__MAIN_TEXT__

Page 1

GIÁ

O

giáo

ục

n

d

t

Giáo dục toàn cầu

ối

Kế

GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ

ÊN HIỆ U QU

012

VI


NGUYỄN HỮU LONG

NGUYỄN

{

THÀNH LUÂN

- Đội ngũ thực hiện

LÊ HẢI THANH

TÀO THỊ NHUNG

ĐẶNG THANH HIỀN

NGUYỄN PHƯƠNG ANH


01 03

36

KĨ THUẬT DẠY HỌC

38

Biểu đồ về hệ thống

Hãy làm nên ý nghĩa của sự kết nối toàn cầu 04 07

LỚP HỌC TOÀN CẦU

HÌNH ẢNH

giáo dục 39

- CỘNG ĐỒNG

40

GIÁO VIÊN

Áp dụng học tập dựa trên

NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG

dự án để dạy các ngôn ngữ

6 câu chuyện truyền

trên thế giới

cảm hứng chứng tỏ rằng giáo viên có thể

08 10

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Công nghệ trong lớp học: Trường học của tương lai

10 13

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC

Các trường học ở Úc được thiết kế để lôi cuốn sự hợp tác và đam mê của học sinh 14 16

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC

Bài học kinh nghiệm từ những trường học tốt nhất trên thế giới 17 21

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

- THÔNG TIN GIÁO DỤC 23 HOA KỲ 22

40 42

muốn trở thành một giáo viên ở Mỹ

GIÁO DỤC ANH

Anh: Tỉ lệ tham gia chương trình đào tạo giáo

Thế Giới

30 31

SỰ KIỆN CỦA THÁNG

Ý tưởng hoạt động cho dịp Giáng sinh

viên giảm hơn 40%`

GIÁO DỤC 26 PHẦN LAN 25

Đào tạo giáo viên ở Phần Lan: Điều gì làm nên một người giáo viên?

GIÁO DỤC 29 NEW ZEALAND 27

Thời gian biểu trong các

GIÁO DỤC TOÀN CẦU

BÀI VIẾT CỦA KHÁCH

Dạy học sinh cá biệt

32 33

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

11 điều tuyệt vời bạn có thể tìm thấy trên cộng đồng giáo dục Microsoft

10 Rào Cản Đối Với Giáo Dục Trên Toàn

tuyệt vời

& SỰ KIỆN

7 điều cần biết nếu

24

tạo nên những điều

trường học ở New Zealand

34 35

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các website hữu ích dành cho giáo viên

- GÓC CHIA SẺ


website: taogiaoduc.vn

- CPD -C

P D - CP

GIÁO DỤC TOÀN CẦU

PD

CPD D-

CPD - C


01

Mắt học sinh như sáng lên khi tôi đề cập đến những người bạn chúng biết qua thư. Mắt chúng mở to hơn khi tôi giải thích rằng chúng ta sẽ kết nối với những người bạn mới đến từ quốc gia của Malala. Học Tác giả: BRIDGET SUVANSRI - Nguyễn Thành Luân dịch

HÃY LÀM NÊN Ý NGHĨA CỦA SỰ KẾT NỐI TOÀN CẦU

- giáo dục toàn cầu

sinh của tôi đã cộng tác trực tiếp với các bạn học sinh trung học tại một trường học độc lập ở Karachi, Pakistan thông qua trao đổi tin nhắn video. Chúng khám phá các chủ đề như văn hóa, quan niệm, mô hình và vai trò lãnh đạo, tiếp cận giáo dục, dịch vụ cộng đồng và cuộc sống ở cả Pakistan và Hoa Kỳ… 03 lợi ích Mục tiêu của chương trình là để học sinh tạo ra sự kết nối có ý nghĩa với những người bạn đồng trang lứa từ một nền văn hóa khác và mở rộng sự hiểu biết về thế giới. Được hỗ trợ bởi Level Up Village, sự trao đổi văn hóa này không chỉ cho phép học sinh của tôi thảo luận về sự đồng cảm, mà còn đưa nó vào hành động. Dưới đây là ba lý do tại sao tất cả giáo viên nghệ thuật ngôn ngữ nên cân nhắc việc tích hợp cộng tác toàn cầu vào lớp học.


- giáo dục toàn cầu

02

Học sinh phát triển sự đồng cảm

Trao đổi thực tế với sinh viên ở

thiết lập các sự tương tác với

Trong khi các học sinh của tôi đã

Pakistan đã cung cấp cho học

những người bạn trên toàn cầu

đọc về nó trong cuốn sách,

sinh cơ hội đặc biệt để phát triển

của chúng. Sau đó tôi có thể dựa

nhưng những điều đó sẽ trở nên

sự đồng cảm thông qua tương tác

trên những kiến thức đã học và

thực tế hơn khi học sinh nhận ra

trong thế giới thực. Với sự hỗ trợ

sử dụng những trao đổi về các

rằng các bạn của chúng nằm

của công nghệ, mọi thứ trở nên

vấn đề như khủng bố và tiếp cận

trong số những người may mắn

dễ dàng – học sinh biết cách sử

giáo dục để giúp học sinh hiểu

được đi học.

dụng nền tảng truyền thông toàn

sâu bài học.

Một kỹ năng quan trọng khác mà

cầu của Level Up Village để

Hơn nữa, các học sinh trong lớp

học sinh sẽ có được là tìm hiểu

tương tác với nhau.

đã coi Malala là cầu nối với các

cách đặt câu hỏi và gợi ý câu trả

Nhưng trước khi học sinh đăng

bạn ở Pakistan. Học sinh ở cả hai

lời từ các bạn của chúng, để thúc

nhập để gửi thông điệp đầu tiên

đầu của cuộc trao đổi được chuẩn

đẩy mối quan hệ và làm cho cuộc

tới các bạn của mình ở Pakistan,

bị để thảo luận về các chủ đề

thảo luận trở nên sống động.

trước đó chúng tôi tham gia vào

quan trọng mà Malala đặt ra.

một loạt các cuộc thảo luận về

Một là sự bất bình đẳng trong

văn hóa và sự đồng cảm, nhằm

tiếp cận giáo dục ở Pakistan.

Việc trao đổi video hình thành kiểu học tập khác nhau Việc trao đổi tin nhắn video cung

hoạt động ghi âm và thấy dự án

học sinh đã bàn sâu về văn hóa, sở

cấp một phương tiện biểu đạt mới

khá thú vị. Nhưng điều đáng chú

thích của chúng, cách chúng giúp

cho học sinh, vượt ra ngoài việc

ý hơn là một số học sinh hướng

đỡ cộng đồng, hình mẫu của

đọc, viết và làm việc nhóm thông

nội đã có được “tiếng nói” thông

chúng là ai, và cách chúng xem

thường. Phương thức giao tiếp

qua trao đổi trực tiếp. Những học

mình là người lãnh đạo. Tính cách

này được khai thác theo phong

sinh này cảm thấy thoải mái hơn

của chúng thực sự tỏa sáng, và kết

cách học tập khác nhau của học

khi viết kịch bản trước, sau đó thu

quả là tôi thấy học sinh bộc lộ các

sinh, đôi khi nó sáng tạo đến mức

âm và là trở thành một trong số

khía cạnh khác nhau của chúng –

đáng ngạc nhiên.

những người có nhiều cố gắng

điều mà không thường xuyên

Những học sinh thiếu tập trung

trong việc phát triển mối quan hệ

được thể hiện trong lớp.

trong lớp trước kia nay cũng đã

với các bạn trên toàn cầu.

tham gia tích cực. Chúng bắt đầu

Trong quá trình trao đổi, tất cả

02 -

01 -

thông qua tương tác


- giáo dục toàn cầu

03

Sự hợp tác toàn cầu mang đến

03 -

cho học sinh những “khán giả” mới Cuộc trao đổi video của Level

vùng an toàn, từ đó học sinh có

khi tương tác với những người

Up Village cũng đã mang đến

cảm hứng để giải quyết vấn đề

khác hay không. Thay vào đó,

cho học sinh của tôi những khán

khó khăn và chấp nhận các quan

quá trình học tập của học sinh

giả mới cho những ý tưởng và

điểm đối lập.

được củng cố trong cuộc trò

sáng tạo của chúng, điều này khá

Ngoài ra, thông qua việc sử dụng

chuyện với các đối tác toàn cầu.

cần thiết với học sinh. Đây

công nghệ tiên tiến này, tôi thấy

Hoạt động thực hành có giá trị

không phải là một nhiệm vụ

học sinh biết cách áp dụng kiến

này sẽ hữu ích cho học sinh sau

được giao từ giáo viên hay một

thức đã học vào cuộc sống. Tôi

này khi chúng bước vào cuộc

bài thuyết trình cho các bạn cùng

không cần phải tự hỏi liệu những

sống.

lớp của chúng. Thay vào đó, học

kiến thức mà tôi dạy cho chúng

sinh đã liên lạc với một ai đó

có tác dụng hay không. Tôi cũng

cách xa hơn 7.000 dặm, và cũng

không phải lo lắng việc học sinh

chính điều này đưa học sinh khỏi

có nhớ cách đặt câu hỏi hiệu quả

Học sinh suy ngẫm Bằng cách tích hợp truyền thông toàn cầu vào lớp học nghệ thuật ngôn ngữ, tôi đã giúp những học sinh của mình có được các kỹ năng giao tiếp trong thế giới thực, biết cách biểu đạt quan điểm về một vấn đề văn hóa và hiểu rõ hơn chúng là ai. Quan trọng hơn, chúng nhận ra rằng mặc dù hoàn cảnh cá nhân của chúng khác nhau, nhưng chúng vẫn có thể chia sẻ nhiều điểm chung với ở Pakistan. Dưới đây là một số suy ngẫm của học sinh: "Con đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bạn của con đã không ngại ngùng trong video đầu tiên mà bạn ấy gửi cho con. Bạn ấy nói với con bằng giọng vui vẻ. Chúng con cũng có nhiều điểm chung như vẽ, nghe nhạc và sử dụng internet." "Con nghĩ các bạn khá ngạc nhiên về việc con chưa bao giờ hỏi về vụ nổ súng xảy ra ở Pakistan. Con đoán rằng: các bạn sẽ nghĩ là con sẽ chỉ quan tâm đến những thứ xấu." "Con đã học được rằng ở mỗi quốc gia, mọi người đang phải đối mặt với các cuộc đấu tranh rất khác nhau, nhưng chúng ta có thể đồng cảm với các bạn. Con rất ngạc nhiên khi con có thể liên hệ chia sẻ với bạn được mọi thứ.” "Cho đến khi viết điều này, con đã không nhận ra nó là một trải nghiệm phi thường. Con cũng rất buồn khi chia sẻ một video cuối cùng bởi vì con biết rằng có lẽ con sẽ không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa, và mặc dù chỉ có năm video dài hai phút, con đã nhận ra mối liên kết thân thiết và con hi vọng bạn ấy sẽ trân trọng mối quan hệ của chúng con. Phản ứng của học sinh vượt quá sự mong đợi của tôi và phải nhấn mạnh rằng, sự kết nối toàn cầu đã tạo ra những tác động đáng kinh ngạc. Những tác động này không thể đo lường được theo điểm số hoặc điểm trong bài kiểm tra. Đó là sự rèn luyện nhân cách trong một trải nghiệm thực tế, và điều đó thực sự đáng giá. Bạn đã từng tạo ra sự kết nối giữa học sinh trong lớp học với học sinh ở các quốc gia khác chưa? Chúng cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi!


- giáo dục toàn cầu

04

Don Doehla cho thấy cách sử dụng học tập dựa trên dự án để dạy ngoại ngữ và đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang.

ÁP

DỤNG

HỌC

TẬP

DỰA TRÊN DỰ ÁN ĐỂ DẠY CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI Tác giả: Don Doehla, MA, NBCT - Lê Hải Thanh dịch Blogger khách mời hôm nay là Don Doehla, giáo viên tiếng Pháp và chuyên viên đào tạo tại trường trung học Vintage ở Napa, California. Mới đây Don đã trở thành người điều phối của nhóm World Languages. Thầy có nhiều ý tưởng tuyệt vời để dạy ngôn ngữ, bao gồm việc áp dụng học tập dự án. Thầy chia sẻ một số lời khuyên hữu ích trong bài viết dưới đây


- giáo dục toàn cầu

05

Mặc dù thế giới này có thể nhỏ và phẳng, nhưng nó vẫn là một thế giới đa ngôn ngữ, đa văn hóa, và có sự kết nối với nhau. Do đó, các năng lực giao tiếp ngày càng quan trọng đối với sự hiểu biết và hợp tác với nhau - Vậy làm thế nào để có một tiếng nói chung? Nhu cầu của học sinh trong việc giao tiếp với những “người hàng xóm” cả trong và ngoài nước đang tăng lên mỗi giây! Đường biên giới giữa các quốc gia đang mờ đi khi mà nền văn hóa toàn cầu nổi lên. Định nghĩa về “người hàng xóm” cũng đã thay đổi. Chúng ta không còn bị cô lập khỏi những gì đang diễn ra trên toàn cầu. Các sự kiện gần đây cho thấy khá rõ điều này. Do vậy chúng ta phải có khả năng giao tiếp tốt và thành thạo, vượt qua mọi rào cản địa lý và sự cách biệt. Những thách thức Giống như các giáo viên ngôn

mục tiêu mong muốn của mình?

chủ đề toàn cầu bắt đầu vào năm

ngữ khác, tôi cố gắng tập trung

Tôi cần những đánh giá xác thực

tới! Trên hết, tôi muốn học sinh

vào các yếu tố cốt lõi để tạo ra

để nắm được mức độ thành thạo

học cách sử dụng thành thạo các

một chương trình giảng dạy theo

ngôn ngữ, tạo cơ hội cho người

công cụ công nghệ sẵn có hiện

tiêu chuẩn cho học sinh. Tôi

học tham gia nhiều hơn, để làm

nay. Để làm điều này đòi hỏi

cũng quan tâm đến việc trang bị

việc trong các nhóm cộng tác, để

phải mất nhiều thời gian. Nhưng

các kỹ năng cần thiết mà học

phát triển các kỹ năng tư duy

vì chúng ta giáo viên nên chúng

sinh cần có trong thế kỷ 21. Làm

phê phán, quản lý thời gian và

ta vẫn sẽ bắt đầu làm nó!

cách nào để biết tôi đã đạt được

nguồn lực, để làm nổi bật các

Lý do cho dạy học dự án Tôi đến với dạy học theo dự án

án của mình theo tiêu chuẩn

cho học sinh cơ hội sáng tạo và

như một cách để kết hợp tất cả

khung năng lực ngôn ngữ. Tôi

khám phá tiềm năng và những

các điều đó lại với nhau. Các dự

cũng chú ý đến các kĩ năng của

mong muốn của chúng. Thật thú

án mang đến cơ hội cho học sinh

thế kỷ 21, các vấn đề liên quan

vị khi thấy điều này đạt được

tham gia vào giao tiếp trong đời

văn hóa và đa văn hóa. Tôi đã

hiệu quả. Những thực tế cho

thực, trong bối cảnh cụ thể, với

thấy rằng các dự án giải quyết

việc này thì sao?

những người thực, và trên toàn

tốt những điều này và hơn thế

cầu. Tôi cố gắng sắp xếp các dự

nữa. Tôi đã cố gắng để mang đến


- giáo dục toàn cầu

06

GIAI ĐOẠN MỘT : DỰ ÁN THIẾT KẾ THỰC ĐƠN cách của quốc gia đó. Các học sinh sau đó thực hiện

hàng, đang cần phát triển và tạo ra một thực đơn cho

một bài giới thiệu trong nhóm hoặc trước cả lớp. Học

nhà hàng của mình, được mở tại một trong những quốc

sinh sẽ đóng vai chủ nhà hàng, giới thiệu các món ăn

gia nói ngôn ngữ mà giáo viên muốn hình thành ở

ngon, các món đặc sản, v.v. Bài giới thiệu phải có ít

người học. Thực đơn của chúng phải có ít nhất năm

nhất 15 câu, và có thể trình bày trực tiếp hoặc trên

loại, và hai mươi lăm mặt hàng, tất cả các món ăn của

video. Tôi có một phiếu tự đánh giá cho thực đơn và

nền văn hóa mà chúng đang được học. Học sinh phải

một cho phần trình bày, và tôi đang tìm kiếm sự thông

quyết định tên thích hợp, tạo địa chỉ, số điện thoại,

hiểu của học sinh trong giai đoạn 1 – giai đoạn mà

trang web và tên tài khoản twitter, phù hợp với các ví

ngôn ngữ được ghi nhớ kết hợp với các yếu tố có thật

dụ mà chúng tìm thấy trên mạng từ các nhà hàng ở

trong cuộc sống. Tôi thấy rằng học sinh học được rất

quốc gia đó. Các mục trong thực đơn phải được định

nhiều về một quốc gia chúng lựa chọn, trong khi vẫn

giá bằng đơn vị tiền tệ, được chuyển đổi theo đúng

vui vẻ và sáng tạo!

