Page 1


TANSSIVIRTAA-FESTARI 20 VUOTTA Tänä keväänä Tanssivirtaa Tampereella –nykytanssifestivaali juhlistaa 20. festivaalia aisteja herkistävillä esityksillä, jotka manifestoivat tanssin loputtoman ilmaisunvapauden puolesta.Tanssivirtaa-festari osallistuu Suomi100-juhlavuoden Pirfest ry:n Sananvapauden tarina –teemaan festivaalin Tanssitaiteilijan Sonya Lindforsin SWAG LESSONS –the mixtape –esityskonseptilla. Tervetuloa nauttimaan aistit virittävästä nykytanssista! TA I T E E L L I N E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä Anniina Kumpuniemi, Suvi Eloranta, Elina Jakowleva,Ville Oinonen, Samuli Roininen & Mari Rosendahl

TANSSIVIRTAA TANSSITAITEILIJA 2017 SONYA LINDFORS SWAG LESSONS -the mixtape Sonya Lindfors on helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka on toiminut freelancerina jo vuodesta 2001 nykytaiteen, urbaanin tanssin ja teatterin parissa. Lindfors palkittiin maaliskuussa Tinfo-palkinnolla työstään rodullistamisen, kulttuurisen omimisen ja toiseuttamisen kysymysten nostamisesta näkyviin. Lindforsin festivaalille tuoma SWAG LESSONS -the mixtape tuo tanssin takaisin kaduille, Tampereen keskustaan. Esityskonsepti on useasta osasta koostuva kollaasi, joka hengailee rennosti, leikittelee hiphopin kehollisuudella ja kokemuksellisuudella, samplaa uutta ja vanhaa ja tuo ihmisiä yhteen keinonaan kulttuurille kaikista luonnollisin – yhdessä tanssiminen. Teos on kunnianosoitus Adrien Piperin teokselle Funk Lessons. Dance Current Dance Artist 2017 is Sonya Lindfors. She has a vast working experience ranging from musicals, street dance and commercial work to music videos. SWAG LESSONS –the mixtape brings dance to the streets of Tampere. The performance studies and investigates the socio-political roots of hiphop culture and the friction between blackness and the post-modern. This on-going project is inspired by and an homage to Adrien Piper’s piece Funk Lessons.

TI KE LA SU

1 6 . 5 . K L O 2 0 . 3 0 - 2 3 A V A J A I S K L U B I L L A : Swag Lessons -Happy Landing, Tullikamari Klubi 1 7 . 5 . - P E 1 9 . 5 . K L O 1 6 . 3 0 - 1 7 . 1 0 Keskustori 2 0 . 5 . K L O 1 7 . 1 5 - 1 8 Tampereen Taidemuseon vieressä 2 1 . 5 . K L O 1 5 . 3 0 - 1 6 . 1 0 Keskustori

Sateen sattuessa tarkista esityspaikka verkkosivuiltamme.

Marko Mäkinen

SWAG LESSONS nähdään festivaaliviikolla seuraavasti:


TIISTAI | TUESDAY 16.5. klo 18.30 TAMMI & 60SECONDSDANCE TOP10 Tanssilyhytelokuvia | Dance Short Films H Ä L L Ä - N ÄY T T Ä M Ö N P I E N I S A L I Tammi (The Oak) 9’09 HELENA FRANZÉN, HÅKAN JELK, VILLE OINONEN, LEINO KAINONEN Ensi-ilta | Premiere 1 6 . 5 . K L O 1 8 . 3 0

60secondsdance TOP10 10’00 Minuutin mittaiset kansainvälisen tanssilyhytelokuva -kilpailun Suomen finalistielokuvat. 60secondsdance is an international online competition for dance films with the duration of one minute.

Näytös nähdään ennen illan esitystä | The screening is shown before the evening’s dance performance 1 6 . 5 . / 1 8 . 5 . / 1 9 . 5 . / 2 0 . 5 . Kesto | Duration N . 2 5 M I N VA PA A PÄ Ä S Y | F R E E E N T R A N C E

klo 19 GOING ASTRAY H Ä L L Ä - N ÄY T T Ä M Ö Helena Franzénin uudessa teoksessa kolme miestanssijaa tutkivat ja haastavat toisensa katseen ja kosketusten kautta. Valosuunnittelussa pimeys on suuressa roolissa. Hämärässä katsojien muilla aisteilla kokeminen voimistuu. Katsojat haastetaan kokemaan tanssi kokonaisvaltaisesti. Hämärässä katsojien muilla aisteilla kokeminen voimistuu.

Koreografia | Choreography H E L E N A F R A N Z É N ( S E ) Tanssi | Dance J O H A N F O R S B E R G , ISAC HELLMAN, VILLE OINONEN Kesto | Duration 5 0 M I N

klo 20.30-23 AVAJAISKLUBI | OPENING CLUB TULLIKAMARI KLUBI

Sonya Lindfors: SWAG LESSONS - Happy Landing, UrbanApan nykytanssibattle, BILEET! DJ Mitja Nylund V A P A A P Ä Ä S Y | F R E E E N T R A N C E Narikka | Cloakroom 2 €

Håkan Jelk

In Going Astray the three male dancers challenge and examine each others strength through eye contact and touch. In the light design the darkness has a great importance and the audience is challenged to perceive and experience the dance in other ways than just by seeing.


