Page 1

Kadoosjes Special

2011

download patronen

special

Doosjes & kadootjes


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | schort melkpak | behorende | behorende bij bij pagina pagina 4 en 4 en 5 5

u r

e

s

Schort

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

5 cm

snijlijn rillijn

10 cm

10 cm


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | melkpak melkpak | | behorende behorendebij bijpagina pagina64&en7 5

s

Melkpak

u r

e

1,5 cm

P

ic

t

5 cm

8 cm

50% verkleind

e r

a

n

d

10 cm

5 cm

p

5 cm

y

r

ig

h

t

P

a

7 cm

C

o

p

ovaal 7,5 x 5,5 cm

snijlijn rillijn

ovaal 7 x 5 cm


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | trapezium melkpak | | behorende behorendebij bijpagina pagina48en 5

Bee delicious doos

e

s

3,5 cm

u r

4,5 cm

d

P

ic

t

cirkel 4 cm

50% verkleind

cirkel 4,5 cm

a

7 cm

p

e r

a

n

9,5 cm

C

o

p

y

r

Sweet as Honey

ig

h

t

P

vierkant 4,5 x 4,5 cm

cirkel 5,5 cm snijlijn rillijn

cirkel 5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | owl do you do? | behorende bij pagina 9

Owl do you do?

5,5 cm

u r

e

s

13 cm

5 cm

P

ic

t

35 % verkleind

9,5 cm

a

n

d

5 cm

e r

12 cm

2,5 cm

4 cm

5 cm

ig

h

t

P

a

p

10 cm

C

o

p

y

r

2 x 1 cm

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

cirkel 4,5 cm

cirkel 3,5 cm

cirkel 2,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | good luck | behorende bij pagina 10

u r

e

s

Good luck

cm

7,5 cm

9

9,8 cm

p o C

5,5 cm

5,5 cm

y

r

5,5 cm

ig

h

3,4 cm

8,

t

P

a

p

e r

10 cm

a

n

d

P

ic

t

bodum

snijlijn rillijn 75% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | good luck | behorende bij pagina 10

s

Good luck

ic

t

u r

e

deksel

7,2 cm

p

e r

a

n

d

P

10,2 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

75% verkleind

snijlijn rillijn

3,4 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | taart & kadootjes | behorende bij pagina 11

s

Taart & Kadootjes tasje

P

ic

1 cm

15 cm

t

u r

e

2,5 cm

13 cm

19,1 cm

a

p

e r

a

n

d

Voor- en achterkant 2 x

h

t

P

3,6 cm

2,5 cm

70% verkleind

C

o

p

y

r

ig

15 cm

6,5 cm snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | melkpak | behorende bij pagina 11

Piece of cake

e

t

u r

2,5 cm

s

8,5 cm

P

ic

2 cm

5,5

cm

3,5

cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

11 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | 100% schattig | behorende bij pagina 11

s

100% Schattig

P

ic

t

u r

e

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

10 cm

75% verkleind

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

10 cm

2 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | camper holidays | behorende bij pagina 12

u r

e

s

Camper

t

5 cm

ic

6 cm

5,5 cm

e r

16,5 cm

a

n

d

P

3,5 cm

2 cm

Laddertje

p

2 cm

a

2 cm

t

P

6 cm

h ig r

4 cm

7 cm

2,5 cm 2 cm Zijraampjes 5,5 cm

y p o

C

80% verkleind

12 cm

verwijderen 1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | say cheese | behorende bij pagina 14

u r

e

s

2 cm

ic

t

Say cheese

3,5 cm

d

P

2 cm

2,75 cm

2,5 cm

n

2,75 cm

a

3,25 cm

e r

3 cm

3,25 cm

P

a

3,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

2,75 cm

snijlijn rillijn

2,75 cm

p

16 cm

3 cm

3,5 cm

10,75 cm

14,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | kaaspunt | behorende bij pagina 14

u r

e

s

Kaaspunt

9,7 cm

t

60% verkleind

4 cm

d

P

ic

15,7 cm

e r

a

n

1,5 cm

snijlijn rillijn

a

p

60% verkleind

16

t

P

,5

h

9,7 c

ig

m

C

o

p

y

r

15,7

5,5 cm

5 cm 16,5 cm

cm

cm

1,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | peek a boo | behorende bij pagina 15

