TAP Magazine Vol. 63 SEP 2021

Page 1

66 CM

32

BusinessCover Story

66 CM

19


66 CM

24

Movement


Movement

66 CM

25


Editor’s Note กระชับความสัมพันธ์ระดับมณฑล ขยายโอกาสการค้าการลงทุนไทย-จีน ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 8 ปี โดยมีมูลค่าการค้า ในปี 2563 รวมกว่า 2.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่า 18% ของการค้า ระหว่างประเทศของไทย ขณะที่การลงทุนของจีนในไทยได้ขยับความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอในปี 2563 รั้งอยู่ที่อันดับ 2 มูลค่ากว่า 31,465 ล้านบาท นอกจากการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประเทศ การเดินหน้าจับคู่ ขยายความร่วมมือเชิงลึกกับรัฐบาลระดับมณฑลของจีน นับเป็นอีกกลไกใน การขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน TAP Magazine ฉบับนี้ ชวนเปิดมุมมองแห่งโอกาสผ่านการลงนาม MOU การค้าไทย-ไห่หนาน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือการค้าระดับมณฑลที่ เกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก ซึง่ นับเป็นก้าวส�ำคัญในการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างไทยกับมณฑลไห่หนานซึง่ รัฐบาลจีนมีนโยบายผลักดันให้เป็นเมืองท่า การค้าเสรีระดับสูงที่มีอิทธิพลในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของการจัดประชุมความ ร่วมมือระดับสูง ไทย-กวางตุ้ง นัดปฐมฤกษ์ เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงทาง ยุทธศาสตร์ระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย กับเขต เศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ของจีน และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ Highlight กับการเปิดตัว“หาน จื้อเฉียง” เอกอัครราชทูตจีนคนใหม่ประจ�ำประเทศไทย พร้อมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ในคอลัมน์ Outlook ต่อกรณีการจัดระเบียบคุมเข้มภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล จีน ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุน ติดตามเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเหล่านี้ได้จากนิตยสาร TAP Magazine ฉบับเดือนกันยายน 2564 กองบรรณาธิการ

Where

Authority in Charge: Thai-Biz Panorama Co., Ltd. Supported by: China-ASEAN Expo Secretarial, ASEAN-China Centre Editorial Chairman of Advisors: เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ Director/Co-Publisher: Gao Hang Publisher Editor: ธีรเทพ เหลืองสุวรรณ Editor-in-Chief: ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ MD/Co-Editor: Chen Xiaodan Assistant Editor: ดุลยปวีณ กรณฑ์แสง Editor’s Team: Huang Li, Xu Jing, ธนพร ศรีวัฒนดิลก, ณรงค์ฤทธิ์ แซ่อือ, ชนกนันท์ สายสิงห์ Photo Editors: ปวลี อรรฆยกุล, อาทิตย์ ชูก้าน Technicians: ประวิตร เอื้อวัฒนานุกูล Editorial Coordinators/Accounting and Finance: นฤมล ผู้ภักดี Artwork Designer: จิตรลดา ชัยภักดี To Readers: • We welcome contributions related to China-ASEAN cooperation in trade, culture or tourism. Please send your articles or pictures to tap-magazine@hotmail.com • To those authors of the photographs and articles published on this issue who have not heard from us, please take the initiative to liaise with us for your remuneration.

นิตยสารรายเดือน : TAP (THAI-ASEAN PANORAMA) บริษัท ไทย บิช พาโนราม่า จำ�กัด เลขที่ 1168/76 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์/โทรสาร 02-679-7036 พิมพ์/แยกสี : บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน)


Editor’s Note

to Find

泰国加强与中国省级合作 大力拓展双边贸易投资机遇 中国已连续8年成为泰国的第一大贸易伙伴,2020年双 边贸易总额达2.5万亿泰铢,占泰国国际贸易总额的18%。 中资企业在泰国投资发挥着越来越重要的作用。2020 年,中资企业向泰国投资促进委员会(BOI)申请优惠投资 项目总额高达314.65亿泰铢,位列第二。 除了在国家层面得到加强之外,泰国政府还扩大与中 国省级政府间的深度合作,成为大力拓展双边经贸投资机 遇的又一机制。 本期杂志,诚挚邀请您与我们一起了解由泰国与海南 省签署的贸易合作谅解备忘录所带来的商机,海南省是泰 国商业部在中国第一个签署合作备忘录的省份。中国政府 宣布将海南全面建成具有较强国际影响力的高水平自由 贸易港。因此,此次签约也是双方拓展合作机遇的重要 一步。 另一个值得关注的动态是泰中双方启动泰粤合作项 目,以推进粤港澳大湾区与泰国东部经济走廊战略对接。 《Highlight》专栏将介绍新任中华人民共和国驻泰 王国特命全权大使韩志强阁下。以及《Outlook》专栏, 泰国专家学者就近期中国开展行业整顿而引发投资者担忧 发表了看法。 欢迎浏览本期杂志,我们下期再会! 泰国东盟博览杂志编辑组委会

Authority in Charge: Thai-Biz Panorama Co., Ltd. Supported by: China-ASEAN Expo Secretarial, ASEAN-China Centre Editorial Chairman of Advisors: Theparak Leungsuwan Director/Co-Publisher: Gao Hang Publisher Editor: Teerathep Leungsuwan Editor-in-Chief: Pradit Ruangdit MD/Co-Editor: Chen Xiaodan Assistant Editor: Dulyapaween Kronsaeng Editor’s Team: Huang Li, Xu Jing, Thanaporn Sriwatanadilog, Narongrit Saeue, Chanoknun Saisingh Photo Editors: Pavalee Akkayakun, Artit Chookan Technicians: Prawit Auwattananukool Editorial Coordinators/Accounting and Finance: Narumon Phoopakdee Artwork Designer: Jitlada Chaipakdee สแกน QR Code เพื่อดูจุดวางนิตยสารทั้งหมด 扫码即可了解杂志投放点 本刊说明:

Monthly magazine : TAP (THAI-ASEAN PANORAMA) Thai Biz Panorama Co., Ltd. 1168/76 26th Floor Lumpini Tower, Rama IV Road. Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 Thailand Tel/Fax 02-679-7036 Printing/Colour : Matichon Public Co., Ltd.

• 本刊欢迎投稿,有关中国—东盟之间的经贸、文化、旅游等内 容的稿件和图片,可发送邮件至tap-magazine@hotmail.com。 • 本刊部分图片和文章因故未能联系上作者,请作者见刊后与本 刊联系,以便奉送样刊及稿酬。


66 CM

Contents

12

37

19

VOLUME 63 • SEP 2021 12

MOU ไทย-ไห่หนาน เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่การค้าไทย-จีน 泰国与海南签署谅解备忘录 开启泰中贸易合作新篇章

19

“หาน จื้อเฉียง”ทูตจีนคนใหม่ ย้ำ�สัมพันธ์จีน-ไทย “ช่วยกันและกัน ร่วมกันสร้างอนาคต” 同舟共济,共创未来 ——新任中国驻泰国大使韩志强抵泰履新

22

‘ไทย-กวางตุ้ง’กระชับความร่วมมือระดับสูง เดินหน้ายุทธศาสตร์เชื่อมโยงพื้นที่ EEC – GBA 泰中双方启动泰粤合作项目 推进 EEC与GBA战略对接

37

รู้จัก ‘เฉวียนโจว’ เมืองมรดกโลกอันดับที่ 56 ของจีน 走近世界遗产之城,泉州——中国第56个世界遗产


Monthly News

66 CM

จีนส่งวัคซีนโควิดให้ไทยแล้วกว่า 25.55 ล้านโดส 中国向泰国累计已提供2555万剂疫苗 21 ส.ค.64 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เปิดเผยผ่านแฟนเพจเฟซบุก๊ ระบุถงึ ความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างจีน-ไทยพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศจีนล็อตที่ 25 จ�ำนวน 1 ล้าน โดสส่งมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ประเทศจีนได้ส่ง วัคซีนให้ประเทศไทยทั้งหมด 25.55 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.64) ปีนี้ ประเทศจีนได้สง่ ความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนมาให้ประเทศไทยในโอกาส แรก โดยพยายามหาทางออกในความยากล�ำบากทีภ่ ายในประเทศต้องการใช้วคั ซีน เยอะจนท�ำให้ผลิตไม่ทัน เมื่อวันที่ 24 ก.พ.วัคซีนจีนจ�ำนวน 200,000 โดสส่งถึง กรุงเทพฯ ซึ่งก็เป็นวัคซีนล็อตแรกที่ รัฐบาลไทยได้รับ 6 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา จี น ได้ รั ก ษา ค�ำมั่นสัญญา ส่งวัคซีนให้ประเทศไทย อย่างทันท่วงที ต่อเนื่องและตรงเวลา ตามที่ได้นัดหมาย จ�ำนวนวัคซีนจีนที่ ส่งเข้ามามากกว่า 60% ของวัคซีนน�ำ เข้าทัง้ หมดในประเทศไทย ซึง่ ก็เป็นการ สร้างหลักประกันชีวิตและสุขภาพให้ ประชาชนไทย วัคซีนทั้งหมดที่ฝ่ายจีนส่งมาให้ ฝ่ายไทยนั้น องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และได้ ผ ่ า นการวิ จั ย และทดลองใน มนุษย์ในระยะต่างๆ ตามข้อก�ำหนด ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาของไทยอย่างเคร่งครัด เป็นวัคซีนทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีคณ ุ ภาพ มีผลในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆ เช่น Delta เมื่อเร็วๆนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไทย ชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการติดเชือ้ อยูท่ ี่ 72% ป้องกันการป่วย หนักและเสียชีวิตได้ถึง 98% และเมื่อเจอกับไวรัสกลายพันธุ์ ประสิทธิผลก็ยังคงที่ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติของประเทศเปรูในเดือนก.ค.แสดงให้ เห็นว่า วัคซีนซิโนฟาร์มมีประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตถึง 94% วารสาร ทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ เช่น “New England Journal of Medicine” และ “The Lancet” ได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ต่างยืนยันว่าวัคซีน จีนได้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบนั ประเทศต่างๆทัว่ โลกกว่า 100 ประเทศได้อนุมตั กิ ารใช้วคั ซีนจีน และ มีผนู้ ำ� กว่า 30 ประเทศได้ฉดี วัคซีนจีนแล้ว ประชาคมโลกให้ความไว้วางใจกับวัคซีน ที่มีคุณภาพสูงของจีน ปัจจุบัน จีนได้ส่งวัคซีนมากกว่า 800 ล้านโดสไปทั่วโลก โดยเฉพาะส่งไปที่ ประเทศก�ำลังพัฒนา เป็นประเทศที่ส่งออกวัคซีนมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน จีนยังได้ด�ำเนินความร่วมมือด้านการผลิตกับประเทศก�ำลัง พั ฒ นาหลายประเทศ เพื่ อ ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต วั ค ซี น ทั่ ว โลกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ค�ำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นในบทกล่าวที่การประชุม ครั้งแรกของ International Forum on Covid-19 Vaccine Cooperation ซึ่ง จัดขึน้ เมือ่ เร็วๆนีว้ า่ ปีนปี้ ระเทศจีนจะพยายามส่งวัคซีน 2 พันล้านโดสไปให้ทวั่ โลก และจะบริจาค 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯให้โครงการ COVAX เพื่อใช้ในการจัดสรร วัคซีนให้กับประเทศก�ำลังพัฒนา

2021年8月21日,中国驻泰国大使馆通过官方脸书就中泰 新冠疫苗合作不断发展发布帖文。8月21日,中国向泰国提供 的第25批100万剂新冠疫苗顺利运抵曼谷。截至8月31日,中 国已累计向泰国提供2555万剂新冠疫苗。 今年,中国第一时间向泰国提供疫苗援助,在国内对疫 苗需求强烈导致产量不足的情况下,中国仍尽全力援助泰国 抗疫。2月24日,首批20万剂中国新冠疫苗运抵曼谷,也是 泰国政府接收到的首批新冠疫苗。 6个月来,中国 信守承诺,及时、 持续、按计划地向 泰国提供新冠疫 苗,中国疫苗占泰 国进口新冠疫苗总 数的60%以上,为 泰国人民的生命健 康筑起保护墙。 中国向泰国 提供的所有新冠疫 苗均被列入世界卫 生组织紧急使用清 单,通过了人体不 同阶段的研究和试 验,且严格遵照泰国食品药品监督管理局要求,这是一款安 全、有效、有质量的疫苗,对德尔塔毒株等新冠变异病毒有 良好的防御和免疫作用。 据泰国卫生部疾控厅信息指出,科兴疫苗预防新冠感染 的有效性为72%,预防新冠死亡和重症的有效性高达98%, 在针对变异病毒仍然有效。 秘鲁国立卫生研究院7月份数据显示,国药疫苗在预防死 亡病例方面有效率高达94%。《新英格兰医学杂志》、《柳叶 刀》等权威医学期刊同样发表了相关研究报告,确认了中国 疫苗的安全性和有效性,同时还获得国际公认。目前,全球 超过100个国家批准使用中国疫苗,30多位国家领导人带头接 种中国疫苗,中国疫苗成为获得国际社会认可为优质疫苗。 目前,中国已向全球提供超过8亿剂新冠疫苗,特别是发 展中国家,成为世界上对外提供疫苗最多的国家。 同时,中国还与多个发展中国家开展生产合作,以不断 扩大全球疫苗生产。近期,习近平主席在新冠疫苗合作国际 论坛首次会议致辞中宣布,今年中国将努力向全球提供20亿 剂疫苗,向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元,用于向发 展中国家分配疫苗。

7


66 CM

Monthly News

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22 第22届东盟与中日韩外长视频会议召开 3 ส.ค.64 ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนบวกสาม ครัง้ ที่ 22 ผ่าน ระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับรัฐมนตรีตา่ งประเทศจากประเทศสมาชิก อาเซียนและประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวม ทั้งเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ย�้ำความส�ำคัญของกรอบความร่วมมืออาเซียนบวก สามในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะในการรับมือ กับประเด็นท้าทายและวิกฤตการณ์ร่วมกัน โดยได้หารือแนวทางการ ส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะความ ร่วมมือด้านวัคซีน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถและการเตรียม ความพร้อมของภูมิภาคในการรับมือกับวิกฤตการณ์และภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขในอนาคต ทีป่ ระชุมยังได้เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจภายหลังการ ระบาดของโควิด-19 โดยสนับสนุนการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อปุ ทาน รวมทัง้ การพัฒนาทุนมนุษย์และเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ตลอดจนผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผล บังคับใช้ในโอกาสแรก 8月3日,泰国副总理兼外交部部长敦以视频方式出席第22届东盟与中日韩(10+3)外长会议。东盟各成员国与伙伴国外长、东 盟秘书长参加了会议。 会议强调了10+3合作框架对推动区域合作的重要性,特别是应对共同的挑战和危机方面,同时还讨论加强抗疫合作的措施,尤 其是疫苗协作和不断提升东亚国家危机应对能力。 同时还强调了疫情过后促进经济整体复苏的重要性,加快区域经济一体化进程,提升产业链抗风险能力,以及人力资源开发和 发展数字经济,特别是援助微中小企业。此外还要争取《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)早日生效实施。

จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทะลุ 1 พันล้านรายแล้ว 中国网民规模破10亿 ศูนย์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน เปิดเผยรายงานทางสถิติแห่งประเทศจีนฉบับ ที่ 48 ว่าด้วยการพัฒนาอินเทอร์เน็ต ระบุจำ� นวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีน ณ วัน ที่ 21 มิ.ย.64 มีจ�ำนวน 1.011 พันล้านคน (เพิ่มขึ้น 21.75 ล้านคนจากเดือน ธ.ค. 63) และมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 71.6 ส่งผลให้จีนกลายเป็น สังคมดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รายงานระบุว่า บริษัทอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ขยายการบริการไปสู่ หมู่บ้านในชนบทอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในชนบทเพิ่มขึ้นเป็น 297 ล้านคน ด้วยอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในชนบทที่ร้อยละ 59.2 ณ เดือนเม.ย. 64 จีนกลายเป็นประเทศที่มีเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัดส่วนผู้ใช้บรอดแบนด์ไฟเบอร์ออปติกในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 94 ด้วยความเร็วเฉลี่ย 51.2 Mbps ในขณะที่ความเร็วเครือข่ายมือถืออยู่ อันดับที่ 4 จาก 139 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก 中国互联网络信息中心发布第48次《中国互联网发展状况 统计报告》,截至2021年6月21日,中国网民规模达10.11亿, 较2020年12月增长2175万,互联网普及率达71.6%,形成了全 球最为庞大的数字社会。

8

报告指出,互联网和科技企业将不断将服务扩展到农村地 区,农村网民规模为2.97亿,农村地区互联网普及率为59.2%。 截至2021年4月,中国成为拥有全球最大的信息通信网络 国家,光纤宽带用户占比提升至94%,固定宽带端到端用户体 验速度达到51.2Mbps,移动网络速率在全球139个国家和地区 中排名第4位。 Photo : Xinhua-News


