Page 1

Mediena Business Group B.V. De vuurstenen van de hel: dr. Tahir-ul-Qadri, dr. Zakir Naik, enzovoorts Nieuwsbrief 4 / dec ‘14 “Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Qadri heeft nooit en te nimmer enige vernieuwing in welke religie dan ook teweeggebracht, in welke hoedanigheid dan ook. Hij is beloond door Allah en Zijn Heilige Profeet voor zijn inzet om de islam te dienen en de praktijk van onze Rasoel door de islam binnen de kaders van de Shari’ah terugbrengen. ‘ALLAH KI SAR TA BAA QADAM SHAAN HAIN YEH, INSAA NAHIN INSAAN, WOH INSAAN HAIN YEH, QUR’AAN TO IMAAN BATATA HAI INHEIN, IMAAN YEH KAHTA HAI MERI JAAN HAIN YEH’

MBS is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islam (sunni), management, marketing, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod ……………………………………………………………………………………………………

Schriftgeleerden die liefde hebben voor deze wereld en die vrijwel overal als paddenstoelen uit de grond komen hebben een zwarte vlek op hun ‘mooie’ gezichten. Hoewel zulke mannen van kennis nuttig is voor mensen, zijn ze niet nuttig voor zichzelf. De eer om de Din (islam) te versterken en de verspreiding van de Shari’ah behoort aan hen, maar soms kan een ongelovige of een fāsiq (Arabische term die verwijst naar iemand die de islamitische wet overtreedt) ook dit werk doet. Als een feit, de Meester der Profeten heeft aangegeven dat slechte mensen ook de Din gaan versterken door te zeggen: “Allah Ta'ala heeft deze Din ook via fājir (goddeloze boosdoener, meervoud is fājarah) personen versterkt.” Ze zijn net als vuurstenen. Er is energie in een vuursteen. Mannen beginnen het vuur aan te steken met een vuursteen, maar de vuursteen heeft zelf geen voordeel aan. Zo hebben ook deze ontspoorde mensen geen voordeel van hun eigen kennis. In feite, hun kennis is zelfs schadelijk voor hen! Op de Dag van Oordeel, die zeker gaat komen, zullen ze niet in staat zijn te zeggen: “We wisten het niet.” Als we wisten dat het een zonde was, dan zouden wij het niet gedaan hebben.” Het wordt verklaard in een hadith: “Op de Dag van Oordeel, de persoon die het meest gepijnigd zal worden is degene wie Allah Ta'ala niet heeft laten profiteren van zijn eigen kennis.” Zeker, kennis (Shari’ah = Qur’aan en Soennah) die Allah Ta'ala met belangrijkheid heeft bestempeld, zullen schadelijk zijn voor degenen die het als een middel hebben ingezet voor de inbeslagneming van eigendom en rang, en voor hun komst op de voorgrond. In feite, zij zijn dol op de wereld, iets die door Allah Ta'ala absoluut niet gewaardeerd wordt. Daarom is het een zeer weerzinwekkende daad deze kennis op een wijze toe te passen die Allah Ta'ala afkeurt. Daarom is het te verafschuwen wat de wereldse Aliem belangrijk acht, iets wat Allah Ta’ala

nze informatieve nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt verzonden naar alle bestaande relaties en degene die deze ook willen ontvangen. Aanmelden voor de nieuwsbrief U kunt zich voor de mailing aanmelden / afmelden door uw email adres te mailen naar noorani92@outlook.com onder vermelding van uw volledige naam. Opleidingen