KESKIVIIKKO | WEDNESDAY 17.5. klo 18.30 Loikka on Tour A RT H O U S E C I N E M A N I A G A R A Loikka tuo jälleen tanssilyhytelokuvia festivaalin ohjelmistoon. Elokuvanäytöksen avaa Loikka -festivaalin taiteellinen johtaja Kati Kallio. Esityksen jälkeen on yleisökeskustelu. Keskustelemassa Kati Kallio ja Tampereen Elokuvajuhlien edustaja. Once again Loikka-dance film festival brings short films to the Dance Current Festival. After the screening there is an audience discussion with Dance Film Festival’s artistic director Kati Kallio and Tampere Film Festival’s representative.

Through The Supermarket in Five Easy Pieces 9’00 (FI) A N N A M A R I J ÓA K I M S D ÓT T I R - H U T R I , M A R I A S A I V O N S A L M I , A N D R I U S K AT I N A S Sink or Swim 10’00 ( N L ) M I C H I E L V A A N H O L D , J A A K KO T O I V O N E N NYD 13’30 ( F I ) JUKKA RAJALA-GRANSTUBB, J U L I E F OT H E R I N G H A M Blind 6’22 ( F I ) K A R AT I I N A R ÄT Y, M I A J A A T I N E N , M I K KO M A K KO N E N She/Her 11’00 ( N L ) SONJA WYSS, CECILIA MOISIO

Kesto | Duration 1 , 5 H

TORSTAI | THURSDAY 18.5. klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämön pieni sali

m

klo 19 LÄHEMPÄNÄ VILLIÄ SYDÄNTÄ Closer to the Wild Heart H Ä L L Ä - N ÄY T TÄ M Ö Maria Nurmelan soolo piirtää muotokuvan naisesta todellisuuden ja fiktion rajamailla. Se avaa teemoja näkymättömyydestä ja itsensä uudelleenlöytämisestä. Teoksen installaatiomainen muoto rakentuu ohikiitävistä hetkistä. Vuoropuhelua käyvät hiljaisuuteen sekoittuvat äänet ja seiniin piirtyvien varjojen villit leikit. Maria Nurmela’s solo is an installation-like performance and a research project where contemporary dance, set/light design and sound design are brought into dialogue.The solo performance draws a portrait of a woman between reality and fiction.The work examines the themes of invisibility and self-reinvention. Koreografia, konsepti & tanssi | Choreography, concept & dance M A R I A N U R M E L A Kesto | Duration 3 5 M I N

Akseli Kaukoranta

Lyhytelokuva | Sh

fil t r o


PERJANTAI | FRIDAY 19.5. klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämön pieni sali

klo 19 KOSTO I-IX

m

Katri Naukkarinen

Lyhytelokuva | Sh

fil t r o

Revenge I-IX

H Ä L L Ä - N ÄY T T Ä M Ö KOSTO I – IX on resitaalifantasia, joka maalaa esiin läpilaulettuja kielellisesti, visuaalisesti ja ruumiillisesti hienovaraisia sekä suoria koston näkyjä. Laulettua kenttää näyttämöllä ympäröi yhdeksän levon ja festivon täyteistä ruumista, joiden sytyttämä ja sammuttama tableau vivant -muoto tuo ihmisen kauniin sisäisyyden melskeen eteemme. Esitys on Teatterikorkeakoulusta valmistuvien tanssijoiden maisterin taiteellinen opinnäytetyö.

REVENGE I – IX is a recitative fantasy for dance company TADaC, made up of MA students of dance. It sings forth visions of revenge in linguistically, visually and corporeally subtle and direct ways. The singing on stage is surrounded by nine bodies incorporating rest and festivo. The tableau vivant, in turn illuminated and extinguished, brings forth the beautiful inner tumult of humanity.

Koreografia | Choreography E L I N A P I R I N E N Tanssijat | Dancers K R I S TA A R P P O , J E N N A B R O A S , K A R O L I I N A K A U H A N E N , A N N I KO S K I N E N , A N N A K U P A R I , O U T I M A R K K U L A , P I N J A P O R O P U D A S , L O T T A S U O M I , K A T R I I N A TA V I Tuotanto | Production T A I D E Y L I O P I S T O N T E AT T E R I KO U L U Kesto | Duration 1 H Suositellaan yli 12-vuotiaille | Age recommendation over 12 years old


LAUANTAI | SATURDAY 20.5. klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämön pieni sali

m

Jukka Huitila

Lyhytelokuva | Sh

fil t r o

klo 19 ESITYS – A PERFORMANCE H Ä L L Ä - N ÄY T T Ä M Ö Kaksi eri esityskonventioiden ympärillä toimivaa ja eri keinoin rakennettua esitystä toteutuvat samanaikaisesti samalla näyttämöllä. Mäkisen ja Vesterisen taidokas ja intiimi duetto piirtää liikelähtöisesti esiin muuttuvan parisuhteen dynamiikkaa. Samalla Raekallion alati itseään uudelleenmäärittelevä performatiivinen soolo kysyy suoraan yleisöltä: Mitä he näkevät, kun he katsovat tanssia?

