;cie staĹ&#x201A;e o wartoĹ&#x203A;ciach dochodzÄ&#x2026;cych do 1000 V, montaĹź instalacji fotowoltaicznych na dachach domĂłw jednorodzinnych oraz obsĹ&#x201A;uga tych aplikacji przez osoby niepoinstruowane elektrycznie stawia przed producentami zabezpieczeĹ&#x201E; bardzo wysokie wymagania. RozĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki izolacyjne typu Ex9IP, bezpolaryzacyjne, dedykowane do systemĂłw PV posiada w swojej ofercie miÄ&#x2122;dzy innymi ďŹ rma NOARK Electric. Do aparatĂłw tych moĹźna dobudowywaÄ&#x2021; dodatkowo styki sygnalizacyjne, jak rĂłwnieĹź wyzwalacze podnapiÄ&#x2122;ciowe (wzrostowe) sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;ce zdalnemu rozĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu instalacji po stronie DC np. podczas poĹźaru. Firma NOARK Electric korzystajÄ&#x2026;c z doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; zdobytych w krajach, w ktĂłrych fotowoltaika istnieje juĹź na porzÄ&#x2026;dku dziennym (np. Australia), dostarcza sprawdzone rozwiÄ&#x2026;zania zapewniajÄ&#x2026;ce bezpiecznÄ&#x2026; i dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;Ä&#x2026; pracÄ&#x2122; instalacji. Standardem jest 5 lat gwarancji udzielanej na kaĹźdy z produktĂłw sprzedawanych przez ďŹ rmÄ&#x2122; NOARK Electric.

Fachowy Elektryk

NRQLHF]Q\P MHVW VWRVRZDQLH GRGDWNRZHJR XU]Ä&#x2026;G]HQLD NWyUH EÄ&#x160;G]LH UR]ĂĄÄ&#x2026;F]DĂź REZyG ZF]HÄ&#x17E;QLHM QLÄŞ SRGVWDZD EH]SLHF]QLNRZD ,QQÄ&#x2026;NZHVWLÄ&#x2026;MHVWWRÄŞHZV]\VWNLHSRGVWDZ\ EH]SLHF]QLNRZH ] F\OLQGU\F]Q\PL ZNĂĄDGNDPLSU]H]QDF]RQHVÄ&#x2026;GRVWRVRZDQLDLREVĂĄXJLZDQLD SU]H] RVRE\ Z\NZDOLÂżNRZDQH HOHNWU\F]QLH = WHJR SRZRGX QLH SRZLQQ\ E\Ăź VWRVRZDQH Z GRPRZ\FK LQVWDODFMDFK IRWRZROWDLF]Q\FK Zmiana polaryzacji prÄ&#x2026;du w aplikacjach fotowoltaicznych %DUG]R ZDÄŞQ\P ]MDZLVNLHP ]ZLÄ&#x2026;]DQ\P ] DSOLNDFMDPL IRWRZROWDLF]Q\PL MHVW PRÄŞOLZRÄ&#x17E;Ăź ]PLDQ\ SRODU\]DFML SUÄ&#x2026;GX VWDĂĄHJR SĂĄ\QÄ&#x2026;FHJR SU]H] Z\ĂĄÄ&#x2026;F]QLN OXE UR]ĂĄÄ&#x2026;F]QLN:ZLÄ&#x160;NV]RÄ&#x17E;FLVWDQGDUGRZ\FKDSOLNDFML '&SRODU\]DFMDMHVWQDU]XFRQDSU]H]ĨUyGĂĄR LSR]RVWDMHSU]H]FDĂĄ\F]DVEH]]PLDQ 3RODU\]DFMD Z\ĂĄÄ&#x2026;F]QLNyZ MHVW QDU]XFRQD SU]H] SRODU\]DFMÄ&#x160; ĨUyGĂĄD WM VWULQJX 6\WXDFMDVLÄ&#x160;]PLHQLDZSU]\SDGNXSU]HELFLDHOHNWU\F]QHJR MHGQHJR ]H VWULQJyZ OXE SDQHOX Z VWULQJX :\ĂĄÄ&#x2026;F]QLN ZĂĄÄ&#x2026;F]RQ\ Z XV]NRG]RQ\REZyG]DF]\QDSUDFRZDĂźZRGZURWQHMSRODU\]DFML :DUWR]D]QDF]\ßĪHSRGF]DV]ZDUFLDSRZLQLHQZ\]ZROLĂźW\ONRZ\ĂĄÄ&#x2026;F]QLNSRGĂĄÄ&#x2026;F]RQ\ GR XV]NRG]RQHJR VWULQJX :V]\VWNLH XU]Ä&#x2026;G]HQLD]DVWRVRZDQHZWHMDSOLNDFMLSRZLQQ\ E\ĂźQLH]DOHÄŞQHRGSRODU\]DFML ZaĹ&#x201A;Ä&#x2026;czanie i wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czanie obwodĂłw DC :\ĂĄÄ&#x2026;F]DQLHSUÄ&#x2026;GXZLQVWDODFMDFKSUÄ&#x2026;GXVWDĂĄHJRMHVW]QDF]QLHEDUG]LHMVNRPSOLNRZDQHQLÄŞ


FOTOWOLTAIKA

$E\ UR]รกฤ…F]\รผ REZyG SU]\ Z\ฤชV]\FK QDSLฤŠFLDFK W\SRZ\FK GOD DSOLNDFML IRWRZROWDLF]Q\FK NRQLHF]QH MHVW Xฤช\FLH V]HUHJRZR SRรกฤ…F]RQ\FKZ\รกฤ…F]QLNyZ

Praca w przypadku zwarcia w stringu Moduล‚y fotowoltaiczne, polikrystaliczne, seria CHSM6610P 240W

AL3111 - styk pomocniczy zadziaล‚ania

kierunek przepล‚ywu prฤ…du

Inwerter Ex9IP 2P 32A Ex9BN 1P C32

Ex9BP-N 2P C10 SHT31 - wyzwalacz wzrostowy

Ex9BP-N 2P C10

Rys. 3.

D W\P VDP\P SU]\VSLHV]\ GHJUDGDFMฤŠ VW\NX : SU]\SDGNX SU]Hรกฤ…F]Hฤ” SU]\ EรกฤŠGQ\P SRรกฤ…F]HQLX Z\รกฤ…F]QLN ]RVWDQLH ]QLV]F]RQ\ 7HJRW\SXZ\รกฤ…F]QLNLQLHPRJฤ…E\รผVWRVRZDQHZLQVWDODFMDFKIRWRZROWDLF]Q\FK 5R]ZLฤ…]DQLHPZSU]\SDGNX]DEH]SLHF]DQLD LQVWDODFML IRWRZROWDLF]Q\FK Vฤ… Z\รกฤ…F]QLNL EH]SRODU\]DF\MQH 1LH]DOHฤชQRฤžรผ G]LDรกDQLD RG SRODU\]DFML SUฤ…GX MHVW RVLฤ…JQLฤŠWD SU]H] Xฤช\FLHG\QDPLF]QLHWZRU]RQHJRSRODPDJQHW\F]QHJR3ROHPDJQHW\F]QHMHVWJHQHURZDQHSU]H]SU]HSรก\ZDMฤ…F\SUฤ…GDQLHSU]H] ]DPRQWRZDQ\PDJQHVVWDรก\*ZDUDQWXMHWR ฤชH SROH PDJQHW\F]QH ]PLHQL VZRMฤ… SRODU\]DFMฤŠNLHG\QDVWฤ…SL]PLDQDSRODU\]DFMLSUฤ…GXLQDSLฤŠFLD

panele fotowoltaiczne

inwerter DC/AC

Rys. 4. Obowiฤ…zkowe rozล‚ฤ…czanie dwรณch biegunรณw strony DC systemu PV.

Fot.: Noark

Z LQVWDODFMDFK SUฤ…GX SU]HPLHQQHJR : REZRGDFK SUฤ…GX SU]HPLHQQHJR รกXN HOHNWU\F]Q\PRฤชHE\รผรกDWZR]JDV]RQ\SU]\SU]HMฤžFLX ZDUWRฤžFL SUฤ…GX SU]H] ]HUR : SU]\SDGNX SUฤ…GXVWDรกHJRQLHPDWDNLHMPRฤชOLZRฤžFLLZ\PDJDQLD GOD PHFKDQL]PyZ Z\รกฤ…F]DMฤ…F\FK Vฤ… ]QDF]QLH ZLฤŠNV]H =H Z]JOฤŠGX QD GXฤชH ZDUWRฤžFLQDSLฤŠFLDGRFKRG]ฤ…FHGR9'& V\WXDFMDZSU]\SDGNXDSOLNDFMLIRWRZROWDLF]Q\FKMHVWMHV]F]HEDUG]LHMVNRPSOLNRZDQD 1DMZLฤŠNV]ฤ… WUXGQRฤžFLฤ… GOD LQฤช\QLHUyZ MHVW UyZQ\ SRG]LDรก รกXNX SRPLฤŠG]\ GZRPD VW\NDPL : SU]\SDGNX SUฤ…GX SU]HPLHQQHJR SRG]LDรกWHQMHVWV\PHWU\F]Q\:SU]\SDGNX SUฤ…GX VWDรกHJR MHVW UyฤชQ\ 3RG]LDรก NV]WDรกWXMH VLฤŠ Z SURSRUFMDFK QD MHGQ\P VW\NX GRGDWQLP L QD GUXJLP =H Z]JOฤŠGX QD VWDรกฤ… SRODU\]DFMฤŠ SUฤ…GX SRGF]DV SU]Hรกฤ…F]DQLDOXEZ\]ZDODQLDSOD]PDZรกXNXSRZRGXMH PLJUDFMฤŠ MRQyZ PHWDOL ]H VW\NyZ GRGDWQLFK -HVW WR SU]\F]\Qฤ… ]QDF]QHJR XV]NRG]HQLDMHGQHJR]HVW\NyZ 5R]ZLฤ…]DQLHWHJRSUREOHPXMHVWVWRVXQNRZR SURVWH : FHOX RVLฤ…JQLฤŠFLD V\PHWU\F]QHJR SRG]LDรกXรกXNXPRฤชQDXฤช\รผSRODPDJQHW\F]QHJRQSZ\WZRU]RQHJR]DSRPRFฤ…PDJQHVX WUZDรกHJR 7R SROH PDJQHW\F]QH EฤŠG]LH G]LDรกDรผ SU]HFLZNR SROX PDJQHW\F]QHPX MRQyZ GRGDWQLFK L ]DEORNXMH LFK UXFK7R MHVW SRGVWDZRZHUR]ZLฤ…]DQLHVWRVRZDQHZSU]\SDGNX VWDQGDUGRZ\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ SUฤ…GX VWDรกHJR7HQW\SZ\รกฤ…F]QLNDPRฤชHE\รผรกDWZR UR]SR]QDQ\JG\ฤชPDSRGDQฤ…SRODU\]DFMฤŠ QDQLHVLRQH R]QDF]HQLD ร„ยด RUD] ร„ยด : SU]\SDGNX QLHZรกDฤžFLZHJR SRGรกฤ…F]HQLD SRG]LDรก รกXNXMHV]F]HEDUG]LHMVLฤŠSRJRUV]\3ROHPDJQHW\F]QH Z]PRFQL SURFHV PLJUDFML MRQyZ

Rozล‚ฤ…cznik pomiฤ™dzy panelami a inwerterem 'OD F]ฤŠฤžFL '& V\VWHPX 39 LVWQLHMฤ… GZLH JรกyZQH SRGVWDZRZH JUXS\ Z\PDJDฤ” 3LHUZV]D ] QLFK WR GRNXPHQW ]KDUPRQL]RZDQ\ +' MHVW RQ LGHQW\F]Q\MDN,(& GUXJD WR ZVSRPQLDQD MXฤช ZF]HฤžQLHM QRUPD ,(& : SLHUZV]\P GRNXPHQFLH NWyU\ MHVW GRVWRVRZDQ\ GR ORNDOQ\FK VWDQGDUGyZ LQVWDODF\MQ\FK Z NUDMDFK &(1(/(& SRGDQH Vฤ… SRGVWDZRZH ]DVDG\ EH]SLHF]Hฤ”VWZD Z RGQLHVLHQLX GR LQVWDODFML 39 -HGQฤ… ] LQIRUPDFML MDNฤ… PRฤชQD WDP RGQDOHฤจรผ MHVW Z\PyJ VWRVRZDQLD RGรกฤ…F]QLND SRPLฤŠG]\ SDQHODPL D LQZHUWHUHP 6]F]HJyOQLH GOD V\VWHPyZ QLHX]LHPLRQ\FK VWRVRZDQH ZQDV]\PNUDMX ]DOHFDVLฤŠUR]รกฤ…F]DQLHREX ELHJXQyZ 0*

Fot. 3. Rozล‚ฤ…cznik izolacyjny DC Ex9IPV.

Fachowy Elektryk

97


Rynek energii

RozwiÄ&#x2026;zania Saia wspierajÄ&#x2026;ce pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie energii EnergooszczÄ&#x2122;dne dziaĹ&#x201A;anie centrĂłw danych, zakĹ&#x201A;adĂłw produkcyjnych i wszelkiego rodzaju budynkĂłw ma coraz wiÄ&#x2122;ksze znaczenie z powodu rosnÄ&#x2026;cych kosztĂłw energii i odpowiedzialnoĹ&#x203A;ci ekologicznej. WyposaĹźenie obiektĂłw w systemy zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;ce zuĹźyciem energii bywa niemaĹ&#x201A;ym wyzwaniem, poniewaĹź trudno jest znaleĹşÄ&#x2021; rozwiÄ&#x2026;zanie dopasowane do potrzeb uĹźytkownikĂłw i inwestorĂłw. Mimo, Ĺźe rynek oferuje wiele produktĂłw do monitorowania zuĹźycia mediĂłw, zazwyczaj nie majÄ&#x2026; one jednej z kilku istotnych cech takich jak Ĺ&#x201A;atwa obsĹ&#x201A;uga, elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozbudowy czy interfejsy komunikacyjne do bezpoĹ&#x203A;redniej analizy danych. Wymienione cechy to atuty koncepcji Saia S-Monitoring, kompleksowego rozwiÄ&#x2026;zania wspomagajÄ&#x2026;cego podnoszenie efektywnoĹ&#x203A;ci energetycznej.

Saia S-Energy Manager â&#x20AC;&#x201C; pierwszy krok do zarzÄ&#x2026;dzania zuĹźyciem mediĂłw 6(QHUJ\0DQDJHUWRNRPSDNWRZHXU]Ä&#x2026;G]HQLH GR ]DU]Ä&#x2026;G]DQLD ]XÄŞ\FLHP PHGLyZ -HVW WR GRW\NRZ\ SDQHO R SU]HNÄ&#x2026;WQHM ´ OXE ´ ] ZEXGRZDQÄ&#x2026; SU]HJOÄ&#x2026;GDUNÄ&#x2026; ::: VHUZHUDPL)73L:::RUD]ĂĄÄ&#x2026;F]HP(WKHUQHW 1RZD ZHUVMD UR]ZLÄ&#x2026;]DQLD ]RVWDĂĄD UR]EXGRZDQDRIXQNFMRQDOQRÄ&#x17E;FLXPRÄŞOLZLDMÄ&#x2026;FH PRQLWRULQJ]XÄŞ\FLDHQHUJLLSURGXNFMLHQHUJLL GRVWDUF]DQHM GR VLHFL RUD] NRQVXPSFML LQQ\FKPHGLyZ

98

Fachowy Elektryk

6(QHUJ\ 0DQDJHU RGF]\WXMH ZDUWRÄ&#x17E;FL ]XÄŞ\FLD HQHUJLL ] OLF]QLNyZ Z\SRVDÄŞRQ\FK Z LQWHUIHMV 6%XV 5R]SR]QDMH W\S OLF]QLND UR]UyÄŞQLDMÄ&#x2026;F OLF]QLNL MHGQRNLHUXQNRZH L GZXNLHUXQNRZH Z SU]\SDGNX NWyU\FK UHMHVWURZDQD MHVW ]DUyZQR HQHUJLD ]XÄŞ\WD MDN L GRVWDUF]RQD GR VLHFL $E\ PRQLWRURFot.: Sabur

Liczniki energii elektrycznej 3RGVWDZRZ\P HOHPHQWHP NRQFHSFML 6DLD 60RQLWRULQJ VÄ&#x2026; OLF]QLNL HQHUJLL HOHNWU\F]QHM LPSRQXMÄ&#x2026;FH VROLGQÄ&#x2026; SU]HP\VĂĄRZÄ&#x2026; NRQVWUXNFMÄ&#x2026; 6ZLVVPDGH LQLHZLHONLPUR]PLDUHP:\SRVDÄŞRQHVÄ&#x2026;ZZ\MÄ&#x17E;FLHLPSXOVRZH OXELQWHUIHMVNRPXQLNDF\MQ\ 6%XV0%XV EÄ&#x2026;GĨ 0RGEXV ]DSHZQLDMÄ&#x2026;F\ EH]SRÄ&#x17E;UHGQL GRVWÄ&#x160;S GR GDQ\FK SRPLDURZ\FK ']LÄ&#x160;NL ]JRGQRÄ&#x17E;FL]G\UHNW\ZÄ&#x2026;0,'OLF]QLNLVÄ&#x2026;]DWZLHUG]RQHGRXÄŞ\WNXZV\VWHPDFKSRPLDUX ]XÄŞ\FLD HQHUJLL Z FDĂĄHM (XURSLH EH] NRQLHF]QRÄ&#x17E;FLGRGDWNRZHMNDOLEUDFML

Fot. 1. ZarzÄ&#x2026;dzanie zuĹźyciem energii elektrycznej jeszcze nigdy nie byĹ&#x201A;o takie proste. Saia S-Energy Manager pozwala kontrolowaÄ&#x2021; wszystkie odbiory elektryczne przez przeglÄ&#x2026;darkÄ&#x2122; WWW oraz analizowaÄ&#x2021; zuĹźycie energii, tworzyÄ&#x2021; raporty i je drukowaÄ&#x2021;. DostÄ&#x2122;pna jest takĹźe aplikacja na urzÄ&#x2026;dzenia mobilne z systemem iOS lub Android.

ZDĂź ]XÄŞ\FLH LQQ\FK PHGLyZ JD]X FLHSĂĄD OXE ZRG\ QDOHÄŞ\ OLF]QLNL ] Z\MÄ&#x17E;FLHP LPSXOVRZ\P SRGĂĄÄ&#x2026;F]\Ăź GR NRQFHQWUDWRUD LPSXOVyZ 3&'+6( NWyU\ SR VLHFL 6%XV SU]HND]XMH GDQH GR SDQHOX 6(QHUJ\ 7\P VSRVREHP 6(QHUJ\ 0DQDJHUPRÄŞHSU]HWZDU]DĂźZDUWRÄ&#x17E;FL]XÄŞ\FLDPHGLyZ]OLF]QLNyZUyÄŞQ\FKSURGXFHQWyZ 6(QHUJ\0DQDJHUMHVWSURVW\ZREVĂĄXG]H QLH Z\PDJD SUDFRFKĂĄRQQHM NRQÂżJXUDFML DQL ]DDZDQVRZDQHM ZLHG]\ 3UHLQVWDORZDQD SROVNRMÄ&#x160;]\F]QD DSOLNDFMD ZL]XDOL]DF\MQRVWHUXMÄ&#x2026;FD VĂĄXÄŞ\ GR UHMHVWUDFML L NRQWUROL ]XÄŞ\FLD SUH]HQWDFML RUD] XGRVWÄ&#x160;SQLDQLD GDQ\FK SRPLDURZ\FK ORNDOQLH L]GDOQLH $SOLNDFMDGRVWÄ&#x160;SQDMHVWWDNÄŞHQDXU]Ä&#x2026;G]HQLDPRELOQH'ODSUDFRZQLNDG]LDĂĄXXWU]\PDQLD UXFKX MHVW WR RJURPQH XĂĄDWZLHQLH PRÄŞH NRQWURORZDĂź VWDQ\ OLF]QLNyZ EH] RSXV]F]DQLDPLHMVFDSUDF\EH]VWUDW\F]DVX QD LQG\ZLGXDOQH RGF]\W\ZDQLH VWDQX OLF]QLNyZ ]DLQVWDORZDQ\FK Z UR]SURV]RQ\FKRELHNWDFK 6(QHUJ\0DQDJHUDXWRPDW\F]QLHZ\V\ĂĄD 606\LHPDLOH]UDSRUWDPLGR]GHÂżQLRZDQHMJUXS\RGELRUFyZ


Fot.: Sa Sabur

E-Controller do zarzฤ…dzania zuลผyciem energii i innych mediรณw 6DLD(&RQWUROOHUWRXU]ฤ…G]HQLHVWZRU]RQHGRPRQLWRULQJX L ]DU]ฤ…G]DQLD ]Xฤช\FLHP HQHUJLL RUD] LQQ\FK PHGLyZ -HJR VSHF\ยฟF]QD EXGRZD SR]ZDOD QD PRQWDฤช Z V]DIDFK HOHNWU\F]Q\FKRVWDQGDUGRZ\FKZ\PLDUDFKRERNLQQHMDSDUDWXU\HOHNWU\F]QHM']LฤŠNLXVWDZLHQLRPGRP\ฤžOQ\PMHVWJRWRZ\ GR Xฤช\FLD EH] NRQLHF]QRฤžFL NRQยฟJXUDFML L SURJUDPRZDQLD ยฑPDZEXGRZDQฤ…DSOLNDFMฤŠGRUHMHVWUDFMLSRPLDUyZPRQLWRURZDQLDL]DU]ฤ…G]DQLD]Xฤช\FLHPPHGLyZ$XWRPDW\F]QLH Z\NU\ZD SRGรกฤ…F]RQH SU]\ SRPRF\ PDJLVWUDOL 6%XV OLF]QLNL HQHUJLL L NRQFHQWUDWRU\ LPSXOVyZ 3&'+6( ]OLF]DMฤ…FH LPSXOV\ QS ] ZRGRPLHU]\ F]\ OLF]QLNyZ FLHSรกD 'R XU]ฤ…G]HQLD PRฤชQD ]DEXGRZDรผ PRGXรก\ SDPLฤŠFL L LQWHUIHMVyZNWyUHSR]ZROฤ…QDNRPXQLNDFMฤŠZVWDQGDUGDFKWDNLFK MDN0RGEXV03%XV%$&QHW/21,3LLQ=DSRPRFฤ…SD-

REKLAMA

Rynek energii

Fot. 2. E-Controller to ล‚atwy w obsล‚udze sterownik do zarzฤ…dzania zuลผyciem mediรณw, przystosowany do montaลผu w szafkach elektrycznych.

NLHWX QDU]ฤŠG]LRZHJR 6DLD 3* PRฤชQD UR]V]HU]Dรผ IXQNFMRQDOQRฤžFLZEXGRZDQHMZXU]ฤ…G]HQLHDSOLNDFML60RQLWRULQJ QSZFHOXGRGDWNRZHJRRSRPLDURZDQLDL]DU]ฤ…G]DQLD]Xฤช\FLHPPHGLyZ GRรกฤ…F]DMฤ…FGRV\VWHPXSU]\NรกDGRZROLF]QLNL FLHSรกDSR0%XVLHEฤ…GฤจDQDOL]DWRUyZVLHFLSR0RGEXVLH :VSyOQฤ… FHFKฤ… RSLVDQ\FK UR]ZLฤ…]Dฤ” 6DLD ยฑ OLF]QLNyZ HQHUJLLSDQHOX6(QHUJ\0DQDJHUL(&RQWUROOHUDMHVWHODVW\F]QRฤžรผ L RWZDUWRฤžรผ SR]ZDODMฤ…FD QD รกฤ…F]HQLH Z ZLฤŠNV]H V\VWHP\RUD]LQWHJUDFMฤŠ]V\VWHPDPL0(6(53F]\%,'RGDWNRZRXU]ฤ…G]HQLDWHVฤ…EDUG]RSURVWHZREVรกXG]HLSR]ZDODMฤ…QDVWRSQLRZHZGURฤชHQLH3UDFHPRJฤ…E\รผUHDOL]RZDQH NURNSRNURNXEH]NRQLHF]QRฤžFLSRQRV]HQLDSRF]ฤ…WNRZ\FK ]QDF]ฤ…F\FK Z\GDWNyZ QD SUDFH LQฤช\QLHUVNLH L VNRPSOLNRZDQ\ ]Z\NOH V\VWHP LQIRUPDW\F]Q\ 7DNLH G]LDรกDQLD GDMฤ… Z\PLHUQHHIHNW\MXฤชRGVDPHJRSRF]ฤ…WNXSR]DLQVWDORZDQLXLXUXFKRPLHQLXV\VWHPXDUR]EXGRZDV\VWHPXMHVWPRฤชOLZDZGRZROQ\PWHPSLH ZZZVDEXUFRPSO

Fachowy Elektryk

99


INTELIGENTNY BUDYNEK

Montaลผ i sterowanie roletami w domu wyposaลผonym w system automatyki budynkowej KNX Systemy automatyki budynkowej umoลผliwiajฤ… sterowanie praktycznie dowolnymi funkcjami w domu. Najczฤ™ล›ciej jednak inwestorzy decydujฤ… siฤ™ na realizacje funkcji, ktรณre zapewniajฤ… komfort zwiฤ…zany z oล›wietleniem โ€“ sztucznym, elektrycznym oraz naturalnym, sล‚onecznym. 6]WXF]QH RฤžZLHWOHQLH PRฤชHP\ NUHRZDรผ Z SUDNW\F]QLH GRZROQ\ VSRVyE SRSU]H] GREyU RGSRZLHGQLFK ฤจUyGHรก ฤžZLDWรกD LFK XPLHMVFRZLHQLHLRGSRZLHGQLHVWHURZDQLH ']LฤŠNL WHPX PRฤชHP\ NUHRZDรผ DUDQฤชDFMฤŠ RฤžZLHWOHQLRZฤ… SRPLHV]F]Hฤ” 1D RฤžZLHWOHQLHQDWXUDOQHUyZQLHฤชPRฤชHP\PLHรผZSรก\Z SRSU]H]VWRVRZDQLHUyฤชQHJRURG]DMXRVรกRQ VรกRQHF]Q\FK LQVWDORZDQ\FK Z RWZRUDFK RNLHQQ\FK'RQDMSRSXODUQLHMV]\FKQDOHฤชฤ… UROHW\ ฤชDOX]MH ZHZQฤŠWU]QH L ]HZQฤŠWU]QH PDUNL]\ .DฤชG\ ] W\FK HOHPHQWyZ RGSRZLHGQLR Z\VWHURZDQ\ PRฤชH UHDOL]RZDรผ NRQWUROฤŠ ZHZQฤŠWU]QHJR QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD6\VWHP.1;GDMHWXRJURPQHPRฤชOLZRฤžFL]DSHZQLDMฤ…FX]DOHฤชQLHQLHVWHURZDQLD W\PL HOHPHQWDPL RG ZLHOX F]\QQLNyZ 2SUyF] VWHURZDQLD UฤŠF]QHJR XPRฤชOLZLDMฤ…FHJRSRGQRV]HQLHLRSXV]F]DQLHSU]HVรกRQ\ PRฤชOLZHMHVWLPSXOVRZH NURNRZH ]DVLODQLH QDSฤŠGX HOHNWU\F]QHJR FR Z SRรกฤ…F]HQLX ] ฤชDOX]MDPL SR]ZDOD QD Sรก\QQ\ REUyW ODPHOHN : ]HVWDZLHQLX ] F]XMQLNDPL QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD ]DUyZQR ]HZQฤŠWU]Q\PL MDN L ZHZQฤŠWU]Q\PL XPRฤชOLZLD Sรก\QQฤ… NRQWUROฤŠMDVQRฤžFLZHZQฤ…WU]SRPLHV]F]HQLD SRSU]H] VWRSQLRZH ]DP\NDQLH ODPHOHN ฤชDOX]ML -HฤชHOL V\VWHP Z\SRVDฤชRQ\ MHVW Z F]XMQLNL MDVQRฤžFL XPLHV]F]RQH QD IDVDGDFKEXG\QNXPRฤชOLZHMHVWVWHURZDQLH]HVSRรกDPLSU]HVรกRQVรกRQHF]Q\FKZ]DOHฤชQRฤžFL RG SRU\ GQLD L NLHUXQNX SDGDQLD SURPLHQL VรกRQHF]Q\FK 1DMQRZV]H VWDFMH SRJRGRZH PDMฤ…QDVWDรกH]DSLVDQ\ร„KRU\]RQWVรกRQHF]Q\ยด L Nฤ…W SDGDQLD SURPLHQL VรกRQHF]Q\FK ZNDฤชG\PGQLXURNXZ]DOHฤชQRฤžFLRGSRรกRฤชHQLD JHRJUDยฟF]QHJR 6WHURZDQLH QDSฤŠGDPLSU]HVรกRQMHVWUyZQLHฤชLVWRWQH]SR]LRPX EH]SLHF]Hฤ”VWZD&]XMQLNLSUฤŠGNRฤžFLZLDWUX

100 Fachowy Elektryk

XPRฤชOLZLDMฤ… DODUPRZH ]ZLMDQLH PDUNL] ฤชDOX]ML]HZQฤŠWU]Q\FKSRW\PMDNRVLฤ…JQLฤŠWD ]RVWDQLHSUฤŠGNRฤžรผZLDWUXNU\W\F]QDGODGDQHMSU]HVรกRQ\]HZQฤŠWU]QHM6ฤ…WRW\ONRQLHNWyUH]QDMF]ฤŠฤžFLHMVWRVRZDQ\FK]DOHฤชQRฤžFL SRGF]DV VWHURZDQLD UROHWDPL ฤชDOX]MDPL LPDUNL]DPL Montaลผ rolet. : SLHUZV]\P HWDSLH QDMZDฤชQLHMV]\ MHVW PRQWDฤช SU]HVรกRQ\ -HฤชHOL Vฤ… WR HOHPHQW\ ]HZQฤŠWU]QH MXฤช QD HWDSLH SURMHNWX QDOHฤช\ SU]HZLG]LHรผ PLHMVFH QD LFK ]DPRQWRZD-

Fot. 1. Otwรณr okienny z a) nadproลผem okiennym przygotowanym do montaลผu skrzynki roletowej, b) zamontowanฤ… skrzynkฤ… roletowฤ… i prowadnicami.

