Page 1

LEGIO OSTIENSIS RY:N AINEJÄRJESTÖLEHTI 2/14


4 1

/ 2

LEGIO OSTIENSIS RY:N AINEJÄRJESTÖLEHTI – ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEILIJÖIDEN OPISKELIJAJULKAISU Päätoimittaja, taitto Marja Liukko Kirjoittajat tässä lehdessä Elisa Vornanen, Pertti Lantta, Anjuska Marianne, Saara Holopainen, Mari Kokko, Ilkka Häyrinen, Matti Kuivalainen, Annika Temonen Yhteystiedot Kotisivut: www.legio.fi Sähköposti: manipulus@legio.fi, hallitus@legio.fi Postiosoite: Legio Ostiensis ry Oikeustieteet Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 JOENSUU 4. vuosikerta, 2. numero

Kansikuvatyttöinä toimivat tällä kertaa nimeltä mainitsemattomat Legion ja Judican puheenjohtajat. Lehden logo: Kalle Kaskinen

2

Manipulus 2/14


Pä ä

kir

KAMPANJOINTIA KISSA EI kiitoksella elä ja oma kehu haisee, mutta pakko on todeta, että hallituksemme alkukausi olisi voinut huonomminkin alkaa. Olemme onnistuneet luomaan toisillemme innostavan, rennon ilmapiirin, jossa jokaisen työpanokselle annetaan täysi arvostus ja tuki. Tämä näkyy siinä, että tehtäviin suhtaudutaan asiaan kuuluvalla vakavuudella, joka on johtanut oikeisiin, konkreettisiin lopputuloksiin. Esimerkkeinä voidaan mainita toukokuussa Helsinkiin järjestetty työelämäekskursio, upeat Legion hupparit, monet uudet yhteistyökumppanit ja suurimpana saavutuksena pääsykokeen takaisin saaminen HTM-puolelle. Lisäksi syyslukukaudelle on jo muhiutumassa mielenkiintoisia Legion toimintaan liittyviä kuvioita.

jo

itu

s

kuuluminen on niin paljon enemmän kuin pelkkä merkintä CV:een. ONKIN HUOLESTUTTAVAA, miten vähän Legion jäsenet näyttävät olevan kiinnostuneita ainejärjestössään vaikuttamisesta. Syyskokoukseen osallistui vain kourallinen jäseniä, joista suurin osa oli vanhoja hallitukselaisia. Niinpä uuden hallituksen valitsemiseksi jouduttiin järjestämään ylimääräinen kokous. Kevätkokouksenkin vietimme hallituksen kanssa keskenämme.

VAIKKA NYKYISELLÄ kokoonpanollamme on vielä puolet rupeamasta edessä, tämä kirjoitus on varovainen ensikampanja herättelemään kiinnostusta hallitustoimintaa ja Legion asioihin vaikuttamista kohtaan. Kun uudet hallitusKAIKEN TÄMÄN taakse kätkeytyy myös paikat jaetaan loppuvuodesta, toivonkin paljon sellaista, mikä ei suoraan näy ulos- näkeväni ehdolla satapäin vapaaehtoisia, päin. Olemme tavanneet laitoksen väkeä innokkaita legiolaisia valmiina toimeen. parikin kertaa, ja antaneet palautetta legiolaisten kannalta tärkeistä asioista, kuten Mutta se siitä syksyn puimisesta. kielikeskuksen kurssien sisällöstä. Lisäksi Nyt kesälaitumille toverit! Nauttikaa! esimerkiksi kopo-vastaavamme Jarna on a ottanut kantaa Erasmus-vaihtoon liittyMarj viin ongelmiin ja liikuntavastaavamme ovat pistäneet tuulemaan urheilumahdollisuuksien lisäämisen puolesta. TARKOITUKSENANI EI ole vähätellä aikaisempien hallitusten toimintaa tai väittää, ettei toiminnassamme olisi ollut parantamisen varaa, vaan tuoda omien kokemuksieni kautta tietoisuuteen sitä, että hallitustoiminta ei ole turhaa sanahelinää, jonka kautta ei oikeasti voisi vaikuttaa asioihin. Halusin tuoda tämän esille siksi, että olin itsekin ennen yksi niistä, joka näin erehtyi luulemaan. Hallitukseen

Manipulus 2/14

3


R E UM

N Ä S

S Ä T

A S OS

3 Pääkirjoitus 6 Uutiset 7

HTM-tutkinto pitää jalansijansa jatkossakin

8

Kolumni: Hermeneutiikka-päänsärkyä

9

Kolumni: Suomi-solun identiteettikriisi

10 Työpaikkoihin tutstumassa 14 Kollegiota tehdään itselle ja siinä sivussa kaikille muille 18

4

Manipulus 2/14

Vappuviikon hulinaa ja huisketta

20

National Council Meeting of ELSA Finland (NCM)

21

Kontturi & Co Oy:llä käynnistyi trainee-ohjelma

23

Terveisiä opetushallituksesta!

25

Sanakirja


UUTISET Haalarisählinki saatiin vihdoin päätökseen Tuomas Palosaari Legio tilasi maaliskuussa kilpailutuksen jälkeen haalarit hyvämaineisesta yrityksestä, joka on toiminut alalla jo useiden vuosien ajan. Yrityksessä ilmeni kuitenkin kesken haalareiden valmistuksen uudelleenjärjestelyjä, kun yrityksen käyttämä painatusyritys oli ilmeisesti tarkoituksellisesti viivästyttänyt toimeksiantajansa toimituksia. Tästä syystä myöskään Legion tilaamat haalarit eivät ehtineet saapua vapuksi, mikä oli toimitusehdoissa asetettu takarajaksi. Viivästyksen vuoksi haalarit saatiin kuitenkin neuvoteltua edullisemmaksi, mitä ne alunperin olisivat kustantaneet. Legio pahoittelee viivästyksen aiheuttamaa mahdollista mielipahaa!

Hyvä opettaja -äänestyksen voiton vei ylivoimaisesti Matti Tolvanen Legio järjesti keväällä äänestyksen, jossa sen jäsenet saivat jättää vapaavalintaisen ehdotuksensa opettajasta, joka ansaitsee saada Hyvä opettaja -tittelin. Äänestyksen ylivoimaisin ääniharava oli rikos- ja prosessioikeuden profes-

sori Matti Tolvanen, jolle Legion hallitus ojensi vappuviikolla diplomin sekä ruusun. Äänestyksen mahdollisti ja palkinnot kustansi Itä-Suomen yliopiston oppilaskunta (ISYY).

Matti Tolvanen mietteliäänä hallituksen ja laitoksen välisessä tapaamisessa. Tolvanen toimii tällä hetkellä myös oikeustieteiden laitoksen johtajana.

OTM-puolen opiskelupaikkoja lisätään Joensuussa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan hakukohteeseen Joensuuhun on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä myönnetty lisäaloituspaikkoja tälle ja ensi vuodelle (+30 paikkaa/ vuosi). Lisäpaikkojen myötä Joensuuhun valitaan yhteensä 70 uutta ON-/ OTM-opiskelijaa. Opiskelijoiksi hyväksytään 42 hakijaa yhteispisteiden

6

Manipulus 2/14

(ylioppilastodistuksesta saatavat pisteet + valintakoe pisteet) perusteella ja 28 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. (Mukaillen Joensuun kampuksen opintoasiainpäällikkö Mari Kähösen tiedotteesta. Asiaan voi tutustua tarkemmin OPM:n sivuilla osoitteessa: http://minedu.fi/OPM/ Tiedotteet/2014/05/hakijasuman_purku. html)

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry on Itä-Suomen yliopistossa ON- tai OTM-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden järjestö, joka perustettiin vuonna 2013.


