__MAIN_TEXT__

Page 1

Manipulus

1 Manipulus 2/2018

Š Legio Ostiensis ry 2018


AINEJÄRJESTÖLEHTI — Opiskelijajulkaisu Päätoimittaja: Krista Kokki Kiitokset: Legion hallitus 2018, Tapio Määttä,

YKA, EY, Bar play Kannen kuva: Oskari Nevalainen YHTEYSTIEDOT Kotisivut: legio.fi Sähköposti: hallitus.legio@uef.fi, manipulus.legio@uef.fi Postiosoite: Legio Ostiensis ry Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu

2 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Joulun ja uuden vuoden lähestyessä on hyvä aika ottaa katsaus taaksepäin ja miettiä kulunutta hallitusvuotta. Aloitin siviilioikeuden opinnot Joensuussa tammikuussa 2017 ja pääsin tutustumaan sekä vuoden 2016 että 2017 fukseihin ja ryhmäytymään heidän

kanssaan. Koin kuitenkin, että haluaisin osallistua toimintaan enemmän ja halusin haastaa itseni hakemalla Legion hallituksen jäseneksi. Hallitusvuosi alkoi järjestäytymiskokouksella, jossa pääsin hallituksen sihteeriksi ja ainejärjestölehden päätoimittajaksi. Keskeisiä tehtäviäni oli pöytäkirjan laatiminen ja

Haluan kiittää vuoden 2018 hal-

litusta loistavasta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa

niiden toimittaminen ilmoitustaululle sekä Manipu-

lus– lehtien kasaaminen ja blogin eloon herättämi-

onnea tulevalle halli-

nen. Alkuun jännitti todella paljon ja pohdin kuinka on-

tukselle!”

nistun pöytäkirjoissa ja osaanko käyttää ohjelmia, joilla lehti kasataan. Pöytäkirjojen laatimiseen muodostui kuitenkin nopeasti rutiini ja muutkin hallitustyöt alkoivat sujua omalla painollaan, eikä se lehden kasaaminenkaan loppujen lopuksi ollut

mitään ydinfysiikkaa. Tämän syksyn manipulus koostuu pääasiallisesti hallituksen jäsenten laatimista jutuista. Haluan kiittää vuoden 2018 hallitusta loistavasta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa onnea tulevalle hallitukselle! Krista Kokki Päätoimittaja, hallituksen Sihteeri

3 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


SISÄLLYS 3

Pääkirjoitus

5

Puheenjohtajan tervehdys

6

Rakas hallitustoiminta – runo

8

Oikeustieteiden laitos kehittää opiskelijakeskeisiä oppimisympäristöjä

11

Vinkkejä ajanhallintaan

12

Peruna-papusalaatti

13

Marianne-suklaakakku

14

Opiskelijan asuminen – hampaiden kiristelyä sekä onnen hetkiä

16

Vierailu– ja aktiviteettivinkit Joensuussa

19

Sarjakuvat

20

Vujuvastaavien vuosijuhla viikko

4 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi sitten olin hieman kauhuissani. Minut oli juuri valittu Legion puheenjohtajaksi ja uusi tehtävä jännitti. Pelkoa lisäsi se, että puolet uusista hallituslaisistamme opiskeli yliopistossa ensimmäistä vuottaan. Vaikka tunsin jokaisen jo ennestään ja tiesin heidän olevan aivan huipputyyppejä, epäilin, että kokemuksen puute saattaisi ai-

hiljaa aloin ymmärtää, että

Se, että näyttäy- kaikella tällä on ehkä sittendymme ulospäin kin isompikin merkitys. Se, itsevarmoina ja että näyttäydymme ulospäin

vakavasti otettavina, vaikuttaa tulevien työn-

itsevarmoina

ja

vakavasti

otettavina, vaikuttaa tulevien työnantajiemme ja opiskelu-

antajiemme ja opiskelu- paikkaansa pohtivien nuorheuttaa ongelmia. Miten ihmiset, jotka eivät kosten valintoihin. kaan ole olleet tietyissä perinteitä täynnä olevis- paikkaansa pohtivien sa tapahtumissa, osaavat niitä järjestää.

nuorten valintoihin. ”

