Page 1

czytaj więcej na www.fachowyelektryk.pl

2/2013 BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK kwiecień 2013 ,661

352'8.7<ǩ325$'<ǩ352-(.72:$1,(


Łatwe zarządzanie nowoczesnym domem – w domu i w drodze www.gira.com/homeserver

Centralne sterowania za pomocą Gira Control Clietnts Umożliwiają, w pełni automatyczne, sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i żaluzjami, zarządzanie muzyką w całym domu, wyłączanie wszystkich urządzeń elektrycznym jednym gestem: Gira Home Server czyni dom bardziej komfortowym, zwiększa bezpieczeństwo i stale dba o oszczędzanie energii. Zarządza wszystkimi funkcjami systemu KNX / EIB i zintegrowanymi z nim systemami: domofonowym, multimediami, kamerami, sprzętem gospodarstwa domowego oraz wieloma innymi funkcjami wykorzystywanymi w budynkach. Panele dotykowe

Gira Control Clients są centralnymi urządzeniami służącymi do obsługi Gira Home Servera. Doskonały panel dotykowy gwarantuje komfortowe sterowanie całym technicznym wyposażeniem domu za pomocą jednego palca. Przejrzysty, obsługiwany intuicyjnie ekran, jest interfejsem Gira, zapewniający użytkownikom szybki dostęp do wszystkich funkcji Rys. z lewej: Gira Control 19 Client, czarne szkło Rys. z prawej: Gira Control 9 Client, czarne szkło

Elastyczne sterowanie za pomocą smartfonów i tabletów Aplikacje na Gira Home Server / Facility Server umożliwiają wygodne zarządzanie całą techniką domową za pośrednictwem urządzeń przenośnych – iPhonów, iPadów, iPodów dotykowych, a teraz także aparatów korzystających z systemu Android. Ekran o jednolitym interfejsie Gira posiada przejrzyste i intuicyjne menu. I już na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne.

Aplikacje Gira Home Server / Facility Server App są dostępne w Apple App Store, a już niedługo będą do pobierania także w Google Play. Rys. lewy i prawy: Gira Home Server / Facility Server App na Samsungu Galaxy Tab i na Samsungu Galaxy S2.

TEMA 2 SP. z.o.o., ul. Boryny 7, PL – 02 - 257 Warszawa Tel. +48 - 22 87 80 347 Faks +48 - 22 84 64 745 – www.gira.pl biuro@tema.pl


Poznaj nową aparaturę Acti 9. Zarejestruj się już TERAZ i weź udział w losowaniu iPhona 5. Wejdź na stronę www.SEreply.com i wprowadź kod 33499p 30292p


Drodzy czytelnicy www.fachowyelektryk.pl

Wydawca: Wydawnictwo Target Press sp. z o.o. sp. k. Gromiec, ul Nadwiślańska 30 32-590 Libiąż Biuro w Warszawie: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/2402 tel./faks +48 22 635 41 08

Redaktor Naczelna: Małgorzata Dobień tel. kom. 502 255 773 malgorzata.dobien@targetpress.pl

Ulepione ze śniegu zające i śmigus-dyngus pod obstrzałem śnieżnych kulek jednych bawią, innych – wkurzają. Wielkanoc w białym puchu zaskoczyła wszystkich i zmusza do zastanowienia się nad wywodami naukowców na temat globalnego ocieplenia. O ile zmiany środowiskowe oddalone o dziesiątki lat raczej nie zdejmują snu z powiek, to już pełnia zimy w kwietniu nie pozwala zasnąć budowlańcom. Taki psikus natury na początku sezonu wróży tylko jedno: opóźnienia i problemy z realizacją planowanych inwestycji. Nie chcąc być złą wróżką, nie będę kontynuowała tego tematu, tylko zaproszę do lektury Fachowego Elektryka. Osobom lubiącym nowoczesne technologie polecam artykuł o domofonach przyszłości i sterowaniu oświetleniem w systemie KNX. Dla wszystkich poszukiwaczy nowych produktów wiosna to najlepszy okres, bowiem sezon targowy mamy w pełni. Za nami warszawskie targi Światło, Elektrotechnika i Automaticon, a już w maju szykują się kolejne branżowe spotkania podczas targów Expopower w Poznaniu. Jak zapewniają organizatorzy – atrakcji na nich nie zabraknie. Trzymamy za słowo i z pewnością pojedziemy na rekonesans.

Dyrektor Marketingu i Reklamy:

Małgorzata Dobień redaktor naczelna

Robert Madejak tel. kom. 512 043 800 robert.madejak@targetpress.pl

Dział Promocji i Reklamy: Diana Zygiert-Krukowska tel. kom. 502 604 237 diana.zygiert@targetpress.pl Marcin Sikora tel. kom. 515 251 052 marcin.sikora@targetpress.pl

Dyrektor Zarządzający:: Robert Karwowski tel. kom. 502 255 774 robert.karwowski@targetpress.pl

Adres Działu Promocji i Reklamy: 00-842 Warszawa ul. Łucka 15/2402 tel./faks +48 22 635 41 08

Prenumerata: prenumerata@fachowyelektryk.pl

Skład: Krzysztof Frankowski k2design.frankowski@gmail.com

Druk: ARTDRUK

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych reklam.

ISSN 1643-7209

SPIS TREŚCI 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aktualności 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowości 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mocne i szybkie mocowanie tras kablowych 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solidność i wielozadaniowość. Nowe koryta kablowe Magic od OBO 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .System Koryt Siatkowych DEFEM 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Płynie prąd po szynie 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„Inteligentne” domofony 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowe szyny zbiorcze Cuponal 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowość - wyłączniki kompaktowe w wersji rozłącznikowej Chint 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zgrzewanie egzotermiczne – bynajmniej egzotyczne 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowa aparatura modułowa i innowacyjny system szyn zasilających 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schneider Electric, globalny lider w zarządzaniu energią, przedstawia nową serię liczników mocy PowerLogic PM3200 i liczników energii Acti 9 iEM3000 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowe trendy w okablowaniu światłowodowym 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ABB Signal – bezpieczeństwo i ułatwienia dla osób chorych lub niepełnosprawnych 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sterowanie oświetleniem w systemie KNX 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mierniki cęgowe 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd kamer termowizyjnych 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oprawy rastrowe w oświetleniu biurowym 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bezpieczne i oszczędne oświetlenie stacji serwisowej 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LEDstar easy T8. Liniowe źródła światła LED z ELGO do łatwej zamiany świetlówek 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sprzęt elektroenergetyczny z energotytanu 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Warsztat 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jak (nie) przewozić? 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pozytywne wibracje 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Edukacja Fachowego Elektryka


Quality out of Dedication

Serię aparatów elektrycznych niskiego napięcia wyróżniają takie cechy jak: sprawdzona niezawodność działania, wszechstronność zastosowań w instalacjach elektrycznych, modułowa konstrukcja, wysoka trwałość, małe wymiary, oraz pełna gama akcesoriów. Te cechy zapewniają bezpieczeństwo działania i obsługi każdego systemu dostarczania energii elektrycznej. Ze względu na kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku elektrycznym, Chint Electric specjalizuje się w rozwoju oraz produkcji aparatów elektrycznych. Opierając się na obszernej liczbie linii produktowych oraz rozbudowanej sieci marketingowej na całym świecie, produkty Chint znajdują szerokie zastosowania w instalacjach oraz różnych urządzeniach elektrycznych w gałęziach przemysłu w ponad 90 krajach na całym świecie.

Chint Poland Sp. z o.o. 91-212 Łódź ul. Wersalska 47/75 lok. 406 www.chintpoland.pl


$NWXDOQRijFL

Somfy i Philips zarządzają światłem )LUPD6RPI\GRVWDZFDUR]ZLą]DĔDXWRPDW\]XMąF\FKRVáRQ\SU]HFLZVáRQHF]QHZVSyáSUDFXMH Z 3ROVFH ] ¿UPą 3KLOLSV /LJKWLQJ Z ]DNUHVLH NRQWUROL SR]LRPX RĞZLHWOHQLD Z EXG\QNDFK 7H X]XSHáQLDMąFH VLĊ V\VWHP\ XPRĪOLZLDMą UR]VąGQH JRVSRGDURZDQLH ZV]\VWNLPLĨUyGáDPLĞZLDWáD]DUyZQRW\PL QDWXUDOQ\PLMDNLV]WXF]Q\PL']LĊNLWDNLHPX UR]ZLą]DQLX X]\VNXMHP\ PDNV\PDOQ\ NRPIRUWRĞZLHWOHQLDSU]\QDMQLĪV]\P]XĪ\FLXHQHUJLL 6\PELR]DĞZLDWáDQDWXUDOQHJRLV]WXF]QHJR XPRĪOLZLDRSW\PDOL]DFMĊĞURGRZLVNDSUDF\ Z ELXUDFK ZSá\ZD QD SRSUDZĊ VDPRSRF]XFLD XĪ\WNRZQLNyZ SU]\ MHGQRF]HVQHM RV]F]ĊGQRĞFLHQHUJLL6\VWHP6RPI\]DU]ąG]DĞZLDWáHPQDWXUDOQ\PQDWRPLDVWV\VWHP 3KLOLSV NRQWUROXMH LORĞü V]WXF]QHJR RĞZLHWOHQLD Z SRPLHV]F]HQLX :VSyáJUDMą RQH ]HVREąDE\X]\VNDüRSW\PDOQHNRU]\ĞFL :áDĞFLZH JRVSRGDURZDQLH ĞZLDWáHP VáRQHF]Q\P Z EXG\QNDFK PRĪH ]PQLHMV]\ü ]DSRWU]HERZDQLH QD ĞZLDWáR V]WXF]QH SRGQLHĞü NRPIRUW L Z\GDMQRĞü SUDF\ Z\HOLPLQRZDü RĞOHSLHQLD L ]UHGXNRZDü RGELFLD Z HNUDQDFK NRPSXWHURZ\FK RUD] ]PQLHM-

V]\ü]DSRWU]HERZDQLHQDFKáRG]HQLH2EQLĪRQH NRV]W\ ]XĪ\FLD HQHUJLL QD FKáRG]HQLH LRJU]HZDQLHWRPQLHMV]HNRV]W\LQZHVW\FML LXWU]\PDQLDV\VWHPyZ =NROHLLQWHOLJHQWQHJRVSRGDURZDQLHV]WXF]Q\P RĞZLHWOHQLHP Z EXG\QNX PRĪH SU]\QLHĞü ]QDF]QH RV]F]ĊGQRĞFL QS G]LĊNL

]DVWRVRZDQLX F]XMQLNyZ QDWĊĪHQLD ĞZLDWáD L F]XMQLNyZ REHFQRĞFL ]PDNV\PDOL]RZDü NRPIRUWXĪ\WNRZQLND]DJZDUDQWRZDü]JRGQRĞü ] ZáDĞFLZ\PL Z\PRJDPL Z\GDMQRĞFL HQHUJHW\F]QHM EXG\QNX D WDNĪH SURPRZDü EXGRZQLFWZRSU]\MD]QHĞURGRZLVNX ħUyGáR620)<

Nagroda Główna XXI Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2013 oraz Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla systemu LEDIX *UXSD=$0(/&(7]DSUH]HQWRZDáDVZRMą RIHUWĊQD;;,0LĊG]\QDURGRZ\FK7DUJDFK 6SU]ĊWX 2ĞZLHWOHQLRZHJR ĝ:,$7à2 RUD] QD ;, 0LĊG]\QDURGRZ\FK 7DUJDFK 6SU]ĊWX (OHNWU\F]QHJR L 6\VWHPyZ =DEH]SLHF]HĔ (/(.7527(&+1,.$ 7DUJLRGE\á\VLĊZGQLDFKPDUFDU QDWHUHQLH&HQWUXP(;32;;,Z:DUV]DZLH 3RGF]DV WDUJyZ ¿UPD &(7 /LJKWLQJ QRZD VSyáND Z JUXSLH =$0(/ &(7 Z\UyĪQLRQD ]RVWDáD 1DJURGą *áyZQą ;;, 0LĊG]\QDURGRZ\FK 7DUJyZ ĝ:,$7à2 ±1DJURGą3UH]\GHQWD53/HFKD:DáĊV\RUD]1DJURGą3ROVNLHM,]E\,QĪ\QLHUyZ %XGRZQLFWZD ]D LQWHOLJHQWQH RĞZLHWOHQLH /('VHULL/(',; 1DJURG]RQ\ GZXNURWQLH V\VWHP /(',; WRLQQRZDFMDZG]LHG]LQLHRĞZLHWOHQLD/(' 6\VWHP WHQ REHMPXMH SRQDG W\VLąF SURGXNWyZ QDMZ\ĪV]HM MDNRĞFL 7D QRZRF]HVQD OL-

6

Fachowy Elektryk

QLD RSUDZ /(' Z]ERJDFRQD R XU]ąG]HQLD ]DVLODMąFH L VWHUXMąFH SR]ZDOD QD WZRU]HQLH FLHNDZ\FK DUDQĪDFML ZQĊWU] SRGĞZLHWOHQLH FLąJyZ NRPXQLNDF\MQ\FK VFKRGyZ ĞFLDQ QLHVWDQGDUGRZH SRGĞZLHWODQLH HOHZDFML EXG\QNyZ RUD] RJURGyZ 'RGDWNRZR VHULD /(',;]DZLHUDJUXSĊQRZRF]HVQ\FKWUDQVIRUPDWRUyZHOHNWURQLF]Q\FK 2SUyF]XU]ąG]HĔ]JUXS\/(',;QDVWRLVNX =$0(/ &(7 ]DSUH]HQWRZDQR RIHUWĊ NDEOL

SU]\áąF]HQLRZ\FK DXWRPDW\NĊ EXG\QNRZą (;7$RUD]EH]SU]HZRGRZ\V\VWHPVWHURZDQLD (;7$)5((1DRGE\ZDMąF\FKVLĊUyZQROHJOH WDUJDFK (/(.7527(&+1,.$ VWRLVNR =$0(/&(7XV\WXRZDQHE\áRZ675(),( (/(.75275(1'< JG]LH SRGF]DV WU]HFK GQL WDUJRZ\FK ]ZLHG]DMąF\ PRJOL XF]HVWQLF]\üZ(OHNWUR7HFKQR,46KRZRUD]OLF]Q\FK NRQNXUVDFK RUJDQL]RZDQ\FK SU]H] ¿UP\ ]JURPDG]RQHZUDPDFKSURMHNWX 3RQDGWRSRGF]DVWDUJyZPHQHGĪHURZLHSURGXNWX=$0(/&(7SRSURZDG]LOLGZDV]NROHQLD 3LHUZV]H VSRWNDQLH SRĞZLĊFRQH LQWHOLJHQWQHPX RĞZLHWOHQLX /(' VHULL /(',; SRSURZDG]Lá SDQ =ELJQLHZ 0áRG]LDQRZVNL QDWRPLDVW GUXJLH V]NROHQLH SURZDG]RQH SU]H] SDQD 0DFLHMD 'ZRMDND SRĞZLĊFRQH E\áRWHPDW\FHQRZRF]HVQ\FKLQVWDODFMLDXWRPDW\NLEXG\QNRZHM ħUyGáR=$0(/&(7


$NWXDOQRฤณFL

Firma Fluke obchodzi 65. rocznicฤ™ dziaล‚alnoล›ci )OXNH MHVW ฤžZLDWRZ\P OLGHUHP QD U\QNX SU]HQRฤžQHJR VSU]ฤŠWX HOHNWURQLF]QHJR GR SRPLDUyZ L DQDOL] : W\P URNX ยฟUPD REFKRG]LURF]QLFฤŠSRZVWDQLD=WHMRND]MLSU]H]FDรก\URNEฤŠGฤ… RUJDQL]RZDQHSURPRFMHNWyUHSR]ZROฤ…SR]QDรผKLVWRULฤŠLQDMZDฤชQLHMV]HSURGXNW\)OXNH )LUPD ]RVWDรกD ]DรกRฤชRQD Z URNX SU]H] -RKQD )OXNHยถD IRWRERN Z6SULQJGDOH VWDQ&RQQHFWLFXW86$ 2EHFQLHVLHG]LED )OXNH]QDMGXMHVLฤŠZ(YHUHWWZVWDQLH:DV]\QJWRQ 0LVMฤ… )OXNH MHVW XWU]\PDQLH ฤžZLDWRZHM SR]\FML QD U\QNX NRPSDNWRZ\FK HOHNWURQLF]Q\FK SU]\U]ฤ…GyZ SRPLDURZ\FK GOD SURIHVMRQDOLVWyZ3U]\U]ฤ…G\WHVฤ…Z\NRU]\VW\ZDQHQDFDรก\PฤžZLHFLHSU]H] WHFKQLNyZLLQฤช\QLHUyZGRSUDFVHUZLVRZ\FKLQVWDODF\MQ\FKNRQVHUZDF\MQ\FKRUD]ZWHVWDFKOLQLLSURGXNF\MQ\FKLNRQWUROLMDNRฤžFL )LUPD)OXNHSRVLDGDREHFQLHELXUDZNUDMDFKHXURSHMVNLFKLGRVWDUF]DVZRMHSURGXNW\GRSRQDGNUDMyZฤžZLDWD)LUPD]DWUXGQLDSRQDGSUDFRZQLNyZQDFDรก\PฤžZLHFLH $E\SU]\EOLฤช\รผNOLHQWRPKLVWRULฤŠยฟUP\LXPRฤชOLZLรผSU]HWHVWRZDQLH SURGXNWyZ )OXNH SU]\JRWRZDQD ]RVWDรกD VHULD SURPRFML UR]รกRฤชRQDQDFDรก\URN.DOHQGDU]DNFMLSU]HGVWDZLRQ\MHVWQDVWURQLH ZZZร€XNHSO ฤงUyGรกR)OXNH

Szeroki wachlarz nowoล›ci na Expopower 1DMOHSV]H QDU]ฤŠG]LD L V\VWHP\ GR QDMEDUG]LHMZ\PDJDMฤ…F\FK]DGDฤ”SROVNLHL]DJUDQLF]QH QRZRฤžFL U\QNRZH SURGXNWRZH RUD] WHFKQRORJLF]QHยฑWDN]DSRZLDGDMฤ…VLฤŠWHJRURF]QH WDUJL ([SRSRZHU  :DUWREOLฤชHM]DSR]QDรผVLฤŠ]PRฤชOLZRฤžFLDPL MDNLH SURSRQXMฤ… UR]ZLฤ…]DQLD SUH]HQWRZDQH SU]H]Z\VWDZFyZZ3R]QDQLX 7DUJL ([SRSRZHU WR MHGQR ] QDMOHSV]\FK PLHMVF QD NWyU\FK PRฤชQD Z\PLHQLรผ EUDQฤชRZH GRฤžZLDGF]HQLD RUD] SR]QDรผ WUHQG\ LQRZLQNLU\QNRZH2IHUWฤŠ]H]QDNLHPร„QRZRฤžรผยดQDVZRLPVWRLVNX]DSUH]HQWXMฤ…PLQ WDNLHยฟUP\MDN(&6\VWHPV(OHFWURQLF3RZHU DQG 0DUNHW (ONR%LV (/3XN +DJHU 3ROR-$'-HDQ0XHOOHU3ROVND.LHY5HQW .RSRV(OHNWUR1RDUN(OHNWULF3UยIWHFKQLN:LEUHPF]\526$ 1RZLQNLQDZ\FLฤ…JQLฤŠFLHUฤŠNL 3UHF\]\MQH LQQRZDF\MQH SRGQRV]ฤ…FH Z\GDMQRฤžรผยฑWRFHFK\FKDUDNWHU\]XMฤ…FHQRZRฤžFL MDNLH ]DSUH]HQWXMฤ… Z\VWDZF\ QD WDUJDFK ([SRSRZHU:3R]QDQLXEฤŠG]LHPRฤชQD]REDF]\รผ QRZLQNL PLQ ] ]DNUHVX RVSU]ฤŠWX HOHNWURLQVWDODF\MQHJR DXWRPDW\NL EXG\QNyZ V\VWHPyZ EH]SLHF]Hฤ”VWZD UR]G]LDรกX

8

Fachowy Elektryk

HQHUJLLV\VWHPyZSURZDG]HQLDSU]HZRGyZ V\VWHPyZ LQIRUPDW\F]Q\FK L HOHNWURQLF]Q\FK GOD SU]HP\VรกX RFKURQ\ RGJURPRZHM F]\ V\VWHPyZ QDG]RUX QDG LQIUDVWUXNWXUฤ… WHFKQLF]Qฤ…RELHNWyZ,7 1D HNVSR]\FML ]DSUH]HQWRZDQD ]RVWDQLHPLQQRZDPRGXรกRZDDSDUDWXUD]DEH]SLHF]DMฤ…FDยฟUP\+DJHU3RORFHFKXMฤ…FDVLฤŠ QLH W\ONR V]HUHJLHP XGRJRGQLHฤ” PRQWDฤชRZ\FK DOH WHฤช HNVSORDWDF\MQ\FK SRGZyMQH ZVNDฤจQLNL ]DG]LDรกDQLD L SHรกQ\P EH]SLHF]Hฤ”VWZHP Xฤช\WNRZDQLD PLQ SRNU\Z\ RFKURQQH]DFLVNyZ :ฤžUyG QRZLQHN ]REDF]\รผ WHฤช EฤŠG]LH PRฤชQD SURIHVMRQDOQH L SUHF\]\MQH XU]ฤ…G]HQLD GRODVHURZHJRRVLRZDQLDZDรกyZยฑWDNLHMDN 6\VWHP5RWDOJLQNWyU\QDVWRLVNX]DSUH]HQWXMH 3UยIWHFKQLN 6\VWHP WHQ ZHU\ยฟNXMH F]\QQLNyZMDNRฤžFLZ\NRQ\ZDQHJRSRPLDUX ZF]DVLHU]HF]\ZLVW\P=DVWRVRZDQRZQLP WHFKQRORJLฤŠ VHQV$/,*1 G]LฤŠNL NWyUHM X]\VNXMH VLฤŠ GXฤชฤ… GRNรกDGQRฤžรผ L SRZWDU]DOQRฤžรผ SRPLDUyZRUD]HOLPLQXMHVLฤŠEรกฤŠG\RSHUDWRUD 7HJRURF]Qฤ… QRZRฤžรผ ]DSUH]HQWXMH WDNฤชH -HDQ 0XHOOHU 3ROVND ยฑ RJUDQLF]QLN SU]HSLฤŠรผ '69* W\S %&' NWyU\

VWDQRZL WUyMVWRSQLRZ\ V\VWHP RFKURQ\ SU]HFLZSU]HSLฤŠFLRZHM ']LฤŠNL ]DVWRVRZDQHMWHFKQRORJLLRJUDQLF]QLNSRVLDGDEDUG]R GXฤชฤ…]GROQRฤžรผRGSURZDG]DQLDSUฤ…GyZXGDURZ\FK VNXWHF]QLH ]DEH]SLHF]DMฤ…F WDNฤชH F]XรกH L NRV]WRZQH XU]ฤ…G]HQLD HOHNWU\F]QH L HOHNWURQLF]QH PLQ DSDUDWXUฤŠ PHG\F]Qฤ… LQIRUPDW\F]Qฤ…RUD]SU]HP\VรกRZฤ… =QDQHPDUNLLV]HURNDRIHUWD : WU]HFK KDODFK WDUJRZ\FK Z\VWDZF\ ([SRSRZHU]DSUH]HQWXMฤ…V]HURNฤ…RIHUWฤŠ]]DNUHVXHQHUJHW\NLHOHNWURWHFKQLNLRฤžZLHWOHQLDPDV]\QLXU]ฤ…G]Hฤ”HOHNWU\F]Q\FKSU]HZRGyZ L รกฤ…F]QLNyZ VWHURZDQLD L NRQWUROL DNFHVRULyZ XNรกDGyZ DXWRPDW\NL LQVWDODFML RGJURPRZH F]\ EXGRZQLFWZD HQHUJHW\F]QHJRLRFKURQ\ฤžURGRZLVNDZHQHUJHW\FH : 3R]QDQLX ZฤžUyG Z\VWDZFyZ QLH ]DEUDNQLH ]QDQ\FK Z EUDQฤช\ PDUHN WDNLFK MDN PLQ +DJHU 3ROR$%% =38( (QHUJREXG (XURWURQLF 3KRHQL[ &RQWDFW -HDQ 0XHOOHU 3ROVND /RSL =LUFRQ $WODV &(6 'DFSRO5HOSRODWDNฤชHZLHOHLQQ\FKยฑOLVWD ZNUyWFHGRVWฤŠSQDQDwww.expopower.pl :VWฤŠSQDWDUJLSRUHMHVWUDFMLMHVWEH]SรกDWQ\ ฤงUyGรกR073


1RZRฤณFL

Nowe ลบrรณdล‚a LED SMD w ofercie Bemko )LUPD%HPNRZSURZDG]LรกDGRVZRMHMRIHUW\ QRZH PRGHOH ฤจUyGรกD /(' Z\NRQDQH ZWHFKQRORJLL60'1DOHฤช\Z\UyฤชQLรผV]Hฤžรผ PRGHOLW\Sร„ฤžZLHF]NDยด & (ร„NXONDยด PDรกD * ] JZLQWHP ( L ( ร„NXONDยด GXฤชD: * RUD]ZHUVMH:L: RNV]WDรกFLHWUDG\F\MQHMฤชDUyZNL $$ 0RFSRELHUDQDPRGHOL&**Z\QRVL:LMHVWWR]DPLHQQLNWUDG\F\MQHMฤชDUyZNL :ZHUVMD:WRRGSRZLHGQLN:DGOD :WR: ฤงUyGรกHP ฤžZLDWรกD Vฤ… GLRG\ 60' : RUD]60' :: NWyUHPDMฤ…WHPSHUDWXUฤŠEDUZRZฤ…FLHSรกฤ… DQJ Warm White  . 6ROLGQD SRGVWDZD ฤชDUyZNL Z\NRQDQD MHVW ] FHUDPLNLDOXPLQLXP $ NORV]HVฤ…]POHF]QHJRV]NรกD 7UZDรกRฤžรผฤจUyGHรกฤžZLDWรกDSU]HZLG]LDQDMHVW QDW\VJRG]LQ SU]\]DรกRฤชHQLXSUDF\SR KG]LHQQLH 0RGHOH:FKDUDNWHU\]XMฤ…VLฤŠVWUXPLHQLHPฤžZLHWOQ\POP:ยฑ OP D QDMPRFQLHMV]D ZHUVMD : ยฑ OP ZZZEHPNRSO

E14-SMD31-C35-WW

E14-SMD31-G45-WW

E27-SMD24-A60-WW

E27-SMD31-G55-WW

NOWOลšฤ† w asortymencie ๏ฌrmy Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. 6HULD JQLD]G L รกฤ…F]QLNyZ '(&2 ]RVWDรกD X]XSHรกQLRQDRGRGDWNRZHZ\Mฤ…WNRZHUDPNL XQLZHUVDOQH R HIHNFLH V]NรกD GR SR]LRPHJRLSLRQRZHJRPRQWDฤชXPHFKDQL]PyZ *QLD]GDLรกฤ…F]QLNLSU]HVWDรก\LVWQLHรผZฤžZLDGRPRฤžFLNOLHQWDMDNRIXQNFMRQDOQDNRQLHF]QRฤžรผ QD ฤžFLDQLH VWDรก\ VLฤŠ HOHPHQWDPL GHNRUDF\MQ\PL SRGNUHฤžODMฤ…F\PL FKDUDNWHU ZQฤŠWU]D X]XSHรกQLDMฤ…F\PL HIHNW\ ZL]XDOQH NRPSR]\FML ฤžFLDQ\ ']LฤŠNL SURVW\P NV]WDรกWRPVHULD]QDMG]LH]DVWRVRZDQLHZNDฤชG\P GRPXLZNDฤชG\PZQฤŠWU]X 6HULDรกฤ…F]QLNyZLJQLD]GSRGW\QNRZ\FKGRVWฤŠSQDMHVWZVSU]HGDฤช\ZQDVWฤŠSXMฤ…F\FKNRORUDFKWUDG\F\MQHMELHOLEHฤชXLNRORUDFKPHWDOL]RZDQ\FK VUHEUQ\P ]รกRW\P EUฤ…]RZ\P L JUDยฟWRZ\P 'OD SRGQLHVLHQLD SUHVWLฤชX VHULL ]DSURMHNWRZDQRSRMHG\QF]HRUD]ZLHORNURWQH UDPNLRHIHNFLHV]NรกD5DPNLWHGRVWฤŠSQHEฤŠGฤ… Z NRORUDFK ELDรก\P F]DUQ\P F]HUZRQ\P LSRPDUDฤ”F]RZ\P

10

Fachowy Elektryk

6HULD'(&2VSHรกQLDRF]HNLZDQLDSRGฤ…ฤชDMฤ…F\FK]DQDMQRZV]\PLWUHQGDPLXU]HNDVZRLPNV]WDรกWHPMHVWVXEWHOQฤ…GHNRUDFMฤ…NDฤชGHM ฤžFLDQ\ 'DMH VZRERGฤŠ L QLHRJUDQLF]RQH

PRฤชOLZRฤžFL Z DUDQฤชDFML NDฤชGHJR ZQฤŠWU]D 12:( ()(.7< MXฤช ZNUyWFH GRVWฤŠSQH ZVSU]HGDฤช\ ZZZNDUOLNSO


Nasze bezpieczniki zapewniają bezpieczeństwo ludziom, maszynom, systemom. Niezawodnie. Ty możesz spokojnie zająć się firmą.

Nasze zabezpieczenie - Twoja korzyść SIBA Polska sp. z o.o. ul. Grzybowa 5G, 05-092 Łomianki, Dąbrowa Leśna tel.: 22 832 14 77, fax: 22 833 91 18 e-mail: siba@sibafuses.pl z www.siba-bezpieczniki.pl

Bezpieczniki


1RZRฤณFL

Wyjฤ…tkowo smukล‚a โ€“ LEDvance Area /('YDQFH $UHD WR QRZD RSUDZD /(' ยฟUP\ 265$0FKDUDNWHU\]XMฤ…FDVLฤŠVPXNรกฤ…NRQVWUXNFMฤ… L MHGQROLWฤ… SRZLHU]FKQLฤ… ฤžZLHFฤ…Fฤ… 3URGXNW LGHDOQLHQDGDMHVLฤŠGR]DVWRVRZDฤ”ZRฤžZLHWOHQLX RJyOQ\P QS VDODFK NRQIHUHQF\MQ\FK ELXUDFK NRU\WDU]DFKLSU]HGSRNRMDFK 2SUDZ\ /('YDQFH $UHD Z\VWฤŠSXMฤ… Z GZyFK UR]PLDUDFK รฎ PP RUD] รฎ PP 2ELHPRJฤ…E\รผPRQWRZDQH]DUyZQRZVXยฟWDFK SRGZLHV]DQ\FK MDN L EH]SRฤžUHGQLR GR VXยฟWX 0RF:RUD]LFKZ\VRNDVSUDZQRฤžรผSRZRGXMฤ… ฤชHVฤ…RQHLGHDOQ\P]DPLHQQLNLHPW\SRZ\FKRSUDZ UDVWURZ\FK7L7 รฎรฎรฎ 'RZ\ERUXVฤ…GZLHEDUZ\ฤžZLDWรกDยฑ. FLHSรกRELDรกD L. FKรกRGQRELDรกD FRXPRฤชOLZLDLGHDOQHGRSDVRZDQLHRSUDZZ]DOHฤชQRฤžFLRGSRWU]HE ']LฤŠNL ]DVWRVRZDQLX SRGฤžZLHWOHQLD NUDZฤŠG]LRZHJR XGDรกR VLฤŠ X]\VNDรผ MHGQROLWฤ… SRZLHU]FKQLฤŠ ฤžZLHFฤ…Fฤ…DJUXERฤžรผRSUDZ\WR]DOHGZLHPP EH]HOHNWURQLF]QHJRXNรกDGX]DVLODMฤ…FHJR 2EXGRZD Z\NRQDQD MHVW ] Z\VRNLHM MDNRฤžFL DOXPLQLXPFRJZDUDQWXMHWUZDรกRฤžรผRSUDZ\ ZZZRVUDPSO

Czujnik zbliลผeniowy KZQ-500 )LUPD %(0.2 ZSURZDG]LรกD GR VZRMHM RIHUW\QRZ\URG]DMF]XMQLND.=4-HVW WR EH]GRW\NRZ\ SU]Hรกฤ…F]QLN GZXELHJRZ\ *รกyZQ\P SU]H]QDF]HQLHP MHVW ]Dรกฤ…F]DQLH REZRGyZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK R PDNV\PDOQ\P REFLฤ…ฤชHQLX : 3RGรกฤ…F]RQ\ VHQVRU ,5 Z\NRQDQ\ MHVW QD GZXPHWURZ\P SU]HZRG]LH ]DNUHV G]LDรกDQLD ]EOLฤชHQLD RG GRPP -HGQRNURWQH ]EOLฤชHQLH RELHNWX QS GรกRQL ]Dรกฤ…F]D REZyG D NROHMQH Z\รกฤ…F]D 8QLZHUVDOQD EXGRZD XPRฤชOLZLD ZVSyรกSUDFฤŠ ]HฤจUyGรกDPL/('ฤžZLHWOyZNDPLOLQLRZ\PL ฤžZLHWOyZNDPL NRPSDNWRZ\PL RUD] KDORJHQDPL 3U]H]QDF]RQ\ MHVW GR Xฤช\WNX ZHZQฤ…WU]SRPLHV]F]Hฤ” &KDUDNWHU\VW\NDWHFKQLF]QDQDSLฤŠFLH]DVLODQLD 9 +] ,, NODVD RFKURQQRฤžFLVWRSLHฤ”RFKURQ\,3SREyUPRF\ Z WU\ELH VWDQGE\ : Z\PLDU\ Gรก รฎ V]รฎZ\V รฎรฎPP ZZZEHPNRSO

12

Fachowy Elektryk


1RZRฤณFL

Nowe gniazda multimedialne

w serii DECO i TREND :\FKRG]ฤ…F QDSU]HFLZ SRWU]HERP L RF]HNLZDQLRP NOLHQWyZ ยฟUPD .DUOLN (OHNWURWHFKQLN6S]RRZSURZDG]LรกDGRVSU]HGDฤช\ QRZH JQLD]GD PXOWLPHGLDOQH *QLD]GD WH Z ]QDNRPLW\ VSRVyE X]XSHรกQLDMฤ… RIHUWฤŠ SRGVWDZRZ\FK JQLD]G L รกฤ…F]QLNyZ Z VHULL '(&2L75(1' =DVWRVRZDQLH JQLD]GD +'0, DQJ High 'HยฟQLWLRQ 0XOWLPHGLD ,QWHUIDFH ยฑ PXOWLPHGLDOQ\ LQWHUIHMV Z\VRNLHM UR]G]LHOF]RฤžFL LJQLD]GDNRPSXWHURZHJRZMHGQ\PPHFKDQL]PLH SR]ZDOD QD SU]HV\รกDQLH V\JQDรกyZ WHOHZL]ML F\IURZHM Z\VRNLHM UR]G]LHOF]RฤžFL *QLD]GR +'0, Z HVWHW\F]Q\ L IXQNFMRQDOQ\ VSRVyE SR]ZDOD รกฤ…F]\รผ ]H VREฤ… GRZROQH ]JRGQH ]H VWDQGDUGHP XU]ฤ…G]HQLD DXGLR ZLGHR WDNLH MDN RGWZDU]DF]H '9' %OXUD\ NRQVROHJLHUNRPSXWHU\PRQLWRU\LWHOHZL]RU\F\IURZH*QLD]GRDQWHQRZH6$7VWRVRZDQH MHVWGRรกฤ…F]HQLDSU]HZRGyZNRQFHQWU\F]Q\FK

ZLQVWDODFMDFKWHOHZL]MLNDEORZHMVDWHOLWDUQHM RUD] PRGHPDFK NDEORZ\FK ']LฤŠNL ]DVWRVRZDQLX JQLD]GD 6$7 SRรกฤ…F]HQLH SU]HZRGyZ MHVWWUZDรกHSHZQHWDQLHLHVWHW\F]QH =DVWRVRZDQLHJQLD]GD6$7 W\SX) LJQLD]GD NRPSXWHURZHJRZMHGQ\PPHFKDQL]PLHSR]ZDODSRGรกฤ…F]\รผRGELRUQLN79]LQWHUQHWHP -HVW WR ฤžFLฤžOH ]ZLฤ…]DQH ] SRMDZLHQLHP VLฤŠ QDU\QNXWHOHZL]RUyZ]PRฤชOLZRฤžFLฤ…SRGรกฤ…F]HQLDLFKGRLQWHUQHWX )LUPD .DUOLN RIHUXMH V]HURNฤ… JDPฤŠ RVSU]ฤŠWX HOHNWURLQVWDODF\MQHJR Z ERJDWHM SDOHFLH NRORU\VW\F]QHM EDUG]R GREUHM MDNRฤžFL SU]\ RSW\PDOQHM FHQLH 6HUGHF]QLH ]DSUDV]DP\ QDVWURQฤŠLQWHUQHWRZฤ…JG]LHRWU]\PDMฤ…3Dฤ”VWZRV]F]HJyรกRZHLQIRUPDFMHGRW\F]ฤ…FHSHรกQHMRIHUW\NRORU\VW\NLGDQ\FKWHFKQLF]Q\FK LFHQ\SURGXNWyZ-HVWHฤžP\GR3Dฤ”VWZDG\VSR]\FMLG]LฤžLZSU]\V]รกRฤžFLยซ ZZZNDUOLNSO

walkLED 10 na 230 V dogruntowe oprawy najazdowe ๏ฌrmy ELGO 1RZฤ… SURSR]\FMฤ… Z RIHUFLH RSUDZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK(/*2Z\NRU]\VWXMฤ…F\FKWHFKQLNฤŠ GLRG ฤžZLHFฤ…F\FK /(' MHVW GRJUXQWRZD RSUDZD QDMD]GRZD ZDON/(' ]DVLODQD SUฤ…GHPSU]HPLHQQ\PRQDSLฤŠFLXVLHFLRZ\P 9+] -Xฤช ZNUyWFH VHULD WD ]RVWDQLH X]XSHรกQLRQD RWU]\NROHMQHPRGHOHRSUDZฤŠZDON/(' ]DVLODQฤ…SUฤ…GHPVWDรก\PRQDSLฤŠFLXEH]SLHF]Q\PRUD]ZLฤŠNV]\PRGHOZDON/('UyZQLHฤชZGZyFKZHUVMDFKยฑGR]DVLODQLDVLHFLRZHJRLQDSLฤŠFLHPEH]SLHF]Q\P 'RJUXQWRZH RSUDZ\ RฤžZLHWOHQLRZH W\SX ZDON/(' SU]H]QDF]RQH Vฤ… GR ZVSyรกWZRU]HQLD LOXPLQDFML ]HZQฤŠWU]QHM RELHNWyZ DUFKLWHNWRQLF]Q\FK ยฑ EXG\QNyZ PLHMVNLFK GRPyZ SU\ZDWQ\FK SRGฤžZLHWODQLD ]LHOHQL PLHMVNLHMLGRPRZ\FKRJURGyZZ\]QDF]DQLD FLฤ…JyZ SLHV]\FK Z UHSUH]HQWDF\MQ\FK REV]DUDFK PLDVW LOXPLQDFML SRPQLNyZ VรกRZHP GR RฤžZLHWOHQLD WZRU]ฤ…FHJR QRFQ\ QDVWUyMPLDVWL]ZLฤŠNV]DMฤ…FHJRDWUDNF\MQRฤžรผ LFKQRFQHJRZL]HUXQNX 6]F]HJyOQH ]DOHW\ RSUDZ ] VHULL ZDON/(' WRWUZDรกRฤžรผLHQHUJRRV]F]ฤŠGQRฤžรผZ\QLNDMฤ…FD

14

Fachowy Elektryk

]]DVWRVRZDQLDWHFKQRORJLL/('DWDNฤชHRGSRUQD L V]F]HOQD NRQVWUXNFMD RUD] SRGZ\ฤชV]RQDRGSRUQRฤžรผV]\E\LREXGRZ\QDQDFLVN PHFKDQLF]Q\XPRฤชOLZLDMฤ…FHPRQWDฤชZJUXQFLHOXESRGรกRฤชXVWDรก\PZZDUXQNDFKQDUDฤชHQLD QD RGG]LDรก\ZDQLH PHFKDQLF]QH]ZLฤ…]DQH]UXFKHPSLHV]\POXENRรกRZ\P &KDUDNWHU\VW\NDRSUDZVHULLZDON/(' QD9 ย„ SU]\VWRVRZDQH GR PRQWDฤชX Z JUXQFLH SU]\ Xฤช\FLX GRVWDUF]DQHM Z NRPSOHFLH SXV]NLPRQWDฤชRZHMRGODQHM]HVWRSXDOXPLQLRZHJRPDORZDQHMIDUEฤ…SURV]NRZฤ… ย„ ฤจUyGรกRฤžZLDWรกDยฑGLRG\/('ยฟUP\&UHH W\SX;7( ย„ WUZDรกRฤžรผGLRGยฑRNW\VLฤŠF\JRG]LQ ย„ GLRG\ R EDUZLH ฤžZLDWรกD G]LHQQHM ELDรกHM ยท. ย„ QLVNDPRFRSUDZยฑ: ย„ ฤžUHGQLFDSLHUฤžFLHQLDยฑPP ย„ V\PHWU\F]Q\XNรกDGRSW\F]Q\RNฤ…FLHUR]V\รกXฤžZLDWรกDยƒยƒOXEยƒ ย„ NODVDRFKURQQRฤžFLHOHNWU\F]QHMยฑ, ย„ VWRSLHฤ”RFKURQ\ยฑ,3 ZZZHOJRSO


1RZRฤณFL

EMUR LED โ€“ oล›wietlenie zieleni i maล‚a iluminacja z ELGO &LHNDZฤ… SURSR]\FMฤ… VSU]ฤŠWX GR RฤžZLHWODQLD ]LHOHQL L PDรกHM LOXPLQDFML MHVW QLHZLHOND RSUDZD (085 /(' ] RIHUW\ (/*2 2SUyF] Z\VRNLHMV]F]HOQRฤžFLMHGQฤ…]MHMQDMZDฤชQLHMV]\FKFHFKMHVWWUZDรกRฤžรผ LHQHUJRRV]F]ฤŠGQRฤžรผGLRGฤžZLHFฤ…F\FK/(' : RIHUFLH GRVWฤŠSQH Vฤ… GZD URG]DMH RSUDZ GR UyฤชQHJR ]DVLODQLD LRQLHFRRGPLHQQ\PSU]H]QDF]HQLX ย„ KHUPHW\F]QH RSUDZ\ (085 /(' 9 R V]F]HOQRฤžFL ,3 L WU]HFLHM NODVLH RFKURQQRฤžFL SU]HG SRUDฤชHQLHP HOHNWU\F]Q\P GR ]DVLODQLD QDSLฤŠFLHP REQLฤชRQ\P GR EH]SLHF]QHM ZDUWRฤžFL 9SU]H]QDF]RQHGRRฤžZLHWODQLDJUXSURฤžOLQQRฤžFLRJURGRZHM D ]ZรกDV]F]D ]ELRUQLNyZ ZRGQ\FK NDVNDG L IRQWDQQ RUD] LFK EH]SRฤžUHGQLHJRRWRF]HQLD ย„ V]F]HOQH RSUDZ\ (085 /(' 9 R V]F]HOQRฤžFL ,3 LSLHUZV]HMNODVLHRFKURQQRฤžFLSU]HGSRUDฤชHQLHPHOHNWU\F]Q\P SU]\VWRVRZDQHGR]DVLODQLDEH]SRฤžUHGQLRQDSLฤŠFLHPVLHFLRZ\P 9SU]H]QDF]RQHGRZVSyรกWZRU]HQLDLOXPLQDFMLEXG\QNyZ NUHRZDQLDHIHNWyZฤžZLHWOQ\FKZRNyรกRELHNWyZDUFKLWHNWRQLF]Q\FKOXEZฤžUyG]LHOHQL 2SUDZ\(085/('PDMฤ…PRF]DOHGZLH:OXE:'RZ\ERUXVฤ…RSUDZ\]F]WHUHPDOXEV]HฤžFLRPDGLRGDPL&UHHW\SX;3(

OXE;3*]Zฤ…VNRVWUXPLHQLRZ\PUR]V\รกHPฤžZLDWรกDRJUDQLF]RQ\P GR Nฤ…WD ยƒ ]D SRPRFฤ… VRF]HZNRZ\FK HOHPHQWyZ RSW\F]Q\FK 0RฤชQDWDNฤชHZ\EUDรผZHUVMHRUyฤชQHMWHPSHUDWXU]HEDUZRZHMฤžZLDWรกD ELDรกHJRZW\PFLHSรกHMELDรกHMQHXWUDOQHMELDรกHMOXEG]LHQQHMELDรกHM :RIHUFLHGRVWฤŠSQHVฤ…GZDURG]DMHRSUDZ ย„ (085/('$ยฑ]DPNQLฤŠWฤ…V]\Eฤ…]HV]NรกDKDUWRZDQHJR ย„ (085/('%ยฑ]V]\Eฤ…]DEH]SLHF]RQฤ…GRGDWNRZRฤชHEURZDQฤ… RVรกRQฤ…]HVWRSXDOXPLQLRZHJR ZZZHOJRSO

Multimedia Berker by Hager 7UXGQRMHVWVRELHZ\REUD]Lรผฤช\FLHZG]LVLHMV]\FKF]DVDFK EH]WHOHZL]ML'9'%OXUD\OXEV\VWHPXKLยฟ(OHPHQW\ WHVฤ…F]ฤŠฤžFLฤ…SRGVWDZRZHJRZ\SRVDฤชHQLDQLHPDONDฤชGHJR JRVSRGDUVWZDGRPRZHJR3RGF]DVJG\WHOHZL]RU]DSHZQLDLGHDOQ\REUD]DJรกฤŠERNLHLQLVNLHWRQ\Sรก\Qฤ…]JรกRฤžQLNyZV\VWHPXKLยฟ]D]Z\F]DMW\รกRVSU]ฤŠWXQLHMHVWPLรก\P ZLGRNLHP &]ฤŠVWR F]\KDMฤ… WDP QD QDV QLHZ\REUDฤชDOQLH VSOฤ…WDQHSU]HZRG\ZV]F]HJyOQRฤžFLSU]\GXฤชHMOLF]ELHSRรกฤ…F]RQ\FK ]H VREฤ… XU]ฤ…G]Hฤ” 5R]ZLฤ…]DQLD PDUNL %HUNHU E\+DJHUPRJฤ…SRรกRฤช\รผNUHVWHPXEDรกDJDQRZL*QLD]GD PXOWLPHGLDOQHSU]H]QDF]RQHGRF]WHUHFKUyฤชQ\FK]DVWRVRZDฤ”]DSHZQLDMฤ…PRฤชOLZRฤžรผ]QLNQLฤŠFLDSU]HZRGyZSRG SRZLHU]FKQLฤ…ฤžFLDQ\SR]RVWDZLDMฤ…FZUDฤชHQLHKDUPRQLL &]WHU\JQLD]GDยฑZLHOHNRPELQDFML 1RZ\ NZDUWHW PDUNL %HUNHU E\ +DJHU RIHUXMH ZรกDฤžFLZH UR]ZLฤ…]DQLHGRNDฤชGHJRFHOXJG\SRWU]HEXMHV]SRGรกฤ…F]\รผ VSU]ฤŠWKLยฟRGELRUQLNLDXGLRSURMHNWRU\F]\PRQLWRU\

16

Fachowy Elektryk

*QLD]GR5&$69LGHRSRVLDGDWU]\]รกฤ…F]D5&$ FLQFK RUD] MHGQR ]รกฤ…F]H 69LGHR 7HQ LQWHUIHMV PRฤชH ]RVWDรผ Z\NRU]\VWDQ\ GR SRGรกฤ…F]HQLD ZLฤŠNV]RฤžFL SRSXODUQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ”WDNLFKMDNRGELRUQLNL79VSU]ฤŠWKLยฟNDPHU\ SU]HQRฤžQHRUD]RGWZDU]DF]H'9' 5yZQLHฤชJQLD]GR+'0,]DSHZQLDZ\VRNLHMMDNRฤžFLSRรกฤ…F]HQLH ZV]\VWNLFK QRZ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” HOHNWURQLF]Q\FK ,QWHUIHMV+'0,RIHUXMHXฤช\WNRZQLNRPPRฤชOLZRฤžรผWUDQVPLVML Z\VRNLHM UR]G]LHOF]RฤžFL REUD]yZ RUD] GฤจZLฤŠNX SU]H]MHGQRLWRVDPHSRรกฤ…F]HQLH 'OD WHOHIRQyZ NRPyUNRZ\FK RGWZDU]DF]\ 03 RUD] NRPSXWHUyZ GRVWฤŠSQH MHVW JQLD]GR 86%PLQL DXGLR .RPSXWHU\PRQLWRU\ODSWRS\RUD]SURMHNWRU\PRJฤ…E\รผ SRGรกฤ…F]RQHGRJQLD]GD9*$ :V]\VWNLHF]WHU\JQLD]GDPXOWLPHGLDOQHSRVLDGDMฤ…VSUDZG]RQฤ… PRGXรกRZฤ… EXGRZฤŠ NWyUฤ… LQVWDODWRU]\ ]QDMฤ… ] LQQ\FK SURGXNWyZ PDUNL %HUNHU E\ +DJHU *QLD]GD PRJฤ… E\รผSRรกฤ…F]RQHSUDNW\F]QLH]HZV]\VWNLPLUDPNRZ\PLVHULDPL%HUNHU ']LฤŠNL QRZR RSUDFRZDQ\P JQLD]GRP PXOWLPHGLDOQ\P ยฟUPD +DJHU GRGDรกD DWUDNF\MQH SURGXNW\ PDUNL %HUNHU E\ +DJHU GR VZRMHM RIHUW\ WHFKQRORJLL PXOWLPHGLDOQHM GEDMฤ…FMHGQRF]HฤžQLHRHVWHW\NฤŠZQฤŠWU] ZZZEHUNHUSO


PORADY

Mocne i szybkie

mocowanie tras kablowych Wieszaki, wsporniki, obejmy, uchwyty i rury. Kompletne systemy montażu i mocowania pozwolą na szybkie i skuteczne ułożenie trasy kablowej.