HTM-TUTKINTO PITÄÄ JALANSIJANSA JATKOSSAKIN Jarna Tanskanen TÄMÄN VUODEN Legion hallitus on pitänyt tärkeänä luoda ja ylläpitää hyviä ja läheisiä suhteita oikeustieteiden laitoksen henkilökuntaan. Hallituksen mielestä on tärkeää olla ajanhermolla siitä, mitä päätöksiä ja mahdollisia muutoksia laitoksessa ollaan kulloinkin tekemässä – vaikuttavathan ne usein suoraan opiskelijoihin. Myös Legion omat tekemiset, huolenaiheet, kehittämisehdotukset ja muu palaute on hyvä saada laitoksen tietoon mahdollisimman nopeasti ja selkeästi. Tämän vuoksi hallitus on yhteisymmärryksessä laitoksen kanssa aloittanut säännölliset tapaamiset, joissa yllämainitut asiat voidaan käydä yhdessä läpi. Tällainen kokous pidettiin taas Vappuviikon alussa, jolloin keskusteltiin muun muassa seuraavista asioista: Työelämäexcursio Helsinkiin Legion aloitteesta järjestetyn työelämäexcursion ajatuksena on tutustua ja luoda suhteita mahdollisiin tulevaisuuden työnantajiin, sekä tuoda HTM-tutkintoamme tunnetuksi myös muualla Suomessa. Laitoksen henkilökunta on pitänyt excursion järjestämistä hyvänä ideana, ja kannustanut samanlaisten järjestämiseen tulevaisuudessakin. Useat henkilökunnan jäsenet ovat myös auttaneet kohteiden valinnassa ja niihin yhteyden luomisessa, ja laitos sponsoroi myös excursion matkakustannukset kokonaisuudessaan, josta iso kiitos. OTM- ja HTM-aloituspaikat, sekä sivuaineopiskelu

Tällä hetkellä Joensuussa on 40 aloituspaikkaa OTM-opiskelijoille, ja 20 aloituspaikkaa HTM-opiskelijoille (syksyn valinnassa). Viime aikoina on kuitenkin käyty keskustelua siitä, tulisiko OTM-aloituspaikkoja lisätä. Lisäys tapahtuisi mitä luultavimmin Helsingin OTM-aloituspaikkojen kustannuksella, joten Legion huoli asiassa on lähinnä vain se, mikä vaikutus aloituspaikkojen mahdollisella isommalla määräerolla olisi. Laitoksen johto vakuutti HTM-tutkinnon pitävän jalansijansa jatkossakin, eikä sen aloituspaikkoihin olla kaavailemassa muutosta. Kuitenkin keskustelua käytiin lisäksi eri väylistä, joiden kautta HTM-tutkintoa pääsee opiskelemaan. Hallituksen keskeisin huoli on avoimen yliopiston väylä, jonka kautta vain perusopinnot s ritettuaan opiskelija pääsee suoraan suorittamaan erikoisjuristin tutkinnon. Epäkohtana on, että jos avoimen kautta tulevien opiskelijoiden ja pääsykokeella valittavien opiskelijoiden määräero on liian suuri, koulutukseen pääsemisen kriteerit eivät mielestämme ole enää oikeassa suhteessa koulutuksemme vaativaan tasoon nähden. Laitoksen ehdotuksena olikin aiemmin käytössä olleen keskiarvovaatimuksen uudelleen käyttöönottaminen, mitä Legion hallitus pitää hyvänä ideana. Laitos nosti keskusteluun myös sivuaineopiskelun, ja sivuaineopiskelijoiden vaikeudet kurssien suorittamisessa ja tenttien läpipääsyssä. Tähän mahdollinen ratkaisu voisi olla alkutentti samaan tyyliin, kuin mitä esimerkiksi psykologian sivuaineopiskelussa on käytössä.

Lisäksi Kandin ja gradun arvosteluun on tulossa pieni muutos. Jatkossa myös kandin arvostelussa käytetään kaikille yhteistä lomaketta, jonka osaltaan toivotaan yhtenäistävän arvostelulinjaa eri pääaineiden ja ohjaajien kesken. Keskustelua käytiin myös HTM-tutkinnon markkinoimisessa ja sen profiilin nostattamisessa. Legion hallituksen näkemyksen mukaan olisi tuottoisaa, jos tutkinnon tunnettavuus Suomessa lisääntyisi. Yhtenä ehdotuksena henkilökunnalta mainittiin tuntiopettajien käytön lisääminen. Näin opiskelijat saisivat erilaista näkökulmaa opetukseen käytännön työntekijöiltä, ja HTM-tutkinto sekä sen vaativuusja osaamistaso tulisivat tutummiksi työmarkkinoilla toimiville. MUISTUTUKSENA VIELÄ kaikille halukkaille: esimerkiksi kotikaupungissaan vieraillessaan opiskelija voi käydä lukiossaan esittelemässä HTM-tutkintoa, jolloin oikeustieteiden laitos kustantaa matkakulut sekä palkitsee opintopisteilläkin. Asiasta lisää voi kysyä amanuensseilta (anne.m.korhonen@uef.fi sekä riitta. sinkkonen@uef.fi). Kokouksen lopuksi Matti Tolvanen palkittiin Legion järjestämän äänestyksen voittaneena Hyvä Opettaja-diplomilla sekä ruusulla. Kiittelyä sekä pientä punastumista oli havaittavissa.

Manipulus 2/14

7


ni

m

lu o K

HERMENEUTIIKKA-PÄÄNSÄRKYÄ

LÄHTIESSÄNI KYMMENKUNTA vuotta sitten kohtaamieni oikeudellisten seikkojen vuoksi tutkiskelemaan lainsäädäntöä, lainvalvontaa ja viranomaistointa olin varsin sinisilmäinen ja naiivi. Avoimen yliopistokurssien jälkeen tulin todenneeksi, että ei tästä mitään selvää saa. Erityisesti itselleni oli tuolloin vakuutus-, siviiliprosessi- ja rikosprosessioikeus päällimmäisinä. YSTÄVÄNI KEHOTUKSESTA, varsinkin kun vakuutusyhtiöni maksoi minut työtapaturmaeläkkeelle ja kielsi mahdollisuuden lisäkoulutukseen tai kuntoutukseen, hankin tutkinto-oikeuden Joensuuhun. Tilanteestani johtuen tavoitteeni on vasta vuonna 2018 palata ansiotöihin, jolloin vakuutusyhtiöni ote itsestäni raukeaa. ITSELLENI ON enenevässä määrin aiheuttanut paljon päänsärkyä, etenkin rikosoikeudessa lainopillinen hermeneutiikka. Minkä tahansa, ja etenkin oikeusopillisen asian ymmärtäminen on kiinteässä yhteydessä ymmärtäjän sisäistämään kokemusmaailmaan, tämän haluun ymmärtää asia ilman omaan kokemusmaailmaan liittyviä vääristäviä päähänpinttymiä, kykyyn olla puolueeton, riippumaton ja hyväksyä voimassa oleva lainsäädäntö ja ne oikeusperiaatteet, joita oikeusvaltiolta voidaan käsitteellisesti edellyttää. VALITUSTUOMIOISTUIMILLA ON mahdollisuus tuomion uudelleentutkintaan. Täten vahvistettavaan, kumottavaan tai muutettavaan tuomioon voidaan valituksen seurauksena löytää aiheperustelut joko uusien faktapremissien esiintuonnista, niiden uudelleentulkinnasta jne. tai vanhojen faktapremissien hylkäämisestä tai uudelleenarvioinnista. Ja koska oikeusasiassa tuomioon ohjaavat normipremissit nojaavat tuomarin valitsemaan (vapaa todistelu, vapaa todisteluteoria) mieleiseensä ajatusrakenteeseen annettavan tuomion perustaksi, niin on selvää, että valitustuomioistuimessa on täysin mahdollista päätyä erilaiseen ratkaisuun. MUTTA EDELLINENKÄÄN tämä ei ole isoin päänsärkyni. Isoin särkyni on poliisin ’esitutkinnan keskeyttäminen’ ja syyttäjän ’syytteestä luopuminen’ -päätökset (ETL 3:9,10) varsinkin virkarikosasiassa (ETL 40.), etenkin tilanteessa kun viranomaisen toimien vuoksi