Jälleen kerran saimme hallitukseemme uusia fuksivah-

Jo keväällä pelkoni osoittautui turhaksi. Sen si-

jaan, että uudet legiolaiset olisivat hidastaneet halli- vistuksia ja tällä kertaa olen heistä jo etukäteen iloituksen toimintaa, he toivat siihen jokainen jotakin nen. Minulla on kovat odotukset uusista ideoista, joita uutta. Oli piristävää, että asioita ei tehty niinkuin aina he tuovat mukanaan. Innolla odotan, minkä teeman ennenkin on tehty, vaan mietittiin, miten ne kannattai- Legio ottaa seuraavan vuoden toimintaansa ohjaasi tehdä. Vanhoilta konkareilta pyydettiin kuitenkin maan. Ehkä aktivoidumme Twitterissä tai alamme järusein neuvoja ja he jakoivatkin hyväksi todetut toimin- jestämään suuria poikkitieteellisiä tapahtumia. Joka tapauksessa olen varma siitä, että Legio muuttuu ja

tatavat mielellään. Vaihtuvuus tasapainottaa hallituksen toimintaa. Aikaisempina vuosina Legiossa on keskitytty tapahtumien

kehittyy. Muutos on tervetullutta, huolimatta siitä, että se aiheuttaa minussa suurta haikeutta.

toimivuuteen ja houkuttelevuuteen. Viime vuoden hallitus pyrki parantamaan opiskeluilmapiiriä. Tänä

vuonna olemme tehneet Legiossa julkisivuremonttia. Halusimme, että ainejärjestöstämme näkee ulospäin sen, että Legio on hyvä paikka opiskella ja kasvaa. Uudistimme nettisivut ja tiedotusvastaavat ovat hioneet instafeediä harmoniseksi. Markkinoimme tutkintoamme myös useisiin eri lukioihin ympäri Suomen. Minulle on tärkeää, että Legio näyttäytyy porukkana,

johon uuden opiskelijan on helppo tulla. Välillä mietin

Heini Väyrynen Hallituksen puheenjohtaja 2018

onko toimintamme ollut liian pinnallista, mutta pikku

5 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Rakas hallitustoiminta Kiitos näistä vuosista, jotka sain kanssasi jakaa, nyt muistelen yhteistä aikaamme kilometrien takaa Koin kanssasi niin upeita hetkiä, kun johdatit minua kohti hauskoja retkiä Tarjosit minulle lukuisia iloja, myös siivotessamme iltamyöhään biletiloja Kokouksissa tuli vietettyä aikaa, vastapainoksi tapasin ihmisiä, joiden seura on kuin taikaa Hallitustovereilta tukea sai aina, niin arkena kuin sunnuntaina Toivottavasti jatkossakin opiskelijoiden unelmia täytät ja parhaat puolesi kaikille näytät Nyt tahdon sinua valtavasti kiittää, näistä muistoista iloa vielä pitkälle riittää -Nimetön runoilija

6 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


7 Manipulus 2/2018

Š Legio Ostiensis ry 2018


Oikeustieteiden laitos kehittää opiskelijakeskeisiä oppimisympäristöjä Itä-Suomen yliopisto on käynnistänyt Ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelman. Tavoitteena on opiskelijan ohjauksen ja opiskelu-hyvinvoinnin edistäminen sekä työelämäyhteyksien vahvistaminen. Myös oikeustieteiden laitos panostaa lähivuosina vahvasti opiskeluhyvinvointiin ja opiskelijoiden ohjaukseen. Laitoksen tavoitteena on vahvistaa edelleen opetuksen työelämärelevanssia ja kehittää oppimista tukevia opiskelijakeskeisiä oppimisympäristöjä. Oikeustieteiden laitoksella oppimisympäristöjen kehittäminen perustuu opiskelijan aktiivisen roolin ja yhteisöllisten toimintatapojen tukemiseen. Joustavia ja monimuotoisia opetus-, opiskelu- ja arviointimenetelmiä lisätään. Laitos kannustaa opettajia uusiin opetusinnovaatioihin ja opetusmenetelmien monipuolistamiseen. Konkreettisina toimenpiteinä esimerkiksi luentojen striimausta ja tallentamista tullaan lisäämään. Erityistä huomiota kiinnitetään etäopiskelijoiden ohjaukseen.

