Page 1

Tanssi virtaa 24. Tanssivirtaa Ta m p e r e e l l a -nykytanssifestivaali

7.-12.12.2021 Tampere Dance Current Contemporar y Dance Festival

www.tanssivirtaa.net


24.Tanssi virtaa -N Y K Y TAN SS IFESTIVAAL I K U T S U U KATS O JAT EL ÄV IEN ES ITY K SIE N Ä Ä RE L L E

Tänä vuonna Tanssivirtaa-festivaali kutsuu katsojat nykytanssin ajankohtaisten virtausten äärelle vaikuttumaan nykytanssista lähikuvassa. Monissa esityksissä katsomo on nostettu näyttämölle, jolloin katsojat saavat kokea esitysten maailman lähietäisyydeltä. Iiro Näkin ryhmäteos virittää maadoittuneen ja vauhdikkaan liikkeen voimalla festivaalin käyntiin. Ohjelmistossa nähdään myös tunnelmaltaan koskettavia ja outoja, mielikuvitusta ruokkivia sooloteoksia Ari Nummiselta ja Mikko Niemistöltä sekä ruotsalaiselta Helena Franzénilta, joka on uransa varrella tehnyt tiiviisti yhteistyötä suomalaisten tanssitaiteilijoiden ja Tanssivirtaafestivaalin kanssa. Festivaaliviikonloppuna Hällä-näyttämön aulassa on viikon ajan esillä valokuvia ja videoita Helena Franzénin yli 30-vuotisen uran varrelta.

Arthouse Cinema Niagarassa nähdään kaksi tanssilyhytelokuvien näytöstä. Eurooppalaisen tanssielokuvaan keskittyneen Cinedans-festivaalin kiertuekuraattoriksi kutsuttu Kati Kallio on koonnut kaksi kiinnostavaa kotimaisten ja kansainvälisten tanssielokuvien näytöstä, joista ensimmäinen keskittyy visuaalisuuteen ja toinen tunteisiin ja kerrontaan. Tanssivirtaa Tanssitaiteilijaksi on kutsuttu Samuli Emeryn Festivaalilammas, joka toimii itseoikeutettuna somevastaavana ja ohjaa muutenkin huomion itseensä kaikissa festivaalin käänteissä. Järjestämme esitykset turvallisesti voimassa olevien koronasuosituksien mukaisesti katsojien, esiintyjien ja henkilökunnan terveydestä huolehtien.

Lämpimästi tervetuloa voimaantumaan ja virkistymään nykytanssista! Welcome and enjoy the overwhelming energy and vigor of live contemporary dance performances! Taiteellisen suunnitteluryhmän puolesta | On behalf of the artistic team Anniina Kumpuniemi

Jälkilöylyt AFTER M ATH D IS CU S S IO N S Suosituissa yleisön ja artistit yhdistävissä jälkilöylykeskusteluissa keskustellaan juuri nähdyn teoksen taustoista ja esityksestä kumpuavista teemoista. Ammattitanssijoiden vetäminä keskustelut avaavat uusia ajatuksia teoksista. Keskustelut järjestetään heti esitysten jälkeen. Popular audience and artists uniting discussions open up and unravel what we have just seen. Discussions are held immediately after the performances.


Matti Häyrynen

Festarilammas – Samuli Emery TA N S SI VI RT A A TA N S SI T A I T EIL IJ A | D A N CE CU R R EN T DA N C E A RT IST

Festarilammas on maskotinomainen hahmo, joka näyttäytyy jokaisella nimekkäällä tanssifestivaalilla. Hän sulautuu festivaalikansaan kuin osana katsojakuntaa, mutta taiteilijakliseisen ulkomuotonsa, absurdin sosiaalisen käyttäytymisensä sekä liikkumalla jokaisessa eri tasossa, määkimällä lampaan elkein sekä obsessiivisesti jakelemalla käyntikorttejaan se taatusti herättää huomiota muussa festivaalikansassa. Hän toimii keskustelujen aloittajana, taiteellisena provosoijana, viihdyttäjänä ja eräänlaisena jatkuvana sosiaalisena, esityksellisenä toimijana festivaalin joka hetkessä. Festarilammas on jonkinlainen tanssitaiteilijan äärimmilleen venytetty stereotyyppi. Festarilammas -hahmo on inspiroitunut taiteilijan omista kokemuksista sekä hänen havainnoistaan eri kansainvälisillä nykytanssifestivaaleilla, erityisesti tanssitaiteilijoiden sosiaalisista tendensseistä sekä heihin kohdistuvista ääneen sanomattomista paineista ja odotuksista.