8

Manipulus 2/14

yksilön kokee, että hänen oikeuksiinsa, etuihinsa tai muutoin hänen velvollisuuksiinsa on kohdistettu oikeusloukkaus, jota viranomainen ei hänen pyynnöistään huolimatta tutki, tutkii ohi ilmoitetun oikeusseikan tai muutoin viivästyttää asian etenemistä. Esitutkinnassa tuo hermeneutiikka on voimakkaasti läsnä, tutkinnansuorittaja (poliisi) kirjaa mielestään esitutkintapöytäkirjaan ne oikeudellisesti relevantit tiedot, jotka poliisin tekemän tapaustutkinnan perusteella on valittu faktapremisseiksi ja tutkinnanjohtaja(poliisi) ratkaisee eteneekö vai ei asia syyttäjälle. Ja syyttäjä tekee omat tulkinnat sen perusteella, mitä valitsee oleellisesti vaikuttaviksi seikoiksi. HERMENEUTIIKKA TOIMII myös toiseen suuntaan: normipremissin valinnan jälkeen on vain valittava ne faktapremissit, jotka joko toteuttavat halutun rikoksen tunnusmerkistön ja mahdollistavat valitun normin mukaisen tuomion tai täyttävät totena seikan ettei asiassa ole tapahtunut rikosta. TUOMIOISTUIMET OVAT saaneet kritiikkiä poikkeuksellisen laajalti heikosta toiminnastaan annettujen tuomioiden laadun ja etenkin perustelujen heikkouden suhteen. Lisäksi valitustuomioistuimista on julkisuuteen nostettu merkittäviä seikkoja ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen suhteen. Pertti Lantta


Ko l

SUOMI-SOLUN IDENTITEETTIKRIISI MAAILMASSA PÄTEVÄT yhteishyväpelin säännöt (Hauert ym. 2007), mutta niin tapahtuu myös kehossamme. Yhteistyöpelaajiin kuuluvat kaikki aktiiviset solut. Toiminnan ylläpitoon tarvitaan myös osallistumattomia soluja, jotka muodostavat elimistömme tukirakenteen. Välistävetäjät ovat vahingollisia mikrobeja ja syöpäsoluja, ja rankaisijat ovat luonnollisesti immuunipuolustuksen soluja.

um

ni

EVOLUUTIO ON politiikan tavoin kulkenut aina yrityksen ja erehdyksen kautta. Miljardien vuosien kuluessa soluun on muodostunut lähes täydellisesti toimiva säätelyjärjestelmä, joka kykenee vastaamaan ympäristön asettamaan muutospaineeseen. Nyt kun osaamme lukea valitsemamme solutyypin säätelykieltä, voimme oppia jotain myös hyvästä hallinnosta. Lähde: Hauert C, Traulsen A, Brandt H, Nowak MA, Sigmund K. Via freedom to coercion: the emergence of costly punishment. Science. 2007 Jun 29;316(5833):1905-7.

SUOMI HALUAA olla yhteistyöpelaaja, mutta mikä solutyyppi Suomi haluaa olla? Olemmeko käytännössä riippuvaisia ympäristöstämme kuten ohutsuolen pintasolu? Tuskin voimme olla aivosolu tai lihassolu pienen kokomme vuoksi. Vaikka punasolu on pieni ja sen teh- Anjuska Marianne tävät asettuvat rajatulle alueelle, sen toiminta on välttä- Kirjoittaja on opiskellut ihmisgenetiikkaa Helsingin yliopistossa ja mätöntä muille solutyypeille. Kunnianhimoisille esiku- oikeustieteitä Itä-Suomen yliopistossa. vaksi sopii maksasolu, joka suorittaa lukuisia tärkeitä tehtäviä samanaikaisesti ja jonka sopeutumiskyky on huippuluokkaa. Vai tahdommeko kenties toimia rasvasolun tavoin ja ajatella ensisijaisesti tulevien solusukupolvien hyvinvointia? KUN KURKISTAMME Suomi-solun sisälle, näemme kaikki sen prosessit kuin suomalaisen yhteiskunnan. Tuolla on tuma eli valtionhallinto, joka säätelee yhteiskuntamme toimintaa. Proteiinintuottokoneiston eli toimeenpanoelinten kautta säädellään soluelinten eli yhteiskuntamme pienten ja suurten yksiköiden toimintaa. Media on joukko proteiineja, jotka aistivat ja välittävät Suomi-solusta ja sen ympäristöstä kantautuvia viestejä.

” Kun kurkistamme Suomi-solun sisälle, näemme kaikki sen prosessit kuin suomalaisen yhteiskunnan.

Manipulus 2/14

9


Arkadianmäen marmorilattialla Tuomas Timonen, Sami Voutilainen, Juho Loukiala, Jasmiina Pohja, Jemiina Pohja, Samuli Markkanen ja Sinikka Ojala.

TYÖPAIKKOIHIN TUTUSTUMASSA Mari Kokko ja Ilkka Häyrinen

Legio tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua mahdollisiin tuleviin työnantajiin työelämäekskursion merkeissä 13.-14.5. Ekskursio toteutettiin yhdessä oikeustieteen laitoksen kanssa. HELSINKIIN PÄÄSTYÄMME ryhmämme jakaantui eri vierailukohteisiin. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto kiinnosti noin kymmentä innokasta opiskelijaa. Toimistossa meidät oikeusasiamie-

10

Manipulus 2/14

hen tehtäviin perehdytti Joensuusta lähtöisin oleva Pasi Pölönen, joka toimii apulaisoikeusasiamiehen sijaisena. Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu laillisuusvalvonta. Oikeusasiamiehen ratkaisuissa kiinnitetäänkin erityistä huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, telepakkokeinojen käyttöön sekä lasten oikeuksien toteutumiseen. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, tekee tarkastuksia ja antaa lausuntoja muun muassa ministeriöille. Erityisesti tarkastuskäyntejä tehdään suljettuihin laitoksiin, joita ovat esimerkiksi vankilat ja mielenterveyspalveluita tarjoavat suljetut yksiköt. – Suljetun laitoksen käsitettä kuitenkin tulkitaan laajasti, esimerkiksi myös vanhustenhoidon suljettu osasto voi olla suljettu laitos Pölö-

nen kertoi. KUINKA oikeusasiamiehen toimistoon voi työllistyä? – Oikeusasiamiehen toimistossa työskentelevät juristit ovat koulutukseltaan oikeustieteen maistereita. Mitään erityistä kelpoisuusehtoa ei tosin ole, mutta tehtävään tarvitaan oikeustieteellinen tutkinto. Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten tulee olla oikeustieteen maistereita., Pölönen totesi. OIKEUSASIAMIEHEN toimisto ei le vastavalmistuneen työpaikka, sillä sinne rekrytoituneilla on takanaan usean vuoden kokemus juristina työskentelystä. Näin ollen oikeusasiamiehen palvelukseen haluavien tulee kartuttaa kokemusta ensin muilla työmarkkinoilla.


