Page 1

Уважаеми г-н Борисов, Бихме искали да Ви благодарим за участието в Конференция „Хигиенен дизайн в оборудването, технологични решения и добри европейски практики в хранителната и питейна индустрия” и персонално за позитивната, активна и концентрирана работа по време на събитието. Вярваме , че по време на събитието сте получили полезна информация за съвременните тенденции в хигиенния дизайн и безопасността на храните и сте се запознали с актуалните Европейски норми и стандарти в областта. Ще се радваме да си сътрудничим успешно и в бъдещи проекти!

С уважение,

Георги Димов ACO Academy – Заедно за инфраструктура от ново поколение !

Thank you letter mr borisov