__MAIN_TEXT__

Page 1

ÅRSBERETNING

2013

- Sammen hjælper vi smilet på vej


KORT OM TUG

ÅRSBERETNING 2013

Tandsundhed Uden Grænser er en dansk humanitær organisation stiftet i 2002 med formålet at forbedre tandsundheden i udviklingslande. Vi bidrager både med akut hjælp og bæredygtige udviklingsprojekter i områder, hvor der er stort behov, men ringe adgang til behandling og især forebyggende tandpleje. I vores projektlande bestræber vi os på at få sat tandsundhed på dagsordenen ved at arbejde tæt sammen med lokale organisationer og offentlige myndigheder.

Skrevet af John Christensen Louise Munch Thomsen Redaktion Louise Munch Thomsen Magnus Falby Signe Fink

Vi arbejder i nogle af verdens fattigste lande med :

Billeder TUG Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 1256 København K Danmark www.tug-dk.org Tlf:+4533487703 tug@tug-dk.org CVR-nr:27552762

Årsberetning 2013

Indhold

rt om TUG 1 o K Kort eretter 2 b n e d n a m r o F wanda 3 R dien 4 In eru 5 P ambodja 6 C tivitet i Danmark 7 Ak inger 8 n t n e v r o F 4 201 mi 9 Økono 10 En stor tak!

side 01

Sundhedsfremme – Vi gennemfører sundhedsprojekter på skoler og blandt udsatte grupper gennem daglig tandbørstning, håndvask og undervisning. Uddannelse – Vi udvikler uddannelsesinitiativer, så det lokale sundhedspersonale lærer at tackle de udfordringer, tandsundheden giver. Fortalervirksomhed – Vi promoverer tandsundhed ved at influere nationale og lokale beslutningstagere. Akut hjælp – Vi udsender hvert år omkring 50 frivillige tandfaglige til vores projekter verden over, hvor de yder akut behandling og oplyser om tandsundhed.


FORMANDEN BERETTER For TUG har 2013 været et år med både gode og nye tiltag samt projekter, vi har måttet afslutte. I Sydindien har vi i 2013 haft en vellykket opstart af et nyt tandbørstningsprojekt blandt børn samt udsendelse af en dentalmission, begge i samarbejde med et lokalt kvindecenter. I Rwanda går det ligeledes rigtig godt med både vore dentalmissioner og udviklingsprojektet, Basic Package of Oral Care. I det kommende år arbejder vi på at udvide projektet til at omfatte alle fire SOS Børnebyer og deres opland i Rwanda. I Peru, hvor vi har arbejdet i årevis, har vi gennem de sidste par år oplevet udfordringer i forholdet til vores samarbejdspartner, da vi har været utilfredse med den lokale projektkoordinering. Efter gentagne forsøg på at forbedre relationen har vi indtil videre opgivet at forlænge vores tandbørstningsprojekt og udsende dentalmissioner til Peru. Lignende gør sig gældende for vores tidligere samarbejdsland Vietnam. Landet er i høj grad på vej frem, også når det gælder tandpleje. Der er dog stadig områder, hvor det står ringe til med tandsundheden. Tandlægeskolen i Cantho kan på nuværende tidspunkt selv varetage dentalmissionerne i området, derfor vurderer TUG, at ressourcerne bedst bruges i andre lande. I såvel Peru som i Vietnam har vi doneret vores udstyr og materiale til de lokale samarbejdspartnere efter aftale om, at de fremadrettet selv vil fortsætte arbejdet.

John Christensen Formand for Tandsundhed Uden Grænser Pensioneret overtandlæge og lektor Af personlige årsager har John valgt at forlade TUGs bestyrelse. Motivation for at arbejde for TUG har John fra mange års rejser i fattige lande.”Selvom man er gået på pension som tandlæge, kan man stadig bruge sin viden og sine hænder til at hjælpe mennesker, der har behov for hjælp. Jeg ’brænder’ stadig for TUG og vil også i fremtiden rejse for TUG samt bidrage med min erfaring, i det omfang TUG har brug for det”, fastslår John.

Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at igangsætte et sundhedsfremmende projekt på Vestbredden i Palæstina målrettet børn, som pga. af den politiske konflikt er afskåret fra adgang til tandbehandling og viden om tandpleje. TUG har ligeledes modtaget henvendelser fra mulige samarbejdspartnere i andre lande, der ønsker vores bistand, så der er nok at tage fat på! Men uden støtte fra vore partnere, vore medlemmer og ikke mindst vore udsendte, kommer vi ikke langt. Derfor: Endnu engang en stor tak til alle jer, der - som vi - tror på, at TUG kan være med til at gøre en forskel i udviklingslande. På vegne af bestyrelsen

John Christensen Formand for Tandsundhed Uden Grænser side 03

Årsberetning 2013


RWANDA

Workshops opbygger et sundheds- og tandfagligt netværk BPOC projektleder Susanne Lempert har i efteråret afholdt endnu en workshop for 50 tandlægestuderende og fire sygeplejersker i Rwanda. Her har hun undervist i BPOC metoderne. I løbet af 2013 har TUGs udviklingsprojekt i Rwanda vist Workshopdeltagerne er gode til at netværke med hinanden og lovende resultater. Det 3-årige Danida finansierede projekt, Basic med tidligere deltagere. Det betyder, at der i Rwanda langsomt Package of Oral Care (BPOC), som udføres i samarbejde med bliver opbygget en gruppe af sundheds- og tandfaglige mennesker. SOS Børnebyerne Rwanda, har som formål at forbedre den orale TUG er samtidig begyndt at indlede et mere formelt samarbejde sundhed i Nyamagabe distriktet. Der gennemføres et skolebaseret med tandlægeskolen i Rwanda, som er interesseret i BPOC undervisningsprogram på seks skoler for børn i alderen 6-12 år. aktiviteterne. Formålet er at lære børnene basal tandhygiejne, tandbørstning, håndvask mm. Et andet centralt element er uddannelse af lokalt Dentalmissioner sikrer lokale en hverdag fri for tandsmerter I løbet af 2013 har der været udsendt to hold frivillige tandfaglige sundhedspersonale, tandlægestuderende og lærere. til TUGs projekt i Nyamagabe distriktet. De har igen udført en uvurderlig indsats, og de har i alt behandlet knap 1.000 patienter Congolesiske flygtningebørn skaber udfordringer Nyamagabe distriktetet i Rwanda har gennem længere tid og undervist endnu flere i god mundhygiejne. Lokalt er der meget modtaget en strøm af flytninge pga. uroligheder i nabolandet DR ’goodwill’ til TUGs frivillige, og indbyggerne værdsætter tilbuddet Congo. De lokale myndigheder har besluttet, at flygtningebørnene om behandling og instruktion i tandbørstning. Et tilbud som fordeles på distriktets skoler. Det har haft betydning for to af de normalt ikke er en mulighed. skoler, hvor TUG har sine sundhedsprogrammer. Tilgangen af de nye elever betyder næsten en fordobling af projektets målgruppe, hvilket er langt mere, end der er afsat midler til. TUG og de lokale samarbejdspartnere besluttede, at der på de to pågældende skoler, vil blive skåret ned på de klassetrin, som er en del af projektet, for man på denne måde ikke skelner mellem rwandiske og congolesiske elever. ”Udfordringen for 2014 bliver primært at skaffe midler til de mange flygtningebørn på de to projektskoler. Vi håber på at kunne finde støtte til at inddrage dem i BPOC projektet i løbet af 2014”, tilføjer projektleder Susanne Lempert. Projektet sikrer sundere børn og bedre skoleresultater Vi er nu over halvvejs i projektet, og vi er begyndt at kunne se positive forandringer. I 2013 har BPOC projektet tilset 5.837 elever. Der er stor opbakning til projektet blandt skolernes lærere og elevernes familier. Fraværet er faldet på alle skolerne, og det skyldes ikke mindst, at forældrene kan se, at de har fået sundere børn efter de får børstet tænder og vasket hænder i skolen hver dag. Det har medført, at eleverne præsterer bedre i skolen, og karaktergennemsnittet ved eksamenerne er steget på samtlige projektskoler.