0

Trong dự án này, học sinh đóng vai trò một chủ nhà

1

GIAI ĐOẠN HAI : CUỐN SÁCH CÂU CHUYỆN CỦA TRẺ Giai đoạn này là giai đoạn tạo ngôn ngữ. Tiền đề ở đây

phú cho bối cảnh của câu chuyện. Tôi thường yêu cầu

là các học sinh sử dụng các công thức mà chúng đã học

học sinh viết khoảng 5 câu cho mỗi trang và tổng cộng

tốt ở giai đoạn một, và kết hợp chúng lại với nhau

khoảng mười trang. Chúng làm bản thảo và chỉnh sửa

thành các câu theo cách riêng của chúng. Những câu

theo nhóm. Tôi cũng nhìn vào các bản thảo đó để đưa

văn này khi đọc lên thì không còn là những ghi nhớ

ra các phản hồi về những điều các con đã làm tốt và

đơn giản như ban đầu mà đã thể hiện yếu tố cá nhân, tự

những gợi ý chỉnh sửa cho từng học sinh.

định hướng của những suy nghĩ và ý tưởng. Các câu

Khi học sinh viết câu chuyện, chúng không thể không

thường phức tạp, nhưng không chứa mệnh đề phụ

so sánh cuộc sống của chúng với những nhân vật mà

thuộc loại yêu cầu các dạng động từ chuyên dùng.

chúng đã tạo ra. Mô hình so sánh và tương phản tạo ra

Chúng cũng không nhất thiết phải được xâu chuỗi lại

một ngữ cảnh tốt cho việc tạo lập ngôn ngữ. Nó cũng

với nhau theo một trật tự cụ thể nào đó để có lý - nếu

cho phép học sinh cố gắng hiểu biết về cách tường

chúng ta sắp xếp lại các câu, thì chúng sẽ mang ý nghĩa

thuật trong các khung thời gian, và chứng minh rằng

nhiều hơn trong trật tự mới. Nói cách khác, giai đoạn

chúng biết cách sử dụng các quy tắc chia động từ, các

này tập trung vào việc lập được các câu văn không tập

thì, các cấu trúc diễn đạt,... Chúng ta thường thấy học

trung vào trình tự văn bản.

sinh đạt được mức độ thành thạo khi chúng sử dụng

Tôi đã phát triển dự án Story Book để đo lường hiệu

các dạng động từ khác nhau, có thể làm cho các cấu

quả của giai đoạn 2, học sinh tạo ra một số các nhân vật

trúc câu phù hợp, ngay cả khi các dạng động từ không

sống ở một trong những quốc gia có ngôn ngữ mà con

phải lúc nào cũng chính xác. Thành thật mà nói, tôi cho

đang học. Học sinh viết câu chuyện như thể nhân vật

rằng học sinh đã rất tuyệt vời! Khi tôi tập trung vào sự

chính đã mô tả cuộc sống của mình. Sau đó, các em mô

trôi chảy, chứ không phải các quy tắc ngữ pháp, tôi

tả một sự kiện lớn xảy ra trong cuộc đời của nhân vật,

thấy học sinh rất tiến bộ trong việc sử dụng đa ngôn

chẳng hạn như ngày đầu tiên đi học của mình, và sau

ngữ. Theo thời gian, chúng sẽ hoàn thiện việc sử dụng

đó là những điều đã xảy ra trong ngày đó. Chúng cần

các dạng động từ, nhưng trong khi chờ đợi, chúng rõ

phải nghiên cứu cuộc sống của đứa trẻ trong một bối

ràng có thể giao tiếp ở mức lưu loát cao hơn ngay cả

cảnh văn hóa, tạo ra một tình huống trực quan, phong

khi độ chính xác chưa cao.

2

0


- phát triển chuyên môn

07

GIAI ĐOẠN BA : DỰ ÁN SÁCH ABC Trong giai đoạn 3, loại văn bản mà tôi đang hướng

một cách khá thông minh trong việc duy trì di tích

đến là lập đoạn văn có cấu trúc, tức là, đoạn văn,

lịch sử của họ, bởi vì nó bảo tồn sự đa dạng của di

trong đó có một câu chủ đề, được hỗ trợ bởi các câu

sản lịch sử của họ (bình luận). Nếu tôi đến thăm

giải thích và bình luận, và một câu kết luận để tổng

Québec, tôi muốn xem Saint Lawrence từ Terasse

hợp các ý tưởng quan trọng. Điều này đòi hỏi học

Dufferein để tôi có thể thưởng thức cảnh đẹp của

sinh phải biết cách tạo các câu phức tạp, sử dụng các

dòng sông và của Ile d'Orléans (bình luận). Nếu tôi

mệnh đề chính và cấp dưới, yêu cầu các loại câu phụ,

đến Québec vào mùa đông, tôi sẽ đi trong Carnaval

hoặc "if / then", đòi hỏi các câu điều kiện, trong số

để tôi có thể tham gia vào nhiều hoạt động (bình

các ngôn ngữ khác (các ngôn ngữ khác có thể yêu

luận). Điều thú vị là giọng địa phương ở Québec

0

3

cầu kiến thức về các mô hình khác). Tôi đã thực hiện

khác hơn ở Pháp. (bình luận). Nếu tôi đến Québec,

dự án này trong suốt một học kỳ, chia nhỏ nó thành

tôi sẽ thực hành nói tiếng Pháp với người dân địa

từng phần nhỏ hơn theo thời gian. Chúng tôi nghiên

phương và hy vọng rằng có thể hiểu được giọng của

cứu nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa địa

họ mà không có bất kỳ vấn đề gì (kết luận). "

phương: truyện ngắn, thơ, lời bài hát, văn bản lịch

Chúng ta thấy số lượng công việc cho một trang mà

sử, sự kiện hiện tại… Học sinh làm các dự án nhỏ

học sinh phải làm là hợp lý. Tôi cũng cung cấp một

hơn trong quá trình học, nhưng ở mỗi chủ đề học sinh

mẫu trang giấy cho học sinh để chúng không viết quá

phải viết một trang về sự lựa chọn của chúng như báo

dài dòng hoặc quá ngắn. Tôi yêu cầu chúng làm bản

cáo kết quả. Tôi yêu cầu học sinh viết 20 trang, một

nháp ở mỗi trang. Khi học sinh bản nháp, tôi đánh

trang là một trong 20 chữ cái của bảng chữ cái, và

dấu nội dung chính xác và trả lại cho chúng. Cứ như

học sinh được lựa chọn. Dưới đây là ví dụ một trang

vậy học sinh có thể tiếp tục nộp lại các trang đã chỉnh

bằng tiếng Anh:

sửa cho đến khi chúng hoàn thành công việc. Bằng

Q là viết tắt của Québec City (câu tiêu đề). Québec là

cách này, tôi đã cải thiện việc đưa phản hồi cho học

thành phố thủ phủ của tỉnh Quebec, tọa lạc trên một

sinh và giúp học sinh tập trung vào các chi tiết mà

ngọn đồi nhìn xuống sông Saint Lawrence (câu chủ

chúng đã vô tình bỏ qua. Dự án này rất thú vị, tôi

đề). Dường như với tôi rằng người dân Québec có

thấy rằng vào cuối học kỳ, học sinh của tôi đã nắm

nhiều thứ mà họ có thể tự hào (chi tiết). Họ đầu tư

vững các câu phức tạp và phân đoạn khá tốt.

Các ý tưởng và kế hoạch trong tương lai Năm tới, tôi dự định tăng cường phương pháp tiếp cận dựa trên dự án của mình bằng cách kết nối các lớp học của tôi với các lớp học ở 3 nước nói tiếng Pháp - Pháp, Canada và Sénégal. Tôi muốn các học sinh cộng tác với các bạn trên khắp thế giới bằng cách viết những câu chuyện mà chúng sẽ đăng trên trang web để bạn bè đọc và nhận xét và tham gia vào các cuộc trò chuyện về những nội dung của câu chuyện. Tôi dự định để các học sinh khám phá nhiều thể loại, bao gồm truyện tranh, truyện ngắn và thơ, và các loại văn bản khác… tùy theo sở thích của người học. Nhiều ứng dụng web 2.0 hiện có sẵn sẽ là công cụ hiệu quả giúp học sinh viết và tạo ra những câu chuyện của riêng mình. Tôi hy vọng dự án sẽ mang đến nhiều cơ hội cho nhiều học sinh có thể tham gia, sáng tạo, giải quyết vấn đề và hợp tác.


- phát triển chuyên môn

CÔNG NGHỆ TRONG LỚP HỌC:

TRƯỜNG HỌC CỦA TƯƠNG LAI

Tác giả: Jacqui Murray- Tào Thị Nhung dịch

08


- phát triển chuyên môn

09

Nếu những cải cách này khiến

quyết các vấn đề quan trọng.

trang phục của trường. Bàn phím

bạn cảm thấy khó thích nghi, hãy

Bài tập về nhà và các dự án sẽ

sẽ được chấp nhận là một trong

giữ lấy sự nhạy cảm của bạn bởi

được nộp trực tuyến, thông qua

những công cụ học thuật xuyên

vì còn rất nhiều ứng dụng công

Dropbox,

một

suốt quan trọng ở khắp mọi nơi.

nghệ khác đang tiếp cận lớp học.

chương trình đặc biệt của trường

Phụ huynh cũng sẽ hiểu điều này

Bạn nghĩ màn hình thông minh ở

như Schoology. Không in, không

và củng cố các bài học khi học

phía trước lớp học được liên kết

gửi vào hộp thư đến lớp học,

sinh sử dụng máy vi tính ở nhà.

với máy tính, học sinh lưu trữ bài

không bị mất trong các ba lô học

Mỗi lớp sẽ có một trang web,

tập trên đám mây thay vì thư mục

sinh. Công việc sẽ được hoàn

một wiki, một Lớp học Google –

tệp cá nhân, bài tập về nhà được

thành và chia sẻ ngay lập tức với

hoặc một số loại phiên bản kỹ

gửi bằng điện tử, cha mẹ đăng ký

các bên liên quan.

thuật số của lớp học sẽ tái hiện

tình nguyện vào một thứ gọi là

Điểm số sẽ được đăng trực tuyến

chặt chẽ những gì xảy ra trong

“Đăng ký thiên tài” và công nghệ

ngay lập tức. Thông tin sẽ luôn

lớp học hàng ngày. Nó sẽ bao

khác trong lớp học đã trở thành

được cập nhật, giúp học sinh biết

gồm các video của lớp học, lịch

mũi nhọn?

rõ chúng đang đứng ở đâu trong

trình, bài tập, liên kết đến các tài

Vào thời điểm con bạn đi học

lớp. Sẽ không còn nữa tình trạng

liệu trực tuyến, lịch học, và có

mẫu giáo, đây là những gì chúng

“Tôi không biết mình đã làm quá

thể truy cập từ trường học hoặc ở

sẽ thấy tại trường học của mình

kém trong lớp này.”

nhà. Nó sẽ kết hợp tốt nhất các

Mỗi học sinh sẽ có một thiết bị

Các lớp học sẽ luôn có sẵn trên

tùy chọn hiện nay – proto-

kỹ thuật số. Nó có thể là một máy

các kênh trực tuyến qua YouTube

page.com,

tính bảng, máy tính xách tay,

hoặc Google Hangouts cả trong

Symbaloo, MentorMob, Porta-

Chromebook hoặc Surface – điều

thời gian thực và được lưu trữ.

portal hoặc LiveBinders – vào

đó không quan trọng. Điều quan

Nếu học sinh bỏ lỡ một lớp học,

một cổng cực kỳ hiệu quả, có khả

trọng là nó có thể mang đi, chắc

chúng sẽ lên lớp học trực tuyến

năng mở rộng không chỉ chia sẻ

chắn, phù hợp trong một ba lô, và

để bắt kịp. Chúng sẽ có trách

thông tin tĩnh mà còn cung cấp

là an toàn kỹ thuật số. Tất cả

nhiệm tham gia lớp học và liên

các phương pháp phân biệt các

công việc của học sinh sẽ được

lạc với giáo viên để được giúp đỡ

nhu cầu khác nhau của học sinh.

thực hiện trên những thiết bị này.

nếu cần thiết.

Tương lai có thể đã đến dưới

Mất một người sẽ tệ hơn mất một

Ngày tuyết rơi sẽ là một kỳ nghỉ

dạng Lớp học Google. Chúng ta

chiếc ba lô – tệ hơn nhiều.

của quá khứ. Nếu học sinh và /

sẽ biết khi nào nó được phát

Học sinh sẽ học tập chủ động

hoặc giáo viên không thể đến

hành.

thông qua các thiết bị trực tuyến

trường, họ sẽ tham gia lớp học

Lớp học sẽ được kết nối hoàn

(ví dụ: các ứng dụng Today’s

qua môi trường tương tác theo

toàn với phương tiện truyền

Meet, Socrative, Padlet, Twitter,

kiểu GHO trong thời gian thực.

thông xã hội, bao gồm Twitter

ứng dụng của Google). Mỗi ý

Giáo viên sẽ dạy từ nhà của họ

(được sử dụng cho truyền thông

kiến, suy nghĩ, câu hỏi và ý

trong khi học sinh xem từ nhà.

không chính thức, thông báo,

tưởng của học sinh sẽ xuất hiện

Không bị ngắt quãng.

cộng tác giữa học sinh), tài

trên màn hình thông minh của

Gõ bàn phím sẽ được dạy và

khoản Google Plus (để tạo điều

lớp vì lợi ích của tất cả mọi

củng cố trong tất cả các lớp học.

kiện cho nhóm học sinh viên họp

người. Học sinh sẽ truy cập nó

Cuộc đấu tranh về sử dụng bàn

mặt, cộng tác làm việc dự án,

trên các thiết bị kỹ thuật số của

phím là một chủ đề thực sự sẽ

chia sẻ ghi chú và kiến thức, và

chúng, trong khi lớp học vẫn tiếp

được giải quyết sư phạm. Nó sẽ

các tập tin), và một tài khoản

tục. Giáo viên sẽ giải quyết các

giống như ngữ pháp – mọi giáo

Facebook (để khuyến khích liên

nhận xét để cô ấy có thể giải

viên đều củng cố ngữ pháp – hay

kết trong lớp).

GAFE,

hoặc

Ighome,

netvibes,


- phát triển chuyên môn

10

Tất cả học sinh sẽ có thể chia sẻ

trách nhiệm và đối với hầu hết

sưu tập các tác phẩm của học

màn hình của mình với những

các học phần, chúng sẽ phải làm

sinh. Giáo viên truy cập dễ dàng,

người khác. Điều này có thể thực

bởi vì đó là trách nhiệm đối với

có ứng dụng quét để nhập tác

hiện thông qua Skype, Google

sự giáo dục của chính chúng.

phẩm nghệ thuật khi cần, có thể

Hangouts hoặc một vài tùy chọn

Hầu hết học sinh viên sẽ nhúng

tải lên các dự án của sinh viên và

khác chưa được phát minh. Điều

lịch học vào hồ sơ cá nhân của

thậm chí cả âm nhạc vào bảng

này khuyến khích học sinh giúp

chúng trên blog, wiki và trang

thông báo kỹ thuật số để tất cả

đỡ nhau, dạy kèm các bạn cùng

web.

công việc của sinh viên được

lớp về những môn học cần thiết.

Mỗi học sinh sẽ có một hồ sơ số,

chia sẻ. Chúng có thể bị tạm

Học sinh sẽ hoàn thành bài tập về

nơi chúng lưu trữ tất cả các dự

dừng, tìm kiếm, thậm chí được in

lớp của mình biết rằng nó sẽ

án, đánh giá, ghi chú của mình.

tới hồ sơ kỹ thuật số của học sinh

được chia sẻ với các bạn cùng

Học sinh sẽ phân biệt và lựa chọn

hoặc tài khoản đám mây của cha

lớp và các giáo viên quan tâm

các bài tập để phù hợp với phong

mẹ (in ấn hiếm khi là giấy).

khác. Các cách để làm cho việc

cách học tập cá nhân của mình.

