Page 1

JOUW MENING TELT!

Veiligheid in de gemeente Schiedam Wat kun je in deze krant lezen?

kt Kindergemeenteraad onderzoe de veiligheid in de wijk

> De burgemeester en orde en veiligheid > Wie helpen de burgemeester? > Excursies naar aandachtspunten in de wijk > De kinderen van de Kindergemeente- raad en hun portefeuilles

Tijdens de excursie ontdekken we een hut met gestolen spullen. Op de volgende pagina’s lees je er meer over.

Yde Dragstra - KomKids Respectvol en aardig met elkaar omgaan Deze leskrant gaat over veiligheid. Daar kun je van alles bij bedenken. Dat je veilig buiten moet kunnen spelen bijvoorbeeld. Maar ook dat vreemde mensen niet zomaar binnen kunnen lopen bij kindercentra, of dat kleine kinderen niet met hun vingers tussen de deur kunnen komen. Bij KomKids letten we zelf altijd goed op veiligheid. Dat doen we ook door ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen respectvol en aardig met elkaar omgaan. Ook dat is veiligheid. Goed met elkaar omgaan betekent ook goed luisteren naar elkaar. Daarom willen we graag weten wat de kinderen zelf vinden. Al onze bso’s hebben kinderraden die meepraten over wat er binnen de kindercentra speelt. Vanaf volgend jaar hebben we zelfs een overkoepelende kinderraad die mij als directie adviseert over wat kinderen belangrijk vinden. Veel van jullie brengen een deel van je vrije tijd door in de buitenschoolse opvang. Dan moet je natuurlijk een plezierige tijd hebben. Door kinderen mee te laten praten, weten wij wat er speelt en daar kunnen we vervolgens weer wat mee doen. Eigenlijk werkt het bij de kinderraden van KomKids net zoals de kindergemeenteraad bij de gemeente Schiedam. Daarom steunt KomKids Stichting Kik’r. Omdat we kinderparticipatie zo belangrijk vinden. Yde Dragstra Directeur/bestuurder KomKids

Wil je zien hoe het afloopt met de hut, bekijk dan het hier.

Bekijk filmpje!

De burgemeester heeft het laatste woord Als inleiding op de lessen kwam burgemeester Leemhuis-Stout van Schiedam op bezoek bij de kindergemeenteraad om te vertellen over haar werk en haar portefeuille Openbare orde & Veiligheid. “Ik zit zelden achter mijn bureau. Ik ben veel aan het vergaderen, moet klaarstaan bij rampen, verleen nieuwe Nederlanders het Nederlanderschap, maar word bijvoorbeeld ook uitgenodigd om de eerste fles van een nieuw soort jenever in ontvangst te nemen. Zo krijg ik in mijn werk te maken met allemaal leuke en minder leuke dingen. Wat het leukste is? De gemeenteraad voorzitten.” Als de telefoon van de burgemeester gaat, neemt ze snel op. Een burgemeester heeft vaak piketdienst, wat betekent dat ze haar mobieltje altijd in de buurt moet houden. Als er een noodgeval is in Schiedam, kan ze worden gebeld door de

brandweer of de politie. Ook ’s nachts. Als dat gebeurt, en dat is minstens één keer per week, dan is het altijd ernstig: een brand, steekpartij of iemand die een gevaar is voor zichzelf of anderen. “Ik moet dan beslissen of diegene uit huis moet worden gehaald. Bijvoorbeeld als de buren heel erg ruzie met elkaar hebben. Zo’n beslissing is heel moeilijk, zeker als er kinderen bij zijn,” aldus de burgemeester. De burgemeester is onder andere baas van de politie en brandweer en voert bij rampen het opperbevel. Zij beslist bijvoorbeeld of een wijk ontruimd moet worden. Eigenlijk heeft ze altijd het allerlaatste woord. Op de volgende pagina lees je meer over de taken van de burgemeester.

Bekijk filmpje!

Presentatie van het boekje Mijn wijk, jouw wijk!

Lichtjesfeest Portefeuillehouder cultuur, Fleur, en wijkvertegenwoordiger van West, Rosalie, openen het lichtfestival Winterlicht in het Julianapark. De brandweer hield natuurlijk in de gaten of het veilig was.

De hoogtepunten van iedere wijk, maar ook de verbeterpunten vind je in het boekje Mijn wijk, jouw wijk! Wethouder Stam en raadsleden Rosalie en Fleur namen op zaterdag 19 november de eerste exemplaren in ontvangst.