(OHPHQWDPLNDEORZ\FKV\VWHPyZQRĞQ\FK R NWyU\FK QLH PRĪHP\ ]DSRPQLHü SURMHNWXMąF WUDV\ Vą ZV]HONLHJR URG]DMX NRPSRQHQW\ PRQWDĪRZH MDN ZVSRUQLNL F]\ ZLHV]DNLáąF]ąFHNRU\WDRUD]GUDELQ\NDEORZH ]HĞFLDQDPLLVWURSDPL6WDQRZLąRQHLVWRWQ\HOHPHQWNRQVWUXNF\MQ\V\VWHPX'RWHJR SRPRFQH Z LQVWDODFML WUDV EĊGą XFKZ\W\ REHMP\ ]DFLVNL ± VSHNWUXP XĪ\WHF]Q\FK SURGXNWyZMHVWFRUD]ZLĊNV]H

Fot.: OBO Bettermann

Według norm :MDNLVSRVyE]DPRFRZDüNRU\WNDNDEORZH OXEZLą]NLNDEOL".LHURZDüQDOHĪ\VLĊSU]HGH ZV]\VWNLP QRUPą ',1 (1 GRW\F]ąFą XFKZ\WyZ NDEORZ\FK GR LQVWDODFML HOHNWU\F]QHM :HGOH WHMĪH QRUP\ XFKZ\W\ ÄPXV]ą SRPLHĞFLü NDEOH OXE ZLą]NL NDEOL R SRGDQ\FK SU]H] SURGXFHQWD OXE RGSR-

ZLHG]LDOQHJR XĪ\WNRZQLND ĞUHGQLFDFK EH] SRZRGRZDQLD LFK SĊNDQLD áDPDQLD OXE SU]HFLHUDQLDVLĊJZLQWXSU]H]ĞUXE\´:HGOH NROHMQ\FKSU]HSLVyZGR]DPRFRZDQLDNDEOLQDOHĪ\Z\NRU]\VWDüÄRGSRZLHGQLHĞURGNL L WHFKQRORJLH Z\NOXF]DMąFH XV]NRG]HQLD L]PLDQĊNV]WDáWX´'RWHJRSDPLĊWDüSRZLQQLĞP\RQRUPDFKUHJXOXMąF\FKPDNV\PDOQą REFLąĪDOQRĞüSU]HZRGyZ2EOLF]DMąFREFLąĪDOQRĞü WUDV SRZLQQLĞP\ XZ]JOĊGQLü UyZQLHĪ FLĊĪDU NRPSRQHQWyZ PRQWDĪRZ\FK VXJHUXMąFVLĊZDUWRĞFLDPLZZ\NUHVDFKREFLąĪHĔ1DQRĞQRĞüNDEORZHJRV\VWHPXQRĞQHJRPDZSá\ZPLQV]HURNRĞüZVSRUQLND LGáXJRĞüZLHV]DND:FHOX]PLQLPDOL]RZDQLDRGFK\OHĔNRQLHF]QHMHVWXPLHMVFRZLHQLH ĞURGND FLĊĪNRĞFL GOD REFLąĪHQLD NDEODPL PRĪOLZLHEOLVNRSXQNWXPRFRZDQLDZVSRUQLNDGRĞFLDQ\OXEZLHV]DND

Fot. 1. Jak dobrać mocowania? Przede wszystkim stosujmy się do normy DIN EN 61914.

18

Fachowy Elektryk

Podstawowe systemy 3U]\ QLHZLHONLFK REFLąĪHQLDFK VWRVXMH VLĊ ]D]Z\F]DMXQLZHUVDOQHV\VWHP\PRFRZDQLD ZUD]]SRWU]HEQ\PLDNFHVRULDPL1LH]DOHĪQLH RG VSRVREX ]DPRFRZDQLD VWURSRZ\ ĞFLHQQ\SRGáRJRZ\ GRVWĊSQHVąZV]HONLHJRURG]DMXNRPSRQHQW\8FKZ\W\VWURSRZH RREFLąĪHQLXFHQWUDOQ\PXFKZ\W\WUDSH]RZHGRVWRVRZDQLDZUD]]SUĊWDPLJZLQWRZDQ\PL RUD] XFKZ\WDPL ĞURGNRZ\PL ± GDQH HOHPHQW\ GRSDVRZDü SRZLQQLĞP\ GR PLHMVFD RUD] VSRVREX PRQWDĪX =DVWRVRZDQLH XFKZ\WX WUDSH]RZHJR SR]ZROL QD ]DPRFRZDQLH V\VWHPX NDEORZHJR QD VWURSDFK ]EODFK\WUDSH]RZHMPRQWDĪGRVWURSXRUD] Z\NRQDQLH SRGZLHV]HQLD SUĊWyZ JZLQWRZDQ\FK QD SURVW\FK L VNRĞQ\FK VX¿WDFK PRĪOLZ\EĊG]LHUyZQLHĪ]DSRPRFą]DPRFRZDQLD VX¿WRZHJR 0RQWDĪ GR SRGáRJL XPRĪOLZL]DĞQS]DPRFRZDQLHSRGáRJRZH ]]DFKRZDQLHPRGVWĊSX]XĪ\FLHPXFKZ\WX G\VWDQVRZDQHJR Waga ciężka : PLHMVFDFK Z NWyU\FK SU]HQRV]RQH EĊGą ZLĊNV]HREFLąĪHQLD]DVWRVRZDüQDOHĪ\VSHFMDOQHHOHPHQW\PRQWDĪRZH:SU]\SDGNX JG\UR]VWDZSRGSyUMHVWSRQDGVWDQGDUGRZ\ D SU]HELHJ WUDV\ EDUG]LHM VNRPSOLNRZDQ\ ]DGDQLH ÄSRGWU]\PDQLD´ NRU\W NDEORZ\FK FLąĪ\ QD ZLHV]DNDFK : W\P SU]\SDGNX QDOHĪ\ ZLĊF Z\EUDü WDNLH SURGXNW\ NWyUH VSHáQLą Z\PDJDQLD Z]JOĊGHP FLĊĪNLHJR V\VWHPX PRQWDĪRZHJR 1D U\QNX GRVWĊSQH VąVSHFMDOQHNRPSRQHQW\GRZ\NRU]\VWDQLD SU]\GXĪ\FKUR]VWDZDFKSRGSyUPRFRZDQLX V\VWHPyZ V]HURNRUR]SLĊWRĞFLRZ\FK RUD] ZLHORSR]LRPRZ\P PRQWDĪX VWDQGDUGRZ\FK V\VWHPyZ NRU\W L GUDELQ NDEORZ\FK 1DVX¿FLHEHWRQRZ\PSROHFDQ\MHVWPRQWDĪ


Fot.: AEM SA

Fot. 2. Przykล‚ad systemu montaลผowego z twardego PVC.

Fot.: AEM SA

Fot. 3. Perforacja koryt uล‚atwia wentylacjฤ™ kabli oraz montaลผ akcesoriรณw dodatkowych.

Zbiorczo 3RPRFQHSU]\LQVWDODFMLZLฤ…]HNSU]HZRGyZ OXE NRU\WHN NDEORZ\FK EฤŠGฤ… QRZRF]HVQH REHMP\]ELRUF]H]WZRU]\ZDNWyU\FKXฤช\FLH SU]\VSLHV]\SUDFHLQVWDODF\MQH G]LฤŠNLQDWU\VNLZDQ\PRVREQRHOHPHQWRPPRFXMฤ…F\P 0RFRZDQLH PRฤชH RGE\ZDรผ VLฤŠ QD ZLHOH VSRVREyZ ]D SRPRFฤ… RVDG]DND JD]RZHJR JZRฤจG]L L NRรกNyZ ZELMDQ\FK NXE ฤžUXE L NRรกNyZ ] WZRU]\ZD ']LฤŠNL ]DWU]DฤžQLฤŠFLX REHMP\]ELRUF]HMQDHOHPHQFLHPRFXMฤ…F\P QLH PD SRWU]HE\ PDQLSXORZDQLD PรกRWNLHP F]\ฤžUXERNUฤŠWHPZHZQฤ…WU]REHMP\2EHMP\ ]ELRUF]HPRฤชQDSRQDGWRSRรกฤ…F]\รผV]HUHJR-

Fot.: OBO Bettermann

Fot. 4. Koล„cรณwki segmentรณw koryt z twardego PVC mogฤ… byฤ‡ zastosowane m.in. do poล‚ฤ…czenia dwรณch odcinkรณw koryta o rรณลผnym przekroju.

ZLHV]DNyZ ] Xฤช\FLHP NRWHZ ฤžUXERZ\FK QD NRQVWUXNFMDFK VWDORZ\FK ]Dฤž Z\NRQDQLH PRFRZDQLD ]DFLVNRZHJR ZLHV]DNyZ ]D SRPRFฤ… UyฤชQ\FK ]DFLVNyZ PRFXMฤ…F\FK SURVWRSDGOH OXE UyZQROHJOH : SU]\SDGNX WUXGQHJR SU]HELHJX WUDV\ SU]H] Nฤ…W\ F]\ QDURฤชQLNLSRPLHV]F]HQLDVXJHUXMHVLฤŠQDWRPLDVW ]DVWRVRZDQLH DGDSWHUD F]DVDPL WHฤช SRPRFQDEฤŠG]LHJรกRZLFDUHJXORZDQDRยƒ 1LH]EฤŠGQH SU]\ PRQWDฤชX NRU\W NDEORZ\FK PRJฤ…RND]DรผVLฤŠUyZQLHฤชV\VWHP\]DFLVNyZ PRFXMฤ…F\FK NWyUH SR]ZDODMฤ… QD VNUyFHQLH F]DVX SRฤžZLฤŠFRQHJR QD LQVWDODFMฤŠ =DNUHV RIHURZDQ\FK REFLฤ…ฤชHฤ” REHMPXMH ]DUyZQR OHNNLH Nฤ…WRZQLNL ]DFLVNRZH MDN L FLฤŠฤชNLH ]DFLVNL PRFXMฤ…FH 1LHNWyUH HOHPHQW\ SR]ZDODMฤ…QDZ\NRQ\ZDQLHWUZDรก\FKSRรกฤ…F]Hฤ” EH] ZLHUFHQLD OXE VSDZDQLD =DVWRVRZDQLH ]DFLVNyZ PRFXMฤ…F\FK MHVW PRฤชOLZH PLQ QD SR]LRPR L XNRฤžQLH XVWDZLRQ\FK NRQVWUXNFMDFK VWDORZ\FK ]D SRPRFฤ… Nฤ…WRZQLNyZ]DFLVNRZ\FK 

Fot. 5. Instalacja rur przeznaczonych do szybkiego montaลผu pozwala na znaczne skrรณcenie czasu przeprowadzania prac montaลผowych.

Fot.: AEM SA

Fot.: AEM SA

PORADY

Fot.6.

Twarde PVC jest materiaล‚em niepalnym oraz odpornym na proces starzenia siฤ™ pod wpล‚ywem promieni UV.

ZRMHGQDQDGGUXJฤ…OXEW\OQ\PLVWURQDPL EH] NRQLHF]QRฤžFL ZLHUFHQLD GRGDWNRZ\FK RWZRUyZ]DWR]PRฤชOLZRฤžFLฤ…UR]V]HU]HQLD V\VWHPX Z NDฤชGHM FKZLOL 2EHMP\ GRVWฤŠSQHVฤ…ZZHUVMLGR]DPRQWRZDQLDQDฤžFLDQLH OXEQDGVXยฟWDPLSRGZLHV]DQ\PLQDGURJDFK SRฤชDURZ\FKLHZDNXDF\MQ\FK ZZHUVMLQLH SRGWU]\PXMฤ…FHMSDOHQLH Jeszcze szybciej :DUW\P ]DXZDฤชHQLD MHVW UR]ZLฤ…]DQLH GR PRQWDฤชX V\VWHPyZ NRU\W NDEORZ\FK SRGWU]\P\ZDQ\FK SUฤŠWDPL JZLQWRZDQ\PL RSLHUDMฤ…F\VLฤŠQDNRQVWUXNFMLNWyUฤ…ZVNUyFLH PRฤชQD RSLVDรผ ร„ZHSFKQLM]DPRQWXMยด ']LฤŠNL QLHM V\VWHP PRฤชH E\รผ VWRVRZDQ\ WDNฤชH Z SU]\SDGNX OHNNR XV]NRG]RQ\FK JZLQWyZRUD]PQLHMV]\FK]DG]LRUyZQDSUฤŠWDFK6]DFXMHVLฤŠฤชHF]DVPRQWDฤชXJZLQWRZDQHJRSUฤŠWDGRPRFRZDQLDWUDV\NDEORZHM PRฤชQD Z W\P SU]\SDGNX VNUyFLรผ QDZHW GR : VNรกDG LQVWDODFML ZFKRG]ฤ… PLQ QDNUฤŠWNLXPRฤชOLZLDMฤ…FHEDUG]RV]\ENLPRQWDฤช Z GRZROQ\P SXQNFLH QD JZLQWRZDQ\P SUฤŠFLH 1DNUฤŠWNฤŠ Z\VWDUF]\ RWZRU]\รผ QDVWฤŠSQLH SU]HNUฤŠFLรผ ]DPNQฤ…รผ L GRNUฤŠFLรผ NOXF]HP 'R ]DPRFRZDQLD NRU\WND VLDWNRZHJRSRVรกXฤช\]DฤžLQQ\NRPSRQHQWV\VWHPX DPLDQRZLFLHVSHFMDOQ\]DFLVNNWyUHJRZ\NRU]\VWDQLH QLH EฤŠG]LH ZLฤ…]DรกR VLฤŠ ] Xฤช\FLHPVSHFMDOLVW\F]Q\FKQDU]ฤŠG]L:\VWDUF]\ SRรกRฤช\รผNRU\WRQDNV]WDรกWRZQLNXLZZ\EUDQ\PPLHMVFXXPLHฤžFLรผ]DFLVNฤžFLVQฤ…รผLZVXQฤ…รผQDPLHMVFH 1D U\QNX SRMDZLรกD VLฤŠ UyZQLHฤช LQWHOLJHQWQD NRPELQDFMD NODV\F]Q\FK LQVWDODFML UXURZ\FK RUD] RWZDUWHJR V\VWHPX XNรกDGDQLD SU]HZRGyZ ]EXGRZDQ\ ] HOHPHQWyZ UXURZ\FK6ฤ…RQHZ\SRVDฤชRQHZSRNU\ZฤŠNWyUD ]DP\ND VLฤŠ DXWRPDW\F]QLH SU]\ REURFLH

Fachowy Elektryk

19


Fot.: OBBO Bettermann

PORADY

EKSPERT

Fachowego Elektryka

Z XFKZ\FLH -DN WR G]LDĂĄD" 5XUNL QDOHÄŞ\ ZFLVQÄ&#x2026;ĂźZVSHFMDOQHXFKZ\W\NRPSRQHQW\ V\VWHPXQDVWÄ&#x160;SQLHXĂĄRÄŞ\ĂźZRWZDUW\FKUXUNDFKSU]HZRG\LREUyFLĂźHOHPHQW\GRW\ĂĄXÂą SRNU\ZD ]DP\ND VLÄ&#x160; DXWRPDW\F]QLH3U]HMÄ&#x17E;FLD L ]PLDQ\ NLHUXQNyZ WUDV NDEORZ\FK ]ĂĄDWZRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;]UHDOL]XMHP\]DSRPRFÄ&#x2026;GRVWÄ&#x160;SQ\FK ĂĄÄ&#x2026;F]yZHN WUyMQLNyZ L ĂĄXNyZ NWyUH PRÄŞQDGRSDVRZDĂźMXÄŞSR]DNRÄ&#x201D;F]HQLXLQVWDODFML1LHGRNĂĄDGQRÄ&#x17E;FL SU]\ GRFLQDQLXPRJÄ&#x2026; ]UHNRPSHQVRZDĂź NV]WDĂĄWNL NWyUH QDVWÄ&#x160;SQLH RWZRU]\P\ZGRZROQHMFKZLOLQSZUD]LH NRQLHF]QRÄ&#x17E;FL Z\PLDQ\ SU]HZRGyZ 7HJR URG]DMX V\VWHP SROHFDQ\ MHVW V]F]HJyOQLH Z SU]\SDGNX LQVWDODFML QDW\QNRZ\FK Âą ]DSHZQLD RFKURQÄ&#x160; SU]H] ]DEUXG]HQLDPL NXU]HPF]\XV]NRG]HQLDPLPHFKDQLF]Q\PL ,QWHUHVXMÄ&#x2026;F\PUR]ZLÄ&#x2026;]DQLHPMHVW]SHZQRÄ&#x17E;-

20

Fot.: OBO Bettermann

Fot. 7. Uchwyt typu â&#x20AC;&#x17E;quickâ&#x20AC;? nadajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do róşnych typĂłw szybkich prac montaĹźowych - do zamocowania zarĂłwno rurek, jak rĂłwnieĹź kabli i przewodĂłw.

FLÄ&#x2026;LQQ\V\VWHPNRU\WNDEORZ\FK]WZDUGHJR 39&SU]H]QDF]RQ\FKGRVWRVRZDQLDV]F]HJyOQLHZPLHMVFDFKQDUDÄŞRQ\FKQDG]LDĂĄDQLH QLHNRU]\VWQ\FKF]\QQLNyZDWPRVIHU\F]Q\FK F]\WHÄŞQDNRQWDNW]VXEVWDQFMDPLFKHPLF]QLH DNW\ZQ\PL 3RNU\Z\ WHJR URG]DMX NDQDĂĄyZVÄ&#x2026;EDUG]RJĂĄDGNLHZ]ZLÄ&#x2026;]NX]F]\P LFK PRQWDÄŞ MHVW EH]SLHF]Q\ Z RGUyÄŞQLHQLX RG SRNU\Z EODV]DQ\FK 3U]\ RWZDUW\P NRU\FLHSRNU\ZDPRÄŞHE\Ăź]DZLHV]RQDXMHJR NUDZÄ&#x160;G]L FR XĂĄDWZLD XNĂĄDGDQLH NDEOL :DUWR ]ZUyFLĂź XZDJÄ&#x160; UyZQLHÄŞ QD UR]ZLÄ&#x2026;]DQLH NRÄ&#x201D;FyZNLVHJPHQWXNRU\WDNWyUDPRÄŞHE\Ăź ]DVWRVRZDQD PLQ GR SRĂĄÄ&#x2026;F]HQLD GZyFK RGFLQNyZ NRU\WD R UyÄŞQ\FK SU]HNURMDFK =DVWRVRZDQLH VHJPHQWyZ QDURÄŞQ\FK R WDN

Fot. 8. PrzykĹ&#x201A;ad poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia zalet kanaĹ&#x201A;u kablowego i rury instalacyjnej. System ten umoĹźliwia estetycznÄ&#x2026; i bezpiecznÄ&#x2026; instalacjÄ&#x2122; natynkowÄ&#x2026; (suďŹ towÄ&#x2026; i naĹ&#x203A;ciennÄ&#x2026;) najróşniejszych kabli w jednej rurce.

Usprawnienia konstrukcyjne elementĂłw wsporczych na tle innowacyjnych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; koryt kablowych WydawaĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122;, Ĺźe systemy montaĹźowe do mocowania koryt oraz drabin kablowych osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y pewien etap konstrukcyjny, na ktĂłrym nie widaÄ&#x2021; dalszych moĹźliwoĹ&#x203A;ci rozwoju tych produktĂłw. Dla wielu jest to tylko element wsporczy, dla producenta - waĹźne ogniwo w caĹ&#x201A;ym systemie prowadzenia tras kablowych, poniewaĹź w gĹ&#x201A;Ăłwnym stopniu odpowiada za sposĂłb prowadzenia trasy kablowej i istotnie wpĹ&#x201A;ywa na maksymalnÄ&#x2026; obciÄ&#x2026;ĹźalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; systemu. Wydaje siÄ&#x2122;, Ĺźe nic nie moĹźna juĹź wymyĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, systemy te sÄ&#x2026; na tym etapie optymalne. Jednak podobnie PrzemysĹ&#x201A;aw myĹ&#x203A;lano jakiĹ&#x203A; czas temu o korytach kablowych, a tymczasem po okresie przestoju powstaĹ&#x201A;y GĹ&#x201A;ogowski i wciÄ&#x2026;Ĺź powstajÄ&#x2026; innowacyjne rozwiÄ&#x2026;zania w tym temacie. NiektĂłre z nich, typu Magic, opatentowane na rynku europejskim, poprzez specjalnÄ&#x2026; konstrukcjÄ&#x2122; zintegrowanego Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznika Product Manager zwiÄ&#x2122;kszajÄ&#x2026; szybkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; montaĹźu tras kablowych dwu-, trzykrotnie. Nowe konstrukcje Magic OBO Bettermann wprowadzajÄ&#x2026; nas w nowy Ĺ&#x203A;wiat caĹ&#x201A;kowicie zaklikiwalnych tras kablowych, gdzie wszystkie Polska poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia, ksztaĹ&#x201A;tki, akcesoria montaĹźowe montuje siÄ&#x2122; wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie poprzez zaklikiwanie niemal jak klocki Lego. Czy to jest rĂłwnieĹź przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; systemĂłw montaĹźowych? O tym na pewno bardzo szybko siÄ&#x2122; przekonamy. JuĹź teraz wybrani producenci posiadajÄ&#x2026; rozwiÄ&#x2026;zania umoĹźliwiajÄ&#x2026;ce zaklikiwany montaĹź koryta kablowego do wspornika, to juĹź pierwszy krok. Co dalej? Przyjdzie nam jeszcze poczekaÄ&#x2021;, byÄ&#x2021; moĹźe juĹź na kolejnych targach Light & Building 2014 we Frankfurcie ujrzymy nowe rewolucyjne rozwiÄ&#x2026;zania, ktĂłre wskaĹźÄ&#x2026; drogÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; podÄ&#x2026;Ĺźy rynek metalowych tras kablowych.

Fachowy Elektryk


REKLAMA

Fot.: OBO Bettermann

PORADY

Fot. 9. Poล‚ฤ…czenie ล‚ukowe zrealizowane przez elementy rurowe do szybkiego montaลผu. Wystarczy naล‚oลผyฤ‡ czฤ™ล›ฤ‡ spodniฤ… ksztaล‚tki, jej pokrywฤ™, zatrzasnฤ…ฤ‡ - i gotowe!

Fot.: OBO Bettermann

GREUDQ\PรกXNXE\SURPLHฤ”Z\JLฤŠFLDNDEODQLHE\รก]DPDรก\RFKURQL JR ] NROHL SU]HG XV]NRG]HQLDPL :\ELHUDรผ PRฤชHP\ VSRฤžUyG HOHPHQWyZ R Nฤ…FLH ZNOฤŠVรก\P HOHPHQW\ Nฤ…WRZH Z]QRV]ฤ…FH RUD] Z\SXNรก\P HOHPHQW\ Nฤ…WRZH RSDGDMฤ…FH OXE ] ]DNUฤŠWyZ SรกDVNLFK VรกXฤชฤ…F\FKGRNLHURZDQLDWUDVฤ…NDEORZฤ…2F]\ZLฤžFLHV\VWHP\NRU\W ]WZDUGHJR39&GRVWฤŠSQHVฤ…ZUD]]FDรก\PGRGDWNRZ\PRSU]\U]ฤ…GRZDQLHP VรกXฤชฤ…F\P V]\ENLHM L EH]SLHF]QHM LQVWDODFML :VSRUQLNL SR]LRPH Vฤ… SU]\VWRVRZDQH GR PRQWDฤชX EH]SRฤžUHGQLR QD ฤžFLDQLH ]DSRPRFฤ…ฤžUXEPRQWDฤชRZ\FKOXEVรกXSNyZVWURSRZ\FK SURยฟOL8 SRGZDUXQNLHPฤชHLFKGรกXJRฤžรผQLHSU]HNUDF]DP 3U]\]QDF]Q\FKREFLฤ…ฤชHQLDFK]DPLDVWVWDQGDUGRZ\FKZVSRUQLNyZSROHFDVLฤŠ ]DVWRVRZDQLHV]SLOHN]HVWDOLV]ODFKHWQHM0RQWDฤชSURยฟOL8EฤŠG]LH MHV]F]HEDUG]LHMSURVW\MHฤžOLXฤช\MHP\GRWHJRFHOXREHMP\PRQWDฤชRZHMGRVXยฟWyZSRFK\รก\FKNWyUHXPRฤชOLZLDMฤ…UHJXODFMฤŠNฤ…WDQDFK\OHQLDNDQDรกX1LHNWyUHURG]DMHZVSRUQLNyZXQLZHUVDOQ\FK]NROHL XPRฤชOLZLDMฤ…]DPRQWRZDQLHNRU\WDZSHZQHMRGOHJรกRฤžFLRGฤžFLDQ\ :VSRUQLNLSRGZLHV]DQHVฤ…PRQWRZDQHGRVXยฟWX]DSRPRFฤ…SUฤŠWyZ JZLQWRZDQ\FKZNUฤŠFDQ\FKEH]SRฤžUHGQLRZVXยฟWZNRรกNL]JZLQWHPZHZQฤŠWU]Q\P&LHNDZ\PUR]ZLฤ…]DQLHPWRZDU]\V]ฤ…F\PNRU\WRP]39&Vฤ…UyZQLHฤชV]\Q\PRQWDฤชRZHXPRฤชOLZLDMฤ…FHSRGSDUFLH NDQDรกXJG\QDMHJRPRQWDฤชSU]H]QDF]RQRPDรกRPLHMVFDOXEZSU]\SDGNXQLHUyZQRฤžFLSRGรกRฤชD ,ZRQD%RUWQLF]XN 1DSRGVWDZLHPDWHULDรกyZยฟUP $(02%2%HWWHUPDQQ3ROVND(5,&2

Fot. 10. W miejscach, w ktรณrych przenoszone bฤ™dฤ… wiฤ™ksze obciฤ…ลผenia, zastosowaฤ‡ naleลผy specjalne elementy montaลผowe.

Fachowy Elektryk

21


PRODUKTY

Solidnoล›ฤ‡ i wielozadaniowoล›ฤ‡ Nowe koryta kablowe Magic od OBO

WUDVNDEORZ\FK-XฤชWHUD]QRZ\V\VWHPNRU\W ]RVWDรก SU]HWHVWRZDQ\ VSHรกQLDMฤ…F D QLHMHGQRNURWQLH Z ]QDF]Q\ VSRVyE SU]HZ\ฤชV]DMฤ…F VWDQGDUG\ NUDMRZH L PLฤŠG]\QDURGRZH ฤURGRZLVNR UyZQLHฤช ]QDF]QLH ]\VNDรกR QD WHM ]PLDQLH]HZ]JOฤŠGXQDXOHSV]RQ\EDODQVHNRORJLF]Q\SURFHVXSURGXNF\MQHJR Bardziej solidny niลผ kiedykolwiek dziฤ™ki nowoczesnej metodzie spawania laserowego 1RZ\ V\VWHP WUDV NDEORZ\FK MHVW MHV]F]H EDUG]LHM QLH]DZRGQ\ Z\WU]\PDรก\ L HNRQR-

Fot.: OBO Bettermann

:\VWDUF]\ SU]\รกRฤช\รผ GR VLHELH ยฑ ./,. ยฑ L JRWRZH %H]ฤžUXERZ\ V\VWHP ]รกฤ…F]D 0DJLF RSUDFRZDQ\SU]H]2%2%(77(50$11MXฤช WHUD]MHVWLQWHJUDOQฤ…F]ฤŠฤžFLฤ…ZLHOXLQVWDODWRUyZ ZWUDNFLHLFKSUDF\)LUPD2%2NRQVHNZHQWQLHUR]ZLQฤŠรกDWHQV\VWHPGDOHM3RUD]SLHUZV]\QRZDJHQHUDFMDNRU\W]RVWDรกDZ\SRVDฤชRQD Z FDรกRฤžFL Z RSDWHQWRZDQH ]รกฤ…F]H V]\ENLHJR รกฤ…F]HQLD0DJLF:V]\VWNLHHOHPHQW\Vฤ…WHUD] ]DNOLNLZDOQH FR SR]ZDOD MHV]F]H V]\EFLHM L SURฤžFLHM Z\NRQDรผ FDรกฤ… LQVWDODFMฤŠ =XSHรกQLH QRZ\ V\VWHP SURGXNFML RIHUXMH ZLHOH LQQ\FK NRU]\ฤžFL QS ]QDF]Q\ Z]URVW REFLฤ…ฤชDOQRฤžFL

Fot. 1. MKS-Magicยฎ - koryto kablowe z bล‚yskawicznym zล‚ฤ…czem Magic.

22

Fachowy Elektryk

Fot.: OBO Bettermann

Wszystkie istotne elementy systemu nowej generacji koryt kablowych zostaล‚y wyposaลผone przez OBO BETTERMANN w zล‚ฤ…cze Magic. Dziฤ™ki innowacyjnej technologii produkcji, nowy system posiada wiฤ™kszฤ… obciฤ…ลผalnoล›ฤ‡ i wyznacza nowe standardy dla niezawodnoล›ci i oszczฤ™dnoล›ci czasu montaลผu. Nowa generacja tras kablowych OBO zostaล‚a nominowana do nagrody Steel Innovation Award 2012 (Stahl-Innovationspreis 2012) natychmiast po debiucie na rynku โ€“ to wszystko dziฤ™ki wielu korzyล›ciom pล‚ynฤ…cym z nowej konstrukcji koryt kablowych OBO.

Fot. 2. Kompleksowa struktura 3D generowana dziฤ™ki metodzie produkcji DUO-Plus.

PLF]Q\6WDรกRVLฤŠWRPRฤชOLZHG]LฤŠNLSURFHVRZLSURGXNF\MQHPX'823OXVGRNWyUHJR 2%2ยฑVSHFMDOQLHGODV\VWHPyZNRU\WNDEORZ\FKยฑX]\VNDรกRZ\รกฤ…F]QRฤžรผSUDZOLFHQF\MQ\FK 1DV] QRZRF]HVQ\ SDUN PDV]\QRZ\ Z\SRVDฤชRQ\ Z WHFKQRORJLฤŠ VSDZDQLD ODVHURZHJR VWDQRZL IXQGDPHQW GOD QDMZ\ฤชV]HM MDNRฤžFL SURGXNWyZ .RPSOHNVRZD VWUXNWXUD'X]\VNDQDG]LฤŠNLLQQRZDF\MQHM WHFKQRORJLL ZUD] ]H ]PLDQฤ… Z VWUXNWXU]H PDWHULDรกX Z REV]DU]H VSDZX GDรก\ Z UH]XOWDFLH Z\QLNL REFLฤ…ฤชDOQRฤžFL QLHPRฤชOLZH ZF]HฤžQLHMGRX]\VNDQLD .RU\WDSHUIRURZDQH]DSHZQLDMฤ…GREUฤ…SU]HSXV]F]DOQRฤžรผZRG\L]DSHZQLDMฤ…]QDNRPLWฤ… ZHQW\ODFMฤŠ SU]HZRGyZ 3RQDGWR EDGDQLH Z\WU]\PDรกRฤžFL QD XGHU]HQLD RUD] Z NRPRU]HVROQHMZ\ND]XMฤ…QLH]Z\NรกHFHFK\NRU\W GR ]DVWRVRZDQLD Z NDฤชG\FK ZDUXQNDFK 'RGDWNRZR NRU\WD R V]HURNRฤžFL PP L SRZ\ฤชHM VSHรกQLDMฤ… Z\PRJL GOD PRQWDฤชX WUDV\SRQLฤชHMLQVWDODFMLWU\VNDF]RZ\FKG]LฤŠNLVSHFMDOQHMNRQVWUXNFMLGQDDW\PVDP\P Vฤ… ]JRGQH ] Z\PDJDQLDPL 9G6 9HUEDQG GHU6DFKYHUVLFKHUHU 


Fot.: OBO Bettermann

Fot.: OBO Bettermann

PRODUKTY

Fot. 3. Przepuszczalnoล›ฤ‡ wody z tryskaczy oraz doskonaล‚a wentylacja przewodรณw.

Fot.: OBO Bettermann

System zaklikiwany ze zล‚ฤ…czem Magic 2GWUyMQLNDGRรกXNXยฑZV]\VWNLHLVWRWQHHOHPHQW\ QRZHJR V\VWHPX NRU\W Z\SRVDฤชRQH Vฤ… Z RSDWHQWRZDQH ]รกฤ…F]H Eรก\VNDZLF]QHJR PRQWDฤชX 0DJLF :\UDฤจQLH Vรก\V]DOQH NOLNQLฤŠFLH ZVND]XMH QD PRFQH SRรกฤ…F]HQLH PHFKDQLF]QH6]\ENR]รกฤ…F]H0DJLFVSHรกQLDZ\PRJLQDZHWSU]\GXฤช\FKREFLฤ…ฤชHQLDFKNRU\W XSUDV]F]DMฤ…F SUDFฤŠ L RV]F]ฤŠG]DMฤ…F F]DV MXฤช QDHWDSLHPRQWDฤชXZV]F]HJyOQRฤžFLSRGF]DV

SUDF\ WXฤช QDG JรกRZฤ… OXE QD GXฤช\FK Z\VRNRฤžFLDFK3RQDGWRFLฤ…JรกRฤžรผHOHNWU\F]QDMDN L ]ZLฤ…]DQH ] QLฤ… Z\UyZQDQLH SRWHQFMDรกyZ Z\PDJDQHSU]H]QRUP\Vฤ…]DFKRZDQH.ROHMQฤ…NRU]\ฤžFLฤ…MHVWWRฤชHHOHPHQW\]LQWHJURZDQHJR รกฤ…F]QLND 0DJLF Vฤ… SU]\PRFRZDQH GRNRU\WDXQLHPRฤชOLZLDMฤ…FLFK]JXELHQLH 6]F]HJyOQLHZWUDNFLHSUDFQDRELHNFLHQRZH ]รกฤ…F]H 0DJLF SRND]XMH VZyM SUDZG]LZ\ WDOHQW 0LฤŠG]\ LQQ\PL ]DSHZQLD EH]SLHF]QH SRรกฤ…F]HQLHNRU\WWDNฤชHZPLHMVFXFLฤŠFLD=รกฤ…F]HMHVWPRFRZDQHGRREXNRU\WDQDVWฤŠSQLH VWDUDQQLH SRรกฤ…F]RQH SRSU]H] ]DFLVNL VSUฤŠฤช\QRZH ยฑ EH] Z]JOฤŠGX QD WR F]\ Z\PDJDQH MHVWFLฤŠFLHSURVWHF]\WHฤชSRGNฤ…WHP Technologia i ล›rodowisko: wszystkie ล›wiatล‚a zielone 1RZH NRU\WD NDEORZH ] 2%2 Vฤ… WHVWRZDQH ]JRGQLH ] PLฤŠG]\QDURGRZฤ… QRUPฤ… ,(& DWDNฤชHSRVLDGDFHUW\ยฟNDW9'(ฤURGRZLVNR UyZQLHฤช NRU]\VWD ] LQQRZDF\MQHM PHWRG\ SURGXNFML '823OXV G]LฤŠNL WHPX ฤชH HNRORJLF]Q\ ELODQV GOD FDรกHM URG]LQ\ SURGXNWyZ 0DJLF ]RVWDรก ]QDF]QLH XVSUDZQLRQ\ 5RF]QD SURGXNFMD Z LORฤžFL GZyFK PLOLRQyZ PHWUyZ NRU\W NDEORZ\FK 0DJLF

HPLWXMH RN WRQ PQLHM &2 Z SRUyZQDQLX GR WUDG\F\MQHM PHWRG\ SURGXNF\MQHM : SU]HOLF]HQLX QD HPLVMฤŠ GZXWOHQNX ZฤŠJOD SU]H] VDPRFKyG RVRERZ\ SU]\UyZQDรผ WR PRฤชHP\ GR ]DRV]F]ฤŠG]HQLD HPLVML SR SU]HMHFKDQLX PLOLRQyZ NLORPHWUyZ OXERNUฤ…ฤชHQLD=LHPLUD]\ Peล‚na oferta dla ciฤ™ลผkich oraz standardowych wymagaล„ %H]ฤžUXERZH SRรกฤ…F]HQLH MHVW WHUD] PRฤชOLZH UyZQLHฤช GOD ฤžUHGQLRFLฤŠฤชNLFK RUD] FLฤŠฤชNLFK WUDVNDEORZ\FKG]LฤŠNLSURJUDPRZLLQQRZDF\MQRฤžFL2%22IHUWDREHMPXMH ย„ 0.60DJLFยฎ ยฑ ฤžUHGQLRFLฤŠฤชNLH NRU\WR NDEORZH ย„ 6.60DJLFยฎยฑFLฤŠฤชNLHNRU\WRNDEORZH ย„ ,.60DJLFยฎยฑฤžUHGQLRFLฤŠฤชNLHNRU\WRNDEORZH]Z\SURZDG]HQLDPLSU]HZRGyZ ย„ 0.680DJLFยฑฤžUHGQLRFLฤŠฤชNLHNRU\WR NDEORZHEH]SHUIRUDFML ย„ 6.680DJLFยฑFLฤŠฤชNLHNRU\WRNDEORZH EH]SHUIRUDFML 3U]HP\VรกDZ*รกRJRZVNL 3URGXFW0DQDJHU 2%2%HWWHUPDQQ3ROVND

Fot.: OBO Bettermann

Fot. 5. Zaklikiwane poล‚ฤ…czenie koryt kablowych w miejscu ciฤ™cia.

Fot. 4. System bezล›rubowego zล‚ฤ…cza Magic โ€“ system kompletny.

Fot. 6. Koryta typu MKS-Magicยฎ, SKS-Magicยฎ, IKS-Magicยฎ, MKSU Magic i SKSU Magic.

Fachowy Elektryk

23


PRODUKTY

System Koryt Siatkowych DEFEM Specjalne aplikacje wymagajฤ… specjalnych produktรณw.

5R]SURZDG]DQLH NDEOL SU]\ SRPRF\ NRU\W VLDWNRZ\FK WR MHGHQ ] QDMZ\JRGQLHMV]\FK LZV]HFKVWURQQ\FKVSRVREyZEXGRZ\WRUyZ NDEORZ\FK Z LQVWDODFMDFK SU]HP\VรกRZ\FK L WHOHLQIRUPDW\F]Q\FK 6\VWHP NRU\W VLDWNRZ\FK '()(0 WR NRPSOHWQH UR]ZLฤ…]DQLHXPRฤชOLZLDMฤ…FHEXGRZฤŠWRUXNDEORZHJR QLHPDO Z NDฤชG\FK ZDUXQNDFK ยฑ ZHZQฤ…WU] LQD]HZQฤ…WU]EXG\QNyZQDGVXยฟWDPLSRG-

NRU\WNDEORZ\FK'()(0XPRฤชOLZLDPLQ ย„ VNUyFHQLHF]DVXUHDOL]DFMLLQZHVW\FML ย„ ]ZLฤŠNV]HQLH HODVW\F]QRฤžFL SURMHNWRZDQLDWRUyZNDEORZ\FK ย„ รกDWZH XVXZDQLH OXE Z\PLDQฤŠ ร„PDUWZ\FKยดNDEOL ย„ ]ZLฤŠNV]HQLH EH]SLHF]Hฤ”VWZD LQVWDODFML NDEORZ\FK ย„ SRSUDZฤŠZHQW\ODFMLLQVWDODFMLNDEORZ\FK

PDFK V\VWHPX '()(0 PRฤชHP\ Z\UyฤชQLรผ NLONDVSRVREyZQDJUXSRZDQLHF]\VHSDUDFMฤŠSU]HZRGyZ ย„ ย„ ย„

Fot.: ASTE

ย„

ย„ ย„ ย„

Listwy separacyjne RGG]LHODMฤ…JUXS\SU]HZRGyZRGVLHELH รกDWZHGRLQVWDODFMLEH]VWRVRZDQLDฤชDGQ\FKQDU]ฤŠG]L PRฤชQD รกฤ…F]\รผ OLVWZ\ VHSDUDF\MQH SRSU]H]ZVXQLฤŠFLHMHGQHMZGUXJฤ… OLVWZ\PRฤชQDNV]WDรกWRZDรผWDNDE\GRSDVRZDรก\VLฤŠGR]DNUฤŠWyZWRUXNDEORZHJR Klipsy do mocowania kabli SR]ZDODMฤ…XWU]\PDรผSU]HZRG\ZGDQ\P PLHMVFX PRFRZDQHEH]SRฤžUHGQLRGRSUฤŠWyZ RGSRUQH QD G]LDรกDQLH ROHMyZ L SURPLHQLRZDQLD89

Ograniczniki zaล‚amania przewodรณw XPRฤชOLZLDMฤ…รกDJRGQH]HMฤžFLHJUXS\SU]HZRGyZ SRPLฤŠG]\ UyฤชQ\PL SR]LRPDPL WRUyZNDEORZ\FK ย„ FKURQLฤ… NDEOH SU]HG ]DรกDPDQLHP SU]\ ]HMฤžFLX]NRU\WD : FHOX SRU]ฤ…GNRZDQLD F]\ JUXSRZDQLD SU]HZRGyZ ELHJQฤ…F\FK Z WRUDFK NDEORZ\FK]DOHFDVLฤŠUyZQLHฤชVWRVRZDQLHLQQ\FK SURGXNWyZQLHEฤŠGฤ…F\FKHOHPHQWDPLV\VWHPX'()(0WDNLFKMDN ย„

ย„ ย„

Fot. 1. Prowadzenie kabli w rurach ochronnych.

ZLHV]DQ\PLSRGSRGรกRJDPLWHFKQLF]Q\PL 3RSU]H]RGSRZLHGQLHSU]\FLQDQLHLรกฤ…F]HQLH RGFLQNyZNRU\WPRฤชQDEXGRZDรผWRU\NDEORZHZGRZROQHMSรกDV]F]\ฤจQLH'REXGRZDQLD WRUyZ Z\VWDUF]ฤ… W\ONR WU]\ SURVWH QDU]ฤŠG]LD PRQWDฤชRZHFฤŠJLGRFLฤŠFLDSUฤŠWyZVWDORZ\FK NOXF] 0 GR ฤžUXE L ฤžUXERNUฤŠW 6WRVRZDQLH

24

Fachowy Elektryk

: NRU\WDFK NDEORZ\FK PRฤชQD SURZDG]Lรผ UyฤชQHJR URG]DMX SU]HZRG\ ]DVLODMฤ…FH RSW\F]QH NRQFHQWU\F]QH F]\ V\JQDรกRZH &KFฤ…F XQLNQฤ…รผ ]DNรกyFHฤ” Z\QLNDMฤ…F\FK ] EH]SRฤžUHGQLHJR Vฤ…VLHG]WZD SU]HZRGyZ UyฤชQHJR W\SX RUD] GEDMฤ…F R SRU]ฤ…GHN SU]\ UR]SURZDG]DQLX ZLฤ…]HN NDEORZ\FK Z UD-

ย„

Opaski kablowe SURVWHLรกDWZHPRFRZDQLHSRMHG\QF]\FK SU]HZRGyZOXEZLฤ…]HN SU]\ VWRVRZDQLX GXฤชHM LORฤžFL RSDVHN ]DOHFDVLฤŠ]DNXSSURIHVMRQDOQ\FKQDU]ฤŠG]LNWyUHSR]ZDODMฤ…SUHF\]\MQLHREFLฤ…รผ RSDVNฤŠL]DFLฤ…JQฤ…รผ]RGSRZLHGQLฤ…VLรกฤ… ZRIHUFLHVฤ…RSDVNLVWDQGDUGRZH]SROLDPLGXRUD]RSDVNLVSHFMDOQHQSRGSRUQH QD Z\VRNLH WHPS ยƒ& OXE RSDVNL ]DOHFDQHGRSU]HWZyUVWZDVSRฤช\ZF]HJR ]JRGQH]V\VWHPHP+$&&3]GRPLHV]Nฤ…RSLรกNyZPHWDOLZ\NU\ZDQHSU]H]GHWHNWRU\PHWDOL


Fot.: ASTE

PRODUKTY

„ „

„

„

„

Fot. 2. Mocowanie kabli do koryt za pomocą opasek kablowych.

Rury do ochrony przewodów SRU]ąGNXMą SURZDG]HQLH UyĪQ\FK ZLą]HNSU]HZRGyZZNRU\FLH VWDQRZLąGRGDWNRZRRFKURQĊPHFKDQLF]Qą FKURQLą SU]HG EH]SRĞUHGQLP QDUDĪHQLHPSU]HZRGyZQDZLOJRüF]\G]LDáDQLHLQQ\FKQLHNRU]\VWQ\FKF]\QQLNyZ WDPJG]LHVąZ\PDJDQLDGRW\F]ąFHVWHU\OQRĞFLQSZSU]HP\ĞOHVSRĪ\ZF]\P F]\ IDUPDFHXW\F]Q\P FKURQLą SU]HG JURPDG]HQLHPVLĊNXU]XQDSU]HZRGDFK V\VWHPUXU30$MHVWRGSRUQ\QDP\FLH SRGFLĞQLHQLHP SRQDG URG]DMyZ UXU GR UyĪQ\FK DSOLNDFML

$VWH6S]RRZVZRMHMRIHUFLHRSUyF]V\VWHPX NRU\W VLDWNRZ\FK '()(0 SRVLDGD NDEOH VSHFMDOLVW\F]QHLRVSU]ĊWNDEORZ\SR]ZDODMąF\ QDVNXWHF]QąLQLH]DZRGQąRFKURQĊUR]SURZDG]DQLHPRFRZDQLHLLGHQW\¿NDFMĊSU]HZRGyZ =DSUDV]DP\QDQDV]ąVWURQĊZZZDVWHSO RUD]GRNRQWDNWX  „ REKLAMA

Fachowy Elektryk

25


PORADY PORADY

Płynie prąd

po szynie Szyna prądowa, a według najnowszej nomenklatury – szynoprzewód, to najskuteczniejszy sposób zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorników w obiektach przemysłowych, biurach czy galeriach handlowych. Zbudowana na bazie szynoprzewodów instalacja elektryczna jest bowiem trwała, niezawodna i elastyczna, jeśli chodzi o możliwości rozbudowy czy modyfikacji.

26

Fachowy Elektryk


PORADY 3LHUZV]\ V\VWHP LQVWDODF\MQ\ ED]XMÄ&#x2026;F\ QD V]\QRSU]HZRGDFK ZGURÄŞRQR Z U Z6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FK6]\QRSU]HZRG\ E\ĂĄ\RGSRZLHG]LÄ&#x2026;QDNRQLHF]QRÄ&#x17E;ĂźUR]EXGRZ\ L GRVWRVRZDQLD LQVWDODFML HOHNWU\F]Q\FK Z NRQWHNÄ&#x17E;FLH JZDĂĄWRZQHJR UR]ZRMX WHFKQRORJLL EXGRZODQ\FK : ODWDFK V]\QRSU]HZRG\ E\ĂĄ\ MXÄŞ VWRVRZDQH Z -DSRQLL L(XURSLH

Fot.: Legrand

Fot.: Legrand

UniwersalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2G QRZRF]HVQ\FK UR]ZLÄ&#x2026;]DÄ&#x201D; VWRVRZDQ\FK ZEXGRZQLFWZLHRF]HNXMHVLÄ&#x160;XQLZHUVDOQRÄ&#x17E;FL :HĨP\ ]D SU]\NĂĄDG RELHNW\ KDQGORZH ÂąRGVLHFL]DVLODMÄ&#x2026;FHMZ\PDJDQDMHVWWXQLH

W\ONRVNXWHF]QRÄ&#x17E;ĂźLEH]DZDU\MQRÄ&#x17E;ĂźDOHUyZQLHÄŞ HVWHW\ND L PRÄŞOLZRÄ&#x17E;Ăź ĂĄDWZHM UHNRQÂżJXUDFMLÂą]PLHQLDMÄ&#x2026;F\VLÄ&#x160;QDMHPF\VNOHSyZ PRJÄ&#x2026;SU]HFLHÄŞPLHĂźUyÄŞQHZ\PDJDQLDGRW\F]Ä&#x2026;FH]DVLODQLDSUÄ&#x2026;GHP 6]\QRSU]HZRG\ SR]ZDODMÄ&#x2026; QD ]DVLODQLH ]DUyZQRXU]Ä&#x2026;G]HÄ&#x201D;MHGQRMDNLWUyMID]RZ\FK 3U]HGH ZV]\VWNLP MHGQDN XPRÄŞOLZLDMÄ&#x2026; ]DVLODQLH ZLHOX RGELRUyZ SU]\ XÄŞ\FLX MHGQHM OLQLL =DEH]SLHF]HQLD SRV]F]HJyOQ\FK RGELRUyZ PRQWRZDQH VÄ&#x2026; EH]SRÄ&#x17E;UHGQLR QDV]\QRSU]HZRG]LHLQVWDODFMD]V]\QRSU]HZRGDPL QLH EÄ&#x160;G]LH ZLÄ&#x160;F Z\PDJDĂĄD GXÄŞHM LORÄ&#x17E;FL NDEOL 6\VWHP HOHNWU\F]Q\ ED]XMÄ&#x2026;F\ QD WUDG\F\MQ\FK SU]HZRGDFK SRWU]HEXMH

Fot. 1. System szynoprzewodĂłw rozdzielczych SCP ďŹ rmy Legrand do przesyĹ&#x201A;u i dystrybucji duĹźych mocy (od 630 do 5000 A). DostÄ&#x2122;pne wykonania: od 630 do 4000 A z przewodami ze stopĂłw aluminium obrabianego na caĹ&#x201A;ej powierzchni w 5 procesach galwanicznych (powlekanie miedziÄ&#x2026; + powlekanie cynÄ&#x2026;) i od 800 do 5000 A z przewodami wykonanymi z miedzi elektrolitycznej 99,9%. Szeroki asortyment skrzynek odpĹ&#x201A;ywowych do pracy w zakresie od 63 aĹź do 1250 A, umoĹźliwiajÄ&#x2026;cych lokalne zabezpieczenie i zasilanie róşnego typu odbiornikĂłw dziÄ&#x2122;ki zainstalowanym wewnÄ&#x2026;trz urzÄ&#x2026;dzeniom zabezpieczajÄ&#x2026;cym, takim jak bezpieczniki, wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki kompaktowe (rĂłwnieĹź wersje z napÄ&#x2122;dami silnikowymi). Systemy szynoprzewodĂłw SCP sÄ&#x2026; zaprojektowane do eksploatacji bezobsĹ&#x201A;ugowej, z wyjÄ&#x2026;tkiem okresowych kontroli wymaganych przez normÄ&#x2122; IEC 60364.

