Page 1

Affaldshæfte 2013 for husholdninger i Greve Kommune

s ore v t l« hen orta e Play – p l get ffalds Goog n i r sp »A ler Ta’ app re el nye pp Sto iA


Hjælp skraldemanden • Sørg for, at adgangsvejen er ryddet for sne og is. • Pak skarpe genstande godt ind. • Fyld kun sækken til fyldtstregen. På beholdere skal låget kunne lukkes helt. • Hold hunde inde på afhentningsdagen. Du kan læse mere om kravene til adgangsforhold på gsforsyning.dk/affald

Dagrenovation Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning. I dagrenovationen må du ikke lægge farligt affald; det skal du aflevere på MiljøCenter Greve. Papir, pap, glas og øl- og sodavandsdåser skal du sortere fra og aflevere til genbrug.

Indsamling

Bagest i hæftet kan du se, hvornår vi henter din dagrenovation. Hvis du har en beholder, skal du stille den frem til skel aftenen før, den bliver tømt. Vend håndtaget ud mod vejen.

Ekstra sæk

Har du af og til mere dagrenovation, end du kan have i din affaldssæk eller -beholder, kan du købe affaldsmærker hos Greve Solrød Forsyning. Affaldsmærket binder du på en affaldssæk, som du stiller ved siden af dit stativ eller din beholder. Du skal selv købe sækken. Affaldsmærkerne koster 230 kr. for 10 stk. Når du har bestilt og betalt affaldsmærkerne, sender vi dem til dig med posten.

Skan koden med din smartphone

Køb af affaldsmærker

Du kan købe affaldsmærker med Dankort på www. gsforsyning.dk/affald Du kan også betale via netbank: Reg. nr. 5301. Konto nr. 0424092. I feltet »Meddelelser til modtager på kontoudtog« skriver du: »Affaldsmærker, navn og adresse«. Har du ofte for meget affald, er du velkommen til at kontakte Greve Solrød Forsyning for råd og vejledning.

Skan koden med din smartphone

Vil du ændre din sæk til en 140 liter beholder, tilmelde en ekstra sæk eller lignende, skal du kontakte Greve Solrød Forsyning på tlf. 4397 8720 eller mail@gsforsyning.dk En 140 liter beholder og en sæk koster det samme. I 2013 er det 1.108,75 kr. pr. sæk/beholder.


Godkendte beholdere

Ja tak

På gsforsyning.dk/affald kan du se krav til beholdere og sækkestativer.

• Emballage fra madvarer

Sækkestativ

De fleste benytter et sækkestativ med trådnet til deres dagrenovation. Affaldssækken indeholder 125 liter. Du må kun fylde sækken op til stregmærket.

140 liter grøn beholder

Den grønne beholder er god, hvis du har dårlige adgangsforhold for skraldemanden. Når beholderen skal tømmes, skal du sætte den ud til skel og vende håndtagene ud mod vejen.

• Madrester

• Bleer (pakkes ind) • Cigaretskod • Støvsugerposer (pakkes ind) • Kold aske (pakkes ind) • Glasskår (pakkes ind) • Affald fra dyr (pakkes ind)

Nej tak • Farligt affald • Papir • Pap • Glas • Øl-/sodavandsdåser • Jord • Sten

Miljøstativ

Et miljøstativ har træbeklædning, som du eventuelt kan male.

Dagrenovation

Der kan være mindre affald i miljøstativet end i sækkestativet, fordi sækken ikke kan foldes helt ud.


Ja tak • Papkasser • Karton • Paprør • Bølgepap • Emballage af pap

Nej tak • Snavset pap • Mælkekartoner • Pap belagt med plast • Pizzabakker • Æggebakker

Pap Pap til genbrug skal være tørt og må ikke være forurenet med for eksempel jord eller maling. Du skal samle pappet, så det er let at tage med. Du kan lægge det i de plastsække, du får af Greve Solrød Forsyning, eller i gennemsigtige sække, du selv køber. Du kan også bundte det med sejlgarn eller samle det i en papkasse.


Papir Alt papir kan genbruges, hvis det er rent og tørt. Papir til genbrug kommer du i den sorte affaldsbeholder til papir. Beholderen sætter du ud til skel, når der er fortovsindsamling. Vend håndtaget ud mod vejen. Du må ikke tage papirbeholderen med, hvis du flytter. Den tilhører Greve Solrød Forsyning. I nogle bebyggelser afleverer beboerne papir i fælles container.

Ja tak • Aviser • Ugeblade • Reklamer • Kontorpapir • Telefonbøger • Bøger uden ryg

Nej tak • Pap • Mælkekartoner • Vådt papir • Snavset papir • Bøger • Gavepapir • Bogpapir

VÆRD AT VIDE

Batterier på låget Brugte batterier lægger du i en klar plastpose på låget af papirbeholderen. Slå en knude på posen. Så tager vi batterierne med næste gang, vi tømmer beholderen.

Ja tak • Brunstensbatterier • Kviksølvbatterier • Alkalinebatterier • Batterier med nikkel og cadmium • Batterier fra mobiltelefoner • Genopladelige batterier

Nej tak • Bilbatterier

Pap / Papir / Batterier

Læser du ikke de mange reklamer, der fylder godt i beholderen, kan du tilmelde dig ”Reklamer – Nej tak” hos Post Danmark. Du kan læse de fleste reklamer på internettet.


Ja tak • Vinflasker • Spiritusflasker • Konservesglas • Dressingflasker • Ketchupflasker

Nej tak • Glasskår • Porcelæn

Glas og flasker Glas og flasker til genbrug skal være tømt for indhold. Læg flaskerne i de plastsække, du får af Greve Solrød Forsyning. Fyld ikke sækkene helt op – de skal være nemme at løfte. Luk ikke for sækkene.

• Keramik • Stentøj • Elpærer

I nogle bebyggelser afleverer beboerne glas i containere.

• Lysstofrør • Vinduesglas • Spejlglas Glas og flasker skal tømmes for indhold.

VÆRD AT VIDE Hvis du udgår for poser, kan du hente flere på MiljøCenter Greve eller hos Greve Solrød Forsyning, Løvmosen 2, 2670 Greve. Du må ikke bruge poserne til storskrald.


Haveaffald Haveaffald fra almindelig ved­ ligeholdelse af haven henter vi fra 1. marts til 30. november. I vin­ termåned­erne kan du aflevere haveaffald på MiljøCenter Greve.

Papirsække eller plastbeholder

Haveaffald kan du aflevere i papirsække, bundter eller i grønne 240 liter beholdere. Når beholderen skal tømmes, skal du sætte den ud til vejen, fortovet eller rabatten og vende håndtaget ud mod vejen. Se mere på siderne om »Fortovsindsamling«.