Meet the Festival Sheep, a stock character at every dance festival known to man. While easily blending in, The Festival Sheep also stands out due to its cliché-upon-cliché appearance, socially absurd behavior and a tendency to emerge from out of nowhere at any given time or situation, doling out calling cards and distinctive baas. The Festival Sheep is a conversation-starter, a provocateur extraordinaire, an entertainer and an ongoing social happening that makes its presence felt throughout the event. Stemming from its performer’s past experiences and observations, The Festival Sheep is a caricature inspired by contemporary dance festivals, dance artists, the social tendencies within the community and all the unspoken expectations and pressures the professionals have to live with.


Mikko Pirinen

KLO 19 @HÄLLÄ-NÄYTTÄMÖ

T I I S T A I | T U E S D AY 7 . 1 2 .

[ frames ] [ frames ] on nykytanssiteos, jonka katsoja ei koskaan näe kaikkea, vaan joutuu valitsemaan liikkeen massasta omat kiinnekohtansa, valitsemastaan kuvakulmasta lähtien. Neljälle tanssijalle koreografioitu teos muuttaa muotoaan akrobaattisen lattiatekniikan, parityöskentelyn ja improvisaation vuorottelulla, josta tilanteet nousevat tunnistamattomasta tunnistettaviksi. Samalla näyttämö elää sommitelmallista muutosta sadoista kiloista tekstiiliä koostuvan lavastuksen rajatessa esiintyjien tilaa. Teos yhdistää perinteistä ja uuden sukupolven tanssitaiteentekijyyttä hienovireisessä ja hengästyttävässä liikekoreografiassa. Merging old school mastery with next-generation flair, [ frames ] doesn’t let you see the full map but makes you pick your own points of interest as the situations on stage evolve from unrecognizable to recognizable. Choreographed for four dancers, this piece is a shapeshifting mass of movement created with acrobatic skill, teamwork, improvisation and heaps upon heaps of cloth.

Kesto | Duration 50 M I N Koreografia | Choreography I I RO N Ä K K I Esiintyjät | Performers S U V I N I E M I N E N , M I K KO M A K KO N E N , I I RO N Ä K K I & M I N T T U P I E T I L Ä Valosuunnittelu | Lighting design M AT E U S M A N N I N E N Äänisuunnittelu | Sound design B E N RO G E R S & J O S U M Ä M M I Tekninen ajo | Technical operator V E L I -M AT T I T I M O S K A I N E N Kuvat | Photos M I K KO P I R I N E N Alkuperäinen tuotanto | Original production I I RO N Ä K K I , K I N E T I C O R C H E S T R A Kiertuejärjestelyt | Tour arrangements TAN S S I T E AT T E R I M I N I M I


K E S K I V I I K K O | W E D N E S D AY 8 . 1 2 .

TANSSIELOKUVANÄYTÖS

Koreografiaa visuaalisesti V I S UA L C H O R E O G R A P H Y S C R E E N I N G Elokuvanäytös esitetään yhteistyössä Amsterdamilaisen CineDansFest -festivaalin kanssa ja kuratoinnista on vastannut Kati Kallio.The screening is presented in collaboration with the International CineDansFest and is curated by Kati Kallio.