Opiskelijoiden antama jatkuva palaute ja tiivis yhteistyö

oikeustieteiden laitok-

sen kahden opiskelijoiden ainejärjestön kans-

sa on osoittautunut arOpetuksen työelämärelevanssia vahvistetaan lisäämällä sidosryhmäyhteistyötä vokkaaksi tavaksi kehitopetussuunnitelmatyössä ja opetuksessa. Tavoitteena on vahvistaa tulevaisuuden tää laitoksen toimintaa työelämässä tarvittavien taitojen kehittymistä. Laitokselle on palkattu kaksi Proja opetusta.” fessor of Practice -tehtävässä toimivaa henkilöä. Työelämässä olevien ammattilaisten käyttöä vierailuluennoitsijoina lisätään. Opiskelijoiden antama jatkuva palaute ja tiivis yhteistyö oikeustieteiden laitoksen kahden opiskelijoiden ainejärjestön kanssa on osoittautunut arvokkaaksi tavaksi kehittää laitoksen toimintaa ja opetusta. Myös oppimisympäristöjen kehittämistyössä ja opetuksemme työelämärelevanssin vahvistamisessa opiskelijoiden antamalla palautteella on keskeinen merkitys. Oikeustieteiden laitos arvioi opetustaan jatkuvasti eri tavoin. Opettajat keräävät palautetta säännöllisesti opintojaksoilta. Opettajatuutorit tekevät kyselyitä erityisesti opintojen käynnistymisestä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään joka vuosi toukokuussa kysely, jossa kerätään palautetta kai-

8 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


kista ensimmäisen vuoden opintojaksoista. Valtakunnallisen kandikyselyn kautta saadaan palautetta kanditutkinnon suorittaneiden kokemuksista. Maistereiksi valmistuneiden urapolkuja seurataan yliopistotasoisella kyselyllä. Laitoksen näkökulmasta on arvokasta, jos opiskelijat ja valmistuneet jaksaisivat näihin eri kyselyihin vastata. Opiskelijoiden antama palaute on johtanut useisiin muutoksiin laitoksen toimintatavoissa. Opetusmenetelmiä on monipuolistettu, työelämävalmiuksia osana opetusta vahvistettu ja ohjausta kehitetty opettajatuutorijärjestelmään panostamalla. Näiden toimenpiteiden määrätietoinen jatkaminen on laitoksen keskeisiä painopisteitä lähivuosina, läheisessä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja ainejärjestöjen kanssa.

Tapio Määttä ympäristöoikeuden professori, oikeustieteiden laitoksen johtaja

9 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Juhlavuosi 2017

10 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Vinkkejä ajanhallintaan Yliopisto-opintojeni aikana olen törmännyt ongelmaan, jota minulla ei

aiemmin ole ollut: ajankäytön hallintaan. Kurssien tavoitteellinen suoritustahti on kova, minkä lisäksi pitäisi ehtiä nukkua tarpeeksi, syödä terveellisesti, urheilla riittävästi ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Unenpuutteen, tiskivuoren ja stressitason kasvaessa tajusin, että sillä tahdilla pääni hajoaisi jo hyvissä ajoin ennen valmistumistani. Niinpä aloin tutkia keinoja, joilla saisin elämäni taas hallintaan.

Tässä joitakin vinkkejä, joita olen itse kokeillut ja todennut enemmän tai vähemmän toimiviksi. 1.

Selvitä, mihin aikasi kuluu. Kirjaa ylös kaikki puuhasi ja se, miten paljon aikaa niihin käytät. Voit ladata puhelimeesi sovelluksen, joka seuraa puhelimenkäyttöäsi. Tiedostaessasi, mihin aikasi todella kuluu, on sitä helpompi alkaa säätelemään.

2.

Pohdi tavoitteitasi. Selvitä perinpohjaisesti, mitä haluat ajankäytölläsi saavuttaa. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Mitkä asiat tukevat tavoitteitasi ja mitkä asiat estävät niiden toteutumista? Ole valmis luopumaan asioista, jotka eivät edistä tavoitteitasi.

3.

Aikatauluta päiväsi. Merkitse kalenteriin kaikki päivän menosi ja velvollisuutesi, ja varaa niille sen verran aikaa kun ne vaativat. Muista merkitä aikaa myös ruuanlaitolle, paikasta toiseen siirtymiselle ja vapaa-ajalle. Kun olet pysynyt päivän aikataulussasi, voit hyvällä omatunnolla ottaa illan rennosti. Esimerkiksi YouTubesta löytyy paljon videoita, joissa opetetaan aikatauluttamista eli calendar blockingia.

4.

Osaa kieltäytyä asioista. On kultainen taito osata sanoa ei. Jos sinulla on jo valmiiksi ruuhkainen kalenteri, älä ota vastaan ylimääräisiä tehtäviä.