Afbrænding

Det er forbudt at brænde haveaffald i hele Greve Kommune. Der gælder dog særlige regler omkring Sankt Hans. Se www.greve.dk

Kompost

På www.gsforsyning.dk/affald kan du få tips og gode idéer om, hvordan du kan kompostere dit grønne affald.

Ja tak • Blade • Græs • Blomster • Ukrudt • Nedfaldsfrugt • Grene under 10 cm i diameter, bundtes med sejlgarn. Bundterne må højst være 1,5 meter i længden og 0,5 meter i diameter. • Strøelse fra små gnavere

Nej tak • Græstørv • Grene (over 10 cm i diameter) • Træstammer • Trærødder • Jord • Sten • Sand • Urtepotter • Plastskilte • Plastposer

Glas / Haveaffald

Skan koden med din smartphone


Ja tak • Øl- og sodavands dåser, tømt for indhold • Cykler og cykeldele • Tv-antenner • Metal fra møbler og inventar • Potter og pander (tomme) • Græsslåmaskiner (tømt for olie og benzin) • Tørrestativer • Gyngestativer • Havegriller (tomme)

Nej tak • Byggeaffald, for eksempel radiatorer, armaturer og vandrør • Spraydåser • Bildele • Kedler og fyr

Metal Hvis der er metaldele på affaldet, skal du tage metallet af og aflevere del­ene hver for sig. Cykler, klapvogne og barnevogne tager vi kun med, hvis du sætter en seddel på, hvor der står, at det er storskrald.


Elektronik Elektronikaffald er alt affald med ledninger, batterier, solceller eller andre energikilder. Husk også at aflevere de helt små ting som mobiltelefoner, elektrisk legetøj og MP3-afspillere. Batterier skal du tage ud og aflevere i en klar plastpose oven på din sorte papirbeholder eller på MiljøCenter Greve. Elektronikaffald indeholder tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, som er skadelige for mennesker, dyr og miljø. Hvis du lægger elektronikaffald i dagrenovationen, ender de farlige stoffer i vores miljø til skade for os alle. Derfor er det meget vigtigt, at du sorterer elektronikaffaldet fra. Som en ekstra gevinst kan mange af de farlige stoffer genbruges.

Ja tak • Alt affald med ledning eller drevet af anden energikilde som f.eks. batteri eller solcelle. • Fjernsyn • Videoer / dvd’er • Computere med tilbehør • Musikanlæg • Radioer • MP3-afspillere • Højttalere • Telefoner • Mobiltelefoner • Hårde hvidevarer

Nej tak • Batterier (skal tages ud af affaldet og afleveres særskilt).

VÆRD AT VIDE

Metal / Elektronik

Vi passer godt på dit affald, men husk alligevel at slette dine informationer fra harddiske og lignende. For en sikkerheds skyld.


Ja tak • Møbler og andet inventar • Brugsgenstande, legetøj, bøger, tøj og sko • Gulvtæpper – med snor omkring. Højst en meter i længden, når de er rullet sammen • Brædder og lister – ikke imprægnerede og højst 1 meter lange i klar plastpose • Rester af tapet

Nej tak • Byggeaffald • Køkkenelementer • Indbyggede skabe • Emballage fra madvarer • Affald fra dyr • Elektronisk affald • Imprægneret træ • Pvc • Emballage fra farligt affald, for eksempel malerbøtter

Brændbart Brændbart affald er typisk lavet af træ, plast, flamingo eller stof. Vi henter møbler, brugsgenstande og andet inventar. Byggeaffald som køkkener, indbyggede skabe og andet affald fra byggeprojekter skal du aflevere på MiljøCenter Greve. Store ting skal du skille ad.


Ikke-brændbart affald er blandt andet porcelæn, marmor og glas. Vi henter møbler, brugsgenstande og andet inventar. Byggeaffald som sanitet og andet affald fra byggeprojekter skal du aflevere på MiljøCenter Greve.

Ja tak • Møbler, inventar og brugsgenstande af ikke-brændbare materialer • Porcelæn • Keramik • Marmor • Stentøj • Spejle • Glas fra indbo • Møbler med metalrammer

Nej tak • Byggeaffald • Sanitet • Køkkenelementer • Elektronisk affald • Imprægneret træ • Pvc • Emballage fra farligt affald, for eksempel malerbøtter

Brændbart / Ikke-brændbart

Ikke-brændbart


Fortovsindsamling Vi henter storskrald og genbrugsmaterialer én gang om måneden. Bemærk, at du selv skal aflevere dit farlige affald på MiljøCenter Greve. Vi henter møbler, brugsgenstande og andet inventar. Byggeaffald som for eksempel køkkener, indbyggede skabe og sanitet skal du aflevere på MiljøCenter Greve.

VÆRD AT VIDE Få besked på mail eller sms, dagen før vi henter dit affald i fortovsindsamlingen. Læs mere på www.gsforsyning.dk/affald

Haveaffald henter vi fra 1. marts til 30. november. Min. 3 m

Du skal stille affaldet ud til vejen, fortovet eller rabatten aftenen før, vi henter det. På kalenderen bagest i hæftet kan du se, hvornår vi henter affald hos dig. Beholdere til papir og haveaffald sættes ud til skel med håndtaget ud mod vejen. Affaldet bliver hentet af 6 forskellige lastbiler. Det er derfor meget vigtigt, at du sorterer rigtigt og stiller de forskellige typer affald tydeligt adskilt fra hinanden. Nogle bebyggelser afleverer affald og genbrugsmaterialer i containere.

Min. 4,20 m

Min. 2,20 m

Stigning maks 10 cm pr. meter

Privat grund

Kørebane Fortov/cykelsti

Sørg for at beskære dine træer og buske, så de ikke er i vejen for skraldebilen.

Batterier afleveres i en klar plastpose på låget af papirbeholderen

PAPIR


Papir til genbrug lægger du i den sorte papirbeholder, som Greve Solrød Forsyning stiller til rådighed.

Batterier

Batterier lægger du i en klar plastpose på låget af papirbeholderen. Husk at slå en knude på posen.

Glas og flasker

Glas og flasker lægger du i de plastsække, som du får af Greve Solrød Forsyning.

Pap

Du skal samle pappet, så det er let at tage med. Du kan lægge det i de plastsække, du får af Greve Solrød Forsyning, eller i gennemsigtige sække, du selv køber. Du kan også bundte det med sejlgarn eller samle det i en papkasse.

Metal

Øldåser, sodavandsdåser og andet småt metal lægger du i de plastsække, som du får af Greve Solrød Forsyning eller i gennemsigtige sække, som du selv køber. Stort metal stiller du blot på jorden.

Luk ikke sækkene

Haveaffald – blade og græs

Blade og græs lægger du i papirsække til haveaffald eller i en grøn 240 liter affaldsbeholder. Du skal selv købe sække eller beholder. På www.gsforsyning.dk/affald kan du finde krav til beholdere.