Årsberetning 2013

side 03

Emmanuel Berry Biziyaremye Lokal BPOC koordinator, Rwanda - “BPOC projektet skaber allerede væsentlige resultater, hvis vi sammenligner med perioden før, det blev lanceret. Lærerne og skolelederne ser den positive effekt, som de dalige sundhedsrutiner har på eleverne. De siger, at de vil investere alt, hvad de kan, for at gøre vanen bæredygtig blandt de studerende, og de er generelt meget stolte af projektet”. - “Passionen og engagementet hos alle TUG frivllige, der donerer deres tid og talent til de trængende her i Rwanda og resten af verden, er virkelig rørende, fordi de løser et problem og ændrer livet for mange børn og familier”. - “Det er afgørende, at TUG forlænger perioden og udvider interventionsområdet så længe, Rwanda viser interesse i TUGs arbejde, og man fokuserer indsatsen, hvor det er nødvendigt. Nemlig forebyggelse”.


INDIEN I starten af marts 2013 rejste to repræsentanter fra TUG til Sydindien for at indlede et samarbejde med et lokalt kvindecenter, Women Workers Training Center (WWTC), i den fattige delstat Tamil Nadu. Centret har over 50 års erfaring med projekter, der har som mål at højne den lokale levestandard. WWTC har bedt TUG om at tage del i centrets sundhedsaktiviteter i de omkringliggende landsbyer. Tandplejer og tandlægestuderende Camilla Juhl og tandlæge Elisabeth Willemoes nåede på en uge at screene knap 200 børn og instruerede mange i tandbørstning. De fandt, at 65 procent af alle børnene led af karies, og at de lokales viden om mundhygiejne er stærkt begrænset. Eksempelvist rokker børn ikke med tænderne, men lysten til at lære er stor og behovet enormt. Indledende aktiviteter af Projekt Sund Mund Indien TUG og WWTC besluttede, at de sammen vil forbedre tandsundheden for lokalbefolkningen. Samarbejdet med WWTC er med til at sikre lokalt ejerskab og bæredygtighed. Projektet er finansieret af Poul Due Jensens Fond. Projekt Sund Mund består af en kombination af tandbørstningsprogrammer på skoler, børnehjem og børnehaver, uddannelse af lærerinder samt akut tandbehandling. De ca. 1.200 børn vil børste tænder en gang dagligt i skoletiden, mens lærerinder vil blive undervist i forebyggelse af tandsygdomme. Frivillige danske tandfaglige vil to gange årligt behandle patienter fra lokalsamfundet for at afhjælpe tandsmerter og give instruktion i tandbørstning samt vejledning i god mundhygiejne. Formålet med projektet er at øge tandsundheden og nedsætte hyppigheden af tandpine i Nagalapuram. Ved at undervise børnene i tandbørstning og opbygge den lokale kapacitet, herunder uddanne lærerinder og opføre de nødvendige faciliteter, er det målet at gøre tandbørstning til en integreret del af lokalbefolkningens hverdag. Programmets foreløbige løbetid er på to år, hvorefter vi forventer at projektet er selvkørende, og at TUG kan trække sig ud. ”Implementering af nye vaner tager tid. De lokale skal ikke kun lære at have en tandbørste i hånden, men også lære at bruge den korrekt, så tænderne bliver helt rene. Vi har ansat to

lokale Dental Care Workers, som er blevet uddannet til at tilse tandbørstningsprojektet, når TUG ikke er tilstede. WWTC er en stærk samarbejdspartner, og de har allerede udtrykt ønske om at udvide tandbørstningsprojektet med 50 % flere børn i det kommende år. Det viser, at de lokalt har taget projektet til sig og er glade for det”, udtaler TUG projektleder Camilla Juhl. Første dentalmission til Indien: når tandrens er et hit Sommeren 2013 markerede startskuddet for udsendelsen af dentalmissioner til Nagalapuram, Indien. Her hjalp fire TUG frivillige de lokale indbyggere med tandsmerter, og der var masser af udfordringer undervejs. Tandrens var den foretrukne behandling blandt patienterne. Selvom behovet for tandudtrækninger også var stort, var det ikke populært blandt de lokale patienter. Det skyldes, at det kulturelt set er skamfuldt at mangle tænder i Indien. Derfor er en nedkarieret tand vigtigere end slet ingen tand. Det illustrerer blot, at Projekt Sund Mund rammer et stort behov, så de lokale indbyggere lærer, hvad der skal til for at bevare deres tænder. Søster Kasthuri Manickam, Leder af WWTC, Indien - “Til at starte med var lokalbefolkningen lidt tøvende overfor projektet, men de er sidenhen blevet villige til at deltage. Lærerne var bekymrede over den ekstra mængde arbejde, de daglige tandbørstningsprogrammer ville medføre, eftersom de ikke er fultidsmedarbejdere. Vi har besluttet at betale dem et honorar for det ekstra arbejde, og motiverer dem til at tage ejerskab over projektet. Børnene er glade for at børste tænder og tager del i undervisningen om tandsundhed, som har hjulpet dem til at forstå vigtigheden af sunde tænder, og hvordan man beskytter dem”. - “Da folk i starten hørte om tandbørstning havde de fleste en fornemmelse af, hvordan man børster korrekt. Men efter de er blevet undervist i årsagerne til nedkarierede tænder, og hvordan man forhindrer det, har de forstået, hvordan det i virkeligheden hænger sammen”. side 04