QLH : SU]\SDGNX GRPX RFLHSODQHJR ]HZQฤŠWU]Qฤ… ZDUVWZฤ… VW\URSLDQX MHVW QLHFR รกDWZLHM QLฤช Z V\WXDFML JG\ PDP\ GR F]\QLHQLD ] PXUHP MHGQRZDUVWZRZ\P:\VRNRฤžรผRNQDGHยฟQLXMHQDPV]HURNRฤžรผVNU]\QNL GR NWyUHM ]ZLMDQD MHVW UROHWD 6NU]\QND WDPXVLE\รผRVDG]RQDZRGSRZLHGQLHMJรกฤŠERNRฤžFL ZQฤŠFH ZEXGRZDQHM Z QDGSURฤชH RNLHQQH *รกฤŠERNRฤžรผ WD PXVL XZ]JOฤŠGQLDรผ UyZQLHฤช JUXERฤžรผ W\QNX ]HZQฤŠWU]QHJR:\PLDU\WHฤžFLฤžOHZLฤ…ฤชฤ…VLฤŠ]JรกฤŠERNRฤžFLฤ…RVDG]HQLDRNQD3U]\NรกDGPRQWDฤชX]REUD]RZDQ\]RVWDรกQDIRW Poล‚ฤ…czenia elektryczne. 6DPD UROHWD ]HZQฤŠWU]QD ] VLOQLNLHP HOHNWU\F]Q\P QLH UyฤชQL VLฤŠ RG VWDQGDUGRZHM -HG\Qฤ… PRG\ยฟNDFMฤ… MHVW ZVWDZLRQ\ GR MHM ZQฤŠWU]DVLOQLNUXURZ\QDSฤŠG]DZDรกQDNWyU\ ]ZLMDQ\ MHVW SDQFHU] UROHW\ : VWDQGDUGRZ\PUR]ZLฤ…]DQLX]DPLDVWVLOQLNDGRรกฤ…F]RQD MHVWWDฤžPD]DSRPRFฤ…NWyUHMSDQFHU]]ZLMDQ\LUR]ZLMDQ\MHVWUฤŠF]QLH.RV]WUROHW\Z\SRVDฤชRQHMZVLOQLNHOHNWU\F]Q\MHVWZ\ฤชV]\ RGVWDQGDUGRZHJRRGGRNLONXVHW]รก-HVW RQX]DOHฤชQLRQ\RGURG]DMXVLOQLND3RGF]DV MHJR Z\ERUX QDOHฤช\ ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ QD QDVWฤŠSXMฤ…FHSDUDPHWU\ ย„ PRPHQW REURWRZ\ ยฑ QDOHฤช\ GREUDรผ Z ]DOHฤชQRฤžFL RG PDV\ SDQFHU]D UROHW\ : SU]\SDGNX VWDQGDUGRZ\FK RWZRUyZ RNLHQQ\FK R SRZLHU]FKQL RN GR P2 Z\NRQDQ\FK ] 3&: Vฤ… WR ZLHONRฤžFLU]ฤŠGXNLONXGRNLONXQDVWX1P'OD ZLฤŠNV]\FKRNLHQOXEGU]ZLEDONRQRZ\FK L UROHW Z\NRQDQ\FK ] FLฤŠฤชV]\FK PDWHULDรกyZ FKURQLRQ\FK UROHWฤ… R MHGQROLW\P SDQFHU]XVLOQLNLPXV]ฤ…PLHรผPRPHQWREURWRZ\U]ฤŠGXNLONXG]LHVLฤŠFLX1P


INTELIGENTNY BUDYNEK ย„

ฤžUHGQLFDZDรกNDQDZRMRZHJRยฑMHVWX]DOHฤชQLRQD RG NRQVWUXNFML VLOQLND LOXE UROHW\ :LฤŠNV]Rฤžรผ SURGXFHQWyZ VWRVXMH VWDQGDUGRZH ZLHONRฤžFL PLHV]F]ฤ…FH VLฤŠ Z]DNUHVLHRGGRPP :SU]\SDGNXW\FKGZyFKSDUDPHWUyZGREU]HMHVWVNRU]\VWDรผ]UR]ZLฤ…]Dฤ”SURSRQRZDQ\FK SU]H] SURGXFHQWD UROHW\ 3RQDGWR VLOQLNL UROHWRZH PXV]ฤ… E\รผ Z\SRVDฤชRQH Z Z\รกฤ…F]QLNL NUDฤ”FRZH ,FK ]DGDQLHP MHVW UR]รกฤ…F]DQLH REZRGX ]DVLODQLD Z PRPHQFLH JG\ UROHWD RVLฤ…JQLH VNUDMQH GROQฤ… OXE JyUQฤ… SR]\FMฤŠ :\รกฤ…F]QLNL WH PRJฤ… E\รผ ]UHDOL]RZDQH Z VSRVyE PHFKDQLF]Q\ UฤŠF]QLH UHJXORZDQH SU]Hรกฤ…F]QLNL OXE HOHNWURQLF]QH Z\รกฤ…F]QLNL SU]HFLฤ…ฤชHQLRZH 'UXJLHUR]ZLฤ…]DQLHQLHZ\PDJDNDOLEUDFML UROHWSR]DPRQWRZDQLXLMHVW]QDF]QLHEDUG]LHM RGSRUQH QD ]PLHQLDMฤ…FH VLฤŠ ZDUXQNL SUDF\ UROHW 3RQDGWR UROHWD PRฤชH ]RVWDรผ DXWRPDW\F]QLH ]DWU]\PDQD JG\ QDSRWND QDSU]HV]NRGฤŠQSSR]RVWDZLRQ\ZRWZDUW\P RNQLH HOHPHQW :DฤชQ\P SDUDPHWUHP MDNL F]ฤŠVWR MHVW SRPLMDQ\ MHVW SU]HJU]HZDQLH VLฤŠ VLOQLND Z WUDNFLH SUDF\ 6ฤ… RQH VWDQGDUGRZR Z\SRVDฤชRQH Z ]DEH]SLHF]HQLD WHUPLF]QH NWyUH ]DEH]SLHF]DMฤ… VDP QDSฤŠG MHGQDN MHฤžOL QDSฤŠG SUDFXMH F]ฤŠVWR PRฤชH]GDU]\รผVLฤŠMHJRZ\รกฤ…F]HQLHZWUDNFLH]DP\NDQLDOXERWZLHUDQLDUROHW\:DUWR UyZQLHฤช ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ QD WR MDN JรกRฤžQR SUDFXMฤ… QDSฤŠG\ : SU]\SDGNX VWHURZDQLD ]]DVWRVRZDQLHPV\VWHPXDXWRPDW\NLF]ฤŠVWREฤŠGฤ…Z\VWฤŠSRZDรก\V\WXDFMHZNWyU\FK ZLHOHVLOQLNyZEฤŠG]LHSUDFRZDรผMHGQRF]HฤžQLH 1S UDQNLHP NLHG\ ZV]\VWNLH UROHW\

SRZLHGQLFK X]ZRMHQLDFK VLOQLND NRQWURORZDQHMHVWSU]H]V\VWHPVWHURZDQLD6WHURZQLNL WH GHG\NRZDQH Vฤ… GR RGSRZLHGQLHJR ]DVLODQLD 9$&OXE9'& LSRVLDGDMฤ… UyฤชQฤ… LORฤžรผ NDQDรกyZ VWHUXMฤ…F\FK:DฤชQฤ… ]DVDGฤ…MHVWSRGรกฤ…F]DQLHMHGQHJRVLOQLNDGRMHGQHJRNDQDรกXVWHUXMฤ…FHJR U\V 1SGRVWHURZDQLD ZV]\VWNLPL V]HVQDVWRPD UROHWDPL ZGRPXNRQLHF]QHMHVW]DVWRVRZDQLHMHGQHJR XU]ฤ…G]HQLDV]HVQDVWRNDQDรกRZHJR

Rys. 1. Przykล‚adowy schemat podล‚ฤ…czenia silnikรณw roletowych do urzฤ…dzenia sterujฤ…cego KNX.

]DVWRVRZDQLHP Vฤ… EUDP\ JDUDฤชRZH EUDP\ ZMD]GRZHRNQDGDFKRZH 3RGรกฤ…F]HQLH VLOQLND UROHW\ GR V\VWHPX

Rys. 2. Schemat poล‚ฤ…czenia obiektรณw komunikacyjnych sensora (przycisku) i urzฤ…dzenia roletowego dla sterowania rฤ™cznego.

VWHURZDQLD QLH MHVW QLF]\P VNRPSOLNRZDQ\P 1DSฤŠG\ Z\SRVDฤชRQH Vฤ… VWDQGDUGRZR Z SU]HZRG\ IRW  NWyUH Z WUDG\F\MQHM LQVWDODFMLGRรกฤ…F]DQHVฤ…GR]DVLODQLDSRSU]H] SU]Hรกฤ…F]QLNLNODZLV]RZH : SU]\SDGNX DXWRPDW\NL SU]Hรกฤ…F]QLNL WH ]DVWฤŠSRZDQH Vฤ… VSHFMDOL]RZDQ\PL VWHURZQLNDPL GR QDSฤŠGyZ UROHWRZRฤชDOX]MRZ\FK L]DP\NDQLHREZRGyZHOHNWU\F]Q\FKQDRG-

Programowanie rolet -HฤชHOLVLOQLN]RVWDรกMXฤชSRGรกฤ…F]RQ\GRV\VWHPX SRSU]H] XU]ฤ…G]HQLH NRQWUROXMฤ…FH MHJR SUDFฤŠ PDP\ FDรกNRZLWฤ… NRQWUROฤŠ QDG MHJR G]LDรกDQLHP 3RGVWDZRZฤ… RSHUDFMฤ… VWHURZDQLD MHVW SRGQRV]HQLHRSXV]F]DQLH RUD] ]DWU]\P\ZDQLHUROHW\:V\VWHPLH.1;UHDOL]RZDQHMHVWWR]DSRPRFฤ…MHGQHJRNODZLV]D 3U]\MฤŠWH ]RVWDรกR ฤชH GรกXฤชV]H SU]\WU]\PDQLH NODZLV]D QS SU]H] Syรก VHNXQG\ R]QDF]D Z\VรกDQLHUR]ND]XSRGQLHVLHQLDRSXV]F]HQLD UROHW\ .UyWV]H QDWRPLDVW R]QDF]D ]DWU]\PDQLH UROHW\ Z DNWXDOQHM SR]\FML 6FKHPDW SRรกฤ…F]HQLD RGSRZLHGQLFK RELHNWyZ NRPXQLNDF\MQ\FKSU]HGVWDZLRQ\]RVWDรกQDU\VXQNXQU 3U]\NรกDG REUD]XMH SRรกฤ…F]HQLH NODZLV]D SLHUZV]HJR SU]\FLVNX NODZLV]RZHJR VSDUDPHWU\]RZDQHJR MDNR VHQVRU UROHWRZ\ -81*  ] PRGXรกHP NDQDรกRZHJR VWHURZQLNDUROHW 7KHEHQ-0*6 :SU]\SDGNXVWHURZDQLDฤชDOX]Mฤ…MHVWMHV]F]HGRGDWNRZD RSHUDFMD ]PLDQ\ Nฤ…WD ODPHOHN :\ZRรก\ZDQDMHVWRQDSRSU]H]NROHMQHNUyWNLH QDFLฤžQLฤŠFLHNODZLV]DVWHUXMฤ…FHJR 'ODVWHURZDQLDUฤŠF]QHJRQLH]EฤŠGQDMHVWPRG\ยฟNDFMD SDUDPHWUyZ UROHWRZHJR XU]ฤ…G]HQLD Z\NRQDZF]HJR -0* 6 Z NWyU\FK QDOHฤช\ ]PRG\ยฟNRZDรผ XU]ฤ…G]HQLH NWyU\P VWHUXMHP\ U\VD QDVLOQLNUROHWRZ\XVWDOLรผ PDNV\PDOQ\ F]DV SRGQRV]HQLD UROHW\ U\VE RUD]]GHยฟQLRZDรผW\ONRSHรกHQUXFK UROHW\ EH] NURNyZ SRฤžUHGQLFK RUD] ]DWU]\PDQLH U\VF 

Fot. 2. Przewรณd zasilajฤ…cy silnik rolety.

EฤŠGฤŠVLฤŠRWZLHUDรผJรกRฤžQRG]LDรกDMฤ…FHQDSฤŠG\QLHEฤŠGฤ…SU]\MHPQ\PRGJรกRVHP 6WDQGDUGHP ]DVLODQLD VLOQLNyZ UROHWRZ\FK MHVW 9$& 6SRW\NDQH Vฤ… UyZQLHฤช VLOQLNL ]DVLODQH 9'& MHGQDN LFK JรกyZQ\P

Rys. 3. Podstawowa parametryzacja urzฤ…dzenia sterujฤ…cego silnikiem roletowym.

Fachowy Elektryk 101


INTELIGENTNY BUDYNEK a)

b)

Rys. 4. a) ukล‚ad sterowania uzupeล‚niony o funkcjฤ™ โ€žruch do zadanej pozycjiโ€ b) parametryzacja klawisza sterujฤ…cego dla funkcji โ€žRuch do zadanej pozycji โ€“ 50%โ€. a)

b)

Rys. 5. a) parametryzacja czujnika kontroli jasnoล›ci; b) schemat blokowy funkcji kontroli jasnoล›ci dla rolety.

$OWHUQDW\ZQLH GR RVWDWQLHM RSFML PRฤชOLZH MHVWXVWDOHQLHNUyWNLHJRUXFKXUROHW\SRGQRV]ฤ…FHJR OXE RSXV]F]DMฤ…FHJR Mฤ… R QS -HVW WR SU]\GDWQH SU]\ VWHURZDQLX NURNRZ\P]DSRPRFฤ…NUyWNLFKLPSXOVyZZWUDNFLHNWyU\FKUROHWDZ\NRQXMHQLHZLHONLUXFK\ QSF\NOLF]QLHRGVรกDQLDMฤ…FHRNQR .ROHMQ\PVWHURZDQLHPMDNLHPRฤชQDZ\NRU]\VWDรผ Z SU]\SDGNX UROHW\ MHVW Z\PXV]HQLHMHMUXFKXGR]DGDQHMZF]HฤžQLHMSR]\FML -HVWWRSU]\GDWQHZV\WXDFMLZNWyUHMFKFH-

Rys. 6. Wykorzystanie zegara jako elementu uzaleลผniajฤ…cego priorytetowanie w sterowaniu jasnoล›ciฤ… oraz zadawanie wartoล›ci otwarcia rolety w zaleลผnoล›ci od czasu.

102 Fachowy Elektryk

P\]DSRPRFฤ…MHGQHJRQDFLฤžQLฤŠFLDNODZLV]D VWHUXMฤ…FHJR XVWDZLรผ UROHWฤŠ QS Z SR]\FML RWZDUFLDQLH]DOHฤชQLHZMDNLHMSR]\FML ]QDMGRZDรกD VLฤŠ ZF]HฤžQLHM 6FKHPDW XNรกDGX VWHURZDQLD X]XSHรกQLRQ\ R SRZ\ฤชV]ฤ… IXQNFMฤŠSU]HGVWDZLRQ\]RVWDรกQDU\VDDQDU\V ESDUDPHWU\]DFMDNODZLV]DVWHUXMฤ…FHJR ,QQ\P HOHPHQWHP R MDNL PRฤชQD Z]ERJDFLรผ QDV] V\VWHP VWHURZDQLD MHVW DXWRPDW\F]QH ]DP\NDQLH L RWZLHUDQLH UROHW\ DE\ X]\VNDรผ VWDรกฤ… ZDUWRฤžรผ MDVQRฤžFL RฤžZLHWOHQLD ZHZQฤ…WU] SRPLHV]F]HQLD : SURMHNFLH GRGDWNRZR EฤŠG]LH SRWU]HEQ\ F]XMQLN MDVQRฤžFL Z\SRVDฤชRQ\ Z XNรกDG NRQWUROL QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD Z ]DPNQLฤŠWHM SฤŠWOL VSU]ฤŠฤชHQLD ]ZURWQHJR QS 7+(%(1 63+,1;  : SDUDPHWUDFK F]XMQLND XVWDZLDP\ ZDUWRฤžรผMDVQRฤžFLMDNDPDE\รผXWU]\P\ZDQD O[ LW\SRELHNWXVWHUXMฤ…FHJR ELWyZ ยฑ U\V D: FHOX SRรกฤ…F]HQLD RELHNWyZ NRPXQLNDF\MQ\FKPRฤชHP\Z\NRU]\VWDรผJUXSฤŠ DGUHVRZฤ… XWZRU]RQฤ… ZF]HฤžQLHM GOD Z\PXV]HQLDUXFKXGR]DGDQHMSR]\FML U\VE 8ZDฤชQ\F]\WHOQLN]ZUyFLXZDJฤŠฤชHVWHURZDQLH UฤŠF]QH RUD] DXWRPDW\F]QD NRQWUROD MDVQRฤžFL G]LDรกDMฤ… UyZQROHJOH $E\ XVWDOLรผ SULRU\WHW MHGQHJR VWHURZDQLD PRฤชQD X]XSHรกQLรผXNรกDGVWHURZDQLDREORNRZDQLHVWHURZDQLDDXWRPDW\F]QHJR]DSRPRFฤ…SU]\FLVNX NRORUF]HUZRQ\ OXE]HJDUDNWyUHJR

]DGDQLHPEฤŠG]LHXVWDODQLHF]DVXZNWyU\P SULRU\WHWPDVWHURZDQLHUฤŠF]QHDZNWyU\P ZDฤชQLHMV]HEฤŠG]LHVWHURZDQLHDXWRPDW\F]QH NRORU QLHELHVNL 6FKHPDW EORNRZ\ SRZ\ฤชV]\FKRSHUDFMLSU]HGVWDZLRQ\]RVWDรก QDU\V -HV]F]H MHGQ\P FLHNDZ\P HOHPHQWHP VWHURZDQLDMHVWX]DOHฤชQLHQLHSR]LRPXRWZDUFLD UROHW\RGF]DVX'RWHMIXQNFMLZ\NRU]\VWDQ\ PRฤชH E\รผ UyZQLHฤช ]HJDU NWyUHJR ]DGDQLHP EฤŠG]LH SU]HV\รกDQLH ZDUWRฤžFL RNUHฤžORQHJR SR]LRPX EH]SRฤžUHGQLR GR XU]ฤ…G]HQLD VWHUXMฤ…FHJR VLOQLNLHP 7+(%(1 -0* 6 6FKHPDWEORNRZ\SU]HGVWDZLRQ\]RVWDรกNRORUHP]LHORQ\PQDU\V 3RSXODUQ\P X]XSHรกQLHQLHP DXWRPDW\F]QHJR VWHURZDQLD UROHWฤ… UROHWDPL MHVW Z\NRU]\VWDQLH VWDFML SRJRGRZHM -HM ]DGDQLHP MHVW QDMF]ฤŠฤžFLHM NRQWUROD SUฤŠGNRฤžFL ZLDWUX RUD] ]HZQฤŠWU]QHJR SR]LRPX MDVQRฤžFL 3UฤŠGNRฤžรผ ZLDWUX MHVW V]F]HJyOQLH LVWRWQD GODIXQNFMLDODUPRZ\FK0RฤชHRQDE\รผZHZQฤŠWU]QLH SRZLฤ…]DQD ] WHPSHUDWXUฤ… RUD] F]XMQLNLHPRSDGyZGHV]F]XLZ]DOHฤชQRฤžFL RGW\FKSRPLDUyZSU]HND]\ZDรผLQIRUPDFMฤŠ REH]Z]JOฤŠGQ\PQLH]DOHฤชQ\PRGZF]HฤžQLHM XVWDORQ\FK SULRU\WHWyZ RWZDUFLX OXE ]DPNQLฤŠFLXUROHW ฤชDOX]MLOXEPDUNL] 3RQDGWR]DVWRVRZDQDZSU]\NรกDGRZ\PSURMHNFLH VWDFMD SRJRGRZD 0(7(2'$7$ ยฟUP\


INTELIGENTNY BUDYNEK

Rys. 7. Schemat blokowy projektu sterowania roletÄ&#x2026; w systemie KNX w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od czasu, warunkĂłw atmosferycznych, czujnika i regulatora jasnoĹ&#x203A;ci oraz wymuszeĹ&#x201E; rÄ&#x2122;cznych z uwzglÄ&#x2122;dnieniem priorytetowania.

7+(%(1Z\SRVDÄŞRQDZPRGXĂĄ*36PRÄŞH VWDQRZLĂź Z]RU]HF F]DVX L GDW\ GOD ]HJDUD RUD]Z\Ä&#x17E;ZLHWODF]DZSU]\FLVNX-81* :\Ä&#x17E;ZLHWODQD PRÄŞH E\Ăź UyZQLHÄŞ ZDUWRÄ&#x17E;Ăź

]HZQÄ&#x160;WU]QHM WHPSHUDWXU\ RUD] LQIRUPDFMD R RSDGDFK GHV]F]X 6FKHPDW EORNRZ\ FDĂĄHJRSURMHNWX]DSUH]HQWRZDQ\]RVWDĂĄQDU\VXQNXQU

Tab. 1. L.p.

Adres grupowy

Typ grupy

Nazwa grupy

Opis grupy

1

0/1

1 bit

GĂłra/DĂłĹ&#x201A;

Sterowanie rÄ&#x2122;czne podnoszeniem i opuszczaniem rolety

2

0/2

1 bit

Stop

Zatrzymywanie rÄ&#x2122;czne rolety

3

0/3

1 Bajt

Ruch do pozycji

Wymuszenie rÄ&#x2122;czne zadanej pozycji = 50% lub/i sterowanie automatyczne od czujnika kontroli jasnoĹ&#x203A;ci z zadanÄ&#x2026; jasnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; = 400 [lx]

4

0/4

1 bit

Blokowanie kontroli jasnoĹ&#x203A;ci

Blokowanie kontroli jasnoĹ&#x203A;ci z przycisku i zegara

1 bit

Blokowanie przycisku blokujÄ&#x2026;cego kontrolÄ&#x2122; jasnoĹ&#x203A;ci

Blokowanie przycisku blokujÄ&#x2026;cego kontrolÄ&#x2122; jasnoĹ&#x203A;ci z zegara

5

6

0/5

0/6

1 bit

Alarm blokujÄ&#x2026;cy dziaĹ&#x201A;anie rolety przy parametrach: Alarm wiatrowo â&#x20AC;&#x201C; Wiatr > 4 [m/s] temperaturowo â&#x20AC;&#x201C; Temperatura zewnÄ&#x2122;trzna < 12°C deszczowy â&#x20AC;&#x201C; Pada deszcz Warunek zadziaĹ&#x201A;ania alarmu: wszystkie powyĹźsze speĹ&#x201A;nione

7

0/7

3 Bajty

Wzorzec czasu

PrzesyĹ&#x201A;anie wzorca czasu do zegara przycisku

8

0/8

3 Bajty

Wzorzec daty

PrzesyĹ&#x201A;anie wzorca daty do zegara przycisku

9

0/9

2 Bajty

WyĹ&#x203A;wietlanie temperatury zewnÄ&#x2122;trznej

PrzesyĹ&#x201A;anie informacji o temperaturze zewnÄ&#x2122;trznej

10

0/10

1 bit

WyĹ&#x203A;wietlanie stanu opadĂłw

PrzesyĹ&#x201A;anie informacji o stanie opadĂłw deszczu

3U]HGVWDZLRQH Z SURMHNFLH SU]\NĂĄDG\ VWHURZDÄ&#x201D; VÄ&#x2026; SRGVWDZRZ\PL IXQNFMDPL VWRVRZDQ\PLZSURMHNWDFKDXWRPDW\NLGRPRZHM UHDOL]RZDQHM Z V\VWHPLH .1; 'RW\F]Ä&#x2026; RQH VWHURZDQLD MHGQÄ&#x2026; UROHWÄ&#x2026; 'DOV]H UR]ZLÄ&#x2026;]DQLD ]DOHÄŞÄ&#x2026; RG VSHF\ÂżF]Q\FK GOD GDQHJRSURMHNWXZDUXQNyZSUDF\:DUW\NXOH ]DSUH]HQWRZDQ\ ]RVWDĂĄ SRSUDZQ\ VSRVyE WZRU]HQLD VFKHPDWyZ EORNRZ\FK GOD SRWU]HE UHDOL]DFML IXQNFML Z V\VWHPLH .1; 7HJR URG]DMX SURMHNW\ IXQNFMRQDOQRÄ&#x17E;FL UR]ZLÄ&#x2026;]DÄ&#x201D; SRZLQQ\ E\Ăź RSUDFRZ\ZDQH QD SR]LRPLH WZRU]HQLD NRQFHSFML V\VWHPX VWHURZDQLD XZ]JOÄ&#x160;GQLDMÄ&#x2026;FHM ]DVWRVRZDQH ZLQVWDODFMLXU]Ä&#x2026;G]HQLD7DNSU]HGVWDZLRQ\ SURMHNW ]DOHÄŞQRÄ&#x17E;FL SRPLÄ&#x160;G]\ XU]Ä&#x2026;G]HQLDPL ZUD] ] RSLVHP DGUHVyZ JUXSRZ\FK WDEHOD  JZDUDQWXMH SRSUDZQH ]UHDOL]RZDQLH ZV]\VWNLFK]DĂĄRÄŞRQ\FKIXQNFML 3U]\NĂĄDGRZ\ SURMHNW RSLVDQ\ Z DUW\NXOH RUD] SRWU]HEQH SURJUDP\ DSOLNDF\MQH GRXU]Ä&#x2026;G]HÄ&#x201D;VÄ&#x2026;GRVWÄ&#x160;SQHQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM ZZZV]NROHQLDLESO Z ]DNĂĄDGFH )DFKRZ\(OHNWU\N $QGU]HM6WDFKQR &HUW\ÂżNRZDQH&HQWUXP6]NROHQLRZH.1; ,QVW\WXW,QIRUPDW\NL$XWRPDW\NL L5RERW\NL 3ROLWHFKQLND:URFĂĄDZVND ħUyGĂĄDU\VXQNyZIRWRJUDÂżLLWDEHOL 5\VPDWHULDĂĄ\WHFKQLF]QHÂżUP\,QWHOLKRXVHSR]RVWDĂĄHRSUDFRZDQLHZĂĄDVQH