Fachowy Elektryk

27


Fot.: Legrand

PORADY

Fot. 2. System szynoprzewodรณw rozdzielczych MS ๏ฌrmy Legrand do dystrybucji energii i zasilania odbiornikรณw ล›redniej mocy (od 63 A do 160 A). Gล‚รณwne cechy: szybkoล›ฤ‡, ล‚atwoล›ฤ‡, elastycznoล›ฤ‡ zarรณwno na etapie projektowania, jak i montaลผu instalacji, wyjฤ…tkowa wytrzymaล‚oล›ฤ‡ mechaniczna, ล‚atwy dostฤ™p do skrzynek odpล‚ywowych z miejscem na umieszczenie do 16 moduล‚รณw DIN, gniazda odpล‚ywowe co 1 m po obydwu stronach szynoprzewodu (3+3 wyjล›cia co 3 m) przeznaczone do podล‚ฤ…czenia skrzynek odpล‚ywowych.

Elastycznoล›ฤ‡ i wytrzymaล‚oล›ฤ‡ 1DMSURVWV]H PRGHOH V]\QRSU]HZRGyZ VNรกDGDMฤ…VLฤŠ]PLHG]LDQ\FK QDMF]ฤŠฤžFLHM SU]HZRGyZZ]DPNQLฤŠWHMREXGRZLHNWyUDZ\NRQDQDMHVW]EODFK\RF\QNRZDQHMOXEDOXPLQLXP 2EXGRZD WR ]DUyZQR QRฤžQ\ HOHPHQW NRQVWUXNF\MQ\MDNLHNUDQHOHNWU\F]Q\,]RODFMฤŠ VWDQRZL VDPRJDVQฤ…FH WZRU]\ZR V]WXF]QH ']LฤŠNLWDNLHMEXGRZLHLQVWDODFMDMHVWV]W\ZQD Z\WU]\PDรกD L QLHPDO QLHSDOQD 1D SRGNUHฤžOHQLH ]DVรกXJXMH RGSRZLHGQLD NRQVWUXNFMD L GREyU PDWHULDรกyZ V]\QRSU]HZRGyZ XPRฤชOLZLDMฤ…FDSU]HSรก\ZSUฤ…GXZZDUXQNDFK

28

Fachowy Elektryk

SRฤชDURZ\FKSU]H]PLQXW6Wฤ…GWHฤชLQVWDODFMH WHJR W\SX PRJฤ… E\รผ DOWHUQDW\Zฤ… GOD SU]HFLZSRฤชDURZ\FK V\VWHPyZ NDEORZ\FK 3R]LRP EH]SLHF]Hฤ”VWZD PRฤชQD SRGQLHฤžรผ VWRVXMฤ…FZHZQฤŠWU]QHEDULHU\RJQLRZH

1DV]\QLHXPLHV]F]RQHVฤ…JQLD]GDZNWyUHPRฤชQDZNรกDGDรผZW\F]NLRUD]SRGรกฤ…F]Dรผ VNU]\QNL RGSรก\ZRZH *QLD]GD ]DEH]SLHF]DQH Vฤ… Z VSRVyE ]DSHZQLDMฤ…F\ VWRSLHฤ” RFKURQ\RG,3GR,3 X]DOHฤชQLRQHMHVW

Fot.: Legrand

RGSRZLHGQLFKSURPLHQLJLฤŠFLDRUD]ZรกDฤžFLZHJRUR]VWDZLHQLDNDEOL(IHNWHPMHVWGXฤชH ร„]DSRWU]HERZDQLH QD SU]HVWU]Hฤ”ยด ยฑ LQVWDODFMH V]\QRSU]HZRGRZH SR]EDZLRQH Vฤ… WHM ZDG\ 3R]D W\P ]H Z]JOฤŠGX QD W\ONR MHGQR SU]\รกฤ…F]H RGSรก\ZRZH UR]G]LHOQLFH QLVNLHJR QDSLฤŠFLD Z WDNLFK LQVWDODFMDFK PDMฤ… PQLHMV]HUR]PLDU\ 6\VWHP\ V]\QRSU]HZRGRZH VNรกDGDMฤ… VLฤŠ ] SUHIDEU\NRZDQ\FK HOHPHQWyZ PRGXรกRZ\FK ']LฤŠNL WHPX PRฤชQD MH รกDWZR UR]EXGRZDรผLGRVWRVRZDรผGR]PLDQ\PLHMVFD XVWDZLHQLD XU]ฤ…G]Hฤ” 0RQWDฤช V]\QRSU]HZRGyZ]DMPXMHUyZQLHฤชPQLHMF]DVXZSRUyZQDQLX]PRG\ยฟNDFMฤ…F]\PRQWDฤชHPLQVWDODFMLWUDG\F\MQHM

Fot. 3. Systemy szynoprzewodowe skล‚adajฤ… siฤ™ z prefabrykowanych elementรณw moduล‚owych. Dziฤ™ki temu moลผna je ล‚atwo rozbudowaฤ‡ i dostosowaฤ‡ do zmiany miejsca ustawienia odbiornikรณw energii.


REKLAMA

Fot.: Sasel

PORADY

ETITEC S C 275/20 Energia pod kont ontrolÄ&#x2026; olÄ&#x2026;

Ogranicznik przepiÄ&#x2122;Ä&#x2021; Typ 2 (klasa C) â&#x20AC;&#x201C; nowa seria - najnowsza technologia wykonania - TC(G) â&#x20AC;&#x201C; (thermal control) - bez prÄ&#x2026;dĂłw nastÄ&#x2122;pczych - kontrolowane przewodzenie prÄ&#x2026;dĂłw wyĹ&#x201A;adowczych (przemijajÄ&#x2026;cych i krĂłtkotrwaĹ&#x201A;ych TOV) â&#x20AC;&#x201C; wysoka skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ochrony - wysoka niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; 7 lat gwarancji - brak moĹźliwoĹ&#x203A;ci powstania Ĺ&#x201A;uku elektrycznego - brak ryzyka poĹźaru - wykonane jako 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 â&#x20AC;&#x201C; do wszystkich ukĹ&#x201A;adĂłw sieci - brak prÄ&#x2026;du upĹ&#x201A;ywu - dĹ&#x201A;uĹźsza ĹźywotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogranicznika - wymienne moduĹ&#x201A;y warystorowe - ogranicznik nie wymaga dobezpieczenia wstÄ&#x2122;pnego - obrotowy bezpiecznik termiczny - ochrona przed przeciÄ&#x2026;Ĺźeniem - bezpieczniejszy produkt

ETITEC S B 275/12,5 5 Fot. 4. Szynoprzewody klasyďŹ kuje siÄ&#x2122; uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;c obciÄ&#x2026;ĹźalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prÄ&#x2026;dowÄ&#x2026;. Na rynku dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; modele przeznaczone do zasilania oĹ&#x203A;wietlenia, odbiornikĂłw maĹ&#x201A;ej, Ĺ&#x203A;redniej oraz duĹźej mocy lub przesyĹ&#x201A;ania energii na wiÄ&#x2122;ksze odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci.

WR RG PRGHOX V]\QRSU]HZRGX F]\ WHÄŞ SRWU]HE XÄŞ\WNRZQLNyZ ']LÄ&#x160;NL ]DVWRVRZDQLX V\VWHPX VSHFMDOQ\FK ]ĂĄÄ&#x2026;F]\ V]\QRSU]HZRG\ PRÄŞQDĂĄÄ&#x2026;F]\ĂźZVSRVyESURVW\LV]\ENL%DUG]RXĂĄDWZLDWR]DUyZQREXGRZÄ&#x160;LQVWDODFMLHOHNWU\F]QHMMDNLMHMPRG\ÂżNDFMH&LÄ&#x2026;JĂĄRÄ&#x17E;Ăź HNUDQX ]DSHZQLRQD MHVW G]LÄ&#x160;NL VSHFMDOQHM Ä&#x17E;UXELH ĂĄÄ&#x2026;F]QLNRZHM ,FK ]DVLODQLH UyZQLHÄŞ SRGĂĄÄ&#x2026;F]DQH MHVW ]D SRPRFÄ&#x2026; V]\ENR]ĂĄÄ&#x2026;F]HN .DEHO]DVLODMÄ&#x2026;F\]DEH]SLHF]DQ\MHVWVSHFMDOQÄ&#x2026;REHMPÄ&#x2026;NWyUDFKURQLJR SU]HGZ\UZDQLHP=NROHLNRÄ&#x201D;FHV]\QRSU]HZRGyZ]DEH]SLHF]RQH VÄ&#x2026;VSHFMDOQ\PLSRNU\ZDPL DuĹźa rozpiÄ&#x2122;toĹ&#x203A;Ä&#x2021; mocy 'RVWÄ&#x160;SQHQDU\QNXV]\QRSU]HZRG\PRÄŞQDVNODV\ÂżNRZDĂźXZ]JOÄ&#x160;GQLDMÄ&#x2026;F REFLÄ&#x2026;ÄŞDOQRÄ&#x17E;Ăź SUÄ&#x2026;GRZÄ&#x2026; GODWHJR Z\UyÄŞQLD VLÄ&#x160; PRGHOH SU]H]QDF]RQH GR ]DVLODQLD RÄ&#x17E;ZLHWOHQLD RGELRUQLNyZ PDĂĄHM Ä&#x17E;UHGQLHM RUD]GXÄŞHMPRF\OXESU]HV\ĂĄDQLDHQHUJLLQDZLÄ&#x160;NV]HRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FL :HUVMH R QDMPQLHMV]\P QDWÄ&#x160;ÄŞHQLX SU]HSĂĄ\ZX SUÄ&#x2026;GX SR]ZDODMÄ&#x2026; QDPDNV\PDOQÄ&#x2026;REFLÄ&#x2026;ÄŞDOQRÄ&#x17E;ĂźZ\QRV]Ä&#x2026;FÄ&#x2026;L$,FKSU]HZRGQLNLZ\NRQDQHVÄ&#x2026;]PLHG]LHOHNWUROLW\F]QHM:VWDQGDUGRZ\FK PRGHODFK V]\QRSU]HZRGyZ QLH SU]HZLGXMH VLÄ&#x160; Z\WU]\PDĂĄRÄ&#x17E;FL QDG]LDĂĄDQLHQLHNRU]\VWQ\FKF]\QQLNyZ]HZQÄ&#x160;WU]Q\FKMHGQDNGR-

Ogranicznik przepiÄ&#x2122;Ä&#x2021; Typ1+Typ2 (klasa B+C) â&#x20AC;&#x201C; nowa seria - najnowsza technologia wykonania - TC(G) â&#x20AC;&#x201C; (thermal control) - bez prÄ&#x2026;dĂłw nastÄ&#x2122;pczych -kontrolowane przewodzenie prÄ&#x2026;dĂłw wyĹ&#x201A;adowczych (przemijajÄ&#x2026;cych i krĂłtkotrwaĹ&#x201A;ych TOV) - wysoka skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ochrony - wysoka niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; 7 lat gwarancji - brak moĹźliwoĹ&#x203A;ci powstania Ĺ&#x201A;uku elektrycznego - brak ryzyka poĹźaru - wykonane jako 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 â&#x20AC;&#x201C; do wszystkich ukĹ&#x201A;adĂłw sieci - brak prÄ&#x2026;du upĹ&#x201A;ywu - dĹ&#x201A;uĹźsza ĹźywotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogranicznika - ogranicznik nie wymaga dobezpieczenia wstÄ&#x2122;pnego - obrotowy bezpiecznik termiczny - ochrona przed przeciÄ&#x2026;Ĺźeniem - bezpieczniejszy produkt

ETITEC S B - PVâ&#x20AC;Ś./12,5 Ogranicznik przepiÄ&#x2122;Ä&#x2021; Typ1+Typ2 (klasa B+C) do ochrony ukĹ&#x201A;adĂłw moduĹ&#x201A;Ăłw fotowoltaicznych PV - nowa seria - najnowsza technologia wykonania - TC(G) â&#x20AC;&#x201C; (thermal control) - bez prÄ&#x2026;dĂłw nastÄ&#x2122;pczych - dostÄ&#x2122;pne na napiÄ&#x2122;cia DC â&#x20AC;&#x201C; 300V, 600V, 1000V, 1200V, 1500V - kontrolowane przewodzenie prÄ&#x2026;dĂłw wyĹ&#x201A;adowczych (przemijajÄ&#x2026;cych i krĂłtkotrwaĹ&#x201A;ych TOV) - wysoka skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ochrony - wysoka niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; 7 lat gwarancji - brak moĹźliwoĹ&#x203A;ci powstania Ĺ&#x201A;uku elektrycznego - brak ryzyka poĹźaru - brak prÄ&#x2026;du upĹ&#x201A;ywu - dĹ&#x201A;uĹźsza ĹźywotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogranicznika - ogranicznik nie wymaga dobezpieczenia wstÄ&#x2122;pnego - obrotowy bezpiecznik termiczny - ochrona przed przeciÄ&#x2026;Ĺźeniem - bezpieczniejszy produkt

Fachowy Elektryk

29


Fot.: Legrand

PORADY

VWÄ&#x160;SQHVÄ&#x2026;UyZQLHÄŞPRGHOHRSRGZ\ÄŞV]RQ\P VWRSQLXRFKURQ\Z\QRV]Ä&#x2026;F\P,30RGHOH SU]H]QDF]RQH GR ]DVLODQLD RGELRUQLNyZ PDĂĄHM PRF\ VÄ&#x2026; Z VWDQLH GRVWDUF]DĂź HQHUJLÄ&#x160; HOHNWU\F]QÄ&#x2026; ]DUyZQR GR RGELRUQLNyZ MHGQR MDN L WUyMID]RZ\FK VĂĄXÄŞÄ&#x2026; UyZQLHÄŞ GR]DVLODQLDRÄ&#x17E;ZLHWOHQLD = P\Ä&#x17E;OÄ&#x2026; R ]DVLODQLX RGELRUQLNyZ PDĂĄHM PRF\ VWZRU]RQR WDNÄŞH V]\QRSU]HZRG\ R SUÄ&#x2026;GDFK ]QDPLRQRZ\FK  RUD] $:QLHNWyU\FKPRGHODFK]DVWRVRZDQR REXGRZÄ&#x160;Z\NRQDQÄ&#x2026;]SURÂżOLDOXPLQLRZ\FK L HOHPHQWyZ SROLHVWURZ\FK 6]\QRSU]HZRG\ G]LÄ&#x160;NL NWyU\P PRÄŞOLZ\ MHVW SU]HSĂĄ\Z SUÄ&#x2026;GXRZDUWRÄ&#x17E;FLDFK]QDPLRQRZ\FKZ\QRV]Ä&#x2026;F\FK   L $ VWRVRZDQH VÄ&#x2026; SU]\ ]DVLODQLX RGELRUQLNyZ RÄ&#x17E;UHGQLP]DSRWU]HERZDQLXQDPRF 6]\QRSU]HZRG\ ]DVLODMÄ&#x2026;FH RGELRUQLNL R GXÄŞHM PRF\ PRJÄ&#x2026; E\Ăź ]DVLODQH SUÄ&#x2026;GHP R ZDUWRÄ&#x17E;FLDFK ]QDPLRQRZ\FK VLÄ&#x160;JDMÄ&#x2026;F\FK $6]\Q\WHJRW\SXGREU]HVWRVRZDQH VÄ&#x2026; UyZQLHÄŞ SU]\ SU]HV\ĂĄDQLX HQHUJLL HOHNWU\F]QHM QD GXÄŞH RGOHJĂĄRÄ&#x17E;FL: ]DOHÄŞQRÄ&#x17E;FL RGPRGHOXRIHURZDQHVÄ&#x2026;ZHUVMH]SU]HZRGQLNDPL DOXPLQLRZ\PL OXE Z\NRQDQ\PL ] PLHG]L 3U]HZRGQLNL DOXPLQLRZH SRNU\WH VÄ&#x2026; ZDUVWZÄ&#x2026; F\Q\ G]LÄ&#x160;NL F]HPX PRÄŞOLZH MHVW EH]SRÄ&#x17E;UHGQLH SRĂĄÄ&#x2026;F]HQLH ]DFLVNyZ PLHG]LDQ\FK,FK]DOHWÄ&#x2026;MHVWPLÄ&#x160;G]\LQQ\PL GREUH RGSURZDG]DQLH FLHSĂĄD GR RWRF]HQLD

30

Fachowy Elektryk

Fot.: Sasel

Fot. 5. System szynoprzewodĂłw oĹ&#x203A;wietleniowych i rozdzielczych LB Plus ďŹ rmy Legrand dla prÄ&#x2026;dĂłw od 25 do 63 A. Sztywna obudowa ze stali galwanizowanej. Przewody izolowane samogasnÄ&#x2026;cym tworzywem sztucznym. Wersje 6- i 8-przewodnikowe z mechanicznÄ&#x2026; separacjÄ&#x2026; przewodnikĂłw wewnÄ&#x2026;trz szynoprzewodu. Uchylne pokrywy gniazd, szczelnie osĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;ce gniazda odpĹ&#x201A;ywowe. Wtyczki 10 A, 16 A i 32 A w róşnych kolorach uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026;cych identyďŹ kacjÄ&#x2122; faz, wyposaĹźone w styki sprÄ&#x2122;Ĺźynowe. StopieĹ&#x201E; ochrony szynoprzewodu: IP 55.

Fot. 6. IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; odbiornikĂłw i ich rozmieszczenie to podstawowe zaĹ&#x201A;oĹźenia przy doborze poszczegĂłlnych elementĂłw szynoprzewodĂłw. Ma to wpĹ&#x201A;yw na typ systemu uzaleĹźniony od maksymalnej obciÄ&#x2026;ĹźalnoĹ&#x203A;ci prÄ&#x2026;dowej.


Fot.: Legrand

PORADY

Fot. 7. System szynoprzewodรณw rozdzielczych MR ๏ฌrmy Legrand do stosowania w instalacjach ล›rednich i duลผych mocy (od 160 do 1000 A). Dostฤ™pne wykonania: od 160 do 1000 A z przewodami ze stopรณw aluminium i od 250 do 1000 A z przewodami wykonanymi z miedzi elektrolitycznej 99,9%. Liczba przewodnikรณw: 4 w kaลผdej sekcji (3L + N, obudowa jako przewรณd ochronny PE) oraz w wersji MRfull 5 przewodรณw: 3L + N + PE w kaลผdej sekcji. Gniazda odpล‚ywowe po obu stronach magistrali rozstawione co 1 m (3 + 3 gniazda na elemencie o dล‚ugoล›ci 3 m) przeznaczone do podล‚ฤ…czenia skrzynek odpล‚ywowych od 16 do 1000 A, wewnฤ…trz ktรณrych moลผliwe jest umieszczenie elementรณw zabezpieczajฤ…cych, takich jak bezpieczniki czy aparatura moduล‚owa.

3URGXFHQFL RIHUXMฤ… UyZQLHฤช V]\QRSU]HZRG\ Z\NRQDQH Z WHFKQRORJLL ร„VDQGZLFKยด R QLHZLHONLFK ZDUWRฤžFLDFK LPSHGDQFML ]DSHZQLDMฤ…F\FKPDรกHVWUDW\ZSU]HV\OHSUฤ…GX QD]QDF]QHRGOHJรกRฤžFL 6]\QRSU]HZRG\ GR ]DVLODQLD RGELRUQLNyZ R GXฤชHM PRF\ GRVWฤŠSQH Vฤ… Z NRQยฟJXUDFMDFK   L SU]HZRGQLNRZ\FK Z ZHUVMDFK ] JQLD]GDPL L EH] JQLD]G RGSรก\ZRZ\FK 3URGXFHQFL RIHUXMฤ… UyZQLHฤช REV]HUQฤ… RIHUWฤŠ Z ]DNUHVLH VNU]\QHN RGSรก\ZRZ\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ RUD] DSDUDWXU\ PRGXรกRZHM Akcesoria 3LV]ฤ…F R HODVW\F]QRฤžFL V]\QRSU]HZRGyZ QLH PLDรกHP QD P\ฤžOL LFK ร„JLฤŠWNRฤžFLยด ZUฤŠF] SU]HFLZQLH LFK REXGRZ\ Vฤ… V]W\ZQH SU]H] FR Z\WU]\PDรกH (ODVW\F]QRฤžรผ Z W\P SU]\SDGNX R]QDF]D รกDWZRฤžรผ GRVWRVRZDQLD WHJR UR]ZLฤ…]DQLDGRZ\PDJDQ\FKZDUXQNyZ-HVW WRPRฤชOLZHG]LฤŠNLFDรกHMJDPLHDNFHVRULyZ &HFKD WD XMDZQLD VLฤŠ MXฤช SU]\ PRQWDฤชX V\VWHPX =DVLODQLH LQVWDODFML RGE\ZD VLฤŠ ]D SRฤžUHGQLFWZHP VSHFMDOQ\FK JรกRZLF ]DVLODMฤ…F\FK'RRPLMDQLDSXV]HNOXE]PLDQ\ NLHUXQNXSU]HELHJXV]\QRSU]HZRGyZRNฤ…W LQQ\ QLฤช SURVW\ VรกXฤชฤ… รกฤ…F]QLNL HODVW\F]QH

Z\SRVDฤชRQH Z V]\ENR]รกฤ…F]NL 0RฤชOLZH MHVW RF]\ZLฤžFLH UR]JDรกฤŠ]LDQLH LQVWDODFML ยฑ VรกXฤชฤ… GR WHJR VSHFMDOQH PRGXรก\ R FKDUDNWHU]HWUyMQLNRZ\P3U]\PRQWDฤชXQLH]EฤŠGQH Vฤ… UyZQLHฤช SRNU\Z\ NRฤ”FRZH RVรกRQ\ QDรกฤ…F]HQLDF]\XFKZ\W\PRFXMฤ…FH 'RGDWNRZฤ… RFKURQฤŠ ]DSHZQLDMฤ… ]DNU\WH NDQDรก\NDEORZHXPLHV]F]DQHQDREXGRZLH V]\QRSU]HZRGX PRQWRZDQH QD G\VWDQVDFK L XFKZ\WDFK 1LH ]PLHQLD WR IDNWX ฤชHZUD]LHSRWU]HE\PRฤชHP\Xฤช\รผV\VWHPX R SRGZ\ฤชV]RQ\P VWRSQLX ,3 7\P VSRVREHP X]\VNDP\ RGSRUQRฤžรผ QD G]LDรกDQLH ZLOJRFLVรกRฤ”FDF]\WHฤชVXEVWDQFMLDJUHV\ZQ\FK : XU]ฤ…G]HQLDFK WHJR W\SX LVWRWQฤ… UROฤŠ RGJU\ZD VSHFMDOQD NRQVWUXNFMD L]RODFML ED]XMฤ…FD QD ฤช\ZLF\ HSRNV\GRZHM =DSHZQLDRQDUyZQLHฤชRFKURQฤŠSU]HGSURPLHQLDPL89 6\VWHP V]\QRSU]HZRGyZ PRฤชQD Z\SRVDฤช\รผ Z DSDUDWXUฤŠ PRGXรกRZฤ… ยฑ VNU]\QNL RGSรก\ZRZH RUD] ZW\F]NL L SRORZH &LHNDZ\P L EH]SLHF]Q\P UR]ZLฤ…]DQLHP Vฤ… QS VNU]\QNL RGSรก\ZRZH ] V\VWHPHP L]RODFML NWyU\ ]LQWHJURZDQ\ MHVW ] SRNU\Zฤ…ยฑRWZDUFLHSRNU\Z\ZVSRVyEDXWRPDW\F]Q\RGFLQDZQLFKGRSรก\ZSUฤ…GXGRZHZQฤŠWU]Q\FKHOHPHQWyZVNU]\QNL

Dobรณr modelu 'REyU SRV]F]HJyOQ\FK HOHPHQWyZ V]\QRSU]HZRGyZ SRZLQLHQ XZ]JOฤŠGQLDรผ LORฤžรผ RGELRUQLNyZ NWyUH EฤŠGฤ… GR QLFK SU]\รกฤ…F]RQH RUD] LFK UR]PLHV]F]HQLH 3U]HรกRฤช\ VLฤŠ WR SU]HGH ZV]\VWNLPQDW\SV\VWHPXX]DOHฤชQLRQ\RGPDNV\PDOQHMREFLฤ…ฤชDOQRฤžFLSUฤ…GRZHM3R]DW\PSRรกRฤชHQLH L OLF]ED XU]ฤ…G]Hฤ” GHWHUPLQXMฤ… LORฤžรผ L PLHMVFH PRQWRZDQLD JQLD]G :DฤชQH MHVW UyZQLHฤช RSW\PDOQH ]DSURMHNWRZDQLH SU]HELHJX WUDV\ V]\QRSU]HZRGyZ 8VWDODMฤ…F Mฤ… QDOHฤช\ VWRVRZDรผ PRฤชOLZLH QDMZLฤŠNV]ฤ… LORฤžรผ GรกXJLFK HOHPHQWyZ SURVW\FK =PLQLPDOL]RZDQLH OLF]E\ ร„]DNUฤŠWyZยด REQLฤชDNRV]WLQVWDODFMLLSRSUDZLDMHMVSUDZQRฤžรผ NDฤชGH รกฤ…F]HQLH WR VWUDW\ HQHUJLL (OHPHQW\ NUyWNLHSRZLQQ\E\รผXฤช\ZDQHMHG\QLHGRGRSDVRZDQLDSU]HELHJXWUDV\GRZ\PLDUyZSRPLHV]F]HQLD =PLHQLDMฤ…F NLHUXQHN ELHJX SU]HZRGyZ Z SU]\SDGNX REHMฤžรผ SU]HV]NyG SR]LRP\FK OXE SLRQRZ\FKVWRVXMHVLฤŠรกฤ…F]QLNLNฤ…WRZH2GJU\ZDMฤ…RQHLVWRWQฤ…UROฤŠUyZQLHฤชZSU]\SDGNXNRQLHF]QRฤžFL]PLDQ\Z\VRNRฤžFL]DZLHV]HQLDFLฤ…JX V]\QRZHJR 3RGF]DV SURMHNWRZDQLD LQVWDODFML QDOHฤช\SDPLฤŠWDรผฤชHQDMGรกXฤชV]\RGFLQHNXรกRฤชRQ\ SLRQRZRGRHOHPHQWyZNฤ…WRZ\FKQLHSRZLQLHQ SU]HNUDF]DรผP ย„

Fachowy Elektryk

31


PORADY

โ€žInteligentneโ€ domofony

Fot.: Siedle

Mรณwiล‚ dziad do obrazu, a obraz do niegoโ€ฆ przemรณwiล‚. Tak siฤ™ dzieje w inteligentnych domach. Inteligentne ekrany speล‚niajฤ… wiele funkcji, miฤ™dzy innymi sฤ… wideounifonami. Oprรณcz tego, jako wideounifony wykorzystywane sฤ… telewizory, iPhony i smartfony. Wszystko po to, aby zwiฤ™kszyฤ‡ komfort oraz bezpieczeล„stwo. Uลผytkownik w kaลผdym miejscu swojego domu ma dostฤ™p do domofonu. W kuchni, salonie, sypialni czy ogrodzie. Z kaลผdego miejsca moลผna zobaczyฤ‡, kto stoi przed wejล›ciem, porozmawiaฤ‡ z nim i ewentualnie wpuล›ciฤ‡ do ล›rodka.

Fot. 1. Bezprzewodowy domofon moลผesz mieฤ‡ zawsze pod rฤ™kฤ… w dowolnym miejscu domu.

32

Fachowy Elektryk

3RGVWDZRZHIXQNFMHUHDOL]RZDQHSU]H]GRPRIRQ\QLH]PLHQLรก\VLฤŠRGZLHOXODW6รกXฤชฤ… GR UR]SR]QDZDQLD SU]\E\V]yZ L VHOHNW\ZQHJR ZSXV]F]DQLD LFK QD SU\ZDWQ\ WHUHQ -DN ]DZV]H VNรกDGDMฤ… VLฤŠ ] WU]HFK ]DVDGQLF]\FK HOHPHQWyZ EUDPRIRQX ]QDMGXMฤ…FHJR SU]\ ZHMฤžFLX XQLIRQX ]DPRQWRZDQHJR ZGRPXRUD]]DVLODF]\LVWHURZQLNyZPRQWRZDQ\FK Z UR]G]LHOQLFDFK 1DMPQLHMV]\P ]PLDQRP SRGOHJDรก\ VDPH VWDFMH EUDPRIRQRZH1DWRPLDVWUHZROXF\MQH]PLDQ\GRW\F]ฤ… VDPHM LQVWDODFML RUD] VWDFML GRPRZ\FK *ZDรกWRZQ\UR]ZyMHOHNWURQLNLVSRZRGRZDรก UR]ZyMIXQNFMRQDOQRฤžFLSU]\UyZQRF]HVQ\P VSDGNX FHQ : RVWDWQLFK ODWDFK MHVWHฤžP\ ฤžZLDGNDPL LQWHJUDFML ZV]HONLFK LQVWDODFML ]QDMGXMฤ…F\FK VLฤŠ Z GRPDFK 6LHFL NRPSXWHURZH LQVWDODFMH DQWHQRZH L GRPRIRQRZH RUD]WHOHIRQLDรกฤ…F]ฤ…VLฤŠZMHGQR:\VWDUF]\ MHGQRXU]ฤ…G]HQLHDE\PLHรผGRVWฤŠSGRNDฤชGHM ]W\FKLQVWDODFML Bramofony : ]DVDG]LH QRZRF]HVQH EUDPRIRQ\ UyฤชQLฤ… VLฤŠ RG W\FK QDMVWDUV]\FK W\ONR Z\JOฤ…GHP .DฤชG\ ] QLFK SRVLDGD ZEXGRZDQ\ PLNURIRQ ] JรกRฤžQLF]NLHP RUD] SU]\FLVN &]DVHP ]DPLDVW OXE RERN SU]\FLVNyZ SRMDZLDVLฤŠ NODZLDWXUD NRGRZD &]DVHP GRGDWNRZ\P HOHPHQWHP MHVW F]\WQLN OLQLL SDSLODUQ\FK NDUW PDJQHW\F]Q\FK F]XMND UXFKX F]\ NDPHUD &]ฤŠVWR WH GRGDWNRZH XU]ฤ…G]HQLD ZVSyรกSUDFXMฤ…]GRPRIRQHPDOHVฤ…G\VNUHWQLH]DPRQWRZDQHZSREOLฤชX1DMF]ฤŠVWV]\P SU]\NรกDGHP WDNLHJR UR]ZLฤ…]DQLD MHVW PLHMVFH ]DLQVWDORZDQLD NDPHU\ :LฤŠNV]H SROH ZLG]HQLDSRVLDGDNDPHUD]H]PLHQQฤ…RJQLVNRZฤ…]DPRQWRZDQDQDEXG\QNXZHZQฤ…WU] SRVHVML$RVRED]QDMGXMฤ…FDVLฤŠQD]HZQฤ…WU] QLHPRฤชHMHM]DVรกRQLรผDQL]QLV]F]\รผ'RGDWNRZฤ… ]DOHWฤ… WDNLHJR UR]ZLฤ…]DQLD MHVW PRฤชOLZRฤžรผ ZVSyรกSUDF\ NLONX NDPHU ] MHGQ\P EUDPRIRQHP 8ฤช\WNRZQLN X]\VNXMH Z WHQ VSRVyE ]QDF]QLH ZLฤŠNV]H SROH ZLG]HQLD FR SRSUDZLD MHJR EH]SLHF]Hฤ”VWZR -HV]F]H GRVNRQDOV]\P UR]ZLฤ…]DQLHP MHVW Z\NRU]\VWDQLHNDPHU\KHPLVIHU\F]QHM3RGREQLHMDN ZREURWRZHMNDPHU]HNRSXรกNRZHMGDMHRQD REUD]ยƒDOHMHVWRQUHMHVWURZDQ\MDNRFDรกRฤžรผLREUDELDQ\HOHNWURQLF]QLH']LฤŠNLWHPX X]\VNXMHVLฤŠ]QDF]QLHV]\EV]\GRVWฤŠSLZ\VRNฤ…MDNRฤžรผREUD]X:ZHMฤžFLXFRUD]F]ฤŠฤžFLHMRSUyF]NDPHURERNEUDPRIRQX]QDMGXMฤ… VLฤŠ XU]ฤ…G]HQLD NRQWUROL GRVWฤŠSX &]DVHP ]DLQVWDORZDQH RVREQR F]DVHP ZEXGRZDQH


Z VWDFMฤŠ EUDPRIRQRZฤ… D F]DVHP G\VNUHWQLHXNU\WHSRGW\QNLHPF]\OLFRZฤ…HOHZDFMฤ… PXUX

Fot.: GIRA

Instalacja &]ฤŠVW\PSUREOHPHP]ZLฤ…]DQ\P]LQVWDODFMฤ… EUDPRIRQXMHVWNRQLHF]QRฤžรผGRSURZDG]HQLD RGSRZLHGQLHM LQVWDODFML ] GRPX GR EUDP\ =ZรกDV]F]D ZWHG\ JG\ GHF\]MD ]DSDGD MXฤช SRXWZDUG]HQLXWHUHQXL]DJRVSRGDURZDQLX RWRF]HQLD:WHG\Z\MฤžFLHPPRฤชHE\รผEH]SU]HZRGRZ\EUDPRIRQOXEZLGHREUDPRIRQ 2F]\ZLฤžFLH SRG ZDUXQNLHP ฤชH SU]\QDMPQLHM]DVLODQLHMHVWGRSURZDG]RQHZSREOLฤชH ZHMฤžFLD2W\PMHGQDNSDPLฤŠWDQLHPDONDฤชG\ LQZHVWRU =DVLODQLH ERZLHP SRWU]HEQH MHVWGRXUXFKDPLDQLDEUDP\F]\RฤžZLHWODQLD ZHMฤžFLD$SR]DW\PPRฤชQDMHGRSURZDG]Lรผ GR IXUWNL ] GRZROQHJR XU]ฤ…G]HQLD ]DVLODQHJR QDSLฤŠFLHP 9 =DOHWฤ… UDGLRZHJR SRรกฤ…F]HQLDDF]NROZLHNMHVWRQREDUG]LHMSRGDWQHQD]DNรกyFHQLDMHVWRGOHJรกRฤžรผQDMDNฤ… PRฤชQD SURZDG]Lรผ WUDQVPLVMฤŠ 1LHNWyU]\ SURGXFHQFL JZDUDQWXMฤ… SUDZLGรกRZฤ… รกฤ…F]-

QRฤžรผQDZHWQDRGOHJรกRฤžรผNP=GHF\GRZDQDZLฤŠNV]RฤžรผV\VWHPyZSU]HZRGRZ\FKMHVW RJUDQLF]RQDGRNLONXVHWPHWUyZLWRF]ฤŠVWR SRG ZDUXQNLHP ]DLQVWDORZDQLD SR GURG]H GRGDWNRZ\FK Z]PDFQLDF]\ $ Z]PDFQLDF]H WH PXV]ฤ… E\รผ GRGDWNRZR ]DVLODQH FR]QRZXNRPSOLNXMHLQVWDODFMฤŠ:RVWDWQLP F]DVLHQDU\QNXGRPLQXMฤ…Fฤ…UROฤŠ]DF]\QDMฤ… RGJU\ZDรผ GRPRIRQ\ ,3 6\JQDรก ] EUDPRIRQX Z\ZRรกDQLH GฤจZLฤŠN REUD] L V\JQDรก\ VWHURZQLF]H Vฤ… SU]HND]\ZDQH GR EUDPNL UDGLRZHM W]Z $FFHV 3RLQW ]DLQVWDORZDQHM Z EUDPLH 'UXJLH WDNLH VDPR XU]ฤ…G]HQLD ]QDMGXMHVLฤŠZGRPX:\NRU]\VWDQLHMDNR LQWHUIHMVX NRPXQLNDF\MQHJR SRZV]HFKQLH VWRVRZDQ\FK Z GRPDFK L ELXUDFK EH]SU]HZRGRZHM VLHFL :L)L SRZRGXMH ฤชHG]LฤŠNLWHPX]EฤŠGQHMHVWGRSURZDG]DQLH SU]HZRGRZHMVLHFLNRPSXWHURZHMGREUDPRIRQX6]\ENDLSURVWDLQVWDODFMD,WDNฤชH ]PQLHMV]HQLHLORฤžFLSU]HZRGyZZHZQฤ…WU] GRPX $ PRฤชOLZRฤžรผ WXQHORZDQLD QLHPDO Z XQLHPRฤชOLZLD SRGVรกXFK OXE ร„ZFLQDQLHVLฤŠยดZLQVWDODFMฤŠ

Fot. 2. Jednฤ… z niezliczonych funkcji panelu sterujฤ…cego zintegrowanฤ… instalacjฤ… budynku jest moลผliwoล›ฤ‡ kontroli dostฤ™pu do domu.

Fot.: Siedle

PORADY

Fot. 3. Wspรณล‚czesny domofon to integralna czฤ™ล›ฤ‡ architektury budynku.

Wideounifony 8QLIRQ\ L ZLGHRXQLIRQ\ E\ZDMฤ… F]DVHP QLH]DVWฤ…SLRQH:PLHMVFDFKZNWyU\FKVWDOH NWRฤž SU]HE\ZD D WDNฤชH Z VWUHIDFK NRPXQLNDF\MQ\FK :\PDJDMฤ…F\ NOLHQW RF]HNXMH DSDUDWX ] GXฤช\P F]\WHOQ\P QDZHW ] RGOHJรกRฤžFL SDUX PHWUyZ HNUDQHP XPRฤชOLZLDMฤ…F\P UR]SR]QDZDQLH SU]\E\V]yZ EH] RGU\ZDQLD VLฤŠ RG Z\NRQ\ZDQHM F]\QQRฤžFL 6]F]HJyOQ\P PLHMVFHP MHVW V\SLDOQLD =DPLDVW ]U\ZDรผ VLฤŠ ] รกyฤชND QD G]ZRQHN GRPRIRQX Z\VWDUF]\ VSRMU]Hรผ QD HNUDQ L MXฤช ZLDGRPRJRฤžรผF]\QDWUฤŠW7DNLHUR]ZLฤ…]DQLH ]DSHZQLD NRPIRUW -HGQDN SURGXFHQFL ]DXZDฤช\OLฤชHZNDฤชG\PGRPX]QDMGXMHVLฤŠ ZLHOH XU]ฤ…G]Hฤ” Z\SRVDฤชRQ\FK Z HNUDQ\ 7HOHZL]RU\ NRPSXWHU\ SDQHOH VWHURZQLF]H :QLRVHN QDVXQฤ…รก VLฤŠ VDP :\VWDUF]ฤ… QLHZLHONLH ]PLDQ\ DE\ MHGQR XU]ฤ…G]HQLH VSHรกQLDรกR WH WU]\ IXQNFMH QDUD]:HIHNFLH SRZVWDรก\ ZLHORIXQNF\MQH SDQHOH GRW\NRZH : W]Z LQWHOLJHQWQ\FK GRPDFK PRฤชQD ZV]\VWNR]HZV]\VWNLP]LQWHJURZDรผ3DQHO Z SU]HGSRNRMX PRฤชH E\รผ OXVWUHP ZLGHR GRPRIRQHP SDQHOHP VWHURZQLF]\P FDรกHM GRPRZHM LQVWDODFML SDQHOHP DODUPRZ\P L LQWHUNRPHP$ SRGREQ\ SDQHO Z VDORQLH ZVWDQLHVSRF]\QNXG]LDรกDMDNZLHONDIRWRUDPND$ Z QLHM XOXELRQ\ REUD] XNRFKDQD RVREDOXEZLUWXDOQHDNZDULXP1LH]DOHฤชQLH

Fachowy Elektryk

33


RGWHJRMDNZ\NRU]\VW\ZDQ\MHVWWDNLDSDUDW JG\W\ONRNWRฤžQDFLฤžQLHSU]\FLVNEUDPRIRQX Eรก\VNDZLF]QLH QD FDรก\P HNUDQLH OXE MDNR REUD] Z REUD]LH EฤŠG]LH ZLGDรผ NWR G]ZRQL 3RWHP MHGHQ UXFK SLORWHP Z\VWDUF]\ E\JRฤžFLDZSXฤžFLรผGRGRPX7HQVDPSLORW VรกXฤช\ WDNฤชH GR REVรกXJL WHOHZL]RUD VSU]ฤŠWX DXGLRLZLGHRRUD]VWHURZDQLDRฤžZLHWOHQLHP ฤชDOX]MDPLLRJU]HZDQLHP$RVRE\SRVLDGDMฤ…FH LQWHOLJHQWQ\ VSU]ฤŠW$*' EฤŠGฤ… PRJรก\ ED] ZVWDZDQLD ] NDQDS\ VSUDZG]Lรผ F]\ Z ORGyZFH MHVW ]LPQH SLZR -HG\Q\ SUREOHPMHVWWDNLฤชHNWRฤžPXVLMHSU]\QLHฤžรผ/HF] QLHZ\NOXF]RQH ฤชH QDMEOLฤชV]H ODWD SR]ZROฤ… QDUR]ZLฤ…]DQLHWDNฤชHWHJRSUREOHPX

Fot.: Siedle

Smartfony .ROHMQ\P NURNLHP Z UR]ZRMX GRPRIRQyZ E\รกR XQLH]DOHฤชQLHQLH LFK RG SU]HZRGyZ .RPSXWHU\ SRรกฤ…F]RQH EH]SU]HZRGRZฤ… VLHFLฤ… NRPSXWHURZฤ… SRVLDGDMฤ… WDNฤ… VDPฤ… IXQNFMRQDOQRฤžรผ MDN SU]\รกฤ…F]RQH SU]HZRGHP : UDPDFK WHM VDPHM VLHFL G]LDรกDMฤ… WDNฤชH LQQH PQLHMV]H XU]ฤ…G]HQLD QS QHW-

ERRNL 2SUyF] WHJR PDVRZR SRMDZLรก\ VLฤŠ SU]HQRฤžQH XU]ฤ…G]HQLD MDN L3KRQ\ L3DG\ L3RG\ RUD] VPDUWIRQ\ :NUyWFH SRZVWDรก\ DSOLNDFMH XPRฤชOLZLDMฤ…FH SHรกQฤ… รกฤ…F]QRฤžรผ QLHW\ONRZUDPDFKVLHFLNRPyUNRZ\FKDOH WDNฤชH SUDFฤŠ Z ZHZQฤŠWU]Q\FK VLHFLDFK RUD] GRVWฤŠS GR LQWHUQHWX 3RZVWDรกD QRZD NODVD ZLHORIXQNF\MQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” 'RVWRVRZDQR MHGRZV]\VWNLFK]DGDฤ”2GWHJRPRPHQWX ZNDฤชG\PPLHMVFXLRNDฤชG\PF]DVLHXฤช\WNRZQLF\ X]\VNDOL V]HURNL GRVWฤŠS GR ]DU]ฤ…G]DQLD WHFKQLF]Q\P Z\SRVDฤชHQLHP GRPX NRPXQLNDFML JรกRVRZHM RUD] LQWHUQHWRZHM GRVWฤŠSGRPHGLyZMDNUDGLRF]\WHOHZL]MD .LHV]RQNRZHFHQWUDGRZRG]HQLDFDรก\PRWRF]HQLHP 2EVรกXJD RฤžZLHWOHQLD ฤชDOX]ML F]\ WHOHZL]RUD]RVWDรกD]ZLHORNURWQLRQD2SUyF] WUDG\F\MQ\FK UR]ZLฤ…]Dฤ” QS VWDFMRQDUQ\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ SU]\ ZHMฤžFLDFK GR SRPLHV]F]Hฤ” ]DRIHURZDQR ]D SRฤžUHGQLFWZHP VPDUWIRQyZ SRZLHODQLH W\FK IXQNFML ] UyฤชQ\FKPLHMVF1LHW\ONR]ZQฤŠWU]DGRPXDOH WDNฤชH]WDUDVXRJURGXDQDZHWLQQHJRNUDMX 1LH]DOHฤชQLH RG PLHMVFD SRE\WX NDฤชG\

Fot.: GIRA

PORADY

Fot. 5. Dedykowane aplikacje na iPhony i smartfony zrewolucjonizowaล‚y zdalne zarzฤ…dzanie budynkiem. Teraz kontrola dostฤ™pu do domu moลผliwa jest z dowolnego miejsca na ล›wiecie.

PDPRฤชOLZRฤžรผNRQWURORZDQLDWHJRFRG]LHMH VLฤŠ Z GRPX L ZRNyรก QLHJR$ R NDฤชG\P QLHSRNRMฤ…F\P ]GDU]HQLX MHVW QDW\FKPLDVW SRZLDGDPLDQ\']LฤŠNLWHPXPLHQLHVWDMHVLฤŠ EH]SLHF]QLHMV]HDHZHQWXDOQHVWUDW\PRฤชQD รกDWZLHMPLQLPDOL]RZDรผ

Fot. 4. Siedle Steel to rozbudowana technologia zamkniฤ™ta w minimalistycznej formie.

34

Fachowy Elektryk

Co dalej? 0DVRZDSURGXNFMDZFLฤ…ฤชPLQLDWXU\]RZDQHM HOHNWURQLNLGDMHZLHONLSROHGRSRSLVXSURMHNWDQWRP7UXGQRMHVWSU]HZLG]LHรผZMDNLP NLHUXQNLQDVWฤ…SLUR]ZyM.WyUHUR]ZLฤ…]DQLD VLฤŠ SU]\MPฤ… D MDNLH ]RVWDQฤ… ]DSRPQLDQH" :\GDMHVLฤŠฤชHGDOV]DPLQLDWXU\]DFMDQDSRWNDQDJUDQLFฤŠMDNฤ…MHVWZLHONRฤžรผZ\ฤžZLHWODF]D:\ฤžZLHWODF] DE\ PLDรกVHQV PXVL E\รผ F]\WHOQ\ $OH NRQLHF]QH MHVW ]DSHZQLHQLH SURVWHMLรกDWZHMREVรกXJL8QLZHUVDOQ\SDQHO ]DPLDVW ]HJDUND" 2VRERP R RUOLP Z]URNX SU]HNDฤชH LQIRUPDFMฤŠ DOH ZLฤŠNV]RฤžFL OXG]L QLH : V]F]HJyOQRฤžFL EฤŠG]LH ]XSHรกQLH QLHSU]\GDWQ\ GOD RVyE VWDUV]\FK NWyU\FK ZFLฤ…ฤช SU]\E\ZD $ MDN QLP VWHURZDรผ"


REKLAMA

Fot.: Jung

PORADY

Fot.: Jung

Fot. 6. Nowoczesne domofony posiadajÄ&#x2026; wiele uĹźytecznych funkcji takich jak np: moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; komunikacji wewnÄ&#x2122;trznej, pozostawianie wiadomoĹ&#x203A;ci gĹ&#x201A;osowych, zapisywanie zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; osĂłb dzwoniÄ&#x2026;cych.

Fot. 7. Teraz domofony jeszcze lepiej mogÄ&#x2026; wspĂłĹ&#x201A;graÄ&#x2021; ze stylem budynku dziÄ&#x2122;ki moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyboru koloru stacji zewnÄ&#x2122;trznej z palety RAL.