Årsberetning


PERU

Sommerens dentalmissioner på arbejde blandt skolebørn og under primitive forhold i små landsbyer TUG har i sommeren 2013 udsendt to dentalmissioner bestående af frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende til Moyobamba, Peru. De har udført et kæmpe arbejde og har i løbet Sommeren 2013 blev sidste gang for udsendelse af dentalmissioner af en måned behandlet knap 1.500 patienter fra lokalsamfundet til Moyobamba, Peru. I 2003 - blot et år efter at TUG blev dannet med tandsmerter samt udleveret tandbørster og tandpasta og - startede arbejdet i Peru, og Peru er dermed det land, hvor TUG efterfølgende instrueret 2.480 indbyggere i tandbørstning. De frivillige indrettede bl.a. små primitive tandklinikker i fattige længst tid har haft et engagement. landsbyer, og de blev mødt af en masse børn, der havde brug for hjælp til behandling af deres tandproblemer og bedre viden om Afslutning på mange års tilstedeværelse De seneste par år har vi oplevet udfordringer i forhold til tandsundhed. samarbejdet med Asociación San Lucas, og vi besluttede derfor i starten af 2013 at afsætte ekstra administrative ressourcer i et forsøg på at rette op på dette. Vi er løbende opmærksomme på, at projekterne går godt, da det er vigtigt, at arbejdet har en effekt og god kvalitet. Det lykkedes ikke at finde et fælles fodslag med samarbejdspartneren, og TUGs bestyrelse besluttede derfor at ophøre arbejdet i Peru. Vi har doneret alt materiale og udstyr til Asociación San Lucas efter aftale om, at de fortsætter arbejdet på egen hånd. TUG er i løbet af de 10 år, der har været projektaktiviteter i Peru, gået fra at være en frivillig forening til en formaliseret organisation med fast sekretariat. Vi har lært af vores erfaringer undervejs, og i dag har vi i langt højere grad fokus på projektstruktur, vigtigheden af en stærk lokal samarbejdsorganisation og kulturforståelse i de lande, hvor vi arbejder. Vi vil gerne sige en stor tak til de mange frivillige, som gennem årene har ydet en enorm indsats i Peru. Vi ved, at der er opbygget viden om, hvordan man bevarer en sund mund blandt indbyggerne i Moyobamba, og de skolebørn, som har været en del af Boca Sana projektet (TUGs tidligere tandbørstningsprojekt), nyder i dag et højere niveau af tandsundhed og i fremtiden ved de, hvordan de forebygger tandsygdomme. TUG ser nu efter nye mulige samarbejdspartnere i Latinamerika.