ENERGIA- JA päästökauppa-alan yritykseen meillä oli mahdollisuus tutustua GreenStream Network Oyj:n toimistolla. GreenStreamin toimintaa esittelivät lakimiehet Karl Upston-Hooper ja Emilie Yliheljo. Upston-Hooper on myös jatko-opiskelijana oikeustieteiden laitoksella, joten koulutuksemme tunnetaan yrityksessä. GreenStream tarjoaa uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja päästökaupan asiantuntija- ja sijoituspalveluita. Tällä hetkellä yrityksen pääliiketoiminta-alue on Kiina, jossa se osallistuu useisiin energiatehokkuutta ja päästöjen vähentämistä koskeviin hankkeisiin. VIERAILUN AIKANA saimme kuulla perustietoja GreenStreamista ja sen toiminnasta sekä toimialalla tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä. Suurimmilta osin tapaaminen oli kuitenkin vapaata keskustelua ja kuulimme yleisesti siitä, millaista on olla yrityksen in-house-juristi ja minkälaista erityisosaamista kansainvälisen energia- ja ilmastoasioihin erikoistuneen yrityksen juristilta vaaditaan. GREENSTREAMIN ESITTELY ja sitä seurannut keskustelu tapahtui englanniksi. Esiin nousi se, että kielitaito sekä vieraiden kulttuurien ja eri maiden liike-elämän toimintatapojen tunteminen ovat elinehto menestyksekkäälle liiketoiminnalle, kun yrityksen toiminta suuntautuu ulkomaille. Näiden lisäksi verkostoituminen ja tarvittavien yhteistyökumppanien löytäminen ovat tärkeitä. Juristien kohdalla tämä tarkoittaa myös esimerkiksi muiden maiden oikeusjärjestelmien tuntemusta: kansainvälisen oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen luomien

toimintatapojen ja velvoitteiden menestyksen merkitystä Deloitymmärrys ovat energia-alalla ten rekrytointiin. oleellisia. – Paljon rekrytointeja tehneenä silmiin pistävää on jos opintosuoPÄIVÄN VIIMEINEN vierai- rituksista kaikki ovat ykkösiä tai lukohde oli Deloitte, jonka toi- kaikki vitosia. Muuten ne eivät misto sijaitsee Ruoholahdessa. juuri kiinnitä huomiota, kunhan Tapaamisemme alkuun Tuulia opinnot on suoritettu. Etsimme Nurmi kertoi Deloitten toimin- lähinnä hyvää tyyppiä, joka on nasta yleisesti. Deloitten toiminta valmis oppimaan ja sopii työyhjakaantuu neljään osa-alueeseen: teisöömme” Oras painotti. konsultointipalveluihin, veropalveluihin, yritysjärjestelyihin ja lakipalveluihin. Erityisesti veropalvelut nousivat esittelyssä suureen rooliin, sillä Nurmen lisäksi niistä ” Harjoittelun aikana oli kertomassa Minna Vennamo, traineella on koko ajan Janne Laasonen sekä Mikko Syr- mentorin tuki. jälä, joista kukin oli erikoistunut yhteen verolajiin. Lisäksi lakipalveluista ja sisäisistä lakipalveluista oli kertomassa juristi Toni Oras. TRAINEE-OHJELMAN lisäksi Deloittelle voi olla mahdollista päästä myös kirjoittamaan gradua lähinnä vero-oikeuden alalta, jolDeloitte tarjoaa opiskelijan ” Etsimme lähinnä hyvää loin käyttöön tietokoneen ja tarvittatyyppiä, joka on valmis vaa ohjausta. Vuosittain Helsingin toimistolla järjestetään myös oppimaan ja sopii verotukseen liittyvä case-ilta, jostyöyhteisöömme. sa osallistujat ratkovat ryhmissä caseja. Tällä tavalla opiskelija voi testata omaa osaamistaan, näyttää taitonsa käytännössä ja edistää TAPAAMINEN Deloittella siirtyi pääsemistään trainee-ohjelman nopeasti yleiseen keskusteluun, hakuprosessiin. jossa meillä oli mahdollisuus esit- Myös nuorten juristien pitkät tää kysymyksiä. Erityisesti esiin työpäivät puhuttivat. Deloittelle nousivat työllistyminen ja työ- hiljattain työllistyneet Syrjälä ja määrä. Laaksonen ja Syrjälä olivat Laasonen vakuuttivat, että työmolemmat työllistyneet Deloit- viikkojen pituudet olivat kohtuultelle heidän Trainee-ohjelmansa lisia. Välillä tehdään pidempää, kautta. jopa 80 tuntista työviikkoa, kun – Traineena pääsee näyttämään tärkeä deadline lähestyy. Hiljaitaitonsa ja tutustumaan työsken- sempana aikana voi tehdä vastaatelyyn vero-osaajana. Harjoitte- vasti lyhyempää työviikkoa. lun aikana traineella on koko ajan – Kun työtehtävät ovat mielenmentorin tuki” Laasonen ja Syrjä- kiintoisia aika kuluu töissä huolä vakuuttivat. maamatta, vappuaattoiltanakin Eräs vierailijoista kysyi opiskelu- työskennellyt Laasonen totesi.

Manipulus 2/14

11


DELOITTEN VIERAILUN jälkeen suuntasimme Mäkelänrinteeseen alumniyhdistyksemme Kollegion järjestämään illanviettoon. Alumnit kertoivat omasta työllistymisestään ja antoivat vinkkejä työnhakuun. Ilta vierähti nopeasti päivän tapahtumista keskustellen ja alumnien kokemuksia kuunnellen. SEURAAVANA PÄIVÄNÄ tutustuimme Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jossa meitä olivat vastassa viestintäpäällikkö Päivi Musakka, hallintoneuvos Eija Siitari sekä esittelijäneuvos Arto Hietaniemi ja oikeussihteeri Juhana Niemi. Myös KHO:ssa nousivat esiin suuret työmäärät. – Meitä hallintoneuvoksia työaikalaki ei koske. Jos koskisi, voisivat

ylityömäärät olla huomattavia, Siitari totesi. Hallintoneuvokset ratkaisevat tapauksia sitä mukaan, kun esittelijät saavat niitä valmiiksi, joten he eivät pysty itse juuri säätelemään työmääräänsä. Töitä tulee kiireisempinä aikoina tehtyä kotonakin. Esittelijöinä toimivat Hietaniemi ja Niemi pyrkivät tekemään työnsä virastotyöaikana - Välillä tulee toki vietyä töitä kotiin ja tehtyä niitä illalla, kuin lapset ovat menneet nukkumaan, Hietaniemi totesi. ESITTELIJÄT OVAT koulutukseltaan oikeustieteen maistereita, joilla on takanaan vähintään muutaman vuoden työkokemus ennen työllistymistään KHO:een. Esittelijän työ

vaatii tekijältään tietynlaista luonnetta. – Esittelijän työ on yksinäistä ja vaatii tahtoa selvittää tapauksen yksityiskohdat perusteellisesti. Koska työ on kirjallista, se tehdään pääasiassa yksin. Erityisen sosiaaliset ihmiset eivät sovellu esittelijöiksi, Hietaniemi valaisi. VIERAILUMME LOPUKSI pääsimme tutustumaan KHO:n toimitiloihin: istuntosaleihin, taiteeseen ja K.J Ståhlbergin työhuoneeseen. Ståhlberg toimi KHO:n ensimmäisenä presidenttinä vuosina 1918– 1919. KHO:n tilat olivat arvokkaat ja loisteliaat: niiden kalusteet ja tekstiilit on suunniteltu nimenomaisesti Korkeimman hallinto-oikeuden tarpeita varten. Mari Kokko

Deloitten verojuristit Minna Vennamo ja Tuulia Nurmi. Deloitte on toiminut Legion yhteistyökumppanina jo muutaman vuoden ajan.

12

Manipulus 2/14


Korkeimman hallinto-oikeuden istuntosalissa on asianmukaiset puitteet.