WE CALLED HER BERTHA 12’00, Fi, 2021 ENSI-ILTA | PREMIERE

Ohjaajat | Director: ADR IE N G ON T I E R , FU L E Koreografi | Choreographer FU L E

COMPETING FOR SUNLIGHT: ASH 4’10, Au, 2018 Ohjaaja | Director DAGMAR DAC H AU E R Koreografit | Choreographers DAG M AR DAC H AU E R , K N U T V I K S T RÖ M P R E C H T

TANGO OF LONGING 5’22, Po, 2018 Ohjaaja | Directors MARTA S ZY M AŃ S K A

NO MAN’S LAND 11’00, Fi, 2020 Ohjaajat & koreografit | Directors & Choreographers THOM A S F R EUNDLICH , VALT T E R I R AE K AL L I O

REGAINED BATHERS 12’45, Fr, 2019 Ohjaaja | Director LUDIV IN E L AR G E - B E S S E T T E Koreografit | Choreographers L U D I V I N E L AR G E - B E S S E T T E , PAU L I N E BROT T E S , M A RIE-LAUR E C AR ADEC , L O U C AN TOR , M AR I E B AR B OT T I N & M AT H I E U C A L M E L E T

FIBONACCI 8’13, Cz, 2020 Ohjaaja | Director TOMÁŠ H U B ÁČ E K Koreografi | Choreographer M AR I E G OU R DAI N Näytöksen kesto | Duration of the films 6 5 M I N

KLO 17 @ARTHOUSE CINEMA NIAGARA

MASS 12’03, Fr, 2019

Tango of longing

Ohjaajat | Directors JOH ANN A E L OVAAR A, R E E T TA- K AI S A I L E S & M O RT T I S A A R N I A


T O R S T A I | T H U R S D AY 9 . 1 2 .

Kohti Orlandoa "Kohti Orlandoa -teoksessa tarkoitukseni on viedä Herttarouvan teemoja eteenpäin ja löytää itsestäni jälleen uusi, herkempi, tanssiva mies. Minua kiinnostaa liikkeen femiinisyys, joka ilmentää aistillisen musiikin tunnelmia - ja päinvastoin. 61-vuotiaana minua kiinnostaa myös tutkia omakohtaisen kokemukseni kautta kehollisuuteni muuttumista vanhetessa." -Ari Numminen Virginia Woolfin romaani Orlando kertoo henkilöstä, joka elää 400 vuotta vanhenematta, välillä sukupuoleltaan miehenä ja välillä naisena. Tanssija Ari Nummisen ja muusikko Tuomas Luukkosen teos Kohti Orlandoa on inspiroitunut tarinasta, mutta ei noudata sitä. Kohti Orlandoa on tiikerinpojan matka renesanssikuningattaren luo. ”My aim is to expand the themes of Herttarouva (Queen of Hearts, 1992) while I’m discovering yet another layer of my identity, a new and more sensitive side to myself as a dancing man. I’m intrigued by the feminine aspect of movement and how it reflects the moods of sensual music – and vice versa. Also, at age 61 I’m able to explore my own physicality in a way that gives me a very personal sense of the human body as it matures.” – Ari Numminen Inspired by Virginia Woolf’s Orlando, a novel about someone living for 400 years without aging and without gender restrictions, dancer-choreographer Ari Numminen and musician Tuomas Luukkonen’s Towards Orlando takes off from its literary launch pad to follow The Tiger Cub’s journey to meet The Renaissance Queen.

Kesto | Duration 40 M I N Koreografia & tanssi | Choreography & dance AR I N U M M I N E N Musiikki | Music T U OM AS L U U K KON E N

Amanda Putkonen

KLO 19 @HÄLLÄ-NÄYTTÄMÖ

TOWARDS ORLANDO


P E R J A N T A I | F R I D AY 1 0 . 1 2 .

TANSSIELOKUVANÄYTÖS

Tunteita & kerrontaa E M OT I O N S & N A R R AT I O N S C R E E N I N G

Ohjaaja | Director KAT I KAL L I O Koreografit | Choreographers NEA ILVESKERO, ELLA MAI J AL A, E E RO T E I T T I N E N , S AGA K IISKINEN, V ERONI K A H AI L U & K AT I K AL L I O

REKONSTRUKTIO 17’00, FI, 2020 Ohjaaja | Director PIA AND E L L Koreografi | Choreographer L AS S I S AI R E L A

SHAKE! 7’28, FI, 2019 Ohjaajat | Directors SONYA L I N D FOR S & AI N O S U N I

SHADOW ANIMALS 21’35, Sw, 2017 Ohjaaja & koreografi | Director & Choreographer J ERRY C AR LSSON

