Page 1

Mediena Business Group B.V. Wat is Maslak-e-Ala Hazrat? “Ala Hazrat heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet voor zijn inzet om de islam te dienen en de praktijk van onze Rasoel door de islam binnen de kaders van de Shari’ah terug te brengen. ‘ALLAH KI SAR TA BAA QADAM SHAAN HAIN YEH, INSAA NAHIN INSAAN, WOH INSAAN HAIN YEH, QUR’AAN TO IMAAN BATATA HAI INHEIN, IMAAN YEH KAHTA HAI MERI JAAN HAIN YEH’

Nieuwsbrief 5 / dec ‘14 MBS is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islam (sunni), management, marketing, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod ……………………………………………………………………………………………………

Onze informatieve nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt verzonden naar alle bestaande relaties en degene die deze ook willen ontvangen. Alahazrat |

Lees verder Luister

Tamhied-e-Imān “Wij hebben U (O Mohammed) uitgezonden als getuige en verkondiger en waarschuwer; opdat de mensheid moge geloven in Allah en Zijn Boodschappers en dat u Hem mogen vereren en Hem mogen respecteren en Hem mogen verheerlijken, in de morgen en in de avond.” Qur’aan Soera Fat-h {Overwinning} hoofdstuk 48, vers 8-9 O moesliems! Let op, Allah Almachtige openbaart in bovenstaande verzen heel duidelijk, dat er drie intenties zijn om ons de geloofsovertuiging (Imān) van de islam te sturen en aan de Heilige Profeet de Heilige Qur’aan te onthullen. De intenties zijn: 1. Allah en Zijn Profeet Mohammed geloven. 2. De Profeet Mohammed respecteren en 3. Allah Almachtige aanbidden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief U kunt zich voor de mailing aanmelden / afmelden door uw email adres te mailen naar noorani92@outlook.com onder vermelding van uw volledige naam.


Alahazrat |

Lees verder

Jaloezie “Kijk uit voor jaloezie, want het vernietigd zeer zeker alle goede daden zoals vuur hout verbrand.” Hasad (jaloezie, afgunst) is een menselijk gevoel, dat zou kunnen opzwellen en beginnen met het bezoedelen van de zielen. Jaloezie is ook een gevoel, waarbij de mens datgene wenst te bemachtigen wat een ander in bezit heeft, het is dus nauw verwant met afgunst. Dit kan zowel om materiële als karakter gaan als ook relaties. Mensen zijn soms jaloers op onder andere uw schoonheid, uw business groei, uw geluk, uw voortdurende blijdschap, uw aanhoudende godsdienstbelijdenis en uw kennis van zaken.!

Noorani Research |

Lees verder

Machinaal slachten De Shari’ah wetgeving aangaande het machinaal slachten Tegenwoordig is het een gewoonte geworden om met behulp van mechanische apparatuur te slachten. De dieren die op deze wijze geslacht zijn worden meestal geïmporteerd in islamitische landen. Met machinaal slachten bedoelen wij het laten afspelen van het slachtgebed op een cassettebandje. In veel landen hebben talloze islamitische slagers, nadat zij bewust werden van de slachtmethode van geïmporteerd vlees, hun eigen abattoir opgericht om het slachten van dieren onder eigen toezicht te laten verrichten. Deze actie werd ondernomen om de Moesliems te beschermen voor het eten van vlees dat op machinale wijze was geslacht, en om hen te beschermen tegen de verkoop van Harām vlees.

Muhaddith-e-Kabir |

Lees verder

Smeekbede (dua beginnen met Duroed sharief en eindigen met Duroed reciteren) Deze smeekbede helpt u om al uw werk correct te krijgen. Ya Hayyu Ya Qayyumu bi rahmatika as taghithu fala ta kilni ilaa nafsi turfata ainin wa aslih li shaani kullahu. (1 keer)