Årsberetning 2013

side 05


CAMBODJA

Phnom Penh. I dagtimerne fungerer bådene som skolestuer for det lille lokalsamfund. Her indrettede deltagerne små primitive klinikenheder for at hjælpe folk i lokalsamfundet af med tandsmerter og undervise dem i tandsundhed. For mange af børnene var det deres første besøg hos en tandlæge, der var derfor et enormt behandlingsbehov. De frivillige nåede at behandle TUG har siden 2009 sendt dentalmissioner til Cambodja i over 500 patienter i løbet af to uger. samarbejde med den lokale hjælpeorganisation One-2-One. TUGs aktiviteter ligger spredt ud over Cambodja, men dentalmissionerne arbejder ofte de samme steder for at sikre, at der er en kontinuitet. Dr. Annie Chen-Green Det er One-2-One, som afgør, hvor behovet er størst. I løbet af One-2-One CAMBODIA 2013 har hele tre dentalmissioner været udsendt til Cambodja, og de har arbejdet på så forskellige steder som et fængsel, i - “TUG er fantastiske partnere af One-2slumlandsbyer og på husbåde. One CAMBODIA og leverer en fremragende professionel service med stort hjerte Tandklinikken Vejles fængslende oplevelser og kapacitet. Dentalmissionerne under For første gang i TUGs historie har vi udsendt en hel tandklinik på ledelse af TUGs formand, John Christensen, har dybden og en dentalmission. I starten af januar 2013 lukkede Tandklinikken ekspertisen til at gøre en stor forskel i fattige samfund. Vi er Vejle for sine danske patienter og drog en uge til Cambodja glade for at være partnere med TUG”. med TUG for at lave frivilligt arbejde i et fængsel. Her afhjalp - “One-2-Ones mobile dentalteams rejser til fattige og tre tandlæger og fem klinikassistenter over 200 indsatte med sårbare lokalsamfund i provinsielle områder for at yde tandsmerter og instruerede i tandsundhed. Det var en hjælp, de basal tandpleje. I mange dele af Cambodja findes der ikke ellers ikke ville have haft mulighed for at få. Motivationen for tandlæger, og hvis der er, er det for dyrt for størstedelen af Tandklinikken Vejle var at udleve drømmen om at bruge deres befolkningen at gå til. Vores team medbringer i samarbejde faglighed til at gøre en forskel for nogle af verdens fattigste samt med TUG mobilt udstyr til et lokalsamfund for at yde at prøve en alternativ form for teambuilding. tandbehandling og undervisning i tandsundhed til de lokale”. Dentalmission i slumlandsby Vinterens dentalmission i Cambodja bestod af et hold frivillige danske tandfaglige personer, som brugte deres ferie på at hjælpe børn og voksne i en tvangsflyttet landsby ikke langt fra luksus tilværelsen i storbyen Siem Reap. Her lever de lokale under kummerlige forhold, men var ikke desto mindre glade for at modtage behandling af tandsmerter og oplysning om tandsundhed af de frivillige. Arbejde på en flydende tandklinik De udsendte på sommerens dentalmission arbejdede på to husbåde, der var ankret op ved en flod nær hovedstaden

Mr. Huy Ly One-2-One CAMBODIA - “Når vi fortæller en given landsby, at der kommer et team af professionelle tandfaglige for at tilbyde gratis behandling, bliver de lokale beboere meget begejstrede, og vil efterfølgende have os til at vende tilbage for at yde mere behandling til andre familier og landsbyer. Det er en meget positiv og taknemmelig oplevelse”.

side 06

Årsberetning 2013


AKTIVITET I DANMARK Oplysningsfremstød I 2013 har vi søsat et oplysningsfremstød for at gøre danskerne bevidste om tandsundhedsproblemer i udviklingslande og vores indsats for at løse dem. Gennem CISUs Oplysningspulje (Danida midler) har vi modtaget støtte til at gennemføre flere projekter. Vi har udviklet en animeret video, som på en let formidlende måde fortæller modtageren om de enorme udfordringer, der er, når det kommer til tandsundhed i Rwanda og andre udviklingslande verden over. Videoen kan afspilles på vores hjemmeside. I efteråret gennemførte vi en kampagne i udvalgte lokalbiografer. Til formålet producerede vi et kort oplysningsspot for at udbrede kendskabet til TUG til et publikum, vi ikke normalt når ud til. Fokus var, at tandsmerter ofte er årsag til skolefravær i mange udviklingslande. Sammenlagt blev spottet set af omkring 23.000 biografgængere.

ny informationsfolder støttet af Reframingpuljen med disse nye metoder. Folderen kan bestilles ved at kontakte sekretariatet. I september deltog TUG i Verdens Bedste Nyheders årlige kampagne, som er et samarbejde mellem de danske udviklingsorganisationer, Danida og FN. TUG frivillige mødte på kampagnedagen op ved Panum Instituttet i København for at give de studerende og ansatte verdens bedste start på dagen. Det gav os også muligheden for at fortælle om de positive resultater fra vores arbejde. Budskabet var i år, at 320.000 børn og unge har fået adgang til skoletandpleje i Filippinerne.

