Page 1

JOUW MENING TELT!

!!!!PRIMEUR!!!! SCHIEDAM HEEFT KINDERGEMEENTERAAD Tweede Kamerleden om jongeren vaker om advies te vragen. Vooral als het om onderwerpen gaat, die jullie aangaan. De gemeente Schiedam geeft aan dat advies gehoor, want wij hebben op 22 september tijdens een speciale vergadering de kindergemeenteraad geïnstalleerd. Dat betekent dat vanaf nu een aantal kinderen van verschillende basisscholen in Schiedam via deze raad hun mening nog duidelijker kunnen geven aan de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.

Veel kinderen in Schiedam zijn erg betrokken bij de stad. Dat hebben jullie bijvoorbeeld laten zien toen velen van jullie je vorig jaar via een lesprogramma verdiepten in de gemeentelijke en landelijke politiek. Toen lieten jullie zien je betrokken te voelen bij Schiedam en Nederland en dat kinderen over veel politieke onderwerpen duidelijke ideeën en een eigen mening hebben. Dat bleek ook uit de troonrede over de rechten van het kind die de Kinderkoningin op 17 september 2010 op Kleine Prinsjesdag voorlas in de Ridderzaal in Den Haag, de zaal waar ook Koningin Beatrix altijd haar troonrede voorleest. De troonrede van de Kinderkoningin werd speciaal door UNICEF en een groep Schiedamse kinderen geschreven. Met de troonrede adviseerden de kinderen de aanwezige ministers en

alleen gepraat over speelplekken, maar over allerlei onderwerpen die spelen in Schiedam en die jullie daadwerkelijk bezighouden. Bovendien leren jullie zo ook steeds meer over hoe een gemeente en de politiek eigenlijk werkt. Wij kijken uit naar jullie mening en advies en hopen dat de kindergemeenteraad niet alleen voor jullie, maar ook voor de gemeente leuk en leerzaam is. ir. J.M. Leemhuis-Stout Burgemeester van Schiedam

KINDERGEMEENTERAAD GEINSTALLEERD

OPROEP Wat vind jij? Kan er in jouw wijk iets worden verbeterd? Geef jouw tips door aan de kindergemeenteraad! Doe dit op onze site www.stichtingkikr.nl of onze hyves www.stichtingkikr.hyves.nl of stuur een mail naar info@stichtingkikr.nl. Wil je weten wat wij allemaal doen? Volg ons op twitter:

Trots staan de geïnstalleerde kinderraadsleden met de burgemeester in een bomvolle Aleidazaal. Het was een spannende avond en een historische gebeurtenis voor Schiedam.

JULLIE STEM TELT Niet voor alle kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar is het zo dat zij kunnen zeggen wat zij eigenlijk denken en dat zij ook de ruimte krijgen om dit te zeggen. En het is voor kinderen al helemaal bijzonder als volwassenen dan ook nog iets met hun mening en ideeën doen. Stichting Kik’r luistert wel graag naar kinderen en is al lang bezig om te zorgen dat steeds meer volwassenen naar kinderen gaan luisteren. Ook helpt zij kinderen om bewust een mening te vormen en zorgt zij dat de kinderen deze mening aan iedereen kunnen vertellen. In samenwerking met de gemeente Schiedam heeft Stichting Kik’r bijvoorbeeld al twee verkiezingsprojecten georganiseerd, waarbij alle kinderen uit groep 8 van de Schiedamse basisscholen de kans kregen om hun stem uit te brengen op de partij van hun keuze, net als volwassenen in Schiedam. Net als bij de ‘echte’ verkiezingen, is er een officiële uitslag bekend gemaakt. Alle stemmen van de

Waarom een kindergemeenteraad? Wij vinden dat kinderen vaak een unieke kijk hebben op alledaagse onderwerpen. Ook op onderwerpen waar de ‘grote’ gemeenteraad zich mee bemoeit. In het verleden, bijvoorbeeld tijdens de projecten Mijn wijk, jouw wijk en de verkiezingsprojecten, is gebleken dat jullie deze kijk goed kunnen verwoorden en kunnen uiten, waardoor jullie ook echt kunnen meepraten. In de kindergemeenteraad wordt dus niet