Monthly News ปักกิ่งเริ่มใช้ “หยวนดิจิทัล” จ่ายค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน

66 CM

Photo : Xinhua-News

北京轨道交通启用数字人民币购票 รายงานข่าวจากส�ำนักข่าว CRI ของจีนเปิดเผยว่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ส.ค.นีเ้ ป็นต้นไป การขนส่งระบบรางปักกิ่งเริ่มรองรับการช�ำระด้วย “หยวนดิจิทัล” (Digital RMB) ผ่านประตูและซื้อบัตรโดยสารรถไฟใต้ดินได้ทั้ง 24 สายแล้ว ก่อนหน้านี้ แอปพลิเคชัน “อี้ทงสิง” (亿通行) ของการขนส่งระบบรางปักกิ่ง เริ่มให้ใช้หยวนดิจิทัลช�ำระค่าโดยสารได้แล้ว แต่หลังจากการอัพเกรดครั้งล่าสุดนี้ ได้เพิม่ ฟังก์ชนั ใหม่รองรับการใช้หยวนดิจทิ ลั ซือ้ บัตรโดยสารได้ทงั้ แบบออนไลน์และ ออฟไลน์ รวมถึงช�ำระค่าโดยสารเพิ่ม และเติมเงินค่าโดยสาร ท�ำให้รองรับการใช้หยวนดิจิทัลได้ครบสมบูรณ์แบบแล้ว อนึ่ง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 (ปี 2016 - 2020) การขนส่งระบบรางปักกิ่งมีปริมาณการขนส่งเฉลี่ยวันละกว่า 10 ล้านคน การใช้ หยวนดิจิทัลนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อ�ำนวยความสะดวกในการออกเดินทางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 据中国国际广播电台报道,8月1日,北京轨道交通在24条地铁运营线新增支持数字人民币过闸及购票乘车。 此前,北京轨道交通“亿通行”APP已启用数字人民币支付刷闸乘车,而在最新一次升级应用后,新增支持使用数字人民币线 上线下购票新功能,包括支付额外费用、充值,实现了数字人民币在轨道交通系统使用的全覆盖。 “十三五”时期,北京轨道交通客运量日均超过1000万人次,数字人民币让人民感受到了高科技及其带来的快捷和便利。

รัฐบาลจีนขึ้นบัญชี 43 แอปฯดัง ฐานละเมิดถ่ายโอนข้อมูล

การค้า‘กว่างซี-อาเซียน’ 7 เดือนแรกโต 34%

中国通报43款应用违反用户数据规定

ส�ำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ศุลกากรนครหนานหนิง ในเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่า การค้าระหว่างกว่างซีกับกลุ่มประเทศ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เติบโต 34% อยูท่ กี่ ว่า 1.67 แสนล้านหยวน (ราว 8.56 แสนล้านบาท) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 โดยปริมาณการน�ำเข้าและส่งออกทัง้ หมดของกว่างซี ช่วง 7 เดือนแรก เพิม่ ขึน้ ร้อย ละ 32.3 อยู่ที่กว่า 3.42 แสนล้านหยวน (ราว 1.75 ล้านล้านบาท) ด้านปริมาณการน�ำเข้าสูงขึน้ ร้อยละ 43.6 อยูท่ เี่ กือบ 1.7 แสนล้านหยวน (ราว 8.72 แสนล้านบาท) ขณะที่ปริมาณการส่งออกเติบโตร้อยละ 22.9 อยู่ที่ราว 1.73 แสนล้านหยวน (ราว 8.87 แสนล้านบาท) ขณะเดียวกันมูลค่าการค้าชายแดนของกว่างซีสูงขึ้นเกือบ 1 ใน 3 อยู่ที่ราว 9.5 หมืน่ ล้านหยวน (ราว 4.87 แสนล้านบาท) ส่วนปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ของกว่างซี ช่วงครึ่งแรกของปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9

ความเข้มงวดการก�ำกับดูแลด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นที่ ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลเป็นพิเศษยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในประเทศจีน ล่าสุด เมื่อ วันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ได้เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันจ�ำนวน 43 รายการ รวมถึง WeChat (วีแชท) ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันการสือ่ สารจากบริษทั เทนเซ็นต์โฮลดิง้ มีการถ่ายโอนข้อมูลผูใ้ ช้ งานอย่างผิดกฎหมาย พร้อมสั่งให้บริษัทแม่รีบด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ MIIT ระบุว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ ถ่ายโอนรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อและข้อมูลต�ำแหน่งของผูใ้ ช้งานอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจน รังควานพวกเขาด้วยหน้าต่างป๊อปอัพ นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันของ Trip.com ยักษ์ใหญ่ดา้ นการเดินทาง และ iQiyi (อ้ายฉีอี้ ) ผูใ้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ โดย MIIT ระบุว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้จะต้องด�ำเนินการแก้ไขภายในวันที่ 25 ส.ค. มิฉะนั้น จะถูกลงโทษตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 中国监管机构向来对各行各业尤其是数据安全与隐私保 护实行严格监管。2021年8月18日,中国工业和信息化部(简 称工信部)通报43款应用违反用户数据规定,包括腾讯旗下 产品微信、携程旅行、爱奇艺等,责令这43款应用在规定期 限内完成整改。 工信部发布的一份声明中指出,上述应用软件存在违规调 用通信录、位置信息以及开展弹窗骚扰用户等三方面问题,责 令上述应用程序在8月25日前完成整改,逾期不整改或整改不 到位的,将依法依规进行处置。

前7月广西对东盟进出口增长34%

新华社报道,南宁海关透露,今年前7个月,广西对东 盟进出口超过1670亿元(约合8560亿铢),同比增长34%。 前7个月,广西外贸进出口约3420亿元(约合1750 亿铢),同比增长32.3%。其中,进口约1700亿元(约合 8720亿铢),同比增长43.6%;出口约1730亿元(约合8870 亿铢),同比增长22.9%。 同时,广西边境小额贸易约950亿元(约合4870亿铢), 增长近三分之一。上半年,广西外贸比去年同期增长33.9%。

9


66 CM

Around China

Photo : Xinhua-News

เจ้าหน้าที่รัฐบาลและประชาชนชนเผ่าต่างๆ ของทิเบตจ�ำนวนกว่า 20,000 คนรวมตัว กันที่จัตุรัสวังโปตาลา เมืองลาซา เพื่ อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การปลดปล่อยทิเบต อย่างสันติ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา 8月19日,西藏各族各界干部群众2万多人欢聚在拉萨布达拉宫广场,热烈庆祝西藏和平 解放70周年。

‘การแสดงรอบกาล่าเทศกาลศิลปะชนกลุม ่ น้อย ครัง ้ ที่ 6’ (The sixth Ethnic Minority Art Festival) จัดขี้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีประธานาธิบดี สี จิน ้ ำ� ของจีนหลายท่าน เข้าร่วมรับชมการแสดงร่วมกับประชาชน ้ ผิง สมาชิกพรรคและผูน กว่า 3,000 คน 8月31日晚,第六届全国少数民族文艺会演开幕式文艺晚会在北京隆重举行。习近平等党 和国家领导人同约3000名群众一起观看晚会。

10

“ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าเจียวตง” สนามบินแห่งใหม่ ณ เมืองชิงเต่า มณฑล ซานตง เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา สนามบินแห่งนี้มีสถานะ ่ สูงสุดในการจัดระดับสนามบินของจีน เทียบเท่ากับท่าอากาศยานนานาชาติ 4เอฟ (4F) ซึง ่ งไฮ้ผต ปักกิง ู่ ง โดยระยะแรก คาดว่าภายในปี 2025 ่ ต้าซิง และท่าอากาศยานนานาชาติเซีย จะสามารถรองรับผู้โดยสารรายปีสูงถึง 35 ล้านคน ปริมาณสินค้า 5 แสนตัน และการ ขึ้นบิน-ลงจอดของอากาศยาน 3 แสนล�ำ 8月12日零时,青岛胶东国际机场正式实施转场运营,青岛流亭国际机场同步关闭。青 岛胶东国际机场的设计运行等级与北京大兴国际机场、上海浦东国际机场相当,均为国 内民航最高的4F级。规划到2025年,可满足旅客吞吐量3500万人次、货邮吞吐量50万 吨、飞机起降30万架次的保障需求。


Around China

66 CM

‘งานสมาร์ท ไชน่า เอ็กซ์โป’ (Smart China Expo) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ นครฉงชิ่ง โดยมี 600 กว่าบริษัทเข้าร่วมผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ (ภาพ: จอแสดงผล 3 มิติที่จัดแสดงภายในงาน) 2021中国国际智能产业博览会于8月23日至25日在重庆举行,有600多家企业通过线上或线下方式参加展览。(图为智博会展馆内裸眼3D展示)

บริษัทจีนพั ฒนา “ชุด PPE ติดแอร์” คลายร้อนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ภายในควบคุม อุณหภูมิได้ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส ขณะนี้ได้ถูกน�ำไปใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้าแล้วในหลายพื้ นที่

แสงอาทิตย์ยามเช้าอาบไล้หินทรายสีส้มอมแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์ตันเสีย ในต�ำบลหลงโจว อ�ำเภอจิ้งเปียน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 朝霞映照下的靖边县龙洲镇波浪谷丹霞景区

近日,一款自带“空调”调节内部温度的新款防护服已在中国多地抗疫一线得到应用,其内部 温度可控制在26至29摄氏度之间,让医护人员不再感到酷热难受。

11


66 CM

Cover Story

MOU ไทย-ไห่หนาน

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่การค้าไทย-จีน 泰国与海南签署谅解备忘录 开启泰中贸易合作新篇章 ชื่อของ“ไห่หนาน”หรือ“ไหหล�ำ” เป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยมาช้านาน เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย จ�ำนวนมาก และมีการไปมาหาสู่ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด การรวมกลุ่มของ ลูกหลานชาวไหหล�ำในประเทศไทยถือว่ามีความเหนียวแน่นผ่านการจัด ตั้งสมาคมจีนต่างๆ อาทิ สมาคมใหหน�ำแห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งมากว่า 7 ทศวรรษ, สมาคมการค้าไทยไหหล�ำซึ่งมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการ รวมตัวของนักธุรกิจชาวจีนไหหล�ำในประเทศไทย ในวันนี้ เกาะไหหล�ำที่บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนหลายคน ได้จากมาก�ำลังพลิกโฉมไปอย่างรวดเร็ว หลังจากรัฐบาลจีนมีนโยบาย ผลักดันไห่หนานให้เป็นเมืองท่าการค้าเสรีระดับสูงที่มีอิทธิพลในระดับโลก จากศักยภาพดังกล่าวของไห่หนาน จึงน�ำมาสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ

(MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กับกรมพาณิชย์ไห่หนาน มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ จัดขึน้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี จุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ และ เฝิง เฟย ผูว้ า่ การมณฑลไห่หนาน ร่วมเป็นประธานสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา การลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นก้าวส�ำคัญของการพัฒนาความเป็น หุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับมณฑลไห่หนาน ซึง่ เป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจีน ตัง้ อยูใ่ นท�ำเลยุทธศาสตร์ เชือ่ มต่อกับเขตเศรษฐกิจ อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area : GBA) อีกทั้งยังเป็นประตู การค้าส�ำหรับไทยในการเข้าสู่จีน และยังสามารถเชื่อมโยงสินค้าไทยไปยัง ตลาดต่างประเทศตามเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน

对泰国人来说,海南或海南岛是非常熟悉的名字,因 为这里是许多泰国华裔祖先的祖籍地,相互往来频繁。随 着多个海南乡团成立,进一步加强了在泰海南华裔的凝聚 力。如:迄今已有70余年历史的泰国海南会馆、泰国海 南商会等,其在凝聚海南华商力量中发挥了重要作用。 随着中国政府宣布将海南全面建成具有较强国际影响 力的高水平自由贸易港,当今海南已发生了翻天覆地的变 化。基于海南释放的潜力,2021年8月20日,在泰国副总

理兼商务部部长朱林和中国海南省省长冯飞的见证下,泰 国商务部国际贸易促进厅与海南省商务厅举行了贸易合作 谅解备忘录线上签订仪式。 此次签约是泰国与海南发展战略合作伙伴关系的重 要一步。海南是中国最大的经济特区,作为重要战略支 点,与粤港澳大湾区紧密相连,是泰企拓展中国市场的 重要门户,同时还可以通过中国海上丝绸之路将泰国产 品远销海外。

เดินหน้าขยายการค้าทะลุ 12,000 ล้านบาท ใน 2 ปี 力争两年内实现双边贸易额破120亿泰铢目标 จุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง พาณิชย์ กล่าวว่า ในบรรดาประเทศพันธมิตรทางการค้าของไทย จีนเป็น ประเทศคู่ค้าและตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยมาโดยต่อเนื่อง ด้วยขนาด เศรษฐกิจทีใ่ หญ่และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันในปีที่ผ่านมา สูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท คิดเป็น สัดส่วนถึงร้อยละ 18.26 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยโดยรวม และส�ำหรับมณฑลไห่หนานในปี 2563 แม้วา่ โลกจะเผชิญกับผลกระทบจาก วิกฤตโควิด-19 แต่การค้าระหว่างมณฑลไห่หนานกับไทยยังคงมีมูลค่าสูงถึง ราว 9,233 ล้านบาท (295.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) “เมื่อปลายเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดงาน CIIE ครัง้ ที่ 3 และได้รบั ฟังค�ำกล่าวเปิดงานของท่านประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง เกีย่ ว กับทิศทางการพัฒนาจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญที่ขอกล่าว ถึง 2 ประเด็น คือ

12

1. จีนจะสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าทั้งพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่ง เมื่อปีที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้า RCEP ก็ได้ สรุปข้อตกลง RCEP เป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในระดับพหุภาคี 2. จีนจะใช้เขตการค้าเสรีภายในประเทศเป็นพื้นที่ทดสอบน�ำร่องที่มี บทบาทในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศซึ่งสามารถขยายการเปิด เสรีภาคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และไห่หนานก็ได้อยูใ่ นแผนการพัฒนาดังกล่าวด้วย ผมขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ได้วางแผน ยกระดับให้ไห่หนานเป็นเมืองท่าการค้าเสรีทมี่ อี ตั ลักษณ์ ซึง่ ถือเป็นนโยบาย การเปิดประเทศที่ส�ำคัญของจีน อันจะช่วยเอื้อต่อการค้าการลงทุนระหว่าง ประเทศ ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพที่มีของไห่หนาน จะส่งผลให้ไห่หนานก้าว ขึ้นสู่การเป็นเมืองท่าสากลระดับโลกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน และในฐานะที่ผมมีเชื้อสายไห่หนาน ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานที่สมาคม


Cover Story

66 CM

>> 泰国副总理兼商务部部长朱林

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

ใหหน�ำแห่งประเทศไทยหลายครัง้ ซึง่ หลายท่านได้แสดงความสนใจในการไป ท�ำธุรกิจทีบ่ า้ นเกิดของบรรพบุรษุ ความสนใจดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย ทีผ่ มได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์ของไทยไว้ตงั้ แต่เมือ่ เข้ารับต�ำแหน่ง โดยขอ ให้เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าในระดับต่างๆ เพือ่ ลดอุปสรรคและ แสวงหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกทีเ่ ผชิญทัง้ กับความ ท้าทายและความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งไห่หนานถือเป็นมณฑลแรกใน จีนที่กระทรวงพาณิชย์ไทยได้จัดท�ำ MOU ร่วมกัน พิธีลงนาม MOU ในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นก้าวที่มีความส�ำคัญ และเป็น ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ไทย และกรมพาณิชย์ไห่หนาน ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือทาง การค้าระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การค้า บนพื้นฐานความร่วมมือฉันมิตรระหว่างกัน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 9,233 ล้านบาท เพิ่ม เป็น 12,000 ล้านบาทภายใน 2 ปี โดย MOU ที่ลงนามนี้จะมีผลเป็นระยะ เวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ส.ค. 2566 สาระส�ำคัญของ MOU ความร่วมมือระหว่างไทย-ไห่หนาน ประกอบ ด้วย 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างกัน 2. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้า ด้านสินค้า ด้านนวัตกรรม และการตลาดรวมทั้งการส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า 3. ด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เช่น การเดินทาง ของนักธุรกิจ การจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน 4. ด้านการมุ่งขยายมูลค่าการค้าใน 3 สินค้าหลัก คือ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม 5. ความร่ ว มมื อ ด้ า นอี ค อมเมิ ร ์ ซ เช่ น การส่ ง เสริ ม การค้ า ผ่ า น แพลตฟอร์มต่างๆของจีนและไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการ ลงนามครั้งนี้ เช่น การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างไทย กับไห่หนานในเดือนพ.ย.2564 การเชิญนักธุรกิจจากไห่หนานเข้าร่วมในงาน แสดงสินค้าที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เช่น งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX และ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair รวมถึงเชิญชวนนักธุรกิจไทยเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hainan Expo ที่มณฑลไห่หนาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน

朱林表示,在泰国的所有贸易伙伴中,从经济规模和 增长情况来看,中国连续多年是泰国第一大贸易伙伴和出 口市场,2020年双边贸易额高达2.5万亿泰铢,占泰国国 际贸易总额的18.26%。虽然去年全球仍遭受疫情影响, 但泰国和海南贸易依旧逆市上扬,贸易总额高达92.33亿 泰铢(约合2.9507亿美元)。 2020年11月底,有机会参加了第三届中国国际进口 博览会开幕式,听取了习近平主席关于中国未来10年发 展方向的主旨演讲,其中包括两大重点:1、中国支持深

化双边、多边合作。2019年,泰方作为《区域全面经济 伙伴关系协定》(RCEP)部长级会议主席,推动谈判 取得重要进展,2020年全球规模最大的自由贸易协定尘 埃落定;2、中国将发挥国内自由贸易试验区引领作用, 推动国际贸易发展,在数字经济等领域持续扩大开放, 而海南也被列入发展蓝图。 我高度赞赏习近平主席宣布将海南建设成为特色自由 贸易港的远见卓识,这是中国对外开放的重要政策,势必 带动国际贸易投资发展。

13


66 CM

Cover Story

同时相信凭借海南自身潜力,必将实现建设成为国 际港口城市的发展目标。我是海南籍华裔,曾多次参加 泰国海南会馆活动,多位人士提出与家乡开展贸易往来 提议,这与出任商务部部长以来的政策主张高度契合, 并下令持续开展各层面的贸易合作,在全球经济面临严 峻挑战和诸多因素的背景下,减少合作障碍,努力寻求 更多新商机。海南省是泰国商业部在中国第一个签署合 作备忘录的省份。 此次签约是泰国商务部国际贸易促进厅与海南省商 务厅为建立更紧密的贸易合作迈出的历史性步伐,在友 好关系基础上建立贸易链。目标是在未来两年内实现双边 贸易额从2020年92.33亿泰铢增至120亿泰铢目标。该协议

有效期为两年(自2021年8月20日至2023年8月20日)。 根据备忘录内容,双方决定采取五大合作方式,包 括:1、贸易信息交流;2、贸易、产品、文化、营销方面 知识交流,以及通过国际贸易平台促进双方经济发展与合 作;3、促进贸易便利化;4、提升农产品、食品和工业产 品三大主要产品类贸易额;5、促进电商合作。 签约后将落地开展的实质合作,如:2021年11月双方 将联合举办线上贸易配对活动,邀请海南商家参加由泰方 举办的食品展THAIFEX、曼谷国际珠宝展等展览会,同 时还将邀请泰国商家参加于海南省举办的中国国际消费 品博览会,以加强彼此之间的贸易合作。

>> 2021年8月20日,泰国国际贸易促进厅与海南省商务厅签订贸易合作谅解备忘录。

พิ ธีลงนามMOUความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับกรมพาณิชย์ไห่หนาน 20 ส.ค.64

14


Cover Story

66 CM

ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่‘ไทย-จีน’

海南自贸港为泰中合作带来新机遇

>> 中国海南省省长冯飞

ภายใต้รปู แบบการพัฒนาใหม่ของจีน ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานจะกลาย เป็นจุดส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา “วงจรคู่” (dual circulation) ของจีน ดึงดูดและจัดสรรทรัพยากรจากทัว่ โลก เป็นการเปิดโอกาสความร่วม มือระหว่างจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ รวมประเทศไทยด้วย พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ในการสร้างกลไกความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน และจะ เป็นการขยายความร่วมมือระหว่างมณฑลไห่หนานและประเทศไทย ทั้ง ทางด้านธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว สังคมและวัฒนธรรม ร่วม แบ่งปันโอกาสใหม่ๆ แสวงหาการพัฒนาใหม่ในอนาคตร่วมกัน ขอขอบคุณท่านจุรินทร์ ลักษณวิสิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีความ ใส่ใจและสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน “ผมขอเชิญชวนพีน่ อ้ งชาวไทยมาท่องเทีย่ วและร่วมลงทุนพัฒนาธุรกิจ ที่มณฑลไห่หนาน พวกเราจะใช้ท่าทีที่เปิดกว้าง การบริการที่ดีเยี่ยม และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนใน มณฑลไห่หนาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้ว่าการมณฑลไห่หนานกล่าว

เฝิง เฟย ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน

เฝิง เฟย ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน กล่าวผ่านระบบออนไลน์ว่า พิธี ลงนาม MOU ความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทย และกรมพาณิชย์ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ของทั้ง สองฝ่าย ประเทศจีนและประเทศไทยมีความใกล้ชิดกันทั้งทางภูมิศาสตร์และมี มิตรภาพที่ลึกซึ้ง มณฑลไห่หนานเป็นช่องทางที่ส�ำคัญของจีนในการติดต่อ กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมา อย่างยาวนาน มีการท�ำการค้าและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันมาอย่าง ต่อเนื่อง ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการค้าสินค้าระหว่างไทยกับไห่หนานคง อยู่ที่ระดับสูงกว่า 2,000 ล้านหยวน สาขาการลงทุนได้ขยายไปในหลายๆ ด้าน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้สัมฤทธิ์ผล เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับสูงสุดของโลก การก่อสร้างท่าเรือ การค้าเสรีที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีลักษณะเด่นเฉพาะของจีน ถือว่า เป็นโอกาสครั้งส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ในการพัฒนาที่รัฐบาลกลางของ สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้กับมณฑลไห่หนาน เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ทางการจีนได้เปิดแถลงแผนการว่าด้วยการ ก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานโดยรวม นโยบายและมาตรการ 140 กว่า รายการได้ประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการยกเว้นภาษี การเก็บอัตรา ภาษีขั้นต�่ำ การเก็บภาษีระบบง่าย การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การอ�ำนวยความสะดวกเป็นหลัก นโยบายท่าเรือการค้าเสรีเริม่ มีความชัดเจนและเห็นความคืบหน้า โดย ได้จัดงานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติของจีน (China International Consumer Products Expo : CICPE) อย่างส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ด้วยท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการ อาศัยข้อกฎหมายเข้ามาช่วยเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานให้ถกู กฎหมาย สะดวกสบาย และมีความเป็นสากล

海南省省长冯飞表示,此次签约为双方提供了更广阔 的合作平台,中泰两国地缘相近,友谊深厚,海南省作为 中国面向东南亚的重要通道枢纽,与泰国有着长期良好的 合作关系,双方经贸往来,人员交流持续加强。近两年货 物贸易额均在20亿元以上,投资领域不断拓展,各层次的 合作成果丰硕。对标世界最高开放水平形态,高质量、高 标准建设中国特色自由贸易港是中国中央政府赋予海南的 重大历史发展机遇。 去年6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》公 开发布,以零关税、低税率、减税制和贸易投资自由化 便利化为核心的140多项政策措施相继出台,自贸港政策 制度体系四梁八柱,基本搭建成型,成功举办了首届中 国国际消费品博览会。 今年6月10日,中华人民共和国海南自由贸易港法颁 布实施,从国家立法层面,推动海南自由贸易港打造法制 化、国际化、便利化的营商环境。在中国,构建新发展格 局背景下,海南自由贸易港将成为国内国际双循环的战略 交汇点,吸引和配置全球资源的反应炉,迎来了与包括与 泰国在内的东盟各国深层次开放合作的广阔前景。 我们衷心希望以此次签约为新起点,建立双方长效合 作机制,进一步拓展海南省与泰国经贸、产业、旅游、人 文等领域的合作空间,共享新机遇,共谋新发展。感谢朱 林副总理对海南自由贸易港建设的关心与支持,诚挚邀请 更多的泰国朋友到海南旅游观光,投资兴业,我们将以更 加开放的姿态,更加优质的服务,更加一流的营商环境, 让大家在海南投资安心,生活舒心,发展顺心。

15


66 CM

Cover Story

เปิดแผนจีนบูมเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน 中国大力推进海南自贸港建设 มณฑลไห่หนาน เป็นมณฑลทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ ทีต่ งั้ อยูท่ างตอนใต้ของจีน เดิมเคยเป็นส่วนหนึง่ ของมณฑลกวางตุง้ ต่อมาได้ยกระดับขึน้ เป็นมณฑลและ ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2531 และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ จีนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะ มีพื้นที่ 35,354 ตร.กม. ตั้งอยู่ในท�ำเลยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกงมาเก๊า หรือ GBA และเป็นจุดส�ำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อม โยงไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศที่อยู่ในแนวโครงการ ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ทางทิศเหนือของไห่หนานมีช่องแคบโฉงโจวกั้นระหว่างไห่หนานกับ มณฑลกวางตุง้ ทางทิศตะวันตกมีอา่ วเป่ยปูต้ ดิ กับเวียดนาม ทิศตะวันออกหัน หน้าเข้าเกาะไต้หวัน ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้หนั หน้าเข้าสู่ฟลิ ปิ ปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไห่หนานยังเป็นเมืองท่องเทีย่ วทางทะเลทีม่ ชี อื่ เสียงและงดงาม จนได้รบั ฉายาว่าเป็น “ฮาวายแห่งจีน” ได้รบั การพัฒนาเป็นเกาะท่องเทีย่ วนานาชาติ ของจีนเมื่อปี 2553 และเป็นแหล่งชอปปิงสินค้าปลอดภาษีที่ส�ำคัญ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในปี 2561 ในวาระครบรอบ 30 ปีที่ไห่หนานได้ยก ระดับเป็นมณฑลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เดิน ทางเยือนไห่หนาน และประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเดินหน้าการสร้างเขตการค้า เสรีน�ำร่องทั้งเกาะไห่หนาน พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องสู่เมืองท่าการค้า เสรีที่มีอัตลักษณ์ของจีน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนแม่บทพัฒนา ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน เพื่อมุ่งเปิดเสรีและอ�ำนวยความสะดวกด้านการ ค้าและการลงทุน โดยเนื้อหาส�ำคัญในแผน“6+1+4” ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หมายถึง (1)การอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าเสรี (2)การ อ�ำนวยความสะดวกด้านการลงทุน (3)การอ�ำนวยความสะดวกด้านการ หมุนเวียนของทุนข้ามชาติ (4)การอ�ำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้า ออกของผูค้ น (5)การอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และ (6)การประกัน ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบด้านการหมุนเวียนของข้อมูล ตั ว เลข 1 หมายถึง การสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดย เน้นการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบและเอกลักษณ์ของไห่หนาน ทุ่มเท พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัย และ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ตัวเลข 4 หมายถึง การเสริมสร้างระบบใน 4 ด้าน ได้แก่ (1)ด้านการ เก็บภาษี (2)ด้านการบริหารจัดการทางสังคม (3)ด้านระบบกฎหมาย และ (4)ด้านการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง

16

เป้าหมายของการพัฒนาเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ - ระยะที่ 1 ภายในปี 2568 (ค.ศ.2025) สร้างระบบนโยบายและกลไก ของเมืองท่าการค้าเสรีที่อ�ำนวยความสะดวกในการเปิดเสรีทางการค้าและ การลงทุนเป็นส�ำคัญ - ระยะที่ 2 ภายในปี 2578 (ค.ศ.2035) พัฒนาให้ไห่หนานกลายเป็น จุดที่มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเพื่อเปิดสู่ต่างประเทศ - ระยะที่ 3 กลางศตวรรษที่ 21 (ปี 2593 หรือ ค.ศ.2050) เป็นเมือง ท่าการค้าเสรีระดับสูงที่มีอิทธิพลต่อทั่วโลก แผนแม่บทเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนานให้ความส�ำคัญกับการปฏิวัติ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยว การบริการ ที่ทันสมัย และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เพื่อสร้างความได้เปรียบใน การแข่งขันให้กับไห่หนาน บริษัทที่อยู่ในธุรกิจเหล่านี้จะได้รับสิทธิการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 15 เนื่องจากการเข้า ถึงตลาดเป็นเป้า หมายแรก เพื่ อ เพิ่ ม การเติ บ โตของเมื อ งท่ า การค้ า เสรี ไ ห่ ห นาน ที่ จ ะดึ ง ดู ด บริ ษั ท ระดับโลกจากข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ การบินพลเรือน การท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ ภาคการเงินและบริการ ให้เข้ามาลงทุนและขยายตลาด ขณะ ที่นโยบายภาษีเป็นศูนย์จะช่วยการไหลเวียนของปัจจัยการผลิตได้เสรี เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนานจะกลายเป็นพืน้ ทีท่ ผี่ มู้ คี วามรูค้ วามสามารถ ระดับนานาชาติเข้ามาทีป่ ระเทศจีนจากมาตรการการเสนอภาษีเงินได้บคุ คล ธรรมดาสูงสุดร้อยละ 15 ส�ำหรับผู้มีความสามารถที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (eligible talent) นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดข้อจ�ำกัดในการซื้อสินค้าปลอดภาษีพร้อม กับเพิ่มโควตาการซื้อสินค้าปลอดภาษีจาก 30,000 หยวน เป็น 1 แสน หยวน/คน/ปี และขยายเพิ่มหมวดหมู่สินค้าปลอดภาษีจากเดิม 38 หมวด ให้หลากหลายมากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วมายังไห่หนานมากขึน้ การประกาศแผนแม่บทในการสร้างเกาะไห่หนานสู่เมืองท่าการค้า เสรีระดับโลก เป็นส่วนส�ำคัญในความพยายามของจีนต่อนโยบายการเปิด ประเทศรูปแบบใหม่ของจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการค้าแบบ เปิดที่มีมาตรฐานสูง นอกเหนือจากการส่งเสริมการอ�ำนวยความสะดวก ทางการค้าและการลงทุน ซึ่งจะสร้างโอกาสการเชื่อมโยงกับอาเซียนและ ประเทศที่อยู่ในแนวโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพิ่มโอกาสการ เติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยเสี่ยงความไม่ แน่นอนต่างๆ


Cover Story 海南省位于中国最南端,是陆地面积最小的省级行 政区。原本归广东省管辖,直至1988年,海南省和海南 经济特区同时成立,推动海南成为中国最大的经济特区。 海南全省总面积3.5354万平方公里,与粤港澳大湾区紧密 相连,是海上丝绸之路的必经之地,且连接东南亚和“一 带一路”沿线国家。 海南省北以琼州海峡与广东省划界,西临北部湾和越 南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南面在南海中与菲 律宾、文莱、印度尼西亚和马来西亚为邻。 海南是备受欢迎的度假胜地,有着“中国夏威夷” 之称。2010年建设成为国际旅游岛,同时还是重要的免 税购物天堂。 2018年4月13日,习近平主席在庆祝海南建省办经济 特区30周年大会上发表重要讲话,向全世界宣布,党中央 决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,逐步探索、稳步 推进中国特色自由贸易港建设。 2020年6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》 (以下简称《总体方案》)正式公布,主要内容可以概 括为“6+1+4”。其中,“6”就是贸易自由便利、投资 自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、 运输来往自由便利、数据安全有序流动;“1”就是构建 现代产业体系。特别强调要突出海南的优势和特色,大 力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业;“4”就是 加强税收、社会治理、法治、风险防控等四个方面的制 度建设。

66 CM

海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛,到2025 年将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的 自由贸易港政策制度体系,到2035年成为中国开放型经 济新高地,到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力 的高水平自由贸易港。 《总体方案》高度重视科技创新,要以发展旅游业、 现代服务业、高新技术产业三大产业为核心抓手,以提升 海南的竞争力。对注册在海南自由贸易港并实质性运营的 此类产业企业,减按15%征收企业所得税,因为企业打入 市场促进海南自由贸易港经济增长是首要目标。令人振奋 的优惠将吸引物流、航空、医疗旅游、金融和服务等国际 企业入驻海南。 零税收政策将推动各类生产要素有序安全便捷流 动。15%封顶个税政策将极大吸引国际高端人才和紧缺 人才到海南发展。 针对离岛免税政策,每人每年购物额度从3万元提至 10万元,免税商品品类在原来38种基础上增加更多选择, 以吸引更多游客造访海南。 《总体方案》是中国实施新一轮开放政策的重要组 成部分,旨在建立高标准开放贸易机制。除了促进贸易 投资便利化,还搭建起中国与东盟及“一带一路”沿线 国家间的桥梁,在全球面临诸多不确定因素的背景下, 增加贸易新机遇。

