TAPF-10P MESURES MALLORCA

Page 1

EXERCICIS I EINES D’APROXIMACIÓ AL TERRITORI DESENVOLUPATS EN EL TALLER 1.

Dimensionar vs. mesurar els espais

2.

Mapes i diagrames

3.

Estratègies, sistemes i dispositius

4.

La síntesi del territori des de les primeres idees de projecte

178


EXERCICIS I EINES D’APROXIMACIÓ AL TERRITORI DESENVOLUPATS EN EL TALLER _____________________________________________________________ DIMENSIONAR VS MESURAR ELS ESPAIS Des del PAM a la PASSA, a altres atributs _____________________________________________________________

measurement is the process of estimating or determining the magnitude of a quantity, such as length or mass, relative to a unit of measurement, such as a metre or a kilogram. The term measurement can also be used to refer to a specific result obtained from the measurement process. The word "measurement" is derived from the Greek word "metron," which means a limited proportion. Wikipedia.

Dimensionar, v. tr. [EI] Determinar les dimensions adequades (d’una màquina o d’una instal·lació)… (podem afegir: de l’espai, de les arquitectures...) IEC.

Es proposen assajar maneres de percebre -sense prendre mesures- les dimensions dels espais i de les peces de l’arquitectura del nostre entorn immediat a partir de l’analogia i la comparació amb espais, elements construïts i arquitectures que coneixem -sensorialment, perceptual i paramètricament parlant-. S’utilitza el concepte de dimensió com la fusió entre l’estimació de les magnituds i alhora dels atributs qualitatius que caracteritzen un espai, un element construït o una arquitectura. Es vol assolir un màxim de familiarització amb les formes usuals, pertinents, possibles dels espais urbans, de les arquitectures i dels elements que els configuren, superant la asèptica determinació de mides quantitatives o paramètriques. No es tracta d’un manual, sinó d’una investigació sobre els atributs dimensionals dels espais, tenint en compte qüestions com la perceptualitat, les sensacions,…, és a dir les situacions genèriques, específiques o singulars -no és el mateix una ‘toilette’ domèstica d’una casa, que la d’un iot,…4- a partir dels nostres referents personals antropometries personals de cadascun dels estudiants- que podem compartir amb el grup de taller, de manera que col·lectivament es construeixi un atles de referents.

4

Llegir el pròleg del llibre de Steegman, E.; Acebillo, J., Las medidas en Arquitectura,

Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 1983. 179


_____________________________________________________________ ATRIBUTS, UNITATS DE MESURA PARAMÈTRICA _____________________________________________________________ Magnitud absoluta, pendent Variació de les dimensions en funció del context espacial Variació de les dimensions en funció de la confortabilitat Variació de les dimensions en funció de la visibilitat, legibilitat Variació de les dimensions en funció de les llums i les ombres Variacions de les dimensions en funció de la velocitat Percepció individual, percepcions col·lectives Punt i emmarcament de l’observació Mides antropològiques

Mides amb patrons

Mides itineràries

Braça

Almud

Hora de camí

Colze

Barcella

Jornal

Cos

Metre (Metron)

Llegua

Dit

Nilometre,

Mile (1,6 km)

Pam, pas, passa

Podometre,…

Milla marina o nus.

Peu

Porca

Quartera

Pas

Vara

Sisena

Polsada

_____________________________________________________________ VOCABULARI GENERAT ____________________________________________________________________

Alçada segons les plantes

Castells

Llapis

Aparcament

Cel·lòmetre

Metro – mp3

Aqüímetre

Delineator post

Mides corporals

Arbre

Densímetre

Mitjà de transport

Ascensor

Distància– edat

Modulor

Autocars

Distància – so

Musica

Bicicleta

Escalones

Operaris de manteniment

Bits de interès

Espai vital

Pal elèctric

Camp de futbol

Esquí de fons

Palmeres

Casa de cos

Farmàcia

Paseòmetre

Casa – estació

Ferrocarrils

Percepció visual

180


Persona

Repós

Sup. en funció de les

Pilotes de tenis

So

persones

Pont aeri

Sonòmetre

Tramvia

Rambla

Sortides d’emergència

Vaques

Recollida diferenciada

Suor

Viure

Reg diàri

Sup. en funció del box

_____________________________________________________________ BIBLIOGRAFIA _____________________________________________________________ Alsina, Claudi , Geometría para turistas, Editorial Ariel, Colección Claves, Barcelona, 2009. Benevolo, L., Corso di disegno 1, La descrizione dell’ambiente, Editori Laterza, 1975. Devesa, Ricardo; Gausa, Manuel (eds.), Otra mirada. Posiciones contra crónicas. La acción crítica como reactivo en la arquitectura española reciente, Gustavo Gili, Barcelona, 2010. Miralles, E., Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas), Tesis doctoral, UPC. 1988. Eco, H., Historia de la belleza, Editorial Lumen, Barcelona, 2004. Steegman, E.; Acebillo, J., Las medidas en Arquitectura, Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 1983. Adler, D., Metric Handbook, Architectural Press, 1999. Neufert, P. (Author), Bousmaha Baiche (Author), Nicholas Walliman (Author), Architects' Data, 3ª Edició Wiley-Blackwell , 2002. Text Ejercicio 0 del curs de projectes de Federico Soriano, ETSAM.

181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230