Page 12

08

- mùa hè của giáo viên

Ý tưởng học tập sáng tạo cho mùa hè Samantha Cleaver

Duy trì việc học tập của học sinh trong những ngày hè bằng các hoạt động tuyệt vời này, từ hành trình bingo tới trải nghiệm khối băng, và nhiều hoạt động khác nữa. Trong những tháng mùa hè, học sinh của chúng ta có thể sẽ bị suy giảm tới 60% kỹ năng toán và kỹ năng đọc mà chúng học được trong năm. Dưới đây là hàng chục ý tưởng để giữ cho học sinh học tập, bao gồm cả các hoạt động đặc biệt và hàng chục hoạt động vui chơi để chia sẻ với cha mẹ.

Các hoạt động dài

Trường học vui chơi

Ghi chép thành tích

hạn được thực hiện

Tạo ra một bảng trò chơi cho

Tạo một cuốn sổ ghi thành

vào ngày cuối cùng

học sinh cả năm học, bao

tích, kỷ lục cho cả lớp. Giúp

của năm học

gồm các chướng ngại vật như

học sinh đưa ra các mục (có

Các hoạt động này sẽ giúp

các câu hỏi (Bạn quá bận rộn

nhiều giầy nhất, nhiều tàn

học sinh hồi tưởng những

và tập trung vào di chuyển: Bỏ

nhang nhất, sáng tạo nhất…).

kiến thức đã được học, tiếp

qua một lượt) và các chuyến

Mỗi học sinh nên có một mục

tục hoàn thiện ở nhà và mang

đi thực địa (Bạn đang ở trên

như vậy trong cuốn sổ.

kết luận tới lớp học. Nội dung

tàu lượn ở Six Flags: Di

của hoạt động có thể được

chuyển về phía trước 3 vị trí)

điều chỉnh ở mọi cấp độ lớp.

Tạo dòng thời gian riêng của lớp

Tặng quà ngẫu nhiên

Tạo dòng thời gian cho một

Ký tên

Dọn dẹp lớp học và tặng cho

năm học cùng nhau. Dán giấy

Giáo viên tạo một cuốn sổ

học sinh vật lưu niệm bằng

xung quanh lớp học và đánh

cho học sinh. Vào ngày cuối

cách tung các vật trong lớp

dấu những tháng và ngày

cùng của năm học, lần lượt

học. Bắt đầu từ các vật nhỏ

quan trọng. Yêu cầu học sinh

đưa cuốn sổ cho các học sinh

(như bút chì) và các sản phẩm

đi vòng quanh và điền vào các

ký tên.

khác của lớp học nghệ thuật..

sự kiện mà các em nhớ rõ.

Profile for Táo Giáo Dục

Giáo viên hiệu quả tháng 7 - Mùa hè của giáo viên  

Là giáo viên, đôi khi chúng ta bị một nỗi oan khó “tỏ bày” được cùng ai rằng, có lẽ mọi người hiểu nhưng chưa chắc đã thấu được những vất vả...

Giáo viên hiệu quả tháng 7 - Mùa hè của giáo viên  

Là giáo viên, đôi khi chúng ta bị một nỗi oan khó “tỏ bày” được cùng ai rằng, có lẽ mọi người hiểu nhưng chưa chắc đã thấu được những vất vả...

Advertisement