5.

Meditointi. Meditoinnilla on lukuisia tieteellisesti todistettuja terveyshyötyjä. Se vähentää stressiä ja auttaa keskittämään ajatuksia, mikä auttaa olemaan tehokkaampi.

6.

Ole armelias itsellesi. Jos et onnistu ajankäytön tavoitteissasi, älä ota sitä liian vakavasti. On täysin okei olla

silloin tällöin saamatta mitään aikaan. En ole minkäänlainen ajanhallinnan asiantuntija, enkä itsekään aina onnistu ajanhallinnassani ja tavoitteissani. Toivon kuitenkin, että tästä on hyötyä samojen ongelmien kanssa painiville. Kaikilla samat keinot eivät tietenkään toimi, minkä takia suosittelen kokeilemaan mahdollisimman monia erilaisia ajanhallinnan keinoja. Netti on tulvillaan erilaisia vinkkejä, joita lämpimästi suosittelen tutkimaan. Ajanhallinta on erittäin tärkeä taito työelämässä, joten mikäli se ei ole vielä hallinnassa, on opintojen aikana loistava tilaisuus harjoitella sitä.

Anni Saari Yritys– ja yhteistyövastaava

11 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Reseptit Nämä hyväksi havaitut reseptit ovat herkullisia, helppoja valmistaa ja maistuvat kaikille!

Peruna-papusalaatti Noin 4 annosta

Salaatti n. 500 g kiinteitä perunoita n. 200 g vihreitä papuja (pakastepussi) 1 pieni punasipuli rucolaa (halutessasi kirsikkatomaatteja)

Kastike 0,5 dl oliiviöljyä 1 tl sitruunamehua 1 rkl valkoviinietikkaa 0,5 tl suolaa 0,5 tl sokeria

ripaus mustapippuria

1. Keitä perunat kypsiksi kuorineen. 2. Kypsennä vihreät pavut pussin ohjeen mukaan. 3. Silppua sipuli. Kuori ja paloittele kypsät perunat. Myös pavut voi pilkkoa pienemmiksi paloiksi. 4. Sekoita perunat, pavut, sipuli ja rucola (sekä halutessasi pilkotut kirsikkatomaatit) kulhossa. 5. Sekoita kastikkeen ainekset erillisessä astiassa ja lisää se salaatin joukkoon.

6. Maista ja lisää tarvittaessa öljyä, sitruunaa, etikkaa tai mausteita.

12 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Reseptit Marianne-suklaakakku Pohja 175 g keksejä (esim. Muumikeksejä tai Digestivejä) 75 g margariinia

Täyte

6 dl kaura- tai soijavispikermaa 350 g tummaa suklaata 20 kpl Marianne-karkkeja murskattuna

Koristelu esim. Marianne-karkkeja murskattuna tai tuoreita marjoja

Huom! Jos haluat tehdä maidottoman tai vegaanisen kakun, varmista että margariini ja tumma suklaa ovat maidottomia. Gluteenittomaan kakkuun käytä gluteenittomia keksejä ja soijavispikermaa. Soijaton kakku syntyy kauravispiä käyttämällä.

1. Vuoraa halkaisijaltaan 24-26 cm irtopohjavuoan pohja leivinpaperilla. Murskaa keksit ja sulata margariini. Sekoita yhteen. 2. Painele keksiseos kakkuvuoan pohjalle tasaisesti. Laita jääkaappiin kovettumaan. 3. Paloittele suklaa ja sulata se mikrossa tai vesihauteessa. Murskaa Marianne-karkit esimerkiksi muovipussissa kaulimen avulla tai monitoimikoneessa. 4. Vaahdota vispikerma ja lisää joukkoon sulatettu suklaa sekä Marianne-murska. Sekoita tasaiseksi. 5. Kaada täyte kakkuvuokaan keksipohjan päälle ja levitä tasaiseksi. Anna hyytyä jääkaapissa vähintään 3 tuntia, mieluiten yön yli. 6. Irrota kakku vuoasta ja koristele haluamallasi tavalla.