Two different performances, built on contrasting conventions, happen simultaneously on the same stage.The finely wrought movement-based duet explores the changing dynamics of a couple’s relationship. At the same time, Raekallio’s performative solo, continuously redefines itself and asks the audience, what do they see when they look at dance?

Taiteellinen suunnittelu | Artistic planning V A L T T E R I R A E K A L L I O Esiintyjät | Performers M I R V A M Ä K I N E N , E E R O V E S T E R I N E N , V A LT T E R I R A E K A L L I O Kesto | Duration 1 H Esitys ei sovellu lapsille | Not suitable for children


SUNNUNTAI | SUNDAY 21.5.

klo 17 CRYSTAL PIECES: HUMAN BEINGS GALLERIA HIMMELBLAU Teos avaa kaikki aistit äänille, liikkeelle, muodoille ja hämärän eri sävyille. Näyttelytiloissa läheisyyden ja kosketuksen havainnoista tulee yhtä lailla osa esitystä kuin visuaalisista, kuulollisista ja kinesteettisistä havainnoistakin. Aistikokemuksien herkistäminen luo inhimillisen kohtaamisen yleisön, esiintyjien ja taiteen välille. The performance opens every sense to sounds, movement, shapes and shades of dusk. Within art venues observations of nearness and touch become a part of the performance just as visual, audible and kinesthetic observations. Sensitizing creates a humane encounter between the audience, performers and art.

Tuotanto | Production

Kiitos | Thank you

Matti Häyrynen

Koreografi | Choreography M I K KO H Y V Ö N E N Esiintyjät | Performers M I K KO H Y V Ö N E N , T E R H I K U O K K A N E N , J A A K KO N I E M I N E N Tuotanto | Production O F F / B A L A N C E Kesto | Duration 4 0 - 5 0 M I N

Yhteistyössä | In co-operation

Graafinen suunnittelu | Designed by Hallaway


OHJELMA | PROGRAMME Tiistai 16.5.

klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämö pieni sali klo 19 GOING ASTRAY Helena Franzén (SE) Hällä-näyttämö klo 20.30-23 AVAJAISKLUBI Tullikamari Klubi

Keskiviikko 17.5.

klo 16.30 SWAG LESSONS –the mixtape Sonya Lindfors Keskustori klo 18.30 LOIKKA ON TOUR - tanssilyhytelokuvia Arthouse Cinema Niagara

Torstai 18.5.

klo 16.30 SWAG LESSONS –the mixtape Sonya Lindfors Keskustori klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämö pieni sali klo 19 LÄHEMPÄNÄ VILLIÄ SYDÄNTÄ Maria Nurmela Hällä-näyttämö

Perjantai 19.5.

klo 16.30 SWAG LESSONS –the mixtape Sonya Lindfors Keskustori klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämö pieni sali klo 19 KOSTO I – IX Elina Pirinen & TADaC Hällä-näyttämö

Lauantai 20.5.

klo 17.15 SWAG LESSONS –the mixtape Sonya Lindfors Taidemuseon vieressä klo 18.30 Tammi & 60secondsdance TOP10 Hällä-näyttämö pieni sali klo 19 ESITYS – A PERFORMANCE Valtteri Raekallio Hällä-näyttämö

Sunnuntai 21.5.

klo 15.30 SWAG LESSONS –the mixtape Sonya Lindfors Keskustori klo 17 CRYSTAL PIECES: HUMAN BEINGS Mikko Hyvönen & Off/Balance Galleria Himmelblau Muutokset mahdollisia. Changes possible.

B-talo

T räsaari, PAIKA 2 gara Keh ESITYS ouse Cinema Nia bi Tullikamarinaukio

/ Arth ari Klu eenkatu 25 uja 9 / Tullikam nk mö Häm ä ni tt so äy ay nl -n lau Fi Hällä Himmelb Galleria

LIPUT

Näyttämöteokset | Dance performances Hällä-näyttämö 25 / 17 / 10 € Ryhmäliput | Group tickets Hällä-näyttämö (min 5 hlöä) 15 / 12 / 8 € Loikka on Tour Arthouse Cinema Niagara 10 / 8 € crystal pieces: human beings Galleria Himmelblau 15 / 10 € 60secondsdance TOP10 & Tammi, Avajaisklubi | Opening club VAPAA PÄÄSY | FREE ENTRANCE

FESTIVAALIPASSI | FESTIVAL PASS 39 € Pääsy kaikkiin festivaalin esityksiin ja tapahtumiin | Entrance to all festival performances Paikkavaraus on pakollinen | Seat reservation mandatory

LIPUNMYYNTI | TICKET SALES liput@tanssivirtaa.net | +358 (0) 50 556 6025 Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25, 33200 Tampere

w w w. t a n s s i v i r t a a . n e t

XX Dance Current - Contemporary Dance Festival 16.-21.5.2017  

Tanssivirtaa-festivaalin esite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you