Page 1

Mediena Business Group B.V. Wat is Maslak-e-Ala Hazrat? “Ala Hazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet voor zijn inzet om de islam te dienen en de praktijk van onze Rasoel door de islam binnen de kaders van de Shari’ah terug te brengen.

Suna jungal raat andheri chayi badli kali hai; Sone walo jagte rahiyo, Choro ki rakhwali hai. De jungle is rustig, de nacht is donker, stormwolken zijn in de lucht; Mensen met een Imān van goud blijft wakker! Veel dieven dwalen in deze plaats! Alahazrat

Nieuwsbrief 6 / dec ‘14 MBS is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islam (sunni), management, marketing, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod ……………………………………………………………………………………………………

Onze informatieve nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt verzonden naar alle bestaande relaties en degene die deze ook willen ontvangen.

Alahazrat |

Lees verder Luister

Duroed Sharief Imām ibn Bashkawāl vertelde een hadith verhaald door Sayyedina Anas dat Sayyedina Rasoeloellah zei: “Degene die een Duroed stuurt naar mij met de intentie om te eerbiedigen, Allah Ta’ala zal die Duroed Sharief veranderen in een engel van wie een vleugel uitstrekt naar het Oosten en de andere vleugel naar het Westen. Allah beveelt die engel, ‘O Mijn Engel! Stuur Duroed op mijn aanbidder zoals hij Duroed stuurde op Mijn Geliefde Habieb’.” (dus, op de Heilige Profeet ).

Aanmelden voor de nieuwsbrief U kunt zich voor de mailing aanmelden / afmelden door uw e-mail adres te mailen naar noorani92@outlook.com onder vermelding van uw volledige naam.


Duroed Ibrahiemi Allahumma salli ala Muhammadiw wa ala aali Muhammadin kamaa sallaita ala (Sayyedina) ibrahima wa ala aali (Sayyedina) ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma baarik ala Muhammadiw wa ala aali Muhammadin kamaa baarakta ala (Sayyedina) ibrahima wa ala aali (Sayyedina) ibrahima innaka hamidum majid. Vertaling “O Allah, laat Uw Zegeningen neerdalen op Mohammed en de familie van Mohammed , zoals u Sayyedina Ibrahiem en zijn familie heeft gezegend. Waarlijk, U bent Geprezen en Glorieus. Allah, zegen Mohammed en de familie van Mohammed , zoals u Sayyedina Ibrahiem en zijn familie heeft gezegend. Waarlijk, U bent Prijzenswaardig en Glorieus.“ Toelichting De beroemde metgezel van de Heilige Profeet Hazrat Ka'ab bin Ujrah vertelt, dat op een dag aan Sayyedina Rasoeloellah gevraagd werd hoe zegeningen aan hem gericht moet worden. De Profeet antwoordde dat de zegeningen worden opgezegd op de wijze (zoals) hierboven, dat wil zeggen Duroed-e-Ibrahimi. Alahazrat | Boek: Malaika (engelen)

Lees verder

Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri streefde naar: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah .... en een sociaal systeem van broederschap".

FAUZ-E-MOBIEN DAR RADD-E-HARKAT-E-ZAMIEN Opleidingen Natuurkunde is de meest betrokken fundamentele wetenschap met de basisprincipes van het universum. Het is één van de fundamenten waarop de andere natuurwetenschappen zoals sterrenkunde, scheikunde en geologie zijn gebaseerd. Met betrekking tot de natuurkunde is mechanica van vitaal belang voor alle disciplines (zoals dynamica en statica). Het is zeer succesvol voor het beschrijven van de beweging van de materiële lichamen zoals planeten en raketten. Galilei formuleerde de wetten die de beweging leiden van objecten in een vrije val. Hij onderzocht de beweging van een object op een hellend vlak en bevestigde daardoor het concept van de relatieve beweging. Volgens Isaac Newton is de zwaartekracht de intrinsieke eigenschap van materie die elk deeltje van de materie aantrekt door elk ander deeltje met een kracht die rechtstreeks evenredig is met het product van de massa's, en omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand tussen hen. Volgens de theorie van Einstein wordt ruimtelijke tijd vooral plaatselijk gebogen in de buurt van massieve lichamen. Deze theorie vertelt ons niets over de zwaartekracht die de hemellichamen beheerst. In plaats daarvan zeggen dat we dat hemellichamen en lichtstralen langs geodeten bewegen (equivalent aan rechte lijnen in de vlakke geometrie) in een gebogen ruimtelijke tijd. Dus, een hemellichaam in rust of langzaam in beweging in de buurt van de grote massa zou geodeet volgen in de richting van dat hemellichaam in plaats van de zwaartekracht. In zijn traktaat "Fauz-e-Mobien" heeft Imām Ahmad Raza Khan niet alleen met 105 argumentaties in het licht van de moderne fysica bewezen dat de aarde statisch is (stil staat), maar hij heeft ook kritiek op de ideeën van gerenommeerde wetenschappers zoals, Copernicus, Galilei, Kepler, Newton en Albert Einstein. In zijn boek "Fauz-e-Mobien" heeft lmām Ahmad Raza Khan verder besproken de diverse wetenschappelijke domeinen van de kennis, met inbegrip natuurkunde, chemie, geologie,

