Page 1

Blijf vasthouden aan het richtsnoer van Alahazrat zoals hij het in zijn boeken heeft geschreven.

www.tangali.net

Nieuwsbrief jaargang 2, nr. 7, 2 januari 2015

Wat is Maslak-e-Alahazrat? Alahazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam voor zijn inzet om de islam te dienen.

 Meer details...

Alahazrat I Taajush Shari'ah

Duroed Sharief Allahumma salli ala Sayyedina Muhammadin nuril anwāri wa sirril asrāri wa sayyidil abrār. “O Allah! Stuur Uw zegeningen op onze Hazrat Mohammed (sallallaaho alaihi wa sallam) die Licht is, werkelijke Licht en mysterie onder de mysteries, en de leider van excellents.”

Toelichting Dit is een van de beste Salawāt in deze wereld, en meestal reciteren heiligen en vrome religieuze leiders dit dagelijks zonder falen.

 Meer details... Noorani Research I

Genezen met de medicijn van de Profeet In een overlevering van de profeet zei: "Eet verse en gedroogde dadels, omdat Satan dan verdrietig wordt als hij ziet dat de zoon van Adam ze samen eet, hij (Satan) zegt dan, 'de zoon van Adam heeft geleefd tot (nu toe) omdat hij de verse en de oude samen eet'. " Sommige van de moesliem artsen merkte op dat de Profeet sallallaaho alaihi wa sallam de moesliems adviseerde om verse en gedroogde data samen te eten in plaats van groene met gedroogde dadels te eten. Verse dadels zijn koud en droog terwijl gedroogde dadels heet en vochtig zijn, dit neutraliseert het effect van elkaar. In de Sahih is overgeleverd dat toen de Profeet sallallaaho alaihi wa sallam, Abu Bakr en Umar te gast waren bij Abu al-Haitham bin at-Taihan radi Allaho anhoem hij hen een takje busr (groene data) bracht die vergelijkbaar is met een tros druiven. De Profeet sallallaaho alaihi wa sallam zei: "Waarom breng je niet een aantal rijpe dadels voor ons?" Abu alHaitham radi Allaho anho antwoordde: "Ik wens dat u kiest wat u wilt van de groene en rijpe dadels." Busr is heet en droog, en de droogte is meer dat het warmte. Ook droogt de busr het overtollige vocht, maakt een vlies in de maag en de darmen en helpt het tandvlees en de mond optimaal te houden. De meest gunstige vorm van busr is de tedere en zoete busr. Toch, het eten van grote hoeveelheden busr veroorzaakt regelmatig obstakels of verstoppingen in de darmen. Noorani Research I al-Tibb an-Nabawie

Uitbreiding van Mediena Business School opleidingen Volledig Online Learning in de Engelse taal voor bachelor, master en PhD diploma’s. Review classes zijn in het Nederlands.

 Meer details...

MBS I opleidingen

Tazkier Tazkier, ook bekend als Zikr, is de wetenschap van de aanroeping en vermaning. Allah Ta’ala openbaart: “Maar ga door met het vermanen want de vermaning helpt degenen die willen geloven.” Surat 51, vers 55. Er zijn vele ahadith (overleveringen) over de verdiensten van de bijeenkomsten van Zikr. De Profeet sallallaaho alibi wa sallam zei: “Als je langs de tuin van het Paradijs komt, geniet van jezelf.” Hij werd gevraagd: “Wat zijn de tuinen van het Paradijs? Hij antwoordde: “Zikr bijeenkomsten (gedenken van Allah Ta’ala).” De Profeet sallallaaho alaihi wa sallam zei: “De engelen van Allah zwerven aan de horizon, behalve de engelen van de schepping. Als ze Zikr bijeenkomsten zien, spreken zij elkaar aan en zeggen: “Komt tot uw doel. Zij komen dan naar de Zikr plaats, omringen de mensen en zeggen, herinner Allah en neem lessen.” Dit wil zeggen, dat in de Zikr bijeenkomst ook lezingen georganiseerd worden waarin de sprekers, vrome verhalen vertellen, gedichten en poëzie voordragen. Hazrat Ata radi Allaho anho zei: “Een Zikr bijeenkomst compenseert de zonden van zeventig bijeenkomsten van nutteloze gesprekken. De Profeet sallallaaho alaihi wa sallam hoorde eens drie gesprekken van Abdullah Rawaha radi Allaho anho en zei: “O Abu Rawaha, houd je ver van siergesprekken.” De Profeet sallallaaho alaihi wa sallam heeft gezegd dat Allah Ta’ala zei: “Een man blijft proberen om dichtbij Mij te komen met optionele gebedsdiensten tot Ik van hem hou. Zodra Ik van hem houd, word Ik zijn oren waarmee hij hoort, enz. Zoveel zijn de subtiele betekenissen van de mysteries van de Qur’aan die in de harten van degenen zijn die zich hebben gewijd aan Zikr en meditatiën van Allah.” Allah Ta’ala zegt: “Gedenk Mij, ik zal u herinneren.” Hij beval zijn dienaren om te bidden en zich te beroepen op dit vers: “Roep mij, ik zal op jou reageren.” Dus de religieuze, zondaars, nabije en verre degenen moeten tot Allah Ta’ala bidden voor vervulling van hun wensen. Hij zegt: “Ik ben in de buurt. Ik reageer op de oproep van iemand die Mij aanroept.” Dus, er is niets beter dan Allah’s Zikr en aanroepingen aan Hem.

 Meer details...

Noorani Research I al-Ghazali

Mediena Business School is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islam, management, marketing, finance, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod

Vacatures bij Mediena Business School

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar noorani92@outlook.com.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de website www.tangali.net. De informatie is ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd en samengesteld. Copyright ® Stichting Noorani Islamic Research Institute, een onderdeel van Mediena Business School. 2015

Nieuwsbrief 2015, nummer 07  

Genezen met de medicijn van de Profeet, Tazkier,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you