Alahazrat |

Lees verder

Vlees van gevogelte Allah Ta’ala openbaart in de Heilige Qur’aan: “En met vlees van vogelen dat zij begeren:” Soera al-Waqiah (de onoverkomelijke gebeurtenis), hoofdstuk 56, vers 21 Sommige soorten gevogelte vlees is toegestaan voor consumptie en sommige zijn verboden. De verboden soorten zijn de vogels die klauwen hebben zoals de valk, havik, slechtvalk en aaseters zoals de arend, gier, ooievaar, ekster, gevlekte en zwarte kraaien. Aan deze opsomming kunnen wij ook toevoegen de vogels die niet zijn toegestaan om te doden, zoals de hop en de klauwier, en een aantal van de vogels die we mogen doden zoals de vlieger en de kraai. Er zijn vele soorten gevogeltevlees die wij wel mogen eten zoals kippenvlees. In de Sahihayn is overgeleverd door Hazrat Aboe Moesa dat de Profeet kippenvlees at. Kippenvlees: kippenvlees is heet en droog in de eerste graad en verteerd snel in de maag. Kippenvlees versterkt de geest en verhoogt de productie van sperma. Het maakt ook de stem zachter, de geest sterker en produceert gezond bloed. Er werd gezegd dat het eten van kippenvlees op een regelmatige basis jicht veroorzaakt, maar dit is niet bevestigd door het feit. Jong kippenvlees is gemakkelijk te verteren en mild op de maag en zorgt voor

Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri streefde naar: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah .... en een sociaal systeem van broederschap".

Opleidingen PhD in Islamic Studies (Sunni) Deze opleiding ka gevolgd worden afgestudeerde soennies op bachelor en master niveau. Het is een taught PhD, dus de afstudeerrichting van de bachelor en master is niet van belang voor toelating. Master of Science in Health Care Management & Information Security Deze masteropleiding start als blended learning op 5 jan. 2015 in Almere. Inschrijven kan nog steeds. All-in prijs voor deze erkende master € 8.450,Onze bachelor, master en PhD zijn door de California State Government of Education in USA erkent.

Informatief Mediena Business Group B.V. bestaat uit de volgende


goede bloedstroming.

onderdelen:

Hanenvlees: Het hanenvlees is warmer en minder droog. Het vlees van de oude doffers helpt tegen constipatie en astma na het koken met saffloerolie en kaneel. Het gecastreerde hanenvlees is voedzaam en gemakkelijk te verteren in de maag.

   

Frankolijn vlees: Frankolijn is een geslacht van vogels uit de familie fazantachtigen. Het vlees van frankolijn is warm en droog in de tweede graad, zacht en licht, makkelijk te verteren en zorgt voor goede bloedstroming. Het eten van deze soorten vlees ook versterking van de aanblik. Ganzenvlees: het vlees is heet en droog en is niet gezond als gegeten op een regelmatige basis, en het hoeft niet meer dan normale uitwerpselen.

Eendenvlees: dit vlees is warm en nat, is niet geschikt voor de maag, moeilijk te verteren en produceert overmatig uitwerpselen. Hadith: Hazrat een-Nasai heeft overgeleverd in zijn Sunan dat Abdullah bin Umar zei dat de Profeet zei: "Geen mens doodt een vogel en een groter dier zonder rechtvaardiging, want zal op de Dag der Opstanding daarover verantwoording afleggen. Hij werd gevraagd: 'O Boodschapper van Allah. Wanneer is het gerechtvaardigd?' Hij antwoordde: 'Je slacht het en eet het op, maar onthoofd het dier niet.’” Dat wil zeggen voor enige sport beoefening zoals het stierengevecht in Spanje. Hadith: Hazrat een-Nasai heeft overgeleverd in zijn Sunan dat de Profeet zei: "Wie een vogel voor de lol doodt, de vogel zal klagen bij Allah:" O mijn Heer, die en die persoon vermoordde me voor de lol, niet voor een nuttig doel."

Noorani Research | At-tibb an-Nabewie

Mediena Business School Mediena Business Administration Mediena Business Advisory Noorani Islamic Research Institute

Vacatures bij Mediena Business School 30 freelance docenten / trainers Voor diverse cursussen en opleidingen op Mbo, Bachelor en Master niveau in Amsterdam. Inzetbaarheid van docenten is vooral overdag gevraagd.

Examinatoren en correctoren Ook hebben wij examinatoren en correctoren nodig voor de papers en scripties van onze bachelor en master opleidingen. Sluitdatum van de vacature: 1-22015 Meer informatie staat op lees verder.

Copyright © Stichting Noorani Islamic Research Institute – Amsterdam - 2014

Nieuwsbrief 2014, nummer 05  

Wat is Maslak-e-Ala Hazrat?, Tamhied-e-Imān, jaloezie, machinaal slachten, vlees van gevogelte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you