Haveaffald – grene

Grene afleverer du i bundter med sejlgarn af naturmateriale omkring. Grenene må højst være 10 centimeter i diameter. Bundterne må højst være 1,5 meter i længden og 0,5 meter i diameter.

Elektronik

Småt elektronik lægger du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Stort elektronik stiller du blot på jorden.

Brændbart

Småt brændbart lægger du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Stort brændbart stiller du blot på jorden. Store ting skal skilles ad.

Ikke-brændbart

Småting afleverer du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Store ting stiller du blot på jorden. Affaldet skal være sorteret og tydeligt adskilt fra hinanden

Fortovsindsamling

Papir

Tilmeld dig sms- eller mailservice på www.gsforsyning.dk/affald

Sådan pakker du dit affald


Affald skal du medbringe i gennemsigtige sække, løst eller i bundter. Affald til genbrug

• Akkumulatorer • Batterier

Alle typer batterier.

• Dæk og fælge

Dæk fra personbiler. Med eller uden fælge.

• Dåser

• Mursten, tegl og gasbeton

Mursten, tegl, gasbeton, leca og naturskifer.

• Pap

Rent og tørt bølgepap, pap og emballagekarton. Ingen flamingo og plast.

• Papir

Tomme øl- og sodavandsdåser.

Blandet papir, reklamer, tryksager, aviser og telefonbøger.

• Elektronik

• Pvc og havemøbler

Alt med ledning, batterier og andre strømkilder. For eksempel it- og teleudstyr, telefoner, tv’er, radioer, lamper, elektronisk legetøj, kaffemaskiner, støvsugere mv. Batterier tages ud.

• Gips

Gipsplader uden træ og metal.

Kloakrør, tagrender og anden hård pvc. Havemøbler.

• Ren beton

Beton, havefliser, sten og cement.

• Ren jord

• Glas og flasker

Tomme flasker og konservesglas.

Ren jord, grus, sand, ler og græstørv. Højst 1 kubikmeter. Har du mere, skal du kontakte Center for Teknik & Miljø på telefon 4397 9797.

• Haveaffald

• Rent træ

• Hård plast

• Sanitet

• Kabler

• Vinduesglas

Blade, græs, planter, ukrudt, nedfalds- Brædder, finér-, masonit- og spånplader, frugt, grene, stammer, rødder og træstød. træmøbler og trækasser. Legetøj, urtepotter og brugsgenstande Sanitet, glaserede fliser og tegl, keramik af hård plast. Dunke fra læskedrikke, og porcelæn. vaskemidler, skyllemidler, vand og sprinklervæske (tømt for indhold). • Store husholdningsapparater Komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere • Jern og metal mv. Cykler, bildele, havegriller, gryder og græsslåmaskiner mv. (tømt for olie og • Tøj benzin). Kun tøj og sko. Alle former for kabler.

• Kølemøbler

Køleskabe og frysere tømt for indhold.

• Lysstofrør og sparepærer

• Vinduesglas med trærammer Er noget af dit affald så godt, at andre kan have glæde af det, så aflevér det i Genbrugscentralen ved indgangen til MiljøCenter Greve.


Affald til forbrænding

• Småt brændbart

Brugsgenstande, flamingo, bøger og tæpperester. Hver del må højst måle 1 x 1 meter. Husk: Vi modtager kun affald i gennemsigtige sække.

• Stort brændbart

Møbler, skum-, boks- og springmadrasser, tæpper og andet indbo. Over 1 x 1 meter. Affald til deponering

• Eternit med/uden asbest

Husk sygesikringsbeviset

Medbring dit gule sygesikringsbevis som adgangskort til pladsen.

Det må du aflevere

På MiljøCenter Greve kan du aflevere alt affald fra din private husholdning, dog undtagen dagrenovation. Du må maksimalt aflevere: • 2 tons affald om dagen pr. bolig • 10 plader asbest/eternit om dagen pr. bolig • 1 kubikmeter ren jord pr. projekt

Biler og trailere

• Blandet byggeaffald

Fliseklæber. Byggeaffald, som ikke kan skilles ad.

Du kan komme ind på MiljøCenter Greve med køretøjer, der vejer op til 3.500 kg i totalvægt. Derudover må du koble en trailer på.

• Ikke-brændbart

Erhvervsvirksomheder

Ikke-brændbart isoleringsmateriale, asfalt, autoruder og spejle. Farligt affald

Virksomheder og institutioner har adgang til MiljøCenter Greve, hvis de tilmelder sig og betaler gebyr. Du finder de nærmere regler på www.greve.dk

• Olie- og kemikalieaffald

MiljøCenter Greve

• Jernbanesveller

Ventrupparken 16, 2670 Greve Telefon 7027 0550

• Trykimprægneret træ

Åbningstider og spørgsmål – se bagsiden.

Trykimprægnerede beklædnings brædder, stolper og planker.

Vi har hjertestarter på MiljøCenter Greve og hos Greve Solrød Forsyning. MiljøCenter Greve er videoovervåget.

MiljøCenter Greve

Olie, opløsningsmidler, maling, lak, syrer/baser, beskyttelsesmidler, lim, kunstgødning, brandslukkere, gaspatroner og andet miljøfarligt affald. Helst i original emballage. Ellers tydeligt mærket med indholdet.


reno vati Pap on ir Glas

Dag

Affaldstype

Du finder en større sorteringsguide på gsforsyning.dk/affald og på vores app ’Affaldsportal’. Hent app’en i App Store eller Google Play.

Bræ ndb Ikke art -bræ ndb Met art al Hav eaff ald Kom post beh Elek olde tron r i k Batt er i e r på Pap låge t Milj øC e nter Grev e

Sorteringsguide

Acetone Affaldsstativer, metal

Skan koden med din smartphone

Emballeret, tydeligt mærket.

• •

• • • Asbest – filterposer • Emballeret, tydeligt mærket. Højst 10 plader (asbest/eternit) Asbest – plader • pr. bolig pr. dag. Aske, kold • • Indpakkes grundigt. Autostole • • Aviser • • er metal – overdel er Barnevogne • • • Stel brændbart. Husk seddel*. klar plastpose på papirbeholder. Batterier • • IKan også afleveres i butikker. Benzin, rense- • Emballeret, tydeligt mærket. Beton • Bil, udstyr (autostole, bagagebokse) • • • • Alt efter materiale. Bildele • Akkumulatorer Antenner, tv-

Biler, skrot-

www.greve.dk eller 4397 9797.