Peek a boo

e

t

u r

2,5 cm

s

8,5 cm

P

ic

2 cm

5,5

cm

3,5

cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

11 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | a day at the beach | behorende bij pagina 16 en 17

A day at the beach

a

n

d

P

ic

12,5 cm (5 inch)

t

u r

e

s

De patronen links en rechts, hebben hetzelfde patroon, alleen het linker patroon is 10 cm (4 inch) breed en het patroon op de rechter pagina is 15 cm (6 inch) breed.

e r

1,25 cm (½ inch)

2,5 cm (1 inch)

P

a

p

5 cm (2 inch)

7,5 cm (3 inch)

70% verkleind

C

o

p

y

r

ig

h

t

10 cm/15 cm (4 inch/6 inch)

5 cm (2 inch)

5 cm (2 inch)

2,5 cm (1 inch) snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | thanx | behorende bij pagina 18

r

5,2 cm 7,5 cm

3,7 cm

C

o

p

y

5 cm

ig

7,5 cm

h

t

P

6,7 cm

5 cm

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

u r

e

s

Thanx

snijlijn rillijn verwijderen


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | samen badderen | behorende bij pagina 19

s

Samen badderen

t

u r

e

1 cm

3 cm

P

a

p

e r

2 cm

a

n

d

P

ic

8,5 cm

8,5 cm

t

3 cm

C

o

p

y

r

ig

h

1,5 cm

3 cm 80% verkleind

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ice cream | behorende bij pagina 20

u r

e

s

I scream for ice cream

70% verkleind

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

ovaal 9 x 4 cm

p

cirkel van crĂŞpe papier

e r

a

n

d

P

ic

t

10,5 cm

snijlijn rillijn

ovaal 10,5 x 5,5 cm

ovaal 11,5 x 6,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ice cream | behorende bij pagina 21

s

I Scream for ice cream

u r

e

Haakpatroon sleutelhanger

1e

Begin met een losse voor het hoorntje.

2e

In deze losse 5 vasten haken en ronding sluiten met

t

Hoorntje:

3e

ic

een halve vaste. In de eerste 3 volgende steken 1 vaste, dan 2 vaste in

P

1 steek en zo doorgaan tot er 17 vasten zijn (dus: 3 x 1 steek alleen, 2 steken in 1 steek, 3 x 1 steek Op deze 17 vasten steeds 1 vaste in 1 steek haken

n

4e

d

alleen, 2 steken in 1 steek, enz.).

a

tot 4 Ă 4,5 cm. hoog.

e r

IJsbolletje: 1e

Begin met een losse voor het ijsbolletje.

2

e

In deze losse 8 vasten haken en ronding sluiten

3

e

a

In iedere steek 2 vasten haken tot er 17 vasten zijn.

5 t/m 9

P

Op deze 17 vasten steeds 1 vaste in 1 steek haken. e

Idem als 4e.

Hoorntje en ijsbolletje opvullen

t

4e e

p

met een halve vaste.

h

Hoorntje tegen ijsbolletje houden en aan elkaar haken met vasten in de kleur van het ijsbolletje.

ig

Zit dit vast, haak dan in de laatste rand: in 1e steek 3 losse, in 1e losse (van deze 3) 1 vaste haken en in de volgende steek ook 1 vaste, dan weer 3 losse, in de 1e losse 1 vaste haken en in de volgende steek weer 1 vaste, enz.

C

o

p

y

r

Haak of naai midden op het ijsbolletje een sleutelring en hecht alle draden af.


