Page 1

Mediena Business Group B.V. Shaykh Akhtar Raza Khan (Hafizullah Ta’ala) biografie Tājush Shari’ah Hazrat Allāma Moefti Mohammed Akhtar Raza Khan Azhari al-Qadri [zoon van Mufassir-e-Azam Hazrat Maulana Ibrahiem , kleinzoon van Hujjatul Islam Hazrat Maulana Hāmid Raza Khan , overkleinzoon van Imām-e-Ahle Sunnah Mujaddid-e-Dien-o-Millat Ash Shah Ahmad Raza Khan ] is geboren op 25 Safar 1942 in district Saudagran van de stad Bareilly Sharief, India.

Alahazrat |

Lees verder

Ied Milād un-Nabi

is een goede festiviteit

'Allama Saifuddin ibn Tughrul Beg schreef in zijn boek Durr an-Nazim fi Milād anNabiyyi al-Karim: 'Degene die van Rasoeloellah houden organiseren Milād op de nachten van Rabi ul-Awwal. Onder hen werd de grote Milād bijeenkomst in Egypte georganiseerd door Abu al-Hasan die beroemd is met de titel Ibn Afdal. Onder leiding van Aboe 'Abdullah ibn Muhammad ibn Numan, Jamāluddin al-'Ajami al-Hamadani en Yusuf ibn 'Ali Hajjar al-Misri werd Milād gevierd. Deze Ulama hebben verteld dat ze gedroomd hebben van Rasoeloellah die zei dat degenen die zijn Milād vieren ook verheug kunnen zijn op hem.

Noorani Research |

Nieuwsbrief 3 / dec ‘14 MBS is hét opleidingsinstituut voor beginnende én ervaren professionals in islam (sunni), management, marketing, business, juridisch, ICT en accounting. Bekijk ons ruime aanbod ……………………………………………………………………………………………………

Lees verder

De analyse van Mehfil-e-Milād Deze thesis ‘de analyse van Mehfil-e-Milād voor de Munkir-e-Milād’ is een islamitisch onderzoeksantwoord aan de tegenstanders van de viering der geboortedag van de Heilige Profeet Mohammed . O vijanden van de Profeet Mohammed , leest u deze thesis zonder vooroordeel en ontdek de Waarheid!

Noorani Research |

Lees verder

Onze informatieve nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt verzonden naar alle bestaande relaties en degene die deze ook willen ontvangen.

Ied Milād un-Nabi Milād Sharief wordt overal in de wereld gevierd door de soennie moesliems. Deze groep is ook de grootste groep waarnaar de Heilige Profeet Mohammed heeft verwezen als zijn enige volgelingen (at-Tirmizi). Thans heeft de moesliempopulatie wereldwijd een omvang van ruim 1,5 miljard mensen.

Noorani Research |

Lees verder

Ied Milād un-Nabi De noodzaak om ied Milād van de Heilige Profeet Mohammed

Noorani |

Luister naar Urdu toesprak

Aanmelden voor de nieuwsbrief U kunt zich voor de mailing aanmelden / afmelden door uw email adres te mailen naar noorani92@outlook.com onder vermelding van uw volledige naam.

te vieren.

Opleidingen


Smeekbede Deze smeekbede beschermt u tegen alle soorten ziekten en kwellingen. Hasbiyal-laahoe laa ielaaha iella hoewa alaihi tawakkaltoe wa hoewa Rabboel arshil Aziem. (10 keer).