Wat doet de burgemeester voor de Orde en veiligheid?

De Kindergemeenteraad

De Burgemeester De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Schiedam. De burgemeester heeft om die reden speciale bevoegdheden. Zo kan zij zorgen dat er cameratoezicht komt, sluit ze panden (als er sprake is van drugshandel bijvoorbeeld), of geeft een inbewaringstelling af (als iemand die psychisch ziek is voor de veiligheid tegen zijn zin naar een psychiatrisch ziekenhuis moet). Of ze kan een samenscholingsverbod geven, waardoor hangjongeren of -ouderen niet meer in groepjes mogen samenkomen op een bepaalde plek zodat ze daar geen overlast meer kunnen veroorzaken. Als er een ramp is in Schiedam heeft de burgemeester nog extra bevoegdheden. Ze voert dan het opperbevel en kan bijvoorbeeld een wijk laten evacueren. Dan moeten de mensen tijdelijk uit hun huizen. Ook is ze verantwoordelijk voor alle communicatie over de ramp naar de bewoners van de stad, maar ook naar de hulpverleners. Ze wordt daarover geadviseerd door speciale veiligheidsambtenaren.

Veiligheid is niet alleen een zaak van de burgemeester. Ze krijgt advies van speciale veiligheidsambtenaren. Er zijn veel meer mensen die zich daar dagelijks mee bezighouden. Hier lees je wie er zoal helpen om te zorgen voor orde en veiligheid in de stad.

De Politie De politie houdt toezicht op straat en controleert wanneer er bijvoorbeeld een groot evenement (zoals de Brandersfeesten) plaatsvindt. De taken van de politie zijn opsporen, handhaven, hulpverlenen en signaleren/adviseren. Wordt er een auto gestolen, dan spoort de politie de dief op. Met handhaven zorgt de politie dat regels en wetten worden nageleefd en dat iedereen zich gedraagt. Daarvoor surveilleren ze op straat, in de politieauto of op de motor, en spreken ze mensen aan (of bekeuren ze) als die bijvoorbeeld door rood rijden. Wanneer er een verkeersongeluk is gebeurd, geven zij de hulp. Met signaleren en adviseren houdt de politie in de gaten wat er gebeurt in de gemeente, om zo op tijd problemen door te kunnen geven aan bijvoorbeeld maatschappelijk werk of Bureau Jeugdzorg.

De wijkagent De wijkagent is een ervaren politieman. Het grootste deel van zijn tijd is hij in zijn wijk te vinden. Hij werkt samen met bijvoorbeeld de winkelstraatmanager en de wijkprocesmanager en zorgt dat de juiste mensen bij elkaar komen als er dingen moeten worden geregeld. Omdat hij vaak op straat te vinden is, met iedereen praat en alles goed in de gaten houdt, weet hij precies wat er speelt op het gebied van veiligheid.

De Lichtblauwe Brigade De Lichtblauwe Brigade (LBB) bestaat uit medewerkers van Toezicht en Handhaving. Ze lopen door de wijk en letten erop dat mensen zich aan de regels houden. Zij mogen bekeuringen uitdelen wanneer bijvoorbeeld iemand iets op straat gooit of dronken op straat loopt. Zij helpen de wijkagent en de politie en spreken de mensen op straat aan wanneer zij zich niet aan de regels houden.

Buurtpreventie Dit zijn vrijwilligers (ze krijgen er niet voor betaald) die elke dag door hun wijk lopen om op te letten. Zo zorgen ze dat er minder diefstallen of vernielingen zijn in de wijk. Zij krijgen instructie van de wijkagent hoe zij het beste kunnen reageren als ze iets zien gebeuren. Zij mogen geen bekeuringen uitschrijven of iemand aanhouden. Als ze zien dat er iets moet veranderen in de wijk of als er problemen zijn, geven ze dat door aan de Lichtblauwe Brigade of aan de wijkagent.

De wijkprocesmanagers

Wijkprocesmanagers zijn de oren en ogen van de gemeente in de wijk. Zij hebben als taak de kwaliteit van de wijken te bewaken. Daarvoor hebben ze contact met bewoners(organisaties), woningcorporaties, opbouwwerkers, de wijkwerker, jongerenwerkers en de buurtagenten om samen naar oplossingen te zoeken als er problemen zijn. Wat de wijkprocesmanager in de wijk hoort, bespreekt hij met de gemeente. En wat er in de gemeente speelt, bespreekt hij in de wijk. In Schiedam zijn er zes wijkprocesmanagers die allemaal één of twee wijken onder hun hoede hebben.

