Page 1

Portfolio


Graphic Design

Nissin noodle

Concept นิชชินอร่อยที่เส้น \ ใช้จุดขาย อร่อยที่เส้น ของบะหมี่นิชชินมาใช้ โดยน�ำเอาคู่กัด ที่ไม่กินเส้น ของตัวการ์ตูนที่เป็นที่รู้จัก ยอมสงบศึก ท�ำให้คู่กัดที่ไม่เส้นกินกัน กินเส้นกันได้ เพราะความอร่อยของเส้นบะหมี่นิชชิน


Advertise


Graphic Design


Piz Please! cd package

Tyler, The Creator Special

Concept Piz Please! \ ออกแบบ Package CD โดยใช้การเล่นลักษณะของ พิซซ่าเพราะเพลงในอัลบัมนี้เปรียบกับการหยุดกินอาหาร Fast Food ไม่ได้และหยุดฟังเพลงไม่ได้เช่นเดียวกัน


Graphic Design

Concept Skate Your Rhythm \ สร้างเสียงดนตรีได้ด้วยจังหวะการสไลด์ของเราเอง เปลี่ยนการออกก�ำลังกายรูปแบบใหม่ที่สนุกได้ง่ายขึ้น


Graphic Design

Conc Mak

\ สุขภาพผ การได้ฟื้น เหมือนได


cept ke Your Thumb Up Mark

ผิวมือที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิง นฟูผิวกับมาร์คมือของ The Kinport จะท�ำให้รู้สึก ด้ผิวมือใหม่ จนต้องยกนิ้ว Thump Up ให้


Graphic Design

Concept Array A Rice

\ ข้าวกล้องจาก The Fardio ถูกคัดสรรมาอย่างดีราว


วกับคัดเมล็ดเรียงแต่ล่ะเมล็ดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น


Graphic Design

The Winner

2016

Central Young Designer Challeng

Team \ prae sunsermsuk \ panita sathirsarinh


Shopping Bag \ Gift Wrap Set

Concept Every Perfect Gift Comes From Love \ ในปี 2017 ตรงกับปีระกา ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก แม่ไก่ ที่ฟูมฟักไข่อย่างใส่ใจด้วยความรัก โดยเปรียบกับ ไข่ไก่ เป็นของขวัญที่ลำ�้ ค่า เมื่อเรามอบของขวัญให้แก่คนที่เรารัก ก็ต้องเลือกอย่างใส่ใจ เช่นเดียวกับแม่ไก่


Graphic Design 2016

Young Share

Concept จดหมายลูกโซ่ \ จดหมายลูกโซ่มีลักษณะการส่งต่อข้อมูลกันเป็นทอดๆ และมีข้อความที่เกินจริง โดยผู้ที่รับข้อมูลเหล่านั้น จะต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจว่าข้อมูลที่ได้รับ มีข้อเท็จจริงอย่างไร ปัจจุบันที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social network มากมาย โดยมีแนวโน้มการแชร์ข้อมูลเท็กมากขึ้น เราจึงอยากให้ คนรุ่นใหม่มีวิจารณญาณในการหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อน ที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านั้นออกไป


Team \ Prae Sunsermsuk Panita Sathirasrindh Suruttaya Jitpropai Jirawat Noka

University Network For Change By SCB Foundation


Graphic Design


Graphic Design

Design Contest


Paint the Sky with Amazing Thailand Concept ลักษณ์ยิ้ม \ ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก ยักษ์ วัดพระแก้ว มาเป็นตัวละคร ในการเล่าเรื่องวิถีชีวิตแบบไทยๆที่ผูกพันธ์กับแม่นำ�้ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหาร ผลไม้มีทุกฤดูกาล ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาชิมความสุขถึงที่ ลักษณ์ยิ้ม หมายถึง ลักษณ์ของรอยยิ้ม หรืออีกความหมายคือ ลักยิ้ม เป็นลักษณะรอยเล็กๆที่บุ๋มลงไปตรงแก้มเมื่อเวลายิ้ม แม้ยักษ์ถูกมองว่าโหดร้ายแต่ยักษ์ยิ้มตนนี้มีลักษณ์ยิ้ม ที่จะขโมยความทุกข์ไป เมื่อได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Airbus A320 Wrap


Graphic Design

Shake It Check! With Jack n Jill

9 TIVOLT STICK

e a K Sh 18

4

2

ENERGY

SUGAR

FAT

SODIUM

220

18

8

85

*11%

*28%

*12%

*4%

Kg.cal

g

g

mg

7

I T!

