Page 1

Nr. 1014 /08.03.2014 RAPORT DE SELECTIE al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (121 – Modernizarea exploatatiilor agricole)

Sesiunea 06/2013 Suma disponibila: 50.000 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 1 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 1 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 49.973 Euro Nr . Crt 1

1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

Punctaj

Criterii de selectie GAL

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Criterii de selectie din Ghidul Solicitantului

S1

S2

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Valoare proiect (euro)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nr. 58/27.02.2014

F.411.121.06.13.2.41.84 6.58

“Infiintare plantatie pomicola” Sat Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea

I.I. Micu N. Ioan

71

5

43

0

5

0

10

0

0

8

0

49.973

133.447

Total proiecte Masura 121 = 1

Suma ramasa disponibila Masura 121: 27 Euro

49.973


Proiecte retrase Masura 121 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte retrase: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte eligibile neselectate Masura 121 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 121 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie final 08 03 2014 m 121  
GAL Tara Vrancei - Raport de selectie final 08 03 2014 m 121  
Advertisement