TUTUSTUIMME LISÄKSI Energiavirastoon, joka on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijavirasto. Energiaviraston tehtäviin kuuluu sähkö- ja maakaasuverkkojen sekä sähkö- ja maakaasu-markkinoiden edistäminen ja valvonta sekä päästökauppaan, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat. ENERGIAVIRASTOA esitteli neljä henkilöä viraston eri toiminta-alueilta ja saimme kattavan kuvan viraston tehtävistä. Saimme kuulla viraston yleisesittelyn lisäksi tarkemmin mm. uusiutuvaan energiaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi saimme esittelyn maakaasuun ja kaasuverkkoihin liittyen. Oikeustieteilijänä oli mielenkiintoista saada kuulla lainsäädännöllisten edellytysten lisäksi

esimerkiksi kaasuverkkojen teknisistä ominaisuuksista ja niiden rakentamismetodeista. Tapaaminen oli hyvin informatiivinen ja luonteeltaan melko vapaamuotoinen. Virastoa esitelleistä henkilöistä välittyi heidän asiantuntemuksensa ja kiinnostuksensa asioihin, joiden parissa he työskentelevät. ENERGIAVIRASTO ON toiminut nykyisessä muodossaan ja nykyisellä nimellään tämän vuoden alusta alkaen. Toisin kuin muualla valtionhallinnossa, jossa henkilöstön määrä on pääasiallisesti supistettu, Energiavirasto on saanut uusia tehtäviä ja vastuualueita ja sen henkilöstön määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Energiaviraston henkilöstöstä 86 %:lla on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus ja potentiaalisia työtehtäviä oikeustieteilijöille on lakimiestehtävien

lisäksi muissa asiantuntijatehtävissä viraston eri toiminnoissa. Henkilöstön keski-ikä Energiavirastossa vuonna 2013 oli 36,3 vuotta, mikä myös osaltaan erottanee sen monista muista valtionhallinnon työpaikoista. Energiavirasto pyrkii vuosittain palkkaamaan korkeakouluharjoittelijoita ja se on vuonna 2013 valittu vuoden parhaaksi kesätyönantajaksi Akavan opiskelijoiden raadin toimesta, perusteluina työntekijöiden tasavertainen kohtelu ja opiskelijan erikoisosaamisen hyödyksi käyttö. MUITA VIERAILUKOHTEITA ekskursiolla olivat ulkoministeriö, Korkein oikeus, Eduskunta ja Valtakunnansyyttäjänvirasto. Ekskursiolle osallistui 30 opiskelun eri vaiheissa olevaa oikeustieteen opiskelijaa.

Manipulus 2/14

13


KOLLEGIOTA TEHDÄÄN ITSELLE JA SIINÄ SIVUSSA KAIKILLE MUILLE Matti Kuivalainen

Viinilasillisen äärellä hedelmöittynyt Itä-Suomen oikeustieteilijöiden alumniyhdistys, Kollegio, on synnytystuskista huolimatta ehtinyt varttua jo taaperoikään.

HUHU KERTOO, että ajatus Itä-Suomen oikeustieteilijöiden alumniyhdistyksen perustamisesta pääsi ilmoille ensi kertaa viime elokuussa helsinkiläisessä oluthuoneessa nautitun lasillisen äärellä. Pahimpien huurujen hälvennyttyä elokuun loppupuolella pidetyssä ideointi-iltamassa syntyneiden suuntaviivojen ohjastamina joukko nuoria innokkaita alkoi selvittää, mitä Joensuun ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kasvattien yhdistyksen perustaminen käytännössä vaatisi.

SYYSKUISESSA perustamiskokouksessa yhdistyksen raakile alkoi jo kulkea koodinimellä Kollegio, joka sattumoisin oli ainoa nimiehdotus. Odottavan aika oli pitkä, eikä vaikean rakastajan maineessa olevan Patentti- ja rekisterihallituksen toiminta ainakaan lievittänyt Kollegion synnytystuskia. Kollegio, viralliselta nimeltään Alumniyhdistys Kollegio ry, rekisteröitiin 14.11.2014, eli noin kolmen kuukauden kuluttua joutilaiden ensimmäisestä hedelmällisestä kohtaamisesta.

Alumniyhdistys Kollegion iloiset vanhemmat. Takarivissä Matti Kuivalainen, Tommi Majanen, Outi Slant, Isamaria Räsänen ja edessä Milla Määttä sekä Heini Eskelinen.

14

Manipulus 2/14


MIKÄ: Alumniyhdistys Kollegio ry kerää yhteen Joensuun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteen laitoksella opiskelleita. MITÄ: Esimerkiksi järjestää jäsenilleen vapaamuotoisia illanviettoja, tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyyssuhteita, toimii yhdyssiteenä opiskelijoiden ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen välillä ja edesauttaa työelämäekskursioiden ja vastaavien tapahtumien järjestämistä. MISSÄ: Toiminta on toistaiseksi keskittynyt Helsinkiin, mutta tulevaisuudessa tarkoituksena on näkyä enemmän myös Joensuussa.

VARPAJAISIA VIETETTIIN varalta jo viikkoa ennen yhdistyksen rekisteröimistä marras-aftereiden merkeissä. Tämän jälkeen tapahtumakalenterissa ovat olleet muun muassa railakkaat pikkujoulut, urheiluhenkeä tihkuneet kiekkokatsomot Joensuussa ja Helsingissä, ekskursio Stand Up –klubille sekä kultivoituneissa merkeissä sujunut Kallion kierros. Syksyllä aiotaan järjestää erityinen työelämäiltama, jossa pohditaan oikeustieteiden laitokselta valmistuneiden työllistymistä ja työllistymiseen vaikuttavia seikkoja rennossa illanvietossa asiantuntijoiden, kollegiolaisten ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden kesken.

gio päätettiin alun perin perustaa: opiskeluaikaisten ystävien tapaaminen tuppaa jäämään liian helposti taka-alalle työelämään siirtymisen yhteydessä. Alumniyhdistyksen olemassaolo ei perustu opintojen loputtua tyhjän päälle jääneiden järjestöjyrien tarpeeseen aktivoitua. Tarkoituksena on säilyttää elävä yhteys siihen porukkaan, jonka kanssa on yhdessä aikuistuttu akateemisella opintiellä ja pitkällä tähtäimellä tutustuttaa eri opiskelijasukupolvet toisiinsa.

SE, ETTÄ Kollegion toiminta on toistaiseksi keskittynyt Helsinkiin, johtuu siitä, että yhdistyksen perustamista ajamaan lähteneet henkilöt sattuivat tapaamaan kaupungissa. Lisäksi yhdistyksen nuoruuteen liittyvät alkuvaikeudet ovat hidastaOdottavan aika oli pitkä, neet toiminnan laajentamista alkueikä vaikean rakastajan aikojen aktiivien nykyisten kotikulmaineessa olevan Patentti- mien ulkopuolelle. Tulevaisuudessa ja rekisterihallituksen toi- tarkoituksena on näkyä ja kuulua myös Joensuussa, joka minta ainakaan lievittänyt enemmän on vähintäänkin henkinen kotiKollegion synnytystuskia. kaupunki Kollegiolle. Aktiviteetteja joen kaupungissa on tarkoitus järjestää ainakin Legion perinteisen TOUKOKUUN puolivälissä Hel- vuosijuhlaviikon yhteydessä, mutta singissä työelämäekskursioilla ol- tuskinpa se siihen jää. leiden legiolaisten tapaaminen oli paitsi mieluisaa vaihtelua arkeen, TOIMINNAN maantieteellismyös muistutus siitä, miksi Kolle- tä- ja muuta laajentamista sekä ke-

hittämistä helpottaa yhdistyksen nuoruus. Vaikka legendaarisesta kesäyöstä onkin kulunut jo melkein vuosi, on kaikki vasta alussa: rivijäsenten ja yhdistysaktiivien ei tarvitse välittää perinteiden painolastista tai tiukoista hierarkioista. Kollegiota pyöritetään ja tapahtumia jär-

Opiskeluaikaisten ystävien tapaaminen tuppaa jäämään liian helposti taka-alalle työelämään siirtymisen yhteydessä. jestetään jäsenten kiinnostuksen ja voimien mukaan – toivottavasti näin on myös vastaisuudessa. Kollegiota tehdään itselle ja siinä sivussa muille - tervetuloa mukaan tekemään alumnitoiminnasta omannäköistäsi! Ps. Kollegion toiminta on siis avointa myös kaikille oikeustieteiden opiskelijoille, vaikka valmistuminen häämöttäisikin vielä kaukana horisontissa. Jos olet kesällä töissä Helsingissä, muistathan seurata Kollegiota Facebookissa, jossa ilmoitetaan mahdollisista kesäriennoista.