Udvidelse frivillignetværk og deltagelse i arrangementer TUG har igen i år modtaget stor støtte og opbakning fra de studerende på de danske tandfaglige uddannelser. De studerende udviser generelt stor interesse for tandsundheden i udviklingslande og er gode til at give TUG en hjælpende hånd, når det er nødvendigt, hvad enten det drejer sig om lagerarbejde, planlægning af arrangementer eller produktion af undervisningsmateriale. Som noget nyt har TUG fået et frivillignetværk i Aarhus på initiativ af tandlæge Luise Moltsen, som tidligere har været udsendt med TUG. De frivillige i Aarhus og København har afholdt flere arrangementer for deres medstuderende, bl.a. kagedage hvor de har samlet penge ind til TUGs udviklingsprojekter. Vi sætter stor Indslag om TUGs arbejde har også været at finde i diverse pris på de frivilliges hjælp og takker dem for indsatsen. landsdækkende medier, bl.a. P4 radio, TV Syd og Femina, samt lokale og faglige medier så som Tandlægebladet, Tandplejeren, TUG har i løbet af året deltaget i den årlige dentalmesse Magasinet Dental og forskellige lokalaviser. Dertil kommer Scandefa/Årskursus i Bella Center og Panums Karrieredag. Dertil oplysning via sociale medier. kommer de mange foredrag, som TUGs bestyrelsesmedlemmer og tidligere udsendte har holdt rundt omkring i landet for at udbrede Reframing the Message og Verdens Bedste Nyheder kendskabet til TUGs arbejde. TUG har gennem 2013 deltaget i et EU-støttet projekt ved navn Reframing the Message, som vil skabe en ny måde at lave oplysningsarbejde på i NGO sammenhæng. Det er med konstruktive Sådan kan du være med: budskaber, hvor man ikke kun fortæller om problemerne, men også peger på mulige løsninger. Det er også at skabe et nuanceret billede Har du lyst til at blive en del af TUGs frivillignetværk, give af udviklingslandene med respekt for de mennesker, man søger en hånd og et smil samt møde andre frivillige, så meld dig ind at hjælpe, og ved at give samarbejdspartnerne i udviklingslande i facebookgruppen ”TUG – Frivillige Netværk” eller kontakt deres egen stemme. TUG er begyndt at inkorporere denne nye TUGs sekretariat på tug@tug-dk.org tilgang i vores kommunikationsarbejde, og vi har bl.a. udviklet en Årsberetning 2013

side 07


2014

FORVENTNINGER

og at man generelt bør bruge flere ressourcer på adgang til behandling og forebyggelse af tandsygdomme i Rwanda. Der vil samtidig gennemføres oplysningskampagner i national radio for at udbrede kendskabet til god tandsundhed til befolkningen.

