Page 1

http://www.tangali.net

Publicatie 084

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri


Copyright Š M.J. Tangali Amsterdam, 15 november 2005 1e druk Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute E-mail: info@tangali.net Website: www.tangali.net

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder vermelding van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without credit to the publisher.


Daroed Sharief Qabarstaan Degene die deze Daroed Sharief bij het graf van een overleden moesliem reciteert bezorgd veel profijt aan de overleden moesliem (soennie). Ø Door 3 keer te reciteren wordt straf door Allah Ta’ala voor 70 jaar uitgesteld. Ø Door 4 keer te reciteren wordt straf door Allah Ta’ala tot de Dag des Oordeels uitgesteld. Ø Door 24 keer te reciteren bij het graf van de ouder(s) vergeeft Allah Ta’ala de ouder(s) van de voordrager én beveelt Allah Ta’ala de engelen tot de Dag des Oordeels ziarat (gezegende bezoeken) te doen van de overleden ouder(s). Bismillah-hier Rahmaanier Rahiem Allah-humma Salli ‘ala Mohammediem-maa daamaties-salaato wa Salli ‘ala Mohammediem-maa daamatier-Rahmato wa Salli ‘ala Mohammediem-maa daamatiel Barkato wa Salli ‘ala roehi Mohammedien fiel arwaahi wa Salli ‘ala soerati Mohammedien fies-soewari wa Salli ‘ala iesmi Mohammedien fiel Asmaa-i wa Salli ‘ala nafsi Mohammedien fien-nofoesi wa Salli ‘ala qalbi Mohammedien fiel-qoeloebi wa


Salli ‘ala qabri Mohammedien fiel-qoeboeri wa Salli ‘ala rawdati Mohammedien fier-riaadi wa Salli ‘ala djasadi Mohammedien fiel Ahsaadi wa Salli ‘ala toerbati Mohammedien fiet-toeraabi wa Salli ‘ala gairi galkihie sayyidnaa Mohammediew-wa ‘Alaa alihie wa ashaabihie wa azwaadjihie wa zoerriej-jatihie wa ahli baitihie wa ahbaabihie adjma-iena birahmatika yaa ar-hamar-Rahimien.


084 daroed sharief qabarstaan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you