Các cuộc họp sẽ là các cuộc họp

chia sẻ này có thể thành hiện

Chúng sẽ không còn được chỉ

ảo trong thời gian thực cho các

thực bao gồm blog, wiki, ứng

định một dự án như “viết báo cáo

bậc cha mẹ không thể tham gia,

dụng Google cho Giáo dục.

sách bằng cách sử dụng MS

vì vậy tất cả phụ huynh đều có

Thông qua các tài khoản này,

Word” hoặc “tạo trình chiếu

thể tham gia vào sự hiểu biết và

sinh viên sẽ phản ánh về công

trong PowerPoint / Slideshare”.

tiếp tục giáo dục của con em

việc của họ và công việc của

Trong tương lai, học sinh sẽ nhận

mình. Điều này có thể được thực

người khác, chia sẻ quan điểm,

được bài tập “báo cáo sách” và tự

hiện thông qua GHO, Skype

cung cấp phản hồi, hỗ trợ bạn

quyết định cách tốt nhất để

hoặc một tùy chọn khác cho phép

cùng

truyền đạt suy nghĩ của mình, có

họp mặt trực tiếp và chia sẻ màn

viết-chỉnh sửa lại.

thể là âm thanh, hình ảnh, văn

hình (thành quả học tập và đánh

Lịch học sẽ được mở để bổ sung

bản, âm nhạc, video, nghệ thuật.

giá của học sinh).

cho tất cả học sinh như những

Miễn là chúng đáp ứng các yêu

Học sinh sẽ sử dụng công nghệ

người bạn bình đẳng trong hành

cầu của dự án, định dạng phân

để thực hiện các nhiệm vụ với

trình học tập của họ, không chỉ là

phối sẽ tùy thuộc vào chúng.

mọi cơ hội – lên lịch trình, tham

một lời mời thụ động từ giáo viên

Học sinh sẽ ghi chú bằng thiết bị

gia bình chọn, đọc, thời gian cho

để quản lý lớp học. Học sinh sẽ

kỹ thuật số trên máy tính bảng

hoạt động, tìm chỉ đường, kiểm

tham gia các hoạt động hướng

hoặc iPad. Thiết bị ghi chú sẽ cho

tra dữ liệu. Giáo viên sẽ thách

dẫn học tập như họp mặt nhóm,

phép gõ chữ, viết tay, vẽ, quay

thức sinh viên đưa ra các giải

các buổi học, thậm chí kể cả các

video và ghi âm. Điều này sẽ bao

pháp công nghệ cho các hoạt

buổi đánh giá khác bị xung đột

gồm các dịch vụ ghi chú kỹ thuật

động chung. Điều này cũng sẽ

với lịch học (điều này có thể bao

số tốt nhất hiện nay như Notabili-

được đánh giá trong kết quả

gồm các chuyến đi thực địa và

ty, Evernote hoặc OneNote.

chung.

biểu diễn ban nhạc/ dàn nhạc/ cổ

Tất cả học sinh sẽ có một tài

Tầm nhìn của bạn về tương lai là

vũ sẽ yêu cầu học sinh rời lớp).

khoản email dựa trên web.

gì?

Học sinh sẽ được khuyến khích

Nhà trường sẽ có các bảng thông

để chỉnh sửa lịch học một cách có

báo kỹ thuật số hiển thị một bộ

lớp

trong

quá

trình


- phát triển chuyên môn

02

01

03

CÁC TRƯỜNG HỌC Ở ÚC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LÔI CUỐN SỰ HỢP TÁC VÀ ĐAM MÊ CỦA HỌC SINH Tác giả: SUZIE BOSS - Nguyễn Thành Luân dịch

Gần đây, khi tôi chuẩn bị đến Úc lần đầu tiên, hai nhà giáo dục mà tôi ngưỡng mộ đã giới thiệu với tôi về một trường tiểu học công lập mà tôi sẽ đến thăm. Một trong những đồng nghiệp cũng là một nhà tư tưởng lớn trong cải cách hệ thống trường học đã nói rằng: “đây có thể là trường học được yêu thích nhất trên hành tinh". Dưới đây là một số ghi chép từ chuyến thăm được khơi nguồn cảm hứng từ một trường học với triết lí "tích cực, khuyến khích và thử thách”.

11


- phát triển chuyên môn

Gặp Maestro

Thầy hiệu trưởng Ray Trotter dường như không

xanh lá cây và các công cụ kỹ thuật số có thể được

mấy bận tâm khi khách đến thăm trường so sánh

sử dụng cho các mục đích học tập không giới hạn.

trường học với Walt Disney. Kể từ khi thầy đến

Mặc dù phòng học với các thiết bị nghe nhìn này

Wooranna Park vào năm 1987, thầy đã biến quá

khá phức tạp nhưng không tốn quá nhiều kinh phí.

trình học tập thành một cuộc phiêu lưu trong một

Thầy Trotter và các tình nguyện viên từ cộng đồng

cộng đồng đa văn hóa. Trường học của thầy đã nổi

nhà trường đã phải tự tay làm rất nhiều việc. Thầy

tiếng trên toàn cầu vì những phương pháp giáo dục

Trotter tin vào nền giáo dục tương lai, thầy muốn

đầy cảm hứng.

tận dụng không gian vật lý để thu hút trí tưởng

Thầy không ngần ngại khi dẫn dắt trường học đi

tượng của trẻ em và đắm mình trong những tình

theo một con đường đúng đắn. Thầy không chấp

huống giống như cuộc sống.

nhận các hoạt động trong nhà trường “làm giảm đi

Ví dụ, nếu học sinh quyết định đi đến New Zealand,

sự tự tin của học sinh”. Thầy cho rằng chúng ta cần

chúng sẽ phải chọn cách tốt nhất, biết cách sử dụng

phải thay đổi hệ thống giáo dục chứ không phải là

la bàn và xem thời tiết ở đó, và tham gia thử thách

đứa trẻ.

với một số câu hỏi khác.

Trường Wooranna Park được xây dựng vào năm

Khi hiệu trưởng tìm kiếm một người nào đó để hỗ

1971. Nhìn từ bên ngoài, trông nó có vẻ rộng rãi và

trợ việc học tập, thì đó là thầy Kieran Nolan - giáo

cũ. Nhưng ấn tượng đó sẽ thay đổi ngay khi bạn

viên công nghệ của trường. Khi còn trẻ, thầy Nolan

bước vào bên trong và thấy rằng các bức tường, các

đã từng "hack” vào hệ thống công nghệ của trường

phòng học cũ đã được di chuyển và thiết kế lại.

học khi các thầy cô không giải thích cho thầy một

Phòng học ở đây đáp ứng được tất cả các loại hình

cách cặn kẽ. Bây giờ thì thầy đã dành cả ngày để

học tập - cá nhân, hợp tác, thực hành, ứng dụng công

giúp học sinh trong các hoạt động như học tập trong

nghệ. Học sinh và giáo viên di chuyển từ không gian

không gian thực tế ảo, hay lập trình để in 3D.

này sang không gian khác, tùy thuộc vào các hoạt

Cùng với việc thay đổi không gian học tập và ứng

động học tập.

dụng công nghệ thông tin, quá trình học tập cũng đã

Các không gian học tập đã được thay đổi đáng kể

được đi sâu hơn tại Wooranna Park thúc đẩy việc đặt

tạo nên một môi trường sống động kích thích trí

câu hỏi chuyên sâu và tăng tính tự chủ của học sinh.

tưởng tượng của học sinh. Chẳng hạn, có một con

Nhà trường chia sẻ các hoạt động thực tế thông qua

thuyền khổng lồ màu đỏ để hướng dẫn học sinh sử

một loạt các video học sinh làm việc theo nhóm nhỏ,

dụng Google Earth. Ở một khu vực khác, có trạm

học tập được cá nhân hóa, phân hoá có hướng dẫn và

không gian tương tác với mô hình máy bay. Một

nhiều chiến lược khác giúp học sinh có nhiều tiếng

không gian mới nhất đã được trang bị màn hình màu

nói hơn trong giáo dục.

U

Gặp Maestro

A

12


- phát triển chuyên môn

Gặp một số học sinh Để tìm hiểu thêm về Wooranna Park, tôi đã trò chuyện

Không có gì lạ khi học sinh đưa ra câu hỏi về các vấn

với một nhóm học sinh. Những học sinh lớp năm và

đề ngoài trường học. Học sinh có quyền truy cập vào

lớp sáu cho thấy rằng các em có thể chịu trách nhiệm

các công cụ kết nối như Google Hangout và không

về việc học của chính mình, và giải thích những gì các

phải chờ giáo viên tạo kết nối cho chúng.

em hiểu.

Gần đây, văn phòng nhà trường đã nhận được một

Những học sinh ở đây đang giải quyết những vấn đề

cuộc gọi từ một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y học.

gì?

Chuyên gia đó đã nhận được nhiều email từ một học

Một cậu bé 11 tuổi đang điều tra các hố đen. "Nó trở

sinh của trường Wooranna Park. Nhà nghiên cứu chia

thành niềm đam mê của em," cậu bé giải thích. Gần

sẻ, “Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở trường

đây cậu bé đã theo dõi các chuyên gia nghiên cứu của

vậy?" Các em học sinh đã đặt ra rất nhiều vấn đề khiến

NASA để biết cách nghiên cứu sâu hơn.

tôi phải suy nghĩ.

Một người bạn cùng lớp đã đưa ra vấn đề về sinh vật

Thầy hiệu trưởng nói "Khi học sinh bị thu hút, bạn

biến đổi gen. Sau khi đào sâu vào nghiên cứu, cô bé

không thể ngăn học sinh học." Bằng cách tiếp tục đặt

nghĩ rằng hiện nay có thể là thời gian để "chiến đấu"

ra câu hỏi "Tại sao trường học không thể thú vị như

chống lại các loại thực phẩm biến đổi gen.

Disneyland?" vị hiệu trưởng mơ mộng này nhắc nhở

Tuy nhiên, một cô gái khác lại quan tâm đến việc thiết

chúng tôi rằng những điều đó hoàn toàn có thể trở

kế các bộ phận giả trên cơ thể người sau khi biết về

thành sự thật ngay cả trong những hạn chế của nền

một khách đến thăm trường bị cụt hai chân và 1 tay.

giáo dục công.

13

T -R

Những suy ngẫm cần thiết Wooranna Park đã đưa ra những gợi ý mà các trường khác có thể nghiên cứu và áp dụng cho phù hợp bối cảnh của chính họ. Nếu trường học của bạn muốn sử dụng câu chuyện của Wooranna Park như nguồn cảm hứng để thay đổi thì dưới đây là một số câu hỏi bạn nên suy ngẫm: • Lý do tồn tại của trường học là gì? • Làm cách nào để khuyến khích học sinh trở thành những người học tự chủ?

LIA

• Bạn có bao giờ coi học sinh giống như các giáo viên không? Bắt đầu từ lớp tiểu học, học sinh của Wooranna Park hiểu cách dạy người khác. Bạn có thể thấy một đứa trẻ mười tuổi dạy những đứa trẻ khác (kể cả người lớn) cách chơi Minecraft,… • Các hoạt động đánh giá có giúp xây dựng niềm tin cho học sinh hoặc làm suy yếu lòng tự trọng của chúng không? Tại sao? • Điều gì làm cho môi trường học tập của bạn trở thành một nơi tích cực, khuyến khích và thử thách người học?


- phát triển chuyên môn

14

“Một giáo viên chia sẻ kinh nghiệm thu được từ chuyến đi vòng quanh thế giới” Gần đây có nhiều bài viết về sự khác biệt giữa các hệ thống giáo dục trên thế giới nhưng lại ít nói đến điểm chung của những trường học xuất sắc trên thế giới. Trong năm qua, tôi đã đến thăm các trường thuộc top đầu ở bốn châu lục và gặp gỡ nhiều vị lãnh đạo trường học. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mỗi nhà lãnh đạo đều đưa ra ba tiêu chí làm cơ sở thành công của nhà trường. Từ Singapore tới Thuỵ Sĩ, Nam Phi đến Ấn Độ, ba tiêu chí này được lặp lại với sự nhất quán đáng chú ý.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG TRƯỜNG HỌC TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI Tác giả: Will Minton - Đặng Thanh Hiền dịch

- Xây dựng đội ngũ giáo viên trường này, giáo viên dành

biết rằng họ có thể phát triển

thường chỉ trong một thời gian

nhiều thời gian hợp tác và

hơn nữa và cảm thấy rằng họ

ngắn. Dường như không có sự

tham gia phát triển chuyên

không cô đơn.” – Hiệu trưởng

hợp tác trong khi viết giáo án

môn trong thời gian đi dạy.

Trường Ruggenacher ở Thụy

và thực hiện kế hoạch giảng

Các giáo viên vô cùng tán

Sĩ nói.

dạy.

thành với mô hình này. Họ

Ở Hoa Kỳ, nhiều trường học

Ngược lại, ở các trường xuất

cảm thấy được đồng nghiệp

được xây dựng trên cơ sở

sắc mà tôi đến thăm thì các

khích lệ nên suy nghĩ sâu sắc

không cố định. Ví dụ: Phát

giáo viên đều tin rằng sự hợp

hơn về phương pháp sư phạm

triển nghề nghiệp và cộng tác

tác có ý nghĩa và việc phát

của bản thân và chung tay thúc

giáo viên. Công tác phát triển

triển chuyên môn là những

đẩy sự phát triển chuyên môn

chuyên môn gần như luôn

thành tố tạo nên kinh nghiệm

của từng người. Kết quả là

được thực hiện từ trên xuống

của giáo viên. Cả giáo viên và

những giáo viên năng động và

dưới và những giáo viên tham

cán bộ quản lí đều tham gia

tự tin cảm thấy chắc chắn về

gia thường cảm thấy nó rời

vào hệ thống thu thập ý kiến

chuyên môn của mình, tự hào

rạc, không liên quan đến công

đóng góp từ dưới lên và hỗ trợ

góp phần vào sự nỗ lực lớn

việc hàng ngày của họ. Sự hợp

từ trên xuống. Ở hầu hết các

hơn chính bản thân họ.

01

tác của giáo viên, nếu có,

01

“Mỗi giáo viên cần hai điều:


- phát triển chuyên môn

15

02

- Tập trung vào các giá trị bên ngoài học thuật “Không quan trọng họ trở thành

họ với tư cách cá nhân. Điều này

Thành công, Trách nhiệm, Ân

ai. Tôi nói với họ mỗi ngày: Tôi

tác động rất lớn đến tình cảm của

cần) nói với tôi: “Quyền năng

không quan tâm bạn trở thành ai

cả học sinh lẫn giáo viên. Nó

lớn nhất của giáo viên là tác động

– điều đó tùy thuộc vào bạn và

chứng minh rằng những học sinh

đến quá trình hình thành nhân

nội lực của bạn.” – Giáo viên

cảm thấy mình là cá nhân đơn

cách của học sinh. Nó giống như,

trong hệ thống trường SPARK ở

nhất sẽ trở nên năng động hơn

“thầy cô là một phần trong con

Nam Phi. Khi tôi hỏi giáo viên về

trong học tập và các giáo viên

người con”. Tất nhiên, điều này

những ưu tiên hàng đầu của họ

hiểu vai trò của họ trong việc hỗ

không có nghĩa là học sinh chỉ

đối với học sinh, hầu hết đều nói

trợ hình thành nhân cách của học

biết những gì giáo viên nói. Các

đến các giá trị và kỹ năng ngoài

sinh sẽ hoàn thành công việc

trường này có những lớp học

vấn đề chuyên môn học thuật.

giáo dục tốt hơn. Một giáo viên

nghiêm túc nhất mà tôi từng

Thực tế, điều này có nghĩa là

khác trong hệ thống trường

được chứng kiến. Việc tập trung

giáo viên dành cho học sinh sự

SPARK (Service, Persistence,

vào các giá trị không có nghĩa là

tôn trọng tuyệt vời và học sinh

Achievement,

thay thế mà là bổ sung cho các

cảm thấy trường học nhìn nhận

Kindness – Tận tâm, Kiên nhẫn,

Responsibility,

vấn đề học thuật.

02 02


- phát triển chuyên môn

16

03 - Cho học sinh quyền chủ động thực sự nhầm lẫn trách nhiệm với việc

cộng đồng. Tại Southern Cross ở

vì chúng tôi cho học sinh chịu

tuân thủ. Một học sinh có trách

Chile, điều này đồng nghĩa với

trách nhiệm hoàn toàn. . . . Niềm

nhiệm là làm những gì được yêu

học tập hợp tác. Ở những nơi đó,

tin là nền tảng của những kỳ

cầu. Nhưng nếu chỉ dừng ở mức

quyền chịu trách nhiệm đi kèm

vọng lớn lao” – Hiệu trưởng

độ này thì học sinh không thực

với sự thiết lập và hướng dẫn,

Trường Phổ thông liên cấp ở

sự phát triển với tư cách cá nhân.

nhưng thay vì “cầm tay chỉ việc”,

Unterstrass, Thụy Sĩ.

Vì lẽ đó, họ cần được tạo cơ hội

giáo viên tại các trường này lại

Cứ vài năm, các giáo viên, nhân

để suy nghĩ sáng tạo. Họ cần phải

đặt câu hỏi.

viên và phụ huynh ở trường

ở trong những tình huống mà

Các trường hàng đầu mà tôi đến

Unterstrass (Thụy Sĩ) lại để các

thành công phụ thuộc vào sự chủ

thăm có sự khác nhau. Mỗi

học sinh tự do làm chủ trường

động của họ.

trường đều bắt rễ trên nền tảng

học trong ba ngày. Sau nhiều

Hầu hết các trường học không

địa phương của họ và được dìu

tháng chuẩn bị và cố vấn, học

làm bất cứ điều gì để học sinh

dắt bởi những nhà lãnh đạo độc

sinh tiếp quản các văn phòng

hoàn toàn chịu trách nhiệm

đáo. Nhưng tôi thực sự ngạc

hành chính và điều hành mọi

nhưng mỗi trường học tuyệt vời

nhiên trước sự xuất hiện thường

công việc của trường từ giảng

mà tôi đã đến thì đều hiểu rằng

xuyên của ba thành tố trên, thậm

dạy, bảo vệ đến phòng ăn. Khi

muốn học sinh có tinh thần trách

chí ở những nơi tận cùng của thế

giáo viên và các các nhân trong

nhiệm thì phải cho họ quyền chịu

giới. Họ cùng chung niềm tin vào

trường trở lại, mọi người dành ra

trách nhiệm. Tại Riverside ở Ấn

con người và rằng giáo dục là tổ

hai ngày để tổng kết kinh

Độ, nó có nghĩa là sử dụng tư

hợp của kinh nghiệm thực tiễn và

nghiệm.

duy thiết kế để nghĩ ra những

nội dung giảng dạy.