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | voor vader en moeder | behorende bij pagina 22 en 23

u r

e

s

Voor vader en moeder

ig

cm

4,1

h

t

P

a

p

4,1

e r

cm

a

n

d

P

ic

t

1 cm

4 cm

5,5 cm

4 cm 75% verkleind

p

y

r

4 cm

o

snijlijn

C

rillijn

8 cm

dubbelzijdig tape


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | pocketful of memories | behorende bij pagina 24 en 25

1 cm

15 cm

1 cm

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

1 cm

ic

t

u r

e

s

Pocketful of memories

C

o

p

y

r

ig

10 cm 1 cm 1 cm 80% verkleind

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | movienight | behorende bij pagina 26

12 cm

zijkant 2x

zijkant 2x

u r

cardstock

t

cardstock

e

12 cm

15 cm

a

n

d

P

ic

15 cm

s

Movie night

10 cm

10 cm

e r

60% verkleind

p

11 cm

cardstock

a

dessinpapier

P

bodum popcorndoosje

t

13,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

10 cm

9,5 cm

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

L

et’s go to the movie, Let’s go see the stars…


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | EASTER WISHES | behorende bij pagina 27

s

Easter wishes

u r

3 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

13 cm

e

1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | easter eggs | behorende bij pagina 28

d

P

ic

6.3 cm

t

u r

e

s

Easter eggs

4,6 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

7,8 cm

snijlijn rillijn

90% verkleind

3,6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | paassterdoos | behorende bij pagina 29

Paassterdoos

s

4,8 cm

e

1,8 cm

u r

1 cm

grote ster top

4,8 cm

zijkant grote ster 2x

p

e r

a

n

d

P

5 cm

ic

t

5 cm

P

a

4,8 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

kleine ster bodem

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

75% verkleind

zijkant kleine ster 2x

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | my cup of tea | behorende bij pagina 30

u r

e

s

My cup of tea

a

n

3,6 cm (1½ inch)

bodem

d

P

ic

t

10,4 cm (4¼ inch)

e r

3,6 cm (1½ inch)

8,3 cm (3½ inch)

p

6,1 cm (2½ inch)

a

4,2 cm (13/4 inch)

t

P

10,4 cm (4¼ inch)

4,2 cm (1¾ inch)

deksel

8,3 cm (3½ inch)

C

o

p

y

r

ig

h

55% verkleind

snijlijn rillijn

10,7 cm (4½ inch)


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | stiekeme doosjes | behorende bij pagina 32 en 33

lijm

4 cm

8 cm

5 cm

a

p

e r

a

n

10 cm

d

P

ic

t

u r

lijm

e

s

Stiekeme doosjes

4 cm

lijm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

lijm

snijlijn rillijn

75% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | melkpak | behorende bij pagina 34

u r

6 cm

5 cm

ic

t

5 cm

e

s

Cheers

d

P

15 cm

3,5 cm

5 cm

y

r

5 cm

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

3,5 cm

C

o

p

1 cm 70% verkleind snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | i heart coffee | behorende bij pagina 35

s

I heart coffee

t

u r

e

1 cm

3 cm

P

a

p

e r

2 cm

a

n

d

P

ic

8,5 cm

8,5 cm

t

3 cm

C

o

p

y

r

ig

h

1,5 cm

3 cm 80% verkleind

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | voor jou pap | behorende bij pagina 36

u r

e

s

Voor jou pap

t

4 cm

a

1 cm 1,5 cm

a

p

e r

8 cm

n

d

P

ic

1 cm

12 cm

4 cm

4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

1 cm

4 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | gestrikt | behorende bij pagina 37

5,3 cm

deksel

2x

P

ic

2,5 cm

5 cm

u r

2,5 cm

3,4 cm

t

3 cm

e

s

Gestrikt

d

7,9 cm

14,2 cm

p

e r

15,6 cm

a

n

4,9 cm

a

15,5 cm

5 cm 8 cm 2,5 cm

y

r

ig

h

t

P

14,1 cm

C

o

p

bodum

5 cm

2x 3 cm

snijlijn rillijn

2,5 cm 5,2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | mapje cadeaukaart | behorende bij pagina 38

u r

e

s

Mapje kadokaart

d

P

ic

t

9,7 cm (4 inch)

6,1 cm (2,5 inch)

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

6,1 cm (2,5 inch)