• • Blomster og blade • • • Brædder, ikke imprægnerede • • Under 1 m i klar pose. Brædder, imprægnerede • Brændeovne • Byggeaffald • Bøger • • • Cd’er • • • Cigaretskod • Computerudstyr • • Slet harddisken. Cykler og cykeldele • • Husk seddel*. Dyreekskrementer • Indpakkes grundigt. Dæk, bil- • Døre • Dåser, øl- og sodavandsdåser • • Elpærer, glødepærer • • Indpakkes grundigt. Elpærer, sparepærer • Farligt affald. Emhætter • • 10 plader (asbest/eternit) Eternit • Højst pr. bolig pr. dag. Faxer • • Fjernsyn • • Flamingo • • Flasker • • Fliser • Frysere • • Tømt for indhold. fyrværkeri afleveres Fyrværkeri, lovligt • Ulovligt til politiet. Gavepapir • • • Gift • Emballeret, tydeligt mærket. Blandingsbatterier

Bléer

* Hentes kun, hvis du sætter en seddel på og tydeligt markerer, at det er til storskrald.


reno vati Pap on ir Glas

Dag

Affaldstype

Glas fra indbo Glas, emballage- Glas, -skår

Du finder en større sorteringsguide på gsforsyning.dk/affald og på vores app ’Affaldsportal’. Hent app’en i App Store eller Google Play.

Bræ ndb Ikke art -bræ ndb Met art al Hav eaff ald Kom post beh Elek olde tron r i k Batt er i e r på Pap låge t Milj øC e nter Grev e

Sorteringsguide

• •

• •

• •

Skan koden med din smartphone

F.eks. fra lamper og borde. Tomme. Indpakkes grundigt.

• Grene under 10 cm i diameter • • Bundtes. Grene over 10 cm i diameter • Griller, have- • • Gryder • • Tomme. Græs • • • Græsslåmaskiner, -trimmere • • Tømt for olie og benzin. maks. 1 m . Ellers Græstørv • Ren jord& og Teknik Miljø tlf. 4397 9797. Gulvtæpper • • Maks. 1 m, bundet med snor. Gyngestativer • • Gødning, kunst- • Emballeret, tydeligt mærket. Haveaffald • • • Havemøbler • • Haveredskaber • • • Alt efter materiale. Havetraktorer • Tømt for olie og benzin. Hegn • Husdyr, affald fra • Indpakkes grundigt. Højttalere • • Hårde hvidevarer • • Isoleringsmaterialer • jord og maks. 1 m . Ellers Jord • Ren Teknik & Miljø tlf. 4397 9797. Juletræer • • Saves over, hvis over 1,5 m. Kaffefiltre • • Kaffemaskiner • • Glas, vindues-

3

3

Kanyler, emballerede Kattegrus

Apotek.

• Emballeret, tydeligt mærket. • • Klapvogne • • • Husk seddel*. Klaverer • • Knallerter • Tømt for olie og benzin. Komfurer • • Konservesdåser • • Rengjorte til MiljøCenter Greve. Kontorstole • • • Alt efter materiale. Kosmetik • Farligt affald. Kork, gulve • • I gennemsigtige sække. Krukker • • Kviksølv • Farligt affald. Ikke-tilberedt grønt = Køkkenaffald • • kompostbeholder. Køkkenelementer • Køkkenrulle • • Emballeret, tydeligt mærket. Kølervæske • Kemikalier

* Hentes kun, hvis du sætter en seddel på og tydeligt markerer, at det er til storskrald.

Sorteringsguide

Keramik


reno vati Pap on ir Glas

Dag

Affaldstype

Du finder en større sorteringsguide på gsforsyning.dk/affald og på vores app ’Affaldsportal’. Hent app’en i App Store eller Google Play.

Bræ ndb Ikke art -bræ ndb Met art al Hav eaff ald Kom post beh Elek olde tron r i k Batt er i e r på Pap låge t Milj øC e nter Grev e

Sorteringsguide

Køleskabe

• •

Lak • Lamper • •

Skan koden med din smartphone

Tømt for indhold. Emballeret, tydeligt mærket.

• • • • • Lim • Emballeret, tydeligt mærket. 1 m, bundet med snor eller Linoleum • • Maks. i klar sæk. Maks. 1 m, bundet med snor eller Lister, træ- • • i klar sæk. Lysarmaturer • • Lysstofrør er farligt affald. Lysstofrør • Farligt affald. Madrasser • • Madrester • • Ikke-tilberedt grønt = kompost. Malerbøtter • Maling • Emballeret, tydeligt mærket. Markiser • Marmor • • Ledninger Legetøj

Medicinrester

Apotek.

• • Byggeaffald: MiljøCenter Greve. Mikrobølgeovne • • Motorolie • Emballeret, tydeligt mærket. Murbrokker og -sten • Mælkekartoner • Møbler • • • • Alt efter materiale. Nedfaldsfrugt • • • • Nedløbsrør • Olie • Emballeret, tydeligt mærket. Oliefiltre • Farligt affald. Opløsningsmidler • Emballeret, tydeligt mærket. Opvaskemaskiner • • Orgler, elektriske • • Paller • • • Ikke fra mad- og drikkevarer. Pap Papir, kontor- • • Rent. eller drikkevarer Papir, snavset eller vådt • • • Erpå,derskalmad det i dagrenovation. Parabolantenner • • Pizzabakker • Plast fra madvarer Plast • • skal i dagrenovation. Plastdunke og hård plast • Tømt for indhold. Porcelæn • • Pvc • Radiatorer • Radioapparater • • Reklamer • • Rengøringsmidler • Emballeret, tydeligt mærket. Ringbind • • Rødder, træ- • Metal


reno vati Pap on ir Glas

Dag

Affaldstype

Du finder en større sorteringsguide på gsforsyning.dk/affald og på vores app ’Affaldsportal’. Hent app’en i App Store eller Google Play.

Bræ ndb Ikke art -bræ ndb Met art al Hav eaff ald Kom post beh Elek olde tron r i k Batt er i e r på Pap låge t Milj øC e nter Grev e

Sorteringsguide

Skan koden med din smartphone

• • • Skabe, køkken- • Sko • • • Sofaer • • Solarier • • Uv-rør er farligt affald. Sparepærer • Farligt affald. Spejle • • Spraydåser • Farligt affald. Stakit • Stanniol • Stearinlys • • • Sten • Stentøj • • Stereoanlæg • • Stiger • • • Alt efter materiale. Strygejern • • papirsæk eller Strøelse fra små gnavere • • • • Ihaveaffaldsbeholder. Støvsugere • • Støvsugerposer • • Indpakkes. Symaskiner • • Søm/skruer • • Tagrender • Tapet • • Telefonbøger • • Telefoner, mobiltelefoner • • Teposer • • Termometre, kviksølv- • Farligt affald. Terpentin • Emballeret, tydeligt mærket. Toiletter • Trykimprægneret træ • Tryksager • • Træ, -stammer og -rødder • Trådhegn, metal • • Maks. 1 m, bundet med snor. Tøj • • • Tørrestativer • • Tørretumblere • • Udstødningsrør • Ukrudt • • • Urtepotter, keramik • • Urtepotter, plast • • • Varmtvandsbeholdere • Vaskemaskiner • • Videomaskiner • • Vinduesglas • Æggebakker • Sanitet

Sorteringsguide

Skabe


Afhentningsdage Dagrenovation Distrikt nr.