Ở Hoa Kỳ, chúng tôi thường

sáng kiến cho trường học và

03

“Trường học được vận hành bởi


- phát triển chuyên môn

17

10 10 10 RÀO CẢN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI Tác giả: Phineas Rueckert - Táo trường học dịch

Trẻ em ở các nước nghèo phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc tiếp cận cơ hội giáo dục. Điều này được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như một số nơi không có trường học. Thậm chí ở những nơi có trường học thì học sinh vẫn không có cơ hội tiếp cận giáo dục khi giáo viên không được đào tạo bài bản để hỗ trợ học sinh một cách hiệu quả. Tăng cường tiếp cận giáo dục có thể cải thiện sự phát triển toàn diện, tuổi thọ, xã hội, tăng trưởng kinh tế và thậm chí kìm hãm sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ở nhiều nước đang phát triển, việc tiếp cận giáo dục của trẻ em có thể bị hạn chế bởi nhiều yếu tố. Quan hệ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE), một sự hợp tác toàn cầu giữa hơn 60 quốc gia đang phát triển, đang đi đầu trong công tác tăng cường tiếp cận giáo dục ở những nơi này. Ngày 1 tháng 2 năm 2018, các nhà lãnh đạo GPE họp tại Dakar, Senegal để bổ sung GPE lần thứ ba, nhằm tăng 3,1 tỷ USD đầu tư mới cho quỹ này. Số tiền đó dùng để cung cấp trang thiết bị dạy học cho học sinh và giáo viên ở các nước đang phát triển trên khắp thế giới, nhất là các khu vực có tình hình bất ổn và khủng hoảng. Sau đây là 10 thách thức lớn nhất đối với nền giáo dục toàn cầu và phương án giải quyết hiện nay của GPE:


- phát triển chuyên môn

18

Thiếu kinh phí cho giáo dục

I

Trong khi Quan hệ Đối tác Toàn

qua và trợ cấp giáo dục thấp hơn

thành công.

cầu về Giáo dục giúp đỡ nhiều

4% so với năm 2009. Điều này gây

Quan hệ Đối tác Toàn cầu đặt mục

quốc gia đang phát triển tăng

nên một cuộc khủng hoảng tài trợ

tiêu tăng vốn đầu tư mới từ các nhà

nguồn tài chính trong nước của họ

toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng

tài trợ lên 3,1 tỷ USD, tăng các

cho giáo dục, nguồn viện trợ giáo

đến công tác phổ cập giáo dục của

nguồn viện trợ khác cho giáo dục

dục toàn cầu đang giảm xuống mức

nhiều quốc gia. Tiền không phải là

và yêu cầu các nước đang phát triển

báo động. Tổng số tiền viện trợ

tất cả, nhưng nó là nền tảng quan

cam kết tăng nguồn tài trợ trong

giáo dục đã giảm trong sáu năm

trọng cho một hệ thống giáo dục

nước của họ.

Không có giáo viên hoặc giáo viên chưa được đào tạo Điều kiện đầu tiên để một đứa trẻ

nền tảng kiến thức cơ bản, chẳng

Chỉ trong năm 2016, Quan hệ Đối

có khả năng học tập là gì? Một giáo

hạn như Toán và Ngôn ngữ. LHQ

tác Toàn cầu về Giáo dục đã giúp

viên, tất nhiên.

ước tính để đạt được phổ cập giáo

đào tạo 238.000 giáo viên trên toàn

Chúng ta đang phải đối mặt với

dục tiểu học và trung học vào năm

thế giới. Với sự bổ sung thành

nhiều thách thức khi nói đến giáo

2030, cần có khoảng 69 triệu giáo

công, GPE có thể biến việc tuyển

viên. Để phổ cập giáo dục tiểu học,

viên mới trên phạm vi toàn cầu.

dụng và đào tạo giáo viên trở thành

chúng ta không chỉ thiếu giáo viên

Trong khi đó, cứ ba nước thì một

ưu tiên hàng đầu trong việc cung

trên toàn cầu mà nhiều giáo viên

nước chỉ có chưa tới 3/4 số giáo

cấp giáo dục chất lượng trên phạm

hiện đang công tác cũng chưa được

viên được đào tạo theo tiêu chuẩn

vi toàn cầu.

đào tạo, dẫn đến trẻ em không có

quốc gia.

Không có lớp học Điều này có vẻ

III

rõ ràng – nếu

Ví dụ, ở Malawi, có 130 trẻ em ở

thực sự đối với các nữ sinh. Kể từ

không có lớp học, trẻ em sẽ không

mỗi lớp 1. Vấn đề thiếu thốn không

năm 2011, nguồn tài trợ từ Quan hệ

có nhiều cơ hội nhận được một nền

chỉ là các lớp học mà còn là tất cả

Đối tác Toàn cầu về Giáo dục đã

giáo dục tốt. Nhưng đó lại là thực

các cơ sở vật chất tối thiểu của một

giúp xây dựng hoặc phục hồi

trạng của hàng triệu trẻ em trên

trường học – như nước và nhà vệ

53.000 phòng học. Với 3,1 tỷ USD

toàn thế giới. Trẻ em ở nhiều quốc

sinh. Ở Chad, chỉ có một trong bảy

tăng thêm, GPE có thể giúp xây

gia nằm trong vùng phụ cận Sahara

trường có nước uống được và chỉ

dựng thêm 23,800 phòng học, đồng

châu Phi thường chen chúc nhau

một trong bốn trường có nhà vệ

thời, đào tạo hơn 1,7 triệu giáo viên

trong các lớp học đông đúc hoặc

sinh; hơn nữa, chỉ có 1/3 số nhà vệ

và giải quyết một số vấn đề khác.

lớp học lưu động và ngoài trời.

sinh riêng cho nữ – một rào cản

II


- phát triển chuyên môn

19

Thiếu tài liệu học tập

IV

Học sinh ở nhiều nơi trên thế giới

sách giáo khoa tập đọc và 13 em

định hướng bài giảng của mình.

vẫn phải dùng chung nhau những

học sinh lớp 2 dùng chung một

Ví dụ, kinh phí GPE đã giúp cung

quyển sách giáo khoa lỗi thời và

quyển sách giáo khoa Toán. Sách

cấp 146 triệu sách giáo khoa cho

rách nát. Ví dụ, ở Tanzania, chỉ có

bài tập, phiếu luyện tập, sách tập

tất cả học sinh tiểu học và trung

3,5% học sinh lớp 6 sử dụng duy

đọc và các tài liệu học tập cơ bản

học ở Ethiopia, tăng cường tiếp

nhất một cuốn sách giáo khoa tập

khác đều thiếu hụt. Giáo viên

cận các dịch vụ chất lượng cho

đọc. Ở Cameroon, có 11 học sinh

cũng cần các tài liệu để chuẩn bị

khoảng 40.000 trường học.

tiểu học dùng chung một quyển

bài học, chia sẻ với học sinh và

Không nhận trẻ em khuyết tật Mặc dù giáo dục là quyền cơ bản

dành cho trẻ khuyết tật khiến

GPE có một hồ sơ theo dõi để xác

của con người trên toàn cầu, việc

nhóm trẻ em này dễ bị tổn thương

thực khả năng này. Ví dụ, tại

bị các trường từ chối tiếp nhận là

vì không được hưởng quyền học

Trường Tiểu

thường xuyên đối với 93 triệu trẻ

tập chính đáng của họ.

Asmara, Eritrea, học sinh được

em khuyết tật trên thế giới. Ở một

Trẻ em khuyết tật là một trong

dạy rằng: “Tất cả trẻ em đều có

số quốc gia nghèo nhất thế giới, có

những ưu tiên của Đối tác Toàn

quyền đi học.” Và với nguồn tài

tới 95% trẻ khuyết tật không đi

cầu về Giáo dục. Với sự bổ sung

trợ từ GPE, trường học này tiên

học. Một tổ hợp của phân biệt đối

thành công, GPE sẽ có thể làm

phong trong giáo dục hòa nhập

xử, giáo viên không được đào tạo

việc với hơn 60 đối tác là các nước

trên cả nước.

bài bản về phương pháp giảng dạy

đang phát triển để thúc đẩy giáo

hòa nhập và thiếu các trường học

dục hòa nhập.

Học

Daerit

Khoảng cách từ nhà đến trường

VI

Đối với nhiều trẻ em trên toàn thế

năm giờ sáng, đến trường với cái

cầu về Giáo dục đang giúp rút

giới, mỗi ngày đi bộ ba tiếng đồng

bụng lép kẹp và không được trở về

ngắn con đường đến trường để trẻ

hồ đến trường không phải là

trước bảy giờ tối – thật khủng

em có điều kiện học hành tốt hơn.

chuyện hiếm. Điều này là quá sức

khiếp. Nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ

Với cam kết hỗ trợ, GPE có thể

đối với nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ

em gái, cũng dễ gặp nguy hiểm

đảm bảo không đứa trẻ nào phải

em khuyết tật, suy dinh dưỡng,

trên đường đến trường và khi ở

chịu đựng những hành trình dài

ốm đau hoặc phải làm việc phụ

trường.

như vậy để hoàn thành quyền học

giúp gia đình. Hãy tưởng tượng

Bằng cách đầu tư vào các trường

tập cơ bản của chúng.

mỗi ngày, bạn thức dậy vào lúc

học mới, Quan hệ Đối tác Toàn

V


- phát triển chuyên môn

20

Kì thị giới tính

VII

Nói một cách đơn giản, giới tính là

phải lựa chọn xem đứa con nào

hàng đầu của Quan hệ Đối tác

một trong những lý do lớn nhất

được đến trường. Các bé gái

Toàn cầu về Giáo dục. Kể từ khi

khiến trẻ bị từ chối nhập học. Mặc

thường bị bỏ qua vì tư tưởng

thành lập, GPE đã giúp thêm 38

dù gần đây có những tiến bộ trong

“trọng nam khinh nữ”. Thay vào

triệu bé gái được đi học. 64% các

giáo dục nữ giới, một thế hệ phụ

đó, chúng phải đi làm hoặc ở nhà

nước đang phát triển được GPE hỗ

nữ trẻ có nguy cơ bị bỏ lại phía

chăm sóc anh chị em và làm việc

trợ và thành công trong việc cân

sau. Hơn 130 triệu phụ nữ trẻ trên

nhà. Các bé gái cũng bỏ học nhiều

bằng số tỉ lệ nữ giới và nam giới

toàn thế giới hiện không được ghi

ngày trong năm hoặc quá xấu hổ

hoàn thành bậc tiểu học trong năm

danh vào trường học. Ít nhất, 1/5

khi tham gia lớp học, bởi vì chúng

2015. Quỹ GPE cũng cải thiện

số nữ ở tuổi vị thành niên trên toàn

không có nhà vệ sinh phù hợp

chất lượng các cơ sở vệ sinh trên

thế giới không được đi học bởi

trong trường riêng tư và an toàn.

toàn thế giới. Với sự bổ sung

hoàn cảnh nghèo đói, xung đột và

Việc đảm bảo các bé gái có thể

thành công, GPE có thể giúp tăng

phân biệt đối xử.

tiếp cận và hoàn thành một nền

thêm 9,4 triệu bé gái đến trường

Nghèo đói khiến nhiều gia đình

giáo dục chất lượng là ưu tiên

vào năm 2020.

Sống ở một đất nước xung đột hoặc có nguy cơ xung đột Bất kì cuộc chiến nào đều gây ra

phủ, giáo viên và học sinh phải di

3% viện trợ nhân đạo toàn cầu

nhiều thương vong và các hệ

tản và quá trình học tập bị gián

dành cho cho giáo dục vào năm

thống giáo dục thường bị phá hủy.

đoạn. Tổng cộng, 75 triệu trẻ em

2016.

Ảnh hưởng của các cuộc xung đột

buộc phải thôi học bởi xung đột

Kể từ khi thành lập, Quan hệ Đối

là không thể chối cãi. Trong năm

hoặc khủng hoảng, bao gồm cả

tác Toàn cầu về Giáo dục đã cam

2017, khoảng 50 triệu trẻ em đang

thiên tai phá hủy trường học và

kết gần một nửa số tiền tài trợ (2,3

sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng

môi trường xung quanh. Đáng

tỷ đô la) cho các bang chịu ảnh

bởi các cuộc xung đột, trong đó,

buồn thay, giáo dục cho đến nay là

hưởng từ xung đột và bất ổn. Gần

27 triệu trẻ em không được đi học

một ưu tiên rất thấp trong viện trợ

một nửa số quốc gia được GPE tài

(theo UNICEF). Tình hình xung

nhân đạo cho các nước chịu ảnh

trợ thuộc diện “bất ổn” hoặc “bị

đột cản trở mọi hoạt động chính

hưởng của xung đột – và chưa đến

ảnh hưởng bởi xung đột”.

VIII


- phát triển chuyên môn

21

Nghèo đói

IX

Ảnh hưởng của nạn đói đối với

đọc. Ngược lại, điều kiện dinh

giải quyết sự thiếu hụt dinh dưỡng

các hệ thống giáo dục không được

dưỡng tốt có thể là sự chuẩn bị

của học sinh cũng như thúc đẩy sự

quan tâm chu đáo. Bị suy dinh

quan trọng cho việc học tập tốt.

tự chủ, quyền sở hữu cộng đồng

dưỡng nghiêm trọng, đến mức ảnh

Quan hệ Đối tác Toàn cầu về Giáo

và tính bền vững thông qua tận

hưởng sự phát triển trí não, tương

dục tìm cách xử lý các ưu tiên

dụng nguồn thực phẩm ở địa

tự như mất bốn năm học ở trường.

quốc gia theo quyết định của

phương, cùng sự tham gia tích cực

Khoảng 171 triệu trẻ em ở các

chính phủ các nước đang phát

của các thành viên cộng đồng. Kết

nước đang phát triển bị suy dinh

triển. Trường hợp suy dinh dưỡng

quả là, CHDCND Lào đã tăng số

dưỡng lúc 5 tuổi. Tình trạng còi

là một mối quan tâm lớn mà GPE

lượng học sinh đi học (đặc biệt là

cọc có thể ảnh hưởng đến khả

đang bước vào để giải quyết vấn

trẻ em gái), cải thiện tình trạng

năng nhận thức cũng như khả

đề.

dinh dưỡng, giảm chi tiêu hộ gia

năng tập trung của trẻ ở trường.

Ví dụ, tại Cộng hòa Dân chủ Nhân

đình, và quan hệ học sinh – giáo

Kết quả là, trẻ em 8 tuổi bị suy

dân Lào, Chương trình Bữa ăn

viên – phụ huynh – cộng đồng trở

dinh dưỡng chỉ có 19% khả năng

Trường học do GPE tài trợ nhằm

nên chặt chẽ hơn.

Chi phí giáo dục Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân

đắt và trẻ em buộc phải ở nhà hoặc

cha mẹ không có sự lựa chọn nào

quyền viết rõ rằng mọi trẻ em đều

đi làm phụ giúp gia đình. Các gia

khác ngoài việc gửi con vào

có quyền được hưởng một nền

đình vẫn bị trói chặt trong một chu

trường tư, ngay cả các trường gắn

giáo dục cơ bản miễn phí, do đó

kỳ nghèo đói kéo dài nhiều thế hệ.

mác ‘học phí thấp’ thì những hộ

nghèo đói và thiếu kinh phí không

Ở nhiều quốc gia châu Phi, về lý

gia đình nghèo nhất cũng không

phải là rào cản đối với việc đi học.

thuyết là trẻ em được miễn học phí

thể chi trả nổi.

Ở nhiều nước đang phát triển,

nhưng thực tế, ‘cha mẹ buộc phải

Mục đích chính của Quan hệ Đối

trong nhiều thập kỷ qua, chính

trả tiền cho’ các vật dụng bắt buộc

tác Toàn cầu về Giáo dục là củng

phủ đã tuyên bố bãi bỏ học phí và

‘như đồng phục, sách, bút, học

cố hệ thống giáo dục quốc gia của

kết quả là số lượng trẻ em đi học

phụ đạo, lệ phí thi hoặc quỹ cải tạo

các nước nghèo nhất, tạo điều kiện

tăng lên đáng kể.

cơ sở vật chất nhà trường. Ở

để họ có khả năng cung cấp nền

Nhưng đối với nhiều gia đình

những nơi khác, việc thiếu trường

giáo dục chất lượng, giá cả phải

nghèo nhất, học phí vẫn còn quá

công (chính phủ tài trợ) nghĩa là

chăng cho mọi công dân.

X


NG

ĐỒNG

G I ÁO

CỘ

website: taogiaoduc.vn

VIÊN

CỘNG ĐỒNG GIÁO VIÊN


- cộng đồng giáo viên

22

7 ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đã từng suy nghĩ về việc trở thành giáo viên?