De wijktoezichthouder De wijktoezichthouder zorgt ervoor dat het schoon, heel en veilig is in de wijk. Hij controleert of er geen dingen kapot zijn en als dat zo is, regelt hij dat het wordt gemaakt. Hij zorgt dus ook dat de stoeptegels goed liggen en dat het straatmeubilair (zoals bankjes en lantarenpalen) in orde is.

De winkelstraatmanager De winkelstraatmanager ondersteunt de winkeliers om te zorgen dat het veiliger en fijner winkelen is. Hij is de woordvoerder voor de hele straat en zorgt dat de winkeliers beter samenwerken. Bijvoorbeeld door af te spreken om elkaar te helpen als er een diefstal wordt gepleegd.

De voorzitter winkeliersvereniging De voorzitter van de winkeliersvereniging is vertegenwoordiger van alle winkeliers en zorgt dat het gezelliger wordt in de winkelstraat. Zo regelt hij de kerstverlichting en de gezellige muziek. Als mensen overlast veroorzaken, neemt de voorzitter contact op met de LBB of de wijkagent.

Projectleider begeleidingstraject Dit is iemand die zorgt dat een groep mensen die overlast veroorzaakt minder op straat hangt. De projectleider spreekt ze aan op straat, nodigt ze uit voor avonden in het buurthuis en helpt ze om een tijdsbesteding (of werk) te vinden.

De portefeuille Openbare orde en veiligheid. Waar bestaat die uit en met wie krijg je dan allemaal te maken? Daarvoor kregen de kinderraadsleden les van de burgemeester en twee veiligheidsambtenaren. Ze kregen te horen waar de aandachtspunten per wijk op het gebied van veiligheid liggen en wat hieraan gedaan wordt. Om erachter te komen wat kinderen van de veiligheid van hun eigen wijk vinden, hebben de kinderraadsleden de resultaten van de enquête van ‘Mijn wijk, jouw wijk’ erbij gepakt. Daaruit kwamen per wijk verschillende punten. Volgens de kinderen uit Schiedam moet daar aandacht aan worden besteed.

Excursie 1 Onveilig gevoel op de dijk, Woudhoek Sommige kinderen die in Woudhoek wonen, voelen zich niet veilig op de dijk waar straks de A4 komt. Dat willen de kinderraadsleden onderzoeken. Wijkvertegenwoordiger Tom laat de kinderraadsleden de plek zien waarvan hij gehoord heeft dat er soms vreemde mannen lopen. Wijkprocesmanager Chris Stuart, wijkagent John van Gameren en Jörgen van der Meer (omgevingsmanager van Rijkswaterstaat) gaan mee. Jörgen van der Meer vertelt dat het gebied er straks heel anders uit gaat zien. Tot de snelweg klaar is, blijft het een afgelegen gebied. De kinderraadslieden zien dat jongeren er een hut hebben gemaakt en er zijn afgedekte kuilen waar je gemakkelijk in kunt vallen. In de hut liggen brandbare spullen, wat de plek echt gevaarlijk maakt. De wijkagent heeft er al eens gestolen spullen gevonden en had de gemeente gevraagd om de hut op te ruimen. Omdat dit nog niet is gebeurd, gaat hij opnieuw contact opnemen met de gemeente. De verhalen die er over de plek rondgaan, zorgen dat je je onveilig voelt (dat noemen we subjectieve veiligheid). Als er meldingen zijn van vreemde mensen gaat de politie altijd meteen kijken, maar er blijkt steeds niets aan de hand te zijn. Ook nu zien de kinderrraadsleden geen vreemde mensen. Eigenlijk is er niets om bang van te zijn. Het is gewoon een natuurgebied waar weinig mensen komen.

De wijkagent geeft tips Voor als je buiten gaat spelen

> Zorg dat je ouders weten waar bent of naartoe gaat. > Ga niet alleen, maar altijd met een vriend(in). > Zie je iets vreemds of voel je je ergens niet prettig, ga dan ergens anders spelen of naar huis. Vertel het ook altijd aan je ouders!