9 TIVOLT STICK

e a K Sh

18

4

2

SODIUM

ENERGY

SUGAR

FAT

220

18

8

85

*11%

*28%

*12%

*4%

Kg.cal

g

g

mg


7 7

8

24

7

9 4 11 6 2

27

18

7

Concept เซียมซี \ รีแบรนด์ด้วยการใช้ความเชื่อมาประยุกต์ให้เข้ากับสินค้า ซึ่งเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นแท่ง มีความคล้ายกับไม้ในการเซียมซี ดูดวงของคนจีนและคนไทย โดยออกแบบ package ให้เป็นทรงกระบอกเพื่อใช้ในการเขย่า และแต่ล่ะขนม ก็จะมีเลข 1-28 เพื่อใช้ในการดูดวงชะตา โดยสามารถดูจากเว็บสินค้า ผ่าน QR Code ข้างหลังกล่อง Promotion สินค้าด้วยการใส่ขนมแต่ปลายเป็นสีแดง ใครที่ซื้อสินค้าแล้วเจอขนมที่มีปลายสีแดง ก็จะได้รับรางวัล

7

I T7 !

e

8

1

7

7

T

16


Graphic Design


Corporate Identity Design

Concept

Complete The Puzzle \ ในปัจจุบันภูมิปัญญาการท�ำเครื่องถมได้เลือนหายไป คนรุ่นใหม่มี ความสนใจในเครื่องถมน้อยลง เนื่องจากดีไซน์ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ท�ำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ยาก สองพี่น้องตระกูลช่างถมในจังหวัด นครศรีธรรมราชจึงได้กลับมารวมตัวกันก่อตั้ง แบรนด์ FILLYOUNG ที่ได้ตั้งค�ำถามกับคนรุ่นใหม่ว่า เติมรึยัง? และ อีกความหมายคือการเติมเต็ม ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมา จากขั้นตอนการลงถมและจากลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่มักจะเข้าไปเสริมลายให้กับลายอื่นๆให้มีความสมบูรณ์ โดยออกแบบเครื่องเขียนเครื่องใช้ ในชีวิตประจ�ำที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น


Graphic Design


Stationery


Graphic Design


Corporate Identity Design

+ FONT Y

+ YY

=

YESSIR

CONDOM

Concept

Yessir \ บริษัท YESSIR ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัท เจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นชาย จุดเด่นคือดีไซน์ของสินค้าจะเป็น สไตล์ STREET ART มีความท้าทาย สนุกสนาน มั่นใจเป็นตัวของ ตัวเอง สนุกด้วยความปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม

Postcard


Graphic Design

YESSIR

+91 323 1674 WWW.YESSIR.COM

016 DINDANG,BANGKOK 10204

Icon

YESSIR | +91 323 1674 | WWW.YESSIR.COM | 016 DINDANG,BANGKOK


TANYAPORN TAWEESAMRN GRAPHIC DESIGNER +91 323 1674 TANYA@YESSIR.COM WWW.YESSIR.COM 016 DINDANG,BANGKOK 10204

YESSIR | +91 323 1674 | WWW.YESSIR.COM | 016 DINDANG,BANGKOK 10204

10204

Stationery

YESSIR | +91 323 1674 | WWW.YESSIR.COM | 016 DINDANG,BANGKOK 10204


Graphic Design

Himmapan Book Concept

Shade Of Himmapan \ หนังสือภาพประกอบนิทานให้ความรู้กับเด็ก เกี่ยวสัตว์ในป่าหิมพานต์ โดยต้องค้นหาด้วย ด้วยเองโดยใช้ไฟฉายส่องไปยังหน้าหนังสือ ใช้เทคนิคโดยการเล่นแสงเงา เพื่อให้เกิดความ น่าสนใจ น่าค้นหาว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนอยู่ข้างใน