INTERVIEW

kinderen hebben bij deze verkiezingen dus ook echt meegeteld. De gemeente Schiedam en Stichting Kik’r waren zo tevreden over deze projecten dat zij hebben bedacht dat het goed zou zijn als er in de gemeente Schiedam iets zou zijn waar kinderen heel het jaar terecht kunnen om hun mening te uiten. De verkiezingsprojecten waren tijdelijke projecten. Toen deze projecten waren afgelopen, bleven er voor kinderen niet veel mogelijkheden meer over om te laten horen wat zij denken over zaken die spelen in hun wijk of stad. Daarom hebben de gemeente en Stichting Kik’r samen besloten om in Schiedam een kindergemeenteraad op te richten. Deze kindergemeenteraad moet ervoor gaan zorgen dat alle kinderen in Schiedam heel het jaar de mogelijkheid hebben om te zeggen wat zij denken en dat volwassenen hier ook echt naar gaan luisteren!

Harry Visser, voorzitter Bewonersvereniging Schiedam West

“Ik ben blij met de kindergemeenteraad, want de jeugd heeft de toekomst.”

www.twitter.com/ stichtingkikr

HARRY VISSER Het is belangrijk dat er een kindergemeenteraad is. Het is nu zo dat grijze senioren beslissen over de toekomst van jongeren. Het gaat erom dat jongeren mee beslissen wat er in een stad gaat gebeuren. Dat is niet simpel, want in een democratie moet je altijd rekening met anderen houden. Om wat meer over de stad te weten te komen, is het voor jongeren handig om eens bij bewonersverenigingen of een wijkoverleg te gaan kijken. Daar wordt vaak de aanzet gegeven voor de eerste veranderingen en komt alles op tafel wat zo´n wijk aangaat: bestrating, bomen, leefruimte, enzovoort. Dat bespreken we met bijna alle betrokkenen uit de wijk: de gemeente, wijkagent, bewonersvereniging en bewoners, maar de jongeren ontbreken. Het wordt tijd dat hier verandering in komt. Jongeren worden vaak als lastig gezien terwijl dat niet zo is. Zij moeten meepraten en hun mening

naar voren brengen. Daar moet niet alleen naar worden geluisterd, er moet ook wat met die mening gebeuren. Dan pas voelen zij zich betrokken. Zij zijn de toekomst en het wordt hun stad. Vanuit de bewonersvereniging heb ik zelf met het bestuur invloed op wat er gebeurt in Schiedam West. Samen met een aantal bewoners en het bestuur proberen we als vrijwilligers mee te denken over de ontwikkelingen in de stad. Ook bij ons ontbreekt het aan jongeren, ondanks dat ik hier al jaren voor vecht. Kom eens kijken met een aantal kinderen hoe het in de wijken gaat. Ik ben dus blij met de kindergemeenteraad, want de jeugd heeft de toekomst. Laat de grijze senioren goed naar jullie luisteren en jullie serieus nemen. Jullie ideeën zijn mede bepalend voor de toekomst van de stad. Veel succes!


HOE WERKT HET GEMEENTEBESTUUR? De gemeenteraad van Schiedam neemt alle belangrijke beslissingen over Schiedam. Dat kan gaan over het speeltuintje bij jou op de hoek van de straat, maar ook over ingewikkelde onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe elk jaar de bijna 300 miljoen euro die de gemeente mag uitgeven, wordt verdeeld. Om de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dan mogen mensen gaan stemmen welke politieke partij zij de volgende vier jaar in de gemeenteraad willen hebben. Na de verkiezingen wordt geteld hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen en en welke mensen van die partij in de gemeenteraad komen. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen van die partij in de gemeenteraad komen. Die mensen noemen we raadsleden, samen zijn zij de gemeenteraad. Als laatste benoemt deze gemeenteraad de wethouders.

