Page 1

Брой 4 сряда—четвъртък 14-15. 07. 2010 г. гр. Кърджали - Брюксел, Белгия

На 14 и 15 юли 2010 година ученици и учители от Професионална гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода” град Кърджали посетиха Евро Парламента в Брюксел. Целта на посещението беше да се запознаем какви са целите на Европейският съюз, защо и как е бил създаден, как функционира, какви постижения вече е осигурил за гражданите си и какви нови предизвикателства стоят пред него? Представителите от ПГЕЕ “Капитан Петко войвода” град Кърджали Красимир Стамов учител по Български език и литература, инж. Татяна Димитрова - учител по специални предмети, Кирил Сариев - отличник на випуск 2010, Борислав Драев 10 клас, специалност “Телекомуникационни системи” и Ивайло Сираков 10 клас специалност “Електрообзавеждане на производството”. Европейският парламент е единственият орган на Европейския съюз, избран чрез преки избори. Неговите 736 членове са тук, за да представляват вас, гражданите. Те се избират веднъж на всеки пет години от избирателите в 27-те държави-членки на Европейския съюз от името на неговите 500 милиона граждани. Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавитечленки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодат елни актове (директ иви, регламенти), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.


То е символ не само на Европейския съюз, но и на единството и идентичността на Европа като по-широко понятие. Кръгът от златни звезди представлява солидарността и хармонията между европейските народи. Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите-членки. Има 12 звезди, защото числото 12 по традиция е символ на съвършенство, пълнота и единство. Затова знамето остава непроменено независимо от

Мелодията е от Девета симфония, композирана през 1823 г. от Лудвиг ван Бетовен. Това е химнът не само на Европейския съюз, но и на Европа като по-широко понятие. За финал на симфонията Бетовен създава музика към „Ода на радостта“, написана през 1785 г. от Фридрих фон Шилер. Това произведение изразява идеалистичното виждане на Шилер за братството между хората, споделяно и от Бетовен .

На 9 май 1950 г. Робер Шуман предлага създаването на европейска организация, необходима за поддържането на мирни отношения. Това предложение, известно като „Декларацията на Шуман“, се смята за начало на изграждането на Европейския съюз. Днес 9 май е европейски символ (Ден на Европа), който заедно със знамето, химна, девиза и единната валута (евро), изразява политическата същност на Европейския съюз. Денят на Европа е повод за дейности и празненства, които сближават Европа с нейните граждани и народите от Съюза помежду им.

„Обединен в многообразието“ е девизът на Европейския съюз. Девизът означава, че чрез ЕС европейците са обединени в съвместните си усилия за мир и справедливост, и че многото различни култури, традиции и езици в Европа са голямо предимство за континента.


Брюксел се смята за столицата на Европейският съюз, тъй като дълго време в града са разположени институциите на ЕС. В Брюксел се намират официалните седалища на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и второто седалище на Европейския парламент. "Берлемон" - Главната сграда на ЕК в Брюксел. Офисът на президента и заседателната зала на Комисията са разположени на 13-ия етаж. Строителството на сградата започва през 1963 година и завършва през 1969 г. и има общо 14 етажа. Самата комисия е разпръсната в общо 60 отделни сгради, но Берлемон служи като главна квартира и е станала символ на Комисията, която се намира тук от деня на нейното построяване. Европейската комисия, известна още като Еврокомисия, а официално като Комисия за европейските общности, е изпълнителният орган на Европейския съюз (ЕС). Главната ѝ роля е да предлага и постановява закони, както и да действа като „пазител на договорите“, което осигурява правната основа за ЕС. В някои отношения ролята на Еврокомисията е аналогична на изпълнителния орган в националното правителство, но същевременно тя се различава в други аспекти.

Юбелпарк (Jubelpark) или Parc du Cinquantenaire (на френски) е голям обществен парк, който се намира в най – източната част на Брюксел. Повечето сгради в Uобразният комплекс са поръчани от крал Леополд II и са построени през 1880г. за 50 – годишнината от белгийската независимост. Триумфалната арка, намираща се в центъра на парка се е появила през 1905г. Тя е направена от желязо, стъкло и камък и символизира икономическите и индустриалните постижения. Паркът е пълен с живописни градини, езера и водопади. Освен невероятната природа можете да военния музей, музея на изкуствата и автомузея. “Гранд Палас” - една от най – важните туристически дестинации в Брюксел и един от символите на града. Около "Гранд Палас" са разположени здания, строени през XVII в. Тук през средновековието са обичали да позлатяват отделни елементи от архитектурата си.


Пикаещото момче (Manneken Pis) или известен още като малкия Жулиен е популярен символ на Брюксел. Тя представлява малък фонтан със скулптура на голо малко момче, което „пишка“ във басейна на фонтана. Дизайнът му е творение на Франсоа Дюкенуа и е поставен на мястото, където се намира през 1618 или 1619г. Прочутите брюкселски дантели

Фонтан от шоколад

Атомиумът е монумент, построен за Експо'58 . Той е 102 метра висок, с 9 стоманени сфери съединени така, че образуват модел на единична клетка от железен кристал, увеличен 165 милиарда пъти. Го р н а т а с ф е р а п р е д о с т а в я панорамна гледка към Брюксел. Всяка сфера е 18 метра в диаметър . Редакционен екип : инж. Татяна Димитрова

dimitrova_pgee@abv.bg

Брюксел 14 15 07 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you