7,4 cm (3 inch)

snijlijn rillijn

7,4 cm (3 inch) 70% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | thanx | behorende bij pagina 39

u r

e

s

Thanx

n

d

P

ic

t

9 cm

e r

a

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

8 cm

snijlijn rillijn

9 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | it’s a match | behorende bij pagina 40

e

s

It’s a match

3,9 cm

u r

4 cm

8 cm

5,8 cm

a

n

d

1 cm1,5 cm

P

ic

t

1 cm

3,9 cm

a

p

e r

1 cm

12 cm

C

o

h

p

y

r

ig

4 cm

t

P

8,5 cm

snijlijn rillijn

4 cm

5,8 cm

4 cm 1 cm

75% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ole ole | behorende bij pagina 41

s

ole ole

u r

e

1 cm

1 cm

14,5 cm

e r

a

n

d

P

ic

t

6 cm

9,5 cm

ig

h

t

P

a

p

85% verkleind

6 cm

6 cm

C

o

p

y

r

9,5 cm

10,5 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | wijn/zuigfles doos | behorende bij pagina 42

ovaal 10 x 4 cm

P

ovaal 10,5 x 4,5 cm

h

cirkel 4,5 x 4,5 cm

C

o

p

y

r

ig

cirkel 5 x 5 cm

t

P

a

p

e r

a

n

d

ovaal 11 x 5 cm

ic

t

u r

e

s

Wijndoosje

snijlijn rillijn PROOST!

cirkel 5 x 5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | wijn/zuigfles doos | behorende bij pagina 42

e

s

Wijndoosje

t

1 cm

u r

cirkel 4 x 4 cm

ic

7,5 cm

a

n

d

P

7,5 cm

ovaal 10 x 4 cm

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

18 cm

snijlijn rillijn

5 cm 60% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | fine dinning | behorende bij pagina 43

u r

e

s

fine dinning

3 cm

4 cm

4 cm

7 cm

5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

7 cm

a

n

d

P

ic

t

7 cm

snijlijn rillijn

6 cm

6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | flowers | behorende bij pagina 44 en 45

4,2 cm

9,2 cm

s

flowers

u r

e

1 cm

1 cm

1 cm

e r

a

n

d

5,7 cm

P

ic

t

1,7 cm

1,7 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

3,2 cm

5,7 cm

1,7 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | tea for ... | behorende bij pagina 44 en 45

u r

e

s

tea for ...

P

ic

t

7,8 cm

3,3 cm

7,8 cm

P

a

p

e r

7,8 cm

a

n

d

8,4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

9,5 cm

snijlijn rillijn

60% verkleind 9,5 cm

3,3 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | Ik hou van Holland | behorende bij pagina 46, 47 en 48

s

Ik hou van Holland

8 cm

P

ic

15,5 cm

t

u r

e

8 cm

zijkant met deurtje

d

10 cm

a

n

16 cm

e r P

a

p

bodum

50% verkleind

7,5 cm

15 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

16 cm

7 cm

7,5 cm

snijlijn rillijn

7,5 cm

8 cm


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | opkikkertje melkpak | behorende | behorende bijbij pagina pagina 4 en 49 5

Opkikkertje & Keep out doosje

s

Deze rillijn en dit gaatje hoort bij het ‘opkikker’ doosjes

ic

t

u r

e

lijm

2,5 cm

12,4 cm

snijlijn rillijn

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

3,8 cm

a

n

d

P

5 cm

C

85% verkleind

20 x 23 cm

Deze rillijn en dit gaatje hoort bij het ‘opkikker’ doosjes


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | niets hollandser dan | behorende bij pagina 50 en 51

Niets Hollandser dan...

e

s

2x

u r

5 cm

7,5 cm

n

5 cm

10 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

4 cm

d

P

ic

t

1 cm

snijlijn rillijn

75% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | for somebirdy special | behorende bij pagina 52

ic

t

u r

e

s

For somebirdy special

P

5,3 cm

4,7 cm

4,5

cm

e r

4,7 cm

a

n

d

4,7 cm

4,5 cm

a

p

1,5 cm

t

P

10,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

75% verkleind

verwijderen snijlijn rillijn

7,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | you’re the best | behorende bij pagina 53

u r

e

s

You’re the best

5,5 cm

P

ic

t

5,8 cm

8,5 cm

P

a

p

4,5 cm

e r

2 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

65% verkleind

snijlijn rillijn

a

n

d

10,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | baby | behorende bij pagina 53

e

s

Baby

u r

7 cm

ic

t

2,3 cm

1,8 cm

P

3,2 cm

d

6,5 cm

p

5 cm

t

P

a

3,3 cm

C

o

p

y

r

ig

h

75% verkleind

plakrand verwijderen snijlijn rillijn

9 cm

e r

a

n

6,5 cm

4,4 cm

3,2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | op een grote paddestoel | behorende bij pagina 54

ic

t

u r

e

s

Op een grote paddestoel

e r

a

n

d

P

9 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

12 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | congrads you did it | behorende bij pagina 56

e

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

u r

7,5 cm

s

Congrats you did it!

