Page 1

informerar ...

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och Anläggningsprogrammet utbildar för arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Du får både en allmän orientering om hela byggprocessen och grundläggande yrkeskunskaper inom nybyggnation, underhåll och renovering av befintliga byggnader. Du får även lära dig att utföra mätningar och läsa ritningar. Du lär dig att använda informationsteknik och datorer som hjälpmedel i arbetet. Det arbetsplatsförlagda lärande (APL) är en viktig del i utbildningen. Där möter du branschen och dess arbetsgivare. Du får en inblick i vilka krav som ställs och eventuellt en möjlighet till lärlingsplats efter avslutad gymnasieutbildning.


Bygg och anläggningsprogrammet har fem

Inför det andra året får du välja inriktning.

inriktningar. På Tannbergsskolan erbjuder vi två av dessa, husbyggnad och måleri. Inom inriktningen husbyggnad erbjuder vi

Målaren arbetar med att spackla, tapetsera samt måla inredningar, fasader och fönster.

följande yrkesprofiler: Mureri, plattsättning och betong. Vi erbjuder även golvläggning

Byggnadsträarbetarens (snickarens) ar-

och glasarbete i mån av plats. Dessa är i

betsområden är att formsätta för betong,

så fall arbetsplatsförlagda. Om du är intresserad av något annat yrke med branschanknytning är vi flexibla och försöker anordna även den på Tannbergsskolan.

bygga stommar och tak, isolera, montera inredningar samt lista och spika panel. Betongarbetaren arbetar med att gjuta plattor, väggar och valv, slipa golv samt armera betongkonstruktioner.

Programmet är yrkesförberedande men det ges även möjlighet till studier för grundläggande behörighet inför högskola eller universitet. Det finns också program fördjupningar som ger särskild behörighet till högskolestudier.

Muraren/plattsättaren arbetar med att mura och putsa fasader, sätta keramiska plattor samt mura spisar och skorstenar. Golvläggaren arbetar med att göra täta skikt i badrum samt lägga plastmattor och lamellgolv. Glasmästaryrket är ett specialyrke där man

Byggprogrammet på Tannbergsskolan är

i huvudsak sysslar med glasarbeten.

upplagt så att under år 1 läser du gymnasiegemensamma och karaktärsämneskurser som ger dig baskunskaper. På så sätt kan du tillgodogöra dig kunskaper utifrån

Några dagar i veckan, så kallade ”byggdagar” under årskurs två och tre, är eleverna ute på olika projekt utanför skolan.

olika projekt som ligger inom vald yrkesinriktning under år två och tre. Vill du veta mer? Ring!

Vi lägger stor vikt vid APL (arbetsplatsbelagt lärande) och är måna om att få platser med den bästa kvaliten.

Lisbeth Jacobsson 0950-168 86 SYV Frida Lindberg 0950-168 16 Rektor www.tannberg.lycksele.se

Läs och lär, din chans finns här Tannbergsskolan är den största gymnasieskolan i Västerbottens inland och belägen i Lycksele. Skolan erbjuder flertalet av gymnasieskolans program; BA, BF, EE, EK, ES, FT, HA, HT, HU, HV, IM, IN, NA, NB, RL, SA, TE och VO och Gymnasiesärskolan. Inom skolan finns också specialidrottsutbildning inom fotboll, ishockey och skidor. Dessutom finns Komvux integrerat i verksamheten. Totalt har skolan ca 800 gymnasieelever och ca 300 Komvuxelever. I Lycksele är det lätt att skaffa bostad, antingen i skolans elevhem eller i egen lägenhet. Avstånden till centrum, skola och friluftsaktiviteter är korta. Det finns också ett bra utbud av kultur- och föreningsaktiviteter för ungdomar.

BA Tannbergsskolan  

Bygg- och anläggningsprogrammet - Tannbergsskolan i Lycksele infoblad