EVEN VOORSTELLEN: Schiedam krijgt een eigen kindergemeenteraad. Klinkt leuk en spannend, maar wat betekent dat nou precies voor jou? Eigenlijk heel erg veel! In het kort krijg jij nu in Schiedam veel meer te zeggen over dingen die jij als kind ook echt belangrijk vindt. Er zijn 17 kinderen die speciaal voor jou (en je klasgenoten, teamgenootjes, kinderen uit de buurt en alle andere kinderen uit groep 7 en 8) gaan kijken hoe de dingen voor kinderen geregeld zijn in Schiedam. Zij gaan met alle belangrijke mensen in Schiedam praten om het voor jou en andere kinderen zo leuk mogelijk te maken. Naam: Rachelle Wijk: Groenoord School: Regenboog Groenoord In Groenoord vind je veel speelplekken, maar vaak op de verkeerde plaats. Zoals Groenoord park. De speeltuinen zijn vaak te ver en ik zou dit willen veranderen zodat mijn moeder mij niet meer in de gaten hoeft te houden. Ook zou ik graag willen dat er meer activiteiten in de wijk georganiseerd worden.

Naam: Fatima Wijk: Groenoord School: El Furkan De kinder­ gemeenteraad vind ik leuk, omdat ik meer kan leren over Schiedam. Meer speeltuinen en een beter milieu zijn de punten die ik heel belangrijk vind. Het zou in mijn wijk ook heel goed zijn, als TOS blijft.

Naam: Fleur Wijk: Kethel School: ’t Windas Naam: Amir Wijk: Groenoord School: De Troubadour In de kindergemeenteraad wil ik graag dingen veranderen zoals afval op straat. Mensen gooien van alles op straat zonder er bij na te denken wat het met het milieu doet. Ik zou graag mijn mening willen geven door middel van de kindergemeenteraad en daardoor meer verantwoordelijkheid krijgen.

De burgemeester De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Zij is niet de baas, maar zit de vergaderingen voor. De burgemeester is ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Zij bepaalt niet wat de wethouders doen, dat bepalen ze samen. De burgemeester wordt niet gekozen tijdens de verkiezingen. Burgemeester is een gewone baan waar je naar kunt solliciteren. Krijg je de baan dan ben je zes jaar burgemeester. Daarna kun je ook nog worden herbenoemd, dan mag je nog zes jaar burgemeester zijn.

Wethouders De gemeente Schiedam heeft vijf wethouders. De wethouders hebben allemaal een eigen verzameling van onderwerpen waar zij vier jaar lang beslissingen over nemen. Zo’n verzameling onderwerpen heet ‘portefeuille’ (spreek uit: porte-fui-je). Zo kan een wethouder bijvoorbeeld onderwijs in zijn portefeuille hebben. Dan is de wethouder verantwoordelijk voor de scholen

in de stad en maakt hier plannen voor. In de gemeenteraad leggen de wethouders uit welke beslissingen zij willen nemen. De raadsleden kunnen de wethouder dan ook vragen stellen over de onderwerpen waar de wethouder verantwoordelijk voor is.

Raadsleden De raadsleden zijn de mensen die door de inwoners van Schiedam tijdens de verkiezingen zijn gekozen. Om te kunnen worden gekozen staan ze op een lijst van een politieke partij. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de stad, dat noem je volksvertegenwoordigers. Samen zijn zij de gemeenteraad. De gemeenteraad is de baas in het gemeentebestuur. Er zijn 35 raadsleden in Schiedam. Zij zijn van allemaal verschillende politieke partijen. Hoe meer stemmen een partij tijdens de verkiezingen krijgt, hoe meer mensen er van die partij in de gemeenteraad zitten. De raadsleden mogen met elkaar stemmen over de verschillende voorstellen die de wethouders doen. Zij mogen ook zelf plannen maken. Als de raadsleden gaan stemmen, moeten er 18 mensen voor een plan zijn voor het plan kan worden ingevoerd.

Naam:Rosalie Wijk: West School: Sint Bernardus Praten met andere kinderen vind ik leuk en ik zou graag met hen Schiedam willen veranderen. Bijvoorbeeld een skatebaan waar nu een flat komt. Kinderen zouden ook hun mening mogen geven over bepaalde plannen.

Over Schiedam ben ik redelijk tevreden. Toch zou ik samen met alle andere kinderen volwassenen willen bewijzen dat onze mening heel belangrijk is en dat er naar ons geluisterd moet worden.

Naam: Luuk Wijk: Kethel School: CBS Kethel In mijn wijk vind je op veel speeltoestellen graffiti. Ik vind dat hier hard tegen opgetreden moet worden en het snel schoon gemaakt moet worden. Daarnaast vind ik dat de auto’s op sommige plekken te hard rijden en zou ik hier graag oplossingen voor willen bedenken.