Alahazrat |

Lees verder

Braken als genezing De Profeet adviseerde braken als genezing. Imām at-Tirmizi rapporteerde dat een persoon verhaalde wat Hazrat Abu Dardā zei: “Op een dag maakte de Profeet woezoe nadat hij had gevomeerd.” Imam at-Tirmizi legde deze Hadith uit dat braken één van de vijf methoden is voor het uitstorten van septische stoffen uit het lichaam. Deze zijn diarree, braken, aderlating, puffen en zweten. Braken omvat gooien schadelijke stoffen door het bovenste gedeelte van de maag. Een klysma en medicijnen die aanzetten gederogeerd kunstmatig door de lagere delen van de maag zijn twee soorten: van natuur voorkomende en kunstmatige aanzet. De van natuur aanzet braaksel mag niet worden voorkomen, behalve wanneer het overdreven veel wordt en onveilig. In dit geval moet men de geneesmiddelen die het braken stopt slikken. Het tweede type van braken wordt gebruikt voor medicinale doeleinden, op een passend tijdstip en onder de juiste omstandigheden. Er zijn tien oorzaken van braken: (1) Hoge hoeveelheden gal die in de maag drijven en een uitgang uit het lichaam zoeken. (2) Te grote hoeveelheden slijm in de maag, dat ook een manier zoekt om uit het lichaam te komen. (3) Wanneer de maag zwak is en niet volledig het voedsel kan verteren, en het gedeeltelijk verteerde voedsel een uitgang uit het lichaam zoekt. (4) Wanneer een schadelijke substantie in de maag is gekomen en een verstoring in het verteringsproces veroorzaakt. (5) Als men grote hoeveelheden voedsel eet of te veel drinkt, meer dan de maag kan verdragen. In dit geval zal de maag niet in staat zijn om deze grote hoeveelheden voedsel te tolereren en zal proberen het overmatige voedsel uit zich te verdrijven. (6) Het voedsel of drank is niet geschikt voor de maag, die gooit ze vervolgens eruit. (7) Als de maag lijdt aan een aandoening die het eten en drinken bederft, dan zal die vervolgens proberen het eruit te gooien. (8) Misselijkheid kan ook leiden tot braken. (9) Depressie, verdriet en angst voor minachting zijn ook oorzaken voor de behoeften van het lichaam aan teveel voedsel, met inbegrip van de noodzaak om het voedsel te kunnen verteren. Dus de maag ontdoet zich van dit onverteerd voedsel door braken. (10) Braken kan optreden onder de druk van verschillende fysiologische omstandigheden, omdat zowel het lichaam als de psyche beide elkaar diep beïnvloeden. Men zou zich ook misselijk kunnen voelen en vervolgens braken bij het zien van andere mensen die overgeven. Misselijkheid door zwangerschap valt niet onder deze opsomming.

PhD in Islamic Studies (Sunni) Deze opleiding ka gevolgd worden afgestudeerde soennies op bachelor en master niveau. Het is een taught PhD, dus de afstudeerrichting van de bachelor en master is niet van belang voor toelating. Master of Science in Health Care Management & Information Security Deze masteropleiding start als blended learning op 5 jan. 2015 in Almere. Inschrijven kan nog steeds. All-in prijs voor deze erkende master € 8.450,Onze bachelor, master en PhD zijn door de California State Government of Education in USA erkent.

Informatief Mediena Business Group B.V. bestaat uit de volgende onderdelen:    

Mediena Business School Mediena Business Administration Mediena Business Advisory Noorani Islamic Research Institute

Noorani Research | At-tibb an-Nabewie

Vacatures bij

Zijn er mensen met "Bareilwi" overtuigingen buiten het Indiase subcontinent?

Mediena Business School

Alhamdoelillah, Bareilvi is geen nieuwe sekte. Toen er geen onderscheid was tussen de Deobandies en de Bareilwies, Alhamdoelillah, wat nu bekend is als Barelwiyyat was toen ook aanwezig; sinds de tijd van de Sahāba, Tā'bieen en de Geliefde Profeet . Het bewijs van de Aqāid en leer van wat nu bekend staat als Barelwiyyat zijn terug te vinden in de Heilige Qur’aan, in de Hadith en van de uitspraken en onderricht van de Sahāba-e-Kirām.

30 freelance docenten / trainers

En zelfs vandaag de dag Alhamdoelillah, de voorstanders van Tawassoel (op zoek naar tussenpersonen), gelovigen in de voorspraak van de Geliefde Profeet , degenen die de Geliefde Profeet met betrekking tot het bezit van kennis van het ongeziene, dat hij weet wat er gebeurd is en zal geschieden en ook dat hij de laatste profeet is, bestaan overal in wereld. Wat vandaag de dag bekend staat als Barelwiyyat (soennie) in het Indiase subcontinent, in de Arabische wereld (de volgelingen) zijn nu bekend als Soefi's, afzonderlijk te identificeren van de Najdies (Wahhābisme).

Voor diverse cursussen en opleidingen op Mbo, Bachelor en Master niveau in Amsterdam. Inzetbaarheid van docenten is vooral overdag gevraagd.

Examinatoren en correctoren Ook hebben wij examinatoren en correctoren nodig voor de papers en


Taajush Shari’ah Allamah Moefti Akhtar Raza Khan

scripties van onze bachelor en master opleidingen.

TheSunniWay | Luister naar de Shaykh Meer informatie staat op lees verder.

Copyright © Stichting NIRI – Amsterdam - 2014

Nieuwsbrief 2014, nummer 03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you