Excursie 2 Hangjongeren in het park in West In het Volkspark in Schiedam West zitten de speelplek voor kinderen en de hangplek voor jongeren naast elkaar. Kinderen klagen dat ze de jongeren eng vinden en dat er veel wordt gesloopt. Wijkvertegenwoordiger Rosalie neemt de kinderraadsleden mee naar het park. Samen met Bobby Scheepe (wijkprocesmanager), Piet Bliek (procesmanager groen, water en speelvoorzieningen) en Leon Verzijden (wijktoezichthouder) van de gemeente Schiedam bekijken ze de plek. De kinderraadsleden stellen zichzelf de vraag: doen die hangjongeren je echt iets aan of hangen ze alleen? Ze komen erachter dat het vooral dat laatste is. Het is niet onveilig, ook al voelt het wel zo (dat noem je subjectieve onveiligheid). Er kunnen ook dingen aan de situatie worden veranderd. De kinderen bedenken dat er misschien een muur langs de weg moet komen waar de jongeren graffiti op kunnen spuiten. Het park kan overzichtelijker worden gemaakt, waardoor het voor je gevoel veiliger wordt.


d onderzoekt drie plekken

k Uitkomst Mijn wijk, jouw wij Woudhoek Onveilig gevoel bij de dijk Spaland/Sveaparken Hangjongeren zorgen voor overlast

De kinderraadsleden hebben gestemd en kozen zo voor drie plekken om zelf te gaan kijken. Na het bezoek hebben de kinderraadsleden de oplossingen met elkaar besproken, zodat ze de gemeente kunnen adviseren. De kinderraadsleden onderzochten op hun excursies het onveilige gevoel op de dijk (Woudhoek), de overlast door hangjongeren in het Volkspark (West) en de overlast van hangouderen op de Mgr. Nolenslaan (Nieuwland).

Kethel Onveilig gevoel bij Hof van Spaland

Auto’s rijden te hard op de Zwaluwlaan

Groenoord

Druk verkeer op de Laan van Bol’es

Nieuwland

Hangouderen zorgen voor overlast op de Mgr. Nolenslaan

Centrum

Dronken mensen zorgen ‘s nachts voor overlast

West

Hangjongeren en vuil zorgen voor overlast in Volkspark

Oost

Hangjongeren zorgen voor overlast op pleinen

Zuid

Hangjongeren zorgen voor overlast op pleinen

Excursie 3

land w u e i N n i t a a r t s p o n Hangoudere Burgemeester

In de gemeenteraad heeft de burgemeester het wetsartikel aangepast waardoor op de Nolenslaan geen alcohol gedronken mag worden in het openbaar.

Wijktoezichthouder

Hier kun je lezen hoe ze samen voor oplossingen zorgen.

De wijktoezichthouder Herman Kriek zorgde ervoor dat het portiek waar de hangouderen graag kwamen, netjes werd dichtgetimmerd.

De kinderraadsleden vinden dat er al best veel is gedaan om de situatie te verbeteren. Ze denken dat de hangouderen goed moeten worden geholpen om werk te vinden. Maar dan moeten ze er zelf ook Bur wel iets voor doen.

el ng

i itts

Voorzitter winkeliersvereniging

Jo

W e  d n ha

el ng

i itts

Jo

W de n  ha

Bu r

Nole laan nslaan  Nolens gr.gr. MM

De eigenaar van de drogisterij is de voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij zet klassieke muziek op als de hangouderen weer overlast geven. Daar houden de mannen niet van en dan gaan ze weg.

an

aa r

e nl a

an

Bekijk filmpje! g

e we

rla

ela

an

uw e Da m la an

rla

g

re t

ela

an

Da m an

n

ar d

inge

rdijk

Winkelstraatmanager n

Lichtblauwe Brigade

di n g

er d i

g e we

r av

nds

en la

De buurtpreventie gaat met de hangouderen in gesprek om te zorgen dat ze zich netjes gedragen. Als de hangouderen weigeren om zich aan de regels te houden, roepen ze de hulp in van de wijkagent of de LBB.

la

ala a

ʻ s G

Buurtpreventie

e

Burg. Van Haarenlaan

ne

e G

r av

re t

Twee keer per week organiseert de projectleider van het begeleidingstraject een inloopavond aan het Dreesplein met een maaltijd. Hier Schie spelen de hangouderen domino met elkaar zodat ze van de straat zijn. De projectleider leert de hangouderen zo goed kennen en helpt ze om werk te vinden. ʻ s G

nn e

G ge

uw

ala a

ar V la Burg. Van Haarenlaan

enla

an H

nds

ie

ie

Tr o els tr

Vla

Tr o els tr

aa r

enla

Ho

n Ho

N

Als ‘baas’ van de wijk overlegt de wijkprocesmanager Darius Spencer met bewoners, gemeente en ook de wijktoezichthouder. Zo is besloten dat het portiek waar de hangouderen graag kwamen dichtgemaakt moest worden.