Dagrenovation hentes

Sommerhuse

1-4 Mandag 5-8 Tirsdag 9-12 Onsdag 13-16 Torsdag 17-20 Fredag Afhentningsdagen kan forskydes omkring helligdage. Ved helligdage skal affaldsbeholderen stilles ud som på normal afhentningsdag.

Sommerhuse får hentet dagrenovation hver uge i perioden fra 15. april til 15. oktober. Resten af året henter vi kun dagrenovation i sommerhuse den første uge i måneden.

Fortovsindsamling Find nummeret på dit distrikt og skriv det på kalenderen bagest i affaldshæftet.

Vejnavn

Distrikt

A. V. Jensensvej 1 Adolf Andersensvej 15 Agergårdshaven 15 Agerkrogen 17 Agerstien 18 Agervej 13 Ahornvej 13 Almuevej 18 Annasvej 15 Anne Birgitte Vej 1 Anne Marie Allé 15 Arnestien 18 Asgersvej 11 Astilbevej 18 Axel Meiersvej 1 Bag Kirken 4 Bag Møllen 4 Bakkeager 11 Bakkevej 13 Bakkevolden 12 Baldersvej 17 Bastebjerg 15 Begoniavej 18 Belsager 6 Benedikte Allé 15 Birgitsvej 11 Birkebakken 1 Birkedalen 11 Birkelundsvej 11 Birkelyparken 2 Birkevej 17 Bjergvænget 12

Vejnavn

Distrikt

Bjælkevangen 19 Blokhusvej 5 Blommestien 7 Blåbærhaven 12 Blåbærlunden 12 Blågårdsparken 12 Blågårdsvej 12 Blågårdsvænget 12 Blåhusvej 11 Bondager 6 Bondestien 18 Bonnesvej 11 Bredager 6 Brittavej 7 Brogårdsvej 7 Brovej 13 Broås 12 Brydeholm 2 Bryggerstien 18 Brødmosen 15 Brøndstræde 17 Byagerparken 18 Byagervej 18 Bygager 11 Byvejen 4 Bækager Allé 14 Bækgårdsvej 12 Bækmosen 9 Bækvej 11 Bødkerstræde 17 Bøgevej 17 C. E. Carlsensvej 5

Vejnavn

Distrikt

Carl E. Lentz Vej 5 Carlsbergvej 14 Casa Sanavej 13 Chr. Andersens Vej 5 Chr. L. Westergårds Allé 1 Cottagevej 11 Dalsvinget 11 Damager Vænge 12 Degnestræde 12 Degnevænget 13 Digetoften 15 Digevej 1 Digterstien 11 Dohns Allé 7 Drosselvej 1 Dyssevej 1 Dønnergårds Allé 12 Dørrøjel 2 Egedalsvej 15 Egevej 17 Ejgårdsminde 5 Elektronvej 4 Elisevej 1 Ellebovej 13 Ellevej 7 Elmehaven 9 Elmevej 14 Enebærvej 14 Engblomstvej 11 Engmarksvej 11 Engparken 15 Engrøjel 2

Vejnavn

Distrikt

Engstien 18 Engvej 13 Eriksvej 13 Evaldsvej 7 Falkevej 5 Fasanvej 1 Femvej 5 Fenrisvej 17 Firhøj 15 Firkløvervej 5 Fiskernesvej 11 Fjællestien 18 Fløjterupvej 12 Fresiahaven 4 Frydensvej 13 Fuglebakkevej 5 Fugleparken 14 Fundersvej 11 Fyrrelys Allé 5 Fyrrestien 1 Gadesvinget 14 Gadevænget 17 Gammeltoftevej 17 Gardeniavej 18 Geminivej 4 Gersagervej 1 Gjeddesdalsvej 3-7 & 4-8 12 Gjeddesdalsvej 73-85 & 76-84 4 Gjersdalsvej 17 Gl. Havnevej 1


Distrikt

Glentevej 5 Godsager 6 Godsparken 5 Godsvej 5 Granhytterne 5 Grankogle Allé 5 Granskovvej 13 Grantoftevej 11 Granvænget 13 Greve Bygade 12 Greve Centervej 1-11 11 Greve Centervej 75 & 50-88 12 Greve Landevej 12 Greve Møllevej 12 Greve Strandvej, Nord, 4-56 (lige numre) 7 Greve Strandvej, Nord, 3-53 (ulige numre) 5 Greve Strandvej, Syd, 66-154 & 57-173 11 Greveager 5 Grevehaven 5 Grevetoften 12 Grevevej 12 Græsager 15 Grønager 11 Grønnegården 2 Gråbynkevej 14 Gyvelkæden 2 Gærdestien 18 Gøgevej 5 H. C. Andersens Vej 13 H. C. Jeppesens Allé 11 Hannevej 1 Hans Olsensvej 5 Haraldsvej 1 Hartmannsvej 13 Hasselhegnet 12 Hastings Allé 11 Hastrupvejen 17 Havnevej 11 Hedager 6 Hedebovej 5 Hedelyhaven 5 Hedestien 12 Hedevangen 5 Hejrevej 5 Hellevej 1 Hinbjerg 15 Hirseager 15 Holger Sørensensvej 13 Holmebuen 15

Vejnavn

Distrikt

Holmehaven 12 Holmestykket 12 Holmevej 12 Holmeås 11 Horseager 6 Hovedgaden 17 Hovgårdsparken 14 Humlestien 18 Hundige Bygade 2 Hundige Centervej 1 Hundige Strandvej, Nord, 6-152 & 23-157 1 Hundige Strandvej, Syd, 176-218 & 195-215 5 Hundigegårdsvej 16-20 2 Hundigevej 38 2 Hundigevænget 2 Hvidkløvervej 18 Hybenvej 13 Hyldebærengen 12 Hyldebærlunden 12 Hyrdestien 18 Hyttevej 13 Højager 6 Højdevej 14 Højen 15 Højmarksvej 15 Højtoften 15 Højvangen 19 Hørager 15 Håndværkerbyen 5 Håndværkervænget 5 Industrihegnet 17 Industrisvinget 17 Ingesvej 15 Iriskvej 1 Jens Frobergsvej 1 Jens Kristiansvej 12 Jens Nielsens Vej 13 Jerismosevej 7 Johannevej 12 Jægerstræde 17 Jægervænget 1 Kappelev Allé 4 Kappelev Landevej 4 Kappelevvej 4 Karlslunde Centervej 17 Karlslunde Kysthave 13 Karlslunde Landevej 19 Karlslunde Mosevej 3-25 & 6-26 13 Karlslunde Mosevej 31-69 & 34-56 15