NẾU MUỐN TRỞ

mình biết thế nào là làm giáo viên. Suy cho cùng, chúng ta

Nghĩ về việc trở thành giáo viên ư? Tất cả chúng ta đều tưởng

THÀNH MỘT

đều từng là học sinh, theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên,

GIÁO VIÊN Ở MỸ

hiểu rõ công việc của các thầy cô giáo? Ví dụ, “kì nghỉ” hè

Tác giả: Tara Kuther

không giống kì nghỉ! Vậy chính xác thì họ làm gì? Ưu điểm và

Đặng Thanh Hiền dịch

hạn chế của nghề giáo là gì? Bạn được hưởng những quyền

ở địa vị người học, kể cả là sinh viên sư phạm bạn có thực sự không phải luôn như học sinh và phụ huynh nghĩ. Nó hầu như

lợi gì? Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm một vài điều.

1. GIÁO VIÊN LÀM GÌ? Chắc hẳn chúng ta dành toàn bộ thời gian trong lớp học nhưng nếu vậy, chúng ta mới chỉ thấy một phần của nghề giáo. Phần lớn công việc bắt đầu trước khi vào lớp và kéo dài sau khi lớp học kết thúc. Giáo viên dành thời gian cho những công việc sau: Soạn giáo án; Chuẩn bị hoạt động; Chấm bài kiểm tra; Họp trên trường; Họp phụ huynh; Tổ chức hoạt động ngoại khóa; Bồi dưỡng chuyên môn; Quản lí học sinh.

2. ƯU ĐIỂM CỦA NGHỀ GIÁO VIÊN Có một số ưu điểm lớn khi trở thành giáo viên. Đầu tiên là khoản lương cố định ít bị ảnh hưởng trước những biến động của thị trường việc làm và nền kinh tế. Giáo viên cũng có những lợi ích như bảo hiểm sức khoẻ và lương hưu. Nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ nghỉ hè trong thời gian nhất định tạo ưu thế về đời sống sinh hoạt cần thiết cho công việc của họ. Tất nhiên, lợi thế lớn nhất là giáo viên có thể chia sẻ niềm đam mê với người khác và tạo sự khác biệt thông qua các học sinh.

3. HẠN CHẾ CỦA NGHỀ GIÁO VIÊN Nghề giáo không chỉ toàn hoa hồng và những điều dễ chịu. Như bất kì công việc nào khác, có những hạn chế khi trở thành giáo viên. Một số thách thức bao gồm: - Thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu của học sinh. Học sinh quá đông và có nhu cầu rất khác nhau, sự thiếu thốn các nguồn tài nguyên đều có thể khiến công việc của bạn trở nên rất khó khăn. - Kiểm tra đúng chuẩn và đảm bảo học sinh đạt điểm cao, đồng thời dạy họ một điều gì đó ngoài sách vở. - Trao đổi với cha mẹ học sinh là việc cần cẩn trọng. Cha mẹ tuyệt vời có thể tạo điều kiện cho bạn dạy học tốt hơn nhưng cha mẹ khó tính có thể là một thách thức thực sự. - Bệnh thành tích, cải cách và mâu thuẫn giữa hiệu trưởng, hội đồng nhà trường, hội cha mẹ học sinh và giáo viên. - Bài tập về nhà. Không chỉ học sinh mới có bài tập về nhà. - Nhiều giáo viên phải tự chi tiền mua tài liệu để sử dụng trong lớp học. - Thời gian chuẩn bị. Các giáo viên làm việc ngoài giờ học, thường là vào buổi tối, để chuẩn bị bài học. - Giáo viên thường phải có bằng thạc sĩ.


- cộng đồng giáo viên

23

6. CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM LÀ GÌ? 4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM KHI DẠY Ở TRƯỜNG CÔNG Không chỉ là tiền lương mà là sự khác biệt giữa trường công và trường tư. Ưu và nhược điểm của nghề giáo viên là khác nhau đối với các trường. Ví dụ, lợi ích của các trường công thường bao gồm mức lương cao hơn, số lượng học sinh đa dạng và công việc ổn định (đặc biệt là trong biên chế). Sự đa dạng các trường công vừa là ưu vừa là nhược. Cũng có nghĩa là những ưu và nhược điểm này thay đổi theo hệ thống trường học và không mang tính phổ quát. Những bất cập của các trường công thường bao gồm lớp

Chứng chỉ sư phạm thường được cấp bởi Bộ giáo dục hoặc Ủy ban cố vấn của các bang. Bạn có thể cần chứng chỉ để đi dạy: •

Mẫu giáo đến lớp 3

• Tiểu học (lớp 1-6 hoặc 8) •

Các bộ môn đặc thù

Giáo dục đặc biệt (mẫu giáo đến lớp 12)

Mỗi bang có những yêu cầu về chứng chỉ khác nhau nên nếu muốn đi dạy, cách tốt nhất là hãy liên hệ với các cơ quan quản lí giáo dục.

đông học sinh hơn, các nguồn tài nguyên cũng khác nhau –

7. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ

thường là thiếu nguồn lực, sách và thiết bị lỗi thời, thiếu cơ

CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM?

sở vật chất cho giáo viên. Một lần nữa, sự đa dạng này tùy vào hệ thống trường học. Các trường nằm trong khu có đời

Bằng thạc sĩ, cử nhân tương đương với chứng chỉ sư phạm.

sống cao thường được đầu tư nhiều hơn. Dù là ưu hay

Nhiều bang yêu cầu sinh viên có thêm một bằng, tức là hoàn

nhược điểm, quan trọng là muốn dạy ở trường công phải có

thành bằng kép.

chứng chỉ sư phạm.

Lựa chọn thứ hai cho những người không học ngành sư phạm hoặc mới đi làm là tham gia chương trình do một tổ chức trực thuộc trường đại học tổ chức. Chương trình đào tạo giáo viên thường kéo dài 1 năm hoặc là một phần của chương trình đào tạo thạc sĩ.

5. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM KHI DẠY Ở TRƯỜNG TƯ Các trường tư thục thuê giáo viên không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp. Tuy nhiên, dạy ở trường tư cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm trước khi quyết định gắn bó với nghề. Ngoài ra, bạn có thể vừa đi làm vừa học để lấy chứng chỉ sư phạm. Sau đó, bạn có thể chọn làm việc tại một trường công lập, nơi sẽ cung cấp cho bạn mức lương cao hơn. Ưu điểm của các trường tư thục là quy mô lớp học nhỏ hơn, sách và trang thiết bị mới hơn, cùng các nguồn lực khác. Tuy nhiên, xin nhắc lại, sự thay đổi là tùy từng trường.

Lựa chọn thứ ba là học thạc sĩ (có hoặc không có bằng sư phạm trước đó) và lấy chứng chỉ sư phạm. Lấy bằng thạc sĩ ngành sư phạm không nhất thiết phải đi dạy học nhưng nhiều trường yêu cầu có bằng hoặc đang học thạc sĩ ngành sư phạm/ chuyên ngành nào đó trong số năm nhất định sau khi được tuyển. Bằng thạc sĩ cũng là tấm vé để ứng tuyển vào ban giám hiệu nhà trường. Nhiều giáo viên quyết định học thạc sĩ sau khi đã đi dạy một vài năm. Đôi khi, các bang không đủ giáo viên biên chế, họ gửi thư mời đến các học viên cao học xuất sắc nhưng chưa đủ điều kiện tối thiểu của bang đến dạy hợp đồng ở các trường phổ thông. Đây chỉ là phương án châm chước với điều kiện giáo viên sau khi được nhận vào trường phải tham gia tất cả các khóa học bắt buộc để lấy chứng chỉ cần thiết (tức là giáo viên phải vừa học vừa làm). Một số bang thì tổ chức các chương trình bồi dưỡng kéo dài vài tháng.


- cộng đồng giáo viên

24

ANH: TỈ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIẢM HƠN 40%` Tác giả: Helen Ward - Nguyễn Hữu Long dịch

Eng -land Theo thống kê của UCAS (Universities and Colleges

đáng kể nào, chính phủ sẽ phải xem xét nghiêm túc

Admissions Service) đến tháng 11 năm 2017, số ứng

những đề xuất mới cho việc tuyển dụng để đảm bảo

viên tham gia các chương trình đào tạo giáo viên

có đủ giáo viên vào năm 2019”.

giảm 5.530 ứng viên so với tháng 11 năm 2016. Số

Các ứng viên có thể đăng ký đến ba khóa học – vì vậy

người đăng ký tham gia chương trình đào tạo làm

số đơn xin học bổng cao hơn số người nộp đơn. Đã có

giáo viên đã giảm hơn 40 phần trăm so với năm ngoái.

19.590 đơn nộp vào tháng 11 năm 2017, so với

Dữ liệu từ cơ quan UCAS cho thấy 7.310 người đã

34.820 vào tháng 11 năm 2016.

nộp đơn tham gia các chương trình đào tạo giáo viên

Các đơn ứng tuyển trong năm hiện tại cũng bao gồm

trước ngày 20 tháng 11 năm 2017 so với 12.840 người

các khóa học tập sự. UCAS không phân biệt giữa việc

vào cùng thời điểm năm ngoái.

toàn thời gian và việc học kết hợp làm việc (có trả

Ngày khai giảng các khóa đào tạo giáo viên đại học,

lương), số liệu thống kê cho thấy có 2,370 hồ sơ cho

đào tạo giáo viên ban đầu tại trường (Scitt) và các

các khóa học kết hợp.

khóa học trực tiếp của trường vào năm 2016 bắt đầu

Các số liệu được đưa ra sau cuộc tổng điều tra tập

sớm hơn năm 2017 một tuần.

huấn giáo viên ban đầu cho năm 2017, do Bộ Giáo

Tuy nhiên, John Howson, giáo sư thỉnh giảng tại Đại

dục công bố vào tuần trước, cho thấy chính phủ đã bỏ

học Oxford Brookes, cho biết việc giảm sút này thực

lỡ các mục tiêu đào tạo giáo viên cho tất cả các đối

sự đáng lo ngại.

tượng trừ môn thể dục (PE) và lịch sử.

Giáo sư Howson cho biết: “Theo tôi, tốc độ sụt giảm

Con số này cũng cho thấy 56% sinh viên sau khi tốt

đó là con số khá lớn khi lên đến 43%”. Việc giảm sút

nghiệp đại học được tuyển dụng vào năm 2016 –

số lượng đào tạo giáo viên có thể dẫn đến việc một số

2017 nhưng con số này đã giảm xuống còn 53 % vào

chương trình đào tạo tại trường học có thể bị xóa sổ.

năm 2017 – 2018.

“Nếu đến tháng 1 năm tới mà vẫn không có cải thiện


25

- cộng đồng giáo viên

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở PHẦN LAN: ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN? Tác giả: Satu Uusiautti - Đặng Thanh Hiền dịch

+

BỐI CẢNH Mô hình đào tạo giáo viên của Phần

công tác đào tạo giáo viên được hoàn

tiên được thành lập ở miền nam Phần

Lan đã được đặt nền móng từ đầu

thành vào năm 1922. Những thay đổi

Lan và rất khó để thuê giáo viên có

những năm 1920 khi hai văn bản

này xảy ra sau khi Phần Lan tách

trình độ ở miền bắc Phần Lan. Để

quan trọng đã hoàn chỉnh: Luật Giáo

khỏi Nga vào năm 1917.

đáp ứng nhu cầu này, các trường cao

dục bắt buộc có hiệu lực từ năm 1921

Đầu thế kỷ XX, các trường cao đẳng

đẳng đào tạo giáo viên mới được

và một văn bản về sự phát triển của

đào tạo giáo viên dạy Tiểu học đầu

thành lập ở Bắc Tornio.

+ + CÁC GIÁO VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CHO HỌC SINH Mục đích của việc đào tạo giáo viên

mục đích khác là khơi gợi lòng yêu

quan trọng. Các giáo viên cũng được

là giáo dục các công dân kiểu mẫu,

nước trong học sinh. Tôn giáo, văn

kì vọng là gương mẫu ngay cả khi

những người sẽ dạy và khai hóa văn

học và lịch sử là những môn học

không đứng trên bục giảng.

minh cho người dân Phần Lan, củng

nòng cốt. Những môn này cùng nhau

Giáo viên tham dự các sự kiện quan

cố bản sắc dân tộc của đất nước này.

hình thành nền tảng văn hoá-lịch sử

trọng của địa phương, cư xử đúng

Trên thực tế điều này hướng công

mà trên đó việc giảng dạy được xây

mực, sống hài hòa. Những điều đó

việc giảng dạy đến sự quan tâm với

dựng dần dần. Mục đích của việc

khiến giáo viên nhận được sự đánh

các hoạt động khác nhau; từ đó, phát

giảng dạy là nâng cao đạo đức và

giá cao và cảm thông giữa gia đình

huy phẩm chấp của người công dân

công lý của người dân. Một giáo viên

và nhà trường.

và thúc đẩy học sinh học tập, làm

rõ ràng là người đứng đầu lớp học và

theo và phát triển nhân cách. Một

vai trò công dân kiểu mẫu trở nên rất


26

- cộng đồng giáo viên

+ + + YÊU CẦU ĐẦU VÀO NGHIÊM NGẶT VÀ CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ Những người muốn vào học các

thận, không chỉ ở trường mà cả trong

Các giáo viên đều phải tốt nghiệp

trường đào tạo giáo viên ở Phần Lan

thời gian rảnh. Ví dụ như, đi đến câu

bằng Thạc sĩ Giáo dục.

phải tham gia một kì thi đầu vào kéo

lạc bộ khiêu vũ hoặc hút thuốc đã bị

Một phần do sự kì vọng cao, nghề

dài vài ngày. Chỉ có những ứng cử

cấm tuyệt đối đối với những giáo

dạy học vẫn còn rất được tôn trọng ở

viên xuất sắc nhất mới được chọn

viên tiềm năng này. Tương tự, sinh

Phần Lan và là một nghề hấp dẫn.

làm giáo viên tương lai. Kì thi bao

viên phải ăn mặc kín đáo và tuân

Bởi vì phải công nhận một điều: giáo

gồm khám sức khoẻ, phỏng vấn và

theo các quy tắc nghiêm ngặt. Bất cứ

viên là thành phần giác ngộ cho cả

các bài kiểm tra về giảng dạy. Các

ai không đáp ứng các yêu cầu đó đều

dân tộc.

phương pháp tuyển chọn của các

bị loại khỏi trường.

Thật vậy, như những sự so sánh trên

trường đào tạo giáo viên được đổi

Mặc dù ngày nay, bộ quy tắc ứng xử

phạm vi quốc tế gần đây đã cho thấy:

mới liên tục nhằm tìm ra những ứng

không còn quá nghiêm ngặt, chỉ có

học sinh Phần Lan đạt được kết quả

viên xuất sắc nhất.

1/10 trong số tất cả các ứng viên

tốt. Niềm vinh dự này chủ yếu là nhờ

Sau khi được nhận vào trường cao

được tuyển chọn để đào tạo giáo

giáo viên giỏi và hệ thống đào tạo

đẳng sư phạm, sinh viên chỉ được

viên. Sự đào tạo của họ là dựa trên

giáo viên. Chúng tôi cũng tin rằng hệ

tiếp tục theo học nếu họ có kết quả

nghiên cứu thực tế và họ đòi hỏi tài

thống giáo dục Phần Lan đã hỗ trợ để

học tập tốt và không có các vấn đề

năng, sự tham gia cũng như các kỹ

học sinh có quyền học tập, bất kể

liên quan đến hành vi ứng xử. Hành

năng của sinh viên cần được kiểm

vùng miền, hoàn cảnh kinh tế, xã hội,

vi của sinh viên được theo dõi cẩn

chứng bởi cả giảng viên và giáo viên.

giới tính, tuổi tác hay năng lực.