Pihla Oivanen Hankintavastaava

13 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Opiskelijan asuminen – hampaiden kiristelyä sekä onnen hetkiä Jotkut asiat aiheuttavat usein päänvaivaa läpi opiskeluvuosien, ja yksi tällainen juttu lienee asumisjärjestelyt. Nyt Manipulus tarjoaakin teille nopean yleiskatsauksen siihen, millaisia asioita eri asumisen muodoissa voi tulla vastaan, jotta kämppäjuttujen miettiminen ei olisi ihan niin rasittavaa,

asumismuodot kirjoittajan omasta näkökulmasta

tarjoaakin teille

sauksen siihen, millaisia asioita eri asumisen muo-

ja kokemuksiin perustuen, joten näin ollen esimerkiksi omistusasunnot on jätetty vertailusta pois.

Suvi Sillanpää Tiedotusvastaava

14 Manipulus 2/2018

nipulus

nopean yleiskat-

mitä se usein saattaa nykyään olla. Oheiseen taulukkoon on siis kirjattu opiskelijan yleisimmät

Nyt Ma-

© Legio Ostiensis ry 2018

doissa voi tulla vastaan-- ”


Asumiskustannukset

Naapurit

Asunnon lämpötila

Asunnon ulkonäkö

Siisteys

Asunto (esimerkik si yksiö) yksityiseltä

Kallein asumistapa, esimerkiksi pikkuyksiön hinta ruutukaavasijainnilla voi tuntua melkein riistolta. Sijainti vaikuttaa paljon hintaan.

Naapureina voi olla ketä vaan. Se voi olla tosi positiivinen tai vaihtoehtoisesti myös tosi negatiivinen juttu.

Lämpötilat ovat usein ihan ok, paitsi siinä tapauksessa, jos taloyhtiössä sattuu asumaan runsaasti viluisia vanhemman kansan edustajia, jotka pyytelevät talonmiestä nostamaan lämpöjä vähän väliä koko talosta.

Asuntotarjonta on monipuolista ja valikoima hyvin vaihtelevaa. Asunto voi siis olla käytännössä minkälainen vain ja usein esimerkiksi mahdollisesta pintaremontista on helppoa neuvotella vuokranantajan kanssa.

Olet oman kämppäsi siisteyden herra. Kuitenkin, mitä vanhempi talo, sitä enemmän voi esiintyä niin kutsuttuja ikilikoja. Ikiliat eivät lähde yhtään millään, ja niiden jynssäämiseen saa käytettyä aivan liikaa arvokasta tenttiinlukuaikaa.

Asunto (esimerkik si yksiö) Joensuun Ellin kautta

Ellin kautta yksiötkin ovat hyvin kohtuuhintaisia ja hintalaatusuhde on kohdallaan. Hintaaspektiltaan Ellin asunto on paras asumisvaihtoehto, jos ei halua asua solussa. Miinuksena jonot, eli ihan äkkiä (fuksivuonna ainakaan) näistä hinnoista ei pääse kyllä nauttimaan, ellet ole superonnekas. Minä en ollut.

Naapurit ovat myös opiskelijoita. Lähtökohtaisesti heiltä siis pitäisi löytyä jonkin verran ymmärrystä hiljaisuuden jälkeen kuuluvalle melulle. Usein samassa talossa asuu aika paljon tuttuja, joka on hyvä silloin, jos tarvitsee vaikka lainata silitys-rautaa tai kananmunia.

Ellin kämpissä on perinteisesti kesällä tukalan kuuma, ja talvella jäätävän kylmä, koska pattereita ei suostuta kytkemään päälle. Kuulemma poikkeuksiakin löytyy ja joillekin nukkumalämpötila on miellyttävä ympäri vuoden.

Ellillä on sekä uusia että vanhoja kämppiä, ja kun vihdoin viimein saat asuntotarjouksen, ei siinä kannata kovinkaan paljoa nirsoilla. Asunnot ovat yleensä hyväkuntoisia, mutta uusimmissa kohteissa pelottaa välillä tehdä reikiä seiniin, tai ainakin niitä tulee paikkailtua sitten paniikissa muuttopäivänä.

Ellin talojen luona on lähes aina tosi hyvät kierrätysmahdollisuudet, jotka kyllä innostavat laiskempaakin lajittelijaa pistämään roskat omiin lootiinsa. Tästä huolimatta Jodelin @ellinkämpätkanavalla valitetaan liian usein siitä, kuinka poltettavan jätteen roskikset tulvivat taas vain päivä tyhjennyksen jälkeen. Struggle is real.

Soluasuminen (yksityiselt ä tai Elliltä)

Hyvin usein hyvin halpaa. Edullisuus onkin yksi soluasumisen suurimpia (ja kiistattomimpia) plussia.