'RW\NLHP QLH GD VLÄ&#x160; JG\ÄŞ SDOHF ]DVĂĄDQLD QLHPDO FDĂĄ\ HNUDQ *ĂĄRVHP"7HÄŞQLH7HQURG]DMVWHURZDQLD MHVW QLH]E\W SUHF\]\MQ\ L QLH ZNDÄŞG\PPLHMVFXPRÄŞQD]QLHJR NRU]\VWDĂź 3R]RVWDMH RSUDFRZDQLH VSRVREX VWHURZDQLD XU]Ä&#x2026;G]HQLHP ]D SRÄ&#x17E;UHGQLFWZHP QDV]HJR V\VWHPX QHUZRZHJR $OWHUQDW\ZÄ&#x2026; GOD HNUDQyZ Z ]HJDUNDFK PRJÄ&#x2026; E\Ăź RNXODU\]REUD]HPZ\Ä&#x17E;ZLHWODQ\P QDV]NĂĄDFK'ĨZLÄ&#x160;NSU]HND]\ZDQ\ EH]SRÄ&#x17E;UHGQLR GR XV]X L ODU\QJRIRQ]DPLDVWPLNURIRQX$OH]QyZ SUREOHP]HVWHURZDQLHP3RMDZLDMÄ&#x2026;VLÄ&#x160;SURWRW\S\VWHURZDQHP\Ä&#x17E;ODPL $OH F]\ WDND ZĂĄDÄ&#x17E;QLH EÄ&#x160;G]LH SU]\V]ĂĄRÄ&#x17E;Ăź" &]\ QLH ]HFKFHP\ ]UH]\JQRZDĂź ] QRZRF]HVQRÄ&#x17E;FL RGFLÄ&#x2026;ĂźGRPRIRQLWHOHIRQL]D]QDĂź FLV]\LVSRNRMX"

$QGU]HM'XEUDZVNL

Fachowy Elektryk

35


PRODUKTY

Nowe szyny zbiorcze

Cuponal Cena miedzi โ€“ gล‚รณwnego komponentu rozdzielni niskiego napiฤ™cia โ€“ w ostatnich latach znacznie wzrosล‚a. Szukajฤ…c oszczฤ™dnoล›ci Rittal opracowaล‚ nowe szyny Cuponal, wykorzystywane w rozdzielniach niskiego napiฤ™cia Ri4Power. Ich cena jest o ok. 1/3 niลผsza, niลผ analogicznych szyn miedzianych.

'R UR]G]LDรกX HQHUJLL HOHNWU\F]QHM Z EXGRZLH PDV]\Q VWHURZQLNyZ RUD] UR]G]LHOQLF F]ฤŠVWR Xฤช\ZD VLฤŠ V]\Q ]ELRUF]\FK 5LWWDO RIHUXMH5L/LQHPRGXรกRZ\V\VWHPXPRฤชOLZLDMฤ…F\ EDUG]R รกDWZฤ… L V]\ENฤ… UHDOL]DFMฤŠ ]DUyZQRLQG\ZLGXDOQ\FKMDNLPRGXรกRZ\FK UR]ZLฤ…]Dฤ”&]ฤŠฤžFLฤ…V\VWHPXVฤ…V]\Q\]ELRUF]HRSURVWRNฤ…WQ\PSU]HNURMXNWyUHGRW\FKF]DV VNรกDGDรก\ VLฤŠ Z\รกฤ…F]QLH ] NRV]WRZQHM PLHG]L0DWHULDรก\DOWHUQDW\ZQHXPRฤชOLZLDMฤ…REHFQLH]QDF]QHREQLฤชHQLHNRV]WyZV]\Q SU]\ MHGQRF]HVQ\P ]ZLฤŠNV]HQLX SU]HZLG\ZDOQRฤžFLLFKFHQ

Nowoล›ฤ‡ โ€“ szyny Cuponal -HGQฤ… RELHFXMฤ…F\FK DOWHUQDW\Z WZRU]\ZD V]\Q ]ELRUF]\FK Vฤ… W]Z V]\Q\ &XSRQDO 6NรกDGDMฤ…VLฤŠRQH]PDWHULDรกXNRPSR]\WRZHJRF]\OL]DOXPLQLRZHJRUG]HQLDRWRF]RQHJR PLHG]Lฤ… 5R]ZLฤ…]DQLH WR Z\NRU]\VWXMH W]Z HIHNWVNyU\3ROHJDRQQDW\PฤชHLQGXNRZDQHSU]\QDSLฤŠFLXSU]HPLHQQ\PSROHPDJQHW\F]QHZHZQฤ…WU]SU]HZRGQLNDZ\SLHUDSUฤ…G ]H ฤžURGND ฤช\รก\ Z Z\QLNX F]HJR Sรก\QLH RQ JรกyZQLHSRMHJRSRZLHU]FKQL(IHNWWHQRGJU\ZD ZDฤชQฤ… UROฤŠ SU]HGH ZV]\VWNLP SU]\ EDUG]RZ\VRNLFKF]ฤŠVWRWOLZRฤžFLDFK-HVWMHG-

QDN]DXZDฤชDOQ\UyZQLHฤชSU]\]Z\Nรก\FKGOD UR]G]LHOQL QLVNLHJR QDSLฤŠFLD +] : V]\QDFK &XSRQDO ZLฤŠNV]Rฤžรผ SUฤ…GX SU]HSรก\ZD WDPJG]LHV]\QDMHVWZ\NRQDQD]EDUG]RGREU]HSU]HZRG]ฤ…FHMPLHG]L:ZHZQฤŠWU]Q\P UG]HQLX DOXPLQLRZ\P R QLVNLHM SU]HZRGQRฤžFLJฤŠVWRฤžรผSUฤ…GXMHVWQLฤชV]D : SU]\SDGNX RGSURZDG]DQLD FLHSรกD V]\Q\ &XSRQDO RIHUXMฤ… SRGREQH ZรกDฤžFLZRฤžFL MDN SRUyZQ\ZDOQHV]\Q\PLHG]LDQH:V]\VWNLH NRPSRQHQW\V\VWHPX5L/LQHยฟUP\5LWWDO PRJฤ… E\รผ รกฤ…F]RQH ] V]\QDPL &XSRQDO EH] ]PLDQ

Rozdziaล‚ mocy od S do XXL. 36

ENCLOSURES

Fachowy Elektryk

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


Fot.: Rittal

PRODUKTY

Jedn─Е z bardziej obiecuj─Еcych alternatyw materia┼Вu szyn zbiorczych s─Е szyny Cuponal ямБrmy Rittal.

Redukcja koszt├│w 3RPLPR ]├бR─кRQHM WHFKQRORJLL SURGXNFML V]\Q\

]PLHG]L┬▒FHQ\V]\Q&XSRQDOV─ЕRRNGR QL─кV]HSU]\WDNLPVDP\PSU]HNURMX0DNV\PDO-

─кDU 3U]\ SU]HNURMX ├о PP V]\QD &XSRQDO ZD─к\ R PQLHM QL─к V]\QD PLHG]LDQD &HFKD

]ELRUF]H &XSRQDO SR]ZDODM─Е QD ]QDF]QH REQL─кHQLHNRV]WyZ:]DOH─кQR─ЮFLRGDNWXDOQ\FKFHQPLHG]L┬▒ZSRUyZQDQLX]V]\QDPL]ELRUF]\PL5LWWDO

Q\PR─кOLZ\SU─ЕGNWyU\PPR─кQDREFL─Е─к\├╝V]\Q─К MHVW SU]\ W\P R RN GR PQLHMV]\ ,QQ─Е GX─к─Е ]DOHW─Е V]\Q &XSRQDO MHVW LFK QLHZLHONL FL─К-

WD MHVW ]DXZD─кDOQD ]DUyZQR Z WUDQVSRUFLH MDN LZPRQWD─кX ┬Д REKLAMA

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Fachowy Elektryk www.rittal.pl

37


PRODUKTY

Wyล‚ฤ…czniki kompaktowe Chint Nowoล›ฤ‡ - wyล‚ฤ…czniki kompaktowe w wersji rozล‚ฤ…cznikowej Chint Wyล‚ฤ…czniki kompaktowe ๏ฌrmy Chint to kolejny produkt z bogatej oferty aparatรณw niskiego napiฤ™cia, wprowadzony przez ๏ฌrmฤ™ Chint Poland na rynek polski.

:V]\VWNLH W\S\ Z\รกฤ…F]QLNyZ VHULL 10 RIHURZDQH Vฤ… Z WU]HFK OXE V]HฤžFLX UR]PLDUDFK Z ]DOHฤชQRฤžFL RG SUฤ…GyZ ]QDPLRQRZ\FKRUD]W\SXZ\]ZDODF]D =DNUHV QDVWDZ SUฤ…GX ]QDPLRQRZHJR IQ Z\รกฤ…F]QLNDZ]DOHฤชQRฤžFLRGW\SXZ\]ZDODF]DSU]HGVWDZLD]HVWDZLHQLH

&KLQW WR F]RรกRZ\ SURGXFHQW DSDUDWyZ HOHNWU\F]Q\FK QD U\QNX D]MDW\FNLP$SDUDW\ WHM ยฟUP\ SRVLDGDMฤ… V]HUHJ FHUW\ยฟNDWyZ ZLRGฤ…F\FK QD ฤžZLHFLH ODERUDWRULyZ FHUW\ยฟNXMฤ…F\FK 'EDรกRฤžรผ R Z\VRNฤ… MDNRฤžรผ SURGXNWyZ ]DSHZQLD ฤžFLVรกD NRQWUROD SURGXNFML QD NDฤชG\P HWDSLH MHJR Z\WZRU]HQLD 7HPX SURFHVRZL WRZDU]\V]\ UyZQLHฤช NRQWUROD GRVWDZ VXURZFyZ $SDUDW\WHVฤ…]JRGQH]QRUPฤ…Z\รกฤ…F]QLNRZฤ… ,(&(1 3U]HG ZSURZDG]HQLHP W\FK DSDUDWyZ QD U\QHN SROVNL VSyรกND &KLQW 3RODQG ]OHFLรกD WHVW\ VSUDZG]DMฤ…FH Z ,QVW\WXFLH (OHNWURWHFKQLNL Z:DUV]DZLH

38

Fachowy Elektryk

%DGDQLD ]RVWDรก\ ]DNRฤ”F]RQH SR]\W\ZQ\PL Z\QLNDPLDUH]XOWDW\GRVWฤŠSQHVฤ…QDVWURQLH LQWHUQHWRZHMZZZFKLQWSRODQGSO :\รกฤ…F]QLNL NRPSDNWRZH ยฟUP\ &KLQW ]DEH]SLHF]DMฤ… SHรกHQ ]DNUHV ]DSRWU]HERZDฤ” NOLHQWyZQDU\QNXSROVNLP=DNUHVSUฤ…GyZ ]QDPLRQRZ\FK FDรกHM JDP\ Z\รกฤ…F]QLNyZ PLHฤžFLVLฤŠZSU]HG]LDOHยฑ$6SHรกQLDMฤ…RQHIXQNFMฤŠ]DEH]SLHF]Hฤ”SU]HGVNXWNDPL SUฤ…GyZ ]ZDUFLRZ\FK RUD] SU]HFLฤ…ฤชHQLRZ\FK=HZ]JOฤŠGXQDURG]DMZ\]ZDODF]D RIHUWDREHMPXMHZ\รกฤ…F]QLNL]Z\]ZDODF]HP WHUPRPDJQHW\F]Q\P 10 HOHNWURQLF]Q\P 106 RUD] PDJQHW\F]Q\P 100

Wyล‚ฤ…cznik z wyzwalaczem magnetycznym ย„ =DNUHV QDVWDZ Z\]ZDODF]D WHUPLF]QHJRIQ ย„ =DNUHVQDVWDZZ\]ZDODF]DPDJQHW\F]QHJRIQ ย„ :\รกฤ…F]QLN ] Z\]ZDODF]HP HOHNWURQLF]Q\P ย„ =DNUHV QDVWDZ Z\]ZDODF]D WHUPLF]QHJRยฑIQ ย„ =DNUHVQDVWDZZ\]ZDODF]DPDJQHW\F]QHJRIQ 3U]\SURMHNWRZDQLXXNรกDGyZ]Z\รกฤ…F]QLNDPLNRPSDNWRZ\PLEDUG]RZDฤชQ\PHOHPHQWHPMHVWLFKURG]DMPRFRZDQLDRUD]SR]\FMD ZNWyUHMPRJฤ…SUDFRZDรผ7DNZLฤŠFSR]\FMD PRQWDฤชXZ\รกฤ…F]QLNyZยฟUP\&KLQWMHVWGRSXV]F]DOQD ZH ZV]\VWNLFK SรกDV]F]\]QDFK ]DSRPRFฤ…ฤžUXEGRSรก\WPRQWDฤชRZ\FKRUD] V]\Q MDN UyZQLHฤช ]D SRPRFฤ… VSHFMDOQHJR DGDSWHUD QD V]\QLH 7+ GOD Z\รกฤ…F]QLNyZ 10 6  Z ZHUVML VWDFMRQDUQHM :\รกฤ…F]QLNL NRPSDNWRZH ยฟUP\ &KLQW SURGXNRZDQH Vฤ… ]DUyZQR Z ZHUVML VWDFMRQDUQHM MDN L ZW\NRZHM FR XPRฤชOLZLD Xฤช\WNRZQLNRZL GREyU VSRVREX REVรกXJL OXE Z\PLDQ\Z\รกฤ…F]QLND%DUG]RZDฤชQฤ…]DOHWฤ…


PRODUKTY

Rys. 1. Wyล‚ฤ…cznik NM8 wraz z akcesoriami

Z\รกฤ…F]QLNyZVHULL10 6 MHVWPRฤชOLZRฤžรผ ]DUyZQRGROQHJRMDNLJyUQHJRSRGรกฤ…F]HQLD ]DVLODQLD 2IHUWDยฟUP\&KLQW3RODQG]DZLHUDUyZQLHฤช EDUG]RV]HURNL]DNUHVDNFHVRULyZ]HZQฤŠWU]Q\FK MDN L ZHZQฤŠWU]Q\FK GR RIHURZDQ\FK Z\รกฤ…F]QLNyZ U\V ย„ 5ฤ…F]NL REURWRZH PRFRZDQH QD Z\รกฤ…F]QLNX RUD] Z\GรกXฤชRQH GR PRQWDฤชX QDGU]ZLDFKUR]G]LHOQLF\ 

ย„ 1DSฤŠG\ VLOQLNRZH XPRฤชOLZLDMฤ…FH UฤŠF]QHOXE]GDOQH]Dรกฤ…F]HQLHOXEZ\รกฤ…F]HQLH Z\รกฤ…F]QLND 3RVLDGDMฤ… RQH ZVNDฤจQLNL VWDQXSRรกRฤชHQLDDSDUDWX 

ย„ %ORNDGD QD NรกyGNฤŠ XPRฤชOLZLDMฤ…Fฤ… ]D SRPRFฤ… GR WU]HFK NรกyGHN EORNDGฤŠ Z\รกฤ…F]QLNDZSR]\FMLZ\รกฤ…F]RQHM 

ย„ 2VรกRQ\]DFLVNyZ 

ย„ 3RGVWDZ\ZW\NRZH 

ย„ $GDSWHUGRV]\Q\7+ 

ย„ =DFLVNLSU]\รกฤ…F]HQLRZH 

ย„ :\]ZDODF]HQDSLฤŠFLRZH 

ย„ :\]ZDODF]HSRGQDSLฤŠFLRZH 

t

B

A

I IrB

IrA

IscB ImA

Rys. 2 Realizacja ukล‚adu selektywnego.

Fachowy Elektryk

39


Fot.: Hager

PRODUKTY I wartoล›ฤ‡ szczytowa prฤ…du spodziewanego

wartoล›ฤ‡ szczytowa prฤ…du rzeczywistego

t Rys. 3. Charakterystyka ograniczania prฤ…du ย„

6W\NLSRPRFQLF]H OHZHฤžURGNRZHRUD] SUDZH 

ย„ 6W\NLDODUPRZH 

ย„ %ORNDG\PHFKDQLF]QH 

ย„ =DFLVNLXPRฤชOLZLDMฤ…FHSRGรกฤ…F]HQLHEH]SRฤžUHGQLHNDEOLGRZ\รกฤ…F]QLND 

=DSRPRFฤ…Z\รกฤ…F]QLNyZยฟUP\&KLQWPRฤชOLZHMHVWUHDOL]RZDQLHXNรกDGyZVHOHNW\ZQ\FK 6HOHNW\ZQRฤžรผ MHVW UHDOL]RZDQD ]D SRPRFฤ… RGSRZLHGQLRGREUDQ\FKFKDUDNWHU\VW\NZ\รกฤ…F]QLNyZ:\VWฤ…SLHQLHZDUXQNyZSU]HFLฤ…ฤชHQLRZ\FKZMDNLPNROZLHNSXQNFLHLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHMMHVWQDW\FKPLDVWZ\NU\ZDQH SU]H]QDMEOLฤชV]HXU]ฤ…G]HQLH]DEH]SLHF]DMฤ…FH XPLHMVFRZLRQH SRZ\ฤชHM WHJR SXQNWX 3RGF]DV JG\ FDรกD UHV]WD RGELRUQLNyZ RUD] LQQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” ]DEH]SLHF]DMฤ…F\FK SR]RVWDMH EH] ]PLDQ L ]DSHZQLD FLฤ…JรกRฤžรผ ]DVLODQLD ZSR]RVWDรก\FKOLQLDFKLQVWDODFML

Fot. 5. Wyล‚ฤ…cznik NH18-125/3.

1D U\V SU]HGVWDZLRQR SU]\NรกDG XNรกDGX SU]\Xฤช\FLXZ\รกฤ…F]QLND $ 10$ ZUD]]Z\รกฤ…F]QLNLHP % 1%$GDMฤ…F\PSHรกQฤ…VHOHNW\ZQRฤžรผXNรกDGXFRSRND]XMฤ…]Dรกฤ…F]RQHFKDUDNWHU\VW\NL ']LฤŠNL]GROQRฤžFLRJUDQLF]DQLDSUฤ…GX]DSRPRFฤ… Z\รกฤ…F]QLNyZ ยฟUP\ &KLQW PRฤชQD UH-

DOL]RZDรผ XNรกDG\ NDVNDGRZH 8PRฤชOLZLD WR LQVWDORZDQLH Z QLฤชV]HM F]ฤŠฤžFL REZRGX Z\รกฤ…F]QLNyZ R QLฤชV]HM ]GROQRฤžFL ]ZDUFLRZHM WDฤ”V]H Z\รกฤ…F]QLNL Z GDQ\P SXQNFLH REZRGX D ]DVWRVRZDQ\ Z Z\ฤชV]HM F]ฤŠฤžFL REZRGX10 6 VSHรกQLDUROฤŠRJUDQLF]HQLD SUฤ…GX]ZDUFLRZHJR

Tab. 1.

Rys. 4. Wyล‚ฤ…cznik NH18-400/3.

40

Fachowy Elektryk

Nr katalogowy

Kod produktu

Prฤ…d znamionowy [A]

Iloล›ฤ‡ biegunรณw

PL8120

NH18-125A 3P

125

3

PL8121

NH18-250A 3P

250

3

PL8122

NH18-400A 3P

400

3


PRODUKTY :PRPHQFLHZ\VWฤ…SLHQLD]ZDUFLDZ\รกฤ…F]QLN RJUDQLF]DIWZF]DVLHZ\VWDUF]DMฤ…FRNUyWNLP DE\ ]UHGXNRZDรผ SUฤ…G\ ]ZDUFLRZH PRJฤ…FH Z\VWฤ…SLรผ Z REZRGDFK ]D Z\รกฤ…F]QLNLHP :\Mฤ…WNRZD ]GROQRฤžรผ RJUDQLF]DQLD SUฤ…GyZ Z\รกฤ…F]QLND 10 X]\VNDQD ]RVWDรกD G]LฤŠNL ]DVWRVRZDQLXVW\NyZREURWRZ\FKGZXSXQNWRZ\FK FR FKDUDNWHU\]XMH VLฤŠ EDUG]R V]\ENLPRGU]XWHPVW\NXLSRMDZLHQLHPVLฤŠGZyFK รกXNyZ HOHNWU\F]Q\FK V]HUHJRZ\FK EDUG]R V]\ENRQDUDVWDMฤ…F\FK &HFKDWD ย„ XPRฤชOLZLD]QDF]QHRJUDQLF]HQLHHQHUJLL ]ZDUFLD L SRSUDZLD Z WHQ VSRVyE SDUDPHWU IFV IFX, ย„ ]QDF]QLH REQLฤชD Z]URVW WHPSHUDWXU\ LSU]HGรกXฤชDZWHQVSRVyEฤช\ZRWQRฤžรผNDEOL ย„ ]QDF]QLH ]PQLHMV]D PRF Z\G]LHODQHM HQHUJLL RJUDQLF]DMฤ…F VLรก\ G]LDรกDMฤ…FH QDVW\NLLV]\Q\ ย„ ]PQLHMV]D ]DNรกyFHQLD DSDUDWyZ ]DPRQWRZDQ\FKZSREOLฤชX :\FKRG]ฤ…FQDSU]HFLZSRWU]HERPU\QNXยฟUPD&KLQW3RODQG6S]RRSRV]HU]\รกDVZRMฤ…

RIHUWฤŠRQRZ\SURGXNWMDNLPMHVWZ\รกฤ…F]QLN NRPSDNWRZ\ZZHUVMLUR]รกฤ…F]QLNRZHMVHULL 1+ %XGRZD UR]รกฤ…F]QLND 1+ RSDUWD MHVW QD Z\รกฤ…F]QLNX NRPSDNWRZ\P 10 FR UR]ZLฤ…]DQLH SR]ZDOD QD VWRVRZDQLH Z QLP ZV]\VWNLFK DNFHVRULyZ GHG\NRZDQ\FKGODZ\รกฤ…F]QLND103U]H]QDF]HQLHP WHJRDSDUDWXMHVW]Dรกฤ…F]DQLHRUD]Z\รกฤ…F]DQLH REZRGyZREFLฤ…ฤชRQ\FKSUฤ…GDPLURERF]\PL $SDUDWVSHรกQLDGZLHSRGVWDZRZHIXQNFMH ย„ SU]HZRG]HQLDSUฤ…GXZZDUXQNDFK]QDPLRQRZ\FK ย„ L]RORZDQLDF]\OLVSHรกQLDZรกDVQRฤžFLL]RODF\MQH]DSHZQLDMฤ…FHEH]SLHF]Qฤ…SUDFฤŠ REVรกXJL 3RรกRฤชHQLH GฤจZLJQL Z\รกฤ…F]QLND MHGQR]QDF]QLHZVND]XMHQDSR]\FMฤŠMHJR VW\NyZFRXPRฤชOLZLDEH]SLHF]Qฤ…SUDFฤŠ 5R]รกฤ…F]QLN 1+ GRVWฤŠSQ\ MHVW Z WU]HFK ZDUWRฤžFLDFKSUฤ…GX]QDPLRQRZHJR WDE 5\V]DUGฤZLHWOLFNL $XWRUMHVWG\UHNWRUHPWHFKQLF]Q\P ยฟUP\&KLQW3RODQG

Fot. 6. Wyล‚ฤ…cznik NH-18-400/3.

Tab. 2. Parametry wyล‚ฤ…cznikรณw kompaktowych Chint

Kod produktu

Prฤ…d cieplny umowny wyล‚ฤ…cznika w otwartej przestrzeni Ith

A

Prฤ…d znamionowy Ie

Napiฤ™cie znamionowe ล‚ฤ…czeniowe Ue

Napiฤ™cie znamionowe izolacji Ui

A

V

V

Napiฤ™cie Prฤ…d znamionoznamionowe wy krรณtkotrwaล‚y udarowe wytrzymywane wytrzymywany Icw Uimp

kV

Prฤ…d znamionowy zaล‚ฤ…czalny zwarciowy Icm

kA

kA

AC22A

AC23A

DC22A

DC23A

415 V

690 V

415 V

690 V

NH18-125

125

125

125

125

125

1,5

1,5

2,2

2,2

NH18-250

250

250

250

250

250

3

3

4,5

4,5

NH18-400

400

400

400

400

400

4,8

4,8

7,2

7,2

690

750

8

NH18-630

500

500

500

500

500

6

6

9

9

NH18-800

800

800

800

800

800

9,6

9,6

16,3

16,3

NH18-1250

1250

1250

1250

1250

1250

15

15

30

30

Na czerwono zaznaczono produkty, ktรณre sฤ… w fazie rozwoju.

Fachowy Elektryk

41


PRODUKTY

Zgrzewanie egzotermiczne â&#x20AC;&#x201C; bynajmniej egzotyczne Zgrzewy egzotermiczne materiaĹ&#x201A;Ăłw metalicznych o wysokich temperaturach topnienia sÄ&#x2026; obecnie uwaĹźane za najdoskonalsze sposoby trwaĹ&#x201A;ych poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeĹ&#x201E; mechanicznych i elektrycznych. Dzieje siÄ&#x2122; tak, poniewaĹź - w przeciwieĹ&#x201E;stwie do poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeĹ&#x201E; mechanicznych skrÄ&#x2122;canych bÄ&#x2026;dĹş poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeĹ&#x201E; zaciskanych - nie dochodzi do koncentracji natÄ&#x2122;Ĺźenia pola elektrycznego w obrÄ&#x2122;bie poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia, co skutecznie chroni poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie przed przegrzaniem i w konsekwencji zniszczeniem. ZwiÄ&#x2026;zane jest to z budowÄ&#x2026; samej spoiny, gdzie styk jest dokĹ&#x201A;adny na caĹ&#x201A;ej powierzchni na poziomie molekularnym, dodatkowo - bez mieszania siÄ&#x2122; czÄ&#x2026;steczek, typowego dla spawania. 3RUyZQDQLH WUDG\F\MQ\FK SRĂĄÄ&#x2026;F]HÄ&#x201D; PHFKDQLF]Q\FKLSRĂĄÄ&#x2026;F]HQLD]JU]HZHPREUD]XMHSRQLÄŞV]\U\VXQHNJG]LHSRSUDZHMPDP\SLHUZV]\ Z\PLHQLRQ\ W\S SRĂĄÄ&#x2026;F]HQLD D SR OHZHM ]QDMGXMHVLÄ&#x160;SRĂĄÄ&#x2026;F]HQLHHJ]RWHUPLF]QH ']LVLHMV]H SRĂĄÄ&#x2026;F]HQLD HJ]RWHUPLF]QH ]QDNRPLFLH QDGDMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; GR ĂĄÄ&#x2026;F]HQLD ZV]HONLFK URG]DMyZ VWDOL Z W\P UyZQLHÄŞ SRNU\W\FK ZDUVWZDPL PLHG]L RUD] F\QNX RJQLRZHJR PLHG]L L MHM VWRSyZ PRVLÄ&#x2026;G]yZ L EUÄ&#x2026;]yZ ÂąEH]SRWU]HE\]DVWDQDZLDQLDVLÄ&#x160;QDGPRÄŞOLZRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026;LFKSRPLHV]DQLD

PoĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie egzotermiczne wykorzystywane jest w przemy Ä?OH RG URNX NLHG\ WR &KDUOHV &DGZHOO SU]HSURZDG]LĂš SLHUZV]HSRP\Ä?OQHSUÂľE\Z\NRU]\VWDQLDUHDNFMLFKHPLF]QHM przy ktĂłrej wydziela siÄ&#x2122; olbrzymia iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; energii do stopienia RSLĂšNÂľZ PHWDOX L Z\NRQDQLD SORPE\ Z NWÂľUHM XPLHV]F]RQH ]RVWDĂš\SURGXNW\PHWDORZHSU]H]QDF]RQHGRSRĂšĂ&#x2021;F]HQLD 2EHFQLH SRĂšĂ&#x2021;F]HQLD HJ]RWHUPLF]QH VĂ&#x2021; VNXWHF]QLH Z\NRU]\ VW\ZDQHGRĂšĂ&#x2021;F]HQLDZV]HONLFKURG]DMÂľZPHWDOL SDOQLNJD]RZ\GRSRGJU]DQLDLRVXV]HQLDIRUP\RUD]Ä&#x17E;URGNLRFKURQ\RVRELVWHMÂąUÄ&#x160;NDZLFH LRNXODU\:V]\VWNLHWHSURGXNW\PLHV]F]Ä&#x2026;VLÄ&#x160; ZMHGQ\PSRMHPQLNXVWDQRZLÄ&#x2026;F\PZDUV]WDW SUDF\ LQVWDODWRUD (OHPHQWHP GRGDWNRZ\P

QLH]EÄ&#x160;GQ\PGRZ\NRQDQLD]JU]HZXMHVWPDWHULDĂĄ ]JU]HZDMÄ&#x2026;F\ JG]LH MHGHQ SRMHPQLF]HN XÄŞ\ZDQ\MHVWQDMHGQRSRĂĄÄ&#x2026;F]HQLH =JU]HZDQLH HJ]RWHUPLF]QH ]QDNRPLFLH VSUDZG]DVLÄ&#x160;SU]\Z\NRQ\ZDQLXUR]OHJĂĄ\FK

Rys. 1.

0HWRGD ]JU]HZyZ HJ]RWHUPLF]Q\FK ]QDMGXMHSRGVWDZRZH]DVWRVRZDQLHSU]\ĂĄÄ&#x2026;F]HQLXSU]HZRGQLNyZZREUÄ&#x160;ELHJUXQWXOXEQLHFR SRQDG QLP Z PDNV\PDOQLH EH]SLHF]Q\ LNRPIRUWRZ\VSRVyE]DSHZQLDMÄ&#x2026;FGRVNRQDOHSHZQHSRĂĄÄ&#x2026;F]HQLHPRQWRZDQHMLQVWDODFML Wykonanie zgrzewu egzotermicznego 'R Z\NRQDQLD ]JU]HZX HJ]RWHUPLF]QHJR SRWU]HEQD MHVW IRUPD JUDÂżWRZD LQLFMDWRU SURFHVX Z ]DOHÄŞQRÄ&#x17E;FL RG SU]\MÄ&#x160;WHM ZHUVML SLVWROHWNU]HPLRQNRZ\OXELQLFMDWRUHOHNWURQLF]Q\ V]F]RWNLGRF]\V]F]HQLDSRĂĄÄ&#x2026;F]HQLD ]JDUQLDNLÄŞXÄŞOXGRF]\V]F]HQLDIRUP\PDĂĄ\

42

Fachowy Elektryk

Fot. 1. Przeprowadzenie procesu. Kolejne kroki wykonania zgrzewu przy Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu przykĹ&#x201A;adowych linek miedzianych, bazujÄ&#x2026;c na metodzie Cadweld Plus (ze zintegrowanym zasobnikiem materiaĹ&#x201A;u zgrzewajÄ&#x2026;cego â&#x20AC;&#x201C; nabojem) oraz korzystajÄ&#x2026;c z inicjatora elektronicznego zapewniajÄ&#x2026;cego duĹźo wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; swobodÄ&#x2122; w moĹźliwoĹ&#x203A;ci oddalenia siÄ&#x2122; od zainicjowanego procesu zgrzewania: 1. osadzenie przewodnikĂłw w formie i wĹ&#x201A;oĹźenie zasobnika z materiaĹ&#x201A;em zgrzewajÄ&#x2026;cym. 2. podĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie inicjatora do zasobnika zgrzewajÄ&#x2026;cego i zamkniÄ&#x2122;cie formy (kokili graďŹ towej). 3. odpalenie procesu. 4. otwarcie formy i jej wyczyszczenie, sprawdzenie wizualne jakoĹ&#x203A;ci poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia.


PRODUKTY

Kwestia ceny =รกฤ…F]HHJ]RWHUPLF]QHMHVWZ\NRQDQH]PLHG]L]GRGDWNLHPDOXPLQLXP L NU]HPX EUฤ…] DOXPLQLRZRNU]HPRZ\ 6DP PHWDO Xฤช\W\ QD ]JU]HZ Z]DOHฤชQRฤžFLRGZLHONRฤžFLรกฤ…F]RQ\FKSU]HZRGQLNyZPRฤชHZDฤช\รผRG ยฑJDMHJRNRV]WWRRGSRZLHGQLRRGNLONXGRSRQDGHXUR]DQDEyM .RV]W HNVSORDWDFML IRUP\ GRGDWNRZR SRGZ\ฤชV]D Wฤ… NZRWฤŠ R  HXURQDSRรกฤ…F]HQLH:UH]XOWDFLHNRV]WMHGQRVWNRZ\SRรกฤ…F]HQLDMHVW QDZHWG]LHVLฤŠFLRNURWQLHZ\ฤชV]\RGQDMWDฤ”V]\FKSRรกฤ…F]Hฤ”NU]\ฤชRZ\FK RF\QNRZDQ\FKW\SXEHGQDUNDEHGQDUND$OHMXฤชZSU]\SDGNXรกฤ…F]HQLD HOHPHQWDPLPLHG]LDQ\PLUyฤชQLFDWDWRSQLHMHGRNURWQRฤžFL]รกฤ…F]D NU]\ฤชRZHJRPLHG]LDQHJRNODV\ร„QDMWDฤ”V]\SURGXNWZWHMNDWHJRULLยด -HฤžOLMHGQDNSU]\MPLHP\]DNOXF]RZ\F]\QQLNSHZQRฤžรผSRรกฤ…F]HQLDZGรกXJLPRNUHVLHF]DVXHNVSORDWDFMLSU]\MHGQRF]HVQHMFDรกNRZLWHMHOLPLQDFML LFKLQVSHNFMLยฑ]QDQHMMDNRSRV]XNLZDQLHร„EUDNXVW\NXยดPRฤชQDSU]\Mฤ…รผ ฤชH]JU]HZ\HJ]RWHUPLF]QHVฤ…WDฤ”V]\PUR]ZLฤ…]DQLHP,WXGRGDรผQDOHฤช\ ฤชHSHZQRฤžรผZGรกXJLPRNUHVLHQDOHฤช\UR]XPLHรผPLQODWXฤช\WNRZDQLD

REKLAMA

X]LRPyZ SU]\ VWDFMDFK HQHUJHW\F]Q\FK VLรกRZQLDFK ZLDWURZ\FK ZLHฤช\WHOHNRPXQLNDF\MQHMQDSRODFKRJQLZIRWRZROWDLF]Q\FKSRGรกฤ…F]DQLXVWXGLDDXGLRKDOLIDEU\F]QHMF]\EXG\QNXLQWHOLJHQWQHJRQDV\FRQHJR HOHNWURQLNฤ… :V]ฤŠG]LH WDP JG]LH RF]HNXMH VLฤŠ X]LHPLHQLD Z\VRNLHMNODV\SHZQRฤžFLMHJRG]LDรกDQLDLPDNV\PDOQHMWUZDรกRฤžFL

W praktyce 3URFHV WHFKQRORJLF]Q\ ]JU]HZDQLD MHVW VWRVXQNRZR SURVW\P G]LDรกDQLHPZ\PDJDMฤ…F\P]GROQRฤžFLPDQXDOQ\FKLXPLHMฤŠWQRฤžFLUDFMRQDOQHJRP\ฤžOHQLD:UD]]IRUPฤ…MHVWGRVWDUF]DQDNDฤชGRUD]RZRLQVWUXNFMD REUD]NRZDZ\NRQDQLDSRรกฤ…F]HQLD,VWRWQHMHVWWRฤชHNDฤชG\W\SIRUP\ LSRรกฤ…F]HQLDPDVZRMฤ…VSHF\ยฟNฤŠFRZ\PXV]DLQQ\VSRVyESRGHMฤžFLD WRZ\NRQDQLDSRรกฤ…F]HQLD 'RGDรผQDOHฤช\ฤชHSURFHVSU]HELHJDQLH]Z\NOHV]\ENRยฑF]DVUHDNFMLSRQDFLฤžQLฤŠFLXVWDUWXRNVHNXQGยฑJG]LHMXฤชPHWDOMHVWZIRUPLH:WUDNFLH NROHMQ\FK VHNXQG PHWDO Z IRUPLH NU]HSQLH 7HPSHUDWXUD Z IRUPLH RVLฤ…JDQLHFDรกHยƒ&LZWUDNFLHSURFHVXSU]HQLNDMฤ…FHSU]H]IRUPฤŠFLHSรกRUR]JU]HZDMฤ…GRWHPSHUDWXU\NLONXVHWVWRSQL  =SUDNW\F]QHJRSXQNWXZLG]HQLD EH]SLHF]Hฤ”VWZRLZ]DMHPQDSRPRF ZWUXGQ\FKORNDOL]DFMDFKSUDF ]DOHFDVLฤŠDE\SURFHV]JU]HZDQLDSURZDG]RQ\E\รกZ]HVSRรกDFKGZXRVRERZ\FK0RฤชQDZWHG\VSRNRMQLH SU]\Mฤ…รผฤชHPLQLPDOQ\F]DVMDNLSRWU]HEQ\QDZ\NRQDQLHSRMHG\QF]HJR]JU]HZXWRPLQXWยฑXZ]JOฤŠGQLDMฤ…FSU]HPLHV]F]DQLHVLฤŠ]HVSRรกX WUXGQHORNDOL]DFMHHWF Podsumowujฤ…c 0DPQDG]LHMฤŠฤชHSRZ\ฤชV]\PDWHULDรกRMHV]F]HPDรกR]QDQ\FKLQLHF]ฤŠVWRXฤช\ZDQ\FKZ3ROVFHHOHNWU\F]Q\FKSRรกฤ…F]HQLDFK]DFKฤŠFL3Dฤ”VWZDGRSU]\JOฤ…GQLฤŠFLDVLฤŠSUREOHPRZLร„QDMVรกDEV]HJRRJQLZDยดV\VWHPXX]LHPLDMฤ…FHJR LQLHW\ONR NWyUHSDUDGRNVDOQLHG]LฤŠNL]JU]HZRP HJ]RWHUPLF]Q\PVWDMHVLฤŠQDG]LHVLฤ…WNLODWW\PQDMEDUG]LHMVROLGQ\P PHFKDQLF]QLHRUD]HOHNWU\F]QLH -DQXV]%XGQLRN 0JULQฤช-DQXV]%XGQLRNMHVWZรกDฤžFLFLHOHPยฟUP\)+83$571(5 -DQXV]%XGQLRNVSHFMDOL]XMฤ…FHMVLฤŠZV\VWHPDFKX]LHPLDMฤ…F\FKLRGJURPRZ\FK-HVWF]รกRQNLHP3ROVNLHJR.RPLWHWX2FKURQ\2GJURPRZHMSU]\6(3 RUD]6WRZDU]\V]HQLD,Qฤช\QLHUyZ7HFKQLNyZ3RฤชDUQLFWZD1DOHฤช\UyZQLHฤชGR 5HJLRQDOQHM,]E\*RVSRGDUF]HMZ.DWRZLFDFK

Fachowy Elektryk

43


PRODUKTY

Nowa aparatura moduล‚owa i innowacyjny system szyn zasilajฤ…cych

Kompleksowa oferta 3UH]HQWRZDQD Z DUW\NXOH QRZD DSDUDWXUD PRGXรกRZD +DJHU WR Z\รกฤ…F]QLNL QDGSUฤ…GRZH 0&% Z\รกฤ…F]QLNL UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH 5&&% Z\รกฤ…F]QLNL UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZH ] F]รกRQHP QDGSUฤ…GRZ\P 5&%2 RUD] SDOHWD DSDUDWyZ L V\VWHPyZ รกฤ…F]HQLRZ\FK UR]V]HU]DMฤ…F\FK LFK IXQNFMRQDOQRฤžรผ WDNLFK MDN Z\]ZDODF]H VW\NL SRPRFQLF]H L V\JQDOL]DF\MQH QRZH QDSฤŠG\ ]GDOQH RUD] SU]\VSLHV]DMฤ…FHPRQWDฤชL]ZLฤŠNV]DMฤ…FHEH]SLHF]Hฤ”VWZR V]\Q JU]HELHQLRZH SR]LRPH L SLRQRZH$SDUDW\ GRVWฤŠSQH Vฤ… Z UyฤชQ\FK Z\NRQDQLDFKMHฤžOLFKRG]LRLORฤžรผELHJXQyZ FKDUDNWHU\VW\NฤŠ G]LDรกDQLD F]\ WHฤช ]GROQRฤžFL ]ZDUFLRZH Bezpieczeล„stwo i ochrona przed popeล‚nieniem bล‚ฤ™du :\VRNDMDNRฤžรผLEH]SLHF]Hฤ”VWZRXฤช\WNRZDQLD WR RG ]DZV]H SULRU\WHW\ +DJHU 'REU]H SU]HP\ฤžODQH UR]ZLฤ…]DQLD NRQVWUXNF\MQH L QLH]PLHQQLH Z\VRNL SR]LRP WHFKQLF]Q\ XU]ฤ…G]Hฤ” WR JZDUDQFMD QLH]DZRGQHM SUDF\ DSDUDWXU\&HFK\WH]QDOD]รก\RG]ZLHUFLHGOHQLHPLฤŠG]\LQQ\PLZZ\VWฤŠSRZDQLX ย„ RFKURQ\ SU]HG GRW\NLHP ,3; WDNฤชH SU]\ ]DVWRVRZDQLX V]\Q JU]HELHQLRZ\FK 3UDZLGรกRZD NRQVWUXNFMD HOHPHQWyZ ]รกฤ…F]Q\FK QLH GRSXV]F]D GR ]HWNQLฤŠFLDVLฤŠ]F]ฤŠฤžFLDPLSU]HZRG]ฤ…F\PL GRVWฤŠSQ\PL ย„ ]DEH]SLHF]HQLD SU]HG Z\VWฤ…SLHQLHP EรกฤŠGX SRGF]DV PRQWDฤชX SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH L]RODF\MQ\FK QDNรกDGHN ]DEH]-

44

Fachowy Elektryk

Fot.: Hager

Nowa seria moduล‚owej aparatury zabezpieczajฤ…cej Hager to poล‚ฤ…czenie najwyลผszej jakoล›ci i niezawodnoล›ci z nowymi moลผliwoล›ciami ล‚ฤ…czeniowymi oraz jeszcze wiฤ™kszym bezpieczeล„stwem. ลatwoล›ฤ‡ instalacji i ochrona uลผytkownika przed poraลผeniem podczas eksploatacji, szeroka oferta aparatรณw gล‚รณwnych, pomocniczych i systemรณw ล‚ฤ…czeniowych oraz szereg innowacyjnych pomysล‚รณw konstrukcyjnych to cechy oferty Hager, stale powiฤ™kszanej o nowe urzฤ…dzenia rozdziaล‚u energii elektrycznej.

Fot. 1. Specjaliล›ci z ๏ฌrmy Hager stale pracujฤ… nad poszerzaniem i udoskonalaniem oferty urzฤ…dzeล„ rozdziaล‚u energii elektrycznej.

ย„

ย„ ย„

SLHF]DMฤ…F\FKQDSRZLHU]FKQLDFKVW\NyZ QRZHM NRQVWUXNFML GฤจZLJQL DSDUDWyZ XPRฤชOLZLDMฤ…F\FK V]\ENLH ]DG]LDรกDQLH L PRฤชOLZRฤžรผ ]DEORNRZDQLD SRรกRฤชHQLD SUDF\ QRZ\FKL]RODF\MQ\FKNOLSVyZPRQWDฤชRZ\FK]WZRU]\ZDV]WXF]QHJR SROD RSLVRZHJR ZUD] ] QDNรกDGNฤ… ]DEH]SLHF]DMฤ…Fฤ… 2SLV\ WHNVWRZH L R]QDF]HQLD JUDยฟF]QH PRJฤ… E\รผ รกDWZR Z\NRQ\ZDQH SU]H] Xฤช\WNRZQLND SU]\ Z\NRU]\VWDQLXRSURJUDPRZDQLD+DJHU SURJUDP6HPLRORJ 

ย„

SHรกQHM ]JRGQRฤžFL ] QRUPDPL SRWZLHUG]RQHM SR]\W\ZQ\P Z\QLNLHP EDGDฤ” MDNRฤžFL Z\UREyZ SU]HSURZDG]RQ\FK SU]H]FHUW\ยฟNRZDQฤ…MHGQRVWNฤŠ%%-6(3

Akcesoria do sterowania i sygnalizacji ']LDรกDQLH0&%5&&%L5&%2ZVSRPDJDQH PRฤชH E\รผ SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH DNFHVRULyZWDNLFKMDNXQLZHUVDOQHZ\]ZDODF]HZ]URVWRZH]DQLNRZHF]\WHฤชXQLNDOQH Z\]ZDODF]HQDGQDSLฤŠFLRZH:SU]\SDGNX NRQLHF]QRฤžFL ]GDOQHJR VWHURZDQLD SRรกR-


PRODUKTY RNUHฤžOHQLHSU]\F]\Q\]DG]LDรกDQLD UR]รกฤ…F]HQLD VW\NyZ JรกyZQ\FK DSDUDWX QLH]DOHฤชQ\ ZVNDฤจQLN ]DG]LDรกDQLD RG SUฤ…GX XSรก\ZRZHJR UyฤชQLFRZHJR 5R]ZLฤ…]DQLH SRZ\ฤชV]H SU]\QRVL NRU]\ฤžFL GOD RVyE ]DMPXMฤ…F\FK VLฤŠ HNVSORDWDFMฤ… UR]G]LHOQLFHOHNWU\F]Q\FKSR]ZDODMฤ…FQDV]\ENฤ…LGHQW\ยฟNDFMฤŠZ\VWฤŠSRZDQLDSUฤ…GyZUyฤชQLFRZ\FKLSRGMฤŠFLDNURNyZ]PLHU]DMฤ…F\FK GRHOLPLQDFMLSRWHQFMDOQHJRฤจUyGรกDSRUDฤชHQLD SUฤ…GHPHOHNWU\F]Q\P Innowacyjne szyny grzebieniowe pionowe 6]\ENRฤžรผ PRQWDฤชX DSDUDWX L Z\NRQDQLD MHJR RNDEORZDQLD WR ZDฤชQH F]\QQLNL ZSรก\ZDMฤ…FH QD F]DV Z\NRQDQLD UR]G]LHOQLF\ HOHNWU\F]QHM RUD] MHM NRV]W NRฤ”FRZ\ :\NRQ\ZDQLHWUDG\F\MQ\FKSRรกฤ…F]Hฤ”RSDUW\FK R SU]HZRG\ HOHNWU\F]Q\FK SRVLDGD ZDG\ WDNLH MDN GรกXJL F]DV REUyENL SU]HZRGX L MHJR SRGรกฤ…F]HQLD ]ZรกDV]F]D SU]\ ZLฤŠNV]\FK SU]HNURMDFK ]QDF]ฤ…FR RJUDQLF]RQD SU]HVWU]Hฤ” PRQWDฤชRZD PRฤชOLZRฤžรผ SRSHรกQLHQLDEรกฤŠGXSRGF]DVPRQWDฤชXF]\WHฤช JRUV]H ZDUXQNL SUDF\ XWUXGQLRQH RGSURZDG]DQLHFLHSรกD 

Fot.: Hager

Wskaลบniki dziaล‚ania 8QLNDOQฤ… FHFKฤ… ]DVWRVRZDQฤ… VWDQGDUGRZR Z Z\รกฤ…F]QLNDFK UyฤชQLFRZRSUฤ…GRZ\FK +DJHU 5&&%L5&%2 Vฤ…SRGZyMQHZVNDฤจQLNLRNLHQNRZHSR]ZDODMฤ…FHQD ย„ RNUHฤžOHQLH SRรกRฤชHQLD VW\NyZ JรกyZQ\FK URERF]\FK 

ย„

Fot. 2. Dobrze przemyล›lane rozwiฤ…zania konstrukcyjne i wysoka jakoล›ฤ‡ gwarantujฤ… bezpieczeล„stwo uลผytkowania aparatury Hager.

$OWHUQDW\Zฤ… GOD SRZ\ฤชV]HM PHWRG\ MHVW ]DVWRVRZDQLH V]\Q JU]HELHQLRZ\FK SR]LRP\FK GRVWฤŠSQ\FK Z UyฤชQ\FK ZHUVMDFK Z\NRQDQLD ยฑ MDNR V]\Q\ ZLGHรกNRZH OXE NRรกNRZHRUyฤชQHMLORฤžFLELHJXQyZLUyฤชQ\FK SRZรกRNDFK L]RODF\MQ\FK7H VWRVRZDQH FRUD]F]ฤŠฤžFLHMHOHPHQW\PRQWDฤชRZH]QDF]ฤ…FR SRSUDZLDMฤ… V]\ENRฤžรผ PRQWDฤชX Z SR]LRP\PUR]G]LDOHHQHUJLLSRPLฤŠG]\DSDUDWDPL ZUR]G]LHOQLF\ =XSHรกQLHQRZฤ…XQLNDOQฤ…QDU\QNXSURSR]\FMฤ…+DJHUVฤ…LQQRZDF\MQHV]\Q\JU]HELHQLRZHSLRQRZHNWyUHยฑZSRรกฤ…F]HQLX]V]\QDPL SR]LRP\PL ยฑ ]DSHZQLDMฤ… SHรกQฤ… SLRQRZฤ… LSR]LRPฤ… G\VWU\EXFMฤŠHQHUJLLHOHNWU\F]QHM SU]\]DSHZQLHQLXSHรกQHMRFKURQ\SU]HGGRW\NLHP 6WRVXMฤ…F WHJR W\SX V]\Q\ X]\VNXMH VLฤŠ MHV]F]H ZLฤŠFHM PLHMVFD Z UR]G]LHOQLF\ SRSUDZLD ZDORU\ WHFKQLF]QH L HVWHW\F]QH PRQWDฤชX RUD] SU]HGH ZV]\VWNLP Z VSRVyE HZLGHQWQ\SU]\VSLHV]DF]DVPRQWDฤชX6]\Q\ SLRQRZH GRVWฤŠSQH Vฤ… Z Z\NRQDQLX OHZ\P LSUDZ\PGOD5&&%L0&%GODLU]ฤŠGyZ UR]G]LHOQLF\ $QGU]HM6]XOLN .LHURZQLN3URGXNWX

Fot.: Hager

ฤชHQLHP GฤจZLJQL DSDUDWyZ PRฤชOLZH MHVW ]DVWRVRZDQLH QRZ\FK QDSฤŠGyZ ]GDOQ\FK VHULL 0=[[[ GRVWฤŠSQ\FK WDNฤชH Z ZHUVML ]DXWRPDW\F]Q\PSRQRZQ\P]Dรกฤ…F]HQLHP SRZ\]ZROHQLXDSDUDWX5R]ZLฤ…]DQLHWDNLH SU]\QRVLNRPIRUWREVรกXJLLUHGXNXMHNRV]W\HNVSORDWDF\MQH]ZรกDV]F]DZSU]\SDGNX RGOHJรกHMF]\WUXGQRGRVWฤŠSQHMDSDUDWXU\]DEH]SLHF]DMฤ…FHM &DรกRฤžรผ RIHUW\ DNFHVRULyZ GRSHรกQLDMฤ… VW\NL SRPRFQLF]H L V\JQDOL]DF\MQHPHFKDQL]P\EORNXMฤ…FHF]\WHฤชRVรกRQ\ ]DFLVNyZ 1LH EH] ]QDF]HQLD SR]RVWDMH IDNW ฤชH DNFHVRULD Z\PLHQLRQH SRZ\ฤชHM Vฤ…ZSHรกQLNRPSDW\ELOQH]SRSU]HGQLฤ…ZHUVMฤ… PRGXรกRZHM DSDUDWXU\ ]DEH]SLHF]DMฤ…FHM +DJHU RUD] ZVSyรกSUDFXMฤ… WDNฤชH Z Z\EUDQ\P ]DNUHVLH ] LQQ\PL DSDUDWDPL HOHNWU\F]Q\PLWDNLPLMDNQDSU]\NรกDGUR]รกฤ…F]QLNLL]RODF\MQH

Fot. 3. Szeroka oferta aparatรณw gล‚รณwnych, pomocniczych i systemรณw ล‚ฤ…czeniowych oraz szereg innowacyjnych pomysล‚รณw konstrukcyjnych to cechy oferty Hager.