NajbliĹźszy terminy szkolenia KNX to: 6]NROHQLH3RGVWDZRZH.1; 26-29 wrzeĹ&#x203A;nia (czwartek-niedziela) Warszawa 15-19 paĹşdziernika 2013 (wtorek -piÄ&#x2026;tek) WrocĹ&#x201A;aw 22-25 paĹşdziernika 2013 (wtorek- piÄ&#x2026;tek) Tychy/Siemianowice Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;skie 6]NROHQLH=DDZDQVRZDQH.1; 10-13 paĹşdziernika 2013 (czwartekniedziela) Warszawa SzczegĂłĹ&#x201A;y na www.knxpolska.org

Fachowy Elektryk 103


INTELIGENTNY BUDYNEK

Oszczędność bez „kucia ścian”

Fot.: Schneider Electric

']LĞ RV]F]ĊG]DQLH HQHUJLL MHVW ZDĪQ\P DVSHNWHP SUDF G]LDáyZ WHFKQLF]Q\FK VLHFL VNOHSyZ 'R WHM SRU\ QDMZLĊNV]\P Z\]ZDQLHP E\áR ]UHDOL]RZDQLH WHJR ]DGDQLD EH] LQJHUHQFML Z SUDFĊ VNOHSX 6FKQHLGHU (OHFWULF GRVWDUF]D QRZą WHFKQRORJLĊ 6PDUW6WUX[XUH /LWH GOD NOLHQWyZ VLHFLRZ\FKWDNDE\]UHDOL]RZDüFHOMDNLP MHVWRV]F]ĊGQRĞüHQHUJLLEH]NRPSURPLVyZ ZEL]QHVLHLSU]HVWRMyZZSUDF\VNOHSX 'OD VLHFL VNOHSRZ\FK NRV]W\ ]ZLą]DQH ] XWU]\PDQLH NRPIRUWX FLHSOQHJR L RGSRZLHGQLHMSUH]HQWDFMLZL]XDOQHMDVRUW\PHQWX PRJą VWDQRZLü QDZHW GR NRV]WyZ RSHUDF\MQ\FK 7R EDUG]R ZDĪQ\ REV]DU NRV]WRZ\

:6PDUW6WUX[XUH/LWHGRVáRZQLHEH]ÄNXFLD ĞFLDQ´ PDP\ PRĪOLZRĞü VWZRU]HQLD V\VWHPX VWHURZDQLD NOLPDW\]DFMą RĞZLHWOHQLHP LV\VWHPHPPRQLWRULQJXHQHUJLLEH]Z]JOĊGXQDZLHONRĞüVNOHSX&KRG]LRWRDE\QLH RJUDQLF]DüVLĊ GR MHGQHJRVWDQGDUGX GDMąF W\P VDP\P NOLHQWRP VZRERGĊ Z Z\ERU]H UR]ZLą]DĔ EH]SU]HZRGRZ\FK Z ]DOHĪQRĞFL RGSRWU]HE (Q2FHDQ WR WHFKQRORJLD GOD SURVW\FK UR]ZLą]DĔ 1LH Z\PDJD VSHFMDOQHJR NRQ¿JXURZDQLD 8U]ąG]HQLD (Q2FHDQ F]ĊVWR QLH SRWU]HEXMą ]DVLODQLD ]HZQĊWU]QHJR .RPXQLNDFMDMHVWSURVWDSXQNWGRSXQNWX =LJ%HH WR ]DDZDQVRZDQ\ VWDQGDUG 3RWUD¿ VDP NRQ¿JXURZDü VLHü RUD] QDGDZDü QRZH ĞFLHĪNLWUDQVPLVMLGDQ\FKZSU]\SDGNXDZDULL MHGQHJR]XF]HVWQLNyZVLHFL=LJ%HHZ\PDJD LQĪ\QLHUVNLHMNRQ¿JXUDFMLDOH]DWRSR]ZDOD SU]HV\áDü V]F]HJyáRZH GDQH QS R ZDUWRĞFL ]XĪ\FLDHQHUJLL]PLDQLHWUHQGXWHPSHUDWXU\ F]\]PLDQLHQDWĊĪHQLDRĞZLHWOHQLD 'RGDWNRZą FHFKą 6PDUW6WUX[XUH /LWH MHVW ]EXGRZDQLHZL]XDOL]DFMLRELHNWRZ\FKZVWHURZQLNX 5R]ZLą]DQLH:HE%06 XPRĪOLZLD EH] SRQRV]HQLD GRGDWNRZ\FK NRV]WyZ ]ZLą]DQ\FK]]DNXSHPNRPSXWHUDF]\OLFHQFML GRVWĊS GR VNOHSX ]DUyZQR GOD REVáXJL WHFKQLF]QHMMDNLSUDFRZQLNyZFHQWUDOL 6PDUW6WUX[XUH/LWHMHVW]EXGRZDQ\ZRSDUFLX R SURFHVRU $50 0+] SDPLĊü )ODVK*%LSDPLĊü5$00%WDNMDN Z G]LVLHMV]\FK WHOHIRQDFK NRPyUNRZ\FK 8PRĪOLZLDWRSHáQąVZRERGĊGODSURJUDPLVWyZ-Ċ]\NSURJUDPLVW\F]Q\/XDWDN]QDQ\ ZĞZLHFLH,7FKRüE\]JU\&RXQWHU6WULNH

GDMH QLHVNRĔF]RQH PRĪOLZRĞFL Z EXGRZDQLX VWUDWHJLL VWHURZDQLD ]DU]ąG]DQLX RUD] RSW\PL]DFML]XĪ\FLDHQHUJLL

Fot. 3. Przykładowa wizualizacja systemu

6PDUW6WUX[XUH /LWH MHVW WHĪ SU]\VWRVRZDQ\ GRSUDF\]DSOLNDFMDPLNRUSRUDF\MQ\PLRUD] UR]ZLą]DQLDPL W\SX FKPXUD ,QĪ\QLHURZLH Z]ERJDFLOL JR R ZVSDUFLH GOD RWZDUW\FK VWDQGDUGyZ ,7 MDN R%,; VHUZLV ZHERZ\ F]\2SHQ$'5    

  

  

 

  

   

Fot. 1. Sterownik uniwersalny MPM-VA

Fot. 4. Możliwości integracyjne sterowników serii MPM

Rooftop Rooft of op units Zarządzanie

6SHF\¿ND U\QNX VLHFL VNOHSyZ VWDáD VLĊ ZDĪQ\P Z\]ZDQLHP WHFKQRORJLF]Q\P ¿UP\6FKQHLGHU(OHFWULF']LDáDQLDEDGDZF]H G]LDáX 5 ' GRSURZDG]Lá\ GR VWZRU]HQLD WHFKQRORJLL VSHáQLDMąFHM VSHF\¿F]QH Z\PDJDQLD NOLHQWD VLHFLRZHJR 7DN SRZVWDá 6PDUW6WUX[XUH/LWH *áyZQą FHFKą FKDUDNWHU\]XMąFą UR]ZLą]DQLH6PDUW6WUX[XUH/LWHMHVWZVSDUFLHGZyFK QDMSRSXODUQLHMV]\FKVWDQGDUGyZNRPXQLNDFMLEH]SU]HZRGRZHMQDĞZLHFLH±(Q2FHDQ L=LJ%HH

104 Fachowy Elektryk

Wyposażenie sklepu

Zdalne lub lokalne zarządzanie dzięki połączeniu LAN GW2

UN2 UN Modbus

Licznik energii lub cęgi pomiarowe Część publiczna

EnOcean wyłącznik

Przewodowe lub bezprzewodowe sterow. oświetleniem

EnOcean czujnik temperatury ZigBee regulator temperatury

Fot. 2. Architektura systemu SmartStruxure Lite

)LUPD 6FKQHLGHU (OHFWULF FHQLRQD MHVW ]DRWZDUWRĞüZGRVWĊSLHGRVZRMHMWHFKQRORJLL7DNWHĪLZSU]\SDGNX6PDUW6WUX[XUH /LWH LQĪ\QLHURZLH L NOLHQFL PDMą GRVWĊS GR ZV]\VWNLFK QDU]ĊG]L SURJUDPLVW\F]Q\FK EH] GRGDWNRZ\FK RSáDW 1LH SRWU]HED SRELHUDü ĪDGQ\FK DSOLNDFML SRQLHZDĪ QDU]ĊG]LD SURJUDPLVW\F]QH Vą ZEXGRZDQH ZVWHURZQLNDLQĪ\QLHUPDGRQLFKGRVWĊS SRSU]H] SU]HJOąGDUNĊ LQWHUQHWRZą )LUHIR[ ZVSDUFLH W\ONR GOD )LUHIR[ ]H Z]JOĊGX QDMHMRWZDUWRĞü „


INTELIGENTNY BUDYNEK

Sterowanie radiowe Jednym z najwaลผniejszych czynnikรณw wpล‚ywajฤ…cych na rozwรณj techniki jest staล‚e zapotrzebowanie na zwiฤ™kszanie komfortu. W szczegรณlnoล›ci obsล‚uga instalacji musi siฤ™ stawaฤ‡ coraz ล‚atwiejsza, coraz lepsza i speล‚niaฤ‡ coraz wiฤ™cej funkcji. Juลผ jednym przyciล›niฤ™ciem moลผna rรณwnoczeล›nie zaล‚ฤ…czyฤ‡ wiele urzฤ…dzeล„. I to w taki sposรณb, aby odpowiadaล‚o to konkretnym potrzebom danej chwili. Lampy, ลผaluzje, klimatyzacja i telewizor โ€“ kaลผde urzฤ…dzenie wล‚aล›ciwie zareaguje na przycisk โ€žpoobiedni relaksโ€. A dla wygody taki przycisk musi znajdowaฤ‡ siฤ™ zawsze pod rฤ™kฤ…. I nie wymagaฤ‡ kล‚opotliwego wcelowywania pilotem w jakikolwiek punkt.

6WHURZDQLH UDGLRZH GRWDUรกR QLHPDO ZV]ฤŠG]LH 'R REVรกXJL VDPRFKRGyZ PLHV]NDฤ” LWHUHQyZRWZDUW\FK3LORW\ZUyฤชQ\FKIRUPDFKร„NDONXODWRUDยดEUHORNDF]\ฤžFLHQQHJR รกฤ…F]QLNDWRQLHZV]\VWNR6ฤ…WDNฤชHSLORW\ยฑ F]XMQLNLUXFKXWHPSHUDWXU\RWZDUFLDRNQD OXEGU]ZLRZHJR]DPND']LฤžSLORWUDGLRZ\ PRฤชHZV]\VWNR'RVรกRZQLHJG\ฤชZ\V\รกDQH SU]H]Hฤ”SROHFHQLDPRJฤ…E\รผLQWHUSUHWRZDQH LUHDOL]RZDQHSU]H]W\VLฤ…FHRWDF]DMฤ…F\FKQDV VSU]ฤŠWyZ ]DVLODQ\FK SUฤ…GHP HOHNWU\F]Q\P ]VLHFLOXEEDWHULL

Fot.: GIRA

Nieco wspomnieล„ $ ZV]\VWNR ]DF]ฤŠรกR VLฤŠ RG WHOHZL]RUyZ -DNฤชH WUXGQR E\รกR SRGQLHฤžรผ VLฤŠ ] NDQDS\ DE\ SU]HVWDZLรผ NDQDรก SU]H] ZLHOH ODW E\รก\DฤชGZD OXEXVWDZLรผREUD]1DMSLHUZ Z\P\ฤžORQR SLORW\ SRรกฤ…F]RQH ] WHOHZL]RUHP NLONXPHWURZ\P SU]HZRGHP 3RWHP

Fot. 1. Czujnik sล‚oneczny dokonuje pomiaru natฤ™ลผenia oล›wietlenia, po przekroczeniu nastawionej wartoล›ci opuszcza rolety.

106 Fachowy Elektryk

$PHU\NDQLH ZSDGOL QD SRP\Vรก ฤžZLHWOQHJR VWHURZDQLD 'RSLHUR SR ZSURZDG]HQLX GR PDVRZHM SURGXNFML XNรกDGyZ VFDORQ\FK PDVRZR SRMDZLรก\ VLฤŠ SLORW\ ,5 1DMSLHUZ W\ONRGR79SRWHPWDNฤชHLQVWDODFMLGRPRZ\FKLDODUPyZVDPRFKRGRZ\FK 5R]SRZV]HFKQLHQLH SLORWyZ GR VWHURZQLD UyฤชQ\PL XU]ฤ…G]HQLDPL VWDรกR VLฤŠ PRWRUHP UR]ZRMX LQVWDODFML PDJLVWUDOQ\FK Z\NRU]\VWXMฤ…F\FK ]DVDGฤŠ G]LDรกDQLD SLORWD WM RGG]LHOHQLHIXQNFMLVWHURZQLF]\FKRGSU]HWZD-

QDรกyZ RGE\ZD VLฤŠ Z\รกฤ…F]QLH Z NLHUXQNX RG QDGDMQLND GR RGELRUQLND RUD] GZXNLHUXQNRZ\FK JG]LH RGELRUQLNL Z\V\รกDMฤ… SRZURWQLH V\JQDรก\ VWDQX &]DVHP GRGDWNRZฤ… IXQNFMฤ… RGELRUQLNyZ PRฤชH E\รผ RGELHUDQLH V\JQDรกyZ UDGLRZ\FK L SRQRZQH LFK Z\V\รกDQLD ] SHรกQฤ… PRFฤ… G]LฤŠNL F]HPX PRฤชQD ]ZLฤŠNV]Dรผ]DVLฤŠJV\VWHPXUDGLRZHJR,QQ\P LVWRWQ\P NU\WHULXP SRG]LDรกX MHVW Z\NRU]\VWDQLHZV\VWHPLHXU]ฤ…G]Hฤ”FHQWUDOL]XMฤ…F\FK OXE LFK EUDN 3RQDGWR QLHNWyU]\ SURGXFHQFL

Otwarta przestrzeล„ -HVWWRSU]HVWU]HรปZNWยตUHMQLHZ\VWร™SXMร‡ฤฆDGQH]DNรนยตFHQLD Z RGOHJรนRฤFLPQLHMV]HMQLฤฆPZVWRVXQNXGRXU]ร‡G]HรปLGURJL WUDQVPLVML D]QDMGXMร‡FHVLร™QDZ\VRNRฤFLPQDGSR]LRPHP wilgotnego gruntu anteny urzฤ…dzeล„ radiowych sฤ… optymalnie ustawione wzglฤ™dem siebie.

U]DQLD HQHUJLL 3LORW SRGREQLH MDN F]XMQLNL Z SU]HZRGRZ\FK LQVWDODFMDFK PDJLVWUDOQ\FK Z\V\รกD W\ONR SROHFHQLD รกฤ…F]HQLRZH 1DMQRZV]H SLORW\ PRJฤ… MH WDNฤชH RGELHUDรผ G]LฤŠNLF]HPXQDZ\ฤžZLHWODF]XSLORWDPRฤชQD VSUDZG]LรผFRLJG]LHMHVW]Dรกฤ…F]RQH Rodzaje systemรณw radiowych 2EHFQLH LVWQLHMฤ… UyฤชQH V\VWHP\ VWHURZDQLD UDGLRZHJR 3RG Z]JOฤŠGHP F]ฤŠVWRWOLZRฤžFL QRฤžQHM PRฤชQD MH SRG]LHOLรผ QD G]LDรกDMฤ…FH Z ]DNUHVLH 0+] OXE 0+] ,QQ\P SRG]LDรกHP MHVW Z\UyฤชQLHQLH V\VWHPyZ MHGQRNLHUXQNRZ\FKZNWyU\FKWUDQVPLVMDV\J-

RIHUXMฤ… EUDPNL ]QDF]QLH ]ZLฤŠNV]DMฤ…FH PRฤชOLZRฤžFL IXQNFMRQDOQH V\VWHPyZ UDGLRZ\FK 1DMF]ฤŠฤžFLHMVSRW\NDVLฤŠEUDPNL MHGQRLGZXNLHUXQNRZH GR .1; LOXE ,3 %\ZDMฤ… WHฤช EUDPNLGRLQVWDODFMLGRPRIRQRZ\FK %XGRZD L ]DVLฤŠJ V\VWHPX UDGLRZHJR .DฤชG\V\VWHPUDGLRZ\VNรกDGDVLฤŠ]FRQDMPQLHM GZyFK JUXS XU]ฤ…G]Hฤ” QDGDMQLNyZ LRGELRUQLNyZ:QLHNWyU\FKUR]ZLฤ…]DQLDFK SRMDZLDMฤ… VLฤŠ UyZQLHฤช XU]ฤ…G]HQLD V\VWHPRZH : MHGQ\FK MDNR HOHPHQW\ NRQLHF]QH Z LQQ\FK MDNR GRGDWNRZH Xฤช\ZDQH RSFMRQDOQLH Z FHOX ]ZLฤŠNV]HQLD ]DVLฤŠJX LIXQNFMRQDOQRฤžFL2SUyF]VDP\FKXU]ฤ…G]Hฤ”


INTELIGENTNY

Fot. 2. Przycisk radiowy moลผe sterowaฤ‡ gล‚รณwnym oล›wietleniem, przywoล‚ywaฤ‡ dwie sceny i sterowaฤ‡ ลผaluzjami.

LVWRWQ\P F]\QQLNLHP MHVW PHGLXP WUDQVPLV\MQH:W\PZ\SDGNXSRZLHWU]HRUD]FDรกD RWDF]DMฤ…FDPDWHULD:]DOHฤชQRฤžFLRGJฤŠVWRฤžFL L ZรกDฤžFLZRฤžFL WHMฤชH PDWHULL ]DVLฤŠJ WM PDNV\PDOQDRGOHJรกRฤžรผQDGDMQLNDRGRGELRUQLND PRฤชHZ\QRVLรผNLONDVHWPHWUyZ QDZHW NLORPHWU\ D F]DVHP W\ONR NLOND PHWUyZ :V]HONLH PHWDORZH RVรกRQ\ VLDWNL Z\NRQDQH ] PDWHULDรกyZ SU]HZRG]ฤ…F\FK JฤŠVWH ]EURMHQLH ฤชHOEHWX D QDZHW PHWDOL]RZDQH V]\E\ ]Z\NOH Vฤ… QLHSU]HNUDF]DOQ\PL HNUDQDPL 'ODWHJR Z GDQ\FK WHFKQLF]Q\FK MHVW SRGDZDQ\]DVLฤŠJZV]WXF]Q\FKZDUXQNDFK W]ZRWZDUWHMSU]HVWU]HQL:DUWRฤžFLWHVWDQRZLฤ… MHG\QLH NU\WHULXP SRUyZQDZF]H -DNR ]DVLฤŠJ ZLฤŠNV]RฤžFL QDGDMQLNyZ Xฤช\ZDQ\FK ZUDGLRZ\FKV\VWHPDFKVWHURZQLF]\FKSRGDMHVLฤŠRGOHJรกRฤžรผP:SUDNW\FHZ]DOHฤชQRฤžFL RG ฤžURGRZLVND ZLHONRฤžรผ WR XOHJD ]QDF]QHM UHGXNFML 3U]\NรกDGRZR FHJODQD ฤžFLDQD R JUXERฤžFL ZรกDฤžFLZLH QLH JUXERฤžFL DOH GรกXJRฤžFL GURJL SU]HMฤžFLD Z]GรกXฤช SURVWHM OLQLL รกฤ…F]ฤ…FHM QDGDMQLN ] RGELRUQLNLHP  FP SRZRGXMH WรกXPLHQLH ฤFLDQ\ GUHZQLDQH L JLSVRZH WรกXPLฤ… Z WU]\NURWQLH PQLHMV]\PVWRSQLXDEHWRQRZH Z]DOHฤชQRฤžFLRGJฤŠVWRฤžFL]EURMHQLD QDZHWWU]\NURWQLH EDUG]LHM'ODWHJRMHG\Qฤ…SRGVWDZฤ…MHVWZ\NRQDQLH SRPLDUyZ Z NRQNUHWQ\P RELHNFLH EXGRZODQ\P Nadajniki 3LORW\ QLH Vฤ… MHG\Qฤ… IRUPฤ… QDGDMQLNyZ Z\NRU]\VW\ZDQ\FK GR REVรกXJL LQVWDODFML UDGLRZ\FK 2SUyF] QLFK SRZV]HFKQLH Xฤช\ZDVLฤŠQDGDMQLNyZฤžFLHQQ\FKLQDGDMQLNyZ GR ZEXGRZDQLD 3DUDPHWU\ L PRฤชOLZRฤžFL ]Z\NOHPDMฤ…SRGREQH

Fot. 3. Tam, gdzie brak instalacji miฤ™dzy termostatem a grzejnikiem przyda siฤ™ radiowy regulator temperatury z wbudowanym zegarem sterowniczym.

1DGDMQLNL GR ZEXGRZDQLD QLH]DOHฤชQLH RG VSRVREX ]DVLODQLD ]Z\NOH PDMฤ… IRUPฤŠ SDVW\OHN ] Z\SURZDG]RQ\PL SU]HZRGDPL GR NWyU\FK PRฤชQD SU]\รกฤ…F]Dรผ UyฤชQH XU]ฤ…G]HQLDHOHNWU\F]QHRRNUHฤžORQ\PSRWHQFMDOH OXE EH]SRWHQFMDรกRZH 'R VW\NyZ EH]SRFot.: GIRA

1DGDMQLNLVWDFMRQDUQHSU]\MPXMฤ…IRUPฤŠSU]\FLVNyZ OXE F]XMHN PRQWRZDQ\FK Z PLHMVFDFK ]Z\Nรก\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ QDWRPLDVW QDGDMQLNL GR ZEXGRZDQLD Vฤ… SDVW\ONDPL VFKRZDQ\PLZSXVW\FKฤžFLDQDFKJLSVRZ\FK DOERZSRGW\QNRZ\FKSXV]NDFKSRG]Z\Nรก\PLZ\รกฤ…F]QLNDPLSU]Hรกฤ…F]QLNDPLOXESU]\FLVNDPLNWyU\FKVW\NLVฤ…SRรกฤ…F]RQH]SU]HZRGDPLZHMฤžFLRZ\PLW\FKQDGDMQLNyZ 1DGDMQLNL ฤžFLHQQH SU]\NOHMDQH OXE SU]\NUฤŠFDQH GR JรกDGNLFK SRZLHU]FKQL ฤžFLDQ PHEOL V]\E SRVLDGDMฤ… ]Z\NOH MHGHQ WU]\ OXE F]WHU\ NODZLV]H .DฤชG\ ] QLFK VรกXฤช\ GR REVรกXJL MHGQHJR XU]ฤ…G]HQLD QS ODPS\ UROHW\ =Z\NOH MHGQD VWURQD VรกXฤช\ GR ]Dรกฤ…F]DQLD UR]MDฤžQLDQLD OXE RSXV]F]DQLD D GUXJD GR Z\รกฤ…F]DQLD ฤžFLHPQLDQLD OXE SRGQRV]HQLD 0RJฤ… WHฤช G]LDรกDรผ QLH]DOHฤชQLH VรกXฤชฤ…F GR SU]\ZRรก\ZDQLD GZyFK UyฤชQ\FKVFHQREHMPXMฤ…F\FKGRZROQฤ…LORฤžรผ REZRGyZ VWHURZDQ\FK : SU]\SDGNX ZVSyรกSUDF\ V\VWHPX UDGLRZHJR ] V\VWHPHP .1; QDFLฤžQLฤŠFLH NDฤชGHM NRฤ”FyZNL NODZLV]D PRฤชH E\รผ SU]HWZDU]DQH QD LQQ\ V\JQDรก PDJLVWUDOQ\ G]LฤŠNL F]HPX GZXNURWQLH Z]UDVWDMฤ… PRฤชOLZRฤžFL VWHURZQLF]H WDNLHJRQDGDMQLND=DVLODQHEDWHULDPLOLWRZ\PLRWUZDรกRฤžFLRNODWSRVLDGDMฤ…GLRG\ V\JQDOL]XMฤ…FHQDGDZDQLHLZ\F]HUS\ZDQLH VLฤŠEDWHULL1LHNWyUHยฟUP\RIHUXMฤ…WDNฤชHUDGLRZHQDGDMQLNLยฑSU]\FLVNL]DVLODQHZEXGRZDQ\PL Z QLH RJQLZDPL VรกRQHF]Q\PL 2SUyF] QDGDMQLNyZ ฤžFLHQQ\FK ยฑ SU]\FLVNRZ\FK RIHURZDQH Vฤ… WHฤช Z\VSHFMDOL]RZDQHQDGDMQLNLF]XMNLUXFKXF]XMNLREHFQRฤžFL D WDNฤชH F]XMNL G\PX L WHUPLF]QH F]XMNLSRฤชDURZH Fot.: GIRA

Fot.: GIRA

BUDYNEK

Fot. 4. Pilot radiowy posiada przyciski do szybkiego uลผywania najczฤ™ล›ciej potrzebnych funkcji oraz ekran z przyciskami do nawigacji, za ktรณrych pomocฤ… moลผna zarzฤ…dzaฤ‡ instalacjฤ… w caล‚ym domu.

WHQFMDรกRZ\FKPRฤชQDSU]\รกฤ…F]DรผZ\รกฤ…F]QLNL SU]Hรกฤ…F]QLNLSU]\FLVNLNRQWDNWURQ\PLNURSU]Hรกฤ…F]QLNLLWSXU]ฤ…G]HQLD]DP\NDMฤ…FHOXE RWZLHUDMฤ…FHREZyG1DMF]ฤŠฤžFLHMQDGDMQLNLWH Vฤ… PRQWRZDQH Z SXV]NDFK SRGW\QNRZ\FK SRG]Z\Nรก\PLZ\รกฤ…F]QLNDPL 1DGDMQLNLPRJฤ…E\รผ]DVLODQHEDWHULDPLOXE QDSLฤŠFLHP9=DVLODQHEDWHULDPLQLHZ\PDJDMฤ… GRSURZDG]DQLD GR SXV]HN ฤชDGQ\FK SU]HZRGyZ 1DGDMQLNL SU]HQRฤžQH SRSXODUQLH ]ZDQH SLORWDPL Vฤ… XU]ฤ…G]HQLDPL R UyฤชQHM ZLHONRฤžFL L UyฤชQ\FK NV]WDรกWDFK 3RVLDGDMฤ… UyฤชQH LORฤžFL SU]\FLVNyZ RG MHGQHJR GR NLONXG]LHVLฤŠFLX ,FK ]DVLฤŠJ SRGREQLH MDN ZF]HฤžQLHM RPyZLRQ\FK Z\QRVL ]Z\NOH P Z RWZDUWHM SU]HVWU]HQL 3U]\FLVNL SLORWyZDQDORJLF]QLHMDNNODZLV]HQDGDMQLNyZฤžFLHQQ\FKPRJฤ…E\รผGRZROQLHSU]\SRU]ฤ…GNRZ\ZDQH MHGQHPX OXE ZLHOX RGELRUQLNRP Z WUDNFLH XUXFKDPLDQLD LQVWDODFML 6SHF\ยฟF]Qฤ… RGPLDQฤ… QDGDMQLNyZ Vฤ… XU]ฤ…G]HQLDVรกXฤชฤ…FHGRSRPLDUX]Xฤช\FLDHQHUJLL -HGQRNDQDรกRZH Z IRUPLH SDVW\OHN PRฤชQD PRQWRZDรผ Z GRZROQ\FK PLHMVFDFK LQVWD-

Fachowy Elektryk 107


INTELIGENTNY

Fot. 5. Przycisk ลผaluzjowy sล‚uลผy do rฤ™cznego sterowania ลผaluzjami oraz do obsล‚ugi ich za pomocฤ… pilota, szczegรณlnie wygodny do centralnego opuszczania ลผaluzji.