Naam: Romy Wijk: Zuid School: Wijkschool de Gorzen In Schiedam Zuid vindt je helaas weinig leuke speelplekken. Ik zou dit graag willen veranderen, zodat het voor de kinderen een stuk leuker wordt. Ik vind het heel fijn om zo andere kinderen blij te maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het een stuk veiliger in de stad wordt.


DE KINDERGEMEENTERAAD SCHIEDAM Maar hoe gaan ze dat dan doen en wat kun jij precies doen?

Elke twee weken komt de kindergemeenteraad bij elkaar. Dan gaan zij praten over verschillende onderwerpen die voor kinderen in Schiedam belangrijk zijn en proberen zij bijvoorbeeld problemen op te lossen of ideeën te bedenken. Dat kunnen zij natuurlijk niet alleen, jij kunt ze daarbij helpen. Je bent al heel goed begonnen door het lezen van deze leskrant, maar je kunt nog veel meer doen! Houd de kindergemeenteraad goed in de gaten via internet, twitter, hyves en de krant. Praat in de klas over wat jij goed of minder goed vindt gaan in de stad. Misschien heb je zelf een goed idee voor Schiedam. Of vind jij dat er iets voor kinderen

W E I V R E T IN ANNERIKE VAN DE WATER Vanaf 22 september heeft Schiedam een echte kindergemeenteraad. Ik heb een aantal van de kinderraadsleden ontmoet tijdens de sollicitatiegesprekken op 11 juni en als ik twee woorden mag kiezen die horen bij alle kandidaten, dan zijn dat ‘enthousiasme’ en ‘nieuwsgierigheid’. Wat mij betreft uitstekende eigenschappen om de kindergemeenteraad mee in te stappen. Alle zeventien raadsleden zijn heel gemotiveerd om deel uit te maken van een groep die onze stad vanuit een ander perspectief en met een andere bril op gaat bekijken. Zij gaan meedenken en met opmerkingen komen die wij waarschijnlijk niet zouden hebben bedacht. Daar kijk ik erg naar uit. Ik heb ook gemerkt dat ze nieuwsgierig zijn. Niet alleen naar de onderwerpen die spelen in verschillende wijken van Schiedam, maar ook naar elkaar en naar de samenwerking in dit bijzondere ‘team’. Ik verheug me op de samenwerking ! Dikra, Immanuël, Rosalie, Marija, Jeroen, Imane, Evert, Luuk, Sanne, Rui, Tom, Eline, Amir, Rachelle, Romy, Fatima & Fleur, tot ziens!

moet veranderen. Laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de nieuwe kindergemeenteraad en wie weet wordt jouw idee dadelijk uitgevoerd! Op de voorkant van deze krant kun je zien hoe je contact met de raadsleden kunt opnemen. En kijk eens op de kaart hieronder. Misschien zit er een kinderraadslid bij jou in de klas of op school, dan is het helemaal makkelijk. Je kunt je boodschap dan direct aan deze kinderen doorgeven. p.s.: Misschien heb je nog even geen goed idee of vind je alles al erg goed gaan in Schiedam, geen probleem! Blijf de kindergemeenteraad in de gaten houden, het gaat altijd over onderwerpen die voor jou als kind belangrijk zijn!

Naam: Tom Wijk: Woudhoek School: Regenboog Woudhoek

Naam: Eline Wijk: Woudhoek School: Daltonschool de Klinker

In mijn wijk is het nog heel rustig. Dit gaat veranderen door de komst van de A4. En ik weet niet hoe dit zit met andere wijken. Graag zou ik willen weten of mensen zich overal veilig voelen en of bijvoorbeeld auto’s te hard rijden.

Ik ben in de kinder­ gemeenteraad gekomen om dingen in Schiedam te veranderen. Zoals bij mijn school, daar zou ik een zebrapad willen maken om het veiliger te maken. Ik vind het erg spannend om mee te doen, maar gelukkig zijn er andere leuke kinderen.