Manipulus 2/14

15


Check-in asiakkaana saat aidosti edullista opintolainaa – ilman järjestelypalkkiota.

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai kysy konttoristamme. Teemme sen mahdolliseksi

Siltakatu 10 Joensuu nordea.fi

16

Manipulus 3/13

Nordea Pankki Suomi Oyj

Edullinen opintolaina helpompaa opiskeluaikaa varten


Manipulus 2/14

17


VAPPUVIIKON HULINAA JA HUISKETTA Kuva: Marja Liukko

”Luulin pääseväni hurjiin opiskelijabileisiin, mutta sitten mulle kerrottiin että näissä juhlissa onkin jotkut hattaraja popcorn -koneet”, stand up -koomikko Matti Paalanen nauratti.

Vappuna fillaroitiin, krepattiin tukkaa, grillattiin ja sumopainittiin. Saara Holopainen HUH. Ei voi taas muuta sanoa vauhdikkaan vappuviikon jälkeen, nyt kun siitä on jo alkanut pikku hiljaa palautua, laittanut haalarit hetkellisesti narikkaan ja saanut taas elämänsyrjästä kiinni! Legion vappuviikkohan oli varsin tapahtumarikas ja sitä vauhditti vielä muidenkin, kuten ISYY:n ja muiden ainejärjestöjen järjestämät tapahtumat. Tänä vuonna Legion vappu polkaistiin käyntiin jo heti pääsiäislomien jälkeen tiistaina kun

18

Manipulus 2/14

fukspääsivät kostamaan kokemansa vääryydet kostajaisissa, josta jatkettiin Legion Ilonassa järjestämiin kymppiränni-bileisiin. Keskiviikkona jatkettiin Legion ja Optimin välisellä jalkapallo-ottelulla ja siitä viikko eteni 8-appron, perinteisten grillibileiden, sitsien, Tour de Legion, Sawo-Karjala excun, Amazing Racen juhlinnassa ja huipentui viimein Legion, Optimin ja Judican yhdessä järjestämiin vappuaaton juhliin. LAUANTAINA VAPPUA juhlistettiin yhteisillä kasarisitseillä Praxiksen kanssa. Vaikka vappuviikko alkoi olla jo (vasta) puolessa välissä, siltikin noin 50 sitsaajaa oli paikalla. Teemaan sopien pukeutuminen oli mukavan neonväristä, oli krepattua hiusta ja hiusdonitseja!

JOTTA VAPPUJUHLIJAT jaksaisivat aina keskiviikkoon saakka, oli sunnuntaina lepopäivä. Tämän lepopäivän jälkeen lähdettiinkin sitten uutta tarmoa uhkuen polkemaan ympäri Joensuuta jo legendaariseksi muodostuneen Tour de Legion merkeissä. Torilta tämän huikaisevaa tourin voittoa lähti tavoittelemaan kolme joukkuetta ja perinteisesti baareja kierrettiin Niinivaaralla, Utrassa ja Karsikossa, jonka jälkeen palattiin takaisin keskustaan finaalirastille. Tänä vuonna Tour de Legiolla tehtiin historiaa, kun saimme ensimmäisen tuplamestarin Janne Varren! Tänäkin vuonna kierroksen varrella sattui ja tapahtui ja kilpailijat muun muassa tekivät itse pitsaa arvovaltaiselle tuomaristolle ja muutamat mukkelismakkeliksetkin pyörällä saatiin...


Kuvat: Saara Holopainen

TIISTAINA LEGIO ei järjestänyt juhlia, mutta silti tarjontaa oli kaksinkin kappalein. Optimin ja POKA:n järjestämä uutuus Amazing Race ja perinteikkäämpi ISYY:n Sawo-Karjala excu. Legiolla oli edustajansa molemmissa. Sawo-Karjala excu kierteli tällä kertaa Joensuun lähiseutuja, joista kirjoittajalla ei ole kyllä enää mitään hajua. Mutta mukavaa oli! KESKIVIIKKONA VIIKKO sitten huipentuikin vappuaaton bileisiin, jotka järjestettiin tänä vuonna joenrannassa Pakkahuoneella. Vappuaattoa juhlistettiin kolmen ainejärjestön voimin, yhdessä Optimin ja Judican kanssa. Tällä kertaa juhlista ei ohjelmaa puuttunut ja ilta aloitettiin stand upin parissa, kun lavalle asteli Matti Paalanen. Matin meitä nauratettua saatiin syödä hattaraa ja popcornia ihan oikeista koneista ja tarjolla oli myös sumopainipuvut! Selvästi kaikkien korviin oli kantautunut miten hyvät bileet on tarjolla, koska jo tunnin kuluttua ovien avautumisesta Pakkahuone oli täynnä iloisia juhlijoita! VAPPUAATTONA palkittiin myös vuoden ansioituneet legiolaiset. Vuoden fuksiksi valittiin Veera Nylander, vuoden paita&peppu tittelin ansaitsi Jemiina Pohja ja Meri Sariola, vuoden pariksi taas valittiin Olli Silvennoinen ja Meri Sariola. Näiden titteleiden lisäksi Elina Mäkinen valittiin vuoden tuutoriksi sekä vuoden hymytytöksi ja –pojaksi Kiia Laine ja Aleksi Sulkko.

Legion vappu oli tänä(kin) vuonna urheilullinen, luonnonläheinen ja painottui terveellisiin ruokailu- ja juomatottumuksiin, kuten kuvat todistavat. Kuva: Marja Liukko

Iso kiitos kaikille vappuviikon hulinoihin osallistuneille, ensi vuotta odotellessa!

Manipulus 2/14

19


NATIONAL COUNCIL MEETING OF ELSA FINLAND (NCM) ROVANIEMELLÄ Elisa Vornanen ELSALAISET OIKKARIT tapaavat toisiaan Suomessa kansallisten kokousten puitteissa kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä tapasimme Turussa ja nyt vuorossa oli Rovaniemi. Oli siis aika suunnata katsastamaan miltä näyttää Napapiirin tuolla puolen ja ovatko ne lappilaiset niin hulluja kuin huhutaan. NATIONAL COUNCIL Meetingin, eli NCM:n, ohjelma koostuu päivisin pidettävistä workshopeista ja koulutuksista, joissa tutustutaan toisiimme ja ELSAn toimintaan. Hyvänä esimerkkinä tästä mainittakoon, että aloitin suunnittelut mahdollisesta ensi syksyn yhteisestä brysselinmatkasta ELSA Rovaniemen kanssa. NCM:ssä pidettiin myös ELSA Finlandin kevätkokous, jossa valittiin ensi vuoden uusi hallitus ELSA Finlandille, ikävä kyllä yhtään Joensuulaista ei tällä kertaa hakenut mukaan, mutta kenties ensi vuonna! Jotta viikonloppu ei olisi turhan jäykkää patsastelua, on myös sosiaaliseen ohjelmaan panostettu. Perjantaina oli luvassa Velhosauvasitsit ja lauantaina legendaarinen ELSA Vision Contest sekä rastikilpailu. Tietenkin myös joukkosauna kuului ohjelmaan, joskin saunan toki voisi laittaa päälle, ennen kuin 20 henkeä ahtautuu sinne istumaan kylki kyljessä.