ODFML 1DWRPLDVW ZLHORNDQDรกRZH SU]\VWRVRZDQH Vฤ… GR PRQWDฤชX QD =607U]HFLฤ… IRUPฤ… F]XMQLNyZ ]Xฤช\FLD HQHUJLL Vฤ… DGDSWHU\ GR JQLD]G ZW\F]NRZ\FK :รกฤ…F]RQH Z REZyGHOHNWU\F]Q\ZVSRVyEFLฤ…Jรก\UHMHVWUXMฤ… SRELHUDQฤ…PRFF]\QQฤ…LELHUQฤ…DQDVWฤŠSQLH Z\V\รกDMฤ…GRVLHFLRZHJRVHUZHUDNRPXQLNDW\]ZDUWRฤžFLDPLSRPLDURZ\PL Odbiorniki 2GELRUQLNLVฤ…XU]ฤ…G]HQLDPLZ\NRQDZF]\PL Z V\VWHPDFK UDGLRZ\FK *รกyZQD LFK UROฤ… MHVWRGELHUDQLHV\JQDรกyZUDGLRZ\FKLZ\NRQ\ZDQLHF]\QQRฤžFLรกฤ…F]HQLRZ\FKZ]JOฤŠGQLH VWHURZQLF]\FK 2GELRUQLNL Vฤ… Z\VSHFMDOL]RZDQH GR UHDOL]DFML NRQNUHWQ\FK ]DGDฤ” ]Dรกฤ…F]DQLD ฤžFLHPQLDQLD XUXFKDPLDQLD QDSฤŠGyZDWDNฤชHRWZLHUDQLD]DZRUyZWHUPRVWDW\F]Q\FK 5DGLRZH XU]ฤ…G]HQLD Z\NRQDZF]H RIHURZDQH Vฤ… Z SRVWDFL SDVW\OHN MHGQR OXE GZXNDQDรกRZ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” PRGXรกRZ\FK MHGQR OXE ZLHORNDQDรกRZ\FK RUD]XU]ฤ…G]Hฤ”SRGW\QNRZ\FK NODZLV]ZUD] ] RGELRUQLNLHP UDGLRZ\P MHVW ]DNรกDGDQ\ QDSRGW\QNRZ\XNรกDGZ\NRQDZF]\ LDGDSWHUyZ GR JQLD]G ZW\F]NRZ\FK :V]\VWNLH XU]ฤ…G]HQLDZ\NRQDZF]HPXV]ฤ…E\รผSU]\รกฤ…F]RQHGRVLHFL]DVLODMฤ…FHM9 2GELRUQLNL Z IRUPLH SDVW\OHN Vฤ… VDPRG]LHOQ\PL XU]ฤ…G]HQLDPL 3RVLDGDMฤ… ZEXGRZDQH RGELRUQLNL RUD] XNรกDG\ ]DVLODMฤ…FH LZ\NRQDZF]H1LHNWyUHGRGDWNRZRVฤ…W]Z UHSHWHUDPL WM XU]ฤ…G]HQLDPL SU]HND]XMฤ…F\PL GDOHM RGHEUDQH V\JQDรก\ 3U]H]QDF]RQH GRPRQWDฤชXZREXGRZDFK QLHPHWDORZ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” Z SXV]NDFK SRGW\QNRZ\FK L QDW\QNRZ\FK RUD] Z SXVW\FK SU]HVWU]HQLDFK EXGRZODQ\FK QS Z SRGZLHV]RQ\FK VXยฟ-

108 Fachowy Elektryk

Fot. 6. Uniwersalny wyล‚ฤ…cznik (8-kanaล‚owy)- sterownik ลผaluzjowy (4-kanaล‚owy) do zaล‚ฤ…czania, takลผe chwilowego, rรณลผnych odbiornikรณw lub napฤ™dรณw.

Fot.: GIRA

WDFK7RUR]ZLฤ…]DQLHMHVWSU]HGHZV]\VWNLP GHG\NRZDQH GR PRGHUQL]RZDQ\FK LQVWDODFML XPRฤชOLZLDMฤ…FH UR]V]HU]HQLH IXQNFMRQDOQRฤžFL EH] NRQLHF]QRฤžFL GRSURZDG]DQLD QRZ\FKSU]HZRGyZOXE]PLDQ\LFKWUDV 3RGREQH]DVWRVRZDQLHSU]HZLG]LDQHMHVWGOD SRGW\QNRZ\FK XNรกDGyZ Z\NRQDZF]\FK 0RJฤ… RQH E\รผ EH]SRฤžUHGQLR LQVWDORZDQH Z PLHMVFX WUDG\F\MQ\FK รกฤ…F]QLNyZ 3RG Z]JOฤŠGHPIXQNFMRQDOQ\PUyฤชQLฤ…VLฤŠRGQLFK W\PฤชHSRVLDGDMฤ…ZEXGRZDQHRGELRUQLNLUDGLRZH UHDJXMฤ… ]DUyZQR QD QDFLฤžQLฤŠFLH NODZLV]DMDNWHฤชQDUR]ND]\Z\V\รกDQHGURJฤ…UDGLRZฤ…=Z\NOHRIHURZDQHVฤ…ZHZV]\VWNLFK RGPLDQDFKVW\OLVW\F]Q\FKVSHF\ยฟF]Q\FKGOD NDฤชGHJRSURGXFHQWD 2GELRUQLNLPRGXรกRZHSU]H]QDF]RQHGRPRQWDฤชXQD=60 ]QRUPDOL]RZDQHMV]\QLHPRQWDฤชRZHM ]D]Z\F]DM NRU]\VWDMฤ… ] ]HZQฤŠWU]QHJR RGELRUQLND ] NWyU\P Vฤ… SRรกฤ…F]RQH SU]HZRGHP V\JQDรกRZ\P -HGHQ RGELRUQLN SU]HND]XMH SROHFHQLD VWHURZQLF]H GR NLONXG]LHVLฤŠFLX XU]ฤ…G]Hฤ” Z\NRQDZF]\FK -HฤžOL RGELRUQLN NWyU\ MHVW WHฤช XU]ฤ…G]HQLHP PRGXรกRZ\P ]QDMGXMH VLฤŠ ZHZQฤ…WU] PHWDORZHMV]DI\WRNRQLHF]QHMHVWZ\SURZDG]HQLH QD]HZQฤ…WU]VSHFMDOQHMDQWHQ\ &LHNDZฤ… JUXSฤ… UDGLRZ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” Z\NRQDZF]\FK Vฤ… RGELRUQLNL SU]HQRฤžQH 6ฤ… WR DGDSWHU\ GR JQLD]G ZW\F]NRZ\FK 1LHVWHW\ RIHURZDQH Z V\VWHPLH 6&+8.2 $GDSWHU\ WH PRJฤ… E\รผ Z NDฤชGHM FKZLOL SU]HQRV]RQH]PLHMVFDQDPLHMVFH QLHWUDFฤ… SDPLฤŠFLSRRGรกฤ…F]HQLXRGVLHFL]DVLODMฤ…FHM 6ฤ… GRVNRQDรก\P UR]ZLฤ…]DQLH GR VWHURZDQLD RNUHVRZRXฤช\ZDQ\FKXU]ฤ…G]Hฤ”QSRฤžZLHWOHQLDฤžZLฤ…WHF]QHMFKRLQNL Fot.: GIRA

Fot.: GIRA

BUDYNEK

Fot. 7. Bateryjny napฤ™d zaworu na grzejniku umoลผliwia precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury, nie wymaga doprowadzania ลผadnych przewodรณw.

,QQ\PSU]\NรกDGHP]DVWRVRZDQLDVWHURZDQLD UDGLRZHJR MHVW VWHURZDQLH RJU]HZDQLHP 5DGLRZHEDWHU\MQHQDSฤŠG\ZVSRVyEFLฤ…Jรก\ UHJXOXMฤ… SU]HSรก\Z F]\QQLND JU]HZF]HJR ZNDORU\IHUDFK7DNLHUR]ZLฤ…]DQLHSR]ZDOD QD ]RSW\PDOL]RZDQLH XWU]\P\ZDQLD ]DGDQHM WHPSHUDWXU\ JG\ฤช EOLVNR ฤจUyGรกD FLHSรกD ]QDMGXMHVLฤŠW\ONRQDSฤŠGDVDPSRPLDURGE\ZDVLฤŠZRSW\PDOQ\PPLHMVFXZNWyU\P SDQXMHฤžUHGQLDWHPSHUDWXUDSRZLHWU]DZGDQ\PSRPLHV]F]HQLX 5DGLRZH XNรกDG\ Z\NRQDZF]H VรกXฤชฤ… GR ]Dรกฤ…F]DQLDฤžFLHPQLDQLD PLQID]RZR9 '$/, VWHURZDQLDฤชDOX]MDPL LLQQ\PLQDSฤŠGDPL RUD]RJU]HZDQLD Urzฤ…dzenia systemowe 8U]ฤ…G]HQLD V\VWHPRZH PRJฤ… SRฤžUHGQLF]\รผ Z SU]HND]\ZDQLX V\JQDรกyZ UDGLRZ\FK Z]PDFQLDรผ V\JQDรก\ OXE VWDQRZLรผ EUDPNL GR LQQ\FK V\VWHPyZ QS .1; OXE ,3 :]PDFQLDF] F]\OL W]Z UHSHWHU ]QDOD]รก SRZV]HFKQH ]DVWRVRZDQLH ZH ZV]\VWNLFK V\VWHPDFK UDGLRZ\FK 1LH]DOHฤชQLH RGWHJRฤชHIXQNFMฤŠWฤŠPRJฤ…VSHรกQLDรผWDNฤชH RGSRZLHGQLRVSDUDPHWU\]RZDQHXU]ฤ…G]HQLD Z\NRQDZF]H : RIHUFLH NDฤชGHJR V\VWHPX UDGLRZHJR SURSRQRZDQH Vฤ… Z]PDFQLDF]H UDGLRZH ,FK ]DGDQLHP MHVW UR]V]HU]HQLH ]DNUHVX G]LDรกDQLD LQVWDODFML : QLHNWyU\FK V\VWHPDFK V\JQDรก UDGLRZ\ PRฤชH E\รผ GZXNURWQLH Z]PRFQLRQ\ G]LฤŠNL WHPX ]DVLฤŠJ GDQHJR UR]ND]X รกฤ…F]HQLRZHJR GRFLHUD


INTELIGENTNY

Fot. 8. Bramka radiowa do KNX i repeater wyglฤ…dajฤ… identycznie; sล‚uลผฤ… do zwiฤ™kszania funkcjonalnoล›ci instalacji radiowych.

Fot.: GIRA

QD WU]\NURWQLH ZLฤŠNV]ฤ… RGOHJรกRฤžรผ 1DMF]ฤŠฤžFLHM Z]PDFQLDF]H LQVWDORZDQH Vฤ… Z RELHNWDFKVNRQVWUXRZDQ\FK]PDWHULDรกyZPRFQR WรกXPLฤ…F\FK V\JQDรก\ UDGLRZH RUD] Z RELHNWDFKUR]FLฤ…JDMฤ…F\FKVLฤŠQDGXฤช\PREV]DU]H QS GXฤช\FK SDUNDFK OXฤจQR ]DEXGRZDQ\FK PDรก\PLEXGRZODPLRJURGRZ\PL 6\VWHP UDGLRZ\ EDUG]R F]ฤŠVWR MHVW SRZLฤ…]DQ\]LQQ\PV\VWHPHPPDJLVWUDOQ\P1DMF]ฤŠฤžFLHM ] .1; 'R WHJR VรกXฤชฤ… MHGQR OXE GZXNLHUXQNRZH EUDPNL =D LFK SRPRFฤ… V\JQDรก\ ] MHGQHJR V\VWHPX Vฤ… SU]HWZDU]D-

Fot. 9. Za pomocฤ… smartfonรณw i iPhonรณw moลผna zarzฤ…dzaฤ‡, zarรณwno poszczegรณlnymi lampami, jak rรณwnieลผ scenami obejmujฤ…cymi dowolnฤ… iloล›ฤ‡ urzฤ…dzeล„ lub nawet caล‚ym domem.

QH QD V\JQDรก\ GUXJLHJR : QLHNWyU\FK LQVWDODFMDFK GRGDWNRZR Vฤ… Z\NRU]\VW\ZDQH GR XUXFKDPLDQLD XU]ฤ…G]Hฤ” V\VWHPRZ\FK 1D V]F]HJyOQH ]DLQWHUHVRZDQLD ]DVรกXJXMH 6HUYHUH1HWNWyU\UDG\NDOQLHUR]V]HU]DPRฤชOLZRฤžFLLQVWDODFMLUDGLRZ\FK6รกXฤช\ERZLHP QLH W\ONR GR XUXFKDPLDQLD L GLDJQRVW\NL DOH WDNฤชHXPRฤชOLZLDZL]XDOL]DFMฤŠREVรกXJฤŠLQVWDODFML]DSRฤžUHGQLFWZHPVLHFL/$1L:/$1 VWHUXMฤ…]DSRPRFฤ…VPDUWIRQyZWDEOHWyZSDQHOL GRW\NRZ\FK RUD] NRPSXWHUyZ 2SUyF] WHJR PRJฤ… VWHURZDรผ ZV]HONLPL IXQNFMDPL DWDNฤชHV\PXORZDรผREHFQRฤžรผ]DU]ฤ…G]DรผHQHUJLฤ… 3RVLDGDMฤ… UyZQLHฤช SDPLฤŠรผ VFHQ ]HJDU\ VWHURZQLF]H L ELEOLRWHNฤŠ IXQNFML ORJLF]Q\FK 'RGDWNRZRSRPRFQHVฤ…SU]\GLDJQRVW\FH

REKLAMA

Fot.: GIRA

BUDYNEK

Zastosowanie 3RV]F]HJyOQH V\VWHP\ UDGLRZH UyฤชQLฤ… VLฤŠ PLHG]\ VREฤ… IRUPฤ… XU]ฤ…G]Hฤ” ZLHONRฤžFLฤ… DVRUW\PHQWX F]ฤŠVWRWOLZRฤžFLฤ… QRฤžQฤ… ]DVLฤŠJLHP L VSRVREHP XUXFKDPLDQLD -HGQDN JรกyZQHIXQNFMHUHDOL]RZDQHSU]H]QLHVฤ…WDNLHVDPH1DOHฤชฤ…GRQLFKPLฤŠG]\LQQ\PL]Dรกฤ…F]DQLHLฤžFLHPQLDQLHRฤžZLHWOHQLDF]\REVรกXJD ฤชDOX]ML 6\VWHP\ UDGLRZH Vฤ… SRP\ฤžODQH MDNR UR]ZLฤ…]DQLH GR EXG\QNyZ PRGHUQL]RZDQ\FK RUD] GR EXG\QNyZ R GXฤชHM NXEDWXU]H 3U]\NรกDGHP PLHMVF JG]LH ]DVWRVRZDQLH PDJLVWUDOL UDGLRZH GDMH GXฤชH NRU]\ฤžFL Vฤ… Z V]F]HJyOQRฤžFL RELHNW\ ]DE\WNRZH RUD] VDNUDOQH: W\FK SLHUZV]\FK VSURZDG]D VLฤŠ GR PLQLPXP LQJHUHQFMฤŠ Z ]DE\WNRZฤ… VXEVWDQFMฤŠ MHGQRF]HฤžQLH SRGQRV]ฤ…F NRPIRUW L EH]SLHF]Hฤ”VWZR LQVWDODFML L VDPHJR RELHNWX 1DWRPLDVW Z RELHNWDFK VDNUDOQ\FK GXฤชH SU]HVWU]HQLH VWDQRZLฤ… SU]HV]NRGฤŠ GOD SURZDG]HQLD SU]HZRGyZ GR รกฤ…F]QLNyZ ']LฤŠNL XU]ฤ…G]HQLRP UDGLRZ\P รกฤ…F]QLNL PRJฤ… E\รผ XPLHV]F]DQH Z QDMZ\JRGQLHMV]\FK GOD Xฤช\WNRZQLNyZ PLHMVFDFK EH] NRQLHF]QRฤžFL GRSURZDG]DQLD WDP SU]HZRGyZ 7DNฤชH ZGRPDFKPLHV]NDOQ\FKVฤ…PLHMVFDZNWyU\FK SU]\FLVNL UDGLRZH Z\GDMฤ… VLฤŠ E\รผ QLH]DVWฤ…SLRQH1DSU]\NรกDGSU]\รกyฤชNX=DPLDVW PRQWRZDรผ QD ฤžFLDQLH PRฤชQD MH SU]\NOHLรผ GRVDPHJRรกyฤชNDOXEV]DINLQRFQHM$ZSU]\SDGNXSU]HPHEORZDQLDEH]SUREOHPX]QDMGฤ… VLฤŠ Z QRZ\P PLHMVFX .ROHMQ\P PLHMVFHP Vฤ… SU]HVXZQH GU]ZL ยฑ SรกDVNLH EH]SU]HZRGRZH SU]\FLVNL PRQWRZDQH EH]SXV]NRZR PRJฤ… ]QDOHฤจรผ VLฤŠ Z NDฤชG\P SRWU]HEQ\P PLHMVFX]DSHZQLDMฤ…FZ\JRGฤŠREVรกXJL $QGU]HM'XEUDZVNL

Fachowy Elektryk 109


INTELIGENTNY BUDYNEK Integracja systemu alarmowego z systemem inteligentnego budynku

Autentyczna potrzeba czy tylko moda? Wiele osรณb zadaje sobie pytanie, czy integrowaฤ‡ system alarmowy sygnalizacji wล‚amania z system automatyki budynkowej. Jeลผeli tak, to jak to zrobiฤ‡? Jakie urzฤ…dzenia najlepiej nadajฤ… siฤ™ do integracji? Na te i inne pytania odpowiada niniejszy artykuล‚, do ktรณrego napisania zainspirowaล‚o mnie wprowadzenie na rynek nowego interfejsu pomiฤ™dzy zintegrowanym systemem zabezpieczeล„ Concept 4000 ๏ฌrmy Inner Range, a magistralฤ… inteligentnego budynku KNX. Wstฤ™p 2GSRZLHG]P\VRELHQDMSLHUZQDS\WDQLHGODF]HJR Z\EUDQR QD U\QHN HXURSHMVNL LQWHUIHMV GR V\VWHPX .1;" 3URWRNyรก .1; GDZQLHM QD]\ZDQ\ (,% SURSDJRZDQ\ SU]H] RUJDQL]DFMฤŠ .211(; MHVW DNWXDOQLH QDMV]HU]HM ZVSLHUDQ\P VWDQGDUGHP DXWRPDW\NL PDรก\FK L ฤžUHGQLFK EXG\QNyZ 2EHMPXMH F]WHU\ PHGLDWUDQVPLV\MQHPDJLVWUDOฤŠRSDUWฤ…QDVNUฤŠWFH PLHG]LDQHM73 ]DQJ7ZLVWHG3DLU PDJLVWUDOฤŠRSDUWฤ…QDVLHFL]DVLODMฤ…FHM3/ ]DQJ3RZHU /LQH PDJLVWUDOฤŠ RSDUWฤ… R VLHFLRZ\ SURWRNyรก ,3 ] DQJ ,QWHUQHW 3URWRFRO RUD] IDOH UDGLRZH 5) ] DQJ 5DGLR )UHTXHQF\ 3RZVWDรกR ZLHOHQRUPHXURSHMVNLFKPLฤŠG]\QDURGRZ\FK L NUDMRZ\FK NWyUH RSLVXMฤ… VWDQGDUG .1; PLQ SROVNLH QRUP\ 31(1 L31(1 1LFZLฤŠFG]LZQHJR ฤชH XU]ฤ…G]HQLD GR V\VWHPyZ .1; SURGXNXMH SRQDG VWR ยฟUP ] FDรกHJR ฤžZLDWD 2IHURZDQH QDU\QNXPRGXรก\Vฤ…ZF]HฤžQLHMNRQWURORZDQH ZODERUDWRULDFKPLฤŠG]\QDURGRZHMRUJDQL]DFML .1;SRGNฤ…WHPNRPSDW\ELOQRฤžFL]HVWDQGDUGHP FR GDMH U]DGNR VSRW\NDQH PRฤชOLZRฤžFL ZVSyรกSUDF\ XU]ฤ…G]Hฤ” SURGXNRZDQ\FK SU]H] UyฤชQH ยฟUP\ (OHPHQW\ ZLGRF]QH GOD Xฤช\WNRZQLND FKDUDNWHU\]XMฤ… VLฤŠ UyฤชQRURGQ\P Z]RUQLFWZHPSR]ZDODMฤ…F\P]DVSRNRLรผJXVWD QDZHW QDMEDUG]LHM Z\PDJDMฤ…F\FK NOLHQWyZ 3RQDGWRZLHOXSURGXFHQWyZLQQ\FKUR]ZLฤ…]Dฤ” DXWRPDW\NL GR LQWHOLJHQWQ\FK GRPyZ LPSOHPHQWXMH Z VZRLFK ยฟUPRZ\FK XU]ฤ…G]HQLDFK LQWHUIHMV\ GR .1; 'R WDNLFK SURGXFHQWyZ QDOHฤชฤ… QS QLHPLHFNLH :$*2 F]\ DXVWULDFNL /2;21(:\NRU]\VWXMฤ…FLQWHUIHMVSRPLฤŠG]\ V\VWHPHP ]DEH]SLHF]Hฤ” D .1; PRฤชQD ZLฤŠF LQWHJURZDรผ QLH W\ONR QDW\ZQH V\VWHP\ DXWRPDW\NLRSDUWHRPDJLVWUDOฤŠ.1;DOHUyZQLHฤช LQQHV\VWHP\Z\SRVDฤชRQHW\ONRZSRUW.1; 'UXJLHS\WDQLHMHVWUyZQLHฤชLQWU\JXMฤ…FHGODF]HJR LQWHUIHMV LQWHJUXMฤ…F\ ] .1; ]DSURSRQRZDQR ZรกDฤžQLH GR FHQWUDOL &RQFHSW " 2GSRZLHGฤจQDWRS\WDQLHMHVWEDUG]R]รกRฤชRQD LPRฤชQDE\QDSLVDรผRGG]LHOQ\DUW\NXรกQDWHQ

110 Fachowy Elektryk

WHPDW3RNUyWFHZ\JOฤ…GDWRWDN&HQWUDOD&RQFHSWMDNQLHZLHOHFHQWUDOQDฤžZLDWRZ\P U\QNXMHVWSU]\VWRVRZDQDGRLQWHJUDFML]V\VWHPDPL LQWHOLJHQWQHJR EXG\QNX 7HQ Zฤ…WHN ]RVWDQLHUR]ZLQLฤŠW\ZGDOV]HMF]ฤŠฤžFLDUW\NXรกX 3URGXNRZDQDZ$XVWUDOLLMHVWIDEU\F]QLHGRVWRVRZDQD GR SRSXODUQ\FK VWDQGDUGyZ DXWRPDW\NL %DFQHW %DFQHW,3 /RQZRUNV 0RGEXVRUD]VWDQGDUGyZยฟUP ย„ $0; VWHURZDQLH DXGLRZLGHR DXWRPDW\NDVDONRQIHUHQF\MQ\FK

ย„ $QGRYHU %06

ย„ &OLSVDOยฑ6FKQHLGHU(OHFWULF ]DU]ฤ…G]DQLH HQHUJLฤ…PDJLVWUDOD&EXV

ย„ &UHVWURQ VWHURZDQLH DXGLRZLGHR DXWRPDW\NDVDONRQIHUHQF\MQ\FK

ย„ +RQH\ZHOO %06

ย„ +30 /HJUDQG DXWRPDW\ND GRPRZD L&RQWURO ย„ .21( ZLQG\ ย„ 27,6 ZLQG\

ย„ 3$5$'2; XU]ฤ…G]HQLDEH]SU]HZRGRZH

ย„ 3KLOLSV'\QDOLWH RฤžZLHWOHQLH

ย„ 6FKLQGOHU ZLQG\

ย„ 6LHPHQV %06

ย„ 7+<66(1.583 ZLQG\

ย„ 9,621,& XU]ฤ…G]HQLDEH]SU]HZRGRZH 8]XSHรกQLHQLHWHJR]HVWDZXRLQWHUIHMVGRPDJLVWUDOL.1;E\รกRZLฤŠFW\ONRNZHVWLฤ…F]DVX -DNLH FHFK\ PD FHQWUDOD ยฟUP\ ,QQHU 5DQJH ฤชHZDUWR]ZUyFLรผQDQLฤ…XZDJฤŠZNRQWHNฤžFLH LQWHJUDFML ] V\VWHPDPL DXWRPDW\NL" 2SUyF] IDEU\F]QHJR SU]\VWRVRZDQLD GR LQWHJUDFML ] V\VWHPDPL DXWRPDW\NL FR VLฤŠ ]GDU]D GRฤžรผ U]DGNRZWHMJUXSLHXU]ฤ…G]Hฤ” GODSURMHNWDQWD LLQVWDODWRUDZDฤชQDMHVWMHMXQLZHUVDOQRฤžรผ1LH PD SU]HVDG\ Z KDฤžOH UHNODPRZ\P ร„6\VWHP ]DEH]SLHF]HQLD GRPX DSDUWDPHQWRZFD EDQNX ELXURZFD RVLHGOD L JOREDOQHM NRUSRUDFML ,WRQDED]LHWHJRVDPHJRVSU]ฤŠWXยด&HQWUDOD VSHรกQLDMฤ…FD Z\PDJDQLD GOD VWRSQLD ]DEH]SLHF]HQLD ZJ QRUP\ 31(1 PD EXGRZฤŠ PRGXรกRZฤ… : SRGVWDZRZHM NRQยฟJXUDFMLMHVWZ\SRVDฤชRQDZOLQLLDODU-

PRZ\FK NWyUH PRฤชQD UR]EXGRZDรผ GR OLQLL 3RV]F]HJyOQH FHQWUDOH PRฤชQD ]H VREฤ… รกฤ…F]\รผ Z VLHFL FHQWUDO L V\VWHPyZ : RSDUFLX R WH XU]ฤ…G]HQLD PRฤชQD WZRU]\รผ UR]OHJรกH ]LQWHJURZDQHV\VWHP\DODUPRZHV\JQDOL]DFML ZรกDPDQLD L QDSDGX ] NRQWUROฤ… GRVWฤŠSX RUD] WHOHZL]Mฤ…GR]RURZฤ…VWHURZDรผZLQGDPLZMD]GDPL QD SDUNLQJ RUD] DXWRPDW\Nฤ… EXG\QNRZฤ…$ Z EXG\QNX ELXURZ\P GDรผ PRฤชOLZRฤžรผ ]DU]ฤ…G]DQLD ZรกDVQ\PL V\VWHPDPL ZV]\VWNLP QDMHPFRP U\V  3RWZLHUG]HQLHP RJURPQ\FK PRฤชOLZRฤžFL V\VWHPX MHVW ZLHOND OLF]ED LQVWDODFML Z\NRQDQ\FK QD FDรก\P ฤžZLHFLH L Z 3ROVFH &HQWUDOH &RQFHSW ]DLQVWDORZDQH ZQDV]\PNUDMXREVรกXJXMฤ…PLHV]NDQLDZLOOH DSDUWDPHQWRZFH EXG\QNL ELXURZH L IDEU\NL DOHUyZQLHฤชUR]U]XFRQHSRFDรกHM3ROVFHRELHNW\ MHGQHM ]H VWDFML WHOHZL]\MQ\FK RUD] SRQDG RGG]LDรกyZMHGQHJR]EDQNyZ Integracja systemรณw &]\ LQWHJUDFMD V\VWHPyZ MHVW SRWU]HEQD L NRPX" 2GSRZLHGฤจ QD S\WDQLH MHVW ZLHORZฤ…WNRZD :\REUDฤจP\ VRELH V\WXDFMฤŠ ZNWyUHMQDV]GRPMHVWZ\SRVDฤชRQ\ZGZD RGUฤŠEQHV\VWHP\ :yZF]DV GR NDฤชGHJR V\VWHPX WU]HED SRGDZDรผ RGUฤŠEQLH LQIRUPDFMH ] F]XMHN RWZDUFLD UXFKX REHFQRฤžFL 1LH Vฤ… WHฤช SU]HND]\ZDQH PLฤŠG]\ V\VWHPDPL LQIRUPDFMH R X]EURMHQLX L UR]EURMHQLX V\VWHPX DODUPRZHJR OXE MHJR F]ฤŠฤžFL:V]\VWNLHWHLQIRUPDFMHVฤ…QLH]EฤŠGQH DE\V\VWHPDXWRPDW\NLZSUDZLGรกRZ\VSRVyE PyJรก ]DU]ฤ…G]Dรผ ZHQW\ODFMฤ… NOLPDW\]DFMฤ… RJU]HZDQLHP F]\ RฤžZLHWOHQLHP L Z UH]XOWDFLH UDFMRQDOL]RZDรผ ]Xฤช\FLH HQHUJLL Z RELHNFLH -DN V\VWHP DXWRPDW\NL Z\NRU]\VWXMH SRZ\ฤชV]HLQIRUPDFMH"&]XMNLUXFKXV\VWHPX DODUPRZHJR L F]XMNL REHFQRฤžFL V\VWHPX DXWRPDW\NL PRJฤ… SRZLDGDPLDรผ R W\P ฤชH NWRฤž SU]HE\ZD Z GDQ\P SRPLHV]F]HQLX &]XMNL RWZDUFLD RNLHQ L GU]ZL LQIRUPXMฤ… V\VWHP R W\P ฤชH SRPLHV]F]HQLH QLH MHVW V]F]HOQH DZLฤŠFQDOHฤช\]UHGXNRZDรผSDUDPHWU\JU]DQLD


INTELIGENTNY BUDYNEK

Rys. 1. Mo┼╝liwo┼Ыci system├│w opartych o central─Щ Concept 4000 ямБrmy Inner Range.