+ + + + THÁCH THỨC HIỆN TẠI Mặc dù nghề dạy học vẫn phổ biến

thành một phần của giáo dục. Ngoài

cao nếu có sự khéo léo về mặt văn

và có uy tín ở Phần Lan, mặc dù phải

ra, Hội đồng Giáo dục Quốc gia Phần

hoá và xã hội.

thừa nhận sự sáng tạo và nổi tiếng

Lan cung cấp các khóa học miễn phí

Công việc quan trọng và trách nhiệm

với nhiều học sinh đạt điểm cao

dưới hình thức đào tạo giáo viên tại

nặng nề đặt ra cho các nhà giáo dục

trong các kỳ thi, hệ thống giáo dục

chỗ.

thế kỷ XX vẫn còn là mối quan tâm

Phần Lan vẫn còn phải đối mặt với

Một phần quan trọng trong công việc

của giáo viên ngày nay. Tuy nhiên,

một số vấn đề khó xử. Các xu hướng

của giáo viên Phần Lan là tương tác

bằng cách đào tạo các nhà giáo dục

hiện tại, như quốc tế hóa và đa văn

với học sinh, phụ huynh, đồng

tương lai làm sao để liên tục truyền

hóa, đòi hỏi giáo viên phải đảm nhận

nghiệp và các tổ chức cộng đồng,

cảm hứng cho học sinh, giúp các

trách nhiệm xã hội mới và đóng vai

chẳng hạn như các đối tác kinh

giáo viên tương lai điều chỉnh

trò tích cực như là các kiến trúc sư

doanh. Do đó, việc chuẩn bị tác

chương trình giảng dạy phù hợp với

cho tương lai.

phong công sở và phong cách giảng

học sinh và hỗ trợ học sinh trong

Thách thức này được giải quyết bằng

dạy cũng quan trọng không kém việc

nhiều lĩnh vực, phương pháp đào tạo

cách không ngừng nâng cao công tác

phát triển kỹ năng trong lớp học. Bởi

giáo viên ở Phần Lan tiếp tục đáp

đào tạo giáo viên. Các khóa học về

vì mối quan hệ trường học – gia đình

ứng nhu cầu của thế hệ học sinh kế

đa văn hóa và lòng bao dung đã được

nhằm hỗ trợ học tập là rất quan trọng

tiếp.

bổ sung; đào tạo liên ngành đã trở

nên giáo viên đặc biệt được đánh giá


- cộng đồng giáo viên

27

Nhiều năm qua, tôi đã phỏng vấn hàng trăm người về cách cấu trúc giờ học của các trường ở Hoa Kỳ. Câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi đặt ra cho mọi người những nơi tôi ghé thăm là, “Bạn có thể giải thích giúp tôi cách sắp xếp giờ học ở trường, và tại sao không?” Tôi đã gặp rất nhiều giáo viên và những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và thường chia là hai nhóm quan điểm:

NGÀY HỌC Ở TRƯỜNG

Kết thúc ngày học Mỗi tuần một lần, giờ học bắt đầu muộn hơn để

Tác giả: Adam Provost - Tào Thị Nhung dịch

CÁC TRƯỜNG HỌC Ở NEW ZEALAND

THỜI GIAN BIỂU TRONG

1- Lịch học và làm việc ở trường chỉ cần cố định như vậy, không cần thay đổi gì 2- Chúng ta nhất định có thể làm điều gì đó khác đi … nhưng đừng bao giờ chỉ chăm chăm chú tâm vào mỗi điều đó. Với phần lớn phụ huynh và giáo viên mà tôi đã có dịp phỏng vấn, thường mọi người sẽ có cùng quan điểm với nhóm thứ hai, rằng quan niệm truyền thống về cái gọi là “ngày học” đang bị sử dụng một cách quá cứng nhắc. Có một số khoảng thời gian học ở trường mang tính yêu cầu bắt buộc, được quy định bởi luật giáo dục hoặc do các sở giáo dục ban hành. Tuy nhiên “giờ học” ở trường vẫn có thể linh hoạt hơn nhiều so với cách chúng ta nghĩ.

Tôi quyết định tới thăm New Zealand (với

dành cho cuộc họp giáo viên vào buổi sáng.

một nhóm nghiên cứu ở Đại học Vermont)

Theo tuần tự, các bộ phận trong trường có một

để thấy tìm hiểu về thời gian học ở trường

vòng tuần hoàn 6 ngày. Mỗi bộ phận sẽ nghỉ

tại nơi đây. Đây là lịch trình của 8 trường

một nửa hoặc cả ngày cho các hoạt động phát

học mà tôi đã tới, từ Tiểu học tới Trung

triển chuyên môn. Tôi đã từng tham dự một

học:

trong các buổi họp này với các giáo viên Công

Bắt đầu:

nghệ thông tin ở trường Trung học Takapuna.

Tiết 1: Dài 1 giờ 10 phút

Tôi quan sát cách các giáo viên phác họa các ý

Bữa ăn nhẹ: 20 phút, giờ nghỉ của giáo viên

tưởng mới, thảo luận, hỗ trợ học sinh. Chúng

và học sinh

tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều ý tưởng về phát

Tiết 2: Dài 1 giờ 10 phút

triển chuyên môn, phương pháp đánh giá, trao

Nghỉ trưa: 40-50 phút

đổi về các lý thuyết giáo dục, và một số câu

Tiết 3: Dài 1 giờ 10 phút

chuyện vui về nghề nghiệp.

Bữa ăn nhẹ buổi chiều: Giờ nghỉ của giáo

Mọi chuyện nghe thật lý tưởng? Nhưng thật sự

viên và học sinh

nó đã diễn ra như vậy. Tôi thấy các giáo viên có

Tiết 4: Dài 1 giờ 10 phút ở các trường học

sự kết nối với học sinh, đồng nghiệp và công

tại New Zealand.

việc của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Đây chính là điều mà tôi đã khám phá.


- cộng đồng giáo viên

28

KHÔNG CHỈ LÀ GIỜ NGHỈ Giống như mọi người, lần đầu tiên nghe về trường học

chia sẻ, phát triển triết lý dạy học, sự sáng tạo … Quan

ở New Zealand, tôi tự hỏi giờ nghỉ giải lao buổi sáng

trọng nhất, mỗi khi ở trường xảy ra một vấn đề hay

diễn ra như thế nào và ảnh hưởng của nó tới không khí

một công việc nào đó cần hoàn thành, thời gian này sẽ

và văn hóa trường học. Mỗi buổi sáng và chiều mọi

được sử dụng để xử lý các vấn đề đó. Và sau giờ nghỉ,

người nhận đồ uống trong phòng chờ giáo viên. Ở các

các thầy cô sẽ trở lại với học sinh cùng sự đổi mới và

trường học, phòng chờ của giáo viên có một nhà bếp

những điều đã trao đổi, thảo luận.

nhỏ và chỗ ngồi chung. Thỉnh thoảng sẽ có những

Khi phỏng vấn học sinh, các em đều nghĩ rằng thời

thông báo, nhưng chúng được đưa ra rất ngắn gọn.

gian để hợp tác là điều rất cần thiết. Một học sinh đã

Phần lớn thời gian này nhằm mục đích thúc đẩy sự

mô tả thời gian nghỉ ngơi này như là “một thời điểm

đoàn kết, hợp tác và gặp gỡ đồng nghiệp. Mỗi tuần

thích hợp để giải tỏa mọi stress. Chúng con có thời

một lần, một bộ môn sẽ chịu trách nhiệm về đồ ăn và

gian để nghĩ về những gì mình đã làm. Điều đó giúp

đồ uống cho các thầy cô giáo. Các bộ môn sẽ cạnh

cho chất lượng bài học được cải thiện hơn. Sau đó con

tranh với nhau. Đây thực sự là một hoạt động rất thú

đã sẵn sàng để quay trở lại lớp học”. Trong một giờ

vị.

nghỉ, tôi ra ngoài để quan sát xem các học sinh đang

Thử nghĩ xem, khi làm việc ở một ngôi trường, đã

làm gì. Và tôi thấy chúng trò chuyện, tổ chức các trò

mấy khi bạn dám nói đùa với đồng nghiệp khi mà bạn

chơi hay ăn vặt. Chúng cũng đang thư giãn. Chúng nói

còn chưa từng gặp họ bao giờ? Vậy mà tôi đã được trải

chuyện cùng nhau. Tác dụng của các giờ nghỉ với các

nghiệm điều đó. Tôi đã phỏng vấn rất nhiều giáo viên

giờ học đã được chứng minh. Học sinh sẽ tập trung,

trong các giờ nghỉ trà sáng. Tôi thường hỏi mọi người

chăm chú, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động

về ý nghĩa của giờ nghỉ với công việc dạy học, học

trong giờ học.

sinh. Tất cả mọi người đều cảm thấy có thời gian để

QUÃNG THỜI GIAN DÀNH CHO GIÁO VIÊN Đây là phác thảo về thời gian ngoài công việc giảng dạy của giáo viên trong 1 tuần (6 ngày): -

40 phút nghỉ mỗi ngày * 6 ngày = 240 phút = 4 giờ

-

Một buổi họp mỗi tuần: 30 phút

-

Nửa ngày đến một ngày dành cho phát triển chuyên môn: 5-6 giờ

Như vậy, cứ 6 ngày, giáo viên và học sinh ở New Zealand lại có khoảng 10 giờ trong thời gian biểu cho việc hợp tác hoặc phát triển chuyên môn. Trong khi đó các trường ở Hoa Kỳ, việc dành nửa giờ họp phát triển chuyên môn mỗi tuần cũng có thể bị coi là xa xỉ. Tôi cũng đặt ra các câu hỏi về bài tập về nhà. Hiệu trưởng một trường ở New Zealand đã chia sẻ: Chúng tôi khuyến khích giáo viên giao bài tập về nhà khi cần thiết, chứ không phải vì sự bắt buộc nào cả. Nếu chúng ta nghiêm túc quan tâm tới đời sống của học sinh ở nhà, chúng cần có thời gian cho việc nâng cao sức khỏe, theo đuổi những sở thích cá nhân. Công việc của chúng ta là khuyến khích và tạo động lực cho học sinh tập, chứ không phải là bắt chúng làm bài tập tới chết. Khi học sinh quá bận rộn và căng thẳng, chúng sẽ ghét phải đi học, ghét học tập và ghét trường học. Với tất cả những điều chỉnh về thời gian biểu trong trường học ở New Zealand, tôi thấy không có sự khác biết về chất lượng hoặc năng lực làm việc của học sinh so với các trường học được xem là tốt nhất ở Mỹ. Thậm chí tôi nghĩ có nhiều điểm họ còn làm tốt hơn.


- cộng đồng giáo viên

29

CHÚNG TA ĐANG LÀM GÌ?

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG THỨC,

Sau nhiều năm tôi cảm thấy cách chúng ta sắp xếp thời

ĐÓ LÀ MỘT SỰ THỬ THÁCH

gian biểu trong trường học không hiệu quả. Chúng ta khao khát thay đổi nhiều thứ, chúng ta muốn có thêm thời gian lập kế hoạch và hợp tác. Chúng ta thường than vãn “Trẻ em ngày nay không có các kỹ năng xã hội”, nhưng chúng ta lại dành rất ít thời gian để cấu trúc lại thời gian biểu và tăng hiệu quả của sự hợp tác giữa các giáo viên trong trường. Tôi nghĩ rằng nền giáo dục của chúng ta cần phải thay đổi và việc giải quyết cách chúng ta sử dụng thời gian ở trường là bước đi đầu tiên, quan trọng. Việc thay đổi thời gian biểu ở trường không cần thêm tiền. Đó là một sự thay đổi giá rẻ, và thậm chí còn không tốn chi phí.

Hình mẫu của New Zealand không hẳn là một công thức để chúng ta học theo nhưng đó là một mẫu hình hoạt động hiệu quả. Họ có không gian ở trường để làm việc đó, không gian để học sinh tham gia. Vậy chúng ta học được điều gì? Hãy tập trung vào các vấn đề sau: -

Chúng ta đang làm gì, và điều ấy có ảnh hưởng như

thế nào đến chất lượng học tập và đời sống (gia đình) của học sinh? -

Thời gian biểu này có khuyến khích hay làm suy

giảm sự giao lưu, hợp tác? Với học sinh? Với giáo viên? -

Chúng ta có thể làm điều gì đó khác đi?

-

Chúng ta cần phải làm gì tiếp theo?

Vâng, nếu bạn đã nghe và biết về các trường học tuyệt vời ở New Zealand và so sánh với những câu chuyện đang xảy ra ở trường bạn thì thật không công bằng. Điều cần nhất là hãy xem xét và thay đổi chính mình.


ỆN

IN

& SỰ K I

website: taogiaoduc.vn

THÔNG T

THÔNG TIN & SỰ KIỆN


- thông tin sự kiện

30

Giáng sinh là một chủ đề thú vị giáo viên có thể sử dụng trong chương trình giảng dạy vào tháng Mười Hai. Ngay cả khi học sinh không tổ chức lễ Giáng sinh, hầu hết chúng vẫn cảm thấy thú vị khi tìm hiểu về một phong tục, một lễ hội được tổ chức ở các nơi khác trên thế giới. Hãy thêm những ý tưởng này vào các bài học để làm cho chúng thú vị và hấp dẫn hơn.

Tác giả: LAURIEGARDNER - Nguyễn Hữu Long dịch

4 HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN GIÁNG SINH GIÁO VIÊN CÓ THỂ TỔ CHỨC CHO MỌI LỚP HỌC

TỔ CHỨC CÁC BUỔI ĐỌC

Chọn một số cuốn sách hay bài thơ, bài hát về Giáng sinh mà

SÁCH VỀ CHỦ ĐỀ GIÁNG SINH

bạn yêu thích để đọc cho học sinh. Sử dụng các cuốn sách có

01 CÁC BÀI VIẾT

vần điệu sẽ là sự lựa chọn tốt để giúp học sinh cảm thấy thích thú. Tùy nội dung chương trình đang dạy, giáo viên có thể dễ dàng biến những điều này thành các bài học ngữ pháp và từ vựng hoặc tổ chức cuộc thi “book review” cho cả lớp,…

Bài viết là công cụ rất tốt để có được học sinh tập trung vào một chủ đề, một kĩ năng qua các văn bản. Hãy thử sử dụng chủ

02

đề giáng sinh để giúp học sinh phát triển các bài viết và áp dụng các kĩ năng đã được học. Học sinh có thể viết thư cho ông già Noel, viết thư gửi đến những người mà chúng yêu quý hoặc đơn giản thiết kế các tấm thiệp và viết lời chúc gửi đến bạn bè và người thân,…


- thông tin sự kiện

CÁC DỰ ÁN STEM

31

Giáng sinh là thời gian vui vẻ và những điều tốt đẹp. Cho học sinh của bạn một chút thời gian để làm một cái gì đó liên quan đến Giáng sinh theo một cách sáng tạo. Đưa ra cho học sinh một Dự án STEM để giúp họ giải quyết vấn đề. Một số ý tưởng bao gồm: • Xây dựng một người tuyết chỉ bằng cách sử dụng 9 chiếc que và keo dán. • Thiết kế cây thông Noel đứng bằng giấy và băng màu xanh lá cây. • Thiết kế máy phóng tuyết bằng cách sử dụng một số thanh tre và băng cao su, và một thìa nhựa. • Dựng cây thông Noel bằng 5 ống nhựa và đất nặn.

03

Đây là những ý tưởng thú vị có thể áp dụng cho học sinh. Hãy đặt ra các câu hỏi trong quá trình thực hiện để học sinh tư duy và tìm câu trả lời. Ví dụ: Bạn đã sử dụng bao nhiêu thanh que để tạo bông tuyết của mình? Bạn đã lên kế hoạch cho bộ phim hoạt hình như thế nào? Bạn đã thành công với tòa nhà của bạn chưa? Bạn cần phải thay đổi gì để hoàn thiện công việc?

BẢN ĐỒ GIÁNG SINH

Thực hiện một dự án nghiên cứu với học sinh về sự kiện Giáng

TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

sinh từ khắp nơi trên thế giới. Điều đầu tiên bạn phải làm là có được một bản đồ lớn (đủ lớn để hiển thị các quốc gia trên thế giới). Sau đó, học sinh sẽ làm việc theo cặp hoặc nhóm và

04

nghiên cứu các quốc gia khác nhau và cách họ tổ chức lễ Giáng sinh trên toàn thế giới. Cho học sinh trình bày những phát hiện của mình cho lớp và dán nhãn bản đồ khi trình bày. Đây là một hoạt động vui nhộn và tương tác nhằm khuyến khích học sinh hợp tác và làm việc nhóm.


32

- thông tin sự kiện

11 ĐIỀU TUYỆT VỜI BẠN CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC

Nguyễn Hữu Long dịch

Bạn đã từng nghe đến cộng đồng giáo dục Microsoft? Trong đó, chúng ta sẽ tìm thấy một loạt các tài nguyên giảng dạy mới, các chuyến tham quan thực tế ảo thú vị cho học sinh , các khóa đào tạo miễn phí, giảm giá cho giáo viên và nhiều hơn thế nữa. Dưới đây là 11 điều tuyệt vời bạn có thể tìm thấy

MICROSOFT HỌC CÁCH VIẾT CODE

Theo WeAreTeachers

trong cộng đồng giáo viên này.

MỜI CÁC CHUYÊN GIA

ĐƯA HỌC SINH

ĐẾN LỚP HỌC CỦA BẠN

VÀO CÁC CHUYẾN THAM QUAN THỰC TẾ ẢO

Phải thừa nhận rằng đây là công việc

Những người được công nhận là

Không chỉ đưa các chuyên gia đến

cần làm của bạn bây giờ và mãi về

chuyên gia giáo dục của Microsoft

lớp học của bạn, bạn cũng có thể đưa

sau. Bạn có thể tìm hiểu cơ bản về

sẽ tạo thành cộng đồng và trở thành

học sinh đến những nơi rất xa... Các

code và tạo nên sự tiến bộ của bản

các diễn giả khách mời cho các

chuyến đi thực địa ảo có sẵn trong

thân theo một lộ trình của riêng bạn.

trường học. Bất kỳ lớp học nào cũng

Cộng đồng Giáo dục Microsoft đang

Nó hoàn toàn miễn phí. Nhờ vào các

có mời các diễn giả qua Skype trong

phát triển mỗi ngày và có thể tìm

khóa học mã hóa của Microsoft

lớp học. Bạn có thể dễ dàng tiếp cận

kiếm theo cấp lớp, môn học, điểm

Virtual Academy, bạn cũng có thể

các diễn giả khách mời sẵn sàng chia

đến quốc gia và nhiều hơn thế nữa.

học cùng với học sinh của mình

sẻ kiến thức với học sinh. Chỉ cần tìm

thông qua Microsoft Imagine, trung

kiếm theo chủ đề và nhóm tuổi để tìm

tâm dạy code miền phí cho học sinh

một diễn giả khách mời phù hợp nhất

ở mọi lứa tuổi.

cho lớp học của bạn.