Annerike van de Water (raadslid D66)

Naam: Jeroen Wijk: Woudhoek School: Regenboog Woudhoek Naam: Immanuël Wijk: Spaland/ Sveaparken School: De Vlinder Als raadslid wil ik graag bepaalde punten in de wijk verbeteren. Zo zou ik willen dat wij TOS (Thuis Op Straat) in de wijk krijgen. Het buitenspelen zal dan voor ons een stuk leuker worden. Ook vind ik het belangrijk dat de politie een stuk strenger wordt.

Naam: Imane Wijk: Nieuwland School: Ababil

Naam: Dikra Wijk: Oost School: De Singel Om in de gemeenteraad te komen, heb ik moeten solliciteren. Dit was erg spannen en ik was blij toen ik uiteindelijk werd gekozen. Ik wil graag het verkeer, de vervuiling en de leefomgeving verbeteren. Ik zou de wijk nu op willen frissen.

Om de twee weken ga ik naar de kinder­ gemeenteraad. Ik vind dit erg leuk, want ik hoop veel te leren over Schiedam en ik hoef dan ook niet naar mijn eigen school. Ik vind dat op sommige plekken in Schiedam het verkeer veiliger kan.

Naam: Rui Wijk: Oost School: De Peperklip Ik zit in de kindergemeenteraad om mensen te helpen. Zo zou ik graag meer speelplekken willen hebben in mijn wijk en willen dat mensen zorgeloos kunnen lopen en een mooie dag hebben zonder zorgen.

Naam: Marija Wijk: Oost School: De Peperklip In mijn wijk zou ik het verkeer en de vervuiling willen veranderen. Ik zou dit aan de wethouders willen aangeven en het er met hen over willen hebben. Mijn ouders zitten ook in de politiek, dus ik ben door hen geïnspireerd om mijn steentje bij te dragen.

De kindergemeenteraad is echt iets voor mij! Ik hoop dat ik mijn ideeën ook echt waar kan maken. Misschien een mini “pretpark” voor kinderen, zodat het een stuk leuker in de stad wordt? Ik zou graag verschillende plannen willen maken en het uitvoeren.

Naam: Evert Wijk: Spaland/ Sveaparken School: De Vlinder Ik wil mij graag focussen op de buitenspeelplekken in Schiedam. In mijn wijk zijn er veel opgeknapte plekken, maar hoe zit dit met andere wijken? Gelukkig vinden kinderen uit mijn klas het erg leuk dat ik mee doe met de kindergemeenteraad.

Naam: Sanne Wijk: Centrum School: Sint Jozefschool In Schiedam zou ik meer activiteiten voor kinderen organiseren. Het centrum is bijvoorbeeld niet echt leuk voor kinderen. Ook zou ik een vogelopvang willen starten voor alle zieke vogels, want we moeten niet alleen voor de mensen zorgen maar ook voor de dieren.


BEGRIPPENLIJST

WAT GAAN WE DIT JAAR DOEN? In het eerste jaar van de kindergemeenteraad zijn de lessen verdeeld over vijf blokken (inclusief het introductieblok). In elk blok gaan de kinderraadsleden zich verdiepen in de portefeuilles van wethouders. Een blok begint met de ontmoeting van een wethouder of iemand die veel kennis van de portefeuille heeft. Daarna gaan de kinderraadsleden zich verdiepen door op onderzoek uit te gaan. Uiteindelijk maken ze een voorstel voor de gemeenteraad.

DEMOCRATIE

Niet alleen een kleine groep mensen, maar iedereen mag (in ieder geval een klein beetje) meebeslissen. Uiteindelijk worden de beslissingen met z’n allen genomen.

PARTICIPATIE

De manier waarop mensen de kans krijgen om mee te denken over de beslissingen die worden genomen.

POLITIEK

Systeem van besturen, democratie en participatie in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld een land of een stad. Zijn er woorden in deze krant onduidelijk? Vraag dan de betekenis aan je juf of meester of mail de kindergemeenteraad voor een uitleg.