OXEFK├бRG]HQLDWDNDE\PLQLPDOL]RZD├╝VWUDW\ HQHUJLL8]EURMHQLHV\VWHPXDODUPRZHJROXE MHJRF]─К─ЮFLPR─кHSRLQIRUPRZD├╝V\VWHPDXWRPDW\NLRW\PF]\ZRELHNFLHOXEMHJRF]─К─ЮFL QLHSU]HE\ZDM─ЕDNWXDOQLHOXG]LH5R]EURMHQLH V\VWHPXLQIRUPXMH─кHZRELHNFLH]DPLHU]DM─Е SU]HE\ZD├╝OXG]LHFKR├╝WDNQDSUDZG─КQLHZLDGRPRF]\WDPV─Е7HFHFK\Z\NRU]\VWXMHVL─К SU]\LQWHJURZDQLXV\VWHPXDODUPRZHJR]V\VWHPHPDXWRPDW\NLQDW]ZQLVNLPSR]LRPLH┬▒ QDSR]LRPLHV\JQD├бyZ7DNLVSRVyELQWHJUDFML MHVWSRND]DQ\QDU\V -HVW WR QDMF]─К─ЮFLHM VWRVRZDQ\ VSRVyE LQWHJUDFML 1LH SRZRGXMH ─кDGQ\FK RV]F]─КGQR─ЮFL Z LQVWDODFML V\VWHPyZ DOH SU]\QDMPQLHM F]─К─ЮFLRZR DXWRPDW\]XMH SURFHV ]DU]─ЕG]DQLD RV]F]─КG]DQLHPHQHUJLLFKR├╝GDOHNRPXMHV]F]H GR RSWLPXP $E\ RVL─ЕJQ─Е├╝ RSW\PDOQH ]DU]─ЕG]DQLH HQHUJL─Е V\VWHP SRZLQLHQ ZLHG]LH├╝ F]\ Z GDQ\P SRPLHV]F]HQLX ]QDMGXMH VL─КF]├бRZLHNOXEF]\SRPLHV]F]HQLHWRQLHMHVW DNWXDOQLH X─к\ZDQH 'R WHJR FHOX VWRVXMH VL─К F]XMNLREHFQR─ЮFLRUD]ZLFK]DVW─КSVWZLHF]XMNLUXFKX]V\VWHPXDODUPRZHJR2F]\ZL─ЮFLH F]XMNL REHFQR─ЮFL V─Е GX─кR F]XOV]H RG F]XMHN UXFKX L PRJ─Е UHDOL]RZD├╝ ZL─КFHM IXQNFML DOH Z SHZQ\FK V\WXDFMDFK F]XMND UXFKX PR─кH ]DVW─ЕSL├╝ F]XMN─К REHFQR─ЮFL V]F]HJyOQLH MH─кHOL VWHUXMHP\ IXQNFMDPL NWyUH PDM─Е GR─Ю├╝ GX─к─Е EH]Z├бDGQR─Ю├╝ ]PLDQ MDN QS RJU]HZDQLHP &]XMND UXFKX Z ]XSH├бQR─ЮFL Z\VWDUF]\ ─кHE\ VWHURZD├╝WHPSHUDWXU─ЕSRPLHV]F]H─ФOXEZ\├б─ЕF]DQLHPQLHSRWU]HEQHJRR─ЮZLHWOHQLD1LHVWRVXMHP\MHM]UHJX├б\GR]D├б─ЕF]DQLDR─ЮZLHWOHQLD QS Z NRU\WDU]DFK ER QLH G]LD├бD WDN V]\ENR MDNF]XMNDREHFQR─ЮFL:SU]\SDGNXVWHURZDQLD RJU]HZDQLHP F]XMND PR─кH QS ]PLHQLD├╝ WHPSHUDWXU─К SRPLHV]F]HQLD ] ┬Г& QD ┬Г& Z ]DOH─кQR─ЮFL RG WHJR F]\ MHVW RQR X─к\ZDQH

SU]H]OXG]LF]\QLH7DNQDSUDZG─КQDMF]─К─ЮFLHM RGE\ZD VL─К WR SRSU]H] ]PLDQ─К WU\EX SUDF\ UHJXODWRUDWHPSHUDWXU\]DVWRVRZDQHJRZGDQ\PSRPLHV]F]HQLX 7U\E\ PRJ─Е E\├╝ QDVWDZLDQH U─КF]QLH PRJ─Е E\├╝ Z\]ZDODQH QD SRGVWDZLH RWU]\P\ZDQ\FKLQIRUPDFMLOXEE\├╝SU]H├б─ЕF]DQH]JRGQLH ]XVWDORQ\PKDUPRQRJUDPHPQDMF]─К─ЮFLHMW\JRGQLRZ\P5─КF]QHXVWDZLDQLHWU\EyZSUDF\ GODND─кGHJRSRPLHV]F]HQLDMHVW]XSH├бQLHQLHSUDNW\F]QH-H─ЮOLQLHPDP\LQQHMPR─кOLZR─ЮFL ZyZF]DVWZRU]\P\W\JRGQLRZHKDUPRQRJUDP\SUDF\DXWRPDW\NL0R─кQDE\QDW\PSRSU]HVWD├╝DOHQLHMHVWWRUR]ZL─Е]DQLHRSW\PDOQH&]\WRZGRPXF]\WH─кZELXU]HQDSHZQR ]QDMG─ЕVL─КSRPLHV]F]HQLD]NWyU\FKZGDQ\P PRPHQFLHVL─КQLHNRU]\VWDPLPRL─кGRPRZQLF\F]\SUDFRZQLF\V─ЕZRELHNFLH3R]DW\P WUXGQR ] Z\SU]HG]HQLHP XVWDOL├╝ NLHG\ E─КG]LHP\Z\FKRG]L├╝]GRPXLNLHG\E─КG]LHP\ GR QLHJR ZUDFD├╝ 6WRVRZDQLH KDUPRQRJUDPyZ VSUDZG]D VL─К GX─кR OHSLHM Z SU]\SDGNX

ELXUQL─кZSU]\SDGNXRELHNWyZPLHV]NDOQ\FK 5HDVXPXM─ЕF SU]\GD├бDE\ VL─К PR─кOLZR─Ю├╝ DXWRPDW\F]QHJR XVWDOHQLD F]\ NWR─Ю Z GDQ\P SRPLHV]F]HQLXSU]HE\ZDLZ]ZL─Е]NX]W\P SRZLQLHQPLH├╝RGSRZLHGQLNRPIRUW─ЮZLHWOQR ┬▒WHUPLF]Q\F]\WH─кQLNRJRZSRPLHV]F]HQLX QLH PD D ZL─КF PR─кHP\ XUXFKRPL├╝ DOJRU\WP\RV]F]─КG]DQLDHQHUJLL&]\OLSRWU]HEXMHP\ X]\VND├╝ GRGDWNRZH LQIRUPDFMH R REHFQR─ЮFL RVyEZSRV]F]HJyOQ\FKSRPLHV]F]HQLDFK-H─ЮOLGRXVWDOHQLDWU\EXSUDF\X─к\MHP\V\JQD├бX ]F]XMNLREHFQR─ЮFLWRQDZHWMH─ЮOL]DVW\JQLHP\ QDGJD]HW─ЕF]XMNDZREV]DU]HVZRMHJRG]LD├бDQLDE─КG]LHQDVZ\NU\ZD├бD-H─кHOL]D─Ю]DVWRVXMHP\ F]XMN─К UXFKX PR─кH RQD ]DUHDJRZD├╝ QD QDV] EH]UXFK EUDNLHP SREXG]HQLD:yZF]DV V\VWHP DXWRPDW\NL RWU]\PD LQIRUPDFM─К ─кH PR─кH XUXFKRPL├╝ DOJRU\WP\ RV]F]─КG]DQLD HQHUJLL PLPR L─к SRPLHV]F]HQLH QLH ]RVWD├бR RSXV]F]RQHSU]H]X─к\WNRZQLNyZ-H─ЮOLFKRG]L RRJU]HZDQLHWRV\VWHPJU]HZF]\SRWU]HEXMH NLONX ┬▒ NLONXQDVWX PLQXW DE\─ЮP\ PRJOL ]DREVHUZRZD├╝ ]PLDQ─К WHPSHUDWXU\ -H─кHOL ZW\PF]DVLHSREXG]LP\F]XMN─КUXFKXWRWU\E NRPIRUWX ]RVWDQLH SU]\ZUyFRQ\:DUWR SU]HP\─ЮOH├╝DOJRU\WP\G]LD├бDQLDDXWRPDW\NL─кHE\ VWHURZDQLHQLHRGE\ZD├бRVL─КNRV]WHPNRPIRUWXX─к\WNRZQLNyZ-H─кHOLFKFHP\X─к\├╝F]XMNL UXFKX GR Z\├б─ЕF]DQLD R─ЮZLHWOHQLD WR WU]HED ]UREL├╝WRZVSRVyENWyU\QLHE─КG]LHSU]HV]NDG]D├бRVRERPNWyUH]RVWD├б\ZSRPLHV]F]HQLX QLHZ\NU\WH SU]H] F]XMN─К 3U]\N├бDGRZR MH─кHOLSRPLQXWDFKEUDNXUXFKXV\VWHPX]QD ─кH Z SRPLHV]F]HQLX QLNRJR QLH PD QDOH─к\ ]PQLHMV]\├╝ SR]LRP R─ЮZLHWOHQLD L SRF]HND├╝ QD UHDNFM─К SRWHQFMDOQHJR X─к\WNRZQLND -H─ЮOL Z FL─ЕJX QDVW─КSQHM QS PLQXW\ QLH ]RVWDQLH Z\NU\W\ UXFK Z SRPLHV]F]HQLX R─ЮZLHWOHQLH PR─кQDFD├бNRZLFLHZ\├б─ЕF]\├╝ 'ODF]HJRW\OHXZDJLSR─ЮZL─КFDP\Z\NRU]\VWDQLXF]XMHNUXFKXZ]DVW─КSVWZLHF]XMHNREHFQR─ЮFL"3RZRGHPMHVWJ├бyZQLHNRV]WHOHPHQWyZ &]XMNL REHFQR─ЮFL V─Е GUR─кV]H RG W\SRZ\FK DODUPRZ\FKF]XMHNUXFKX:SU]\SDGNX]LQ-

Rys. 2. Integracja na poziomie wymiany sygna┼В├│w o uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu alarmowego.

Fachowy Elektryk 111


INTELIGENTNY BUDYNEK WHJURZDQLDV\VWHPXDODUPRZHJR]V\VWHPHP DXWRPDW\NLQDZ\VRNLPSR]LRPLHPRฤชQDรกDWZRZ\HOLPLQRZDรผF]ฤŠฤžรผGRฤžรผGURJLFKF]XMHN REHFQRฤžFLG]LฤŠNLSRGZyMQHPXZ\NRU]\VWDQLX DODUPRZ\FK F]XMHN UXFKX &]XMNL RWZDUFLD VWRVRZDQH Z V\VWHPLH DXWRPDW\NL PRJฤ… E\รผ ]DVWฤ…SLRQH F]XMNDPL RWZDUFLD ]DVWRVRZDQ\PL Z V\VWHPLH DODUPRZ\P 2F]\ZLฤžFLH PXV]ฤ…E\รผVSHรกQLRQHGZDSRGVWDZRZHZDUXQNL &]XMNLDODUPRZHPXV]ฤ…FKURQLรผGRNรกDGQLHWH PLHMVFDNWyUHVฤ…LQWHUHVXMฤ…FHGODV\VWHPXDXWRPDW\NL2WRQLHMHVWWUXGQR'UXJLZDUXQHN MHVW GXฤชR WUXGQLHMV]\ GR VSHรกQLHQLD &HQWUDOD DODUPRZD PXVL Z\V\รกDรผ LQIRUPDFMH R SREXG]HQLXSRV]F]HJyOQ\FKF]XMHNSRZ\รกฤ…F]HQLX MHM]GR]RUX7DIXQNFMDMHVWUHDOL]RZDQDSU]H] QLHZLHOH FHQWUDO DODUPRZ\FK 6WDQGDUGRZR FHQWUDOD Z\V\รกD WDNLH LQIRUPDFMH NLHG\ MHVW X]EURMRQD DOH ZyZF]DV WH LQIRUPDFMH Vฤ… GOD V\VWHPXDXWRPDW\NLPDรกRXฤช\WHF]QH$XWRPDW\NDร„ZLHยดฤชHRELHNWMHVWZGR]RU]HLXUXFKDPLDDOJRU\WP\]ZLฤ…]DQH]QLHREHFQRฤžFLฤ…OXG]L Z SRPLHV]F]HQLDFK )XQNFMD Z\V\รกDQLD LQIRUPDFMLRSREXG]HQLXF]XMHN]UR]EURMRQ\FK VWUHI MHVW ]DWHP NU\W\F]QD GOD Z\ERUX W\SX FHQWUDOLLQWHJURZDQHM]V\VWHPHPDXWRPDW\NL &HFK\SR]ZDODMฤ…FHQDLQWHJUDFMฤŠV\VWHPyZ ]DEH]SLHF]Hฤ” ] V\VWHPDPL DXWRPDW\NL SRVLDGD FHQWUDOD &RQFHSW ยฟUP\ ,QQHU 5DQJH U\V 1DMHMSU]\NรกDG]LH]RVWDQLH RPyZLRQDSHรกQDLQWHJUDFMD]V\VWHPHPLQWHOLJHQWQHJREXG\QNX.1; 1DOHฤช\]ZUyFLรผXZDJฤŠQDWRฤชHSRVNRPXQLNRZDQLX REX V\VWHPyZ Z V\VWHPLH DXWRPDW\NL ]PQLHMV]\รกD VLฤŠ OLF]ED F]XMHN REHFQRฤžFL RUD]F]XMHNRWZDUFLD1LHWU]HEDZLฤŠFGXEORZDรผLQVWDODFMLZQLHNWyU\FKSRPLHV]F]HQLDFK 3U]\SDGHN ]DVWฤŠSRZDQLD F]XMHN REHFQRฤžFL F]XMNDPL UXFKX ]RVWDรก MXฤช GRฤžรผ V]F]HJyรกRZR RPyZLRQ\ :DUWR VLฤŠ ZLฤŠF ]DVWDQRZLรผ QDG ]DVWRVRZDQLHPF]XMHNRWZDUFLDZREXV\VWHPDFK = SXQNWX ZLG]HQLD V\VWHPX DXWRPDW\NL ]DU]ฤ…G]DMฤ…FHJR +9$& ] DQJ +HDWLQJ ยฑ 9HQWLODWLRQ ยฑ $LU &RQGLWLRQLQJ ZV]\VWNLH RNQDGR SRPLHV]F]Hฤ”REMฤŠW\FK VWHURZDQLHP SRZLQQ\E\รผZ\SRVDฤชRQHZF]XMNLRWZDUFLD : V\VWHPDFK DODUPRZ\FK V\JQDOL]DFML ZรกDPDQLDDE\V\VWHPX]\VNDรกVWRSLHฤ”LZ\ฤชV]H ]JRGQLH ] SROVNLPL QRUPDPL L SU]HSLVDPL UR]SRU]ฤ…G]HQLD06:L$]UZVSUDZLH Z\PDJDฤ” MDNLP SRZLQQD RGSRZLDGDรผ RFKURQDZDUWRฤžFLSLHQLฤŠฤชQ\FKSU]HFKRZ\ZDQ\FK LWUDQVSRUWRZDQ\FK SU]H] SU]HGVLฤŠELRUFyZLLQQHMHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHRUD]UR]SRU]ฤ…G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]U ZVSUDZLHฤžURGNyZEH]SLHF]Hฤ”VWZDยฟ]\F]QHJRVWRVRZDQ\FKGR]DEH]SLHF]DQLDLQIRUPDFML QLHMDZQ\FK RNQD SRPLHV]F]Hฤ” FKURQLRQ\FK SRZLQQ\E\รผZ\SRVDฤชRQHZF]XMNLRWZDUFLD 'ODF]HJRQDNรกDGDVLฤŠWDNLRERZLฤ…]HNQDSURMHNWDQWyZLZ\NRQDZFyZV\VWHPyZDODUPR-

112 Fachowy Elektryk

Rys. 3. Integracja systemu alarmowego i automatyki budynku przy pomocy interfejsu KNX-Inner Range.

Z\FK" 2Wyฤช QLH PRฤชQD X]EURLรผ V\VWHPX DODUPRZHJRJG\F]XMNLRWZDUFLDVฤ…ZVWDQLH DODUPXF]\OLLQQ\PLVรกRZ\MHฤชHOLXฤช\WNRZQLN Z\FKRG]ฤ…F]RELHNWXSR]RVWDZLDRWZDUWHRNQD OXE GU]ZL EDONRQRZH =DVWRVRZDQLH F]XMHN RWZDUFLD Z RNQDFK L GU]ZLDFK EDONRQRZ\FK SRZRGXMHฤชHV\VWHPDODUPRZ\QLHMDNRร„Z\PXV]DยดLFK]DPNQLฤŠFLHSU]HGNDฤชGRUD]RZ\P RSXV]F]HQLHP RELHNWX ,QDF]HM QLH GD VLฤŠ JR X]EURLรผ 6WRVXMฤ…F F]XMNL RWZDUFLD Z RNQDFK LGU]ZLDFKEDONRQRZ\FKZV\VWHPLHV\JQDOL]DFMLZรกDPDQLDQLHPXVLP\LFKSRZLHODรผZV\VWHPLH DXWRPDW\NL RF]\ZLฤžFLH MHฤชHOL PDP\ ZSHรกQL]LQWHJURZDQHRE\GZDV\VWHP\ Interfejs KNX โ€“ Concept 4000 ,QWHUIHMVSRPLฤŠG]\FHQWUDOฤ…&RQFHSWยฟUP\ ,QQHU 5DQJH D V\VWHPHP DXWRPDW\NL EXG\QNRZHM Z\SRVDฤชRQ\P Z SU]\รกฤ…F]H .1; SR]ZDODQD]UHDOL]RZDQLHLQWHJUDFMLV\VWHPyZ ]DSHZQLDMฤ…F GZXNLHUXQNRZฤ… NRPXQLNDFMฤŠ SRPLฤŠG]\ PDJLVWUDODPL 3R]ZDOD QD REVรกXJฤŠ GR RELHNWyZ JUXSRZ\FK .1; 2ELHNW\ JUXSRZH RGSRZLDGDMฤ… NRPyUNRP SDPLฤŠFL XU]ฤ…G]Hฤ” PDJLVWUDORZ\FK 5R]PLDU RELHNWyZ JUXSRZ\FK]DOHฤช\RGLFKIXQNFML-HฤชHOLPDP\ QS ]UHDOL]RZDรผ W\ONR GZD VWDQ\ Zรกฤ…F]HQLH L Z\รกฤ…F]HQLH WR Xฤช\ZD VLฤŠ RELHNWyZ JUXSRZ\FKMHGQRELWRZ\FK 2PDZLDQ\LQWHUIHMVXPRฤชOLZLDFLฤ…JรกHPRQLWRURZDQLH VWDQyZ F]XMHN ZHMฤžรผ V\VWHPRZ\FK GU]ZL REV]DUyZ Z\Mฤžรผ V\VWHPRZ\FK RUD] Z\Mฤžรผ SRPRFQLF]\FK 6\VWHP DXWRPDW\NL PRฤชHX]\VNDรผPRฤชOLZRฤžรผVWHURZDQLDGU]ZLDPL REV]DUDPL Z\MฤžFLDPL V\VWHPRZ\PL RUD] Z\MฤžFLDPL SRPRFQLF]\PL ] V\VWHPX DODUPRZHJRLNRQWUROLGRVWฤŠSX .RQยฟJXUDFMD LQWHUIHMVX SR VWURQLH PDJLVWUDOL .1; RGE\ZD VLฤŠ WUDG\F\MQLH SU]\ SRPRF\ RSURJUDPRZDQLD(76 LQWHJUDWRU]\V\VWHPyZ DXWRPDW\NL LQWHOLJHQWQHJR EXG\QNX RSDUW\FK R PDJLVWUDOฤŠ .1;(,% Xฤช\ZDMฤ… RSURJUDPRZDQLD (76 GR ]DSURJUDPRZDQLD V\VWHPX 'OD SRV]F]HJyOQ\FK RELHNWyZ XVWDOD VLฤŠ LFK

W\S MHGQRELWRZ\ OXE MHGQREDMWRZ\ RUD] SU]\SLVXMH RGSRZLHGQLH DGUHV\ JUXSRZH 5HV]WฤŠXVWDZLHฤ”Z\NRQXMHVLฤŠZRSURJUDPRZDQLX NRQยฟJXUDF\MQ\P LQWHUIHMVX ,5.1;&IJ : W\P RSURJUDPRZDQLX QDVWฤŠSXMH SU]\SLVDQLH RGSRZLHGQLFK IXQNFML FHQWUDOL DODUPRZHMGRRELHNWyZJUXSRZ\FKSU]\JRWRZDQ\FKZRSURJUDPRZDQLX(76=GHยฟQLRZDQHZ(76RELHNW\JUXSRZHSRELHUDVLฤŠGRSURJUDPXNRQยฟJXUDF\MQHJR1DVWฤŠSQLHSU]\SLVXMH VLฤŠLPRGSRZLHGQLHIXQNFMHV\VWHPX&RQFHSW -DNZLGDรผSU]\JRWRZDQLHLQWHJUDFMLV\VWHPyZ MHVW GRฤžรผ SURVWH L QLH SRZLQQR VWZDU]Dรผ ฤชDGQ\FK SUREOHPyZ LQWHJUDWRURP V\VWHPyZ,QWHUIHMV]RVWDรก]DSURMHNWRZDQ\Z3ROVFH ]Z\NRU]\VWDQLHPFHUW\ยฟNRZDQHMSรก\WNLรกฤ…F]D .1;']LฤŠNLWHPXSRGรกฤ…F]DVLฤŠJREH]SRฤžUHGQLRGRPDJLVWUDOLV\VWHPXDXWRPDW\NL Podsumowanie : G]LVLHMV]\P ฤžZLHFLH FRUD] WUXGQLHM VLฤŠ RE\รผ EH] LQWHJURZDQLD V\VWHPyZ .RU]\ฤžFL Z\QLNDMฤ…FH ] SHรกQHM LQWHJUDFML V\VWHPX DODUPRZHJR V\JQDOL]DFML ZรกDPDQLD ] V\VWHPHP DXWRPDW\NL EXG\QNRZHM Vฤ… QLH]DSU]HF]DOQH 7RQLHW\ONRXรกDWZLHQLHREVรกXJLGODXฤช\WNRZQLND DOH UyZQLHฤช ZLHORZ\PLDURZH RV]F]ฤŠGQRฤžFL3RSLHUZV]HRV]F]ฤŠGQRฤžFLLQZHVW\F\MQH EUDN NRQLHF]QRฤžFL GXEORZDQLD LQVWDODFML DOH UyZQLHฤชGรกXJRWHUPLQRZDPRฤชOLZRฤžรผOHSV]HJR ]DU]ฤ…G]DQLD]Xฤช\FLHPHQHUJLL NOLHQFLQDMF]ฤŠฤžFLHMUH]\JQXMฤ…]F]XMHNREHFQRฤžFLZSRPLHV]F]HQLDFKDOH]UHJXรก\PDMฤ…WDPF]XMNLUXFKX SRGรกฤ…F]RQHGRV\VWHPXDODUPRZHJR 2SUyF] WHJRGXฤชRรกDWZLHMSU]HNRQDรผNOLHQWDGR]DLQVWDORZDQLDF]XMNLDODUPRZHMZQDURฤชQLNXVDORQX NWyUD L WDN E\รผ SRZLQQD ]H Z]JOฤŠGX QD ]DEH]SLHF]HQLH RELHNWX QLฤช GRGDWNRZHM F]XMNL REHFQRฤžFL XPLHMVFRZLRQHM QDMF]ฤŠฤžFLHM QD VXยฟFLH 'ODWHJR FRUD] ZLฤŠFHM Z\NRQDZFyZ V\VWHPyZ LQWHOLJHQWQ\FK EXG\QNyZ Z 3ROVFH LQDฤžZLHFLHVLฤŠJDSRPRฤชOLZRฤžรผSHรกQHMLQWHJUDFMLREXV\VWHPyZ $QGU]HM7RPF]DN


Nowość Inner Range 2013!

Moduł integracji z systemem inteligentnego budynku KNX, pozwalający na przekazywanie informacji zbieranych non – stop przez system alarmowy i kontroli dostępu


OŚWIETLENIE

Lampy LED – tak, ale tylko dobrej jakości

Fot.: Osram

Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy OSRAM w kwietniu 2013 roku, lampy LED są postrzegane jako najbardziej energooszczędne i trwałe źródło światła. Jakie wybrać, aby zapewniały nie tylko odpowiedni komfort oświetlenia lecz także były bezpieczne dla naszego zdrowia?

