Page 23

- cộng đồng giáo viên

18

Làm thế nào các giáo viên Các bậc cha mẹ luôn muốn biết làm thế nào họ có thể hỗ trợ con mình ở ngoài

có thể phối hợp với cha mẹ để hỗ trợ học sinh?

trường học. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích

Scott Woodley

của chúng tôi:

Táo giáo dục – Đặng Thanh Hiền dịch

1. Tạo dựng mối liên hệ trong học tập

Dành cho con một

Cha mẹ thường có xu hướng can thiệp

Đây là điều mà hầu hết chúng ta cũng đã nghĩ đến. Tuy nhiên, không

trực tiếp và tranh luận về cách thức hỗ

phải gia đình nào cũng có bàn học hoặc thậm chí là không gian yên tĩnh.

trợ con nhưng nếu không khéo léo họ

Khuyến khích cha mẹ dành một khu vực yên tĩnh để trẻ có thể ngồi học

có thể khiến con cảm thấy muốn né

là điều hữu ích nhất mà bạn có thể đề xuất với cha mẹ học sinh. Nếu gia

tránh… Khi đó, cha mẹ rất có thể trở

đình không có không gian riêng, phụ huynh nên dành một khoảng thời

thành phương án hỗ trợ cuối cùng mà

gian yên tĩnh nhất định để các con có thể tập trung ngồi học.

góc học tập thích hợp

đứa trẻ tìm đến. Hãy chắc chắn rằng trong vai trò của một giáo viên, bạn sẽ giúp các phụ huynh bước đầu tiếp cận, hỗ trợ con một cách cẩn trọng. Nếu điều này được thực hiện tốt, phụ huynh có thể nhận thấy những rào cản khác trong việc học tập của học sinh mà chính bạn – trong vị trí người giáo viên, đôi khi không hề hay biết.

Tìm kiếm sự trợ giúp Điều quan trọng là học sinh có người giúp đỡ khi gặp khó khăn và một cách thành thực mà nói, không phải lúc nào cũng là các thầy cô giáo. Nhiều bậc cha mẹ muốn giúp con mà không biết phải làm thế nào, có thể là do thiếu kiến thức chuyên môn hoặc thời gian. Hãy tìm hiểu xem cha mẹ học sinh có tự tin trong việc giúp đỡ con cái của họ không, nếu không thì có người nào khác giúp được – có thể là anh chị em ruột hoặc thành viên khác trong gia đình. Khuyến khích cha mẹ hãy cởi mở khi trao đổi về nhu cầu của trẻ và, nếu cần, có thể là những hạn chế của chính mình. Nếu họ cần sự trợ giúp từ bên ngoài, hãy trấn an họ rằng nhiều bậc cha mẹ cũng làm vậy.

Profile for Táo Giáo Dục

Giáo viên hiệu quả tháng 7 - Mùa hè của giáo viên  

Là giáo viên, đôi khi chúng ta bị một nỗi oan khó “tỏ bày” được cùng ai rằng, có lẽ mọi người hiểu nhưng chưa chắc đã thấu được những vất vả...

Giáo viên hiệu quả tháng 7 - Mùa hè của giáo viên  

Là giáo viên, đôi khi chúng ta bị một nỗi oan khó “tỏ bày” được cùng ai rằng, có lẽ mọi người hiểu nhưng chưa chắc đã thấu được những vất vả...

Advertisement