01

02

03


33

- thông tin sự kiện

SỬ DỤNG MYSTERY SKYPE Cho phép học sinh của bạn dự đoán về địa lý, văn hóa và học sinh trên toàn cầu. Mystery Skype là một trò

04

chơi học tập tương tác, trong đó hai lớp học sử dụng Skype và hỏi một loạt câu hỏi để đoán vị trí của nhau. Thật thú vị đối với học sinh và cả

MANG MINECRAFT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

VÀO LỚP HỌC CỦA BẠN

TRÊN THỰC TẾ

Dùng Minecraft trên bảng thông

Các kế hoạch bài học do chính các

07

đồng nghiệp là giáo viên chia sẻ rộng

và ngay lập tức bạn sẽ lôi cuốn được

rãi trong cộng đồng. Nó là nguồn tài

sự chú ý của học sinh. Microsoft đã

liệu hiệu quả, phù hợp với chương

thiết kế các trò chơi để thu hút học

trình giảng dạy và đơn giản để bạn có

sinh trong các hoạt động học tập.

thể áp dụng vào công việc hàng ngày.

giáo viên khi được tham gia tương tác và kết nối cùng nhau.

VIDEO HƯỚNG DẪN Chúng ta đều hiểu rằng "việc học tập

10

minh Promethean hoặc trên thiết bị

Chúng ta có thể tìm thấy những tiết

CÁC KHÓA HỌC

dạy thơ cho học sinh lớp ba và bài

PHÁT TRIỂN

học địa lý thế giới cho học sinh trung

CHUYÊN MÔN

học… điều này giúp chúng ta tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

kéo dài suốt đời", nhưng đôi khi

Dùng Minecraft trên bảng thông

chúng ta cũng cần một khóa học

minh Promethean hoặc trên thiết bị

ngắn hạn hay đơn giản là sự hướng

và ngay lập tức bạn sẽ lôi cuốn được

dẫn cho những khúc mắc. Đôi khi

sự chú ý của học sinh. Microsoft đã

Đối với những giáo viên xuất sắc,

chúng ta chỉ cần học qua một đoạn

thiết kế các trò chơi để thu hút học

hãy đăng ký để tìm được công nhận

video ngắn. Trên cộng đồng Micro-

sinh trong các hoạt động học tập.

là chuyên gia sáng tạo của Microsoft

05

08

soft có sẵn các video với độ dài khoảng 2 phút rõ ràng và ngắn gọn trả lời các câu hỏi về kỹ thuật dành cho giáo viên.

MAD FAB FREEBIES Đây là trang hỗ trợ giáo viên thông qua việc giảm giá các sản phẩm công

09

KẾT NỐI VỚI CÁC

đặc biệt này dành cho các thầy cô

GIÁO VIÊN KHÁC

giáo, cung cấp các phần mềm miễn

06

nơi bạn có thể kết nối với các giáo viên khác trên khắp thế giới hoặc trong khu vực của bạn. Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho các vấn đề về giáo dục, chia sẻ kiến thức và mở rộng mạng lưới quan hệ.

11

(MIE) và danh hiệu MIE Master

nghệ và phần mềm. Nó có các ưu đãi

Cộng đồng Giáo dục Microsoft là

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

phí cho lớp học và sử dụng mang tính cá nhân, chẳng hạn như Office 365 Education và Windows 10 Education và cung cấp các tiện ích dành riêng cho giáo viên trên các thiết bị Windows.

Trainer. Chứng chỉ này của Microsoft được các trường công nhận và được coi là biểu tượng của sự xuất sắc. Làm việc với vai trò là một chuyên gia MIE cho phép mỗi giáo viên có cơ hội phát triển chuyên môn của bản thân.


- thông tin sự kiện

GIỚI THIỆU MỘT SỐ WEBSITE HỮU ÍCH CHO GIÁO VIÊN Giáo viên hiệu quả

Thời đại ngày nay có rất nhiều website và các nguồn tài liệu sẵn có để hỗ trợ cho công việc của các giáo viên, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả giáo viên đều biết tất cả những website và các nguồn tài nguyên đó. Dưới đây là một danh sách các website như vậy (xin lỗi vì nó hoàn toàn bằng tiếng Anh) nó được tạo nên bởi cộng đồng giáo viên. Cảm ơn tất cả các thầy cô đã giới thiệu những website hữu ích này! Ở đây tôi đơn giản chỉ là soạn và đưa ra một danh sách các trang web mà giáo viên nước ngoài hay sử dụng. Tôi hi vọng rằng, nó sẽ trở nên hữu ích với bạn. Và khi đọc xong, bạn cũng có thể giới thiệu cho tôi và cộng đồng giáo viên những website tốt mà bạn biết kèm theo phần ghi chú về cách sử dụng chúng.

34


- thông tin sự kiện

W

35

• Pinterest.com (Bạn hãy truy cập nhé, rất hữu ích

• Cybrary Man’s Educational Websites – Nơi lưu

đó, nhất là đối với mầm non và tiểu học)

giữ nhiều tài nguyên và giới thiệu cả những website

• Teachers Pay Teachers – Trang web miễn phí và có

hữu ích cho các giáo viên.

chứa các nguồn tài nguyên phụ vụ cho lớp học. Web

• Ed Helper: Hỗ trợ người giáo viên trong công việc

được tạo bởi chính các giáo viên và cho các giáo viên.

dạy học

• Education.com – trò chơi, hoạt động, phiếu bài tập

• Enchanted Learning – Các tài liệu liên quan đến

và nhiều hơn thế nữa...

chương trình giáo dục.

• KutaSoftware – Các phiếu bài tập tuyệt với dàng

• SMART Exchange – nơi trao đổi nguồn tài liệu

cho môn toán.

phục vụ giảng dạy.

• Super Teacher Worksheets – cho tất cả các môn

• Common Core Sheets – Phiếu bài tập cho học sinh

học (chủ yếu ở cấp 1)

(một số môn chính)

• Scholastic.com

• Teacher Brain – Đa dạng các hoạt động, ý tưởng,

• Read, Write, Think – tài liệu, giáo án, các bài báo

trò chơi cho các giáo viên dạy lớp

về ngôn ngữ và nhiều hơn nữa

• TeachHub – tin tức, bài học, nơi chia sẻ ý tưởng

• The Measured Mom – các nguồn tài liệu miễn phí

của các giáo viên.

• WISE – website với các tài liệu cho môn Khoa học

• Lesson Depot – Mẫu giáo án miễn phí

đặc biệt là về môi trường.

• Teaching Channel – Cộng đồng giáo viên với rất

• Math Coach’s Corner – bài báo, trò chơi, các hoạt

nhiều video giá trị.

động liên quan đến môn Toán..

• Engage NY – Các nguồn tài liệu và tài nguyên từ

• The Positive Engagement Project – Rất nhiều

cơ quan giáo dục của bang New York (Mỹ).

công cụ giúp giáo viên lôi cuốn được sự tham gia của

• Pete’s Power Point Station – PPT miễn phí và các

học sinh một cách tích cực.

hoạt động vui nhộn cho học sinh.

• Newsela – Các sự kiện giáo dục liên quan đến ngôn

• Teachers’ Notebook – các tài liệu do giáo viên tạo

ngữ, văn học

ra và bán trực tuyến ngay trên trang.

• Reading A-Z – Bạn cần phải trả phí để trở thành

• Mailbox – Tập hợp các nguồn tài liệu miễn phí,

thành viên và có thể download tài liệu, dự án, ý

một số phần phải trả phí.

tưởng,...

B


website: taogiaoduc.vn

IA SẺ -

O GIÁO

C

CH

DỤ

C

GÓC CHIA SẺ


- góc chia sẻ

BIỂU ĐỒ VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC

CON CHẲNG LÀM GÌ HÔM NAY Nguồn: Sưu tầm

36


- góc chia sẻ

LỜI NGUYỆN CẦU CỦA GIÁO VIÊN (GỬI CHÚA) Tác giả: James J. Metcalf

37


- góc chia sẻ

38

6 CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG CHỨNG TỎ RẰNG GIÁO VIÊN CÓ THỂ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI Sara Heath Tào Nhung dịch

Một ngày kia, khi chúng ta trở lại trường học, tôi muốn bạn nhớ rằng nếu không có các thầy cô giáo, bạn sẽ không thể học tập để trở thành một kỹ sư, một bác sĩ hay một nhà phát triển phần mềm ứng dụng. Khi bạn đạt được những thành công của mình, hãy nhớ đến những người đã dành rất nhiều thời gian để đưa bạn tới đó. Tôi có rất nhiều bạn là giáo viên – bạn thân nhất của tôi là giáo viên, bạn cùng phòng của tôi là giáo viên, anh họ của tôi là giáo viên, và chính tôi thậm chí cũng đã suýt trở thành một giáo viên trước khi nhận ra đó không phải là công việc thích hợp cho mình. Tôi yêu công việc dạy học, bởi tôi biết đó là một trong những công việc khó khăn nhất (quản lý một căn phòng trong 6 giờ đồng hồ với 30 con người hoặc thậm chí là nhiều hơn, những người không hề muốn ở đó) mà không hề phàn nàn. Sẽ không thể đếm hết bao nhiêu cuộc đời đã thay đổi, bao nhiêu thiên tài họ đã dạy, hay bao nhiêu ý tưởng họ đã truyền cảm hứng. Khó có một nghề nào khác có thể làm được được như vậy. Tôi muốn dành một chút thời gian để điểm lại những khoảnh khắc thay đổi cuộc sống mà chúng ta thường bỏ qua như một cách để nói lời cảm ơn tới các thầy cô. Chúng ta đều có một thầy như Feeney hay John Keating, người thầy đã giúp chúng ta trưởng thành như bây giờ và đã mang đến cho chúng ta cơ hội được giáo dục. Khi năm học mới bắt đầu, tôi muốn dành một chút thời gian để điểm lại tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta thường bỏ qua như một cách để nói lời cảm ơn tới các thầy cô. Chúng con đánh giá cao và ghi nhận tất cả những gì thầy cô đã làm. Dưới đây là một số câu chuyện về những điều tuyệt vời mà các thầy cô đã làm cho học sinh của mình:


- góc chia sẻ

39

Giáo viên Toán lớp 5

thậm chí các bạn nam cũng có thể đóng vai nhân vật nữ (rất hài

“Cô giáo lớp 5 của tôi đã gặp tôi trước giờ học chỉ để giúp tôi

hước) và chúng tôi có thể hiện thực hóa cuốn sách ngay trong lớp

thêm về môn Toán. Lẽ ra cô ấy không cần phải làm vậy, vì cô phải

học. Tất cả lớp đều bị cuốn hút và cảm thấy rất hứng thú. Việc đọc

dậy từ 6:30 sáng mỗi ngày để gặp tôi mà không được trả thêm thù

to văn bản trước cả lớp là rất quan trọng nhưng cũng rất đáng sợ

lao. Cô không cho phép tôi từ bỏ khi tôi cảm thấy thất vọng và tôi

với không ít người và bạn rất dễ cảm thấy bị bối rối khi không thể

sẽ không bao giờ quên cách cô đã giúp đỡ, động viên tôi chỉ bởi

đọc được một hay hai từ, nhưng trong lớp học này, sẽ không có ai

vì cô muốn thế … Người giáo viên tốt nhất là những người sinh

cười khi bạn đọc nhầm cả. Điều này thực sự đã giúp rất nhiều bạn

ra đã yêu việc dạy học.”

‘hay xấu hổ’ vượt qua được chiếc vỏ ốc tự tạo của mình. Bạn sẽ

Một giáo sư Âm nhạc

thấy được mặt độc đáo của những bạn khác mà bình thường sẽ

Tôi rời nhà sống độc lập khi còn rất nhỏ, và khi học Đại học (ở

không bao giờ được thấy. Thật tuyệt vời khi một cô giáo lớp 12

Anh, nên tôi mới chỉ 16 tuổi) Cô giáo Âm nhạc của tôi đã từng

có thể giúp học sinh cảm thấy thoải mái thể hiện bản thân trong

phải ở lại sau giờ học và giúp tôi những điều nhỏ nhặt nhưng rất

lớp học rất đông đúc, nơi có thể chúng đã từng đánh mất bản thân

quan trọng như cách trả hóa đơn, cách lên kế hoạch chi tiêu, hay

mình. Cảm ơn cô Rieger. Cô là tuyệt vời nhất!”

phân loại quần áo trước khi giặt … Cô dành thời gian để hỗ trợ tôi

Giáo viên Lịch sử lớp 11

với những vấn đề nghiêm trọng mà tôi trải qua, những điều đó đã

“Tôi không thể nhớ rõ đó là ngày bao nhiêu, hay hoàn cảnh, hay

có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời tôi, gồm cả việc học. Điều đó đã

những gì đang xảy ra khi cô nói điều này, nhưng tôi sẽ không bao

giúp tôi có một cuộc đời đúng đắn”.

giờ quên lời cô Robb nói với lớp Lịch sử của tôi rằng “bạn dạy

Giáo viên Hóa học lớp 11

mọi người cách đối xử với bạn”. Tôi hiểu ý cô rằng, khi bạn đối

“Trong môn Hóa học, rất cần phải hiểu cách chuyển đổi giữa các

xử tốt, tôn trọng và tự tin vào năng lực của chính bản thân mình,

đơn vị đo lường khác nhau. Ví dụ, khi bạn chuyển đổi từ một thứ

thì điều đó cũng sẽ được phản ánh trong cách mà mọi người đối

gọi là Mol, thành Gram khi bạn nhân với khối lượng phân tử của

xử với bạn. Tôi nghĩ không có điều gì tuyệt hơn để nói với một

chất đó. Để giúp việc thực hành các chuyển đổi này được thú vị

nhóm học sinh trung học phổ thông, còn non trẻ và luôn cảm thấy

hơn, cô giáo của tôi đã cho chúng tôi một công thức làm bánh quy

thiếu an toàn, tôi đã bị thay đổi hoàn toàn bởi những lời nói đó.

với tất cả mọi nguyên liệu ở đơn vị Mol, và công việc của chúng

Và đó vẫn là những lời tôn chỉ tôi theo mãi tới ngày hôm nay”.

tôi là phải chuyển các đơn vị đó thành đơn vị khối lượng Gram để

Giáo viên Tiếng Anh lớp 11

có thể làm bánh. Để đạt điểm, chúng tôi phải nộp bài tính toán và

Buổi học đầu tiên của lớp Tiếng Anh trung học, cô giáo của chúng

cô giáo sẽ phải nếm bánh quy. Thật tuyệt khi thấy các thầy cô biến

tôi nói cô có một nhiệm vụ cho chúng tôi. Bài tập đọc sách mùa

một bài học nhàm chán và các kỹ năng chán ngắt thành một thứ

hè của chúng tôi là cuốn “19 phút” của Jody Picoult và tôi thực sự

gì đó năng động hơn”.

rất thích nó, hơn hẳn các cuốn sách của năm trước. Chúng tôi

Giáo viên Tiếng Anh lớp 12

được ngồi ở bất cứ chỗ nào mình thích, làm một bài luận nêu ý

Thật là tuyệt vời khi một cô giáo lớp 12 có thể giúp học sinh cảm

kiến về cuốn sách trong 15-20 phút, thời gian đủ để viết lên ý kiến

thấy thoải mái trong một lớp học rất đông người, nơi có thể chúng

của mình và trích dẫn từ cuốn sách. Tôi nghĩ bài học này là rất

đã từng đánh mất bản thân mình.

quan trọng, bởi nó giúp tôi hiểu được điều đầu tiên (và rất nhỏ)

“Cô giáo dạy Tiếng Anh lớp 12 của tôi là một trong những cô giáo

rằng trường Đại học là gì. Tôi chưa từng viết một bài luận nào để

tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Thay vì ngồi trên chiếc ghế cứng,

bày tỏ ý kiến riêng của mình, nên thoạt đầu tôi không biết phải

lạnh ngắt, đọc những cuốn sách ngốc nghếch và nhàm chán, cô đã

làm gì cả (thật xấu hổ)! Sau đó chúng tôi được giao rất nhiều bài

biến mỗi học sinh thành một phần của câu chuyện. Mỗi người

tương tự, và lớp học này đã giúp tôi rất nhiều trong tư duy độc lập

mỗi nhân vật, có người kể chuyện, dựng đạo cụ và trang phục,

và cải thiện kỹ năng tư duy phê phán.”