114 Fachowy Elektryk


OลšWIETLENIE

&R GUXJL EDGDQ\ ]DPLHU]D Z QDMEOLฤชV]\P F]DVLH NXSLรผ ODPS\ /(' -HGQDN ] GUXJLHM VWURQ\SUDZLHUHVSRQGHQWyZNLHUXMHVLฤŠ SU]\ Z\ERU]H ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD FHQฤ… FR R]QDF]DU\]\NRQDE\FLDSURGXNWXJRUV]HMMDNRฤžFL :DUWRZLHG]LHรผฤชHQLHNWyUHODPS\/('RIHURZDQH SU]H] QLHPDUNRZ\FK SURGXFHQWyZ PDMฤ…ZDG\]NWyU\FKXฤช\WNRZQLF\F]ฤŠVWRQLH ]GDMฤ…VRELHVSUDZ\ /DPS\/('WR]]DรกRฤชHQLDXU]ฤ…G]HQLDVNRPSOLNRZDQH $E\ IXQNFMRQRZDรก\ SUDZLGรกRZR SRZLQQ\ VNรกDGDรผ VLฤŠ ] SRMHG\QF]\FK GLRGZ\VRNLHMMDNRฤžFLRUD]GRGDWNRZRE\รผ Z\SRVDฤชRQH Z RGSRZLHGQL L ]D]Z\F]DM NRV]WRZQ\ V\VWHP ]DVLODQLD 1LHU]HWHOQL SURGXFHQFL V]XNDMฤ…F RV]F]ฤŠGQRฤžFL F]ฤŠVWR GHF\GXMฤ…VLฤŠQDHWDSLHSURGXNFMLQDNRPSRQHQW\VรกDEHMMDNRฤžFLDF]DVHPZUฤŠF]UH]\JQXMฤ… ]QLHNWyU\FKHOHPHQWyZFRPDVZRMHQHJDW\ZQHVNXWNL Zwrรณฤ‡ uwagฤ™ na konstrukcjฤ™ ยฑ&]ฤŠVW\P SUREOHPHP QLHPDUNRZ\FK ODPS /(' MHVW QLHSUDZLGรกRZD NRQVWUXNFMD XNรกDGX]DVLODMฤ…FHJRSRGNฤ…WHPEH]SLHF]QHJRLFK

Xฤช\WNRZDQLD ยฑ PyZL $QGU]HM :LฤžQLHZVNL HNVSHUW WHFKQLF]Q\ ยฟUP\ 265$0 ยฑ ฤงOH VNRQVWUXRZDQ\ XNรกDG ]DVLODMฤ…F\ PRฤชH E\รผ SU]\F]\Qฤ… ]DNรกyFHฤ” SUDF\ LQQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” HOHNWU\F]Q\FKNWyUHVฤ…SRGรกฤ…F]RQHGRWHJR VDPHJR REZRGX HOHNWU\F]QHJR D ODPSD /(' ] ZDGOLZLH VNRQVWUXRZDQ\P XNรกDGHP ]DVLODMฤ…F\P PRฤชH GRSURZDG]Lรผ GR SRฤชDUX F]\SRUDฤชHQLDSUฤ…GHPยฑGRGDMH :V]\VWNLH GLRG\ HOHNWUROXPLQHVFHQF\MQH DE\ G]LDรกDรผ PXV]ฤ… E\รผ ]DVLODQH QLVNRQDSLฤŠFLRZ\PSUฤ…GHPVWDรก\PRVWDELOL]RZDQHM ZDUWRฤžFL 7\PF]DVHP Z QDV]HM VLHFL ]DVLODMฤ…FHM Z\VWฤŠSXMH SUฤ…G SU]HPLHQQ\ R GRฤžรผ Z\VRNLPQDSLฤŠFLX 9 LRF]ฤŠVWRWOLZRฤžFL +]7RGODWHJRNDฤชGDGRVWฤŠSQDZVSU]HGDฤช\ODPSD/('PXVLSRVLDGDรผZรกDVQ\]DVLODF]:DUWR]ZUyFLรผXZDJฤŠQDIDNWฤชHMHฤžOL SURGXFHQW]DVWRVXMHVรกDEHMMDNRฤžFL]DVLODF] WRODPSD/('EDUG]RV]\ENRVLฤŠ]HSVXMHOXE QLHEฤŠG]LHG]LDรกDรผSUDZLGรกRZR&]ฤŠVWRV]XNDMฤ…FRV]F]ฤŠGQRฤžFLSURGXFHQFLZPRQWRZXMฤ… Z ]DVLODF] GR ODPS\ /(' SU\PLW\ZQ\ VWDELOL]DWRU QDSLฤŠFLD OXE MDNR ]DPLHQQLN ยฑ UH]\VWRU6NXWNXMHWRZLฤŠNV]\PQDUDฤชHQLHP

ODPS\/('QDZDKDQLDQDSLฤŠFLDVLHFL]DVLODMฤ…FHMLZUH]XOWDFLHV]\ENLP]HSVXFLHPVLฤŠ XU]ฤ…G]HQLD Wiฤ™cej ล›wiatล‚a nie znaczy lepiej ,QQ\PSUREOHPHPODPS/('QLHU]HWHOQ\FK SURGXFHQWyZ MHVW LFK ]E\W Z\VRND MDVNUDZRฤžรผ OXPLQDQFMD NWyUDPRฤชHSRZRGRZDรผ HIHNW ROฤžQLHQLD OXE RฤžOHSLHQLD SURZDG]ฤ…F\ GR]DEXU]Hฤ”ZLG]HQLDยฑ6WRVRZDQLHฤจUyGHรก R Z\VRNLHM OXPLQDQFML SRZRGXMH EUDN NRQFHQWUDFML UR]GUDฤชQLHQLH EyO JรกRZ\ V]\ENLH ]PฤŠF]HQLH Z]URNX D Z GUDVW\F]Q\FK SU]\SDGNDFK QDZHW XV]NRG]HQLH VLDWNyZNL RND ยฑ SRGNUHฤžOD GRNWRU$GDP7UDSNRZVNL RNXOLVWD /DPS\/('Z\PDJDMฤ…RGSRZLHGQLRVNRQVWUXRZDQHJRXNรกDGXRSW\F]QHJRSRQLHZDฤช SRMHG\QF]\/('Xฤช\W\ZODPSLHPDEDUG]R Z\VRNฤ… OXPLQDQFMฤŠ 1LHVWHW\ ZLHOH WDQLFK SURGXNWyZ MHVW Z RJyOH SR]EDZLRQ\FK WDNLHJR XNรกDGX ยฑ : REHFQLH VWRVRZDQ\FK XU]ฤ…G]HQLDFK /(' ELDรกH ฤžZLDWรกR Z\WZDU]D VLฤŠ QD ]DVDG]LH NRQZHUVML OXPLQRIRURZHM SROHJDMฤ…FHM QD W\P ฤชH /(' SURGXNXMH REKLAMA

DOKลADNE W KAลปDYCH WARUNKACH KA ACH programowalne sterowniki oล›wietlenia

Zakล‚ad Automatyki i Elektroniki AUTOMATEX Sp. z o.o. Siedziba: 60-454 Poznaล„, ul. Pucka 29 Oddz. Prod.: 60-179 Poznaล„, ul. Budziszyล„ska 78/1 tel./fax 61 867 12 30, tel. 61 868 95 09 www.automatex.com.pl e-mail: biuro@automatex.com.pl

PSO-02PD PSO-03PD Dokล‚adnoล›ฤ‡: dla 20ยฐC: 1 s / miesiฤ…c dla -20ยฐC/+60ยฐC: 2 s / miesiฤ…c Fachowy Elektryk 115


Fot.: Osram

OลšWIETLENIE

Fot. 1. Lampy LED wystฤ™pujฤ… juลผ w wersjach odpowiadajฤ…cych niemal wszystkim rodzajom ลบrรณdeล‚ ล›wiatล‚a (od lewej: lampa OSRAM LED STAR REFLEKTOR PAR16 35, lampa OSRAM LED STAR CL B20 E14 i lampa OSRAM LED STAR CLASSIC).

ฤžZLDWรกREDUZ\QLHELHVNLHMNWyUH]DPLHQLDQH MHVWQDฤžZLDWรกREDUZ\ฤชyรกWHMZOXPLQRIRU]H &]ฤŠฤžรผ ฤžZLDWรกD QLHELHVNLHJR SU]HQLND SU]H] OXPLQRIRU L PLHV]DMฤ…F VLฤŠ ]H ฤžZLDWรกHP EDUZ\ ฤชyรกWHM RWU]\P\ZDQH MHVW ฤžZLDWรกR ELDรกH : WDQLFK NRQVWUXNFMDFK /(' LORฤžรผ Z\WZDU]DQHJR ฤžZLDWรกD QLHELHVNLHJR QLH MHVW NRQWURORZDQD FR Z\QLND PLฤŠG]\ LQQ\PL ]H VNรกDGX FKHPLF]QHJR VWRVRZDQHJR OXPLQRIRUX$ QLVNLHM MDNRฤžFL OXPLQRIRU VSU]\MD GXฤชHMHPLVMLฤžZLDWรกDQLHELHVNLHJRNWyUHQLH MHVWRERMฤŠWQHGODQDV]HJR]GURZLDยฑWรกXPDF]\$QGU]HM:LฤžQLHZVNL 'ODWHJR Z GREU]H VNRQVWUXRZDQ\FK ODPSDFK /(' F]ฤŠVWR VWRVXMH VLฤŠ EDฤ”NL UR]SUDV]DMฤ…FH ฤžZLDWรกR V]NรกR PDWRZH POHF]QH XNรกDG\ SU\]PDW\F]QH VRF]HZNL UR]SUDV]DMฤ…FH LWS HOLPLQXMฤ…FH WR QLHNRU]\VWQH ]MDZLVNR 8NรกDG RSW\F]Q\ PDUNRZ\FK ODPS /(' NRQVWUXRZDQ\ MHVW WDN DE\ ]DSHZQLรผ Z\VRNL NRPIRUW RฤžZLHWOHQLD F]\OL RJUDQLF]\รผ OXPLQDQFMฤŠ MDVNUDZRฤžรผ D VWRVRZDQH GLRG\ HPLWXMฤ… RJUDQLF]RQฤ…LORฤžรผฤžZLDWรกDQLHELHVNLHJR Sprawdลบ rozล‚oลผenie ล›wiatล‚a 7HFKQRORJLD Z\WZDU]DQLD /(' MHVW WUXGQD L GURJD 3URGXNFMฤŠ XWUXGQLD IDNW ฤชH SRMHG\QF]H GLRG\ PRJฤ… UyฤชQLรผ VLฤŠ PLฤŠG]\ VREฤ… PRFฤ… VWUXPLHQLHP ฤžZLHWOQ\P D ]ZรกDV]F]D WHPSHUDWXUฤ… EDUZRZฤ…

116 Fachowy Elektryk

L ZVNDฤจQLNLHP RGGDZDQLD EDUZ 5]HWHOQ\ SURGXFHQW GLRG GRNRQXMH LFK VHOHNFML ELQQLQJX XVWDODMฤ…F VWRVXQNRZR Zฤ…VNLH SROH WROHUDQFML GOD SRV]F]HJyOQ\FK SDUDPHWUyZ 3URFHV WHQ MHVW NRV]WRZQ\ LSU]HNรกDGDVLฤŠQDZ\ฤชV]ฤ…FHQฤŠSURGXNWX 1LHNWyU]\SURGXFHQFLODPS/('SU]\MPXMฤ… V]HURNLHSROHWROHUDQFMLGODZ\WZDU]DQ\FK GLRG OXE ZUฤŠF] Z RJyOH QLH VSUDZG]DMฤ… ZV]\VWNLFK LVWRWQ\FK SDUDPHWUyZ WHFKQLF]Q\FK/(':WHMV\WXDFMLFHQDZ\UREX EฤŠG]LH QLฤชV]D DOH L MHJR SDUDPHWU\ PRJฤ… RGELHJDรผRGGHNODURZDQ\FK-HฤžOLZMHGQHM ODPSLH]QDMGฤ…VLฤŠGLRG\RUyฤชQ\FKFHFKDFK WR U]XFDQH SU]H] GDQฤ… ODPSฤŠ /(' ฤžZLDWรกR EฤŠG]LH UR]NรกDGDรผ VLฤŠ QLHUyZQRPLHUQLH -HVWWRQLHW\ONRQLHHVWHW\F]QHOHF]SU]HGH ZV]\VWNLPSURZDG]LGRV]\ENLHJR]PฤŠF]HQLDZ]URNX Nie patrz w ลบrรณdล‚o ล›wiatล‚a ยฑ3U]\GรกXJRWUZDรก\PG]LDรกDQLXฤžZLDWรกDQLHELHVNLHJRQDIRWRUHFHSWRU\ZQDEรกRQNXEDUZQLNRZ\PVLDWNyZNLPRฤชHRQRWHRUHW\F]QLH Z\ZRรกDรผ]PLDQ\ZSODPFHZSODPFHฤชyรกWHM JHQHUXMฤ…FOXESRJรกฤŠELDMฤ…FMHM]PLDQ\ZW\P RFKDUDNWHU]H]Z\URGQLHQLRZ\PยฑREMDฤžQLD $GDP 7UDSNRZVNL :Sรก\Z WHJR URG]DMX ฤžZLDWรกD QD Z]URN Z\PDJD MHGQDN GDOV]\FK EDGDฤ”ZV]F]HJyOQRฤžFLREVHUZDFMLGรกXJRIDORZ\FKVNXWNyZLFKRGG]LDรก\ZDQLDQDRNR

*UXS\ RVyE V]F]HJyOQLH QDUDฤชRQ\FK QD QHJDW\ZQ\ ZSรก\Z ฤžZLDWรกD QLHELHVNLHJR WR SU]HGH ZV]\VWNLP G]LHFL X NWyU\FK VRF]HZND MHVW EDUG]LHM SU]H]LHUQD FKRU]\ ] DIDNLฤ… OXE XV]NRG]HQLDPL VRF]HZHN RUD] RVRE\ PDMฤ…FH GรกXJRWUZDรก\ NRQWDNW ] WDNLP ฤžZLDWรกHPQDSU]\NรกDGRฤžZLHWOHQLRZF\7\P RVWDWQLP ]DOHFD VLฤŠ VWRVRZDQLH RNXODUyZ ] ยฟOWUDPL RFKURQQ\PL :DฤชQH MHVW UyZQLHฤช DE\ QLH VNXSLDรผ QDGPLHUQLH Z]URNX QD ฤจUyGOH ฤžZLDWรกD ยฑ =H Z]JOฤŠGX QD U\]\NR GรกXJRWUZDรกHJREH]SRฤžUHGQLHJRVSRJOฤ…GDQLD QDฤจUyGรกRฤžZLDWรกD]DOHFDVLฤŠWHฤชDE\G]LHFL QLHXฤช\WNRZDรก\ODWDUHN/('EH]QDG]RUXGRURVรก\FKยฑGRGDMHRNXOLVWD Nie kieruj siฤ™ tylko cenฤ… :\ELHUDMฤ…F ODPSฤŠ /(' QLH NLHUXMP\ VLฤŠ Z\รกฤ…F]QLHFHQฤ…OHF]SU]HGHZV]\VWNLPGEDรกRฤžFLฤ… R QDV]H ]GURZLH L EH]SLHF]Hฤ”VWZR :DUWR VLฤŠ ]DVWDQRZLรผ GODF]HJR QLHNWyUH WHRUHW\F]QLH WDNLH VDPH SURGXNW\ Vฤ… GXฤชR WDฤ”V]H QLฤช LQQH %LRUฤ…F SRG XZDJฤŠ PRฤชOLZH ]DJURฤชHQLD SRZLQQLฤžP\ GHF\GRZDรผ VLฤŠ QDZ\VRNLHMMDNRฤžFLV\VWHP\GLRGRZH]MDN QDMPQLHMV]ฤ… LORฤžFLฤ… QLHEH]SLHF]QHJR GOD VLDWNyZNLRNDฤžZLDWรกDQLHELHVNLHJREXGRZฤ… RJUDQLF]DMฤ…Fฤ… ROฤžQLHQLH L JZDUDQFMฤ… EH]SLHF]QHMHNVSORDWDFML ฤงUyGรกR2VUDP


www.e-energy.com.pl

Świetlna promocja CENA OD

9,99

*

PROMOCJA DO WYCZERPANIA ASORTYMENTU

Lampa LED GU10 3 W 230 V SMD 24 x 5050 2800°K, 145°, 270 lm GLOSSY STAR

CENA OD

9,99

*

PROMOCJA DO WYCZERPANIA ASORTYMENTU

Lampa LED GU10 3 W 230 V SMD 24 x 5050 2800°K, 145°, 270 lm SANDSTORM

Produkt dostępny w punktach sprzedaży:

www.elektrounion.pl

*Sugerowana cena netto, należy doliczyć 23% podatek VAT. Producent zastrzega sobie prawo do wstrzymania akcji promocyjnej bez podawania przyczyny. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona.


OลšWIETLENIE

LED GO! Obniลผenie kosztรณw eksploatacji oล›wietlenia poprzez jego modernizacjฤ™

6ฤ…WRXQLZHUVDOQHLW\SRZRWHFKQLF]QHRSUDZ\ NWyU\FK QDMZDฤชQLHMV]H FHFK\ PRฤชQD RSLVDรผQDVWฤŠSXMฤ…FR ย„ XV]F]HOQLRQD REXGRZD ]DSHZQLDMฤ…FD RFKURQฤŠ SU]HG ]DS\OHQLHP L ZLOJRFLฤ… ,3OXE,3 ย„ ]ZDUWDNRQVWUXNFMD]DSHZQLDMฤ…FDRGSRUQRฤžรผ QD XGDU\ PHFKDQLF]QH R ZDUWRฤžFL GฤชXOL RG,.GR,. ย„ REXGRZDLNORV]Z\NRQDQH]SROLZฤŠJODQX$%6OXESROLVW\UHQX ย„ V]HURNL]DNUHVPRF\ZRSDUFLXRฤžZLHWOyZNLOLQLRZH7 : OXE7 : ย„ ZHUVMH ]H VWDWHF]QLNDPL HOHNWURPDJQHW\F]Q\PL ] ]DVLODF]DPL HOHNWURQLF]Q\PL OXE ] ]DVLODF]DPL ] PRฤชOLZRฤžFLฤ… VWHURZDQLD9OXE'$/, ย„ PRฤชOLZRฤžรผรกDWZHJRPRQWDฤชXGRVWURSX ]ZLHV]DQHJROXEGRSRGZLHV]DQ\FKWUDV NDEORZ\FK ย„ GRVWฤŠSQRฤžรผGRGDWNRZ\FKDNFHVRULyZWM PHWDORZH]DPNQLฤŠFLD]HVWDOLQLHUG]HZQHM VLDWNL RFKURQQH ZHZQฤŠWU]QH RGEรก\ฤžQLNLGODUHJXODFMLUR]V\รกXฤžZLDWรกRฤžFL ย„ Z\VRNDVSUDZQRฤžรผRฤžZLHWOHQLRZDRSUDZ\SU]HNUDF]DMฤ…FDศ˜ย” ย„ V]HURNDGRVWฤŠSQRฤžรผLXPLDUNRZDQHFHQ\ SRQLHZDฤชRSUDZ\WHJRW\SX]QDMGXMฤ…VLฤŠ Z RIHUFLH ZV]\VWNLFK ]QDF]ฤ…F\FK SURGXFHQWyZRSUDZRฤžZLHWOHQLRZ\FK 3U]HP\VรกRZH RSUDZ\ &2'$5 56 SURGX NRZDQHSU]H]/(1$/,*+7,1*6$RGODW VSHรกQLDMฤ… WH Z\PDJDQLD F]HJR SRWZLHUG]H QLHPMHVWGรกXJDOLVWDUHIHUHQF\MQDRฤžZLHWOR Q\FKW\PLRSUDZDPLRELHNWyZL]DGRZROH QLHNOLHQWyZ ZZZOHQDOLJKWLQJSO 7DN ERJDW\ NDWDORJ Z\VRFH Xฤช\WHF]Q\FK FHFK GDMH V]HURNLH PRฤชOLZRฤžFL ZDULDQWyZ L ]DVWRVRZDฤ” : SUDNW\FH MHGQDN SURMHNWDQFL L LQZHVWRU]\ Z QLHZLHONLP VWRSQLX Z\NRU]\VWXMฤ… WH PRฤชOLZRฤžFL D QDMF]ฤŠฤžFLHM VSRW\NDQD NRQFHSFMD WR RSUDZ\ Z ZHUVML ]D VWDQGDUGRZ\PL ฤžZLHWOyZNDPL 7รฎ:]QLVNLHMMDNRฤžFLVWDWHF]QLNLHP

118 Fachowy Elektryk

Fot.: Lena Lighting

Od wielu lat standardem oล›wietlenia hal przemysล‚owych i produkcyjnych, hal magazynowych, centrรณw logistycznych sฤ… tzw. oprawy hermetyczne.

Fot. 1. Oprawa CODAR RS LED 60W.

HOHNWURPDJQHW\F]Q\P Z NODVLH % PRQWRZDQH QD Z\VRNRฤžFL RN P 3RZRGHP WDNLHJR VWDQX U]HF]\ MHVW DWUDNF\MQD EDUG]RQLVND FHQD]DRSUDZ\ZWDNLHMZHUVML 1LHVWHW\RV]F]ฤŠGQRฤžรผMHVWSR]RUQDLZNRฤ”FRZ\P UH]XOWDFLH ZรกDฤžFLFLHO RELHNWX LQZHVWRUF]\QDMHPFDWUDFฤ…SรกDFฤ…F]GHF\GRZDQLH ZLฤŠFHM ]D HQHUJLฤŠ HOHNWU\F]Qฤ… RUD] VHUZLV RSUDZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK R EDUG]R NUyWNLHM ฤช\ZRWQRฤžFL 7DN GREUDQH RSUDZ\ ]DSHZQLDMฤ… RฤžZLHWOHQLH QD VHWNDFK W\VLฤŠF\ PHWUyZNZDGUDWRZ\FKRELHNWyZRGGDQ\FK GRXฤช\WNXZFLฤ…JXRVWDWQLFKODW :UD] ] UHZROXFMฤ… /(' L ]DVWRVRZD QLHP W\FK QRZRF]HVQ\FK ฤจUyGHรก ฤžZLDWรกD SRMDZLรก\ VLฤŠ QRZH PRฤชOLZRฤžFL /(1$ /,*+7,1* EฤŠGฤ…F MHGQ\P ] OLGHUyZ QD U\QNX RฤžZLHWOHQLD MHVW WHฤช OLGHUHP ZSURGXNFMLRSUDZRฤžZLHWOHQLRZ\FK]LQ WHJURZDQ\FK]HฤจUyGรกHP/(' :DUWR VSUDZG]Lรผ LOH NRV]WXMH QDV RฤžZLHWOHQLH &]\ VWDQGDUGRZH QLHGURJLH RSUDZ\ NWyUHPDP\]DLQVWDORZDQHZVZRLPEXG\QNX]DSHZQLDMฤ…QDPUR]Vฤ…GQHNRV]W\HNVSORDWDFML" 2GSRZLHGฤจ MHVW ]DVNDNXMฤ…FD FHQD ]DNXSX WDNLHM RSUDZ\ ZUD] ]H ฤžZLHWOyZNDPLWR]DOHGZLHURF]QHJRNRV]WXHQHU-

JLLNWyUฤ…RSUDZD]Xฤช\ZD1 U\V $]DWHP QLHGURJR]DNXSLRQHRSUDZ\RฤžZLHWOHQLRZH URNSRURNXJHQHUXMฤ…EDUG]RZ\VRNLHNRV]W\HNVSORDWDFML 'OD ZV]\VWNLFK NWyU]\ ]DVWDQDZLDMฤ… VLฤŠF]\PRฤชQD]DRV]F]ฤŠG]LรผQDNRV]WDFK HNVSORDWDFML /(1$ /,*+7,1* ZSUR ZDG]LรกD Z RSUDZ\ &2'$5 56 /(' ]LQWHJURZDQH ]H ฤจUyGรกHP ฤžZLDWรกD /(' *2 Z\SRVDฤชRQH Z QLVNRVWUDWQH ]DVLODF]HHOHNWURQLF]QHEฤŠGฤ…FH]DPLHQ QLNLHP QDMF]ฤŠฤžFLHM VWRVRZDQ\FK ZHUVML ฤžZLHWOyZNRZ\FK :\VRNDMDNRฤžรผ]DVWRVRZDQ\FKฤจUyGHรก/(' *2WR ย„ EDUG]R GREUH RGZ]RURZDQLH NRORUyZ 5D &5, WDNMDNZGREUHMMDNRฤžFLฤžZLHWOyZNDFK ย„ Z\EyU WHPSHUDWXU\ EDUZRZHM &&7  . ยฑ FLHSรกD . ยฑ QHXWUDOQD .ยฑ]LPQD WDNMDNZGREUHMMDNRฤžFLฤžZLHWOyZNDFK  .RV]W ]Xฤช\WHM HQHUJLL Z VNDOL URNX V]DFRZDQ\ MHVW QD RN 3/1 2EOLF]HQLD ]JRGQLH ] QRUPฤ… ร„31 (1 &KDUDNWHU\VW\ND HQHUJHW\F]QD EXG\QNyZ :\PDJDQLD HQHUJHW\F]QH GRW\F]ฤ…FH RฤžZLHWOHQLDยด RUD] ZRSDUFLXRDNWXDOQHฤžUHGQLHFHQ\HQHUJLLXGRVWฤŠSQLDQH SU]H]8U]ฤ…G5HJXODFML(QHUJHW\NL 1


OĹ&#x161;WIETLENIE

Â&#x201E;

ZLGPR Ä&#x17E;ZLDWĂĄD R FKDUDNWHU]H FLÄ&#x2026;JĂĄ\P ]GHF\GRZDQLH OHSV]H QLÄŞ Z QDMOHSV]\FKÄ&#x17E;ZLHWOyZNDFK Â&#x201E; ÄŞ\ZRWQRÄ&#x17E;ĂźQDSR]LRPLHW\VJRG]LQ /#Â&#x192;& WU]\NURWQLHZ\ÄŞV]DQLÄŞQDMOHSV]\FKÄ&#x17E;ZLHWOyZHN Â&#x201E; JZDUDQFMD /(1$ /,*+7,1* 6$ SRWZLHUG]RQD &HUW\ÂżNDWHP *ZDUDQF\MQ\P/(' 6NRURPDP\GRG\VSR]\FMLRSUDZ\&2'$5 56/(':NWyUHPDMÄ&#x2026;WHVDPHZ\PLDU\ LGDMÄ&#x2026;W\OHVDPRÄ&#x17E;ZLDWĂĄD2FRWUDG\F\MQHRSUDZ\Ă&#x201E;KHUPHW\F]QH´ĂŽ:WRMDNZ\JOÄ&#x2026;GD SRUyZQDQLHURF]Q\FKNRV]WyZHQHUJLL3" .RV]W\ XÄŞ\WNRZDQLD RSUDZ\ &2'$5 /('VÄ&#x2026;RSRQDGQLÄŞV]HQLÄŞZRSUD ZLH Ä&#x17E;ZLHWOyZNRZHM D MHM ÄŞ\ZRWQRÄ&#x17E;Ăź MHVW WU]\NURWQLHGĂĄXÄŞV]D2V]F]Ä&#x160;GQRÄ&#x17E;FLVÄ&#x2026;ZLÄ&#x160;F JZDUDQWRZDQH U\V 

cena oprawy koszt energii 300 250 200 150 100 50

oprawa hermetyczna 2 Ă&#x2014; 58 W

CODAR RS LED 60 W

Rys. 1. Relacja kosztĂłw zakupu i kosztĂłw energii w skali jednego roku dla â&#x20AC;&#x17E;oprawy hermetycznej 2Ă&#x2014;58 Wâ&#x20AC;? i oprawy CODAR RS LED 60W.

QLNDMÄ&#x2026;FH ] REQLÄŞHQLD UDFKXQNyZ ]D HQHUJLÄ&#x160; HOHNWU\F]QÄ&#x2026; U\V  (IHNW WHQ EÄ&#x160;G]LH Z\QLNLHP RV]F]Ä&#x160;GQRÄ&#x17E;FL Z\JHQHURZDQ\FK ZREV]DU]H]XÄŞ\FLDHQHUJLLHOHNWU\F]QHM-DN ZLGDĂź QD U\V SRPLPR SRGREQHM Z\VRNRÄ&#x17E;FL VĂĄXSNyZ MHVW LVWRWQD UyÄŞQLFD Z PLHMVFX JHQHURZDQLDNRV]WyZ2SUDZ\&2'$556 /('JHQHUXMÄ&#x2026;Z\VRNLDOHMHGQRUD]RZ\NRV]W Z SU]HFLZLHÄ&#x201D;VWZLH GR SRSXODUQ\FK RSUDZ KHUPHW\F]Q\FKĂŽ:JHQHUXMÄ&#x2026;F\FKZ\VRNLHDOHF\NOLF]QHNRV]W\ : UR]SDWU\ZDQ\P RNUHVLH F]WHUHFK ODW RV]F]Ä&#x160;GQRÄ&#x17E;FL RVLÄ&#x2026;JQÄ&#x2026; SR]LRP SR XZ]JOÄ&#x160;GQLHQLX NRV]WyZ LQZHVW\FML ZRSUDZ\

koszt zakupu opraw roczny koszt energii

300

Studium przypadku : RSDUFLX R DNWXDOQÄ&#x2026; RIHUWÄ&#x160; RSUDZ &2'$5 56 /(' : EÄ&#x160;GÄ&#x2026;F\FK EH]SRÄ&#x17E;UHGQLP]DPLHQQLNLHPRSUDZĂ&#x201E;KHUPHW\F]Q\FK´ ĂŽ : SU]\JRWRZDQR RIHUWÄ&#x160; PRGHUQL]DFML RÄ&#x17E;ZLHWODQLD SU]HP\VĂĄRZHJR Z RELHNFLH PDJD]\QRZ\P QDOHÄŞÄ&#x2026;F\P GR MHGQHJR ] QDMZLÄ&#x160;NV]\FK SROVNLFK SURGXFHQWyZ Z\SRVDÄŞHQLD ZQÄ&#x160;WU] -HGQD ] SLÄ&#x160;FLX PRGHUQL]RZDQ\FK KDO SU]HP\VĂĄRZ\FK SRVLDGDĂĄD QDVWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026;FHSDUDPHWU\ WDE Tab. 1. Powierzchnia caĹ&#x201A;kowita [ m²]

5930,88

WysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pomieszczenia [ m]

8,9

WysokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; montaĹźu [ m]

5,5

WspĂłĹ&#x201A;czynnik konserwacji Wymagane Ĺ&#x203A;rednie natÄ&#x2122;Ĺźenie oĹ&#x203A;wietlenia [luksĂłw]

0,8

=ELJQLHZ0LFKDOVNL0DWHXV]5XVLQHN

60 000

282,00 PLN 250

50 000

200

40 000

150

30 000 51 324 PLN

122,00 PLN 100

20 000

50

10 000

oprawa hermetyczna 2 Ă&#x2014; 58 W

oprawa hermetyczna 2 Ă&#x2014; 58 W

CODAR RS LED 60 W

Rys. 2. PorĂłwnanie rocznych kosztĂłw zuĹźytej energii oprawy 2Ă&#x2014;58 W i CODAR RS LED 60W.

oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci

,ORÄ&#x17E;Ăź RSUDZ L X]\VNDQH Ä&#x17E;UHGQLH QDWÄ&#x160;ÄŞHQLH RÄ&#x17E;ZLHWOHQLDSRND]XMHWDE :EDGDQ\PSU]\SDGNX RSUDZ\ĂŽ:YV &RGDU 56 /(' : VXPDU\F]QD NZRWD NRV]WyZLQZHVW\F\MQ\FKLHNVSORDWDF\MQ\FK ZURNXMHVW]EOLÄŞRQD U\V -HGQDN MXÄŞ RG URNX LQZHVWRU EÄ&#x160;G]LH RGF]XZDĂĄ Z\PLHUQH NRU]\Ä&#x17E;FL ÂżQDQVRZH Z\-

CODAR RS LED 60 W

Rys. 3. Relacja kosztĂłw inwestycyjnych i eksploatacyjnych w I roku dla projektowanej hali magazynowej.

koszty oprawa hermetyczna 2 Ă&#x2014; 58 W

koszty CODAR RS 60 W

250 000 PLN

36% 29%

200 000 PLN

150

22 204 PLN

150 000 PLN

40% 30% 20%

18%

100 000 PLN

10%

50 000 PLN

0 -11%

-10%

-50 000 PLN

-20% po roku eksploatacji

po 2 latach eksploatacji

po 3 latach eksploatacji

po 4 latach eksploatacji

Rys. 4. Projekcja kosztĂłw inwestycji i eksploatacji dla â&#x20AC;&#x17E;oprawy hermetycznej 2Ă&#x2014;58 Wâ&#x20AC;? w stosunku do oprawy CODAR RS LED 60W oraz oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci z zastosowania technologii LED (ujÄ&#x2122;cie procentowe). Tab. 2.