Vejnavn

Distrikt

Karlslunde Parkvej 15 Karlslunde Strandvej 13 Karlslundevej 13 Kastaniehaven 9 Kastanievej 14 Kildeagerhusene 17 Kildeagervej 17 Kildebakkevej 17 Kildebrønde Landevej 4 Kildebrøndevej 4 Kildegangen 19 Kildevænget 17 Kjærsvej 1 Klintebakken 13 Klintegården 13 Klintegårdsvej 13 Klintelundsvej 11 Klintemarks Allé 11 Klinteparken 13 Klinteparksvej 13 Klitvej 13 Klokkervænget 13 Klostermosen 13 Kløverager 11 Kløvervej 13 Knoldager 6 Knøsen 2 Kornager 11 Kringsholmvej 4 Krobækvej 5 Krogager 6 Krogen 17 Krogårdsvej 1 Krohaven 4 Kærager 11 Kærnestien 18 Kærrøjel 2 Kærsvinget 17 Køge Bugt Allé 1 La Cours Vej 5 Lavendelvej 18 Lerås 11 Lille Engvej 13 Lille Strandgårdsvej 13 Lillegade 12 Lilleholm 11 Lillevangsparken 6 Lillevangsvej 5 Lillevej 1 Lindehegnet 12 Lindelunden 9 Lindevej 17 Lopholmen 13

Vejnavn

Distrikt

Lotusvej 18 Lumringsbrovej 1 Lundager 6 Lundegårdshaven 18 Lundegårdshegnet 18 Lundegårdsparken 18 Lundemosen 11 Lundevej 18 Lunikvej 4 Lupinvej 1 Lykkesholm 14 Lykkevej 11 Lyngager 11 Lyngen 13 Lyngkrogen 13 Lyngvej 1 Lyrestien 18 Lærkehegnet 12 Lærkemosen 6 Lærkevej 1 Læstedet, 10-38, 40 & 42 9 Læstedet, 48-52, 39, 41 & 43 11 Løvager 11 Løvkærparken 17 Løvmosen 12 Løvsangervej 1 Magnoliavej 1 Margrethe Allé 15 Marholm 2 Mariannevej 15 Marievej 1 Markblomstvej 11 Markersvænge 15 Martin Jensens Vej 4 Martinsvej 13 Mejerivej 17 Metalgangen 19 Metavang 7 Michael Gjøes Vej 12 Mimosevej 18 Morbærhegnet 12 Mosebakken 14 Mosede Bygade 14 Mosede Engvej 9 Mosede Højvej 14 Mosede Klintvej 14 Mosede Kærvej 14 Mosede Strandvej 20-70 (lige numre) 9 Mosede Strandvej 4-6 & 21-87 (ulige numre) 11

Afhentningsdage

Vejnavn


Vejnavn

Distrikt

Mosedevej 11 Mosegårdshaven 14 Mosegårdsvej 11 Moserøjel 2 Motorgangen 19 Muldås 12 Multebærvej 9 Myrestien 5 Møllehaven 17 Mølleskovvej 11 Møllevej 17 Mønstedsvej 7 Mågevej 1 Månestien 7 Nattergalevej 1 Navergangen 19 Niels Bruunsvej 5 Niels Christensensvej 7 Niels Jensensvej 7 Niels Juelsvej 1 Niels Pedersensvej 11 Nimbusvej 4 Nordgårdsvej 17 Nordrøjel 2 Notgangen 19 Nurdugsvej 1 Nylandsvej 17 Nældebjerg Allé 11 Nældebjergvej 12 Nørregade 17 Nørrevang 7 Nørrevej 19 Odinsvej 17 Oldermandsvej 13 Ole Jensens Vej 4 Ole Larsensvej 7 Ole Suhrsvej 7 Olsbæk Strandvej, Nord, 4-32 & 3-37 1 Olsbæk Strandvej, Syd, 42A-76 & 39-73 5 Olsbækdal 2 Olsbækeng 2 Olsbækhave 2 Olsbækhøj 2 Olsbæklund 2 Olsbækmark 2 Orkidevej 18 Pakivej 5 Paradisvej 12 Parcelvej 1 Park Allé 11 Parkstykket 11

Vejnavn

Distrikt

Parkvej 13 Parkvænget 11 Parkås 12 Passagen 11 Pilemosen 6 Pilevangen 19 Pilevej 17 Pileås 11 Plantagevej 1 Planteskolevej 13 Plejlstien 18 Poppelhaven 9 Poppelsvinget 7 Poppelvej 14 Porsvej 1 Postvænget 12 Præstevænget 13 Påskestien 7 Radulfsvej 13 Rammsvej 1 Randtofte Søvej 5 Randtoftevej 5 Rendebjergvej 17 Risager 11 Rosengården 7 Rosenlyparken 2 Rosenvangsvej 7 Roskildevej 17 Rugager 15 Rugbjerg 2 Runevej 17 Rylevej 1 Rypelyngvej 14 Rytterbakken 5 Rytterstien 17 Ryttervej 5 Ræveholmsvej 13 Røde Låge 5 Røglestien 18 Rønagervej 2 Rønne Allé 7 Rønnebærkæret 12 Rørager 11 Rørgangen 19 Rørhaven 15 Rørsangervej 1 Råbjerg 15 Rådhusholmen 12 Sandrøjel 2 Sandternevej 13 Sandvigsvej 5 Sandås 12 Simonsvej 11

Vejnavn

Distrikt

Skelager 11 Skelbakken 15 Skelmosen 6 Skelstien 18 Skelvej 14 Skipperstræde 17 Skoleager 6 Skolegade 17 Skoleholmen 11 Skolevej 17 Skolevænget 12 Skovbo Allé 5 Skovbominde 5 Skovbovej 5 Skovbrynet 13 Skovduevej 5 Skovlyvej 13 Skovparken 7 Skovvej 11 Skæppestien 18 Sløjen 2 Smedeholmen 13 Snedkergangen 19 Snerlevej 1 Snoldelevvej 17 Sognevejen 17 Solbakken 1 Solbærengen 12 Solhegnet 14 Solkrogen 13 Solsortevej 1 Solstien 1 Solvej 13 Solvængets Allé 1 Sommerdalen 11 Sommerstien 7 Sonjas Allé 9 Sortebærvej 9 Sortemosen 17 Spurvevej 1 Stenrøjel 2 Stenurt Allé 5 Stenås 11 Stillidsvej 1 Stolpeager 6 Storebjerg 2 Storeholm 11 Strand Allé 5 Strandbovej 1 Strandgårdssvinget 13 Strandgårdsvej 13 Strandhusene 5 Strandhyttevej 1