Fachowy Elektryk

45


PRODUKTY

Schneider Electric, globalny lider w zarzฤ…dzaniu energiฤ…, przedstawia

Fot.: Schneider-Electric

nowฤ… seriฤ™ licznikรณw mocy PowerLogic PM3200 i licznikรณw energii Acti 9 iEM3000

Fot. 1. Nowa seria miernikรณw mocy PowerLogic PM3200 - duลผy podล›wietlany wyล›wietlacz miernika PM3200 zapewnia ล‚atwy odczyt

46

Fachowy Elektryk

Analizatory parametrรณw sieci PowerLogic PM3200 /LF]QLNL VHULL 3RZHU/RJLF 30 VรกXฤชฤ… GR SRPLDUX SRGVWDZRZ\FK SDUDPHWUyZ VLHFL HOHNWU\F]QHM ZDUWRฤžFL SUฤ…GX QDSLฤŠFLDLPRF\ $SDUDW\ VHULL 30 Z\SRVDฤชRQH Vฤ… Z GXฤชH F]\WHOQH Z\ฤžZLHWODF]H NWyUH XรกDWZLDMฤ… LFK REVรกXJฤŠ RUD] SR]ZDODMฤ… QD LQWXLF\MQHSRUXV]DQLHVLฤŠSRPHQXZFHOXRGQDOH]LHQLD ฤชฤ…GDQ\FK ZDUWRฤžFL 'RGDWNRZฤ… RSFMฤ…HNUDQyZMHVWIXQNFMDร„PLJDQLDยดNWyUD XPRฤชOLZLDV]\ENฤ…LGHQW\ยฟNDFMฤŠV\WXDFMLDODUPRZ\FK /LF]QLNL Vฤ… PRQWRZDQH QD V]\QLH ',1RUD]PDMฤ…NRPSDNWRZฤ…EXGRZฤŠG]LฤŠNL F]HPXPRJฤ…E\รผVWRVRZDQHQDZHWZPDรก\FK UR]G]LHOQLFDFKLLGHDOQLHNRPSRQXMฤ…VLฤŠ]]DLQVWDORZDQฤ…WDPDSDUDWXUฤ…PRGXรกRZฤ… /LF]QLNL 30 SRVLDGDMฤ… V]HUHJ PRฤชOLZRฤžFLNRPXQLNDF\MQ\FKZW\PZHMฤžFLDF\IURZHZ\MฤžFLDLPSXOVRZHLSRUWV]HUHJRZ\ 56:V]\VWNRWRVSUDZLDฤชHZรกฤ…F]DQLH LFK GR UR]EXGRZDQ\FK V\VWHPyZ VWHURZDQLDL]DU]ฤ…G]DQLDEXG\QNDPL PLฤŠG]\LQQ\PL V\VWHPyZ %06 MHVW QLH]Z\NOH SURVWH ']LฤŠNL ZEXGRZDQ\P DOJRU\WPRP OLF]QLNL SRPDJDMฤ…Z\FKZ\FLรผWUHQGL]QLHNV]WDรกFHQLD KDUPRQLF]QH6\VWHPDODUPRZ\XPRฤชOLZLD


Fot.: Schneider-Electric

PRODUKTY

Liczniki energii iEM3000 0LHUQLNL VHULL$FWL L(0 WR WUyMID]RZHOLF]QLNLHQHUJLL]QDMGXMฤ…FH]DVWRVRZDQLH Z SU]\SDGNX SURVW\FK DSOLNDFML WM OLF]QLNLN:K MDNUyZQLHฤชEDUG]LHM]DDZDQVRZDQ\FKXNรกDGyZSRPLDURZ\FK :\JOฤ…G L EXGRZD OLF]QLNyZ MHVW ]JRGQD ]H Z]RUHP V\VWHPX DSDUDWXU\ PRGXรกRZHM $FWLW]QDSDUDWZ\NRQDQ\MHVW]ELDรกHJR WZRU]\ZDLPRQWRZDQ\MHVWQDV]\QLH',1 /LF]QLNL WH SRVLDGDMฤ… ZV]HONLH FHFK\ FKDUDNWHU\VW\F]QH PLHUQLNyZ LQWHOLJHQWQ\FK ยฑSRPLDUGZXNLHUXQNRZ\ZV\VWHPLHPXOWLWDU\IRZ\P EH]SRฤžUHGQL GR $ OXE SRฤžUHGQL ] Z\NRU]\VWDQLHP SU]HNรกDGQLNyZ SUฤ…GRZ\FK &7 3R]D W\P OLF]QLNL SRVLDGDMฤ… Z\MฤžFLD LPSXOVRZH GR DSOLNDFML ELOLQJRZ\FK :$*(6 D WDNฤชH FHUW\ยฟNDW 0,' :V]\VWNR WR VSUDZLD ฤชH ]QDMGXMฤ… RQH LGHDOQH ]DVWRVRZDQLH Z FHQWUDFK KDQGORZ\FK

OXE EXG\QNDFK Xฤช\WHF]QRฤžFL SXEOLF]QHM 3U]HZRG\ ]DVLODMฤ…FH L NRPXQLNDF\MQH SRGรกฤ…F]DQH Vฤ… RGG]LHOQLH FR ]ZLฤŠNV]D EH]SLHF]Hฤ”VWZR LQVWDODWRUD L XรกDWZLD VDPR RNDEORZDQLH /LF]QLNL L(0 Z\VWฤŠSXMฤ… Z G]LHVLฤŠFLX UyฤชQ\FK ZHUVMDFK GODWHJR รกDWZRZ\EUDรผDSDUDWLGHDOQLHGRSDVRZDQ\GOD ZรกDVQ\FK SRWU]HE $FWL L(0 WR EH]

Zฤ…WSLHQLD VROLGQ\ VSRVyE QD RSW\PDOL]DFMฤŠ LQVWDODFMLRUD]PLQLPDOL]DFMฤŠNRV]WyZ :LฤŠFHMLQIRUPDFMLQDWHPDWPLHUQLNyZPRF\ 3RZHU/RJLF 30 L PLHUQLNyZ HQHUJLL$FWLL(0]QDMGXMHVLฤŠQDVWURQLH ZZZVFKQHLGHUHOHFWULFFRP ย„

Fot.: Schneider-Electric

ZF]HVQHZ\NU\ZDQLHLUHDJRZDQLHQDV\WXDFMHQLHSUDZLGรกRZH3RQDGWROLF]QLNLPDMฤ… IXQNFMฤŠ UHMHVWUDFML NWyUD ]DSLVXMH ]Xฤช\FLH ZRGG]LHOQ\FKUHMHVWUDFK]DFKRZXMฤ…FGDQH ]RVWDWQLFKGQLW\JRGQLOXERVWDWQLFK PLHVLฤŠF\'รกXฤชV]\]DSLVKLVWRU\F]Q\SR]ZDOD XWZRU]\รผ EDUG]LHM DGHNZDWQ\ SURยฟO REFLฤ…ฤชHQLDXรกDWZLDMฤ…FSU]\W\PZ\NRQDQLH WUHQGyZLWS/LF]QLN30ZSRรกฤ…F]HQLX ] ]HZQฤŠWU]Q\PL SU]HNรกDGQLNDPL SUฤ…GRZ\PL&7PRฤชHNRQWURORZDรผWDNฤชHXNรกDG\ LELHJXQRZH

Fot. 2. Miernik energii Acti 9 iEM3000.

Fachowy Elektryk

47


PRODUKTY

Nowe trendy w okablowaniu ล›wiatล‚owodowym Wprowadzenie 2NDEORZDQLH ฤžZLDWรกRZRGRZH LQVWDORZDQH ZHZQฤ…WU] EXG\QNyZ MDN L SRPLฤŠG]\ EXG\QNDPL Z IRUPLH RNDEORZDQLD NDPSXVRZHJR PHWURSROLWDOQHJR Eฤ…Gฤจ WHฤช UR]OHJรก\FK VLHFL NRPSXWHURZ\FK :$1 SU]Hฤช\ZD JZDรกWRZQ\ UR]ZyM Z RNUHVLH RVWDWQLFK NLONXQDVWX ODW -HVW WR W\P EDUG]LHM FLHNDZH ฤชH Z ]HVWDZLHQLX SURGXNWRZ\P GOD SU]HFLฤŠWQHJR V\VWHPX RNDEORZDQLD VWUXNWXUDOQHJR SURGXNW\ ฤžZLDWรกRZRGRZH ]DMPXMฤ… QLH ZLฤŠFHM QLฤช NLONDQDฤžFLH SURFHQW :\GDMH VLฤŠ ฤชH yZ JZDรกWRZQ\ UR]ZyM WHFKQRORJLL ฤžZLDWรกRZRGRZ\FK MHVW VW\PXORZDQ\ SRZV]HFKQฤ… SRWU]HEฤ… ZLHONLHM SU]HSXVWRZRฤžFL U]ฤŠGX JLJDELWyZ QD VHNXQGฤŠ L ZLฤŠFHM

** D W\ONR WUDQVPLVMD ฤžZLDWรกRZRGRZDMHVWZVWDQLHWDNฤ…]DSHZQLรผ 3RQLฤชHM Z NLONX SXQNWDFK SU]HGVWDZLRQR QRZRฤžFL Z WHFKQRORJLL ฤžZLDWรกRZRGRZHM VWRVRZDQHM Z V\VWHPDFK RNDEORZDQLD VWUXNWXUDOQHJR Wล‚รณkno klasy OM4 :รกyNQRNODV\20WRWDNQDSUDZGฤŠSRSUDZLRQH ร„VWXQLQJRZDQHยด ZรกyNQRNODV\20 'OD SU]\SRPQLHQLD ZรกyNQR 20 ]RVWDรกR ]DSURMHNWRZDQHZWHQVSRVyEฤชHZSLHUZV]\P RNQLH WUDQVPLV\MQ\FK ]DSHZQLD EDUG]R GXฤชH SDVPR 0+] รฎ NP G]LฤŠNL F]HPX SR]ZDOD QD WUDQVPLVMฤŠ V\JQDรกX Z\V\รกDQHJR ] QDGDMQLND ODVHURZHJR Z\NRQDQHJRZWHFKQRORJLL9&6(/ 9HUWLFDO&DYLW\

6XUIDFH(PLWWLQJ/DVHU 3R]ZDODWRQDSRF]\QLHQLH]QDF]Q\FKRV]F]ฤŠGQRฤžFLSU]\SURGXNFMLVSU]ฤŠWXVLHFLRZHJR DOWHUQDW\Zฤ…MHVW Z\NRU]\VWDQLH EDUG]R GURJLFK QDGDMQLNyZ ODVHURZ\FK :รกyNQR 20 WR Z U]HF]\ZLVWRฤžFL ZรกyNQR 20 NWyUH WDN ]DSURMHNWRZDQR DE\ Z SLHUZV]\P RNQLH WUDQVPLV\MQ\P ]DSHZQLDรกR MHV]F]H ZLฤŠNV]H SDVPR SU]HQRV]HQLD ยฑDฤช0+]รฎNP']LฤŠNLWHPXPRฤชOLZD MHVW WUDQVPLVMD QD RGFLQNDFK GรกXฤชV]\FK QLฤช GOD20 : WDEHOFH QU SRUyZQDQR SDUDPHWU\ REX NODV20L20.RORUHP]LHORQ\P]D]QDF]RQRZDUWRฤžFLSRSUDZLRQHZNODVLH20 :รกyNQR20G]LฤŠNLSRSUDZLRQ\PSDUDPHWURPWHFKQLF]Q\PXPRฤชOLZLD

Fot. 1. Widok kasety oraz kabla poล‚ฤ…czeniowego MODLINKโ„ข pozwalajฤ…cych na wykonywanie szybkich poล‚ฤ…czeล„ typu punkt-punkt.

48

Fachowy Elektryk


PRODUKTY ย„ ย„

ย„

ย„

EXGRZฤŠ WRUyZ ฤžZLDWรกRZRGRZ\FK RZLฤŠNV]\PSDฤžPLHSU]HQRV]HQLD WUDQVPLVMฤŠSURWRNRรกyZWUDQVPLV\MQ\FKQD GรกXฤชV]\FKG\VWDQVDFK'ODSURWRNRรกX* ZรกyNQR 20 ]DSHZQLD G\VWDQV P GOD*ZSLHUZV]\PRNQLHPDGOD SURWRNRรกX**P EXGRZฤŠ WRUyZ WUDQVPLV\MQ\FK ] ZLฤŠNV]\PEXGฤชHWHPVWUDWD]DWHPSR]ZDODMฤ…F\FKQD]DVWRVRZDQLHZLฤŠNV]HMOLF]E\ ]รกฤ…F] &HFK WD PRฤชH E\รผ Z\NRU]\VWDQD ZLQVWDODFMDFKZ\PDJDMฤ…F\FKUR]EXGRZDQHM WRSRORJLL QS Z RELHNWDFK 'DWD &HQWHU ZVSDUFLH WHFKQRORJLL 3'0 3K\VLFDO 0HGLXP 'HSHQGHQW SROHJDMฤ…FHM QD UyZQROHJรกHMWUDQVPLVMLRSW\F]QHM

Rozwiฤ…zania typu โ€žPlug&Playโ€ dla Centrรณw Przetwarzania Danych system MODLINKโ„ข )DEU\F]QLH]DNRฤ”F]RQHNDEOHฤžZLDWรกRZRGRZH W]ZUR]ZLฤ…]DQLD3OXJ 3OD\ ]\VNXMฤ… FRUD] EDUG]LHM QD SRSXODUQRฤžFL ]DUyZQR ]D VSUDZฤ…EDUG]RV]\ENLHMLZ\JRGQHMLQVWDODFMLRNDEORZDQLDMDNLEDUG]RGREU\FKSDUDPHWUyZWUDQVPLV\MQ\FK 7DNฤชHDGPLQLVWURZDQLHWHJRW\SXRNDEORZDQLHPMHVWGXฤชRรกDWZLHMV]HLZ\JRGQLHMV]HFR QDELHUDV]F]HJyOQHJR]QDF]HQLDZFHQWUDFK SU]HWZDU]DQLDGDQ\FKRUD]UR]OHJรก\FKV\VWHPDFK RNDEORZDQLD VWUXNWXUDOQHJR: RIHUFLHยฟUP\0ROH[3UHPLVH1HWZRUNV]QDMGXMH VLฤŠ NRPSOHWQH UR]ZLฤ…]DQLH ฤžZLDWรกRZRGRZH 0RG/LQN ร„3OXJ 3OD\ยด VNรกDGDMฤ…FH VLฤŠ ] ฤžZLDWรกRZRGRZ\FK SDQHOL NURVRZ\FK Z\SRVDฤชRQ\FKZNDVHW\RUD]NDEOLSRรกฤ…F]HQLRZ\FKXPRฤชOLZLDMฤ…F\FKEรก\VNDZLF]QHVWZRU]HQLH SRรกฤ…F]Hฤ” SXQNWSXQNW 5R]ZLฤ…]DQLH RSDUWHMHVWQD]รกฤ…F]X073]IHUXOฤ…Sรก\ZDMฤ…-

Fot. 2. Porรณwnanie sposobu zaterminowania 96 wล‚รณkien metodฤ… tradycyjnฤ… (spawy ล›wiatล‚owodowe) oraz przy uลผyciu systemu โ€žPlug&Playโ€.

Tab. 1 Porรณwnanie parametrรณw technicznych wล‚รณkien klasy OM3 i OM4 Parametr

OM3

OM4

ลšrednica rdzenia

50 ยตm

50 ยตm

ลšrednica pล‚aszcza

125 ยตm

125 ยตm

Pasmo przenoszenia w pierwszym oknie 850 nm

1500 MHz ร— km

3500 MHz ร— km

Pasmo przenoszenia w pierwszym oknie 1300 nm

500 MHz ร— km

500 MHz ร— km

EMB - Effective Modal Bandwidth

2000 MHz ร— km

4700 MHz ร— km

1000Base-SX Ethernet (850 nm)

1000 m

1100 m

1000Base-LX Ethernet (1300 nm)

550 m

550 m

10G-Base -SR Ethernet (850 nm)

300 m

550 m

10G-Base -SR Ethernet (1300 nm)

300 m

300 m

40GBase-SR4 / 100GBase-SR10 (850 nm)

100 m

150 m

Fฤ…GRVWฤŠSQH]ZรกyNQDPL202020 RUD] 26 1D ฤช\F]HQLH GRVWฤŠSQH UyZQLHฤช ZZHUVML20L26 Systemy 40G/100G 2JURPQH ]DSRWU]HERZDQLH QD SU]HSXVWRZRฤžรผ VW\PXOXMH UR]ZyM WHFKQRORJLL ฤžZLDWรกRZRGRZHM R Z\GDMQRฤžFL *ELWV D QDZHW *ELWV 6\VWHP\ WH Vฤ… MXฤช PRFQR ]DDZDQVRZDQHLQDOHฤช\VSRG]LHZDรผVLฤŠLFK DNW\ZQHJRZGURฤชHQLDZSU]HFLฤ…JXODW Fot. 3. Widok moduล‚u dopasowujฤ…cego kon๏ฌguracjฤ™ wล‚รณkien ล›wiatล‚owodowych 3x8MPT na 2x12MPT do transmisji 40G.

.U]\V]WRI2MGDQD 0HQHGฤชHUGV3URGXNWX 0ROH[3UHPLVH1HWZRUNV

Fachowy Elektryk

49


PRODUKTY

ABB Signal –

bezpieczeństwo i ułatwienia dla osób chorych lub niepełnosprawnych

Fot.: ABB

Firma ABB jest jedynym w Polsce dostawcą elementów instalacji przyzywowych typu SIGNAL produkowanych w Finlandii przez ABB Oy. To efekt reorganizacji należącej do Grupy ABB niemieckiej firmy Busch-Jaeger i fińskiej Ensto. Tym samym ABB kontynuuje wieloletnią tradycję Ensto Pol-u, który wybudował w kraju setki tego typu instalacji. Spółka poszerzyła obecnie funkcjonalność systemu o dodatkowe opcje.

50

Fachowy Elektryk


3U]H]ODWDXPDFQLDQLDSR]\FMLZW\PVHNWRU]H U\QNXV\VWHP]QDQ\MDNR(QVWR6LJQDO]RVWDรก UR]SRZV]HFKQLRQ\LZ3ROVFHSRZVWDรก\VHWNL LQVWDODFML :LฤŠNV]Rฤžรผ ]QDOD]รกD VLฤŠ Z WDNLFK RELHNWDFK MDN V]SLWDOH GRP\ RSLHNL VDQDWRULDKRWHOH]DNรกDG\NDUQHLQQHRELHNW\SRVLDGDMฤ…FH SU]HVWU]HQLH GR NRU]\VWDQLD SU]H] RVRE\ QLHSHรกQRVSUDZQH ยฑ FHQWUD KDQGORZH NLQDWHDWU\ELXURZFHNRPSOHNV\VSRUWRZH 2EHFQLHNRU]\VWDMฤ…F]H]GRE\WHJRSU]H]ODWD GRฤžZLDGF]HQLDยฟUP\(QVWR3RO$%%G\VWU\EXXMHV\VWHPSRGQRZฤ…QD]Zฤ…$%%6LJQDO QDGDO SURGXNRZDQ\ Z )LQODQGLL SU]H]$%% 2\NWyUDMHVWNRQW\QXDWRUNฤ…G]LDรกDฤ”GDZQHM (QVWR%XVFK-DHJHU

Fot.: ABB

PRODUKTY

Standard pozostaje -DNR SULRU\WHW SU]\MฤŠWR ]DVDGฤŠ ฤชH QDOHฤช\ ]DFKRZDรผ NRPSDW\ELOQRฤžรผ REHFQLH SURGXNRZDQ\FK HOHPHQWyZ ] W\PL ] F]DVyZ (QVWR =DWHP QDZHW LFK QD]Z\ L W\S\ SR]RVWDรก\ QLH]PLHQLRQH 'DMH WR JZDUDQFMฤŠ GDOV]HJR GRVWฤŠSX GR F]ฤŠฤžFL VHUZLVRZ\FK 3RGVWDZRZ\P ]DGDQLHP V\VWHPX MHVW ]DV\JQDOL]RZDQLH SU]H] RVREฤŠ SRWU]HEXMฤ…Fฤ… SRPRF\ ฤชH RF]HNXMH QD ZVSDUFLH '\ฤชXUXMฤ…F\ UHFHSFMRQLVWD OXE RFKURQLDU] RWU]\PXMH LQIRUPDFMฤŠ R ZH]ZDQLX 6NDVRZDรผ SRWZLHUG]Lรผ ZH]ZDQLH PRฤชQD W\ONR Z PLHMVFX VNฤ…G QDGDQR V\JQDรก =Z\NOH QDGZHMฤžFLHPGRSRPLHV]F]HQLDZNWyU\P SU]HE\ZDRVREDZ]\ZDMฤ…FDSRPRF\]DSDOD VLฤŠ ODPSND NLHUXQNRZD XWZLHUG]DMฤ…FD G\ฤชXUQHJR ฤชH ZรกDฤžQLH WX PD ZHMฤžรผ L XG]LHOLรผ SRPRF\6\VWHP6LJQDOWZRU]\VLฤŠ]HVWDQGDUGRZ\FKHOHPHQWyZWDNLFKMDNNDVRZQLNLSU]\FLVNLODPSNLQXPHUDWRU\VNรกDGDMฤ…F JRQD]DVDG]LHร„NORFNyZยด&KRรผOLF]EDURG]DMyZHOHPHQWyZMHVWRJUDQLF]RQDPRฤชQD ]QLFKWZRU]\รผUyZQLHฤชGXฤชHV\VWHP\,VWRWQ\P IDNWHP MHVW LFK VWDรกD GRVWฤŠSQRฤžรผ PDJD]\QRZD'RUDGF\$%%PRJฤ…ZNDฤชG\P SU]\SDGNX VNRQยฟJXURZDรผ RSW\PDOQH NRV]WRZRLIXQNFMRQDOQLHUR]ZLฤ…]DQLH

$XGLR :RUOG L GRPRIRQ $%% :HOFRPH NWyUH]QDMGXMฤ…VLฤŠZRIHUFLHยฟUP\D]RVWDรก\ ]DDGDSWRZDQH GR IXQNFMRQRZDQLD UyZQLHฤช Z UDPDFK V\VWHPX 6LJQDO 2ED UR]ZLฤ…]DQLD Vฤ… LQVWDORZDQH Z WDNLFK VDP\FK UDPNDFK RVSU]ฤŠWRZ\FK FR 6LJQDO SR]ZDODMฤ…F DUFKLWHNWRZL]DFKRZDรผHVWHW\F]Qฤ…VSyMQRฤžรผ SU]\SURMHNWRZDQLX,QWHUFRP$XGLR:RUOG RSFMRQDOQLHPRฤชHG]LDรกDรผMDNRNRPXQLNDWRU JรกRVRZ\SU]HND]XMฤ…F\NRPXQLNDW\ZLVWRWQ\FK VSUDZDFK 'RPRIRQ $%% :HOFRPH PRฤชH VWDรผ VLฤŠ UyZQLHฤช F]ฤŠฤžFLฤ… VNรกDGRZฤ… FHQWUDONL 6LJQDO L VรกXฤช\รผ GR NRQWUROL ZHMฤžรผ RVyEWU]HFLFKQDWHUHQRELHNWX

Dodatkowe opcje &HFKฤ… FKDUDNWHU\VW\F]Qฤ… V\VWHPX MHVW MHJR SURVWRWD L รกDWZRฤžรผ Z REVรกXG]H VHUZLVRZHM $%%6LJQDOXZDฤชDQ\MHVW]DQLHZ\PDJDMฤ…F\ SU]HJOฤ…GyZ 5D] SUDZLGรกRZR ]DLQVWDORZDQ\ SRZLQLHQ IXQNFMRQRZDรผ SU]H] ZLHOH ODW FR SRWZLHUG]DMฤ… GRW\FKF]DVRZH ZGURฤชHQLD 3R SU]HMฤŠFLX RSLHNL QDG V\VWHPHP 6LJQDO$%%SRV]HU]\รกDMHJRIXQNFMRQDOQRฤžFLRGZLHGRGDWNRZHRSFMHLQWHUFRP$%%

Fot. 1. System Signal tworzy siฤ™ ze standardowych elementรณw, takich jak kasowniki, przyciski, lampki, numeratory, skล‚adajฤ…c go na zasadzie โ€žklockรณwโ€.

Europejska norma 3RQDGWR$%% PD Z RIHUFLH VHULH RVSU]ฤŠWX HOHNWURLQVWDODF\MQHJR GR PRQWDฤชX Z W\FK VDP\FK UDPNDFK FR 6LJQDO : UH]XOWDFLH X]\VNXMHP\ XMHGQROLFRQ\ Z\JOฤ…G ]DUyZQR NDVRZQLND F]\ ODPSNL SU]\]\ZRZHM MDN L Z\รกฤ…F]QLND RUD] JQLD]GND 9 7H VH-

ULHRVSU]ฤŠWXWRSURVWDZVW\OXOLQLD%DVLF LEDUG]LHMZ\V]XNDQDOLQLD)XWXUH:\JRGQD MHVWPRQWDฤชRZDLHVWHW\F]QDNRPSDW\ELOQRฤžรผ V\VWHPX6LJQDOOLQLLRVSU]ฤŠWRZ\FK%DVLF L )XWXUH RUD] XU]ฤ…G]Hฤ” $%% $XGLR :RUOG L$%%:HOFRPH:HMฤžFLH3ROVNLZVWUXNWXU\ 8QLL (XURSHMVNLHM ]DRZRFRZDรกR SU]\MฤŠFLHPOLF]Q\FKXVWDZGRVWRVRZXMฤ…F\FKQDV]H SUDZRGRXQLMQHJR-HGQD]QLFKSUHF\]XMH NRQLHF]QRฤžรผ LQVWDORZDQLD V\VWHPyZ SU]\]\ZRZ\FK Z RELHNWDFK ]ELRURZHJR ]DPLHV]NDQLDGRNWyU\FKQDOHฤชฤ…KRWHOHGRP\ SRPRF\ VSRรกHF]QHM VDQDWRULD DNDGHPLNL $UFKLWHNFL SURMHNWXMฤ… UyZQLHฤช V\VWHP\ SU]\]\ZRZHZWRDOHWDFKGODRVyEQLHSHรกQRVSUDZQ\FKZEXG\QNDFKSXEOLF]Q\FK ฤงUyGรกR0DJD]\QGODNOLHQWyZ$%% Z3ROVFHร„']LVLDMยด :LฤŠFHMLQIRUPDFML5\V]DUG3RODฤ”VNL HPDLOU\V]DUGSRODQVNL#SODEEFRP WHONRP

ABB SignalWRQLH]DZRGQHLV]\ENRG]LDรนDMร‡FHXNรนDG\V\JQDOL ]DF\MQHZ\NRU]\VW\ZDQHGRSURVWHJRMHGQRVWURQQHJRSRZLDGD PLDQLD1DMF]ร™ฤFLHMZ\NRU]\VWXMHVLร™MHMDNR วžV\VWHP\Z]\ZDQLDSLHOร™JQLDUNLG\ฤฆXUQHMZV]SLWDODFKOXEGR PDFKRSLHNLGODRVยตEVWDUV]\FKOXEQLHSHรนQRVSUDZQ\FK วžV\VWHP\SU]\]\ZRZHLDODUPRZHZEXG\QNDFKLSRPLHV]F]H QLDFKSU]\VWRVRZDQ\FKGRSRWU]HERVยตEQLHSHรนQRVSUDZQ\FK วžV\VWHP\V\JQDOL]DF\MQHZKRWHODFKVDQDWRULDFKDUHV]WDFK =HVWDZHOHPHQWยตZSU]\]\ZRZ\FKXPRฤฆOLZLDWZRU]HQLHZLHOX UR]ZLร‡]DรปV\VWHPRZ\FKZNWยตU\FKDODUPPRฤฆHE\ร‰Z\ZR รน\ZDQ\WDNฤฆHSRGZSรน\ZHPUยตฤฆQ\FK]GDU]Hรป3U]\NรนDGRZร‡ DSOLNDFMร‡WHJRW\SXMHVWV\VWHPDXWRPDW\F]QHJRRVWU]HJDQLD R]DODQLXZRGร‡

Fachowy Elektryk

51


INTELIGENTNY BUDYNEK

Sterowanie oświetleniem w systemie KNX

52

Fachowy Elektryk


INTELIGENTNY BUDYNEK Podziaล‚ urzฤ…dzeล„ kontrolujฤ…cych oล›wietlenie : V\VWHPLH .1; XU]ฤ…G]HQLD UHDOL]XMฤ…FH NRQWUROฤŠ RฤžZLHWOHQLD G]LHOLP\ QD GZLH JUXS\ VHQVRU\ VWHUXMฤ…FH L HOHPHQW\ Z\NRQDZF]H 6HQVRU\ VรกXฤชฤ… GR Z\V\รกDQLD UR]ND]yZ QDSRGVWDZLHNWyU\FKHOHPHQW\Z\NRQDZF]H UHDOL]XMฤ…]Dรกฤ…F]DQLHZ\รกฤ…F]DQLHOXEUHJXODFMฤŠ MDVQRฤžFL (OHPHQW\ Z\NRQDZF]H RGSRZLHG]LDOQHVฤ…]DUHDOL]DFMฤŠUR]ND]yZVWHUXMฤ…F\FK SRSU]H] RGSRZLHGQLH RGG]LDรก\ZDQLH EH]SRฤžUHGQLRQDREZRG\RฤžZLHWOHQLRZH

Jednฤ… z podstawowych funkcji realizowanych w automatyce budynkowej jest kontrola oล›wietlenia. Pod tym pojฤ™ciem rozumiemy zarรณwno rฤ™czne zaล‚ฤ…czanie/wyล‚ฤ…czanie, ล›ciemnianie/rozjaล›nianie poszczegรณlnych opraw oล›wietleniowych, jak teลผ ich sterowanie za pomocฤ… pilotรณw, czujnikรณw ruchu oraz automatycznฤ… kontrolฤ™ jasnoล›ci.

Sensory sterujฤ…ce oล›wietleniem 6HQVRU\ WR JรกyZQLH SU]\FLVNL F]XMQLNL UXFKX F]XMQLNL QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD NRQWDNWURQ\LWS 3U]\FLVNLV\VWHPRZHPDMฤ…QDMF]ฤŠฤžFLHMPRฤชOLZRฤžรผZ\V\รกDQLD]DUyZQRUR]ND]yZ]Dรกฤ…F]DQLDZ\รกฤ…F]DQLD MDN L ฤžFLHPQLDQLDUR]MDฤžQLDQLD &]ฤŠVWR VSRW\NDQฤ… IXQNFMฤ… MHVW UyZQLHฤช Z\V\รกDQLH JRWRZ\FK ZDUWRฤžFL MDNLH PDMฤ… ]RVWDรผXVWDZLRQHQDXU]ฤ…G]HQLDFKZ\NRQDZF]\FK W]Z VFHQ\ ฤžZLHWOQH %DUG]R F]ฤŠVWR VSRW\ND VLฤŠ UyZQLHฤช RGELRUQLNL ,5 ZEXGRZDQHZSU]\FLVNL']LฤŠNLWHPXPRฤชQDZ\V\รกDรผUR]ND]\VWHUXMฤ…FH]DSRPRFฤ…SLORWD &]XMQLNL UXFKX XPRฤชOLZLDMฤ… QLH W\ONR ]Dรกฤ…F]DQLHZ\รกฤ…F]DQLH 0DMฤ… RQH UyZQLHฤช ZEXGRZDQH F]XMQLNL MDVQRฤžFL G]LฤŠNL NWyU\P PRJฤ… X]DOHฤชQLDรผ Z\VรกDQLH UR]ND]X VWHUXMฤ…FHJR RG ]PLHU]RQHJR Z GDQHM V\WXDFML QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLH 1D SU]\NODG JG\ NRU\WDU]QLHMHVWFDรกNRZLFLH]DFLHPQLRQ\VHQVRU ZSU]\SDGNXZ\NU\FLDUXFKXZ\V\รกDUR]ND] UR]MDฤžQLHQLDRฤžZLHWOHQLDRNLONDSURFHQW-HฤชHOLMHGQDNNRU\WDU]MHVWFDรกNRZLFLH]DFLHPQLRQ\ VHQVRU UR]MDฤžQL RฤžZLHWOHQLH Z 

0RฤชOLZH MHVW UyZQLHฤช X]DOHฤชQLHQLH Z\V\รกDQ\FK UR]ND]yZ RG ZEXGRZDQHJR ]HJDUD 1SZLHF]RUHPRฤžZLHWOHQLHEฤŠG]LHUR]MDฤžQLDรผ VLฤŠV]\ENRGRPDNVLPXPDZQRF\PDNV\PDOQLH GR SRรกRZ\ ]DNUHVX Z Z\GรกXฤชRQ\P F]DVLH7DNDUHDOL]DFMDXรกDWZLQDV]HPXZ]URNRZLGRVWRVRZDรผVLฤŠGRDXWRPDW\F]QLH]Dรกฤ…F]RQHJR ฤžZLDWรกD SRGF]DV QRFQHM ZฤŠGUyZNL GRNXFKQL &]XMQLNL QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD ] ZEXGRZDQ\PL UHJXODWRUDPL G]LDรกDMฤ… SRGREQLH MDN VWHURZQLNL WHPSHUDWXU\ 0DP\ Z QLFK PRฤชOLZRฤžรผ ]DGDQLD NRQNUHWQHM ZDUWRฤžFL QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD MDND PD E\รผ XWU]\P\ZDQDZNRQNUHWQ\FKZDUXQNDFK:V\WXDFML Z NWyUHM MHVW RQR QLHZ\VWDUF]DMฤ…FH VHQVRU Z\ฤžOH UR]ND] UR]MDฤžQLHQLD D JG\ ZDUWRฤžรผ MDVQRฤžFL SU]HNURF]\ ]DGDQ\ SUyJ UR]ND] SU]\FLHPQLHQLDฤจUyGรกDฤžZLDWรกD:WHQVSRVyE PRฤชOLZH MHVW SUHF\]\MQH VWHURZDQLH MDVQRฤžFLฤ… WDN DE\ ]DZV]H E\รกD RQD RGSRZLHGQLD GRSUDF\MDNฤ…Z\NRQXMHP\ Przekaลบniki 8U]ฤ…G]HQLDZ\NRQDZF]HWRZQDMSURVWV]\P SU]\SDGNX SU]HNDฤจQLNL ]Dรกฤ…F]DQH HOHNWURQLF]QLH QD SRGVWDZLH UR]ND]yZ Z\V\รกDQ\FK SU]H]VHQVRU\ 3U]HNDฤจQLNLSURJUDPRZDQHZV\VWHPLH.1; PRJฤ…VSHรกQLDรผUyฤชQHIXQNFMH0RJฤ…]Dรกฤ…F]Dรผ REZRG\HOHNWU\F]QHNRQWURORZDรผSUฤ…GZQLFK Sรก\Qฤ…F\ UHDOL]RZDรผ IXQNFMH RSyฤจQLHQLD ]Dรกฤ…F]HQLDZ\รกฤ…F]HQLD G]LDรกDรผ SXOVDF\MQLH VDPRG]LHOQLH Z\รกฤ…F]Dรผ REZyG SR ]DGDQ\P ZF]HฤžQLHM F]DVLH QS NRQWUROD RฤžZLHWOHQLD QD NODWFH VFKRGRZHM :V]\VWNLH WH IXQNFMH ]DOHฤชฤ… RG SDUDPHWU\]DFML MDNฤ… SU]\JRWRZDรก SURGXFHQWGDQHJRXU]ฤ…G]HQLD U\V 

Rys. 1. Przykล‚adowa parametryzacja urzฤ…dzenia przekaลบnikowego KNX ๏ฌrmy JUNG.

Fachowy Elektryk

53


INTELIGENTNY

a)

b)

c)

Fot.: Intelihouse (a,b), EL-Team (c)

BUDYNEK

Rys. 2. Przykล‚adowe ล›ciemniacze KNX: a) ล›ciemniacz do oล›wietlenia ลผarowego, b) ล›ciemniacz LED RGB, c) ล›ciemniacz z moลผliwoล›ciฤ… automatycznego dopasowania obwodu wyjล›ciowego.

ลšciemniacze i ich rodzaje 'OD SRWU]HE EDUG]LHM Z\V]XNDQHJR VWHURZDQLDRฤžZLHWOHQLHPZ\NRU]\VWXMHVLฤŠWDN]ZDQH ฤžFLHPQLDF]H6ฤ…WRXU]ฤ…G]HQLDNWyUHRSUyF] IXQNFML ]Dรกฤ…F]DMฤ…FRZ\รกฤ…F]DMฤ…FHM SRWUDยฟฤ… Sรก\QQLH UHJXORZDรผ MDVQRฤžรผ REZRGX RฤžZLHWOHQLRZHJR3RGVWDZRZ\PNU\WHULXPZ\ERUX RGSRZLHGQLHJRร„ฤžFLHPQLDF]DยดMHVWWRMDNLP W\SHPRฤžZLHWOHQLDPDVWHURZDรผ'RZ\ERUX PDP\ ฤžFLHPQLDF]H SU]\VWRVRZDQH GR NRQWUROL WUDG\F\MQ\FK ฤชDUyZHN KDORJHQRZ\FK ฤžZLHWOyZHNฤžZLHWOyZHNW]ZHQHUJRRV]F]ฤŠGQ\FKF]\REHFQLHFRUD]F]ฤŠฤžFLHMVWRVRZDQ\FK GLRG/(' U\V 2SUyF] WHJR W\SX ฤžFLHPQLDF]\ PRฤชQD QD]ZDรผ MH GHG\NRZDQ\PL GR NRQNUHWQHJR W\SX RฤžZLHWOHQLD GR G\VSR]\FML Vฤ… UyZQLHฤช WDN ]ZDQH ฤžFLHPQLDF]H XQLZHUVDOQH 8U]ฤ…G]HQLD WH QLH Vฤ… GHG\NRZDQH GR ฤชDGQHJR W\SXRฤžZLHWOHQLDPDMฤ…QDWRPLDVWPRฤชOLZRฤžรผ ZVSyรกSUDF\ ]H VWDQGDUGRZ\PL V\JQDรกDPL VWHUXMฤ…F\PL 3U]\NรกDGHP PRฤชH E\รผ ฤžFLHPQLDF]SUDFXMฤ…F\ZVWDQGDUG]LH96WDQGDUGWHQMHVWW\SRZ\GODVWHURZDQLDRฤžZLHWOHQLHP'RWHJRW\SXฤžFLHPQLDF]\NRQLHF]QH MHVWGRรกฤ…F]HQLHHOHNWURQLF]Q\FKXU]ฤ…G]Hฤ”RGF]\WXMฤ…F\FKV\JQDรก9LUHJXOXMฤ…F\FKQDWฤŠฤชHQLHRฤžZLHWOHQLDGDQHJRREZRGX U\VD =DOHWฤ…WHJRUR]ZLฤ…]DQLDMHVWPRฤชOLZRฤžรผGRรกฤ…F]HQLDGRMHGQHJRZ\MฤžFLDฤžFLHPQLDF]DZLฤŠNV]HMLORฤžFLREZRGyZ,ORฤžรผWDMHVWX]DOHฤชQLRQD RG SDUDPHWUyZ SUฤ…GRZ\FK Z\MฤžFLD ฤžFLHPQLDF]D L ZHMฤžFLD HOHNWURQLF]QHJR XU]ฤ…G]HQLD NRQWUROXMฤ…FHJR RฤžZLHWOHQLH :DGฤ… QLHVWHW\ GXฤชDLORฤžรผRNDEORZDQLDMDNDMHVWNRQLHF]QD GR SRรกฤ…F]HQLD NDฤชGHJR Z\MฤžFLD ฤžFLHPQLDF]D ] REZRGDPL RฤžZLHWOHQLD NRQWURORZDQ\PL SU]H] HOHNWURQLF]QH VWHURZQLNL ] ZHMฤžFLHP 9 3RQDGWR V\JQDรก VWHUXMฤ…F\ MHVW V\JQDรกHPDQDORJRZ\PF]\OLZUDฤชOLZ\PQD]D-

54

Fachowy Elektryk

NรกyFHQLDRUD]EDUG]R]DOHฤชQ\PRGRGOHJรกRฤžFL SRPLฤŠG]\XU]ฤ…G]HQLDPL $OWHUQDW\ZQ\P QRZV]\P UR]ZLฤ…]DQLHP ZVWRVXQNXGRVWDQGDUGX9Vฤ…ฤžFLHPQLDF]H SUDFXMฤ…FH Z VWDQGDUG]LH '$/, =DVDGD

MHVWWXSRGREQDGRVWHURZDQLD9MHGQDN QLH MHVW SRWU]HEQH SURZDG]HQLH RVREQ\FK SU]HZRGyZ]V\JQDรกHPDQDORJRZ\PGRNDฤชGHM JUXS\ RฤžZLHWOHQLD NRQWURORZDQHM SU]H] HOHNWURQLF]QH XU]ฤ…G]HQLH VWHUXMฤ…FH 0DP\

a)

b)

Rys. 3. a) Sposรณb podล‚ฤ…czenia ล›ciemniaczy z oprawami oล›wietleniowymi: a) w standardzie 1-10 V, b) w standardzie DALI.


INTELIGENTNY BUDYNEK

Rys. 4. Parametry i obiekty komunikacyjne ล›ciemniacza LED RGB w systemie KNX.

WXPDJLVWUDOฤŠVWHUXMฤ…Fฤ…SRGREQฤ…GRV\VWHPX .1; GR NWyUHM PRฤชHP\ GRรกฤ…F]\รผ PDNV\PDOQLHXU]ฤ…G]HQLD6WHURZQLNLHPWHMPDJLVWUDOL MHVW ฤžFLHPQLDF] Z\V\รกDMฤ…F\ UR]ND]\ GR ]DDGUHVRZDQ\FK ZF]HฤžQLHM JUXS REZRGyZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK 2EZRG\ GRรกฤ…F]RQH Vฤ…]DSRPRFฤ…VSHFMDOQ\FKXU]ฤ…G]Hฤ”HOHNWURQLF]Q\FKZ\SRVDฤชRQ\FKZLQWHUIHMVV\VWHPX '$/,']LฤŠNLWDNLHMUHDOL]DFMLPLQLPDOL]XMH VLฤŠ LORฤžรผ RNDEORZDQLD VWHUXMฤ…FHJR ZVSyOQD PDJLVWUDODVWHUXMฤ…FDZPLHMVFHSRMHG\QF]\FK SU]HZRGyZ SURZDG]RQ\FK GR SRV]F]HJyOQ\FKREZRGyZRฤžZLHWOHQLRZ\FK RUD]NDQDรก\ฤžFLHPQLDF]D]UHDOL]RZDQHZVSRVyEF\IURZ\ DGUHVRZDQLHJUXSRฤžZLHWOHQLD U\VE 6\VWHP '$/, MHVW RF]\ZLฤžFLH EDUG]LHM UR]EXGRZDQ\P V\VWHPHP VWHURZDQLD ] VHQVRUDPLLXU]ฤ…G]HQLDPLZ\NRQDZF]\PL-HGQDN ]SR]LRPX.1;Z\NRU]\VW\ZDQ\MHVWMHG\QLH MDNR ]ELyU HOHPHQWyZ Z\NRQDZF]\FK GHG\NRZDQ\FK GR UHDOL]DFML VWHURZDQLD RฤžZLHWOHQLHP$E\Z\NRU]\VWDรผZSHรกQLMHJR PRฤชOLZRฤžFLZSRรกฤ…F]HQLX].1;NRQLHF]QH MHVWVWRVRZDQLHVWHURZQLNyZ3/&LVSHFMDOLVW\F]Q\FKEUDPHN ฤFLHPQLDF]H GHG\NRZDQH GR GDQHJR W\SX REZRGyZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK PDMฤ… ]D]Z\F]DM SDUDPHWU\]DFMฤŠSU]\VWRVRZDQฤ…GRVSHF\ยฟF]QHMREVรกXJLWHJRRฤžZLHWOHQLD1SฤžFLHPQLDF]H KDORJHQRZH XZ]JOฤŠGQLDMฤ… W]Z PLฤŠNNL VWDUW XQLHPRฤชOLZLDMฤ…F]ฤŠVWH]Dรกฤ…F]DQLHZ\รกฤ…F]DQLH RฤžZLHWOHQLD']LฤŠNLF]HPXPRฤชQDMHV]\ENR GRSDVRZDรผGRNDฤชGHMV\WXDFMLMDND]DLVWQLHMH SRGF]DVVWHURZDQLDRฤžZLHWOHQLHP6ฤ…]D]Z\F]DMGXฤชRรกDWZLHMV]HGRSRGรกฤ…F]HQLD-HGQDN ]H Z]JOฤŠGX QD ZEXGRZDQH HOHNWURQLF]QH XNรกDG\VWHUXMฤ…FHZLFKREXGRZDFKPLHฤžFLVLฤŠ

]DOHGZLHNLONDQLH]DOHฤชQ\FKNDQDรกyZVWHUXMฤ…F\FKRQLHZLHONLPREFLฤ…ฤชHQLX:SU]\SDGNX ฤžFLHPQLDF]\Z\SRVDฤชRQ\FKZNDQDรก\VWHUXMฤ…FHGRMHGQHJRZ\MฤžFLDPRฤชHP\]D]Z\F]DM GRรกฤ…F]Dรผ ZLHOH HOHNWURQLF]Q\FK XU]ฤ…G]Hฤ” VWHUXMฤ…F\FKLG]LฤŠNLWHPXVNDORZDรผREFLฤ…ฤชHQLHMDNLPVWHUXMHP\ QSGRMHGQHJRZ\MฤžFLD 9 PRฤชQD GRรกฤ…F]\รผ RVLHP GRZROQ\FK HOHPHQWyZ Z\NRQDZF]\FK 5R]ZLฤ…]DQLH WRVSUDZG]DVLฤŠQSSU]\MHGQRF]HVQ\PVWHURZDQLX GXฤชฤ… LORฤžFLฤ… RSUDZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK .RPSOLNXMH VLฤŠ MHGQDN RNDEORZDQLH HOHNWU\F]QH 2SUyF] ]DVLODQLD QDOHฤช\ GRSURZDG]LรผGRNDฤชGHJRREZRGXGRGDWNRZHSU]HZRG\VWHUXMฤ…FH6\VWHP'$/,QLZHOXMHMHGQDN Wฤ… QLHGRJRGQRฤžรผ QLHVWHW\ NRV]WHP Z\ฤชV]HM FHQ\FHQWUDOQHJRVWHURZQLND 2VREQฤ… JUXSฤŠ XU]ฤ…G]Hฤ” Z\NRQDZF]\FK Z V\VWHPLH .1; VWDQRZLฤ… ฤžFLHPQLDF]H /(' 3RQLHZDฤช RฤžZLHWOHQLH WHJR W\SX MHVW QRZ\P MHGQDN EDUG]R G\QDPLF]QLH UR]ZLMDMฤ…F\P VLฤŠ UR]ZLฤ…]DQLHP QLHZLHOH MHVW GHG\NRZDQ\FK XU]ฤ…G]Hฤ” Z\NRQDZF]\FK SU]\VWRVRZDQ\FKGRMHJRVWHURZDQLD7HGRVWฤŠSQHQDU\QNXPDMฤ…PRฤชOLZRฤžรผGRรกฤ…F]HQLD LW\SRZ\FKOLQLMHN/('RQDSLฤŠFLX]DVLODQLD 9OXE96WHURZDQLHMDVQRฤžFLฤ…UHDOL]RZDQHMHVW]DSRPRFฤ…V\JQDรกXRZ\VRNLHMF]ฤŠVWRWOLZRฤžFL3:0 3XOVH:LGWK0RGXODWLRQ 8PRฤชOLZLDMฤ…RQHSDUDPHWU\]DFMฤŠVWHURZDQLD GODWU]HFKQLH]DOHฤชQ\FKNDQDรกyZRฤžZLHWOHQLD RUD] SRรกฤ…F]HQLD LFK Z MHGQR ฤจUyGรกR ฤžZLDWรกD 5*% U\V : QDMQRZV]\FK ฤžFLHPQLDF]DFK GHG\NRZDQ\FK GR RฤžZLHWOHQLD UH]\VWDQF\MQHJR ZEXGRZ\ZDQHVฤ…UyZQLHฤชPRGXรก\HOHNWURQLF]QH NWyUHSRWUDยฟฤ…UR]SR]QDรผLVWHURZDรผRฤžZLHWOH-

QLHP/('9']LฤŠNLWHPXPRฤชOLZHMHVW X]DOHฤชQLDQLH QLH W\ONR MDVQRฤžFL DOH UyZQLHฤช NRORUX RฤžZLHWOHQLD RG UyฤชQ\FK F]\QQLNyZ ]HZQฤŠWU]Q\FK 6WHURZDQLH RฤžZLHWOHQLHP Z V\VWHPLH .1; MHVW REHFQLH QDMF]ฤŠฤžFLHM VWRVRZDQฤ… IXQNFMฤ… DXWRPDW\NL GRPRZHM 8]DOHฤชQLHQLH MHM RG UyฤชQ\FK F]\QQLNyZ ORNDOQHJR VWHURZDQLD SRZLฤ…]DQLH ] DXWRPDW\]DFMฤ… NRQWUROXMฤ…Fฤ… MDVQRฤžรผ F]\ V\VWHPDPL RVWU]HJDQLD LV\PXODFMLREHFQRฤžFLPDGODXฤช\WNRZQLNyZ V\VWHPyZ EDUG]R GXฤชH ]QDF]HQLH 2GSRZLHGQLGREyUXU]ฤ…G]Hฤ”GRWHJRSU]H]QDF]RQ\FKPRฤชHSRPyFOXEXQLHPRฤชOLZLรผUHDOL]DFMฤŠZV]\VWNLFK]DSURMHNWRZDQ\FKIXQNFML $QGU]HM6WDFKQR &HUW\ยฟNRZDQH&HQWUXP6]NROHQLRZH.1; ,QVW\WXW,QIRUPDW\NL$XWRPDW\NLL5RERW\NL 3ROLWHFKQLND:URFรกDZVND

Terminy szkoleล„ KNX: 6]NROHQLH3RGVWDZRZH.1; 2 - 5 maja 2013, Warszawa 9 - 12 maja 2013, Wrocล‚aw 30 maja - 2 czerwca 2013, Tychy/ Siemianowice ลšlฤ…skie 6]NROHQLH=DDZDQVRZDQH.1; 23 - 26 maja 2013, Warszawa โ€ž:L]XDOL]DFMDZV\VWHPLH.1;วฅ 27 - 29 maja 2013, Warszawa Szczegรณล‚y na www.knxpolska.org

Fachowy Elektryk

55


POMIARY

Mierniki cęgowe Amperomierze cęgowe są przeznaczone do pomiaru prądu przemiennego i stałego, który płynie w pojedynczym przewodzie. Działają one na zasadzie przekładnika prądowego wykorzystując prawo Ampera oraz zjawisko Halla.