17Highlight

66 CM

“หาน จื้อเฉียง”ทูตจีนคนใหม่ ย้�ำ สัมพันธ์จีน-ไทย “ช่วยกันและกัน ร่วมกันสร้างอนาคต” เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำราช อาณาจักรไทยคนใหม่ หาน จื้อเฉียง (Han Zhiqiang) เดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเข้ารับต�ำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นเอกอัครราชทูตจีน คนที่ 13 ประจ�ำประเทศไทย โดยท่านทูตหานได้เปิดใจถึงความรูส้ กึ ในการเดินทาง เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ผ่านเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำประเทศไทย ดังนี้ ช่วยกันและกัน ร่วมกันสร้างอนาคต ความรู้สึกในการเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ โดยการแต่งตั้งและมอบอ�ำนาจจาก ฯพณฯ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผมได้ เดินทางมาถึงประเทศไทยเพือ่ เข้ารับต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทยคนที่ 13 พร้อมกับไมตรีจติ ร ที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่าง สูงและเป็นภารกิจอันส�ำคัญยิ่ง ประเทศไทยมีภเู ขาและแม่นำ�้ ทีส่ วยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ ประชาชนโอบอ้อมอารีและสังคมปรองดอง ได้ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาอัน โดดเด่น เมือ่ เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึง่ เป็นความท้าทายร่วมกันของ มวลมนุษยชาติ ทุกๆ วงการในสังคมไทยได้ร่วมแรงร่วมใจผนึกก�ำลังต่อสู้ เราย่อม จะเอาชนะกับการแพร่ระบาดของโรคได้ในที่สุด ประเทศไทยย่อมจะมีอนาคตที่ สดใสรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้น “จีนไทยมิใช่อนื่ ไกล พีน่ อ้ งกัน” ประเทศทัง้ สองมีความใกล้ชดิ ทางภูมศิ าสตร์ มีความผูกพันทางสายเลือด วัฒนธรรมและแนวคิดผสมผสานกัน เรามีประวัตคิ วาม สัมพันธ์ฉันมิตรมานานนับพันปี มีจุดเชื่อมโยงทางผลประโยชน์ที่เป็นชัยชนะร่วม กันอย่างมั่นคง และมีศักยภาพด้านการพัฒนาที่มหาศาลและสะสมมาเป็นเวลา ยาวนาน เวลา 46 ปีตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา เรายืนหยัด ร่วมกันและก้าวหน้าด้วยกัน ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันทางยุทธศาสตร์เพิม่ มากขึน้ อย่าง

ต่อเนื่อง ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมขยายออกไปอย่างรวดเร็ว มิตรภาพระหว่าง ประชาชนทวีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนแก่กันใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักและส�ำคัญของอีกฝ่าย ส่งเสริมการเชื่อม ต่อยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ยืนหยัดผลักดันร่วมพัฒนา“สายแถบและเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง

ประเทศจีนเป็นประเทศคูค่ า้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทยติดต่อกันมาเป็นเวลา 8 ปี ในครึ่งปีแรกของปีนี้ มูลค่าการค้าจีน-ไทยกลับเติบโตสวนกระแสถึง 38% ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ข้ามาเทีย่ วในไทยทะลุถงึ 10 ล้านคนต่อปี คิดเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีม่ าเทีย่ วประเทศไทย ความร่วมมือฉันมิตรจีน-ไทยสอดคล้องกับผลประโยชน์และรากฐานของ ประชาชนทัง้ สองประเทศ ได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงใจและแน่วแน่จากประชาชน ทัง้ สองประเทศ ไม่วา่ สถานการณ์ระหว่างประเทศจะผันผวนปรวนแปรเป็นอย่างไร ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-ไทยก็ควรพัฒนาก้าวหน้าต่อไป และย่อมสามารถ พัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อไปได้ ผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งในเรื่องนี้ “ยามยากเห็นมิตรแท้” มิตรภาพจีน-ไทยที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนานได้

19


66 CM

Highlight

ผ่านการทดสอบและได้รบั การยกระดับในการร่วมต่อสูก้ บั โควิด-19 ไม่วา่ จะเป็นการ ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน หรือแบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกันและรักษา ไม่ว่า จะเป็นการบริจาคหน้ากากอนามัย ชุด PPE ชุดตรวจ หรือการส่งยาและวัคซีนให้ ประเทศจีนและประเทศไทยได้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมและสะท้อนให้ เห็นถึงถึงมิตรภาพอันวิเศษที่เป็นครอบครัวเดียวกัน และจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ส�ำหรับประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ทั้งได้สร้างพลังขับเคลื่อน ใหม่สำ� หรับการพัฒนาของความสัมพันธ์จนี -ไทยในยุคสมัยใหม่ ในด้านการต่อสูก้ บั โควิด-19 หากฝ่ายไทยมีความต้องการ ฝ่ายจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนและ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน หนึ่งศตวรรษ ก้าวหน้าเพื่อประชาชน โชคชะตาร่วมเพื่อความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ เมื่อยืนอยู่จุด เริม่ ต้นใหม่แห่งประวัตศิ าสตร์นนั้ ภายใต้การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ประชาชน จีนจะใช้ความพยายามต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ บรรลุความฝันการฟืน้ ฟูอนั ยิง่ ใหญ่ ของประชาชาติจนี เพือ่ ส่งเสริมความผาสุกของมนุษย์ และเพือ่ สร้างประชาคมร่วม อนาคตของมวลมนุษยชาติ การพัฒนาของประเทศจีนปราศจากโลกไม่ได้ การพัฒนาของประเทศจีนก็จะ

สร้างผลประโยชน์ให้โลกเช่นกัน เวลานีเ้ มือ่ ปีทแี่ ล้ว ฯพณฯ สี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี จีนได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์จีน-ไทยมีพื้นฐานหนาแน่นและศักยภาพยิ่งใหญ่ ฝ่าย จีนยินดีที่จะร่วมกับฝ่ายไทย ผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่าง รอบด้านระหว่างจีน-ไทยนัน้ ประสบความคืบหน้าใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง ความสามัคคีและความร่วมมือส�ำหรับประเทศในภูมิภาค รักษาแนวโน้มแห่งการ พัฒนาอย่างดีของภูมิภาคต่อไป ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย ปฏิบัติตามฉันทามติอันส�ำคัญที่บรรลุ โดยผู้น�ำของทั้งสองประเทศ พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือ ทางด้านนวัตกรรม ร่วมกันสร้างอนาคตที่รุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นของความสัมพันธ์จีน-ไทย ในโอกาสนี้ ขอแสดงความเคารพอย่างสูงและขอขอบคุณอย่างจริงใจทีเ่ พือ่ นๆ ทัง้ หลายจากทุกๆ วงการของประเทศไทยได้เอาใจใส่และสนับสนุนการพัฒนาของ ความสัมพันธ์จนี -ไทยมาโดยตลอด ขอส่งความปรารถนาดีและค�ำอวยพรไปยังชาว จีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีน นักศึกษาจีน และพนักงานบริษัทจีน ผมรอ คอยทีจ่ ะร่วมกับท่านทัง้ หลายในการแลกเปลีย่ นแนวคิด เสริมสร้างข้อเห็นพ้องกัน หารือในความร่วมมือและการพัฒนาต่อไป

ประวัติชีวิตและงานโดยย่อของ “ท่านทูต หาน จื้อเฉียง” ท่านทูตหาน จื้อเฉียง เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ที่ยีทง มณฑลจี๋หลิน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้านชีวิตส่วนตัวท่านทูตหาน จื้อเฉียง สมรสแล้วมีบุตรชาย 1 คน พ.ศ. 2530 - 2531 พ.ศ. 2531 - 2532 พ.ศ. 2532 - 2337 พ.ศ. 2537 - 2541 พ.ศ. 2541 – 2547 พ.ศ. 2547 - 2551 พ.ศ. 2551 – 2554 พ.ศ. 2554 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 พ.ศ. 2559 – 2564 พ.ศ. 2564

20

เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานประจ�ำประเทศญี่ปุ่น สมาคมการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ประเทศของประเทศจีน ผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการตรี กรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ เลขานุการตรี เลขานุการโท สถานทูตจีนประจ�ำประเทศญี่ปุ่น เลขานุการโท เลขานุการเอก ที่ปรึกษา กรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำสาธารณรัฐ หมู่เกาะฟิจิ อัครราชทูต สถานทูตจีนประจ�ำประเทศญี่ปุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิระดับอธิบดี กรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมการกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย


Highlight

66 CM

同舟共济,共创未来 ——新任中国驻泰国大使韩志强抵泰履新 8月10日,新任中华人民共和国驻泰王国特命全权大使韩 志强抵泰履新。这是中华人民共和国驻泰王国第十三任特命 全权大使。中国驻泰国大使馆网站还刊出韩志强的抵泰履新 感言。 同舟共济,共创未来 受习近平主席委派,我带着中国政府和人民对泰国政府和 人民的美好情谊,出任中华人民共和国驻泰王国第十三任特命 全权大使,深感使命光荣、重任在肩。 泰国山川秀美、物产丰饶、人民淳善、社会和谐,发展 成就显著。面对新冠肺炎疫情这一人类共同挑战,泰国社会 各界齐心协力、众志成城。疫情终将被战胜,泰国的明天必 将更美好。 中泰一家亲。两国地理相近、文化相通、血脉相亲、理 念相融,有着相交千年的深厚历史积淀、互利共赢的牢固利 益纽带和厚积薄发的巨大发展潜力。建交46年来,我们始终 坚持同舟共济、携手前行,战略互信不断深化,务实合作快 速拓展,民间感情日益加深。双方在涉及对方重大核心利益 问题上相互支持,积极加强发展战略对接和治国理政经验交 流,坚定推进高质量共建“一带一路”。中国连续8年成为泰 国最大贸易伙伴、今年上半年双边贸易额逆势增长38%;疫情 前中国赴泰游客人数一年突破千万人次、占所有赴泰外国游客 的三分之一。中泰两国友好合作符合两国人民的根本利益,受 到两国人民的衷心拥护和坚定支持。不论国际风云如何变幻, 中泰友好合作都应不断向前发展,也一定能够不断向前发展,

我对此充满信心。 患难见真情。中泰传统友谊在抗疫合作中不断得到淬炼和 升华。无论是相互鼓劲加油,还是及时分享防控诊疗经验,无 论是捐赠口罩、防护服、检测试剂,还是提供药物和疫苗,中 泰双方以实际行动诠释出亲如一家的真挚情谊和推动构建人类 命运共同体的深刻内涵,赋予新时代中泰关系发展源源不断的 蓬勃动力。在抗击疫情上,只要泰方有需要,中方将全力以赴 提供无私的支持和帮助。 今年是中国共产党成立100周年。百年奋进为人民,命运 与共谋大同。站在新的历史起点,中国人民将在中国共产党领 导下,继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗,继续 为增进人类共同福祉、构建人类命运共同体不懈奋斗。 中国的发展离不开世界,中国的发展惠及世界。去年这个 时候,中国国家主席习近平与巴育总理通话时指出,中泰关系 基础深厚,潜力很大。中方愿同泰方一道,推动中泰全面战略 合作伙伴关系不断取得新发展,巩固地区国家团结,维护本地 区发展繁荣良好势头。我们愿与泰方一道,认真落实好两国领 导人达成的重要共识,不断挖掘潜力,深化创新合作,共同开 辟中泰关系更加灿烂辉煌的未来。 借此机会,谨向长期以来关心并支持中泰关系发展的泰国 各界朋友致以崇高敬意和衷心感谢,向广大华侨华人、留学生 和中资企业员工致以诚挚问候和良好祝愿。我期待同各位朋友 深入交流、增进共识、畅叙合作、共谋发展。

韩志强大使简历 韩志强,男,1963年11月生,吉林伊通人,经济学博士。 1987 – 1988

中华人民共和国外交部亚洲司科员、随员

1988 – 1989

中国国际人才交流协会驻日本代表处职员

1989 – 1794

外交部亚洲司随员、三秘

1994 – 1998

驻日本国大使馆三秘、二秘

1998 – 2004

外交部办公厅二秘、一秘、参赞

2004 - 2008

外交部办公厅副主任

2008 – 2011

驻斐济共和国特命全权大使

2011 - 2015

驻日本国大使馆公使

2015 - 2016

外交部办公厅正司级干部

2016 – 2021

外交部办公厅主任

2021

驻泰王国特命全权大使

已婚,有一子。

21


66 CM

Focus

‘ไทย-กวางตุ้ง’กระชับความร่วมมือระดับสูง เดินหน้ายุทธศาสตร์เชือ่ มโยงพื้นที่ EEC – GBA ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุง้ -ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area หรือ GBA) ของรัฐบาลจีน กับการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทยจะเชื่อมต่อกันอย่างไร? เพื่อสร้างโอกาสให้กับไทยและจีน ล่าสุด มีความคืบหน้าการผลักดันเรื่องนี้ผ่านการประชุมความร่วมมือ ระดับสูง ไทย-กวางตุ้ง ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดประชุมนัดปฐมฤกษ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี หม่า ซิงรุ่ย ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ ประชาชนจี น และ สุ ริ ย ะ จึ ง รุ ่ ง เรื อ งกิ จ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง อุตสาหกรรมของไทย นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมร่วมกันผ่าน ระบบทางไกล โดยฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ภายใต้หัวข้อ“การ สร้างความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่าง GBA กับ EEC เพื่ออนาคต” การประชุมความร่วมมือระดับสูงไทย – กวางตุง้ ทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ นี้ เป็นการ ยกระดับกลไกการท�ำงานจากคณะท�ำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มาสู่การ ประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มพลวัตความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ รอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็น มณฑลที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีน การประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีหารือที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริม ความเชือ่ มโยงทางยุทธศาสตร์ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย กับเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Greater Bay Area หรือ GBA) ที่จีนตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ล�้ำสมัย และบริการสมัยใหม่ ชูนโยบาย“4 เชื่อม” ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงลึก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธาน การประชุมร่วมฝ่ายไทย กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการ หารือ ก�ำหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและมณฑล กวางตุ้งในระยะต่อไป และส่งเสริมความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง กันเพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมของทัง้ สองฝ่ายจากผลกระทบ ของโควิด-19

22

โอกาสนี้ จึงได้เสนอที่ประชุมให้มีการผลักดัน“นโยบาย 4 เชื่อม” เพื่อ ขับเคลื่อนให้สองฝ่ายมีความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้แก่ 1. การเชือ่ มโยงเชิงนโยบาย เช่น ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของสอง ประเทศ ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2569) ของจีน และนโยบายการพัฒนา ของมณฑลกวางตุ้ง 2. การเชื่อมโยงทางกายภาพ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางบก เรือ อากาศ 3. การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการ ลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี 4. การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ซึ่งภาครัฐต้องสร้างเงื่อนไขให้เกิด การแลกเปลี่ยนและลดอุปสรรคในการไปมาหาสู่กัน รัฐมนตรีสรุ ยิ ะ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเสนอให้มกี ารติดตามผล 4 ช่องทาง ระหว่างกัน ได้แก่ 1. ส�ำนักงาน EEC กับส�ำนักงาน GBA กวางตุ้ง 2. สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจ�ำ มณฑลกวางตุ้ง (CCPIT) 3. คู่เมืองพี่เมืองน้องของทั้งสองฝ่าย และ 4. สถาน กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กับส�ำนักงานการต่างประเทศ มณฑลกวางตุ้ง พร้อมทัง้ ได้เสนอประเด็นเร่งด่วนทีท่ งั้ สองฝ่ายควรเร่งรัดส่งเสริมความ ร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิต (supply chain connectivity) ในสาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์พลังงานใหม่และยาน ยนต์อจั ฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ เกษตรสมัยใหม่ พลังงานสะอาดและพลังงาน ทางเลือก 2. การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และ Startups 3. การพัฒนา Smart City และ 5G โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายมอบหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการหารือให้เป็นรูปธรรม ที่ประชุมยังได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งได้ระบุถึงความ


Focus ร่วมมือ 6 สาขาที่ทั้งสองฝ่ายจะเร่งด�ำเนินการได้แก่ 1.อุตสาหกรรมสมัย ใหม่ 2.เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 3.การเกษตร 4.วัฒนธรรม การท่อง เทีย่ วและการดูแลสุขภาพ 5.การแลกเปลีย่ นฉันมิตรระหว่างท้องถิน่ 6.ความ ร่วมมือด้านอืน่ ๆ อาทิ พลังงานสะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการเงินและตลาดทุน โดยจะมีการจัดการประชุมความร่วมมือระดับ สูงร่วมกันเป็นประจ�ำทุก 2 ปี โดยการประชุมในครัง้ ต่อไปไทยจะเป็นเจ้าภาพ

>> 2019年6月12日,中国广东省委书记李希会见泰国总理巴育

หลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำมณฑลกวางตุ้ง เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ 12 มิ.ย. 62

ชูศักยภาพ EEC เชื่อมต่อ GBA ประตูสู่อาเซียน ด้ า น คณิ ศ แสงสุ พ รรณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับมณฑล กวางตุ้งว่า ในส่วนของ EEC ได้เน้นย�้ำให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการ เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเชื่อม โยงกับยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt & Road Initiative)ของจีน โดยได้นำ� เสนอความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่ EEC ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, สนามบินอู่ตะเภาและเมือง การบินภาคตะวันออก, ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุดระยะที่ 3 รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในด้านการพัฒนา 5G ในพื้นที่ EEC

