Page 1

Nr. 671 /05.07.2013 RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (112 – Instalarea tinerilor fermieri)

Sesiunea 04/2013 Suma disponibila: 140.000 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 1 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 1 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 40.000 euro Nr . Crt

Nr.proiect

1

2

1.

Nr. 25/20.06.2013

Nr.cerere de finantare 3

F.411.112.04.13.2.41.846.25

Denumirea proiectului 4 “Cresterea dimensiunii economice a exploatatiei apicole Mihaila Ionelia”, sat Vizantea Razaseasca, comuna Vizantea, judetul Vrancea

Total proiecte Masura 112 = 1

Suma ramasa disponibila M 112: 100.000 Euro

Solicitant

Punctaj

Criterii de selectie GAL S1

S2

S1

S2

S3

S4

S5

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Criterii de selectie din Ghidul Solicitantului

Valoare proiect (euro)

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

Mihaila Ionelia

45

20

0

0

10

10

5

0

40.000

40.000

40.000


Proiecte retrase Masura 112 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte retrase: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte eligibile neselectate Masura 112 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 112 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie 05 07 2013 m 112