Lähimmät naapurisi asuvat samassa kämpässä kanssasi. Jotkut tykkäävät tällaisesta järjestelystä, jotkut eivät voi sietää sitä ollenkaan. Oli miten oli, kämppikset tulevat varmasti kuulemaan elämäsi ääniä, ja sinä heidän. Ei aina niin kovin miellyttävää.

Jos solu on Elliltä, odotettavissa on samankaltaisia tilanteita kuin edellä mainituissa muissakin Ellin asunnoissa. Kylmää kyytiä ja kuumia aaltoja siis. Ellin soluissa on harrastettu ikkunoiden tilkitsemistä esimerkiksi sukilla ja ilmastointiteipillä. Tiedä sitten, miten lie auttanut.

Solut ovat usein vähän vanhemmissa taloissa, tai ainakin ne ovat helposti nuhjuisemman näköisiä useista asukkaista ja heidän suuresta vaihtuvuudestaan johtuen. Sisustaa voi periaatteessa vain oman huoneensa, yleiset tilat ovat myös muiden reviiriä.

Siisteydestä ovat valitettavasti vastuussa muutkin kuin yksin sinä. Tämän takia on varauduttava henkisesti sotkujärkytyksiin ja -yllätyksiin. Vaihtoehtoisesti kämppiksesi saa inhottua sinun sotkuisuudestasi. Harvoin siisteysmieltymykset osuvat nätisti yhteen kämppisten välillä, joten joku kärsii aina.

15 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Vierailu- ja aktiviteettivinkit Joensuussa Artikkelista löydät kohteita, joissa jokaisen joensuulaisen mielestäni tulisi – tai ainakin kannattaisi – vierailla:

Jokiasema Jokiaseman kahvio ja terassi on varmasti usealle paikalliselle tuttu, eikä suotta. Lempipaikkoihini lukeutuva ”Jokkari” on maalaisromanttinen ja tunnelmallinen paikka: Ympärillä olevat aitat ja kelluvat laivat luovat idyllisen miljöön kahvihetkelle.

Taitokortteli Keskustassa sijaitsevasta Taitokorttelista löytyy useita

putiikkeja ja palveluita. Siihen kuuluvat kahvilat, käsityöpajat, pienikokoiset käsityökaupat, näyttelytilat sekä jopa koulutustilat. Tämä matkailu-, käsityö- ja kulttuurikortteli on kokonaisuudessaan ainutlaatuinen. Taitokorttelin tarjoamista palveluista sekä kaupoista oma henkilökohtainen suosikkini on ”Pikku Puttiikki”, mistä löytyy uniikkeja tuotteita niin ihasteltavaksi itselle, kuin myös lahjaideoiksi läheisille.

Luontopolut Itä-Suomen ja Joensuun luonto erottuu edukseen kauneudellaan ja puhtaudellaan. Kun keskustan alueelta poistuu hieman syrjempään, voi heti löytää mahtavia lenkki- ja maisemapolkuja. Muutamia mainitsemisen arvoisia ovat aiemmin kuvatulle Jokiasemalle vievä rantatie keskustasta, Noljakan luontopolku sekä Höytiäisen lintutornin käyskentelyreitti. .

16 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Joensuun rannat Kuten jo aiemmin mainittua, Joensuun luonto on vertaansa vailla. Erityisesti joen ja järvien rannat ympäristöineen ovat erinomaisia rentoutumispaikkoja arjen kiireen keskellä. Muutamat näistä sijaitsevat aivan keskustan tuntumassa, kuten esimerkiksi Kuhasalo, Honkaniemen ranta, sekä Utran ranta. Näihin kohteisiin kannattaa eksyä useamminkin – ja mieli kiittää.

Botania Joensuun suosittu matkakohde Tapahtumapuutarha Botania lumoitsee luonnollisella loistollaan. Puutarhoista löytyy yli 2000 erilaista kasvia ympäri maailmaa. Sieltä voit löytää eri ilmastovyöhykkeet kasvillisuuksineen vain ovea avaamalla ja astumalla huoneesta toiseen, sekä kauniin ulkopuutarhan. Lisäksi Botaniasta löytyy kahvila. Botanialla ovat myös tavattavissa useat eri perhoslajik-

keet sekä kultatöyhtökakadu Juuso.