an H

Joop den Uyllaan

Schie

Wijkprocesmanager

Joop den Uyllaan

g . V

g . V

Projectleider begeleidingstraject

N

In Schiedam Nieuwland hebben mensen last van hangouderen op de Mgr. Nolenslaan. Een belangrijke winkelstraat waar alle bewoners van de wijk vaak doorheen lopen. Veel mensen hebben er dus last van. De hangouderen praten hard, zeker als ze gedronken hebben, en fluiten naar vrouwen. Wijkvertegenwoordiger Imane laat de kinderraadsleden zien op welke plekken de hangouderen staan. Met de excursie gaan mensen mee die zich met het probleem bezighouden: winkelstraatmanager Ben Dubbeldam, wijkprocesmanager Darius Spencer, wijktoezichthouder Herman Kriek en de wijkagent Aad van Vliet.

De Lichtblauwe Brigade loopt door de wijk en let erop dat de hangouderen zich aan de regels houden en dat ze geen alcohol drinken op straat (alcoholverbod). jk

Wijkagent De wijkagent Aad van Vliet zorgt dat de winkelstraatmanager en de wijkprocesmanager bij elkaar komen om samen maatregelen te nemen die de overlast van de hangouderen tegengaan.

De winkelstraatmanager Ben Dubbeldam overlegt samen met de winkeliers wat ze kunnen doen tegen de hangouderen.


Begrippenlijst

De kindergemeenteraad en de portefeuilles In de gemeenteraad hebben alle wethouders een eigen portefeuille. Dat zijn de taken waar zij verantwoordelijk voor zijn en beleid voor maken. In hun portefeuille hebben ze meestal meerdere onderwerpen (beleidsterreinen). In de kindergemeenteraad hebben wij geen wethouders, maar raadsleden die ook allemaal een eigen portefeuille hebben. Zij hebben daarin één onderwerp waar zij woordvoerder van zijn.

Binnen de gemeente bestaan er meer beleidsterreinen dan wij kinderen hebben in de kindergemeenteraad. Daarom hebben wij de portefeuilles gekozen die voor kinderen het meest interessant en het belangrijkst zijn. Hier zie je alle kinderraadsleden met hun portefeuille. Ook wordt de portefeuille waar deze lesbrief over gaat, openbare orde en veiligheid, uitgelegd.

Jeugdbeleid

Financien

Romy

Luuk

dikra

Wonen en bouwen

WMO

Objectief is iets wat gebaseerd is op feiten. Daarbij spelen meningen, verhalen en ideeën geen rol. Objectieve veiligheid kun je meten aan de hand van cijfers: hoeveel inbraken er plaatsvinden in een wijk bijvoorbeeld.

Binnenstad Marija

Openbare orde

Fleur

Cultuur

Welzijn

IMmanuel

Sport en recreatie Fatima

Milieu

De burgemeester zorgt samen met andere mensen dat het rustig (orde) blijft onder de mensen op straat (openbaar) en dat iedereen op een vreedzame manier kan leven.

Rui

Toerisme en stadspromotie

Jeroen

Subjectieve veiligheid

Objectieve veiligheid

Onderwijs

Sanne

Wijkgericht werken

De lijst met onderwerpen of taken waar een bepaald persoon (wethouder, gemeenteraadslid, kindergemeenteraadslid) verantwoordelijk voor is.

Subjectief betekent dat je persoonlijke mening een belangrijke rol speelt. Hoe je iets ervaart, wordt bepaald door je gevoelens, zoals angst. Omdat je bijvoorbeeld gehoord hebt dat er enge mensen rondlopen. Subjectieve veiligheid kun je niet meten, het is een gevoel. Dat je je ergens niet prettig voelt bijvoorbeeld.

tom Imane

Portefeuille

Amir

Intergratie en emantiepatie

Eline

Verkeer en vervoer rosalie

Monumenten

Rachelle

Beheer openbare ruimte

Piketdienst

Als de burgemeester (of een raadslid) beschikbaar moet zijn buiten de gewone werktijden. Ze kan dan ook ’s nachts gebeld worden als er noodgevallen zijn. Zijn er woorden in deze krant onduidelijk? Vraag dan de betekenis aan je juf of meester. Of mail de kindergemeenteraad voor een uitleg: info@stichtingkikr.nl.