Khi nói về trường học, tôi mong bạn luôn nhớ rằng nếu không có các thầy cô, bạn sẽ không thể trở thành một kỹ sư, một bác sĩ, hay một nhà lập trình phần mềm ứng dụng. Khi bạn đạt được những thành công, dù là trong giáo dục, trong cuộc sống hay nghề nghiệp của bạn, hãy nhớ tới những người đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đưa bạn tới đó. Và với tất cả các thầy cô, chúng con xin gửi tới những lời cảm ơn chân thành nhất.


- góc chia sẻ

GIÚP ĐỠ HỌC SINH CÁ BIỆT – HỌC SINH CHƯA NGOAN Vũ Ngọc Đức Địa chỉ: Số 633 – Hùng Vương, Đắk Hà, Kon Tum Email: ngocducdakha@gmail.com

Trong một tập thể lớp, bên cạnh những em học sinh ngoan hiền, chăm học, tuân thủ nội quy thì cũng có một vài em quậy phá và nghịch ngợm, có thành tích học tập không tốt, có vấn đề về hành vi,… (mọi người thường gọi là học sinh cá biệt). Học sinh cá biệt là chỉ những học sinh khác biệt với những học sinh thông thường. Các em thường làm cho giáo viên phải đau đầu để tìm cách “cảm hóa”. Để tiện cho việc trao đổi, trong bài viết này, cụm từ “học sinh cá biệt” được hiểu là học sinh có biểu hiện tâm lí và hành vi tiêu cực, chưa ngoan. CÁC EM ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ! Có một thực tế cần nhìn nhận rằng, môi trường sống xung

không đủ thời gian và tâm sức để quan tâm và chia sẻ với

quanh của học sinh hiện nay có quá nhiều cám dỗ, bạo lực,

từng em học sinh. Một lần nữa, đứa trẻ lại rơi vào trạng thái

nghi kị và thèm khát. Những điều đó mỗi ngày đều tác động

cô đơn.

đến các em. Học sinh ngày nay cũng bế tắc, đau buồn và cô

Hiện nay, học sinh phải học quá nhiều, học trong trường,

đơn hơn rất nhiều. Tại sao điều đó lại xảy ra với các em?

rồi lại học thêm. Học đến nỗi không kịp thở, không kịp ăn.

Trước hết là trong gia đình, có thể các em không có cơ hội

Nhưng các em lại chưa được học các phương pháp để quản

được học cách thương yêu và chăm sóc cho bản thân. Nếu

lí căng thẳng, quản lí cảm xúc và giải tỏa những áp lực. Vì

cha mẹ biết thương yêu và chăm sóc cho chính mình thì

vậy, mỗi khi các em gặp hoàn cảnh bất như ý, các em rất dễ

đương nhiên con cái sẽ học được điều đó. Nhiều gia đình,

buồn đau, lo lắng và phản ứng lại một cách bạo lực.

chính cha mẹ cũng không kiểm soát được những khổ đau

Khi những điều đó tồn tại và ẩn chứa bên trong của các em,

trong cuộc sống và làm ảnh hưởng đến những người xung

phản ứng của các em là sự sợ hãi, lo lắng, giận dự, bạo

quanh. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy

lực… Khi đó người lớn chúng ta cũng đừng trách các em tại

bản thân em cũng sẽ bị tổn thương. Điều này sẽ ảnh hưởng

sao lại có hành vi như vậy. Bởi vì, đơn giản là chưa có ai,

lớn đến tâm sinh lí của các em.

kể cả thầy cô và cha mẹ từng dạy cho em biết nhận diện

Khi các em đến trường, các thầy cô giáo cũng không giúp

những “khổ đau trong cuộc sống” và phải làm gì để làm vơi

được cho các em, vì có thể chính thầy cô cũng có những

bớt đau khổ trong mình.

khó khăn như các bậc cha mẹ. Những áp lực công việc, những lo toan trong cuộc sống khiến cho thầy cô cũng

40


- góc chia sẻ

41

THẦY CÔ HÃY GIÚP ĐỠ CÁC EM! Hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục cho học sinh cá biệt quả không

Quan tâm những em học sinh các biệt đòi hỏi mình phải có

phải là điều đơn giản, bởi vì các em không dễ dàng nghe lời

nhiều thời gian và kiên nhẫn. Không phải hôm nay mình

khuyên của ai đó. Nhiều em tỏ ra bất cần nhưng chính những

khuyên thì ngày mai mình bắt các em phải thay đổi ngay lập

em này lại là những em cần nhiều tình thương nhất. Có thể

tức. Những học sinh cá biệt là những em dễ bị thầy cô la rầy

các em không nhận được tình thương từ gia đình và những

nhiều nhất, dễ bị bạn bè xa lánh nhất. Chúng ta nghĩ rằng,

người khác. Khi đó chỉ có tình thương yêu mới giúp được

khi làm như vậy học sinh sẽ thay đổi. Nhưng kết quả thì

cho các em. Tình thương chân thật là chìa khóa của phương

hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, khi tiếp xúc với những em này,

pháp giáo dục những học sinh cá biệt.

thầy cô nên tìm cách khích lệ và khen ngợi nhiều hơn là la

Tình thương chân thật được làm nên từ chất liệu của sự thấu

rầy. Khi các em được khích lệ và khen ngợi thì các em sẽ tiếp

hiểu. Thầy cô giáo cần tìm hiểu hoàn cảnh sống, những khó

tục nuôi dưỡng những điều tốt đẹp đó. Và mỗi khi những

khăn, vướng mắc, thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của

điều tốt được nuôi dưỡng và làm lớn mạnh lên thì những

các em. Chúng ta cần học cách lắng nghe – hãy lắng nghe

điều xấu tự nó được thay đổi, chuyển hóa.

các em nói. Lắng nghe bằng cả tấm lòng chứ không phải

Những học sinh cá biệt sẽ chỉ nghe lời người nào biết lắng

bằng sự phê phán, chỉ trích, buộc tội. Đừng phân biệt các em

nghe thật lòng và sử dụng ngôn ngữ hòa ái với chúng.

với những học sinh khác. Những cách xưng hô như “học

Phương pháp chuyển hóa học sinh chưa ngoan nằm trong hai

sinh cá biệt”, “vô học”, “bất trị ”, “hư hỏng” – những lời nói

từ: thấu hiểu và yêu thương. Con đường của hiểu biết và

đó rất dễ làm các em tổn thương và phản kháng mạnh hơn.

thương yêu là con đường đưa tới hạnh phúc chân thực.

THẤU HIỂU VÀ YÊU THƯƠNG LÀ CHÌA KHÓA CỦA GIÁO DỤC. Dạy học sinh bình thường khó một, dạy học sinh cá biệt,

lại trả bằng thái độ tiêu cực, bạo động dù là trực tiếp hay gián

chưa ngoan khó hơn gấp nhiều lần. Học sinh cá biệt thường

tiếp. Cảm xúc tiêu cực không bao giờ chuyển hóa được cảm

rơi vào trường hợp như hiếu động quá mức, bị rối nhiễu

xúc tiêu cực, trái lại nó càng thêm thắp những tiêu cực để tàn

nhận thức, rối loạn hành vi, hành vi bộc phát, bạo lực, vô tổ

phá thân tâm, tàn phá những mối quan hệ tốt đẹp. Muốn dạy

chức. Trong một tiết dạy, mọi hoạt động dạy học đều bị

học được những em học sinh này, phải có sự thấu hiểu các

những học sinh này phá vỡ, chủ yếu thời gian của giáo viên

em. Cách thấu hiểu thật đơn giản. Chỉ cần đặt ra một câu hỏi:

là quản lớp và xử lí vi phạm. Nhiều trường học áp dụng

“Tại sao các em lại trở nên như vậy?” Khi đặt ra câu hỏi này,

phương pháp gom hết đối tượng học sinh chưa ngoan vào

tôi mới bắt đầu hiểu hơn về gia cảnh các em. Hóa ra lớp học

một lớp. Đây quả là cơn ác mộng đối với các thầy cô giáo.

quậy phá nhất là lớp học có nhiều học sinh thiếu thốn tình

Trước đây, mỗi khi vào lớp học như vậy tôi đều cảm thấy ái

thương nhất. Có em mồ côi ba, có em mất mẹ, có em từ nhỏ

ngại. Những tiết dạy ấy là khoảng thời gian kinh khủng đối

phải sống với cậu, với bác, với bà ngoại, có em bố mẹ li di,

với tôi. Thậm chí, có lúc tôi cực đoan nghĩ rằng, nếu chỉ dạy

có em bị bố mẹ bỏ rơi, có em thường xuyên phải sống trong

những lớp như vậy chắc tôi sẽ bỏ nghề. Có thật nhiều va vấp,

cảnh bạo lực gia đình, có em được bố mẹ dùng tiền để thay

xung đột trong giao tiếp, trong quan hệ với những học sinh

thế cho sự quan tâm, có em đang sống cùng với một ông bố

cá biệt. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra một nguyên tắc là:

giang hồ…Các em quậy phá, nổi loạn, bất cần là bởi các em

nếu cứ quẳng vào các em những lời la mắng, quẳng vào các

thiếu thốn tình yêu thương. Các em học sinh cá biệt không

em những cau có, bực bội, giận dữ, trách móc, buộc tội…thì

cần kiến thức quá cao siêu, các em cũng đâu cần bằng cấp nọ

vô tình càng gieo thêm cho các em những thái độ và hành vi

kia. Điều các em thực sự cần và khát khao là được thấu hiểu

bạo động, bất kính. Quẳng những thái độ tiêu cực, bạo động

và được yêu thương.

của bản thân mình vào các em thì cũng sẽ được các em đáp


42

- góc chia sẻ Chúng ta chỉ là một giáo viên, chúng ta không thể thay đổi được tất

tên trước cờ, hạ hạnh kiểm, mời phụ huynh…), thầy cô hãy tạo ra

cả. Nhưng có một thứ chúng ta có thể làm đó là mang đến cho các

cho mình một quyền lực khác để giáo dục các em – quyền lực của

em tình yêu thương - điều mà các em thiếu thốn. Tình thương đích

tình yêu thương chân thực. Khi gặp một học sinh có xu hướng

thực dựa trên sự thấu hiểu. Tôi tin rằng tình thương đích thực có thể

chống đối lời nhắc nhở của thầy cô, thầy cô hãy tiến tới chỗ ngồi

điều hòa được tâm tính. Có tình thương chân thực là có sự thấu

của em đó với thái độ nhẹ nhàng. Hãy tặng cho em ấy một nụ cười

hiểu, có tình thương là có sự bao dung, không phân biệt, kì thị. Có

chân thành và từ bi. Thầy cô có thể hỏi về cảm xúc hiện tại của em

thấu hiểu và yêu thương, bạn sẽ tìm thấy con đường dạy học,

học sinh đó và cùng những chỉ dẫn rất nhẹ nhàng: Em đang có vấn

phương pháp giáo dục đúng đắn, phù hợp. Phương pháp ấy không

đề gì à? Em có muốn chia sẻ với thầy không? Em có muốn giải

hề có trong một giáo trình nào cả, phương pháp hiệu quả chỉ có thể

thích về hành động không đúng đắn vừa rồi của em không? Phản

tìm thấy từ chính sự thấu hiểu và tình yêu thương trong tâm bạn.

ứng của em vừa rồi là không đúng đắn lắm đâu! Em có thể chia sẻ

Dạy học sinh cá biệt với sự thấu hiểu và yêu thương, thầy cô cần cố

cùng thầy những khó khăn hay những bức xúc của em? Em có cần

gắng học cách đối thoại với các em một cách nhẹ nhàng, kiềm chế

đến phòng Ngồi Yên để tĩnh tâm một chút không? Em có cần ra

những cảm xúc tiêu cực của bản thân và cố gắng chỉ tặng các em

ngoài rửa mặt không? Em hãy lên phòng Ngồi Yên chờ thầy sau tiết

những cảm xúc tích cực của bản thân mình, những cảm xúc có thể

học! Thầy có thể giúp gì được cho em? Nếu học sinh đưa ra những

nuôi dưỡng sự thấu hiểu và tình yêu thương. Hãy trao gửi cho các

đòi hỏi vô lí, hãy nhẹ nhàng giải thích cho học sinh hiểu đòi hỏi của

em nụ cười, thầy cô sẽ nhận được nụ cười từ các em. Khi có học

em không hợp lí, không phù hợp trong lớp học, trong tiết học này.

sinh biểu hiện những hành vi không hợp lí trong tiết học như: làm

Bên cạnh đó, khi đã thấu hiểu được những nỗi niềm, những tâm sự

việc riêng, ngủ gật, ăn quà vặt, chuyển chỗ ngồi, trêu chọc bạn bè,

của học sinh, giáo viên cần đưa ra cách thức giải quyết vấn đề của

không ghi bài, không chú ý bài học, gục đầu xuống bàn…, thầy cô

em học sinh ấy một cách thiết thực sao cho hợp lí và hợp tình.

hãy hạn chế cách đáp trả bằng thái độ tức giận, bạo động, đe dọa và

Lời khuyên giống như tuyết vậy

tìm cách xử lí, kết tội đích đáng. Phản ứng tức giận hay bạo động

Càng rơi nhẹ nhàng

về ngôn ngữ hoặc hành vi chẳng giải quyết được vấn đề mà còn làm

Càng đọng lại lâu

tổn thương mối quan hệ thầy – trò, khiến học sinh bị kỉ luật và bất

Và càng thấm sâu

mãn, khiến bản thân mình phải tức tối, phiền muộn…Thay vì dùng

Vào trong tâm trí

uy quyền của người thầy để xử phạt các em (như ghi sổ đầu bài, nêu

(Samuef Taylor)

XIN PHỤ HUYNH HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG THẦY CÔ! Nhiều phụ huynh nghĩ trường học là một cái máy, chỉ cần bỏ ra một

quanh bởi môi trường đầy rẫy những độc tố của khổ đau, của cám

đống tiền rồi nhét đứa trẻ hư hỏng vào đầu này, sang đầu bên kia

dỗ, của hận thù, nghi kị, của bạo động và thèm khát…khiến em ấy

thành ngay một đứa trẻ ngoan ngoãn và gửi lại về cho họ. Trường

luôn sống trong tình trạng bị thường tổn trầm trọng và chai sạn

học quá bận rộn với việc học tập và thu cử. Cơ chế dạy học buộc

tâm hồn. Giáo dục trong nhà trường sẽ trở nên rất khó khăn nếu

các thầy cô phải nhồi nhét kiến thức để học sinh làm bài thi được

quý phụ huynh thay đổi, tạo nên môi trường hỗ trợ giáo dục toàn

điểm cao. Giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi nhất, tiếp xúc và

diện con em mình. Xin quý phụ huynh hãy giúp đỡ chúng tôi,

hỗ trợ để nuôi dưỡng sự phát triển thân tâm lành mạnh cho các em.

giúp đỡ chính con em mình. Đây là lời kêu gọi từ đáy lòng bằng

Thế nhưng giáo viên chủ nhiệm chỉ có 1 tiết sinh hoạt cuối tuần để

tình yêu thương và sự tâm huyết. Chúng ta phải nói câu đó lên

trò chuyện cùng các em. Giáo viên chủ nhiệm cũng phải dạy học bộ

bằng trái tim mình trong mỗi buổi họp phụ huynh, trong mỗi lần

môn và kiêm nhiệm các công việc hành chính và giáo dục khác

gặp gỡ phụ huynh. Phải nói một lần, hai lần, mười lần, một trăm

trong trường. Có thể học sinh được thầy cô yêu thương, được lắng

lần, một ngàn lần cho đến khi phụ huynh hiểu được vai trò của họ

nghe và chia sẻ nhưng khi trở về với gia đình đầy những bạo động,

trong công tác giáo dục các em. Học sinh chính chính là con, là

sầu khổ thì môi trường ấy lại khiến các em trở lại với trạng thái

em của chúng ta – là thân tâm thứ hai của ta nên ta phải quan tâm

thương tổn. Có rất nhiều gia đình tan nát bởi nhiều lí do khác nhau

đến các em. Và thực sự các em học sinh cá biệt đang rất cần sự

: vì rượu, vì ma túy, vì đói nghèo, vì danh lợi, vì tham vọng tiền

thấu hiểu và yêu thường từ cha mẹ và thầy cô.

bạc, vì sắc dục, vì nghi ngờ, ghen ghét… Nhiều đứa trẻ bị bao


DỰ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN – TÁO GIÁO DỤC

Địa chỉ: Đường Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội Điện thoại: 0988761500 Email: taogiaoduc.vn@gmail.com Website: www.taogiaoduc.vn

Profile for Táo Giáo Dục

Giáo viên hiệu quả tháng 12 - Giáo dục toàn cầu  

Trong quá trình toàn cầu hóa, giáo dục nói chung và công việc giảng dạy của chúng ta có rất nhiều chuyển biến và đổi thay. Nhưng chính những...

Giáo viên hiệu quả tháng 12 - Giáo dục toàn cầu  

Trong quá trình toàn cầu hóa, giáo dục nói chung và công việc giảng dạy của chúng ta có rất nhiều chuyển biến và đổi thay. Nhưng chính những...

Advertisement