56

Fachowy Elektryk


2EUฤŠF]]PLฤŠNNLHMVWDOLMHVW]DP\NDQDZRNyรก GZyFK FHZHN 2EZyG SLHUZRWQ\ VWDQRZL SU]HZyG Z NWyU\P Sรก\QLH PLHU]RQ\ SUฤ…G D REZyG ZWyUQ\ WZRU]\ FHZND R ZLฤŠNV]HM OXE ]QDF]ฤ…FR ZLฤŠNV]HM OLF]ELH ]ZRMyZ 2EQLฤชRQ\ Z WHQ VSRVyE SUฤ…G MHVW PLHU]RQ\ GXฤชRรกDWZLHMLEH]SLHF]QLHM:REZyGZWyUQ\PRฤชQDZรกฤ…F]\รผยฟOWU\HOHNWU\F]QHLG]LฤŠNL WHPX PLHU]\รผ SUฤ…G R ]QDQHM F]ฤŠVWRWOLZRฤžFL QD SU]\NรกDG +] REFLQDMฤ…F Z\ฤชV]H KDUPRQLF]QH0LHUQLNLFฤŠJRZHQRZV]HMJHQHUDFML SR]ZDODMฤ… QD SRPLDU UyZQLHฤช SUฤ…GX VWDรกHJR Z\NRU]\VWXMฤ…F GR WHJR ]MDZLVNR +DOOD 7DN Z VNUyFLH PRฤชQD RSLVDรผ ]DVDGฤŠ G]LDรกDQLDPLHUQLNyZFฤŠJRZ\FK :DUWR ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ QD IDNW ฤชH GRVWฤŠSQH QD U\QNX PLHUQLNL FฤŠJRZH SR]ZDODMฤ… QLH W\ONR QD SRPLDU SRGVWDZRZ\FK ZLHONRฤžFL HOHNWU\F]Q\FK 1LHNWyUH ]DDZDQVRZDQH WHFKQLF]QLH ZHUVMH W\FK SU]\U]ฤ…GyZ PRJฤ… DQDOL]RZDรผKDUPRQLF]QH Funkcjonalnoล›ฤ‡ 3U]\GDWQHUR]ZLฤ…]DQLHVWDQRZLIXQNFMDZ\]QDF]DQLDZDUWRฤžFLPDNV\PDOQHMLPLQLPDOQHM:WUDNFLHNROHMQ\FKSRPLDUyZSU]\U]ฤ…G ]DSDPLฤŠWXMHL]DSLVXMHZSDPLฤŠFLZHZQฤŠWU]QHMELHฤชฤ…F\Z\QLNMDNRZDUWRฤžรผPDNV\PDOQฤ…ร„0$;ยดOXEPLQLPDOQฤ…ร„0,1ยดMHฤžOLMHVW ZLฤŠNV]\ OXE RGSRZLHGQLR PQLHMV]\ RG WHM ZDUWRฤžFL]DSDPLฤŠWDQHMRGSRF]ฤ…WNXZรกฤ…F]HQLD WHM IXQNFML )XQNFMD ,1586+ SR]ZDOD QD SRPLDU PDNV\PDOQHM ZDUWRฤžFL SUฤ…GX UR]UXFKRZHJR = SHZQRฤžFLฤ… SU]\GD VLฤŠ IXQNFMD QDW\FKPLDVWRZHM RFHQ\ ]DZDUWRฤžFL KDUPRQLF]Q\FK Z PLHU]RQ\FK SU]HELHJDFK QDSLฤŠFLRZ\FKLSUฤ…GRZ\FK 7+') 3DUDPHWUWHQGHยฟQLXMHVLฤŠMDNRVWRVXQHNVXPDU\F]QHM U]HF]\ZLVWHM ZDUWRฤžFL VNXWHF]QHM ZV]\VWNLFKKDUPRQLF]Q\FKGRU]HF]\ZLVWHM ZDUWRฤžFL VNXWHF]QHM RGSRZLDGDMฤ…FHM F]ฤŠVWRWOLZRฤžFL SRGVWDZRZHM 6SRWNDรผ PRฤชQD UyZQLHฤช IXQNFMฤŠ DQDOL]\ KDUPRQLF]Q\FK ]H ZVND]\ZDQLHP ]DZDUWRฤžFL SRV]F]HJyOQ\FK KDUPRQLF]Q\FK RG GR QS %DUG]LHM]DDZDQVRZDQHZHUVMHVฤ…Z\SRVDฤชRQH Zรกฤ…F]HNRPXQLNDF\MQH86% Fot. 1. Elastyczna sonda prฤ…dowa iFlex miernika cฤ™gowego Fluke 381 (w zestawie) rozszerza zakres pomiarowy do 2500 A AC i zwiฤ™ksza zakres wyล›wietlanych wynikรณw. Zapewnia takลผe lepszy dostฤ™p do mierzonych przewodnikรณw โ€“ rรณwnieลผ o nietypowych ksztaล‚tach.

Fot.: Hioki

Fot.: Fluke

POMIARY

Fot. 2. Cฤ™gowy miernik mocy ST-3353 ๏ฌrmy Standard Instruments mierzy w ukล‚adach jednofazowych i trรณjfazowych oprรณcz napiฤ™cia i prฤ…du przemiennego (do 1000 A), moc czynnฤ… (do 750 kW), biernฤ… i pozornฤ… oraz wspรณล‚czynnik mocy, pamiฤ™ฤ‡ 99 zestawรณw danych pomiarowych oraz interfejs USB.

Moลผliwoล›ci pomiarowe :DUWR SRGNUHฤžOLรผ ฤชH QLHNWyUH ZHUVMH PLHUQLNyZFฤŠJRZ\FKSR]ZDODMฤ…QDSRPLDUU]HF]\ZLVWHM ZDUWRฤžFL VNXWHF]QHM SUฤ…GX SU]HPLHQQHJR 7UXH 506 ]DPLDVW SRPLDUX ZDUWRฤžFL ฤžUHGQLHMSUฤ…GXVSRW\NDQHJRZWDQLFKSU]\U]ฤ…GDFK WHJR W\SX 6ฤ… WHฤช GRVWฤŠSQH Z\NRQDQLD ] SRPLDUHP PRF\ F]\QQHM ELHUQHM RUD] SR]RUQHM Z]DNUHVLHQSGRN:N9$N9DU 3U]H]GรกXJLF]DVGRPLQRZDรกSRJOฤ…GฤชHPLHUQLNL FฤŠJRZH ]QDMGXMฤ… ]DVWRVRZDQLH SU]HGH ZV]\VWNLP SU]\ SRPLDUDFK SUฤ…GX R ZDUWRฤžFL SRF]\QDMฤ…FGRSLHURRG$-HGQDNQDU\QNX Vฤ…MXฤชGRVWฤŠSQHSU]\U]ฤ…G\FฤŠJRZHNWyUHSR]ZDODMฤ… QD SRPLDU EDUG]R PDรก\FK ZDUWRฤžFL SUฤ…GyZSU]HPLHQQ\FKU]ฤŠGXRGNLONXGRNLONXQDVWXP$6Wฤ…GWHฤชSU]\U]ฤ…G\WHJRW\SXGRVNRQDOH QDGDMฤ… VLฤŠ GR SRPLDUyZ V\JQDรกyZ DQDORJRZ\FKZV\VWHPDFKVWHUXMฤ…F\FK

Fachowy Elektryk

57


WU\F]Q\FK3U]\U]ฤ…G\WHJRW\SXVSUDZG]DMฤ… VLฤŠ SU]\ Z\NU\ZDQLX SUREOHPyZ ]ZLฤ…]DQ\FK ] KDUPRQLF]Q\PL NWyUH PRJฤ… E\รผ SU]\F]\Qฤ… QLHZรกDฤžFLZHM SUDF\ XU]ฤ…G]Hฤ” =DVWRVRZDQLH PLHUQLNyZ FฤŠJRZ\FK REHMPXMH UyZQLHฤช SRPLDU\ SUฤ…GyZ UR]UXFKRZ\FK D Z V]F]HJyOQRฤžFL Z SU]\SDGNX Z\VWฤ…SLHQLD EรกฤŠGyZ Z XUXFKDPLDQLX OXE F]ฤŠVWHJR Z\]ZDODQLD ]DEH]SLHF]Hฤ” 0LHUQLNL FฤŠJRZH Vฤ… Xฤช\ZDQH SU]\ SUDFDFK ]ZLฤ…]DQ\FK ] SDUDPHWU\]RZDQLHP RUD] GLDJQR]RZDQLHPQDSฤŠGyZR]PLHQQHMF]ฤŠVWRWOLZRฤžFL Co nowego :QRZRF]HVQ\FKPLHUQLNDFKFฤŠJRZ\FKQLHMHGQRNURWQLHXZ]JOฤŠGQLDVLฤŠGRGDWNRZฤ…HODVW\F]Qฤ… FHZNฤŠ SRPLDURZฤ… 3U]\U]ฤ…G\ WHJR W\SXSR]ZDODMฤ…QDSRPLDUSUฤ…GXSU]HPLHQQHJRRZDUWRฤžFLGR$6RQG\SRGรกฤ…F]D VLฤŠ EH]SRฤžUHGQLR GR PLHUQLND 'RGDWNRZH

Fot.: Fluke

3RPLDU PXOWLPHWUHP FฤŠJRZ\P WR SU]HGH ZV]\VWNLPSRPLDUSUฤ…GXVWDรกHJRLSU]HPLHQQHJRDSRQDGWRUH]\VWDQFMLSRMHPQRฤžFLF]ฤŠVWRWOLZRฤžFLLWHPSHUDWXU\0RฤชQDQLPWHฤชZ\NRQDรผ WHVW FLฤ…JรกRฤžFL REZRGX HOHNWU\F]QHJR RUD] GLRG\ 1LHNWyUH ]DDZDQVRZDQH ZHUVMH SU]\U]ฤ…GyZ FฤŠJRZ\FK VSUDZG]DMฤ… VLฤŠ SU]\ UR]ZLฤ…]\ZDQLXSUREOHPyZ]MDNRฤžFLฤ…HQHUJLL REFLฤ…ฤชHฤ” ]PLHQQ\FK FR ]\VNXMH VLฤŠ G]LฤŠNL PRฤชOLZRฤžFL Z\ฤžZLHWODQLD ZLGP KDUPRQLF]Q\FK RUD] ยฟOWURZL GROQRSU]HSXVWRZHPX XVXZDMฤ…FHPX]DNรกyFHQLDRZ\VRNLFKF]ฤŠVWRWOLZRฤžFLDFK=SHZQRฤžFLฤ…SU]\GDWQDRNDฤชHVLฤŠ PRฤชOLZRฤžรผ UHMHVWURZDQLD SU]HELHJyZ Z ]DNUHVLH F]DVX RNUHฤžORQ\P SU]H] Xฤช\WNRZQLNDZFHOXRFHQ\WUHQGyZ]PLDQOXESUREOHPyZ]MDNRฤžFLฤ…HQHUJLLNWyUHPRJฤ…SRZVWDรผ ZHIHNFLHG]LDรกDQLDNUyWNRWUZDรก\FK]DNรกyFHฤ” 0LHUQLNyZFฤŠJRZ\FKXฤช\ZDVLฤŠWDNฤชHSU]\ EDGDQLDFK REFLฤ…ฤชHฤ” SUฤ…GRZ\FK SU]H] ZHU\ยฟNDFMฤŠ SU]HSXVWRZRฤžFL REZRGyZ HOHN-

Fot.: Sonel

POMIARY

Fot. 4. Uniwersalny miernik cฤ™gowy, umoลผliwiajฤ…cy prowadzenie pomiarรณw prฤ…du do 2000 A przy pomocy cฤ™gรณw na przewodach o ล›rednicy do 57 mm i szynoprzewodach do 70 x 18 mm. Przyrzฤ…d posiada elektroniczne zabezpieczenia przeciฤ…ลผeniowe wszystkich funkcji i zakresรณw pomiarowych.

Fot. 3. Miernik cฤ™gowy AC/DC Fluke 381 posiada wszystkie funkcje, ktรณrych instalator oczekuje od miernika cฤ™gowego. Dodatkowo umoลผliwia odล‚ฤ…czanie wyล›wietlacza, zapewniajฤ…c jeszcze wiฤ™kszฤ… elastycznoล›ฤ‡ zastosowaล„. Dziฤ™ki technologii bezprzewodowej wyล›wietlacz moลผna oddaliฤ‡ ok. 10 metrรณw od punktu pomiarowego w wyniku czego jeden technik moลผe wykonaฤ‡ pracฤ™, ktรณra dawniej wymagaล‚a dwรณch osรณb.

58

Fachowy Elektryk

FฤŠJLV]F]HJyOQLHVSUDZG]DMฤ…VLฤŠSU]\SRPLDUDFK Z WUXGQRGRVWฤŠSQ\FK PLHMVFDFK JG]LH ]DVWRVRZDQLHNODV\F]Q\FKFฤŠJyZMHVWWUXGQH:DUWRSU]\W\P]ZUyFLรผXZDJฤŠQDGXฤชฤ… ฤžUHGQLFฤŠEDUG]RHODVW\F]QHMSฤŠWOLRUD]FLHQNL MHMSU]HNUyM]DSHZQLDMฤ…F\PRฤชOLZRฤžรผSU]HSURZDG]HQLDSRPLDUyZZZฤ…VNLFKNDQDรกDFK NDEORZ\FK L V]\QRSU]HZRGyZ R VNRPSOLNRZDQ\FK NV]WDรกWDFK : PRPHQFLH SRGรกฤ…F]HQLD GR PLHUQLND GRGDWNRZHM FHZNL QDVWฤŠSXMH GH]DNW\ZDFMD SUDF\ VWDรก\FK FฤŠJyZ PLHUQLND : QRZRF]HVQ\FK PXOWLPHWUDFK FฤŠJRZ\FK QLHMHGQRNURWQLH SU]HZLGXMH VLฤŠ EH]SU]HZRGRZ\ Z\ฤžZLHWODF] Z\PLHQLDMฤ…F\ GDQH ] XU]ฤ…G]HQLHP JรกyZQ\P GURJฤ… UDGLRZฤ… :\ฤžZLHWODF]WHQPRฤชQDRGรกฤ…F]\รผLXPLHฤžFLรผ ZRGOHJรกRฤžFLGRPHWUyZRGUHV]W\SU]\U]ฤ…GX X]\VNXMฤ…F ]GDOQ\ RGF]\W SRPLDUyZ 'LRGD V\JQDOL]DF\MQD XPLHV]F]RQD Z SRG-


VWDZLH PLHUQLND LQIRUPXMH Xฤช\WNRZQLND RZ\VWฤ…SLHQLXQD]DFLVNDFKWHJRSU]\U]ฤ…GX QDSLฤŠFLD SRZ\ฤชHM 9 0RGXรก ]HZQฤŠWU]Q\ Z\ฤžZLHWODF]DPDW\SRZHIXQNFMHOHF]VWH-

1DE\ZDMฤ…F PLHUQLN FฤŠJRZ\ QDOHฤช\ ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ QD GRรกฤ…F]RQH GR QLHJR RGSRZLHGQLH ฤžZLDGHFWZR Z]RUFRZDQLD 6WDQRZL RQR GRNXPHQW NWyU\ SRWZLHUG]D ]JRGQRฤžรผ

Fot.: Hioki

POMIARY

3RPLDUPXOWLPHWUHPFร™JRZ\PWRSU]HGHZV]\VWNLP SRPLDUSUร‡GXVWDรนHJRLSU]HPLHQQHJRDSRQDGWRUH ]\VWDQFML SRMHPQRฤFL F]ร™VWRWOLZRฤFL L WHPSHUDWXU\ 0RฤฆQDQLPWHฤฆZ\NRQDร‰WHVWFLร‡JรนRฤFLREZRGXHOHN WU\F]QHJRRUD]GLRG\ URZDQH]GDOQLHWDNLHMDN]DWU]\PDQLHZVND]DQLD +ROG ZVND]\ZDQLHZDUWRฤžFL0,1 0$;$9* ZDUWRฤžรผฤžUHGQLD LSRGฤžZLHWOHQLH=SRGVWDZฤ…PLHUQLNDPRฤชQD]V\QFKURQL]RZDรผ UyฤชQH PRGXรก\ Z\ฤžZLHWODF]D DOH W\ONRMHGHQPRGXรกPRฤชHE\รผ]V\QFKURQL]RZDQ\ZGDQ\PPRPHQFLH3RXPLHV]F]HQLX PRGXรกX Z SRGVWDZLH PLHUQLND V\JQDรก UDGLRZ\]RVWDMHZ\รกฤ…F]RQ\ : QLHNWyU\FK PXOWLPHWUDFK FฤŠJRZ\FK PLHU]ฤ…F\FK SUฤ…G SU]HPLHQQ\ VWRVXMH VLฤŠ FฤŠJL EH] UG]HQLD PDJQHW\F]QHJR &ฤŠJL WH ]DZLHUDMฤ… W\ONR VSHFMDOQฤ… FHZNฤŠ SRZLHWU]Qฤ… ']LฤŠNL WDNLHM NRQVWUXNFML Vฤ… RQH OHNNLH L WUZDรกH Z SU]HFLZLHฤ”VWZLH GR FฤŠJyZ WUDG\F\MQHJR PLHUQLND FฤŠJRZHJR NWyUHJR XSXV]F]HQLH SRZRGXMH ]Z\NOH SฤŠNQLฤŠFLD UG]HQLDF]\QLฤ…FQDSUDZฤŠNRV]WRZQฤ…DF]DVHPZUฤŠF]QLHRSรกDFDOQฤ…

SDUDPHWUyZ GHNODURZDQ\FK SU]H] SURGXFHQWD Z RGQLHVLHQLX GR Z]RUFD SDฤ”VWZRZHJR:ฤžZLDGHFWZLHZ]RUFRZDQLDSRGDMHVLฤŠ WDNฤชHZ\QLNREOLF]Hฤ”QLHSHZQRฤžFLSRPLDUX -HVWWRUyฤชQLFDSRPLฤŠG]\ZDUWRฤžFLฤ…SRPLDUX D U]HF]\ZLVWฤ… ZDUWRฤžFLฤ… WHM ZLHONRฤžFL 'HยฟQLFMD WD MHVW ]DZLรกD QDWRPLDVW Z SUDNW\FH R]QDF]DฤชHSRPLDUQLHPRฤชHE\รผZ\]QDF]RQ\GRNรกDGQLH7\PVDP\PฤชDGHQSRPLDUQLH MHVWLGHDOQ\DQLHSHZQRฤžรผSRPLDUyZPRฤชQD REOLF]\รผ 0HWURORG]\ Vฤ… ]JRGQL FR GR WHJR ฤชHQDQLHSHZQRฤžรผSRPLDUyZVNรกDGDVLฤŠZLHOH F]\QQLNyZDNDฤชG\]QLFKZMDNLPฤžVWRSQLX ZSรก\ZDQDZ\QLNSRPLDUX'RNOXF]RZ\FK F]\QQLNyZ GHWHUPLQXMฤ…F\FK GRNรกDGQRฤžรผ SRPLDUX ]DOLF]D VLฤŠ FHFK\ SU]\U]ฤ…GyZ F]\ WHฤช MDNRฤžรผ ]P\VรกyZ RVRE\ SU]HSURZDG]DMฤ…FHM SRPLDU\ : ]DOHฤชQRฤžFL RG SURGXFHQWD SRGDMHVLฤŠUyฤชQHRNUHV\ZDฤชQRฤžFLW]ZNRQ-

Fot. 5. Multimetr cฤ™gowy 3280-20 ๏ฌrmy HIOKI, wฤ…skie i lekkie cฤ™gi z cewkฤ… powietrznฤ…, zakres pomiaru prฤ…du przemiennego do 1000 A, funkcja True RMS, gniazda pomiarowe napiฤ™cia przemiennego i rezystancji oraz testu ciฤ…gล‚oล›ci obwodu, przeล‚ฤ…cznik dwรณch szybkoล›ci prรณbkowania. REKLAMA

Fachowy Elektryk

59


POMIARY ]QDF]QLH XĂĄDWZLDMÄ&#x2026;FH DQDOL]RZDQLH SUDF\ XNĂĄDGyZVWHURZDQLD 0LHUQLNLFÄ&#x160;JRZHSRZLQLHQFHFKRZDĂźSU]HGH ZV]\VWNLP ZLDU\JRGQ\ SRPLDU SUÄ&#x2026;GyZ ] ]DZDUWRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; KDUPRQLF]Q\FK :DÄŞQ\ MHVW WDNÄŞH V]\ENL L MHGQR]QDF]Q\ RGF]\W Z UyÄŞQRURGQ\FK ZDUXQNDFK SRGÄ&#x17E;ZLHWODQ\ Z\Ä&#x17E;ZLHWODF] IXQNFMD +2/' EDUJUDI V]\ENLH SUyENRZDQLHVWRVRZDQLHXNĂĄDGyZ]GXÄŞ\PL ZDUWRÄ&#x17E;FLDPL]OLF]DQLD :DUWR]ZUyFLĂźXZDJÄ&#x160; QD SRPLDU ZDUWRÄ&#x17E;FL V]F]\WRZ\FK L SUÄ&#x2026;GyZ UR]UXFKRZ\FK ]DSHZQLHQLH PRÄŞOLZLH Z\VRNLHJR EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZD SRPLDUX ]DOHFDQD.$7,99 RUD]Z\JRGQDREVĂĄXJD ]DUyZQRZUÄ&#x160;NDZLF\RFKURQQHMMDNLEH] :LÄ&#x160;NV]RÄ&#x17E;Ăź RIHURZDQ\FK QD U\QNX PLHUQLNyZ FÄ&#x160;JRZ\FK RSUyF] SRPLDUX SUÄ&#x2026;GX Fot.: Sonel

Fot.: Fluke

Podsumowanie 0LHUQLNLFÄ&#x160;JRZHVÄ&#x2026;XU]Ä&#x2026;G]HQLDPLSRPLDURZ\PLXPRÄŞOLZLDMÄ&#x2026;F\PLSRPLDUSUÄ&#x2026;GyZEH] SRWU]HE\ UR]ZLHUDQLD PLHU]RQHJR REZRGX .ODV\F]Q\ SRPLDU SUÄ&#x2026;GX Z\PDJD UR]ZDUFLDEDGDQHJRREZRGXZFHOXV]HUHJRZHJR SRGĂĄÄ&#x2026;F]HQLD DPSHURPLHU]D OXE PXOWLPHWUX ] ]DNUHVDPL SUÄ&#x2026;GRZ\PL 0HWRGD FÄ&#x160;JRZD XPRÄŞOLZLD SRPLDU ]DUyZQR SUÄ&#x2026;GyZ R GXÄŞ\FKZDUWRÄ&#x17E;FLDFKFRMHVWFHQQHZ]DVWRVRZDQLX Z HQHUJHW\FH L SU]HP\Ä&#x17E;OH SRGF]DV QRUPDOQHM HNVSORDWDFML XU]Ä&#x2026;G]HÄ&#x201D; L PDV]\Q MDN L QDWÄ&#x160;ÄŞHQLD SUÄ&#x2026;GX R QLHZLHONLHM ZDUWRÄ&#x17E;FL F]\OL QS SU]HPLHQQ\FK SUÄ&#x2026;GyZ XSĂĄ\ZRZ\FK 'XÄŞ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP ZÄ&#x17E;UyG DXWRPDW\NyZ FLHV]Ä&#x2026; VLÄ&#x160; PLHUQLNL FÄ&#x160;JRZH GRWHVWRZDQLDSÄ&#x160;WOLVWHURZDQLDaP$'&

Fot. 6. Miernik cÄ&#x2122;gowy prawdziwej wartoĹ&#x203A;ci Fluke 325 oferuje duĹźe moĹźliwoĹ&#x203A;ci w niewielkiej obudowie. Te maĹ&#x201A;e i wytrzymaĹ&#x201A;e mierniki cÄ&#x2122;gowe doskonale nadajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do pomiarĂłw prÄ&#x2026;du do 400 A w ciasnych szafkach z kablami. Fluke 325 oferuje rĂłwnieĹź pomiar prÄ&#x2026;du DC i czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ci.

WUROL PHWURORJLF]QHM 3DPLÄ&#x160;WDĂź QDOHÄŞ\ WDNÄŞH ÄŞHPLHUQLNFÄ&#x160;JRZ\VWDQRZLSU]\U]Ä&#x2026;GSRPLDURZ\ZP\Ä&#x17E;OQRUP\,62'ODWHJR WHÄŞQDE\ZDMÄ&#x2026;FPLHUQLNQDOHÄŞ\]DGEDĂźRMHJR ZĂĄÄ&#x2026;F]HQLHGRSURFHGXU\REHMPXMÄ&#x2026;FHMRNUHVRZH VSUDZG]DQLH SU]\U]Ä&#x2026;GyZ SRPLDURZ\FK :DUWRSRGNUHÄ&#x17E;OLßĪHÄ&#x17E;ZLDGHFWZDZ]RUFRZDQLDGRW\F]Ä&#x2026;WDNLFKSU]\U]Ä&#x2026;GyZSRPLDURZ\FK MDN PLHUQLNL GR SRPLDUyZ QDSLÄ&#x160;FLD L QDWÄ&#x160;ÄŞHQLD SUÄ&#x2026;GX UH]\VWDQFML L]RODFML UH]\VWDQFML X]LHPLHÄ&#x201D;SDUDPHWUyZZ\ĂĄÄ&#x2026;F]QLNyZUyÄŞQLFRZRSUÄ&#x2026;GRZ\FKSÄ&#x160;WOL]ZDUFLDDWDNÄŞHPDĂĄ\FK UH]\VWDQFMLÄ?ZLDGHFWZDZ]RUFRZDQLDZ\GDQHVÄ&#x2026;WDNÄŞHGODPLHUQLNyZZLHORIXQNF\MQ\FK :]RUFRZDQLHSU]HSURZDG]DQHMHVWZODERUDWRULXPZ]RUFXMÄ&#x2026;F\P&KFÄ&#x2026;F]OHFLĂźZ]RUFRZDQLH SU]\U]Ä&#x2026;GX SRPLDURZHJR PRÄŞQD ]ZUyFLĂźVLÄ&#x160;GRMHJRSURGXFHQWDOXEG\VWU\EXWRUD3RGZDUXQNLHPÄŞHWHQRVWDWQLG\VSRQXMHQLH]EÄ&#x160;GQ\PLQDU]Ä&#x160;G]LDPLNRQWUROQRSRPLDURZ\PL

60

Fachowy Elektryk

Fot. 7. Cyfrowy miernik cÄ&#x2122;gowy CMP-600 przeznaczony jest do cÄ&#x2122;gowych pomiarĂłw prÄ&#x2026;du przemiennego i staĹ&#x201A;ego. Ponadto miernik umoĹźliwia pomiar napiÄ&#x2122;Ä&#x2021; staĹ&#x201A;ych i przemiennych, czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;ci, rezystancji oraz testowanie diod. Miernik skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z 6-kanaĹ&#x201A;owego nadajnika i odbiornika, co umoĹźliwia zdalny odczyt wynikĂłw pomiarĂłw z szeĹ&#x203A;ciu (max) nadajnikĂłw przy pomocy jednego odbiornika. MoĹźliwe jest teĹź wysyĹ&#x201A;anie danych z jednego nadajnika do wielu odbiornikĂłw jednoczeĹ&#x203A;nie.


Fot.: Sonel

POMIARY

Fot. 8. Cฤ™gi elastyczne CT9667 ๏ฌrmy HIOKI z przeล‚ฤ…czanym podzakresem pomiarowym prฤ…du przemiennego 500/5000 A, ล›rednica wewnฤ™trzna pฤ™tli 254 mm, zasilanie z wewnฤ™trznej baterii.

Z\SRVDฤชRQ\FK MHVW Z IXQNFMH FKDUDNWHU\VW\F]QHGODPLHUQLNyZXQLZHUVDOQ\FKQDWRPLDVWQDMEDUG]LHM]DDZDQVRZDQHSR]ZDODMฤ…PLHU]\รผPRFF]\QQฤ…ELHUQฤ…LSR]RUQฤ… FDรกNRZLW\ ZVSyรกF]\QQLN PRF\ 3) ZVSyรกF]\QQLN ]DZDUWRฤžFL KDUPRQLF]Q\FK 7+' DWDNฤชHHQHUJLฤŠ 1DMZDฤชQLHMV]\PSDUDPHWUHPNDฤชGHJRPXOWLPHWUX FฤŠJRZHJR MHVW ]DNUHV PLHU]RQ\FK SUฤ…GyZ L ]ZLฤ…]DQD ] W\P ฤžUHGQLFD ZHZQฤŠWU]QD FฤŠJyZ ,QQH PXOWLPHWU\ FฤŠJRZH Vฤ… Xฤช\ZDQH GR SRPLDUX SUฤ…GyZ SU]HPLHQQ\FKDLQQHGRSU]HPLHQQ\FKLVWDรก\FK7H GUXJLHVฤ…]Z\NOHGURฤชV]H,QQฤ…NRQVWUXNFMฤŠ PDMฤ… WHฤช PXOWLPHWU\ FฤŠJRZH SU]H]QDF]RQH GR SRPLDUX PDรก\FK SUฤ…GyZ VWDรก\FK SUฤ…GyZ SU]HPLHQQ\FK XSรก\ZRZ\FK GXฤช\FKSUฤ…GyZVWDรก\FKLSU]HPLHQQ\FK $ RUD]PRF\2SUyF]ZLHONRฤžFL ฤžUHGQLF\ ZHZQฤŠWU]QHM MHVW WHฤช ZDฤชQ\ NV]WDรกW FฤŠJyZQSF]\Vฤ…Z\GรกXฤชRQHSU]\VWRVRZDQHGR]DรกRฤชHQLDQDV]\QฤŠLWG 'DPLDQฤฉDELFNL :VSyรกSUDFDPHU\WRU\F]QD/HV]HN+DOLFNL REKLAMA

Oferujemy:

ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

NDPHU\WHUPRJUDร€F]QH NDPHU\WHUPRJUDร€F]QHZZHUVML(; PRGXรข\REVHUZDF\MQHLSRPLDURZH SLURPHWU\ PLHUQLNLZLOJRWQRล’FLLWHPSHUDWXU\

3ROVNLSURGXFHQW 6WDรข\VHUZLVLZVSDUFLHWHFKQLF]QH 'RNรขDGQ\SRPLDUWHPSHUDWXU\ 3U]\MD]Q\LQWHUIHMV 3HรขQDZHUVMDRSURJUDPRZDQLDZFHQLHNDPHU\

VIGO System S.A.

XO3R]QDฤฝVND 2ลฎDUyZ0D]RZLHFNL WHO  HPDLOLQIR#YLJRFRPSO ZZZYLJRFRPSO

Fachowy Elektryk

61


PRZEGLĄD

Przegląd kamer termowizyjnych Producent/dystrybutor

FLIR Systems/Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

FLIR Systems/Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

Model

)/,5(

)/,57

Rozdzielczość obrazu [pix]

320 × 240

320 × 240

Przekątna ekranu [cale]

3,5

3,5

Zakres ogniskowej [mm]

18 mm

18 mm

Powiększenie cyfrowe

1× - 4× ciągłe

1× - 8× ciągłe

Standardowy zakres temperatur [°C]

-20 do +650

-20 do +1200

Dokładność pomiaru temperatur [%]

+/- 2%

+/- 2%

Zakres widmowy [µm]

7,5 - 13

7,5 - 13

Bluetooth® (komentarz głosowy) z Wi-Fi (komunikacja z tabletami i smartfonami) z wskaźnik laserowy z Picture-in-Picture z Fuzja Termalna

Bluetooth® (komentarz głosowy) z Wi-Fi (komunikacja z tabletami i smartfonami) z wskaźnik laserowy z nagrywanie wideo z panorama

Odporność na upadek z wysokości do 2 m z kompaktowa i wygodna obudowa

Uchylny w zakresie 0-120° układ optyczny, pozwalający na swobodną pracę w każdych warunkach z olbrzymi wybór optyki z dotykowy ekran, pozwalający na tworzenie szkiców, oraz (nowość) na szkicowaniu bezpośrednio na obrazach IR oraz foto

Tworzenie raportu w kamerze

Tworzenie raportu w kamerze

Dostępne funkcje kamery

Charakterystyczne cechy konstrukcyjne

Opis oprogramowania seryjnego

Opis oprogramowania opcjonalnego

Tworzenie raportów w formacie „.doc”, zdjęć PiP, Fuzji, MSX, dodawanie komentarzy, rejestracja on-line sekwencji, wykres zmian temperatury w czasie

Cena katalogowa netto [PLN]

62

Fachowy Elektryk

31 100

Tworzenie raportów w formacie „.doc”, zdjęć PiP, Fuzji, MSX, dodawanie komentarzy, rejestracja on-line sekwencji, wykres zmian temperatury w czasie 45 000


PRZEGLĄD Przegląd kamer termowizyjnych FLUKE

FLUKE

Ti105

Ti125

Obraz widzialny 2 megapixele Rozdzielczość w podczerwieni: 160 x 120 FPA

Obraz widzialny 2 megapixele Rozdzielczość w podczerwieni: 160 x 120 FPA

Przekątna 3,5 cala (układ pionowy)

Przekątna 3,5 cala (układ pionowy)

od -20 do + 250

od -20 do +350

± 2°C lub 2% (większa z tych wartości, przy temperaturze nominalnej 25°C)

±2°C lub 2% (przy nominalnej temp. 25°C, wyższa z dwóch wartości)

7,5 do 14 µm (długa fala)

7,5 do 14 µm (długie fale)

z

Technologia IR-Fusion® – opatentowana technologia FLUKE łączy częściowo przezroczysty obraz cyfrowy z obrazem podczerwonym, co umożliwia szczegółowe dokumentowanie obszarów z problemami z „Wyceluj i zmierz” – nie wymaga regulowania ostrości z kompensacja tła (promieniowania odbitego) i korekta emisyjności

z Technologia IR-Fusion® – opatentowana technologia FLUKE łączy częściowo przezroczysty obraz cyfrowy z obrazem podczerwonym, co umożliwia szczegółowe dokumentowanie obszarów z problemami z system regulacji ostrości IR-OptiFlex™ – powyżej 1,2 m bez regulacji ostrości, w przypadku mniejszej odległości regulacja ostrości jednym przyciskiem z nagrywanie wideo w wielu trybach -jedyna kamera na rynku, która nagrywa wideo (bez regulacji ostrości) w świetle widzialnym i świetle podczerwonym, oferując przy tym pełną obsługę technologii IR-Fusion z system notatek IR-PhotoNotes™ – możliwość dołączenia maksymalnie 3 widocznych obrazów do pliku — nie trzeba nosić papieru i długopisu z notatki głosowe z kompensacja tła (promieniowania odbitego) i korekta emisyjności

Ultracienkie urządzenie zaprojektowane do zastosowań przemysłowych i komercyjnych z obsługa jedną ręką z waga – 0,726 kg; wymiary: 28,4 cm x 8,6 cm x 13,5 cm z latarka i wskaźnik laserowy z wytrzymałość – upadek z 2 m z akumulator z możliwością wymiany w trakcie pomiarów; czas pracy akumulatora – co najmniej 4 godziny z pamięć – karta pamięci SD o pojemności 2 GB z kopiowanie bezpośrednio do komputera przez złącze mini-USB

Kamera do zastosowań komercyjnych i przemysłowych z obsługa jedną ręką z wymiary: 28,4 cm x 8,6 cm x 13,5 cm z waga: 0,726 kg z latarka i wskaźnik laserowy z Wytrzymałość na upadki z 2 m z akumulator z możliwością wymiany w trakcie pomiarów; czas pracy akumulatora – co najmniej 4 godziny. z pamięć – karta pamięci SD o pojemności 2 GB z kopiowanie bezpośrednio do komputera przez złącze mini-USB z kompas elektroniczny

Oprogramowanie SmartView® - prosta obsługa programu, bezpłatne aktualizacje

Oprogramowanie SmartView® - prosta obsługa programu, bezpłatne aktualizacje

-

-

Fachowy Elektryk

63


PRZEGLÄ&#x201E;D PrzeglÄ&#x2026;d kamer termowizyjnych Producent/dystrybutor

Sonel S.A.

Sonel S.A.

Model

.7

.7

RozdzielczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obrazu [pix]

384 Ă&#x2014; 288

640 Ă&#x2014; 480

PrzekÄ&#x2026;tna ekranu [cale]

3,6

0,6 (wizjer); 5,7 (ekran LCD)

Zakres ogniskowej [mm]

25 (opcja 13; 42; 70)

35 (opcja 19; 80)

PowiÄ&#x2122;kszenie cyfrowe

Ă&#x2014;2, Ă&#x2014;4

Ă&#x2014;2, Ă&#x2014;4

Standardowy zakres temperatur [°C]

-20 â&#x20AC;Ś +400

-20 â&#x20AC;Ś +800

DokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pomiaru temperatur [%]

2

1 (2)

Zakres widmowy [Âľm]

8 -14

8 - 14

Automatyczna korekta na podstawie odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, wilgotnoĹ&#x203A;ci wzglÄ&#x2122;dnej, transmisji atmosferycznej i optyki z punkt centr., max, min, punkt rosy z dodatkowe ruchome punkty i obszary pomiarowe z alarm z nagrywanie wideo IR z nagrywanie notatek gĹ&#x201A;osowych z zdjÄ&#x2122;cia widzialne.

Automatyczna korekta na podstawie odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, wilgotnoĹ&#x203A;ci wzglÄ&#x2122;dnej, transmisji atmosferycznej i optyki z punkt centr., max, min z wstÄ&#x2122;pna analiza obrazĂłw z ekran dotykowy z automatyczny gorÄ&#x2026;cy punkt i automatyczny alarm w trybie ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym z powiÄ&#x2122;kszanie obrazĂłw i wideo z 8 ruchomych punktĂłw oraz 8 ruchomych i wymiennych obszarĂłw z wyĹ&#x203A;wietlaniem maksymalnej, minimalnej lub Ĺ&#x203A;redniej wartoĹ&#x203A;ci z linie proďŹ li z izotermy w trybie ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym/ zamroĹźonym/zapisanym dla obrazu lub wideo.

DostÄ&#x2122;pne funkcje kamery

Charakterystyczne cechy konstrukcyjne

PrzenoĹ&#x203A;na (rÄ&#x2122;czna) z zasilana z akumulatorĂłw AA z lampa LED z laser z komunikacja z PC z wyjĹ&#x203A;cie wideo.

Dotykowy ekran LCD z wytrzymaĹ&#x201A;a obudowa z magnalium z Wi-Fi z lampa LED z laser z komunikacja z PC z wyjĹ&#x203A;cie wideo.

Opis oprogramowania seryjnego

PeĹ&#x201A;ne oprogramowanie (dla PC) w cenie kamery z analiza zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; IR i widzialnych oraz nagraĹ&#x201E; wideo IR z druk raportĂłw.

PeĹ&#x201A;ne oprogramowanie w cenie kamery z analiza zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; IR i widzialnych oraz nagraĹ&#x201E; wideo IR z druk raportĂłw.

Opis oprogramowania opcjonalnego Cena katalogowa netto [PLN]

64

Fachowy Elektryk

24 900

84 800


PRZEGLĄD Przegląd kamer termowizyjnych VIGO System S.A.

VIGO System S.A.

9,*2FDPY

9,*2FDPY

384 × 288

640 × 480

3,5

3,7

F35: 15° × 11°/ 0,5 m F60: 9° × 7° / 1 m F18: 30° × 23° / 0,13 m

F35: 26° × 19°/ 0,5 m F60: 15° × 11° / 1 m F18: 50° × 38° / 0,13 m

×2, ×4

×2, ×4

-30 ... +40

-30 ... +40

+/-2%

+/-2%

8 - 14

8 - 14

Zdjęcia pojedyncze, seryjne z film w pełni radiometryczny lub z wyjścia AV z dźwiękowy alarm przekroczenia temperatury (ustawianie progu dolnego i górnego) z wskaźniki Tmin, Tmax z 5 punktów pomiarowych ustawianych na ekranie z podgląd obrazu w podczerwieni, w świetle widzialnym z nakładanie (fusion) z komentarz głosowy do 1 min. dla każdego zdjęcia z kalibracja do 150°C z 8 palet kolorów z radiowy pilot i wzorzec temperatury

Kompaktowa budowa z możliwość instalacji na statywie (gwint 1/4”) z wymienne obiektywy z ruchomy wyświetlacz z pasek na szyję

Zdjęcia pojedyncze, seryjne z film w pełni radiometryczny lub z wyjścia AV z dźwiękowy alarm przekroczenia temperatury (ustawianie progu dolnego i górnego) z wskaźniki Tmin, Tmax, z 5 punktów pomiarowych ustawianych na ekranie z podgląd obrazu w podczerwieni, w świetle widzialnym z komentarz głosowy do 1 min. dla każdego zdjęcia z kalibracja do 150°C z 8 palet kolorów z radiowy pilot i wzorzec temperatury

Kompaktowa budowa z możliwość instalacji na statywie (gwint 1/4”) z wymienne obiektywy z ruchomy wyświetlacz z pasek na szyję

Program THERM w języku polskim, pełna wersja bez limitu ilości instalacji, bezpłatny upgrade przez 2 lata. Program umożliwia analizę termogramów, generowanie raportów według wzoru z możliwością jego dowolnej modyfikacji, sterowanie kamerą on-line. Funkcjonalności: z przedstawienie rozkładu temperatury na wybranych obszarach: linia, dowolne wielokąty, okręgi i elipsy w formie wykresu, histogramu lub tabeli danych z możliwość eksportu danych do plików tekstowych i odczytu za pomocą arkuszy kalkulacyjnych z możliwość korekty parametrów otoczenia i mierzonego obiektu: temperatury, wilgotności, odległości oraz emisyjności z możliwość korekty współczynnika emisyjności w dowolnie wybranym obszarze zdjęcia z analiza funkcji trendu zmian temperatury na dowolnie wybranym obszarze zdjęcia. Funkcja trendu może być wyznaczana na podstawie serii zdjęć jak również sekwencji (filmu) – wykres zmiany temperatury w czasie. THERM udostępnia szereg funkcji pozwalających na edytowanie zdjęć i tworzenie nowych. Biblioteka DLL, biblioteka LabView

Biblioteka DLL, biblioteka LabView

29 500

78 000

Fachowy Elektryk

65


OŚWIETLENIE

Oprawy rastrowe w oświetleniu biurowym Do zadań opraw rastrowych dedykowanych do pomieszczeń biurowych należy przede wszystkim wyeliminowanie zjawiska olśnienia. Odpowiednio dobrane rastry, szczególnie paraboliczne, wykonane z nowoczesnych materiałów pozwolą na efektywny rozsył światła oraz optymalne oświetlenie wnętrza.

66

Fachowy Elektryk


Fot. 2. Dziฤ™ki szerokiej gamie kolorystycznej opraw natynkowych moลผna bez problemu dopasowaฤ‡ je np. do barwy ล›cian i stropรณw. Na zdjฤ™ciu oprawa Elgo Rapid 418.

NLHUXQNDFK REVHUZDFML ]EOLฤชRQ\FK GR RVL Z]GรกXฤชQHMฤจUyGรกDฤžZLDWรกDMHGQDNZSRWRF]Q\P UR]XPLHQLX UDVWUDPL RNUHฤžOD VLฤŠ FDรก\ XNรกDG RSW\F]Q\ VNรกDGDMฤ…F\ VLฤŠ ] RGEรก\ฤžQLNyZLSRSU]HF]HN Oล›wietlenie 7R Z MDNL VSRVyE RUD] ]D SRPRFฤ… MDNLFK PHWRG ]RVWDQLH ]UHDOL]RZDQ\ SURMHNW RฤžZLHWOHQLDZGDQ\PPLHMVFX]DOHฤช\SU]HGH ZV]\VWNLP RG Z\ERUX DUFKLWHNWDSUHIHUHQFML Xฤช\WNRZQLND Z\VRNRฤžFL SRPLHV]F]HQLD RUD]RULHQWDF\MQHMRGOHJรกRฤžFLRSUDZRฤžZLHWOHQLRZ\FK RG SรกDV]F]\]Q\ URERF]HM L HOHPHQWyZ Z\SRVDฤชHQLD ZQฤŠWU]D &KRรผ QDMSURVWV]\PVSRVREHPยณGRVWDUF]HQLDยดฤžZLDWรกD Z GDQH PLHMVFH E\รกRE\ Xฤช\FLH SU]\ ฤจUyGOH ฤžZLDWรกD SURVWHJR RGEรก\ฤžQLND ] PDWRZHJR PDWHULDรกX ZLฤ…]DรกRE\ VLฤŠ WR ]H ]QDF]Q\PL VWUDWDPLHQHUJLL1LHZ\NOXF]DรกRE\WRUyZQLHฤชSRZVWDQLD]MDZLVNDROฤžQLHQLD%DUG]LHM HIHNW\ZQฤ… NRQWUROฤŠ NLHUXQNyZ UR]V\รกX

SURPLHQLRZDQLD GDรผ PRฤชH ]DVWRVRZDQLH NRPELQDFML RGEรก\ฤžQLNyZ R VSHFMDOQHM NRQVWUXNFMLRUD]UDVWUyZ2GEรก\ฤžQLNL]PLHQLDMฤ… SU]HVWU]HQQ\UR]NรกDGVWUXPLHQLDฤžZLHWOQHJR XNLHUXQNRZXMฤ…F SURPLHQLRZDQLH Z Z\EUDQH PLHMVFH UDVWU\ QDWRPLDVW PRQWRZDQH Vฤ… Z FHOX RFKURQ\ SU]HG ROฤžQLHQLHP PLQ SU]H] NRQFHQWURZDQLH ฤžZLDWรกD WDP JG]LH MHVW RQR QDMEDUG]LHM SRฤชฤ…GDQH F]ฤŠVWR UyZQLHฤชVSHรกQLDMฤ…FUROฤŠRGEรก\ฤžQLND Fot.: Kanlux

Fot.: Es-System

2SUDZ\UDVWURZHSR]ZDODMฤ…QDZ\HOLPLQRZDQLH QLHSU]\MHPQHJR ]MDZLVND ROฤžQLHQLD NWyUH VWDQRZL SRZDฤชQฤ… SU]HV]NRGฤŠ Z SUDF\SU]\PRQLWRU]HNRPSXWHUDGHG\NXMHVLฤŠ MH ZLฤŠF SU]HGH ZV]\VWNLP GR SRPLHV]F]Hฤ” ELXURZ\FK 2OฤžQLHQLH SRZRGRZDรผ PRฤชH SU]\NUH ZUDฤชHQLD Z]URNRZH RUD] VSDGHN NRQFHQWUDFML 'R SRPLHV]F]Hฤ” ELXURZ\FK SROHFDQH Vฤ… V]F]HJyOQLH UDVWU\ SDUDEROLF]QH ]DSHZQLDMฤ…FH GRGDWNRZR UyZQRPLHUQH RฤžZLHWOHQLH ZQฤŠWU]D RUD] QLH]PLHQQRฤžรผ ZรกDVQRฤžFLฤžZLDWรกD 5DVWU\ WR Z ]DVDG]LH MHG\QLH SRSU]HF]NL SU]HVรกDQLDMฤ…FH ZLGRN ฤžZLHWOyZHN SU]\

Fot.: Elgo

OลšWIETLENIE

Fot. 3. Rastry kierujฤ… ล›wiatล‚o w tฤ™ stronฤ™, gdzie jest ono najbardziej poลผฤ…dane.