66 CM

พร้อมทั้งได้น�ำเสนอความก้าวหน้าการส่งเสริม 12 อุตสาหกรรม เป้าหมาย ซึ่ง EEC จะให้ความส�ำคัญกับ 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย (1) Digital and 5G (2) Smart Logistics (3) Health and Wellbeing โดย มี BCG (Bio-circular-Green) เป็นแนวทางการลงทุนและประกอบธุรกิจ ส�ำหรับทุกคลัสเตอร์ ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้หารือถึงโอกาสการเชื่อมโยงการพัฒนาเชิง พื้นที่ระหว่าง EEC กับ GBA ผ่านเส้นทางบกและทางรางผ่านทาง สปป.ลาว และไทยมายังปลายทาง EEC จากแผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry port) ซึ่ง จะเชื่อมโยงกับท่าเรือบกประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจีนตอนใต้ เช่น ฉงชิ่ง และคุนหมิง ตลอดจนการเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในอนาคต ผ่าน Land bridge ไปยังท่าเรือน�้ำลึกระนอง ซึ่งจะเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ เอเชียใต้และยุโรป และโอกาสการเชือ่ มโยงทางอากาศกับสนามบินอูต่ ะเภา ทีส่ ามารถรองรับทัง้ การขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร รวมถึงเป็น Connectivity Hub เชื่อมโยงพื้นที่ GBA กับกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงได้เป็นอย่างดี ทัง้ นี้ ทาง GBA ของจีนได้เสนอให้มกี ารขับเคลือ่ นความร่วมมือระหว่าง กัน 2 ด้านทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ การพัฒนาทางการแพทย์และการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งขณะนี้ EEC ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเมืองใน ลักษณะนี้เช่นกัน โดยได้นำ� เสนอ 5 สาขาหลักที่กวางตุ้งมีศักยภาพซึ่งไทยมี ความสนใจที่จะขยายความร่วมมือ ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน ใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ EV 2.ดิจิทัล และ 5G 3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ 4.เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City และ 5.อุตสาหกรรมที่เกี่ยว เนื่องกับ Green and Circular Economy “วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การประชุมความร่วมมือระดับสูง ไทยกวางตุ้ง ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้น�ำระดับสูงของจีน ท่านหม่า ซิงรุ่ย ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งร่วมเป็นประธาน.. ผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว วันนี้ EEC กับรัฐบาลไทยได้ยกระดับการ ท�ำงานมาสู่การพูดคุยหารือเชิงลึกในระดับมณฑลกับมณฑลกวางตุ้งซึ่งมี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ของจีน ซึง่ การประชุมระดับสูงร่วมกันเช่นนีจ้ ะท�ำให้ มีผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม และเห็นแนวทางของการเชือ่ มโยงการลงทุนระหว่าง สองฝ่ายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน” เลขาธิการ EEC กล่าว

泰中双方启动泰粤合作项目 推进EEC与GBA战略对接 为中国和泰国创造更多新机遇,如何才能实现中国 粤港澳大湾区(简称GBA)和泰国东部经济走廊(简称 EEC)战略对接? 随着8月25日中国广东—泰国高级别合作会议第一次 会议在中国广州召开,推动双方战略对接上取得了新进 展。中国广东省省长马兴瑞同泰国工业部部长素里亚以视 频方式共同主持主题为“粤港澳大湾区与泰国东部经济走 廊战略对接与合作”会议。 本次会议是从高级工作小组到政府部长级共商的机 制升级,以增强全方位战略伙伴合作活力,特别是同作 为中国经济第一大省的广东的经贸合作。同时也为推动 东部经济走廊和粤港澳大湾区战略对接与合作提供新舞 台。未来,中国将推动粤港澳大湾区建设成为先进工业 和现代服务中心。

“四项联系”深化对接合作 素里亚表示,双方经过深入交流,明确了下一阶段合 作的政策和方向,进一步深化战略对接,推动疫情之后社 会和经济的复苏。 会上,素里亚提出了“四项联系”以促进双方深入 合作。一是政策协调,将泰国的4.0发展计划,生物、循 环和绿色经济模式与中国的十四五发展规划以及广东省发 展规划相联系;二是基础设施互联互通,包括水、陆、空 多种通道;三是减少两国间的贸易和投资壁垒;四是两国 政府支持人员往来。 同时还提出了四个工作效能跟进渠道。一是东部经济 走廊办公室和粤港澳大湾区办公室;二是泰国工业联合会 和中国国际贸易促进委员会广东省分会;三是双方缔结友

23


66 CM

Focus

>> 泰国东部经济走廊政策(EEC)委员会秘书长卡尼介绍EEC基建进展

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) น�ำเสนอความก้าวหน้าการพั ฒนาพื้ นที่ EEC

好交流关系的城市;四是泰国驻广州总领事馆和广东省人 民政府外事办公室。 此外,素里亚还提出了双方应加快各领域合作的提 议,包括:1、生物医药、新能源汽车、智能汽车、人工 智能、现代农业、清洁能源、替代能源;2、提升企业发 展潜和拓展商业网,特别是中小企业和初创企业;3、智 慧城市和5G,希望双方加快落实。 会上,双方发布了会议成果文件,明确了应加快实施 的6个合作领域,包括:1、现代工业;2、经贸和投资; 3、农业;4、文旅和医疗保健;5、地方友好交流;6、清 洁能源、科技、创新、金融和资本市场等领域合作。同时 高级别合作会议定为每两年举行一次,下一次会议将由泰 方作为主办方。 EEC对接GBA,走向东盟大舞台 东部经济走廊政策委员会秘书长卡尼在会后表示, 东部经济走廊展示了泰国作为连接东南亚枢纽的潜力,同 时还与中国“一带一路”倡议对接。目前,东部经济走廊 区域大型基建项目也取得了新进展,如:连接三大机场高 铁项目、乌塔堡机场、东方航空城、林查班港三期开发项 目、玛达普码头三期开发项目、5G基础设施等。 同时还介绍了推进12个目标产业进展情况,东部经 济走廊将专注于三个新兴产业集群,包括:1、数字化与

24

5G;2、智慧物流;3、健康与福利。各集群都以生物、 循环和绿色经济模式作为投资和开展业务的指导方针。 会议还深入讨论了通过陆路和铁路联通老挝—泰国— 东部经济走廊,将东部经济走廊和粤港澳大湾区的发展连 接起来,根据陆港发展计划,将连接中国重庆和昆明以及 邻国的陆港,以及未来泰国湾和安达曼海的交通连接将通 过“陆桥”项目连接到拉廊深海港口,进而连接到东南亚 和欧洲。至于航空合作,与乌塔堡机场连接起来,可支持 货运和客运。 此外,还探讨了东部经济走廊可以发展成为连接粤港 澳大湾区和湄公河区域沿线国家的枢纽。 中方提出了推动医疗和智慧城市发展两大潜力领域合 作提议,目前泰国同样正发展智慧城市。为此提出可在广 东省具有潜力且泰国感兴趣的5大产业开展合作,包括: 1、新能源汽车和智能电动汽车产业;2、数字与5G; 3、健康相关产业;4、智慧城市;5、生物、循环和绿色 经济相关产业。 “此次由马兴瑞省长主持的广东—泰国高级别合作会 议第一次会议具有重大意义,我认为双方找到了正确的合 作路径。今天,泰国政府和东部经济走廊与广东省已开展 了深入讨论,必将促进双方深入合作,投资合作方向也越 加明朗。”卡尼说。


Outlook

66 CM

โอกาสหรือความเสีย ่ ง? ในหุ้นจีน หลังรัฐบาลจีนกวาดบ้านคุมเข้มธุรกิจ จากมาตรการของรัฐบาลจีนที่เข้มงวดในการก�ำกับดูแลภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการผูกขาด ทั้งในกรณีของ Alibaba, Didi มาจนถึงการควบคุมกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาให้เป็นองค์กรไม่ แสวงหาก�ำไร ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อการลงทุนในหุ้นจีนตั้งแต่ช่วง ปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา จนเกิดความกังวลในหมูน่ กั ลงทุนถึงมาตรการคุมเข้มของจีนว่า อาจจะ มีการเพิม่ หรือขยายกฎเกณฑ์และขอบเขตการควบคุมไปยังอุตสาหกรรมอืน่ หรือไม่ และนักลงทุนควรวางแผนรับมืออย่างไร? เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) โดย Clubhouse: Krungsri Simple จึงได้เปิดประเด็นพูดคุย “เมือ่ จีนกวาดบ้านกระทบตลาด หุน้ นีค่ อื โอกาส หรือ ความเสีย่ ง ในหุน้ จีน” โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุน และเศรษฐกิจจีนร่วมวิเคราะห์แง่มุมต่างๆ พร้อมชี้แนวทางให้กับนักลงทุน

>>

泰国法政大学经济学院教师、中国经济问题研究专家阿顺诗·帕尼察叁副教授

รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีน แชร์มุมมองต่อการ กวาดบ้านครั้งนี้ของทางการจีนว่า ด้วยเหตุผลด้านการปกครองเพื่อรักษา เสถียรภาพและการจัดระเบียบสังคมของจีนที่เป็นประเทศใหญ่และมีความ หลากหลายมาก ท�ำให้ระบบแบบจีน (Socialism Chinese Characteris-

tics) จะเป็นรัฐก�ำกับทุน หรือทุนนิยมโดยรัฐ เป็นกลไกหลักที่ใช้ขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการที่จีนเข้ามาแทรกแซงธุรกิจต่างๆ เสมือน เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ยกตัวอย่างกรณีเข้มงวดกับโรงเรียนกวดวิชา เพราะมองว่าไม่มีความ จ�ำเป็นและซ�ำ้ ซ้อนกับการเรียนภาคปกติ แต่กลับเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของ ผูป้ กครอง รวมทัง้ ยังต้องการลดอิทธิพลของหลักสูตรการเรียนการสอนของ ต่างชาติ หรือกรณี Tencent ท�ำธุรกิจเกมที่จีนเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้อง อนาคตของชาติ แม้กระทัง่ เรือ่ ง Ant Group ของ Alibaba ทีใ่ ช้ DATA มาสร้างประโยชน์ มหาศาลก็จริง แต่กท็ ำ� ให้ประชาชนอาจมีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ จากการกูย้ มื เงินทีง่ า่ ย จนเกินไป ซึง่ จะกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม เกิดหนีค้ รัวเรือน ความเหลือ่ มล�ำ้ และกระทบกับความมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าจีนจะยังเน้นกวาดบ้านต่อ หรือรัฐบาลน่าจะเข้า มาดูแลจัดการผ่านส�ำนักงานก�ำกับดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีน (Cyberspace Administration of China: CAC) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางสังคม ธุรกิจ ที่มีโอกาสเอาเปรียบหรือผูกขาด และในมุมของนักธุรกิจจีนก็พร้อมยินยอม ปฏิบัติตาม คนจีนเองก็ยอมรับในการจัดระเบียบสังคมที่จะท�ำให้พวกเขามี คุณภาพชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น โดยข้อดีของระบบเศรษฐกิจจีนคือความมี เอกภาพ ระบบของจีนที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา ไม่สร้างความสับสนให้กับ ประชาชน มองข้ามเรื่องที่น่าตกใจ และคว้าโอกาสในการลงทุน ด้าน วิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย งานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตเป็นบวก เศรษฐกิจจีนไตรมาส 1/2564 โต 18.3% ขณะทีโ่ ลกยังไม่ฟน้ื จากโรคระบาด มีการเติบโตของภาคค้าปลีกถึง 33% ยอด การส่งออกพุ่ง 38.7% มีการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาด ซึ่ง เป็นปัจจัยบวกในตลาดหุ้นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็มีการบริโภคในประเทศมากขึ้น เม็ดเงินต่างชาติยังไหล

25


66 CM

Outlook การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ อีกทัง้ ยังกล่าวเสริมเพิม่ เติมว่า ต้องระวัง “บริษทั ซอมบี้จีน” หรือบริษัทที่มีความสามารถในการท�ำก�ำไรต�่ำและหนี้สินที่สูงใน ระยะยาว พร้อมฝากแนะน�ำนักลงทุนว่าควรระแวดระวังการลงทุนในเรือ่ งที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยละเอียดอ่อนที่จีนจะไม่ยอมอ่อนข้ออย่างเด็ดขาด นั่นคือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง ฮ่องกง ไต้หวัน ทิเบต และทะเลจีนใต้

>>

泰国大城银行负责高净值客户业务执行副总裁温·蓬碧

วิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่าง ชัดเจน ประชากรมีการขยับมาเป็น Middle Class ซึง่ จะเป็นก�ำลังซือ้ ส�ำคัญใน อนาคต อีกทัง้ พรรคการเมืองแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอย่างมาก นัน่ ท�ำให้ มองเห็นโอกาสของการลงทุนในจีนอยู่ แต่ในส่วนการลงทุนภาคตลาดทุนนั้น มองว่าการที่ตัวเลขดิ่งลงใน ช่วงเวลาที่รัฐประกาศมาตรการใดๆ ออกมาและนักลงทุนไม่มั่นใจนั้น อาจ สะท้อนว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาทะยานขึ้นได้หากสถานการณ์คลี่คลาย ดังนั้น ช่วงเวลาที่หลายคนก�ำลังตระหนกตกใจและมีความลังเล อาจ เป็นสัญญาณที่ดีที่จะมองข้ามเรื่องที่ตกใจเพื่อคว้าโอกาสการลงทุนนี้ให้ได้ และยังชี้ช่องโอกาสเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีนผ่านกองทุนรวม ซึ่งได้ ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง อีกทั้งจากสถิติยังพบว่าหลายครั้งที่ หุ้นตกแรงก็สามารถดีดตัวขึ้นแรงเช่นกัน จึงควรแบ่งน�้ำหนักการลงทุนให้ เหมาะสม และเช็คความเสี่ยงให้พอดี ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานสะอาด หรือที่เกี่ยวข้อง กับการส่งออก และอยากให้นักลงทุนเล็งเห็นโอกาสที่จีนเร่งพัฒนาด้าน เทคโนโลยีของตัวเอง ทั้งพัฒนาระบบน�ำทาง ความล�้ำหน้าทางเทคโนโลยี ท�ำให้จีนไปได้อีกไกล นักลงทุนควรใช้ประโยชน์จากตรงนี้และรู้จักแปลง จีนเป็นโอกาส

China ‘s GDP Growth

6.0%

4.9% 3.2%

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

-6.8%

行业整顿拉开 中国股市是机遇还是风险?