TUG vil indlede et formelt samarbejde med University of Rwanda Dental Department og den nyligt oprettede Rwanda Dental En årsberetning peger normalt bagud og fortæller om det forgangne Association for tilknytte Rwandas tandfaglige BPOC projektet og års aktiviteter og resultater. Men vi vil gerne benytte lejligheden vores dentalmissioner i landet. til også at fortælle om de projekter, som vi vil arbejde på at realisere i det kommende år. I sidste årsberetning havde vi sat en Projekt målrettet palæstinensiske børn på Vestbredden forventning om at påbegynde et projekt i Sydindien, hvilket vi har I 2013 blev TUG kontaktet af Dansk Palæstinensisk indfriet. Derudover nævnte vi, at vi ville undersøge muligheden Venskabsforening (DanPal) med en opfordring om at indlede et for at starte et BPOC projekt i Tanzania og en overbygning på udviklingsprojekt for at forbedre tandsundheden blandt børn på tandplejeruddannelsen i Cambodja. Disse projekter er ikke glemt, Vestbredden i Palæstina. Pga. den politiske konflikt med Israel men er sat på ’stand by’ for en tid, for i 2014 har vi valgt at er 70 % af befolkningen på Vestbredden afskåret fra primære bruge vores ressourcer på to store spændende projekter, som vi sundhedstilbud, herunder tandbehandling og viden om tandsundhed. vil beskrive i det følgende. Det medfører, at mange børn har et ringe tandsundhedsniveau, og undersøgelser viser, at 84 % af 12-årige skolebørn lider af karies. Udvidelse af ambitiøst BPOC projekt i Rwanda I maj planlægger vi at udsende to repræsentanter til Rwanda TUG er blevet sat i kontakt med DanPals lokale samarbejdspartnere, for at lave en forundersøgelse til en udvidelse af det nuværende som har mange års erfaring med udviklingsprojekter på BPOC (Basic Package of Oral Care) projekt. Det nye projekt vil Vestbredden. TUG ser store muligheder i et sådan samarbejde, da omfatte alle fire SOS Børnebyer og deres opland i Rwanda, og vil det bygger på stærke partnere med stort lokalkendskab, hvilket er køre i en treårig periode. Målet er at forbedre 24.000 skolebørns afgørende for et givent projekt. Vi er sammen med dem i gang med sundhedstilstand gennem daglig tandbørstning, håndvask, at ansøge om midler til at foretage en forundersøgelse, som skal halvårlig ormekur og tandbehandling. fastslå om et sundhedsprojekt er realiserbart, og i så fald hvordan det skal udformes. I det kommende projekt vil der i langt højere grad fokuseres på at opbygge kapaciteten i Rwanda til selv at imødekomme de udfordringer, som tandsundhedsproblemer giver. Det vil vi gøre gennem workshops for sundhedspersonale og tandfaglige, hvor der undervises i BPOC metoderne, som bygger på lettilgængelige Hjælp os med at fortsætte det vigtige arbejde! og økonomisk overkommelige tandsundhedstiltag. Der vil Dit faste bidrag betyder, at vi kan lægge langsigtede ligeledes oprettes en fortalergruppe, som vil arbejde på at få strategier for vores indsats. På den måde er du med til at myndighederne i tale, særligt Rwandas sundhedsministerium og skabe et stærkt grundlag for vores arbejde. uddannelsesministerium. Her vil resultaterne fra det nuværende BPOC projekt i Gikongoro bruges som eksempel. Målet er at Læs mere på vores hjemmeside www.tug-dk.org om de overbevise politikerne og andre relevante beslutningstagere om, forskellige muligheder for at hjælpe. at tandplejeprogrammer bør være en naturlig del af et skoleforløb, side 08

Årsberetning 2013


ØKONOMI

I 2013 blev der prioriteret flere timer til sekretariatsdrift, hvilket kan ses på aktiviteterne generelt. Som følge af et højere aktivitetsog kommunikationsniveau er der sket en stigning i bidragene fra privatpersoner og fonde. Fra juni 2013 valgte TUGs bestyrelse at fastansætte endnu en medarbejder på sekretariatet for at sikre en Indtægter Modtagne bidrag, medlemskontingenter og andre indtægter velfungerende administration pga. de stigende aktiviteter. udgjorde i 2013 1.221.171 kr. mod 1.208.743 kr. i 2012. Støtten fra private virksomheder og organisationer udgør stadig den største Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr del af TUGs økonomiske indtægt. En anden stor indtægtskilde Ligesom tidligere år modtog TUG i 2013 en lang række gratis består af private fonde og offentlige midler. Et stigende antal ydelser, materialer og udstyr fra firmaer og organisationer, som tandklinikker vælger at støtte TUG ved at blive faste klinikpartnere. ikke er værdisat i nettoomsætningen. Derudover er det ikke muligt I 2012-2013 har TUG kørt kampagnen ”Giv en Guldtand”, hvor at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige patienter og klinikker har doneret brugt dentalguld, som indbragte tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende bruger i alt 19.710 kr. Desuden indkom der donationer fra indsamlinger i forbindelse med TUGs projektarbejde. De indgår derfor heller og arrangementer, hvor frivillige lavede forskellige aktiviteter ikke i TUGs reviderede regnskab, men udgør de facto mindst en for TUG, herunder kagedage, julearrangementer og foredrag. tredobling af TUGs samlede omsætning. Engagerede frivillige er en Arrangementer der både havde oplysning og indsamling til formål. af grundstenene i organisationen, og det betyder, at TUG kan drive stærke projekter til ganske få penge. Udgifter Der har været stor aktivitet i TUGs projektlande i 2013. Det Medlemmer har betydet en stigning af udgifter til projekterne i Syd fra TUG oplever fortsat vækst i antallet af medlemmer. I 2013 havde 116.807 kr. i 2012 til 203.046 kr. i 2013. Stigningen skyldes TUG en stor medlemstilgang på 162 medlemmer. Tilgangen blandt andet opstart og udvikling af projekt Sund Mund i Indien. skyldes særligt en stor indsats af TUGs frivillignetværk i Aarhus Videre har der været omkostninger forbundet med udviklingen af og København. Der har været foretaget en gennemgribende oprydning af inaktive medlemmer. Derfor kommer TUG ved undervisningsmateriale til Rwanda. udgangen af 2013 ud med en lille stigning af medlemstilvæksten, TUGs BPOC projekt i Rwanda er forløbet planmæssigt i 2013. I som bringer det samlede tal op på ca. 1.070 medlemmer. I 2014 alt blev der anvendt 313.575 kr. fra Danidamidlerne til projektet, vil TUG fortsætte med at nå ud til den brede del af befolkningen hvoraf størstedelen af det bevilligede beløb var bundet til via oplysningskampagner og eksponering i medier. aktiviteter i landet. Omsætning 1221