P

ic

t

8,5 cm

n

d

19,5 cm

21 cm

65% verkleind

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

21 cm

snijlijn rillijn

1,2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | berengoed | behorende bij pagina 56

u r

e

s

Berengoed

7 cm

9,2 cm

28 cm

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

7,2 cm

C

o

p

y

r

ig

4 cm

snijlijn rillijn

4 cm 11,5 cm 19 cm

80% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | hearts all over | behorende bij pagina 57

C

o

11

cm

d n

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

cm

3c

11

m

P

3c

m

ic

t

u r

e

s

Hearts all over

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy anniverasry | behorende bij pagina 58

1,5 cm

1,5 cm

2,9 cm

u r

e

2,9 cm

s

Happy anniversary

5,8 cm

5,8 cm

5,8 cm

e r

a

n

d

6,8 cm

P

ic

t

3,4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

2,9 cm

snijlijn rillijn

75% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy anniverasry | behorende bij pagina 58

u r

e

s

Happy anniversary 2

12,5 mm

P

ic

t

3,2 cm

a

p

e r

a

n

d

6,6 cm

P

75% verkleind

ig

h

t

16,5 mm

2x

C

o

p

y

r

6,6 cm

snijlijn rillijn

2 cm

14,5cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | ole ole | behorende bij pagina 59

s

thank you

u r

e

1 cm

1 cm

14,5 cm

e r

a

n

d

P

ic

t

6 cm

9,5 cm

ig

h

t

P

a

p

85% verkleind

6 cm

6 cm

C

o

p

y

r

9,5 cm

10,5 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | vogelhuisje/hondenhok | behorende bij pagina 60, 61 en 62

u r

e

s

Hondenhok/vogelhuisje

7,5 cm

7c

9,5 cm

a

n

m

voorkant

P

7,5 cm

d

9,5 cm

ic

t

zijkant

e r

8,5 cm

P

10 cm

h

t

hondenhok

a

p

vogelhok 3 cm

dak

ig

7,5 cm

y

r

achterkant gelijk aan voorkant maar zonder openingen

C

o

p

65% verkleind snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | lekker ruikertje | behorende bij pagina 63

Lekker ruikertje

s

1 cm

d

P

ic

t

u r

e

2,5 cm

2,5 cm

17 cm

12,5 cm

e r

a

n

2,5 cm

t

P

a

12,5 cm

p

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

1 cm

snijlijn rillijn

60% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | a forever friend | behorende bij pagina 63

s

A forever friend

e

14 cm

t

u r

2,5 cm

11 cm

2,5 cm

e r

a

n

d

2,5 cm

P

ic

bodem

P

a

p

2,5 cm

11,4 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

70% verkleind

verwijderen snijlijn rillijn

11,4 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | rocket power | behorende bij pagina 64 en 65

P

ic

t

u r

e

s

Rocket power

6,5 cm

n

d

9,8 cm

1,5 cm

e r

a

5 cm

3,8cm

2,2 cm

t

P

a

p

6 cm

C

o

p

y

r

ig

h

90% verkleind

plakstrip snijlijn rillijn

2 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | tasje | behorende bij pagina 66

s

Tasje

u r

e

50% verkleind

10 cm

n

d

P

ic

t

10 cm

10 cm

30 cm

10 cm

30 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

10 cm

snijlijn dalvouw bergvouw

Ril het vel Cardstock zo, dat je 9 gelijke vierkanten krijgt. Daarna de overige rillijnen maken en op vier hoeken afknippen.