20

Manipulus 2/14

ALASTOMAT artiklalaiset pääsivät hieman yllättämään siinä perjantai-illan sitsien tuiskeessa, nähtävästi Lapissa haalarit eivät pysy ihan niin helposti ylhäällä kuin täällä etelässä. Joskin olin kuullut jo etukäteen huhua, että Turussa ELSA Rollo ylitti kaikki siveellisyyden rajat ja joutui poistumaan lavalta ELSA Vision Contestissa. Tällä kertaa rollolaiset panostivat kuitenkin lauantai-illan Vision Contestiin ja veivät Joensuun Turussa voittaman pystin itselleen hienolla Harry Potter esityksellä.

ensi vuodelle, johon voivat hakea niin HTM- kuin OTM-opiskelijatkin. Suomesta lähtee myös 25 hengen delegaatio Strasbourgiin toukokuussa, Joensuusta meitä on lähdössä kolme edustamaan paikallisryhmäämme Euroopan parlamentin THE EYE -tapahtumaan. ELSA Joensuu on tullut jäädäkseen, Legion ja Judican kaveriksi, yhdistämään meidät Joensuun oikkarit osaksi Suomen ja Euroopan oikkareita.

KAIKEN KAIKKIAAN viikon- ”Kuka voi väittää, että shaloppu täytti kaikki odotukseni ja maanitanssit, kermavaahto enemmänkin, kuka voi väittää että ja 50 oikkaria olisivat mishamaanitanssit, kermavaahto ja 50 oikkaria olisivat mitenkään huono tenkään huono yhdistelmä. yhdistelmä. Syksyllä vuorossa on NCM Helsinki, jonne tietysti lähdemme hakemaan ELSA Vision ELSA (The European Law StuContestin palkintoa isolla poppoolla dents’ Association) on maailman takaisin Joensuuhun. suurin itsenäinen oikeustieteen opiskelijoiden järjestö. ELSAlla on KEVÄÄLLÄ PUOLESTAAN paikallisryhmä lähes 300 oikeustieELSA Joensuulla on luvassa vielä teellisessä tiedekunnassa ja 42 maasLegal Trivia, jossa pääsemme ki- sa. Jäseniä ELSAssa on noin 38 000. sailemaan joukkueissa erilaisten Suomessa jokainen paikallisryhmä oikeudellisten kysymysten paris- edustaa kaupunkia ja oikeustieteelsa, legiolaiset ja judicalaiset ovat listä tiedekuntaa. Suomen ELSA-pailämpimästi tervetulleita mukaan! kallisryhmät ovat ELSA Helsinki, STEP-työharjoittelupaikat julkiste- ELSA Rovaniemi, ELSA Turku ja taan huhtikuussa, joten mikäli har- ELSA Joensuu. joittelupaikka ulkomailla kiinnostaa kannattaa osallistua STEP-infoon Kirjoittaja on ELSA Joensuun varapuheen15.4. Samaisena päivänä valitaan johtaja ja VP Seminars & Conferences-vastaava ELSA Joensuulle myös uusi hallitus


KONTTURI & CO OY:LLÄ KÄYNNISTYI TRAINEE-OHJELMA HTM Niina Kukkonen (oik) työskenteli asianajotoimistossa harjoittelijana opiskellessaan Hallintotieteiden maisteriksi. Nyt Niina jatkaa opintojaan oikeustieteellisessä ja työskentelee asianajotoimistossa. Ensimmäisenä oikeustieteellisen trainee-ohjelmaan pääsi tutustumaan oik. yo Paula Lehmusjärvi.

Harri Kontturi OIKEUSTIETEELLISEN tiedekunnan myötä käynnistyi Joensuussa Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:ssä oikeustieteen opiskelijoille suunnattu trainee-ohjelma. Asianajotoimisto pyrkii luomaan mahdollisimman monelle opiskelijalle tilaisuuden opiskelujensa ohella perehtyä käytännön työelämään. Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä kuusi lakimiestä ja yksi HTM niin ikään puhtaissa lakimiestehtävissä. Asianajosihteereitä toimistossa on kaksi. TRAINEE –OHJELMAAN otetaan kerralla kaksi opiskelijaa ja ohjelma kestää sopimuksesta riippuen kahdesta kuukaudesta lukuvuoteen. Kysymys on osa-aikaisesta työsuhteesta, jonka aikana harjoittelijat vuorottelevat keskenään työskennellen kukin 2-3 työpäivää viikossa asianajotoimiston palveluksessa. Työssään opiskelijat tutustuvat asianajotoimiston käytännön rutiineihin työskentelemällä asianajosihteerien apuna asiakastehtävissä. Näin heille syntyy välttämätön ja riittävä kuva asianajotoimiston eri toimeksiantojen vaatimista taustatöistä. Huomattavan osan

työtehtävistä muodostaa osallistuminen lakimiesten apuna eri toimeksiantojen vaatimaan oikeudelliseen selvittelytyöhön sekä mahdollisimman itsenäiseen juttuihin liittyvien oikeudellisten ongelmakysymysten arviointiin. KULLAKIN HARJOITTELIJA on oma mentorinsa, joka opastaa opiskelijaa oikeisiin työtapoihin sekä neuvoo juttujen käytännön hoitamisen saloihin. Harjoittelijalla on asianajotoimiston vastikään uusituissa nykyaikaisissa tiloissa omat työpisteensä tietokoneineen, joten työssä käyminen luentojen ja tenttien lomassa onnistuu hyvin. Tavoite on, että opiskelija voi mahdollisimman joustavasti ja hyödyllisesti lomittaa opiskelun ja työelämään tutustumisen siten, että työskentelystä on hyötyä valmistumista ajatellen.

VAIKKA TAVOITE on , että mahdollisimman moni opiskelija pääsisi harjoitteluohjelmaan, on myös mahdollista, että ensimmäisen trainee-jakson jälkeen työskentely jatkuu vanhempana harjoittelijana jopa opintojen loppuun saakka. Ihannetilanne olisi se, että opintonsa päättävälle oikeustieteen maisterille olisi tarjolla vakituinen työsuhde tutussa asianajotoimistossa. UUDET trainee-ohjelman opiskelijat valitaan syyskuussa lukukauden alettua. Harjoittelupaikasta kiinnostuneet voivat milloin tahansa lähettää vapaamuotoisen hakemuksen osoitteella asianajotoimisto@kontturi.fi. Asianajotoimistoon ja sen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.asianajotoimisto.com Kirjoittaja on asianajajana Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:ssa.

Manipulus 2/14

21


22

Manipulus 2/14


TERVEISIÄ OPETUSHALLITUKSESTA! Annika Temonen HEIPPA, OLEN Annika Temonen, juuri kolmannen vuoden päätökseen Itä-Suomen yliopistossa saanut julkisoikeuden opiskelija. Sain kandin paperini vuoden vaihteessa, pääaineenani hallinto-oikeus, sekä sivuaineina siviilioikeus ja johtaminen. Ensi syksynä jatkan opintojani maisterivaiheen parissa. SAIN ITÄ-SUOMEN yliopiston harjoittelutuen avulla useita työ-

haastattelukutsuja, mutta lopulta päädyin kolmeksi kuukaudeksi Helsinkiin Opetushallituksen opiskelijavalinnat-yksikköön juristiharjoittelijaksi. Työ alkoi toukokuun alussa, joten melkein kuukausi on nyt aherrettu opiskelijavalintoihin ja koulutusjärjestelmän lainsäädäntöön tutustuen. Opetushallituksen sisäiset organisaatiomuutokset ja ulkoiset, koulutusjärjestelmään liittyvät muutokset ovat tarjonneet lisähaastetta koulutusjärjestelmän ja koko viraston toiminnan sisäistämiseen. JO TÄSSÄ vaiheessa voin sanoa, että työ on ollut melko haastavaa. Vaikka olenkin käynyt koulutusoikeuden kurssin, opiskelumaailman lainsäädäntöön ja käytäntöihin tutustuminen on vaatinut oman aikansa ja perehtymisensä. Olen yksikön ainoa lainsäädännön tuntija, ja työhaastattelussa minulle painotettiin nimenomaan tarvetta arkipäivän juridisten ongelmien neuvontaan. Opetushallituksella on toki oma juristitiiminsä, jonka kanssa tulen varmasti vielä tekemään paljon yhteistyötä, mutta heille lähetetään lähinnä kiperimmät kysymykset ja tapaukset. Työssä olenkin saanut avustaa muun muassa muutoksenhakuohjeiden laatimisessa, oikeudellisen tekstin kirjoittamisessa sekä hallituksen esityksien luonnosten kommentoi-