DEAR TREE, PLEASE DON’T SPILL ON OUR GRAVE 15’07, Nl/Sw, 2020 Ohjaaja & koreografi | Director & Choreographer J ON N E C OV ER S Näytöksen kesto | Duration of the films 7 5 M I N

KLO 17 @ARTHOUSE CINEMA NIAGARA

S O L V E* 13’00, FI, 2016

Mika Ailasmäki

Elokuvanäytös esitetään yhteistyössä Amsterdamilaisen CineDansFest -festivaalin kanssa ja kuratoinnista on vastannut Kati Kallio. The screening is presented in collaboration with the International CineDansFest and is curated by Kati Kallio.


L A U A N T A I | S A T U R D AY 1 1 . 1 2 .

Odd Meters

Kesto | Duration 55 MIN Koreografia & tanssi | Choreography & dance M IK KO N IEMISTÖ Pukusuunnittelu | Costume design E L IN A LIFLÄNDER & MIK KO N I E M I S TÖ Musiikki & äänisuunnittelu | Music & sound design J O HA N N ES VARTOLA & M I K KO N I E M I S TÖ Valosuunnittelu | Lighting design TEO LA NERVA Ensi-ilta | Premiered 02.09.2020 Zodiak - Uuden tanssin keskus, Helsinki

KLO 19 @HÄLLÄ-NÄYTTÄMÖ

Dancing between the beats and trying to pick itself up from the shattered remains of dreams, flesh and time, Odd Meters is a breathtaking and meat-grinding study of an alienated body trapped in a polyrhythmic labyrinth of compulsive fantasies, digital entertainment and an illogical relationship with nature. It is set at an intersection where chronic insomnia caused by ever-present technology crashes into its own impossibility. Despite being totally awake, the performer is channelling unfiltered impulses stemming from REM sleep memory residue – stories where the narrator has no control over the narrative. *Odd Meters gets its name from a musical term indicating unusual time signatures.

Katri-Naukkarinen

Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön Odd Meters on läkähdyttävä tanssi, joka poukkoilee rytmien väleissä ja pyrkii kokoamaan itseään unien, ruumiin ja ajan sirpaleista. Teos nojaa esityshetkellä läsnäoleviin rytmeihin, jotka limittyvät, riitelevät ja ravistelevat lihaa. Odd Meters tarkastelee ihmiskehoa, joka on vieraantunut itsestään ja ympäristöstään, harhaillen pakkomielteisten unien, digitaalisen viihteen seikkailufantasioiden ja epäloogisen luontosuhteen polyrytmisessä labyrintissa. Tässä risteämäkohdassa läpeensä teknologistuneen ajan krooninen unettomuus törmää omaan mahdottomuuteensa. Esiintyjä on vahvasti hereillä, mutta kanavoi tilaan suodattamattomia impulsseja, jotka kumpuavat REM-unen muistijäljistä - tarinoista, joiden kertoja ei hallitse narratiivia. *Odd Meters on musiikissa käytetty termi, joka viittaa epätyypillisiin tahtilajeihin.


S U N N U N T A I | S U N D AY 9 . 1 2 .

Tria 30 vuoden intensiivisen koreografin ja tanssijan uran jälkeen Helena Franzén palaa tanssimaan yksin tyhjälle näyttämölle. "Kaikessa on kyse itsensä kohtaamisesta, fyysisen kokemuksen, oman kehon ja tilan kuuntelemisesta tässä hetkessä." After 30 years of intense work Helena Franzén returns to her dancing self in an empty space. ” It`s all about facing yourself, reconsider what has been, embracing the physical experience of how to listen to your body and how to listen to the space and to the presence” Helena Franzén

KLO 17 @HÄLLÄ-NÄYTTÄMÖ

Håkan Jelk

Kesto | Duration 40 MIN Koreografia & tanssi | Choreography & dance HELENA F R ANZÉN Musiikki | Music JUKKA R IN TAM ÄK I Valot | Light H ÅKAN JELKS


N ÄY T T E LY | E X H I B I T I O N

Minun tanssiva elämäni ruotsalaisen Helena Franzénin 30 vuotta koreografiaa & tanssia