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | warm wishes | behorende bij pagina 67

B

C

d

A binnekant flap

P

ic

t

u r

e

s

Warm wishes

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

Vouw A zo dat deze bovenop komt te liggen

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | muisjestaart | behorende bij pagina 71

*

*

*

*

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

u r

e

s

Muisjestaart

C

o

p

* snijlijn rillijn

Maten papier zie werkblad

Inknippen tot 2e vouwlijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | thanx a bunch | behorende bij pagina 73

t

u r

e

s

Thanks a bunch

ic

10 cm

P

5 cm

5 cm

1 cm 1 cm

e r

a

5 cm

n

d

1 cm 1 cm

p

1 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

90% verkleind

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | to have a good friend | behorende bij pagina 74

s

To have a good friend

3,5 cm

4 cm

7,5 cm

7,5 cm

7,5 cm

2,5 cm 30,5 cm

C

o

p

y

r

60% verkleind

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

4 cm

d

P

ic

t

4 cm

u r

3,5 cm

e

2,5 cm

snijlijn rillijn

Na het vouwen van het hele doosje, deze strook van 2,5 cm breedt afknippen

4 cm

22,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | taart en kadoosjes | behorende bij pagina 75

e

s

taart en kadootjes (doosje)

3,6 cm

3,6 cm

P

ic

t

5,5 cm

u r

3,6 cm

e r

a

n

d

8,2 cm

a

p

1 cm

snijlijn

P

85% verkleind

C

o

p

y

r

ig

h

t

rillijn

5,8 cm

3,9 cm

5,8 cm

8,5 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | taart en kadoosjes | behorende bij pagina 75

s

taart en kadootjes (chocoladedoosje) 1 cm

16 cm

8 cm

p

e r

a

n

d

8 cm

P

ic

t

u r

e

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

a

1 cm

P t

h ig r y p o C

rillijn

1 cm

1 cm

1 cm

snijlijn

1 cm 75% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | fris en fruitig | behorende bij pagina 78 en 79

e

u r

2 cm

s

fris en fruitig

12 cm

d

P

ic

t

7 cm

11 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

17 cm

snijlijn rillijn

6 cm

32,5% verkleind


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | fris en fruitig | behorende bij pagina 78 en 79

u r

e

s

Fris en fruitig

ovaal 11,5 x 7,5 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

d

P

ic

t

ovaal 12 x 8 cm

snijlijn rillijn

ovaal 11 x 7 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy olidays | behorende bij pagina 80

d

P

ic

6.3 cm

t

u r

e

s

Happy holidays

4,6 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

7,8 cm

snijlijn rillijn

90% verkleind

3,6 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | happy holidays | behorende bij pagina 80

Happy holidays 4,8 cm

e

s

1,8 cm

u r

1 cm

grote ster top

4,8 cm

e r

a

n

d

P

5 cm

ic

t

5 cm

zijkant grote ster 2x

P

a

p

4,8 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

kleine ster bodem

snijlijn rillijn dubbelzijdig tape

75% verkleind

zijkant kleine ster 2x

1 cm


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | santa is coming to town | behorende bij pagina 81

Santa is coming to town

s

1 cm

ic

t

u r

e

3,5 cm

a

n

d

P

12 cm

e r

9,5 cm

85% verkleind

12 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

1 cm

snijlijn rillijn


Kadoosjes Special | 2011 | download patronen | roses are red | behorende bij pagina 82

u r

6 cm

5 cm

ic

t

5 cm

e

s

Roses are red

d

P

15 cm

3,5 cm

5 cm

y

r

5 cm

ig

h

t

P

a

p

e r

a

n

3,5 cm

C

o

p

1 cm 70% verkleind snijlijn rillijn


Kadoosjes Special Special | | 2011 2011| | download downloadpatronen patronen | | merry melkpak x mas | behorende | behorende bij bij pagina pagina 4 en 835

u r

e

s

Merry XMas

n

d

P

ic

t

7 cm

e r

a

0,5 cm

9 cm

C

o

p

y

r

ig

h

t

P

a

p

6 cm

snijlijn rillijn

Snij drie maten driehoekdoosjes uit volgens patroon. Elke driehoek is 75% van de vorige maat.

Download Kadoosjes  
Download Kadoosjes  

fdsafdsagsd

Advertisement