Mertalampi Usealle tuttu Mertalampi on helposti tunnistettavissa ”ikonisesta” keinustaan. Onttolasta löytyvälle Mertalammen rannalle ei ole välttämättä helppo löytää tietään, mutta se on kaiken vaivan arvoista. Tämä paikka on Ilosaarirockin lisäksi jättänyt mieleeni lämpimimmät kesämuistot Joensuusta.

17 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Kalliojärven kierros Joensuun keskustasta noin 30 kilometrin päässä sijaitseva Kal-

liojärven kierros luo erinomaiset ulkoilumahdollisuudet kaiken ikäisille ja kokoisille: Järven ympäri kiertävä 3,5 kilometrin mittainen polku on merkitty maastoon sinisillä merkeillä ja jyrkänteiden päälle on asennettu kulkua turvaavat kaiteet. Reitin varrelta löytyy tulipaikka sekä laavu. Kierros on luonnoltaan monimuotoinen, mistä löytyy suomaastoa, kuusi- ja mäntymetsää sekä kalliojyrkänteitä. Kierrokseen kannattaa varata ainakin puoli päivää aikaa, jotta kulkemisen lisäksi voi ihastella järven upeaa ympäristöä.

Antikvariaatit & kirpputorit Joensuun keskustan alueelta löytyy useita sielukkaita paikkoja, joista suosikkejani ovat kirpputorit sekä antikvaarit. Oma suositusehdotukseni onkin Suvantokadulla sijaitseva Antikva Eetu (Antikvaarinen kirjakauppa Ari Santala), josta saa hyvän palvelun lisäksi aina viemisikseen mieleisensä kirjan, tai

jopa useamman.

Areena & urheilukenttä Luonnon ja maisemien ihastelun lisäksi Joensuussa on mahdollista toteuttaa aktiivista ja liikunnallista puoltaan, mikä on tehty helpoksi monipuolisin puittein. Joensuun urheiluareena, sen kentät sekä ulkoilmakuntosali liikuttavat niin joukkueurheilijoita, kuin myös vapaa-ajan harrastajia. Lisäksi areenan lähettyviltä löytyy uima- ja jäähalli sekä pesäpallostadion.

Elokuvateatteri Tapio Joensuun keskustasta löytyvä elokuvateatteri Tapio ihastuttaa arkkitehtuurillaan: Ajanpatina huokuu elokuvateatterin ympäristöstä luoden tunnelmallisen ilmapiirin elokuvanautinnolle. Elokuvateatterissa palvelee myös erittäin avulias henkilökunta. Voinkin lämpimästi suositella jokaista lukijaa vierailemaan täällä! Anna Ollila Markkinointi-, fuksi– ja alumnivastaava

18 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


19 Manipulus 2/2018

Š Legio Ostiensis ry 2018


VUJUVASTAAVIEN VUOSIJUHLAVIIKKO Maanantai 29.10.2018 11.28 Vujujen aikataulun viimeistelyä 13.00 Erittäin limaisten pullojen palautus ja kauppareissu viini-iltaa varten 14.00 Nälän hätyyttäminen mäkkärissä 15.00 Viinilasien metsästys Niinivaaralta ja jännitys mahtuuko kaikki lasit autoon 16.00 Pihlan pikasuihku 17.00 Toimistolle saapuminen ilman avainta 17.12 Pelastava enkeli saapuu avaimen kanssa <3 17.17 Pikainen tilan järkkääminen ennen maistelijoiden saapumista 17.30 Viini-ilta alkaa lemuavan juuston kanssa 20.00 95 viinilasin tiskaus yhteispelillä Auroran vessassa → vaahtobileet! 21.15 Roihuun ja valtaamaan porukalla Annin yksiö kera pitsojen

Tiistai 30.10.2018 12.52 Julian epäselvyydet tuikkujen koristelusta ja kuvaohjeet teipin paikasta (kuinka vaikeaa?) 13.45 Jännitys siitä, ovatko hieman kosteat lasit selvinneet rikkoutumatta pakkasyöstä 14.00 Viinilasien palautus onnistuneesti 18.00 Syyskokous alkaa 18.15 Taistelu puheenjohtajuudesta 21.10 Uusi hallitus on valittu ja molemmat vuosijuhlavastaavat jatkavat uudessa hallituksessa, tosin uusissa tehtävissä

20 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Keskiviikko 31.10.2018

12.00-14.00 Lajikokeilu. Emme päässeet kumpikaan paikalle  20.00-22.00 Julian pompomSEKASORTO Torstai 1.11.2018 17.40 Sitsien järkkäämistä