Retrospektiivinen näyttely Helena Franzénin 30-vuotiselta uralta Hällä-näyttämön aulassa. Näyttelyyn on koottu valokuvia ja musiikkia Franzénin lähes 90 teosta käsittävältä koreografin ja tanssijan uralta. Helena Franzénin koreografioita ja lyhytelokuvia on nähty Suomessa ja hän on urallaan työskennellyt yhteistyössä useiden suomalaisten tanssijoiden kanssa mm. Ville Oinosen kanssa. Hänen pitkäaikainen säveltäjäyhteistyökumppaninsa Jukka Rintamäki on niin ikään kotoisin Suomen Vaasasta. Vuonna 2008 Helena Franzén valmisti tilausteoksen Tanssiteatteri MD:lle.

Helena Franzén celebrated her 30 years of intense work with a retrospective exhibition at the Dance museum in Stockholm in Dec 2019February 2020. The exhibition My Dancing Life included excerpts of her stage work with nearly 90 choreographic works, scenographic objects, photos, costumes, music from performances, two books were published; Mitt dansande liv by Cecilia Malmström Olsson and It makes me swing by Sinikka Neuhaus and interviews with experts from the dance field. The exhibition is a unique opportunity to take part of Swedish dance history and also to reflect on the art of dance from 30 years until now.

NÄYTTELY ON AVOINNA HÄLLÄN AULASSA 10.-14.12 The exhibition is open in the Hällä Foyer from 10th to 14th of Dec

HÄLLÄ-NÄYTTÄMÖN AULA

Mitt dansande liv- My dancing life- 30 years of choreography and dance.

Håkan Jelk

Näyttely oli esillä Tukholman Tanssimuseossa joulukuusta 2019 helmikuuhun 2020.


Mass

Esitykset 19.11.2021 - 9.1.2022 sorinsirkus.fi/soilu/


OHJELMA | PROGRAMME Tiistai 7.12. klo 19 @Hällä-näyttämö

[ frames ]

Iiro Näkki

Keskiviikko 8.12. klo 17 @Arthouse Cinema Niagara

KOREOGRAFIAA VISUAALISESTI VISUAL CHOREOGRAPHY

TA N S S I E L O K U VA N ÄY TÖ S 1 | S C R E E N I N G 1

Torstai 9.12. klo 19 @Hällä-näyttämö

KOHTI ORLANDOA | TOWARDS ORLANDO A r i N u m m i n e n & Tu o m a s L u u k k o n e n Perjantai 10.12. klo 17 @Arthouse Cinema Niagara

TUNTEITA & KERRONTAA EMOTIONS & NARRATION

TA N S S I E L O K U VA N ÄY TÖ S 2 | S C R E E N I N G 2

Lauantai 11.12. klo 19 @Hällä-näyttämö

ODD METERS

Mikko Niemistö

Sunnuntai 12.12. ko 17 @Hällä-näyttämö

TRIA

Helena Franzén

Muutokset mahdollisia. Changes possible.

LIPUT Näyttämöteokset | Dance performances Hällä-näyttämö 25 / 17 / 10 € Ryhmäliput | Group tickets Hällä-näyttämö (min 5 hlöä) 15 / 12 / 8 € Tanssielokuvanäytös | Screening 11/8 € Peruslippu / eläkeläinen, alle 17 v. / opiskelija, työtön,Teme, STST

FESTIVAALIPASSI | FESTIVAL PASS 35 € Pääsy kaikkiin festivaalin esityksiin ja tapahtumiin | Entrance to all festival performances Paikkavaraus on pakollinen | Seat reservation mandatory

LIPUNMYYNTI | TICKET SALES

ESITYSPAIKAT | VENUES

liput@tanssivirtaa.net | +358 (0) 50 556 6025

HÄLLÄ-NÄYTTÄMÖ Hämeenkatu 25, 33200 Tampere

Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25, 33200 Tampere

ARTHOUSE CINEMA NIAGARA Kehräsaari B, 33200 Tampere

WWW.TANSSIVIRTAA.NET H Ä L L Ä - N ÄY T TÄ M Ö | H Ä M E E N K AT U 2 5 | 3 3 2 0 0 TA M P E R E


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.