schadelijk vind voor de Imān (geloofsovertuiging). Om duidelijker te zijn, het betekent zich verzetten tegen de Wil van Allah Ta'ala. Het symptoom van vrome en zuivere gedachte is om niet dol te zijn op deze wereld. Geven van lezingen, prediking, verspreiding van religieuze artikelen, boeken en tijdschriften zijn alleen nuttig wanneer ze voor Allah's Genade zijn, niet voor het verkrijgen van een rang, eigenschap en roem. De mannen van de Din die deze vloek over zich hebben gehaald zijn dol op deze wereld, zij zijn in feite wereldse mannen. Dit zijn kwaad Schriftgeleerden; dit zijn de laagste van mensen; dit zijn de dieven van geloof en Imān. Echter, zij denken van zichzelf en vertegenwoordigen zichzelf als mannen van de Din, als mannen van de volgende wereld en als de beste onder de mensen. Soera Mujādalā (H58, vers 19, de pleitende vrouw) pretendeert over hen: “Satan heeft hen volledig in zijn macht, en heeft hen de gedachtenis aan Allah doen vergeten. Zij behoren tot Satans partij. Ziet toe, Satans partij is de verliezer.” Tafsir al-Jalalayn: “Denken ze van zichzelf moesliems te zijn. Zij zijn leugenaars. De duivel heeft hen in beslag genomen. Ze weten niet meer wie Allah Ta'ala is, noch noemen ze Zijn naam. Ze hebben zich aangepast aan de duivel en zijn duivels geworden.” Het is bekend dat degenen die de duivel volgden verlies hebben geleden. Door afschaffing van de eindeloze gelukzaligheid wierpen zij zich in eindeloze kwelling. Anekdote Een van onze superieuren (Wali) zag de duivel werkeloos zitten, niet proberende om mensen te misleiden, en vroeg aan de duivel waarom. De duivel antwoordde: “De toornige Schriftgeleerden van vandaag en de mannen die zich afkeren van de Din helpen mij al zoveel dat er geen noodzaak meer voor mij is om deze belangrijke baan te vervullen.” Als een feit, de recente laksheid in het naleven van de Geboden van de Shari’ah en het wegblijven van mensen uit de buurt van de Din komt allen wegens de woorden en artikelen die zijn geschreven door valse religieuze mannen, en vanwege de verschijning van deze zieke mannen zelf in de huizen van de moesliems. Er zijn drie soorten religieuze mannen: bezitters van Hiqmah (wijsheid), bezitters van 'ilm (kennis), strikte volgeling van Din (geloof). Elke man van Din (religie) die deze drie kenmerken bezit heet een respectabele dienaar van de islam. Als een van deze drie kenmerken ontbreekt, is zijn woord niet betrouwbaar. Om een bezitter van kennis te kunnen zijn is het noodzakelijk om zich te specialiseren in religieuze en wetenschappelijke kennis. Daarom hebben alle respectabele Oelama kennis gehad van zowel Din als Dunya. Enkele van deze grote geleerden zijn Imam Ahmad Raza Khan Qadri, Imam Mustafa Raza Khan Qadri, Imam Hamid Raza Khan Qadri, Imam Ibrahim Raza Khan Qadri, Imam Abdul Aleem Siddiqui Qadri, Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri, Imam Akhtar Raza Khan Qadri (radi Allaho anhoem). Deze Schriftgeleerden van Din die hun hart niet in beslag hebben laten nemen door deze wereld en ambitieus waren voor het verkrijgen van onroerend goed, roem rangschikking of op de voorgrond treden zijn mannen van het Hiernamaals (Jannat). Zij zijn de erfgenamen, de vertegenwoordigers van de Profeet . Zij zijn de beste onder de mensen. Op de dag van het laatste oordeel zal hun inkt worden afgewogen met de bloed van de martelaren die hun leven gaven omwille van Allah Ta'ala, en de inkt zal zwaarder wegen. Dit zijn de moesliems die zijn geprezen in de hadith: “Het slapen van een

PhD in Islamic Studies (Sunni) Deze opleiding ka gevolgd worden afgestudeerde soennies op bachelor en master niveau. Het is een taught PhD, dus de afstudeerrichting van de bachelor en master is niet van belang voor toelating. Master of Science in Health Care Management & Information Security Deze masteropleiding start als blended learning op 5 jan. 2015 in Almere. Inschrijven kan nog steeds. All-in prijs voor deze erkende master € 8.450,Onze bachelor, master en PhD zijn door de California State Government of Education in USA erkent.