misessa. Työ on vaihtelevaa ja itsenäistä, mikä sopii minulle hyvin. ENITEN TYÖSSÄ on yllättänyt se, kuinka vaikeaa lainsäädännön soveltaminen käytäntöön todella on. Vaikka olenkin muutaman soveltavan kurssin käynyt, on silti ollut haastavaa neuvoa käytännön ratkaisutilanteissa. Usein pelkkä laki ei riitä, vaan vastaus kysymyksiin on kaivettava lain esitöistä tai muista lähteistä. Myös lain soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä on joutunut pohtimaan varsin paljon, mitä en olisi ennalta osannut aavistaa. Onneksi tällaisia tilanteita on pohdittu jo opiskellessa esimerkiksi hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojakeinot-kurssilla, jota kyllä suosittelen lämpimästi kaikille! ODOTANKIN TULEVALTA kesältä haastavaa, mutta varsin palkitsevaa työtä. Alun epävarmuus alkaa jo olla haihtunut, ja uskallan ottaa helpommin kantaa lainsäädännöllisiin kysymyksiin. Julkisoikeudellisessa virastossa hallintolain osaaminen on kaiken a ja o, mutta yhtä tärkeiksi ovat muodostuneet myös sähköiseen hallintoon liittyvä lainsäädäntö. Paljon on vielä opittavaa, mutta oppimistarkoituksessa matkaan on lähdettykin. Toivotan teille kaikille muillekin lämmintä kesää, vietättepä sen sitten lomaillen tai kesätöiden parissa!

Manipulus 2/14

23


Pro gradu -tutkielman tekijöitä (Veropalvelut) Kasva kanssamme asiantuntijaksi – mahdollisuuksia ja elämänkokemuksia

Tarjoamme verotuksesta kiinnostuneille opiskelijoille tilaisuuden tuettuun Pro gradu -tutkielman tekemiseen Deloittella. Suomen Deloitte tarjoaa veropalveluita päivittäisestä juoksevien asioiden konsultoinnista aina globaalin konsernin kokonaisvaltaiseen verosuunnitteluun ja veroasioiden hallinnointiin. Palveluitamme ovat kansainvälinen ja kotimainen yritysverotus, siirtohinnoittelu, yrityskauppojen verosuunnittelu, arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, henkilöverotus ja ennakkoperintä, ulkomaankomennusten vero- ja sosiaaliturvakonsultointi, sukupolvenvaihdokseen liittyvät veroasiat ja yritysjuridiikka. Toivomme, että opiskelet esimerkiksi kauppa-, oikeus- tai hallintotieteitä. Arvostamme näyttöjä huippusuorituksista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Odotamme sinulta vastuuntuntoisuutta ja analyyttista otetta. Olet oma-aloitteinen ja omaksut nopeasti uusia asioita. Työn tekemisen ajaksi tarjoamme käyttöösi asiantuntijoidemme osaamisen ja tuen, nimetyn ohjaajan, työtilat toimistostamme, kirjaston ja tietokoneen sekä erikseen sovittavan korvauksen. Pääset näkemään aitiopaikalta millaista verotyö Deloittella käytännössä on sekä verkostoitumaan asiantuntijoidemme kanssa mahdollista tulevaa harjoittelujaksoa tai työpaikkaa silmällä pitäen. Deloittella saat ainutlaatuisen näköalapaikan merkittävien organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Käytössäsi ovat kansainvälisen verkoston työkalut ja tuki sekä monipuoliset mahdollisuudet oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Lisätietoa tehtävästä antaa Tobias Lohikko puh. 020 755 5490, tobias.lohikko@deloitte.fi tai rekry@deloitte.fi. Jätä hakemuksesi osoitteessa www.deloitte.fi (Rekrytointi > Deloitte on Campus > Opinnäytetyöt), jonka jälkeen otamme sinuun yhteyttä. Liitä mukaan opintorekisteriotteesi, alustava tutkimussuunnitelmasi, hakemuskirjeesi ja ansioluettelosi. Lisää tietoa yrityksestämme saat internetistä www.deloitte.fi.

© 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

24

Manipulus 2/14


SANAKIRJA: Julkipanija ” Ekana tuli mieleen: :DD. Ja sit että joku panee jonkun asian julki.” Maantieteiden opiskelija ” Julkisesti seksiä harrastava ihminen. Alaston mies.” Psykologian opiskelija

”Voi jehna! Taidanpa kirjoittaa jutun Manipulukseen!”

– Ingressi on lyhyt, enintään kahden lauseen mittainen johdatus jutun sisältöön.

Hieno homma, paljon kiitoksia! Pidä mielessä pari pientä ohjenuoraa:

– Aloita sitaatit pitkällä ajatusviivalla. Puhujaan viitataan yleensä sukunimellä. Ajasta ja paikasta riippumattomat haastattelut voi kirjoittaa preesensissä, mutta esimerkiksi juhlissa pidetyt puheet imperfektissä, ellei kyseesä ole muutenkin tapahtumakuvailu. Sitaatin jälkeinen lause alkaa omalta riviltään, jotta kirjoittajan ja siteerattavan ajatukset eivät mene sekaisin.

ENNEN KUIN ALOITAT – Älä turhaan jäykistele, mutta pidä jutut kuitenkin siisteinä ja asiallisina. – Pyri ottamaan valokuvia tapahtumista ja laita niistä aina useampi tarjolle. Kolumneihin voit liittää halutessasi kokovartalokuvan tai kasvokuvan itsestäsi. Lähetä tai linkitä kuvat JPEG-muodossa. ARTIKKELIT – Artikkelissa on otsikko, ingressi, leipäteksti ja tarpeen vaatiessa kuvateksti. Käytä kappalevälejä. Voit käyttää lyhyitä ja iskeviä väliotsikoita, mikäli haluat.

Palstalla muiden aineiden opiskelijat pohtivat oikeudellisten käsitteiden sisältöä. Ei välttämättä sovellu suoraan tenttipaperiin.

KOLUMNIT JA PAKINAT – Kolumni koostuu otsikosta ja leipätekstistä. Kappaleiden edessä voi halutessaan käyttää lyhyitä, yhden tai kahden sanan väliotsikko-iskuja tyyliin: ”TENTTIAHDISTUSTA.” HUH, VALMISTA TULI – Jos aikaa on, anna tekstin levätä yön yli – aamusella sitä lukee aivan uusin silmin.

– Kirjoita kuvatekstit valmiiksi. Hyvä kuvateksti kertoo muutakin kuin kuvan sisällön.

– Oikolue aina oma tekstisi itse tai luetuta se kaverilla ennen kuin lähetät sen julkaistavaksi. Hyvän lehtimiestavan mukaisesti kannattaa myös antaa haastateltavalle mahdollisuus tarkistaa, mitä on tullut sanottua.

UUTISET – Lyhyemmissä uutisissa on otsikko, leipäteksti ja tarpeen vaatiessa kuvateksti. Käytä kappalevälejä.

– Lähetä juttusi osoitteeseen manipulus@legio.fi tekstikenttään kopioituna, sillä liitetiedostot ovat aina vähän kinkkisiä.

Manipulus 2/14

25

Manipulus 2/14  

Manipulus on Legio Ostiensis ry:n neljästi vuodessa julkaisema verkkolehti. Se on paitsi legiolaisten oma ainejärjestölehti, myös kaikkien J...

Advertisement