เกาะติดการเปลี่ยนแปลง ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงย่อมเกิดขึน้ ทุกวินาที รศ.ดร. อักษรศรี กล่าว ว่า จีนก็ยังมีเรื่องน่ากังวล เช่น หนี้จีน หนี้ภาคครัวเรือนสูง และรัฐวิสาหกิจ จีนที่ขาดทุน ภาระเชิงนโยบายต่างๆ ซึ่งนักลงทุนจ�ำเป็นต้องระวังด้วยเช่น กัน จึงแนะน�ำให้ต้องติดตามข่าวจีน รับรู้กฎระเบียบจากสื่อจีน ทิศทางการ เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ซึ่งสื่อจีนตอนนี้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ในขณะทีต่ วั แปรทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่ คือสถานการณ์จนี -สหรัฐฯ ทีม่ ี

26

为加强反垄断监管,中国政府出台了一系列针对行业 特别是科技企业的监管政策,其中不乏阿里巴巴、滴滴出 行等名企遭调查,教培行业瞬间也转为了非营利性机构, 导致中国股市自7月底以来出现较大波动。 行业整顿的严厉举措也引发了投资者的担忧。监管 力度是否持续加码?整顿范围是否扩大?投资者又将如 何应对? 近日,泰国大城银行通过Clubhouse账号Krungsri Simple围绕“行业整顿拉开,中国股市是机遇还是风险” 主题,邀请了中国投资与经济问题研究专家参与讨论,为 投资商出谋划策。 泰国法政大学经济学院授课教师、中国经济问题研究 专家阿顺诗·帕尼察叁副教授就此话题发表了看法。她表

Q3 2020


Outlook 示,中国幅员辽阔,形成多元一体格局,要维护社会大局 稳定,就必须牢牢坚持中国特色社会主义制度的国家根本 政治制度,这也是推动国家经济发展的主要机制。因此, 中国政府对行业采取任何干预措施,相当于拔本塞源。 举例来说,针对教培行业的整顿,理由是培训班不 仅不是必需品,还极大地增加了学生和家长的负担,整

18.3%

6.5%

7.9% Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

GDP (YoY)

顿措施上还要求减少引进国外课程资源;从国家未来发 展来看,中国还针对腾讯游戏产业开展了打击和整顿。 尽管阿里巴巴旗下蚂蚁集团的确利用大数据创造巨大

66 CM

资金注入为市场提供了流动性支持,对股市来说是一个有 利因素。同时,国内消费不断扩张,外资持续注入,就业 援助政策显著增加。 壮大的新中产阶级人群将成为未来消费主力军,加 上拥有强大的政治力量,使外界看好中国投资发展。针对 资本市场投资,中国政府采取各项严格措施后导致股市下 跌,引发投资者不稳情绪,温·蓬碧认为一旦情况好转, 或许仍有回升机会。 其实在众人出现惊慌犹豫心理的同时或许也释放了 良好信号,学会在惊慌中看到希望,抓住投资机遇,可 通过合成基金加大中国股市投资比例,从分散风险中获 取利益。从统计中还发现,股市多次暴跌后仍可强势反 弹,建议投资者理性投资,投资前充分认识其中可能存 在的风险。 另外,值得关注的投资产业有,清洁能源或相关出 口业务。同时,中国加速自主技术研发值得投资者深入 挖掘新商机,如:让中国实现巨大飞跃的导航系统、高 科技等产业,投资者应该充分利用这一点将中国发展转 化为自身机遇。 紧跟变化,密切关注时事 在当今瞬息万变的时代,阿顺诗·帕尼察叁副教授 认为,其实中国也有自己的担忧,如:政府和家庭债务、 国企赤字、各类政策义务等,投资者需要小心谨慎,建 议密切关注中国动态,通过中国媒体渠道了解相关规则 和形势变化。目前,中国媒体还面向国际受众提供了英 文版资讯。 另一个值得关注的是中美战略交锋,必须警惕“中国 僵尸企业”,没有盈利能力,长期有着较重的债务负担, 提醒投资者谨慎投资涉及中方决不妥协的敏感地带,如: 新疆、香港、台湾、西藏和中国南海。 Photo : Xinhua-News

利益,但是也导致部分人因借贷的便利性而负债累累,这 势必对整体经济造成影响,家庭偿债负担加重,贫富差距 拉大,影响社会稳定。 预计中国行业整顿行动仍将继续推进,政府或将通过 中国网信办对行业特别是与安全、社会稳定或可能造成行 业垄断的企业实施严格监管,中国企业对此也表现出全力 配合与支持。此外,整顿行动还获得了民间的认可,让他 们拥有更好的生活。概括来说,中国经济体系的优点是一 体化、思路清晰、稳定可靠。 跳得过惊慌,把握投资机遇 泰国大城银行负责高净值客户业务执行副总裁 温·蓬碧说,在全球经济尚未从新冠肺炎疫情中复苏的背 景下,中国经济逆势而上,2021年第一季度GDP同比增长 18.3%,社会消费品零售总额增长33%,出口增长38.7%,

27


66 CM

Movement

ท่าเรือแหลมฉบังจับมือท่าเรือเซี่ยเหมิน สานสัมพันธ์ Sister Port ขยายโอกาสการค้า

泰国林查班港将与中国厦门港缔结为姐妹港 ท่าเรือแหลมฉบังเตรียมลงนามเป็นท่าเรือพี่น้อง (Sister Port) กับ ท่าเรือเมืองเซีย่ เหมิน ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของจีนทีม่ ปี ริมาณ การขนส่งสินค้าเป็นอันดับที่ 14 ของโลก เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อ�ำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ท่าเรือ แหลมฉบัง เตรียมด�ำเนินการลงนามข้อตกลง เป็นท่าเรือพี่น้อง (Sister Port)ร่วมกับท่าเรือ เมืองเซี่ยเหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และร่ ว มมื อ กั น ทางธุ ร กิ จ และ พัฒนาโอกาสทางการค้าด้านโลจิสติกส์ แลก เปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการขนส่ง ทางน�้ำและโลจิสติกส์ การบริหารจัดการท่าเรือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน ส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าว จะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง สองท่าเรือ เพื่อส่งเสริมบทบาทของกันและกันในการพัฒนาความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ อาทิ เปิดเส้นทางการเดิน เรือใหม่ เพิม่ จ�ำนวนสายการเดินเรือ อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของทั้งสองท่าเรือ ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจมี การท�ำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระหว่างกันเพื่อดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการของ ท่าเรือเพิม่ ขึน้ อันน�ำมาซึง่ ปริมาณการใช้บริการยกขนสินค้า และโอกาสทาง ธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยจะส่งเสริมแลกเปลีย่ นข้อมูลและความรูใ้ นการพัฒนาการ บริหารจัดการ และการปฏิรูปท่าเรือ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทัน สมัย ซึง่ สามารถยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือให้ดขี นึ้ ส�ำหรับในด้านการ จัดการองค์ความรูจ้ ะส่งเสริมการฝึกอบรมทางวิชาการและแลกเปลีย่ นความ รูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดการฝึกอบรม / สัมมนา และการศึกษาดูงาน ปัจจุบันท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินเป็นท่าเรือน�้ำลึกที่ส�ำคัญตั้งอยู่บนเกาะ เซี่ยเหมินชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ติดกัน และบริเวณปากแม่นำ�้ จิ่วหลงเจียง ทางตอนใต้ของฝูเจี้ยนของจีน เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ ติดอันดับ 7 ท่าเรือชั้นน�ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการขนส่ง สินค้าเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา เมืองเซี่ยเหมินได้สร้างความ ร่วมมือทางการขนส่งทางทะเลระหว่างท่าเรือน�้ำลึกสงขลาของไทย โดย นับเป็นเส้นทางเดินเรือสายที่ 32 ที่เชื่อมต่อท่าเรือเซี่ยเหมินกับประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้นโยบาย “การขนส่งตามเส้นทาง สายไหมทางทะเล”

28

ปัจจุบนั ท่าเรือเมืองเซีย่ เหมินเน้นการพัฒนาสูค่ วามเป็นท่าเรืออัจฉริยะ โดยใช้ระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี 5G ขณะที่ท่าเรือ แหลมฉบังของไทยมีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ต่อปีมากกว่า 8 ล้านตู้ มาตรฐานในปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก จึงนับเป็นโอกาสที่ไทยจะ พัฒนาความร่วมมือกับท่าเรือเมืองเซีย่ เหมินเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคโนโลยี การขนส่งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างกัน 泰国林查班港准备与如今排名全球第14位集装箱港口 的中国厦门港签署协议,缔结成为姊妹港。 泰国港务局局长卡蒙萨透露,为促进业务合作,发展 物流贸易机会,促进水运、物流、港口管理、信息技术方 面知识经验交流,以可持续性方式共同发展,林查班港准 备与中国厦门港签署缔结姐妹港协议。 通过强化两大港口之间的合作,以促进彼此在两国 经贸合作发展中的作用,如:开辟新航线,增加航线数 量,为货物运输提供便利,完善两港的营商环境,助力双 方开展营销推广活动,以吸引更多的港口服务用户,拓展 商机等。同时还可以促进信息交流和知识共享,以及港口 改革,包括现代技术和设备,将提升港口运营管理水平。 在知识管理方面,将有效促进学术培训和知识交流,包括 开展培训、研讨会和考察等。 如今,厦门港是重要的深水港,地处福建省南部、九 龙江入海口。作为国际航运港口,目前厦门港是在全球第 14大、全国第7大集装箱港口。 2020年年底,厦门港与泰国宋卡深海港建立了水运 合作。这是厦门港开行的第32条东南亚航线,持续助力 “一带一路”建设。 目前,厦门港通过利用自动化集装箱管理系统和5G 技术着力打造成为自动化码头。2019年,泰国林查班港集 装箱年吞吐量超过800万个标准箱,位列全球第21位。这 将被视为泰国与厦门港开展合作以加强运输技术知识交流 的大好时机,以促进双方物流系统的发展。


Movement

66 CM

ผนึกก�ำลัง“ภาคีแพทย์แผนไทย-จีน” สู้โควิดด้วยศาสตร์ตะวันออก 泰中传统医药联盟展示东方疗法战“疫”

“การแพทย์แผนจีนได้บันทึกไว้ว่า ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน จีนเคยเกิด โรคระบาดครั้งใหญ่มาแล้ว 345 ครั้ง การระบาดที่อู่ฮั่นก็ได้ใช้การแพทย์แผนจีน มาร่วมรักษาด้วย ส่วนของไทยขณะนี้มีสมุนไพรหลายชนิดที่ได้รับการยอมรับว่า ช่วยรักษาได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ที่ล่าสุดถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้าน สมุนไพรแล้ว” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวในการเป็นประธาน ประชุมหารือกลุ่มแพทย์แผนไทย-จีน เพื่อระดมการแพทย์ทุกศาสตร์เข้ามาช่วย กันจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย-จีน อว.” เพื่อรับมือ กับการแพร่บาดของโควิด-19 ที่ยังหนักหน่วง โดยมีคณะแพทย์แผนไทย-จีนใน สถาบันอุดมศึกษา อว. รวมถึงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมหารือเมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า การจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมือด้านการแพทย์ แผนไทย-จีน อว.” ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมสู้สงครามโควิด-19 แล้ว ยัง เป็นการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการยกระดับการแพทย์แผนไทย-จีน โดยเรื่องแรกที่จะเร่งด�ำเนินการคือการวางแผนผลิตยาสมุนไพรไทย-จีน ที่มีทั้ง ประเภทป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อบรรจุลงใน“กล่อง อว.พารอด”ส่งไปถึง ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือในชุมชน ซึ่งจะท�ำให้คนไทย ได้พิสูจน์ทราบถึงประสิทธิภาพในการรักษาของแพทย์ตะวันออกที่ไม่แพ้แพทย์ ตะวันตก พร้อมกันนี้จะมีการสนับสนุนในทุกๆ ด้านเพื่อยกระดับแพทย์แผนไทยจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังมีการรายงานถึงแนวทางการใช้สมุนไพรและต�ำรับยาใน การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูร่างกายในช่วงโควิด-19 โดยฤทธิชัย พิมปา อาจารย์ ประจ�ำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส�ำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การป้องกันโรคโควิด-19 ควรปรับสมดุลธาตุ ไฟให้บริบูรณ์ โดยการเลือกรับประทานพืชผักสมุนไพร หรือยาสมุนไพร ที่มีรส ร้อน รสเปรี้ยว เช่น กระเทียม กระชาย พริกไทย โหระพา เป็นต้น ส่วนยาต�ำรับ ที่สามารถปรับสมดุลธาตุ เช่น ยาตรีผลา ยาตรีพิกัด เป็นต้น ส่วนการรักษาโรค เมื่อมีไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย นอกจาก รับการรักษาที่ถูกต้องตามค�ำแนะน�ำของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ให้เลือกรับ ประทานพืชผักสมุนไพรที่มีรส ขม เย็น จืด เพื่อปรับอิทธิพลของธาตุไฟ เช่น มะระจีน มะระขี้นก ต�ำลึง ใบบัวบก เป็นต้น ส่วนต�ำรับยา ได้แก่ ยาฟ้าทะลาย โจร ยาเบญจโลกวิเชียร (ยาห้าราก) ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง เป็นต้น

“据中医药记载,在中国漫长的历史长河中,先后 发生过345次疫病流行,包括在武汉的新冠肺炎疫情中, 中医药也参与了辅助治疗。同样,泰国也有多种被公认 为能有效治疗的草药,如:刚被列入国家基本药品清单 的穿心莲。”泰国高等教育与科研创新部部长阿奈·劳 塔玛塔博士于8月11日主持泰中传统医药界会议时说,并 动员医药界共同成立“泰中传统医药合作联盟”(下简称 联盟),为应对整体形势仍十分严峻的新冠肺炎疫情。高 等教育委员会泰中医学院、泰国卫生部医疗与健康辅助厅 共同参与了会议。 阿奈·劳塔玛塔博士表示,联盟的成立,除了对抗新 冠肺炎疫情,还是将危险转化成为提升泰中传统医药水平 的契机。首先需制定加快生产包括预防、治疗和恢复三大 类药物的泰中草药计划,之后将药物装入救生包中以分发 给处于绿色疫情风险级别或居家及社区隔离的民众,将向 泰国人民证明东方治疗法并不输于西医。此外,还将在各 方面给予大力支持,以有效提升泰中中医药水平。 会上,泰国皇太后大学中西医结合办公室应用泰国传 统医药专业教师叻提猜·拼巴就疫情期间草药使用指南进 行了说明。他说,预防新冠病毒讲究火元素平衡,建议食 用草药类蔬菜植物或草药,如:大蒜、姜黄、胡椒、罗勒 叶等。至于能保持火元素平衡的药物,例如三果宝等。 治疗方面,当病毒或异物冲破防线侵入人体后,除 了遵照卫生部建议进行正确治疗外,还可选择食用带有 苦、凉、淡味的草药类蔬菜,以调节人体火元素,如: 苦瓜、红瓜、雷公根等。至于药物方面,如:穿心莲、 五根药等。

29


66 CM

Business

LingoAce

แพลตฟอร์มเรียนภาษาจีนส�ำหรับเด็ก กับการเติบโตก้าวกระโดดในไทย LingoAce (ลิงโก้เอซ) แพลตฟอร์มการเรียนภาษาจีนออนไลน์สำ� หรับ เด็ก ผู้น�ำนวัตกรรมการเรียนออนไลน์แนวใหม่ที่ทลายก�ำแพงด้านภาษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนสร้างปรากฏการณ์มาแล้วในหลายประเทศทั่ว ภูมภิ าคเอเชีย ประกาศความส�ำเร็จปักหมุดเบอร์หนึง่ แพลตฟอร์มสอนภาษา จีนออนไลน์สำ� หรับเด็กในเมืองไทย ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 300% ทุกไตรมาส ในระยะเวลาเพียง 9 เดือน ทลายก�ำแพงภาษาด้วยเทคโนโลยี LingoAce (ลิ ง โก้ เ อซ) เป็ น สตาร์ ท อั พ ด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา (EdTech)จากสิงคโปร์ที่มี ฮิวจ์ เหยา (Hugh Yao) วิศวกรคุณพ่อลูกสองที่ สามารถพูดได้สองภาษาเป็น CEO และผู้ก่อตั้งในปี 2560 จากการตระหนัก ถึงความส�ำคัญของการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในยุคโลกไร้พรมแดน แต่ในฐานะพ่อคนหนึ่ง เขาทราบดีว่าการที่จะให้ลูกๆ ได้เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษานั้นเป็นเรื่องยากเพียงใด ด้วยรูปแบบการ สอนแบบเก่าทีผ่ เู้ รียนไม่มกี ารโต้ตอบกับครู ท�ำให้ยงิ่ ยากในการเข้าถึงเนือ้ หา เพราะเน้นการท่องจ�ำที่มากเกินไป ด้วยเหตุนี้ LingoAce จึงออกแบบการเรียนรูภ้ าษาจีนส�ำหรับผูเ้ รียนยุค ใหม่ในช่วงอายุ 6-15 ปี โดยใช้เทคโนโลยีล�้ำสมัยสร้างคลาสเรียนขนาดเล็ก ที่มีระบบ Gamification และ Interactive ที่ทำ� ให้ผู้เรียนสนุกและโต้ตอบ กับคุณครูเจ้าของภาษาได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีคุณครูมืออาชีพเจ้าของ ภาษามากประสบการณ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น เพื่อส่งมอบการ เรียนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียนได้มากที่สุด ด้วยความโดดเด่นของแพลตฟอร์มทีส่ ามารถเติมเต็มและทลายก�ำแพง ของการเรียนภาษาจีนออนไลน์ในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ LingoAce ประสบความส�ำเร็จในการขยายบริการในหลายประเทศอย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียงไม่กี่ปี โดยปัจจุบันเปิดส�ำนักงานแล้ว 6 แห่ง ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ส�ำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ และส�ำนักงานที่เมืองปักกิ่งและอู่ฮั่นในจีน, เมืองลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกา, กรุงจาร์กาตาร์ในอินโดนีเซีย และล่าสุด เมื่อปี 2563 ได้ขยายการบริการมาที่ประเทศไทย โดยปัจจุบันมีผู้เรียนบน แพลตฟอร์มรวมกว่า 3 แสนคนทั่วโลก