Informatief Mediena Business Group B.V. bestaat uit de volgende onderdelen:    

Mediena Business School Mediena Business Administration Mediena Business Advisory Noorani Islamic Research Institute

Vacatures bij Mediena Business School 30 freelance docenten / trainers Voor diverse cursussen en opleidingen op Mbo, Bachelor en Master niveau in Amsterdam. Inzetbaarheid van docenten is vooral overdag gevraagd.

Examinatoren en correctoren Ook hebben wij examinatoren en correctoren nodig voor de papers en


dienaar van Allah behoort ook tot aanbidding.” Dit zijn de moesliems die de schoonheid van oneindige zegen in de volgende wereld begrijpen, die de lelijkheid en het kwaad van deze wereld zien, en die weet dat de volgende wereld eeuwig is en onuitputtelijk. Om deze reden kijken zij niet naar de dingen die niet blijvend zijn, maar wijzigen en vergaan. Zij houden vast aan wat permanent is, aan de schoonheden die niet verslechteren of omkomen. Inzicht in de grootheid van de volgende wereld is mogelijk door het zien van de oneindige Grootheid van Allah Ta'ala. En hij die de grootheid van de volgende wereld begrijpt maakt zich niet druk voor deze wereld. Deze wereld en de volgende wereld zijn polair tegenstellingen. Als u één van hen lief hebt zal de andere gekwetst worden. Hij die deze wereld belangrijker vind dan de volgende wereld beledigt het Hiernamaals. En hij die deze wereld verwerpt heeft de volgende wereld geacht. Het is onmogelijk om beide eigenwaarde te geven of te verafschuwen. Twee tegenovergestelde dingen kunnen niet samen worden geplaatst op dezelfde plaats. Vuur en water kunnen niet bij elkaar worden gehouden op dezelfde plaats. O moesliems, daarom een spreekwoord: “Bezint eer gij begint”, kijk uit aan wie u uw hand geeft want de duivel is op de loer! De personen Tahirul Qadri en Zakir Naik zijn geen moesliems. Er rusten vele fatãwa van grote Oelama op deze mensen. Zo zijn er meer personages die misleiden en maar misleiden, maar een behoorlijk aantal soennies van Europa hebben oogkleppen op. Tot slot, denk goed na over wat ik in dit artikel heb geschreven. Allah Ta’ala openbaart in de Heilige Qur’aan: “…….. Ik heb ze harten gegeven om mee te begrijpen, maar zij begrijpen niet mede. Zij zijn net als dieren, maar veel erger.” Juzoef Tangali Nederige volger van de Awliya

Referenties:  Sayyedi Taajush Shari’ah on Tahir ul Qadri, een vertaling in het Engels door Allama Muhammad Kalim Azhari. (download van TheSunniWay)  Taajush Shari’ah Moefti Akhtar Raza Khan Qadri. Aasaar-e-Qiyamat. Urdu.  Schriftuur nr. 33, Moefti Istanbul, geschreven aan Mollah Hadji Muhammad Lahori; beschrijft het kwaad van de ontspoorde mannen van kennis die van deze wereld houden en die kennis als ruilhandel zien ten behoeve van deze wereld (eigen gewin), en die Oelama roemt die niet dol zijn op deze wereld.  Oelama uitspraken over de in de titel genoemde vuurstenen van de hel. (YouTube).

Noorani Research |

Copyright © Stichting Noorani Islamic Research Institute – Amsterdam - 2014

scripties van onze bachelor en master opleidingen. Sluitdatum van de vacature: 1-22015 Meer informatie staat op lees verder.

Nieuwsbrief 2014, nummer 04  

Valse schriftgeleerden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you