Het volgende lesblok

Bekijk filmpje!

Openbare orde en veiligheid Voor alle mensen in Schiedam is het belangrijk dat het veilig voor ze is in de stad. Daarom zijn er regels waar we ons allemaal aan moeten houden. Stoplichten, licht op je fiets, afblijven van andermans spullen. Er zijn verschillende mensen die zich dagelijks met orde en veiligheid bezighouden, zoals brandweer en politie.

Symbool van veiligheid Iedere portefeuille in de kindergemeenteraad krijgt een eigen symbool. Dit is het symbool voor veiligheid, gemaakt door Rui en Tom.

Colofon De kindergemeenteraad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam. Kijk voor meer informatie over Stichting Kik’r en onze projecten op www.stichtingkikr.nl. Omdat de portefeuilles van de wethouders bestaan uit meerdere moeilijke onderwerpen en er verschillende ambtenaren over gaan, is het soms moeilijk er alles over te vertellen. We hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie goed weer te geven. Heb je opmerkingen of aanvullingen, dan kun je die kwijt door te mailen naar info@stichtingkikr.nl.

Tekst

Jasper Monster, Hanna de Vries, Jack Odijk, Marjolijn Heemskerk, kinderredactie

Wijkvertegenwoordigers Behalve hun portefeuille vertegenwoordigen de raadsleden allemaal hun eigen wijk. Zij zijn de oren en ogen van de wijk, ze zijn woordvoerder en staan klaar voor hun wijk. Wil jij een probleem of aandachtspunt in jouw wijk melden aan de kindergemeenteraad? Je kunt dan altijd naar jouw wijkvertegenwoordiger gaan of een mail sturen naar info@stichtingkikr.nl.

Zoals je in de vorige leskrant hebt kunnen lezen, zijn de lessen van de kindergemeenteraad verdeeld over vijf blokken. In elk blok gaan de kinderraadsleden zich verdiepen in de portefeuilles van een van de vijf wethouders van Schiedam. Komend blok staat de portefeuille van wethouder Mario Stam centraal. In de eerste les hebben de kinderraadsleden de wethouder ontmoet. Hij heeft uitgelegd wat zijn portefeuille inhoudt en wat zijn taken zijn. In de lessen daarna onderzoeken de kinderen hoe het met onderwijs, jeugdbeleid, integratie, emancipatie en wijkgericht werken (de taken van de wethouder) gesteld is in de verschillende wijken van Schiedam. Ze bekijken eerst de resultaten uit het project Mijn wijk, jouw wijk en gaan aan de hand hiervan op onderzoek in de wijken. Ook dit blok maken de kinderen een gezamenlijk voorstel om tijdens de eerste kindergemeenteraadsvergadering (16 februari 2012) aan te bieden aan de ‘echte’ gemeenteraad.

De kindergemeenteraad twittert!

Agenda

Volg de kinderen op @KGRSchiedam of op @stichtingkikr. Daarnaast maken we regelmatig filmpjes. Wil je de lessen bekijken, het bezoek van de burgemeester zien of de excursies meebeleven? Kijk op www.stichtingkikr.nl. Je kunt meepraten door een bericht te sturen naar info@stichtingkikr.nl of een krabbel achter te laten op onze Hyves: www.stichtingkikr.hyves.nl.

Redactie

Hanna de Vries, Annemiek Guis, Marjolijn Heemskerk, Jasper Monster

Vormgeving

Enjoy Design en Shanna van der Nat

Fotografie

Darryll Atema, Annemiek Guis, Jack Odijk en de kinderredactie

Partners

januari Wo 11 Verdiepingsles Vr 27 Onderzoek in de wijken februari Wo 8 Afronding beleidsterrein ering Wo 15 Voorbereiding raadsvergad idazaal) Do 16 Eerste raadsvergadering (Ale Illustraties

Shanna van der Nat, Angela Muijlwijk en Guisstijl

Uitgave

januari 2012

Druk

Drukkerij De Eendracht, Schiedam © Tante Yo, 2012 Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan: alle kinderen en scholen die meedoen met onze projecten, Gemeente Schiedam, KomKids, Drukkerij De Eendracht, Jan Gordijn, burgemeester LeemhuisStout, Eveline van Malkenhorst.

Kik'r  

Leskrant over openbare orde en veiligheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you