Vejnavn

Distrikt

Strandkrogen Strandlyst Allé Strandmarken Strandstien Strandvangen Strandvænget Strædet Strøhusvej Strømsagervej Stubager Svanemosen Svejsegangen Svend Grates Vej Sydager Syrenkæden Søagerparken Søagervej Søen Søfrydsvej Søhøj Sølvpoppelvej Søndergade Sønderholmsvej Søndervang Tavleager Ternemosen Ternevej Tinggårdshegnet Tinggårdslunden Tinggårdsparken Tinggårdsvænget Tinghaven Tjærebyvej Tjørnelyparken Tjørnevej Toftager Toftehaven Tofteholmen Toften Toftholmsvej Tornagervej Tranebærvej Tranevej Tueholm Tune Bygade Tune Center Tune Parkvej Tunegårdsvej Tunehøj Tværager Tyttebærhaven Tyttebærkæret Tyttebærvej

11 11 15 11 13 11 17 4 17 11 14 19 13 6 2 5 7 15 1 19 9 17 15 7 6 14 13 18 18 18 18 18 17 2 13 11 14 17 17 15 7 9 1 11 17 18 18 18 17 6 12 12 9


Distrikt

Ulvefodvej 14 Valdemarsvej 1 Vandværksvej 7 Vangeleddet 1 Ved Engen 7 Ved Jægerdiget 1 Ved Kæret 17 Ved Rævebakken 5 Ved Rådhuset 5 Ved Skellet 7 Vendalsgård 17 Vesterbjerg 12 Vestergade 17 Vestergårdsvej 12

Vejnavn Vesterled Vestervang Vesthegnet Vestre Lyng Vestre Skovlyvej Vibemosen Vibesvinget Vibevej Vildandevej Vildmosevej Villershøjvej Vinkelvej Violvangen Vævergangen

Distrikt 1 5 14 13 13 14 14 1 15 15 17 7 7 19

Vejnavn Våningstedgård Vårgyvelvej Walthersvej Willumsens Allé Yttesensvej Æblerosevej Æblestien Ørnevej Østerbakken Østerbovej Østergade Østergårdsvej Østermarksvej Østervej

Distrikt 17 15 5 15 4 14 7 1 17 7 17 17 7 19

Vejnavn

Distrikt

Østre Strandvej 1 Østrøjel 2 Åbakkevej 13 Åbuen 13 Åkandevej 18 Åmosevej 11 Årøjel 2 Åsager 15 Åsen 14 Åtoftevænget 12 Åvangsvej 7

Pas på din skraldemand Skraldemanden har også krav på en sikker arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du sørger for følgende: • Pak skarpe genstande forsvarligt ind eller aflevér dem på MiljøCenter Greve. • Fyld kun sækken til fyldtstregen. På beholdere skal låget kunne lukkes helt. • Ryd fortovet og adgangsvejen for sne og is – helt hen til skraldespanden. Husk at gruse eller salte. • Hold hunde inde på afhentningsdagen.

Afhentningsdage

Vejnavn


T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T

5

4

3

2

1

F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T

9

8

7

6

Ikke haveaffald

febr u ar 1 17 2 3 4 1 5 5 6 9 7 13 8 18 9 10 11 2 12 6 13 10 14 14 15 19 16 17 18 3 19 7 20 11 21 15 22 20 23 24 25 4 26 8 27 12 28 16

F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

marts 1 17 2 3 4 1 5 5 6 9 7 13 8 18 9 10 11 2 12 6 13 10 14 14 15 19 16 17 18 3 19 7 20 11 21 15 22 20 23 24 25 4 26 8 27 12 28 29 30 31 13

12

11

10

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T 18

17

16

15

14

O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F

maj 1 9 2 16 3 17 4 5 6 1 7 5 8 10 9 10 18 11 12 13 2 14 6 15 11 16 13 17 19 18 19 20 21 7 22 12 23 14 24 20 25 26 27 4 28 8 29 3 30 15 31 16 22

21

20

19

L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

J U nI 1 2 3 1 4 5 5 9 6 13 7 17 8 9 10 2 11 6 12 10 13 14 14 18 15 16 17 3 18 7 19 11 20 15 21 19 22 23 24 4 25 8 26 12 27 16 28 20 29 30 26

25

24

23

Orange tal: Afhentning er flyttet til denne dato pga. helligdage.

apr i l 1 2 5 3 9 4 16 5 17 6 7 8 1 9 6 10 10 11 13 12 18 13 14 15 2 16 7 17 11 18 14 19 19 20 21 22 3 23 8 24 12 25 15 26 27 28 29 4 30 20

ervice på www .gsforsyning.dk/ affald

11

1

Lyksager

Lykkevej

hånden.

Hent vores app »Affaldsportal« i App Store eller Google Play. Så har du sorteringsguiden og kalenderen lige ved hånden.

