Page 1

Blijf vasthouden aan het richtsnoer van Alahazrat zoals hij het in zijn boeken heeft geschreven.

www.tangali.net

Nieuwsbrief jaargang 1, Urs-e-Alahazrat 1436 H

Wat is Maslak-e-Alahazrat? Alahazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam voor zijn inzet om de islam te dienen.

 Meer details...

Alahazrat I Taajush Shari'ah

Tāj al-Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan's boodschap aan de moesliems van de wereld Urs e Razvi 1436 H/2014 1.

De grootste verplichting op u allen is het beschermen van uw geloof [Imān] en de geloofsbelijdenis [Aqiedah]. Dus, blijf weg van die instelling of Khanqah [burelen van Piers], organisatie of bewegingen, of elk persoon die je verdenkt uw geloof in gevaar te brengen, of uw geloof te verzwakken.

2.

De instellingen, Khanqahs en de Schriftgeleerden, die stevig op de ware methodologie, Ahle Sunnat wa Jama'at Maslak-e-Ala Hazrat zijn, weet dat zij u het rechte pad zullen wijzen en respecteer hen in uw hart. Blijf weg van degenen die Maslak-eAla Hazrat of het onderzoek (methodologie) van Ala Hazrat verraden.

3.

Vertaal en publiceer de geschriften en werken van de voorgangers, vooral die van Imām e Ahle Sunnat A'la Hazrat, in zoveel talen als mogelijk, en streef ernaar het van huis tot huis te brengen.

4.

En, degene die rijk zijn moeten de arme soennitische moesliems zoveel mogelijk ondersteunen en hen tevreden maken, Allah heeft het recht ook voor hen gehouden in uw rijkdom.

5.

Geloof de Markaz van Ahle Sunnat, Bareilly Sharif en de leer van A'la Hazrat als een gevestigd bolwerk voor de bescherming van uw Imān en geloofsbelijdenis.

6.

De Schriftgeleerden en de redenaars moeten weerleggen en omverwerpen de Wahhabiyyat (spraak), Deobandiyyat, Shee'iyyat (tekst 1, tekst 2, tekst 3) en Sulh-kulliyyat met bewijzen en overtuiging, evenals weerleggen innovaties en onheil in hun lessen, lezingen en Jumu'ah preken. Ze moeten ook spreken over de vrome voorgangers volgens de juiste tijd en plaats.

7.

Het management van islamitische scholen moeten leraren benoemen die niet besmet zijn en kunnen worden met steekpenningen, maar zij moeten leraren op basis van verdienste, geschiktheid en religieuze standvastigheid in dienst nemen. De Masjid comités dienen de Imāms en Schriftgeleerden dienstbaar te zijn naar gelang het nodig is, en alleen Imāms benoemen die waardig zijn voor Imāmat.

8.

Doe uitspraken en handelingen conform de arresten in de seminaries van de Shar'i Raad van India, Bareilly Sharif, en streef ernaar de te mensen bereiken.

9.

Zoek naar de Schriftgeleerden van de Ahle Sunnah in uw regio en handel conform hun begeleiding.

10.

Laat uw kinderen seculiere en wereldse wetenschappen studeren, echter, leer zeer zeker ook de fundamentele overtuigingen van de Islam (deel 1, deel 2) en maak hen bewust van de leer van Imām e Ahle Sunnat A'la Hazrat.

11.

Streef om Halāl te verdienen en leef in de samenleving als een nobel individu. Bron: vertaling d.d. 19-12-2014 uit het Urdu in het Engels door Allama Maulana Muhammed Kalim Azhari Qadri (Preston).

Mediena Business School is a permission with blessings of Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qadri Hafizullah Ta’ala Noorani Research I ………………...

 Meer details...

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar noorani92@outlook.com.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de website www.tangali.net. De informatie is ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd en samengesteld. Copyright ® Stichting Noorani Islamic Research Institute, een onderdeel van Mediena Business School. 2015

Nieuwsbrief 2014, urs e ala hazrat 1436 h  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you