Her kom støtten fra

I hele tusinde kroner

3%

1208

2% 0% 3% Virksomheder

816

10%

864

Fonde 34%

700 (HER MANGLER ET SØJLEDIAGRAM OVER OMSÆTNING) 631

Medlemskab Offentlige midler

17%

Private donationer

403

Klinikker Støtte fra Projektpuljen 31%

2013

Årsberetning 2013

2012

2011

side 09

2010

2009

2008

2007

Diverse + salg


EN STOR TAK! TUG vil gerne takke de følgende for økonomisk støtte og opbakning i 2013: Foreningens medlemmer Hovedpartnere Plandent A/S Tandlægeforeningen Tandlægernes Tryghedsordninger Unilever (Zendium) Pluspartnere Deloitte Partnere Dansk Tandplejerforening din Tandlæge Familietandlægen GC Nordic HK Kommunal HK Privat Jordan (Cederroth) Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere Phillips Praktiserende Tandlægers Organisation Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, København Øvrige virksomhedspartnere Easy Dent 3M Klinikpartnere Din tandklinik DinTandlæge, Hobro GIKongetand Klinik for Kirurgi og Endodonti Tandlægehuset Assens ApS Tandklinikken på Sjælør Boulevard Tandklinikken Samsøgade Tandlægehuset i Borup ApS Tandlægehuset Faaborg Tandlægerne Studiestræde Tandlægehuset Greve

Tandlægerne i Helsinge Tandlægerne Kissow & Skalkhøj ApS Tandlægerne Vejlevej Øvrig støtte og donation Cenger Center for Boligsocial Udvikling Colgate Indien De Offentlige Tandlæger Fiskers Dental Service Krebs Ergonomi Københavns Tandlæge Forening Lagkagehuset Nets Danmark - Terminalshop Nordenta Småkryb ApS SpotOnMarketing Tandex Zenith Dental Fonde Augustinus Fonden Baixmar Fonden Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Erik og Magda Sterregaards Mindelegat Fonden af 24.dec Fonden af 17.12.1981 Frimodt-Heineke Fonden Jubilæumsfonden af 12.08.1973 Mads Clausens Fond Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen Novo Nordisk Fonden Poul Due Jensens Fond Offentlige Donorer CISUs Oplysningspulje CISUs Projektpulje CISUs Reframingpulje Kulturstyrelsen (tips- og lottomidler) Samarbejdspartnere Asociación San Lucas (Peru) De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i København og Århus Fit For School (Filippinerne) One-2-One (Cambodja) SOS-børnebyerne (Rwanda) Woman Workers Training Center (Indien) side 10

Årsberetning 2013


Tak til alle udsendte i 2013

Anne Gro Holst Hansen Tandlæge Udsendt til Rwanda Sommer 2013 “Tilfredsheden og glæden ved at kunne gøre en forskel, både min og deres, er en stor oplevelse, der kalder på gentagelse.” “Akut behandling giver øjeblikkelig hjælp. Ved også at dele vores viden og erfaring opnår vi langsigtet forebyggelse. Basalt for os, afgørende for dem!”

Profile for Tandsundhed Uden Grænser

Årsberetning 2013  

Tandsundhed Uden Grænser - Vi hjælper smilet på vej

Årsberetning 2013  

Tandsundhed Uden Grænser - Vi hjælper smilet på vej

Advertisement