 6WUXPLHÄ&#x201D; Ä&#x17E;ZLHWOQ\ PLHU]RQ\ Z OXPHQDFK ]D SRPRFÄ&#x2026; NXOL8OEULFKWD 3 2EOLF]HQLD]JRGQLH]QRUPÄ&#x2026;Ă&#x201E;31(1&KDUDNWHU\VW\ND HQHUJHW\F]QD EXG\QNyZ :\PDJDQLD HQHUJHW\F]QH GRW\F]Ä&#x2026;FH RÄ&#x17E;ZLHWOHQLD´ RUD] Z RSDUFLX R DNWXDOQH Ä&#x17E;UHGQLH FHQ\ HQHUJLL XGRVWÄ&#x160;SQLDQH SU]H] 8U]Ä&#x2026;G 5HJXODFML(QHUJHW\NL 2

Oprawa hermetyczna 2Ă&#x2014;58 W

CODAR RS LED 60W

Uzyskane Ĺ&#x203A;rednie natÄ&#x2122;Ĺźenie oĹ&#x203A;wietlenia [luksĂłw]

173

176

IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; opraw

182

182

Fachowy Elektryk 119


OŚWIETLENIE

Ewakuacja w sześciu krokach Oświetlenie ewakuacyjne jako instalację chroniącą ludzkie zdrowie i życie regulują liczne normy i przepisy. Celem tej publikacji jest przedstawienie w możliwie prosty sposób, jak należy postępować podczas procesu planowania, wdrażania i wreszcie konserwowania takiego oświetlenia na obiekcie. 'H¿QLFMLRĞZLHWOHQLDHZDNXDF\MQHJRLDZDU\MQHJRQLHEĊG]LHP\V]HU]HMUR]ZLMDü 31(1 =ZUDFDP\ MHGQDN XZDJĊ ĪH QLH EĊG]LHP\ VLĊ ]DMPRZDOL DZDU\MQ\P RĞZLHWOHQLHP]DSDVRZ\PDMHG\QLHRĞZLHWOHQLHP HZDNXDF\MQ\P NWyUH FKRü QLH Z\F]HUSXMHWHJRSRMĊFLDZFDáRĞFLWDNĪHPRĪH E\ü QD]\ZDQH RĞZLHWOHQLHP DZDU\MQ\P 3RQLHZDĪVNRQFHQWUXMHP\VLĊW\ONRQDUR]ZLą]DQLDFK NWyUH QDMOHSLHM VSUDZG]DMą VLĊ Z RELHNWDFK PDáR L ĞUHGQLR NXEDWXURZ\FK QLH SU]HGVWDZLP\ V\VWHPyZ FHQWUDOQHJR PRQLWRULQJXL]DVLODQLDGHG\NRZDQ\FKQDMF]ĊĞFLHM GXĪ\P EXG\QNRP Z\PDJDMąF\FK SRQDGNLONXVHWRSUDZRĞZLHWOHQLDDZDU\MQHJR3LHUZV]HS\WDQLHQDNWyUHSRZLQQLĞP\ VRELH RGSRZLHG]LHü EU]PL MDN UR]SODQRZDüRĞZLHWOHQLHHZDNXDF\MQH" Krok 1. Jak rozplanować oświetlenie? =QDMGXMHP\ SXQNW\ NU\W\F]QH RELHNWX Z NWyU\FK QRUPD Z\PDJD XPLHV]F]H-

QLD RSUDZ\ HZDNXDF\MQHM 1DMZDĪQLHMV]H ] QLFK ]RVWDá\ SU]HGVWDZLRQH QD LOXVWUDFMDFK U\V 2SUyF]SRZ\ĪV]\FKRĞZLHWORQH SRZLQQ\ E\ü PLHMVFD QD ]HZQąWU] L Z SREOLĪX NDĪGHJR Z\MĞFLD NRĔFRZHJR NODWNLVFKRGRZHZLQG\SDUNLQJLSRG]LHPQHSRPLHV]F]HQLDNRQWUROQHEXG\QNXDQDZHWWRDOHW\LLQQHSRPLHV]F]HQLDVDQLWDUQH SRZ\ĪHMPð Krok 2. Wymagania fotometryczne %DGDP\IRWRPHWU\F]QHZ\PDJDQLDGUyJHZDNXDF\MQ\FKLSRZLHU]FKQLRWZDUW\FK U\V 1LH ]DSRPLQDMP\ ĪH Z NDĪG\P SRPLHV]F]HQLXSRZLQQ\E\üPLQLPXPRSUDZ\ 0DMąF Z\]QDF]RQH GURJL HZDNXDFML RUD] RNUHĞORQH Z\PLDU\ SRZLHU]FKQL RWZDUW\FK L GUyJ HZDNXDFML PRĪHP\ SU]\VWąSLü GR V]XNDQLD QDMOHSV]\FK GOD QDV UR]ZLą]DĔ : SLHUZV]HM NROHMQRĞFL SRZLQQLĞP\ VNRQWURORZDüRIHURZDQHQDPSURGXNW\SRG Z]JOĊGHPIRUPDOQ\P Krok 3. Dopuszczenia 6SUDZG]DP\ F]\ RSUDZD SRVLDGD GRSXV]F]HQLH &1%23: ]ZLą]NX ] QRZHOL]DFMą 5R]SRU]ąG]HQLD Z VSUDZLH Z\ND]X Z\UREyZ VáXĪąF\FK ]DSHZQLHQLX EH]SLHF]HĔVWZD SXEOLF]QHJR OXE RFKURQLH ]GURZLD LĪ\FLDRUD]PLHQLDDWDNĪH]DVDGZ\GDZD-

QLDGRSXV]F]HQLDW\FKZ\UREyZGRXĪ\WNRZDQLD ] NZLHWQLD URNX ']8 QU SR] ]RVWDáZSURZDG]RQ\RERZLą]HNX]\VNDQLDGRSXV]F]HQLDGRXĪ\WNRZDQLD ]QDNyZ EH]SLHF]HĔVWZD HZDNXDFMD RUD] RSUDZ RĞZLHWOHQLRZ\FK GR RĞZLHWOHQLDDZDU\MQHJRZ\GDQHJRSU]H]&HQWUXP 1DXNRZR%DGDZF]H 2FKURQ\ 3U]HFLZSRĪDURZHM /LVWD Z\GDQ\FK GRSXV]F]HĔ MHVW GRVWĊSQDSRGDGUHVHPZZZFQERSSO Krok 4. Znaki ewakuacyjne 8SHZQLDP\ VLĊ ĪH ]QDNL HZDNXDF\MQH QDRSUDZDFKNLHUXQNRZ\FKPDMąZáDĞFLZH Z\PLDU\&]\QQRĞüWD]SR]RUXQLHLVWRWQD Z]DOHZLHWDQLFKSURGXNWyZ]DJUDQLF]Q\FK PRĪHRND]DüVLĊNRQLHF]QRĞFLą .V]WDáW ]QDNyZ HZDNXDF\MQ\FK WR Z\áąF]QLH NZDGUDW R ERNX   LPP OXESURVWRNąW RZ\PLDU]HNUyWV]HJR ERNX   L PP RUD]VWRVXQNXERNyZL ,FKNRORU\ WR 5$/ ± ]LHORQ\ NRORU EH]SLHF]HĔVWZD RUD] 5$/ ± NRQWUDVWRZ\ ELDá\

Rys. 3.

(rys.9) K_WIETLENIE DROGI EWAKUACYJNEJ (rys.10) K_WIETLENIE STREFY OTWARTEJ

Rys. 1.

120 Fachowy Elektryk

Rys. 2.


OลšWIETLENIE

Rys. 4.

/XPLQDQFMDNDฤชGHMF]ฤŠฤžFLEDUZQHM]QDNXEH]SLHF]Hฤ”VWZD SRZLQQD Z\QRVLรผ FR QDMPQLHM FGP2 ZH ZV]\VWNLFK NLHUXQNDFK ZLG]HQLD PDMฤ…F\FK]QDF]HQLHGODEH]SLHF]Hฤ”VWZD .LHG\VSUDZG]LOLฤžP\WRFRQDMรกDWZLHME\รกR VSUDZG]Lรผ L SU]HSURZDG]LOLฤžP\ ZVWฤŠSQฤ… VHOHNFMฤŠ SU]\MU]\MP\ VLฤŠ GRVWฤŠSQ\P RSUDZRPMHV]F]HXZDฤชQLHM7\PUD]HPRGVWURQ\SUDNW\F]QHM Krok 5. Funkcjonalnoล›ฤ‡ 8SHZQLDP\ VLฤŠ ฤชH RSUDZ\ RฤžZLHWOHQLD DZDU\MQHJR EฤŠGฤ… VSHรกQLDรก\ Z\PDJDQLD QRUP FRGRIXQNFMRQDOQRฤžFLWDNLFKMDN ย„ 2SUDZ\ DZDU\MQH ] ZรกDVQ\P ]DVLODQLHP SRZLQQ\ E\รผ GRVWDUF]RQH ] LQWHJUDOQ\P XU]ฤ…G]HQLHPWHVWXMฤ…F\P ย„ :FHOXV\PXORZDQLDDZDULL]DVLODQLDSRGVWDZRZHJRPXVLLVWQLHรผPRฤชOLZRฤžรผWHVWRZDQLDRSUDZRฤžZLHWOHQLDDZDU\MQHJREH] Z\รกฤ…F]DQLD]DVLODQLD ย„ $ZDU\MQH RฤžZLHWOHQLH HZDNXDF\MQH PXVL XUXFKDPLDรผVLฤŠQLHW\ONRZSU]\SDGNXFDรกNRZLWHJRXV]NRG]HQLD]DVLODQLDRฤžZLHWOHQLD SRGVWDZRZHJR DOH UyZQLHฤช Z SU]\SDGNXORNDOQHJRXV]NRG]HQLDWDNLHJRMDN XV]NRG]HQLHREZRGXNRฤ”FRZHJR ย„ =HZ]JOฤŠGXQDZ\PDJDQLDQRUP\31(1 3FRQDMPQLHMUD]ZURNXPXVL E\รผSU]HSURZDG]RQDNRQWURODF]DVXฤžZLHFHQLDDUD]ZPLHVLฤ…FXWHVWIXQNFMRQDOQ\ ZV]\VWNLFKRSUDZRฤžZLHWOHQLDDZDU\MQHJR ]HVWRVRZQ\PZSLVHPZG]LHQQLNX :RIHUFLHQDRELHNW\QLVNRLฤžUHGQLRNXEDWXURZHSU]HZDฤชDMฤ…GZDW\S\RSUDZHZDNXDF\MQ\FKWMZ\SRVDฤชRQHZSU]\FLVNWHVWXEฤŠGฤ…FH QDMSRZV]HFKQLHM VWRVRZDQ\P W\SHP RฤžZLHWOHQLD DZDU\MQHJR RUD] RSUDZ\ SU]HSURZDG]DMฤ…FH DXWRPDW\F]QH WHVW\ G]LฤŠNL XNรกDGRZL PLNURSURFHVRURZHPX -HVWWRQLHZฤ…WSOLZLHWDQLHUR]ZLฤ…]DQLHLQDW\P QLHVWHW\NRฤ”F]ฤ…VLฤŠMHJR]DOHW\3U]HGHZV]\VWNLP PDรกR NWR SDPLฤŠWD R RERZLฤ…]NX FRPLH-

VLฤŠF]QHJR WHVWRZDQLD VSUDZQRฤžFL RSUDZ\ D FRURF]QH EDGDQLH F]DVX ฤžZLHFHQLD NDฤชGHM RSUDZ\PRฤชHZ\PDJDรผQDZHWNLONXGQLURERF]\FK:V\WXDFMLJG\RELHNWMHVW]E\WPDรก\ E\]DVWRVRZDรผ]LQWHJURZDQ\V\VWHPQDG]RUX RSUDZ RฤžZLHWOHQLD DZDU\MQHJR ]E\W Z\VRNL NRV]W QDMOHSV]\PUR]ZLฤ…]DQLHPVฤ…]GHF\GRZDQLH RSUDZ\ ] LQG\ZLGXDOQ\P ]DVLODQLHP L VDPR WHVWXMฤ…F\P VLฤŠ PRGXรกHP QD U\QNX IXQNFMRQXMHMDNRRSUDZ\]DXWRWHVWHP$7 2SUDZ\]$7PDMฤ…]Z\NOHGZLHGLRG\=LHORQDGLRGDLQIRUPXMHQDVRW\PฤชHDNXPXODWRU PDรกDGRZDQLHDF]HUZRQDPRฤชH]Dรกฤ…F]\รผVLฤŠ SR Z\NRQDQ\P WHฤžFLH Z SU]\SDGNX XVWHUNL MHGQHJR ] EDGDQ\FK HOHPHQWyZ WM ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD HOHNWURQLNL Eฤ…Gฤจ DNXPXODWRUD -HVW WR QD W\OH ZLGRF]QH ฤชH QD SHZQR ]ZUyFL QDV]ฤ… XZDJฤŠ MHฤžOL NRORU GLRG\ VLฤŠ ]PLHQL :V]\VWNLHWHVW\Vฤ…Z\NRQ\ZDQHDXWRPDW\F]QLH0RฤชQDZLฤŠFSRZLHG]LHรผฤชHWRUR]ZLฤ…]DQLHNXS]DLQVWDOXML]DSRPQLM 2SUyF] WHJR RSUDZ\ ]$7 PDMฤ… PLNURSURFHVRU\NWyUHUHJXOXMฤ…SUฤ…GรกDGRZDQLDFRFKURQL DNXPXODWRU\ SU]HG XV]NRG]HQLHP 2]QDF]D WRฤชHQDZHWSU]\UyฤชQLF\ZFHQLHZVWRVXQNX GR RSUDZ ] SU]\FLVNLHP ร„7(67ยด UR]ZLฤ…]DQLHWRMHVWW\ONRSR]RUQLHPQLHMRSรกDFDOQH HNRQRPLF]QLH :\PLDQD DNXPXODWRUyZ WRF]ฤŠVWRNRV]WDฤชZDUWRฤžFLRSUDZ\:DUWRSU]\W\PSDPLฤŠWDรผRUR]ZLฤ…]DQLDFK/(' NWyUHVฤ…FRUD]F]ฤŠฤžFLHMVWRVRZDQHZRSUDZDFK NLHUXQNRZ\FK

Rys. 6.

JL HZDNXDFML MDN L SRZLHU]FKQLH RWZDUWH Z\SRVDฤชRQ\FK Z 32:(5 /(' ']LฤŠNL WHPX UR]ZLฤ…]DQLX FRUD] F]ฤŠฤžFLHM UH]\JQXMHVLฤŠ]HVWRVRZDQLDPRGXรกyZDZDU\MQ\FK NWyUH VรกXฤช\รก\ ]DPLDQLH ]Z\Nรก\FK RSUDZ Z RฤžZLHWOHQLH HZDNXDF\MQH 7DNLH UR]ZLฤ…]DQLH SRZRGRZDรกR NRQLHF]QRฤžรผ LQJHUHQFML Z RSUDZฤŠ D SRGF]DV HNVSORDWDFML F]ฤŠVWV]H Z\PLDQ\ฤจUyGHรกฤžZLDWรกD

Rys. 7.

Rys. 5.

Krok 6. Dobรณr opraw 'RELHUDP\ ZรกDฤžFLZH RSUDZ\ GRฤžZLHWODMฤ…FHPDMฤ…FQDXZDG]HSRZLHU]FKQLHRWZDUWH LGURJLHZDNXDFMLNWyU\FKZ\PLDU\XVWDOLOLฤžP\SRGF]DVNURNXGUXJLHJR :DฤชQ\P ]DJDGQLHQLHP NWyUH UR]ZLQฤŠรกR VLฤŠ Z FLฤ…JX RVWDWQLFK NLONX ODW MHVW V]\ENL UR]ZyM RSUDZ GRฤžZLHWODMฤ…F\FK WDN GUR-

.RU]\ฤžFLZ\QLNDMฤ…FH]HVWRVRZDQLDZ\G]LHORQ\FKRSUDZ32:(5/('WR ย„ PQLHMV]D OLF]ED RSUDZ QS FR P ยฑ SDWU]WDEHONDGOD2:$QDWRPLDVWRSUDZ\PRGXรกRZDQHฤžUHGQLRFRP ย„ PQLHMV]H ]Xฤช\FLH HQHUJLL N:K URF]QLHQDWRPLDVWRSUDZ\PRGXรกRZDQH RNN:K ย„ ฤช\ZRWQRฤžรผ ฤจUyGรกD ฤžZLDWรกD /(' XWU]\PXMH VLฤŠ QD SR]LRPLH W\V K ฤžZLHWOyZNRZHJRRNW\VK ย„ Z\G]LHORQH RSUDZ\ FHFKXMH SRZWDU]DOQ\ PRQWDฤช SRGF]DV JG\ PRGXรกRZDQLX SRGOHJDรกD QDMF]ฤŠฤžFLHM ZLHOH UyฤชQ\FK RSUDZFRNRPSOLNXMHWDNUHDOL]DFMฤŠMDN LREVรกXJฤŠVHUZLVRZฤ… $UW\NXรกRSUDFRZDQ\QDSRGVWDZLH โ€žWytycznych projektowychยดZ\GDQ\FK SU]H]ยฟUPฤ…+<%5<'6S]RR

Fachowy Elektryk 121


WARSZTAT

Walizki narzÄ&#x2122;dziowe dla elektromonterĂłw

- ENERGOTYTAN

Fot. 2.

122 Fachowy Elektryk

Fot. 3. Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

Fot. 1.

Fot. 4.

2SUyF] SRGVWDZRZ\FK QDU]Ä&#x160;G]L QLH]EÄ&#x160;GQ\FKSRGF]DVNDÄŞG\FKSUDFLQVWDODF\MQ\FK SU]\JRWRZDQH SU]H] QDV ]HVWDZ\ PRJÄ&#x2026; ]DZLHUDĂź WDNÄŞH GRGDWNRZR SU]\U]Ä&#x2026;G\ SRPLDURZH ÂżUP\ 6RQHO Âą MDN QS ]HVWDZ 71 IRW  Z\SRVDÄŞRQ\ Z ZVNDĨQLN QDSLÄ&#x160;FLD 3MDNUyZQLHÄŞNDPHU\WHUPRZL]\MQHÂąMDN ZSU]\SDGNX]HVWDZXZDOL]NRZHJR71 Z\SRVDÄŞRQHJR Z NDPHUÄ&#x160; ,5 IRW  NWyUHXPRÄŞOLZLDMÄ&#x2026;SU]HSURZDG]DQLHZPLHMVFX UREyW SURIHVMRQDOQHM GLDJQRVW\NL XU]Ä&#x2026;G]HÄ&#x201D;RUD]VLHFL Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

Ze wzglÄ&#x2122;du na duĹźe zainteresowanie ze strony klientĂłw, nasza dotychczasowa oferta zestawĂłw narzÄ&#x2122;dziowych do prac pod napiÄ&#x2122;ciem zostaĹ&#x201A;a w ostatnim czasie uzupeĹ&#x201A;niona o szerokÄ&#x2026; gamÄ&#x2122; nowych narzÄ&#x2122;dzi oraz toreb narzÄ&#x2122;dziowych dla elektromonterĂłw. Obecnie moĹźna zamĂłwiÄ&#x2021; gotowe katalogowe zestawy narzÄ&#x2122;dzi i wyposaĹźenia, a takĹźe skompletowaÄ&#x2021; je samodzielnie, w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od indywidualnych potrzeb. PoniĹźej przedstawiamy krĂłtki przeglÄ&#x2026;d wybranych zestawĂłw oraz ich elementĂłw skĹ&#x201A;adowych.

Fot. 5.


Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

E\ PDWHULDáRZH Z\NRQDQH Vą ] 3RO\WH[X IRW  L  ± EDUG]R RGSRUQHJR WHUPRSODVW\F]QHJR PDWHULDáX ZáyNQLQRZHJR LPSUHJQRZDQHJR SROLPHUDPL L SRZOHNDQHJR WHUPRSODVW\F]Q\P NOHMHP 'RVWĊSQH VąZZLHOXZHUVMDFKLUR]PLDUDFK 7RUE\ VNyU]DQH IRW  Z\NRQDQH Vą ] QDWXUDOQHMVNyU\RJUXERĞFL±PPSRVLDGDMą Z SHáQL UHJXORZDQH SDVNL DQW\SRĞOL]JRZH XFKZ\W\ L PRJą E\ü GRGDWNRZR Z]PDFQLDQHZHZQąWU]LQDGROQ\FKNUDZĊG]LDFKSUR¿ODPLDOXPLQLRZ\PL IRW 

Fot. 11.

Fot.: Energotytan

3RPRFQ\P Z\SRVDĪHQLHP ]HVWDZX PRJą RND]Dü VLĊ WDNĪH ]DFLVNDUNL PHFKDQLF]QH GR UyĪQ\FK URG]DMyZ L SU]HNURMyZ NRĔFyZHNLWXOHMHNNDEORZ\FK7\SRZ\PLSU]HZLG]LDQ\PLGRWHJRW\SX]DVWRVRZDĔ]HVWDZDPLVąPRGHOH71 71 RUD]71 IRW  L  ]DZLHUDMąFH UyĪQRURGQH QDU]ĊG]LD GR ]DFLVNDQLD NRĔFyZHNQDSU]HZRGDFKRUD]WZRU]\ZRZH SRMHPQLNL QD WXOHMNL 2SFMRQDOQLH ]HVWDZ\ GRVWĊSQH Vą UyZQLHĪ ] GRGDWNRZ\P Z\SRVDĪHQLHP¿UP\6RQHO Fot.: Energotytan

WARSZTAT

Fot. 9.

Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

Fot. 6.

Fot.: Energotytan

Fot. 7.

Fot. 8.

:]DOHĪQRĞFLRGSRWU]HELXSRGREDĔNOLHQW PRĪH NRPSOHWRZDü OXE Z\ELHUDü JRWRZH ]HVWDZ\ Z WRUEDFK ] PDWHULDáX OXE VNyU\ RUD] Z ZDOL]NDFK ] WZRU]\ZD 1DV]H WRU-

Fot. 10.

: SU]\SDGNX NRQLHF]QRĞFL WUDQVSRUWX ZLĊNV]HMLORĞFLQDU]ĊG]LRSW\PDOQ\PUR]ZLą]DQLHP Vą ZDOL]NL ] WZRU]\ZD $%6 NWyUH FHFKXMH VLĊ GXĪą Z\WU]\PDáRĞFLą LRGSRUQRĞFLąQD]DU\VRZDQLDMDNUyZQLHĪ WROHUDQFMąQDG]LDáDQLHWHPSHUDWXUZ]DNUHVLH RG GR ƒ& IRW L  1DU]ĊG]LDPRJąE\üZQLFKXPLHV]F]DQHQDVSH-

Fot. 12.

FMDOQ\FKWDEOLFDFK]NLHV]HQLDPLEąGĨWHĪ Z VSHFMDOQLH Z\SUR¿ORZDQ\FK SUR¿ODFK ]JąENL -DN]Z\NOH]DFKĊFDP\3DĔVWZDGRNRQWDNWX ] QDV]\P ']LDáHP +DQGORZ\P SLV]ąF HPDLO QD DGUHV ELXUR#HQHUJRW\WDQSO OXE G]ZRQLąF SRG QU WHO   JG]LH PRĪQDX]\VNDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWDNWXDOQHMRIHUW\RUD]SRPRFWHFKQLF]Qą .RU]\VWDMąF ] RND]ML ]DSUDV]DP\ GR RGZLHG]HQLD QDV]HJR VWRLVND ( QD WHJRURF]Q\FK WDUJDFK (1(5*(7$% ZGQLDFKZU]HĞQLD $GULDQ=DMąF ZZZHQHUJRW\WDQSO

Fachowy Elektryk 123


WARSZTAT

Wkrętaki i bity Felo

Fot.: LŁ

: URNX /à QDZLą]DáD ZVSyáSUDFĊ ] Z\WZyUFą PDUNRZ\FK ZNUĊWDNyZ RUD] ELWyZ )HOR :HUN]HXJIDEULN +ROODQG/HW] *PE+-HVWWRQLHPLHFNLHSU]HGVLĊELRUVWZR URG]LQQH NWyUHJR WUDG\FMH VLĊJDMą URNX 1D SU]HVWU]HQL ODW VZRMHM G]LDáDOQRĞFL ]DVá\QĊáD ] ZLHOX LQQRZDF\MQ\FK SURMHNWyZRUD]SDWHQWyZWHFKQLF]Q\FKPLQ GZXVNáDGQLNRZHM UĊNRMHĞFL QRZRF]HVQHJR ELWDSRNU\WHJRSRZáRNą]D]RWNXW\WDQXF]\ V\VWHPX 6PDUW 2EHFQLH ]DMPXMH SR]\FMĊ ZLRGąFHJR QD ĞZLHFLH SURGXFHQWD QDMZ\ĪV]HMMDNRĞFLZNUĊWDNyZRUD]ELWyZ :NUĊWDNL )HOR FKDUDNWHU\]XMą VLĊ QLH]Z\NOHGXĪąSUHF\]MąZ\NRQDQLDNRĔFyZHNMDN UyZQLHĪWUZDáRĞFLą=GROQHVąSU]HQRVLüQDMZ\ĪV]H PRPHQW\ REURWRZH D W\P VDP\P VSHáQLü Z\VRNLH Z\PDJDQLD ZV]\VWNLFK ]QDQ\FK QRUP WHFKQLF]Q\FK ,FK UĊNRMHĞFL Vą XNV]WDáWRZDQH Z VSRVyE QLHVSRW\NDQLH HUJRQRPLF]Q\ ± XPRĪOLZLDMą SHZQ\ FKZ\W RUD] PLQLPDOQ\ Z\VLáHN SU]\ SUDF\ 'RGDWNRZRUĊNRMHĞFLZ\SRVDĪRQHVąZSRSU]HF]Q\ RWZyUPRJąF\VáXĪ\üMDNR]DZLHV]NDOXEWHĪ PRĪQDJRZ\NRU]\VWDüGRZáRĪHQLDGĨZLJQL XáDWZLDMąFHMSU]\NUĊFDQLHRGNUĊFHQLHĞUXE\

Fot. 1.