Group Team

Open 360°


JD

Graphic Design


Illustration ถอดลายออกแบบภาพประกอบจาก อุบะกระเบื้องสี จากวัดเชตุพนวิมังคลาราม เพื่อน�ำไปเป็นภาพประกอบบทความเรื่องเจดีย์


Graphic Design

Love At Sundown cd cover Concept Message In The Bottle \ เมื่อเราคิดถึงใครสักคนในอดีตตอนที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน การที่เราเก็บความทรงจ�ำเหล่านั้นเหมือนกับที่เราเก็บข้อความ และความรู้สึกในลงในขวดสักใบ รอวันหนึ่งเมื่อเราคิดถึง เราจะกลับมาเปิดขวดใบนั้นเพื่อทบทวนความทรงจ�ำอีกครั้ง


ออกแบบปก CD บทเพลงยามเย็น เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ล�ำดับที่ ๒ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Graphic Design

Commu

Book Design Concept Flash Drive Of Commu Design 22 \ Flash Drive คืออุปกรณ์ที่บันทึกข้อมูล นักเรียนที่เรียน Communication Design ต้องมีติดตัวทุกคน ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำ และยังสื่อให้เห็นถึงความเป็นตัวตน ของเจ้าของด้วย จึงน�ำมาออกแบบเป็นธีมของหนังสือ ที่บอกเล่าเรื่องราวในห้องเรียนผ่านทาง Flash Drive แต่ของล่ะคน


Graphic Design

Dhamma Book Design

Concept Don’t Copy \ ภาพประกอบหนังสือธัมมะในหัวข้อ หิระโอตัปปะ หมายถึง การเกรงกลัวต่อบาป น�ำมาตีความในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ของนักออกแบบ โดยใช้การคัดลอกผลงานคนอื่นก็เหมือนการถ่ายเอกสาร สุดท้ายแล้วผลงานที่เราไปคัดลอกคนอื่นก็จะถูกเปิดเผย


นักออกแบบที่ดีที่มีคุณภาพควรมีความละอายต่อสิ่งที่ผิดมีความสื่อสัตย์ต่อ ผลงานของตัวเองไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นการสร้างผลงานต้องค�ำนึงถึงผลที่ จะตามมาว่าจะท�ำให้ผู้อื่นสังคมเดือดร้อนหรือไม่เพราะเราเป็นนักออกแบบเรา สามารถน�ำเสนอสิ่งต่างๆได้ถ้าเราน�ำเสนอในสิ่งที่ผิดสังคมก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดี ไปด้วยแต่ถ้าเราน�ำเสนอในสิ่งที่ดีที่สามารถช่วยเหลือสังคมไม่ทำ� ให้ใครเดือนร้อน งานสามารถต่อยอดความคิดแก่สังคมท�ำให้สังคมดีขึ้นได้นั่นถือได้ว่าเป็น นักออกแบบที่ดี


Rainy

Day

Graphic Design


Concept Grumpy rainy \ เวลาที่เรารู้สึกแย่ก็เหมือนช่วงที่ฝนตกบนอยู่บนศีรษะ เป็นช่วง Rainy Day ที่ไม่มีความสุข

Motion


Look Book Zazzie Shop

photograph

Gurl


Lookbook zazzieshop.com

Gurl


photograph


Makeover Project

photograph

Supreme


photograph


photograph


photograph

Thainess Project

Thai Contrast

ความแตกต่างระหว่างคนกับสถานที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก สื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจ�ำวันในชีวิต ที่บางครั้งคนแต่งตัวดี มีเงิน ก็ใช้ชีวิต ตามตลาดนัดกลางวันกลางคืนไม่ต่างกัน

Day


Night

photograph


photograph

Leeflection in the mirror


อารมณ์ที่สะท้อนมาจากตัวตนจริงๆ ผ่านการถ่ายรูปจากกระจกที่สะท้อน


special


x

o

x

o

special


TicTacToe

การทดลองเทคนิคใหม่ๆ ด้วยการเล่นตัวอักษร จากผิวหนังที่เกิดรอยนูนจากการขูด น�ำมาสื่อสาร โดยการเล่นเกม xo ระหว่างคนกับยุง


Tanyaporn taweesamarn portfolio 2017  
Tanyaporn taweesamarn portfolio 2017  
Advertisement