Kuvaaja: Oskari Nevalainen

19.00 Sitsit 20.41 Synkimpien salaisuuksien paljastaminen bingossa + murhaavia katseita muurahaisten kiduttamisesta 22.16 Pizza lentää selkään?!?! 23.00 Jatkot tyhjässä Ilonassa 00.30 Grillin kautta kotiin Perjantai 2.11.2018 12.00 Sillisruokien shoppailua. Mm. 8 kg tomaatteja, 25 kurkkua, 10 pussia makaronia… 15.03 Kauppatavaroiden änkeäminen autoon 15.26 Miljoonan kauppakassin kantaminen Minnalle

16.00 Karjalanpiirakoiden paistamista 18.00 Lisää pompomkärsimystä 18.30 Alumnipaneeli, johon ei keritty ☹ 19.00 Istumajärjestyksen ja pöytänumeroiden tekoa sekä kuvausseinän verhojen silitystä 23.00 VUJUJÄNNÄ

Kuvaaja: Oskari Nevalainen

21 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Lauantai 3.11.2018

9.00 Ja vielä lisää Julian pompomahdistusta (mitäs muutakaan) 12.00 Kampaajalle 12.45 Luomiväri, puuteri, kulmat, poskipuna, huulipuna jne. + ainakin kilo lakkaa 14.45 Vujuja valmistelemaan Suloon 14.50 Teippi unohtui Julialle (niitä lähdetään tuomaan juosten juhlapaikalle) 15.10 Kuvausseinän valot jäivät Minnalle, mitäs nyt tehdään? 15.15 No tietenkin mennään kasuaalisti iltapuvussa Clasulle! 15.45 Nimikortit jäivät Suville

Kuvaaja: Oskari Nevalainen

16.35 Nimikortit saapuvat juuri ajoissa 16.45 Cocktail-vieraat saapuvat 17.00 Cocktail-tilaisuus alkaa 17.15 Saadaan ihania tervehdyksiä + jallua lämmikkeeksi 18.00 Vuosijuhlat alkavat 18.34 Ruokaa, juomaa, laulua, naurua! 21.40 Tanssijalka alkaa vipattamaan 22.30 Meistä tuli julkkareita 22.45 Jatkot Ilonassa 02.01 Unille

Kuvaaja: Oskari Nevalainen

22 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


Sunnuntai 4.11.2018

8.15 Herätyskello soi ja sillis kutsuu 9.00 Karaokelaitteiden saapuminen Metrialle 10.00 Hikinen ruuanlaitto ja tavaroiden roudaus alkaa 10.37 Julia soittaa Valtterille, ei vastausta 11.20 Pingispallot hukassa?! 11.29 Valtteri soittaa Julialle 11.30 Julia laittaa Valtterin etsimään pingispalloja kaupoista 11.50 Silliskansa tapaa K-marketilla 12.21 Valtteri lähtee polkemaan Prismaan metsästämään palloja 12.24 Judica ja Elsa lainaavat pingispallot 12.28 Valtteri pyöräilee turhaan ja kääntyy takaisin 12.30 Kaikki valmiina sillikselle 14.02 Ensimmäinen karaokeveto: Kemiaa!

17.30 Yhteiskuva 17.46 Pihla ja Julia tarvitsevat aivojen tuuletusta ja lähtevät mäkkiin (taas kerran) 19.05 Optimi opettaa uuden tanssin 20.00 Epämääräinen juomapeli alkoi 22.30 Aika lähteä jatkoille 23.30 Legion ruoka-apu 24.00 Sillis ja vujuviikko onnistuneesti ohi!

23 Manipulus 2/2018

© Legio Ostiensis ry 2018


24 Manipulus 2/2018

Š Legio Ostiensis ry 2018


25 Manipulus 2/2018

Š Legio Ostiensis ry 2018

Profile for Legio Ostiensis

Manipulus 2/2018  

Manipulus on Itä-Suomen yliopiston erikoisjuristien ainejärjestö Legio Ostiensis Ry:n kahdesti vuodessa julkaisema verkkolehti.

Manipulus 2/2018  

Manipulus on Itä-Suomen yliopiston erikoisjuristien ainejärjestö Legio Ostiensis Ry:n kahdesti vuodessa julkaisema verkkolehti.

Profile for tapsa11
Advertisement