EW

INTERVI

blok Start introductie

do 1 vr 2

dat langrijk ma 1 t het be ijgen. Kik’r vind n stem kr ee Stdiic2hting am rking in Schied samenwe kind3eren wo een t zij in hiedam om heef Sc ar Da e do 4 gemeent . Op deze met5 de opgericht d aa der er vr ergemeent aadkalen kind meenter or het kinderge 6 za data vo speciale ke rij lang gen, 7 n alle be rgaderin zostaa -2012: ve nissen. ar 2011 gebeurte masc8hoolja speciale boven , as en kl op in de dile9ssen enda, kalender in je ag Hang de de wo 10 d of plak hem et waar we t je be en do 11 dat je elk mom mens jou, zo d, ook na aa er nt mee vr 12 kinderge g is! za 13 mee bezi zo 14 rt schooljaar ma 15 Sta di 16

Kennismaking

za 3 zo 4

ma 3 di 4

zo 9 ma 10 di 11

vr 9 za 10 zo 11

vr 14 za 15

wo 14 do 15

zo 16 ma 17 di 18

vr 16 za 17

wo 19 do 20

zo 18 allatie Voorbereiding inst gemeenteraad Installatie kinder

zo 21

wo 21 do 22

ma 22 di 23

vr 23 za 24 ma 26 di 27

JOUW NG MENI ! TELT

zo 28 ma 29 di 30 wo 31

vr 21 za 22 zo 23 Stadswinkel 1, Veiligheid en ma 24 Start blok di 25 wo 26 do 27

zo 25

wo 24 do 25

wo 28 do 29

Kennismaking

1 Uitgave lesbrief

vr 28 za 29

de wijken Kennismaking met

ma 31

vr 30

december

november

ling

Portefeuilleverde

wo 12 do 13

ma 12 di 13

ma 19 di 20

vr 26 za 27

januari zo 1

wo 2 do 3

za 3 zo 4

wo 4 do 5

vr 4 za 5

ma 5 di 6

vr 6 za 7

& Veiligheid Stadswinkel

di 1

ma 2 di 3

zo 6

in nding beleidsterre wo 7 Afro

ma 7 di 8

do 8 vr 9

ma 9 di 10

za 10 za 11

wo 11 do 12

iepingsles wo 9 Verd

d ijs en Jeugdbelei rt blok 2, Onderw ma 12 Sta

za 12 zo 13

di 13 wo 14

ma 14 di 15

do 15 der nismaking wethou vr 16 Ken

ave lesbrief 2 wo 16 Uitg do 17 vr 18 za 19 zo 20

n van Dag van de Rechte

het Kind

ma 21 di 22 wo 23 do 24

vr 13 za 14 ma 16 di 17 wo 18 do 19

ma 19 di 20

vr 20 za 21

wo 21 do 22

zo 25 ma 26

zo 27 ma 28 di 29

do 29 vr 30

wo 30

za 31

Stichting Kik’r zet zich in om kinderparticipatie te bevorderen. Onder kinderparticipatie verstaan wij het volgende: kinderparticipatie is een proces waarin kinderen de kans krijgen bewust een eigen mening te leren vormen en de mogelijkheid krijgen om die mening te uiten. Dit alles met het doel kinderen zoveel mogelijk te betrekken en voor te bereiden op de maatschappij. Stichting Kik’r stimuleert de leerlingen om op onderzoek uit te gaan en begeleidt ze bij het vergaren van kennis, zodat ze zelf een onderbouwde mening kunnen vormen. Een belangrijk onderdeel van onze stichting is het kinderparticipatiebureau waarmee we met leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs lespakketten ontwikkelen. Door de leerlingen een actieve rol te geven tijdens dit proces weten we wat er bij kinderen speelt en kunnen we nog beter inspelen op hun informatiebehoefte.

Verdiepingsles

za 17 zo 18

di 27 wo 28

za 26

zo 8

zo 15

vr 23 za 24

en erzoek in de wijk vr 25 Ond

burgemeester

zo 30

do 1 vr 2

do 10 vr 11

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Dat kan zijn in het gezin, maar ook op straat. Ik hoop dat de kindergemeenteraad dat ook zal behandelen.”