:\ELHUDMร‡FRSUDZร™UDVWURZร‡QDOHฤฆ\Z]Lร‡ร‰SRGXZD Jร™ZVSยตรนF]\QQLNRGELFLDURG]DMRGELFLDVWRSLHรปUR] SUDV]DQLD SURPLHQLRZDQLD RSDOL]DFMร™ RUD] VSUDZ Fot. 1. Oprawy rastrowe to chyba najlepsze rozwiฤ…zanie w przypadku pomieszczeล„ biurowych czy teลผ sal komputerowych, skutecznie eliminujฤ… bowiem uciฤ…ลผliwe dla uลผytkownika zjawisko olล›nienia.

QRฤร‰HNVSORDWDF\MQร‡RSUDZ\VSUDZQRฤร‰RฤZLHWOHQLD UR]V\รน SURPLHQLRZDQLD V]F]HOQRฤร‰ L RFKURQร™ SU]HG SRUDฤฆHQLHP

Fachowy Elektryk

67


Fot.: Es-System

Fot.: Elgo

OลšWIETLENIE

68

Fachowy Elektryk

Parametry 1DMZDฤชQLHMV]\PSDUDPHWUHPNWyU\]DZDฤช\ QD HIHNW\ZQRฤžFL RSUDZ MHVW PLQ ZVSyรกF]\QQLN RGELFLD NWyU\ RNUHฤžOD LORฤžรผ SURPLHQLRZDQLD RGELMDQHJR SU]H] GDQH Z\NRU]\VWDQH GR SURGXNFML RSUDZ PDWHULDรก\ .ROHMQฤ… LVWRWQฤ… GOD Xฤช\WNRZQLND L LQVWDODWRUDLQIRUPDFMฤŠVWDQRZLURG]DMRGELFLD NLHUXQNRZ\OXEUR]SURV]RQ\ 6WRSLHฤ”UR]SUD-

Fot. 6. Przykล‚ad podwรณjnej parabolicznej kraty kompatybilnej ze standardem EN 12464-1 do oล›wietlania komputerowych miejsc pracy.

Fot.: Kanlux

2SUDZ\ RฤžZLHWOHQLRZH PXV]ฤ… FKURQLรผ Xฤช\WNRZQLNyZ GRPRZQLNyZ OXE SUDFRZQLNyZSU]HGZLG]HQLHPฤจUyGรกDฤžZLDWรกDOXE MHJR MDVNUDZ\FK RGELรผ SU]\ GDQ\P Nฤ…FLH REVHUZDFMLQSSRGF]DVZ\NRQ\ZDQLDSUDF\ =DGDQLH WR VSHรกQLฤ… SU]HGH ZV]\VWNLP RSUDZ\ ฤžZLHWOyZNRZH Z\SRVDฤชRQH Z UDVWU\ GR VXยฟWyZ SRGZLHV]DQ\FK:LGRF]Qฤ… F]ฤŠฤžFLฤ…XU]ฤ…G]HQLDVฤ…MHG\QLHQRฤžQHSURยฟOH 2F]\ZLฤžFLHVWRVRZDQHVฤ…UyZQLHฤชRSUDZ\ XPLHV]F]DQHQDVXยฟFLH:HUVMHQDW\QNRZH RSUDZ PDMฤ… GRGDWNRZR XFKZ\W\ XPRฤชOLZLDMฤ…FHSRGZLHV]DQLHQD]DZLHVLDFK 2SUDZ\UDVWURZHZVSyรกSUDFXMฤ…QDMF]ฤŠฤžFLHM ] GZRPD WU]HPD OXE F]WHUHPD ฤžZLHWOyZNDPLVWDUV]HJRW\SX7RฤžUHGQLF\PP OXE QRZV]HJR 7 R ฤžUHGQLF\ PP :HZQฤ…WU] REXGRZ\ XPLHV]F]DQH Vฤ… UyZQLHฤช VWDWHF]QLNL RUD] HZHQWXDOQLH ]DSรกRQQLNL GRODPS2EHFQLHXฤช\ZDVLฤŠ]Z\NOHQRZRF]HฤžQLHMV]\FK HQHUJRRV]F]ฤŠGQ\FK VWDWHF]QLNyZHOHNWURQLF]Q\FKNWyUH]DVWฤ…SLรก\WUDG\F\MQH VWDWHF]QLNL HOHNWURPDJHQW\F]QH 'R RฤžZLHWOHQLD RJyOQHJR QLVNLFK ZQฤŠWU] F]\OL R Z\VRNRฤžFL GR P QDMOHSLHM SRVรกXฤชฤ… PLQ ฤžZLHWOyZNL OLQLRZH ยฑ OLQLRZ\ NV]WDรกW RSUDZ SROHFDQ\ MHVW GR GXฤช\FK SRZLHU]FKQL : W\P SU]\SDGNX UXUD Z\รกDGRZF]D Z ฤžZLHWOyZFH 7 PD GRฤžรผ GXฤชฤ… SRZLHU]FKQLฤŠ ฤžZLHFฤ…Fฤ… L ]ZLฤ…]DQฤ… ] W\P QLVNฤ… OXPLQDQFMฤŠ FR SR]ZDOD QD X]\VNDQLH ZLฤŠNV]HM UyZQRPLHUQRฤžFL QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD

Fot. 5. ลšwietlรณwki liniowe sฤ… ลบrรณdล‚ami ล›wiatล‚a o stosunkowo duลผych wymiarach powierzchni ล›wiecฤ…cej. Fot.: Osram

Fot. 4. W pomieszczeniach biurowych czฤ™sto stosowane sฤ… oprawy zawieszane na linkach - dziฤ™ki temu moลผliwe jest przybliลผenie ลบrรณdล‚a ล›wiatล‚a do uลผytkownika, bez ryzyka wystฤ…pienia zjawiska olล›nienia.

Fot. 7. Do oล›wietlenia miejsc pracy polecane sฤ… zwล‚aszcza rastry paraboliczne.


RUD]SRรกRฤชHQLHฤจUyGHรกฤžZLDWรกDZRGEรก\ฤžQLNX 1LHSUDZLGรกRZR XPLHMVFRZLRQH RGEรก\ฤžQLNL PRJฤ… VSUDZLรผ ฤชH SRZLHU]FKQLD RGELMDMฤ…FD QLH ]RVWDQLH Z SHรกQL Z\NRU]\VWDQD OXE SRMDZLฤ…VLฤŠRGELFLDZHZQฤŠWU]QHSU]\QRV]ฤ…FH VWUDW\HQHUJLL RGEรก\ฤžQLNSRZLQLHQREHMPRZDรผMDNQDMZLฤŠNV]ฤ…SRZLHU]FKQLฤŠฤžZLHFฤ…Fฤ… ฤจUyGHรกฤžZLDWรกDDZ\VWDMฤ…FHRSUDZNLOXE]E\W JรกฤŠERNLH Z\FLฤŠFLD QD NRฤ”FDFK ฤžZLHWOyZHN SRJDUV]DMฤ…VSUDZQRฤžรผ 

Fot.: Osram

Oprawy rastrowe 2SUDZ\UDVWURZHUR]UyฤชQLDVLฤŠ]HZ]JOฤŠGX QDNV]WDรกWZ\NRฤ”F]HQLHRSUDZ\]HZ]JOฤŠGXQDUR]V\รกDQLHฤžZLDWรกDRUD]PDWHULDรก]NWyUHJR Vฤ… Z\NRQDQH =H Z]JOฤŠGX QD URG]DM Z\NRฤ”F]HQLD Z\EUDรผ PRฤชQD UDVWU\ Eรก\V]F]ฤ…FHOXEPDWRZH:]DOHฤชQRฤžFLRG]DVWRVRZDQHM Sรก\W\ RSUDZD PRฤชH UR]SUDV]Dรผ ฤžZLDWรกR OXE E\รผ Z\NRQDQD Z WHFKQRORJLL PLNURVRF]HZNRZHM 3URยฟOHSRZLHU]FKQLUDVWUyZPRJฤ…PLHรผIRUPฤŠSDUDEROLRNUฤŠJXHOLSV\RGFLQNDSURVWHM OXENRPELQDFMLNLONXNU]\ZL]QFRSR]ZDOD QD NRQWUROฤŠ VSRVREX UR]V\รกX SURPLHQLRZDQLD 1S Z SDUDEROLF]Q\FK UDVWUDFK ฤžZLDWรกR RGELMDQHMHVWZ\FKRG]ฤ…F]RJQLVNDSDUDEROL L WZRU]ฤ…F ZLฤ…]NL UyZQROHJรกH 7HQ URG]DM UDVWUyZ MHVW V]F]HJyOQLH SROHFDQ\ GR SRPLHV]F]Hฤ”SU]H]QDF]RQ\FKGRSUDF\]NRPSXWHUDPL = NROHL SyรกSDUDEROLF]Q\ NV]WDรกW RGEรก\ฤžQLND ] SRSU]HF]QLNDPL U\ร€RZDQ\PL Z NV]WDรกFLH OLWHU\ , ]DSHZQLD VWRVXQNRZR Zฤ…VNL L SUDNW\F]QLH V\PHWU\F]Q\ UR]V\รก ฤžZLDWรกD QDWRPLDVW RGEรก\ฤžQLNL ]EXGRZDQH QD NV]WDรกFLH OLWHU\ 9 ZSรก\ZDMฤ… QD WUDSH]RZ\NV]WDรกWNU]\ZHMUR]V\รกX:\NRU]\VWXMฤ…F ZรกDฤžFLZRฤžFLRSW\F]QHWHJRURG]DMXRGEรก\ฤžQLNyZ PRฤชQD X]\VNDรผ ZLฤŠNV]H QDWฤŠฤชHQLD RฤžZLHWOHQLD QD SLRQRZ\FK F]ฤŠฤžFLDFK HNVSR]\FMLZVWRVXQNXGRWUDG\F\MQ\FKGRZQOLJWyZLQLHNWyU\FKUDVWUyZ 1DMZDฤชQLHMV]\PLNZHVWLDPLGODHIHNW\ZQRฤžFLRSUDZ\UDVWURZHMVฤ…NV]WDรกWRGEรก\ฤžQLND

Fot. 8. Wybierajฤ…c rastry warto zwrรณciฤ‡ uwagฤ™ na wielkoล›ฤ‡ powierzchni oddajฤ…cej ล›wiatล‚o.

Fot. 9. Oprawy do pomieszczeล„ wilgotnych muszฤ… charakteryzowaฤ‡ siฤ™ wysokฤ… klasฤ… szczelnoล›ci.

Fot.: Es-System

V]DQLDSURPLHQLRZDQLDPDV]F]HJyOQLHGXฤชH ]QDF]HQLH GOD SURGXFHQWyZ RSUDZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK SU]\ Z\ERU]H RGSRZLHGQLHJR PDWHULDรกX NWyU\ Z QDMEDUG]LHM HIHNW\ZQ\ VSRVyE UR]SURV]\ ฤžZLDWรกR :DUWR ]ZUyFLรผ XZDJฤŠ UyZQLHฤช QD RSDOL]DFMฤŠ ยณ]DEDUZLHQLHยด ฤžZLDWรกD RGELWHJR 2SUyF] WHJR ZDฤชQH Vฤ… VSUDZQRฤžรผ HNVSORDWDF\MQD RSUDZ\ LQIRUPXMฤ…FDQDVMDNDF]ฤŠฤžรผฤžZLDWรกDZ\V\รกDQD ]RVWDMHQD]HZQฤ…WU]RSUDZ\SU]H]MHMV\VWHP RSW\F]Q\ VSUDZQRฤžรผ RฤžZLHWOHQLD G]LฤŠNL ]DVWRVRZDQLXRSUDZ\ RNUHฤžODMฤ…FDMHM]GROQRฤžรผ GR NLHURZDQLD ฤžZLDWรกD Z GDQH PLHMVFH UR]V\รก SURPLHQLRZDQLD Z NRQWHNฤžFLH ]DSRWU]HERZDQLD RFKURQD SU]HG ZSรก\ZDPL DWPRVIHU\F]Q\PL V]F]HOQRฤžรผ RFKURQD SU]HGSRUDฤชHQLHPRUD]HVWHW\NDZ\NRฤ”F]HQLD : SU]\SDGNX RSUDZ GR ZQฤŠWU] ELXURZ\FK RฤžZLHWOHQLH Z\NRQ\ZDQH MHVW SU]\ ]DVWRVRZDQLX RSUDZ UDVWURZ\FK Z VWRSQLX RFKURQ\,3

Fot.: Kanlux

OลšWIETLENIE

Fot. 10. Przykล‚ad oprawy do montaลผu w su๏ฌtach podwieszanych moduล‚owych lub kartonowo-gipsowych.

Fachowy Elektryk

69


Fot.: Elgo

Fot.: Kanlux

OลšWIETLENIE

Fot. 11. Dziฤ™ki zastosowaniu rastrรณw poprzecznych moลผliwe jest jednoczesne wyeliminowanie zjawiska lล›nienia oraz ograniczenie strat energii.

%DUG]RZDฤชQฤ…UROฤŠGODRFKURQ\SU]HGROฤžQLHQLHPVSUDZQRฤžFLRUD]HIHNW\ZQRฤžFLUR]V\รกX ฤžZLDWรกDVSHรกQLDMฤ…QLHW\ONRRGEรก\ฤžQLNLJรกyZQH DOHUyZQLHฤชSRSU]HF]NLUDVWURZH3RSU]HF]NL UDVWURZH PRJฤ… SU]\MPRZDรผ UyฤชQH IRUP\ ยฑ Sรก\WHNEODFK\RGEรก\ฤžQLNyZRNU]\ZHMSURยฟORZHMWUyMZ\PLDURZ\FKNRQVWUXNFML']LฤŠNL ]DVWRVRZDQLX UDVWUyZ SRSU]HF]Q\FK PRฤชOLZH MHVW RJUDQLF]HQLH OXPLQDQFML RSUDZ\ GOD Nฤ…WyZ RFKURQQ\FK RUD] RJUDQLF]HQLH VWUDW HQHUJLL 3RSU]HF]NL RGEรก\ฤžQLNyZ Vฤ… ZFLฤ…ฤช PRG\ยฟNRZDQHLXOHSV]DQH 3ROHFDQH Vฤ… V]F]HJyOQLH UDVWU\ SRVLDGDMฤ…FH GRGDWNRZ\WU]HFLRGEรก\ฤžQLNNWyU\]DP\ND XNรกDGRSW\F]Q\RSUDZ\RGJyU\SRSUDZLDMฤ…FVSUDZQRฤžรผRSW\NLRNLONDSURFHQW7DNLH UR]ZLฤ…]DQLH MHGQRF]HฤžQLH QLH PD ZSรก\ZX QDNฤ…WSDGDQLDฤžZLDWรกD

Z\SURGXNRZDQR RGEรก\ฤžQLNL Z RSUDZDFK UDVWURZ\FK 5DVWU\ RGEรก\ฤžQLNL ] PHWDOL]RZDQHJR WZRU]\ZD V]WXF]QHJR IRUPRZDQH Vฤ… MDNR SRMHG\QF]\ ZWU\VN D QDVWฤŠSQLH PHWDOL]RZDQHSRZLHU]FKQLRZRFRSR]ZDOD

QDX]\VNDQLHVNXWHF]QHMSRZLHU]FKQLRGELFLD:SU]\SDGNXUDVWUyZ]ODPLQRZDQHJR PHWDOXPRฤชOLZHMHVWX]\VNDQLHZ\WU]\PDรกHJRHOHPHQW\RSRรกRZฤŠFLHฤ”V]HJRQLฤชDOXPLQLXP IROLD ] WZRU]\ZD V]WXF]QHJR PHWDOL-

Fot.: Es-System

Fot.: Kanlux

Materiaล‚y %DUG]R GXฤช\ ZSรก\Z QD RSLVDQH SDUDPHWU\ PDMDNRฤžรผRUD]URG]DMPDWHULDรกX]NWyUHJR

Fot. 12. Moลผliwoล›ฤ‡ zastosowania w oprawach rastrowych ล›wietlรณwek LEDowych wpล‚ywa na generowanie oszczฤ™dnoล›ci.

Fot.: Osram

Fot. 13. Oprawa z obudowฤ… z poliwฤ™glanu lakierowanego na srebrno oraz z odbล‚yล›nikiem z poliwฤ™glanu.

Fot. 14. Najpopularniejsze sฤ… oprawy rastrowe do montaลผu w su๏ฌtach podwieszanych.

70

Fachowy Elektryk

Fot. 15. Do produkcji opraw rastrowych stosuje siฤ™ gล‚รณwnie m.in. aluminium i poliwฤ™glan.


Fot.: Es-System

Fot.: Kanlux

OĹ&#x161;WIETLENIE

Fot. 16. Nowoczesne oprawy oĹ&#x203A;wietleniowe nie przypominajÄ&#x2026; juĹź tradycyjnych rastrĂłw.

EKSPERT

Fachowego Elektryka

]RZDQD MHVW SUyÄŞQLRZR 1DMSRSXODUQLHMV]H VÄ&#x2026; MHGQDN UDVWU\ DOXPLQLRZH ] EODFK OXE WDÄ&#x17E;P Z ]ZRMDFK 6XURZH DOXPLQLXP SRNU\ZD VLÄ&#x160; QDWXUDOQÄ&#x2026; ZDUVWZÄ&#x2026; WOHQNyZ RUD] V]DU]HMHFRPRÄŞHZSĂĄ\QÄ&#x2026;ĂźQD]PQLHMV]HQLH VSUDZQRÄ&#x17E;FL RSUDZ RUD] Z\ZRĂĄDĂź QLHSRÄŞÄ&#x2026;GDQH]PLDQ\EDUZ\Ä&#x17E;ZLDWĂĄD'ODWHJRWHÄŞSRZLHU]FKQLÄ&#x160;PDWHULDĂĄXSRGGDMHVLÄ&#x160;REUyEFHÂą DQRG\]DFMLG]LÄ&#x160;NLF]HPXVWDMHVLÄ&#x160;RQDPQLHM SRGDWQDQDXV]NRG]HQLD]XÄŞ\FLHLDWUDNF\MQLHMV]D ZL]XDOQD$QRG\]RZDQLX RGEĂĄ\Ä&#x17E;QLNLSRGGDMHVLÄ&#x160;SRLFKZ\NRQDQLXQDWRPLDVW ZSU]\SDGNXUDVWUyZPyZLP\RSUHDQRG\]RZDQLXF]\OLXV]ODFKHWQLHQLXSRZLHU]FKQL DOXPLQLXP SU]HG SURGXNFMÄ&#x2026; HOHPHQWX 1DVWÄ&#x160;SQLHUDVWU\SRNU\ZDQHVÄ&#x2026;IROLÄ&#x2026;]DEH]SLHF]DMÄ&#x2026;FÄ&#x2026;NWyUÄ&#x2026;]GMÄ&#x2026;ĂźPRÄŞHVDPXÄŞ\WNRZQLN F]\ LQVWDODWRU SU]HG OXE SR ]DPRQWRZDQLX RSUDZ\ 1DOHÄŞ\ ]D]QDF]\Ăź ÄŞH SUHDQRG\-

Robert WÄ&#x2122;glewski

Fot. 17. Zastosowanie elektronicznych statecznikĂłw z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;ciemniania pozwala na dostosowanie intensywnoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a do potrzeb oraz warunkĂłw.

]RZDQH DOXPLQLXP Z\UyÄŞQLD VLÄ&#x160; GREU\PL ZĂĄDÄ&#x17E;FLZRÄ&#x17E;FLDPLRSW\F]Q\PLF]\OLZ\VRNLP ZVSyĂĄF]\QQLNLHP RGELFLD Ä&#x17E;ZLDWĂĄD 0DWHULDĂĄ SROHFDQ\ MHVW JĂĄyZQLH GR SURGXNFML RSUDZ GHG\NRZDQ\FK GR SRPLHV]F]HÄ&#x201D; ELXURZ\FK Âą SUHDQRG\]RZDQLH SR]ZDOD QD RJUDQLF]HQLH]MDZLVNDROÄ&#x17E;QLHQLD 1DU\QNXGRVWÄ&#x160;SQHVÄ&#x2026;UyZQLHÄŞRSUDZ\]PHWDOL]RZDQHJRDQRG\]RZDQHJRDOXPLXQLXP 1DF]\PWRSROHJD"1DSRZLHU]FKQLÄ&#x160;SUHDQRG\]RZDQHJRDOXPLQLXPQDS\ODQDMHVWGRGDWNRZDZDUVWHZNDDOXPLQLXPFRSR]ZDOD

QD X]\VNDQLH RGELFLD Ä&#x17E;ZLDWĂĄD QD SR]LRPLH DÄŞ 1DMQRZV]H PRGHOH Z\NRQXMH VLÄ&#x160; UyZQLHÄŞ ] SROLZÄ&#x160;JODQX R ZĂĄDVQRÄ&#x17E;FLDFK VDPRJDVQÄ&#x2026;F\FKRUD]DNU\OX:W\FKRSUDZDFK VWRVXMH VLÄ&#x160; UyZQLHÄŞ RGEĂĄ\Ä&#x17E;QLNL NWyUH GDMÄ&#x2026; HIHNWĂ&#x201E;PLÄ&#x160;NNLHJRÄ&#x17E;ZLDWĂĄD´RUD]RGEĂĄ\Ä&#x17E;QLNL DV\PHWU\F]QH ,ZRQD%RUWQLF]XN 1DSRGVWDZLH PDWHULDĂĄyZÂżUP.$1/8;3KLOLSV 2VUDP/8*(/*2/LJKWLQJ ,QGXVWULHV6$

Oprawy rastrowe a energooszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

Oprawy Ĺ&#x203A;wietlĂłwkowe z rastrowymi ukĹ&#x201A;adami optycznymi sÄ&#x2026; powszechnie stosowane, przede wszystkim w oĹ&#x203A;wietlaniu wielu wnÄ&#x2122;trz biurowych, pomieszczeĹ&#x201E; sĹ&#x201A;uĹźby zdrowia, obiektĂłw uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej, itp. UĹźytkowane w nich tradycyjne Ĺ&#x203A;wietlĂłwki liniowe, sÄ&#x2026; wprawdzie ekonomicznymi ĹşrĂłdĹ&#x201A;ami Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a, ale i tu nowoczesna technika daje perspektywÄ&#x2122; jeszcze wiÄ&#x2122;kszych oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci energii elektrycznej. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; takÄ&#x2026; tworzÄ&#x2026; liniowe ĹşrĂłdĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a z diodami Ĺ&#x203A;wiecÄ&#x2026;cymi LED. Maja one ksztaĹ&#x201A;t i wymiary identyczne z tradycyjnymi Ĺ&#x203A;wietlĂłwkami. Jednak bardzo wysoka trwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; diod LED, wysoka skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;wietlna i maĹ&#x201A;e zuĹźycie mocy, niski spadek strumienia Ĺ&#x203A;wietlnego w trakcie eksploatacji sprawiajÄ&#x2026;, Ĺźe zastÄ&#x2122;powanie Ĺ&#x203A;wietlĂłwek lampami LED staje siÄ&#x2122; coraz powszechniejsze na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie. Dyrektor Pionu Rozwoju Produkcji, ELGO Lighting Industries S.A.

W coraz bogatszej ofercie rynkowej znaleĹşÄ&#x2021; moĹźna oprawy rastrowe przystosowane do pracy z liniowymi ĹşrĂłdĹ&#x201A;ami Ĺ&#x203A;wiata LED. Najwygodniejsze w zastosowaniu sÄ&#x2026; oprawy dostarczane w komplecie ze ĹşrĂłdĹ&#x201A;ami LED i wyposaĹźone fabrycznie w odpowiednie ukĹ&#x201A;ady zasilajÄ&#x2026;ce zamontowane w obudowie. PrzykĹ&#x201A;adem mogÄ&#x2026; tu byÄ&#x2021; oprawy RASTRA LED, z oferty ELGO, ze ĹşrĂłdĹ&#x201A;ami Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a LEDline T8 o mocy 8 W lub 10 W, zamieniajÄ&#x2026;ce tradycyjne Ĺ&#x203A;wietlĂłwki liniowe T8 o mocy 18 W. CiekawÄ&#x2026; propozycjÄ&#x2026; ELGO sÄ&#x2026; teĹź oprawy RAPIDstar i rekomendowane do nich ĹşrĂłdĹ&#x201A;a LEDstar T8. Istnieje teĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; modernizacji instalacji oĹ&#x203A;wietleniowej bez wymiany opraw. Najnowsze, liniowe ĹşrĂłdĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a LED, np. LEDstar easy T8 z ELGO, dziÄ&#x2122;ki wewnÄ&#x2122;trznym ukĹ&#x201A;adom elektronicznym majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w istniejÄ&#x2026;cych Ĺ&#x203A;wietlĂłwkowych oprawach rastrowych, zawierajÄ&#x2026;cych ukĹ&#x201A;ady zasilania z wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pnych na rynku statecznikĂłw elektronicznych lub ze statecznikami magnetycznymi. DziÄ&#x2122;ki temu nie ma koniecznoĹ&#x203A;ci wykonywania jakichkolwiek zmian w oprawie. Daje to róşnorodne moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; energooszczÄ&#x2122;dnych modernizacji istniejÄ&#x2026;cych instalacji oĹ&#x203A;wietleniowych z oprawami rastrowymi.

Fachowy Elektryk

71


OลšWIETLENIE

Bezpieczne i oszczฤ™dne oล›wietlenie stacji serwisowej Prawidล‚owe oล›wietlenie ma istotne znaczenie dla funkcjonowania stacji serwisowej i jej pracownikรณw. Wล‚aล›ciwy projekt oล›wietleniowy speล‚niajฤ…cy zalecenia normy i wykorzystujฤ…cy sprawdzone rozwiฤ…zania, zwiฤ™kszy efektywnoล›ฤ‡ mechanikรณw oraz poprawi bezpieczeล„stwo. Jak wykonaฤ‡ takฤ… instalacjฤ™?

=DJDGQLHQLH MHVW VNRPSOLNRZDQH SRQLHZDฤช QLH LVWQLHMฤ… V]F]HJyรกRZH Z\W\F]QH ยฑ SR]D VSHรกQLHQLHP ]DOHFHฤ” QRUP\ HXURSHMVNLHM 31(1 ยฑ GRW\F]ฤ…FH RฤžZLHWOHQLD Z ZDUV]WDWDFK L VWDFMDFK VHUZLVRZ\FK 3UDZLGรกRZD LQVWDODFMD ]DOHฤช\ ]DWHPRGNRQNUHWQ\FKG]LDรกDฤ”LFKDUDNWHUX Z\NRQ\ZDQHMZQLFKSUDF\GRฤžZLDGF]HQLD LNRPSHWHQFMLSURMHNWDQWDRฤžZLHWOHQLDRUD] Z\W\F]Q\FKLQZHVWRUD Parametry oล›wietlenia dla warsztatu wg PN-EN =JRGQLH]SXQNWHP]DOHFHฤ”SDUDPHWU\RฤžZLHWOHQLDQDVWDQRZLVNXPRQWDฤชRZ\P X]DOHฤชQLRQHVฤ…RGSUHF\]ML]DGDQLD,WDN ย„ ]JUXEQH SUDFH Z\PDJDMฤ… O[ 8*5 RUD]5D! ย„ ฤžUHGQLRGRNรกDGQHยฑO[8*5RUD] 5D!

72

Fachowy Elektryk

ย„

GRNรกDGQHยฑO[8*55D! SUHF\]\MQHยฑO[8*55D! :QRUPDFKZVSRPLQDVLฤŠUyZQLHฤชRZ\PDJDQLDFK GOD UREyW EODFKDUVNLFK 'OD PDWHULDรกXRJUXERฤžFLSRQLฤชHMPP]MDNLPQDMF]ฤŠฤžFLHMPDVLฤŠGRF]\QLHQLDZZDUV]WDFLH SDUDPHWU\Z\QRV]ฤ…O[8*55D! 31(1  3UDFH SU]\ QDGZR]LX L PRQWDฤชX  SRZLQQR SURZDG]LรผVLฤŠSU]\RฤžZLHWOHQLXRGSRZLDGDMฤ…FHPX O[8*55D! :VSyรกF]\QQLN RGGDZDQLD EDUZ >5D@ SU]\MPXMH ZDUWRฤžFL RG GR JG]LH WR ฤžZLDWรกR PRQRFKURPDW\F]QH D RGSRZLHGQLN ฤžZLDWรกD VรกRQHF]QHJR : ฤžZLHWOH R &5, &RORXU 5HQGHULQJ ,QGH[ SRZ\ฤชHM NRORU\ SU]\U]ฤ…GyZ L SURGXNWyZ Vฤ… GREU]H RGZ]RURZDQH 0LQLPDOL]XMH VLฤŠ ZLฤŠF U\]\NR SRP\รกNL L VNUDFD F]DV RGQDOH]LHQLD SRV]XNLZDQ\FK RELHNWyZ SU]\ MHGQRF]HV-

ย„

Q\P Z]URฤžFLH EH]SLHF]Hฤ”VWZD SUDFRZQLNyZ 3R]RVWDรกH XZ]JOฤŠGQLRQH Z QRUPDFK SDUDPHWU\X]DOHฤชQLRQHVฤ…RGPLHMVFDNWyUH ]DPLHU]DP\RฤžZLHWOLรผ3U]\VWฤŠSXMฤ…FGRSODQRZDQLD QDOHฤช\ RV]DFRZDรผ QDWฤŠฤชHQLH >O[@ L ZVSyรกF]\QQLN ROฤžQLHQLD >8*5@ SU]\ ]DGDQ\PUR]ORNRZDQLXXU]ฤ…G]Hฤ”ZSRPLHV]F]HQLX 3URMHNWDQFL NRU]\VWDMฤ… Z W\P FHOX ] RSURJUDPRZDQLD Z NWyU\P PRฤชQD V\PXORZDรผ HIHNW\ SUDF\ NRQNUHWQ\FK RSUDZ ยฑ 1D VWURQDFK LQWHUQHWRZ\FK SURGXFHQWyZ RฤžZLHWOHQLD EDUG]R F]ฤŠVWR RERN LQIRUPDFML WHFKQLF]Q\FK ]QDMGXMฤ… VLฤŠ ELEOLRWHNL GOD WHJR W\SX DSOLNDFML ยฑ PyZL 0LFKDรก:DOHQWHNHNVSHUW]ยฟUP\7ULOX[3ROVNDยฑ%DUG]R XรกDWZLDWRWHVWRZDQLHVSHF\ยฟF]Q\FKUR]ZLฤ…]Dฤ”LSR]ZDODLQZHVWRURZLZHU\ยฟNRZDรผUyฤชQHPRฤชOLZRฤžFL :\PRJLHPNWyU\PRฤชHPLHรผGXฤชH]QDF]HQLHGODSUDFRZQLNyZZDUV]WDWXMHVWUyZQLHฤช


Fot.: Trilux Polska

OลšWIETLENIE

Fot.: Trilux Polska

Fot. 2. Stacja serwisowa MAN Trucks w Maล‚opolu.

WHQGRW\F]ฤ…F\PLJRWDQLDLHIHNWXVWURERVNRSRZHJR : SU]\SDGNX RฤžZLHWODQLD ]D SRPRFฤ… ฤจUyGHรก Z\รกDGRZF]\FK ฤžZLHWOyZNL ODPS\ UWฤŠFLRZH VRGRZH ZLUXMฤ…F\FK QDU]ฤŠG]L REVHUZDWRU PRฤชH RGQLHฤžรผ ZUDฤชHQLH ฤชH RELHNW\ WH SR]RVWDMฤ… Z EH]UXFKX 1LH WU]HED ZVSRPLQDรผ MDNLH U\]\NR PRฤชH VWZDU]Dรผ WDNL VWDQ U]HF]\ Z PLHMVFX JG]LH QDFRG]LHฤ”NRU]\VWDVLฤŠ]V]OLยฟHUHNLZNUฤŠWDUHN : ]ZLฤ…]NX ] W\P SU]\ WHJR W\SX SUDFDFK]DOHFDVLฤŠGRฤžZLHWOHQLHฤจUyGรกHP]DVLODQ\P ] LQQHM ID]\ Eฤ…Gฤจ Xฤช\FLH QLHPLJRF]ฤ…F\FKODPSQDSU]\NรกDGGLRG/(' Efektywna eksploatacja 3R]D NOXF]RZ\PL QRUPDPL GRW\F]ฤ…F\PL EH]SLHF]Hฤ”VWZD GOD ZรกDฤžFLFLHOL VWDFML VHUZLVRZ\FK L ZDUV]WDWyZ QLH]Z\NOH LVWRWQH Vฤ… ]DJDGQLHQLD Z\JRGQHJR L RV]F]ฤŠGQHJR Xฤช\WNRZDQLD XU]ฤ…G]Hฤ” ฤงUyGรกD ฤžZLDWรกD

QD VWDQRZLVNDFK VHUZLVRZ\FK QDUDฤชRQH Vฤ… QD V]NRGOLZH F]\QQLNL MDN ]DS\OHQLH L ]DODQLH &KFฤ…F XQLNQฤ…รผ F]ฤŠVW\FK DZDULL Z GRERU]H RSUDZ RฤžZLHWOHQLRZ\FK WU]HED NLHURZDรผ VLฤŠ LFK SR]LRPHP RGSRUQRฤžFL QD]DQLHF]\V]F]HQLDยฑ:WDNLFKZDUXQNDFK QDOHฤช\ ]DVWRVRZDรผ RSUDZ\ R SRGZ\ฤชV]RQHM RGSRUQRฤžFL ,3 ยฑ WรกXPDF]\ 0LFKDรก :DOHQWHN ] ยฟUP\ 7ULOX[ 3ROVND ยฑ 6ฤ… RQH FDรกNRZLFLH S\รกRV]F]HOQH &KURQLฤ… UyZQLHฤช SU]HGZWDUJQLฤŠFLHPVLOQHJRVWUXPLHQLDFLHF]\2]QDF]DWRฤชHRฤžZLHWOHQLHEฤŠG]LHG]LDรกDรผ QDZHW JG\ ]RVWDQLH RSU\VNDQH ROHMHP 'RGDWNRZR SR ]DNRฤ”F]HQLX SUDF\ EฤŠG]LH PRฤชQD]รกDWZRฤžFLฤ…XP\รผMHZRGฤ…SRGFLฤžQLHQLHP 3U]\NรกDGHP VSHรกQLDMฤ…F\P WH Z\PDJDQLD Vฤ… QS RSUDZ\ RฤžZLHWOHQLRZH ] NRUSXVHP ] ฤช\ZLF\ SROLHVWURZHM Z]PRFQLRQHM ZรกyNQHPV]NODQ\P 0RQWRZDQLH RSUDZ RGSRUQ\FK QD XV]NRG]HQLD SR]ZROL Z\HOLPLQRZDรผ SU]HVWRMH L ]PLQLPDOL]RZDรผ NRV]W\ Z\PLDQ\ 6SRUR ]DRV]F]ฤŠG]LรผPRฤชQDUyZQLHฤชQDFRG]LHQQHM HNVSORDWDFML 6WDQRZLVNR SUDF\ PHFKDQLND Z\PDJD FR SUDZGD RฤžZLHWOHQLD R QDWฤŠฤชHQLX O[ DOHZNRU\WDU]DFKZ\VWDUF]\MXฤชSRรกRZDWHM ZDUWRฤžFL3URVW\PUR]ZLฤ…]DQLHPNWyUHSR]ZROLVSHรกQLรผZ\PRJLPLQLPDOL]XMฤ…FNRV]-

W\MHVWSRG]LHOHQLHRฤžZLHWOHQLDKDOLQDNLOND REZRGyZ 2GUฤŠEQH V\VWHP\ VWHURZDQLD SRV]F]HJyOQ\PL VHNWRUDPL PRJฤ… ]QDF]ฤ…FR ]UHGXNRZDรผ QDNรกDG\ HQHUJHW\F]QH 3R]ZDODMฤ… RQH GRVWRVRZDรผ ]Xฤช\FLH SUฤ…GX GR ZDUXQNyZ ]HZQฤŠWU]Q\FK L OLF]E\ Xฤช\ZDQ\FK DNWXDOQLH VWDQRZLVN 8PRฤชOLZLDMฤ… Z\รกฤ…F]HQLH RSUDZ Z QLHHNVSORDWRZDQHM REHFQLH F]ฤŠฤžFL KDOL F]\ Z\JDV]HQLH FR GUXJLHM RSUDZ\ Z PRPHQFLH JG\ ฤžZLDWรกR G]LHQQH GRVWDWHF]QLH GRฤžZLHWOL ZQฤŠWU]H VSHรกQLDMฤ…F SU]\ W\P Z\PDJDQH QDWฤŠฤชHQLH RฤžZLHWOHQLD LRSW\PDOQฤ…ZLGRF]QRฤžรผ 3ODQXMฤ…F RฤžZLHWOHQLH VWDFML VHUZLVRZHM PXVLP\ Z]Lฤ…รผ SRG XZDJฤŠ OLF]QH Z\PRJL EH]SLHF]Hฤ”VWZD RUD] VSHF\ยฟNฤŠ Z\NRQ\ZDQHMZQLHMSUDF\'ODWHJREDUG]RZDฤชQ\MHVW GREyUVSUDZG]RQ\FKUR]ZLฤ…]Dฤ”RGSRZLHGQLR Z\NRQDQ\ SURMHNW RUD] MHJR U]HWHOQH Z\NRQDQLH 3U]\F]\QL VLฤŠ WR GR SRSUDZ\ EH]SLHF]Hฤ”VWZD]ZLฤŠNV]\HIHNW\ZQRฤžรผSUDFRZQLNyZ WHFKQLF]Q\FK ]PQLHMV]\ NRV]W\ HNVSORDWDFML RUD] SR]ZROL X]\VNDรผ SR]\W\ZQฤ… ZHU\ยฟNDFMฤŠ Z SU]\SDGNX NRQWUROL ,QVSHNFML3UDF\ 0DWHXV]0DWNRYLรผ :VSyรกSUDFDPHU\WRU\F]QD 75,/8;3ROVND

Fachowy Elektryk

73


OลšWIETLENIE

LEDstar easy T8 Liniowe ลบrรณdล‚a ล›wiatล‚a LED z ELGO do ล‚atwej zamiany ล›wietlรณwek Najnowsze, liniowe ลบrรณdล‚a ล›wiatล‚a LED typu LEDstar easy T8, produkowane w ELGO Lighting Industries, sฤ… kolejnym krokiem w kierunku maksymalnego zbliลผenia nowoczesnych lamp LED do funkcji tradycyjnych ล›wietlรณwek. LEDstar easy T8 โ€“ ลบrรณdล‚a ล›wiatล‚a LED do ล‚atwej zamiany ล›wietlรณwek 'RW\FKF]DVZRIHUFLH(/*2GRVWฤŠSQHE\รก\OLQLRZHฤจUyGรกDฤžZLDWรกD/('W\SyZ

ย„ ย„ ย„

/('OLQH7L7GR]HZQฤŠWU]Q\FK]DVLODF]\VWDรกRSUฤ…GRZ\FK /('OLQH 79 GR ]HZQฤŠWU]Q\FK ]DVLODF]\VWDรกRQDSLฤŠFLRZ\FK /('VWDU 7 GR ]DVLODQLD EH]SRฤžUHGQLR ]VLHFL

ฤงUyGรกD WH Z\PDJDรก\ MHGQDN RSUDZ VSHFMDOQ\FK OXE Z\NRQDQLD SHZQ\FK SU]HUyEHN Z XNรกDGDFK ]DVLODQLDLVWQLHMฤ…F\FKRSUDZ

Trwaล‚e i energooszczฤ™dne diody LED typu SMD :OLQLRZ\FKฤจUyGรกDFKฤžZLDWรกD/('VWDUHDV\7 MDNRHOHPHQWDUQHJHQHUDWRU\ฤžZLDWรกD]DVWRVRZDQR GLRG\ฤžZLHFฤ…FH/('W\SX60'FKDUDNWHU\]XMฤ…FH VLฤŠSU]HGHZV]\VWNLPZ\VRNฤ…WUZDรกRฤžFLฤ…ยฑRNRรกR W\VLฤŠF\JRG]LQRUD]HQHUJRRV]F]ฤŠGQRฤžFLฤ…

74

Fachowy Elektryk

3LHUZV]\P OLQLRZ\P ฤคUยตGรนHP ฤZLDWรนD /(' Z RIHUFLH (/*2 NWยตUH PRฤฆH E\ร‰ HNVSORDWRZDQH Z RSUDZDFK ฤZLHWOยตZNRZ\FKEH]ฤฆDGQ\FKSU]HUยตEHNHOHNWU\F]QH JRXNรนDGX]DVLODQLDMHVWODPSDW\SX/('VWDUHDV\7

Tab. 1. Typy i parametry ลบrรณdeล‚ LEDstar easy T8 Typ

LEDstar easy T8-12

LEDstar easy T8-15

Moc

20 W

25 W

Dล‚ugoล›ฤ‡

1197 mm

1500 mm

Poczฤ…tkowy strumieล„ ล›wietlny diod

2110 lm

2900 lm

Liczba diod

192 diody

264 diody

Do zamiany ล›wietlรณwek T8

36 W

58 W


OลšWIETLENIE

a)

b)

Fot. 1. Rodzaje klosza: a) wersja standardowa, b) wersja na specjalne zamรณwienie.

Fot. 2. Trzy barwy ล›wiatล‚a.

Moลผliwoล›ฤ‡ ล‚atwej zamiany ล›wietlรณwek w istniejฤ…cych oprawach ']LฤŠNLZHZQฤŠWU]QHPXXNรกDGRZLHOHNWURQLF]QHPXฤจUyGรกDฤžZLDWรกD/('VWDUHDV\7PRJฤ… SUDFRZDรผZLVWQLHMฤ…F\FKRSUDZDFKฤžZLHWOyZNRZ\FK]DZLHUDMฤ…F\FKXNรกDG\]DVLODQLD ย„ ] ZLฤŠNV]RฤžFLฤ… GRVWฤŠSQ\FK QD U\QNX VWDWHF]QLNyZHOHNWURQLF]Q\FK IRW ย„ ]HVWDWHF]QLNDPLPDJQHW\F]Q\PL IRW Moลผliwoล›ฤ‡ zasilania bezpoล›redniego โ€“ dwustronnie i jednostronnie, w oprawach bez osprzฤ™tu elektrycznego :HZQฤŠWU]Q\ XNรกDG HOHNWURQLF]Q\ ฤจUyGHรก ฤžZLDWรกD /('VWDU HDV\ 7 SR]ZDOD WDNฤชH IRW  QD SUDFฤŠ SU]\ EH]SRฤžUHGQLP ]DVLODQLX SUฤ…GHP SU]HPLHQQ\P R QDSLฤŠFLX ยท9+] $& OXESUฤ…GHPVWDรก\PRQDSLฤŠFLXยท9 '& 

Fot. 4. Fot.: Elgo

0DUHN.RรกDNRZVNL

Fot. 3.

Fot. 5.

Fachowy Elektryk

75


WARSZTAT

Sprzฤ™t elektroenergetyczny z ENERGOTYTANU

Fot.: Energotytan

XU]ฤ…G]Hฤ” R QDSLฤŠFLX ]QDPLRQRZ\P GR N9 DOH LVWQLHMH PRฤชOLZRฤžรผ ]DPyZLHQLD WDNฤชH ZHUVML GRN9 .ROHMQ\P HOHPHQWHP ]HVWDZX MHVW XQLZHUVDOQ\ GUฤ…ฤชHN L]RODF\MQ\ ]GM  SU]H]QDF]RQ\ GRREVรกXJLXU]ฤ…G]Hฤ”HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK6รกXฤช\GRRFKURQ\SU]HGSRUDฤชHQLHPSRSU]H]RGL]RORZDQLHF]รกRZLHNDRGRELHNWXEฤŠGฤ…FHJRSRGQDSLฤŠFLHP 'Uฤ…ฤชHN Z\SRVDฤชRQ\ ]RVWDรก Z RSW\F]Q\ ZVNDฤจQLNQDSLฤŠFLDN9]WHVWHUHPSRSUDZQRฤžFLSUDF\ ]GM 

Fot.: Energotytan

Prace elektroenergetyczne zaliczane sฤ… do prac szczegรณlnie niebezpiecznych, eksploatacja urzฤ…dzeล„ energetycznych powoduje zagroลผenia wynikajฤ…ce nie tylko z ich budowy, wykonania instalacji, czy dostosowania do warunkรณw otoczenia, ale rรณwnieลผ umiejฤ™tnoล›ci i wyposaลผenia obsล‚ugujฤ…cych je osรณb. W ofercie naszej ๏ฌrmy znajdujฤ… siฤ™ produkty, ktรณre minimalizujฤ… ryzyko wypadkรณw, poprzez speล‚nienie minimalnych wymagaล„ bezpieczeล„stwa na miejscu robรณt.

Fot. 4. Optyczny wskaลบnik napiฤ™cia. VWRVRZDQ\ MDNR GRGDWNRZ\ VSU]ฤŠW RFKURQ\ SU]\ REVรกXG]H XU]ฤ…G]Hฤ” HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK R QDSLฤŠFLX ]QDPLRQRZ\P GR N9 GRVWฤŠSQD WDNฤชH ZHUVMD N9 :\NRQDQ\ ]RVWDรก ] EDUG]R Z\WU]\PDรกHJR SROLPHUX SRVLDGD DQW\SRฤžOL]JRZฤ…

Fot.: Energotytan

ODF\MQ\ ]GM  R Z\PLDUDFK รฎ PP Fot.: Energotytan

7DEOLFDZ\SRVDฤชRQD]RVWDรกDWDNฤชHZSRPRVWL]R-

SRZLHU]FKQLฤŠLJXPRZHSRGVWDZNL 8]XSHรกQLHQLHP ]HVWDZX Vฤ… UฤŠNDZLFH L]RODF\MQH N9 ]GM  XPLHV]F]RQH Z PHWDORZHM ZDOL]FH QRฤช\FH PHFKDQLF]QH L]RODF\MQH ]GM  XPRฤชOLZLDMฤ…FHEH]SLHF]QHFLฤŠFLHNDEOLRฤžUHGQLF\ GRPPSU]\QDSLฤŠFLXN9RUD]JXPRZ\FK SyรกEXWyZ HOHNWURL]RODF\MQ\FK ]GM  L VSU]ฤŠWX GRXG]LHODQLDSLHUZV]HMSRPRF\SU]HGPHG\F]QHM ZUD]]LQVWUXNFMฤ…Xฤช\WNRZDQLD

Fot. 1. Zestaw ratunkowy. =HVWDZUDWXQNRZ\(QHUJRW\WDQ ]GM ]DLQVWDORZDQ\QDUR]G]LHOQLSR]ZDODQDV]\ENฤ…LNRPSOHNVRZฤ… LQWHUZHQFMฤŠ UDWXMฤ…Fฤ… ฤช\FLH L ]GURZLH RVyE

Fot.: Energotytan

8]XSHรกQLHQLHP SRZ\ฤชV]HJR ]HVWDZX PRJฤ… E\รผ LQQH XU]ฤ…G]HQLD Z\GDWQLH SRSUDZLDMฤ…FH EH]SLH-

QDUDฤชRQ\FK QD SRUDฤชHQLH SUฤ…GHP 8PLHV]F]RQ\ QD VSHFMDOQHM SU]HQRฤžQHM WDEOLF\ [ P ] PRฤชOLZRฤžFLฤ… SRZLHV]HQLD QD ฤžFLDQLH : VNรกDG ]HVWDZXZFKRG]L +DNHZDNXDF\MQ\ ]GM SU]H]QDF]RQ\GRRGFLฤ…JDQLDF]รกRZLHNDOXEMHJRNRฤ”F]\QRGXU]ฤ…G]HQLD EฤŠGฤ…FHJRSRGQDSLฤŠFLHPGDMฤ…FUDWXMฤ…FHPXPRฤชOLZRฤžรผSRGMฤŠFLDQDW\FKPLDVWRZHMDNFMLUHDQLPDF\MQHM EH] NRQLHF]QRฤžFL RF]HNLZDQLD QD RGรกฤ…F]HQLH XU]ฤ…G]HQLDVSRGQDSLฤŠFLD+DNEฤŠGฤ…F\Z]HVWDZLH PD GรกXJRฤžรผ P L PRฤชH E\รผ VWRVRZDQ\ GOD

76

Fachowy Elektryk

Fot. 2. Hak ewakuacyjny.