30

ฮิวจ์ เหยา ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ LingoAce กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น หนึง่ ในประเทศที่ LingoAce ให้ความ ส� ำ คั ญ ในการขยายตลาดในเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ เรามีการออกแบบ โปรแกรม และพัฒนาหลักสูตรแบบ Localisation เพื่อตอบสนองความ ต้องการของนักเรียนไทยให้ได้มาก ที่ สุ ด โดยเรามุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ เสนอ บริการระดับโลกของเราสูป่ ระเทศไทย ด้วยวิสยั ทัศน์ทตี่ อ้ งการเชือ่ มโยงการ เรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ทั่วโลก ผ่านการพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการเรียน ออนไลน์แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “Learner First” ที่ค�ำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอันดับแรก ด้าน ณัฐนิช ทองไกรแสน Country Manager ประเทศไทย กล่าว ว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศส�ำคัญในการขยายการเติบโตของ LingoAce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้การเรียนออนไลน์กลายเป็นเรื่อง จ�ำเป็นเท่านั้น แต่ค่านิยมของผู้ปกครองในปัจจุบันต้องการปลูกฝังให้เด็กมี ทักษะด้านภาษามากกว่า 1 ภาษา หรือให้มีภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 เพื่อ สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็น Global Citizen ที่สามารถต่อยอดทางการศึกษา การท�ำงาน และโอกาสในชีวิตได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด โดยกลุ่มผู้ปกครองส่วน ใหญ่ทมี่ กี ำ� ลังซือ้ พร้อมให้ความส�ำคัญกับการใช้จา่ ยด้านการศึกษาให้กบั บุตร หลานของตนอย่างเต็มที่ ขณะที่ในประเทศไทยเองยังไม่มีผู้เล่นในตลาดสอนภาษาจีนออนไลน์ ส�ำหรับเด็กโดยเฉพาะมากนัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนภาษาจีน ออนไลน์ที่มีการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้การเรียนสนุก และได้ผลลัพธ์ อย่างทีต่ งั้ ใจในแบบของ LingoAce จึงท�ำให้ผลตอบรับจากการเปิดให้บริการ ในประเทศไทยถือว่าดีเกินที่ตั้งไว้ “ เฉพาะในประเทศไทยเรามีจ�ำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้นเกือบหมื่นคน หลังเปิดให้บริการเพียง 9 เดือน มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไตรมาสละประมาณ 300% โดยส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนอินเตอร์และโรงเรียนเอกชนทัว่ ประเทศ


Business

66 CM

ที่มีความสนใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาการเรียนภาษาที่สามอย่างภาษาจีน เพื่อน�ำไปใช้ต่อยอดในอนาคต จากไม่มีพื้นฐานสู่การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ สามารถสือ่ สารได้อย่างมัน่ ใจ ตลอดจนการน�ำไปสอบวัดระดับต่างๆได้อย่าง มีประสิทธิภาพ” ผู้บริหาร LingoAce ประเทศไทยกล่าว

少儿在线学汉语 LingoAce在泰成功站稳脚跟 LingoAce,一个面向青少儿的汉语教育平台,作为 创新在线教育领导者,其通过现代技术打破传统语言教 育教学屏障,已在亚洲多个国家落地,且强势位列泰国 青少儿在线汉语教育平台第一,用时仅9个月,就实现了 每个季度300%的跳跃式发展。 技术打破“教”的屏障 LingoAce成立于2017年,是一家新加坡科技型教育 公司,创始人兼CEO姚辉精通双语,是一位工程师、两个 孩子的父亲,在全球化时代下,他认识到熟练掌握语言并 充分运用由此带来新机遇的重要性。作为一位父亲,他深 知让孩子与中文母语者学习十分困难,师生缺乏互动,光 靠大量死记硬背根本无法真正理解语言的含义。 鉴于此,LingoAce研发了针对6-15岁青少儿的汉语 课程学习,利用先进技术进行小班授课,通过有趣的游 戏和互动性质的测试使课堂变得生动活泼,并由母语为 中文且教学经验丰富的教师授课,以带给学生高效的教 学辅导。 基于拥有有效填补和打破线上语言学习屏障优势,让 LingoAce在短短几年时间里成功打入多国市场,现已在5 个国家设有6个办事处,包括:新加坡(总部)、中国北 京和武汉、美国洛杉矶、印度尼西雅加达,以及2020年 还将业务拓展到了泰国市场。目前,平台拥有全球学员 超过30万人。

姚辉介绍,泰国是LingoAce拓展东南亚市场的重点国家 之一,为更好满足当地学生的学习需求,团队推出了本土化 软件和课程研发,在“学生至上”运营理念下,通过比传统 教学模式更有效的线上教育研发连接全球青少儿学习作为企 业愿景,旨在向泰国输送企业的国际化教育服务。 LingoAce泰国区域经理纳塔逆·通盖盛说,泰国是LingoAce拓展东南亚市场的目标之一,除了是因为新冠疫情使在 线教育成为常态化应用,在现代家长观念中还希望孩子能掌握 至少一项外语技能甚至更多,培养孩子成为世界公民,能够应 对来自学习、工作和机遇的挑战。因此,绝大部分具有较强经 济实力的家长会给孩子提供最好的教育。 目前,泰国青少儿在线汉语教育服务提供者仅有少数,特 别是运用技术辅助在线汉语教学以营造生动活泼的课堂体验模 式更是寥寥无几,最终收获良好的泰国市场反馈超出预期。 “在泰国推出服务仅9个月就已拥有近万名学生,每个 季度均保持300%的增速。大部分来自全国各地对汉语学习 感兴趣的国际学校和私立学校学生,以便为未来发展做好准 备。从汉语零基础到听、说、读、写能力培养,再到让学生 能够使用汉语自信交流,甚至能够参加各等级考试。”纳塔 逆·通盖盛说。

31


66 CM

Eye on China

ตลาดซอสปรุงรสจีนสดใส แนะไทยใช้ออนไลน์เจาะตลาด 开拓中国调味品市场,从线上做起 Photo : Xinhua-News

ทูตพาณิชย์เมืองกว่างโจวเผยการใช้ชีวิตแบบ New normal ของ ชาวจีนหลังจากวิกฤตโควิด-19 ท�ำให้ยอดขายของสินค้าประเภทอาหารกึ่ง ส�ำเร็จรูป อาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็ง และซอสปรุงรสส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากต้องการเจาะตลาดจีนแนะน�ำให้ผู้ประกอบการใช้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เป็นเครื่องมือการตลาด ที่ส�ำคัญ ศุภรา เสกาจารย์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง กว่ า งโจว กล่ า วว่ า จากการติ ด ตาม สถานการณ์ แ ละหาโอกาสส่ ง เสริ ม ผู ้ ประกอบการไทยในการขยายตลาดไป ยังประเทศจีน พบว่า ตลาดสินค้าเครื่อง ปรุงรสชนิดผสม โดยเฉพาะซอสปรุงรส ส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทานยังคงได้รับ ความนิยมอย่างต่อเนื่องในจีน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซอสเนื้อปรุงรสและซอส เห็ดหอมปรุงรส โดยผู้บริโภคกลุ่มคนวัยเรียนและกลุ่มคนวัยท�ำงานมีแนวโน้ม นิยมรับประทานซอสปรุงรสส�ำเร็จรูปพร้อมทานควบคูก่ บั ข้าวเปล่าและบะหมี่ มากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว อิ่มอร่อยและได้รสชาติ ในปี 2563 มูลค่าตลาดสินค้าเครื่องปรุงรสในจีนสูงถึง 3.95 แสนล้าน หยวน (ประมาณ 1.97 ล้านล้านบาท) ที่น่าสนใจคือกลุ่มตลาดสินค้าเครื่อง ปรุงรสชนิดผสม มีอัตราการเติบโตต่อปี 15.83% มีมูลค่าตลาด 1.5 แสนล้าน

หยวน (ประมาณ 7.5แสนล้านบาท) คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้าน หยวน (ประมาณ 2 ล้านล้านบาท) ในปี 2573 ซึ่งยังมีช่องว่างการเติบโตทาง การตลาดได้อีกเกือบ 2.7 เท่าตัว จากกระแสความนิยมดังกล่าวท�ำให้เหล่าดาราคนดังและเน็ตไอดอล หรือ KOL (ผู้มีอิทธิพลทางความคิด) ต่างทยอยกันออกผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส ส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทานแบรนด์ใหม่ ๆ สูท่ อ้ งตลาดและมียอดขายถล่มทลาย ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ แบรนด์สนิ ค้าซอสปรุงรสส�ำเร็จรูปต่าง ๆ ในจีนนิยมเจาะ ตลาดออนไลน์เป็นอันดับแรก โดยการประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์สนิ ค้าเป็นทีร่ จู้ กั ของผู้บริโภคในวงกว้าง แล้วจึงค่อยท�ำการเจาะตลาดออฟไลน์ ทูตพาณิชย์เมืองกว่างโจว มองว่า โอกาสทางการตลาดของสินค้าซอส ปรุงรสส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทานในจีนยังคงสดใส โดยคู่แข่งในตลาดยังไม่ได้ ผูกขาดทางตลาดมากนัก อีกทั้งเทรนด์การบริโภคอาหารที่ทำ� จากพืช ซึ่งดีต่อ สุขภาพและสิง่ แวดล้อมก�ำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ทชี่ าวโลกให้ความส�ำคัญ ไม่ เฉพาะกับผู้บริโภคชาวจีนเท่านั้น ดังนั้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตร ต่อสิง่ แวดล้อมจึงเป็นประเด็นทีไ่ ม่ควรมองข้าม ผูป้ ระกอบการไทยควรติดตาม เทรนด์การบริโภคอาหารต่าง ๆ ของผู้บริโภคชาวจีนอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าให้ตรงและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน และให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง ๆ ของจีน ไม่ว่าจะเป็น Tik Tok, Weibo, Xiaohongshu เป็นต้น อีกทั้งการร่วม เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับร้านอาหารบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรีอ่ าหารของจีนจะ เป็นปัจจัยให้สามารถเจาะตลาดจีนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

受益于疫情后的消费习惯,半成品菜、即食速冻食品、 即食调味品等产品在中国迎来消费热潮,泰国驻广州商业参 赞讲述了疫情常态化下中国人的消费习惯变化。同时对于计 划开拓中国市场的泰国商家,建议利用社交媒体和外卖平台 作为重要营销手段。 泰国商业部国际贸易促进办公室驻广州办事处主任素 帕拉表示,通过密切跟进中国形势和为泰国商家寻找机遇 中发现,复合调味品市场特别是即食调味品在中国仍持续 受欢迎,大部分是肉类和香菇类调味品,在学生和上班族 群体中呈增长趋势,此类产品可直接与米饭或面食搭配食 用,方便快捷的同时还十分美味可口。 2020年中国调味料市场规模达到3950亿元(约合1.975 万亿泰铢),同比增长15.83%。值得关注的是,复合调味 品市场市值1500亿元(约合7500亿泰铢),预计2030年将

高达4000亿元(约合2万亿泰铢),有约2.7倍增长空间。 面对这样的消费流行趋势,名人或网红等纷纷推出各 款调味品新品类,瞬间火爆市场。有意思的是,各款即食 调味品均首先瞄准线上市场,通过大力宣传提高品牌知名 度,之后再开展线下业务。 驻广州商业参赞认为,即食调味品在中国仍有无限发 展机遇,目前尚未出现严重的市场垄断现象。另外,有益 于健康和环境的植物性食品消费正成为中国乃至全球消费 趋势。因此,研发环保型食品是一个不可忽视的新商机, 泰国商家应该密切关注中国食品消费习惯趋势,以及时研发 和完善产品需求。同时还要对通过抖音、微博、小红书等线 上媒体渠道宣传给予重视。此外还要与中国外卖平台合作餐 厅开展合作,有助于更有效地进入中国市场。

32


CAEXPO ปลูกต้นไม้แห่งความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน บนรากฐานของความไว้เนื้อเชือ่ ใจซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน เมื่อปี 2534 ต้นไม้แห่งความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนได้ผลิดอกออกผลอย่าง ต่อเนือ่ ง โดยมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันเชิงยุทธศาสตร์เป็นเสมือนผืนดิน มีความ ร่วมมือแบบร่วมแบ่งปันผลประโยชน์เป็นเหมือนสารอาหารหล่อเลีย้ ง ช่วยให้ ต้นไม้นี้สามารถหยั่งรากได้อย่างมั่นคงและเจริญเติบโตงอกงาม การจะสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียน ในระดับที่สูงขึ้นนั้น จ�ำเป็นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นพื้นฐาน สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) และการประชุมสุดยอดธุรกิจและการ ลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17 เมื่อปีที่แล้วว่า จีนและอาเซียนควรยกระดับ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์ และเสริมการบูรณาการแผนพัฒนา ร่วมกัน เพื่อขานรับข้อเสนอแนะดังกล่าว งาน CAEXPO ครั้งที่ 18 จะยังคง บทบาทเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น�ำระดับสูง เสริมสร้างรากฐานของ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิงยุทธศาสตร์ หล่อเลี้ยงสารอาหารใหม่ให้กับต้นไม้ แห่งความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน 30 ปีแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เส้นทาง 30 ปีของความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียน ได้ผ่านช่วงของ ความสัมพันธ์คู่เจรจา ประเทศคู่หารือ ประเทศคู่เจรจาที่ครอบคลุม และ พัฒนาเรื่อยมาจนถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจุบันจีน และอาเซียนก�ำลังจับมือกันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันที่มีความ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ที่ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างสอง ฝ่ายนี้ ถือเป็นผลส�ำเร็จที่เด่นชัดที่สุดซึ่งเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชิง ยุทธศาสตร์ ความจริงใจต่อกันเป็นตัวช่วยเสริมความส�ำเร็จ ในบรรดาประเทศคู่ เจรจาของอาเซียน จีนเป็นผูบ้ กุ เบิกความสัมพันธ์กบั อาเซียนในหลายด้าน จีน เป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

- TAC) เป็นประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับ อาเซียน เป็นประเทศแรกทีจ่ ดั ตัง้ เขตการค้าเสรีกบั อาเซียน และเป็นประเทศ แรกทีแ่ สดงจุดยืนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางความร่วมมือระดับภูมภิ าค เอเชียตะวันออกของอาเซียน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนได้แสดงออกถึง ความจริงใจอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้น ความส�ำเร็จมาจากแรงกระตุ้นจากวิกฤต ความสัมพันธ์จีน-อาเซียน ได้ผ่านความยากล�ำบากมามากมาย ทั้งผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ การ แพร่ระบาดของ SARS และไวรัสโควิด-19 แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงยืนเคียงบ่า เคียงไหล่รว่ มกันฟันฝ่าอุปสรรค เสริมเพิม่ เติมความไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือแบบพหุภาคีและความร่วมมือต่อสูก้ บั โควิด-19

>> 第二届中国—东盟信息港论坛

งานฟอรั่มศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2

เบือ้ งหลังความส�ำเร็จมีกลไกคอยช่วยสนับสนุน ปัจจุบนั จีนและอาเซียน ได้สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ตั้งแต่การประชุมหารือ ระดับผู้น�ำ การพบปะกันของรัฐมนตรีต่างประเทศ การหารือของเจ้าหน้าที่ อาวุโส และคณะกรรมการความร่วมมือ ฯลฯ ซึง่ ช่วยผลักดันการเจรจาระดับ สูงระหว่างสองฝ่ายและน�ำมาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่เพิ่มมากขึ้น ความส�ำเร็จเกิดจากการยกระดับการท�ำงาน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

33


จีนและอาเซียนได้สง่ เสริมความร่วมมือเชิงปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะนับตัง้ แต่ทมี่ กี ารน�ำเสนอแนวคิด “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” จีนและ อาเซียนได้เพิม่ การเชือ่ มโยงในแผนพัฒนาบนพืน้ ฐานของความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ กันเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น โดยปัจจุบันอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามข้อ ตกลงทวิภาคี “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” ร่วมกับจีนแล้ว และจากการเชือ่ มโยง ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของจีน เข้ากับยุทธศาสตร์ศูนย์กลาง การเดินเรือระดับโลกของอินโดนีเซีย ยุทธศาสตร์การเปลีย่ นแปลงประเทศ ทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเล สูศ่ นู ย์กลางการขนส่งทางบก (from land-locked to land-linked) ของลาว และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของไทย ก็ได้นำ� มา สู่โครงการที่สำ� คัญอย่างโครงการรถไฟจีน-ลาว รถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุง และรถไฟไทย-จีน ซึ่งจะน�ำพาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในพื้นที่ CAEXPO เวทีเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เดือนพ.ย.ปีทแี่ ล้ว เวทีประชุมวาระพิเศษงานหนึง่ ได้ทำ� ให้งาน CAEXPO ครัง้ ที่ 17 เป็นทีจ่ บั ตามองมากขึน้ เมือ่ วันที่ 26 พ.ย.2563 พรรคคอมมิวนิสต์ จีนได้จัดการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับ พรรคการเมืองอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรก ที่นครหนานหนิง กว่างซี ประเทศ จีน โดยมีพรรคการเมืองกว่า 40 พรรค หัวหน้าพรรคกว่า 20 ท่าน และ ประธานรัฐสภา 5 ท่านจากประเทศอาเซียนเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ เห็นชอบถ้อยแถลงว่าด้วย “ความริเริ่มระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างจีนและอาเซียนในยุคใหม่” (The Joint Initiative of the CPC and the Political Parties of Southeast Asian Countries on Promoting China-ASEAN Cooperation in the New Era) ด้วยช่องทางของงาน CAEXPO ท�ำให้พลังทางความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนขยายวงกว้าง มากขึ้น การพูดคุยหารือน�ำมาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน นอกเหนือ จากการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างพรรคการเมือง งาน CAEXPO ยังเป็น เวทีสำ� คัญส�ำหรับการเจรจาระดับสูงระหว่างจีน-อาเซียน ในงาน CAEXPO และการประชุมสุดยอดฯ ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา มีผู้น�ำจีนและต่างประเทศเข้า ร่วมทั้งสิ้น 97 ท่าน มีแขกระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมมากกว่า 3,400 คน จาก การร่วมกล่าวสุนทรพจน์ พบปะหารือของผู้น�ำและรัฐมนตรีแต่ละประเทศ ท�ำให้การบูรณาการการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนเข้ากับแผน พัฒนาของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา CAEXPO ได้จัดการประชุมฟอรั่มระดับสูงมา แล้วมากกว่า 282 งาน ครอบคลุมด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน ก�ำลังการ ผลิต ศุลกากร สาธารณสุข การเงินและสาขาอื่นๆมากกว่า 40 สาขา มีความ สอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีนและอาเซียน ตลอดจนมีส่วนช่วยผลักดันการสร้างระเบียงการค้าระหว่างประเทศเชื่อม ทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China–ASEAN Information Harbor: CAIH) พันธมิตรการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบจีนอาเซียน (China – ASEAN Multimodal Transport Alliance: CAMTA) และโครงการที่ส�ำคัญอื่นๆ จับตางาน CAEXPO ตอบโจทย์ท้าทายแห่งยุคสมัย ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษและการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ได้น�ำความท้าทายครั้งส�ำคัญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมและการรับมือกับโรคระบาดมาสู่ทั่วโลก หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีน เคยกล่าวย�้ำในหลายวาระโอกาส ว่า จีนยินดีที่จะมี่ส่วนร่วมใน “กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน” (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ด�ำเนินความ ร่วมมือเชิงปฏิบัติร่วมกับอาเซียนในสาขาส�ำคัญที่ระบุไว้ภายใต้กรอบฯดัง