za 1 zo 2

vr 7 za 8

wo 7 do 8

vr 19 za 20

BLOK 1: INTRODUCTIEBLOK BLOK 2: VEILIGHEID EN STADSWINKEL BLOK 3: ONDERWIJS EN JEUGDBELEID BLOK 4: INTEGRATIE EN EMANCIPATIE BLOK 5: BEHEER OPENBARE RUIMTE

oktober

wo 5 do 6

ma 5 di 6

wo 17 do 18

Stichting Kik’r

Partners

11/2012 kalender 20 september

augustus

VERTROUWEN IN DE KINDERGEMEENTERAAD

John is vader van Sanne, één van de kindergemeenteraadsleden: “Natuurlijk ben ik trots dat mijn dochter in de kindergemeenteraad zit. Zij draagt uit dat je als kind ook wat te vertellen hebt, dat zit in haar karakter. Nu Sanne weet dat ze in de raad zit, merk ik ook dat zij onbewust meer bezig is met wat er speelt in de samenleving. Ik denk dat de kindergemeenteraad zeker zal werken. Het zit in de natuur van kinderen om onbevangen over onderwerpen na te denken en te zeggen wat ze denken. Met de kinderraad komt het wel goed, daar ben ik niet bang voor. Het is dan alleen nog van belang dat volwassenen het oppakken. Zij moeten niet voorbij gaan aan wat er speelt bij kinderen. En kinderen geven duidelijke signalen af: als zij ineens allemaal binnen spelen, betekent het dat wij als volwassen buiten iets niet goed doen.

DIT ZIJN DE BLOKKEN

teraad

n Kindergemee

3 Uitgave lesbrief

zo 22 ma 23 do 24 wo 25 do 26

en erzoek in de wijk vr 27 Ond za 28 zo 29 ma 30 di 31

Introductieblok Het introductieblok is alweer bijna voorbij. In les 1 kwamen de kinderraadsleden voor het eerst bij elkaar voor een kennismakingsles. De komende twee jaar gaan zij namelijk ontzettend veel samenwerken en dan is het belangrijk om elkaar beter te leren kennen. In les 2 hebben de kinderraadsleden zich voorbereid op de installatie van de kindergemeenteraad op 22 september. In les 3 staan de wijken van Schiedam centraal. Dan komen de wijkprocesmanagers van de gemeente op bezoek. Zij vertellen de kinderraadsleden hoe het er voor staat in de wijken. In de laatste les van het introductieblok leren de raadsleden wat de verschillende beleidsterreinen zijn en wat daar allemaal bij komt kijken. Ze leren welke portefeuilles er zijn er en wat ze inhouden. Elke raadslid krijgt uiteindelijk een portefeuille waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Voorbeelden van portefeuilles zijn het “Verkeer en vervoer” en “Milieu”. In de volgende leskrant leggen we uit wat portefeuilles precies zijn.

www.stichtingkikr.nl

Blok 1: Veiligheid en Stadswinkel In les 1 ontmoeten de kinderraadsleden belangrijke mensen van de gemeente die over Veiligheid gaan. Daarna verdiepen de kinderen zich in de veiligheid van de wijken in Schiedam. Ze bekijken dan de resultaten van de Mijn wijk jouw wijk-projecten en gaan zelf op onderzoek uit in de wijken. Zo zullen ze bijvoorbeeld mensen uit de wijk interviewen. Tot slot maken de raadsleden een gezamenlijk voorstel dat ze tijdens de eerste kindergemeenteraadsvergadering (februari 2012) kunnen aanbieden aan de ‘echte’ gemeenteraad.

Colofon De kindergemeenteraad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam. Kijk voor meer informatie over Stichting Kik’r en onze projecten op www.stichtingkikr.nl. Tekst Jasper Monster, Hanna de Vries, Jack Odijk, Annerike van de Water, Bart Noordegraaf, Harry Visser, kinderredactie Redactie Hanna de Vries, Annemiek Guis, Jasper Monster

Vormgeving en illustraties Rob Maan, Robbert Guis (kaart Schiedam) Fotografie Darryll Atema, Harmen van de Wetering, Annemiek Guis en de kinderredactie Uitgave September 2011 Druk Drukkerij De Eendracht, Schiedam © Tante Yo, 2011 Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan: alle kinderen, leerkrachten en scholen die meedoen met onze projecten, Gemeente Schiedam, KomKids, Drukkerij De Eendracht, de hardwerkende medewerkers van Tante Yo, Annerike van de Water, Jan Gordijn, Harry Visser, John van Oudenaarde, Bart Noordegraaf en mevr. Leemhuis-Stout

Schiedam heeft kindergemeenteraad  

Eerste leskrant van de eerste kindergemeenteraad.