Fot. 3. Uniwersalny drฤ…ลผek izolacyjny.

Fot. 5. Pomost izolacyjny.


Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

WARSZTAT

F]HÄ&#x201D;VWZR UREyW HOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK -HGQ\P ] QLFK MHVW DNXVW\F]QRRSW\F]Q\ ZVNDĨQLN QDSLÄ&#x160;FLD (QHUJRW\WDQ ]GM  XPLHV]F]RQ\ MHVW GRGHWHNFMLRUD]RSW\F]QHMLDNXVW\F]QHMV\JQDOL]DFMLREHFQRÄ&#x17E;FLQDSLÄ&#x160;FLDZ]DNUHVLHQDSLÄ&#x160;Ăź]QDPLRQRZ\FKRGGRN9 +]+] 8U]Ä&#x2026;G]HQLH ]DVLODQHMHVWEDWHULÄ&#x2026;DONDOLF]QÄ&#x2026;9LSUDFXMHZV]HURNLPFDĂĄRURF]Q\P]DNUHVLHWHPSHUDWXU RGÂ&#x192;&

Fot.: Energotytan

Fot. 8. NoĹźyce izolacyjne.

GRÂ&#x192;& Z\SRVDÄŞRQHMHVWZV\JQDOL]DFMÄ&#x160;EUDNX QDSLÄ&#x160;FLD ]DSDORQD ]LHORQD GLRGD /(' RUD] QLVNLHJR VWDQX EDWHULL SRPDUDÄ&#x201D;F]RZD GLRGD /(' =HVWDZ GRVWDUF]DQ\ MHVW ] SRNURZFHP QD GUÄ&#x2026;ÄŞHN LWZRU]\ZRZÄ&#x2026;ZDOL]NÄ&#x2026;QDGHWHNWRU .ROHMQH XU]Ä&#x2026;G]HQLH WR SU]HQRÄ&#x17E;Q\ ]HVWDZ X]LHPLDMÄ&#x2026;F\ ]GM  VĂĄXÄŞÄ&#x2026;F\ GR ]DEH]SLHF]DQLD PLHMVFD SUDF\ SRSU]H] X]LHPLHQLH XU]Ä&#x2026;G]HÄ&#x201D; VWDF\MQ\FK OXE OLQLRZ\FK =HVWDZ VNĂĄDGD VLÄ&#x160; ] DOXPLQLRZ\FK ]DFLVNyZ Ä&#x17E;UXERZ\FK XPLHV]F]RQ\FKQDSU]HZRGDFK]L]RODFMÄ&#x2026;3&9 ĂŽP ĂŽP WU]\VHNF\MQHJRGUÄ&#x2026;ÄŞNDWHOHVNRSRZHJR P RUD] PHWDORZHM ZDOL]NL WUDQVSRUWRZHM Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

Fot. 7. RÄ&#x2122;kawice elektroizolacyjne.

Fot. 11. Zestaw drÄ&#x2026;Ĺźka z OAWN.

QDGUÄ&#x2026;ÄŞNXL]RORZDQ\PRGĂĄXJRÄ&#x17E;FLPVĂĄXÄŞ\ Fot.: Energotytan

Fot.: Energotytan

Fot. 6. Pomost izolacyjny podczas testu napiÄ&#x2122;ciowego.

Fot. 12. Zestaw uziemiaczy. 8]LHPLDF] PRÄŞH E\Ăź VWRVRZDQ\ GOD ]QDPLRQRZHJRSUÄ&#x2026;GXN$V 3RZ\ÄŞV]\VNUyFRQ\SU]HJOÄ&#x2026;GQDV]HMRIHUW\]]DNUHVX EH]SLHF]HÄ&#x201D;VWZD UREyW PD MHG\QLH FKDUDNWHU SRJOÄ&#x2026;GRZ\ -DN ]Z\NOH ]DFKÄ&#x160;FDP\ 3DÄ&#x201D;VWZD GRNRQWDNWX]QDV]\P']LDĂĄHP+DQGORZ\PWHO   OXE HPDLOELXUR#HQHUJRW\WDQSO, JG]LHPRÄŞQDX]\VNDĂźLQIRUPDFMHRFDĂĄ\PGRVWÄ&#x160;SQ\PDVRUW\PHQFLH

Fot. 9. Kalosze izolacyjne.

Fot. 10. Optyczno-akustyczny wskaĹşnik napiÄ&#x2122;cia (OAWN).

$GULDQ=DMÄ&#x2026;F ZZZHQHUJRW\WDQSO 12:<6./(3,17(51(72:< ZZZHQHUJRW\WDQFRPSO

Fachowy Elektryk

77


WARSZTAT

Kieszeล„ na narzฤ™dzia TOPEX :RIHUFLHPDUNL723(;]QDMGXMฤ…VLฤŠQLHW\ONRVROLGQHQDU]ฤŠG]LDUฤŠF]QHDOHWDNฤชHZLHOHDNFHVRULyZXรกDWZLDMฤ…F\FKUyฤชQHSUDFHUHPRQWRZREXGRZODQH-HGQ\P]QLFKMHVWQRZDNLHV]Hฤ”QDQDU]ฤŠG]LD7RSH[LGHDOQD]DUyZQRGODVSHFMDOLVW\MDNLPDMVWHUNRZLF]D .LHV]Hฤ”QDQDU]ฤŠG]LD723(;5Z\SRVDฤชRQD]RVWDรกDZSU]HJUyGZNWyU\FK]รกDWZRฤžFLฤ…XPLHฤžFLP\ZV]HONLHQDU]ฤŠG]LDร„SLHUZV]HM SRWU]HE\ยด'RGDWNRZRNLHV]Hฤ”SRVLDGDVSHFMDOQLHZ]PRFQLRQ\XFKZ\W QD PรกRWHN ]ZLฤŠNV]DMฤ…F\ EH]SLHF]Hฤ”VWZR SUDF\ 3URGXNW PRFRZDQ\ MHVWGRSDVD&DรกRฤžรผZ\NRQDQD]RVWDรกD]&RUGXU\ยฑPDWHULDรกXRGSRUQHJR QD XV]NRG]HQLD PHFKDQLF]QH L SU]HWDUFLD :Sรก\ZD WR ]QDF]QLH QDZ\WU]\PDรกRฤžรผSURGXNWXLXPRฤชOLZLDLQWHQV\ZQฤ…HNVSORDWDFMฤŠSU]H] GรกXJLHODWD 1RZDNLHV]Hฤ”QDQDU]ฤŠG]LD723(;5MHVWSURSR]\FMฤ…GODW\FK NWyU]\GRVZRLFKZDUV]WDWyZV]XNDMฤ…IXQNFMRQDOQ\FKUR]ZLฤ…]Dฤ”LSURGXNWyZZ\NRQDQ\FK]Z\VRNLHMMDNRฤžFLPDWHULDรกyZ ZZZWRSH[SO

Precyzja, innowacyjnoล›ฤ‡, design - Knipex 1DMOHSV]H QDU]ฤŠG]LD GR QDMEDUG]LHM Z\PDJDMฤ…-

'RGDWNRZฤ… IXQNFMRQDOQRฤžFLฤ… ;&XW MHVW PRG\ยฟ-

6]F]\SFH

F\FK ]DGDฤ” ยฑ WDN PRฤชQD RSLVDรผ V]F]\SFH ;&XW RUD]ZLHORIXQNF\MQHV]F]\SFHGRSUDFHOHNWURLQVWDODF\MQ\FK ยฟUP\ .QLSH[ GRVWฤŠSQH Z 3ROVFH

NDFMDPHFKDQL]PXGฤจZLJQLG]LฤŠNLNWyUHMV]F]\SFH PDMฤ…RZLฤŠNV]HSU]HรกRฤชHQLH Z\PDJDMฤ…Xฤช\FLDPQLHMVLรก\ZSRUyZQDQLX]LQQ\PLREFLQDNDPL

.1,3(;GRVNRQDOHQDGDMฤ…VLฤŠQSGRPRQWDฤชX LQVWDODFML NDEORZ\FK L RVSU]ฤŠWX SUDF Z UR]G]LHOQLDFK LWS 6WDQRZLฤ… GRVNRQDรกH X]XSHรกQLH-

]D SRฤžUHGQLFWZHP ยฟUP\$JHQWRROV Z\รกฤ…F]QHJR SU]HGVWDZLFLHOD ยฟUP\ .QLSH[ Z 3ROVFH 1DU]ฤŠG]LD ยฟUP\ .1,3(; MXฤช GDZQR SRGELรก\ U\QHN

ERF]Q\PL ']LฤŠNL WHM ZV]HFKVWURQQRฤžFL ] SRZRG]HQLHP]QDMGXMฤ…V]HURNLH]DVWRVRZDQLHSU]\SUDFDFKPRQWDฤชRZ\FKQDSUDZDFKLZSURGXNFML

QLHV]F]\SLHFWQฤ…F\FKERF]Q\FK;&XWXฤช\ZDQ\FKSU]H]HOHNWU\NyZ ZZZDJHQWRROVSO

HXURSHMVNL.OLHQFLFHQLฤ…ZQLFKVRELHQLH]DZRGQRฤžรผLZV]HFKVWURQQRฤžรผ

6]F]\SFHZLHORIXQNF\MQHQDV]yVWNฤŠ

:V]HFKVWURQQH]DVWRVRZDQLH;&87 0RFQHLSUHF\]\MQHNRPSDNWRZHLOHNNLHยฑWDN

6]F]\SFHGRSUDFHOHNWURLQVWDODF\MQ\FK.1,3(; ]GHF\GRZDQLH VWZRU]RQR GR ]DGDฤ” VSHFMDOQ\FK 8PRฤชOLZLDMฤ… JLฤŠFLH JUDWRZDQLH FLฤŠFLH L RGL]R-

RSLVXMฤ… V]F]\SFH ;&87 ยฟUP\ .QLSH[ Xฤช\WNRZQLF\WHJRSURGXNWX6]F]\SFHWQฤ…FHERF]QH ;&XW SRVLDGDMฤ… ]รกฤ…F]H ZVXZNRZH SRGZyMQLH

ORZ\ZDQLH SU]HZRGyZ ]DJQLDWDQLH WXOHMHN NDEORZ\FK RUD] FKZ\WDQLH PDWHULDรกyZ R SรกDVNLP L RNUฤ…Jรก\P SU]HNURMX ']LฤŠNL LQQRZDF\MQRฤžFL

SURZDG]RQHG]LฤŠNLF]HPXGRVNRQDOHQDGDMฤ…VLฤŠ GRSUDF]ZLฤŠNV]\PLREFLฤ…ฤชHQLDPL'Xฤช\]DNUHV RWZDUFLDV]F]ฤŠNLXPRฤชOLZLDFLฤŠFLHQLHW\ONRPD-

]DVWRVRZDQ\FK UR]ZLฤ…]Dฤ” RWU]\PXMHP\ ZLฤŠF IXQNFMLZMHGQ\PQDU]ฤŠG]LX (UJRQRPLฤŠ SUDF\ ]H V]F]\SFDPL .1,3(; ]D-

รก\FKGUXFLNyZ ฤžUHGQLFDQDZHWZXรกDPNDFKPLOLPHWUyZ DOHWHฤชGUXWyZGRฤžUHGQLF\ PP MDN L SU]HZRGyZ ] L]RODFMฤ… ZLHORZDUVWZRZฤ… GR ฤžUHGQLF\ PP F]\ WHฤช WZDUGHJR GUXWX

SHZQLD]ZDUWDNRQVWUXNFMDNWyUDXรกDWZLDSUDFฤŠZ WUXGQR GRVWฤŠSQ\FK PLHMVFDFK D VNUฤŠFDQH ]รกฤ…F]H JZDUDQWXMH SUHF\]\MQ\ UXFK V]F]\SLHF EH] OX]X 'RGDMฤ…FGR]DOHWSURGXNWXLQWHOLJHQWQ\PHFKDQL]P

IRUWHSLDQRZHJR ฤžUHGQLF\GRPP 3UHF\]MฤŠ Z\NRQ\ZDQ\FK SUDF\ ]DSHZQLDMฤ… QDFLฤŠFLD Z RVWU]DFK NWyUH XQLHPRฤชOLZLฤ… SU]HVXZDQLH VLฤŠ

SU]\WU]\PXMฤ…F\ ZZHUVML]HVSUฤŠฤช\Qฤ…UR]ZLHUDMฤ…Fฤ… NWyU\ XPRฤชOLZLD FKZ\WDQLH EH] NRQLHF]QRฤžFL FDรกNRZLWHJRUR]ZDUFLDV]F]\SLHFRWU]\PXMHP\QD-

RNUฤ…Jรก\FKNDEOLF]\GUXWyZSRGF]DVFLฤŠFLD

SUDZGฤŠQLH]DZRGQHQDU]ฤŠG]LHGODSURIHVMRQDOLVWyZ

78

Fachowy Elektryk

GR

SUDF

HOHNWURLQVWDODF\MQ\FK


WARSZTAT UTC – nowy wymiar bezpieczeństwa w młotowiertarkach DeWALT )LUPD 6WDQOH\ %ODFN 'HFNHU ZáDĞFLFLHO PDUNL QDU]ĊG]LRZHM 'H:$/7 Z]ERJDFD JDPĊ PáRWyZ NODV\ ĞUHGQLHM R WU]\ QRZH XU]ąG]HQLD (OHPHQWHP FKDUDNWHU\]XMąF\P QRZH HOHNWURQDU]ĊG]LD 'H:$/7 MHVW WHFKQRORJLD NWyUD XPRĪOLZLD ]ZLĊNV]DQLH Z\GDMQRĞFL SU]\ ]DFKRZDQLX Z\VRNLHJR NRPIRUWX SUDF\ RUD] EH]SLHF]HĔVWZD SUDFRZQLND 2IHURZDQH PRGHOH PáRWRZLHUWDUHN 6'60$; Z\SRVDĪRQH Vą Z LQQRZDF\MQ\ RSDWHQWRZDQ\ V\VWHP NRQWUROL PRPHQWXREURWRZHJR±87&RUD]DNW\ZQ\ V\VWHP WáXPLHQLD GUJDĔ ±$9& UHGXNXMąF\ ZLEUDFMHSU]HQRV]RQHQDXĪ\WNRZQLND 6\VWHP 87& GDMH PRĪOLZRĞü FDáNRZLWHM NRQWUROL PRPHQWX REURWRZHJR XU]ąG]HQLD RG GR 1P :LĊNV]RĞü SUDF V]F]HJyOQLH W\FK Z\PDJDMąF\FK QDMZLĊNV]HM SUHF\]ML Z\PXV]D XVWDZLHQLH VSU]ĊJáD QDQLĪV]\PSR]LRPLHREURWyZ8]\VNXMHVLĊ ZyZF]DV SHáQą NRQWUROĊ QDG XU]ąG]HQLHP 1DWRPLDVW XVWDZLDMąF VSU]ĊJáR QD QDMZ\Ī-

V]\P SR]LRPLH PRĪQD Z\NRQDü ZLĊNV]H RWZRU\ 3RGF]DV ]PLDQ\ IXQNFML NXFLD QD ZLHUFHQLH Z XU]ąG]HQLX XDNW\ZQLD VLĊ WU\EVDPRF]\QQHMEH]SLHF]QHM]PLDQ\REURWyZQDQLĪV]H'RGDWNRZ\PDWXWHPHOHNWURQDU]ĊG]L'H:$/7MHVWLQWHOLJHQWQ\V\VWHP HOHNWURQLF]Q\ NWyU\ DXWRPDW\F]QLH Z\NU\ZDXWUDWĊNRQWUROLQDGQDU]ĊG]LHPZF]DVLH ]DNOHV]F]HQLD VLĊ ZLHUWáD Z PDWHULDOH 1DW\FKPLDVWZ\áąF]DXU]ąG]HQLHRUD]]DSRELHJDQLHNRQWURORZDQHPXREUDFDQLXVLĊPáRWD 0áRWRZLHUWDUNL 6'60$; 'H:$/7 '.'.'. ]IXQNFMą 87&LPRFąRGGR:SU]H]QDF]RQH Vą GR ZLHUFHQLD RWZRUyZ SU]HORWRZ\FK RUD] SRG NRWZ\ ]DUyZQR Z EHWRQLH MDNLPXU]H.RQWURODPRPHQWXREURWRZHJR JZDUDQWXMHZ\NRQDQLHNDĪGHMSUDF\Z\PDJDMąFHMXĪ\FLDZLHUWHáOXENRURQGRPP ĞUHGQLF\àDĔFXFKRZHSU]HQLHVLHQLHQDSĊGX ]ZLĊNV]DWUZDáRĞüLZ\GDMQRĞüSUDF\XU]ąG]HQLD=DNUHVHQHUJLLSRMHG\QF]HJRXGDUX

Z\QRVLRGGR-:SRáąF]HQLX]QLHZLHONLPFLĊĪDUHPXU]ąG]HQLDGDMHWRLGHDOQ\ VWRVXQHN VLá\ GR PDV\ ']LĊNL ]DVWRVRZDQLX DNW\ZQHJR V\VWHPX WáXPLHQLD GUJDĔ $9& LORĞüZLEUDFMLSU]HQRV]RQ\FKQDRSHUDWRUD ]RVWDáD RJUDQLF]RQD GR QDMQLĪV]HJR SR]LRPX SRGQRV]ąFHJR NRPIRUW SUDF\ 0áRW\SRVLDGDMąUyZQLHĪ]RSW\PDOL]RZDQ\ PHFKDQL]P ]DSHZQLDMąF\ ZáDĞFLZH UR]áRĪHQLH HQHUJLL L F]ĊVWRĞFL XGDUyZ GR XGPLQ:V]\VWNLHXU]ąG]HQLDZ\SRVDĪRQH Vą Z HOHNWURQLF]QH ZVNDĨQLNL LQIRUPXMąFH R]XĪ\FLXV]F]RWHNLNRQLHF]QRĞFLZ\NRQDQLDSU]HJOąGXVHUZLVRZHJR ħUyGáR'H:$/7

Półprofesjonalne lutownice Prokit dostępne już w Polsce 2G SRQDG ODW ¿UPD 3URNLW ] ZLRGąFą PLĊG]\QDURGRZą PDUNą 3UR¶V.LW GRVWDUF]D QD U\QNL FDáHJR ĞZLDWD QDU]ĊG]LD UĊF]QH HOHNWURQDU]ĊG]LD L SU]\U]ąG\ SRPLDURZH SU]H]QDF]RQH GR SUDF Z HOHNWURQLFH 3yáSURIHVMRQDOQH VWDFMH OXWRZQLF]H 3UR¶VNLW 66% RUD] 66% WR GZLH QRZRĞFL ZRIHUFLHWHJRSURGXFHQWDGRVWĊSQHZSRUWIROLR¿UP\3UR¿7HFKQLNSO 6WDFMDOXWRZQLF]D3UR¶VNLW66%PDV]HURNL]DNUHV]DVWRVRZDQLDRGSUDFVHUZLVRZ\FK GR PRQWDĪRZ\FK MDN QS QDSUDZ\ QDSá\WNDFKGUXNRZDQ\FKDWDNĪHPLQPRGHODUVNLFK3RVLDGDSá\QQąUHJXODFMĊWHPSHUDWXU\ JURWD Z ]DNUHVLH RG GR ž& FR ZSá\ZD NRU]\VWQLH QD MDNRĞü OXWRZDQLD L]XĪ\ZDQLHVLĊJURWDRUD]]DSRELHJDSU]HJU]HZDQLXHOHPHQWyZOXWRZDQ\FK 'UXJL PRGHO VWDFML OXWRZQLF]HM 3UR¶VNLW 66% MHVW GRGDWNRZR Z\SRVDĪRQ\ Z Z\ĞZLHWODF] F\IURZ\ ZVND]XMąF\ SU]\-

EOLĪRQą ZDUWRĞü DNWXDOQHM WHPSHUDWXU\ FR ]DSHZQLD F]\WHOQą LQIRUPDFMĊ R SUDF\ XU]ąG]HQLD 2ED XU]ąG]HQLD FKDUDNWHU\]XMH GXĪDIXQNFMRQDOQRĞü±NROED]HUJRQRPLF]Q\P XFKZ\WHP L]ROXMH SU]HG WHPSHUDWXUą D VWRMDN ] XFKZ\WHP GR RGáRĪHQLD NROE\ L WDFNą ] JąENą F]\V]F]ąFą ]DSHZQLD GXĪ\ NRPIRUW XĪ\WNRZDQLD VWDFML OXWRZQLF]HM 6WDELOQD WHPSHUDWXUD SUDF\ XU]ąG]HĔ RUD]

Z\PLHQQD FHUDPLF]QD JU]DáND JZDUDQWXMą V]\ENLH QDJU]HZDQLH VLĊ NRĔFyZHN URERF]\FKDW\PVDP\P]DSHZQLDSUHF\]\MQRĞü Z\NRQ\ZDQHJROXWRZDQLD : REX PRGHODFK JURW\ PRĪQD áDWZR Z\PLHQLDü D Z VXPLH GRVWĊSQ\FK MHVW W\SyZ R UyĪQ\FK ZLHONRĞFLDFK L NV]WDáWDFK F]ĊĞFLURERF]HM ZZZ3UR¿7HFKQLNSO

Fachowy Elektryk

79


Jak (nie) przewozić? Zasady przewożenia ładunków dość precyzyjnie określa ustawa „Prawo o Ruchu Drogowym”. Sprawdziliśmy, co tak naprawdę kryje się w tych zapisach – co i w jaki sposób można przewozić, a jakich technik raczej unikać? Ogólne warunki zezwalające na przewóz ładunków $E\MDNLNROZLHNáDGXQHNPyJáE\üSU]HZRĪRQ\PXVLVSHáQLüV]HUHJPQLHMOXEEDUG]LHM V]F]HJyáRZ\FK ZDUXQNyZ 1DMZDĪQLHMV]D MHVW MHJR PDVD JG\Ī áDGXQHN QLH PRĪH SRZRGRZDüSU]HNURF]HQLDGRSXV]F]DOQHMPDV\ FDáNRZLWHMOXEGRSXV]F]DOQHMáDGRZQRĞFLSRMD]GX1DOHĪ\JRXPLHĞFLüZVSRVyENWyU\ QLHSRZRGXMHSU]HNURF]HQLDPDNV\PDOQ\FK QDFLVNyZRVLSRMD]GXQDGURJĊQLHXWUXGQLD SURZDG]HQLD SRMD]GX L QLH QDUXV]D VWDWHF]QRĞFLDXWDàDGXQHNQLHPRĪHWDNĪHRJUDQLF]Dü ZLGRF]QRĞFL GURJL ]DVáDQLDü ĞZLDWHá XU]ąG]HĔ V\JQDOL]DF\MQ\FK WDEOLF UHMHVWUDF\MQ\FKLLQQ\FKWDEOLFOXE]QDNyZZNWyUH SRMD]GMHVWZ\SRVDĪRQ\ àDGXQHN XPLHV]F]RQ\ QD SRMHĨG]LH SRZLQLHQE\ü]DEH]SLHF]RQ\SU]HG]PLDQąSRáRĪHQLDLZ\ZRá\ZDQLHPQDGPLHUQHJRKDáDVX 1LH PRĪH PLHü RGUDĪDMąFHJR Z\JOąGX F]\ Z\G]LHUDü RGUDĪDMąFHM ZRQL 8U]ąG]HQLD VáXĪąFH GR PRFRZDQLD áDGXQNX SRZLQQ\ E\ü]DEH]SLHF]RQHSU]HGUR]OXĨQLHQLHPVLĊ VZRERGQ\P ]ZLVHP OXE VSDGQLĊFLHP SRGF]DVMD]G\ -HĞOL FKRG]L R áDGXQHN V\SNL WHQ URG]DM WUDNWRZDQ\ MHVW V]F]HJyOQLH JG\Ī PRĪH E\üXPLHV]F]RQ\W\ONRZV]F]HOQHMVNU]\QL

80

Fachowy Elektryk

áDGXQNRZHM]DEH]SLHF]RQHMGRGDWNRZRRGSRZLHGQLPL ]DVáRQDPL XQLHPRĪOLZLDMąF\PL Z\V\S\ZDQLHVLĊáDGXQNXQDGURJĊ Oznakowanie i wystawanie ładunku poza płaszczyzny obrysu 3RZ\ĪV]H RJUDQLF]HQLD WR QLH ZV]\VWNR &]DVHP]GDU]DVLĊĪHSU]HZRĪRQ\áDGXQHN Z\VWDMHSR]DSáDV]F]\]Q\REU\VXDXWD:WDNLP SU]\SDGNX UyZQLHĪ PXVLP\ SDPLĊWDü RNLONXLVWRWQ\FKNZHVWLDFK „ ] W\áX áDGXQHN QLH PRĪH Z\VWDZDü QD RGOHJáRĞü ZLĊNV]ą QLĪ P RG W\OQHMSáDV]F]\]Q\REU\VXDZSU]\SDGNX JG\ Z\VWDMH QD RGOHJáRĞü ZLĊNV]ą QLĪ P SRZLQLHQ E\ü R]QDF]RQ\ SDVDPL ELDá\PL L F]HUZRQ\PL XPLHV]F]RQ\PL EH]SRĞUHGQLR QD áDGXQNX OXE QD WDUF]\ DOEREU\OH]DZLHV]RQHMQDNRĔFXáDGXQNX : SU]\SDGNX QS PJá\ QD NRĔFX áDGXQNX XPLHV]F]RQH SRZLQQR E\ü F]HUZRQH ĞZLDWáR L F]HUZRQH ĞZLDWáR RGEODVNRZH áDGXQHN Z\VWDMąF\ ] W\áX VDPRFKRGX RVRERZHJR OXE SU]\F]HS\ FLąJQLĊWHM SU]H] VDPRFKyG RVRERZ\ PRĪH E\ü R]QDF]RQ\ F]HUZRQą FKRUąJLHZNąRZ\PLDUDFKîFP „ ] SU]RGX áDGXQHN QLH PRĪH Z\VWDZDü ZLĊFHM QLĪ P RG SU]HGQLHM SáDV]-

F]\]Q\ REU\VX L ZLĊNV]ą QLĪ P RGVLHG]HQLDNLHURZF\àDGXQHNZ\VWDMąF\]SU]RGXR]QDF]DVLĊSRPDUDĔF]RZą FKRUąJLHZNąOXEGZRPDELDá\PLLGZRPD F]HUZRQ\PL SDVDPL WDN E\ E\á\ ZLGRF]QH ] ERNyZ L ] SU]RGX SRMD]GX DZRNUHVLHQLHGRVWDWHF]QHMZLGRF]QRĞFL WDNĪHĞZLDWáHPELDá\P „ áDGXQHN Z\VWDMąF\ SR]D ERF]QH REU\V\ PRĪH E\ü XPLHV]F]RQ\ W\ONR L Z\áąF]QLHZWDNLVSRVyEDE\FDáNRZLWDV]HURNRĞü SRMD]GX ] áDGXQNLHP QLH SU]HNUDF]DáDP -HĪHOLPDVDQDFLVNLDOERZ\PLDU\SRMD]GX ZUD]]áDGXQNLHPOXEEH]áDGXQNXVąZLĊNV]H RGGRSXV]F]DOQ\FKDE\Z\MHFKDüQDGURJĊ SRMD]GPXVLX]\VNDüVSHFMDOQH]H]ZROHQLH Kary za nieprzestrzeganie przepisów =D QLHVWRVRZDQLH VLĊ GR ZZ SU]HSLVyZ JURĪąRF]\ZLĞFLHNDU\ZSRVWDFLPDQGDWyZ GURJRZ\FK,WDN]DXPLHV]F]HQLHQDSRMHĨG]LHáDGXQNXZVSRVyE]DVáDQLDMąF\ĞZLDWáD OXEXU]ąG]HQLDV\JQDOL]DF\MQHJUR]LPDQGDW ZZ\VRNRĞFL]á-HĪHOLáDGXQHN]DVáDQLD WDEOLFHUHMHVWUDF\MQHOXELQQH]QDNL]DSáDFLü PRĪHP\]á:SU]\SDGNXJG\áDGXQHN MHVWQLHR]QDF]RQ\OXER]QDF]RQ\ZQLHZáDĞFLZ\ VSRVyE ± ]á 1LH]DEH]SLHF]HQLH

Fot.: Renault

SAMOCHÓD


XU]ฤ…G]Hฤ” VรกXฤชฤ…F\FK GR PRFRZDQLD รกDGXQNX SU]HG UR]OXฤจQLHQLHP VLฤŠ VZRERGQ\P ]ZLVDQLHP OXE VSDGQLฤŠFLHP SRGF]DV MD]G\ ยฑWRNROHMQH]รกDQDUXV]HQLHSU]HSLVyZ R SU]HZR]LH รกDGXQNyZ V\SNLFK ยฑ ]รก 1DMEDUG]LHM GRWNOLZH MHVW FLฤ…JQLฤŠFLH SU]\F]HS\RU]HF]\ZLVWHMPDVLHFDรกNRZLWHMZLฤŠNV]HM QLฤช GRSXV]F]DOQD ยฑ Z W\P SU]\SDGNX JUR]LPDQGDWZZ\VRNRฤžFLQDZHW]รก

Fot.: Renault

ลนle zabezpieczony ล‚adunek to ล‚adunek niebezpieczny 1LH]DEH]SLHF]RQ\รกDGXQHNSU]HPLHV]F]DMฤ…F\VLฤŠVZRERGQLHSRSU]HVWU]HQLรกDGXQNRZHM PRฤชH VWDQRZLรผ ฤžPLHUWHOQH ]DJURฤชHQLH ยฑ QLH W\ONR GOD NLHURZF\ DOH WDNฤชH GOD LQQ\FK Xฤช\WNRZQLNyZUXFKX3UDZLGรกRZH]DEH]SLHF]HQLHSU]HZRฤชRQHJRWRZDUXPD]DWHPNOXF]RZH]QDF]HQLHZNZHVWLLEH]SLHF]Hฤ”VWZD -DNMHฤจG]LรผE\รกDGXQHNQLHยตF]\KDรกยถQDQDV]H EH]SLHF]Hฤ”VWZR" 3U]HGH ZV]\VWNLP VWURQLรผ RGJZDรกWRZQ\FKUXFKyZNLHURZQLFฤ…LDJUHV\ZQHJR REFKRG]HQLD VLฤŠ ] SHGDรกHP JD]X L KDPXOFD =DOHFD VLฤŠ WR SU]HGH ZV]\VWNLP SU]\ SU]HZRฤชHQLX รกDGXQNX V\SNLHJR L Sรก\QQHJRNWyUHZRGUyฤชQLHQLXRGรกDGXQNXZSRVWDFLVWDรกHMSU]\QDJรกHM]PLDQLHNLHUXQNXUXFKXPRJฤ…]PLHQLรผVZRMHSRรกRฤชHQLHLฤžURGHN FLฤŠฤชNRฤžFL FR ] NROHL SRJRUV]\ VWDWHF]QRฤžรผ SRMD]GX 5R]SRU]ฤ…G]HQLH R KRPRORJDFML UHJXOXMH RERZLฤ…]HNZ\SRVDฤชHQLDVDPRFKRGyZXฤช\WNRZ\FK Z XFKZ\W\ GR PRFRZDQLD รกDGXQ-

Fot. 1. Wล‚aล›ciwe zabezpieczenie towaru to bezpieczeล„stwo podczas podrรณลผy.

NX ยฑ RG V]HฤžFLX Z OHNNLFK GRVWDZF]DNDFK GR QDZHW XFKZ\WyZ Z SRGรกRG]H QDMFLฤŠฤชV]\FK VDPRFKRGyZ 3URGXFHQFL RIHUXMฤ… WDNฤชHVSHFMDOQHOLVWZ\ZSRGรกRG]HLฤžFLDQDFK ERF]Q\FK:V]\VWNRSRWRE\PyFPDNV\-

PDOQLH ]DEH]SLHF]\รผ SU]HZRฤชRQ\ รกDGXQHN 0RFXMฤ…FJRZSLHUZV]HMNROHMQRฤžFLZ\ELHUDMP\ WH WUZDOH ZSDVRZDQH Z NRQVWUXNFMฤŠ DXWD :DUWR WH] ]RULHQWRZDรผ VLฤŠ Z LFK Z\WU]\PDรกRฤžFLF]\PDNV\PDOQ\PREFLฤ…ฤชHQLX -HฤžOL FKRG]L R GRGDWNRZH V\VWHP\ PRFXMฤ…FHQDMSRSXODUQLHMV]HVฤ…ZV]HONLHJRURG]DMX SDV\ L รกDฤ”FXFK\ :\ELHUDรผ PRฤชHP\ VSRฤžUyG SDVyZ MHGQRF]ฤŠฤžFLRZ\FK NWyUH VรกXฤชฤ… GR RSDVDQLD WRZDUX RUD] GZXF]ฤŠฤžFLRZ\FK F]\OL QDSLQDF]D ] NUyWNLP SDVHP ]DNRฤ”F]RQ\PKDNLHPLRGFLQNLHPWDฤžP\UyZQLHฤช ]DNRฤ”F]RQ\PKDNLHP1DMWUZDOV]HVฤ…WHZ\NRQDQH ] WDฤžP\ SROLHVWURZHM PDรกR UR]FLฤ…JOLZHM PQLHMQLฤช RGSRUQHMQDG]LDรกDQLD ZLฤŠNV]RฤžFL V]NRGOLZ\FK VXEVWDQFML Sรก\QQ\FK3DV\SRZLQQ\E\รผRGSRUQHQDXV]NRG]HQLD L ]DSHZQLDรผ GรกXJL F]DV HNVSORDWDFML DWDNฤชHUHJXODFMฤŠGรกXJRฤžFL 3DV\ RUD] LQQH ฤžURGNL PRFXMฤ…FH SRZLQQ\ E\รผUHJXODUQLHNRQWURORZDQHSRGZ]JOฤŠGHP XV]NRG]Hฤ” WDฤžP\ SU]HWDUFLD SU]HFLฤŠFLD WUZDรกRฤžFL HOHPHQWyZ QDSLQDMฤ…F\FK VSUDZQRฤžรผSฤŠNQLฤŠFLD L]Xฤช\FLDHOHPHQWyZPRFXMฤ…F\FK Z\JLฤŠFLDUG]D (OHPHQW\WHSRZLQQR VLฤŠ Xฤช\ZDรผ W\ONR ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL SURGXFHQWD GODWHJR Xฤช\WNRZQLF\ WDฤžP SRZLQQLE\รผSU]HV]NROHQLZ]DNUHVLHLFKHNVSORDWDFML/HSLHM]DVWRVRZDรผZLฤŠFHMฤžURGNyZ PRFXMฤ…F\FKQLฤชPQLHM]GUXJLHMMHGQDNVWURQ\QDOHฤช\SU]\W\P]DGEDรผE\QLHQLV]F]\รก\ RQHรกDGXQNX 'R GRGDWNRZ\FK ฤžURGNyZ ]DEH]SLHF]DMฤ…F\FK รกDGXQHN QDOHฤชฤ… PLQ EHONL ]DSRURZH PRFRZDQH QD EXUW\ QDF]HS\ GUฤ…ฤชNL UR]SRURZHVWRVRZDQHWDPJG]LHQLHPDSXQNWyZ NRWZLF]Q\FKF]\OLZL]RWHUPDFKF]\NRQWHQHUDFKVLDWNLLPDW\DQW\SRฤžOL]JRZH A co z ล‚adownoล›ciฤ…? 5\QHN DXW Xฤช\WNRZ\FK MHVW QLH]Z\NOH ERJDW\ Z ]ZLฤ…]NX F]\P SU]HGVLฤŠELRUF\ PDMฤ… Z F]\P Z\ELHUDรผ 7R QD MDNL VDPRFKyG VLฤŠ ]GHF\GXMHP\ ]DOHฤช\ RG QDV]\FK SUHIHUHQFMLLRGSU]H]QDF]HQLDSRMD]GX6HJPHQW SRMD]GyZ GRVWDZF]\FK PRฤชQD SRG]LHOLรผ QD F]WHU\ SRGVWDZRZH NDWHJRULH 3LHUZV]D NDWHJRULD WR W]Z YDQ\ F]\OL VDPRFKRG\ RVRERZH ] SU]HURELRQฤ… W\OQฤ… F]ฤŠฤžFLฤ… QDGZR]LDQDXPRฤชOLZLDMฤ…Fฤ…SU]HZy]รกDGXQNyZ 9DQ\ SRVLDGDMฤ… F]ฤŠฤžรผ RGG]LHODMฤ…Fฤ… SU]HVWU]Hฤ”WUDQVSRUWRZฤ…RGF]ฤŠฤžFLRVRERZHMQDMF]ฤŠฤžFLHM MHVW WR NUDWND RFKURQQD7HJR W\SX DXWD PD Z VZRMHM RIHUFLH ZLHOX SURGXFHQWyZPLQ)LDW 3XQWR L5HQDXOW &OLR 

Fot.: Renault

SAMOCHร“D

Fot. 2. Wielkoล›ฤ‡ przestrzeni ล‚adunkowej to kluczowy argument przy wyborze samochodu dostawczego.

'UXJฤ… JUXSฤ… Vฤ… OHNNLH SRMD]G\ GRVWDZF]H D ZLฤŠF VDPRFKRG\ RG SRGVWDZ VWZRU]RQH GR SU]HZR]X รกDGXQNX 0RJฤ… Z\VWฤŠSRZDรผ ]DUyZQR Z ZHUVML RVRERZHM NWyUD L WDN RIHUXMH GXฤชฤ… SU]HVWU]Hฤ” รกDGXQNRZฤ… MDN UyZQLHฤช Z ZHUVML GZXRVRERZHM 'RVWฤŠSQH Vฤ… Z GZyFK GรกXJRฤžFLDFK QDGZR]LD ยฑ NUyWNLHMLGรกXJLHM3LHUZV]DGDMHQDPRNP GรกXJRฤžFL SU]HG]LDรกX รกDGXQNRZHJR GUXJD ]Dฤž GRGDWNRZH FP 3U]HGVLฤŠELRUF\ PRJฤ…Z\ELHUDรผPLQVSRฤžUyG9RONVZDJHQD &DGG\ 3HXJHRWD 3DUWQHU F]\ 0HUFHGHVD &LWDQ -HV]F]H ZLฤŠNV]ฤ… SRMHPQRฤžFLฤ… PRJฤ… SRFKZDOLรผVLฤŠDXWDRฤžUHGQLHMZLHONRฤžFLWDNLH MDN9RONVZDJHQ7UDQVSRUWHU0DMฤ…REV]HUQฤ… LIXQNFMRQDOQฤ…SU]HVWU]Hฤ”รกDGXQNRZฤ…:]DOHฤชQRฤžFLRGUR]VWDZXRVLLZ\VRNRฤžFLGDFKX MHM REMฤŠWRฤžรผ PRฤชH Z\QLHฤžรผ Dฤช P D รกDGRZQRฤžรผ QDZHW NJ ']LฤŠNL QLHPDO SLRQRZ\P ฤžFLDQRP ERF]Q\P PRฤชOLZH MHVW HIHNW\ZQH Z\NRU]\VWDQLH WHM NXEDWXU\ /LF]QHNRPELQDFMHPRฤชOLZHVฤ…WDNฤชHG]LฤŠNL UyฤชQ\PZDULDQWRPGU]ZL ,ZUHV]FLHRVWDWQLDJUXSDยฑQDMZLฤŠNV]HSRMD]G\ GRVWDZF]H NWyU\FK '0& QLH SU]HNUDF]DWRQ\6DPRFKRG\WDNLHMDN2SHO 0RYDQR F]\ 5HQDXOW 0DVWHU RIHUXMฤ… SU]HVWU]Hฤ”รกDGXQNRZฤ…RREMฤŠWRฤžFLQDZHWP 7U]\ UR]VWDZ\ RVL F]WHU\ GรกXJRฤžFL SU]HVWU]HQL รกDGXQNRZHM L WU]\ Z\VRNRฤžFL GDFKX ยฑWRPyZLVDPR]DVLHELH 6ฤ… WDNฤชH SLFNXS\ NWyUH FLHV]ฤ… VLฤŠ FRUD] ZLฤŠNV]ฤ… SRSXODUQRฤžFLฤ… :\SRVDฤชRQH Z RWZDUWฤ…VNU]\QLฤŠรกDGXQNRZฤ…PRJฤ…SU]HZLHฤจรผ QDZHW NJ D GR WHJR Vฤ… FRUD] EDUG]LHM NRPIRUWRZH .UyWNR PyZLฤ…F ยฑ GR NRORUX GRZ\ERUX KK

Fachowy Elektryk

81


Pozytywne wibracje Informatyk rozmawia ze swoim kolegą po fachu. - Słuchaj, wczoraj w klubie poznałem super przystojną brunetkę. - O ty farciarzu! No i co? - No i pobawiliśmy się trochę, a potem pojechaliśmy do mnie. Pijemy sobie, gadamy, no i ona w końcu mówi: „Rozbierz mnie”. - Nie może być! - No, mówię ci... No to się zabrałem, zdjąłem jej sukienkę, potem stanik i majtki, położyłem na stoliku obok laptopa... - Nie gadaj! Laptopa kupiłeś? A procesor jaki?

Edukacja Fachowego Elektryka

Podsumowanie Konferencji Akademii Chint PDUFDUZàRG]LSRGF]DVWUZDQLD;9,7DUJyZ(GXNDF\MQ\FKZ1RZHM+DOL([SRRGE\áRVLĊUR]VWU]\JQLĊFLH,HWDSX2JyOQRSROVNLHJR .RQNXUVX Ä1RZDWRUVND (OHNWU\ND´ RUD] SRGVXPRZDQLH GUXJLHJR URNX G]LDáDOQRĞFL $NDGHPLL &KLQW 8F]HVWQLF]\OL Z QLHM SU]HGVWDZLFLHOHV]NyáSUDVDEUDQĪRZDDWDNĪHSU]HGVWDZLFLHOHáyG]NLFKZáDG].XUDWRU2ĞZLDW\'RUDGFD:RMHZRG\RUD]ZLFHSUH]HV 6WRZDU]\V]HQLD(OHNWU\NyZ3ROVNLFK2GG]LDáXàyG]NLHJR:UĊF]\OLRQLXF]HVWQLNRPR¿FMDOQHQRPLQDFMHRUD]JUDQW\NRQNXUVRZH

3R]DNRĔF]HQLXF]ĊĞFLR¿FMDOQHMZ=HVSROH6]Nyá3RQDGJLPQD]MDOQ\FK QU Z àRG]L RGE\á VLĊ 3DQHO '\VNXV\MQ\ SW Ä5ROD U\QNX ]DZRGRZHJRZNV]WDáFHQLX;;,ZLHNX´8F]HVWQLF]\OLZQLPG\UHNWRU]\QDXF]\FLHOHXF]QLRZLHMDNLSRWHQFMDOQLSUDFRGDZF\]DSURV]HQLQDNRQIHUHQFMĊ '\VNXVMĊSRSURZDG]LáSUH]HV)XQGDFML$NDGHPLD&KLQW±-DNXE5y]LHZLF]&HOHPFDáHJRSU]HGVLĊZ]LĊFLDE\áR „ UR]SR]QDQLH SRWU]HE V]NROQLFWZD ]DZRGRZHJR Z RGQLHVLHQLX GRU\QNX]DZRGRZHJRUR]SR]QDQLHSRWU]HEV]NyáRUD]SUDFRGDZFyZLFKZ\PDJDĔSUREOHPyZDWDNĪHPRĪOLZ\FKZ]DMHPQ\FKNRU]\ĞFL]HZVSyáSUDF\

82

Fachowy Elektryk

„

QDNUHĞOHQLHNLHUXQNX]PLDQMDNLHVąQLH]EĊGQHGODSRSXODU\]DFMLLUR]ZRMXV]NROQLFWZD]DZRGRZHJR „ NLHUXQNL G]LDáDĔ ]PLHU]DMąFH GR SRGQLHVLHQLD LQQRZDF\MQRĞFL VDPRG]LHOQRĞFLRUD]NUHDW\ZQRĞFLXF]QLyZDEVROZHQWyZV]Nyá WHFKQLF]Q\FK ,VWRWQH ]QDF]HQLH PLDá\ Z\SRZLHG]L XF]QLyZ NWyU]\ DNW\ZQLH XF]HVWQLF]\OLZSDQHOX1DSRGVWDZLHZáDVQ\FKGRĞZLDGF]HĔZVND]\ZDOLF]\QQLNLNWyUHZ]QDF]ąF\PVWRSQLXQHJDW\ZQLHZSá\ZDMą QDV]NROQLFWZR]DZRGRZH „ %UDNXMHU]HWHOQHJRGRUDG]WZD]DZRGRZHJRQDSR]LRPLHJLPQD]MXPPDMąFHJRWDNQDSUDZGĊ]QDF]ąF\ZSá\ZQDNV]WDáWRZDQLH GDOV]HMĞFLHĪNLUR]ZRMRZHMXF]QLD „ 6]NRá\]DZRGRZH±]DUyZQRWHFKQLNDMDNL]DVDGQLF]HSRVWU]HJDQHVąMDNRV]NRá\GODPáRG]LHĪ\EDUG]RXERJLHMRUD]JRUV]HM LQWHOHNWXDOQLH „ 'RV]NyáWHFKQLF]Q\FKL]DZRGRZ\FKSRZLQQDWUD¿DüQDM]GROQLHMV]DPáRG]LHĪFR]DRZRFRZDáRE\]SHZQRĞFLąV]\ENLPRGEXGRZDQLHPSRWHQFMDáXV]NROQLFWZD]DZRGRZHJR „ 1DOHĪ\ SRáRĪ\ü ZLĊNV]\ QDFLVN QD NV]WDáFHQLH SUDNW\F]QH RJUDQLF]HQLH NV]WDáFHQLD WHRUHW\F]QHJR ED]XMąFHJR QD ZLHG]\ SRGUĊF]QLNRZHMDWDNĪH]ZLĊNV]HQLHOLF]E\JRG]LQSUDNW\N]DZRGRZ\FKVWDQRZLąF\FKSRGVWDZĊSU]\JRWRZDQLDGR]DZRGX ]DUyZQRRGVWURQ\WHRUHW\F]QHMMDNLSUDNW\F]QHM =DDQJDĪRZDQLHXF]HVWQLNyZZSURZDG]RQ\GLDORJFKĊüZ\SRZLHG]LLZ\UDĪDQLDZáDVQ\FKSRJOąGyZXWZLHUG]Lá\QDVW\ONRZSU]HNRQDQLXĪHWDNLFKVSRWNDĔSRZLQQRE\ü]QDF]HQLHZLĊFHM$NDGHPLD &KLQWMDNRIXQGDFMDPDMąFV]HURNLHSRSDUFLH]U]HV]RQ\FKV]Nyá]DZRGRZ\FK REHFQLH]FDáHM3ROVNL MHVWMHGQRVWNąNWyUDEĊG]LH UHDOL]RZDáDXVWDORQHFHOHVWDWXWRZHGąĪąFMHGQRF]HĞQLHGRSRSXODU\]DFMLLUR]ZRMXV]NROQLFWZD]DZRGRZHJR :LĊFHM LQIRUPDFML RUD] QDV]H G]LDáDQLD L SURMHNW\ GRVWĊSQH VąQDVWURQLHwww.akademiachint.pl


DoskonaĹ&#x201A;y nastrĂłj w prosty sposĂłb

Merten: nieskoĹ&#x201E;czenie wiele kombinacji kolorĂłw, wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E; i funkcji

Your colour, your functionality, your way

PamiÄ&#x2122;taj o zdalnym sterowaniu oĹ&#x203A;wietleniem 1LFV]\EFLHMQLHVWZRU]\ZĂĄDÄ&#x17E;FLZHJRQDVWURMXQLÄŞLGHDOQHRÄ&#x17E;ZLHWOHQLH VWHURZDQH0HUWHQ6\VWHP0â&#x201E;˘ 0DMÄ&#x2026;FGRG\VSR]\FMLZ\JRGQ\V\VWHP ]GDOQHJRVWHURZDQLDPRÄŞHV]EĂĄ\VNDZLF]QLHVWZRU]\ĂźRGSUÄ&#x160;ÄŞDMÄ&#x2026;FÄ&#x2026;DWPRVIHUÄ&#x160; ²EH]ZVWDZDQLDLSRGFKRG]HQLDGRZ\ĂĄÄ&#x2026;F]QLND6FKQHLGHU(OHFWULFâ&#x201E;˘ SURMHNWXMHUR]ZLÄ&#x2026;]DQLDSURVWHLĂĄDWZHZLQVWDODFMLG]LÄ&#x160;NLNWyU\PZNDÄŞG\P GRPXPRÄŞHPLHV]NDĂźVLÄ&#x160;SU]\MHPQLHMLEDUG]LHMNRPIRUWRZR

Nowy System 2.0 - Ĺ&#x203A;ciemniacz Connect

Aby dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;cej, skorzystaj z narzÄ&#x2122;dzia do projektowania Mix & Match i weĹş udziaĹ&#x201A; w losowaniu NAGRODY, ktĂłrÄ&#x2026; jest instalacja przewodowa urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; Unica (o wartoĹ&#x203A;ci do 3000 EUR wraz z materiaĹ&#x201A;ami i wykonawstwem)! :HMGĨQDVWURQÄ&#x160; ZZZ6(UHSO\FRPLZSLV]NRGS

Š2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. www.schneider-electric.com s 998-3632_PL

Fachowy Elektryk 2/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you