12

11

14

Lupinvej Lykkesholm

4

Distrikt

Lunikvej

Vejnavn

M 1 1 27 septemb Mit distrikt: T er 1 13 T 2 oktober 5 S 1 F 2 17 O novembe 3 T 1 9 r M 2 L 5 Decembe 3 T 1 36 F 4 13 1 17 r O 2 T 3 S 9 S 4 F 5 1 L 5 17 2 Afhentningsd T 3 13 O 4 M 5 age M 2 L 9 S 6 3 1 32 F 1 49 Din dagreno 4 17 T 5 13 T vation T 6 S 3 M 4 7 5 L 5 ugedag, se nedenf henter vi på en fast 5 F 1 45 6 17 O O or: 7 M 8 4 T 5 9 S 9 6 2 28 L 5 7 T T 8 14 T 5 13 O 9 6 M 7 Distrikt nr. 6 S 9 8 F 1 41 F Dagrenovation 9 18 O 10 6 17 T 7 13 T 10 8 M 9 L 10 6 1-4 L T 11 2 37 7 F 8 18 Mandag O 14 9 T 10 10 S 11 5-8 S F 12 6 8 L 9 Tirsdag T 10 18 O 11 14 M 12 9-12 M 9 10 L 13 S 10 Onsdag 2 33 F 50 2 11 T 12 18 T 13 13-16 T 10 14 S 14 M 11 Torsdag 6 L 12 6 F 13 2 46 O 14 17-20 O 11 18 M 15 T 12 10 Fredag 10 S 13 3 29 L 14 6 T 15 T 12 T 16 O 13 15 14 M 14 7 10 S 15 F 16 2 42 F 13 O 17 T 14 19 18 T 15 11 14 M 16 Afhentningsdag L 17 7 L 14 T 18 3 38 F 15 en kan forskyd O 16 15 19 helligdage. Ved T 17 es omkring 11 S 18 S 15 F 19 7 helligdage skal L 16 T 17 19 dere stilles ud affaldsbeholO 18 15 M 19 M 16 som på normal 11 L 20 S 17 3 34 F 51 3 dag. 18 afhentningsT 19 15 19 T 20 T 17 S 21 M 18 7 L 19 7 F 20 3 47 O 21 O 18 19 M 22 T 19 11 Sommerhuse 11 S 20 4 30 L 21 7 får hentet dagreno T 22 T 19 T 23 O 20 uge i periode 16 vation hver 15 M 21 8 11 S 22 n fra 15. april F 23 43 3 F O 24 20 til T Resten 15. 21 15 20 oktober. 19 T 22 af året bliver 12 M 23 der kun hentet L 24 8 L 21 T 25 4 39 dagrenovation F 22 O 23 16 i sommerhuse 20 T 24 12 S S 25 i måneden. første uge F 26 22 8 L 23 T 24 20 O 25 16 M 26 M 23 12 L 27 S 24 4 35 F 25 4 52 T 26 20 T 27 Haveaffald T 24 16 S 28 M 25 8 L 26 8 F 27 4 48 Haveaffald henter O 28 O 25 20 M 29 T 26 12 S vi kun 27 31 fra 1. marts L 28 8 30. novemb T 29 T 26 til T 30 er. O 27 M 28 12 S 29 F 30 4 44 F 27 O 31 T 28 20 T 29 16 M 30 L 31 L 28 40 Orange tal: Afhentn F 29 O 30 ing er flyttet S 29 til denne dato L 30 T 31 pga. helligdag e. Hent vores app M 30 »Affaldsportalen 12 1 i App Store eller « T 31 Google Play. 16 Så har du sortering sguiden og Ikke haveaff kalenderen lige ald ved

AUgUst

Fortovsindsaml ing

sms- eller mails

JULI

Tilmeld dig

Eksempel: Lykkevej tilhører distrikt 11. Her er der fortovsindsamling onsdag den 16. januar. Dagrenovation hentes hver onsdag.

Bagest i affaldshæftet finder du nummeret på dit distrikt. Find nummeret i kalenderen, så kan du se, hvornår der er fortovsindsamling hos dig.

Sådan bruger du din kalender

Mit distrikt:

der!

Ikke haveaffald

januar 1 2 9 3 13 4 17 5 6 7 1 8 5 9 10 10 14 11 18 12 13 14 2 15 6 16 11 17 15 18 19 19 20 21 3 22 7 23 12 24 16 25 20 26 27 28 4 29 8 30 31

Fortovsindsamling

Tilmeld dig sms- eller mailservice på www.gsforsyning.dk/affald

201 3

2013

Kalender – riv ud og hæng op Gammel kalen


2013

JULI 1 1 2 5 3 9 4 13 5 17 6 7 8 2 9 6 10 10 11 14 12 18 13 14 15 3 16 7 17 11 18 15 19 19 20 21 22 4 23 8 24 12 25 16 26 20 27 28 29 30 31

31

30

29

28

27

T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 8 12

3 7 11 16 20

2 6 10 15 19

1 5 9 14 18

13 17

a u g u st

35

34

33

32

september 1 S M 2 1 36 3 T 5 4 O 9 5 T 13 6 F 17 7 L 8 S M 9 2 37 T 10 6 O 11 10 T 12 14 F 13 18 L 14 S 15 M 16 3 38 T 17 7 O 18 11 T 19 15 F 20 19 L 21 S 22 M 23 4 39 T 24 8 O 25 12 T 26 16 F 27 20 L 28 S 29 40 M 30

Orange tal: Afhentning er flyttet til denne dato pga. helligdage.

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O

Fortovsindsamling T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T

oktober 1 5 2 9 3 13 4 17 5 6 7 1 8 6 9 10 10 14 11 18 12 13 14 2 15 7 16 11 17 15 18 19 19 20 21 3 22 8 23 12 24 16 25 20 26 27 28 4 29 30 31

Gammel kalender! 44

43

42

41

n ovember 1 F 17 2 L 3 S M 4 1 45 5 T 5 6 O 9 7 T 13 8 F 18 9 L S 10 M 11 2 46 T 12 6 O 13 10 T 14 14 F 15 19 L 16 S 17 M 18 3 47 T 19 7 O 20 11 T 21 15 F 22 20 L 23 S 24 M 25 4 48 T 26 8 O 27 12 T 28 16 F 29 L 30

S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T Ikke haveaffald

december 1 2 1 49 3 5 4 9 5 13 6 17 7 8 9 2 50 10 6 11 10 12 14 13 18 14 15 16 3 51 17 7 18 11 19 15 20 19 21 22 23 4 52 24 8 25 26 27 20 28 29 30 12 1 31 16 Dagrenovation

Hent vores app »Affaldsportal« i App Store eller Google Play. Så har du sorteringsguiden og kalenderen lige ved hånden.

Haveaffald Haveaffald henter vi kun fra 1. marts til 30. november.

Sommerhuse får hentet dagrenovation hver uge i perioden fra 15. april til 15. oktober. Resten af året bliver der kun hentet dagrenovation i sommerhuse første uge i måneden.

Afhentningsdagen kan forskydes omkring helligdage. Ved helligdage skal affaldsbeholdere stilles ud som på normal afhentningsdag.

1-4 Mandag 5-8 Tirsdag 9-12 Onsdag 13-16 Torsdag 17-20 Fredag

Distrikt nr.

Din dagrenovation henter vi på en fast ugedag, se nedenfor:

Afhentningsdage

Mit distrikt:


© Tankegang a/s 70 12 44 12 11/12 24597

Blev dit affald ikke hentet: RenoNorden A/S Islandsvej 5, 4681 Herfølge Telefon: 7027 0550 greve@renonorden.dk

Åbningstider (telefon): Mandag - fredag kl. 8.00 - 17.00

MiljøCenter Greve

Ventrupparken 16, 2670 Greve Telefon: 7027 0550

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 12.00 - 18.00 Weekend & helligdage kl. 9.00 - 18.00

Tilmeld dig sms-service

Få besked på mail eller sms, dagen før vi henter dit affald i fortovsindsamlingen. Læs mere på: www.gsforsyning.dk/affald

Løvmosen 2 . 2670 Greve Telefon 4397 8720 mail@gsforsyning.dk www.gsforsyning.dk/affald 4 Tryksag 5

6

5

41

Dette affaldshæfte er en vejledning til Regulativ for husholdningsaffald i Greve Kommune.

Lukket den 24., 25. og 31. december samt den 1. januar.

Affaldshæfte 2013  

Affaldshæfte 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you