124 Fachowy Elektryk

2EHFQLH )HOR ZSURZDG]LáD QD U\QHN DEVROXWQLH QRZDWRUVNLH UR]ZLą]DQLH SLHUZV]ą QDĞZLHFLHUĊNRMHĞüZNUĊWDNDVDPRGRSDVRZXMąFDVLĊGRGáRQLXĪ\WNRZQLND±(5*21,&VHULD-HVWWRSUDZG]LZDUHZROXFMD Z ]DNUHVLH HUJRQRPLL L SU]HQLHVLHQLD PRPHQWX REURWRZHJR (UJRQLF ]DFKRZXMąF ZV]\VWNLHGRW\FKF]DVRZHDWXW\SRSU]HGQLFK VHULL G]LĊNL VZRMHM ZHZQĊWU]QHM VWUXNWXU]H GRVWRVRZXMH VLĊ GR LQG\ZLGXDOQHM EXGRZ\ NDĪGHMGáRQL8]\VNXMHVLĊG]LĊNLWHPXSHUIHNF\MQH]HVSROHQLHGáRĔ±ZNUĊWDN7DNRWR QDU]ĊG]LH VWDMH VLĊ SUDZG]LZ\P SU]HGáXĪHQLHP UDPLHQLD (IHNW SUDFD ZNUĊWDNLHP (5*21,& Z ]HVWDZLHQLX ] QDMEDUG]LHM ]QDQ\PLUHQRPRZDQ\PLPDUNDPLMHVWQLHSRUyZQ\ZDOQLH áDWZLHMV]D L EDUG]LHM NRPIRUWRZD -HGQDN QDMZDĪQLHMV]ą U]HF]ą MDNą VLĊRVLąJDG]LĊNLUĊNRMHĞFL(UJRQLFMHVWRVLąJDQLHGDOHFHSU]HZ\ĪV]DMąFHJRNRQNXUHQFMĊ PRPHQWXREURWRZHJR 2SUyF] VHULL )HOR PD Z VZRMHM RIHUFLH WU]\ LQQH OLQLH ZNUĊWDNyZ VHULD 3UR¿ ]UĊNRMHĞFLąMHGQRVNáDGQLNRZą VHULD ] UĊNRMHĞFLą MHGQRVNáDGQLNRZą RUD] PLNURZNUĊWDNL 3RQDGWR G\VSRQXMHVSHFMDOQ\PLMHG\Q\PLQDU\QNXĞZLDWRZ\P]HVWDZDPLZNUĊWDNyZL]RORZDQ\FK ] Z\PLHQQą UąF]Ną GR SURIHVMRQDOQ\FK ]DVWRVRZDĔ ± (6PDUWDPL -DNR GRVNRQDáH X]XSHáQLHQLHPRĪQDZVND]DüQDLQQH]HVWDZ\DPLDQRZLFLHW]Z)HOR1P]QDMGXMąFH ]DVWRVRZDQLHZV]ĊG]LHWDPJG]LHQLH]EĊGQD MHVW EDUG]R Z\VRND SUHF\]MD Z GR]RZDQLX VLá\]MDNąVLĊGRNUĊFDĞUXEĊ :NUĊWDNL Z ZHUVML L]RORZDQHM VHULL (UJRQLFRUD](6PDUWVąLQG\ZLGXDOQLH SRGGDZDQH VSHFMDOQ\P EDUG]R VXURZ\P SURFHGXURPWHVWRZ\P]JRGQLH]HXURSHMVNą QRUPą(1 )LUPD )HOR UyZQLHĪ Vá\QLH ] SURGXNFML ĞZLDWRZHM MDNRĞFL ELWyZ 2IHURZDQH JURW\

Fot.: LŁ

Firma Lange Łukaszuk założona w 1987 roku jest znanym dystrybutorem markowych wyrobów przemysłowych. Duża część jej oferty jest związana z rynkiem budowlanym. Jednymi z powszechniej spotykanych na każdej budowie narzędzi są wkrętaki i bity.

Fot. 2.

]QDF]QLHSU]HZ\ĪV]DMąSRGZ]JOĊGHPWZDUGRĞFL RUD] RGSRUQRĞFL Z\PDJDQLD QRUP ',1L,626ąRQHZ\NRQDQH]GRVNRQDáHM VWDOL L FKDUDNWHU\]XMą VLĊ QLHVSRW\NDQą VWDUDQQRĞFLą SRG Z]JOĊGHP Z\PLDURZ\P *URW\)HORVąGRVWĊSQHZSUDNW\F]QLHNDĪG\PNV]WDáFLHRUD]UR]PLDU]H ZSU]\SDGNX EUDNX RNUHĞORQHJR U]DG]LHM VSRW\NDQHJR ELWD¿UPDMHVWJRZVWDQLHZ\NRQDüQD]DPyZLHQLH R LOH RF]\ZLĞFLH MHVW WR PRĪOLZHSRGZ]JOĊGHPWHFKQLF]Q\P :DUWRWHĪ ZVSRPQLHüRV]HURNLHMJDPLHUyĪQHJRW\SX XFKZ\WyZPDJQHW\F]Q\FKZW\PW]Z)HOR 6WDU XPRĪOLZLDMąF\FK SUDFĊ Z WUXGQR GRVWĊSQ\FK PLHMVFDFK PDMąF\FK GRGDWNRZR WąZáDĞFLZRĞüLĪQLHXV]NDG]DMąGHOLNDWQ\FK SRZLHU]FKQLW\SXUHJLSV\F]\GUHZQR:LHONLP X]QDQLHP QDV]\FK NOLHQWyZ FLHV]ą VLĊ UyZQLHĪXFKZ\W\W\SXÄIDUPHU´WDNFKĊWQLH XĪ\ZDQHSU]H]GHNDU]\ )LUPD )HOR MHVW Z F]RáyZFH SU]HGVLĊELRUVWZ VWRVXMąF\FK L UR]ZLMDMąF\FK QDMQRZV]H WHFKQRORJLH SURGXNFML MHVW VNXSLRQD Z 1LHPF]HFK SR]RVWDáH QD:ĊJU]HFK'DMHWRJZDUDQFMĊXWU]\PDQLDZ\VRNLHMMDNRĞFL 3URGXNW\)HOR]QDOD]á\]DVWRVRZDQLHRERN EUDQĪ\EXGRZODQHMZZLHOXLQQ\FKG]LHG]LQDFKV]F]HJyOQLHZSU]HP\ĞOHVDPRFKRGRZ\PORWQLF]\PRUD]HOHNWURWHFKQLFH 0LFKDá2VWURZVNL 3URGXNW0HQHGĪHU/DQJHàXNDV]XN


WARSZTAT

Obróbka kabli elektrycznych Prąd jest wykorzystywany niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Energia elektryczna jest wielkim dobrem, lecz równocześnie użytkowanie jej niesie ze sobą potrzebę stworzenia ogromnej infrastruktury energetycznej. Jej nerwami są różnego rodzaju kable? od największych przesyłowych aż po malutkie kabelki, z którymi możemy zetknąć się na co dzień np. w naszych mieszkaniach. Instalacje elektryczne wymagają napraw i konserwacji. Stąd też rodzi się potrzeba, aby osoby, które profesjonalnie parają się naprawami urządzeń elektrycznych, były wyposażone w doskonałej jakości narzędzia gwarantujące im bezpieczeństwo, komfort, szybkość i precyzję pracy. /DQJH àXNDV]XN SRVLDGD Z VZRMHM RIHUFLH KDQGORZHMEDUG]RERJDW\ZDFKODU]QDU]ĊG]L UĊF]Q\FK GOD HOHNWU\NyZ SU]H]QDF]RQ\FK GR SUDF ]ZLą]DQ\FK ] V]HURNR UR]XPLDQą REUyENąNDEOL /DQJH àXNDV]XN RIHUXMH GXĪ\ Z\EyU V]F]\SLHF UHQRPRZDQHM QLHPLHFNLHM ¿UP\ 1:6:\URE\1:6VSHáQLDMąZV]HONLHHXURSHMVNLHRUD]ĞZLDWRZHQRUP\Z]DNUHVLH MDNRĞFLRUD]EH]SLHF]HĔVWZD1:6QDOHĪ\ GRJUXS\SU]HGVLĊELRUVWZVWRVXMąF\FKQDMQRZV]H WHFKQRORJLH 'XĪD F]ĊĞü SURFHVX SURGXNF\MQHJR MHVW Z SHáQL ]DXWRPDW\]RZDQD±RGE\ZDVLĊSU]\XĪ\FLXURERWyZ 6]F]\SFH1:6FKDUDNWHU\]XMąVLĊQLH]Z\NáąZSURVWSUHF\]MąZ\NRQDQLDIXQNFMRQDOQRĞFLąHVWHW\NąRUD]WUZDáRĞFLą(UJRQRPLD UĊNRMHĞFL QLH PD VRELH UyZQ\FK Z EUDQĪ\ 6]F]\SFH 1:6 WU]\PD VLĊ EDUG]R SHZQLH DZ\VLáHNWRZDU]\V]ąF\SUDF\MHVWPLQLPDOQ\7ZRU]\ZR V]WXF]QH ]DVWRVRZDQH Z UĊNRMHĞFLDFK MHVW HODVW\F]QH PLĊNNLH ROHMRRGSRUQH SU]\MHPQH Z GRW\NX HOLPLQXMH SRĞOL]J GáRQL :V]\VWNLH UĊNRMHĞFL Vą RIHURZDQH Z EDUG]R Ī\Z\FK GREU]H GREUDQ\FK EDUZDFK 6HUFHP NDĪG\FK V]F]\SLHF MHVW VWDO ] MDNLHM MHVW ]EXGRZDQD LFK F]ĊĞü URERF]D1:6ZVZRLFKSURGXNWDFKZ\NRU]\VWXMHVSHFMDOQLHZ\VHOHNFMRQRZDQąKDUWRZDQąZROHMXVWDOFKURPRZRZDQDGRZą

Fot. 1. Różne typy szczypiec NWS.

3DUWLH V]F]\SLHF NWyUH EH]SRĞUHGQLR VW\NDMąVLĊ]SU]HGPLRWHPREUDELDQ\P RVWU]D GRFLĊFLDX]ĊELHQLDVáXĪąFHGRFKZ\WDQLD ]DJQLDWDQLD LWS F]ĊVWR Vą GRGDWNRZR LQGXNF\MQLH Z]PDFQLDQH GR SR]LRPX WZDUGRĞFL+5&5yZQLHĪQLH]Z\NOHVWDUDQQLHVąZ\NRQDQHSU]HJXE\&KDUDNWHU\]XMH MH]XSHáQ\EUDNOX]yZ8PRĪOLZLDMąZLHOH F\NOLSUDF\EH]ZLGRF]Q\FKR]QDN]XĪ\FLD 1:6 SRVLDGD SUDNW\F]QLH NDĪG\ QLH]EĊGQ\ GR REUDELDQLD NDEOL W\S V]F]\SLHF RUD] QRĪ\F,WDNEĊGąWRV]F]\SFHXQLZHUVDOQH REFLQDF]NLERF]QH UyZQLHĪ]GáXĪV]ąV]\MNą XPRĪOLZLDMąFH FLĊFLH JUXEV]HJR NDEOD SU]\PQLHMV]\PZ\VLáNX QRĪ\FHGRFLĊFLD RUD] RGL]RORZ\ZDQLD NDEOL V]F]\SFH SáDVNLH RNUąJáH SyáRNUąJáH WH RVWDWQLH UyZQLHĪRGJLĊWH RGL]RORZ\ZDF]H

Fot. 2. Nożyk 28H Secura (Jokari).

:NDĪG\P]HVWDZLHQDU]ĊG]LGODHOHNWU\ND PXVLVLĊ]QDOHĨüSU]\QDMPQLHMMHGHQQRĪ\N GR XVXZDQLD L]RODFML )LUPD /DQJH àXNDV]XNZVZRMHMRIHUFLHSRVLDGDFDá\ZDFKODU] WHJR W\SX QDU]ĊG]L PDUNL -RNDUL -RNDUL .UDPSH *PE+ MHVW QLHPLHFNLP ĞZLDWRZHM NODV\ SURGXFHQWHP QDU]ĊG]L UĊF]Q\FK GR RGL]RORZ\ZDQLD NDEOL 2IHUWD -RNDUL REHMPXMH SU]HV]áR UyĪQ\FK W\SyZ QRĪ\NyZ G]LĊNL NWyU\P PRĪOLZH MHVW SURVWH V]\ENLH Z\JRGQH L EH]SLHF]QH XVXQLĊFLH L]RODFML]ZLHOXURG]DMyZNDEOLRGRZROQ\P NV]WDáFLH:\URE\-RNDULRG]QDF]DMąVLĊQLH]PLHQQLHZ\VRNąMDNRĞFLąRUD]VWDUDQQRĞFLą

Fot. 3. Automatyczne szczypce Super 4 Plus - do ściągania izolacji z kabli (Jokari).

Z\NRQDQLD-RNDULNRU]\VWD]QDMQRZRF]HĞQLHMV]\FKOLQLLSURGXNF\MQ\FK 6SU]ĊW-RNDUL]QDMGXMH]DVWRVRZDQLHZZLHOXG]LHG]LQDFKSRZLą]DQ\FK]EUDQĪąHOHNWU\F]Qą L SRNUHZQ\PL SU]HP\ĞOH HQHUJHW\F]Q\P PRWRU\]DF\MQ\P HOHNWURQLFH WHOHNRPXQLNDFML F]\ LQIRUPDW\FH 6]WDQGDURZ\PSURGXNWHPVWZRU]RQ\PSU]H]-RNDUL MHVWQRĪ\NGR]GHMPRZDQLDL]RODFML]NDEOL RSU]HNURMXRNUąJá\P±PPRV\PEROX +6HFXUD:QRĪ\NXW\PMDNZSU]\VáRZLRZHMVRF]HZFHVNXSLDMąVLĊZV]\VWNLHWH FHFK\]DNWyUHSURGXNW\-RNDULVąWDNFHQLRQHQDFDá\PĞZLHFLH „ RVWU]HSRNU\WHVSHFMDOQąSRZáRNą]D]RWNXW\WDQX „ SU]HFLZSRĞOL]JRZHZ\NRĔF]HQLHSDáąND SU]\WU]\PXMąFHJRNDEHO „ Z\VRNLHM MDNRĞFL QLH]Z\NOH WUZDáD PLáD Z GRW\NX REXGRZD ] WZRU]\ZD V]WXF]QHJR „ GREU]HGRSUDFRZDQDHUJRQRPLD ,QQ\PZ\VRNRFHQLRQ\PSURGXNWHP-RNDUL VąDXWRPDW\F]QHV]F]\SFHGRĞFLąJDQLDL]RODFML]NDEOLGRPPð6HWNLW\VLĊF\]DGRZRORQ\FK XĪ\WNRZQLNyZ PRĪH SRWZLHUG]LüLFKSUHF\]\MQąLEH]DZDU\MQąSUDFĊ 0LFKDá2VWURZVNL /DQJHàXNDV]XN

Fachowy Elektryk 125


TARGI

ENERGETAB 2013 ZIAD Bielsko-Biaล‚a SA zaprasza na 26 edycjฤ™ Miฤ™dzynarodowych Energetycznych Targรณw Bielskich ENERGETAB 2013, ktรณre odbฤ™dฤ… siฤ™ w dniach od 17 do 19 wrzeล›nia w godz. od 9:00 do 17:00 na terenach wystawowych pod Dฤ™bowcem (Al. Armii Krajowej 220).

6ฤ… WR RG ZLHOX ODW QDMZLฤŠNV]H Z 3ROVFH WDUJL Z G]LHG]LQLH HQHUJHW\NL HOHNWURWHFKQLNL L DXWRPDW\NL HQHUJHW\F]QHM ยฑ Z W\P URNX XG]LDรก Z WDUJDFK SRWZLHUG]LรกR SRQDG Z\VWDZFyZ]NUDMyZ(XURS\L$]ML FRR]QDF]DLฤชEฤŠG]LHSUDZLHGRNรกDGQLHWDND VDPDOLF]EDZ\VWDZFyZFRZXELHJรก\PUHNRUGRZ\PSRGW\PZ]JOฤŠGHPURNX:ฤžUyG Z\VWDZFyZ ]DJUDQLF]Q\FK WUDG\F\MQLH MXฤช GRPLQXMฤ… ยฟUP\ ] 1LHPLHF  &]HFK  L+LV]SDQLL 1LH]DEUDNQLHDNW\ZQLHSRV]XNXMฤ…F\FK QRZ\FK U\QNyZ ยฟUP ] &KLQ 3LHUZV]\UD]QDWDUJDFK(1(5*(7$% JRฤžFLรผ EฤŠG]LHP\ Z\VWDZFyZ ] ,QGLL :ฤžUyG Z\VWDZFyZ VSRWNDP\ ]DUyZQR GREU]H ]QDQH PLฤŠG]\QDURGRZH NRUSRUDFMH GRVWDUF]DMฤ…FH SHรกQ\ ZDFKODU] SURGXNWyZ QD JOREDOQH U\QNL MDN WHฤช ZLฤŠNV]Rฤžรผ OLF]ฤ…F\FKVLฤŠNUDMRZ\FKGRVWDZFyZQDMEDUG]LHM ]DDZDQVRZDQ\FK WHFKQRORJLF]QLH PDV]\Q XU]ฤ…G]Hฤ” L DSDUDWyZ VรกXฤชฤ…F\FK QLH]DZRGQHPX Z\WZDU]DQLX L GRVWDUF]DQLX HQHUJLL HOHNWU\F]QHM1DWDUJDFK(1(5*(7$% poMDZLVLฤŠWDNฤชHZLHOHQRZ\FKยฟUPNUDMRZ\FK L]DJUDQLF]Q\FKFKFฤ…F\FK]DGHPRQVWURZDรผ VZRMH QDMQRZV]H UR]ZLฤ…]DQLD V]F]HJyOQLH ]ZLฤ…]DQH ] Z\NRU]\VWDQLHP RGQDZLDOQ\FK ฤจUyGHรก HQHUJLL F]\ SRGQLHVLHQLHP HIHNW\ZQRฤžFLHQHUJHW\F]QHMZ\WZDU]DQLDEฤ…GฤจXฤช\WNRZDQLD HQHUJLL =QDF]ฤ…F\ VWDMH VLฤŠ XG]LDรก ยฟUP RฤžZLHWOHQLRZ\FK ]DUyZQR GRVWDZFyZ VรกXSyZF]\RSUDZMDNWHฤชFRUD]Z\GDMQLHMV]\FKODPS/('ZW\PGRFHOyZRฤžZLHWOHQLDGUyJRELHNWyZSU]HP\VรกRZ\FKLWS 3UH]HQWRZDQH SRGF]DV WDUJyZ SURGXNW\ RUD]SU]\JRWRZ\ZDQHNRQIHUHQFMHV\PSR]MDSRZLQQ\]DGRZROLรผV]HURNฤ…U]HV]ฤŠ]ZLHG]DMฤ…F\FKNWyU]\RGZLHOXODWEDUG]ROLF]QLH RGZLHG]DMฤ… WDUJL (1(5*(7$% , WDN 3ROVNLH6WRZDU]\V]HQLH(OHNWURLQVWDODF\MQH]DSUDV]DQDNRQIHUHQFMฤŠSRGF]DVNWyUHM]RVWDQฤ…SRUXV]RQHLVWRWQHLDNWXDOQH]DJDGQLHQLD

126 Fachowy Elektryk

]ZLฤ…]DQH ] SURGXNFMฤ… HQHUJLL HOHNWU\F]QHM Z W\P ] RGQDZLDOQ\FK ฤจUyGHรก HQHUJLL -HVW WR WHPDW Z]EXG]DMฤ…F\ VSRUH NRQWURZHUVMH DGรกXJLF]DVRF]HNLZDQLDQDSRMDZLHQLHVLฤŠ XVWDZ\ UHJXOXMฤ…FHM WH NZHVWLH Z\ZRรกDรก MXฤช SRZDฤชQH]DQLHSRNRMHQLHZฤžUyGLQZHVWRUyZ W\FKSU]\V]รกRฤžFLRZ\FKSURMHNWyZ =DLQWHUHVRZDQLZVSyรกSUDFฤ…]]DJUDQLFฤ…EฤŠGฤ… PRJOLQDZLฤ…]DรผFLHNDZHNRQWDNW\LX]\VNDรผ LQWHUHVXMฤ…FHLFKLQIRUPDFMHSRGF]DVRUJDQL]RZDQ\FK SU]H] 3ROVNR6]ZDMFDUVNฤ… ,]EฤŠ *RVSRGDUF]ฤ… RUD] 6WRZDU]\V]HQLH :VSyรกSUDF\ 3ROVND:VFKyG VSRWNDฤ” SDQHORZ\FK SLHUZV]HJRGQLDWDUJyZ 6WRZDU]\V]HQLH(OHNWU\NyZ3ROVNLFKยฑMHGQR ] QDMVWDUV]\FK Z 3ROVFH L EDUG]R ]DVรกXฤชRQH GOD UR]ZRMX SROVNLHM HOHNWURWHFKQLNL VWRZDU]\V]HQLHQDXNRZRWHFKQLF]QHDMHGQRF]HฤžQLH 3DUWQHU QDV]\FK WDUJyZ RG VDPHJR LFK SRF]ฤ…WNX SRGF]DV WHJRURF]Q\FK WDUJyZ]DSUDV]DQDZDUV]WDW\]DW\WXรกRZDQH ร„,Qฤช\QLHU (OHNWU\N Z (XURSLH ยฑ 8MHGQROLFHQLH .V]WDรกFHQLD ,Qฤช\QLHUyZ (OHNWU\NyZ Z 8(ยด RUJDQL]RZDQH Z UDQDFK HXURSHMVNLHJRSURMHNWX(/(9(7 7DUJRP WRZDU]\V]\รผ EฤŠGฤ… WHฤช SUH]HQWDFMH L VHPLQDULD SURPRF\MQH ยฟUP Z W\P W\FK NWyUH SRGF]DV WDUJyZ (1(5*(7$% SODQXMฤ… VSHFMDOQH VSRWNDQLD ] NOLHQWDPL GOD XF]F]HQLD REFKRG]RQ\FK Z W\P URNX MXELOHXV]\ -HVWHฤžP\ ]DV]F]\FHQL ฤชH WDN ZLHOH ยฟUP SRVWDQRZLรกR ZรกDฤžQLH SRGF]DV WDUJyZ (1(5*(7$% VSHFMDOQLH ]D]QDF]\รผ VZyM MXELOHXV] 1LH Z\PLHQLP\ WXWDM ZV]\VWNLFK MXELODWyZ DOH QLH PRฤชHP\ QLH ZVSRPQLHรผRMXELOHXV]XOHFLD(OHNWUREXGRZ\ OHFLD =3$6 F]\ R 0LNURQLFH ODW 0HGFRP ODW OXE=38( ODW 1D SHZQR GXฤชH ]DLQWHUHVRZDQLH EฤŠG]LH WRZDU]\V]\รกR 0LVWU]RVWZRP 3ROVNL (OHNWU\NyZ NWyUH RUJDQL]XMH UHGDNFMD Z\GDZQLFWZD)DFKRZ\(OHNWU\N*รกyZQฤ…QDJURGฤ…

MHVW F]HN RSLHZDMฤ…F\ QD EDUG]R SRZDฤชQฤ… NZRWฤŠยฑSRV]F]HJyรก\SURSRQXMHP\]ZUyFLรผ VLฤŠGRUHGDNFMLWHJRSRSXODUQHJRZฤžUyGLQVWDODWRUyZF]DVRSLVPD5HGDNFMD)DFKRZHJR (OHNWU\ND RUJDQL]XMH WDNฤชH SRGF]DV WDUJyZ NRQIHUHQFMฤŠQWDXWRPDW\NLEXG\QNyZ ZVWDQGDUG]LH.1; (PRFMHEฤŠGฤ…WDNฤชHWRZDU]\V]\รผRJรกDV]DQLX UH]XOWDWyZSUHVWLฤชRZHJRNRQNXUVXWDUJRZHJRGRNWyUHJRSRQDGZ\VWDZFyZ]JรกRVLรกRVZRMHQDMQRZV]HLQDMEDUG]LHMLQQRZDF\MQHSURGXNW\ :ฤžUyGNLONXQDVWXSXFKDUyZPHGDOLLZ\UyฤชQLHฤ” QDMEDUG]LHM SRฤชฤ…GDQ\P SU]H] Z\VWDZFyZ MHVW ]DSHZQH 3XFKDU 0LQLVWUD *RVSRGDUNL 7UDG\F\MQLH MXฤช *HQHUDOQ\P 3DUWQHUHP WDUJyZMHVW7$85213ROVND(QHUJLD6$ยฑ QDMZLฤŠNV]\G\VWU\EXWRUHQHUJLLHOHNWU\F]QHM Z3ROVFHRUD]GUXJLFRGRZLHONRฤžFLMHMSURGXFHQW :W\PURNXWDUJL(1(5*(7$%EฤŠGฤ…WUZDรก\ GQL 8ELHJรกRURF]Q\ HNVSHU\PHQW ] RUJDQL]DFMฤ…GQLRZ\FKWDUJyZQLHGRNRฤ”FD ]\VNDรกX]QDQLHZ\VWDZFyZL]ZLHG]DMฤ…F\FK D WHJRURF]QH Z\KDPRZDQLH JRVSRGDUNL L SROLW\ND GUDVW\F]Q\FK RV]F]ฤŠGQRฤžFL VSRZRGRZDรก\ Lฤช Z\VWDZF\ Z ZLฤŠNV]RฤžFL ]DJรกRVRZDOL ]D WDUJDPL GQLRZ\PL $E\ MHGQDN GDรผ V]DQVH ]ZLHG]DMฤ…F\P Z F]ZDUWHN ]DSR]QDQLD VLฤŠ ] FDรก\P ERJDFWZHP SUH]HQWRZDQ\FK HNVSR]\FML WU]HFLHJR GQLD WDUJLEฤŠGฤ…RWZDUWHGOD]ZLHG]DMฤ…F\FKWDNฤชH GRJRG]WHMSRGREQLHMDNZSRSU]HGQLFK GZyFKGQLDFK 3R QDMEDUG]LHM DNWXDOQH LQIRUPDFMH R SURJUDPLH Z\VWDZFDFK RUD] WRZDU]\V]ฤ…F\FK WDUJRP Z\GDU]HQLDFK ]DSUDV]DP\ QD QDV] SRUWDO ZZZHQHUJHWDESO OXE KWWSZZZPHQHUJHWDESO GOD XU]ฤ…G]Hฤ” PRELOQ\FK ย„


Pozytywne wibracje Blondynka dzwoni do brunetki. -Czeล›ฤ‡, co robisz? -Gadam z Tobฤ…. -Aha, to nie przeszkadzam. To czeล›ฤ‡! Kapral wchodzi wieczorem do sypialni rekrutรณw i pyta: - Ktรณry z was byล‚ w cywilu elektrykiem? - Ja! - zgล‚asza siฤ™ jeden z ลผoล‚nierzy. - W porzฤ…dku. Jesteล› odpowiedzialny za to, ลผeby co wieczรณr o dziesiฤ…tej ล›wiatล‚o w sali byล‚o zgaszone. W szkole, w czasie lekcji: - Hej, ty, tam pod oknem - kiedy byล‚ pierwszy rozbiรณr Polski? - pyta nauczyciel - Co? Nie wiem... - A bitwa pod Grunwaldem? - No, nie pamiฤ™tam... - To co ty wล‚aล›ciwie wiesz ? Jak zamierzasz zdaฤ‡ maturฤ™? - Ale ja tu kaloryfer naprawiam...

(OHNWU\]XMรฃF\GHVLJQ

0HEOH MDN GXFK\ ]DZLHV]RQH Z FLHPQHM SU]HVWU]HQL F]\ ZUฤŠF] SU]HFLZQLH VLOQLH HNVSRQXMฤ…FHNV]WDรกWLSRGNUHฤžODMฤ…FHVW\OZQฤŠWU]D" 2ELH WH IRUP\ Z ]DOHฤชQRฤžFL RG NRQWHNVWX Z MDNLP VLฤŠ SRMDZLฤ… SU]\ELHUDMฤ… PHEOH ZรกRVNLHM ยฟUP\ 6/,'( :\NRQDQH Z FDรกRฤžFL ] SROLSURS\OHQX Vฤ… SRGฤžZLHWODQH RGฤžURGNDWZRU]ฤ…FQLHE\ZDรกHHIHNW\ZL]XDOQH /DPSD WR F]\ IRWHO" PyJรกE\ NWRฤž ]DS\WDรผ$ RGSRZLHGฤจ MHVW RF]\ZLVWD ยฑ L MHGQR LGUXJLH5R]ฤžZLHWORQHIRWHOHNDQDS\VWRรก\ L VWRรกNL QLH SR]RVWDZLฤ… QLNRJR RERMฤŠWQ\P DPLรกRฤžQLF\GREUHJRGHVLJQX]DZV]H]QDMGฤ… GODQLFKPLHMVFH

130 Fachowy Elektryk

Fot.: Slide (4ร—)

Lampa czy fotel?


Fachowy Elektryk 4/2013