PhD in Islamic Studies (Sunni) Deze opleiding ka gevolgd worden afgestudeerde soennies op bachelor en master niveau. Het is een taught PhD, dus de afstudeerrichting van de bachelor en master is niet van belang voor toelating. Master of Science in Health Care Management & Information Security Deze masteropleiding start als blended learning op 5 jan. 2015 in Almere. Inschrijven kan nog steeds. All-in prijs voor deze erkende master € 8.450,Onze bachelor, master en PhD zijn door de California State Government of Education in USA erkent.

Informatief Mediena Business Group B.V. bestaat uit de volgende


astronomie en astrologie, wiskunde, logaritme over de onderwerpen van de planetaire beweging in de banen en de fysieke als de mechanica aantrekkende en afstotende krachten, centripetale kracht, middel-puntvliedende kracht, wrijving coëfficiënt, projectiel beweging, relatieve snelheid, rond snelheid, opwaartse kracht, dichtheid en de druk, de structuur van de aarde, de theorie van getijden en afstand van de zon, samen met tientallen geometrische diagram voorstellingen met algebra, logaritmische en wiskundige berekeningen. Conclusie Volgens modem natuurkunde zijn de rust- en beweging niet absoluut, maar relatief. Ook de rest en beweging zijn afhankelijk van de waarnemer en het gestel van de referentie. Als we op de aarde zijn, dan is de aarde statisch met betrekking tot ons gestel, aldus de argumentaties over statische theorie van Imam Ahmad Raza Khan . Het is interessant op te merken dat Imam Ahmad Raza Khan de eerste moesliem ste wetenschapper is van de 20 eeuw die rijke creatieve weten-schappelijke bijdragen leverde over moderne natuurkunde, zoals de statische theorie van de aarde. Tot slot, wordt voorgesteld en gestimuleerd om de nieuwe generatie moesliems vertrouwd te maken met het wetenschappelijk werk van Imam Ahmad Raza Khan . Het is noodzakelijk dat verschillende seminars en symposia worden georganiseerd op (inter)nationaal niveau, waar belangrijke moderne weten-schappelijke onderzoekers kunnen discussiëren over het informatieve wetenschappelijke werk van Imam Ahmad Raza Khan dat kan leiden tot een richtsnoer in het wetenschappelijk tijdperk. Alahazrat |

Lees verder (Urdu)

Smeekbede (dua beginnen met Duroed sharief en eindigen met Duroed reciteren)

Deze smeekbede na fajr namāz opzeggen. Het beschermt u tegen de Shaytaan, al uw goede activiteiten zullen praktisch worden uitgevoerd, bezorgdheid zal verdwijnen, uw Imān zal beschermd worden, uw vijanden zullen zichzelf vernietigen, uw goede daden zullen toenemen en het zal voor u makkelijk worden om over de Poelsiraat (brug over de hel) te lopen. Allahumak fini kulla muhhim mim haysu shi'ta wa min ayna shi'ta hasbiyal laahu li deeni hasbi yal laahu li dunyaa ya hasbi yal laahu limaa ahamm mani has biyal laahu liman baghaa hasbiyal laahu liman hasadani hasbiyal laahu kaadani bi soo'in hasbiyal laahu indal mauti. Hasbiyal laahu indal mas'alati fil qabri. Hasbiyal laahu indal mizaan. Hasbiyal laahu indas siraat. Hasbiyal laahul lazi laa ilaaha illa huwwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azeem. (1 of 3 keer) Alahazrat | uit dua en wazaif-e-Alahazrat

Lees verder

Mediena Business School (www.sobm.nl) is een erkend instituut voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten van Amerika en namens het Ministerie van Onderwijs in California, Hollywood, geaudit door California University FCE. De diploma’s van Mediena Business School zijn hierdoor gelijkwaardig aan de diploma’s van alle geaccrediteerde universiteiten in de USA.

onderdelen:    

Mediena Business School Mediena Business Administration Mediena Business Advisory Noorani Islamic Research Institute

Vacatures bij Mediena Business School 25 freelance docenten / trainers Voor diverse cursussen en opleidingen op Mbo, Bachelor en Master niveau in Amsterdam. Inzetbaarheid van docenten is vooral overdag gevraagd.

Examinatoren en correctoren Ook hebben wij examinatoren en correctoren nodig voor de papers en scripties van onze bachelor en master opleidingen. Sluitdatum van de vacature: 1-22015 Meer informatie staat op lees verder.


Copyright © Stichting Noorani Islamic Research Institute – Amsterdam - 2014

Nieuwsbrief 2014, nummer 06  

FAUZ-E-MOBIEN DAR RADD-E-HARKAT-E-ZAMIEN,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you