Issuu on Google+

Fl oor Pl ans & Per spect i ves/El evat i ons

Mat er i al Sel ect i ons AnOrgani c & Renewabl e

“ HomeAwayFr om Home ”


9 hostpitality page 2 ilovepdf compressed