Page 1

http://www.tangali.net

Publicatie 045

Alcohol en varkensvlees verkopende restaurants zijn Harト[! Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri


Copyright Š M.J. Tangali Amsterdam, 29 december 2008 1e druk Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute E-mail: info@tangali.net Website: www.tangali.net

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.


Inleiding Deze casus gaat over restaurants die naast alcohol ook varkensvlees serveren. Ik heb dit artikel dat in het Engels verscheen op de website van Noore Madinah Network aangevuld met een Qur'aanvers en een Hadith. Moge Allah de soennie moesliems beschermen. Amien, soemma amien.

Casus We hebben veel klachten ontvangen van de moesliemgemeenschap over bepaalde restaurants en dineraangelegenheden "met volledig vergunning", die beweren dat hun maaltijden volledig HalÄ l is ondanks dat zij alcohol serveren op hun locatie. Een aantal van deze zogenaamde "HalÄ l" restaurants, schroomden niet in het telefoongesprek te zeggen dat zij ook varkensvlees als een schotel (staat op de menukaart) verkochten. Zo bleek tijdens mijn onderzoek dat een islamitisch restaurant aan de Hoefkade in Den Haag op het raam met


grote letters had staan 'Halāl', maar in zijn vitrinekast ook kroketten van varkensvlees had liggen. Een ander restauranteigenaar zei dat hij joods was en zonder voorbehoud Halāl had geadverteerd. De Imam Ahmed Raza Academy wenst onder de aandacht van de islamitische publieke het volgende te brengen: 1. Wij erkennen de maaltijden geserveerd in een restaurant waar ook alcohol wordt geserveerd niet als Halāl. Juist het feit, dat islamitische Geboden moesliems weerhouden om zelfs op een plek waar alcohol wordt geserveerd te gaan, laat staan te consumeren. Hierdoor zullen alle twijfels bij u worden weggenomen over het voedsel dat als Halāl wordt aangeboden op plaatsen waar alcohol wordt geserveerd. HET IS DUS HARAAM! Allah Ta'ala openbaart:


“Zij vragen u over wijn (alcoholische drank) en kansspel; Zeg hun: ‘In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel; en zij vragen u, wat zij moeten weggeven; zeg hun ‘hetgeen gij kunt missen’. Zo maakt Allah u Zijn Geboden duidelijk, opdat gij over deze en de volgende wereld zult nadenken.” Surah al-Baqarah (2) vers 21 Hadith - Al-Tirmizi 2776, verteld door Hazrat Anas ibn Malik radi Allaho anho 1.De Boodschapper van Allah vervloekt tien mensen in verband met wijn: (1) de wijnpers, (2) degene die deze klaarmaakt, (3) degene die het drinken, (4) degene die het uitstraalt, (5) degene tot wie zij is overgebracht, (6) degene die serveert, (7) hij die het verkoopt, (8) degene die profiteert van de prijs die betaald is ervoor, (9) degene die het koopt en ook (10) degene voor wie het is gekocht. 2. Hetzelfde islamitische recht is van toepassing, indien het restaurant Halāl voedsel serveert en tegelijkertijd een aantal Harām producten zoals varkensvlees op de menukaart


heeft staan. Varkensvlees is helemaal verboden, moesliems moeten niet gaan naar dergelijke restaurants. 3. Joodse restauranthouders, die vrijelijk reclamegebruik maken van het teken Halāl misleiden het publiek. Moesliems blijven twijfelen aan de wijze van slachten door de Joden en de eigenlijke voordracht op het moment van het slachten om het vlees van het dier Halāl te maken. Moesliems moeten in moesliemlanden eten bij restaurants die eigendom zijn van soennie moesliems. U kunt zelf in het restaurant zien of er alcohol aanwezig is in de rekken en/of op de menukaart. Dit geldt ook voor varkensvlees. 4. Het wordt vaak gezien, dat grote supermarkten of zelfs kleinere verkooppunten onverpakt Halāl producten in hun koelkasten of diepvriezers mengen met niet-Halāl producten. Moesliems moeten deze producten nier kopen, omdat de Halāl producten in aanraking zijn gekomen met Harām producten. Bovendien kan je niet aan het vleesproduct zien of het Halāl of Harām is. Maak uw klacht en protest hoorbaar bij de managers.


045 alcohol en varkensvlees verkopende restaurants  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you