34

กล่าว เพือ่ เร่งผลักดันการฟืน้ ฟูทางเศรษฐกิจ การยกระดับความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ เชิงยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระหว่างกัน ได้กลายเป็นวาระ จ�ำเป็นเร่งด่วนของจีนและอาเซียนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ในงาน CAEXPO ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย.นี้ จะมีการจัด กิจกรรมส�ำคัญเช่น กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์คู่ เจรจาจีน-อาเซียน, วาระครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ ทูตจีน-ลาว และครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนบูรไน ผูน้ ำ� จีนและอาเซียนจะให้เกียรติเข้าร่วมในพิธเี ปิด และเล่าถึงนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เพือ่ แสดงให้ทวั่ โลกได้เห็นว่าจีน และอาเซียนมีความมั่นใจกับการรับมือปัญหาในห้วงวิกฤต นอกจากนี้ จะมีการจัดฟอรั่มระดับสูงภายใต้กรอบงาน CAEXPO ครั้ง ที่ 18 ทั้งสิ้น 27 งาน ในจ�ำนวนนี้มี 13 งานที่จะจัดขึ้นระหว่างช่วงวันงาน ครอบคลุมประเด็นเรื่อง RCEP ห่วงโซ่อุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ยา เศรษฐกิจ ดิจิทัลและอื่นๆ ขณะที่งานฟอรั่มการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่าง จีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดความร่วมมือท่าเรือสากลอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 2 จะช่วยผลักดันการจัดตั้งพันธมิตรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จีน-อาเซียน (CAMTA) และการสร้างฐานพันธมิตรการขนส่งต่อเนื่องหลาย รูปแบบจีน-อาเซียนขึ้นที่กว่างซี วันเวลาผ่านไปกว่า 30 ปี ต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ อาเซียนได้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ร่องรอยของความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างจีน-อาเซียนปรากฏให้เห็นเด่นชัดบนวงปีของต้นไม้ เป็นเครื่อง พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาทางความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน และ เปรียบเหมือนเหรียญรางวัลอันสมบูรณ์แบบที่มอบให้กับงาน CAEXPO ซึ่ง คอยดูแลบ่มเพาะต้นไม้นี้ผ่านการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ กันมาโดยตลอด


东博会厚植互信土壤 培育中国—东盟合作之树 文/东博社记者 黎敏 自1991年中国—东盟建立对话关系以来,双方的合作 之树已然郁郁葱葱、硕果累累。什么样的土壤培育出什么 样的林木,根深叶茂的中国—东盟关系正是以战略互信为 土壤,以共赢合作为养分,才扎得稳、长得好、结得甜。 从木到林,打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关 系,更需要互信为本。2020年,中国国家主席习近平在 第17届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资者峰 会开幕式上致辞时提出,中国—东盟要提升战略互信, 深入对接发展规划。 高处谋势,实处落子。第18届东博会将继续以高层引 领、以平台务实,厚植中国—东盟战略互信的土壤,为双 方合作之树输送新的养料。 三十而立,闪耀互信光芒 回望中国—东盟建立对话关系30年的来路,从对话关 系、磋商伙伴、全面对话伙伴再到战略伙伴关系,并携手 共建更为紧密的中国—东盟命运共同体,双方关系的不断 升级正是彼此战略互信最有分量的成果。 这份成果里有诚意的加持。在东盟对话伙伴中,中国

Photo : Xinhua-News

创造了多项第一:第一个加入《东南亚友好合作条约》, 第一个同东盟建立战略伙伴关系,第一个同东盟商建自贸 区,第一个明确支持东盟在东亚区域合作中的中心地位。 中国以十足的诚意期待十分的信任。

>> 中国—东盟信息港数字经济产业联盟正式启动

พิ ธีเปิดตัว ‘พั นธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัล’ ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศจีน-อาเซียน

这份成果里有危机的驱动。中国—东盟关系发展历经 金融危机的海啸、非典疫情的骤雨、再迎新冠肺炎疫情的 惊涛,但双方始终风雨与共,在倡导多边主义、合作抗疫 的共识中守望相助,提升了彼此互信的温度。 这份成果里有机制的保障。目前,中国与东盟已经建 立起各层级的合作机制,包括中国—东盟领导人会议、外 长会议、高官磋商、联合合作委员会等,为促进双方高层 对话、增进互信提供了保障。 这份成果里有行动的升华。近年来,中国和东盟陆续 推进各领域务实合作。特别是自“一带一路”倡议提出以 来,中国与东盟各国在战略互信的基础上,加快了发展规 划的对接,目前,东盟10国均已同中国签署共建“一带一 路”双边合作文件。当“一带一路”倡议对接上印尼“全 球海洋支点”战略、老挝“变陆锁国为陆联国”战略、 “泰国4.0”发展战略等发展蓝图时,中老铁路、雅万高 铁、中泰铁路等大批惠民生的重点项目已落地有声,给 当地人民带去了满满的获得感。 东博平台,培育互信沃土

>> 中老铁路等大批惠民生的重点项目已落地有声

โครงการรถไฟจีน-ลาวและโครงการที่ส�ำคัญอื่นๆ ได้เริ่มด�ำเนินการแล้ว

2020年11月,一场特殊的对话会让即将绽放的第17 届东博会更加璀璨夺目。26日,中国共产党(以下简称 中共)同东南亚国家政党在广西南宁举行了首次对话会。 东南亚近40个政党,包括20多位党首、5位议长及中共代 表等共聚一堂。会上通过了《中国共产党和东南亚国家政 党关于促进新时代中国—东盟合作的共同倡议》。借助东 博会平台,中国—东盟合作的强音得以传遍四海八方。 对话是互信的前提。除了助力政党对话,东博会已 成为中国—东盟高层对话的重要平台。前17届东博会、 峰会共有97位中外领导人、3400多位部长级贵宾出席。 通过主旨演讲、领导人会见、部长级磋商等方式,使 “一带一路”建设与东盟各国的发展战略、规划更为有 效地对接起来。

35


>> 中国国家主席习近平出席第17届东博会开幕式并视频致辞 (图片来源:中国—东盟博览会秘书处)

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิ ธีเปิดงาน CAEXPO ครั้งที่ 17 (ภาพ: ส�ำนักเลขาธิการงาน CAEXPO)

17年来,共有282个高层论坛绚烂绽放,涉及互联互 通、产能、海关、卫生、金融等40多个领域,涵盖了中 国、东盟国家发展战略中的多个重点领域,并促成了国际 陆海贸易新通道、中国—东盟信息港、中国—东盟多式联 运联盟等一批重要项目落地。 聚焦盛会,回答时代命题 百年变局叠加世纪疫情,给世界留下了“经济社会发 展”与“疫情防控”两个时代命题。中国国务委员兼外交 部长王毅在多个重要场合表示,中方愿同东盟对接《东盟 全面复苏框架》,与东盟在该《框架》确定的重点领域开 展务实合作,大力推进经济复苏。提升战略互信,对接发 展规划,中国与东盟从未像今天这样迫切。 而围绕“提升战略互信”,于2021年9月10~13日举 行的第18届东博会将策划多场重要活动,包括:中国—东 盟建立对话关系30周年、中国—老挝建交60周年、中国— 文莱建交30周年纪念活动。特别是中外领导人将高规格出 席开幕大会,各国将发布相关经济政策和规划,让世界听 到中国—东盟回答时代命题的信心。 此外,第18届东博会框架下计划举办27个高层论 坛,其中会期举办13个,涵盖RCEP、产业链、医药、 数字经济等领域。通过举办中国—东盟多式联运联盟论 坛暨第二届北部湾国际门户港峰会,东博会还将推动成 立中国—东盟多式联运联盟,打造广西中国—东盟多式 联运联盟基地。 30载铢积寸累,在中国—东盟关系的苍天大树里, 友好合作的年轮清晰而深刻,它是中国—东盟关系富有 生命力的力证,是东博会厚植互信土壤、培育合作之树 的完美勋章!

36

>> 2017中国-东盟信息港论坛·电子商务峰会中泰跨境贸易投资促进平台项目签约仪式

พิ ธีลงนามโครงการแพลตฟอร์มส่งเสริมการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนจีน-ไทย ในการประชุม China-ASEAN E-commerce Summit ประจ�ำปี 2017

>> 东博会促成了中国—东盟信息港等一批重要项目落地

่ ำ� คัญหลายโครงการ CAEXPO ช่วยผลักดันโครงการทีส เช่น ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (CAIH)


รู้จัก ‘เฉวียนโจว’

Culture

66 CM

เมืองมรดกโลกอันดับที่ 56 ของจีน Photo : Xinhua-News

เรื่อง: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

เมืองเฉวียนโจว ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน มีชื่อเดิมว่า ‘ชื่อถง’ เมืองเฉวียนโจวมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ถือ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ ‘ท่าเรือชื่อถงเมืองเฉวียนโจว’ เป็นหนึ่งในสี่ท่าเรือหลักทางการค้า ต่างประเทศของจีนมาตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ถงั ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซง่ และ หยวน เมืองเฉวียนโจวได้เป็นประจักษ์พยานการพัฒนาอันเฟื่องฟูของ การค้าทางทะเลระดับโลกในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 10-14 และยังถูก ยกให้เป็น ‘ท่าเรืออันดับหนึ่งของตะวันออก’ เช่นเดียวกับท่าเรือเมือง อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ มีการท�ำการค้าและพาณิชย์กับประเทศ ต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ‘สะพานลั่วหยาง’ หรือ ‘สะพานว่านอัน’ เป็นสะพานหินข้ามทะเล ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศจีน มีอายุกว่า 1,000 ปี ถือเป็น หนึ่งในสี่สะพานโบราณเลื่องชื่อของจีน (อีก 3 สะพานที่เหลือคือ สะพาน หลูโกวที่ปักกิ่ง สะพานจ้าวโจวที่เหอเป่ย และสะพานกว่างจี้ที่กวางตุ้ง) ทางทิศใต้ของสะพานมี ‘บันทึกสะพานว่านอัน’ แผ่นศิลาจารึกที่เขียน โดยไช่เซียง ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนอักษรในสมัยราชวงศ์ซ่ง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคงานด้านสถาปัตยกรรมการสร้างสะพาน ศิลปะ การเขียนอักษร และการสลักแผ่นศิลาจารึกในสมัยโบราณ

洛阳桥

สะพานลั่วหยาง

泉州湾 泉州湾 德济门遗址

顺济桥遗址

อ่าวเฉวียนโจว

ซากโบราณสถานป้อมประตูเต๋อจี่เหมิน

ซากสะพานซุ่นจี้โบราณ

37


66 CM

Culture

‘พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเดินเรือเฉวียนโจว’ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่ง เดียวในประเทศจีนที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือระหว่าง จีนกับต่างประเทศโดยเฉพาะ โบราณวัตถุมากมายที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ ชายฝั่ง สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางทะเลที่รุ่งโรจน์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ของจีน เฉวียนโจวในฐานะเมืองท่าส�ำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ ยังมีแหล่งภูมทิ ศั น์ทางประวัตศิ าสตร์ กลุม่ อาคารทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทางตอน ใต้ของฝูเจี้ยนอีกมากมายที่ควรค่าแก่การมาเยือน ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ‘เมืองเฉวียนโจว ศูนย์กลางการ ค้าทางทะเลระดับโลกของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน’ ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การ ยูเนสโก ครั้งที่ 44 ที่นครฝูโจว กลายเป็นมรดกโลกล�ำดับที่ 56 ของจีน ‘เมืองเฉวียนโจว ศูนย์กลางการค้าทางทะเลระดับโลกของจีนในสมัย ราชวงศ์ซ่งและหยวน’ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างคริสต์ ศตวรรษที่ 10-14 และด�ำรงอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งกระจายอยู่ในบริเวณอ่าว เฉวียนโจว โดยมีเขตเมืองเฉวียนโจวในปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง ประกอบ ด้วยแหล่งมรดก 22 แห่ง อาทิ หินแกะสลักฉีเฟิงภูเขาจิ่วยื่อ ส�ำนักงานดูแล การค้าทางทะเล (ระหว่างประเทศ) ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเมือง ท่าเรือ ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในสมัยนั้น มีองค์ประกอบทาง วัฒนธรรมที่ส�ำคัญหลายประการ ทั้งในด้านโครงสร้างทางสังคม ระบบการ ปกครอง การคมนาคม การผลิต และการค้าขาย ฯลฯ ในฐานะที่เป็นดั่งบานหน้าต่างของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ จุดเชื่อมต่อส�ำคัญของเส้นทางสายไหมทาง ทะเล รวมทั้งท่าเรือศูนย์กลางการค้าทางทะเลระดับโลกที่โดดเด่นของจีน ในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน เมืองเฉวียนโจวถือเป็นกรณีแบบฉบับของ โลกยุคโบราณในด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวล มนุษยชาติในปัจจุบัน 天后宫

万寿塔

เจดีย์ว่านโซ่ว

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

石湖码头

38

安平桥

สะพานอันผิง

ท่าเรือสือหู


Culture

66 CM

走近世界遗产之城,泉州——中国第56个世界遗产 (曼谷中国文化中心供稿) 泉州,位于闽南沿海地区,古称“刺桐”,至今已 有1300多年历史。作为中国古代海上丝绸之路的起点, 早在唐代,古泉州刺桐港就已成为中国对外贸易的四大 港口之一,宋元时期,泉州见证了10世纪至14世纪古代 世界海洋贸易的蓬勃发展,当时各国商旅云集、多元文化 交融,成为与埃及亚历山大港齐名的“东方第一大港”, 与世界上一百多个国家和地区通商贸易,呈现“涨海声中 万国商”的繁荣景象。 1000多年前的洛阳桥,是中国现存最早的跨海石 桥,是中国古代四大名桥之一(北京的卢沟桥、河北的 赵州桥、广东的广济桥)。桥南有宋代书法家蔡襄书写 的《万安桥记》宋碑,可欣赏古代桥梁的建筑艺术、书 法、石碑雕刻艺术。 泉州海外交通史博物馆是中国唯一反映古代中外海上 交通历史的专题博物馆,以丰富独特的海交文物,生动再 现了我国古代悠久辉煌的海洋文化。作为古代“海上丝绸 老君岩造像

之路”的重要港口,泉州还有许多历史景观、闽南特色建 筑群值得人们驻足。 就在2021年7月25日,在福州举行的联合国教 科文组织第44届世界遗产大会上,中国“泉 州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入 《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数升至56项。 “泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”是10世纪 至14世纪产生并留存至今的一系列文化遗产,分布于以今 天泉州城区为核心的泉州湾地区,包括九日山祈风石刻、 市舶司遗址等22个遗产点,反映了特定历史时期独特而杰 出的港口城市空间结构,涵盖了社会结构、行政制度、交 通、生产和商贸诸多重要文化元素。 作为宋元中国杰出的对外经济与文化交流窗口、海上 丝绸之路重要节点以及世界海洋贸易中心港口,古泉州也 是当今世界文明交流互鉴和构建人类命运共同体方面古代 世界的经典案例。

รูปปั้นเล่าจื๊อ

一 “朝天门” 泉州古代七城门之

ตู เฉาเทียนเหมิน หนึ่งใน 7 ประ ว นโจ ย ี เฉว เมืองโบราณของ

39


สแกน QR Code เพื่อสมัครสมาชิกและติดต่อสอบถาม 扫码了解杂志会员申请详情


66 CM

36

Outlook


66 CM

24

Movement